KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Suomenkielinen koulujaosto 1/ Kokousaika klo Kokouspaikka Pjonkis, Kirjurintie, Kemiö Jäsen X Marjaana Hoikkala Puheenjohtaja X Keijo Arfman - Outi Haanpää, poissa X Jorma Leppänen - Hans Söderholm, poissa X Taina Tilvis X Saila Viljanen X Esko Antikainen, varajäsen Muut läsnä olevat: X Anitra Olenius Sihteeri Asiat 1-12 Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri Marjaana Hoikkala Anitra Olenius Tarkistus, paikka ja aika Sivistystoimisto, Kemiö Keijo Arfman Jorma Leppänen Pöytäkirja pidetty nähtävänä Sivistystoimisto, Kemiö Anitra Olenius

2 ESITYSLISTA Toimielin Laatimispäivä Sivu Suomenkielinen koulujaosto Kokousaika klo Kokouspaikka Pjonkis, Kirjurintie, Kemiö Asia nro Asia 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 SUOMENKIELINEN KOULUJAOSTO Kokoonpano 5 SUOMENKIELISEN KOULUJAOSTON KOKOUKSET Kokouspäivät ja kokouspaikat 6 SUOMENKIELISEN KOULUJAOSTON KOKOUSKUTSU 7 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO 8 LÄSNÄOLO-OIKEUS JAOSTON KOKOUKSISSA 9 LASKUJEN VASTAANOTTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN VUONNA 2009 AJANKOHTAISET ASIAT 11 ILMOITUSASIAT 12 SEURAAVA KOKOUS

3 Suomenkielinen koulujaosto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään ehdotuksen mukaisena.. 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Keijo Arfman ja Outi Haanpää ja varalle Jorma Leppänen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Keijo Arfman ja Jorma Leppänen.

4 Suomenkielinen koulujaosto SUOMENKIELINEN KOULUJAOSTO Kokoonpano Suomenkielinen koulujaosto vastaa hallintosäännön mukaan suomenkielisestä esikoulusta ja perusopetuksesta. Valtuusto on kokouksessaan valinnut suomenkielisen koulujaoston seuraavassa kokoonpanossa toimikaudeksi : Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen (k) Marjaana Hoikkala pj. Tommi Hoikkala (sdp) Keijo Arfman v.pj. Anna-Liisa Wallenius (vl) Outi Haanpää Esko Antikainen (sdp) Jorma Leppänen Markku Räsänen (k) Hans Söderholm Päivi Mecklin (rkp) Taina Tilvis (kok) Mirja Penna (c) Saila Viljanen (k) Anu Nuotio Kunnanhallitus on kokouksessaan valinnut Eva-Stina Hellbomin edustajakseen suomenkieliseen koulujaostoon ajalle Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

5 Suomenkielinen koulujaosto SUOMENKIELISEN KOULUJAOSTON KOKOUKSET Kokouspäivät ja kokouspaikat Suomenkieliset koulujaostot ovat vanhoissa kunnissa kokoontuneet noin neljä kuusi kertaa vuodessa. Käytäntö on ollut, että periaatteessa on sovittu yksi viikonpäivä kuukaudessa, joka varataan kokousta varten, ja ko. varaus perutaan, ellei asioita ole. Tarvittaessa on voitu pitää ylimääräinen kokous, jos kiireellisiä asioita on ilmaantunut. Kunnalliset kokoukset pidetään pääsääntöisesti Taalintehtaan ja Kemiön kunnantoimistoissa. Koulujaostojen kokoukset ehdotetaan aluksi kuitenkin pidettäviksi vuorotellen kaikissa suomenkielisissä kouluissa ja esikouluissa. Kukin kokous aloitettaisiin tällöin koulun, sen toiminnan, henkilökunnan ja rakennuksen, esittelyllä. Suomenkielinen koulujaosto päättää, että - kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kalenterikuukauden kolmantena tiistaina - kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo kokouspaikka on vuorotellen Taalintehtaan ja Kemiön kunnantoimistot, mutta vuonna 2009 pidetään jaoston kokoukset ensi alkuun kiertäen kussakin kunnan suomenkielisen opetustoimen yksikössä. ote: KSKK, TTK, MSK, Hulta/Othman

6 Suomenkielinen koulujaosto SUOMENKIELISEN KOULUJAOSTON KOKOUSKUTSU Jaosto päättää miten ja kenelle jaoston kokouskutsu lähetetään. Suomenkielinen koulujaosto päättää, että - kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen postitetaan pääsääntöisesti seitsemän päivää ennen kokousta, varsinaisille jäsenille - kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen postitetaan sivistyslautakunnan puheenjohtajalle - kokouskutsu esityslistoineen lähetetään sähköpostilla pääsääntöisesti seitsemän päivää ennen kokousta, varsinaisille jäsenille ja varajäsenille - jos jäsenellä on este, eikä hän osallistu kokoukseen, varsinaisen jäsenen tulee itse ensi sijassa huolehtia siitä, että varajäsen saa tästä tiedon, ja saa postitetun kokousaineiston. Toissijaisesti voi asiasta ilmoittaa sivistystoimistoon, josta huolehditaan, että varajäsen saa kokousaineiston. - esityslista, siltä osin kuin on kyse hallintoasioista, lähetetään ilman liitteitä lehdille Ilmoituslehti, Salon Seudun Sanomat, Åbo Underrättelser ja myös paikallisradiolle.

7 Suomenkielinen koulujaosto PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO Jaosto päättää miten sen pöytäkirjat pidetään nähtävillä. Suomenkielinen koulujaosto päättää, että - jaoston pöytäkirjan tarkastus tehdään viimeistään seitsemän päivän kuluessa siitä, kun kokous on pidetty - pöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan 10 päivän jakson jälkeisenä maanantaina; jos kunnan toimistot ovat tällöin suljettuina, pöytäkirja on nähtävillä seuraavana työpäivänä. Pöytäkirja on nähtävillä sivistystoimistossa Kemiössä Vretantie rehtoreiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisenä työpäivänä, ko. koululla. ote: Tomy Wass KSKK, TTK, MSK

8 Suomenkielinen koulujaosto LÄSNÄOLO-OIKEUS JAOSTON KOKOUKSISSA Hallintosäännössä määrätään, että sivistysjohtaja on jaoston esittelijä, ja että varaesittelijä on Kemiönsaaren keskuskoulun rehtori. Jaosto päättää suomenkielistä perusopetusta ja esiopetusta koskevat asiat. Suomenkielinen koulujaosto myöntää päivähoidon johtajalle ja Kemiönsaaren keskuskoulun rehtorille läsnäolo-oikeuden jaoston kokouksiin. Taina Tilvis ehdotti, että sekä Mjösundin että Taalintehtaan koulun rehtoreille myös myönnetään läsnäolo-oikeus. Ehdotus raukeni kannattamattomana. ote: Päivähoidon johtaja KSKK

9 Suomenkielinen koulujaosto LASKUJEN VASTAANOTTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN 2009 Jokaisen kunnallisen elimen tulee vuosittain päättää ne henkilöt, jotka vastaanottavat ja hyväksyvät yksikön laskut. Liitteessä 1 on ehdotus suomenkielisen perusopetuksen ja esiopetuksen laskujen vastaanottajiksi ja hyväksyjiksi, sekä ehdotukset näiden varahenkilöiksi. Suomenkielinen koulujaosto hyväksyy laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät, sekä näiden varahenkilöt liitteen1 mukaisesti. Suomenkielinen jaosto hyväksyy lisäksi, että sivistystoimiston toimistosihteeri voi vastaanottaa ja sivistysjohtaja hyväksyä kaikki perusopetusta ja esiopetusta koskevat laskut. ote: talousyksikkö

10 Suomenkielinen koulujaosto VUONNA 2009 AJANKOHTAISET ASIAT Keväällä 2009 tulee suomenkieliseen koulujaostoon käsiteltäviksi mm: - suomenkielisen perus- ja esiopetuksen opetussuunnitelma - talousarvion käyttösuunnitelma (tarkennettu talousarvio) - mahdollisena asiana Kemiönsaaren keskuskoulun rehtorin viran täyttö - tuleeko kunnan myöntää, ja jos niin minkälaista, opintotukea toisen asteen opiskelijoille ja yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskeleville; sivistyslautakunnalle annettava lausunto. Syksyllä molemmat jaostot käsittelevät kouluverkkoselvityksen. Suomenkielinen koulujaosto käy periaatekeskustelun niistä asioista, jotka ovat ajankohtaiset jaoston toimialalla. Suomenkielinen koulujaosto keskusteli tänä vuonna käsiteltävistä asioita. Suomenkielinen koulujaosto päätti, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan ehdotus erityislastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevan ja kokopäivätoimisen työsuhteen perustamisesta Pjonkiksen suomenkieliseen esikouluun. Tämä toimi korvaisi Pjonkikseen nyt sijoitetun 60%:sen lastentarhanopettajan toimen. ote: Päivähoidon johtaja Pjonkis, kasvatustyön ohjaaja

11 Suomenkielinen koulujaosto ILMOITUSASIAT Kokouskutsun liitteenä jaetaan 1. Virkamiespäätökset, tammikuu - v.t. sivistysjohtaja - päivähoitotoimen johtaja - Kemiönsaaren keskuskoulu, rehtori - Taalintehtaan koulu, rehtori Tässä kokouksessa käydään läpi sivistystoimen valtionosuusjärjestelmä ja tilanne vuonna 2009, jos mielenkiintoa ja aikaa asiaan on. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Valtionosuusjärjestelmä käytiin läpi varsinaisen kokouksen päättämisen jälkeen.

12 Suomenkielinen koulujaosto SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous pidetään tiistaina klo Taalintehtaan koululla, osoite Koulumäentie (ent. Metsälammentie), Taalintehdas _

13 Toimielin nro Kokouspäivä Sivu Suomenkielinen koulujaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-12 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HKäyttöL 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, Turku Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN VALITUSVIRANOMAISELLE Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisen päivän kuluessa ennen virastotalon sulkemista. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Pöytäkirja on nähtävänä / 2009 ja päätöksestä ( ) on annettu asianosaisille tieto postitse / Toimitettu asianosaisille / vastaanottajan allekirjoitus Liitetään pöytäkirjaan/otteeseen

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina 26. tammikuuta 2010 klo 17.30-18.15 Kokouspaikka: Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Annalena Sjöblom Bo Vilander Wilhelm Liljeqvist, 3-, klo 17.35- Ralf

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 14.01.2015 AIKA 14.01.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Turun seudun puhdistamo Oy KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1 Kokousaika : 13.10.2009, klo 18.40 20.55 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot