PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87"

Transkriptio

1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:00-18:50 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN 91 HYVÄKSYMINEN 49 POIKKEAMISPÄÄTÖS KAAKKURIVAARA HILKKA JA 92 SEPPO 50 POIKKEAMISPÄÄTÖS TIANEN PAULA PIIA LUKKAROISEN JA JUKKA PYHÄJÄRVEN ESITYS 94 MAANVUOKRAUKSEKSI 52 LIISA TERVON ESITYS MAA-ALUEEN 95 VUOKRAUKSESTA 53 ESITYS VUOTKUNMUTKANTIEN LUOVUTUKSESTA 96 KUNNALLE TAI TIEAVUSTUKSEN SAAMISESTA 54 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN KAAVAMUUTOS TILALLA SOUTAJA KAAVAMUUTOS TILALLA KORTEKANGAS ILMOITUSASIAT 103

2 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Keto Kari Pj Kulpakko Aino Jäsen Nyman Pekka Jäsen Tervo Jouni Vpj Poissa 52 POISSA Humalalampi Eila Jäsen Orava Hilkka Varajäsen Nurmi Tero Jäsen Kankaanranta Markku Varajäsen Åkerlund Margit Jäsen Kiemunki Sari-Anne Varajäsen Kostamo Annika Khall pj Parkkinen Erkki Kunnanjohtaja MUU Luoma-aho Tero Kvalt pj Leinonen Panu Esittelijä Karppinen Kari Pöytäkirjanpitäjä Kotavuopio Keijo Rak.tarkastaja Juuti Toni Maankäyttöins. ALLEKIRJOITUKSET Kari Keto Puheenjohtaja Kari Karppinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pelkosenniemi Aino Kulpakko Pekka Nyman PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Teknisen toimiston kansliassa klo

3 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekltk 46 Rakennusmestari: Lautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Lautakunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekltk 47 Lautakunnan pöytäkirja tulee tarkastaa ennen pöytäkirjaotteen antamista ja/tai ennen julkipanoa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsiteltäväksi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Rakennusmestari: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aino Kulpakko ja Jouni Tervo. Rakennusmestari muutti esitystään siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aino Kulpakko ja Pekka Nyman. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Tekltk 48 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta POIKKEAMISPÄÄTÖS KAAKKURIVAARA HILKKA JA SEPPO Tekltk 49 Hilkka ja Seppo Kaakkurivaara hakevat poikkeuslupaa käyttötarkoituksen muutokselle loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi Pyhäjärven asemakaava-alueella RA - korttelissa 517 tontilla 3 osoitteessa Kortekankaantie 40. Poikkeusta haetaan käyttötarkoituksen muutokselle asemakaavaan, jossa rakennuspaikka on osoitettu lomarakennusten (RA) alueeksi. Naapureilla ei ole huomautettavaa. Asiasta on laadittu liitteen 4 mukainen päätös. Rakennustarkastaja: Tekninen lautakunta suostuu hakemukseen liitteen mukaisella päätöksellä. Pekka Nyman esitti, että poikkeamista ei myönnetä, koska se vaikeuttaa kaavoituksen toteutumista. Esitys raukesi kannattamattomana. Päätökseksi tuli rakennustarkastajan esitys. Lisätiedot rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio Liitteet Liite 1 HAKEMUS KAAKURIVAARA Liite 2 ASEMAKAAVAKARTTA JA KAAVAMÄÄRÄYKSET Liite 3 ASEMAPIIRROS KAAKKURIVAARA Liite 4 POIKKEAMISPÄÄTÖS KAAKKURIVAARA

7 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta POIKKEAMISPÄÄTÖS TIANEN PAULA Tekltk 50 Paula Tiainen hakee poikkeuslupaa käyttötarkoituksen muutokselle loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi Pyhäjärven asemakaava-alueella RA - korttelissa 357 tontilla 4 osoitteessa Tapiontie 10. Poikkeusta haetaan käyttötarkoituksen muutokselle asemakaavaan, jossa rakennuspaikka on osoitettu lomarakennusten (RA) alueeksi. Naapureilla ei ole huomautettavaa. Asiasta on laadittu liitteen 8 mukainen päätös. Rakennustarkastaja: Tekninen lautakunta suostuu hakemukseen liitteen mukaisella päätöksellä. Pekka Nyman esitti, että poikkeamista ei myönnetä, koska se vaikeuttaa kaavoituksen toteutumista. Esitys raukesi kannattamattomana. Päätökseksi tuli rakennustarkastajan esitys. Lisätiedot rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio Liitteet Liite 5 HAKEMUS TIAINEN Liite 6 ASEMAKAAVAKARTTA JA KAAVAMÄÄRÄYKSET Liite 7 ASEMAPIIRROS TIAINEN Liite 8 POIKKEAMISPÄÄTÖS TIAINEN

8 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta PIIA LUKKAROISEN JA JUKKA PYHÄJÄRVEN ESITYS MAANVUOKRAUKSEKSI Tekltk 51 Piia Lukkaroinen ja Jukka Pyhäjärvi esittävät kirjeessään maa-alueen vuokraamista kunnalta oheisen Neuvolan tilasta 42:13 liitteessä olevan karttaliitteen mukaisesti. Alue sijaitsee hakijoiden omakotitalon vieressä, ja kyseessä on käytännössä piha-alueen laajennus. Kyseinen alue on ollut aikaisemmin vuokralla omakotitalon edellisillä omistajilla Eila Kilpelä ja Vesa Laitinen. Heidän myytyään kiinteistönsä on sovittu että maanvuokrasopimus heidän kanssaan päättyy. Tällä hetkellä esitetyllä määräalalla ei ole käyttötarkoitusta, ja sen vuoksi se voidaan liittää määräajaksi hakijoiden piha-alueeksi. Rakennusmestari: Tekninen lautakunta hyväksyy määräalan vuokrauksen liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. Tekninen toimi tekee vuokrasopimuksen vuokraajan kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 9 ESITYS VUOKRAUKSESTA Liite 10 VUOKRASOPIMUS LUKKAROINEN/PYHÄJÄRVI

9 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta LIISA TERVON ESITYS MAA-ALUEEN VUOKRAUKSESTA Tekltk 52 Liisa Tervo Lomakeskus Luppo Oy:stä esittää kirjeessään maaalueen ja kotarakennelman vuokraamista kunnalta Kiimaselän laavun ja päivätuvan läheisyydestä tarkoituksenaan pitää latukahvilatoimintaa hiihtosesongin aikana. Paikalla sijaitseva kotarakennelma on edellisen vuokralaisen (vuokrasopimus on päättynyt) omistuksessa joten sitä kunta ei voi vuokrata edelleen. Kotarakennelman omistaja on luvannut viedä tarvikkeensa pois syksyn 2014 aikana. Alue sijaitsee asemakaavassa VR-alueella (retkeily- ja ulkoilualue). VR- merkinnällä osoitetaan yleensä taajama-alueen ulkopuolella sijaitsevat ulkoiluun varatut alueet. Alueelle voidaan sijoittaa ulkoilupolkuja ja teitä sekä alueen ulkoilukäyttöä palvelevia yksittäisiä pieniä rakennelmia. Rakennusten rakentamismahdollisuus on osoitettava kaavassa. Rakennusmestari: Tekninen lautakunta vuokraa maa-alueen seuraavin edellytyksin: - vuokra-aika on viisi vuotta ( ) ja vuokra 60 /vuosi (vkot 8-18) - vuokralainen ottaa huolehtiakseen päivätuvan ja tulipaikan siisteyden ja roskien poisviennin. - jätehuollosta ja puuhuollosta sovitaan Pyhän veden kanssa - vuokrasopimus purkautuu, mikäli aluetta ei käytetä esityksessä mainittuun tarkoitukseen - kahvilan etäisyys päivätuvasta on oltava vähintään kahdeksan metriä ja päivätupa on tarkoitettu yleiseen käyttöön. - vuokralainen huolehtii toiminnan mahdolliset - viranomaisvaatimukset (terveystarkastus ym.) Tekninen toimi tekee vuokrasopimuksen vuokraajan kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jouni Tervo jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Todettiin, että kokous ei ole tämän pykälän osalta päätösvaltainen. Liitteet Liite 11 ESITYS VUOKRAUKSESTA Liite 12 VUOKRASOPIMUS LIISA TERVO

10 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ESITYS VUOTKUNMUTKANTIEN LUOVUTUKSESTA KUNNALLE TAI TIEAVUSTUKSEN SAAMISESTA Tekltk 53 Vuotkunmutkantien hoitokunta anoo kunnalta avustusta tiehoitokunnan tiealueen talviylläpitoon ja tien kunnostukseen. Talviylläpidon ja tiealueen tulevan kunnostuksen kustannukset ovat vuonna 2014 yhteensä noin 7400, johon anotaan 50 % avustusta. Vaihtoehtoisesti hoitokunta on valmis luovuttamaan tiealueen kokonaisuudessaan kunnan ylläpidettäväksi. Pelkosenniemen kunta on tapauskohtaisesti, harkintansa mukaan aikaisemmin antanut avustusta yksityistiehankkeisiin mm. sillan korjaukseen Pyhätunturin alueella, matkailupalveluiden tukemiseksi. Perusteena sillan rakentamisen avustamiselle oli alueen kesämatkailu eli lähinnä melonta Pyhäjoella. Sillankannen korotus paransi melontaturvallisuutta alitettaessa sillankansi. Kyseisessä tapauksessa itse tienkunnostamista kunta ei tukenut. Kunta myöntää vuosittain aurausavustuksia lähinnä sosiaalisin perustein. Talousarviossa on varattu 5500 euron määräraha avustuksia varten, joka käytännössä menee vuosittain aurausavustuksiin. Lisäksi kunta huolehtii lumen aurauksesta koituvista kustannuksista syrjässä asuvien rintamaveteraanien ja palvelus-tunnuksen omaavien osalta. Sotainvalidien aurauspalvelu hoidetaan kunnassa sosiaalitoimen kautta ja niihin saatava tuki tulee valtiokonttorin kautta kokonaisuudessaan. Pelkosenniemen kunnan talousarviossa ei ole varattu aurausavustusten lisäksi erillisiä määrärahoja yksityisten teiden kunnossapitoon. Vuotkunmutkantien alueella on voimassa ranta-asemakaava (U ). Ranta-asemakaava alueella yleisten alueiden kunnossapito kuuluu maanomistajille, MRL 75. Kirjeessä mainittu Kiimaselän alue on asemakaava eikä ranta-asemakaava aluetta. Kiimaselässä Pelkosenniemen kunta on maanomistaja joka myy tontteja alueelta ja on luonnollista että saadakseen kauppaa ja rakentamista aikaiseksi tulee perusinfran (tiet, valot, vesi- ja viemärijärjestelmät) olla kunnossa. Käytännössä samalla periaatteella toimivat alueen yksityiset maanomistajat kaavoittaessaan, rakentaessaan ja kaupatessaan tontteja. Pelkosenniemen kunta käyttää vuosittain verovaroja mm.

11 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta kiinteistöveroja kunnan alueen perusinfran, teiden, reittien ja yleisten alueiden rakentamiseen ja kunnossapitoon kaikkiaan satojatuhansia euroja. Kiinteistövero ei ole sidottu käytettäväksi vain ko. alueelta josta se kerätään vaan kunta määrittelee talousarvion yhteydessä miten se verotulojansa käyttää. Tämä koskee myös tulo- ja muita veroja. Pyhätunturin alueella on yli 20 erilaista tiekuntaa tai sellaista yhteisöä tai toimijaa jotka ylläpitävät omia teitänsä. Mikäli kunta lähtisi myöntämään avustuksia alueelle se voisi johtaa siihen että avustuksia tulisi jakaa useammille tahoille vuosittain ja summat nousisivat helposti kymmeniin tuhansiin euroihin. Tähän mahdollisuuteen kunnan talousarviossa ja siihen sisältyvissä suunnitteluvuosissa ei ole tällä hetkellä varauduttu. Rakennusmestari: Tekninen lautakunta ei myönnä avustusta Vuotkunmukantien hoitokunnalle eikä ota ylläpidettäväksi tiealuetta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot: Rakennusmestari Panu Leinonen puh Liitteet Liite 13 TIEKUNNAN ESITYS

12 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN Tekltk Kunnanvaltuusto päätöksellä on edellyttänyt rakennusjärjestyksen uudistamista. Pelkosenniemen nykyisen rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt ja se on tullut voimaan Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat määräykset koskien esimerkiksi: - suunnitelmallista ja ympäristöön sopivaa rakentamista - kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioimista - hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä. Uusimalla rakennusjärjestys, rakentamisessa voidaan rakennuslupamenettelynä käyttää edelleen eräiden vähäisten rakennustoimenpiteiden osalta yksinkertaisempaa ilmoitusmenettelyä. Rakennusjärjestyksen laatiminen MRA 6 Ehdotus rakennusjärjestykseksi on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista. Rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydettävä lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, maakunnan liitolta ja kunnalta, jonka alueiden käyttöön tai rakentamiseen rakennusjärjestys vaikuttaa. ( /1829) Mitä 32 :ssä säädetään kaavaehdotuksen asettamisesta uudelleen nähtäville, sovelletaan myös, jos ehdotusta rakennusjärjestykseksi on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville. Rakennusmestari: Rakennusjärjestysluonnos asetetaan 30 päivän ajaksi virallisesti nähtäville. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lisätiedot: Rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio Tekltk Rakennusjärjestysluonnos on ollut nähtävillä päivän ajan virallisesti nähtävillä. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on ollut mahdollisuus luonnoksen nähtävillä ollessa esittää mielipiteensä siitä. Luonnoksesta ei ole tullut mielipiteitä eikä muutosehdotuksia. Rakennusjärjestysehdotus asetetaan 30 päivän ajaksi virallisesti nähtäville ja pyydetään lausunnot MRA 6 mukaisesti. Rakennusmestari: Rakennusjärjestysehdotus asetetaan 30 päivän ajaksi virallisesti nähtäville ja pyydetään lausunnot MRA 6 mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio puh Tekltk 54 Rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä päivän ajan virallisesti nähtävillä. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on ollut mahdollisuus ehdotuksen nähtävillä ollessa esittää mielipiteensä siitä. Ehdotuksesta ei ole tullut mielipiteitä eikä muutosehdotuksia. Lausunnot on pyydetty naapurikunnilta, Lapin ELY- keskukselta ja Lapin Liitolta MRA 6 mukaisesti. Lausunnot on huomioitu ja niiden pohjalta tehty pieniä muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta rakennusjärjestykseen. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto (MRL 15 ) teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen Rakennusmestari: Tekninen lautakunta hyväksyy rakennusjärjestysehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä. Rakennusmestari muutti esitystään, että lupataulukon kohtaan 4. Erillislaite; ilmalämpöpumppu. Lupamuodot muutetaan seuraavasti: Ei kaava IL, Asemakaava TL, yleiskaava IL, Ranta-asemakaava TL. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pekka Nyman esitti kohtaan Pohjavesialueet seuraavan muutoksen: Esimerkiksi kallio- ja/maalämpöjärjestelmiä ei tule sijoittaa pohjavesialueelle. Esitys raukesi kannattamattomana. Muutoin rakennusmestarin esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 14 RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUS 2014_08_25 Liite 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 16 LAUSUNNOT RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSESTA

15 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta KAAVAMUUTOS TILALLA SOUTAJA 77-1 Tekltk 55 Ville-Veikko Elomaa hakee kaavamuutosta Pyhätunturissa sijaitsevallee tilalle Soutaja Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa hakijan omistamalla tilalla olevien kahden rakennuspaikan rakennusoikeus vastaamaan ympäröivien rakennuspaikkojen rakennusoikeuksia sekä nykypäivän tarpeita. Esittelijä: Tekninen lautakunta hyväksyy kaavamuutoshakemuksen ja antaa tekniselle toimistolle tehtäväksi käynnistää kaavamuutosprosessin. Pekka Nyman esitti, että kaavamuutokseen ei lähdetä. Esitys raukesi kannattamattomana. Päätökseksi tuli rakennusmestarin esitys. Lisätiedot rakennusmestari Panu Leinonen pun ja maankäyttöinsinööri Toni Juuti puh Liitteet Liite 17 KAAVAMUUTOSHAKEMUS SOUTAJA 77-1 Liite 18 KARTTA KAAVAMUUTOSALUE SOUTAJA 77-1

16 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta KAAVAMUUTOS TILALLA KORTEKANGAS Tekltk 56 Rakennusmesari: A&J Pyhäjärvi Oy hakee kaavamuutosta Pyhätunturilla sijaitsevalle tilalle Kortekangas Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella uusien rakennuspaikkojen mahdollisuutta nykyisten korttelien yhteyteen. Tekninen lautakunta hyväksyy kaavamuutoshakemuksen ja antaa tekniselle toimistolle tehtäväksi käynnistää kaavamuutosprosessin. Pekka Nyman esitti, että kaavamuutos palautetaan valmisteluun, ja ennen kaavamuutokseen ryhtymistä on tehtävä yleiskaavallinen tarkastelu. Pöydällepanoesitys raukesi kannattamattomana. Pekka Nyman esitti, että kaavamuutokseen ei ryhdytä. Esitys raukesi kannattamattomana. Päätökseksi tuli rakennusmestarin esitys. Liitteet Liite 19 KAAVAMUUTOSHAKEMUS KORTEKANGAS Liite 20 KARTTA KAAVAMUUTOALUEESTA KORTEKANGAS 2:196

17 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekltk 57 Luettelo rakennustarkastajan päätöksistä ajalta Rakennusmestarin viranhaltijapäätökset mennessä tiedoksi, nähtävillä kokouksessa. Rakennusmestari: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Seuraavat kokoukset maanantaina kello ja tiistaina kello Lisätiedot: Rakennusmestari Panu Leinonen puh Rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio

18 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunta PELKOSENNIEMI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Viranomainen Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 46, 47, 48, 54, 55, 56 ja 57 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 51, 52 ja 53 HvaIL 3 :n mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Viranomainen,jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. postiosoite PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta Sodankyläöntie 1 A PELKOSENNIEMI Pykälät 51, 52 ja 53 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

19 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU Postiosoite: PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät 49 ja 50 Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postitusosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan pelastusasema, Hiidenkirnujentie, Askola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 24.02.2009 Nro 1/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot