JOROISTEN 4H-YHDISTYS R.Y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN 4H-YHDISTYS R.Y."

Transkriptio

1 JOROISTEN 4H-YHDISTYS R.Y. VUOSIKERTOMUS 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014

2 SISÄLLYS 1 YHDISTYKSEN HALLINTO HALLITUS TOIMINNANTARKASTAJAT VUOSIKOKOUS YHDISTYKSEN JÄSENISTÖ VUONNA NUORTEN RYHMÄT KERHOT JA OHJAAJAT H-YHDISTYKSEN TYÖVOIMA JA TYÖLLISTETYT YHDISTYKSEN TOIMINNANJOHTAJA JA MUUT TOIMIHENKILÖT NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN NUORTEN TYÖLLISTÄMISEN KEHITTÄMINEN-HANKE TAPAHTUMAT KURSSI- JA LEIRITOIMINTA KILPAILUT RETKET TAPAHTUMAT YHTEISTYÖTAHOJEN KANSSA MUUT TAPAHTUMAT KERÄYKSET TOIMINNAN RAHOITUS TIEDOTUSTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA KURSSI- JA KILPAILUTOIMINTA TULEVAT LEIRIT JA RETKET TOIMINTASUUNNITELMA JÄSENEDUT

3 1 YHDISTYKSEN HALLINTO 1.1 HALLITUS Puheenjohtaja Pia Naumanen Kuvansi Varapuheenjohtaja Paula Hautalampi Joroisniemi Hallituksen jäsenet Miia Varis Kirkonkylä Ani Virkki-Damski Kirkonkylä Eveliina Kautto Kaitainen Birgitta Virtanen Kuvansi Varajäsenet Kaija Blomberg Kaitainen Heli Intke Huutokoski Hallitus kokoontui vuonna 2013 yhteensä kahdeksan kertaa. 1.2 TOIMINNANTARKASTAJAT Yhdistyksen varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet Anne Vänttinen ja Marjo Luotinen. Varatilintarkastajina olivat Hannu Teittinen ja Riitta Haavisto-intke. 1.3 VUOSIKOKOUS 2013 Yhdistyksen korkeinta päätösvaltaa käyttävä vuosikokous pidettiin Joroisten kunnanvirastolla Kokouksessa oli läsnä yhteensä 19 osanottajaa, joista jäseniä oli 14. Kokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Haavisto-Intke ja sihteerinä toiminnanjohtaja Kati Pirhonen. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat: hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vahvistettiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokouksessa palkittiin lisäksi seuraavat 11 esimerkillistä kerholaista: Netta Venäläinen, Elina Kankkunen, Reetta Heikkilä, Sonja Hartikainen, Niilo Lundström, Sisko Salminen, Perttu Paunonen, Lotta Teittinen, Valtteri Aholainen, Roosa Kiuru ja Jasmin Suhonen. 3

4 Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2013 päätettiin yksilöjäseniltä 30 ja perhejäseniltä 60. Kannatusjäsenmaksun vähimmäismääräksi määrättiin 60. Vuoden 2013 hallituksen jäsenten määräksi päätettiin kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Valittiin hallituksen jäsenet Paula Hautalampi (vara Birgitta Virtanen) ja Eveliina Kautto (vara Pia Naumanen) edustamaan yhdistystä Suur-Savon 4H-piirin vuosikokoukseen. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin yhdistyksen toimistolla. Kokoukseen osallistui 5 henkilöä, joista jäseniä oli 3. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömuutos. Kokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Haavisto-Intke ja sihteerinä toiminnanjohtaja Kati Pirhonen. 2 YHDISTYKSEN JÄSENISTÖ VUONNA H-yhdistyksellä oli vuonna 2013 yhteensä 114 aktiivista nuorisojäsentä (152/2012, joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita nuorisojäseniä oli 59 (90/2012), muut nuorisojäsenet 54. Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6-28 vuotta. Jäsenten keski-ikä on 11,67 vuotta. Tyttöjä jäsenistä on 59,56% ja poikia 40,44 %. 4H-yhdistyksellä on tällä hetkellä rekisterissä 15 aikuisjäsentä (12 / 2012), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 9 henkilöä. Kaiken kaikkiaan vuonna 2013 jäsenrekisteriin oli merkittynä 130 henkilöä, joissa on mukana myös vain osan vuotta jäseninä olleet. 3 NUORTEN RYHMÄT Vuoden 2013 aikana yhdistyksen alueella toimi yhteensä kahdeksan kerhoa. Kerhot kokoontuivat jokaisella kylällä, jossa on myös kyläkoulu. Kerhotoiminnassa tarjottiin sekä yleis- että erikoiskerhoja. Syksyllä 2013 kerhojen toiminta aloitettiin syyskuun alussa. Kylien kerhot pidettiin kouluilla, Kuvansin pienten kerho kokoontui nuorisotiloilla ja kirkonkylän kerho kokoontui seurakunnan kerhotilassa. Kuvansin kokkikerho kokoontui seurakunnan kerhotilassa. Kerhot kokoontuivat toimintakaudella 231 kertaa ( 208/v. 2012) ja kerhokäyntejä oli koko vuonna 1816 kpl (1735/v Kaikki kerhot ovat olleet Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osa-rahoittamia hankkeita. Kerhoissa on mm. pelattu ja leikitty, kokattu ja askarreltu sekä tehty TOP-tehtäviä. Kerholaisille on myös järjestetty mahdollisuus harjoitella luontopolkutehtäviä. 4

5 3.1 KERHOT JA OHJAAJAT Kaitainen pienten ja isojen 4H-kerho, koulu Ohjaajana on toiminut Eveliina Kautto. Kerisalo pienten sekä isojen 4H-kerho, koulu Ohjaajana on toiminut Eveliina Kautto. Kirkonkylän 4H-kerho, seurakunnan kerhotila Ohjaajana on toiminut Janniina Sikanen. Kolman 4H-kerho, koulu Ohjaajana ovat toimineet Janniina Sikanen ja Nita Hämäläinen. Kuvansin 4H-kerho, nuorisotila Ohjaajina ovat toimineet keväällä 2013 Jenna Heikkilä ja Laura Markkanen.Syksystä alkaen ohjaajina ovat olleet Jenna Heikkilä ja Nita Hämäläinen. Kuvansin kokkikerho, seurakunnan toimitila Ohjaajina ovat toimineet keväällä 2013 Jenna Heikkilä ja Laura Markkanen.Syksystä alkaen ohjaajina ovat olleet Jenna Heikkilä ja Nita Hämäläinen. Kuvia kerhoista: 5

6 4 4H-YHDISTYKSEN TYÖVOIMA JA TYÖLLISTETYT 4.1 YHDISTYKSEN TOIMINNANJOHTAJA JA MUUT TOIMIHENKILÖT Yhdistyksen toiminnanjohtaja vastaa käytännön toiminnansuunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Toiminnanjohtaja hoitaa hallituksen alaisena yhdistyksen hallinnollisia tehtäviä, seuraa talouden ja tulostavoitteiden toteutumista, vastaa tiedotuksesta sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Toiminnanjohtajan tehtävää on hoitanut Kati Pirhonen. Lisäksi yhdistyksen palveluksessa on työskennellyt kuusi määräaikaista kerhonohjaajaa, näistä viisi on ollut alle 28- vuotiaita. 4.2 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN Yhdistys työllisti kesän 2013 aikana yksitoista nuorta. Yhteistyö Joroisten kunnan kanssa Karhulahden kotiseutumuseolla jatkui. Museolla työskentelivät ajalla Else Luotinen ja Noora Lyytikäinen. Heidän työtehtäviinsä kuului museovieraiden opastusta, viheralueiden hoitoa ja museon yleisestä siisteydestä huolehtimista. Museolla työskenteli myös yksi henkilö kuntouttavan työtoiminnan kautta, hänen työtehtäviin kuului viheralueiden hoitoa. Muut työllistetyt nuoret työskentelivät Joroisten Musiikkipäivillä, Hoivakoti Juventuksessa, SF-Caravan Keski-Savolla, työpalvelun kautta yksityiskodeissa ja Joroisten 4H-yhdistyksen kahvituksissa sekä Reilu Teko-säkkikeräyspisteellä. Nuorille (alle 29-v.) maksettiin kesän 2013 aikana yhteensä 11972,69 euroa tuntipalkkoja ja palkkioita työpalveluista ja muista nuorten työsuhteista 4H-yhdistyksessä. Vuoden 2013 aikana nuorille alle 29-vuotiaille maksettiin tuntipalkkoja ja palkkioita yhteensä 14614,82 euroa. 5. NUORTEN TYÖLLISTÄMISEN KEHITTÄMINEN-HANKE 1. Hankkeen toteuttaja: Joroisten 4H-yhdistys ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Nuorten työllistämisen kehittäminen, Yhteenveto hankkeesta: Nuorten työllistämisen kehittäminen hanke aloitti hanketyöt toukokuussa Hanke päättyi kesäkuun lopussa Hankkeen vetäjä (toiminnanjohtaja Kati Pirhonen) on tehnyt hanketyötä oman työn ohella. Hankkeelle on luotu oma osio yhdistyksen nettisivuille. Hanke on ollut julkisuudessa Joroisten Lehdessä ja Sinun-Savo ilmaisjakeluleh dessä. Hankkeesta on lähetetty tiedotteet paikalliselle yrittäjäjärjestölle, taloyhtiöille sekä Joroisten yläasteelle ja Joroisten lukioon. Hankkeesta on tiedotettu myös 6

7 kunnan nuorisotyön kautta. Lisäksi hankkeesta on käyty kertomassa toisille nuorten parissa toimiville hanketoimijoille. Nuorten työllistämisen kehittäminen-hanke toi Joroisten 4H-yhdistykselle kai vattua lisänäkyvyyttä paikkakunnalla sekä auttoi laajentamaan yhteistyöverkostoa. Näkyvyyden lisääntyminen on tuonut yhdistykselle uusia sekä kotitalous että yritysasiakkaita. Nuorten työllistämismahdollisuudet ovat tätä kautta parantuneet. Markkinointia nuorten työllistämisen puolesta tullaan jatkamaan Jo roisissa jatkossakin. Yritykset ja muut yhdistykset ovat ottaneet Joroisten 4Hyhdistyksen tarjoaman työllistämispalvelun hyvin vastaan. Ideaa on kiitelty ja todettu helpoksi tavaksi palkata nuori työntekijä. Moni nuori on päässyt 4H:n kautta ensimmäiseen työpaikkaan. Hankkeen ensimmäisenä kesänä Joroisten 4H-yhdistyksen kautta työllistyi viisi nuorta,joista kolme pitempiaikaisiin työsuhteisiin. Kuluneen kesän 2013 aikana työpaikan sai 11 nuorta, näistä kymmenen työllistyi koko kesän ajaksi. Työnhakijoiden määrä kasvoi myös. Ensimmäisenä vuonna hakijoita oli noin kymmenen kun tänä keväänä työtä Joroisten 4H-yhdistyksen kautta haki reilu parikymmentä nuorta. Yhteistyökumppanit Yhteistyötä on tehty Joroisten kunnan ja TE-toimiston kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi voisi myös luokitella kaikki ne tahot,jotka ovat omalta osaltaan tiedottaneet hankkeesta eli muut paikalliset yhdistykset, kotitaloudet ja yritykset. Hankkeen tulokset ja vaikutukset Nuorten työllistämisen kehittäminen-hanke toi Joroisten 4H-yhdistykselle kaivattua lisänäkyvyyttä paikkakunnalla sekä auttoi laajentamaan yhteistyöverkostoa. Näkyvyyden lisääntyminen on tuonut yhdistykselle uusia sekä kotitalous että yritysasiakkaita. Nuorten työllistämismahdollisuudet ovat tätä kautta paran tuneet. Markkinointia nuorten työllistämisen puolesta tullaan jatkamaan Joroisissa jatkossakin. Yritykset ja muut yhdistykset ovat ottaneet Joroisten 4H-yhdistyksen tarjoaman työllistämispalvelun hyvin vastaan. Ideaa on kiitelty ja to dettu helpoksi tavaksi palkata nuori työntekijä. Moni nuori on päässyt 4H:n kautta ensimmäiseen työpaikkaan. Hankkeen ensimmäisenä kesänä Joroisten 4H-yhdistyksen kautta työllistyi viisi nuorta, joista kolme pitempiaikaisiin työsuhteisiin. Kuluneen kesän aikana työpaikan sai 11 nuorta, näistä kymmenen työllistyi koko kesän ajaksi. Työnhakijoiden määrä kasvoi myös. Ensimmäisenä vuonna hakijoita oli noin kymmenen kun tänä keväänä työtä Joroisten 4H-yhdistyksen kautta haki reilu parikymmentä nuorta. 7

8 6 TAPAHTUMAT 6.1 KURSSI- JA LEIRITOIMINTA 4H-yhdistys ja Joroisten seurakunta järjestivät ajalla Tansania leirin 3-6 luokkalaisille. Leirillä askarreltiin helmikoruja ja virkattiin rannekoruja. Lisäksi pelailtiin ulkona ja sisällä. Yhteistyössä metsätiimin kanssa järjestettiin metsäpäivä Joroisten Kirkonkylän alaasteen 1-3 luokan oppilaille. Tapahtuma järjestettiin pururadan maastossa. Metsäpäivää olivat toteuttamassa seuraavat toimijat: Joroisten Erätoverit, Keski-Savon metsänhoitoyhdistys, SPR/Joroinen, Stora Enso, Riistanhoitoyhdistys, Metsäkeskus ja Joroisten Osuuspankki. Stora Enso lahjoitti työpanoksensa lisäksi vielä makkarat ja mukit. Metsäpäivään osallistui yhteensä 77 oppilasta sekä opettajia/avustajia. Kuvia metsäpäivästä: 8

9 9

10 6.2 KILPAILUT Suur-Savon 4H-piirin mestaruuskilpailuihin Otavan koulutilalla Mikkelissä osallistui kolme yhdistyksen jäsentä. Tulokset: Sarja: Luontopolkukilpailu 6-9 vuotiaat Teittinen Ville 3. sija ( pisteitä 100,5) Sarja: Luontopolkukilpailu vuotiaat Kautto Viivi-Liinu 3. sija ( pisteitä 110) Teittinen Lotta 7. sija (pisteitä 100) Keväällä 2013 aloitettiin Kurpitsankasvatuskilpailu. Kilpailu toteutettiin Kerisalon, Kolman ja Kaitaisten sekä kirkonkylän kerhossa. Kilpailun voitti ylivoimaisella tuloksella Anni Hynninen Kirkonkylän 4H-kerhosta. Annin kurpitsan mitat: 27 kg, leveys n. 106 cm ja korkeus 38 cm. Toiselle sijalle tuli Juho Natunen, Kaitaisten 4Hkerhosta. Juhon kurpitsa painoi 19,4 kg. Kolmanneksi sijoittui Kaisa Siitonen, Kaitaisten 4H-kerho. Kaisan isoin kurpitsa painoi 17,7 kg ja ympärysmittaa oli 129 cm. Kuvassa Ville, Viivi-Liinu ja Lotta 6.3 RETKET Järjestimme retken Metsä 2013-messuille Helsinkiin. Matkaan lähti Joroisista yhteensä 85 yläasteen 9. luokan ja lukion 1. luokan oppilasta ja opettajaa. Retken järjestämisen mahdollistivat Suomen Metsäsäätiön ja Metsäteollisuus ry:n myöntämät avustukset. 6.4 TAPAHTUMAT YHTEISTYÖTAHOJEN KANSSA 4H-yhdistys järjesti toimintatorstait Kirkonkylän ja Kuvansin kyläkoulujen oppilaille yhdessä kunnan nuorisopalvelujen kanssa. Toimintatorstaissa oli välipalan tekoa ja askartelua sekä pelejä. Olimme mukana myös järjestämässä Karhulahden Kotiseutumuseon teemapäiviä 28-10

11 Päivään osallistui 6. luokkalaisia kaikilta Joroisten kouluilta. Yhdistyksen rastilla mietittiin vanhoja asioita tietovisan muodossa. 6.5 MUUT TAPAHTUMAT Yhdistys emännöi iltatoria. Pienimmille torivieraille oli järjestetty pelejä ja askartelua. Vähän isommilla vierailla oli mahdollisuus kokeilla mönkijällä ajoa. Toriväen ostettavaksi tarjottiin 4H:n teltalla kahvia, toiminnanjohtajan leipomia kierrepullia ja tietysti grillimakkaraa. Illan aikaan pidimme myös arpajaiset, jonka palkinnot kerättiin torikauppailta. Pääpalkintona olleen kahvinkeittimen lahjoitti Joroisten S-market. 6.6 KERÄYKSET Yhdistys osallistui Reilu Teko-säkkikeräykseen ajalla Tänä vuonna keräyspisteelle tuotiin suursäkkejä 895 kpl, lavahuppuja 16 kpl ja piensäkkejä 386 kpl. Romunkeräyspiste toimi heinäkuun ajan mutta se ei tuottanut toivotulla tavalla. 7 TOIMINNAN RAHOITUS 4H-yhdistyksen toimintaa rahoitettiin vuonna 2013 kunnan ja valtion myöntämillä avustuksilla, jäsenmaksutuotoilla, yhteistyösopimuksilla, lahjoituksilla ja omatoimisella varainhankinnalla. Omaa varainhankintaa toteutettiin järjestämällä kahvitus Joroisten Musiikkipäivien UPM- Pienen puun poppia-konserttiin sekä lastenkonserttiin urheilutalolla. Lisäksi huolehdimme Joroisten Kesäteatterin väliaikakahvituksesta. Nuorisotilojen valvontaa on tehty ostopalveluna yhteistyössä kunnan nuorisopalvelun kanssa. 8 TIEDOTUSTOIMINTA Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu jäsenille Joroisten lehden yhdistyspalstan, koulujen sekä ilmoitustaulujen kautta. Kerholaisille on jaettu tietoa kirjeitse. Kootusti kaikki ajankohtaiset tiedot löytyvät yhdistyksen omilta internet sivuilta osoitteesta sekä Facebookista. Lisäksi yhdistyksen toimintaa on esitelty Joroisten lehdessä, Warkauden lehdessä ja Sinun Savo-lehdessä. 11

12 9 TOIMINTASUUNNITELMA KURSSI- JA KILPAILUTOIMINTA Ajokortti työelämään koulutukset Yrittäjyyskoulutus Kotipalvelukoulutus Dogsitter-koulutus Luottamushenkilö- ja nuorten piiriparlamentti 4H järjestön valtakunnallisiin kilpailuihin osallistuminen Joroisten 4H-yhdistyksen omat kilpailut kerholaisille Metsäpäivä toukokuussa ala-asteen oppilaille 9.2 TULEVAT LEIRIT JA RETKET Kolman päiväleiri ajalla (toimintapäivät maanantaista perjantaihin) Osallistutaan Joroisten nuorisojärjestöjen organisoimalle kesäretkelle Särkänniemeen. Järjestetään yläasteen 8. luokkalaisille retki Lustolle Punkaharjulle. 10 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Nuokkarivalvonta Ankkuritilastointi valmis mennessä Kesätyömarkkinat Joroisten kirkonkylän yläasteella Toimihenkilöpäivät Nilsiässä Nuokkarivalvonta Tilinpäätös valmis ? Toimintatorstai Kerisalon koululla klo Nuokkarivalvonta Nuokkarivalvonta Toimintatorstai Kaitaisten koululla klo Retki Lusto, Punkaharju Metsäpäivä Kerisalon ja Kaitaisten oppilaat? Nuokkarivalvonta Kirkonkylän päiväleiri Reilu Teko-säkkikeräys kesä-heinäkuussa Iltatori kesäkuussa Kesäteatterin kahvitus heinä-elokuu Musiikkipäivien kahvitus? 12

13 Kerhot aloittavat syyskuu vko 2 Kerhotoiminnan käynnistäminen pienimuotoisesti Varkaudessa Koulutuksien tarjoaminen myös varkautelaisille nuorille 11 JÄSENEDUT H-järjestön jäsenenä saat: monipuolisen, kansainvälisen ja vauhdikkaan 4H-toiminnan nuorisojäsenille tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa 4H-tapahtumissa ja matkoilla niihin. Muut etuudet: Ellivuori Laskettelukeskus, Sastamala: 3 euron alennus kaikista normaalihintaista lipuista ja välinevuokrista Futura Finland Ab/ELNA: 10 % alennus ELNA tuotteiden ostoista Hiihtokeskus Paljakka: Hissiliput aikuiset(18v -) -20%, nuoret (13 v v.) -10%, ryhmät (yli 10 hlöä) 15 e/hlö, ryhmähinta ei ole voimassa viikoilla 8,9 ja 10 eikä pääsiäisenä Ukkohallan laskettelukeskus: Rinneliput -20%, Wakeboard kaapelivesihiihtorata -liput -20%, Hallan Saunamaailma -kylpyläliput -20% Häkärinteet, Hankasalmi: Alennus hissilipuista ja välinevuokrista 2. Ohjelman mukaiset 4H-iltamäet ja muut 4H-tapahtumat saat puoleen hintaan. Ohjelma osoitteessa Kalajoen Hiekkasärkät: SaniFani kylpyläliput 1 euron alennus Kultajousi Oy: % alennus suositushinnoista Kylpylä Kivitippu: 10 % alennus kaikista normaalihintaisista lomapaketeista ja majoituksesta TAI Jäsenetukomeetta 2 vrk, 99 /hlö/2 hh majoitus 2hh, 2 vrk,2 x aamiainen,vapaa kylpylän ja kuntosalin käyttö,vapaa sisäänpääsy ravintolatansseihin TAI Perheille (2 aikuista, 1-2 lasta) tarjoamme laadukkaan Superior- huoneen päärakennuksen perhehuoneen hinnalla 130 /vrk (normaalisti 150 ). Mainitse jäsenyydestä varausta tehdessäsi ja näytä jäsenkortti hotellivastaanotossa. Edut eivät koske Chalets-huoneistoja ja vain yksi etu/varaus. Tarjous on voimassa saakka (ei jouluna ).Varaa lomasi Onnellisten Tähtien alta numerosta Laskettelukeskus Louekeskus, Sievi: Alennus hissilipuista ja välinevuokrista 2. Lomamökkejä Sotkamon Vuokatissa vuokrattavana 15 % alennuksella normaalihinnasta. Etu koskee seuraavia mökkejä. Huom! Alennuksen saamiseksi tee varaus suoraan mökin omistajalle. -Kuikankulta: omistaja Janne Pöllänen, s-posti -Otava/Pohjantähti: on yksi kokonainen mökki, jossa on kaksi eri puolta vuokrattavana. Omistaja: Tmo-Termo Oy Timo Hukkanen, s-posti 13

14 Maatalousmuseo Sarka, Vanhankirkontie 383, Loimaa (p ): 4H-jäsenkortilla pääsee tutustumaan ilmaiseksi näyttelyihin. Navettakino, Pyhälahdentie 972, Konnevesi, -1 normaalihintaisista elokuvalipuista Neste Häijää, Sastamala: 5 % alennus kahvilatuotteista Nokkakiven huvipuisto, Ruuhimäentie 3, Lievestuore, 20 % alennus rannekkeista jäsenkorttia näyttämällä Puuharyhmä Oyj: 2 euron alennus kahdelta henkilöltä eli yhteensä 4 euroa pääsylipun hinnasta jäsenkorttia näyttämällä seuraavissa paikoissa: Wasalandia, Tropiclandia, Visulahti, Puuhamaa, Serena. Sokos Hotel Oulu Eden: sopimuksen mukaan jäsenet voivat ostaa kylpylälippuja seuraavin hinnoin: Yksittäinen kylpyläkäynti: 9 euroa (norm. 15 euroa) Perhelippu*: 29 euroa (norm. 38 euroa) *2 aik.+2 lasta/ 1 aik. + 3 lasta. Hinnat koskevat yhdistykseen kuuluvaa sekä hänen mukana olevia perheenjäseniä. Kuntosalille: 10 kerran/kk-kortti 30 euroa (norm. 36 euroa, kertakäynti 5 euroa). Lisätietoja Suomutunturi Oy, Hissilipuista - 50 % Välinevuokrista - 30 % Yläneen luontokapinetin näyttely: Pääsylippu 3 /hlö (normaalihinta 4,5 ) 4H-yhdistyksen sopimat alennukset paikallisista liikkeistä Jäsenetuihin kuuluneen 4H-Pilke-lehden julkaiseminen lopetettiin kesäkuussa Jorosport, Joroinen: -10 % normaalihintaisista tuotteista. Kukka-Pirtti ja Kemikalio, Joroinen: -10 % normaalihintaisista tuotteista (ei jalkahoidoista, Aarikka-tuotteista, luontaistuotteista eikä sidonnoista). 14

15 Joroisten 4H-yhdistys ry Koskentie Joroinen Facebook: Joroisten 4H-yhdistys 15

JOROISTEN 4H-YHDISTYS R.Y.

JOROISTEN 4H-YHDISTYS R.Y. JOROISTEN 4H-YHDISTYS R.Y. VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYS 1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 2 YHDISTYKSEN HALLINTO... 4 2.1 HALLITUS... 4 2.2 TOIMINNANTARKASTAJAT... 4 2.3 VUOSIKOKOUS

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 0 u VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 21. toimintavuosi Sisällysluettelo 1. YLEISKATSAUS... 3 2. JÄSENISTÖ... 4 3. YHDISTYKSEN HALLINTO... 4 4. TOIMINNAN TARKASTAJAT... 5 5.

Lisätiedot

Lumijoen 4H-yhdistys Toimintakertomus 2014 83. toimintavuosi

Lumijoen 4H-yhdistys Toimintakertomus 2014 83. toimintavuosi Lumijoen 4H-yhdistys Toimintakertomus 2014 83. toimintavuosi 000088404048 1. YHTEISTYÖKUMPPANIN KATSAUS VUOTEEN 2014 Vuosi 2014 oli Lumijoen 4H-yhdistyksen 83. toimintavuosi. Kunnan kanssa solmittu yhteistyösopimus

Lisätiedot

HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS

HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toimintasuunnitelma 2014 Yleiskatsaus Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI Y-tunnus 1593266-0 www.lahti.4h.fi

Vuosikertomus 2010. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI Y-tunnus 1593266-0 www.lahti.4h.fi Vuosikertomus 2010 Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI Y-tunnus 1593266-0 www.lahti.4h.fi Sisältö 1 Yleistä... 2 1.1 Suomen 4H-järjestö... 2 1.2 Lahden 4H-yhdistys ry... 2 2 Ostopalvelusopimukset...

Lisätiedot

LAHDEN 4H-YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS

LAHDEN 4H-YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS LAHDEN 4H-YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 2006 1. YLEISTÄ SUOMEN 4H-JÄRJESTÖ 4H-järjestö on kansainvälinen, poliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Suomessa järjestö on toiminut vuodesta 1928. 4H-tunnus

Lisätiedot

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi 1 Sisällys LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012... 3 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 LIEDON 4H-YHDISTYS... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi 2 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011... 4 LIEDON 4H-YHDISTYS...4

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti Y-tunnus 1593266-0

Vuosikertomus 2009. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti Y-tunnus 1593266-0 Vuosikertomus 2009 Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti Y-tunnus 1593266-0 Sisältö 1 Yleistä... 3 1.1 Suomen 4H-järjestö... 3 1.2 Lahden 4H-yhdistys ry... 3 2 Ostopalvelusopimukset...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti. Y-tunnus: 1593266-0. www.lahti.4h.fi

VUOSIKERTOMUS 2011. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti. Y-tunnus: 1593266-0. www.lahti.4h.fi Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti Y-tunnus: 1593266-0 www.lahti.4h.fi Vuosikertomus 2011 1 2 Hallinto 3 Jäsenistö 4 Yhdistyksen toiminta vuonna 2011 5 Rahoitus 6 Yhteistyö 7 Tiedotus 8 Lopuksi 1 4H-järjestön

Lisätiedot

HOLLOLAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

HOLLOLAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 HOLLOLAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 HOLLOLAN 4H-YHDISTYS JÄSENET HALLITUS 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2010

HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2010 HARTOLAN 4H-YHDITY TOIMINTAKERTOMU 2010 Toimintasuunnitelma 2011 Yleiskatsaus Yhdistyksellä oli työntäyteinen ja vilkas toimintavuosi takana, toiminta noudatteli pitkälti edellisvuosien linjoja, yritys,

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Oulun seutu 2/2014 Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Päätoimittajan palsta Niin se aika vierähtää lehteä tehdessä, ettei meinaa vauhdissa aina perässä pysyä. Vuosi sitten aloitin Pro

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2013 jää aikakirjoihin merkittävänä vaiheena 4H-järjestön historiassa. Hallinnon päätöksillä viitoitettiin uusia toimintamalleja,

Lisätiedot

Kuopion Inssit 2/2013

Kuopion Inssit 2/2013 Kuopion Inssit 2/2013 www.kuopioninsinoorit.fi Kuopion Inssit 2/2013 1 Inssit - sisältö 2/2013 3 Puheenjohtajan palsta 4 Työnhaun välineet kuntoon 6 Insinöörit raviradalla 9 KINRA kävi KYS:llä 10 Työelämän

Lisätiedot

Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008

Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2008 Puheenjohtajan kynästä Vuosi 2008 siirtyi historiaan dramaattisia ja traagisia tapahtumia sisältäneenä ajanjaksona. Meitä nuorisotyön parissa toimivia järkytti syyskuussa

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry JÄSENLEHTI TALVI 2010/2011

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry JÄSENLEHTI TALVI 2010/2011 KUNTIEN Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry JÄSENLEHTI TALVI 2010/2011 PIRKKALA PUH. 03 2874 111, FAX 03 2653 760, VANTAA PUH. 09 8789 010, FAX 09 8789 0111 TUTUSTU HITACHIN PYÖRÄKUORMAAJAMALLISTOON

Lisätiedot

johtaja Mika Rännäli oli säveltänyt kaimansa runoja ja kantaesitti ne baritoni Jorma Hynnisen kanssa jäähyväiskonsertissa,

johtaja Mika Rännäli oli säveltänyt kaimansa runoja ja kantaesitti ne baritoni Jorma Hynnisen kanssa jäähyväiskonsertissa, P YHÄJOEN KUULUMISET Keskiviikkona 29.10.2008 viikko 44 Tuulikannelten soidessa - Mika Jaakolan esikoisrunokokoelma Jaakolan katse on suunnttuna tulevaisuuteen uuden runokirjan myötä. Mika Jaakolan kirjoittama

Lisätiedot

28.4.2012 TOIMINTAKERTOMUS 2011

28.4.2012 TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Adoptioperheet ry on adoptiolasten vanhempien, adoptiota harkitsevien ja adoptioprosessissa mukana olevien yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan tukemaan adoptioprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen

Lisätiedot

Luonnontuoteala tutuksi -tiedotushanke loppuraportti

Luonnontuoteala tutuksi -tiedotushanke loppuraportti 2010-2013 Luonnontuoteala tutuksi -tiedotushanke loppuraportti Oulun 4H-piiri Niina Jortikka, Maria Isolahti Sisällys 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja tunniste... 2 3. Hankkeen yhteenveto...

Lisätiedot

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka viimeksimainitut samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka viimeksimainitut samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Helsingin Squashkerho r.y.:n vuosikokous 2011 Aika: Perjantaina 18.3.2011 klo 16.00 Paikka: Hotelli Pasila Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen Toivakka 2 2009 Toimii Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti Kuva: Jukka Hirvonen Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Toivakan kunta Puheenjohtajan

Lisätiedot

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN:

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: Edellisen vuosikokouksen muistokynttilät nimi syntymäaik a kuolinpäiv ä ik ä sotainvalidit: Heikki Valutie 11.2. 1923 5.1. 85 Veikko Skyttä 27.10.1920 18.5.

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE Suomen Nuorisoseurat ry Palvelutuuli, 14336 LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE 2012 2014 Sisällys Hankkeen strateginen tavoite... 3 Varsinaiset hankkeen tavoitteet... 4 Hankkeen toteutus... 5 Perehtyminen

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen toimintakertomus 2009

Vapaa-aikatoimen toimintakertomus 2009 Vapaa-aikatoimen toimintakertomus 2009 SISÄLLYS VAPAA-AIKATOIMI 2009... 2 1.TAPAHTUMAT...2 1.1 TAMMI-HELMIKUU...2 1.2 MAALIS-HUHTIKUU...3 1.3 TOUKO- KESÄKUU...4 1.4 HEINÄ ELOKUU...5 1.5 SYYS LOKAKUU...6

Lisätiedot

Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n perustava kokous on pidetty 27.1.1998 ja perustamiskirja on päivätty 16.2.1998.

Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n perustava kokous on pidetty 27.1.1998 ja perustamiskirja on päivätty 16.2.1998. HISTORIA Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n perustava kokous on pidetty 27.1.1998 ja perustamiskirja on päivätty 16.2.1998. Yhdistys toimii Pieksämäen seudulla jäsenseurojensa välisenä yhdyssiteenä sekä tuki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot