Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 102"

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Aika Paikka klo 17:35-19:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Käyhty ja Matti Vahvanen 62 Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston lähettämä lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentamisesta Kaakkois-Suomeen 63 Tilan Kaivo RN:o 2:102 ostaminen kunnalle Yhteisöavustukset Savitaipale Soi ry:n avustushakemus kesän 2015 tapahtuman järjestämiseen 66 Elinvoimainen kuntakeskus -hanke Tiedoksi merkittävät Maikonlahden venevalkama-alueen vuokraaminen/järjestelyjen muutos 69 Kunnan edustajan nimeäminen Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukseen Sivu

2 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Vuorinen Jukka puheenjohtaja Hölsä Janne varapuheenjohtaja Hölsä Maiju 2. varapuheenjohtaja Eteläpää Pentti jäsen Käyhty Matti jäsen Rasila Kirsi jäsen Vahvanen Matti varajäsen Poissa Valassaari Satu jäsen Muut Kylliäinen Kyösti kunnanvaltuuston pj. Kylliäinen Juhani kunnanvaltuuston 1. varapj. Kotirinta Kari kunnanvaltuuston 2. varapj. Allekirjoitukset Iso-Mustajärvi Tapio Myllyharju Virpi kunnanjohtaja/esittelijä hallintojohtaja/pöytäkirj anpitäjä Jukka Vuorinen Puheenjohtaja Virpi Myllyharju Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Savitaipaleella Matti Käyhty Matti Vahvanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanviraston hallintotoimistossa torstaina klo 9-15 arkistosihteeri Saara Muhonen

3 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston lähettämä lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentamisesta Kaakkois-Suomeen 811/00/2015 Khall Valmistelija: palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki, puh , Kaakkois-Suomessa on allekirjoitettu ja toistaiseksi voimassa oleva kaikkia Kaakkois-Suomen alueen kuntia koskeva Kaakkois-Suomen työvoiman palvelukeskusten yhteistoimintasopimus. Sopimuksen perusteella alueelle on asetettu yhteinen toimintaa ohjaava ja valvova ohjausryhmä. Ohjausryhmä on toiminut tällaisen yhteistyön edelläkävijänä maassa ja osaltaan pystynyt parantamaan toiminnan tavoitteellisuutta ja lisännyt oppimista toisten hyvistä käytännöistä. Kuluvan vuoden alussa voimaan astunut uusi laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta muuttaa ajatusta työvoiman palvelukeskuksesta. Nykyisistä työvoiman palvelukeskusten asiakkaista kaikki eivät täytä monialaisen yhteispalvelun asiakkuuskriteerejä. Näiden asiakkaiden asiakkuus päätetään kuluvan vuoden loppuun mennessä ja heidät ohjataan TE-toimistoon palvelutarpeen mukaiselle palvelulinjalle tai muuhun tarpeen mukaiseen palveluun. Uuden lain mukaisella työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevan työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden sekä vastaavat työllistymisprosessin seurannasta ja etenemisestä. Monialainen yhteispalvelu perustuu toimintamallissa mukana olevien tahojen verkostoyhteistyöhön, jossa asiakaspalvelua varten ylläpidetään yhteisiä toimipisteitä. Yhteispalvelua varten ei perusteta uutta organisaatiota, vaan kukin toimintamallissa mukana oleva viranomainen toimii omien toimivaltuuksiensa puitteissa. Koska kyse on verkostosta eikä organisaatiosta, laissa ei käytetä aiempaa työvoiman palvelukeskus nimeä. Lain mukaan TE-toimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kelan kanssa. Johtoryhmä asetetaan viimeistään Ensimmäinen toimikausi päättyy poikkeuksellisesti Johtoryhmässä edustettuna olevat kunnat nimeävät keskuudestaan johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä. Yhteistyösopimuksessa

4 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ sovitaan ainakin: - TE-toimiston, kuntien ja Kelan yhteisistä toimipisteistä - monialaisen yhteispalvelun tarjoamisesta muualla kuin yhteisissä toimipisteissä - TE-toimiston, kuntien ja Kelan monialaiseen yhteispalveluun osoittamasta henkilöstöstä - työttömille yhteisissä toimipisteissä ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavista palveluista Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä asettaa vuosittain toimialueensa monialaiselle yhteispalvelulle tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Johtoryhmä sopii monialaisena yhteispalveluna tarjottavien palveluiden järjestämiseksi osoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelmasta sekä seuraa sen toteutumista. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään kuuluvat kunnat nimeävät monialaista yhteispalveluverkostoa johtavan henkilön ja tämän varahenkilön enintään johtoryhmän toimikaudeksi. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän tulee hyväksyä monialaista yhteispalvelua johtava henkilö ja tämän varahenkilö ennen nimeämistä. TE-toimisto, kunnat ja Kela vastaavat monialaiseen yhteispalveluun osallistuvan henkilöstönsä palkkaus- ja muista henkilökustannuksista. Yhteispalvelun muu käytettävissä oleva määräraha muodostuu niistä määrärahoista, jotka toimintamallissa mukana olevat tahot osoittavat toimintaan. Kuntaliitto tullee osaltaan ohjeistamaan kuntien kustannusjakoja. Monialaisen yhteispalvelun yhteisen toimipisteen toimitila-, laite- ja tietoliikennekustannukset sekä muut monialaisesta yhteispalvelusta ja sen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset jaetaan pääosin TE-toimiston ja sen toimialueeseen kuuluvien kuntien kesken ja Kela osallistuu kustannuksiin TE-toimiston sekä kuntien kanssa tehtävässä sopimuksessa sovittavalla tavalla. Sopimuksen valmistelusta kustannusjakoineen vastaa monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä. Kuntien kanssa käytyjen alueellisten neuvottelujen perusteella Kaakkois-Suomen TE-toimisto esittää kuntien ja Kelan vakuutuspiirien harkittavaksi seuraavat kaksi verkoston rakentamismallia, joihin toivomme kannanottoja. Samalla pyydetään ottamaan kantaa, kuka on yhteyshenkilönne ennen johtoryhmän nimeämistä käytävien jatkoneuvottelujen osalta ja kuka on mahdollinen edustajanne johtoryhmässä, jos toteutuu verkosto A ja kuka, jos toteutuu verkosto B. ***** Verkostomalli A Kaakkois-Suomen TE-toimisto nimeää yhden Kaakkois-Suomen työllisyysasioiden alueellisen johtoryhmän, joka toimii myös monialaisen yhteispalvelun johtoryhmänä. Tämän verkostomallin mukaisesti työllisyysasioiden alueellisen johtoryhmän

5 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ tekemän sopimuksen sisältö on tässä lausuntopyynnössä aiemmin kuvattua lakisääteistä monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimusta selvästi laajempi. Ottaen huomioon toiminta- ja tehtäväalueiden laajuus lienee sopiva joryn koko henkilöä. Kunnat nimeävät verkostolle johtajan ja hänelle varahenkilön johtoryhmän toimikaudeksi. Monialaisen yhteispalvelun toimipaikat olisivat tässä verkostomallissa TE-toimiston ehdotuksen mukaan: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola, Lappeenranta ja Parikkala. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä arvioi tarpeen ja keinot järjestää palveluita muissa kunnissa. Tässä verkostomallissa TE-toimisto nimeää vastuuhenkilöt esimiesasemaan Kotkaan, Kouvolaan ja Lappeenrantaan niin että he vastaavat myös Haminan, Imatran ja Parikkalan monialaiseen yhteispalveluun sijoitetun TE-palvelujen henkilöstön esimiestehtävistä. Esimiehet toimivat TE-toimiston palvelujohtajan alaisina. Tässä mallissa karsitaan hallinnollista ohjausta, vähennetään ohjaavia esimiestasoja, siirretään budjetoitua päätösvaltaa paikallistasolle ja kehitetään edelleen voimassa olevaan sopimukseen perustuvaa koko Kaakkois-Suomea koskevaa yhteispalvelun toiminnan ohjausta samalla laajentaen sitä. Tavoitteena on päivittää Kaakkois-Suomen työllisyysstrategia. Verkostomalli mahdollistaa erilaisten seutukuntakohtaisten organisointiratkaisujen tekemisen ja toisten hyvistä käytännöistä oppimisen. Verkostomalli B Kaakkois-Suomeen nimetään kaksi maakuntajakoon perustuvaa monialaisen yhteispalvelun johtoryhmää. Sopiva johtoryhmän koko lienee 4-6 henkilöä. Tässä verkostomallissa sopimuksen sisältö on lakisääteinen monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimus. Kunnat nimeävät verkostolle kaksi johtajaa (1/verkosto) ja heille varahenkilöt (1/verkosto) johtoryhmien toimikaudeksi. Monialaisen yhteispalvelun toimipaikat olisivat tässä verkostomallissa TE-toimiston ehdotuksen mukaan: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä arvioi tarpeen ja keinot järjestää palveluita muissa kunnissa. Tässä verkostomallissa TE-toimisto nimeää omalta osaltaan nykykäytännön mukaisesti monialaisen yhteispalvelun vastuuhenkilöksi TE-toimiston palveluesimiehen, jonka sijoituspaikkakunta on Kouvola. TE-toimiston osalta lähiesimiestyön tehostamiseen ja päätöksenteon siirtämiseen toimipaikkoihin ei päästä. Tässä mallissa luovutaan voimassa olevaan sopimukseen perustuvasta koko

6 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kaakkois-Suomea koskevasta toiminnan ohjauksesta. Kokonaisuuden pilkkoutumisen lisäksi malli samalla lisää hallinnollista työtä edellyttäessään maakuntakohtaisia sopimuksia, johtamisjärjestelmää ja suunnitelmia. ***** Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto pyytää alueensa kuntien sekä Kelan vakuutuspiirien kannanottoja alueensa työllisyysasioiden ja erityisesti monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä ja toimeenpanosta viimeistään Saamiensa vastausten perusteella Kaakkois-Suomen TE-toimisto arvioi tarpeen jatkoneuvotteluihin ennen monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän tai johtoryhmien nimittämistä. Ehdotus: Lausunto esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ohjeistaa ja valtuuttaa kunnanjohtajan hoitamaan asiaa.

7 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Tilan Kaivo RN:o 2:102 ostaminen kunnalle 794/10/2015 Khall Valmistelija: rakennustarkastaja Jaakko Nopanen, puh , Valmistelijan ehdotus: Pirjo ja Tauno Hokkanen ovat tarjonneet kunnalle ostettavaksi Savitaipaleen kunnan Marttilan kylässä sijaitsevan 1400 m2:n suuruisen tilan Kaivo RN:o 2: :n hinnalla ja muutoin oheisesta kauppakirjasta ilmenevillä ehdoilla. Kunnanhallitus päättää ostaa Pirjo ja Tauno Hokkaselta Savitaipaleen kunnan Marttilan kylässä sijaitsevan 1400 m2:n suuruisen tilan Kaivo RN:o 2: euron kauppahinnalla ja muutoin oheisesta kauppakirjasta ilmenevillä ehdoilla. Ehdotus Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 20 Kauppakirja Tilan Kaivo Rn:o 2:102 kaupasta

8 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Yhteisöavustukset /02/2014 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Kunnalta haettavat avustukset ovat olleet haettavina Länsi-Saimaan Sanomat lehdessä ja kunnan www sivuilla mennessä. Kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan avustusperiaatteet. Niiden mukaan kunnan eri hallintokuntien myöntämät avustukset - laitetaan haettavaksi yhtä aikaa ja julkaistaan yhteisellä ilmoituksella - avustusten käsittely koordinoidaan, jotta päällekkäisyyttä voidaan ehkäistä - hakemuksessa tulee olla suunnitelma avustuksen käytöstä - ennen avustuksen maksatusta avustuksen saajan tulee toimittaa selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Vuoden 2015 talousarviossa on yleisavustuksiin varattu Avustuksia haettiin yleisavustuksista yhteensä euron edestä. Yhteenveto hakemuksista on liitteenä. Ehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Käsittely Käydyn keskustelun kuluessa todettiin, että avustukset käsitellään kahdessa erässä. Erän I osalta esteellisiä olivat (yhteisöjäävi) Janne Hölsä, Maiju Hölsä ja Kirsi Rasila. Erä II osalta esteellisiä olivat (yhteisöjäävi) Kirsi Rasila ja Pentti Eteläpää. Esittelijän esitys on pöytäkirjan liitteenä, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 21 Kunnanhallituksen myöntämät avustukset 2015

9 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Savitaipale Soi ry:n avustushakemus kesän 2015 tapahtuman järjestämiseen 194/ /2013 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Savitaipale soi ry on jättänyt kunnanhallitukselle euron euron avustushakemuksen Savitaipale Soi -tapahtuman järjestämiseksi. Kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma on Savitaipaleella Tapahtuman kohderyhmänä ovat paikallisten lisäksi lähikaupungeissa asuvat, kulttuurista kiinnostuneet lapsiperheet sekä muut kulttuuritarpeiden perässä liikkuvat ihmiset ympäri Suomen. Savitaipale Soi ry on 2013 perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on jatkossakin korkeatasoisilla esiityjillä sekä taiten valmistellulla ohjelmalla luoda vankka jalansija kotimaisen kulttuuritoimijoitten kenttään. Savitaipale Soi ry hakee euron avustusta tapahtuman järjestelykuluihin ja euron avustusta tapahtumasta tehtävään festivaalilehden kuluihin. Oheismateriaalina Savitaipale Soi Ry:n hakemus, sekä yhdistyksen talous- ym. tietoja. Ehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Käsittely Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä ehdotti, että Savitaipale Soi Ry:lle myönnetään 4000 euron avustus. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Elinvoimainen kuntakeskus -hanke 809/10/2015 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Savitaipaleen kunta on saanut Etelä-Karjalan liiton myöntämää maakunnan kehittämisrahaa Elinvoimainen kuntakeskus hankkeeseen. Hanke on käynnistynyt Savitaipaleella. Hankkeen toteuttamisaika on Hankkeen vetäjänä toimii elinkeinoasiamies Eija Pajula. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa ja hankkeen aikana syntyviin hyväksyttäviin kustannuksiin saadaan maakunnan kehittämisrahaa 70 %, enintään euroa. Kunnan osuudeksi jää siten euroa. Savitaipaleen kunta rakentaa vetovoimaista eteläkarjalaista maaseutua ja nostaa kuntakeskuksensa elinvoiman ja uusiutumisen merkityksen nykyistä paremmin esille. Elinvoimainen kuntakeskus hankkeen (Eky) avulla lisätään paikallis- ja aluetaloudellista vaikuttavuutta ja vahvistetaan uusien yrittäjien ja asukkaiden paikkakunnalle sijoittumishalukkuutta. Elinvoimainen, kilpailukykyinen kuntakeskus on maaseutumaisen maakunnan ja paikallisen talous-alueen lähipalvelukeskuksena osa sujuvaa arkea. Ilman elinvoimaisia keskuksia alueen toiminta-ympäristö ei houkuttele. Asukkaiden, yrittäjien ja kuntapäättäjien ajatukset kuntakeskuksen kehittämisestä yhdistetään. Kun kuntalaiset sitoutuvat ja luottavat tulevaisuuteen, myös uudet asukkaat ja yrittäjät kiinnostuvat ja haluavat investoida kuntaan. Hanke tukee Savitaipaleella jo hyvässä kasvuvauhdissa olevien useiden toimialojen kuten esimerkiksi päivittäistavara- ja erikoistavarakauppojen, hyvinvointi- ja liikunta-palvelujen, kahviloiden, ravintoloiden, majoitusliikkeiden ja muiden matkailupalveluiden elinvoimaisuutta ja palvelutuotteiden kysyntää ja liikevaihdon kasvua. Tavoitteena on madaltaa maaseudun korkeaa yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä. Savitaipaleen kunnan ideoimaa koeyrittäjyyttä, riskitöntä tapaa tutustua yrittäjäelämään maaseudulla koeyrittämisen ja koeasumisen avulla, jalostetaan yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa. Tavoitteena on kartoittaa luopuvat yritykset, vuokrattavat ja myytävät asunnot ja maatilat paikallisesti ja koeyrittäjyydestä kiinnostuvat valtakunnallisesti. Elinvoimainen kuntakeskus hanke Selvittää lähtökohtia kehittämiselle, asukkaiden viihtyvyyteen ja yritysten sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä ja vetovoimaisuutta heikentäviä kohteita. Tekee yhteistyötä Pienet keskustat ry:n, oppilaitosten, yritysten ja kunnan asukkaiden kanssa. Laatii maisemointi- ja hoitosuunnitelman, jossa taajamakuvaa kohennetaan

11 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ taideilmeen, ympäristörakentamiseen, valaistuksen, puuston ja kasvillisuuden raivauksen avulla. Jatkojalostaa Savitaipaleen kunnan ideoimaa koeyrittäjyysmallia. Järjestää SISU-seminaarin tavoitteena koota päättäjien, asukkaiden ja yrittäjien ajatukset ja esitellä sovellettavia toimintatapoja myös muille Etelä-Karjalan pienille kunnille maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Sirpa Onttinen, Eija Pajula, Antti Hirvikallio, Kari Kotirinta, Markku Kivistö ja Jari Lantta. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee hankkeen tiedokseen Merkittiin tiedoksi.

12 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Tiedoksi merkittävät Khall Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat sille saapuneet kirjelmät ja päättää, ettei kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden perusteella oteta mainittujen lautakuntien ja kunnan viranhaltijoiden päätöksiä erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi: - FCG koulutuskutsu; Uusi Kuntalaki - Eksoten hallituksen pöytäkirja Työllisyystilanne: Väestökehitys: Verotulokertymä: Kiinteistönluovutusilmoitukset: Viranhaltijapäätökset: Hallintojohtaja Henkilöstöpäätös Koulutus Vuosiloma Työloma Koulutuspäivä Kunnanjohtaja Hankintapäätös Henkilöstöpäätös Talouspäätökset Liikekonseptin kehittämistuki Kunatamarkkinoinnin tuki Lomituspalvelujohtaja Henkilöstöpäätös Työloma Koulutukseen osallistuminen Työloma Vuosiloman siirto Vuosiloma Talouspäätös Ostopalvelulomitus Merkittiin tiedoksi.

13 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maikonlahden venevalkama-alueen vuokraaminen/järjestelyjen muutos 576/08/2014 Khall Valmistelija: kunnaninsinööri Jaakko Nopanen, puh , Kunnan edustajat ja Maikonlahden venevalkama-alueen käyttäjät ovat jo pidempään neuvotelleet valkama-alueen kehittämisestä. Neuvotteluissa on puhuttu noin käyttäjästä. Käyttö on tällä hetkellä järjestäytymätöntä. Kysymyksessä on Suur-Saimaan rantaosayleiskaavan mukainen 3350 m2:n suuruinen LV-alue, joka muodostuu tilasta Maikonlahti RN:o 1:220. Kunnalle alueen hankinta- yms välittömät kustannukset ovat olleet noin Aluetta on tarpeen kehittää. Kunnalla ei ole valmiuksia lähteä rakentamaan aluetta ja vuokraamaan sieltä venepaikkoja Kirkonkylän tapaan. Sen takia on ajateltu perustaa asiaa hoitamaan yhteisö, viimeisimmäksi venevalkamakunta. Tietoimituksessa perustettavan venevalkamakunnan osakkaiksi tulevat kaikki venepaikkaa tarvitsevat. Alueella täytyy tehdä vesialueen ruoppausta, parkkialueen rakentamista sekä venelaitureiden rakentamista. Kunta vuokraa alueen perustettavalle venevalkamakunnalle ja se hoitaa kustannuksellaan kaikki tarvittavat toimenpiteet. Oheismateriaalina on vuokrasopimusluonnos. Ehdotus: Savitaipaleen kunta vuokraa perustettavalle Maikonlahden venevalkamakunnalle 3350 m2:n suuruisen tilan Maikonlahti RN:o 1:220, kiinteistötunnus , Savitaipaleen kunnassa käytettäväksi venevalkama-alueena. Perusvuokran suuruus on 500 / vuosi. Muut ehdot ovat oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaiset. Mikäli asian jatkovalmistelussa tulee esille olennainen eo. vuokrasopimuksesta poikkeamis- tai täydentämistarve, kunta varaa itselleen oikeuden palata asiaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Vuokrasopimusluonnos on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 38. Khall Valmistelija: rakennustarkastaja Jaakko Nopanen, puh ,

14 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Venevalkamakunnan saattaessa tietoimituksen vireille, on tullut esiin, että venevalkamakuntaa ei voida perustaa vuokratulle maalle. Lain yksityistä teistä 35 :n mukaan " Korvaukset on, mikäli määräämisperusteesta ei muuta johdu, vahvistettava kerta kaikkiaan maksettaviksi". Kunnan ja venevalkamakunnan edustajat ovat neuvotelleet päivätyn vuokrasopimuksen korvaamisesta kertakaikkisella korvauksella seuraavasti: Kunta menee perustettavan Maikonlahden venevalkamakunnan osakkaaksi niin, että se saa kaksi venevalkamakunnan rakentamaa venelaituripaikkaa. Niiden arvoksi on sovittu / kpl. Lisäksi venevalkamakunta maksaa kunnalle ilman kunnan osakkuuksien mukaan laskemista viimeistään kolmen vuoden kuluttua tietoimituksen lainvoimaiseksi tulosta. Kunta vuokraa po. laituripaikkoja halukkaille. Niiden vuosivuokraksi on arvioitu 250 / kpl. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä päivätyn vuokrasopimuksen korvaamisen siten, että kunta esittää Maikonlahden venevalkaman tietoimituksessa korvausvaatimuksenaan seuraavaa: kunta menee tiekunnan osakkaaksi niin, että se saa omistukseensa kaksi venelaituripaikkaa, arvoltaan yhteensä 5 000, ja lisäksi venevalkamakunta maksaa kunnalle ilman kunnan osakkuuksien mukaan laskemista viimeistään kolmen vuoden kuluttua tietoimituksen lainvoimaiseksi tulosta. Käsittely Käydyn keskustelun kuluessa esittelijä täydensi ehdotustaan siten, että kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta myy perustettavalle Maikonlahden venevalkamakunnalle tilan Maikonlahti Rn:o 1:220 Savitapaleen kunnassa kiinteistötunnus , venevalkama-alueena käytettäväksi osoitteessa Maikonlahdentie 55, Suomenniemi. Kauppahintana venevalkamakunta luovuttaa kunnalle kaksi rakentamaansa venelaituripaikkaa, joiden arvo on yhteensä 5000 euroa, ja lisäksi maksaa kunnalle 3000 euroa viimeistään kolmen vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta. Muutoin liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 22 Maikonlahden venevalkama, kauppakirja tilasta Maikonlahti 1: Maikonlahden venevalkama-alueen vuokraaminen, kartta

15 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnan edustajan nimeäminen Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukseen 812/00/2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina Kunnan tulee nimetä yhtiökokousedustajansa ja tälle varaedustaja vuosille Vuosina edustajana on ollut Rauno Nikkilä ja varalla sivistystoimenjohtaja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Savitaipaleen kunnan edustajan Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksiin vuosille Kunnan edustajaksi valittiin Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksiin vuosille Rauno Nikkilä ja varalle sivistystoimenjohtaja.

16 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Muutoksenhakukiellot/ kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 62, 66, 67, 68 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 63, 64, 65, 69 HvalL 3 :n 1 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet; oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 63, 64, 65,69 Viranomainen: Savitaipaleen kunnanhallitus Kirkkotie 6, SAVITAIPALE fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2.krs,70100 Kuopio (PL Kuopio) fax puh Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen ja osoite: pykälät: Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus: Radanrakentajantie 5, Helsinki, fax Korkein hallinto-oikeus: PL 180, Fabianinkatu 15, Helsinki, fax Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan.

Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen

Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen Taustaa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto pyytää alueensa

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Kunnanhallitus Aika Paikka 30.03.2015 klo 17:00-20:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2014 84

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2014 84 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2014 84 Kunnanhallitus Aika Paikka 24.03.2014 klo 18:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205 Kunnanhallitus Aika Paikka 11.08.2014 klo 18:00-19:40 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 10.11.2014 klo 18:00-19:00 Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen laillisuuden toteaminen 59 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36 Kunnanhallitus Aika Paikka 16.02.2015 klo 17:00-21:25 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 10:00-13:50 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Sivistyslautakunta Aika Paikka 25.03.2014 klo 18:00-19:15 Savitaipaleen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 17.00-19:00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 166 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 1 Kokousaika Maanantai 4.6.2012 kello 17.40-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 312 Kokousaika Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Käsitellyt asiat nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Torstai kello 17.45-19:55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 204 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 205 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot