J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa maaliskuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa maaliskuu 2014"

Transkriptio

1 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa maaliskuu 2014

2 Clasun vanhat kävivät pe näyttämässä koko alakoululle ja 9. luokille mallia, kuinka tanssitaan arvokkaasti ja tyylikkäästi. Kansi: Takakansi: Valokuvat: Anniina Korhonen 9M Renata Papp 8J Kaija Heinonen Pia Heinikainen Heli Korte Miia Kangasniemi Eija Salminen Tuija Muurasniemi Marietta Tamminen ja Milla Koivisto 8L 2

3 REHTORIN PALSTA Kouluterveyskyselyn tulokset julkaistiin äskettäin ja niiden tulosten läpikäymiseen ja pohdintaan käytetään yhteistä aikaa Suomen kouluissa kevään aikana. Kouluterveyskysely tuottaa runsaasti tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kyselyyn vastaavat peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat. Vertailukelpoista tietoa on kerätty peruskouluissa vuodesta Kouluterveyskyselyn tuloksista on tärkeää tiedottaa kouluissa ja oppilaitoksissa laajasti eri toimijoille, kuten opettajille, oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmälle sekä ruokahuollon henkilöstölle. Oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa tuloksia voidaan käsitellä esimerkiksi luokanvalvojan ja terveystiedon tunneilla sekä terveystarkastuksissa. Vanhempien kanssa tuloksia on hyvä käydä läpi vanhempainilloissa ja vanhempainyhdistyksessä. Olen itse seurannut aktiivisesti koulun tuloksia vuodesta 1997 ja minulla on käytettävissä kahden vuoden välein tapahtuneet muutosten kuvaukset. Viimeiseen kyselytutkimukseen osallistui koulustamme 467 oppilasta. Myös vanhempien terveystottumuksissa on tapahtunut muutoksia. Esimerkiksi vuonna 2005 koulumme oppilaiden vanhemmista tupakoi 41 %, kun se 2013 oli 24 %. Kehitys on ollut myönteistä myös nuorilla. Vuonna 1999 tupakoi päivittäin 26 %, kun taas vuonna 2013 tupakoitsijoita oli 7 %. Esimerkin voima on vakuuttava. Toivottavasti tämä trendi jatkuu edelleen. Alkoholin käytön suhteen on tapahtunut niin ikään myönteistä kehitystä. Tosihumalassa vähintään kerran kuukaudessa ilmoittaa vastaajista vuonna 2013 olleen 8 %, kun luku esimerkiksi vuonna 2001 oli 22 %. Myöskään huumeita kokeilleiden määrä ei ole noussut koulussamme ollen nyt 7 %, Tampereella vastaava luku on 10 % ja Pirkanmaalla 9 %. Kielteinen muutos on tapahtunut viimeisen 15 vuoden aikana oppilaiden suhtautumisessa kouluruokailuun. Kun vuonna 1999 oppilaista vain 3 % ei syönyt kouluruokaa, luku oli 2013 peräti 31 %. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä aikaisemmin kysymys saattoi tarkoittaa, ettei koskaan syö kouluruokaa. Tytöistä kouluruokaa 2013 kyselyssä ei syö päivittäin 36 % ja pojista vastaava luku on 28 %. Samanlainen trendi näyttää toteutuvan myös muissa kouluissa. Tamperelaisista luokkien oppilaista 33 % ei syönyt päivittäin kouluateriaa. Aamupalan ilmoitti jättävänsä syömättä tytöistä 42 %, pojista 29 %. Tyttöjen osalta väsymystä poti päivittäin 18 %, pojista 6 %. Tytöt kokivat yli puolet enemmän myöskin niska-hartiakipuja ja päänsärkyä viikoittain. Sama koskee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta ja koulu-uupumusta. Koettu terveys tyttöjen osalta on aikaisemmissakin tutkimuksissa ollut lähes samankaltainen, mutta tilanne on mielestäni kaiken kaikkiaan epäterve niin meidän koulun tyttöjen kuin muidenkin Pirkanmaan peruskoulujen ja varmaan koko Suomessakin. Onko nykyisessä elämänmenossa, koulun yleisessä toiminnassa, mahdollisessa koulun piilo- 3

4 opetussuunnitelmassa, kilpailuhenkisyydessä, tavoitteellisuudessa tai muissa selittävissä tekijöissä jotain sellaista, joka vaikuttaa tyttöjen huonovointisuuden. Koulun ei ainakaan omilla toimilla saisi lisätä tätä kuormaa, sillä peruskoulun tehtävä ei ole tuottaa valmiiksi stressaantuneita ja uupuneita nuoria jatko-opintoihin. Myös siellä kotona on syytä asioista keskustella ja yrittää vaikuttaa siihen, että oppilaan kokema terveys olisi hyvä. Aamupalan ja kouluruokailun merkitys on ensisijainen, sillä ilman energiaa ei kukaan jaksa olla pirteä ja oppivainen. Opinto-ohjaajat tekivät pyynnöstäni 7. luokkalaisten kanssa pientä tutkimusta kouluruokailun tilasta ja sen kehittämistarpeesta. Oppilaiden toiveet pitäisi ottaa huomioon ja pyrkiä toteuttamaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Oppilaat kaipaavat enemmän miellyttäviä makuelämyksiä ja monipuolisempaa ruokaa. Olen itse ihmetellyt viime vuosina yläkoulun ruokamäärärahojen pienuutta verrattuna esim. lukioihin. En voi mitenkään ymmärtää, miksi oppivelvollisuusikäisten ruokamäärärahat ovat pienemmät kuin esim. lukioiden. Yläkouluikäiset ovat juuri kasvuiässä ja tarvitsisivat erityisen satsauksen myös energiansaantiin. Tämän asian korjaaminen on mielestäni yhteinen tehtävämme, johon kutsun oppilaiden lisäksi erityisesti teidän huoltajat. Nyt on aktiivisen vaikuttamisen paikka. Vanhempainyhdistys voisi toimia niin ikään aktiivisesti tässä asiassa. 7. luokkalaiset oppilaat haluaisivat erilaisia teemoja ja eri maiden ruokia, kuten aasialaista, amerikkalaista ja intialaista ruokaa. Vaalea leipä on monen makuun ja sitä toivotaan jatkossakin olevan tarjolla. Soijan käyttöä ruoan valmistuksessa voisi hieman vähentää. Kalapuikot, pinaattiletut ja puuro + kiisseli saivat paljon kehuja ja niitä toivottiin olevan paljon jatkossakin. Yllättäen monet pitivät myös siskonmakkarakeitosta, vaikka eivät keittoruoasta pitäneetkään. Toiset haluavat enemmän mausteita ja toiset sanovat, että mausteita on liikaa. Yleisesti ottaen kouluruoka ei saanut kauheasti kehuja, mutta löytyi myös oppilaita, joiden mielestä ruoassa ei ole mitään vikaa ja he maistavat aina kaikkea. Mielipiteitä on aina moneen suuntaan. Oppilaiden mielestä perunoiden laatu kaipaa parannusta ja perunoiden tilalla voisi välillä olla vaikka nuudeleita. Negatiivista huomiota herättivät mm. soijabolognese, pinaattikeitto, uunikala, vetinen riisi ja pasta, mauttomat ja huonosti tehdyt kasvisruoat ja kalaruoat. Keittoja voisi vähentää. Vaikka en kaikilta osin jaa oppilaiden makutottumuksia, haluan olla yhdessä vaikuttamassa siihen, että kouluruoka olisi oppilaille houkuttelevampaa ja he eivät jättäisi sitä väliin tai vaihtaisi epäterveempiin vaihtoehtoihin. Oppilaiden osallistaminen kouluruokailun kehittämisessä on ensiarvoisen tärkeää ja toivon, että myös tähän saataisiin uusia ideoita. Hyvää kevättä kaikille. Esa Parkkali Rehtori 4

5 OPOT TIEDOTTAVAT YHTEISHAUSTA Yhteishakuaika on päättymässä. Sähköinen haku osoitteessa sulkeutuu perjantaina klo 15.00, jonka jälkeen hakujärjestystä ei voi enää muuttaa. Juhannuskylän koulun oppilaiden on pitänyt tehdä sähköinen haku perjantaihin mennessä. Lukioihin hakijat ovat tehneet alustavia lukion kurssivalintoja ainevalintakortteihin. Ainevalintakortit sekä muut lukioihin mahdollisesti tarvittavat liitteet sekä harkinnanvaraisen haun liitteet ja perustelut on toimitettava opolle viimeistään perjantaihin mennessä. Jos oppilas hakee esimerkiksi harkintaan perustuvalla valinnalla tai urheilulinjoille on hakupapereiden oltava vastaanottavissa kouluissa perjantaina Opot toimittavat mm. harkinnanvaraisen haun liitteet ja ainevalintakortit liitteineen suoraan toisen asteen oppilaitoksiin, jos asiasta ei ole oman opon kanssa toisin sovittu. Joihinkin ammatillisiin oppilaitoksiin on pääsykoe. Pääsykokeet järjestetään huhtitoukokuussa 2014, kaikki hakukelpoiset saavat kutsun pääsykokeisiin. Lopullinen valinta tapahtuu peruskoulun päättötodistuksen ja/tai pääsykokeesta saatujen pisteiden perusteella. Mm. lähihoitaja-koulutuksen sekä turvallisuusalan pääsykoe on maksullinen. Koepäivä voi olla pitkä, joten eväät ja rentouttava lukeminenkin voivat olla tarpeen. Tarkemmat pääsykokeita koskevat ohjeet tulevat kutsun mukana. Poissaololupa koulusta pääsykokeita varten anotaan luokanvalvojalta. Koulu toimittaa kaikkien oppilaiden peruskoulun päättötodistuksen arvosanat suoraan yhteishakuun kevätlukukauden lopussa. Yhteishaun tulokset julkistetaan aikaisintaan torstaina On hyvä muistaa, että lopullisessa valinnassa noudatetaan hakijan hakutoivejärjestystä ja opintomenestystä. Loppukevään työskentelyllä voi vielä vaikuttaa päättötodistuksen numeroihin ja siten varmistaa pääsynsä haluamaansa jatkokoulutukseen. Lisäopetukseen (10-luokalle) ja ammatillisten oppilaitosten järjestämään ohjaavaan ja valmentavaan ammatilliseen koulutukseen pyrkiville annetaan tarkemmat tiedot toukokuussa. Myös näihin koulutuksiin haetaan sähköisesti opintopolussa alkaen. Yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä oppilaan omaan opintoohjaajaan. Terveisin Anne Pitkänen Tiina Myllymäki puh puh (9E, 9G, 9I, 9K, 9L) (9A, 9H, 9J, 9M) Maarit Salli puh (9B, 9C, 9D, 9F) 5

6 TAPAHTUMAKALENTERI KEVÄT 2014 Seuraa tapahtumakalenterin muutoksia koulun kotisivuilta. MAALISKUU ke 5.3. pe 7.3. pe ma ma HUHTIKUU ke 9.4. ti ke to ke to to TOUKOKUU to 1.5. ke ti to la ja 8. luokkien arviointikeskustelut 7-9 luokkien luokanvalvojan tunti klo luokkien sähköinen haku jatko-opintoihin tulee olla tehtynä Sähköinen haku jatko-opintoihin sulkeutuu klo luokkien IV jakso alkaa Oppilaskunnan koulutuspäivä opetussuunnitelma Kirjailijavierailu (lukuviikko vko 15) 1-6 luokkien pääsiäismyyjäiset 7-9 luokkien luokanvalvojan tunti klo luokilla kiirastorstain kirkko klo Pääsiäinen 8. luokilla Päivä pormestarina tapahtuma Sampolassa 7-9 luokkien taksvärkkipäivä 6. luokkien tutustuminen Juhannuskylän yläkouluun Vappu 7. luokkien retkipäivä 9. luokkien lähtevien päivä Helatorstai Lukuvuoden päätös, kevätjuhla Peruskoulun oppilaiden työ- ja loma-ajat Syyslukukausi Syysloma Kevätlukukausi Talviloma Lukuvuoteen sisältyy yksi lauantaina pidettävä koulupäivä 6

7 TAPAHTUMIA Vanhat tanssivat Klassillisen lukion 2. vuoden opiskelijoista tuli Clasun vanhimpia perjantaina , kun edeltävänä päivänä lukion kolmasluokkalaiset olivat viettäneet penkkareitaan. Tänäkin vuonna Vanhat noudattivat perinteitä ja aloittivat opiskelun talon vanhimpina tanssien. Ja mikä parasta, myös Juhannuskylän koulun 9.-luokkalaiset pääsivät osallisiksi tanssin huumaan, sillä Vanhat pitivät kenraaliharjoituksensa Juhannuskylän koulun liikuntasalissa. Mukana tanssin pyörteissä oli myös Tammerkosken koulun entiset oppilaat Ella Haavisto ja Kaisa Isokotamäki (kuvassa). Tytöt kertoivat, että tansseja oli harjoiteltu oikeastaan aika vähän, yhden tanssikurssin verran. Taidot oli kuitenkin opittu erinomaisesti, niin upeasti parit liikkuivat ympäri salia. Pojat olivat ryhdikkäitä ja komeita tummissa puvuissaan ja tytöt ihastuttavia pitkissä juhlamekoissaan, joita varmaankin löytyi kaikissa sateenkaaren väreissä. Ella ja Kaisa kertoivat tilanneensa upeat pukunsa, Ella vaalean beigen ja Kaisa hennon vihreän, netistä. Ja kampauksetkin olivat kampaajien loihtimia. Juhlapäivänä kaikki oli siis täydellistä. Kenraaliharjoituksen jälkeen Vanhojen päivä jatkui valokuvauksella, lounaalla ja vielä kahdella tanssiesitykselläkin. Illan viimeiseen esitykseen Tammelan koulun juhlasaliin oli kutsuttu myös Vanhojen vanhemmat. Heli Korte 7

8 Sadannen koulupäivän juhlat 1A-luokalla oli torstaina tammikuun 16. pvä sadannen koulupäivän juhlat. Olemme ensimmäisestä koulupäivästä lähtien laittaneet aina yhden 'paperisen' kalan luokan seinällä olevaan akvaarioon ja kun 100 tuli täyteen, pidettiin juhlat, johon ope teki ison täytekakun, jonka päällä oli 100 karkkia! Päivän aikana laskimme monella eri tavalla lukua 100 ja kuten kuvasta näkyy teimme koulun käytävään sadan käden pituisen nauhan. Siinä olikin laskemista, että montako kertaa saa käden painaa, jotta 100 tulee täyteen. Pujottelimme 100 helmen ison jättiläisen kaulanauhan, niputimme tulitikkuja, kyniä jne. Luokassa oli myös 100 esineen näyttely. Läksynä oli tuoda kotoa jotain 100 kappaletta. Se oli lapsista kiva tehtävä. Näyttelyyn tuli mm. sadan palan palapeli, hieno 100 legosta tehty formula-auto, lasipurkkiin oli saatu mahtumaan 100 karkkia, oli sata karkkipaperia, sata hamahelmeä, sata nappia, sata makaronia, 100 helmen helmitaulu Päivä oli hauska ja ikimuistoinen, eikä kakusta jäänyt muruakaan! Eija Salminen 8

9 Kuva yläpuolella: Sadan käden pituinen nauha. Kuva oikealla: Jättiläisen kaulanauha, 100 helmeä. 9

10 Valinnaiskurssit Rupriikissa Viikolla 7 vietettiin kansallista mediataitoviikkoa, jonka pääteema tänä vuonna oli Yhdessä parempi Internet. Mediataitoviikkoon liittyen museokeskus Rupriikki kutsui yläkoulujen oppilaita kuulemaan mm. lähdekritiikistä, sensuurista ja sananvapaudesta. Juhannuskylän koulusta museokierrokseen osallistuivat tietotekniikan ja kirjoittamisen valinnaiskurssit. Museolla esittelykierroksesta vastasi Viliina Julkunen. Esittelykierros oli vuorovaikutteinen ja aluksi oppilaat pohtivat, mitä media on. Hyviä vastauksia tuli paljon, yksi ytimekkäimmistä oli: Tiedonvälitystä. Viliina kertoikin media-sanan olevan latinaa ja tarkoittavan välitystä tai keinoa. Seuraavaksi saimme kurkistella luukkujen taakse, jossa oli tuttuja uutiskuvia, osa jo vuosikymmentenkin takaa. Yhdestä luukusta löytyi mm. kuva ensimmäisestä kuukävelystä ja kun oppilailta kysyttiin, mitä Neil Armstrong mahtoi lausua, kun hän astui ensimmäisen kerran kuuhun, aika moni viittasi ja olisi tiennyt tutun lauseen: Pieni askel ihmiselle, suuri harppaus ihmiskunnalle. Media oli siis aikanaan arvioinut ensimmäisen kuukävelyn ihmisiä kiinnostavaksi ja tuonut asian kaikkien tietoisuuteen. Ja hyvin kuukävely näytettiin siis edelleenkin tuntevan. Sitten saimme tietoa mm. lennättimestä, Internetin historiasta ja Googlen vaiheista. Myös vanhoja Nokian puhelimia ihmeteltiin ja ihasteltiin. Ja hämmästellen kuultiin myös kirjasta nimeltä Suomen Internet sivustot, joka on aikanaan sisältänyt kaikkien suomalaisten Internet-sivujen osoitteet! Kyseisen kaltaisen teoksen tekeminen ei nykypäivänä kuulosta mitenkään järkevältä. Opastetun kierroksen päätteeksi oppilailla oli vielä tilaisuus tutustua museoon omatoimisesti. Vaikka kyseessä oli perjantai-iltapäivä ja kellokin lähempänä puolta neljää, oppilaat jäivät tutkimaan museon aarteita innokkaasti. Heli Korte Matematiikan ja tietotekniikan opettaja 10

11 Liikuntatunnilla Kuva yläpuolella: Vaikka tänä talvena on ollut poikkeukselliset sääolosuhteet ja talviliikuntapäiväkin jouduttiin peruuttamaan, pystyttiin sentään talviurheilulajejakin harjoittelemaan tammikuussa hetken aikaa. Kuva oikealla: Yhdessä tekemistä valinnaisliikunnassa. 11

12 LUKEMINEN KIINNOSTAA EDELLEEN Nuoret näyttävät lukevan kirjoja suunnilleen entiseen malliin, vaikka jo vuosia on pelätty, että muut ajanviettotavat vievät yhä enemmän aikaa kirjoilta ja nuorten lukuharrastus romahtaa. Yläkoululaisten äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana olen seurannut nuorten lukuharrastusta parikymmentä vuotta enkä ole huomannut nuorten lukemisessa merkittävää muutosta. Myös kustantajien myyntitilastojen mukaan lasten- ja nuortenkirjojen myynti on pysytellyt viime vuodet tasaisena ja lasku on ollut hyvin maltillista. Aina on ollut lukijoita laidasta laitaan. Osa ei lue vapaaehtoisesti mitään Aku Ankkaa paksumpaa, osa taas kulkisi mielellään koko ajan kirja kädessä, ja suuri osa on tältä väliltä. Jos nauttii lukemisesta, siihen löytää myös aikaa. Viime vuosina muutamat kirjat ovat saaneet aikaan lukubuumin, joka on näkynyt myös koulussa. Harry Potterit, Twilight-sarja ja Nälkäpeli-trilogia ovat koukuttaneet nuoria ja miksei vanhempiakin lukijoita. Fantasia näyttää edelleen kiinnostavan nuoria erityisen paljon. Tärkeintä kirjassa on kuitenkin, että tarina koskettaa. Tulevaisuudessa lukeminen saa uusia muotoja. Oppi- ja tietokirjoissa sähköinen muoto tekee jo kovasti tuloaan. Helmikuun alussa osallistuin tieto- ja viestintätekniikan messuille, joissa arveltiin myös verkossa tapahtuvan sosiaalisen lukemisen tuovan tulevaisuudessa oman lisänsä lukuharrastukseen. Kun kyselin koulumme yläkoululaisilta heidän lukutottumuksistaan, kävi selväksi, että he lukevat mieluiten painettuja kirjoja. Monelle kirjan lukeminen on kokonaisvaltainen kokemus. Kirja halutaan tuntea kädessä, ja se on esineenäkin tärkeä. Uskon, että perinteisellä kirjalla on vahva asema kaunokirjallisuudessa tulevaisuudessakin. 12 Pia Heinikainen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

13 Alexandra Salmela 5. lukuviikon kirjailijavieras Kirjailija Alexandra Salmela on Juhannuskylän alakoulun lukuviikon kirjailijavieras. Hän on 5. luokan oppilaiden haastateltavana keskiviikkona 9.4. järjestettävässä lukujuhlassa. Alexandra Salmela on slovakialainen kirjailija, joka on suorittanut maisteritutkinnon suomen kielessä ja kirjallisuudessa Prahassa. Nykyisin hän asuu Tampereella ja kirjoittaa suomeksi ja slovakiaksi. Viime syksynä häneltä ilmestyi satukirja Kirahviäiti ja muita hölmöjä aikuisia. Vanhempainyhdistys on hankkimassa neljä kappaletta teosta Johanneksen koulutalon kirjastoon, samoin se kustantaa kirjailijavierailun. Juhannuskylän alakoulun lukuviikko järjestetään viidennen kerran. Aiemmin vieraina ovat olleet kirjailijat Kirsi Kunnas, Karo Hämäläinen, Terhi Rannela ja Kirsti Kuronen. Kaikki aikuiset ja oppilaat hiljentyvät lukuviikolla lukemaan päivittäin klo noin kymmeneksi minuutiksi. Virkatut pipot: Viivi Kulmala, Venla-Maija Kaarne ja Laura Juntunen 5A Palmikkoneuleinen läppärilaukku: Pauliina Karhula 9H 13

14 VÄHÄN UUTTA JA VÄHÄN VANHAA JA VÄHÄN SINISTÄKIN Pitihän tämäkin kokea. Juhannuskylän koululla on vahva tyttölyseon leima. Minä, vanha clasulainen, tulin kolmeksi viikoksi haistelemaan ja maistelemaan tämän koulukuningatteren arkea. Latinan luokassa oli kolmen viikon ajan aukko, jota tulin täyttämään. Tämän valtatyhjiön sinne oli jättänyt Jarkko Vilkkilä. Latinan lehtorin oli lähdettävä kotiin kiikuttamaan kehtoa, sillä POIKA ON SYNTYNYT - siis pikku Vilkkilä. Onnittelut! Sanon itseäni vanhaksi clasulaiseksi, koska olin tuossa naapurikoulussa peräti 43 vuotta. Clasu ja Tammerkoski ovat olleet aina hyvät naapurit - niin kuin vaikkapa Suomi ja Ruotsi. Näin olen aina sinisellä sivusilmällä seurannut myös tammerkoskelaisten elämää. Aina se ei ole ollut kuitenkaan helppoa. Koulupojista tuntui joskus siltä kuin rautaesirippu olisi laskeutunut koulujemme välille. Tammerkosken tytöt olivat lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana. Berliinin muuri - jotain samaa! Todellakaan 1960-luvulla meillä silloisen poikakoulun kasvateilla ei ollut mitään asiaa tulla Tuomiokirkon tälle puolelle. Luvattomasti tyttökoulun lähelle uskaltautuneet pojat passitettiin jälki-istuntoon, mikäli joutuivat kiinni tuon näkymättömän rajan ylittämisestä. Poikkeusluvan saattoi saada rehtorilta joskus, jos oli oikein tärkeää asiaa naapurikouluun. Yhteiset penkkarit ja lakkiaiset saimme sentään pitää Tammerkosken ihanien neitojen kanssa. Myös kouluvuoden avajaisjumalanpalvelukset Tuomiokirkossa olivat yhteisiä. Entisaikoina koulukuri oli siis melkoisen tiukkaa. Järjestyssääntöjä ei ollut aina helppo noudattaa, ja niinpä jälki-istunnot olivat lauantaisin melkoisia täysistuntoja poikien valloittaessa arestiluokan paikat viimeistä pulpettia myöten. Kahden tunnin rangaistuksen saaneet pääsivät lauantain jälki-istunnosta pois vasta klo 17. Monet oppilaista asuivat junamatkan päässä tai muuten kaukana koulusta. Näin viikonloppu jäi varsin lyhyeksi, jos oli hankkinut itselleen jälki-istuntoa. Tämä asia korjaantui, kun vapaat lauantait toteutuivat kouluissa vuonna Seuraava iso muutos tapahtui 1973, kun ensimmäiset tytöt tulivat Clasuun ja ensimmäiset pojat tulivat samana vuonna Tammerkosken kouluun. Näin vanhat koulut siirtyivät uuteen aikaan luopumalla tyttöjen ja poikien erillään kasvattamisesta. Entisajan koulussa tiukkaa kuria pidettiin muillakin keinoilla kuin jälki-istunnoilla. Ei ollut mitenkään harvinaista, että oppilaita erotettiin koulusta joko määräajaksi tai annettiin kokonaan lähtöpassit. Kiroilemisesta selvisi kahdella tunnilla, mutta tupakanpoltosta seurasi kahden viikon "pakkoloma" koulusta. Luokallejäämistilastot ovat myös karua luettavaa ja 1960-luvulla vuosittain Clasun oppilaista pääsi suoraan luokaltaan vain prosenttia. Loput saivat ehtoja tai jäivät suoraan luokalleen. Noihin aikoihin Tammerkosken oppilaat menestyivät koulussa huomattavasti paremmin. Ainakin oli hyvin harvinaista, että Tammerkosken tytöt olisivat reputtaneet ylioppilaskirjoituksissa. Pueri sunt pueri - pojat ovat poikia. Neloset todistuksessa eivät lannistaneet poikia. Käymällä saman luokan kahteen kertaan opittiin asiat paremmin - ja kohtalotovereitakin riitti. Vertaistuesta ei todellakaan ollut puutetta. Tuplanneita rehtori kutsui veteraaneiksi. 14

15 Muisteloissa ikävät asiatkin saavat usein kultareunat ja kermaisen kuorrutuksen. Jostain syystä on hauska muistella kaikenlaisia kurjia ja kummallisia juttuja, joista on kuitenkin selvitty voittajina. Ne antavat monesti siivet vauhdikkaalle lennolle. Tästä on hyvänä esimerkkinä eräs Clasun 1960-luvun poikaporukka, joka pitää usein luokkakokouksiaan. Aikanaan pojat viihtyivät koulussa niin hyvin, että jäivät kukin luokalleen vähintään kerran - ja "paras" jopa viisi kertaa! Huumori on kuitenkin korkealla tapaamisissa. Kilpaillaan jopa siitä, kenellä oli todistuksessa eniten nelosia. Porukan seuraava luokkakokouspäiväkin on tarkoituksellisesti ja symbolisesti huhtikuun 4. päivä eli 4.4. Tammerkosken tytöt voisivat pitää luokkakokouksensa 10. lokakuuta, jos mennään saman symboliikan mukaan. Miten tuo mainitsemani poikaporukka on elämässään pärjännyt? Tähän "nelosporukkaan" kuuluu toistakymmentä miestä - pari poliisia, pari opettajaa, muutama menestyvä yrittäjä, pari toimittajaa ja yksi sosiaalijohtaja. Clasun seinäteksti PRAESENS IMPERFECTUM - PERFECTUM FUTURUM kannusti aikanaan tätäkin poikajoukkoa - kannustakoon se myös nykypäivän koululaisia. NYKYAIKA EPÄTÄYDELLISTÄ - TULEVAISUUS TÄYDELLISTÄ. Pasi Takala (Clasun oppilaana ja opettajana Clasussa ) sijaisena Juhannuskylän koulussa kevättalvella

16 Juhannuskylän koulu Postiosoite: PL 165, Tampere Käyntiosoite: Tammerkosken koulutalo, Rautatienkatu 3-5, Tampere Johanneksen koulutalo, Erkkilänkatu 10,33100 Tampere Puhelin: Faksi: Sähköposti: Internet: Palautetaan luokanvalvojalle tai luokanopettajalle ke mennessä. Oppilas: Luokka: Olen saanut tiedotteen luettavakseni. Huoltajan allekirjoitus 16

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 2008 Muutokset peruskoulun yläluokilla ja lukiossa 2000-2008 sekä vertailu ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

Toiminnalliset vanhempainillat

Toiminnalliset vanhempainillat Toiminnalliset vanhempainillat Pois syrjästä -hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 1.1.2014 30.9.2016 Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen kodin

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä 25.11.2013 1 Nuoret Helsingissä Vuoden 2013 alussa 15 29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 eli 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan samanikäisistä

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina 2008-2013 (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRROLLA JA HUOLTAJAN KUULEMISELLA Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Aika klo (x) (x) Mäkinen Johanna Häkkinen Kirsti

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Aika klo (x) (x) Mäkinen Johanna Häkkinen Kirsti 1 Aika 30.6.2010 klo 19.00-20.16 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kinnulan keskuskoulu, kotitalousluokka Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Meidän koulu. Isojoen koulukolmio 6-9lk. Saima Herrala 8lk

Meidän koulu. Isojoen koulukolmio 6-9lk. Saima Herrala 8lk Meidän koulu Isojoen koulukolmio 6-9lk Saima Herrala 8lk 24..216 1 Sisällysluettelo Meidän koulu...1 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikkuva koulu hanke Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikunnan ja liikkumattomuuden merkitykset laajasti esillä myös mediassa

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN AIKAISINTAAN TORSTAINA 16.6.2016 Ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle ilmoitetaan valinnasta

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet:

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: innostaa ja kannustaa lasta lukemaan herättää ja ylläpitää kirjallisuuden harrastusta tutustuttaa kirjallisuuden eri lajeihin antaa elämyksiä ja herättää

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Juhannuskylän koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Juhannuskylän koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Juhannuskylän koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

Meidän koulu.»isojoen koulukolmio«milja Forsman

Meidän koulu.»isojoen koulukolmio«milja Forsman Meidän koulu»isojoen koulukolmio«milja Forsman 31.5.2016 Sisällysluettelo Meidän koulu...1 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli?...4 2.2 Luokka?...4 2.3 Silmien väri?...5 2.4 Koulumatkan pituus?...5

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

ABI-ryhmille Ylioppilaslehti Abien ryhmänohjaajat jakavat Ylioppilaslehden ryhmälleen (opoilta).

ABI-ryhmille Ylioppilaslehti Abien ryhmänohjaajat jakavat Ylioppilaslehden ryhmälleen (opoilta). Jakoon Kastellin oma Osukki ja kutsu toimittajakuntaan Ryhmänohjaajat vievät (kahviosta) omalle ryhmälleen noin 10 kpl syksyn Osukki-lehteä. Kimppalehtiä on tarkoitus kierrättää kavereiden kesken. Osukin

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

(37 työpäivää) koeviikko

(37 työpäivää) koeviikko 1. jakso 18.8. - 6.10.09 (37 työpäivää) koeviikko 29.9. - 6.10.09 Uusintakokeet 24.8., 31.8. Ylioppilaskirjoitukset 7.9. - 28.9. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. VIIKKO 34 Seuraa aktiivisesti musiikin

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta VIIKKO PVM PÄIVÄ Elokuu 10.8.2015 ma 33 11.8.2015 ti RESSUJEN KOULUTYÖ ALKAA 1. JAKSO ALKAA ROT 12.8.2015 ke 13.8.2015 to Ilm. uusintakuulusteluun päättyy klo 12.00 ROT 14.8.2015 pe Uusintapäivän 8-koodin

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

1 INFOA YHTEISHAUSTA

1 INFOA YHTEISHAUSTA INFOA YHTEISHAUSTA 1 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2017 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 21.2.-14.3.2017 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku 15.3.

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat Vistan koulu selkeää kehittymistä selkeää heikkenemistä 2007 2009 2011 2013 2015 (N=248) (N=252) (N=225) (N=232) (N=303) FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Vuoden aikana tapahtuu

Vuoden aikana tapahtuu Suuri Lukuseikkailu Suuri lukuseikkailu on kaikkien yhteinen lukemisen ja kirjallisuuden juhla! Se nostaa esiin lasten ja nuorten kirjallisuutta ja lukuharrastusta koko Suomi 100-juhlavuoden ajan. Lukuseikkailu

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko-opintoihin

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko-opintoihin Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 20.9.2016 Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko-opintoihin 9. lukuvuosi alkamassa peruskoulun päättövaihe Rehtorin mietteitä Perusopetuksesta

Lisätiedot

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto, Jaakko Salo OAJ ja Ulla Siimes Vanhempainliitto

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto, Jaakko Salo OAJ ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Keskustelu luokissa Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto, Jaakko Salo OAJ ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Ohjeistus koululle ennen vanhempainiltaa 1. Päättäkää missä tilassa ryhmäosuus pidetään.

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

kaikki luokat Kaikki luokat 2.luokat 1.-5.lk 3.-6.lk 5. luokat 4.-6.luokat Kaikki luokat

kaikki luokat Kaikki luokat 2.luokat 1.-5.lk 3.-6.lk 5. luokat 4.-6.luokat Kaikki luokat MAA-TULLI Elokuu Syyslukukausi 11.8. 22.12.16 vko 32 vko 33 vko 34 TOIMINTAKALENTE -RI Tapahtuma Koulu alkaa 11.8. klo 9.00 koulun pihalta Koulurauhan julistus Teema: Lajittelu kuntoon Taideretki Kiasmalle

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot. lv 13.9.2016 HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika 12.5.2015 klo 18.00 Paikka Läsnä Kirjaston neuvottelutila Timo Väisänen Nina Havakka Susanna Tiilikainen Annukka Monthan-Kosonen Maija Pusenius

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman koulunne oppilaiden

Lisätiedot

TAPAHTUMAKALENTERI SYKSY 2016 Päivitetty

TAPAHTUMAKALENTERI SYKSY 2016 Päivitetty TAPAHTMAALENTERI SYSY 2016 Päivitetty 1.8.2016 Pvm PPILAILLE PETTAJILLE LATAS JHTAMINEN HALLINT ALAL ke 10.8. Suunnittelupäivä, aamukahvit klo 8.0, veso klo 9-12 Suunnittelupäivä, aamukahvit klo 8.0, veso

Lisätiedot

YHTEISHAKU AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu

YHTEISHAKU AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu YHTEISHAKU 2017 AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu 23.11.2016 YLEISIÄ PERUSTEITA Yhteishaussa haetaan toisen asteen opintoihin (lukio ja ammattikoulut)

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys Tuntijakotyöryhmä 28.09.2009 Oppimistulosarvioinneista Arvioinnit antavat tietoa osaamisen tasosta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa. Tehtävänä selvittää

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2015 2016 1. jakso 17.8. 4.10. Ti 11.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 12.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa

Lisätiedot

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan 18.1.2017 Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Ohjelma 18.00-18.30 Sähköinen yhteishaku ja toiselle asteelle siirtyminen 18.30-19.00 Omnian ja ammatillisen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 Sivu 73

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 Sivu 73 KOKOUSAIKA 13.10.2014 klo 17.30 19.05 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Naskali Essi Metsämäki Herkko Säilä Rita Rantala

Lisätiedot

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08.

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08. JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08. SLL klo 10.50; tentteihin ilmoittautuminen 17.8.-21.8.

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Lapsemme on

Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Lapsemme on Sivu 1/44 Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille 2012 1. Lapsemme on Sivu 2/44 2. Koulu on onnistunut kasvatustehtävässään Sivu 3/44 3. Koulu on opettanut käytöstapoja Sivu 4/44 4. Koulu on lapsellemme

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Miksi opinnäytetyön aloittaminen on vaivalloista? TAMK/ Pekka Kaatiala, TkL Matematiikan ja tietotekniikan lehtori

Miksi opinnäytetyön aloittaminen on vaivalloista? TAMK/ Pekka Kaatiala, TkL Matematiikan ja tietotekniikan lehtori Miksi opinnäytetyön aloittaminen on vaivalloista? TAMK/ Pekka Kaatiala, TkL Matematiikan ja tietotekniikan lehtori Tiedonhankinta tehtiin avoimella kyselyllä syksyllä 2011. Kyselyyn vastasi 97 kone ja

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulokset 2013. Analyysin tulokset ja käynnistettävät toimenpiteet

Kouluterveyskyselyn tulokset 2013. Analyysin tulokset ja käynnistettävät toimenpiteet Kouluterveyskyselyn tulokset 2013 Analyysin tulokset ja käynnistettävät toimenpiteet 17.2.2014 Versio 0.1 Rauni Kemppainen Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ KESKI-POHJANMAALLA TOIMINTASUUNNITELMA LV Johanna Kattilakoski

TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ KESKI-POHJANMAALLA TOIMINTASUUNNITELMA LV Johanna Kattilakoski TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ KESKI-POHJANMAALLA TOIMINTASUUNNITELMA LV. 2012 2013 Johanna Kattilakoski 1 I. Rehtoriryhmän toimintasuunnitelma lv. 2012 2013 Ajankohta ja paikka: Sisältö/asiat: Osallistujat:

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 %

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 % FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö!

Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö! Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö! Uusi lukuvuosi on jälleen kerran alkanut. Vanttilan koulussa se on seitsemäs lukuvuosi. Satojen lasten ja nuorten ääni kuuluu taas pihalla ja käytävillä.

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

TAPAHTUMAKALENTERI KEVÄT 2017 Päivitetty

TAPAHTUMAKALENTERI KEVÄT 2017 Päivitetty TAPAHTAALENTER EÄT 07 Päivitetty 0..07 Pvm YLÄL ALAL pe 6.. Loppiainen Loppiainen la 7.. su 8.. ma 9.. 3. JAS oulu alkaa lukujärjestyksen mukaisesti ti 0.. ke.. 9 luokkataso + pedagoginen ryhmä klo 4-6

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Kirsi Wiss Asiantuntija 6.11.2014 7.11.2014 Kirsi Wiss Taustaa TEAviisari (1/2) Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä internetissä www.thl.fi/teaviisari

Lisätiedot

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle 6.-luokkalaisille ja 6.-luokkalaisten huoltajille Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Sivistystoimiala Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Hakeminen

Lisätiedot

1. JAKSO ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin.

1. JAKSO ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin. 1. JAKSO 12.8. 3.10.2016 ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE 12.8. Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin. Viikko 33 MA 15.8. Opiskeluhuoltoryhmä käy esittäytymässä 1. ryhmissä. TI 16.8. KE

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ALPE -työpaja Haku perusopetuksen lisäopetukseen, ammatilliseen koulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen/lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

JATKO-OPINTOILTA 1.2.2016. Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja

JATKO-OPINTOILTA 1.2.2016. Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja JATK-PINTILTA 1.2.2016 Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja SYKSYN VANHEMPAINILTA (2.11.2015) pääsyperusteet lukiokoulutus ammatillinen koulutus harkintaan perustuva valinta terveydelliset tekijät kaksoistutkinto

Lisätiedot