J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa maaliskuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa maaliskuu 2015"

Transkriptio

1 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa maaliskuu 2015

2 Kansi: Alakoululaisia pulkkamäessä liikuntapäivänä Takakansi: Yläkoulun tytöt liikuntatunnilla helmikuussa 2015 Valokuvat: Marketta Kannisto Victoria Kaleva Tuija Muurasniemi Jessica Laine 2

3 REHTORIN PALSTA Talviloma on takanapäin ja alkamassa on tehokas työrupeama, joka oppilailla ja opettajilla huipentuu kevätjuhlaan ja suvivirteen. Erityisen tärkeää on jaksaa ponnistella päättöluokalla, jotta yhteisvalinnan tulosten selvittyä kukin voisi olla tyytyväinen omaan työpanokseensa ja suorituksiinsa. Rehtoreiden näkökulmasta lukuvuoden rytmi ei noudata opettajien ja oppilaiden koulurytmiä. Se pyrkii ennakoimaan enemmän jo tulevaa lukuvuotta, joka on yli puolen vuoden päässä. Kaiken kaikkiaan koulutyön suunnittelu on jonkinlaista ennustamista ja epävarmuudessa elämistä. Vaikeinta lienee Juhannuskylän koulussa ennustaa tarkkaa oppilasmäärää. Erityisen vaikeaa on ennustaa painotukseen tulevien oppilaiden määrää. Näin suuressa koulussa myös oppilaiden liikkuvuus on kohtuullisen suurta jopa kesken lukuvuoden. Epävarmuuteen on Juhannuskylän koulussa totuttu ja siksi kaikkinainen pysyvyys koettaisiin välillä varmaankin helpotukseksi. Pysyvyyden olotilaa en muista vielä pitkän työurani aikana kokeneeni ja en tiedä edes toivoisinko. Koulun tehtävänä on suuntautua tulevaisuuteen, joka on epävarmuustekijöitä täynnä. Siksi myös muutoksia täytyy oppia hyväksymään, vaikka kaikki eivät mieluisia olisikaan. Opettajien työllistämislaskelmien teko aloitettiin oppilasennusteiden osalta jo syyslukukaudella, samoin resurssien. Vaikka kyseessä on karkea arvio, jo tammikuussa opettajien siirrot piti olla tiedossa. Alakoulun tilanne on ollut vakaampi johtuen oppilasmäärän pysymisestä tasaisena, mutta yläkoulun oppilasmäärän putoaminen vähentää nyt jo kolmannen kerran peräkkäin opettajien määrää. Jonkinlaista tasaantumista on kuitenkin tapahtumassa ja yläkoulun oppilasmäärä tulee ensi lukuvuotena olemaan ihanteelliset 600 oppilasta ja tilanahtaudesta viimein päästään. Alakoulun oppilaaksiotto on pääosin saatu ensi lukuvuodeksi suunniteltua, mutta tulevina vuosina erityisen haasteen tuo keskustan alueen kasvava oppilasmäärä. Tällä hetkellä kaikki keskustan koulut ovat jo täpötäynnä ja nopeita toimia tarvitaan koulutilojen riittävyyden takaamiseksi. Kun vielä esiopetus pyritään sijoittamaan koulutiloihin, on haaste entistä suurempi. Juhannuskylän koulun osalta tilanne on vuoden päässä edessä ja siksi nopeat toimenpiteet ovat tärkeitä. Olemme itse esittämässä erillisen viipaleen tuomista alakoulun tontille. Mitään takeita ei tästä meille ole annettu. Oppilaaksiotto on myös yläkoulussa suoritettu ja uusille 7. luokille on tulossa n. 200 oppilasta. Näiden oppilaiden kielivalinnat, uskonnonopetus ja muut asiat vaikuttavat luokkasijoitteluun samoin kuin tietysti painotettu kuvataide sekä latina. Luokkia suunnitellaan tässä vaiheessa perustettavaksi yhdeksän tämän lukuvuoden tapaan. Myös oppilaiden kaveritoiveet pyritään ottamaan huomioon. Näin ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa voida tehdä yllämainituista syistä. Koska varsinainen resurssi varmentuu yleensä huhtikuun lopussa, joudutaan luokkien ja erilaisten ryhmien muodostaminen tekemään oman arvion perusteella. Erityisen mausteen tähän sop- 3

4 paan tuo vielä opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettu ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettu määräraha, josta kenelläkään ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tähän mennessä tulevat valinnaisainevalinnat ovat selvillä ja niistä luodaan valinnaisaineryhmiä ja -palkkeja arvioidun resurssin pohjalta. Näin tulevan lukuvuoden lukujärjestyksen tietyt osat olisivat valmiina sijoitettavaksi huomioiden tilat ja opettajat sekä erityisesti yhteiset opettajat. Muutoksia tulee aina ja niitä tehdään sitä mukaan, kun tarvetta on. Kaiken tämän ennakoinnin lisäksi olemme aloittamassa uuden opetussuunnitelman valmistelutyötä koulutasolla. Opetussuunnitelmat uusitaan valtakunnallisesti n. kymmenen vuoden välein. Opetushallitus antoi uudet opetussuunnitelman perusteet joulukuun loppupuolella 2014 ja nyt sekä kunta- että koulutasolla alkaa varsinainen työ, niin että koulukohtaiset perusteet olisivat käytössä 2016 elokuussa. Alakoulun osalta opetussuunnitelmat tulevat voimaan lukuvuoden alussa. Yläkoulun osalta tuntijaon vuoksi tarvitaan siirtymäaikaa. Nykyiset viidesluokkalaiset opiskelevat vielä voimassa olevan tuntijaon mukaisesti. Myös yläkoulu siirtyy 2016 elokuussa uuteen opetussuunnitelmaan sen yleisiltä osilta. Valmisteltavaa siis riittää, sillä yksinomaan koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa on yli 200 erillistä asiaa, johon tulee ottaa kantaa. Kaikki tämä työ tehdään normaalin koulutyön ohella ja siksi siihen tarvitaan myös oppilaiden ja huoltajien panosta. Viime keväänä yläkoulumme oppilaskunnan edustajisto otti kantaa tulevan opetussuunnitelman monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin tavalla, joka on aiheuttanut ihastusta pääkaupunkia myöden. Tulevan opetussuunnitelman avainsanana onkin osallisuus, jolla tarkoitetaan oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa omaan oppimiseensa myönteisellä tavalla. Oppilaskunta tulee olemaan yksi tärkeä foorumi opetussuunnitelmatyössä, toinen on vanhempainyhdistys, jota pidetään ajan tasalla ja kuullaan niissä asioissa, joissa vanhempien roolia tarvitaan. Vanhempia tullaan tarvitsemaan hyvinkin pian, sillä opetussuunnitelmallisten painotusten jatkumisesta päätetään kunnallisesti uuden tuntijaon pohjalta jo tänä keväänä. Tarvitsemme jälleen kerran latinan ja kuvataiteen opetussuunnitelmallisten painotusten puolestapuhujia. Kunta tulee varmaankin lähestymään vanhempia yleisemmällä kyselyllä palveluverkosta, johon opetussuunnitelmalliset painotuksetkin kuuluvat. Olen viime aikoina miettinyt koulun perustehtävää. Nyt puhutaan paljon peruspalveluista, palveluverkosta ja lähipalveluista. Missä on koulun sivistystehtävä, sen puolestapuhujat ja laajan yleissivistyksen kannattajat? Moderni maailma edellyttää yleissivistyksen nostamista keskiöön. Esa Parkkali 4

5 OPOT TIEDOTTAVAT YHTEISHAUSTA Yhteishakuaika on päättymässä. Sähköinen haku osoitteessa opintopolku.fi sulkeutuu tiistaina klo 15.00, jonka jälkeen hakujärjestystä ei voi enää muuttaa. Juhannuskylän koulun oppilaiden on pitänyt tehdä sähköinen haku tiistaihin mennessä. Lukioihin hakijat ovat harjoitelleet lukion kurssivalintoja. Lukioihin mahdollisesti tarvittavat liitteet sekä harkinnanvaraisen haun liitteet ja perustelut on toimitettava opolle viimeistään tiistaihin mennessä. Jos oppilas hakee esimerkiksi harkintaan perustuvalla valinnalla tai urheilulinjoille on hakupapereiden oltava vastaanottavissa kouluissa tiistaina Opot toimittavat mm. harkinnanvaraisen haun liitteet ja mahdolliset lukiohaun liitteet suoraan toisen asteen oppilaitoksiin, jos asiasta ei ole oman opon kanssa toisin sovittu. Joihinkin ammatillisiin oppilaitoksiin on pääsykoe. Pääsykokeet järjestetään huhtitoukokuussa 2015, kaikki hakukelpoiset saavat kutsun pääsykokeisiin. Lopullinen valinta tapahtuu peruskoulun päättötodistuksen ja/tai pääsykokeesta saatujen pisteiden perusteella. Koepäivä voi olla pitkä, joten eväät ja rentouttava lukeminenkin voivat olla tarpeen. Tarkemmat pääsykokeita koskevat ohjeet tulevat kutsun mukana. Poissaololupa koulusta pääsykokeita varten anotaan luokanvalvojalta. Koulu toimittaa kaikkien oppilaiden peruskoulun päättötodistuksen arvosanat suoraan yhteishakuun kevätlukukauden lopussa. Yhteishaun tulokset julkistetaan aikaisintaan torstaina On hyvä muistaa, että lopullisessa valinnassa noudatetaan hakijan hakutoivejärjestystä ja opintomenestystä. Loppukevään työskentelyllä voi vielä vaikuttaa päättötodistuksen numeroihin ja siten varmistaa pääsynsä haluamaansa jatkokoulutukseen. Lisäopetuksen (10-luokan) ja ammatillisten oppilaitosten järjestämän ohjaavan ja valmentavan ammatillisen koulutuksen hakuaika on Myös näihin koulutuksiin haetaan sähköisesti opintopolussa. Suosittelemme, että kyseinen haku tehtäisiin vasta yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen, aikaisintaan Yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä oppilaan omaan opintoohjaajaan. Terveisin Anne Pitkänen Tiina Myllymäki puh puh (9D, 9G, 9K) (9E, 9L) Outi-Maria Kiiskilä Maria Laine puh puh (9A, 9C, 9F, 9I) (9B, 9H, 9J) 5

6 TAPAHTUMAKALENTERI KEVÄT 2015 Seuraa tapahtumakalenterin muutoksia koulun kotisivuilta. MAALISKUU ti 3.3. ti ti ti ma to to ti HUHTIKUU ke 1.4. to ti ke pe pe ti TOUKOKUU pe 1.5. to ma ti ke la 30.5 alakoulun liikuntapäivä Ellivuoressa 9. luokkien sähköinen haku jatko-opintoihin tulee olla tehtynä 7-9 luokkien luokanvalvojan tunti klo sähköinen haku jatko-opintoihin sulkeutuu 7-9 luokkien IV jakso alkaa 7-9 luokilla Minna Canth te tapäivä 9. luokille taloustietokilpailu 8. luokille #Unelmaduuni-tapahtuma Tammerkosken lukiolla alakoulun puolella perinteiset pääsiäismyyjäiset kaikilla luokilla kiirastorstain kirkko klo / rinnakkaisohjelma ei kirkkoon meneville pääsiäinen lukuviikko alakoululla kirjailijavieraineen 7-9 luokkien luokanvalvojan tunti klo luokille Camera Obscura arvo ja terveyskasvatusohjelma NMKY:n salissa 8. luokkien huoltajille vanhempainilta Tammerkosken lukiolla (Sampola) 7-9 luokkien taksvärkkipäivä 6. luokkien tutustuminen Juhannuskylän yläkouluun 9. luokille matematiikan valtakunnalliset kokeet vappu helatorstai 9. luokkien retket ja leirikoulut 7. luokkien retkipäivä 9. luokilla peruskoulun jälkeinen valmistavaan koulutukseen haku alkaa 8. luokilla seksuaaliterveyspäivät 9. luokkien lähtevien päivä, 7-8 luokilla siivouspäivä lukuvuoden päätös, kevätjuhla Peruskoulun oppilaiden työ- ja loma-ajat Syyslukukausi Syysloma Kevätlukukausi Hiihtoloma Lomapäivä

7 TAPAHTUMIA Mediataitoviikko Juhannuskylän koululla Helmikuun toisella viikolla eli vietettiin kansallista mediakasvatuksen viikkoa. Juhannuskylän koululla tietotekniikan tunneilla keskityttiin tietoturvaasioihin ja kaikki yläkoulun oppilaat ja kuudesluokkalaiset saivat kuulla luokanopettaja Jonna Kolarin some-aiheisen luennon. Mediataitoviikon pääteemat tänä vuonna olivat klikkausjournalismi, big data -ilmiö ja omien videoiden tuottaminen. Jos edellä mainitut aiheet vaikuttavat tuntemattomilta, kuka tahansa voi lukea lisätietoja Internetistä osoitteesta mediataitokoulu.fi/mediataitoviikko. Jonna Kolari kertoi sosiaalisen median verkkoympäristöistä ja niiden käyttämisestä. Vaikka oppilaat (ja monet aikuisetkin) omasta mielestään tietävät somesta kaiken, aina silloin tällöin niin tietosuoja kuin tekijänoikeudetkin unohtuvat. Nyt pitäisi taas ainakin vähän aikaa muistaa, että nettiin ei saa eikä kannata laittaa millaisia kuvia ja videoita tahansa. Myös siitä muistutettiin, että kerran netissä julkaistua kuvaa ei saa ehkä enää koskaan netistä pois. Tietosuojasta ei kai koskaan voi puhua liikaa. Juuri mediataitoviikolla uutisoitiin, että omalla pihallaan olleen naapurin tallentuminen valokuvaan toi kuvaajalle sakot salakatselusta. Kuvaajan oli tarkoitus kuvata vapaana juoksevia koiria, mutta myös naapuri oli tallentunut kuvaan. Vaikka kuva oli epätarkka, eikä naapuria voinut siitä tunnistaa, sai kuvaaja sakkoa 900 euroa. Aika kallista! Toivotaan, että me opimme toisten virheistä, eikä kaikkea tarvitse itse kokeilla. Heli K. atk-ope 7

8 Kuudesluokkalaiset tutustumassa yläkouluun Kuudesluokkalaiset kävivät tutustumassa yläkouluun ja samalla he saivat kosketuksen yläkoulun puolella oleviin tietoteknisiin vempaimiin: ipadeihin, älypöytään ja Slate -tabletteihin. Action Track -sovelluksen avulla oli tehty suunnistusreitti, joka tutustutti tulevat yläkoululaiset Rautatienkadun koulurakennuksen tiloihin. Q-kooditkin tulivat tutuiksi. E-Oppiasemalla tehtiin palapelejä ja ostoksia englanniksi älypöydällä, vastattiin Kahoot-visailuun ja tutustuttiin Samsung Slate -tablettitietokoneilla Padletsovellukseen. Kahoot-visailu älytaululla. 8

9 QR-koodi avaa kirjaston tiloihin liittyvän tehtävän. Slate-tabletit käytössä. 9

10 Autolla Nepaliin Unelmien elokuva Moni Juhannuskylän yläkoulun oppilas ja opettajakin pääsi ilmaiseksi elokuviin katsomaan Autolla Nepaliin elokuvan. Tuntematon tamperelainen lahjoittaja halusi antaa yläkoululaisille eurolla elokuvalippuja juuri kyseiseen elokuvaan. Lahjoittaja toivoi, että elokuva rohkaisi nuoria uskomaan itseensä ja unelmiinsa. Aina elokuva tietenkin tavallisen koulupäivän voittaa, mutta Autolla Nepaliin -elokuva sai kyllä ansaitsemaansa kiitosta muutoinkin. Yhdeksäsluokkalaiset pohtivat, että elokuvan päähenkilöt olivat vain noin 5-6 vuotta heitä vanhempia ja jo kovin itsenäisiä, fiksuja ja vastuuntuntoisia. Matkan tarkoituksena oli saada huomiota kastittomien oloille ja erityisesti naisten turvakodille. Naiset valmistivat turvakodissa koruja, joita lastattiin auto täyteen ja tuotiin myytäväksi Suomeen. Oppilaat pohtivat, että ilman kiinnostavaa automatkaa ja matkan mainostamista, korujen myyminen olisi paljon hankalampaa. Kyllähän kuka tahansa voisi tilata koruja Nepalista Suomeen postitse ja myydä niitä verkkokaupassa, mutta kuka niitä haluaisi ostaa, kun ei tiedä korujen taustasta mitään. Automatka valmisteltiin huolella, sillä matka oli pitkä ja aika vaarallinenkin. Piti selvittää niin eri maiden lainsäädäntöjä kuin erilaisten asiakirjojen tarvettakin. Piti laatia aikatauluja yms. Aina ei kuitenkaan yllätyksiltä vältytty. Ihmetystä oppilaissa herätti muun muassa se, että miten voi olla mahdollista, ettei matkan tekijöillä ollut ennakkotietoa Pakistanissa kadonneesta moottoritiestä. Nyt moottoritien paikalla oli järvi! Oli ollut jo kaksi vuotta, mutta asia selvisi vasta matkalaisten saapuessa järven rannalle. Nettikään ei siis tiedä kaikkea! KIITOS TUNTEMATON LAHJOITTAJA LIPUISTA! T: Juhannuskylän koulu 10

11 "Maailmaa ukrainalaislasten silmin - näyttely" Johanneksen koulutalossa Juhannuskylän koulun Johanneksen koulutalossa on esillä näyttely: "Maailma ukrainalaislasten silmin". Näyttelyn ensimmäinen osa on pidetty Kiovassa, Ukrainan pääkaupungissa, Lasten galleriassa. Näyttely koostui 125 suomalaisten ja ukrainalaisen 7-14 v. lasten teoksista. Suomen Ukrainan suurlähettiläs, Arja Makkonen, on toiminut tämän projektin suojelijana. Näyttely ja muut projektin tapahtumat on ideoitu Lasten taidevuoden kunniaksi. Näyttelyn koordinaattorina on toiminut Alla Voznosymenko. Victoria Kaleva 11

12 Yläasteen kohokohta Itselle ainakin Saksan matka oli ehdottomasti yläkoulun paras asia. Opin saksan kieltä enemmän, shoppailin, pidin hauskaa ja sain kokea upean Berliinin loistavassa seurassa. Aloitimme matkamme heti kahden viikon tetjakson jälkeen maanantaina ja takaisin Suomessa olimme saman viikon perjantaina. Noinkin lyhyen ajan aikana kiersimme ainakin kahden viikon nähtävyydet! Itselle jäi parhaiten mieleen TV-torni, joka on 368,3 m korkea eli 200 m Näsinneulaa korkeampi. Lisäksi Holokausti muistomerkki sekä Brandenburgin tori olivat tosi hienoja. Lisäksi yksi upeimmista asioista oli ehdottomasti Berliinin tuomiokirkko, joka oli täynnä upeita yksityiskohtia. Urheilijoille mieluinen paikka oli myös Olympiastadion, jonne mahtui todella paljon eri huoneita, esimerkiksi kappeli. Jouduimme käyttämään paljon saksan kieltä. Heti Saksaan päästyämme ostimme itse metroliput, joilla pääsisimme matkustamaan koko matkan ajaksi. Myös kaupankassoilla kaikki tervehtimisestä mahdollisiin kysymyksiin hoitui helposti saksaksi. Suurin osa teki myös kaikki ruokatilaukset saksaksi. Meidän piti myös kerätä meidän ruokailuista kuitit. Yllättävän vaikea tehtävä pyytää erikseen kuittia! Saksassa olimme nuorisohotellissa. Hotelli oli mukava ja lähellä metroasemaa. Hotellilla emme kuitenkaan ehtineet paljon viettää aikaa, sillä päivät menivät kutakuinkin niin, että poistuimme aamulla 9.00 ja takaisin viimeistään kahdeksan aikaan illalla. Päivittäin käveltiin niin paljon, että vielä loman alkaessa jalkoihin sattui! Saksassa joulutorit ovat aivan eri tasoa kun Suomessa! Erilaisia myytäviä oli paljon enemmän ja jopa karuselleja löytyi. Viimeisenä iltana menimme koko luokan ja mukana olleiden opettajien kanssa syömään yhdessä, jonka jälkeen menimme käymään TVtornilla. Ilta oli oikein mukava, 12

13 voisi jopa puhua matkan huipennuksesta. Arvioisin, että noin puoli luokkaa myös valvoi viimeisen yön tehden eri asioita esim. pelaten korttia, jutellen tms. Valvotun yön jälkeen vain pari tuntia kestävä paluulento sujuikin nukkuessa. Matka oli hyvin opettavainen ja uskon että koko luokka muistaa sen varmasti hyvin pitkään! Jessica Laine 9B 13

14 Alakoulun liikuntapäivä Ellivuoressa 14

15 KIITOS VANHEMPAINYHDISTYS! Vanhempainyhdistys on koululle erittäin tärkeä. Sen lisäksi, että vanhemmat ovat olleet tukemassa koulua erilaisissa asioissa, vanhempainyhdistys on pystynyt rahallisesti tukemaan koulua monin eri tavoin. Hyvänä esimerkkinä on alakoulun liikuntapäivän mahdollistaminen Ellivuoressa. Lisäksi tänä lukuvuonna on hankittu ainakin yksi kamera, on käyty retkillä, teatterissa ja elokuvissa. Tulossa on vielä ainakin 9. luokkien lähtevien päivä ja keväällä jaettavat lukuisat stipendit. Vanhemmat ovat olleet aktiivisesti mukana myös alakoulun pihan kehittämisessä. Juhannuskylän koulu kiittää vanhempia! JUSSINKOULU RY Vanhempainyhdistyksen toiminta on vapaaehtoista ja perustuu yhteiseen tekemiseen. Yhdistys haluaa järjestää hauskaa ja kehittävää toimintaa koulun oppilaille ja vanhemmille erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumia muodossa ja ylläpitää hyviä suhteita kouluun. Toimintaa rahoitetaan tempauksilla ja jäsenmaksuilla. Maksamalla 10 suuruisen jäsenmaksun tuet toimintaamme. Maksutiedot ovat koulun kotisivuilla valikossa Vanhemmat. 15

16 Juhannuskylän koulu Postiosoite: PL 165, Tampere Käyntiosoite: Tammerkosken koulutalo, Rautatienkatu 3-5, Tampere Johanneksen koulutalo, Postikatu 2,33100 Tampere Puhelin: (7-9), (1-9) Faksi: Sähköposti: Internet: Palautetaan luokanvalvojalle tai luokanopettajalle ma mennessä. Oppilas: Luokka: Olen saanut tiedotteen luettavakseni. Huoltajan allekirjoitus 16

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa elokuu 2013 1 Ensimmäinen koulupäivä Tiistaina 13.8. Juhannuskylän koulun uudet seitsemäsluokkalaiset tulivat ensimmäistä kertaa yläkouluun. Oppilaat jaettiin luokkiin,

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa toukokuu 2015

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa toukokuu 2015 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa toukokuu 2015 OPETTAJAT VOITTIVAT PESISKISAN! 6. A:n oppilaat luokanvalvojansa Miina Mäkisen kanssa haastoivat henkilökunnan pesäpallootteluun. Peli oli kiihkeä ja jännittävä.

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS KOULUTUSTIEDON VERKKOPALVELUN KONSEPTOINTI

OPETUSHALLITUS KOULUTUSTIEDON VERKKOPALVELUN KONSEPTOINTI OPETUSHALLITUS KOULUTUSTIEDON VERKKOPALVELUN KONSEPTOINTI Form and behaviour specification 2.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 5 Tausta... 5 Projektidokumentit...

Lisätiedot

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009 Sinapin Siemen 1/2009 Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri Kyläkoulu keskellä kaupunkia Samassa pihapiirissä päiväkodista peruskoulun loppuun asti Laadukasta perusopetusta pienissä opetusryhmissä

Lisätiedot

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan.

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan. ESIPUHE Uusi lukuvuosi alkaa mielenkiintoisissa merkeissä. Siuntio on päättänyt jatkaa itsenäisenä kuntana, joten kuntalaisten palvelujen saatavuus on monelta osin tarkastettava uudestaan. Koulutoiminnan

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti OPINTO- OHJAAJA ammattilehti 1/2015 Lehti uudistuu! Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti Uutuudet tammikuussa 2015! Uusi pätevä Futurix Oppilaan tueksi Futurix 7 9 Täysin uudistettu oppilaanohjaksen

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Vesa-Heikki Mikkola. Painopaikka: KopiJyvä Oy. Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö, Tuula Mäkinen

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Vesa-Heikki Mikkola. Painopaikka: KopiJyvä Oy. Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö, Tuula Mäkinen HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU VUOSIKERTOMUS 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys...............................5 HYK:n arvot ja toimintakulttuuri 7 Tuomelan koulun peruskorjaus 8 HYKissä tapahtuu 13

Lisätiedot

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/ Siirtyminen 7. luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia, uusia ystäviä ja useimmille

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE Lukuvuosi on taas käynnistymässä. Se tuo mukanaan uusia sekä vanhoja iloja haasteineen. Koulumme opetusryhmien määrä on kesän aikana lisääntynyt kolmella. Ensimmäistä kertaa aloitamme

Lisätiedot

Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute

Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute - Miten Pallivahan kouluun mahdutetaan tuplamäärä oppilaita Runosmäen koulun väistöoperaation ajaksi? - Olen kahden lapsen yh-äiti,

Lisätiedot

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto HAKUOPAS 2012 Lukiot ja Tampereen ammattiopisto SISÄLLYS TAMPEREEN LUKIOIDEN INFOTILAISUUDET PERUSKOULULAISILLE... 3 MIKSI LUKIOON?... 4 Miten lukiossa opiskellaan?... 4 Onko lukioilla eroja?... 4 Muutoksia

Lisätiedot

Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland

Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland Koulu oppimis- ja elinympäristönä Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland Yleistä Aloite hakemiseen bilateraaliseen Comenius ohjelmaan tuli Saksan, Schiller

Lisätiedot

Soolibooli 3/11 13.5.2011. Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6

Soolibooli 3/11 13.5.2011. Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6 Soolibooli 3/11 13.5.2011 Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6 Matkalla digiopettajuuteen s.13 Pekka Räihä: Mitä valintakoeuudistus toi tullessaan? s. 8 Sisällys SB on opeopiskelijan lehti. JULKAISIJA

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 LUKEMISTA OPETTAJILLE Haavi-Heikki ojentaa auttavan kätensä - eikä päästä irti s. 4 Vuoden 2013 luokanopettaja kannustaa nuoria opettajan työhön s. 10 Esikoulu

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Väitän, että lopputulos on varsin onnistunut. Minun on turha jaaritella enempää. Nauttikaamme nuorten toimittajien töistä.

Pääkirjoitus. Väitän, että lopputulos on varsin onnistunut. Minun on turha jaaritella enempää. Nauttikaamme nuorten toimittajien töistä. Pääkirjoitus Koska tämä on Murros lehden ensimmäinen numero, en voi välttyä pohtimasta otsikon merkitystä. Onhan kyseessä hyvinkin konkreettisesti uusi alku, murroskausi. Kouluja fuusioituu, henkilökunta

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala sivistystoimiala - PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008 Sammonkatu 8 B PUH. (03) 814 4600 nuorisopalvelut@lahti.fi 15140 Lahti FAX (03) 814 4610 www.nuorilahti.net Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Projektin

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Etelä-Suomi 1 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot