OSA XII KURINPITOMENETTELYT JA RANGAISTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA XII KURINPITOMENETTELYT JA RANGAISTUKSET"

Transkriptio

1 OSA XII KURINPITOMENETTELYT JA RANGAISTUKSET Tässä osassa käsitellään UCI:n ja SPU:n sääntöjen rikkomisesta seuraavia rangaistuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä niissä tapauksissa, joissa rikkomuksia koskevia rangaistuksia ei ole määrätty jollain muulla erityismääräyksellä. KAPPALE I KURINPITO 1 Rikkomukset Todisteet UCI:n ja SPU:n sääntöihin liittyvät rikkomukset voidaan näyttää toteen eri tavoilla Komissaarien laatimissa raporteissa ja muistioissa annettuja lausuntoja pidetään oikeina, jos ei toisin osoiteta Kaikki toimitsijat ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemistaan rikkomuksista UCI:lle tai kyseessä olevalle kansalliselle liitolle riippuen siitä, kumpi on päätösvaltainen taho kyseisessä asiassa. Kansallisten liittojen tulee raportoida UCI:lle tai päätösvaltaiselle kansalliselle liitolle kaikki havaitsemansa rikkomukset, joista rankaiseminen kuuluu UCI:n elinten tai kansallisten liittojen päätäntävaltaan. Erilaiset rikkomukset (1) Jokaista epäkorrektilla tai epärehellisellä tavalla toista kohtaan käyttäytyvää tai sitä, joka ei noudata pyöräilyyn liittyviä sopimuksia tai muita velvollisuuksia, rangaistaan enintään kolmen kuukauden mittaisella kilpailukiellolla ja/tai Sveitsin frangin suuruisella sakolla N Doping -sääntöjen kohdalla noudatetaan Suomen Antidoping -toimikunnan ja Kansainvälisen Pyöräilyliiton sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi, Kurinpitolautakunta voi määrätä seuraavat rangaistukset yllä mainittujen rangaistusten lisäksi: 1. Ammattilaisjoukkueet: joukkueen rekisteröinti voidaan hylätä tai lykätä. Ammattilaisjoukkue voidaan myös siirtää alempaan luokkaan. 2. Kilpailunjärjestäjä: järjestäjän kilpailu voidaan siirtää alempaan luokkaan. 3. Kaikissa tapauksissa Kurinpitolautakunta voi määrätä minkä tahansa alla olevassa kappaleessa 2 mainitun urheilullisen tai hallinnollisen rangaistuksen. (2) Tuottamatta haittaa Kurinpitolautakunnan valtuuksille UCI:n puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja, voi määrätä kappaleessa 1 mainitut urheilulliset tai hallinnolliset rangaistukset, kuten 215

2 voitettujen tai voitettavissa olevien pisteiden poistaminen tai väliaikainen neutralisointi sulkeminen pois maailmanmestaruuskilpailuista, maanosan mestaruuskilpailuista tai Olympialaisista sulkeminen pois virallisista seremonioista sulkeminen pois UCI:n komissioista Näitä rangaistuksia voidaan soveltaa myös siihen ryhmään tai ryhmän jäseniin (ammattilaisjoukkue, joukkue, kansallinen liitto, jne.), johon rangaistava kuuluu. Lisäksi puheenjohtaja voi mitätöidä tai peruuttaa toistaiseksi minkä tahansa UCI:n päätöksen, jossa ei ole noudatettu kaikkia ehtoja tai missä päätöksentekoon vaikuttaneet asiat osoittautuvat vääriksi tai epätäydellisiksi. Puheenjohtajan päätös on pätevä ilman jatkotoimenpiteitä, lukuun ottamatta huomautusaikaa. Asianomainen voi valittaa puheenjohtajan päätöksestä kirjatulla kirjeellä Oikeusturvalautakunnalle kahdeksan päivän kuluessa päätöksen vastaanottamisesta. Valitus ei siirrä UCI:n puheenjohtajan tekemän päätöksen täytäntöönpanoa, mutta muutoksenhakija voi jättää pyynnön siirtämisestä Oikeusturvalautakunnan puheenjohtajalle. (3) Vakavissa tai kiireellisissä tapauksissa, pyöräilyn edun sitä edellyttäessä, UCI:n puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja voi väliaikaisesti ottaa lisenssin pois keneltä tahansa lisenssinhaltijalta. Asianomainen voi valittaa puheenjohtajan päätöksestä Oikeusturvalautakunnalle kahdeksan päivän kuluessa päätöksen vastaanottamisesta. Valitus ei siirrä UCI:n puheenjohtajan tekemän päätöksen täytäntöönpanoa. Rikkomusmuodot Jokainen, jota UCI:n säännöt koskevat, tulee asettaa kilpailukieltoon vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi seuraavissa tapauksissa: 1. väkivaltainen käyttäytyminen komissaareja, UCI:n elimiä tai niiden jäseniä, tai ketä tahansa UCI:n sääntöjen edellyttämässä tehtävässä toimivaa henkilöä kohtaan osoitettu halventava ja loukkaava kielenkäyttö 2. pyöräilyn tai UCI:n mainetta tahraava käyttäytyminen, tai 3. vastaamatta jättäminen UCI:n viranomaisen tai kurinpitoelinten esittämään kutsuun ilman pätevää syytä Mistä tahansa vilpillisestä toiminnasta, josta ei ole asetettu rangaistusta UCI:n säännöissä, rangaistaan seuraavalla tavalla: 1. Lisenssin haltija (järjestäjää lukuun ottamatta): 1-12 kuukauden kilpailukielto ja rahasakko SFR Ammattilaisjoukkue, seura, muu yhdistys, ryhmä tai kilpailun järjestäjä: 1-12 kuukauden kilpailukielto ja rahasakko SFR

3 Edellä mainitut rangaistukset kaksinkertaistetaan saman rikkomuksen toistuessa uudelleen kahden vuoden sisällä. Vakavissa tapauksissa voidaan sakon lisäksi antaa elinikäinen kilpailukielto Mistä tahansa lisenssinhaltijan (järjestäjää lukuun ottamatta) tekemästä rikkomuksesta, voidaan antaa enintään SFR 100 rahasakko Kilpailunjärjestäjän rikkomuksesta, josta ei ole erikseen asetettu rangaistusta UCI:n säännöissä, voidaan antaa rahasakko SFR Maanosan tai maailman kalenterin kilpailu voidaan poistaa UCI:n hallituksen päätöksellä vuodeksi kilpailukalenterista, jos kilpailussa tehdään sama rikkomus kahtena peräkkäisenä vuotena. Jos kilpailukalenteriin uudelleen valitussa kilpailussa tapahtuu rikkomus vuoden kilpailukiellon jälkeen, voidaan kilpailu poistaa kalenterista myös seuraavan vuoden ajaksi. Tarkennuksena tämän kohdan tulkintaa varten: kilpailu katsotaan samaksi kilpailuksi, jos sen järjestää suoraan tai epäsuorasti sama järjestäjä kuin aikaisemmin ja samana ajankohtana, samoilla tai lähekkäin olevilla kilpailureiteillä kuin kielletty kilpailu. Riitatilanteissa lopullisesta päätöksestä vastaa UCI:n Oikeusturvalautakunta Ammattilaisjoukkueen, työnantajan, seuran, yhdistyksen tai muun pyöräilyn harjoittamiseen liittyvän henkilön rikkomuksesta UCI:n sääntöihin liittyen voidaan antaa rahasakko SFR Välikohtaukset kilpailussa Kilpailun välikohtauksia ovat kaikki säännöissä määrätyt rikkomukset sekä sellainen sääntöjen mukaisesta käyttäytymisestä poikkeaminen, josta ei ole asetettu erikseen rangaistusta Tuomarineuvosto antaa rangaistukset maailman- tai maanosan mestaruuskilpailussa tehdyistä rikkomuksista, mutta se ei voi antaa kilpailukieltoa. Komissaarien huomauttamista rikkomuksista tulee antaa rangaistus myös 1) järjestäjän kansallisen liiton toimesta, jos lisenssinhaltija on muun kuin järjestävän liiton 2) muutoin UCI:n kurinpitolaitakunnan toimesta, edellyttäen, että järjestäjän kansallinen liitto tai UCI:n kurinpitolautakunta ovat saaneet tiedon kuukauden sisällä kilpailun päättymisestä. 217

4 Tuomarineuvoston tai tuomarin tekemistä kilpailutilanteisiin liittyvistä päätöksistä ei voi valittaa, ellei rikkomuksesta ole annettu yli 200 Sveitsin frangin sakkoa. Tässä tapauksessa muut kuin kilpailun järjestäjän liiton alaiset lisenssinhaltijat voivat jättää valituksen lisenssinhaltijan kansallisen liiton asianmukaiselle viranomaiselle (sääntö- ja tuomarivaliokunta tai oikeusturvalautakunta). Muut osapuolet voivat jättää valituksen UCI:n kurinpitolautakunnalle. Valitus tulee jättää 10 päivän kuluessa kilpailun päättymisestä. Tämä valitus ei lykkää rangaistuksen täytäntöönpanoa. Ulkopuolisia elimiä ei voida saattaa osalliseksi, paitsi kohdassa Kansallisen liiton ja kurinpitolautakunnan tulee tiedottaa UCI:lle kahdeksan päivän kuluessa, että valitus on jätetty. Heidän tulee lähettää UCI:lle kopio valitusta koskevasta päätöksestään saman ajan kuluessa kts. UCI:n säännöt Hylkääminen Hylkäämisestä seuraa ajajan poistaminen kaikista kilpailutuloksista ja palkintojen menettäminen kyseisessä kilpailussa. Hylkääminen voi tapahtua ajajan poissulkemisena lähdöstä, jos rikkomus havaitaan ennen kilpailun alkamista, tai kilpailusta poissulkemisena rikkomuksen havaitsemisen jälkeen kilpailun käynnissä ollessa. Jos lähdöstä poissulkeminen tai hylkääminen eivät tapahdu määräaikaan mennessä, rikkomuksesta rangaistaan tarkoituksenmukaisesti kilpailusta poissulkemisella tai hylkäämisellä Ajaja, joka on suljettu pois etappikilpailusta ei voi osallistua toiseen kilpailuun samaan aikaan, kun etappikilpailu josta rangaistus saatiin, on edelleen käynnissä. Rikkomuksesta seuraa 15 päivän kilpailukielto ja rahasakko SFR Varoitus Komissaari tai UCI:n viranomainen voi antaa varoituksen kenelle tahansa pienestä virheestä tai sääntöjen piittaamattomuudesta lieventävien asianhaarojen vallitessa. Huomautus UCI:n viranomaiset voivat antaa huomautuksen kenelle tahansa pyöräilyä koskevia eettisiä ja moraalisia periaatteita rikkovasta toiminnasta Huomautus voidaan julkaista UCI:n tiedotteissa ja/tai UCI:n vaatimuksesta kansallisten liittojen virallisissa tiedotteissa. 218

5 Sakko UCI:n säännöissä olevat rahasakot on ilmoitettu Sveitsin frangeina. Jos rahasakko maksetaan jonkin toisen maan valuuttana, tulee vastaanottajan saada vastaava nettosumma Sveitsin frangeja kuluvan vuoden tammikuun 1. päivän kurssin mukaisesti Hallitus voi päättää alentaa asetettujen rahasakkojen määrää niissä maanosissa tai maissa, joissa se katsotaan tarpeelliseksi UCI:n sääntöjen mukaiset sakot tulee maksaa kuukauden kuluessa UCI:lta tulleen laskun saapumisesta. Lasku voidaan lähettää kyseessä olevan osapuolen ammattilaisjoukkueelle, seuralle tai kansalliselle liitolle. Muut sakot tulee maksaa kolmen kuukauden kuluessa rangaistuksen voimaan astumisesta. Jos sakkoa ei makseta määräaikaan mennessä, rangaistuksen saanut osapuoli asetetaan automaattisesti kilpailukieltoon siihen asti, kunnes sakko on maksettu N SPU lähettää UCI:n toimittaman laskun edelleen ajajan omalle seuralle, joka vastaa sakon maksamisesta Lisenssinhaltijaa ja sitä ammattilaisjoukkuetta tai seuraa, jonka jäsen lisenssinhaltija on, pidetään yhdessä vastuullisina UCI:n sääntöihin liittyvistä rikkomuksista annettujen sakkojen maksamisesta sekä summista, joihin viitataan kohdassa Tarpeen vaatiessa sakko peritään palkinto- tai takuusummasta Kohdassa määrätyt rahasakot menevät kilpailunjärjestäjän kansalliselle liitolle. Kohdassa mainituista rikkomuksista määrätyt rahasakot menevät lisenssin myöntäneelle kansalliselle liitolle. Muut rahasakot menevät UCI:lle, jonka pankkitilille ne maksetaan suoraan. Hallituksen määrittelemissä kohdissa sakkojen takaisin saaminen voidaan antaa järjestäjän kansallisen liiton tehtäväksi Kilpailukiellon seurauksena erotetulla osapuolella ei ole oikeutta osallistua UCI:n, maanosien tai kansallisten liittojen sääntöjen mukaisesti järjestettyihin kilpailuihin tai UCI:n, maanosien, kansallisten liittojen ja niiden jäsenjärjestöjen muihin tapahtumiin Ammattilaisjoukkueen, seuran tai muun vastaavan yhdistyksen kaikki lisenssinhaltijat, jotka ovat jäseniä tai jollain tavoin yhteydessä edellä mainittuihin, asetetaan kilpailukieltoon, ellei UCI:n johtokunta anna jollekin henkilökohtaista erityislupaa toimia johtokunnan asettamien tehtävien puitteissa. 219

6 Huolimatta kohdan soveltamisesta lisenssi otetaan pois kilpailukiellon ajaksi Kilpailukieltoon asetetun lisenssinhaltijan osallistuminen pyöräilykilpailuun katsotaan mitättömäksi. Kilpailuihin osallistumisesta kilpailukiellon aikana seuraa samanpituinen uusi kilpailukielto ja rahasakko SFR , huolimatta muista rangaistuksista, joita voidaan antaa kilpailukiellossa olevan rikkomuksista kilpailuun osallistumisesta Päätökseen kilpailukiellosta tai päätöksestä tehtyyn muutoshakemukseen tulee automaattisesti ilmoittaa kilpailukiellon alkamis- ja loppumispäivämäärät, vaikka muutoshakemuksen sisältöä koskevia yksityiskohtia ei tutkittaisi (valituksen peruminen, kelpaamaton tai vanhentunut hakemus jne.). Kohtaa koskien, kilpailukiellon alkamisajankohta tulee asettaa alkavaksi mahdollisimman pian muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen Kilpailukielto on voimassa urheiluun liittyvissä asioissa. Sitä pidetään voimassa myös kilpailukauden ulkopuolella. Siitä syystä kilpailukielto voidaan hajauttaa useaan osaan vuodessa Kansallisen liiton elimen, joka määrää kilpailukiellon, tulee ilmoittaa UCI:lle mahdollisimman pian kilpailukiellon voimaan astumisesta. Kansallisen liiton tulee osoittaa: 1. ajajan henkilöllisyys (sukunimi, etunimi, kansallisuus, kansallinen liitto, kilpailuluokka, lisenssinumero) 2. kilpailukiellon määrännyt auktoriteetti 3. välikohtaus, josta rangaistus annettiin 4. kilpailukiellon alkamis- ja loppumispäivämäärät UCI:lle tulee ilmoittaa kilpailukieltoon liittyvien olosuhteiden muutoksista. Tämä kohta ei koske niitä ajajia, jotka eivät ole vielä osallistuneet maailman- tai maanosan kalenterin kilpailuihin. 220

7 3 Rangaistustaulukko Huolimatta myöhemmin listatuista rangaistuksista, lisenssin haltija, joka syyllistyy vakavaan vääryyteen voidaan tuomarin toimesta poistaa välittömästi kilpailusta. Mikäli käyttäytyminen kilpailussa vahingoittaa pyöräilyn tai UCI:n imagoa, mainetta tai arvoa, lisenssin haltija joutuu vastaamaan teostaan Sääntö valiokuntaan ja häntä tullaan rankaisemaan artiklan mukaisesti. Lisäksi komissaari voi hylätä erittäin vakavan rikkeen tehneen ajajan välittömästi, jolloin tämän kohdan ensimmäistä kappaletta ei voida soveltaa Kumoamatta kohtaa seuraavassa taulukossa ilmenevistä rikkomuksista asetetaan rangaistukset seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukko koskee kaikkia kilpailumuotoja. Kuitenkin kansallisissa kilpailuissa kansallinen liitto voi asettaa pienemmät rahasakot kuin kohdassa "muut kilpailut" on mainittu. Rangaistusten kertyminen N Kilpailija, joka kilpailukauden aikana saa yhteensä kolme rangaistusta, asetetaan kahden viikon kilpailukieltoon. Rangaistukset voidaan antaa myös saman päivän tai saman kilpailun aikana, jolloin kilpailijalle tapahtuman tiedottamisen annetuista rangaistuksista on kiinnitettävä erityistä huomiota. 221

8 LAJI Maantiepyöräily Ratapyöräily Cyclo-Cross KILPAILU Miehet Elite Maailmanmestaruuskilpailut ja Olympialaiset Maailman Cup Isot Ympäriajot Hors kategorian kilpailut Luokka 1-50 Miehet Elite Maailmanmestaruuskilpailut Miehet Elite Maailman Cup Elite 6 päivän ajot Muut Elite luokan kilpailut Elite luokan Maailmanmestaruuskilpailut Maailman Cup Luokka 1 Muut kilpailut Muut kilpailut Muut kilpailut Eri tilanteet kilpailussa 1. Lähtö ilman kuittausta Ajaja: 100 Ajaja: Pyörä 2.1 Saapuminen kilpailun lähtöön tai etappikilpailuun sääntöjen vastaisella pyörällä 2.2 Sääntöjen vastaisen pyörän käyttäminen kilpailussa 3. Ajoasu 3.1 Epäoleellisten varusteiden käyttäminen ( ) 3.2 Lähtöön saapuminen ilman pakollista kypärää Maantie Elite luokkaan 4 asti, poissulkien aika-ajo Muut kilpailut, aika-ajot mukaan lukien 3.3 Pakollisen kypärän poistaminen kilpailun aikana Maantie Elite luokkaan 4 asti, poissulkien aika-ajo lähdöstä poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen tai hylkääminen lähdöstä poissulkeminen pistettä UCI:n henkilökohtaisesta rankingista. Lähdöstä poissulkeminen lähdöstä poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen tai hylkääminen lähdöstä poissulkeminen Lähdöstä poissulkeminen pistettä UCI:n henkilökohtaisesta rankingista. Kilp. Poissulkeminen ja 100 Kilp. Poissulkeminen ja Muut kilpailut, aika-ajot mukaan lukien 4. Kilpailunumeroiden tai pyörään kiinnitettyjen numeroiden muuttaminen tai huono kiinnitys 4.1 Yhden päivän kilpailu Ajaja: 50 Ajaja: Etappiajo 1. kerta: kerta: kerta: kilp. Poissulkeminen 1. kerta: kerta: kerta: kilp. Poissulkeminen 222

9 5. Kilpailu- tai runkonumero piilossa tai tunnistamaton - Yhden päivän kilpailu - Etappiajo 6. Ei palauta kilpailunumeroa keskeyttämisen jälkeen 7. Vaatekappaleen käyttäminen tai ottaminen pois päältä sääntöjen vastaisesti Ajaja: kerta: kerta: kerta: kilp. Poissulkeminen Ajaja: 50 Ajaja: 50 Ajaja: 50 Joukkueen johtaja: 200 Ajaja: kerta: kerta: kerta: kilp. Poissulkeminen Ajaja: 30 Joukkueen johtaja: Toiseen joukkueeseen Kukin kyseessä oleva ajaja: Kukin kyseessä oleva ajaja: kuuluvan ajajan auttaminen sääntöjen vastaisesti 8.1 Yhden päivän kilpailu Kilp. Poissulkeminen Kilp. Poissulkeminen Etappiajo 200 per kerta ja 2', 5' ja 10' 100 per kerta ja 2', 5' ja 10' aikasakko ja kilpailusta poissulkeminen aikasakko ja kilpailusta pois kerrasta sulkeminen kerrasta Muut lisenssin haltijat: 200 Muut lisenssin haltijat: Kiriin valmistautuminen Kukin kyseessä oleva ajaja: Kukin kyseessä oleva ajaja: 9.1 Joukkueen jäsenten välillä: Yhden päivänkilpailu Rikkomuksesta viimeisellä Rikkomuksesta viimeisellä kilometrillä: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi kilometrillä: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi Etappiajo 200 ja 10'' per kerta. Rikkomuksesta etapin viimeisellä kilometrillä: '' ja sijoittaminen ryhmän viimeiseksi 9.2 Eri joukkueisiin kuulu vien ajajien välillä: Yhden päivän kilpailu Kilpailusta poissulkeminen Etappiajo ' Kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. Rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta 100 ja 10'' per kerta. Rikkomuksesta etapin viimeisellä kilometrillä: '' ja sijoittaminen ryhmän viimeiseksi Kilpailusta poissulkeminen ' Kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta 10. Loppukiri 10.1 Poikkeaminen ajolinjasta muita ajajia vaarantaen Yhden päivän kilpailu Hylkääminen Hylkääminen Etappiajo 1. kerta: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi '' pistemenestys/ kokonaiskilp. 2. kerta: sijoittaminen etapin viimeiseksi + 50 pisteen rangaistus pistekilpailussa / pistemenetys/ kokonaiskilpailussa 3. kerta: kilpailusta poissulkeminen kerta: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi '' kokonaiskilpailussa 2. kerta: sijoittaminen etapin viimeiseksi ' kokonaiskilpailussa 3. kerta: kilpailusta poissulkeminen

10 Sijoittaminen ryhmän viimeiseksi kerta: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi kerta: sijoittaminen etapin viimeiseksi kerta: kilpailusta poissulkeminen Muut kirit Yhden päivän kilpailu Sijoittaminen ryhmän viimeiseksi Etappiajo 1. kerta: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi kerta: sijoittaminen etapin viimeiseksi kerta: kilpailusta poissulkeminen Lisäksi tuomarineuvosto voi erityisen vakavissa tapauksissa sulkea pois kilpailusta ja antaa ajajalle 200 CHF:n sakon ensimmäisestä rikkomuksesta Ajoasusta vetäminen Yhden päivän kilpailu Ajaja: 200 Ajaja: Etappiajo '' per kerta '' per kerta Kilpailun viimeisellä kilometrillä Etapin viimeisellä kilometrillä 11. Työntäminen 11.1 Nopeuden lisääminen ajoneuvosta tai kanssakilpailijasta työntäen Hylkääminen Hylkääminen kerta: '' 2. kerta: kilpailusta poissulkeminen Ajaja: 1. kerta: '' 2. kerta: kilpailusta poissulkeminen Ajaja: Yhden päivän kilpailu 50 per kerta 30 per kerta Etappiajo '' /pistemenetys/kerta '' per kerta 11.2 Saman joukkueen jäsenten Kukin kyseessä oleva ajaja: Kukin kyseessä oleva ajaja: välinen työntäminen Yhden päivän kilpailu 50 per kerta 30 per kerta Etappiajo '' per kerta '' per kerta 11.3 Toiseen joukkueeseen Työntävä ajaja: Työntävä ajaja: kuuluvan ajajan työntäminen Yhden päivän kilpailu kilpailusta poissulkeminen 50 + kilpailusta poissulkeminen Etappiajo '' aikasakko '' aikasakko Kilpailusta poissulkeminen 1. Kilpailusta poissulkeminen 1. Rikkomuksesta viimeisellä Rikkomuksesta viimeisellä etapilla tai toisesta rikkomuksesta muilla etapeilla Muu lisenssin haltija: 200 etapilla tai toisesta rikkomuksesta muilla etapeilla Muu lisenssin haltija: Katsojan työntämäksi joutuminen 12. Ajajan tai huoltoauton etenemisen tahallinen estäminen Ajaja: 20 Ajaja: 2.1 Yhden päivän kilpailu kilpailusta poissulkeminen Ajaja: varoitus Ajaja: 50 + kilpailusta poissulkeminen 224

11 12.2 Etappiajo 200 ja 10'' aikasakko kilpailusta poissulkeminen toisesta rikkomuksesta; Rikkomuksesta etapin viimeisellä kilometrillä: 200, 30'' ja sijoittaminen etapin viimeiseksi; rikkomuksesta viimeisellä etapilla ja rikkomuksesta kymmenen ensimmäisen ajajan joukossa olevaa kohtaan:200 + kilpailusta poissulkeminen Muu lisenssin haltija: Toisen ajajan sääntöjenvastainen auttaminen kilpai- Kyseessä olevat ajajat: lun loppukierroksilla 13.1 Yhden päivän kilpailu kilpailusta poissulkeminen 13.2 Etappiajo sijoittaminen etapin viimeiseksi kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta 14. Tahallinen poikkeaminen kilpailureitiltä, yritys saada sijoitus kilpailussa kulkematta koko kilpailureittiä pyörällä, palaaminen kilpailuun auto- tai moottoripyöräkyydin jälkeen 15. Tahaton etua antava poikkeaminen kilpailureitiltä 16. Suljetun tasoristeyksen ylittäminen 17. Vilpillinen toiminta, vilpin yrittäminen, toiseen joukkueeseen kuuluvien ajajien kanssa tehdyt sopimukset Ajaja: kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen Kyseessä olevat ajajat: 50 ja 10'' aikasakko 50 + kilpailusta poissulkeminen toisesta rikkomuksesta; Rikkomuksesta etapin viimeisellä kilometrillä: 100, 30'' ja sijoittaminen etapin viimeiseksi; rikkomuksesta viimeisellä etapilla ja rikkomuksesta kymmenen ensimmäisen ajajan joukossa olevaa kohtaan:100 + kilpailusta poissulkeminen Muu lisenssin haltija: 200 Kyseessä olevat ajajat: kilpailusta poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. Rikkeestä tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta Ajaja: kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen Kyseessä olevat ajajat: 17.1 Yhden päivän kilpailu kilp. poissulkeminen kilp. poissulkeminen 17.2 Etappiajo ' aikasakko + kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. Rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta ' aikasakko + kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta Muu lisenssin haltija; johtaja, Muu lisenssin haltija; johtaja, osanottaja tai huoltaja: osanottaja tai huoltaja: kilpailusta poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen 225

12 18. Huoltoautosta kiinnipitäminen Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 200 Joukkueen johtaja: kilpailusta poissulkeminen ja 200 Joukkue: huoltoauton poistaminen koko kilpailun ajaksi Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 200 Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 100 Joukkueen johtaja: kilpailusta poissulkeminen ja 100 Joukkue: huoltoauton poistaminen koko kilpailun ajaksi Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 100 Ajajan kiinnipitäminen jostain muusta moottoriajoneuvosta: Muu kulkuneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: kilp. Poissulkeminen ja 200 Toisen joukkueen kulkuneuvo kiinnipitäminen: kyseisen joukkueen johtajan sulkeminen pois kilpailusta ja huoltoauton poistaminen koko kilpailun ajaksi 19. Ajoneuvon peesaaminen 19.1 Lyhyesti Ajaja: 30 Ajaja: varoitus 19.2 Jonkin aikaa Yhden päivän kilpailu 50 + kilpailusta poissulkeminen, jos jättää huomioimatta 1. Varoituksen Muu ajoneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: Etappiajo 50 ja 20'' aikasakko per kerta Muu ajoneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: Sääntöjen vastainen väline- tai lääkintähuolto 20.1 Yhden päivän kilpailu Ajaja: 100 Viimeinen 20 km: kilpailusta poissulkeminen Etappiajo 1. kerta: kerta: 100 Seuraavat varoitukset: 200 Etapin viimeinen 20 km: 200, sijoittaminen ryhmän viimeiseksi, 1' aikasakko kokonaiskilpailussa Muu lisenssin haltija: Huoltajan nojaaminen tai materiaalin pitäminen ajoneuvon ulkopuolella 22. Muiden huoltovälineiden paitsi vanteiden kuljettaminen moottoripyörän mukana 23. luvatta tapahtuva ravintohuolto Joukkueen johtaja: 1. kerta: kerta: 2000 Moottoripyöräilijä: kilpailusta poissulkeminen Ajaja: Muu kulkuneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: kilp. Poissulkeminen ja 100 Toisen joukkueen kulkuneuvo: kyseisen joukkueen johtajan sulkeminen pois kilpailusta ja huoltoauton poistaminen koko kilpailun ajaksi 30 + kilpailusta poissulkeminen, jos jättää huomioimatta 1. Varoituksen Muu ajoneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: ja 20'' aikasakko per kerta Muu ajoneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: 100 Ajaja: 30 Viimeinen 20 km: kilpailusta poissulkeminen kerta: varoitus 2. kerta: 20 Seuraavat kerrat: 100 Etapin viimeinen 20 km: 50, sijoittaminen ryhmän viimeiseksi, 1' aikasakko kokonaiskilpailussa Muu lisenssin haltija: 100 Joukkueen johtaja: 1. kerta: kerta: 500 Moottoripyöräilijä: kilpailusta poissulkeminen Ajaja: 226

13 23.1 Yhden päivän kilpailu ensimmäisen 50 km aikana viimeisen 20 km:n aikana 23.2 Etappiajo ensimmäisen 50 km aikana viimeisen 20 km:n aikana 24. Sääntöjen vastainen ravintohuolto 25. Ajoneuvon kilpailun aikaista liikkumista koskeva sääntörikkomus 26. Virallisen auton kulun estäminen 27. Kieltäytyminen komissaarin ottamisesta joukkueen autoon 28. Ammattilaisjoukkueen, kansallisen liiton tai muun vastaavan kulkuneuvon kyydissä olevan komissaarin jättäminen pois kyydistä kesken kilpailun 29. Kilpailujärjestäjän tai komissaarien ohjeiden noudattamatta jättäminen 29.1 Ajoneuvoa koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen Muu lisenssin haltija: ja 20'' per kerta Kerralla Muu lisenssin haltija: 1000 Ajaja: 50 per kerta Muu lisenssin haltija: 200 per kerta Muu lisenssin haltija: ja 20'' per kerta Kerralla Muu lisenssin haltija: 150 Ajaja: 20 per kerta Muu lisenssin haltija: 50 per kerta Ajoneuvon kuljettaja: 200 Ajoneuvon kuljettaja: 100 Ajaja: 50 Muu lisenssin haltija: 100 Joukkueen johtaja: 200 ja lähdöstä poissulkeminen Ajaja: 20 Muu lisenssin haltija: 50 Joukkueen johtaja: 100 ja lähdöstä poissulkeminen Joukkueen johtaja: 2000 Joukkueen johtaja: 200 Ajaja: Muu lisenssin haltija: Yhden päivän kilpailut: ajoneuvon sijoittaminen kilpailukaravaanin loppuosaan koko kilpailun ajaksi - Etappiajot: ajoneuvon sijoittaminen kilpailukaravaanin loppuosaan koko kyseessä olevan etapin ajaksi ja 1-3 seuraavan etapin ajaksi riippuen rikkomuksen vakavuusasteesta 30. Solvaukset, uhkaukset, Kaikki lisenssin haltijat: 50 sopimaton käytös Väkivaltainen käytös 31.1 Ajajien keskuudessa 200 per kerta + 1' aikasakko per kerta etappiajoissa Kilpailusta poissulkeminen erityisen aggressiivisissa tapauksissa 31.2 Muita kohtaan Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 200 Muu lisenssin haltija: 5000 Ajaja: Muu lisenssin haltija: Yhden päivän kilpailut: ajoneuvon sijoittaminen kilpailukaravaanin loppuosaan koko kilpailun ajaksi - Etappiajot: ajoneuvon sijoittaminen kilpailukaravaanin loppuosaan koko kyseessä olevan etapin ajaksi ja 1-3 seuraavan etapin ajaksi riippuen rikkomuksen vakavuusasteesta Kaikki lisenssin haltijat: per kerta + 1' aikasakko per kerta etappiajoissa Hylkääminen erityisen aggressiivisissa tapauksissa Ajaja: kilpailusta poissulkeminen Muu lisenssin haltija: 1000

14 32. Ruoan, juoman tai muiden Kaikki lisenssin haltijat: 1000 Kaikki lisenssin haltijat: 300 tavaroiden anastaminen kilpailun aikana 33. Lasipullon hallussapito Kaikki lisenssin haltijat: 50 Kaikki lisenssin haltijat: Minkä tahansa tavaran Kaikki lisenssin haltijat: 100 Kaikki lisenssin haltijat: 50 heittäminen huolimattomasti 35. Lasisen esineen pois Kaikki lisenssin haltijat: kilp. Kaikki lisenssin haltijat: kilp. heittäminen huolimattomasti 36. Maalilinjan ylittäminen uudelleen kilpailureitin suuntaisesti kilpailunumeron ollessa edelleen kiinnitettynä 37. Poisjäänti seremonioista - Maailman Cup -kilpailut - Muut kilpailut MAANTIEPYÖRÄILYN ETAPPIAJOT 38. Matkapuhelimen käyttäminen kilpailun aikana 39. Johtajan paidan tai haalarin käyttämättä jättäminen 40. Mielenosoitus tai sopimukset kilpailusta poissulkemisen välttämiseksi HENKILÖKOHTAISET MAANTIEAIKA-AJOT 41. Ajajat eivät noudata sääntöjen mukaisia välimatkoja ja välejä Poissulkeminen Ajaja: 30 Ajaja: palkintojen ja kilpailussa saatujen Maailman Cup pisteiden menettäminen Ajaja: palkintojen menettäminen Ajaja: 100 Ajaja: 50 Ajaja: lähdöstä poissulkeminen tai kilpailusta poissulkeminen poissulkeminen + 50 Ajaja: varoitus Ajaja: palkintojen menettäminen Ajaja: lähdöstä poissulkeminen tai kilpailusta poissulkeminen + 50 Ajaja: Ajaja: Ajaja: 100 Ajaja: Peesaaminen 100 ja aikasakko kohdan taulukon mukaisesti 42. Ajajan perässä olevan Joukkueen johtaja: 200 kulkuneuvon välimatkan ollessa ajajaan nähden vä- Ajaja: 20'' hemmän kuin 10 m 43. Kilpailurataa ja verryttelyä koskevien sääntöjen rikkominen MAANTIEJOUKKUEAJOT 44. Joukkueen starttaaminen ennen kaikkien joukkueen jäsenten paikalla olemista 45. Sääntöjenmukaisten välimatkojen ja välien noudattamatta jättäminen Joukkueen johtaja: 200 Ajaja: 100 Järjestäjä: ja aikasakko kohdan taulukon mukaisesti Joukkueen johtaja: 100 Ajaja: 20'' Joukkueen johtaja: 100 Ajaja: 30 Järjestäjä: ' aikasakko 10' aikasakko Kukin ajaja: 100 Kukin ajaja: Peesaaminen Kukin ajaja: 100 ja aikasakko kohdan taulukon mukaisesti Kukin ajaja: 30 ja aikasakko kohdan taulukon mukaisesti

15 46. Työntäminen joukkueen jäsenten välillä 46.1 Normaali kilpailu Joukkueen kilpailusta poissulkeminen per ajaja 46.2 Etappiajo 1' aikasakko etappituloksissa kullekin joukkueen jäsenelle per ajaja Joukkueen kilpailusta poissulkeminen + 50 per ajaja 1' aikasakko etappituloksissa kullekin joukkueen jäsenelle + 50 per ajaja 47. Joukkueen perässä olevan kulkuneuvon välimatkan ollessa joukkueeseen nähden vähemmän kuin 10 m 48. Kilpailurataa ja verryttelyä koskevien sääntöjen rikkominen Joukkueen johtaja: 200 Kukin joukkueen ajaja: 20'' Joukkueen johtaja: 200 Ajaja: 100 Kilpailun järjestäjä: 500 Joukkueen johtaja: 100 Kukin joukkueen ajaja: 20'' Joukkueen johtaja: 100 Ajaja: 30 Kilpailun järjestäjä: 150 CYCLO-CROSS KILPAILUT 49. Sääntöjen vastainen välinehuolto Kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen 50. Ajaja ei noudata kohdassa asetettua lähtöjär- jestystä 51. Ajaja ei keskeytä kilpailua huolimatta kohdassa mainittujen tapausten sitä edellyttäessä 229

16 N Aikasakkotaulukko maantieaika-ajoissa (sovelletaan etappiajoissa) Matka Aikasakko määräytyy peesatun matkan ja nopeuden perusteella. Taulukosta aikasakko lisätään loppuaikaan sekunteina. Nopeus km/h m m m m m m m m m m

17 KAPPALE II TOIMEENPANO JA TOIMENPITEET KURINPITOASIOISSA 1 Yleistä Kansallisissa kilpailuissa tapahtuvista välikohtauksista tuomitaan ja rangaistaan järjestäjän kansallisen liiton sääntöjen mukaan. Suomessa noudatetaan UCI:n sääntöjä N Suomen Pyöräilyunionin alaisissa kilpailuissa noudatetaan kansallisia lakeja ja säädöksiä Muut kansallisissa kilpailuissa tapahtuneet UCI:n sääntöihin liittyvät rikkomukset tuomitaan ja rangaistaan lisenssin myöntäneen kansallisen liiton toimesta. Annettavat rangaistukset ovat UCI:n säännöissä. Toimenpiteet suoritetaan kansallisen liiton sääntöjen mukaan Maailman ja maanosan kalenterin kilpailuissa tapahtuneet välikohtaukset tuomitaan ja rangaistaan kohtien jne. mukaan Ellei toisin mainita, muut UCI:n sääntöihin liittyvät rikkomukset tuomitaan ja rangaistaan tuomarineuvoston tai kurinpitolautakunnan toimesta seuraavien sääntöjen mukaan Toimivaltaiselta kansalliselta liitolta vaaditaan päättäväisyyttä faktojen suhteen vaikka rangaistavalla henkilöllä olisi toisen maan lisenssi ennen rangaistusprosessia tai sen aikana Saatavissa liitosta englanninkielisenä. OSA XIII URHEILIJOIDEN TURVALLISUUS JA TERVEYDENTILA kts. UCI:n säännöt, OSA XIV DOPING kts. UCI:n säännöt, 231

18 232

19 OSA XV LUKU I VETERAANIT (MASTER) YLEISET SÄÄNNÖT Masters kilpailuissa noudatetaan sääntöjen yleisiä osia soveltuvin osin alla olevia kohtia lukuun ottamatta. LUKU II OSALLISTUMINEN MASTERS - KALENTERIN KILPAILUIHIN ( Maantie / rata / maastopyöräily ja cyclo cross ) Kaikki masters - lisenssin omaavat voivat osallistua UCI:n kansainvälisen masters - kalenterin kilpailuihin alla olevat rajoitukset huomioiden. I. Kyseinä vuonna UCI:n rekisteröityyn ammattilaistalliin ( TT I / II / III / naiset) kuuluvat. II. Kilpailijat jotka ovat osallistuneet kyseisenä vuonna maailman mestaruus kilpailuihin, olympialisiin, maanosan mestaruus- tai muihin kilpailuihin, alueellisiin kilpailuihin, kansanyhteisön kilpailuihin tai maailman cupiin. III. Kilpailija joka on kyseisenä vuonna osallistunut muuhun UCI:n kansainvälisen kalenterin kilpailuun kuin masters - kalenterin kilpailuun. Kohdat II ja III ovat lajikohtaisia: kilpailija suljetaan sen lajin kilpailusta, johon hän osallistunut kohtien II ja III mukaisesti. LUKU III LISENSSIT Mastersien maailman mestaruuskilpailuihin pyrkivien kilpailijoiden tulee esittää voimassa oleva lisenssi kilpailun toimistoon saadakseen kilpailunumeron ja luvan osallistua. Lisenssi tulee olla myönnetty kilpailijan UCI:hin kuuluvan kansallisen liiton toimesta ja lisenssin tulee olla voimassa koko vuoden Muissa kuin mastersien maailmanmestaruuskilpailuissa, kilpailija voi ottaa osaa kilpailuun kansallisen liittonsa myöntämällä väliaikaisella lisenssillä tai päivälisenssillä. Lisenssissä tulee olla selkeästi merkittynä lisenssin voimassaolon aika voimassaolon alusta sen loppuun. Kansallisen liiton tulee taata, että väliaikaisen lisenssin haltijalla on lisenssin voimassaolon ajan samat edut vakuutuksineen kuin vuotuisen lisenssin omaavilla. LUKU IV MASTERSIEN MAAILMANMESTARUUSKILPAILUT Mastersien maailmanmestaruuskilpailuihin osallistuva edustaa maatansa, mutta voi käyttää omavalintaista asua Kaikki yksityiskohdat jotka koskevat mastereiden maailmanmestaruuskilpailuiden eri kategorioita tulee olla saatavana kilpailun organisaatiolta tai UCI:n internet - sivuilta. 233

20 LUKU V PARAS SUORITUS UCI:n masters jaosto listaa parhaat suoritukset artiklan mukaisista rata kilpailuista kaikissa miesten ja ja naisten ikäkategorioissa Mastersien rata maailmanmestaruuskilpailuissa syntyneet parhaat suoritukset vahvistetaan UCI:n nimittämän komissaarin julistuksen mukaisesti UCI:n masters valiokuntaa tulee informoida muiden kilpailuiden parhaista suorituksista käyttämällä mastereille tarkoitettua vahvistuspyyntölomaketta. Seuraavat asiakirjat tulee liittää mukaan: tosite käsi - tai sähköisestä ajanotosta; kilpailun sijainti, kilpailun luonne ja päivämäärä. Lomake tulee olla allekirjoitettu kilpailuun nimitetyn UCI:n komissaarin toimesta UCI:n masters valiokuntaa tulee informoida myös kilpailun ulkopuolisista (esim. paras tunnin suoritus) parhaista suorituksista käyttäen vahvistuspyyntölomaketta. Seuraavat asiakirjat tulee olla liitteenä: tosite käsi - tai sähköisestä ajanotosta; kilpailun sijainti, kilpailun luonne ja päivämäärä. Lomake tulee olla allekirjoitettu suorituksen seuranneen UCI:n komissaarin toimesta UCI:n masters valiokunta vahvistaa parhaat suoritukset Kaikissa muissa tilanteissa säännöt maailmanennätyksistä pätevät. (osa III, luku V). 234

21 OSA XVI VAMMAISPYÖRÄILY CYCLING FOR RIDERS WITH DISABILITIES kts. UCI:n säännöt 235

22 236

SÄÄNTÖKANSIO. 1 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2015 (alustava versio)

SÄÄNTÖKANSIO. 1 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2015 (alustava versio) SÄÄNTÖKANSIO 1 2 KILPAILUSÄÄNNÖT Alkuperäiskäännös UCI:n englanninkielisestä versiosta: Vesa Mattila (1998) Lisäysten ja korjausten käännökset: Heidi Miikkulainen (2002) Lisäysten ja korjausten käännökset

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 8.5.2013

Kilpailumääräykset 8.5.2013 Kilpailumääräykset 8.5.2013 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 KILPAILULUPA... 2 2.2 KILPAILUJEN JOHTO... 2 2.3 KILPAILUJEN IKÄ- JA TASOLUOKITUS... 3 2.4 KILPAILULUPIEN ANOMINEN

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET]

Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET] 2013 Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET] 0 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 KILPAILULUPA... 2 2.2 KILPAILUJEN JOHTO... 2 2.3 KILPAILUJEN IKÄ- JA TASOLUOKITUS... 3 2.4

Lisätiedot

Soveltamisohjeella liittohallitus voi täydentää epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa kilpailusääntöjä.

Soveltamisohjeella liittohallitus voi täydentää epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa kilpailusääntöjä. KILPAILUSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksymät 9.5.2015) 1 luku - YLEISTÄ 1 Kilpailusääntöjen soveltamisala ja hyväksyminen Kilpailusääntöjä sovelletaan Suomen Koripalloliitto ry:n ja siihen kuuluvien seurojen

Lisätiedot

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen IFSS kilpailusäännöt_9/2015 IFSS:n kilpailusäännötversiohistoria:- Käännösversio valmistunut 28.11.2009- Päivitetty 6.1.2011, 26.1.2011, 12.11.2012, 26.10.2013 1.9.2014, 9.9.2015 päivitetyt kohdat punaisella

Lisätiedot

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen IFSS kilpailusäännöt_8/2014 IFSS:n kilpailusäännötversiohistoria:- Käännösversio valmistunut 28.11.2009- Päivitetty 6.1.2011, 26.1.2011, 12.11.2012, 26.10.2013 1.9.2014 päivitetyt kohdat punaisella 2.9.2014

Lisätiedot

KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3

KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3 SUOMEN LENTOPALLOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3 PELAAJIEN EDUSTUSOIKEUS VIRALLISISSA KILPAILUISSA...

Lisätiedot

Tämän lisäksi epävirallisena kilpailuna kilpailun järjestäjä voi järjestää avoimen 2-osuuksisen B- sarjan sekajoukkuein.

Tämän lisäksi epävirallisena kilpailuna kilpailun järjestäjä voi järjestää avoimen 2-osuuksisen B- sarjan sekajoukkuein. 1(38) AMPUMASUUNNISTUS Suomen Sotilasurheiluliiton ampumasuunnistusmestaruuskilpailuissa noudatetaan kohdan F. ampumasuunnistuksen Suomen Mestaruuskilpailujen sääntöjä seuraavin sovelluksin: SotUL:n mestaruuskilpailu

Lisätiedot

Soveltamisohjeella liittohallitus voi täydentää epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa kilpailusääntöjä.

Soveltamisohjeella liittohallitus voi täydentää epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa kilpailusääntöjä. KILPAILUSÄÄNNÖT liittovaltuuston hyväksymät 4.5.2013 1 luku - YLEISTÄ 1 Kilpailusääntöjen soveltamisala ja hyväksyminen Kilpailusääntöjä sovelletaan Suomen koripalloliitto ry:n ja siihen kuuluvien seurojen

Lisätiedot

Julkaisija Suomen Pyöräilyunioni ry 2009. Julkaisun saa tulostaa omaan käyttöön

Julkaisija Suomen Pyöräilyunioni ry 2009. Julkaisun saa tulostaa omaan käyttöön Tuomari osuuden lähdeteos Käännös ja kirjoitus Toimitus ja lisäykset UCI International Commissair Course materiaali Mika Niskanen Markku Nieminen Julkaisija Suomen Pyöräilyunioni ry 2009 Julkaisun saa

Lisätiedot

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA (Tarkkuussuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailujen säännöt) (Tarkkuussuunnistuksen alueellisten mestaruuskilpailujen

Lisätiedot

Kurinpitosäännöstö. Hyväksytty Bridgeliiton syyskokouksessa 18.11.2012

Kurinpitosäännöstö. Hyväksytty Bridgeliiton syyskokouksessa 18.11.2012 Kurinpitosäännöstö Johdanto Kilpailubridgen laki edellyttää kaikilta pelaajilta korkeimpien eettisten standardien noudattamista sekä urheiluhenkistä ja reilun pelin mukaista käyttäytymistä kaikissa tilanteissa.

Lisätiedot

UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009

UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009 Uinti 26.4.2011 UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009 UI TI JA AVOVESIUI TI 2 Uinti UI TI 1 SW 1 SW 1.1 SW 1.2 KILPAILUJE JÄRJESTÄMI E Järjestävän yhteisön nimeämällä järjestelytoimikunnalla on oikeus määrätä

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KOSKIPUJOTTELUN TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT KÄÄNNÖS. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 3.3.2005

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KOSKIPUJOTTELUN TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT KÄÄNNÖS. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 3.3.2005 1 SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KOSKIPUJOTTELUN TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT KÄÄNNÖS Vahvistettu hallituksen kokouksessa 3.3.2005 2 Kansainvälinen Kanoottiliitto (International Canoe Federation, ICF) Koskipujottelun

Lisätiedot

Motocross lisenssikoulutus

Motocross lisenssikoulutus Motocross lisenssikoulutus SISÄLLYS 1 Suomen moottoriliitto, toimisto ja MX lajiryhmä 2 Suomen Moottoriliitto 2 SML:n organisaatio 2 Toimisto 3 Motocross-lajiryhmä 4 2 Ajajalisenssit ja kilpailuihin ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 1.1.2014

Kilpailumääräykset 1.1.2014 Kilpailumääräykset 1.1.2014 Hyväksytty Judoliiton hallituksen kokouksessa 1.12.2013 1. Kilpailun järjestämistä koskevat määräykset Sääntöjen velvoittavuus Suomen Judoliiton (liitto) jäsenseurojen tulee

Lisätiedot

Motocross lisenssikoulutus 2012

Motocross lisenssikoulutus 2012 Motocross lisenssikoulutus 2012 www.smlsupercross.fi 1 Motocross lisenssikoulutus 2012 SISÄLLYS 1 SUOMEN MOOTTORILIITTO Suomen Moottoriliitto 4 Toiminta-ajatus 4 SML:n organisaatio 4 Motocross-lajiryhmä

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2012 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden liitteet

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 4 1.3 SOPUPELI... 4 1.4 VOIMASSAOLOAIKA...

Lisätiedot

FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016

FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016 FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016 Sisällysluettelo 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 2 Eettiset periaatteet 2 3 Määritelmät 3 2. luku Kilpailutoimintaan liittyvät määräykset 4 Futsalsäännöt 5 5 Kilpailu,

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY. SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5.

KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY. SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5. KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5.2014 ASIAHAKEMISTO 1 Yleistä 2 Kilpailulajit ja -muodot 3 Kilpailumatkat

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 5

Lisätiedot

061.7.3.1 Suljettu varikko 061.7.3.2 Työskentelyalue 061.7.3.3 Lähdönodotusalue 061.7.3.4 Lähtölinja

061.7.3.1 Suljettu varikko 061.7.3.2 Työskentelyalue 061.7.3.3 Lähdönodotusalue 061.7.3.4 Lähtölinja 061 ENDURO 2015 061.1 MÄÄRITELMÄ 061.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 061.2.1 Moottoripyörät 061.2.2 Kilpailuluokat 061.3 AJAJAT 061.3.1 Ajajien ikä 061.3.2 Ajajaluokitus ja nousupisteet 061.3.3 Numerolaatat

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Voimanostoliitto ry Risumäentie 24, 11910 Riihimäki Puh: 050 4342222 www.suomenvoimanostoliitto.fi SUOMEN VOIMANOSTOLIITON SUOMEN ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Sisältö 1.

Lisätiedot

AL-Sport EcoRun Lajisäännöt

AL-Sport EcoRun Lajisäännöt AL-Sport EcoRun Lajisäännöt 2011 Lopullinen versio 2.2 ( hyväksytty AL-Sport toimikunnassa 11.12.2010 ) SISÄLTÖ 1. Kilpailusäännöt 2. Kilpailijat ja lisenssit 3. Kilpailuautot 4. Kilpailukutsut 5. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Muutokset aikaisempaan sääntökirjaan nähden on merkitty kyseisen kappaleen laidoissa olevilla viivoilla.

Muutokset aikaisempaan sääntökirjaan nähden on merkitty kyseisen kappaleen laidoissa olevilla viivoilla. SUOMEN RINGETTELIITTO RY KILPAILUSÄÄNNÖT 2011-2012 JOHDANTO Tästä kirjasta löytyvät ringeten viralliset kilpailusäännöt, joita tulee noudattaa kaikessa kilpailutoiminnassa Suomessa. Muut kilpailuihin liittyvät

Lisätiedot

061.11.5.1 Maastokokeen lähtö ja ajanotto

061.11.5.1 Maastokokeen lähtö ja ajanotto 061 ENDURO 061.1 MÄÄRITELMÄ 061.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 061.2.1 Moottoripyörät 061.2.2 Kilpailuluokat 061.3 AJAJAT 061.3.1 Ajajien ikä 061.3.2 Ajajaluokitus ja nousupisteet 061.3.3 Numerolaatat

Lisätiedot

DRAG RACING. Kiihdytysajon säännöt 2015. Voimassa 1.1.2015 alkaen. Toimittanut FHRA:

DRAG RACING. Kiihdytysajon säännöt 2015. Voimassa 1.1.2015 alkaen. Toimittanut FHRA: DRAG RACING Kiihdytysajon sääntökirja 2015 Voimassa 1.1.2015 alkaen. Toimittanut FHRA: Jari Kujala Juha Marjanne Hannu Nurminen Lasse Koskinen Jani Vaittinen FINNISH HOT ROD ASSOCIATION ry Tiilenvalajantie

Lisätiedot

FBuShare Yhtiösi, osakkeesi

FBuShare Yhtiösi, osakkeesi FBuShare Yhtiösi, osakkeesi Ohjelmasäännöt Sisällysluettelo 1. Selitykset ja tulkinta...1 1.1 Selitykset...1 1.2 Tulkinta...5 2. Kutsu ja hakemus...6 2.1 Kutsu...6 2.2 Osakkeiden lukumäärä tai arvo...7

Lisätiedot

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO 1. SPTL:N TOIMINTASÄÄNNÖT 2. PELISÄÄNNÖT 2.1 Pöytä, 2.2 Verkko, 2.3 Pallo, 2.4 Maila, 2.5 Määritelmiä, 2.6 Syöttö, 2.7 Palautus, 2.8 Pelin kulku, 2.9 Uusittavat

Lisätiedot