OSA XII KURINPITOMENETTELYT JA RANGAISTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA XII KURINPITOMENETTELYT JA RANGAISTUKSET"

Transkriptio

1 OSA XII KURINPITOMENETTELYT JA RANGAISTUKSET Tässä osassa käsitellään UCI:n ja SPU:n sääntöjen rikkomisesta seuraavia rangaistuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä niissä tapauksissa, joissa rikkomuksia koskevia rangaistuksia ei ole määrätty jollain muulla erityismääräyksellä. KAPPALE I KURINPITO 1 Rikkomukset Todisteet UCI:n ja SPU:n sääntöihin liittyvät rikkomukset voidaan näyttää toteen eri tavoilla Komissaarien laatimissa raporteissa ja muistioissa annettuja lausuntoja pidetään oikeina, jos ei toisin osoiteta Kaikki toimitsijat ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemistaan rikkomuksista UCI:lle tai kyseessä olevalle kansalliselle liitolle riippuen siitä, kumpi on päätösvaltainen taho kyseisessä asiassa. Kansallisten liittojen tulee raportoida UCI:lle tai päätösvaltaiselle kansalliselle liitolle kaikki havaitsemansa rikkomukset, joista rankaiseminen kuuluu UCI:n elinten tai kansallisten liittojen päätäntävaltaan. Erilaiset rikkomukset (1) Jokaista epäkorrektilla tai epärehellisellä tavalla toista kohtaan käyttäytyvää tai sitä, joka ei noudata pyöräilyyn liittyviä sopimuksia tai muita velvollisuuksia, rangaistaan enintään kolmen kuukauden mittaisella kilpailukiellolla ja/tai Sveitsin frangin suuruisella sakolla N Doping -sääntöjen kohdalla noudatetaan Suomen Antidoping -toimikunnan ja Kansainvälisen Pyöräilyliiton sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi, Kurinpitolautakunta voi määrätä seuraavat rangaistukset yllä mainittujen rangaistusten lisäksi: 1. Ammattilaisjoukkueet: joukkueen rekisteröinti voidaan hylätä tai lykätä. Ammattilaisjoukkue voidaan myös siirtää alempaan luokkaan. 2. Kilpailunjärjestäjä: järjestäjän kilpailu voidaan siirtää alempaan luokkaan. 3. Kaikissa tapauksissa Kurinpitolautakunta voi määrätä minkä tahansa alla olevassa kappaleessa 2 mainitun urheilullisen tai hallinnollisen rangaistuksen. (2) Tuottamatta haittaa Kurinpitolautakunnan valtuuksille UCI:n puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja, voi määrätä kappaleessa 1 mainitut urheilulliset tai hallinnolliset rangaistukset, kuten 215

2 voitettujen tai voitettavissa olevien pisteiden poistaminen tai väliaikainen neutralisointi sulkeminen pois maailmanmestaruuskilpailuista, maanosan mestaruuskilpailuista tai Olympialaisista sulkeminen pois virallisista seremonioista sulkeminen pois UCI:n komissioista Näitä rangaistuksia voidaan soveltaa myös siihen ryhmään tai ryhmän jäseniin (ammattilaisjoukkue, joukkue, kansallinen liitto, jne.), johon rangaistava kuuluu. Lisäksi puheenjohtaja voi mitätöidä tai peruuttaa toistaiseksi minkä tahansa UCI:n päätöksen, jossa ei ole noudatettu kaikkia ehtoja tai missä päätöksentekoon vaikuttaneet asiat osoittautuvat vääriksi tai epätäydellisiksi. Puheenjohtajan päätös on pätevä ilman jatkotoimenpiteitä, lukuun ottamatta huomautusaikaa. Asianomainen voi valittaa puheenjohtajan päätöksestä kirjatulla kirjeellä Oikeusturvalautakunnalle kahdeksan päivän kuluessa päätöksen vastaanottamisesta. Valitus ei siirrä UCI:n puheenjohtajan tekemän päätöksen täytäntöönpanoa, mutta muutoksenhakija voi jättää pyynnön siirtämisestä Oikeusturvalautakunnan puheenjohtajalle. (3) Vakavissa tai kiireellisissä tapauksissa, pyöräilyn edun sitä edellyttäessä, UCI:n puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja voi väliaikaisesti ottaa lisenssin pois keneltä tahansa lisenssinhaltijalta. Asianomainen voi valittaa puheenjohtajan päätöksestä Oikeusturvalautakunnalle kahdeksan päivän kuluessa päätöksen vastaanottamisesta. Valitus ei siirrä UCI:n puheenjohtajan tekemän päätöksen täytäntöönpanoa. Rikkomusmuodot Jokainen, jota UCI:n säännöt koskevat, tulee asettaa kilpailukieltoon vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi seuraavissa tapauksissa: 1. väkivaltainen käyttäytyminen komissaareja, UCI:n elimiä tai niiden jäseniä, tai ketä tahansa UCI:n sääntöjen edellyttämässä tehtävässä toimivaa henkilöä kohtaan osoitettu halventava ja loukkaava kielenkäyttö 2. pyöräilyn tai UCI:n mainetta tahraava käyttäytyminen, tai 3. vastaamatta jättäminen UCI:n viranomaisen tai kurinpitoelinten esittämään kutsuun ilman pätevää syytä Mistä tahansa vilpillisestä toiminnasta, josta ei ole asetettu rangaistusta UCI:n säännöissä, rangaistaan seuraavalla tavalla: 1. Lisenssin haltija (järjestäjää lukuun ottamatta): 1-12 kuukauden kilpailukielto ja rahasakko SFR Ammattilaisjoukkue, seura, muu yhdistys, ryhmä tai kilpailun järjestäjä: 1-12 kuukauden kilpailukielto ja rahasakko SFR

3 Edellä mainitut rangaistukset kaksinkertaistetaan saman rikkomuksen toistuessa uudelleen kahden vuoden sisällä. Vakavissa tapauksissa voidaan sakon lisäksi antaa elinikäinen kilpailukielto Mistä tahansa lisenssinhaltijan (järjestäjää lukuun ottamatta) tekemästä rikkomuksesta, voidaan antaa enintään SFR 100 rahasakko Kilpailunjärjestäjän rikkomuksesta, josta ei ole erikseen asetettu rangaistusta UCI:n säännöissä, voidaan antaa rahasakko SFR Maanosan tai maailman kalenterin kilpailu voidaan poistaa UCI:n hallituksen päätöksellä vuodeksi kilpailukalenterista, jos kilpailussa tehdään sama rikkomus kahtena peräkkäisenä vuotena. Jos kilpailukalenteriin uudelleen valitussa kilpailussa tapahtuu rikkomus vuoden kilpailukiellon jälkeen, voidaan kilpailu poistaa kalenterista myös seuraavan vuoden ajaksi. Tarkennuksena tämän kohdan tulkintaa varten: kilpailu katsotaan samaksi kilpailuksi, jos sen järjestää suoraan tai epäsuorasti sama järjestäjä kuin aikaisemmin ja samana ajankohtana, samoilla tai lähekkäin olevilla kilpailureiteillä kuin kielletty kilpailu. Riitatilanteissa lopullisesta päätöksestä vastaa UCI:n Oikeusturvalautakunta Ammattilaisjoukkueen, työnantajan, seuran, yhdistyksen tai muun pyöräilyn harjoittamiseen liittyvän henkilön rikkomuksesta UCI:n sääntöihin liittyen voidaan antaa rahasakko SFR Välikohtaukset kilpailussa Kilpailun välikohtauksia ovat kaikki säännöissä määrätyt rikkomukset sekä sellainen sääntöjen mukaisesta käyttäytymisestä poikkeaminen, josta ei ole asetettu erikseen rangaistusta Tuomarineuvosto antaa rangaistukset maailman- tai maanosan mestaruuskilpailussa tehdyistä rikkomuksista, mutta se ei voi antaa kilpailukieltoa. Komissaarien huomauttamista rikkomuksista tulee antaa rangaistus myös 1) järjestäjän kansallisen liiton toimesta, jos lisenssinhaltija on muun kuin järjestävän liiton 2) muutoin UCI:n kurinpitolaitakunnan toimesta, edellyttäen, että järjestäjän kansallinen liitto tai UCI:n kurinpitolautakunta ovat saaneet tiedon kuukauden sisällä kilpailun päättymisestä. 217

4 Tuomarineuvoston tai tuomarin tekemistä kilpailutilanteisiin liittyvistä päätöksistä ei voi valittaa, ellei rikkomuksesta ole annettu yli 200 Sveitsin frangin sakkoa. Tässä tapauksessa muut kuin kilpailun järjestäjän liiton alaiset lisenssinhaltijat voivat jättää valituksen lisenssinhaltijan kansallisen liiton asianmukaiselle viranomaiselle (sääntö- ja tuomarivaliokunta tai oikeusturvalautakunta). Muut osapuolet voivat jättää valituksen UCI:n kurinpitolautakunnalle. Valitus tulee jättää 10 päivän kuluessa kilpailun päättymisestä. Tämä valitus ei lykkää rangaistuksen täytäntöönpanoa. Ulkopuolisia elimiä ei voida saattaa osalliseksi, paitsi kohdassa Kansallisen liiton ja kurinpitolautakunnan tulee tiedottaa UCI:lle kahdeksan päivän kuluessa, että valitus on jätetty. Heidän tulee lähettää UCI:lle kopio valitusta koskevasta päätöksestään saman ajan kuluessa kts. UCI:n säännöt Hylkääminen Hylkäämisestä seuraa ajajan poistaminen kaikista kilpailutuloksista ja palkintojen menettäminen kyseisessä kilpailussa. Hylkääminen voi tapahtua ajajan poissulkemisena lähdöstä, jos rikkomus havaitaan ennen kilpailun alkamista, tai kilpailusta poissulkemisena rikkomuksen havaitsemisen jälkeen kilpailun käynnissä ollessa. Jos lähdöstä poissulkeminen tai hylkääminen eivät tapahdu määräaikaan mennessä, rikkomuksesta rangaistaan tarkoituksenmukaisesti kilpailusta poissulkemisella tai hylkäämisellä Ajaja, joka on suljettu pois etappikilpailusta ei voi osallistua toiseen kilpailuun samaan aikaan, kun etappikilpailu josta rangaistus saatiin, on edelleen käynnissä. Rikkomuksesta seuraa 15 päivän kilpailukielto ja rahasakko SFR Varoitus Komissaari tai UCI:n viranomainen voi antaa varoituksen kenelle tahansa pienestä virheestä tai sääntöjen piittaamattomuudesta lieventävien asianhaarojen vallitessa. Huomautus UCI:n viranomaiset voivat antaa huomautuksen kenelle tahansa pyöräilyä koskevia eettisiä ja moraalisia periaatteita rikkovasta toiminnasta Huomautus voidaan julkaista UCI:n tiedotteissa ja/tai UCI:n vaatimuksesta kansallisten liittojen virallisissa tiedotteissa. 218

5 Sakko UCI:n säännöissä olevat rahasakot on ilmoitettu Sveitsin frangeina. Jos rahasakko maksetaan jonkin toisen maan valuuttana, tulee vastaanottajan saada vastaava nettosumma Sveitsin frangeja kuluvan vuoden tammikuun 1. päivän kurssin mukaisesti Hallitus voi päättää alentaa asetettujen rahasakkojen määrää niissä maanosissa tai maissa, joissa se katsotaan tarpeelliseksi UCI:n sääntöjen mukaiset sakot tulee maksaa kuukauden kuluessa UCI:lta tulleen laskun saapumisesta. Lasku voidaan lähettää kyseessä olevan osapuolen ammattilaisjoukkueelle, seuralle tai kansalliselle liitolle. Muut sakot tulee maksaa kolmen kuukauden kuluessa rangaistuksen voimaan astumisesta. Jos sakkoa ei makseta määräaikaan mennessä, rangaistuksen saanut osapuoli asetetaan automaattisesti kilpailukieltoon siihen asti, kunnes sakko on maksettu N SPU lähettää UCI:n toimittaman laskun edelleen ajajan omalle seuralle, joka vastaa sakon maksamisesta Lisenssinhaltijaa ja sitä ammattilaisjoukkuetta tai seuraa, jonka jäsen lisenssinhaltija on, pidetään yhdessä vastuullisina UCI:n sääntöihin liittyvistä rikkomuksista annettujen sakkojen maksamisesta sekä summista, joihin viitataan kohdassa Tarpeen vaatiessa sakko peritään palkinto- tai takuusummasta Kohdassa määrätyt rahasakot menevät kilpailunjärjestäjän kansalliselle liitolle. Kohdassa mainituista rikkomuksista määrätyt rahasakot menevät lisenssin myöntäneelle kansalliselle liitolle. Muut rahasakot menevät UCI:lle, jonka pankkitilille ne maksetaan suoraan. Hallituksen määrittelemissä kohdissa sakkojen takaisin saaminen voidaan antaa järjestäjän kansallisen liiton tehtäväksi Kilpailukiellon seurauksena erotetulla osapuolella ei ole oikeutta osallistua UCI:n, maanosien tai kansallisten liittojen sääntöjen mukaisesti järjestettyihin kilpailuihin tai UCI:n, maanosien, kansallisten liittojen ja niiden jäsenjärjestöjen muihin tapahtumiin Ammattilaisjoukkueen, seuran tai muun vastaavan yhdistyksen kaikki lisenssinhaltijat, jotka ovat jäseniä tai jollain tavoin yhteydessä edellä mainittuihin, asetetaan kilpailukieltoon, ellei UCI:n johtokunta anna jollekin henkilökohtaista erityislupaa toimia johtokunnan asettamien tehtävien puitteissa. 219

6 Huolimatta kohdan soveltamisesta lisenssi otetaan pois kilpailukiellon ajaksi Kilpailukieltoon asetetun lisenssinhaltijan osallistuminen pyöräilykilpailuun katsotaan mitättömäksi. Kilpailuihin osallistumisesta kilpailukiellon aikana seuraa samanpituinen uusi kilpailukielto ja rahasakko SFR , huolimatta muista rangaistuksista, joita voidaan antaa kilpailukiellossa olevan rikkomuksista kilpailuun osallistumisesta Päätökseen kilpailukiellosta tai päätöksestä tehtyyn muutoshakemukseen tulee automaattisesti ilmoittaa kilpailukiellon alkamis- ja loppumispäivämäärät, vaikka muutoshakemuksen sisältöä koskevia yksityiskohtia ei tutkittaisi (valituksen peruminen, kelpaamaton tai vanhentunut hakemus jne.). Kohtaa koskien, kilpailukiellon alkamisajankohta tulee asettaa alkavaksi mahdollisimman pian muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen Kilpailukielto on voimassa urheiluun liittyvissä asioissa. Sitä pidetään voimassa myös kilpailukauden ulkopuolella. Siitä syystä kilpailukielto voidaan hajauttaa useaan osaan vuodessa Kansallisen liiton elimen, joka määrää kilpailukiellon, tulee ilmoittaa UCI:lle mahdollisimman pian kilpailukiellon voimaan astumisesta. Kansallisen liiton tulee osoittaa: 1. ajajan henkilöllisyys (sukunimi, etunimi, kansallisuus, kansallinen liitto, kilpailuluokka, lisenssinumero) 2. kilpailukiellon määrännyt auktoriteetti 3. välikohtaus, josta rangaistus annettiin 4. kilpailukiellon alkamis- ja loppumispäivämäärät UCI:lle tulee ilmoittaa kilpailukieltoon liittyvien olosuhteiden muutoksista. Tämä kohta ei koske niitä ajajia, jotka eivät ole vielä osallistuneet maailman- tai maanosan kalenterin kilpailuihin. 220

7 3 Rangaistustaulukko Huolimatta myöhemmin listatuista rangaistuksista, lisenssin haltija, joka syyllistyy vakavaan vääryyteen voidaan tuomarin toimesta poistaa välittömästi kilpailusta. Mikäli käyttäytyminen kilpailussa vahingoittaa pyöräilyn tai UCI:n imagoa, mainetta tai arvoa, lisenssin haltija joutuu vastaamaan teostaan Sääntö valiokuntaan ja häntä tullaan rankaisemaan artiklan mukaisesti. Lisäksi komissaari voi hylätä erittäin vakavan rikkeen tehneen ajajan välittömästi, jolloin tämän kohdan ensimmäistä kappaletta ei voida soveltaa Kumoamatta kohtaa seuraavassa taulukossa ilmenevistä rikkomuksista asetetaan rangaistukset seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukko koskee kaikkia kilpailumuotoja. Kuitenkin kansallisissa kilpailuissa kansallinen liitto voi asettaa pienemmät rahasakot kuin kohdassa "muut kilpailut" on mainittu. Rangaistusten kertyminen N Kilpailija, joka kilpailukauden aikana saa yhteensä kolme rangaistusta, asetetaan kahden viikon kilpailukieltoon. Rangaistukset voidaan antaa myös saman päivän tai saman kilpailun aikana, jolloin kilpailijalle tapahtuman tiedottamisen annetuista rangaistuksista on kiinnitettävä erityistä huomiota. 221

8 LAJI Maantiepyöräily Ratapyöräily Cyclo-Cross KILPAILU Miehet Elite Maailmanmestaruuskilpailut ja Olympialaiset Maailman Cup Isot Ympäriajot Hors kategorian kilpailut Luokka 1-50 Miehet Elite Maailmanmestaruuskilpailut Miehet Elite Maailman Cup Elite 6 päivän ajot Muut Elite luokan kilpailut Elite luokan Maailmanmestaruuskilpailut Maailman Cup Luokka 1 Muut kilpailut Muut kilpailut Muut kilpailut Eri tilanteet kilpailussa 1. Lähtö ilman kuittausta Ajaja: 100 Ajaja: Pyörä 2.1 Saapuminen kilpailun lähtöön tai etappikilpailuun sääntöjen vastaisella pyörällä 2.2 Sääntöjen vastaisen pyörän käyttäminen kilpailussa 3. Ajoasu 3.1 Epäoleellisten varusteiden käyttäminen ( ) 3.2 Lähtöön saapuminen ilman pakollista kypärää Maantie Elite luokkaan 4 asti, poissulkien aika-ajo Muut kilpailut, aika-ajot mukaan lukien 3.3 Pakollisen kypärän poistaminen kilpailun aikana Maantie Elite luokkaan 4 asti, poissulkien aika-ajo lähdöstä poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen tai hylkääminen lähdöstä poissulkeminen pistettä UCI:n henkilökohtaisesta rankingista. Lähdöstä poissulkeminen lähdöstä poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen tai hylkääminen lähdöstä poissulkeminen Lähdöstä poissulkeminen pistettä UCI:n henkilökohtaisesta rankingista. Kilp. Poissulkeminen ja 100 Kilp. Poissulkeminen ja Muut kilpailut, aika-ajot mukaan lukien 4. Kilpailunumeroiden tai pyörään kiinnitettyjen numeroiden muuttaminen tai huono kiinnitys 4.1 Yhden päivän kilpailu Ajaja: 50 Ajaja: Etappiajo 1. kerta: kerta: kerta: kilp. Poissulkeminen 1. kerta: kerta: kerta: kilp. Poissulkeminen 222

9 5. Kilpailu- tai runkonumero piilossa tai tunnistamaton - Yhden päivän kilpailu - Etappiajo 6. Ei palauta kilpailunumeroa keskeyttämisen jälkeen 7. Vaatekappaleen käyttäminen tai ottaminen pois päältä sääntöjen vastaisesti Ajaja: kerta: kerta: kerta: kilp. Poissulkeminen Ajaja: 50 Ajaja: 50 Ajaja: 50 Joukkueen johtaja: 200 Ajaja: kerta: kerta: kerta: kilp. Poissulkeminen Ajaja: 30 Joukkueen johtaja: Toiseen joukkueeseen Kukin kyseessä oleva ajaja: Kukin kyseessä oleva ajaja: kuuluvan ajajan auttaminen sääntöjen vastaisesti 8.1 Yhden päivän kilpailu Kilp. Poissulkeminen Kilp. Poissulkeminen Etappiajo 200 per kerta ja 2', 5' ja 10' 100 per kerta ja 2', 5' ja 10' aikasakko ja kilpailusta poissulkeminen aikasakko ja kilpailusta pois kerrasta sulkeminen kerrasta Muut lisenssin haltijat: 200 Muut lisenssin haltijat: Kiriin valmistautuminen Kukin kyseessä oleva ajaja: Kukin kyseessä oleva ajaja: 9.1 Joukkueen jäsenten välillä: Yhden päivänkilpailu Rikkomuksesta viimeisellä Rikkomuksesta viimeisellä kilometrillä: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi kilometrillä: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi Etappiajo 200 ja 10'' per kerta. Rikkomuksesta etapin viimeisellä kilometrillä: '' ja sijoittaminen ryhmän viimeiseksi 9.2 Eri joukkueisiin kuulu vien ajajien välillä: Yhden päivän kilpailu Kilpailusta poissulkeminen Etappiajo ' Kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. Rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta 100 ja 10'' per kerta. Rikkomuksesta etapin viimeisellä kilometrillä: '' ja sijoittaminen ryhmän viimeiseksi Kilpailusta poissulkeminen ' Kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta 10. Loppukiri 10.1 Poikkeaminen ajolinjasta muita ajajia vaarantaen Yhden päivän kilpailu Hylkääminen Hylkääminen Etappiajo 1. kerta: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi '' pistemenestys/ kokonaiskilp. 2. kerta: sijoittaminen etapin viimeiseksi + 50 pisteen rangaistus pistekilpailussa / pistemenetys/ kokonaiskilpailussa 3. kerta: kilpailusta poissulkeminen kerta: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi '' kokonaiskilpailussa 2. kerta: sijoittaminen etapin viimeiseksi ' kokonaiskilpailussa 3. kerta: kilpailusta poissulkeminen

10 Sijoittaminen ryhmän viimeiseksi kerta: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi kerta: sijoittaminen etapin viimeiseksi kerta: kilpailusta poissulkeminen Muut kirit Yhden päivän kilpailu Sijoittaminen ryhmän viimeiseksi Etappiajo 1. kerta: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi kerta: sijoittaminen etapin viimeiseksi kerta: kilpailusta poissulkeminen Lisäksi tuomarineuvosto voi erityisen vakavissa tapauksissa sulkea pois kilpailusta ja antaa ajajalle 200 CHF:n sakon ensimmäisestä rikkomuksesta Ajoasusta vetäminen Yhden päivän kilpailu Ajaja: 200 Ajaja: Etappiajo '' per kerta '' per kerta Kilpailun viimeisellä kilometrillä Etapin viimeisellä kilometrillä 11. Työntäminen 11.1 Nopeuden lisääminen ajoneuvosta tai kanssakilpailijasta työntäen Hylkääminen Hylkääminen kerta: '' 2. kerta: kilpailusta poissulkeminen Ajaja: 1. kerta: '' 2. kerta: kilpailusta poissulkeminen Ajaja: Yhden päivän kilpailu 50 per kerta 30 per kerta Etappiajo '' /pistemenetys/kerta '' per kerta 11.2 Saman joukkueen jäsenten Kukin kyseessä oleva ajaja: Kukin kyseessä oleva ajaja: välinen työntäminen Yhden päivän kilpailu 50 per kerta 30 per kerta Etappiajo '' per kerta '' per kerta 11.3 Toiseen joukkueeseen Työntävä ajaja: Työntävä ajaja: kuuluvan ajajan työntäminen Yhden päivän kilpailu kilpailusta poissulkeminen 50 + kilpailusta poissulkeminen Etappiajo '' aikasakko '' aikasakko Kilpailusta poissulkeminen 1. Kilpailusta poissulkeminen 1. Rikkomuksesta viimeisellä Rikkomuksesta viimeisellä etapilla tai toisesta rikkomuksesta muilla etapeilla Muu lisenssin haltija: 200 etapilla tai toisesta rikkomuksesta muilla etapeilla Muu lisenssin haltija: Katsojan työntämäksi joutuminen 12. Ajajan tai huoltoauton etenemisen tahallinen estäminen Ajaja: 20 Ajaja: 2.1 Yhden päivän kilpailu kilpailusta poissulkeminen Ajaja: varoitus Ajaja: 50 + kilpailusta poissulkeminen 224

11 12.2 Etappiajo 200 ja 10'' aikasakko kilpailusta poissulkeminen toisesta rikkomuksesta; Rikkomuksesta etapin viimeisellä kilometrillä: 200, 30'' ja sijoittaminen etapin viimeiseksi; rikkomuksesta viimeisellä etapilla ja rikkomuksesta kymmenen ensimmäisen ajajan joukossa olevaa kohtaan:200 + kilpailusta poissulkeminen Muu lisenssin haltija: Toisen ajajan sääntöjenvastainen auttaminen kilpai- Kyseessä olevat ajajat: lun loppukierroksilla 13.1 Yhden päivän kilpailu kilpailusta poissulkeminen 13.2 Etappiajo sijoittaminen etapin viimeiseksi kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta 14. Tahallinen poikkeaminen kilpailureitiltä, yritys saada sijoitus kilpailussa kulkematta koko kilpailureittiä pyörällä, palaaminen kilpailuun auto- tai moottoripyöräkyydin jälkeen 15. Tahaton etua antava poikkeaminen kilpailureitiltä 16. Suljetun tasoristeyksen ylittäminen 17. Vilpillinen toiminta, vilpin yrittäminen, toiseen joukkueeseen kuuluvien ajajien kanssa tehdyt sopimukset Ajaja: kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen Kyseessä olevat ajajat: 50 ja 10'' aikasakko 50 + kilpailusta poissulkeminen toisesta rikkomuksesta; Rikkomuksesta etapin viimeisellä kilometrillä: 100, 30'' ja sijoittaminen etapin viimeiseksi; rikkomuksesta viimeisellä etapilla ja rikkomuksesta kymmenen ensimmäisen ajajan joukossa olevaa kohtaan:100 + kilpailusta poissulkeminen Muu lisenssin haltija: 200 Kyseessä olevat ajajat: kilpailusta poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. Rikkeestä tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta Ajaja: kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen Kyseessä olevat ajajat: 17.1 Yhden päivän kilpailu kilp. poissulkeminen kilp. poissulkeminen 17.2 Etappiajo ' aikasakko + kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. Rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta ' aikasakko + kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta Muu lisenssin haltija; johtaja, Muu lisenssin haltija; johtaja, osanottaja tai huoltaja: osanottaja tai huoltaja: kilpailusta poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen 225

12 18. Huoltoautosta kiinnipitäminen Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 200 Joukkueen johtaja: kilpailusta poissulkeminen ja 200 Joukkue: huoltoauton poistaminen koko kilpailun ajaksi Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 200 Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 100 Joukkueen johtaja: kilpailusta poissulkeminen ja 100 Joukkue: huoltoauton poistaminen koko kilpailun ajaksi Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 100 Ajajan kiinnipitäminen jostain muusta moottoriajoneuvosta: Muu kulkuneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: kilp. Poissulkeminen ja 200 Toisen joukkueen kulkuneuvo kiinnipitäminen: kyseisen joukkueen johtajan sulkeminen pois kilpailusta ja huoltoauton poistaminen koko kilpailun ajaksi 19. Ajoneuvon peesaaminen 19.1 Lyhyesti Ajaja: 30 Ajaja: varoitus 19.2 Jonkin aikaa Yhden päivän kilpailu 50 + kilpailusta poissulkeminen, jos jättää huomioimatta 1. Varoituksen Muu ajoneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: Etappiajo 50 ja 20'' aikasakko per kerta Muu ajoneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: Sääntöjen vastainen väline- tai lääkintähuolto 20.1 Yhden päivän kilpailu Ajaja: 100 Viimeinen 20 km: kilpailusta poissulkeminen Etappiajo 1. kerta: kerta: 100 Seuraavat varoitukset: 200 Etapin viimeinen 20 km: 200, sijoittaminen ryhmän viimeiseksi, 1' aikasakko kokonaiskilpailussa Muu lisenssin haltija: Huoltajan nojaaminen tai materiaalin pitäminen ajoneuvon ulkopuolella 22. Muiden huoltovälineiden paitsi vanteiden kuljettaminen moottoripyörän mukana 23. luvatta tapahtuva ravintohuolto Joukkueen johtaja: 1. kerta: kerta: 2000 Moottoripyöräilijä: kilpailusta poissulkeminen Ajaja: Muu kulkuneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: kilp. Poissulkeminen ja 100 Toisen joukkueen kulkuneuvo: kyseisen joukkueen johtajan sulkeminen pois kilpailusta ja huoltoauton poistaminen koko kilpailun ajaksi 30 + kilpailusta poissulkeminen, jos jättää huomioimatta 1. Varoituksen Muu ajoneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: ja 20'' aikasakko per kerta Muu ajoneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: 100 Ajaja: 30 Viimeinen 20 km: kilpailusta poissulkeminen kerta: varoitus 2. kerta: 20 Seuraavat kerrat: 100 Etapin viimeinen 20 km: 50, sijoittaminen ryhmän viimeiseksi, 1' aikasakko kokonaiskilpailussa Muu lisenssin haltija: 100 Joukkueen johtaja: 1. kerta: kerta: 500 Moottoripyöräilijä: kilpailusta poissulkeminen Ajaja: 226

13 23.1 Yhden päivän kilpailu ensimmäisen 50 km aikana viimeisen 20 km:n aikana 23.2 Etappiajo ensimmäisen 50 km aikana viimeisen 20 km:n aikana 24. Sääntöjen vastainen ravintohuolto 25. Ajoneuvon kilpailun aikaista liikkumista koskeva sääntörikkomus 26. Virallisen auton kulun estäminen 27. Kieltäytyminen komissaarin ottamisesta joukkueen autoon 28. Ammattilaisjoukkueen, kansallisen liiton tai muun vastaavan kulkuneuvon kyydissä olevan komissaarin jättäminen pois kyydistä kesken kilpailun 29. Kilpailujärjestäjän tai komissaarien ohjeiden noudattamatta jättäminen 29.1 Ajoneuvoa koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen Muu lisenssin haltija: ja 20'' per kerta Kerralla Muu lisenssin haltija: 1000 Ajaja: 50 per kerta Muu lisenssin haltija: 200 per kerta Muu lisenssin haltija: ja 20'' per kerta Kerralla Muu lisenssin haltija: 150 Ajaja: 20 per kerta Muu lisenssin haltija: 50 per kerta Ajoneuvon kuljettaja: 200 Ajoneuvon kuljettaja: 100 Ajaja: 50 Muu lisenssin haltija: 100 Joukkueen johtaja: 200 ja lähdöstä poissulkeminen Ajaja: 20 Muu lisenssin haltija: 50 Joukkueen johtaja: 100 ja lähdöstä poissulkeminen Joukkueen johtaja: 2000 Joukkueen johtaja: 200 Ajaja: Muu lisenssin haltija: Yhden päivän kilpailut: ajoneuvon sijoittaminen kilpailukaravaanin loppuosaan koko kilpailun ajaksi - Etappiajot: ajoneuvon sijoittaminen kilpailukaravaanin loppuosaan koko kyseessä olevan etapin ajaksi ja 1-3 seuraavan etapin ajaksi riippuen rikkomuksen vakavuusasteesta 30. Solvaukset, uhkaukset, Kaikki lisenssin haltijat: 50 sopimaton käytös Väkivaltainen käytös 31.1 Ajajien keskuudessa 200 per kerta + 1' aikasakko per kerta etappiajoissa Kilpailusta poissulkeminen erityisen aggressiivisissa tapauksissa 31.2 Muita kohtaan Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 200 Muu lisenssin haltija: 5000 Ajaja: Muu lisenssin haltija: Yhden päivän kilpailut: ajoneuvon sijoittaminen kilpailukaravaanin loppuosaan koko kilpailun ajaksi - Etappiajot: ajoneuvon sijoittaminen kilpailukaravaanin loppuosaan koko kyseessä olevan etapin ajaksi ja 1-3 seuraavan etapin ajaksi riippuen rikkomuksen vakavuusasteesta Kaikki lisenssin haltijat: per kerta + 1' aikasakko per kerta etappiajoissa Hylkääminen erityisen aggressiivisissa tapauksissa Ajaja: kilpailusta poissulkeminen Muu lisenssin haltija: 1000

14 32. Ruoan, juoman tai muiden Kaikki lisenssin haltijat: 1000 Kaikki lisenssin haltijat: 300 tavaroiden anastaminen kilpailun aikana 33. Lasipullon hallussapito Kaikki lisenssin haltijat: 50 Kaikki lisenssin haltijat: Minkä tahansa tavaran Kaikki lisenssin haltijat: 100 Kaikki lisenssin haltijat: 50 heittäminen huolimattomasti 35. Lasisen esineen pois Kaikki lisenssin haltijat: kilp. Kaikki lisenssin haltijat: kilp. heittäminen huolimattomasti 36. Maalilinjan ylittäminen uudelleen kilpailureitin suuntaisesti kilpailunumeron ollessa edelleen kiinnitettynä 37. Poisjäänti seremonioista - Maailman Cup -kilpailut - Muut kilpailut MAANTIEPYÖRÄILYN ETAPPIAJOT 38. Matkapuhelimen käyttäminen kilpailun aikana 39. Johtajan paidan tai haalarin käyttämättä jättäminen 40. Mielenosoitus tai sopimukset kilpailusta poissulkemisen välttämiseksi HENKILÖKOHTAISET MAANTIEAIKA-AJOT 41. Ajajat eivät noudata sääntöjen mukaisia välimatkoja ja välejä Poissulkeminen Ajaja: 30 Ajaja: palkintojen ja kilpailussa saatujen Maailman Cup pisteiden menettäminen Ajaja: palkintojen menettäminen Ajaja: 100 Ajaja: 50 Ajaja: lähdöstä poissulkeminen tai kilpailusta poissulkeminen poissulkeminen + 50 Ajaja: varoitus Ajaja: palkintojen menettäminen Ajaja: lähdöstä poissulkeminen tai kilpailusta poissulkeminen + 50 Ajaja: Ajaja: Ajaja: 100 Ajaja: Peesaaminen 100 ja aikasakko kohdan taulukon mukaisesti 42. Ajajan perässä olevan Joukkueen johtaja: 200 kulkuneuvon välimatkan ollessa ajajaan nähden vä- Ajaja: 20'' hemmän kuin 10 m 43. Kilpailurataa ja verryttelyä koskevien sääntöjen rikkominen MAANTIEJOUKKUEAJOT 44. Joukkueen starttaaminen ennen kaikkien joukkueen jäsenten paikalla olemista 45. Sääntöjenmukaisten välimatkojen ja välien noudattamatta jättäminen Joukkueen johtaja: 200 Ajaja: 100 Järjestäjä: ja aikasakko kohdan taulukon mukaisesti Joukkueen johtaja: 100 Ajaja: 20'' Joukkueen johtaja: 100 Ajaja: 30 Järjestäjä: ' aikasakko 10' aikasakko Kukin ajaja: 100 Kukin ajaja: Peesaaminen Kukin ajaja: 100 ja aikasakko kohdan taulukon mukaisesti Kukin ajaja: 30 ja aikasakko kohdan taulukon mukaisesti

15 46. Työntäminen joukkueen jäsenten välillä 46.1 Normaali kilpailu Joukkueen kilpailusta poissulkeminen per ajaja 46.2 Etappiajo 1' aikasakko etappituloksissa kullekin joukkueen jäsenelle per ajaja Joukkueen kilpailusta poissulkeminen + 50 per ajaja 1' aikasakko etappituloksissa kullekin joukkueen jäsenelle + 50 per ajaja 47. Joukkueen perässä olevan kulkuneuvon välimatkan ollessa joukkueeseen nähden vähemmän kuin 10 m 48. Kilpailurataa ja verryttelyä koskevien sääntöjen rikkominen Joukkueen johtaja: 200 Kukin joukkueen ajaja: 20'' Joukkueen johtaja: 200 Ajaja: 100 Kilpailun järjestäjä: 500 Joukkueen johtaja: 100 Kukin joukkueen ajaja: 20'' Joukkueen johtaja: 100 Ajaja: 30 Kilpailun järjestäjä: 150 CYCLO-CROSS KILPAILUT 49. Sääntöjen vastainen välinehuolto Kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen 50. Ajaja ei noudata kohdassa asetettua lähtöjär- jestystä 51. Ajaja ei keskeytä kilpailua huolimatta kohdassa mainittujen tapausten sitä edellyttäessä 229

16 N Aikasakkotaulukko maantieaika-ajoissa (sovelletaan etappiajoissa) Matka Aikasakko määräytyy peesatun matkan ja nopeuden perusteella. Taulukosta aikasakko lisätään loppuaikaan sekunteina. Nopeus km/h m m m m m m m m m m

17 KAPPALE II TOIMEENPANO JA TOIMENPITEET KURINPITOASIOISSA 1 Yleistä Kansallisissa kilpailuissa tapahtuvista välikohtauksista tuomitaan ja rangaistaan järjestäjän kansallisen liiton sääntöjen mukaan. Suomessa noudatetaan UCI:n sääntöjä N Suomen Pyöräilyunionin alaisissa kilpailuissa noudatetaan kansallisia lakeja ja säädöksiä Muut kansallisissa kilpailuissa tapahtuneet UCI:n sääntöihin liittyvät rikkomukset tuomitaan ja rangaistaan lisenssin myöntäneen kansallisen liiton toimesta. Annettavat rangaistukset ovat UCI:n säännöissä. Toimenpiteet suoritetaan kansallisen liiton sääntöjen mukaan Maailman ja maanosan kalenterin kilpailuissa tapahtuneet välikohtaukset tuomitaan ja rangaistaan kohtien jne. mukaan Ellei toisin mainita, muut UCI:n sääntöihin liittyvät rikkomukset tuomitaan ja rangaistaan tuomarineuvoston tai kurinpitolautakunnan toimesta seuraavien sääntöjen mukaan Toimivaltaiselta kansalliselta liitolta vaaditaan päättäväisyyttä faktojen suhteen vaikka rangaistavalla henkilöllä olisi toisen maan lisenssi ennen rangaistusprosessia tai sen aikana Saatavissa liitosta englanninkielisenä. OSA XIII URHEILIJOIDEN TURVALLISUUS JA TERVEYDENTILA kts. UCI:n säännöt, OSA XIV DOPING kts. UCI:n säännöt, 231

18 232

19 OSA XV LUKU I VETERAANIT (MASTER) YLEISET SÄÄNNÖT Masters kilpailuissa noudatetaan sääntöjen yleisiä osia soveltuvin osin alla olevia kohtia lukuun ottamatta. LUKU II OSALLISTUMINEN MASTERS - KALENTERIN KILPAILUIHIN ( Maantie / rata / maastopyöräily ja cyclo cross ) Kaikki masters - lisenssin omaavat voivat osallistua UCI:n kansainvälisen masters - kalenterin kilpailuihin alla olevat rajoitukset huomioiden. I. Kyseinä vuonna UCI:n rekisteröityyn ammattilaistalliin ( TT I / II / III / naiset) kuuluvat. II. Kilpailijat jotka ovat osallistuneet kyseisenä vuonna maailman mestaruus kilpailuihin, olympialisiin, maanosan mestaruus- tai muihin kilpailuihin, alueellisiin kilpailuihin, kansanyhteisön kilpailuihin tai maailman cupiin. III. Kilpailija joka on kyseisenä vuonna osallistunut muuhun UCI:n kansainvälisen kalenterin kilpailuun kuin masters - kalenterin kilpailuun. Kohdat II ja III ovat lajikohtaisia: kilpailija suljetaan sen lajin kilpailusta, johon hän osallistunut kohtien II ja III mukaisesti. LUKU III LISENSSIT Mastersien maailman mestaruuskilpailuihin pyrkivien kilpailijoiden tulee esittää voimassa oleva lisenssi kilpailun toimistoon saadakseen kilpailunumeron ja luvan osallistua. Lisenssi tulee olla myönnetty kilpailijan UCI:hin kuuluvan kansallisen liiton toimesta ja lisenssin tulee olla voimassa koko vuoden Muissa kuin mastersien maailmanmestaruuskilpailuissa, kilpailija voi ottaa osaa kilpailuun kansallisen liittonsa myöntämällä väliaikaisella lisenssillä tai päivälisenssillä. Lisenssissä tulee olla selkeästi merkittynä lisenssin voimassaolon aika voimassaolon alusta sen loppuun. Kansallisen liiton tulee taata, että väliaikaisen lisenssin haltijalla on lisenssin voimassaolon ajan samat edut vakuutuksineen kuin vuotuisen lisenssin omaavilla. LUKU IV MASTERSIEN MAAILMANMESTARUUSKILPAILUT Mastersien maailmanmestaruuskilpailuihin osallistuva edustaa maatansa, mutta voi käyttää omavalintaista asua Kaikki yksityiskohdat jotka koskevat mastereiden maailmanmestaruuskilpailuiden eri kategorioita tulee olla saatavana kilpailun organisaatiolta tai UCI:n internet - sivuilta. 233

20 LUKU V PARAS SUORITUS UCI:n masters jaosto listaa parhaat suoritukset artiklan mukaisista rata kilpailuista kaikissa miesten ja ja naisten ikäkategorioissa Mastersien rata maailmanmestaruuskilpailuissa syntyneet parhaat suoritukset vahvistetaan UCI:n nimittämän komissaarin julistuksen mukaisesti UCI:n masters valiokuntaa tulee informoida muiden kilpailuiden parhaista suorituksista käyttämällä mastereille tarkoitettua vahvistuspyyntölomaketta. Seuraavat asiakirjat tulee liittää mukaan: tosite käsi - tai sähköisestä ajanotosta; kilpailun sijainti, kilpailun luonne ja päivämäärä. Lomake tulee olla allekirjoitettu kilpailuun nimitetyn UCI:n komissaarin toimesta UCI:n masters valiokuntaa tulee informoida myös kilpailun ulkopuolisista (esim. paras tunnin suoritus) parhaista suorituksista käyttäen vahvistuspyyntölomaketta. Seuraavat asiakirjat tulee olla liitteenä: tosite käsi - tai sähköisestä ajanotosta; kilpailun sijainti, kilpailun luonne ja päivämäärä. Lomake tulee olla allekirjoitettu suorituksen seuranneen UCI:n komissaarin toimesta UCI:n masters valiokunta vahvistaa parhaat suoritukset Kaikissa muissa tilanteissa säännöt maailmanennätyksistä pätevät. (osa III, luku V). 234

21 OSA XVI VAMMAISPYÖRÄILY CYCLING FOR RIDERS WITH DISABILITIES kts. UCI:n säännöt 235

22 236

UCI:n ja SPU:n sääntöihin liittyvät rikkomukset voidaan näyttää toteen eri tavoilla.

UCI:n ja SPU:n sääntöihin liittyvät rikkomukset voidaan näyttää toteen eri tavoilla. OSA XII KURINPITOMENETTELYT JA RANGAISTUKSET 12.1.000 Tässä osassa käsitellään UCI:n ja SPU:n sääntöjen rikkomisesta seuraavia rangaistuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä niissä tapauksissa, joissa

Lisätiedot

UCI:n ja SPU:n sääntöihin liittyvät rikkomukset voidaan näyttää toteen eri tavoilla.

UCI:n ja SPU:n sääntöihin liittyvät rikkomukset voidaan näyttää toteen eri tavoilla. OSA XII KURINPITOMENETTELYT JA RANGAISTUKSET 12.1.000 Tässä osassa käsitellään UCI:n ja SPU:n sääntöjen rikkomisesta seuraavia rangaistuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä niissä tapauksissa, joissa

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015)

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) KURINPITOSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) 1 Soveltamisala Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat a) liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo TEKNINEN OPAS Liakan tempo 2.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kilpailun toimihenkilöt 2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille 3. Kilpailu 4. Liitteet - kartat - kilpailunumeron kiinnittäminen - lähtöluettelot

Lisätiedot

Masters PM-KILPAILUT

Masters PM-KILPAILUT Masters PM-KILPAILUT 30.-31.07.2011 Sipoo - Suomi KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1. KILPAILUSSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja Pohjoismaiden Pyöräilyliiton kilpailusääntöjä sekä

Lisätiedot

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilo t ja yhteiso t: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - kilpailutoimintaa harjoittavat

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATA SARJA 2012 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu 24.2.2016 2 Sisältö 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 KILPAILUSARJAT... 3 3 KILPAILUNAIKAINEN

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATASARJA 2013 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ. 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat

044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ. 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat 044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat 044.3 AJAJAT 044.3.1 Ajajien ikä 044.3.2 Ajovarusteet 044.4 RATA 044.5 HARJOITUKSET 044.6

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

2. Tiedotukset kilpailijoille Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kerhotalon ulkoseinällä.

2. Tiedotukset kilpailijoille Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kerhotalon ulkoseinällä. Optimisti ranking, Optimisti kadetti kilpailu 20-21.09.2014 Järjestäjä: Nyländska Jaktklubben, Koivusaari, Helsinki Purjehdusohjeet 1. Säännöt 1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti:

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti: VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012-2013 A. VAROITUSTEN KERTYMINEN 1. Pelaajan saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä seuraavissa sarjamuotoisissa kilpailuissa: Futsal-Liiga, Futsal-Ykkönen

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMIVALTA NYT JA TULEVAISUUDESSA

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMIVALTA NYT JA TULEVAISUUDESSA URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMIVALTA NYT JA TULEVAISUUDESSA URHEILUOIKEUDEN PÄIVÄ 5.11.2015 HENRIK ZILLIACUS URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TAPAUKSET 1991-2015 45 40 40 35 33 30 25 24 27 24 26 20

Lisätiedot

LAPPEENRANTA GP SaimiaRACE Kilpailukutsu ja säännöt

LAPPEENRANTA GP SaimiaRACE Kilpailukutsu ja säännöt LAPPEENRANTA GP 25.4.2015 SaimiaRACE Kilpailukutsu ja säännöt KILPAILUKUTSU: SaimiaRACE Lappeenranta GP on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyönä järjestämä kilpailu,

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

OPTIMIST Ranking ESF Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland PURJEHDUSOHJEET

OPTIMIST Ranking ESF Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland PURJEHDUSOHJEET OPTIMIST Ranking ESF 3-4.9 2016 Esbo Segelförening rf Esbo, Finland PURJEHDUSOHJEET 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (PKS) 2013-2016 määriteltyjä sääntöjä. 1.2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Imatra 2.11.2012. Annmari Viljanmaa

Imatra 2.11.2012. Annmari Viljanmaa Imatra 2.11.2012 Annmari Viljanmaa TUOMARINEUVOSTON TULEE KOKOONTUA RIKKOMUKSEN ILMETESSÄ Todetaan itse / hiihtotapavalvonta/muu toimitsija/ protesti EI käsitellä turuilla ja toreilla kuultuja asioita

Lisätiedot

23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS

23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS 23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS versio 1.1 16.6.2016 Teknistä opasta täydennetään tarvittaessa ennen kilpailua, tarkista että käytössäsi

Lisätiedot

Suomen Mestaruuskilpailujen ja ikäluokkien Suomen Mestaruuskilpailujen säännöt

Suomen Mestaruuskilpailujen ja ikäluokkien Suomen Mestaruuskilpailujen säännöt Suomen Mestaruuskilpailujen ja ikäluokkien Suomen Mestaruuskilpailujen säännöt 1.1 Kilpailu Suomen mestaruudesta ja Ikäluokan Suomen mestaruudesta ajetaan lajeissa ja luokissa jotka on näiden sääntöjen

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS PORKKA-SM-KORTTELIT

TEKNINEN OPAS PORKKA-SM-KORTTELIT 1 Paikka: Huurretie13, 33470 Ylöjärvi Aika: 21.8.2016 PORKKA-SM-korttelit klo 14: Elite, M-18, Naiset, N-18 SUP-Juniorikorttelit klo 11: M/N10- M/N16 1. Ilmoittautuminen ja osanottomaksu Porkka SM-kortteliin

Lisätiedot

LIMINGANPORTTI JM. Lauantaina klo Liminka, Vehkamaan radalla. Alue 1 aluemestaruusosakilpailu

LIMINGANPORTTI JM. Lauantaina klo Liminka, Vehkamaan radalla. Alue 1 aluemestaruusosakilpailu LIMINGANPORTTI JM Lauantaina 24.9.2016 klo 11.00 Liminka, Vehkamaan radalla Alue 1 aluemestaruusosakilpailu KILPAILUN SÄÄNNÖT Liminganportti JM 24.09.2016 Kansallinen JM-kilpailu / alueen 1 aluemestaruusosakilpailu

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET I FIFA:N SÄÄNNÖT Pärnu Summer Cup 2013 järjestetään FIFA:n jalkapallon sääntökirjan pelisääntöjen (FIFA Laws of the Game 2012/2013: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2012_e.pdf)

Lisätiedot

Lajiliiton kurinpitomääräykset

Lajiliiton kurinpitomääräykset Lajiliiton kurinpitomääräykset 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - kilpailutoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt - jäsenseurojen

Lisätiedot

www.pedart.fi/pikonlinna-swimrun Pikonlinna SwimRun 11.6.2016 lauantaina Kangasalla kello 10.00 lähtee Kokeile Swimrun kilpailu kello 12.00 lähtee Pikonlinna Swimrun kilpailu YHTEISLÄHTÖ YHTEISLÄHTÖ Säännöt

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00. DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeen tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Yhteenveto keskeisistä hiihtosäännöistä

Yhteenveto keskeisistä hiihtosäännöistä Yhteenveto keskeisistä hiihtosäännöistä Tämän yhteenvedon tarkoitus ja käyttö - Yhteenveto sisältää keskeisiä sääntöjä esimerkkeineen hiihtäjille (kilpailijan velvollisuudet) - Yhteenvedon tavoitteena

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

SM-RALLISPRINT 23.5.2015 Karhunkorven teollisuusalue Nurmijärvi

SM-RALLISPRINT 23.5.2015 Karhunkorven teollisuusalue Nurmijärvi SM-RALLISPRINT 23.5.2015 Karhunkorven teollisuusalue Kilpailun järjestää Nurmijärven Urheiluautoilijat ry RALLISPRINT-KILPAILUN SÄÄNNÖT LÄHITAPIOLA SM-rallisprint 23.5.2015 Kansallinen / SM Nurmijärven

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

PURJEHDUSOHJEET. X-99 kauden päätöskilpailu

PURJEHDUSOHJEET. X-99 kauden päätöskilpailu PURJEHDUSOHJEET X-99 kauden päätöskilpailu 17.9.2016 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE 2.1 Tiedotukset kilpailijoille

Lisätiedot

Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., Suomalainen Pursiseura ry ( SPS )

Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., Suomalainen Pursiseura ry ( SPS ) Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., 4.6.2015 Suomalainen Pursiseura ry ( SPS ) Purjehdusohje 1. Säännöt 1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusa a nno issa ma a riteltyja sa a nto ja. 1.2. Kielten

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry.

Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry. Hyväksyntä: Versio Päiväys Hyväksyjä 1.0 27.11.2008 Suomen Bridgeliiton syyskokous 1 Sisällysluettelo Johdanto...3 Perusteet kurinpitotoimiin...4 Kurinpitorangaistukset...5

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Liikunta

Lisätiedot

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa 2.10.2008, 15.12.2012 ja 20.11.2015. 1 Suomen Urheiluliiton ansiomerkki, levyke, mitali ja standaari kotimaisille ja

Lisätiedot

Järjestäjä: Nyländska Jaktklubben, Koivusaari, Helsinki

Järjestäjä: Nyländska Jaktklubben, Koivusaari, Helsinki NJK :n syysregatta; e-luokka 19-20.9.2015 Järjestäjä: Nyländska Jaktklubben, Koivusaari, Helsinki Purjehdusohjeet 1. 1. Säännöt 1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä

Lisätiedot

URHEILIJOIDEN VALINTAPROSESSI- JA PERUSTEET

URHEILIJOIDEN VALINTAPROSESSI- JA PERUSTEET 2017 URHEILIJOIDEN VALINTAPROSESSI- JA PERUSTEET LUONNOS HPY SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI RY Radiokatu 20, 00240 Helsinki Sisällys 1 Tausta 2 2 Kohderyhmät 2 3 Dokumentin sisältö 3 4 Kelpoisuusvaatimukset 4 4.1

Lisätiedot

Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt Kilpailusäännöt 2015-2016 Liitossa on operatiivista urheilutoimintaa varten kolme lajiryhmää: maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty sekä alppilajit. Johtokunta kuultuaan lajiryhmien seuroja valitsee maastohiihdon

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON KURINPITOSÄÄNTÖ

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON KURINPITOSÄÄNTÖ SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON KURINPITOSÄÄNTÖ 1 Ampumaurheiluliiton toimintaa ohjaava säännöstö: Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n (SAL) toiminta on määritetty SAL:n toimintasäännöissä. Sen mukaisesti kilpailuoikeuden

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS RILin hallituksen hyväksymä 13.3.2014 Sivu 1 (6) ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS I Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi mitä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDU SORA toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 11.12.2014 1 Yleistä Ammatillisen

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille karvanlaaduille), Vuoden Agilitykettuterrieri,

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUKALOPALLO RY:N RANGAISTUSSÄÄNNÖT KAUDELLE (voimassa )

HELSINGIN KAUKALOPALLO RY:N RANGAISTUSSÄÄNNÖT KAUDELLE (voimassa ) HELSINGIN KAUKALOPALLO RY:N RANGAISTUSSÄÄNNÖT KAUDELLE 2016-2017 (voimassa 01.08.2016-31.07.2017) 1 RANGAISTUSSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALA Näiden rangaistussääntöjen alaisia ovat Helsingin kaukalopallo ry:n

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle Suomen Agilityliitto Seuratoimija seminaari 2015 Kisatoimisto ajan tasalle Petteri Kerminen Muutoksia ja huomioita Ennen kisoja - Kisa-anomukset - Kisapaikan varmistus - Tuomari(t), varmista ja vahvista:

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 245 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästysaseen kuljettamista, vierasperäisen eläimen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

SPU Pyöräilijätutkimus

SPU Pyöräilijätutkimus SPU Pyöräilijätutkimus Tutkimukseen osallistui 1059 pyöräilyn harrastajaa. Otantaluku kuvaa 0,001 % Suomen noin 1 025 000 aikuisesta ja nuoresta pyöräilijästä. Otantaa voidaan pitää luotettavana ja se

Lisätiedot

HelTri Cup- kilpailusarja sekä Rykäsyn reittiseloste

HelTri Cup- kilpailusarja sekä Rykäsyn reittiseloste SELOSTE Sivu 1 / 12 HelTri Cup- kilpailusarja sekä Rykäsyn reittiseloste SELOSTE Sivu 2 / 12 Sisällys HelTri Cup- kilpailusarja sekä Rykäsyn reittiseloste... 1 HelTri-cup säännöt... 3 Kilpaileminen...

Lisätiedot

SSS Sommar Regatta. Purjehdusohjeet Järjestäjä: Svartbäcks Segelsällskap r.f., Kärrby, Borgå

SSS Sommar Regatta. Purjehdusohjeet Järjestäjä: Svartbäcks Segelsällskap r.f., Kärrby, Borgå SSS Sommar Regatta 18-19.06.2016 Järjestäjä: Svartbäcks Segelsällskap r.f., Kärrby, Borgå Purjehdusohjeet 1. Säännöt 1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä säänöja. 1.2

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014

Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014 Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014 Pertti Vehviläinen SISÄLTÖ: Uudet sarjat Otteluiden kesto Voittotavat Pisteet liikkeistä Passiivisuus Muuta yleistä sääntömuutoksista I. Olympialaisten sarjat Vapaapaini:

Lisätiedot

TERVETULOA KILPAILEMAAN OULUUN!

TERVETULOA KILPAILEMAAN OULUUN! TERVETULOA KILPAILEMAAN OULUUN! Taekwon-Do Akatemia ry järjestää Taekwon-Do kilpailut la 23.3.2013 Oulussa! Sarjoja on tarjolla juniori-, väri- ja mustille vöille!!! Aika: Lauantaina 23. maaliskuuta 2013

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Järjestäjä: Nyländska Jaktklubben, Koivusaari, Helsinki

Järjestäjä: Nyländska Jaktklubben, Koivusaari, Helsinki Helly Hansen Cup - Koivusaaren Kevätregatta 14-15.05.2016 Järjestäjä: Nyländska Jaktklubben, Koivusaari, Helsinki Purjehdusohjeet 1. Säännöt 1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi AK Service ralli Päivämäärä 06.02.2010 Kilpailun arvo Pienoisralli Kilpailun järjestäjä Team-Sonkajärvi ry. Paikkakunta Sonkajärvi AKK:N lupanumero 9/ R/10 I OHJELMA 01.12.2009

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT >

ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT > Suomen Zoom8-liitto ry ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2016 -> Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Zoom8-liiton vuosikokouksessa 20.9.2014 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Vuosittain päätettävät

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. TIETOPALVELU-RALLIN SÄÄNNÖT Rallin Juniori Suomenmestaruus sarjan osakilpailu 09.08.2014 Poppoo Team Ry Lahti I OHJELMA 02.06.2014 29.07.2014 klo 23.59 03.08.2014 08.08.2014 klo 17.00 Kilpailun säännöt

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot