OSA XII KURINPITOMENETTELYT JA RANGAISTUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA XII KURINPITOMENETTELYT JA RANGAISTUKSET"

Transkriptio

1 OSA XII KURINPITOMENETTELYT JA RANGAISTUKSET Tässä osassa käsitellään UCI:n ja SPU:n sääntöjen rikkomisesta seuraavia rangaistuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä niissä tapauksissa, joissa rikkomuksia koskevia rangaistuksia ei ole määrätty jollain muulla erityismääräyksellä. KAPPALE I KURINPITO 1 Rikkomukset Todisteet UCI:n ja SPU:n sääntöihin liittyvät rikkomukset voidaan näyttää toteen eri tavoilla Komissaarien laatimissa raporteissa ja muistioissa annettuja lausuntoja pidetään oikeina, jos ei toisin osoiteta Kaikki toimitsijat ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemistaan rikkomuksista UCI:lle tai kyseessä olevalle kansalliselle liitolle riippuen siitä, kumpi on päätösvaltainen taho kyseisessä asiassa. Kansallisten liittojen tulee raportoida UCI:lle tai päätösvaltaiselle kansalliselle liitolle kaikki havaitsemansa rikkomukset, joista rankaiseminen kuuluu UCI:n elinten tai kansallisten liittojen päätäntävaltaan. Erilaiset rikkomukset (1) Jokaista epäkorrektilla tai epärehellisellä tavalla toista kohtaan käyttäytyvää tai sitä, joka ei noudata pyöräilyyn liittyviä sopimuksia tai muita velvollisuuksia, rangaistaan enintään kolmen kuukauden mittaisella kilpailukiellolla ja/tai Sveitsin frangin suuruisella sakolla N Doping -sääntöjen kohdalla noudatetaan Suomen Antidoping -toimikunnan ja Kansainvälisen Pyöräilyliiton sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi, Kurinpitolautakunta voi määrätä seuraavat rangaistukset yllä mainittujen rangaistusten lisäksi: 1. Ammattilaisjoukkueet: joukkueen rekisteröinti voidaan hylätä tai lykätä. Ammattilaisjoukkue voidaan myös siirtää alempaan luokkaan. 2. Kilpailunjärjestäjä: järjestäjän kilpailu voidaan siirtää alempaan luokkaan. 3. Kaikissa tapauksissa Kurinpitolautakunta voi määrätä minkä tahansa alla olevassa kappaleessa 2 mainitun urheilullisen tai hallinnollisen rangaistuksen. (2) Tuottamatta haittaa Kurinpitolautakunnan valtuuksille UCI:n puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja, voi määrätä kappaleessa 1 mainitut urheilulliset tai hallinnolliset rangaistukset, kuten 215

2 voitettujen tai voitettavissa olevien pisteiden poistaminen tai väliaikainen neutralisointi sulkeminen pois maailmanmestaruuskilpailuista, maanosan mestaruuskilpailuista tai Olympialaisista sulkeminen pois virallisista seremonioista sulkeminen pois UCI:n komissioista Näitä rangaistuksia voidaan soveltaa myös siihen ryhmään tai ryhmän jäseniin (ammattilaisjoukkue, joukkue, kansallinen liitto, jne.), johon rangaistava kuuluu. Lisäksi puheenjohtaja voi mitätöidä tai peruuttaa toistaiseksi minkä tahansa UCI:n päätöksen, jossa ei ole noudatettu kaikkia ehtoja tai missä päätöksentekoon vaikuttaneet asiat osoittautuvat vääriksi tai epätäydellisiksi. Puheenjohtajan päätös on pätevä ilman jatkotoimenpiteitä, lukuun ottamatta huomautusaikaa. Asianomainen voi valittaa puheenjohtajan päätöksestä kirjatulla kirjeellä Oikeusturvalautakunnalle kahdeksan päivän kuluessa päätöksen vastaanottamisesta. Valitus ei siirrä UCI:n puheenjohtajan tekemän päätöksen täytäntöönpanoa, mutta muutoksenhakija voi jättää pyynnön siirtämisestä Oikeusturvalautakunnan puheenjohtajalle. (3) Vakavissa tai kiireellisissä tapauksissa, pyöräilyn edun sitä edellyttäessä, UCI:n puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja voi väliaikaisesti ottaa lisenssin pois keneltä tahansa lisenssinhaltijalta. Asianomainen voi valittaa puheenjohtajan päätöksestä Oikeusturvalautakunnalle kahdeksan päivän kuluessa päätöksen vastaanottamisesta. Valitus ei siirrä UCI:n puheenjohtajan tekemän päätöksen täytäntöönpanoa. Rikkomusmuodot Jokainen, jota UCI:n säännöt koskevat, tulee asettaa kilpailukieltoon vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi seuraavissa tapauksissa: 1. väkivaltainen käyttäytyminen komissaareja, UCI:n elimiä tai niiden jäseniä, tai ketä tahansa UCI:n sääntöjen edellyttämässä tehtävässä toimivaa henkilöä kohtaan osoitettu halventava ja loukkaava kielenkäyttö 2. pyöräilyn tai UCI:n mainetta tahraava käyttäytyminen, tai 3. vastaamatta jättäminen UCI:n viranomaisen tai kurinpitoelinten esittämään kutsuun ilman pätevää syytä Mistä tahansa vilpillisestä toiminnasta, josta ei ole asetettu rangaistusta UCI:n säännöissä, rangaistaan seuraavalla tavalla: 1. Lisenssin haltija (järjestäjää lukuun ottamatta): 1-12 kuukauden kilpailukielto ja rahasakko SFR Ammattilaisjoukkue, seura, muu yhdistys, ryhmä tai kilpailun järjestäjä: 1-12 kuukauden kilpailukielto ja rahasakko SFR

3 Edellä mainitut rangaistukset kaksinkertaistetaan saman rikkomuksen toistuessa uudelleen kahden vuoden sisällä. Vakavissa tapauksissa voidaan sakon lisäksi antaa elinikäinen kilpailukielto Mistä tahansa lisenssinhaltijan (järjestäjää lukuun ottamatta) tekemästä rikkomuksesta, voidaan antaa enintään SFR 100 rahasakko Kilpailunjärjestäjän rikkomuksesta, josta ei ole erikseen asetettu rangaistusta UCI:n säännöissä, voidaan antaa rahasakko SFR Maanosan tai maailman kalenterin kilpailu voidaan poistaa UCI:n hallituksen päätöksellä vuodeksi kilpailukalenterista, jos kilpailussa tehdään sama rikkomus kahtena peräkkäisenä vuotena. Jos kilpailukalenteriin uudelleen valitussa kilpailussa tapahtuu rikkomus vuoden kilpailukiellon jälkeen, voidaan kilpailu poistaa kalenterista myös seuraavan vuoden ajaksi. Tarkennuksena tämän kohdan tulkintaa varten: kilpailu katsotaan samaksi kilpailuksi, jos sen järjestää suoraan tai epäsuorasti sama järjestäjä kuin aikaisemmin ja samana ajankohtana, samoilla tai lähekkäin olevilla kilpailureiteillä kuin kielletty kilpailu. Riitatilanteissa lopullisesta päätöksestä vastaa UCI:n Oikeusturvalautakunta Ammattilaisjoukkueen, työnantajan, seuran, yhdistyksen tai muun pyöräilyn harjoittamiseen liittyvän henkilön rikkomuksesta UCI:n sääntöihin liittyen voidaan antaa rahasakko SFR Välikohtaukset kilpailussa Kilpailun välikohtauksia ovat kaikki säännöissä määrätyt rikkomukset sekä sellainen sääntöjen mukaisesta käyttäytymisestä poikkeaminen, josta ei ole asetettu erikseen rangaistusta Tuomarineuvosto antaa rangaistukset maailman- tai maanosan mestaruuskilpailussa tehdyistä rikkomuksista, mutta se ei voi antaa kilpailukieltoa. Komissaarien huomauttamista rikkomuksista tulee antaa rangaistus myös 1) järjestäjän kansallisen liiton toimesta, jos lisenssinhaltija on muun kuin järjestävän liiton 2) muutoin UCI:n kurinpitolaitakunnan toimesta, edellyttäen, että järjestäjän kansallinen liitto tai UCI:n kurinpitolautakunta ovat saaneet tiedon kuukauden sisällä kilpailun päättymisestä. 217

4 Tuomarineuvoston tai tuomarin tekemistä kilpailutilanteisiin liittyvistä päätöksistä ei voi valittaa, ellei rikkomuksesta ole annettu yli 200 Sveitsin frangin sakkoa. Tässä tapauksessa muut kuin kilpailun järjestäjän liiton alaiset lisenssinhaltijat voivat jättää valituksen lisenssinhaltijan kansallisen liiton asianmukaiselle viranomaiselle (sääntö- ja tuomarivaliokunta tai oikeusturvalautakunta). Muut osapuolet voivat jättää valituksen UCI:n kurinpitolautakunnalle. Valitus tulee jättää 10 päivän kuluessa kilpailun päättymisestä. Tämä valitus ei lykkää rangaistuksen täytäntöönpanoa. Ulkopuolisia elimiä ei voida saattaa osalliseksi, paitsi kohdassa Kansallisen liiton ja kurinpitolautakunnan tulee tiedottaa UCI:lle kahdeksan päivän kuluessa, että valitus on jätetty. Heidän tulee lähettää UCI:lle kopio valitusta koskevasta päätöksestään saman ajan kuluessa kts. UCI:n säännöt Hylkääminen Hylkäämisestä seuraa ajajan poistaminen kaikista kilpailutuloksista ja palkintojen menettäminen kyseisessä kilpailussa. Hylkääminen voi tapahtua ajajan poissulkemisena lähdöstä, jos rikkomus havaitaan ennen kilpailun alkamista, tai kilpailusta poissulkemisena rikkomuksen havaitsemisen jälkeen kilpailun käynnissä ollessa. Jos lähdöstä poissulkeminen tai hylkääminen eivät tapahdu määräaikaan mennessä, rikkomuksesta rangaistaan tarkoituksenmukaisesti kilpailusta poissulkemisella tai hylkäämisellä Ajaja, joka on suljettu pois etappikilpailusta ei voi osallistua toiseen kilpailuun samaan aikaan, kun etappikilpailu josta rangaistus saatiin, on edelleen käynnissä. Rikkomuksesta seuraa 15 päivän kilpailukielto ja rahasakko SFR Varoitus Komissaari tai UCI:n viranomainen voi antaa varoituksen kenelle tahansa pienestä virheestä tai sääntöjen piittaamattomuudesta lieventävien asianhaarojen vallitessa. Huomautus UCI:n viranomaiset voivat antaa huomautuksen kenelle tahansa pyöräilyä koskevia eettisiä ja moraalisia periaatteita rikkovasta toiminnasta Huomautus voidaan julkaista UCI:n tiedotteissa ja/tai UCI:n vaatimuksesta kansallisten liittojen virallisissa tiedotteissa. 218

5 Sakko UCI:n säännöissä olevat rahasakot on ilmoitettu Sveitsin frangeina. Jos rahasakko maksetaan jonkin toisen maan valuuttana, tulee vastaanottajan saada vastaava nettosumma Sveitsin frangeja kuluvan vuoden tammikuun 1. päivän kurssin mukaisesti Hallitus voi päättää alentaa asetettujen rahasakkojen määrää niissä maanosissa tai maissa, joissa se katsotaan tarpeelliseksi UCI:n sääntöjen mukaiset sakot tulee maksaa kuukauden kuluessa UCI:lta tulleen laskun saapumisesta. Lasku voidaan lähettää kyseessä olevan osapuolen ammattilaisjoukkueelle, seuralle tai kansalliselle liitolle. Muut sakot tulee maksaa kolmen kuukauden kuluessa rangaistuksen voimaan astumisesta. Jos sakkoa ei makseta määräaikaan mennessä, rangaistuksen saanut osapuoli asetetaan automaattisesti kilpailukieltoon siihen asti, kunnes sakko on maksettu N SPU lähettää UCI:n toimittaman laskun edelleen ajajan omalle seuralle, joka vastaa sakon maksamisesta Lisenssinhaltijaa ja sitä ammattilaisjoukkuetta tai seuraa, jonka jäsen lisenssinhaltija on, pidetään yhdessä vastuullisina UCI:n sääntöihin liittyvistä rikkomuksista annettujen sakkojen maksamisesta sekä summista, joihin viitataan kohdassa Tarpeen vaatiessa sakko peritään palkinto- tai takuusummasta Kohdassa määrätyt rahasakot menevät kilpailunjärjestäjän kansalliselle liitolle. Kohdassa mainituista rikkomuksista määrätyt rahasakot menevät lisenssin myöntäneelle kansalliselle liitolle. Muut rahasakot menevät UCI:lle, jonka pankkitilille ne maksetaan suoraan. Hallituksen määrittelemissä kohdissa sakkojen takaisin saaminen voidaan antaa järjestäjän kansallisen liiton tehtäväksi Kilpailukiellon seurauksena erotetulla osapuolella ei ole oikeutta osallistua UCI:n, maanosien tai kansallisten liittojen sääntöjen mukaisesti järjestettyihin kilpailuihin tai UCI:n, maanosien, kansallisten liittojen ja niiden jäsenjärjestöjen muihin tapahtumiin Ammattilaisjoukkueen, seuran tai muun vastaavan yhdistyksen kaikki lisenssinhaltijat, jotka ovat jäseniä tai jollain tavoin yhteydessä edellä mainittuihin, asetetaan kilpailukieltoon, ellei UCI:n johtokunta anna jollekin henkilökohtaista erityislupaa toimia johtokunnan asettamien tehtävien puitteissa. 219

6 Huolimatta kohdan soveltamisesta lisenssi otetaan pois kilpailukiellon ajaksi Kilpailukieltoon asetetun lisenssinhaltijan osallistuminen pyöräilykilpailuun katsotaan mitättömäksi. Kilpailuihin osallistumisesta kilpailukiellon aikana seuraa samanpituinen uusi kilpailukielto ja rahasakko SFR , huolimatta muista rangaistuksista, joita voidaan antaa kilpailukiellossa olevan rikkomuksista kilpailuun osallistumisesta Päätökseen kilpailukiellosta tai päätöksestä tehtyyn muutoshakemukseen tulee automaattisesti ilmoittaa kilpailukiellon alkamis- ja loppumispäivämäärät, vaikka muutoshakemuksen sisältöä koskevia yksityiskohtia ei tutkittaisi (valituksen peruminen, kelpaamaton tai vanhentunut hakemus jne.). Kohtaa koskien, kilpailukiellon alkamisajankohta tulee asettaa alkavaksi mahdollisimman pian muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen Kilpailukielto on voimassa urheiluun liittyvissä asioissa. Sitä pidetään voimassa myös kilpailukauden ulkopuolella. Siitä syystä kilpailukielto voidaan hajauttaa useaan osaan vuodessa Kansallisen liiton elimen, joka määrää kilpailukiellon, tulee ilmoittaa UCI:lle mahdollisimman pian kilpailukiellon voimaan astumisesta. Kansallisen liiton tulee osoittaa: 1. ajajan henkilöllisyys (sukunimi, etunimi, kansallisuus, kansallinen liitto, kilpailuluokka, lisenssinumero) 2. kilpailukiellon määrännyt auktoriteetti 3. välikohtaus, josta rangaistus annettiin 4. kilpailukiellon alkamis- ja loppumispäivämäärät UCI:lle tulee ilmoittaa kilpailukieltoon liittyvien olosuhteiden muutoksista. Tämä kohta ei koske niitä ajajia, jotka eivät ole vielä osallistuneet maailman- tai maanosan kalenterin kilpailuihin. 220

7 3 Rangaistustaulukko Huolimatta myöhemmin listatuista rangaistuksista, lisenssin haltija, joka syyllistyy vakavaan vääryyteen voidaan tuomarin toimesta poistaa välittömästi kilpailusta. Mikäli käyttäytyminen kilpailussa vahingoittaa pyöräilyn tai UCI:n imagoa, mainetta tai arvoa, lisenssin haltija joutuu vastaamaan teostaan Sääntö valiokuntaan ja häntä tullaan rankaisemaan artiklan mukaisesti. Lisäksi komissaari voi hylätä erittäin vakavan rikkeen tehneen ajajan välittömästi, jolloin tämän kohdan ensimmäistä kappaletta ei voida soveltaa Kumoamatta kohtaa seuraavassa taulukossa ilmenevistä rikkomuksista asetetaan rangaistukset seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukko koskee kaikkia kilpailumuotoja. Kuitenkin kansallisissa kilpailuissa kansallinen liitto voi asettaa pienemmät rahasakot kuin kohdassa "muut kilpailut" on mainittu. Rangaistusten kertyminen N Kilpailija, joka kilpailukauden aikana saa yhteensä kolme rangaistusta, asetetaan kahden viikon kilpailukieltoon. Rangaistukset voidaan antaa myös saman päivän tai saman kilpailun aikana, jolloin kilpailijalle tapahtuman tiedottamisen annetuista rangaistuksista on kiinnitettävä erityistä huomiota. 221

8 LAJI Maantiepyöräily Ratapyöräily Cyclo-Cross KILPAILU Miehet Elite Maailmanmestaruuskilpailut ja Olympialaiset Maailman Cup Isot Ympäriajot Hors kategorian kilpailut Luokka 1-50 Miehet Elite Maailmanmestaruuskilpailut Miehet Elite Maailman Cup Elite 6 päivän ajot Muut Elite luokan kilpailut Elite luokan Maailmanmestaruuskilpailut Maailman Cup Luokka 1 Muut kilpailut Muut kilpailut Muut kilpailut Eri tilanteet kilpailussa 1. Lähtö ilman kuittausta Ajaja: 100 Ajaja: Pyörä 2.1 Saapuminen kilpailun lähtöön tai etappikilpailuun sääntöjen vastaisella pyörällä 2.2 Sääntöjen vastaisen pyörän käyttäminen kilpailussa 3. Ajoasu 3.1 Epäoleellisten varusteiden käyttäminen ( ) 3.2 Lähtöön saapuminen ilman pakollista kypärää Maantie Elite luokkaan 4 asti, poissulkien aika-ajo Muut kilpailut, aika-ajot mukaan lukien 3.3 Pakollisen kypärän poistaminen kilpailun aikana Maantie Elite luokkaan 4 asti, poissulkien aika-ajo lähdöstä poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen tai hylkääminen lähdöstä poissulkeminen pistettä UCI:n henkilökohtaisesta rankingista. Lähdöstä poissulkeminen lähdöstä poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen tai hylkääminen lähdöstä poissulkeminen Lähdöstä poissulkeminen pistettä UCI:n henkilökohtaisesta rankingista. Kilp. Poissulkeminen ja 100 Kilp. Poissulkeminen ja Muut kilpailut, aika-ajot mukaan lukien 4. Kilpailunumeroiden tai pyörään kiinnitettyjen numeroiden muuttaminen tai huono kiinnitys 4.1 Yhden päivän kilpailu Ajaja: 50 Ajaja: Etappiajo 1. kerta: kerta: kerta: kilp. Poissulkeminen 1. kerta: kerta: kerta: kilp. Poissulkeminen 222

9 5. Kilpailu- tai runkonumero piilossa tai tunnistamaton - Yhden päivän kilpailu - Etappiajo 6. Ei palauta kilpailunumeroa keskeyttämisen jälkeen 7. Vaatekappaleen käyttäminen tai ottaminen pois päältä sääntöjen vastaisesti Ajaja: kerta: kerta: kerta: kilp. Poissulkeminen Ajaja: 50 Ajaja: 50 Ajaja: 50 Joukkueen johtaja: 200 Ajaja: kerta: kerta: kerta: kilp. Poissulkeminen Ajaja: 30 Joukkueen johtaja: Toiseen joukkueeseen Kukin kyseessä oleva ajaja: Kukin kyseessä oleva ajaja: kuuluvan ajajan auttaminen sääntöjen vastaisesti 8.1 Yhden päivän kilpailu Kilp. Poissulkeminen Kilp. Poissulkeminen Etappiajo 200 per kerta ja 2', 5' ja 10' 100 per kerta ja 2', 5' ja 10' aikasakko ja kilpailusta poissulkeminen aikasakko ja kilpailusta pois kerrasta sulkeminen kerrasta Muut lisenssin haltijat: 200 Muut lisenssin haltijat: Kiriin valmistautuminen Kukin kyseessä oleva ajaja: Kukin kyseessä oleva ajaja: 9.1 Joukkueen jäsenten välillä: Yhden päivänkilpailu Rikkomuksesta viimeisellä Rikkomuksesta viimeisellä kilometrillä: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi kilometrillä: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi Etappiajo 200 ja 10'' per kerta. Rikkomuksesta etapin viimeisellä kilometrillä: '' ja sijoittaminen ryhmän viimeiseksi 9.2 Eri joukkueisiin kuulu vien ajajien välillä: Yhden päivän kilpailu Kilpailusta poissulkeminen Etappiajo ' Kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. Rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta 100 ja 10'' per kerta. Rikkomuksesta etapin viimeisellä kilometrillä: '' ja sijoittaminen ryhmän viimeiseksi Kilpailusta poissulkeminen ' Kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta 10. Loppukiri 10.1 Poikkeaminen ajolinjasta muita ajajia vaarantaen Yhden päivän kilpailu Hylkääminen Hylkääminen Etappiajo 1. kerta: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi '' pistemenestys/ kokonaiskilp. 2. kerta: sijoittaminen etapin viimeiseksi + 50 pisteen rangaistus pistekilpailussa / pistemenetys/ kokonaiskilpailussa 3. kerta: kilpailusta poissulkeminen kerta: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi '' kokonaiskilpailussa 2. kerta: sijoittaminen etapin viimeiseksi ' kokonaiskilpailussa 3. kerta: kilpailusta poissulkeminen

10 Sijoittaminen ryhmän viimeiseksi kerta: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi kerta: sijoittaminen etapin viimeiseksi kerta: kilpailusta poissulkeminen Muut kirit Yhden päivän kilpailu Sijoittaminen ryhmän viimeiseksi Etappiajo 1. kerta: sijoittaminen ryhmän viimeiseksi kerta: sijoittaminen etapin viimeiseksi kerta: kilpailusta poissulkeminen Lisäksi tuomarineuvosto voi erityisen vakavissa tapauksissa sulkea pois kilpailusta ja antaa ajajalle 200 CHF:n sakon ensimmäisestä rikkomuksesta Ajoasusta vetäminen Yhden päivän kilpailu Ajaja: 200 Ajaja: Etappiajo '' per kerta '' per kerta Kilpailun viimeisellä kilometrillä Etapin viimeisellä kilometrillä 11. Työntäminen 11.1 Nopeuden lisääminen ajoneuvosta tai kanssakilpailijasta työntäen Hylkääminen Hylkääminen kerta: '' 2. kerta: kilpailusta poissulkeminen Ajaja: 1. kerta: '' 2. kerta: kilpailusta poissulkeminen Ajaja: Yhden päivän kilpailu 50 per kerta 30 per kerta Etappiajo '' /pistemenetys/kerta '' per kerta 11.2 Saman joukkueen jäsenten Kukin kyseessä oleva ajaja: Kukin kyseessä oleva ajaja: välinen työntäminen Yhden päivän kilpailu 50 per kerta 30 per kerta Etappiajo '' per kerta '' per kerta 11.3 Toiseen joukkueeseen Työntävä ajaja: Työntävä ajaja: kuuluvan ajajan työntäminen Yhden päivän kilpailu kilpailusta poissulkeminen 50 + kilpailusta poissulkeminen Etappiajo '' aikasakko '' aikasakko Kilpailusta poissulkeminen 1. Kilpailusta poissulkeminen 1. Rikkomuksesta viimeisellä Rikkomuksesta viimeisellä etapilla tai toisesta rikkomuksesta muilla etapeilla Muu lisenssin haltija: 200 etapilla tai toisesta rikkomuksesta muilla etapeilla Muu lisenssin haltija: Katsojan työntämäksi joutuminen 12. Ajajan tai huoltoauton etenemisen tahallinen estäminen Ajaja: 20 Ajaja: 2.1 Yhden päivän kilpailu kilpailusta poissulkeminen Ajaja: varoitus Ajaja: 50 + kilpailusta poissulkeminen 224

11 12.2 Etappiajo 200 ja 10'' aikasakko kilpailusta poissulkeminen toisesta rikkomuksesta; Rikkomuksesta etapin viimeisellä kilometrillä: 200, 30'' ja sijoittaminen etapin viimeiseksi; rikkomuksesta viimeisellä etapilla ja rikkomuksesta kymmenen ensimmäisen ajajan joukossa olevaa kohtaan:200 + kilpailusta poissulkeminen Muu lisenssin haltija: Toisen ajajan sääntöjenvastainen auttaminen kilpai- Kyseessä olevat ajajat: lun loppukierroksilla 13.1 Yhden päivän kilpailu kilpailusta poissulkeminen 13.2 Etappiajo sijoittaminen etapin viimeiseksi kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta 14. Tahallinen poikkeaminen kilpailureitiltä, yritys saada sijoitus kilpailussa kulkematta koko kilpailureittiä pyörällä, palaaminen kilpailuun auto- tai moottoripyöräkyydin jälkeen 15. Tahaton etua antava poikkeaminen kilpailureitiltä 16. Suljetun tasoristeyksen ylittäminen 17. Vilpillinen toiminta, vilpin yrittäminen, toiseen joukkueeseen kuuluvien ajajien kanssa tehdyt sopimukset Ajaja: kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen Kyseessä olevat ajajat: 50 ja 10'' aikasakko 50 + kilpailusta poissulkeminen toisesta rikkomuksesta; Rikkomuksesta etapin viimeisellä kilometrillä: 100, 30'' ja sijoittaminen etapin viimeiseksi; rikkomuksesta viimeisellä etapilla ja rikkomuksesta kymmenen ensimmäisen ajajan joukossa olevaa kohtaan:100 + kilpailusta poissulkeminen Muu lisenssin haltija: 200 Kyseessä olevat ajajat: kilpailusta poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. Rikkeestä tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta Ajaja: kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen Kyseessä olevat ajajat: 17.1 Yhden päivän kilpailu kilp. poissulkeminen kilp. poissulkeminen 17.2 Etappiajo ' aikasakko + kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. Rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta ' aikasakko + kilpailusta poissulkeminen viimeisellä etapilla 1. rikkomuksesta tai muilla etapeilla toisesta rikkomuksesta Muu lisenssin haltija; johtaja, Muu lisenssin haltija; johtaja, osanottaja tai huoltaja: osanottaja tai huoltaja: kilpailusta poissulkeminen kilpailusta poissulkeminen 225

12 18. Huoltoautosta kiinnipitäminen Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 200 Joukkueen johtaja: kilpailusta poissulkeminen ja 200 Joukkue: huoltoauton poistaminen koko kilpailun ajaksi Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 200 Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 100 Joukkueen johtaja: kilpailusta poissulkeminen ja 100 Joukkue: huoltoauton poistaminen koko kilpailun ajaksi Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 100 Ajajan kiinnipitäminen jostain muusta moottoriajoneuvosta: Muu kulkuneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: kilp. Poissulkeminen ja 200 Toisen joukkueen kulkuneuvo kiinnipitäminen: kyseisen joukkueen johtajan sulkeminen pois kilpailusta ja huoltoauton poistaminen koko kilpailun ajaksi 19. Ajoneuvon peesaaminen 19.1 Lyhyesti Ajaja: 30 Ajaja: varoitus 19.2 Jonkin aikaa Yhden päivän kilpailu 50 + kilpailusta poissulkeminen, jos jättää huomioimatta 1. Varoituksen Muu ajoneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: Etappiajo 50 ja 20'' aikasakko per kerta Muu ajoneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: Sääntöjen vastainen väline- tai lääkintähuolto 20.1 Yhden päivän kilpailu Ajaja: 100 Viimeinen 20 km: kilpailusta poissulkeminen Etappiajo 1. kerta: kerta: 100 Seuraavat varoitukset: 200 Etapin viimeinen 20 km: 200, sijoittaminen ryhmän viimeiseksi, 1' aikasakko kokonaiskilpailussa Muu lisenssin haltija: Huoltajan nojaaminen tai materiaalin pitäminen ajoneuvon ulkopuolella 22. Muiden huoltovälineiden paitsi vanteiden kuljettaminen moottoripyörän mukana 23. luvatta tapahtuva ravintohuolto Joukkueen johtaja: 1. kerta: kerta: 2000 Moottoripyöräilijä: kilpailusta poissulkeminen Ajaja: Muu kulkuneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: kilp. Poissulkeminen ja 100 Toisen joukkueen kulkuneuvo: kyseisen joukkueen johtajan sulkeminen pois kilpailusta ja huoltoauton poistaminen koko kilpailun ajaksi 30 + kilpailusta poissulkeminen, jos jättää huomioimatta 1. Varoituksen Muu ajoneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: ja 20'' aikasakko per kerta Muu ajoneuvosta vastuussa oleva lisenssin haltija: 100 Ajaja: 30 Viimeinen 20 km: kilpailusta poissulkeminen kerta: varoitus 2. kerta: 20 Seuraavat kerrat: 100 Etapin viimeinen 20 km: 50, sijoittaminen ryhmän viimeiseksi, 1' aikasakko kokonaiskilpailussa Muu lisenssin haltija: 100 Joukkueen johtaja: 1. kerta: kerta: 500 Moottoripyöräilijä: kilpailusta poissulkeminen Ajaja: 226

13 23.1 Yhden päivän kilpailu ensimmäisen 50 km aikana viimeisen 20 km:n aikana 23.2 Etappiajo ensimmäisen 50 km aikana viimeisen 20 km:n aikana 24. Sääntöjen vastainen ravintohuolto 25. Ajoneuvon kilpailun aikaista liikkumista koskeva sääntörikkomus 26. Virallisen auton kulun estäminen 27. Kieltäytyminen komissaarin ottamisesta joukkueen autoon 28. Ammattilaisjoukkueen, kansallisen liiton tai muun vastaavan kulkuneuvon kyydissä olevan komissaarin jättäminen pois kyydistä kesken kilpailun 29. Kilpailujärjestäjän tai komissaarien ohjeiden noudattamatta jättäminen 29.1 Ajoneuvoa koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen Muu lisenssin haltija: ja 20'' per kerta Kerralla Muu lisenssin haltija: 1000 Ajaja: 50 per kerta Muu lisenssin haltija: 200 per kerta Muu lisenssin haltija: ja 20'' per kerta Kerralla Muu lisenssin haltija: 150 Ajaja: 20 per kerta Muu lisenssin haltija: 50 per kerta Ajoneuvon kuljettaja: 200 Ajoneuvon kuljettaja: 100 Ajaja: 50 Muu lisenssin haltija: 100 Joukkueen johtaja: 200 ja lähdöstä poissulkeminen Ajaja: 20 Muu lisenssin haltija: 50 Joukkueen johtaja: 100 ja lähdöstä poissulkeminen Joukkueen johtaja: 2000 Joukkueen johtaja: 200 Ajaja: Muu lisenssin haltija: Yhden päivän kilpailut: ajoneuvon sijoittaminen kilpailukaravaanin loppuosaan koko kilpailun ajaksi - Etappiajot: ajoneuvon sijoittaminen kilpailukaravaanin loppuosaan koko kyseessä olevan etapin ajaksi ja 1-3 seuraavan etapin ajaksi riippuen rikkomuksen vakavuusasteesta 30. Solvaukset, uhkaukset, Kaikki lisenssin haltijat: 50 sopimaton käytös Väkivaltainen käytös 31.1 Ajajien keskuudessa 200 per kerta + 1' aikasakko per kerta etappiajoissa Kilpailusta poissulkeminen erityisen aggressiivisissa tapauksissa 31.2 Muita kohtaan Ajaja: kilpailusta poissulkeminen ja 200 Muu lisenssin haltija: 5000 Ajaja: Muu lisenssin haltija: Yhden päivän kilpailut: ajoneuvon sijoittaminen kilpailukaravaanin loppuosaan koko kilpailun ajaksi - Etappiajot: ajoneuvon sijoittaminen kilpailukaravaanin loppuosaan koko kyseessä olevan etapin ajaksi ja 1-3 seuraavan etapin ajaksi riippuen rikkomuksen vakavuusasteesta Kaikki lisenssin haltijat: per kerta + 1' aikasakko per kerta etappiajoissa Hylkääminen erityisen aggressiivisissa tapauksissa Ajaja: kilpailusta poissulkeminen Muu lisenssin haltija: 1000

14 32. Ruoan, juoman tai muiden Kaikki lisenssin haltijat: 1000 Kaikki lisenssin haltijat: 300 tavaroiden anastaminen kilpailun aikana 33. Lasipullon hallussapito Kaikki lisenssin haltijat: 50 Kaikki lisenssin haltijat: Minkä tahansa tavaran Kaikki lisenssin haltijat: 100 Kaikki lisenssin haltijat: 50 heittäminen huolimattomasti 35. Lasisen esineen pois Kaikki lisenssin haltijat: kilp. Kaikki lisenssin haltijat: kilp. heittäminen huolimattomasti 36. Maalilinjan ylittäminen uudelleen kilpailureitin suuntaisesti kilpailunumeron ollessa edelleen kiinnitettynä 37. Poisjäänti seremonioista - Maailman Cup -kilpailut - Muut kilpailut MAANTIEPYÖRÄILYN ETAPPIAJOT 38. Matkapuhelimen käyttäminen kilpailun aikana 39. Johtajan paidan tai haalarin käyttämättä jättäminen 40. Mielenosoitus tai sopimukset kilpailusta poissulkemisen välttämiseksi HENKILÖKOHTAISET MAANTIEAIKA-AJOT 41. Ajajat eivät noudata sääntöjen mukaisia välimatkoja ja välejä Poissulkeminen Ajaja: 30 Ajaja: palkintojen ja kilpailussa saatujen Maailman Cup pisteiden menettäminen Ajaja: palkintojen menettäminen Ajaja: 100 Ajaja: 50 Ajaja: lähdöstä poissulkeminen tai kilpailusta poissulkeminen poissulkeminen + 50 Ajaja: varoitus Ajaja: palkintojen menettäminen Ajaja: lähdöstä poissulkeminen tai kilpailusta poissulkeminen + 50 Ajaja: Ajaja: Ajaja: 100 Ajaja: Peesaaminen 100 ja aikasakko kohdan taulukon mukaisesti 42. Ajajan perässä olevan Joukkueen johtaja: 200 kulkuneuvon välimatkan ollessa ajajaan nähden vä- Ajaja: 20'' hemmän kuin 10 m 43. Kilpailurataa ja verryttelyä koskevien sääntöjen rikkominen MAANTIEJOUKKUEAJOT 44. Joukkueen starttaaminen ennen kaikkien joukkueen jäsenten paikalla olemista 45. Sääntöjenmukaisten välimatkojen ja välien noudattamatta jättäminen Joukkueen johtaja: 200 Ajaja: 100 Järjestäjä: ja aikasakko kohdan taulukon mukaisesti Joukkueen johtaja: 100 Ajaja: 20'' Joukkueen johtaja: 100 Ajaja: 30 Järjestäjä: ' aikasakko 10' aikasakko Kukin ajaja: 100 Kukin ajaja: Peesaaminen Kukin ajaja: 100 ja aikasakko kohdan taulukon mukaisesti Kukin ajaja: 30 ja aikasakko kohdan taulukon mukaisesti

15 46. Työntäminen joukkueen jäsenten välillä 46.1 Normaali kilpailu Joukkueen kilpailusta poissulkeminen per ajaja 46.2 Etappiajo 1' aikasakko etappituloksissa kullekin joukkueen jäsenelle per ajaja Joukkueen kilpailusta poissulkeminen + 50 per ajaja 1' aikasakko etappituloksissa kullekin joukkueen jäsenelle + 50 per ajaja 47. Joukkueen perässä olevan kulkuneuvon välimatkan ollessa joukkueeseen nähden vähemmän kuin 10 m 48. Kilpailurataa ja verryttelyä koskevien sääntöjen rikkominen Joukkueen johtaja: 200 Kukin joukkueen ajaja: 20'' Joukkueen johtaja: 200 Ajaja: 100 Kilpailun järjestäjä: 500 Joukkueen johtaja: 100 Kukin joukkueen ajaja: 20'' Joukkueen johtaja: 100 Ajaja: 30 Kilpailun järjestäjä: 150 CYCLO-CROSS KILPAILUT 49. Sääntöjen vastainen välinehuolto Kilpailusta poissulkeminen Kilpailusta poissulkeminen 50. Ajaja ei noudata kohdassa asetettua lähtöjär- jestystä 51. Ajaja ei keskeytä kilpailua huolimatta kohdassa mainittujen tapausten sitä edellyttäessä 229

16 N Aikasakkotaulukko maantieaika-ajoissa (sovelletaan etappiajoissa) Matka Aikasakko määräytyy peesatun matkan ja nopeuden perusteella. Taulukosta aikasakko lisätään loppuaikaan sekunteina. Nopeus km/h m m m m m m m m m m

17 KAPPALE II TOIMEENPANO JA TOIMENPITEET KURINPITOASIOISSA 1 Yleistä Kansallisissa kilpailuissa tapahtuvista välikohtauksista tuomitaan ja rangaistaan järjestäjän kansallisen liiton sääntöjen mukaan. Suomessa noudatetaan UCI:n sääntöjä N Suomen Pyöräilyunionin alaisissa kilpailuissa noudatetaan kansallisia lakeja ja säädöksiä Muut kansallisissa kilpailuissa tapahtuneet UCI:n sääntöihin liittyvät rikkomukset tuomitaan ja rangaistaan lisenssin myöntäneen kansallisen liiton toimesta. Annettavat rangaistukset ovat UCI:n säännöissä. Toimenpiteet suoritetaan kansallisen liiton sääntöjen mukaan Maailman ja maanosan kalenterin kilpailuissa tapahtuneet välikohtaukset tuomitaan ja rangaistaan kohtien jne. mukaan Ellei toisin mainita, muut UCI:n sääntöihin liittyvät rikkomukset tuomitaan ja rangaistaan tuomarineuvoston tai kurinpitolautakunnan toimesta seuraavien sääntöjen mukaan Toimivaltaiselta kansalliselta liitolta vaaditaan päättäväisyyttä faktojen suhteen vaikka rangaistavalla henkilöllä olisi toisen maan lisenssi ennen rangaistusprosessia tai sen aikana Saatavissa liitosta englanninkielisenä. OSA XIII URHEILIJOIDEN TURVALLISUUS JA TERVEYDENTILA kts. UCI:n säännöt, OSA XIV DOPING kts. UCI:n säännöt, 231

18 232

19 OSA XV LUKU I VETERAANIT (MASTER) YLEISET SÄÄNNÖT Masters kilpailuissa noudatetaan sääntöjen yleisiä osia soveltuvin osin alla olevia kohtia lukuun ottamatta. LUKU II OSALLISTUMINEN MASTERS - KALENTERIN KILPAILUIHIN ( Maantie / rata / maastopyöräily ja cyclo cross ) Kaikki masters - lisenssin omaavat voivat osallistua UCI:n kansainvälisen masters - kalenterin kilpailuihin alla olevat rajoitukset huomioiden. I. Kyseinä vuonna UCI:n rekisteröityyn ammattilaistalliin ( TT I / II / III / naiset) kuuluvat. II. Kilpailijat jotka ovat osallistuneet kyseisenä vuonna maailman mestaruus kilpailuihin, olympialisiin, maanosan mestaruus- tai muihin kilpailuihin, alueellisiin kilpailuihin, kansanyhteisön kilpailuihin tai maailman cupiin. III. Kilpailija joka on kyseisenä vuonna osallistunut muuhun UCI:n kansainvälisen kalenterin kilpailuun kuin masters - kalenterin kilpailuun. Kohdat II ja III ovat lajikohtaisia: kilpailija suljetaan sen lajin kilpailusta, johon hän osallistunut kohtien II ja III mukaisesti. LUKU III LISENSSIT Mastersien maailman mestaruuskilpailuihin pyrkivien kilpailijoiden tulee esittää voimassa oleva lisenssi kilpailun toimistoon saadakseen kilpailunumeron ja luvan osallistua. Lisenssi tulee olla myönnetty kilpailijan UCI:hin kuuluvan kansallisen liiton toimesta ja lisenssin tulee olla voimassa koko vuoden Muissa kuin mastersien maailmanmestaruuskilpailuissa, kilpailija voi ottaa osaa kilpailuun kansallisen liittonsa myöntämällä väliaikaisella lisenssillä tai päivälisenssillä. Lisenssissä tulee olla selkeästi merkittynä lisenssin voimassaolon aika voimassaolon alusta sen loppuun. Kansallisen liiton tulee taata, että väliaikaisen lisenssin haltijalla on lisenssin voimassaolon ajan samat edut vakuutuksineen kuin vuotuisen lisenssin omaavilla. LUKU IV MASTERSIEN MAAILMANMESTARUUSKILPAILUT Mastersien maailmanmestaruuskilpailuihin osallistuva edustaa maatansa, mutta voi käyttää omavalintaista asua Kaikki yksityiskohdat jotka koskevat mastereiden maailmanmestaruuskilpailuiden eri kategorioita tulee olla saatavana kilpailun organisaatiolta tai UCI:n internet - sivuilta. 233

20 LUKU V PARAS SUORITUS UCI:n masters jaosto listaa parhaat suoritukset artiklan mukaisista rata kilpailuista kaikissa miesten ja ja naisten ikäkategorioissa Mastersien rata maailmanmestaruuskilpailuissa syntyneet parhaat suoritukset vahvistetaan UCI:n nimittämän komissaarin julistuksen mukaisesti UCI:n masters valiokuntaa tulee informoida muiden kilpailuiden parhaista suorituksista käyttämällä mastereille tarkoitettua vahvistuspyyntölomaketta. Seuraavat asiakirjat tulee liittää mukaan: tosite käsi - tai sähköisestä ajanotosta; kilpailun sijainti, kilpailun luonne ja päivämäärä. Lomake tulee olla allekirjoitettu kilpailuun nimitetyn UCI:n komissaarin toimesta UCI:n masters valiokuntaa tulee informoida myös kilpailun ulkopuolisista (esim. paras tunnin suoritus) parhaista suorituksista käyttäen vahvistuspyyntölomaketta. Seuraavat asiakirjat tulee olla liitteenä: tosite käsi - tai sähköisestä ajanotosta; kilpailun sijainti, kilpailun luonne ja päivämäärä. Lomake tulee olla allekirjoitettu suorituksen seuranneen UCI:n komissaarin toimesta UCI:n masters valiokunta vahvistaa parhaat suoritukset Kaikissa muissa tilanteissa säännöt maailmanennätyksistä pätevät. (osa III, luku V). 234

21 OSA XVI VAMMAISPYÖRÄILY CYCLING FOR RIDERS WITH DISABILITIES kts. UCI:n säännöt 235

22 236

UCI:n ja SPU:n sääntöihin liittyvät rikkomukset voidaan näyttää toteen eri tavoilla.

UCI:n ja SPU:n sääntöihin liittyvät rikkomukset voidaan näyttää toteen eri tavoilla. OSA XII KURINPITOMENETTELYT JA RANGAISTUKSET 12.1.000 Tässä osassa käsitellään UCI:n ja SPU:n sääntöjen rikkomisesta seuraavia rangaistuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä niissä tapauksissa, joissa

Lisätiedot

UCI:n ja SPU:n sääntöihin liittyvät rikkomukset voidaan näyttää toteen eri tavoilla.

UCI:n ja SPU:n sääntöihin liittyvät rikkomukset voidaan näyttää toteen eri tavoilla. OSA XII KURINPITOMENETTELYT JA RANGAISTUKSET 12.1.000 Tässä osassa käsitellään UCI:n ja SPU:n sääntöjen rikkomisesta seuraavia rangaistuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä niissä tapauksissa, joissa

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo TEKNINEN OPAS Liakan tempo 2.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kilpailun toimihenkilöt 2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille 3. Kilpailu 4. Liitteet - kartat - kilpailunumeron kiinnittäminen - lähtöluettelot

Lisätiedot

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015)

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) KURINPITOSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) 1 Soveltamisala Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat a) liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen

Lisätiedot

12. KILLIN KAIVIN GP

12. KILLIN KAIVIN GP 12. KILLIN KAIVIN GP 21.5.2016 12. KILLIN KAIVIN GP 21.5.2016 KILPAILUN TOIMIHENKILÖT kilpailun johtaja ylituomari tuomarit, tuomarineuvosto ratamestari järjestyksenvalvonta liikenteenohjaus kuulutus Tapio

Lisätiedot

10. KILLIN KAIVIN GP SM-KORTTELI 17.5.2014

10. KILLIN KAIVIN GP SM-KORTTELI 17.5.2014 10. KILLIN KAIVIN GP SM-KORTTELI 17.5.2014 SM-KORTTELIAJO JA 10. KILLIN KAIVIN GP 17.5.2014 KILPAILUN TOIMIHENKILÖT kilpailun johtaja ylituomari tuomarit, tuomarineuvosto ratamestari järjestyksenvalvonta

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Bioracer Evoc GP

TEKNINEN OPAS. Bioracer Evoc GP TEKNINEN OPAS Bioracer Evoc GP 13.5.2017 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Kilpailun organisaatio 3.Ohjeita kilpailijoille 3.1. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut 3.2. Kilpailuluokat 3.3. Kilpailukanslia

Lisätiedot

Kari Mäkinen. Tarmo Niemi, Markku Nieminen, Rauno Pääsky, Erkki Jäppinen

Kari Mäkinen. Tarmo Niemi, Markku Nieminen, Rauno Pääsky, Erkki Jäppinen 9. KILLIN KAIVIN GP 18.5.2013 KILPAILUN TOIMIHENKILÖT kilpailun johtaja ylituomari tuomarit, tuomarineuvosto ratamestari järjestyksenvalvonta liikenteenohjaus kuulutus Tapio Niemi Hannu Autio Hannu Autio,

Lisätiedot

Masters PM-KILPAILUT

Masters PM-KILPAILUT Masters PM-KILPAILUT 30.-31.07.2011 Sipoo - Suomi KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1. KILPAILUSSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja Pohjoismaiden Pyöräilyliiton kilpailusääntöjä sekä

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa 16.06.2017 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - jäsenseurojen

Lisätiedot

Kurinpitosäännöstö Suomen Agilityliitto / hallitus

Kurinpitosäännöstö Suomen Agilityliitto / hallitus KURINPITOSÄÄNNÖSTÖ 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Suomen Agilityliitto ry:n (SAGI) lisenssinhaltijat ovat velvollisia kaikessa toiminnassaan noudattamaan urheilun yleisiä eettisiä arvoja, reilun pelin periaatteita

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. SM Cyclocross 2016 18.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kilpailun toimihenkilöt. 2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille. 3.

TEKNINEN OPAS. SM Cyclocross 2016 18.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kilpailun toimihenkilöt. 2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille. 3. TEKNINEN OPAS SM Cyclocross 2016 18.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kilpailun toimihenkilöt 2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille 3. Aikataulu 4. Kartat 15.10.2015 Kilpailun järjestäjä: Kilpailukeskus:

Lisätiedot

Maantiepyöräilyn aika-ajo Suomenmestaruus tekninen opas. Riihimäki 27.6. 2014. www.hypykisat.fi

Maantiepyöräilyn aika-ajo Suomenmestaruus tekninen opas. Riihimäki 27.6. 2014. www.hypykisat.fi Maantiepyöräilyn aika-ajo Suomenmestaruus tekninen opas Riihimäki 27.6. 2014 www.hypykisat.fi Kilpailuorganisaatio Kilpailunjärjestäjä Riihimäen Kiista-Veikot ry Hyvinkään Pyöräilijät ry Kilpailun vastuuhenkilöt

Lisätiedot

MAANTIEPYÖRÄILYN ISM-KILPAILUT 18.-19.7.2009 KILPAILUOHJE

MAANTIEPYÖRÄILYN ISM-KILPAILUT 18.-19.7.2009 KILPAILUOHJE KÄLVIÄN TARMO 100 VUOTTA. MAANTIEPYÖRÄILYN ISM-KILPAILUT 18.-19.7.2009 KILPAILUOHJE PÄIVÄYS: 15.07.2009/TAPIO RAUMA YLEISTÄ Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja SPU:n sääntöjä, kilpailun järjestäjän ohjeita

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. PSM-ratakilpailut nro76 KUUSAMO

TEKNINEN OPAS. PSM-ratakilpailut nro76 KUUSAMO TEKNINEN OPAS PSM-ratakilpailut nro76 KUUSAMO Su 14.8.2011 SISÄLTÖ Kilpailun toimihenkilöt...3 1.1. Tuomarineuvosto...3 1.2. Kilpailun vastuuhenkilöt...3 1.3. Ensiapu...3 Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille...4

Lisätiedot

kilpailun johtaja Tapio Niemi puh 040 5827 167 ylituomari Hannu Autio puh 0400 635 032 Raimo Sivula, Jaakko Kontula

kilpailun johtaja Tapio Niemi puh 040 5827 167 ylituomari Hannu Autio puh 0400 635 032 Raimo Sivula, Jaakko Kontula PIRKKA MTB, SM MARATON 15.09.2013 KILPAILUN TOIMIHENKILÖT järjestävä seura Tampereen Yritys ry kilpailun johtaja Tapio Niemi puh 040 5827 167 ylituomari Hannu Autio puh 0400 635 032 tuomarineuvosto tuomarit

Lisätiedot

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Suomen Uimaliiton (jäljempänä liitto) sääntöjen, kilpailumääräysten, edustusoikeusmääräysten, sarjamääräysten, näiden rangaistusmääräysten ja muiden

Lisätiedot

Riihimäki 28.-29.6. 2014

Riihimäki 28.-29.6. 2014 Maantiepyöräilyn Suomenmestaruuskilpailun tekninenopas Riihimäki 28.-29.6. 2014 www.hypykisat.fi Kilpailuorganisaatio Kilpailunjärjestäjä Riihimäen Kiista-Veikot ry Hyvinkään Pyöräilijät ry Kilpailun vastuuhenkilöt

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. PSM-ratakilpailut KUUSAMO

TEKNINEN OPAS. PSM-ratakilpailut KUUSAMO TEKNINEN OPAS PSM-ratakilpailut KUUSAMO La 13.7.2013 SISÄLTÖ 1. Kilpailun toimihenkilöt... 3 1.1. Tuomarineuvosto... 3 1.2. Kilpailun vastuuhenkilöt... 3 1.3. Ensiapu... 3 2. Ohjeita kilpailijoille ja

Lisätiedot

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilo t ja yhteiso t: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - kilpailutoimintaa harjoittavat

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY. KURINPITOMÄÄRÄYKSET (kurinpitosääntö) 1. VOIMASSA OLEVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY. KURINPITOMÄÄRÄYKSET (kurinpitosääntö) 1. VOIMASSA OLEVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY KURINPITOMÄÄRÄYKSET (kurinpitosääntö) 1. VOIMASSA OLEVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET 1.1 Liiton säännöt (liiton jäsenyys) Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 15. - 16.7.2017 KILPAILUOHJE Päivitetty 12.7.2017 KAUHAJOKI TEMPO 15.7.2017 klo 11.00 Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki HYYPÄNLAAKSO MAANTIE 16.7.2017 klo 10.00 Kilpailukeskus:

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Mastercupin osakilpailu

TEKNINEN OPAS. Mastercupin osakilpailu TEKNINEN OPAS versio 1.0 19.8.2015 Teknistä opasta täydennetään tarvittaessa ennen kilpailua, tarkista että käytössäsi on viimeisin versio tästä oppaasta. ( www.koivistonisku.fi ) Mastercupin osakilpailu

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. OULU-LEHDEN TERVAETAPIT 4.-5.7.2015 Kultainen Kampi osakilpailu Master Cup osakilpailu

TEKNINEN OPAS. OULU-LEHDEN TERVAETAPIT 4.-5.7.2015 Kultainen Kampi osakilpailu Master Cup osakilpailu TEKNINEN OPAS OULU-LEHDEN TERVAETAPIT 4.-5.7.2015 Kultainen Kampi osakilpailu Master Cup osakilpailu PowerBar Tempo Pikku-Syöte Maantieajo Pyörä-Suvala Kriterium SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kilpailun toimihenkilöt

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS SM-PARITEMPO 23.8.2015

TEKNINEN OPAS SM-PARITEMPO 23.8.2015 TEKNINEN OPAS SM-PARITEMPO 23.8.2015 Jenni Petrelius 1. KILPAILUSSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Kilpailussa noudatetaan UCI:n, Suomen Pyöräilyunioni ry:n kilpailusääntöjä sekä näitä kilpailumääräyksiä.

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA TEKNINEN OPAS v.1.0 15.6.2015

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA TEKNINEN OPAS v.1.0 15.6.2015 1 / 5 Royal Pyöräily 5.7.2015 Royal Cycling Team Ry KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA TEKNINEN OPAS v.1.0 15.6.2015 1. Kilpailussa noudatettavat säännöt ja määräykset Tämä ohje koskee ainoastaan kilpasarjassa ajavia

Lisätiedot

1. Kilpailujen järjestämisen helpottaminen Muutoksista suurimman osan tarkoituksena on helpottaa kilpailujen järjestämistä.

1. Kilpailujen järjestämisen helpottaminen Muutoksista suurimman osan tarkoituksena on helpottaa kilpailujen järjestämistä. LAJISÄÄNTÖMUUTOKSET 1(5) Suomen Suunnistusliiton liittohallitus on hyväksynyt kokouksissaan 7.3.2017 ja 2.5.2017 seuraavat lajisääntömuutokset 1. Kilpailujen järjestämisen helpottaminen Muutoksista suurimman

Lisätiedot

Heidi Sinda. Jarmo Murola. Baltic Carriage Driving League Baltic Valjakkoajo Liiga

Heidi Sinda. Jarmo Murola. Baltic Carriage Driving League Baltic Valjakkoajo Liiga 1 Baltic Carriage Driving League Baltic Valjakkoajo Liiga Valjakkoajurien liiga, Baltic Carriage Driving League, perustettiin joulukuun 8. päivänä 2010. Baltic Valjakkoajo Liigan tavoite on edistää valjakkoajurien

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE Päivitetty 02.06.2015 No:31 KAUHAJOKI TEMPO 13.6.2015 klo 12.00 Mastercupin osakilpailu Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki No:32 HYYPÄNLAAKSO

Lisätiedot

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi.

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi. (MAKSUJÄRJESTELMÄ) Suomen Ratsastajainliitto on ottamassa käyttöönsä maksujärjestelmän Kipaan. Kun ilmoittaudut kilpailuun, niin kaikki maksaminen tapahtuu verkkopankin kautta. Kilpailun loputtua saat

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATA SARJA 2012 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

Kuusamo, Nyt kutsuu mua Kuusamo. Metsän näen jämäkän, ja vaaran sinertävän TEKNINEN OPAS

Kuusamo, Nyt kutsuu mua Kuusamo. Metsän näen jämäkän, ja vaaran sinertävän TEKNINEN OPAS Kuusamo, Nyt kutsuu mua Kuusamo. Metsän näen jämäkän, ja vaaran sinertävän TEKNINEN OPAS Kuusamoajo, nro 81 Yhteislähtöinen maantiepyöräilyn PSM-kilpailu ja kuntoajo La 13.8.2011 SISÄLTÖ 1. Kilpailun toimihenkilöt...3

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu 24.2.2016 2 Sisältö 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 KILPAILUSARJAT... 3 3 KILPAILUNAIKAINEN

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry, Seuraamusasteikko (13.11.2015)

AKK-Motorsport ry, Seuraamusasteikko (13.11.2015) AKK-Motorsport ry, Seuraamusasteikko (13.11.2015) Seuraamusasteikko on tarkoitettu sääntörikkomuksista johtuvien sanktioiden määrittämiseen työkaluksi tuomaristoille, lajiryhmille ja hallitukselle yhtenäisen

Lisätiedot

SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö Syyskuu 2011

SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö Syyskuu 2011 SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö Syyskuu 2011 Johdanto Kilpailubridgen laki edellyttää kaikilta pelaajilta korkeimpien

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATASARJA 2013 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

SÄÄNTÖKANSIO. 1 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2015 (alustava versio)

SÄÄNTÖKANSIO. 1 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2015 (alustava versio) SÄÄNTÖKANSIO 1 2 KILPAILUSÄÄNNÖT Alkuperäiskäännös UCI:n englanninkielisestä versiosta: Vesa Mattila (1998) Lisäysten ja korjausten käännökset: Heidi Miikkulainen (2002) Lisäysten ja korjausten käännökset

Lisätiedot

JPH Fysio-tempo Mouhijärvellä 9.5.2015

JPH Fysio-tempo Mouhijärvellä 9.5.2015 JPH Fysio-tempo Mouhijärvellä 9.5.2015 Puheenjohtajan tervehdys Moro! Tervetuloa kaikki kilpailemaan 9.5. äitienpäivän aattona keväiselle Mouhijärvelle JPH Fysio-tempoon. Kausi on aluillaan ja nyt on hyvä

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2011 1(5) SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATA SARJA 2013 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS

23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS 23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS versio 1.1 16.6.2016 Teknistä opasta täydennetään tarvittaessa ennen kilpailua, tarkista että käytössäsi

Lisätiedot

2.1.001 Maantiekilpailut luokitellaan kansainväliseen kilpailukalenteriin artiklan 2.1.005 mukaan.

2.1.001 Maantiekilpailut luokitellaan kansainväliseen kilpailukalenteriin artiklan 2.1.005 mukaan. OSA II MAANTIEKILPAILUT Luku I KILPAILUKALENTERI 2.1.001 Maantiekilpailut luokitellaan kansainväliseen kilpailukalenteriin artiklan 2.1.005 mukaan. Luvan Pro Tour kilpailun pitämiseen myöntää ammattipyöräilyn

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ. 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat

044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ. 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat 044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat 044.3 AJAJAT 044.3.1 Ajajien ikä 044.3.2 Ajovarusteet 044.4 RATA 044.5 HARJOITUKSET 044.6

Lisätiedot

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011 OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011 Tuomarioikeuksia ja koulutusta koskevat määräykset 3(7) 1. TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on kolme kansallisten

Lisätiedot

Suomen Mestaruuskilpailut

Suomen Mestaruuskilpailut Maastopyöräily XCO Suomen Mestaruuskilpailut 17.7.2011 Hyvinkää Tekninen opas 2011.1 Opasta täydennetään ennen kilpailua. Tarkistakaa kisan sivuilta, että käytössänne on uusin versio. www.hypy.fi Kilpailussa

Lisätiedot

Tärkeimmät Sääntömuutokset. Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014)

Tärkeimmät Sääntömuutokset. Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014) Tärkeimmät Sääntömuutokset Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014) Vammaisurheilijan osallistuminen Lajinjohtaja voi tarvittaessa soveltaa sääntöjä mahdollistaakseen urheilijan osallistumisen, kuitenkin

Lisätiedot

LAPPEENRANTA GP 28.4.2012. Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt

LAPPEENRANTA GP 28.4.2012. Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt LAPPEENRANTA GP 28.4.2012 Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt KILPAILUKUTSU: Joulella pisimmälle Lappeenranta GP on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyönä

Lisätiedot

OULU-LEHDEN TERVAETAPIT

OULU-LEHDEN TERVAETAPIT TEKNINEN OPAS OULU-LEHDEN TERVAETAPIT 11. - 13.7.2014 Pikku-Syöte Velo PowerBar Tempo Special Bike Maantieajo Pyörä-Suvala Kriterium SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kilpailun toimihenkilöt 2. Ohjeita kilpailijoille

Lisätiedot

XXXX PYHÄJÄRVI AJOT. Aika-ajot. MASTER cup 24.8.2014 SÄKYLÄ TOP 1.2.1 / 19.8.2014

XXXX PYHÄJÄRVI AJOT. Aika-ajot. MASTER cup 24.8.2014 SÄKYLÄ TOP 1.2.1 / 19.8.2014 XXXX PYHÄJÄRVI AJOT Aika-ajot MASTER cup 24.8.2014 SÄKYLÄ TEKNINEN OPAS TOP 1.2.1 / 19.8.2014 Opasta täydennetään ennen kilpailua. Tarkistakaa nettisivulta, että käytössänne on uusin versio oppaasta. www.sakylanyritys.profiili.fi.

Lisätiedot

Pakoputkihuolto A. Anttila SM-Sprint. Korvenkylä Junkkari 14.10.2012

Pakoputkihuolto A. Anttila SM-Sprint. Korvenkylä Junkkari 14.10.2012 Pakoputkihuolto A. Anttila SM-Sprint Korvenkylä Junkkari 14.10.2012 OHJAAJAINFO Ajo-ohje Varikko ja kilpailutoimisto sijaitsevat Korvenkylän koululla ja sen välittömässä läheisyydessä, osoite on Korventie

Lisätiedot

Imatra 2.11.2012. Annmari Viljanmaa

Imatra 2.11.2012. Annmari Viljanmaa Imatra 2.11.2012 Annmari Viljanmaa TUOMARINEUVOSTON TULEE KOKOONTUA RIKKOMUKSEN ILMETESSÄ Todetaan itse / hiihtotapavalvonta/muu toimitsija/ protesti EI käsitellä turuilla ja toreilla kuultuja asioita

Lisätiedot

79. Toimitsijoiden luokittelu ja lisenssit

79. Toimitsijoiden luokittelu ja lisenssit Määritellä kilpailulle tärkeät mediat ja huolehtia tiedottamisesta näille sekä ennakkoon, kilpailun aikana että sen jälkeen. Järjestää kilpailuun liittyvät mahdolliset lehdistötilaisuudet Järjestää median

Lisätiedot

HOPEASOMPA - SPRINTTI Lempäälä

HOPEASOMPA - SPRINTTI Lempäälä HOPEASOMPA - SPRINTTI Lempäälä 17.2.2017 PERINTEINEN HIIHTOTAPA (ICR 310.2.1) Perinteinen hiihtotapa käsittää: vuorohiihdon tasatyönnön haarakäynnin ilman luistovaihetta mäkien laskut käännökset Yksi-

Lisätiedot

2. Tiedotukset kilpailijoille Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kerhotalon ulkoseinällä.

2. Tiedotukset kilpailijoille Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kerhotalon ulkoseinällä. Optimisti ranking, Optimisti kadetti kilpailu 20-21.09.2014 Järjestäjä: Nyländska Jaktklubben, Koivusaari, Helsinki Purjehdusohjeet 1. Säännöt 1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä

Lisätiedot

Suomen Rotukanayhdistys ry järjestämän kansallisen näyttelyn

Suomen Rotukanayhdistys ry järjestämän kansallisen näyttelyn Suomen Rotukanayhdistys ry järjestämän kansallisen näyttelyn ULKOMUOTOLUOKKIEN NÄYTTELYSÄÄNNÖT POHJOISMAINEN STANDARDI Missä sitä noudatetaan ja ketkä sitä käyttävät Skandinavisk Fjerkrae siipikarjastandardia

Lisätiedot

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti:

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti: VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012-2013 A. VAROITUSTEN KERTYMINEN 1. Pelaajan saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä seuraavissa sarjamuotoisissa kilpailuissa: Futsal-Liiga, Futsal-Ykkönen

Lisätiedot

SM XCO Lieto 2015 versio 1 / 29.6.2015

SM XCO Lieto 2015 versio 1 / 29.6.2015 X C OS ML i e t o MAASTOPYÖRÄILYN XCO -SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 19.7.2015...2 1. Kilpailun toimihenkilöt...2 1.1. Tuomarineuvosto...2 1.2 Kilpailun vastuuhenkilöt...2 1.3. Ensiapu...2 2. Ohjeita kilpailijoille...3

Lisätiedot

LAPPEENRANTA GP SaimiaRACE Kilpailukutsu ja säännöt

LAPPEENRANTA GP SaimiaRACE Kilpailukutsu ja säännöt LAPPEENRANTA GP 25.4.2015 SaimiaRACE Kilpailukutsu ja säännöt KILPAILUKUTSU: SaimiaRACE Lappeenranta GP on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyönä järjestämä kilpailu,

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS PORKKA-SM-KORTTELIT

TEKNINEN OPAS PORKKA-SM-KORTTELIT 1 Paikka: Huurretie13, 33470 Ylöjärvi Aika: 21.8.2016 PORKKA-SM-korttelit klo 14: Elite, M-18, Naiset, N-18 SUP-Juniorikorttelit klo 11: M/N10- M/N16 1. Ilmoittautuminen ja osanottomaksu Porkka SM-kortteliin

Lisätiedot

Maantiepyöräilyn SM 2015 27-28.6.2015 ACT, Vantaa

Maantiepyöräilyn SM 2015 27-28.6.2015 ACT, Vantaa Maantiepyöräilyn SM 2015 27-28.6.2015 ACT, Vantaa TEKNINEN OPAS TOP 1.1 / 24.6.2015 Opasta täydennetään ennen kilpailua. Tarkistakaa nettisivulta, että käytössänne on uusin versio oppaasta: http://act.sporttisaitti.com/maantiesm2015/

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Päivitetty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 21.8.2017. Voimaantulo 1.1.2018. Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2015 SPORT & SPA HOTEL VESILEPPIS, LEPPÄVIRTA 24.10.2015 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO 2015 Kuopion Taekwondo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET Keskusvaalilautakunta 2013 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET I Yleiset määräykset 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan KY:n edustajiston vaalissa

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

Osallistujalta edellytetään lisenssin ohella rataleimatutkintoa. Tutkinnon voimassaolo on pystyttävä todistamaan kilpailupaikalla.

Osallistujalta edellytetään lisenssin ohella rataleimatutkintoa. Tutkinnon voimassaolo on pystyttävä todistamaan kilpailupaikalla. Sarjasäännöt 2014 Legends Trophy, Master, Pro ja Semi Pro Legends Cars Finland ry pidättää oikeuden muuttaa sarjasääntöjä kesken kauden. Luokkaa varten on laadittu tekniset säännöt piirustuksineen. Säännöt

Lisätiedot

OPTIMIST Ranking ESF Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland PURJEHDUSOHJEET

OPTIMIST Ranking ESF Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland PURJEHDUSOHJEET OPTIMIST Ranking ESF 3-4.9 2016 Esbo Segelförening rf Esbo, Finland PURJEHDUSOHJEET 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (PKS) 2013-2016 määriteltyjä sääntöjä. 1.2 Kansainvälinen

Lisätiedot

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA TEKNINEN OPAS v

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA TEKNINEN OPAS v 1 / 5 Royal-Pyöräily 9.7.2017 Royal Cycling Team ry KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA TEKNINEN OPAS v.1.0 21.6.2017 1. Kilpailussa noudatettavat säännöt ja määräykset 2. Kilpailuorganisaatio Tämä ohje koskee ainoastaan

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS SUOMEN KANOOTTILIITTO ry TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.3.2009 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 KILPAILUTEKNISET MÄÄRÄYKSET... 3 3 KILPAILUFORMAATTI...

Lisätiedot

Lajiliiton kurinpitomääräykset

Lajiliiton kurinpitomääräykset Lajiliiton kurinpitomääräykset 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - kilpailutoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt - jäsenseurojen

Lisätiedot

VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012

VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012 VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012 Huom! Kohdat A ja B koskevat piirin sarjoissa vain miesten Kolmosta ja Nelosta! A. VAROITUSTEN KERTYMINEN 1. Pelaajan saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä

Lisätiedot

Tekniikan päätoimitsijakoulutus

Tekniikan päätoimitsijakoulutus Tekniikan päätoimitsijakoulutus Koulutuksen tarkoitus Antaa koulutukseen osallistuvalle kokonaiskuva kilpailuiden järjestämisen vaatimuksista, tuloksena: Hyvin järjestettyjä kilpailuja Turvallisia kilpailuja

Lisätiedot

VÄRIVÖIDEN KILPAILUSÄÄNNÖT

VÄRIVÖIDEN KILPAILUSÄÄNNÖT VÄRIVÖIDEN KILPAILUSÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

Suomen Mestaruuskilpailujen ja ikäluokkien Suomen Mestaruuskilpailujen säännöt

Suomen Mestaruuskilpailujen ja ikäluokkien Suomen Mestaruuskilpailujen säännöt Suomen Mestaruuskilpailujen ja ikäluokkien Suomen Mestaruuskilpailujen säännöt 1.1 Kilpailu Suomen mestaruudesta ja Ikäluokan Suomen mestaruudesta ajetaan lajeissa ja luokissa jotka on näiden sääntöjen

Lisätiedot

Jari Ollila puheenjohtaja Tampereen Pyörä-Union

Jari Ollila puheenjohtaja Tampereen Pyörä-Union JPH Fysio-tempo Mouhijärvellä 7.5.2016 Puheenjohtajan tervehdys Moro! Tervetuloa taas kaikki kilpailemaan 7.5. keväiselle Mouhijärvelle JPH Fysiotempoon. Viime keväänä sää ei suosinut kilpailuamme, mutta

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. 05.11.2010. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö

SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. 05.11.2010. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. 05.11.2010 Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö Johdanto Kilpailubridgen laki edellyttää kaikilta pelaajilta korkeimpien

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMIVALTA NYT JA TULEVAISUUDESSA

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMIVALTA NYT JA TULEVAISUUDESSA URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMIVALTA NYT JA TULEVAISUUDESSA URHEILUOIKEUDEN PÄIVÄ 5.11.2015 HENRIK ZILLIACUS URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TAPAUKSET 1991-2015 45 40 40 35 33 30 25 24 27 24 26 20

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SM AIKA-AJO KESKIVIIKKONA 24.6.2015 NOORMARKUSSA

PYÖRÄILYN SM AIKA-AJO KESKIVIIKKONA 24.6.2015 NOORMARKUSSA PYÖRÄILYN SM AIKA-AJO KESKIVIIKKONA 24.6.2015 NOORMARKUSSA Sivu 1 / 14 SISÄLLYSLUETTELO 1.KILPAILUN ORGANISAATIO 2.OHJEITA KILPAILIJOILLE YLEISTÄ SÄÄNNÖISTÄ JA VAKUUTUKSISTA DOPINGTESTAUS KILPAILUTOIMISTO

Lisätiedot

Erikoistilanteiden kirjaaminen maastokokeissa

Erikoistilanteiden kirjaaminen maastokokeissa Erikoistilanteiden kirjaaminen maastokokeissa 6.6.2017 1(6) Erikoistilanteiden kirjaaminen maastokokeissa Jos koiran omistaja on luovuttanut koiran kilpailukirjan toimistoon on koira siinä kohtaa kirjattu

Lisätiedot

POHJANMAAN TASANOPEUS AL-CUP 1. OSAKILPAILU TASANOPEUSAJO KUTSU ALAHÄRMÄ EPUA RY/ POHJANMAAN TASANOPEUS HARRASTAJAT.

POHJANMAAN TASANOPEUS AL-CUP 1. OSAKILPAILU TASANOPEUSAJO KUTSU ALAHÄRMÄ EPUA RY/ POHJANMAAN TASANOPEUS HARRASTAJAT. POHJANMAAN TASANOPEUS AL-CUP 1. OSAKILPAILU TASANOPEUSAJO KUTSU 1.7.2017 ALAHÄRMÄ EPUA RY/ POHJANMAAN TASANOPEUS HARRASTAJAT Järjestäjä: Etelä-Pohjanmaan UrheiluAutoilijat Ry. Järjestää Pohjanmaan Tasanopeusajo

Lisätiedot

Yhteenveto keskeisistä hiihtosäännöistä

Yhteenveto keskeisistä hiihtosäännöistä Yhteenveto keskeisistä hiihtosäännöistä Tämän yhteenvedon tarkoitus ja käyttö - Yhteenveto sisältää keskeisiä sääntöjä esimerkkeineen hiihtäjille (kilpailijan velvollisuudet) - Yhteenvedon tavoitteena

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNTÖJEN (ICR) MUUTOKSET A- ja B-tason TD-koulutus, Lahti Juha Kolu

KILPAILUSÄÄNTÖJEN (ICR) MUUTOKSET A- ja B-tason TD-koulutus, Lahti Juha Kolu KILPAILUSÄÄNTÖJEN (ICR) MUUTOKSET 2016-2017 A- ja B-tason TD-koulutus, Lahti 11.11.2017 Juha Kolu Kaikkia lajeja koskevat säännöt (ICR 200) ICR 205: Riippumatta kilpailijoiden iästä, sukupuolesta, rodusta,

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

Vuoden 2011 parhaat haussa!

Vuoden 2011 parhaat haussa! Vuoden 2011 parhaat haussa! Pian on taas käsillä se hetki, jolloin PON-kerho voi ylpeänä onnitella menestyneitä jäseniään! Tietoja Paras PON 2011 -pisteistä kerätään heti vuoden alusta ja tulokset julkistetaan

Lisätiedot

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira.

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira. Vuoden koira 2014-kilpailu Vuoden koira valintaan voit osallistua toimittamalla ohjeiden mukaan vuoden aikana virallisista kokeista tai näyttelyistä saavutetut tulokset (+kopion kilpailukirjasta) alla

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry.

Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry. Hyväksyntä: Versio Päiväys Hyväksyjä 1.0 27.11.2008 Suomen Bridgeliiton syyskokous 1 Sisällysluettelo Johdanto...3 Perusteet kurinpitotoimiin...4 Kurinpitorangaistukset...5

Lisätiedot

I OHJELMA 15.7.2009 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.

I OHJELMA 15.7.2009 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. KILPAILUN SÄÄNNÖT KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi Neste Jari-Pekka Ralli Päivämäärä 12.09.2009 Kilpailun arvo / sarjalogo F-Cup Kilpailun järjestäjä Heinolan Urheiluautoilijat ry Paikkakunta Heinola I

Lisätiedot

41. PYHÄJÄRVI AJOT. Aika-ajot. MASTER cup 29.8.2015 SÄKYLÄ TOP 1.2.1 / 30.6.2015

41. PYHÄJÄRVI AJOT. Aika-ajot. MASTER cup 29.8.2015 SÄKYLÄ TOP 1.2.1 / 30.6.2015 41. PYHÄJÄRVI AJOT Aika-ajot MASTER cup 29.8.2015 SÄKYLÄ TEKNINEN OPAS TOP 1.2.1 / 30.6.2015 Opasta täydennetään ennen kilpailua. Tarkistakaa nettisivulta, että käytössänne on uusin versio oppaasta. www.sakylanyritys.profiili.fi.

Lisätiedot