Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 60 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Rakennuslaprip Oy:n ja Pornaisten kunnan välillä laaditun kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen Edustajan nimeäminen HUS:n jäsenkuntien talous- ja raha-asioita käsittelevään työryhmään Kunnan edustajan nimeäminen HUS:n keskustelutilaisuuteen Suunnitelmallisten palkattomien vapaiden menettelytapaohjeiden soveltaminen alkaviin työ- ja virkasuhteisiin Verkko-osuuskunta Kajon lainatakaushakemus 44 * 71 Sopimus jätevesiviemärin rakentamisesta Ojalantien kiinteistöille ja Linnunlaulun kunnallistekniikan rakentaminen Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueen laajennus Lisämäärärahan myöntäminen MOPO-hankkeen ATK-kustannuksiin Määrärahan siirto elinkeinoelämän kehittämisestä yleishallintoon Lisämäärärahan esittäminen kunnanhallituksen/sosiaali- ja terveystoimen ja yleishallinnon käyttötalousmenoihin vuodelle Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Kuisma Risto Janhunen Sari Putus Jaana Rantala Markku Runolinna Liljan-Kukka Sillanpää Jaakko Tanner Tuula Haapakoski Asta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 puheenjohtaja poissa Sivu 60 poissa, ei varajäsentä Sari Janhusen varajäsen Yrtti Seppo Mattila Kaj Kalsola Matti Marttila Seija Kaikkonen Timo kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj hallintojohtaja, esittelijä kamreeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liljan-Kukka Runolinna ja Tuula Tanner. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Risto Kuisma Pöytäkirjanpitäjä Timo Kaikkonen PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Liljan-Kukka Runolinna Tuula Tanner PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus RAKENNUSLAPRIP OY:N JA PORNAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ LAADITUN KAUPPA- KIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 38, liite 10 Rakennuslaprip Oy:n ja Pornaisten kunnan välillä on laadittu kauppakirjaluonnos, jolla Pornaisten kunta myy Kirveskosken kylässä sijaitsevasta Lintukallio-nimisestä tilasta ( ) sekä Kirkkohaka-nimisestä tilasta ( ) yhteensä noin m 2 :n suuruisen määräalan. Määräalasta muodostuu asemakaavan mukaiset lohkomattomat tontit 3 (3006 m 2 ) ja 4 (2428 m 2 ) korttelissa 85. Määräalan kauppahinta on satakahdeksantoistatuhatta ( ) euroa. Kaupan kohteena oleva määräala sijaitsee Revontien varressa ja on asemakaavan mukaista rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR). Rakennusoikeutta kaupan kohteena olevalla alueella on tehokkuudella e=0,20 yhteensä k-m2. Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti 70 % kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kunnanvaltuuston kauppaa koskeva päätös on saanut lainvoiman, siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Lisäksi ostaja sitoutuu noudattamaan kunnan alueelle laatimia ja kunnanhallituksen hyväksymiä rakentamisohjeita. Muut kaupan ehdot käyvät selville esityslistan liitteenä 10 olevasta kauppakirjaluonnoksesta. Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi Rakennuslaprip Oy:n ja Pornaisten kunnan välillä tehdyn kaupan liitteenä 10 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus EDUSTAJAN VALITSEMINEN KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Khall 39 Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina klo alkaen Helsingissä Hotelli Presidentissä, osoitteessa Eteläinen Rautatiekatu 4, Sali Urho, Helsinki. Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla klo Kokouksessa käsitellään yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan Kuntarahoitus Oyj:n pidettävään yhtiökokoukseen. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallitus nimesi Kuntarahoitus Oyj:n pidettävään yhtiökokoukseen kunnan edustajaksi kamreeri Timo Kaikkosen.

5 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HUS:N JÄSENKUNTIEN TALOUS- JA RAHA-ASIOITA KÄSITTELEVÄÄN TYÖRYHMÄÄN Khall 40 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on päivätyllä kirjeellään ilmoittanut, että yhtymähallitus on päättänyt perustaa jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi jäsenkuntien talousjohdon ja HUS:n välisen työryhmän. työryhmän tarkoituksena on toimia yhteistyötä ja luottamusta lisäävänä valmistelevana foorumina tavoitteenaan lisätä tiedonkulkua sekä luoda yhteistä tahto- ja tavoitetilaa tehtäväpiiriinsä liittyvissä asioissa. HUS:n ja kuntien viralliset toimielimet vastaavat kuitenkin kukin osaltaan varsinaisesti päätettävistä toimenpiteistä ja kehittämishankkeista. Kirjeessä todetaan, että jäsenkuntien ja HUS:n talousjohdon työryhmän tehtävänä on omistajaohjauksen edellytysten ja luottamuksellisen jäsenkuntayhteistyön edistäminen sekä viranhaltijavalmistelun tukeminen seuraavissa asiakokonaisuuksissa: - kuntaraportointi ja laskutus - investointistrategia ja suunnittelu - tilaaja-tuottajamallin soveltaminen - tuotteistus ja hinnoittelu - opetuksen ja tutkimuksen rahoitus - käyttöastelaskenta. HUS:n hallitus pyytää Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkeja nimeämään edustajansa sekä Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueiden jäsenkuntia nimeämään sairaanhoitoaluekohtaisesti yhden yhteisen edustajan työryhmään. Itä-Uudenmaan kuntajohtajat ovat kokouksessaan päättäneet nimetä Porvoon sairaanhoitoalueen edustajaksi ko. työryhmään talousjohtaja Ralf Sjödahlin. Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Itä-Uudenmaan kuntajohtajien esityksen mukaisesti HUS:n ja jäsenkuntien talous- ja raha-asioita käsittelevään työryhmään Porvoon sairaanhoitoalueen edustajaksi talousjohtaja Ralf Sjödahlin. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh /..

6 Kunnanhallitus Khall 40./.. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HUS:N KESKUSTELUTILAISUUTEEN Khall 41 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kutsuu päivätyllä kirjeellään jäsenkuntiensa edustajat info- ja keskustelutilaisuuteen torstaina klo alkaen Lohjan sairaalan auditorioon. Tilaisuus on tarkoitettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueiden päättäjille. Tilaisuudessa keskustellaan ajankohtaisista HUS:a ja sen sairaanhoitoalueita sekä terveydenhuoltolain valmistelua koskevista asioista. Sairaanhoitoalueiden jäsenkuntien kunnanhallituksia pyydetään nimeämään tilaisuuteen 1-2 edustajaa kustakin kunnasta. Kunnanhallitus nimeää edustajan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin järjestämään keskustelutilaisuuteen Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallitus nimesi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin järjestämään keskustelutilaisuuteen edustajaksi Jaana Putuksen. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa

8 Kunnanhallitus SUUNNITELMALLISTEN PALKATTOMIEN VAPAIDEN MENETTELYTAPAOHJEIDEN SOVELTAMINEN ALKAVIIN TYÖ- JA VIRKASUHTEISIIN Khall 42 Kunnanhallitus on päättänyt :ssä 23 menettelytapaohjeista suunnitelmallisten palkattomien vapaiden pitämisestä henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi vuonna Ilmoitukset vapaiden pitämisestä tuli tehdä mennessä. Kunnanhallitus päättää, että :ssä 23 hyväksyttyjä menettelytapaohjeita suunnitelmallisten palkattomien vapaiden pitämiseen sovelletaan myös henkilöihin, joiden työ- tai virkasuhde alkaa jälkeen ja kestää vuoden 2010 loppuun saakka. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus VERKKO-OSUUSKUNTA KAJON LAINATAKAUSHAKEMUS Khall 43 Verkko-osuuskunta Kajo on päivätyllä kirjeellä hakenut Pornaisten ja Mäntsälän kunnilta lainatakausta valokuitupohjaisen monipalveluverkon rakentamiseksi eteläiseen Mäntsälään ja koko Pornaisten kunnan alueelle yhteistyössä Mustijoen, Suonen ja Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntien kanssa. Verkko-osuuskunta Kajo on rakentanut verkkoa vuodesta 2004 lähtien. Verkko kattaa tällä hetkellä vesiosuuskunta Mustijoen ja Etelä- Pornaisten vesiosuuskunnan koko toimialueen. Verkon rakentaminen on katettu liittymismaksuilla ja Porvoon Osuuspankilta otetuilla lainoilla, joilla on yksityinen takaus. Verkon rakentaminen on maksanut 2,44 M ja sen tasearvo on tällä hetkellä 2,24 M. Osuuskunnassa on jäseniä 680 ja tehtyjä liittymäsopimuksia on 599. Valmistuneilla alueilla verkko-osuuskunta Kajoon on liittynyt keksimäärin 75 % talouksista. Kajo esittää, että Mäntsälän ja Pornaisten kunnat takaavat kumpikin alueellaan rakennettavan Kajon kuituverkon lainat kokonaisuudessaan. Takausta haetaan myös jo rakennetun verkon lainoille. haettavan takauksen määrä on 1,38 M kummaltakin kunnalta. Monipalveluverkko toteutetaan ns. avoimen pääsyn periaatteella siten, että kaikilla palvelun tuottajilla on mahdollisuus tarjota palveluitaan verkon liittymienkäyttöön. Verkko-osuuskunta ostaa verkon operointi- ja valvontapalvelut Mäntsälän Sähkö Oy:ltä. Kajon verkkorakentaminen työllistää huomattavasti paikallisia palveluyrityksiä. Mäntsälän kunta pyysi Suomen Kuntaliitolta lausuntoa Verkko-osuuskunta Kajon lainatakauksesta koskien 1. omavelkaisen takauksen myöntämistä kunnan toimialaan kuuluvana asiana sekä 2. täyttääkö takauksen mahdollinen myöntäminen EU:n kilpailu- ja tukilainsäädännön mukaiset ehdot. Suomen Kuntaliiton päivätyssä lausunnossa todetaan mm. Kunnan toimialasta: Valokuituisen laajakaistaverkon rakentamisessa ei ole kyse kunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluvasta toiminnasta vaan asiaa arvioidaan kunnan./..

10 Kunnanhallitus Khall 43./.. yleisen toimialan perusteella. Laajakaistaverkon rakentamisen voidaan periaatteessa katsoa edistävän kunnan asukkaita palvelevaa infrastruktuuria. Jos takauksella tuetaan kaupallista elinkeinotoimintaa ja selkeästi markkinoilla toimivaa liikeyritystä, takauskriteerit ovat tiukat. Takaus voi kuulua kunnan toimialaan silloin, kun tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen, uusien pysyvien työpaikkojen luominen tai työpaikkojen säilyminen kunnassa. Jos takauksella tuetaan sellaista toimintaa, josta kunta on järjestämisvastuussa, takauksen myöntämisen kriteerejä voidaan arvioida jossain määrin lievemmin. Kun on kyse merkittäviltä osin jo olemassa olevien lainojen takaamisesta, on takaus lähtökohtaisesti kunnan toimialan kannalta ongelmallinen. Takaus johtaisi aiemman takaajan vapautumiseen takausvastuusta ja lainanantajan aseman parantumiseen kunnan tullessa riskinkantajaksi. Lausunnon mukaan on varsin mahdollista, että tällainen takaus ei kuulu kunnan toimialaan. Viime kädessä hallintotuomioistuin yksittäistapauksissa ratkaisee lopullisesti, kuuluuko tietty tehtävä kunnan toimialaan. EU:n valtiontukisääntöjen soveltamisesta Mikäli julkinen sektori myöntää takauksen edullisemmin ehdoin kuin mitä kysymyksessä oleva yritys olisi saanut vastaavan takauksen rahoitusmarkkinoilta, niin silloin takaukseen sisältyy julkista tukea. Julkisen sektorin takauksesta saatava hyöty on se, että julkinen sektori vastaa takaukseen liittyvästä riskistä. Kysymyksessä voi olla 107 artiklan mukainen valtiontuki, vaikka julkinen sektori ei joutuisi maksamaan takaamaansa määrää. Tuen myöntäminen tapahtuu sillä hetkellä, kun takaus annetaan, ei sillä kun takaussuoritusta vaaditaan tai kun suoritetaan takaussitoumuksen mukaisia maksuja. Kuntaliiton käsityksen mukaan Verkko-osuuskunta Kajo harjoittaa taloudellista toimintaa eikä lausunnossa voida pois sulkea sitä, että tuella voi olla potentiaalinen vaikutus jäsen valtioiden väliseen kauppaan. On mahdollista, että takauksen myöntäminen sisältäisi 107 artiklassa tarkoitettua valtiontukea../..

11 Kunnanhallitus Khall 43./.. Suunnitelluista tukitoimenpiteistä tulee ilmoittaa ennakkoon komissiolle eikä tukitoimenpidettä saa toteuttaa ennen kuin komissio on antanut toimenpiteelle artiklan 108 hyväksynnän. Komission tiedonannossa todetaan, että kaikkien seuraavien edellytysten täyttyminen tulee osoittaa, ettei yksittäinen tapaus ole valtiontukea: - lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa - takauksen laajuus voidaan mitata (enimmäismäärä ja voimassaoloaika) - takaus ei kata enempää kuin 80 % lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä - takaussitoumuksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta, jonka määrittämiseksi tulee huomioida lausunnossa sivulla 6 esitetyt tietyt erityisperusteet ja ominaispiirteet Kuntaliitto toteaa perusteluissaan, ettei sillä ollut edellytyksiä lähteä selvittämään tai arvioimaan, täyttyisikö mahdollisen takauksen myöntäminen EU:n valtiontukisäännösten ja määräysten antamat edellytykset. Takauksen yksityiskohtaiset tiedot jäävät asiakirjoissa avoimiksi. Mikäli kunta ei voi luotettavasti pois sulkea valtiontuen mahdollista olemassaoloa ja valtiontukisäännösten soveltumista, kunnan tulee tehdä 108 artiklan mukainen ennakkoilmoitus komissiolle. Yhteenveto Kuntaliiton käsityksen mukaan on varsin mahdollista, ettei takaus kuulu kunnan toimialaan. Mikäli hankkeessa halutaan edetä, on kunnan päätöksenteon laillisuuden varmistamiseksi perusteltua ja välttämätöntä, että kunta tekee 108 artiklan mukaisen ennakkoilmoituksen suunnitellusta takauksesta komissiolle. Ennakkoilmoitusmenettely voi kestää vähintään puoli vuotta. Takausta ei voi panna täytäntöön ennen kuin komissio on antanut asiaan myönteisen ratkaisun. Jos tuki on otettu käyttöön ilman komission hyväksyntää, kyse on laittomasta tuesta, joka voidaan periä korkoineen takaisin. Sääntöjen vastaisen tuen takaisinperintään sovelletaan 10 vuoden vanhentumisaikaa. Takauksen myöntäminen Verkko-osuuskunta Kajolle on ollut esillä kuntaohjaustoimikunnassa, viimeksi pidetyssä kokouksessa../..

12 Kunnanhallitus Khall 43./.. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei Verkko-osuuskunta Kajolle myönnetä sen esittämää omavelkaista lainatakausta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta SOPIMUS JÄTEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMISESTA OJALANTIEN KIINTEISTÖILLE ja Tekla 16 Ojalantien alueen kaksi kiinteistöä ja ovat ilmaisseet kiinnostuksensa liittyä kunnan jätevesiverkostoon. Kiinteistöt eivät ole vesilaitoksen toiminta-alueella, mutta ovat aiemmin liittyneet kunnan vesijohtoverkkoon. Mahdollisen jätevesiviemärin liitoskohta sijaitsee Onnentäyttymys Oy:lle rakennetun vesihuoltolinjan päässä. Jätevesiverkostoon liittyminen voidaan ratkaista rakentamalla kiinteistöille paineviemäri sekä kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot. Valmisteltu sopimusluonnos rakentamisesta lähetetään kokouskutsun mukana. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi sopimusluonnosta kiinteistöjen ja liittymisestä kunnan jätevesiverkostoon. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 44 Sopimusluonnos lähetetään kokouskutsun mukana. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta LINNUNLAULUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Tekla 17 Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan , 11 ottaa tämän vuoden rakennusohjelmaan Linnunlaulun asemakaava-alueen seuraavat katualueet: Kulmatie, Rintamamiehentie, Rintamamiehenpolku, Ylätalonkuja ja Alatalonkuja. Urakkatarjouspyyntö julkaistiin kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämillä maksuttomilla julkisten hankintojen HILMA ilmoitussivuilla Tarjousten palautusaika päättyy klo Tarjouspyyntöasiakirjat esitellään kokouksessa. Rakennuspäällikön ehdotus: Urakkatarjouksia jätettiin 14 kpl. Tarjoukset avattiin tarjousajan päättymisen jälkeen. Avauspöytäkirja esiteltiin kokouksessa. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Linnunlaulun I-vaiheen kunnallistekniikan rakentajaksi valitaan halvimman tarjouksen antanut Suovan Kaivin ja Kuljetus Oy urakkatarjouksen mukaisella hinnalla ,00, alv 0 %. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 45 Urakka-asiakirjat ovat nähtävissä kunnantoimistossa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN LAAJENNUS Tekla 19 Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toimintaaluetta. Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan toiminta-alue on hyväksytty Pornaisten kunnanvaltuustossa Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista on varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi sekä pyydettävä lausunnot valvontaviranomaisilta. Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueen päivätty laajennussuunnitelmaehdotus olivat nähtävänä kunnanviraston teknisellä osastolla ajalla Asiasta oli kuulutus Uusimaa ja Vartti - lehdissä , kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla oli asiasta kuulutus. Pyydettiin myös lausunnot valvontaviranomaisilta, joita ovat Uudenmaan ELY- keskus, Askolan rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta ja Porvoon kaupungin terveydensuojelujaosto. Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa esitettyyn toiminta-alueeseen. ELY-keskus ja Porvoon kaupungin terveydensuojelujaosto eivät jättäneet lausuntoja määräpäivään mennessä. Kartta toiminta-alueen laajennussuunnitelmasta sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto esitellään kokouksessa. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan päivätty toiminta-alueen laajennussuunnitelma hyväksytään hakemuksen mukaisesti. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 46 Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto on tullut /..

16 Kunnanhallitus Khall 46./.. Kartta toiminta-alueen laajennussuunnitelmasta sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto ja Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että teknisen lautakunnan esitys hyväksytään. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN MOPO-HANKKEEN ATK-KUSTANNUKSIIN Khall 195 Pornaisten valtuusto hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä koskevan sopimuksen Mäntsälän kunnan kanssa. Yhteistoiminta-alueen palvelujen järjestämiseen liittyy olennaisena ja hyvin kriittisenä osana asiakastietojärjestelmien ja niihin liittyvien muiden ATK-järjestelmien yhtenäistäminen ja yhteistyön edellyttämien laajennuksien ja käyttäjäkoulutuksien toteuttaminen. Tietojärjestelmämuutosten hallittu läpivienti edellyttää, että hankkeilla on projektipäällikkö ja hankkeissa edetään ennalta laaditun projektisuunnitelman mukaisesti. Hankkeiden kriittisyyden ja vaativuuden johdosta projektipäällikköresurssit ja suunnitelmien laatiminen joudutaan ostamaan pääosin ulkoisena palveluna. Lisäksi valmisteluun liittyy muita ATK-ympäristöön liittyviä hankintoja. MOPO -hankkeen tiukan aikataulun johdosta tietojärjestelmäprojektit käynnistettiin jo elokuun lopulla, kun Mäntsälän kunnanhallitus myönsi valmisteluun ja hankintoihin euron suuruisen määrärahan. Pornaisten kunnanvaltuustolle järjestettiin MOPO Info, jossa Mäntsälän kunnan ATK-päällikkö Mikko Ylä-Pietilä esitteli yhteistoiminta-alueen muodostamisesta johtuvia tietohallinnon kehittämistarpeita ja kustannuksia. Tämä yhteenveto on esityslistan mukana ilman liitenumeroa. Asiakastietojen siirrosta aiheutuvat kustannukset Pornaisten kunnalle ovat kuluvana vuonna euroa ja vuonna euroa. Menoerään ei ole varauduttu Pornaisten kunnan vuoden 2008 talousarviossa, vaan toteutus edellyttää lisämäärärahan myöntämistä perusturvan investointeihin. Mäntsälän ja Pornaisten kesken on alustavasti sovittu, että Uudenmaan liitolta ja eri ohjelmista saatavaa hankerahoitusta sekä mahdollisesti valtiolta saatavaa yhteistoiminta-alueen muodostamisavustusta ohjataan Pornaisten kunnan ATK-kuluihin ja Mäntsälän kunnalle aiheutuviin henkilöstön palkkojen harmonisointiin. Rahoitusta koskevat päätökset saadaan vasta myöhemmin, joten ATK-kulujen nettomäärä ei ole vielä selvillä../..

18 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 195./.. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusturvalautakunnan investointeihin osoitetaan euron suuruinen lisämääräraha vuodelle 2008 käytettäväksi MOPO hankkeen asiakastietojärjestelmien ja niihin liittyvien muiden ATK-järjestelmien yhtenäistämiseen ja yhteistyön edellyttämiin laajennuksiin. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 92 Pornaisten kunnanvaltuustolle järjestettiin MOPO Info, jossa Mäntsälän kunnan ATK-päällikkö Mikko Ylä-Pietilä esitteli yhteistoiminta-alueen muodostamisesta johtuvia tietohallinnon kehittämistarpeita ja kustannuksia. Tämä yhteenveto on esityslistan mukana ilman liitenumeroa. Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 47 MOPO-hankkeen ATK-kuluista aiheutui vielä vuonna 2009 kustannuksia ,46 euroa. Rahoitusosuutta hankkeeseen tullaan saamaan n euroa. Kuluihin vuodelle 2009 ei ollut varattu määrärahaa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että investointimäärärahoihin osoitetaan lisämäärärahaa MOPO- hankkeen ATK-kustannuksiin euroa vuodelle Samalla ko. menokohdan tulopuolelle kirjataan tuloksi saatava rahoitusosuus n euroa../..

19 Kunnanhallitus Khall 47./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus MÄÄRÄRAHAN SIIRTO ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMISESTÄ YLEISHALLINTOON Khall 48 Yleishallinnon ja elinkeinoelämän kehittämisen käyttömenot ovat toteutuneet vuonna 2009 seuraavasti: budjetti+muutos toteutuma poikkeama yleishallinto , , ,00 elinkeinoelämän kehittäminen , , ,00 Talousarvion sitovuussäännösten mukaan toimielimillä ja niiden alaisilla tulosalueilla ja tulosyksiköillä on toimielimen päättämässä laajuudessa oikeus suorittaa toimielimen sisäisiä siirtoja. Kunnanhallitus siirtää tulosalueelta elinkeinoelämän kehittäminen ,00 euroa tulosalueelle yleishallinto. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHAN ESITTÄMINEN KUNNANHALLITUKSEN/SOSIAALI- JA TERVEYS- TOIMEN JA YLEISHALLINNON KÄYTTÖTALOUSMENOIHIN VUODELLE 2009 Khall 49 Kunnanhallituksen käyttömenoiksi vuodelle 2009 valtuusto on vahvistanut euroa päivätyn toteumavertailun mukaan käyttömenojen toteuma on ,00 euroa, joten ylitystä on ,00 euroa. Menojen ylityksestä on sosiaali- ja terveystoimen osuus ,00 euroa ja yleishallinnon osuus 745,00 euroa. Sosiaali- ja terveystoimen osalta maksuosuus on pysynyt budjetoidun mukaisena. Ylitys muodostuu sosiaali- ja terveystoimen muista, kunnanhallituksen alla olevista menoista, kuten perustoimeentulotuen menoista, rintamaveteraanikuntoutuksesta sekä elatusturvan kustannuksista ennen niiden siirtymistä Kelalle. Sosiaali- ja terveystoimen osalta on vastaavasti kertynyt tuloja ,00 euroa budjetoitua enemmän. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntäisi kunnanhallitukselle vuoden 2009 käyttömenoihin ,00 euron suuruisen lisämäärärahan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 50 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Liikenne- ja viestintäministeriön kirje LVM/258/01/2010, : Helsingin seudun työssäkäyntialueen liityntäpysäköinnin toimintastrategia. Opetusministeriön kirje dnro 413/520/2009, : Erityisavustuksen myöntäminen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kirje : Lausuntopyyntö HUS psykiatrian toimintasuunnitelmasta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 4/2010, : Kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevat muutokset Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 5/2010, : Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 2/2010, Nurmijärven kunnanhallituksen pöytäkirjanote : KUUMA-kuntien ja kuntaryhmä Nelosten yhteistyön vaiheittainen laajeneminen. Mäntsälän kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Keski-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Tilannekatsaus Mäntsälän Vesi, johtokunnan pöytäkirja 2/2010, Merkittiin.

23 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 38, 43, 46, 47, 48, 49, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 39, 40, 41, 42, 44, 45 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät 39, 40, 41, 42, 44, 45 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

24 82 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.10.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu

Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.3.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 266 554 Mönttinen Pauli, poikkeamishakemusta koskeva lausunto

Kunnanhallitus. 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 266 554 Mönttinen Pauli, poikkeamishakemusta koskeva lausunto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 23/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.12.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 11/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 106 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma

Kunnanhallitus. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.4.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot