F350 F450. F₃₅₀ /F ₄₅₀ -sarja. Laitteiston käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "F350 F450. F₃₅₀ /F ₄₅₀ -sarja. Laitteiston käyttöopas"

Transkriptio

1 F350 F450 F₃₅₀ /F ₄₅₀ -sarja Laitteiston käyttöopas

2 Tärkeitä turvallisuustietoja LUE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN ASENTAMISTA AJONEUVOON Tämä on turvallisuusvaroituksen symboli. Sitä käytetään varoittamaan mahdollisesti loukkaantumiseen johtavista vaaroista. Noudata kaikkia varoitusviestejä, jotka on merkitty tällä symbolilla, jotta välttyisit mahdolliselta loukkaantumiselta tai kuolemalta. VAROITUS osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi huonavmanimattomana johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. HUONAVMAN osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi huonavmanimattomana johtaa pieneen tai melko vakavaan loukkaantumiseen. HUONAVMAN ilman turvallisuusvaroituksen symbolia osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi huonavmanimattomana johtaa omaisuusvahinkoihin. Alkuperäisten laitteiden irrottaminen, lisävarusteiden lisääminen tai ajoneuvon muokkaaminen voi vaikuttaa ajoneuvon turvallisuuteen tai tehdä sen käytöstä laitonta joillakin lainkäyttöalueilla. Noudata kaikkia tuoteohjeita ja kaikkia ajoneuvon käyttöoppaan ohjeita lisävarusteiden ja muokkauksien suhteen. Tarkista, mitä maan tai osavaltion laki sanoo ajoneuvon käytöstä lisävarusteiden tai muokkauksien kanssa. On yksin sinun vastuullasi asettaa, kiinnittää ja käyttää Navman navigaattoria sellaisella tavalla, joka ei aiheuta onnettomuuksia, loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja. Noudata aina turvallisia ajokäytäntöjä. Älä kiinnitä Navman navigaattoria sellaisella tavalla, joka voi häiritä ajoneuvon turvallista käyttöä, ilmatyynyjen avautumista tai muita turvallisuusvaroitusteita. Älä käytä Navman navigaattoria ajaessasi. Ennen kuin käytät Navman navigaattoria ensimmäistä kertaa, tutustu laitteeseen ja sen toimintaan. Pääteillä Navman navigaattorin laskema erkanemiskaistan etäisyys voi olla kauempana kuin tienviittojen ilmoittama. Tienviitat osoittavat etäisyyden erkanemiskaistan alkuun, kun taas Navman osoittaa etäisyyden seuraavaan risteykseen, eli erkanemiskaistan tai -tien päätepisteeseen. Kun valmistaudut tien erkanemiskaistaa varten, noudata aina tienviittojen etäisyystietoja. Nopeuskameroiden sijaintitietojen käyttö voi olla paikallisten lakien alainen maassasi. Olet vastuussa sen tarkistamisesta, että saat käyttää tietoja laillisesti maassasi tai maassa, jossa tietoja käytetään. Älä käsittele Navman navigaattoria, kun se on kuuma. Anna tuotteen jäähtyä poissa suorasta auringonvalosta. Täydellä teholla Navman navigaattorin pitkitetty kuunteleminen kuulokkeilla voi vahingoittaa käyttäjän kuuloa. Älä altista Navman navigaattoria suoralle auringonvalolle pitkäksi aikaa valvomattomassa autossa. Ylikuumeneminen voi vahingoittaa laitetta. Varkauksien vähentämiseksi älä jätä Navman navigaattoria, kiinnikettä tai mitään johtoja näkyviin valvomattomaan autoon. Varoitus kuljettajille Yhdysvalloissa Esimerkiksi Arizonassa, Californiassa ja Minnesotassa osavaltion laki kieltää kiinnittämästä esineitä tuulilasiin ajon aikana. Tarkasta lait ja noudata ajantasaisimpia osavaltion lakeja. Tuotteen pakkauksessa saattaa tulla vaihtoehtoinen kiinnitystapa, tai voit katsoa muita kiinnitystapoja verkkosivustoltamme. Navman ei ole vastuussa mahdollisista sakoista, rangaistuksista tai vahingoista, jotka johtuvat tämän ilmoituksen noudattamatta jättämisestä. 2

3 Kotilaturiin liittyviä turvallisuustietoja Käytä Navman-lisävarusteena toimitettavaa (ei välttämättä sisälly hintaan) kotilaturia (malli: MII050100, tulo: V AC Hz, lähtö: 5 V DC 1 A maksimi) Navman navigaattorin lataamiseen verkkovirralla. Muiden kotilatureiden käyttö Navman navigaattorin kanssa saattaa aiheuttaa vakavan vamman tai omaisuusvahinkoa. Älä koskaan käytä laturia, jos pistoke tai johto on vahingoittunut. Älä altista laturia kosteudelle tai sateelle. Älä käytä laturia erittäin kosteassa ympäristössä. Altistuminen vedelle voi aiheuttaa sähkökipinöitä tai tulipalon. Älä koskaan koske laturiin kun kätesi tai jalkasi ovat märät. Salli riittävä tuuletus laturin ympärillä, kun käytät sitä Navman navigaattorin käyttöön tai sisäisen akun lataamiseen. Älä peitä laturia paperilla tai muulla esineellä, joka vähentää tuuletusta. Älä käytä laturia kun se on kantolaukussa tai muussa säilytyspaikassa. Varmista, että laturi on kytketty virtalähteeseen, joka sopii pistokkeeseen ja jännitevaatimuksiin. Jännitevaatimukset voi katsoa kotilaturin pakkauksesta tai kotelosta. Älä yritä huoltaa laturia, koska se voi aiheuttaa henkilökohtaisen vamman. Korvaa laturi uudella, jos se on vahingoittunut tai altistunut paljolle kosteudelle. Sisäisen akun turvallisuustiedot Navman navigaattori sisältää kiinteän sisäisen litium-ioni-akun. Akku voi purskahtaa auki tai räjähtää väärinkäytettynä, mikä vapauttaa vaarallisia kemikaaleja. Voit vähentää tulipalon ja palovammojen vaaraa olemalla purkamatta, murskaamatta ja puhkaisematta akkua. Kierrätä tai hävitä akku turvallisesti ja oikein paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti. Älä altista akkua tulelle tai vedelle. Tietoja akusta Käytä laitteessa vain määrättyä akkua. HUOMAUTUS: Tässä laitteessa on sisäinen litiunavmanniakku, jota ei voi vaihtaa. Akku voi haljeta tai räjähtää, jolloin siitä voi vapautua vaarallisia kemikaaleja. Älä pura, murskaa, lävistä tai hävitä akkua tulessa tai vedessä tulipalo- ja palovammavaaran vuoksi. Tärkeitä ohjeita (vain huoltohenkilökunnalle) Huomautus: Akun korvaaminen vääräntyyppisellä akulla aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaan. Korvaa käytetty akku vain valmistajan suosittelemalla samalla tai vastaavalla akkutyypillä. Akku on kierrätettävä tai se on hävitettävä asianmukaisesti. Käytä akkua vain määrätyissä laitteissa. Käytä Navman navigaattorin sisäisen akun lataamiseen vain oikeaa kotilaturia (ei välttämättä sisälly hintaan) tai Navman navigaattorin mukana tullutta autolaturia. Käytä vain Navmann sisäistä akkua Navman navigaattorin kanssa. Navman-akku ei lataudu, kun ympäristön lämpötila on alle 0ºC (32ºF) tai yli 45ºC (113ºF). Jos näitä varoituksia ja muistutuksia ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema, vakava vamma tai omaisuusvahinko. Navman ei ole missään vastuussa, jos Navman navigaattorin asennus tai käyttö aiheuttaa tai on osatekijänä kuolemassa, loukkaantumisessa, omaisuusvahingossa tai lainrikkomuksessa. 3

4 Yhteensopivuus VAROITUS: Tämä tuote, sen pakkaus ja sen osat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan voivat aiheuttaa syöpää, syntymävikoja tai lapsettomuutta. Tämä huomautus on Kalifornian 65. lakiehdotuksen mukainen. Säännösten tunnistamistarkoituksia varten: Navman F350 -sarjalle on annettu mallinumero N254. Navman F450 -sarjalle on annettu mallinumero N255. Navman navigaattorin kuoressa olevat merkinnät osoittavat säännöksiä, jotka malli täyttää. Tarkista Navman navigaattorin merkinnät ja katso vastaavaa lausuntoa tästä kappaleesta. Jotkin huomautukset pätevät vain tiettyihin malleihin. CE-merkityt tuotteet täyttävät seuraavat Euroopan yhteisön komissiodirektiivit: radio- ja telepäätelaitedirektiivi (1999/5/EY), sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi (2004/108/EY) ja pienjännitedirektiivi (2006/95/EY). Näiden direktiivien täyttäminen osoittaa yhteensopivuuden seuraaviin eurooppalaisiin standardeihin: EN : Sähköisen yhteensopivuuden ja radiospektrien (ERM) sekä sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) standardi radiolaitteille ja -palveluille, osa 1: Yleiset tekniset vaatimukset. EN : Sähköisen yhteensopivuuden ja radiospektrien (ERM) sekä sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) standardi radiolaitteille ja -palveluille, osa 17: Erityisehdot 2,4 GHz:n laajakaistasiirtojärjestelmille ja 5 GHz:n suorituskyvyn RLAN-laitteille. EN 55022: Radiohäiriöominaisuudet EN 55024: Immuniteettiominaisuudet EN : Rajoitukset harmonisille virtapäästöille EN : Rajoitukset jännitteen heilahtelulle ja vaihtelulle matalavirtajärjestelmässä IEC :2005/2001: Tuoteturvallisuus Valmistajaa ei voida pitää vastuullisena käyttäjän tekemiin muutoksiin ja niistä aiheutuviin seurauksiin, jotka voivat muuttaa CE-merkityn tuotteen säännöstenmukaisuutta. Vaatimustenmukaisuusvakuutus Navman Technology täten vakuuttaa, että tämä N254/N255 täyttää oleelliset vaatimukset ja muut oleelliset säännökset direktiivistä 1999/5/EY. WEEE Tätä tuotetta ei tule hävittää tavallisena kotitalousjätteenä EU:n sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin (WEEE /96/EY) mukaisesti. Sen sijaan se tulisi hävittää palauttamalla myyntipaikkaan tai kunnalliseen kierrätyspisteeseen. 4

5 Sisältö Tärkeitä turvallisuustietoja... 2 Kotilaturiin liittyviä turvallisuustietoja... 3 Sisäisen akun turvallisuustiedot... 3 Yhteensopivuus... 4 WEEE... 4 Sisältö... 5 Tervetuloa... 6 Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä... 6 Navman navigaattorin kiinnittäminen ajoneuvoon... 7 TMC-liikennetietovastaanoton ottaminen käyttöön... 8 Opi tuntemaan Navman navigaattorisi... 9 Kuinka voin kytkeä Navman navigaattorini päälle? Virtakytkimen käyttö Kuinka voin ladata akun?...11 Kuinka voin ladata akun ajoneuvossa?...11 Kuinka voin ladata akun tietokoneen kautta?...11 Kuinka voin ladata akun kotona tai töissä?...11 GPS ja vianmääritys Mikä on GPS? Kuinka Navman navigaattorini vastaanottaa GPS-signaalit? Navman-laitteesta huolehtiminen Vianmääritys

6 Tervetuloa Onnittelut tämän Navman-laitteen ostosta. Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät Navman navigaattoria ensimmäistä kertaa. Säilytä tämä käyttöopas tallessa ja käytä sitä ensisijaisena viitteenä. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä On tärkeää ymmärtää tässä käyttöoppaassa käytetyt termit ja merkintätavat. Muotoilu Seuraavat muotoilut tekstissä osoittavat erityisiä tietoja: Merkintä Lihavointi Kursivointi Tiedot tyyppi Laitteen osa tai ruudulla näkyvä kohde, esimerkiksi painike, otsikko, kenttä tai asetus. Osoittaa ruudun nimen. Kuvakkeet Seuraavia kuvakkeita käytetään tässä käyttöoppaassa: Kuvake Kuvaus Huomautus Vihje Varoitus Termit Seuraavia termejä käytetään tässä käyttöoppaassa kuvaamaan käyttäjän toimia. Termi Paina Napauta Valitse Kuvaus Paina ja vapauta painike nopeasti. Paina ja vapauta kosketusnäytöllä näkyvää kohde. Napauta luettelon kohdetta tai napauta valikon komentoa. 6

7 Navman navigaattorin kiinnittäminen ajoneuvoon VAROITUS: Älä koskaan kiinnitä Navman navigaattoria paikkaan, jossa se estää kuljettajan näkymän. Jos tuulilasissa on heijastava pinnoite, se voi olla aterminen ja häiritä GPS-vastaanottoa. Kiinnitä tällaisessa tilanteessa Navman navigaattori paikkaan, jossa se on tyhjällä alueella yleensä peruutuspeilin alapuolelle. Voit suojata Navman navigaattorisi äkillisiä virtapiikkejä vastaan kytkemällä autolaturin vasta kun auton moottori on käynnistetty. F₃₅₀ -sarja F₄₅₀ -sarja 7

8 TMC-liikennetietovastaanoton ottaminen käyttöön Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikille malleille ja ne ovat saatavilla vain tietyissä maissa. Mallin mukaan Navman navigaattori voi vastaanottaa ajantasaisia liikennetietoja toisella kahdesta tavasta: Jos Navman navigaattorissa on sisäinen TMC-vastaanotin, voit vastaanottaa ajantasaisia liikennetietoja* antennina käytettävän autolaturin avulla. Jos Navman navigaattorissa ei ole sisäistä TMC-vastaanotinta, sinun on asennettava TMC-lisävarustesarja (saatetaan myydä erikseen katso lisätietoja osoitteesta Lisätietoja liikennetietojen käyttämisestä Navman navigaattorilla voit katsoa Ohjelmistokäyttöoppaasta. * Tilaus saatetaan vaatia. Katso lisätietoja osoitteesta 8

9 Opi tuntemaan Navman navigaattorisi F₃₅₀ -sarja F₄₅₀ -sarja Virtakytkin Kaiutin Telakkapaikka Autolaturin, USB-johdon, kotilaturin (ei välttämättä sisälly hintaan) ja TMC-lisävarustesarjan (ei välttämättä sisälly hintaan) liitäntä. Kosketusnäyttö 9

10 Kuinka voin kytkeä Navman navigaattorini päälle? Virtakytkimen käyttö Voit kytkeä Navman navigaattorin päälle liu'uttamalla virtakytkimen ON-asentoon (Päällä). Sammuta Navmansi liu uttamalla virtakytkin OFF asentoon (Pois päältä). Navman siirtyy lepotilaan. Kun käynnistät Navman:si seuraavan kerran, se avautuu päävalikkoon. Voit nollata Navman navigaattorin liu'uttamalla virtakytkimen RESET-asentoon (Nollaus). Kun Navman on sammunut, liu'uta virtakytkin ON-asentoon (Päällä). 10

11 Kuinka voin ladata akun? Navman navigaattorissa on sisäinen akku, jonka pitäisi antaa täyteen ladattuna virtaa 2 tunnin ajaksi. Akun lataamisessa täyteen voi kestää jopa 4 tuntia. Akku ei ole välttämättä täyteen latautunut, kun käytät Navman navigaattoria ensimmäistä kertaa. HUONAVMAN: HuoNavmani seuraavat seikat akun ihanteellista suoritustehoa varten: Älä lataa akkua kuumassa lämpötilassa (esim. suorassa auringonvalossa). Akun varausta ei ole pakko purkaa kokonaan ennen lataamista. Kun et käytä Navman navigaattoria pitkään aikaan, liu'uta virtakytkin RESET-asentoon (Nollaus), jotta säästät sisäisen akun virtaa. Kuinka voin ladata akun ajoneuvossa? Jos haluat ladata Navman navigaattorin ajoneuvossa, kytke autolaturi Navman navigaattorin pohjassa olevaan -porttiin ja toinen pää ajoneuvon virtapistokkeeseen. Kuinka voin ladata akun tietokoneen kautta? Parasta lataustulosta varten varmista, että Navman navigaattori on sammutettu, kun kytket sen tietokoneeseen. 1. Kytke tietokone päälle. 2. Kytke USB-johdon suuri pää suoraan tietokoneeseen (ei USB-keskittimeen) ja kytke pieni pää Navman navigaattorin -porttiin. HUONAVMAN: Kun Navman käynnistetään tietokoneeseen kytkettynä, se tunnistetaan ulkoisena massamuistilaitteena. ÄLÄ poista mitään tiedostoja, joita on esiasennettu Navman navigaattoriin. Tiedostojen poistaminen voi vahingoittaa Navman navigaattorin ohjelmistoa. Kuinka voin ladata akun kotona tai töissä? Voit ladata akun valinnaisella kotilaturilla. Voit ladata Navman navigaattorin pistorasiasta kytkemällä kotilaturin johdon Navman navigaattorin pohjassa olevaan -porttiin ja kotilaturin johdon toisen pään pistorasiaan. Kotilaturi ei kuulu kaikkien mallien hintaan ja se voidaan ostaa erikseen (katso lisätietoja osoitteesta 11

12 GPS ja vianmääritys Mikä on GPS? GPS-järjestelmä (Global Positioning System) on käytettävissä veloituksetta milloin tahansa ja sen tarkkuus on 5 metriä. GPS-navigoinnin tekee mahdolliseksi satelliittiverkosto, joka kiertää maata kilometrin korkeudessa. Jokainen satelliitti lähettää signaaleja, joita GPS-vastaanottimet, kuten Navman navigaattorisi, käyttävät tarkan sijainnin määrittämiseen. Vaikka GPS-vastaanotin voi tunnistaa signaalin jopa 12 satelliitista kerrallaan, ajoneuvojen navigointijärjestelmät tarvitsevat vain neljä signaalia GPS-sijainnin (leveys- ja pituuspiiri) paikallistamiseen. Kuinka Navman navigaattorini vastaanottaa GPS-signaalit? Navman navigaattori vastaanottaa GPS-signaalit sisäisen GPS-antennin avulla. Jotta GPS-signaalin vahvuus olisi ihanteellinen, varmista, että Navman on ulkona tai ulkona olevassa ajoneuvossa, ja sillä on suora näkymä taivaalle. Sää ei yleensä vaikuta GPS-vastaanottoon, mutta rankkasade tai sakea lumisade voivat kuitenkin häiritä vastaanottoa. Navman-laitteesta huolehtiminen Navman-laitteesta huolehtiminen varmistaa ongelmattoman käytön ja vähentää Navman navigaattorin vahingoittumisen vaaraa. Älä altista Navman navigaattoria kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille. Vältä altistamasta Navman navigaattoria suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle ultraviolettivalolle pitkäksi aikaa. Älä aseta mitään tai anna minkään pudota Navman navigaattorin päälle. Älä pudota Navman navigaattoria tai altista sitä vakaville tärähdyksille. Älä altista Navman navigaattoria äkillisille ja suurille lämpötilan vaihteluille. Tämä voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä laitteen sisällä, mikä voi vahingoittaa Navman navigaattoria. Jos kosteutta tiivistyy, anna Navman navigaattorin kuivua kuivua kokonaan ennen käyttöä. Ruudun pinta voi naarmuuntua helposti. Vältä koskettamasta sitä terävillä esineillä. Ei-tarrapintaisia yleisiä ruutusuojia, jotka on suunniteltu kannettavien laitteiden LCD-näyttöpaneeleille, voidaan käyttää suojaamaan ruutua pieniltä naarmuilta. Älä koskaan puhdista Navman navigaattoria sen ollessa päällä. Käytä pehmeää, nukkaamatonta, vedellä kostutettua ei märkää kangasta ruudun ja Navman navigaattorin ulkokuoren pyyhkimiseen. 12

13 Älä käytä paperipyyhkeitä ruudun pyyhkimiseen. Älä koskaan yritä purkaa, korjata tai muokata Navman navigaattoria. Purkaminen, muokkaaminen tai korjausyritykset voivat vahingoittaa Navman navigaattoria ja jopa aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoa, ja ne mitätöivät takuun. Älä varastoi tai kuljeta palavia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita samassa paikassa kuin Navman navigaattoria, sen osia tai lisävarusteita. Vianmääritys Jos törmäät ongelmaan, jota et saa selvitettyä, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen apua varten. Ongelma Navman:si ei käynnisty akkuvirtaa käytettäessä. Ruutu vastaa hitaasti. Ruutu jähmettyy. Ruutua on vaikea lukea. Yhteyttä tietokoneeseen ei voida luoda. Ratkaisu Akun virta voi olla liian vähissä Navman navigaattorin käyttämiseen. Lataa akku autolaturilla, kotilaturilla (ei välttämättä sisälly hintaan) tai USB-johdolla, ja yritä uudelleen. Akun virta voi olla liian vähissä Navman navigaattorin käyttämiseen. Jos ongelma jatkuu, nollaa Navman navigaattori. Nollaa Navman navigaattori. Lisää näytön kirkkautta. Varmista, että Navman ja tietokone ovat molemmat kytketty päälle ennen kuin yrität luoda yhteyttä. Varmista, että johto on hyvin kytketty tietokoneen ja Navman navigaattorin USB-porttiin. Kytke USB-johto suoraan tietokoneeseen, ei USB-keskittimeen. Nollaa Navman ennen kuin yhdistät USB-johdon. Irrota Navman aina ennen kuin käynnistät tietokoneen uudelleen. 13

14 F350 F450 F₃₅₀ /F ₄₅₀ -sarja Ohjelmiston käyttöopas

15 Sisältö Sisältö... 2 Tervetuloa... 4 Kuinka kosketusnäyttöä käytetään?... 5 Näytöllä navigointi... 5 Kuinka pääsen alkuun?... 6 Päävalikko... 7 Miten navigoin valikkonäytöillä?... 7 Kuinka menen paikasta A paikkaan B?... 9 Kuinka suunnittelen ensimmäisen matkani?... 9 Kuinka katselen kartalla olevaa määränpäätä? Kuinka voin näyttää oman reitin?...11 Tiekartta...11 Kuinka näytän oman reitin tilaston? Kuinka säädän äänenvoimakkuutta? Kuinka lähennän/loitonnan karttaa? Mitä jos jätän kääntymättä? Kuinka etsin kiinnostavia paikkoja ryhmän mukaan? Kuinka etsin kiinnostavia paikkoja hakusanan mukaan? Kuinka vastaanotan nykyisiä liikennetietoja TMC:n kautta?...17 Kuinka tiedän kun Liikennetapahtuma esiintyy?...17 Liikenteen yleisnäkymän näyttö...17 Liikenneviestit...20 Omat paikat Kuinka tallennan sijainnin Omaksi paikaksi tai Kodiksi? Kuinka navigoin sijaintiin, jonka olen tallentanut? Kuinka navigoin Kotiin?...22 Kuinka navigoin edelliseen paikkaan?...22 Kuinka muokkaan sijainnin nimeä Omissa paikoissa?...23 Kuinka poistan tallennetun sijainnin?...23 Mitä on LÄHELLÄ?...24 Kuinka käytän LÄHELLÄ toimintoa kiinnostavien paikkojen etsimiseen?...24 Mitä voin mukauttaa?...26 Ääni...26 Näyttö Turvallisuus Karttoja...28 Reittivalinnat...29 Kieli...29 Yksiköt

16 Laite...30 Demo Ohje (Help) Mielenkiintoinen paikka luokat (POI)...32 Liikenne- ja muut TMC-tapahtumat...35 Mikä on NavDesk?...36 Kuinka voin asentaa NavDesk -ohjelmiston tietokoneelleni?...36 NavDesk -valikko Omat tilaukset...38 Omat kartat...40 Mukautetut POI-kohteet...43 OMA NAVMAN...45 Lisätietoja varten...48 Verkkotuki...48 Nopeusrajoitus...48 Turvakameroiden POI-kohteet...48 Vastuuvapauslauseke...48 Tekijänoikeudet

17 Tervetuloa Kiitos, että ostit tämän Navman navigaattorin. Tämä käsikirja on laadittu opastamaan sinut Navman navigaattorin käyttöön aina ensimmäisestä asennuksesta jatkuvaan käyttöön asti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen kuin käytät Navman navigaattoria ensimmäisen kerran. Säilytä tämä käsikirja varmassa paikassa ja käytä sitä ensimmäisenä neuvonhakemisoppaana. Tärkeitä tietoja käsikirjan käyttämiseen liittyen On tärkeää ymmärtää tässä käsikirjassa käytetyt termit ja typografiset käytännöt. Muotoilu Seuraavanlaiset muotoilut tekstissä tarkoittavat erikoistietoja: Käytäntö Lihavoitu Kursiivi Tiedon tyyppi Näyttöruudulla esitetyt Navman-komponentit tai nimikkeet, mukaanlukien painikkeet, otsikot, kenttien nimet ja valinnat. Osoittaa näyttöruudun nimen. Kuvakkeet Seuraavia kuvakkeita käytetään läpi tämän käsikirjan: Kuvake Kuvaus Huomautus Vihje Varoitus 4

18 Kuinka kosketusnäyttöä käytetään? Näytöllä navigointi Navmana käytetään koskettamalla näyttöä sormenpäällä. Voit suorittaa seuraavat toiminnot: Napauta Paina ja vapauta nimike, joka näytetään kosketusnäytöllä. Valitse Napauta luettelossa olevaa nimikettä tai napauta komentoa valikosta. 5

19 Kuinka pääsen alkuun? Kun ensimmäisen kerran käytät Navman navigaattoriasi, GPS-yhteyden muodostaminen voi ottaa useita minuutteja. Kuinka käynnistän Navmann ensimmäisen kerran? Jotta pääset alkuun ensimmäisen kerran, suorita loppuun seuraavat vaiheet: 1. Lue Tärkeät turvallisuustiedot 2. Sijoita Navman ajoneuvoosi Etene nopean aloituksen oppaan ohjeiden mukaisesti. HUONAVMAN: Varmista, että Navman ei estä kuljettajan näkymää, tai häiritse ajoneuvon turvatyynyjen ja turvalaitteiden toimintaa. 3. Käynnistä Navman Navman käynnistyy ja näyttää Kieli-näyttöruudun. 4. Valitse kieli Napauta Valitse kieli näyttöruudulta kieli. Voit muuttaa kielen Navmanta käyttäessäsi. 5. Lue varoitusviesti Turvallisuussopimus näyttöruutu tulee näkyviin sen jälkeen, kun olet valinnut etuoikeutetun kielen. Lue Turvallisuussopimus-viesti. Vahvistaaksesi, että olet lukenut ja ymmärtänyt viestin napauta Hyväksy. 6. Katso Tutorial (Opetusohjelma) Siirry eteenpäin Tutorial (Opetusohjelma)-näyttöruutujen läpi napauttamalla Seuraava. Edellisen näyttöruudun esittämistä varten napauta. Hypätäksesi Tutorial (Opetusohjelma)-näyttöruutujen yli napauta Ohita. Estääksesi Opetusohjelman näyttämisen joka kerta käynnistyksessä napauta Näytä opastus käynnistettäessä valinta sen poisvalitsemista varten. 7. Mukauta laite Valitse haluamasi etäisyyden yksikkö, päivämäärä- ja aikaformaatti näytön ohjeiden mukaisesti. 8. Aseta koti Kodin ohjattu asennus tulee näkyviin ainoastaan kun käynnistät Navman-navigaattorisi ensimmäistä kertaa. Napauta OK asettaaksesi kotisi osoitteen antoon perustuvaa ohjattua asennusta käyttäen. Voit ohittaa ohjatun asennuksen napauttamalla Peruuta ja valita kotisi myöhemmin OMAT PAIKAT. Kun olet suorittanut ylläolevat vaiheet, päävalikko-näyttö tulee ruudulle Jos sinulla on GPS-signaali, voit aloittaa Navmann käytön reittiesi suunnitteluun. 6

20 Päävalikko Määränpään hakeminen käynnisty Päävalikosta. Päävalikko mahdollistaa myös Navmann mukauttamisen, tallennettujen sijaintipaikkojen katselun Omina paikkoina/kotina ja läheisten kiinnostavien paikkojen haun Etsi paikkoja, alueita ja katuja auttamaan reittisi suunnittelussa. Näytä karttanäytön. Pääsy tallennettuihin sijaintipaikkoihin. Muuta asetuksia parantaaksesi navigointikokemustasi. Hae läheltä kiinnostavia paikkoja. Miten navigoin valikkonäytöillä? Kuinka käytän otsikkorivin TAKAISIN ja PÄÄVALIKKO painikkeita? 1. Siirry valikkonäytölle napauttamalla haluamaasi valikkoa Päävalikko-näytöllä. Esimerkiksi napauttamalla pääset ETSI päänäytölle. 2. Valikkonäytön otsikkorivin TAKAISIN painike ( ) ja PÄÄVALIKKO painike ( ) mahdollistavat valikkonäyttöjen helpon navigoinnin. Voit: palata edelliselle näytölle TAKAISIN painiketta painamalla. palata päävalikkoon MAIN PÄÄVALIKKO painiketta painamalla. Tietyillä näytöillä, kuten näppäimistönäytöllä, otsikkorivi ei sisällä PÄÄVALIKKO painiketta. Tässä tapauksessa joudut ehkä painamaan TAKAISIN painiketta kahdesti. 7

21 Kuinka käytän otsikkorivin välilehtiä? Tietyillä näytöillä, kuten kartan Yleisnäkymä näytöllä, on välilehtinäppäimiä, jotka mahdollistavat valikkonäytön lisäsivuille siirtymisen. Vaihda näkymää haluamaasi välilehteä painamalla. Valittu välilehti on korostettu tummemmalla värillä. 8

22 Kuinka menen paikasta A paikkaan B? Navman on varustettu kartoilla, jotka toimittavat katutason tiedon ovelta ovelle navigointia varten, sisältäen mielenkiintoisia paikkoja kuten majoituspaikkoja, pysäköintialueita, huoltoasemia, rautatieasemia ja lentokenttiä. Kun... Toimi näin... tarvitsee etsiä osoitetta napauta ja valitse Osoite hakeaksesi osoitetta. haluat sisällyttää hakuun kaikki laitteella olevat tiedot kaupunki, napauta ja valitse Avainsanan mukaan. kadut, nimetyt paikat, ominaisuudet, maamerkit ja tapahtumapaikat etsi POI-tietoa. napauta ja hae kiinnostava paikka valitsemalla Kiinnostavat kohteet. haluat navigoida äskettäin vierailtuun paikkaan napauta ja valitse Edelliset sijainnit välilehti ( ). VAROITUS Turvallisuuttasi varten anna kohteen tiedot ennen kuin aloitat matkan. Älä anna kohdetta ajaessasi. Kuinka suunnittelen ensimmäisen matkani? Navmann käyttäminen ensimmäisen matkasi suunnitteluun on helppoa. On useita keinoja valita kohteesi. Suorita seuraava navigoidaksesi katuosoitteeseen, jonka tiedät, käyttäen ohjattua ETSI osoite toimintoa. 9

23 Kun käytät ensimmäistä kertaa ETSI ohjettua toimintoa, valitse maa näyttö tulee ruudulle ennen ETSI päänäyttöä. Valitse maasi ja voit sen jälkeen aloittaa paikan haun. Tarvittaessa voit vaihtaa maan, josta haet paikkaa. Valitse toinen maa napauttamalla näppäimistönäytön otsikkorivin kansallislippupainiketta (esim. ) ennen kaupungin hakemista. Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... laskea reitin, avaa Karttanäyttö ja käynnistä navigointi napauta Karttanäyttö esitetään. tallentaa sijainnin suosikiksi napauta Paikka tallentuu Omat Paikat. tallentaa sijainniksi Koti napauta Muokkaa-näyttö esitetään. napauta Tallenna kodiksi. tutki karttaa napauta Näytä kartalla. Kuinka katselen kartalla olevaa määränpäätä? Osoitteen (tai kiinnostavan paikan) haun jälkeen, voit katsella määränpäätä tutkiaksesi sen ympäröivää aluetta. Napauta Kohde näytön Näytä kartalla painiketta tuodaksesi ruudulle määränpään kartan kuten alla olevissa kuvissa. Kuinka tutkin karttaa? Määränpääkartalla voit: Voit lähentää/loitontaa karttaa / näppäimiä painamalla. Määränpäätäsi koskevat tiedot ovat karttanäytön yläreunassa. Näytä määränpäätäsi lähellä oleviin paikkoihin liittyviä tietoja napauttamalla katua/aluetta/kiinnostavaa paikkaa. Valittuun määränpäätäsi lähellä olevaan katuun/alueeseen/kiinnostavaan paikkaan liittyvät tiedot sekä valintamerkki tulevat näkyviin. Valintamerkkiä painamalla pääseen valitun paikan Kohde näytölle. 10

24 Kuinka voin näyttää oman reitin? Tiekartta Kun a reitti on laskettu, Kartta-näyttö esitetään. Sinut ohjataan kohteeseen ääni- ja visuaalisilla ohjeilla. Tiekartta tulee automaattisesti näytölle, kun: reitti on laskettu. laite on nollattu ja käyttäjä on reitillä. Vaihtoehtoisesti pääset tiekartalle painamalla päävalikon KARTTA painiketta. Kohde Kuvaus Seuraavan kääntymisen Suunta ja etäisyys seuraavaan kääntymiseen. suunta ja etäisyys Napauta puheohjeen toistamiseksi. Nykyinen reitti Nykyinen reittisi korostetaan. Nykyinen sijainti Tämänhetkinen sijaintisi ilmoitetaan merkillä. Osoitepalkki Tämänhetkinen osoite näkyy karttanäytön alareunassa olevassa tekstilaatikossa. Etäisyys- ja aikatiedot Napauta laajentaaksesi ja valitaksesi seuraavat valinnat: DTG (Etäisyys kohteeseen) TTG (Aika kohteeseen) km/h tai mph (nopeus) ja kompassikurssi ETA (Arvioitu saapumisaika) Kellonaika 11

25 Kuinka näytän oman reitin tilaston? Valitse Kartta-asetukset näyttö napauttamalla mistä tahansa Kartta näytöllä. Näytä reittitiedot Reitti -painiketta painamalla. Navman tarjoaa tietoja: mentävästä matkasta arvioidusta saapumisajasta kuljetusta matkasta matkaan käytetystä ajasta paikallaanolon ajasta. Näytä eri näyttöjen lisätietoja napauttamalla otsikkorivin välilehtiä. Kuinka säädän äänenvoimakkuutta? Napauta Kartta-asetukset näytön läpikuultavina. -vaihtoehtoa. Äänenvoimakkuuspainikkeet näkyvät karttanäytöllä 12

26 Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... lisää äänenvoimakkuutta pienennä äänenvoimakkuutta mykistä tai poista mykistys napauta Äänenvoimakkuuspaneeli ilmoittaa senhetkisen äänenvoimakkuuden. napauta Äänenvoimakkuuspaneeli ilmoittaa senhetkisen äänenvoimakkuuden. napauta Kaiutinikoni kertoo tilan: : mykistetty : mykistys poistettu Äänenvoimakkuuspainikkeet häviävät automaattisesti, kun karttaa ei olla käytetty viiteen sekuntiin. Kuinka lähennän/loitonnan karttaa? Napauta Kartta-asetukset näytön läpikuultavina. -vaihtoehtoa. Zoomauspainikkeet näkyvät karttanäytöllä Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... lähennä karttaa napauta ja pidä pohjassa. loitonna karttaa napauta ja pidä pohjassa. Zoomauspainikkeet häviävät automaattisesti, kun karttaa ei olla käytetty viiteen sekuntiin. Mitä jos jätän kääntymättä? Back-On-Track -automaattinen uudelleenreititys Sinut ohjataan uudelleen, jos teet väärän kääntymisen. Viesti ilmoittaen, että reittiäsi lasketaan uudelleen, esitetään näytön yläosassa. Peruuta reitin uudelleen laskeminen napauttamalla Kartta-asetukset näytön -vaihtoehtoa. Näytetään varoitus, missä sinua pyydetään vahvistamaan peruutuksen. Vahvistettaessa sekä uudelleen laskeminen että nykyinen reittisi peruutetaan. 13

27 Kuinka etsin kiinnostavia paikkoja ryhmän mukaan? Kiinnostava paikka on nimetty paikka, kohde, maamerkki tai yleinen tila, joka voidaan näyttää karttakuvakkeena. Kiinnostavat paikat on ryhmitelty ryhmiin, kuten huoltoasemat, puistot, rannat ja museot. 1. Napauta. 2. Napauta. POI Menu (Kiinnostavat paikat valikko) tulee näytölle. 3. Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... hae tämänhetkistä sijaintiasi lähellä olevia kiinnostavia paikkoja hae annetussa kaupungissa tai annetulla alueella olevia kiinnostavia paikkoja hae reitilläsi olevia kiinnostavia paikkoja hae määränpäätäsi lähellä olevia kiinnostavia paikkoja napauta Lähellä. POI Type Selection (Kiinnostavat paikat ryhmän valinta) tulee näytölle. napauta Kaupungissa/alueella. Näppäimistö-näyttö esitetään. napauta OK, kun olet antanut kaupungin/alueen nimen. POI Type Selection (Kiinnostavat paikat ryhmän valinta) tulee näytölle. napauta Reitillä. POI Type Selection (Kiinnostavat paikat ryhmän valinta) tulee näytölle. napauta Lähellä kohdetta. POI Type Selection (Kiinnostavat paikat ryhmän valinta) tulee näytölle. 4. Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... Hae kiinnostavia paikkoja hakusanan mukaan. hae huoltoasemia napauta Mimen mukaan. Näppäimistö-näyttö esitetään. napauta OK, kun olet antanut hakusanan. POI List (Kiinnostavat paikat lista) tulee näytölle. napauta POI List (Kiinnostavat paikat lista) tulee näytölle. 14

28 Jos haluat... Toimi näin... hae parkkipaikkoja Hae pankkeja ja pankkiautomaatteja. hae hätäpalveluja katso muita kiinnostavat paikat -ryhmiä napauta POI List (Kiinnostavat paikat lista) tulee näytölle. napauta POI List (Kiinnostavat paikat lista) tulee näytölle. napauta POI List (Kiinnostavat paikat lista) tulee näytölle. napauta Tyypin mukaan. POI List (Kiinnostavat paikat lista) tulee näytölle. valitse kiinnostavat paikat ryhmä. POI List (Kiinnostavat paikat lista) tulee näytölle. 5. Napauta haluamaasi listan kohdetta. 6. Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... laskea reitin, avaa Karttanäyttö ja käynnistä navigointi napauta Karttanäyttö esitetään. tallentaa sijainnin suosikiksi napauta Paikka tallennetaa Omat Paikat. tarkista kiinnostava paikka kartalla napauta Näytä kartalla. Preview (Esikatselu) -näyttö esitetään. 15

29 Kuinka etsin kiinnostavia paikkoja hakusanan mukaan? Noudata seuraavia ohjeita löytääksesi kiinnostavan paikan hakusanan mukaan. Napauta. Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... laskea reitin, avaa Karttanäyttö ja käynnistä navigointi napauta Karttanäyttö esitetään. tallentaa sijainnin suosikiksi napauta Paikka tallennetaa Omat Paikat. tarkista paikka kartalla napauta Näytä kartalla. Preview (Esikatselu) -näyttö esitetään. 16

30 Kuinka vastaanotan nykyisiä liikennetietoja TMC:n kautta? Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikille malleille ja ne ovat saatavilla vain tietyissä maissa. Navman voi vastaanottaa liikennetietoja kaikilta pääteiltä ja moottoriteiltä ottaen käyttöön mahdollisten viiveiden välttämisen reitilläsi. Tapahtumaviestejä ja liikennekuvakkeita näytetään, kun niitä esiintyy. Jos tapahtumaviesti pimentää nykyisen sijaintisi, kartta säätyy näyttämään sekä viestin että että sijaintisi. Kuinka oma Navman vastaanottaa liikennetietoja? Mallistasi riippuen voit vastaanottaa Navmanlla nykyisiä liikennetietoja käyttämällä sisäänrakennettua TMC-vastaanotinta tai Navmann liikennevarustesarjan kautta. Liikennevarustesarja voidaan myydä erikseen. TMC-liikennetietokanava lähettää reaaliaikaisia liikennetietoja FM RDS-järjestelmän kautta. FM-radioasemat lähettävät TMC-dataa useiden minuuttien jaksossa satoine tapahtumineen TMC-vastaanottimiin. Sinun on maksettava TMC-palvelusta joissakin malleissa ja joissakin maissa. Kuinka tiedän kun Liikennetapahtuma esiintyy? Kun liikutaan alueen läpi, missä voit vastaanottaa liikennepäivityksiä, Navman avaa nämä tapahtumat ja näyttää ne ruudulla. Kuvake näyttää tapahtuman sijainnin karttanäytöillä ja ääni- varoitus annetaan, jos tapahtuma on reitilläsi. Jos tapahtuma ulottuu tietylle etäisyydelle, tie korostetaan ja nuolet osoittavat suunnan. Viesti esitetään näytön alaosassa yhdessä tien nimen, vaikutetun tien osan ja sattuneen tapahtuman tyypin kanssa. Viesti pysyy näytössä 8 sekunnin ajan ja lisätään Tapahtumat. Liikenteen yleisnäkymän näyttö Riippuen Navmann mallista, liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa, voi tarvita liittymäsopimuksen, tai voi tarvita Liikennevarustesarjan (voidaan myydä erikseen). Kun näet liikennetapahtuma-viestin tiekarttanäytölläsi, voit avata Liikenne näytön nähdäksesi yleissilmäyksen reittisi liikennetilanteesta, mukaanlukien kaikki välittömässä läheisyydessäsi olevat tapahtumat. 17

31 Tuo Kartta-asetukset näyttö ruudulle tiekarttaa napauttamalla ja napauta sen jälkeen. Kohde Tapahtuman kuvake Nykyinen sijainti Kuvaus Näyttää kuvakkeen osoittamaan tapahtuman tyypin. Nykyinen sijainti on merkitty symbolilla. Lähentääksesi tai loitontaaksesi napauta ja pidä tai. Kuinka näytän kaikkien tapahtumien luettelon omalla reitilläni? Kun tapahtumia vastaanotetaan, Navman luo luettelon, joka näytetään Tapahtumat -näytöllä. Napauta Liikenne näytön -vaihtoehtoa. Kohde Tapahtuman kuvake Tapahtuman kuvaus Kuvaus Napauta palataksesi edelliseen näyttöön. Näyttää kuvakkeen, joka osoittaa tapahtuman tyypin. Näyttää tapahtuman yksityiskohdat, sisältäen: Tien nimen ja suunnan, jossa tapahtuma on. Sijainnin, missä tapahtuma alkaa ja loppuu. > osoittaa tapahtuman sijainnista, sijaintiin. < > osoittaa tapahtuman sijaintien välillä. Tapahtuman tyypin. 18

32 Kuinka näytän liikenteen yksityiskohdat? Napauta Tapahtumat näytön tapahtumaa, jota haluat katsella. Tapahtuman tiedot -näyttö esitetään. Kohde Tapahtuman kuvake ja kuvaus Kuvaus Napauta palataksesi edelliseen näyttöön. Näyttää tapahtuman yksityiskohdat, sisältäen: Tien nimen ja suunnan, jossa tapahtuma on. Sijainnin, missä tapahtuma alkaa ja loppuu. > osoittaa tapahtuman sijainnista, sijaintiin. < > osoittaa tapahtuman sijaintien välillä. Tapahtuman tyypin. Vältä Napauta aloittaaksesi uuden reitin tapahtuman välttämiseksi. Käytettävissä vain, jos kiertotie tai uusi reitti on käytettävissä. Välttämätön alue painike näytetään, kun uusi reitti on laskettu. Kiertotien tietoja Näyttää kiertotiesuosituksen yksityiskohtia. Kuinka tiedän onko oikotietä suositeltu? Kun liikenne- tai raivaustapahtuma sattuu reitilläsi, usein suositellaan oikotietä. Oikotien tapahtumaviesti näkyy tilapalkissa karttanäytöissä. Oikoteitä suositellaan vain liikenne- tai raivaustapahtumille lasketulla reitillä. Kuinka vältän tapahtuman omalla reitilläni? 1. Napauta tapahtuma Tapahtumat-näytöstä. Tapahtuman tiedot -näyttö esitetään. 2. Jos oikotie on laskettu välttämään tapahtuman reitilläsi, Vältä on käytettävissä; napauta hyväksyäksesi uuden reitin ja vältä tapahtuma. Karttanäyttö esitetään. 19

33 Liikenneviestit Tapahtuman tiedot -näyttö esittää kiertotien tilatietoja. Kiertotie ei-käytettävissä -viestit Jos kiertotie ei ole käytettävissä, yksi seuraavista viesteistä esitetään: Viesti Tämä tapahtuma ei ole sijoitettavissa Tämä raivaus ei ole sijoitettavissa Tämä tapahtuma ei vaikuta reittiisi Tämä raivaus ei vaikuta reittiisi Olet välttämässä tätä tapahtumaa Olet hyväksynyt tämän raivaustapahtuman Olet liian etäällä reitittämään uudelleen Olet liian etäällä hyväksymään tämän raivaustapahtuman Kiertotietä ei löytynyt Raivausreittiä ei löytynyt Kuvaus Erityistä sijaintia tapahtumalle ei voida tunnistaa. Tapahtuma ei ole matkasi nykyisessä osuudessa, tai se on nykyisen paikkasi takana. Tapahtuma ei ole matkasi nykyisessä osuudessa. Tapahtuma on nyt liian etäällä vaikuttamaan matkaasi. Kiertotietä / uutta reittiä ei voitu laskea. Kiertotie-suositellut viestit Jos kiertotietä suositellaan, yksi seuraavista viesteistä esitetään: Viesti Kiertotietä etsimässä... Laskemassa reittiä uudelleen... Kiertotien etäisyys... Raivauksen muutos Kuvaus Navman on laskemassa uutta reittiä. Laskennan aikana % valmis esitetään. Tämän näytön lopettaminen ennen kuin uusi reitti on laskettu, peruuttaa toiminnan. Kiertotie on laskettu. Nykyisen reittisi ja ehdotetun reitin välillä oleva etäisyyden ero näytetään. 20

34 Omat paikat Omat Paikat sisältää kaikki tallennetut sijainnipaikat. Kuinka tallennan sijainnin Omaksi paikaksi tai Kodiksi? 1. Etsi osoitetta kunnes Preview (Esikatselu) näyttö esitetään. 2. Napauta. Tallenna-näyttö esitetään. Sijaintipaikka on lisätty Omat Paikat -listaan. 3. Tallenna sijaintipaikka kotina napauttamalla. Muokkaa-näyttö esitetään. Napauta. Sijaintipaikka on asetettu kodiksi. Kuinka navigoin sijaintiin, jonka olen tallentanut? 1. Napauta. OMAT PAIK. -näyttö esitetään. 21

35 2. Napauta suosikkikohde, jonne haluat mennä. Preview (Esikatselu) -näyttö esitetään. 3. Napauta. Navman laskee reitin nykyisestä sijainnistasi. Kartta-näyttö esitetään. Kuinka navigoin Kotiin? Jos et ole asettanut osoitetta Kodiksi, ensimmäisellä kerralla kun yrität navigoida Kotiin, sinua kehotetaan hakemaan osoitetta käyttäen ohjattua osoitteen syöttö -toimintoa. 1. Napauta. OMAT PAIK. -näyttö esitetään. 2. Napauta Oma Koti ( ). Preview (Esikatselu) -näyttö esitetään. 3. Napauta. Navman laskee reitin nykyisestä sijainnistasi. Kartta-näyttö esitetään. Kuinka navigoin edelliseen paikkaan? Tehdäksesi navigoinnin osoitteeseen helpommaksi Navman tallentaa automaattisesti kaikki lähtösijaintisi ja kohteesi edellisten paikkojen luetteloon. 1. Napauta. OMAT PAIK. -näyttö esitetään. 2. Napauta. Edelliset paikat -näyttö esitetään. 22

36 3. Napauta edellinen paikka. Preview (Esikatselu) -näyttö esitetään. 4. Napauta. Navman laskee reitin nykyisestä sijainnistasi. Kartta-näyttö esitetään. Kuinka muokkaan sijainnin nimeä Omissa paikoissa? 1. Napauta. OMAT PAIK. -näyttö esitetään. 2. Valitse muokattava sijainti. Preview (Esikatselu) -näyttö esitetään. 3. Napauta. Muokkaa-näyttö esitetään. 4. Napauta. Näppäimistö-näyttö esitetään. 5. Sen jälkeen kun olet muokannut nimeä, napauta OK. Kuinka poistan tallennetun sijainnin? 1. Napauta. OMAT PAIK. -näyttö esitetään. 2. Valitse sijainti, jonka haluat poistaa. Preview (Esikatselu) -näyttö esitetään. 3. Napauta. Muokkaa-näyttö esitetään. 4. Napauta. Sijainti poistetaan. 23

37 Mitä on LÄHELLÄ? LÄHELLÄ palvelut mahdollistavat paikallisen alueen yleisten kiinnostavien paikkojen haun. Etsi lähimmät ravintolat, kahvilat, pikaruokapaikat ja muut ruokailupaikat. Etsi lähimmät huoltoasemat. Etsi lähimmät pysäköintipaikat. Hae läheisimmät hotellit ja motellit. Etsi lähimmät pankit ja pankkiautomaatit. Etsi lähimmät hätäpalvelut, sisältäen sairaalat ja poliisin. Kuinka käytän LÄHELLÄ toimintoa kiinnostavien paikkojen etsimiseen? 1. Napauta. 2. Voit haluamasi kiinnostavan paikan ryhmä (esimerkiksi Ruoka. Hakutulos näkyy Select POI (valitse kiinnostava paikka) -näytöllä. 24

38 3. Siirry listalla ylöspäin tai alaspäin napauttamalla ja painikkeita. Valitse haluamasi kohde katsellaksesi määränpäänäyttöä. 4. Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... laskea reitin, avaa Karttanäyttö ja käynnistä navigointi napauta Karttanäyttö esitetään. tallentaa sijainnin suosikiksi napauta Paikka tallennetaa Omat Paikat. tallentaa sijainniksi Koti napauta Muokkaa-näyttö esitetään. napauta Tallenna kodiksi. tutki karttaa napauta Näytä kartalla. 25

39 Mitä voin mukauttaa? Erilaisia mukautusvalintoja on käytettävissä navigointikokemuksen parantamiseks. Ääni Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... lisää äänenvoimakkuutta pienennä äänenvoimakkuutta mykistä tai poista mykistys napauta Äänenvoimakkuuspaneeli ilmoittaa senhetkisen äänenvoimakkuuden. napauta Äänenvoimakkuuspaneeli ilmoittaa senhetkisen äänenvoimakkuuden. napauta Kaiutinikoni kertoo tilan: kuulla minkä kirjaimen olet napauttanut, kun olet napauttanut kosketusnäyttöä Asetuksesi tallennetaan automaattisesti. : mykistetty : mykistys poistettu napauta Kosketa ääni valinta sen kääntämiseksi Päällä tai Pois. Voit napauttaa Ääni paneelia ja äänenvoimakkuus asetetaan napauttamaasi kohtaan. 26

40 Näyttö Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... vaihda ruudulla olevan näytön tila muuta päivätilan näytön kirkkautta. napauta Nnäytön tila ja valitse: Automaattinen: asetettu automaattisesti valitsemaan päivätai yötilan. Päivä: aseta näyttö päivätilaan. Yö: aseta näyttö yötilaan. napauta päivän kirkkaus -paneelin / -vaihtoehtoja Kirkkauspaneeli ilmoittaa päivätilan kirkkaustason. Varoitus: Navman voi lämmetä, kun Kirkkaus asteikko on asetettu korkeaksi, siksi käytä alempaa kirkkautta aina kun se on mahdollista. muuta yötilan näytön kirkkautta. Asetuksesi tallennetaan automaattisesti. napauta yön kirkkaus -paneelin / -vaihtoehtoja Kirkkauspaneeli ilmoittaa yötilan kirkkaustason. Varoitus: Navman voi lämmetä, kun Kirkkaus asteikko on asetettu korkeaksi, siksi käytä alempaa kirkkautta aina kun se on mahdollista. Voit napauttaa brightness (kirkkaus) paneelia ja kirkkaus asetetaan napauttamaasi kohtaan. Turvallisuus 27

41 Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... Ota käyttöön/poista käytöstä nopeusrajahälytykset, jotka varoittavat sinua nopeusrajasta asettaa, kuinka haluat ilmoituksen turvakameroista Asetuksesi tallennetaan automaattisesti. Karttoja napauta Nopeusrajoitusnäyt. valinta ja valitse Päällä tai Pois. napauta Nopeusrajoitus varoitukset ja valitse: o Pois: ota nopeusrajoitusvaroitukset pois käytöstä o Auto: aseta järjestelmä automaattisesti varoittamaan, kun nopeutesi ylittää tietyn rajan. o Nopeusrajoitus + 3 mph (Nopeusrajoitus + 5 km/h): aseta järjestelmä varoittamaan, kun nopeutesi on vähintään 3mph (5 km/h) tiettyä nopeutta kovempi. o Nopeusrajoitus + 7 mph (Nopeusrajoitus + 10 km/h): aseta järjestelmä varoittamaan, kun nopeutesi on vähintään 7mph (10 km/h) tiettyä nopeutta kovempi. Päällä tai Pois painamalla Liikennekamera / Siirrettävä liikennekamera / Keskinopeus-liikennekamera / Liikennevalokamera vaihtoehtoa. Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... katsele karttatietoja Muuta kartan värikaaviota napauta Kartan versio ja tuo näytölle karttalista, joka sisältää seuraavat tiedot: Nimi Päivämäärä Versio/numero Katettu alue napauta Kartan värit, sen jälkeen valitse värikaavio luettelosta. valitse ladattavat kartat Asetuksesi tallennetaan automaattisesti. napauta Karttasarjat ja valitse haluamasi listan kohde. 28

42 Reittivalinnat Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... asettaa reitin tyyppivalinnat reittiäsi varten napauta Reitin tyyppi. Reitin tyyppi -näyttö esitetään. Valitse luettelosta reittisi tyypin asetus. o Nopein Reitti, jonka tulisi olla nopein navigoitaessa. o Helpoin Yksinkertaisin reitti vähimmillä käännöksillä ja moottoriteitä suosien. o Taloudellinen Reitti vähimmällä määrällä pysähdyksiä, käännöksiä ja asutusalueita, tämä säästää polttoaineen käytössä. asettaa reitillesi tievalintojen tyypit napauta Tietyypit. Tietyypit näyttö esitetään. Valitse luettelosta tieasetuksesi. Lauttareittien välttäminen voi estää sinua navigoimasta tiettyjen maiden välillä, vaikka silta tai tunneli on olemassa. Asetuksesi tallennetaan automaattisesti. Kieli Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... muuta ruudun kieli muuta opastusääntä napauta Kieli ja valitse haluamasi kieli listalta. napauta Ääni ja valitse haluamasi ääni listalta. Asetuksesi tallennetaan automaattisesti. 29

43 Yksiköt Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... muuttaa etäisyyden yksiköt muuttaa ajan esitystapa napauta Etäisyyden yksiköt ja valitse haluamasi etäisyyden yksikkö. napauta Ajan esitystapa ja valitse haluamasi aikaformaatti. muuttaa päiväyksen esitystapa napauta Pvm esitystapa ja valitse haluamasi päivämääräformaatti. Asetuksesi tallennetaan automaattisesti. Laite Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... poista Navman-navigaattoriisi tallennetut tiedot palauttaa tehdasoletusasetukset napauta Poista tallennetut tiedot Napauta Poista Omat paikat ja Kyllä, kun varoitusilmoitus näkyy ruudulla OMAT PAIKAT tallennetut tiedot poistetaan. Napauta Poista edelliset sijainnit ja Kyllä, kun varoitusilmoitus näkyy ruudulla edelliset sijainnit tallennetut tiedot poistetaan. napauta Palauta tehdasasetukset. Kun varoitus-valintaruutu ilmestyy, napauta Kyllä. Navman käynnistyy uudelleen. Palauta tehdasasetukset vaihtoehto mahdollistaa tehdasasetusten palauttamisen, mutta ei poista viimeisimpiä paikkoja tai OMAT PAIKAT kohtaan tallennettuja paikkoja. 30

44 Jos haluat... Toimi näin... nollata GPSn napauta Nollaa GPS. Kun varoitus-valintaruutu ilmestyy, napauta Kyllä. tallentaa matkasi GPS-lokin Asetuksesi tallennetaan automaattisesti. Demo Ajoittain GPS-paikannus voi tarvita nollaamisen. Tämä voi olla tarpeelista, mikäli navigattoria on siirretty pitkä matka viimeisen käyttökerran jälkeen, esimerkiksi laite on viety toiseen maahan. napauta GPS-loki valinta ja valitse Päällä tai Pois. Suorita seuraava: Jos haluat... Toimi näin... ottaa käyttöön Navman Spiritin esittelytilan valitse esiteltävä maa listalta ja napauta Start (aloita). Napauta OK. Navman käynnistyy uudelleen. Kun Navman on Esittelytilassa, näet ennalta määritetyn reitin navigointidemon ilman kohteen asettamista. Et voi käyttää Navman navigaattoriasi oikein Esittelytilassa. Asetuksesi tallennetaan automaattisesti. Ohje (Help) Napauta Tietoja näyttämään copyright- ja tavaramerkkitietoja. 31

45 Mielenkiintoinen paikka luokat (POI) Kuvake Kuvaus Kuvake Kuvaus Lentokenttä Taidekeskus Pankki Ranta Keilahalli Taloustoimisto Leirintäalue Kasino Kirkko Kaupungintalo Kahvila Yhteisökeskus Oikeustalo Lääkäri Näyttelykeskus Paloasema Virastotalo Vierastalo Sairaala tai poliklinikka Luistelukenttä Neuvonta/Turistineuvontatoimist o Huvipuisto ATM/Pankkiautomaatti Baari/Pub Huoltamo/Autokorjaamo Liikepaikka tai yritys Linja-autoasema Autokauppias/Autonvälittäjä Hautausmaa Elokuvateatteri Keskus, kaupunki tai kylä Yliopisto Lähiliikenteen rautatieasema Hammaslääkäri Lähetystö Laivaterminaali Golfkenttä Ruokakauppa Korkeakouluopetus Hotelli Tärkeä nähtävyys Kirjasto 32

46 Kuvake Kuvaus Kuvake Kuvaus Venesatama/Purjehdusseuran satama Monumentti Autoiluorganisaation toimisto Museo Luonnonnähtävyys Liityntäpysäköinti Pysäköintitalo Näyttämötaide/Teatteri Apteekki Poliisiasema Julkiset sosiaalitilat/wc-tilat Tasoristeys Metsäalue Tieliikenneonnettomuuden musta piste Koulu Kauppa Hiihtokeskus/Hiihtohissiasema Urheilukeskus Urheilutilat Tenniskenttä Kuljetuslautta Viinitila Ensiapu Moottoripyöräliike Vuoriston sola Musiikkikeskus Yöelämää Pysäköinti Puisto/Harrastusalue Huoltoasema Uskonnollinen kohde Postitoimisto Julkinen urheilulentokenttä Autovuokraamo Ravintola Maisema-/Panoraamanäkymät Koulualue Ostokset Nopeusnäyttö Liikuntahalli Stadion Matkatoimisto Eläinlääkäri Eläintarha 33

47 Mielenkiintoiset merkkipaikat Mielenkiintoisia merkkipaikkoja on saatavissa joillakin kartoilla. Nämä sisältävät hyvin tunnettuja ravintoloita, majoituksen tarjoajia, matkailukohteita, huoltoasemia, jne. Kuvake näyttää normaalisti yrityksen logon. Mielenkiintoisten paikkojen luokat liittymäsopimuksella Kuvake Kuvaus Turvakamerat Turva kamera (Siirrettävä) Turva kamera (Tyypillinen) Punaisen valon kamera Omat paikat -luokat Kuvake Kuvaus OMA KOTI Tallennetut sijainnit 34

48 Liikenne- ja muut TMC-tapahtumat Kukin TMC-tapahtuma lajitellaan yhdestä yhdeksään luokkaan. Kun Tapahtuma vastaanotetaan, yksi seuraavista kuvakkeista esitetään: Tapahtuma Vältetty tapahtuma Viestin tyyppi Tapahtuman kuvaus Vaara Reitillä on vaarallinen tilanne; esimerkiksi, ihmisiä on tiellä. Liikenne Kukin tapahtuma aiheuttaa viivettä reitillä. Sää Sääolosuhteet vaikuttamassa reittiin epäsuotuisasti; esimerkiksi, tiellä on jäätä. Varoituksia Reitillä on tilanne, jota pitää varoa, mutta se ei ole riittävän vaarallinen huonavmanitavaksi vaarallisena tilanteena; esimerkiksi, vähäinen onnettomuus on tapahtunut. Ennuste Tapahtuman odotetaan sattuvan reitillä. Liikennerajoituksia Reitillä on rajoitettu liikenteen virtaus; esimerkiksi, kaista on suljettu moottoritiellä. Raivaus Liikennetapahtuma, jota ollaan nyt raivaamassa Tiedot Kaikki muut tapahtumat Tietöitä Reitillä suoritetaan tietöitä. Jos Traffic (Liikenne)- tai Clearance (Raivaus-tapahtumalla) on suositeltu kiertotie, seuraavat kuvakkeet näytetään: Tapahtuma Vältetty tapahtuma Viestin tyyppi Tapahtuman kuvaus Liikenteen kiertotie Liikennetapahtuma, jolle suositellaan kiertotietä. Raivaus uusi reitti Raivaustapahtuma, jolle suositellaan uutta reittiä. Vältetty tapahtuma kuvakkeet näytetään vain Kartta-näytöllä, tapahtuman sijainnissa. 35

49 Mikä on NavDesk? NavDesk on apuohjelmapaketti, jonka avulla pystyt käyttämään lisätoimintoja ja tuotetietoja tietokoneeltasi. NavDesk -ohjelmiston avulla voit: hakea ohjelmistopäivityksiä hallita karttoja hallita turvakameratilauksia selata Navman-sivuston erikoistarjouksia. Voinko käyttää NavDesk -ohjelmistoa tietokoneellani? Varmista, että tietokone täyttää seuraavat järjestelmän minimivaatimukset ennen kuin asennat NavDesk -ohjelmiston. IBM-yhteensopiva PC Microsoft Windows XP SP2, Vista x32 tai Windows 7 Internet Explorer 6 tai uudempi DVD-asema USB-portti Internet-yhteys aktivointia varten. Microsoft.NET 2.0, 3.0 ja 3.5 asennetaan tietokoneellesi osana NavDesk -ohjelmiston asennusta. Kuinka voin asentaa NavDesk -ohjelmiston tietokoneelleni? Ennen kuin aloitat: Varmista, että tietokoneesi täyttää järjestelmän minimivaatimukset NavDesk -ohjelmistoa varten, erityisesti: i. Varmista, että tietokoneelle on asennettu Internet Explorer 6 tai uudempi ennen NavDesk -ohjelmiston asentamista, vaikka se ei olisikaan oletusselaimesi. ii. Windows XP -käyttäjien on varmistettava, että Windows XP Service Pack 2 tai uudempi on asennettu ennen NavDesk -ohjelmiston asentamista. MUISTUTUS: Kun Navman käynnistetään tietokoneeseen kytkettynä, se tunnistetaan ulkoisena massamuistilaitteena. ÄLÄ poista mitään tiedostoja, joita on esiasennettu Navman navigaattoriin. Tiedostojen poistaminen voi vahingoittaa laitteen ohjelmistoa ja näin haitata laitteen toimintaa. 1. Sulje kaikki tietokoneen ohjelmat. 2. Aseta NavDesk -asennusohjelman DVD-levy tietokoneen DVD-asemaan. NavDesk -asennusohjelma käynnistyy. Jos tietokone ei käynnistä DVD-levyä automaattisesti, suorita asennus manuaalisesti: Lähtö Run (Suorita). Kirjoita D:\Install.exe, missä D on DVD-asemallesi määritetty kirjain, ja napsauta sitten OK. 3. Valitse haluamasi kieli NavDesk -ohjelmistoa varten. 4. Napsauta Asenna ohjelmisto ja sitten Asenna NavDesk. 36

Moov/Navman Spirit -sarja. Laitteiston käyttöopas

Moov/Navman Spirit -sarja. Laitteiston käyttöopas Moov/Navman Spirit -sarja Laitteiston käyttöopas Tärkeitä turvallisuustietoja LUE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN ASENTAMISTA AJONEUVOON Tämä on turvallisuusvaroituksen symboli. Sitä käytetään varoittamaan

Lisätiedot

Tärkeitä turvallisuustietoja

Tärkeitä turvallisuustietoja Käyttöpas Tärkeitä turvallisuustietoja LUE HUOLELLA ENNEN TUOTTEEN ASENTAMISTA AJONEUVOON Tämä on turvallisuusvaroituksen symboli. Sitä käytetään varoittamaan henkilövahinkojen vaarasta. Noudata kaikkia

Lisätiedot

S-sarja. Käyttöopas. Suomi

S-sarja. Käyttöopas. Suomi Käyttöopas fi Suomi Tärkeää tietoa turvallisuudesta LUE HUOLELLA ENNEN TUOTTEEN ASENTAMISTA AJONEUVOON Tämä on turvallisuusvaroituksen symboli. Sitä käytetään varoittamaan henkilövahinkojen vaarasta. Noudata

Lisätiedot

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia Käyttöopas R02 (WEU) Tavaramerkit Kaikki merkit ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke Tietoja ja asiakirjoja voidaan muuttaa ilman

Lisätiedot

Käyttöohjekirja MAP560 MAP360. Järjestelmäasetus. MP3 soitin. Kuvaselain

Käyttöohjekirja MAP560 MAP360. Järjestelmäasetus. MP3 soitin. Kuvaselain Käyttöohjekirja MAP560 MAP360 Järjestelmäasetus MP3 soitin Kuvaselain R00 Tavaramerkit Kaikki tuote- ja mallinimet ovat omistajayritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Huomautus Tässä

Lisätiedot

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa.

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. Käsikirja Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. R00 (EU) Tavaramerkit Bluetooth-tavaramerkin ja logot omistaa

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. TomTom ONE. EasyPort TM -pidike. Autolaturi. RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat. USB-johto. * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana.

Pakkauksen sisältö. TomTom ONE. EasyPort TM -pidike. Autolaturi. RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat. USB-johto. * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana. TomTom ONE 1. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö TomTom ONE EasyPort TM -pidike Autolaturi RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat USB-johto * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana. 2 2. Aloittaminen Aloittaminen

Lisätiedot

Käyttöopas. Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140

Käyttöopas. Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Maestro Käyttöopas Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Navigation SAS. - ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Magellan Maestro

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PACKARD BELL GPS 256MB BLACK FRANCE http://fi.yourpdfguides.com/dref/598401

Käyttöoppaasi. PACKARD BELL GPS 256MB BLACK FRANCE http://fi.yourpdfguides.com/dref/598401 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PACKARD BELL GPS 256MB BLACK FRANCE. Löydät kysymyksiisi vastaukset PACKARD BELL GPS 256MB BLACK FRANCE käyttöoppaasta

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. TomTom Via ja Easy Click -pidike. USB-johto. USB-autolaturi. Asennusjuliste. Pakkauksen sisältö

Pakkauksen sisältö. TomTom Via ja Easy Click -pidike. USB-johto. USB-autolaturi. Asennusjuliste. Pakkauksen sisältö TomTom Via 1. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö TomTom Via ja Easy Click -pidike USB-johto USB-autolaturi Asennusjuliste 2 2. Lue minut ensin Lue minut ensin Laitteen asentaminen autoon Varmista, että

Lisätiedot

Lue minut ensin 7. Muistikortti 9

Lue minut ensin 7. Muistikortti 9 Mazda NB1 Viiteopas Sisällys Lue minut ensin 7 Käynnistäminen ja sammuttaminen... 7 Määrittäminen... 7 GPS-vastaanotto... 7 Laite ei käynnisty... 7 Pidä huolta laitteestasi... 8 Lisätietoja... 8 Muistikortti

Lisätiedot

Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT D E F G H

Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT D E F G H TomTom ONE XL HDT 1. Laatikon sisältö Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT A B C D E F G H A Latauksen merkkivalo B Kosketusnäyttö C Virtapainike D Kaiutin E Ulkoisen antennin liitin F USB-liitin G Muistikorttipaikka

Lisätiedot

TomTom BRIDGE Viiteopas

TomTom BRIDGE Viiteopas TomTom BRIDGE Viiteopas Sisällys Tervetuloa: TomTom BRIDGE 6 TomTom BRIDGE -laitteen käynnistäminen 8 TomTom BRIDGE -laitteen sovellukset 9 Muodostetaan yhteyttä TomTom BRIDGE 10 Tietoja TomTom BRIDGE

Lisätiedot

TomTom GO Mobile app Viiteopas

TomTom GO Mobile app Viiteopas TomTom GO Mobile app Viiteopas Sisällys Tervetuloa käyttämään TomTom-navigaattoria 5 Uutta 6 Uutta tässä versiossa... 6 Lähde liikkeelle 7 Sovelluksen käynnistäminen... 7 Kieli... 7 Tietojen lähettäminen

Lisätiedot

Luku 1 Laatikon sisältö

Luku 1 Laatikon sisältö TomTom RIDER 2 Luku 1 Laatikon sisältö Laatikon sisältö a TomTom RIDER 1. Kosketusnäyttö 2. Virtapainike 3. Telakointiliitin 4. Muistikorttipaikka (SD-kortille) 5. USB-liitin 6. Laturin liitin 7. Reset-nollauspainike

Lisätiedot

TomTom Start 20-sarjan viiteopas

TomTom Start 20-sarjan viiteopas TomTom Start 20-sarjan viiteopas Sisällys Pakkauksen sisältö 6 Pakkauksen sisältö... 6 Lue minut ensin 7 Asentaminen autoon... 7 Käynnistäminen ja sammuttaminen... 7 Määrittäminen... 7 GPS-vastaanotto...

Lisätiedot

Luku 1 Ennen kuin aloitat...

Luku 1 Ennen kuin aloitat... TomTom NAVIGATOR Luku 1 Ennen kuin aloitat... Ennen kuin aloitat... Asennus Valitse painikkeet Aktivointi Jos olet ostanut TomTom NAVIGATORin TomTom-muistikortilla, laita muistikortti laitteeseen. Jatka

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. a Blue&Me-TomTom A. A Virtapainike B Mikrofoni C Kaiutin D Muistikorttipaikka (microsd-kortti) b USB-johto. c Oppaat.

Pakkauksen sisältö. a Blue&Me-TomTom A. A Virtapainike B Mikrofoni C Kaiutin D Muistikorttipaikka (microsd-kortti) b USB-johto. c Oppaat. Blue&Me-TomTom 1. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a Blue&Me-TomTom A C B A Virtapainike B Mikrofoni C Kaiutin D Muistikorttipaikka (microsd-kortti) D b USB-johto c Oppaat d Dash Dock 2 2. Ennen kuin

Lisätiedot

Nokia 500 -autonavigaattori Käyttöohje

Nokia 500 -autonavigaattori Käyttöohje Nokia 500 -autonavigaattori Käyttöohje 9206144 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että tämä PD-14-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

A Latausvalo B Virtapainike C Kosketusnäyttö D Antenniliitin E Kaiutin F USB-liitin G Reset-nollauspainike H Muistikorttipaikka. c USB-johto.

A Latausvalo B Virtapainike C Kosketusnäyttö D Antenniliitin E Kaiutin F USB-liitin G Reset-nollauspainike H Muistikorttipaikka. c USB-johto. TomTom 1. Laatikon sisältö Laatikon sisältö a TomTom D E AB C F G H A Latausvalo B Virtapainike C Kosketusnäyttö D Antenniliitin E Kaiutin F USB-liitin G Reset-nollauspainike H Muistikorttipaikka b Muistikortti

Lisätiedot

Blue&Me-TomTom 2 Viiteopas

Blue&Me-TomTom 2 Viiteopas Blue&Me-TomTom 2 Viiteopas Sisällys Tervetuloa käyttämään TomTom-navigaattoria 7 Pakkauksen sisältö 8 Lue tämä ensin 9 Telakan asentaminen... 9 Käynnistäminen ja sammuttaminen... 9 Määrittäminen... 9 GPS-vastaanotto...

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään TomTom-navigaattoria 6. Uutta 7. Uutta tässä versiossa... 7 Uusimmat videot... 8. Lähde liikkeelle 10

Tervetuloa käyttämään TomTom-navigaattoria 6. Uutta 7. Uutta tässä versiossa... 7 Uusimmat videot... 8. Lähde liikkeelle 10 TomTom GO Viiteopas Sisällys Tervetuloa käyttämään TomTom-navigaattoria 6 Uutta 7 Uutta tässä versiossa... 7 Uusimmat videot... 8 Lähde liikkeelle 10 Asentaminen autoon... 10 Laitteen sijoittaminen...

Lisätiedot

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Käyttö- ja asennusohje (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Laitteen esittely 1 Näyttö (kosketusnäyttö): Helppo

Lisätiedot

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Käyttö- ja asennusohje (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Laitteen esittely 1 Näyttö (kosketusnäyttö): Helppo

Lisätiedot

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan

Lisätiedot

CARMINAT TOMTOM KÄYTTÖOPAS

CARMINAT TOMTOM KÄYTTÖOPAS CARMINAT TOMTOM KÄYTTÖOPAS Sisällysluettelo Käyttöön liittyvät varotoimenpiteet........................................................... 2 Yleistiedot.............................................................................

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään TomTom-navigaattoria 6. Uutta 7. Uutta tässä versiossa... 7. Lähde liikkeelle 9

Tervetuloa käyttämään TomTom-navigaattoria 6. Uutta 7. Uutta tässä versiossa... 7. Lähde liikkeelle 9 TomTom GO Viiteopas Sisällys Tervetuloa käyttämään TomTom-navigaattoria 6 Uutta 7 Uutta tässä versiossa... 7 Lähde liikkeelle 9 Asentaminen autoon... 9 Laitteen sijoittaminen... 9 Käynnistäminen ja sammuttaminen...

Lisätiedot

Tavaramerkit Kaikki tuotemerkit ja nimet ovat yritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Huomautus Tämän käsikirjan tietoja

Tavaramerkit Kaikki tuotemerkit ja nimet ovat yritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Huomautus Tämän käsikirjan tietoja Tavaramerkit Kaikki tuotemerkit ja nimet ovat yritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Huomautus Tämän käsikirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NAVIGON 2100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3952117

Käyttöoppaasi. NAVIGON 2100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3952117 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NAVIGON 2100. Löydät kysymyksiisi vastaukset NAVIGON 2100 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot