Tärkeitä turvallisuustietoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tärkeitä turvallisuustietoja"

Transkriptio

1 Käyttöpas

2 Tärkeitä turvallisuustietoja LUE HUOLELLA ENNEN TUOTTEEN ASENTAMISTA AJONEUVOON Tämä on turvallisuusvaroituksen symboli. Sitä käytetään varoittamaan henkilövahinkojen vaarasta. Noudata kaikkia tällä symbolilla merkittyjä turvallisuusohjeita mahdollisten vammojen ja kuoleman vaaran välttämiseksi. VAROITUS osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka väärin toimittaessa voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin. HUOMIO osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka väärin toimittaessa voi johtaa vähäisiin tai keskivaikeisiin vammoihin. HUOMIO ilman varoitussymbolia osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka väärin toimittaessa voi johtaa omaisuusvahinkoihin. Alkuperäisten varusteiden poistaminen, lisävarusteiden asentaminen tai ajoneuvon muutteleminen voi vaikuttaa sen turvallisuuteen tai käytön laillisuuteen joissakin oikeuspaikoissa. Noudata kaikkea tuotteen ohjeistusta ja kaikkia ohjeita ajoneuvon omistajan käsikirjassa koskien lisävarusteita tai muunnoksia. Selvitä maasi tai osavaltiosi lainsäädäntö koskien ajoneuvon käyttöä lisävarustein tai muutoksin. On käyttäjän vastuulla varmistaa, että Navman-tuote sijoitetaan, kiinnitetään ja käytetään tavalla, joka ei aiheuta onnettomuuksia, loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja. Noudata aina turvallisia ajotapoja. Älä asenna Navman-tuotetta tai kiinnitä antennia tavalla, joka häiritsee ajoneuvon turvallista käyttöä, turvatyynyjen avautumista tai muita turvalaitteita. Älä operoi Navman-tuotetta ajaessasi. Ennen Navman-tuotteen käyttöä ensimmäistä kertaa tutustu laitteeseen ja sen toimintoihin. Pääteillä ajettaessa Navman-tuotteen laskema etäisyys liittymään voi olla pidempi kuin tiekylteissä mainittu etäisyys. Tiekyltit näyttävät etäisyyden liittymän alkuun, kun taas Navman-tuotteesi näyttää etäisyyden seuraavaan risteykseen, eli poistumisrampin tai liittymätien päähän. Valmistautuessasi poistumaan tieltä seuraa aina tiekylttien etäisyystietoja. Tiedot turva- tai nopeusvalvontakameroiden sijainneista saattavat olla lailla säädeltyjä käyttömaassa. Vastuu tietojen käytön laillisuuden tarkastamisesta omassa maassasi tai tietojen käyttömaassa on sinulla. Älä käytä Navman-tuotetta sen ollessa kuuma. Anna tuotteen jäähtyä poissa suorasta auringonvalosta. Älä saata Navman-tuotetta suoralle auringonvalolle alttiiksi valvomattomassa ajoneuvossa pitkiä aikoja. Ylikuumeneminen voi vaurioittaa yksikköä. Huomautus: Varkausriskin vähentämiseksi, älä jätä Navman-tuotetta, kiinnitystelinetta tai mitään johtoja suoraan näkösälle valvomattomaan ajoneuvoon. 2

3 Verkkovirtasovitinta koskevia turvallisuustietoja Kun lataat Navman-laitteen verkkovirtalähteestä (Malli: MII050100, tulo: V AC Hz, lähtö: 5 V DC 1A maks.), käytä Navmanin toimittamaa verkkovirtasovitinta tai verkkovirtalaturia (voi olla lisävaruste). Muiden verkkovirtasovittimien käyttäminen Navman-laitteen kanssa voi johtaa vakaviin vammoihin ja omaisuusvahinkoihin. Älä koskaan käytä sovitinta, jos sen pistoke tai johto on vioittunut. Älä altista sovitinta kosteudelle tai vedelle. Älä käytä sovitinta hyvin kosteassa ympäristössä. Altistuminen vedelle voi aiheuttaa sähkökipinöitä ja tulipalon. Älä koskaan kosketa sovitinta, kun kätesi tai jalkasi ovat märät. Kun käytät sovitinta Navman-laitteen virtalähteenä tai Navman-laitteen sisäisen akun lataamiseen, huolehdi, että sovittimen ympärillä on riittävä ilmanvaihto. Älä peitä sovitinta paperilla tai muilla tavoin niin, että ilmanvaihto heikkenee. Älä käytä sovitinta sen ollessa kantokotelon tai muun säiliön sisällä. Varmista, että sovitin on liitetty virtalähteeseen oikein ja jännitevaatimuksia noudattaen. Jännitevaatimukset löytyvät verkkovirtasovittimen kuoresta ja/tai pakkauksesta. Älä yritä huoltaa sovitinta, sillä tämä voi johtaa henkilövahinkoihin. Vaihda sovitin, jos se on vioittunut tai altistunut liialle kosteudelle. Sisäistä akkua koskevia turvallisuustietoja Navman-laitteessa on sisäinen litiumionipolymeeriakku, jota ei voi vaihtaa. Akku voi väärin käsiteltäessä haljeta tai räjähtää, jolloin siitä voi vapautua vaarallisia kemikaaleja. Älä pura, murskaa tai lävistä akkua tulipalo- ja palovammavaaran vuoksi. Kierrätä tai hävitä akku turvallisesti paikallisia lakeja ja säännöksiä noudattaen. Älä hävitä akkua polttamalla tai veteen upottamalla. Käytä Navman-laitteen sisäisen akun lataamiseen vain oikeaa, Navmanin toimittamaa verkkovirtasovitinta (lisävaruste) tai ajoneuvolaturia. Käytä Navman-laitteessa vain Navman-laitteen sisäistä akkua. Navman-akku ei lataudu, jos ympäristön lämpötila on alle 0 ºC (32 ºF) tai yli 40 ºC (104 ºF). Näiden varoitusten ja huomioiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan, vakavaan vammautumiseen tai omaisuusvahinkoon. Navman pidättäytyy kaikesta korvausvastuusta koskien Navman-tuotteen asennuksesta tai käytöstä aiheutuvaa tai sen edistämää kuolemaa, vammautumista tai omaisuusvahinkoa sekä myös lain rikkomista. 3

4 Navmann huolto Navmann hyvä huolenpito varmistaa ongelmattoman käytön ja vähentää Navmann vahingoittumisen vaaraa. Älä altista laitetta liialliselle kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille. Vältä altistamasta laitetta suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle ultraviolettivalolle pitkäksi aikaa. Älä aseta Navmann päälle mitään äläkä pudota esineitä sen päälle. Älä pudota laitetta tai altista sitä koville tärähdyksille. Älä altista laitetta äkillisille ja suurille lämpötilan vaihteluille. Tämä voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä laitteen sisällä, mikä voi vahingoittaa laitetta. Jos kosteutta tiivistyy, anna Navmann kuivua kokonaan ennen käyttöä. Ruutu naarmuuntuu helposti. Vältä koskemasta siihen terävillä esineillä. Erityisesti kannettavia LCD-näytöllisiä laitteita varten suunniteltua tarttumatonta yleistä näytönsuojaa voi käyttää suojelemaan näyttöä pieniltä naarmuilta. Älä koskaan puhdista laitetta virran ollessa päällä. Käytä pehmeää, nukatonta, vedellä kostutettua liinaa ruudun ja Navmann ulkokuoren pyyhkimiseen. Älä käytä paperipyyhkeitä ruudun pyyhkimiseen. Älä koskaan yritä purkaa, korjata tai mukauttaa laitetta. Purkaminen, mukauttaminen tai korjausyritykset voivat vahingoittaa laitetta ja jopa aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoa ja aiheuttaa takuun raukeamisen. Älä varastoi tai kuljeta palavia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita samassa paikassa kuin Navman-laitetta, sen osia tai lisävarusteita. 4

5 Sisältö Tärkeitä turvallisuustietoja... 2 Verkkovirtasovitinta koskevia turvallisuustietoja... 3 Sisäistä akkua koskevia turvallisuustietoja... 3 Navmann huolto...4 Tervetuloa...8 Tärkeää tietoa käyttöoppaasta...8 Kuinka asennan Navman-laitteeni?...9 F35/F37M-Series kiinnittäminen ajoneuvoon...9 F45/F47M-Series kiinnittäminen ajoneuvoon TMC-tietojen vastaanottaminen Navmann esittely...11 F35/F37M...11 F45/F47M Kytkeminen päälle ja pois Sammuttaminen ja laitteiston nollaus Kuinka akun tilaa voidaan seurata? Kuinka akku ladataan?...13 Akun lataaminen USB-kaapelilla (ei sisälly hintaan) Näytöllä navigointi Kuinka äänenvoimakkuus säädetään? Käytön aloittaminen Kuinka Navman kytketään päälle ensimmäisen kerran? Mitkä ovat laitteen perusnäytöt? Päävalikko-näyttö Karttanäytöt Kuinka GPS:n avulla navigoidaan?...20 Kuinka Navman vastaanottaa GPS-signaalin?...20 Kuinka GPS-signaalin tilaa voidaan seurata?...20 Kuinka navigoidaan pisteestä A pisteeseen B? Mitä tapahtuu, jos ajetaan risteyksen ohi? Kuinka osoite etsitään?...22 Tapausesimerkki: Kuinka osoite etsitään?...22 Näppäimistö-näytön käyttäminen...24 Kohdehaku-näytön käyttäminen...24 Kuinka usean kohteen matka luodaan?...26 Tapausesimerkki: Kuinka useaan osoitteeseen navigoidaan?...26 Kuinka reittipiste ohitetaan matkan aikana?...29 Kuinka kiinnostava kohde (POI) etsitään?...30 Tapausesimerkki: Kuinka POI-osoite etsitään?...30 Kuinka kohde tallennetaan suosikiksi tai kodiksi?...33 Voiko suosikkiin tallentaa NavPix TM -kuvan?...33 Kuinka kohde tallennetaan suosikiksi tai kodiksi?...33 Kuinka suosikkiin navigoidaan?...34 Kuinka kotiin navigoidaan?...34 Vaihtoehto 1 - Päävalikon kautta

6 Vaihtoehto 2 - Suosikkikohteet-näytöstä...34 Kuinka suosikin nimi muutetaan?...35 Kuinka suosikki poistetaan?...36 Kuinka edelliseen sijaintiin navigoidaan?...37 Kuinka reittiä katsellaan?...38 Kolmiulotteinen karttanäyttö...38 Kaksiulotteinen karttanäyttö Liikennekatsaus-näyttö (vain tietyissä malleissa)...42 Yleiskuva reitistä -näyttö Käännös käännökseltä -näyttö...46 Kuinka karttavalikkoa käytetään? Karttavalikon näyttäminen Karttavalikon toiminnot Kuinka alue vältetään?...49 Kuinka vältettävä alue lisätään?...49 Kuinka vältettävä alue poistetaan?...49 Kuinka kaikki vältettävät alueet poistetaan?...49 Kuinka reittiä esikatsellaan?...50 Kuinka reitin tilastotietoja katsellaan? Kuinka nykyisen reitin tilastotiedot saadaan näkyviin? Kuinka tähänastisten matkojen tilastotiedot saadaan näkyviin?...52 Kuinka matkalokeja katsellaan?...53 Kuinka NavPix TM -toimintoa käytetään?...54 Kuinka NavPix TM -kuvia hallitaan?...54 Albumin hallinta...54 NavPix TM -kuvien hallinta...56 Kuinka NavPix TM -kuvaa katsellaan koko näytössä?...57 Kuinka NavPix TM -kuvaan navigoidaan?...58 Kuinka NavPix TM -kuva tallennetaan suosikkiin?...59 Kuinka NavPix TM -kuva tallennetaan POI-kohteeseen?...60 Kuinka voin vastaanottaa tietoja liikennetilanteesta? (vain tietyissä malleissa) Kuinka Navman-laite vastaanottaa liikennetiedot? Liikennetilanne Kuinka liikennetapahtumista saadaan tieto?...62 Kuinka kaikkia reitillä sijaitsevia tapahtumia katsellaan?...63 Kuinka liikennetapahtuman tietoja katsellaan?...64 Mistä tietää, suositellaanko kiertotietä?...65 Kuinka reitillä sijaitseva tapahtuma vältetään?...65 Kuinka reitillä sijaitsevan tapahtuman kiertotie peruutetaan?...65 Kuinka reitillä sijaitsevat liikenne- ja ylläpitotapahtumat vältetään automaattisesti?...65 Liikenneviestit...66 Ei kiertotietä - viestit...66 Kiertotietä suositellaan -viestit...66 Mitä asetuksia voidaan mukauttaa?...67 Reittivalinnat...68 Reitin laskenta 1/ Tietyypit 2/ Tietyypit 3/ Kuljettajan hälytykset 4/ Tietojen tallennus 5/

7 Karttanäyttö...73 Karttanäyttö 1/ Karttanäyttö 2/ Valitse kartta 3/ Ota POI käattöön...76 Ääni Näyttö...78 POI-hälytykset...79 GPS GPS: n tila GPS-vastaanottimen nollaaminen Aseta GPS: n til Kieli...82 Liikenne...83 Liikennejärjestelmän tila...83 Liikenneilmoitukset Tapahtumien lajittelujärjestys...85 Virta...86 Näppäimistö...87 Kuinka ennakoiva tekstinsyöttö (abc, def...) toimii?...87 Yksiköt Yksiköt 1/ Yksiköt 2/ Käynnistys...90 Tallennetut tiedot Opastus...92 Tietoja...93 Esittely...93 Lisätietoja...94 Vianmääritys...94 POI-luokat...95 Nimetyt POI-kohteet...96 Navmanin POI-luokat...96 Tilattavat POI-luokat...96 Liikenneviestien tapahtumat...97 Turvakamera-POIt...98 Vastuuvapauslauseke...98 Määräysten mukaisuus...98 Tekijänoikeus...99 Lisätietoja Nopeusvalvontakamera Verkkotuki

8 Tervetuloa Kiitos, että valitsit Navmanin. Tässä käyttöoppaassa neuvotaan Navman-laitteen käyttööotto sekä eri toimintojen käyttö. Lue käyttöopas huolella ennen Navman-laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Säilytä käyttöopasta niin, että se on helposti käsillä, kun tarvitset apua laitteen käytössä. Tärkeää tietoa käyttöoppaasta On tärkeää, että ymmärrät tässä oppaassa käytetyt termit ja typografiset käytännöt. Muotoilu Seuraavilla muotoiluilla osoitetaan tekstissä tietyntyyppinen tieto: Muotoilu Lihavointi Kursiivi Tiedon tyyppi Navman-laitteen osa tai näytön elementti, kuten painike, otsikko, kentän nimi tai valittavissa oleva vaihtoehto. Osoittaa näytön nimen. Termit Tässä oppaassa käytetään seuraavia termejä kuvaamaan käyttäjän toimia. Termi Napauta Pidä painettuna Valitse Kuvaus Paina kosketusnäytössä näkyvää kohdetta ja vapauta se. Paina kosketusnäytössä näkyvää kohdetta 2-3 sekunnin ajan. Napauta luettelon kohtaa tai valikon komentoa. 8

9 Kuinka asennan Navman-laitteeni? VAROITUS: Valitse sopiva kohta Navmann kiinnittämiseksi ajoneuvoon. Älä sijoita Navmana paikkaan, jossa se on kuljettajan näkökentän esteenä. Jos auton tuulilasissa on heijastava päällyste, se voi vaikuttaa GPS-vastaanottoon. Siinä tapauksessa kiinnitä Navman kohtaan, josta se signaalin, esim. Sivuikkunasta Voit suojata Navman-laitetta äkillisiltä virtapiikeiltä kytkemällä autolaturin vasta, kun auton moottori on käynnistetty. F35/F37M-Series kiinnittäminen ajoneuvoon

10 F45/F47M-Series kiinnittäminen ajoneuvoon TMC-tietojen vastaanottaminen Huomautus: Ei kaikissa malleissa Voit vastaan ottaa reaaliaikaisia liikenne- ja ruuhkatiedotteita erillisellä TMC vastaanottimilla. Vastaanottaaksesi liikennetietoja, sinun täytyy liittää Navman auton sisäiseen laturiin. Navigointiohjelmisto seuraa TMC-tietoja. Kun tiedot on vastaanotettu, niitä voi tarkastella laitteella ja liikennekuvakkeet näkyvät karttanäytössä. Tietyt ruuhkaisiksi raportoidut tiet näkyvät korostettuina. Voit välttää niiden käyttämistä, jolloin valinnainen reitti lasketaan automaattisesti. Jos haluat lisätietoja, katso Kuinka Navman-laite vastaanottaa liikennetiedot? sivulla

11 Navmann esittely F35/F37M Virta-painike Kaiutin Liitin autolaturille, USB-johdolle (ei sisälly hintaan) ja kotilaturille (ei sisälly hintaan) ja TMC-lisävarustesarjan (ei välttämättä sisälly hintaan) liitäntä Kiinitys telineelle 11

12 F45/F47M Virta-painike Liitin autolaturille, USB-johdolle (ei sisälly hintaan) ja kotilaturille (ei sisälly hintaan) ja TMC-lisävarustesarjan (ei välttämättä sisälly hintaan) liitäntä Kiinitys telineelle Kaiutin 12

13 Kytkeminen päälle ja pois Voit sammuttaa Navmann normaalikäytössä liu uttamalla virtakytkimen OFF (Pois) -asentoon. Navman siirtyy lepotilaan. Kun haluat sen jälleen käyttöön, liu uta virtakytkin ON (Päälle) -asentoon. Navman jatkaa siitä, mihin viimeksi jäit. F35/F37M Sammuttaminen ja laitteiston nollaus F45/F47M Voit joutua ajoittain nollaamaan (reste) Navmann jos se lakkaa vastaamasta, vaikuttaa jääneen jumiin tai lukkiutuneen. Voit nollata laitteiston sammuttamalla Navmann ja sitten käynnistämällä sen uudelleen. Jos haluat nollata (reset) Navmann, liu uta virtakytkin RESET (Nollaus) -asentoon. Käynnistä Navman uudelleen nollaamisen jälkeen, liu uttamalla virtakytkin ON (Päälle) -asentoon. HUOMAUTUS: Reset-asento kytkee irti akun. On suositeltavaa pitää kytkin Reset-asennossa, jos Navman-laitetta ei aiota käyttää lähiaikoina. Kuinka akun tilaa voidaan seurata? Navman-laitteessa on sisäinen akku, josta riittää virtaa täyteen ladattuna noin 3 tunniksi. Akun tilaa voidaan seurata Virta-näytöstä. Huomautus: Akku ei ehkä ole täysin latautunut, kun käytät Navmana ensimmäistä kertaa. Saat Virta-näytön näkyviin napauttamalla. Kuinka akku ladataan? Akun tila -palkissa lukee Ulkoinen virtalähde, kun akkua ladataan. Kun akku on ladattu täyteen, Akun tila -palkissa lukee 100 %. Voit ladata Navman-laitteen ajoneuvossa kytkemällä autolaturin Navman-laitteen pohjassa olevaan -paikkaan ja toisen pään ajoneuvon virtapistokkeeseen Kuinka voin asentaa Navman-laitteeni? -osion ohjeiden mukaisesti. Voit katsoa myöhemmästä osasta lisätietoja Navman-laitteen lataamisesta tietokoneella. Voit ladata Navman-laitteen pistorasiasta kytkemällä verkkovirtalaturin johdon Navman-laitteen pohjassa olevaan -porttiin ja verkkovirtalaturin toisen pään pistorasiaan. 13

14 Huomautus: Verkkovirtalaturia ei toimiteta kaikkien mallien mukana, mutta se on saatavissa lisävarusteena. Akun lataaminen USB-kaapelilla (ei sisälly hintaan) Jos aiot ladata Navmann tällä tavoin, sammuta Navman latausajan lyhentämiseksi. 1. Käynnistä tietokone. 2. Liitä USB-johdon mini-usb Navmann pohjaan ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin. F35/F37M F45/F47M Huomautus: Jos Navman on päällä ollessaan liitettynä tietokoneeseen, näyttöön tulee Navmann käyttämisen estävä viesti. Huomautus: Kun Navman on liitetty tietokoneeseen, se tunnistetaan ulkoisena massamuistilaitteena. Älä poista mitään Navmanon esiasennettua tiedostoa. Tuntemattimoen tiedostojen poistaminen voi aiheuttaa ohjelmien tai ominaisuuksien virhetoimintoja. VAROITUS: Litium-akun suorituskyvyn pitämiseksi optimaalisena: Älä lataa akkua korkeassa lämpötilassa (esim. suorassa auringonvalossa). Akun varausta ei ole pakko purkaa kokonaan ennen lataamista. Voit ladata akun ennen kuin varaus on purkautunut. Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, lataa akku vähintään joka toinen viikko. Akun varauksen liiallinen purkautuminen voi vaikuttaa latauskykyyn. 14

15 Näytöllä navigointi Navmana käytetään koskettamalla näyttöä sormenpäällä. Voit suorittaa seuraavat toiminnot: F35/F37M F45/F47M Näpäytä Kosketa ruutua kerran sormenpäälläsi, jos haluat avata kohteita tai valita näyttöpainikkeita tai valintoja. Vedä Pidä sormenpäätä näytöllä ja vedä ylös/alas/vasemmalle/oikealle tai näytön poikki. (Toiminto ei ole tuettu kaikissa sovelluksissa.) Näpäytä ja pidä Näpäytä ja pidä sormenpäätä paikoillaan, kunnes toiminto on valmis tai tulos tai valikko tulee näkyviin. (Toiminto ei ole tuettu kaikissa sovelluksissa.) Kuinka äänenvoimakkuus säädetään? Navman-laitteesi äänenvoimakkuus voidaan säätää Äänenvoimakkuus-asetusnäytössä. Voit mykistää karttanäyttöjen äänen napauttamalla ja pitämällä sen jälkeen ainettuna hetken aikaa. Jos napautat ja painat hieman pidempään, voit siirtyä suoraan äänenvoimakkuusruutuun. Katso lisätietoja Navman-laitteen äänenvoimakkuuden säätämisestä, katso Ääni sivulla

16 Käytön aloittaminen Tärkeä huomautus: Kun käytät Navman-laitetta ensimmäistä kertaa, saattaa GPS-yhteyden muodostaminen kestää muutaman minuutin. Lisätietoja GPS:stä on GPS-navigointi - usein kysytyt kysymykset -oppaassa, joka löytyy DVD-levyltä. Kuinka Navman kytketään päälle ensimmäisen kerran? Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, toimi seuraavasti: 1. Lue Tärkeää tietoa turvallisuudesta sivulla Asenna Navman paikoilleen Navman asennetaan ajoneuvoon seuraavasti. Huomautus: Varmista, että Navman ei häiritse kuljettajan näkökenttää eikä ajoneuvon ilmatyynyjen tai muiden turvalaitteiden toimintaa. 3. Kytke Navman päälle Työnnä virtakytkin ON-asentoon. Navman käynnistyy ja näkyviin tulee Kieli-näyttö. 4. Valitse kieli Napauta Valitse kieli -näytössä haluamaasi kieltä. Jotta Valitse kieli -näyttö ei tule esiin joka käynnistyskerralla, napauta Näytä käynnistettäessä - valintaruutua. Voit vaihtaa kielen tarvittaessa myöhemmin Navman-laitetta katso Kieli sivulla 82 käyttäessäsi. 5. Lue varoitus a) Kun kieli on valittu, näkyviin tulee Turvallisuussopimus-näyttö. Lue turvallisuussopimus. b) Vahvista, että olet lukenut ja ymmärtänyt sopimuksen, napauttamalla Hyväksy. Näyttöön tulee Opastus. 6. Katso opastus Kun turvallisuussopimus on hyväksytty, näkyviin tulee ensimmäinen Opastus-näyttö. Jos et haluat näyttää tutoriaalia uudelleen käynnistyksen yhteydessä, tyhjennä valinta Näytä tutoriaali käynnistyksen yhteydessä. Voit siirtyä seuraavaan opastusnäyttöön napauttamalla. Voit palata edelliseen näyttöön napauttamalla. Jos haluat katsoa opastuksen myöhemmin Navman-laitetta käyttäessäsi, katso Opastus sivulla 92. Huomautus: Jos laitteeseen on asennettu useiden maanosien karttoja, saatetaan sinua pyytää valitsemaan tarvitsemasi kartat. Voit myöhemmin ottaa käyttöön toisen maanosan kartan Vaihda maanosa -näytöstä Karttanäyttö-asetuksissa (katso "Valitse kartta 3/3" sivulla 75). 16

17 Kun Opastus päättyy, näkyviin tulee 3D-kartta. Jos GPS-paikannus on saatu, kartalla näkyy tämänhetkinen sijaintisi. 17

18 Mitkä ovat laitteen perusnäytöt? Päävalikko-näyttö Kohteen etsiminen aloitetaan Päävalikko-näytöstä. Päävalikko-ruudussa voit myös antaa määränpään osoitteen ja muokata määrityksiä. Päävalikko avataan napauttamalla alareunassa. karttanäytössä tai napauttamalla tilapalkkia minkä tahansa näytön Huomautus: Käyttämäsi Navman-mallin Päävalikko-näytöt voivat näyttää erilaisilta kuin yllä. Karttanäytöt Kohteeseen johtavaa reittiä voidaan tarkastella viidessä karttanäytössä: 3D-kartta 2D-kartta liikennekatsaus (TMC palvelua ei saatavilla kaikissa malleissa) yleiskuva reitistä käännös käännökseltä. Karttanäytöt avataan napauttamalla Päävalikossa. Voit selata karttanäyttöjä painamalla näytössä). missä tahansa karttanäytössä (karttanäyttöjen nimet näkyvät hetken 18

19 Jos haluat lisätietoja karttanäytöistä, Kuinka reittiä katsellaan? sivulla 38. Jos haluat lisätietoja karttavalikon käyttämisestä 3D-kartta- ja 2D-kartta-näytöissä, katso Kuinka karttavalikkoa käytetään? sivulla

20 Kuinka GPS:n avulla navigoidaan? GPS (Global Positioning System) on maksuton jatkuva palvelu, jolla voidaan paikantaa sijainti 5 m tarkkuudella. GPS-paikannus tapahtuu maapalloa n km etäisyydellä kiertävän satelliittiverkoston avulla. Satelliitit lähettävät signaaleja, joiden avulla GPS-vastaanottimet, kuten Navman, pystyvät määrittämään tarkan sijainnin. Vaikka GPS-vastaanotin voi havaita jopa 12 satelliitin signaalit samanaikaisesti, riittää sijainnin (leveys- ja pituuspiirin) määrittämiseen eli GPS-paikannukseen ajoneuvolla navigointia varten signaali neljästä satelliitista. Kuinka Navman vastaanottaa GPS-signaalin? Navman vastaanottaa GPS-signaalin sisäisen GPS-antennin kautta. Jotta GPS-signaali saadaan riittävän vahvana, käytä Navman-laitetta ulkona tai ulkona olevassa ajoneuvossa niin, että laitteella on esteetön näköyhteys taivaalle. GPS- vastaanotto ei yleensä häiriinny sään vaihteluista. Rankka sade tai lumentulo voi kuitenkin vaikeuttaa vastaanottoa. Kuinka GPS-signaalin tilaa voidaan seurata? Voit tarkastaa GPS-signaalin tilan karttanäytöstä tai Etsin-näytöstä koska tahansa. Kun GPS-yhteys toimii, näet vihreän -symbolin. Kun GPS-signaalia ei löydy, symboli näkyy punaisena. -symbolin yhdestä neljään vihreää pystypalkkia osoittavat GPS-signaalin vahvuuden. Huomautus: Ennen kuin aloitat laitteen käytön, tarkista, onko autossasi lämpöä heijastava tai lämmitetty tuulilasi. Jos on, saatat joutua hankkimaan ulkoisen antennin, jotta Navman löytää GPS-signaalin. Käyttäessäsi Navman-laitetta ensimmäisen kerran GPS-yhteyden muodostaminen voi kestää 15 minuuttia. Tarkempia tietoja GPS-signaalin tilasta, katso GPS: n tila sivulla 80. GPS:n käyttötilan määrittäminen neuvotaan, katso Aseta GPS: n til sivulla 81. Lisätietoja GPS:stä on GPS-navigointi - usein kysytyt kysymykset -oppaassa, joka löytyy DVD-levyltä. 20

21 Kuinka navigoidaan pisteestä A pisteeseen B? Navman sisältää tiekarttoja, joiden avulla voidaan etsiä reitti ovelta ovelle. Karttoihin on merkitty myös kiinnostavia kohteita, ns. POI-kohteita, kuten majoituspaikkoja, pysäköintipaikkoja, huoltoasemia, rautatieasemia ja lentokenttiä. Kun... Toimi näin... tiedät kohteesi osoitteen Anna osoite ohjattua osoitteenantoa käyttäen. Lisätietoja katso sivulla 22. reittiisi sisältyy useita kohteita etsit kohdetta, jonka nimen tiedät, esimerkiksi maamerkkiä tai julkista rakennusta Anna reittipisteet Usean kohteen matka -näyttöä käyttäen. Lisätietoja katso sivulla 26. Etsi POI-kohteista. Lisätietoja katso sivulla 30. haluat reitin NavPix TM -sijaintiin Etsi reitti valmiiksi asennetun NavPix TM -kuvan katso sivulla 58. VAROITUS: Turvallisuussyistä anna kohteen tiedot ennen kuin lähdet liikkeelle. Älä anna kohdetta ajon aikana. Mitä tapahtuu, jos ajetaan risteyksen ohi? Automaattinen reitinmuutos (Back-On-Track ) Jos käännyt väärälle tielle, sinut ohjataan takaisin reitille. Näytön yläreunaan tulee viesti, jossa kerrotaan, että sinulle lasketaan uusi reitti. Voit peruuttaa uuden reitin laskemisen napauttamalla. Näyttöön tulee varoitus, jossa pyydetään vahvistamaan peruutus. Jos vahvistat, sekä uuden reitin laskeminen että nykyinen reittisi peruutetaan. 21

22 Kuinka osoite etsitään? Anna kohde ohjattua osoitteenantoa eli Kohdehaku-, Näppäimistö- ja Esikatselu-näyttöjä käyttäen. Seuraavassa opastetaan kohteen antaminen tapausesimerkkiä käyttäen. Huomautus: Joissakin maissa kohde voidaan etsiä postinumeron avulla. Jos olet Isossa-Britanniassa ja tiedät kohteesi postinumeron, voit etsiä kohteen napauttamalla Kohdehaku-näytössä Postinumero ja antamalla sitten postinumeron (enintään kahdeksan merkkiä). Pikaohje 1. Avaa Kohdehaku-näyttö 2. Valitse maa 3. Etsi kaupunki tai alue 4. Etsi katu 5. Etsi talon numero 6. Napauta. Tapausesimerkki: Kuinka osoite etsitään? Tässä esimerkissä käydään läpi osoitteen antaminen ja osoitteeseen navigoiminen. Esimerkissä käytetään seuraavaa osoitetta: Miilutie Helsinki Etelä Suomi Suomi Huomautus: Yllä oleva osoite on kuvitteellinen ja sitä käytetään vain esimerkkinä. Vihje: Ennen kuin annat kohteen osoitteen, varmista, että olet määrittänyt reittiasetukset. Jos haluat lisätietoja, katso "Reittivalinnat" sivulla Avaa Kohdehaku-näyttö Näkyviin tulee Kohdehaku-näyttö. Huomautus: Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun annat kohteen, ja olet asentanut usean maan karttoja, näkyviin tulee Valitse maa - näyttö Kohdehaku-näytön sijaan. Siirry suoraan vaiheeseen 2b. Kun seuraavan kerran annat kohteen, näkyviin tulee Kohdehaku-näyttö. 22

23 2. Valitse maa Huomautus: Jos olet asentanut ja valinnut vain yhden maan kartan, kyseinen maa valitaan oletusarvoisesti kohteen maaksi, eikä sitä voi muuttaa. Siirry kohtaan 3. a) Napauta Kohdehaku-näytössä. Näkyviin tulee Valitse maa -näyttö. b) Valitse luettelosta Suomi. Näkyviin tulee Kohdehaku-näyttö. 3. Etsi kaupunki tai alue a) Napauta Kohdehaku-näytössä Kaupunki/alue. Näppäimistö-näyttö tulee näkyviin. b) Hae Helsinki kohteen kaupungiksi Näppäimistö-näyttöä käyttäen. Napauta sitten hakutulosta. Näkyviin tulee Kohdehaku-näyttö. 4. Etsi kadun nimi ja talon numero a) Napauta Kohdehaku-näytössä Lähiosoite. Näppäimistö-näyttö tulee näkyviin. 23

24 Näppäimistö-näytön käyttäminen Näppäimistö-näyttö tulee näkyviin, kun sinun tarvitsee kirjoittaa tekstiä, esimerkiksi etsiessäsi kadun nimeä. Hakutulokset esitetään luettelona niin, että lähin vastaava nimi on ylimpänä. Tuloksia näytetään enintään 99. Näppäimistön ulkoasu voi vaihdella sen mukaan, millaista tietoa ollaan kirjoittamassa: kirjaimia, numeroita, erikoismerkkejä tai näitä kaikkia. Voit myös valita näppäimistön tyypiksi aakkoset, QWERTY tai näppäimet. Jos haluat lisätietoja, katso Näppäimistö sivulla 87. Kun valitset merkkejä, näkyviin tulee ensimmäiset kolme hakutulosta. Saat esiin lisää hakutuloksia napauttamalla vierittämällä luetteloa. Voit valita merkin tai hakutuloksen sitä napauttamalla. Voit poistaa merkin napauttamalla. Jos tarvitse muita merkkejä, napauta 123, alt tai abc (jos käytettävissä). ja Kohdehaku-näytön käyttäminen Kohdehaku-näyttöä käytetään kohteen valitsemiseen kadun, postinumeron, kohteen nimen (POI), risteyksen, kaupungin, alueen, osavaltion tai maan mukaan. Kun valitset osoitteen osia, ne tulevat sitä mukaa näkyviin näytön yläreunaan. Valittavissa olevat vaihtoehdot muuttuvat sen mukaan, mitkä osat osoitteesta on vielä antamatta. 24

25 b) Kirjoita kaduksi Miilutie Näppäimistö-näyttöä käyttäen. Napauta sitten hakutulosta. Huomautus: Jotkut kadun nimet, kuten pitkät kadut, jotka kulkevat usean vierekkäisen alueen läpi, tai hyvin yleiset kadun nimet, voivat tuottaa useita hakutuloksia. Tulokset järjestetään kaupungin tai alueen nimen mukaan. c) Kirjoita talon numeroksi 12 Näppäimistö-näyttöä käyttäen. Napauta sitten hakutulosta. Huomautus: Jos haku löytää talon numeroita, mutta yksikään ei ole etsimäsi, voit joutua valitsemaan saman kadun viereiseltä alueelta. Paina ja valitse toinen hakutulos. Jos valitsemastasi kadun osasta ei löydy talon numeroita, näkyviin tulee Esikatselu-näyttö. d) Toimi seuraavasti: Jos haluat... Toimi näin... navigoida valitsemaasi kohteeseen Napauta. Sinulle lasketaan reitti ja se näytetään 3D-kartta-näytössä. katsoa kohdetta karttanäytössä nähdä lisätietoja kohteesta lisätä kohteen usean kohteen matkaan tallentaa kohteen kodiksi tallentaa kohteen suosikiksi Napauta karttaa, niin kohde näytetään 2D-kartta-näytössä. Napauta Lisää. Näkyviin tulee Kohteen tiedot -näyttö. Napauta Lisää. Näkyviin tulee Usean kohteen matka -näyttö. Osoite on lisätty reittipisteeksi usean kohteen matkaan. Katso Kuinka usean kohteen matka luodaan? sivulla 26. Napauta Tallenna. Uusi Suosikki -näyttö tulee näkyviin. Napauta Tallenna kodiksi. Napauta Tallenna. Uusi Suosikki -näyttö tulee näkyviin. Napauta Tallenna suosikksi. 25

26 Kuinka usean kohteen matka luodaan? Jos matka koostuu useasta reittipisteestä, voidaan reittipisteet antaa Usean kohteen matka -näytössä. Reitti lasketaan niin, että se kulkee jokaisen pisteen kautta määritetyssä järjestyksessä. Reittipisteet voidaan lisätä Usean kohteen matka -näytössä tai valitsemalla 2D-kartan tai 3D-kartan karttavalikosta Sijainti, sitten Lisää reittiin. Usean kohteen matkoja voidaan tallentaa 198, ja kussakin voi olla 14 reittipistettä. Huomautus: Reittipisteiden lisääminen, päivittäminen tai poistaminen sen jälkeen, kun usean kohteen matka on aloitettu, ei vaikuta nykyiseen reittiin. Pikaohje 1. Aloita usean kohteen matka 2. Valitse maa 3. Etsi kaupunki tai alue 4. Etsi katu ja talon numero 5. Lisää muut reittipisteet 6. Napauta. Tapausesimerkki: Kuinka useaan osoitteeseen navigoidaan? Tässä esimerkissä käydään läpi, kuinka useita reittipisteitä antamalla luodaan usean kohteen matka. Esimerkissä käytetään seuraavaa osoitetta:: Miilutie Helsinki Etelä Suomi Suomi Huomautus: Yllä oleva osoite on kuvitteellinen ja sitä käytetään vain esimerkkinä. Vihje: Ennen kuin annat kohteen osoitteen, varmista, että olet määrittänyt reittiasetukset. Jos haluat lisätietoja, katso "Reittivalinnat" sivulla Avaa Usean kohteen matka -näyttö Näkyviin tulee Usean kohteen matka -näyttö. 26

27 a) Napauta Lisää. Näkyviin tulee Lisää matkaan -valikko. b) Napauta Osoite. Näkyviin tulee Kohdehaku-näyttö. Huomautus: Voit lisätä reittipisteitä myös käyttämällä suosikkeja, edellisiä kohteita, POI-sijainteja ja NavPix TM -kuvia. 2. Valitse maa Huomautus: Jos olet asentanut ja valinnut vain yhden maan kartan, kyseinen maa valitaan oletusarvoisesti kohteen maaksi, eikä sitä voi muuttaa. Siirry kohtaan 3. a) Napauta Kohdehaku-näytössä. Näkyviin tulee Valitse maa -näyttö. b) Valitse luettelosta Suomi. Näkyviin tulee Kohdehaku-näyttö. 3. Etsi kaupunki tai alue a) Napauta Kohdehaku-näytössä Kaupunki/alue. Näppäimistö-näyttö tulee näkyviin. b) Hae Helsinki kohteen kaupungiksi Näppäimistö-näyttöä käyttäen. Napauta sitten hakutulosta. Näkyviin tulee Kohdehaku-näyttö. 27

S-sarja. Käyttöopas. Suomi

S-sarja. Käyttöopas. Suomi Käyttöopas fi Suomi Tärkeää tietoa turvallisuudesta LUE HUOLELLA ENNEN TUOTTEEN ASENTAMISTA AJONEUVOON Tämä on turvallisuusvaroituksen symboli. Sitä käytetään varoittamaan henkilövahinkojen vaarasta. Noudata

Lisätiedot

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia Käyttöopas R02 (WEU) Tavaramerkit Kaikki merkit ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke Tietoja ja asiakirjoja voidaan muuttaa ilman

Lisätiedot

Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT D E F G H

Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT D E F G H TomTom ONE XL HDT 1. Laatikon sisältö Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT A B C D E F G H A Latauksen merkkivalo B Kosketusnäyttö C Virtapainike D Kaiutin E Ulkoisen antennin liitin F USB-liitin G Muistikorttipaikka

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. TomTom ONE. EasyPort TM -pidike. Autolaturi. RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat. USB-johto. * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana.

Pakkauksen sisältö. TomTom ONE. EasyPort TM -pidike. Autolaturi. RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat. USB-johto. * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana. TomTom ONE 1. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö TomTom ONE EasyPort TM -pidike Autolaturi RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat USB-johto * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana. 2 2. Aloittaminen Aloittaminen

Lisätiedot

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan

Lisätiedot

Lue minut ensin 7. Muistikortti 9

Lue minut ensin 7. Muistikortti 9 Mazda NB1 Viiteopas Sisällys Lue minut ensin 7 Käynnistäminen ja sammuttaminen... 7 Määrittäminen... 7 GPS-vastaanotto... 7 Laite ei käynnisty... 7 Pidä huolta laitteestasi... 8 Lisätietoja... 8 Muistikortti

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

Nokia 500 -autonavigaattori Käyttöohje

Nokia 500 -autonavigaattori Käyttöohje Nokia 500 -autonavigaattori Käyttöohje 9206144 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että tämä PD-14-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

TomTom Start 20-sarjan viiteopas

TomTom Start 20-sarjan viiteopas TomTom Start 20-sarjan viiteopas Sisällys Pakkauksen sisältö 6 Pakkauksen sisältö... 6 Lue minut ensin 7 Asentaminen autoon... 7 Käynnistäminen ja sammuttaminen... 7 Määrittäminen... 7 GPS-vastaanotto...

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110 Suomi Elokuu 2007 Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on

Lisätiedot

nüvi 205- ja 205W-sarja käyttöopas näille nüvi-malleille: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- ja 205W-sarja käyttöopas näille nüvi-malleille: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- ja 205W-sarja käyttöopas näille nüvi-malleille: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Lisätiedot

Versio 1.3. Marraskuu 2006

Versio 1.3. Marraskuu 2006 Versio 1.3 Marraskuu 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Kaikki oikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE 66-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietojen tekijänoikeudet NAVTEQ B.V. TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

Lisätiedot

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Käyttö- ja asennusohje (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Laitteen esittely 1 Näyttö (kosketusnäyttö): Helppo

Lisätiedot

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Käyttö- ja asennusohje (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Laitteen esittely 1 Näyttö (kosketusnäyttö): Helppo

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6 PNA

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6 PNA Käyttöohjekirja MobileNavigator 6 PNA Päivitetty: Joulukuu 2006 Julkaisijan tiedot NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Tässä kirjoituksessa sisältyvät tiedot ja ilmoitukset voidaan ilman

Lisätiedot

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Elokuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä

Lisätiedot

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger HP ipaq Trip Guide For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger Huomautus tekijänoikeuksista Tuote ja tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SUOMI. Henkilökohtainen navigointilaite Käyttöohje 4.1. Arctecho Oy, 2007. Kaikki oikeudet pidätetään. 1

KÄYTTÖOHJE SUOMI. Henkilökohtainen navigointilaite Käyttöohje 4.1. Arctecho Oy, 2007. Kaikki oikeudet pidätetään. 1 KÄYTTÖOHJE SUOMI Henkilökohtainen navigointilaite Käyttöohje 4.1 Arctecho Oy, 2007. Kaikki oikeudet pidätetään. 1 SISÄLLYS Sisällys: Typografiset käytännöt...4 Kuvakkeet...5 Johdanto...6 Tärkeimmät toiminnot...6

Lisätiedot

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan

Lisätiedot

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa.

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. Käsikirja Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. R00 (EU) Tavaramerkit Bluetooth-tavaramerkin ja logot omistaa

Lisätiedot

nüvi 30/40/50 käyttöopas Elokuu 2011 190-01336-37_0A Painettu Taiwanissa

nüvi 30/40/50 käyttöopas Elokuu 2011 190-01336-37_0A Painettu Taiwanissa nüvi 30/40/50 käyttöopas Elokuu 2011 190-01336-37_0A Painettu Taiwanissa 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää,

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. NAVIGON 63xx. Suomi

Käyttöohjekirja. NAVIGON 63xx. Suomi Käyttöohjekirja NAVIGON 63xx Suomi Syyskuu 2009 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä. Se tarkoittaa itse

Lisätiedot

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää

Lisätiedot

Käyttöopas nüvi 300/350

Käyttöopas nüvi 300/350 Käyttöopas nüvi 300/350 henkilökohtainen matkaopas 2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Puhelin: +1 913 397 8200 tai +1 800

Lisätiedot

Versio 2.0. Huhtikuu 2008

Versio 2.0. Huhtikuu 2008 Versio 2.0 Huhtikuu 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Kaikki oikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE 66-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietojen tekijänoikeudet NAVTEQ B.V. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Mitään

Lisätiedot

R-LINK2 KÄYTTÖOPAS NA LT S A S O I T PAR TIONS I PLI I A APITAL

R-LINK2 KÄYTTÖOPAS NA LT S A S O I T PAR TIONS I PLI I A APITAL R-LINK2 KÄYTTÖOPAS parasta suorituskykyä ELF yhteistyökumppaniksi RENAULT suosittelee ELF: Autoalan korkean teknologian taitajat Elf ja Renault yhdistävät huippuosaamisensa niin kilparadalla kuin maanteillä.

Lisätiedot

PMD-B200P versio 2.0 käyttöopas

PMD-B200P versio 2.0 käyttöopas 1 1 Tärkeää tietoa Lue huolellisesti ennen tuotteen käyttöä Tämän tuotteen tarkoitus on ohjata sinut turvallisesti vaihe vaiheelta haluamaasi määränpäähän. Lue seuraavat varotoimet. Näin varmistat, että

Lisätiedot

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Käyttöohjeet (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 3 1 2 2 Laitteen esittely Näytön vieressä ovat seuraavat näppäimet: 1 Virtakatkaisin: Pitkä painallus

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6 Käyttöohjekirja MobileNavigator 6 Päivitetty: Kesäkuu 2006 Impressum 8NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Tässä kirjoituksessa sisältyvät tiedot ja ilmoitukset voidaan ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot