KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013. Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997"

Transkriptio

1 Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997 KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE KAARINAN AIKUISLUKIO, VOIVALANTIE 7 9, KAARINA PUHELIN kanslia: (02) , rehtori: , opinto-ohjaaja: , TELEKOPIO: (02) , SÄHKÖPOSTI:

2 2 Rehtori: FM Heikki Mäkelä, puh , Opinto-ohjaaja: VTM Raine Rapeli, puh , tavattavissa ma, to klo Koulusihteeri: yo Sirkka Grönholm, puh , Kanslia: osoite Voivalantie 7-9, Kaarina, telekopio kanslia avoinna ma - ke klo 14 18, to kouluaikoina, (koeviikkoina 14-17), muulloin ma - to klo Iltavalvojien esimies: Heidi Dahlström, puh Iltavalvoja: puh Atk-vastaava: FM Pasi Kytöniemi, Lisätietoja internetistä: Kaarinan aikuislukiosta, yo-tutkinnosta, muissa oppilaitoksissa suoritettavista hyväksiluettavista kursseista yms. opintoihin liittyvästä: OPETTAJAT (Puhelinnumerot saat kansliasta.) Äidinkieli: Heikki Mäkelä, Suomi toisena kielenä ja äidinkieli: FM Annika Setälä, Englanti, ranska: FM Tiina Keinonen, Ruotsi: FM Emmi Ellonen, FM Mirja Lehtonen, FM Hanni Korhonen, Matematiikka, fysiikka ja kemia: FM Petri Hiukka, Maantieto, biologia ja terveystieto: FM Päivi Korkiamäki, Historia, yhteiskuntaoppi: FT Esa Sundbäck, Uskonto, filosofia, elämänkatsomustieto, psykologia: VTM Marko Lindberg, Espanja: FM Jasmine Aljuboori-Pippola, Italia: FM Kati Hautalahti-Jalonen, Kiina: Yan Zhang, Venäjä, ruotsi: FM Emmi Ellonen Tietotekniikka: FM Hilkka Mäkelä,

3 3 TERVETULOA KAARINAN AIKUISLUKIOON! Olet aloittamassa opintojasi iltalukiossa, joka tuottaa saman kelpoisuuden jatkoopintoihin kuin päivälukiot. Opetus alkoi Kaarinan päivälukion tiloissa, jotka sopivat helppokulkuisuutensa vuoksi erityisen hyvin myös liikuntarajoitteisille. Kiinteistössä ei ole nuorten perusopetusta. Kotipaikka ei ole rajoite opetukseen osallistumiseen. Kaarinan aikuislukio tarjoaa mahdollisuuden * ylioppilastutkinnon, lukion oppimäärän tai yksittäisten oppiaineiden suorittamiseen. * täydentää aiempia tai muualla parhaillaan suoritettavia lukio-opintoja * opiskella iltaisin ammatti- ym. opintojen ohella ylioppilaaksi. * suorittaa ns. kaksoistutkinto liittämällä lukio-opinnot ammattiopisto Livian (Maaseutuopisto, Sosiaali- ja terveysopisto ja Kalatalous- ja ympäristöopisto) tai muiden vastaavien ammatillisten oppilaitosten tutkintoihin ja kirjoittaa ammattitutkinnon ohella ylioppilaaksi. * vieraskielisille opiskella suomea toisena kielenä ja saada valmiuksia jatkoopintoihin, työelämään ja Suomessa selviytymiseen * nopeuttaa myös historian ja kotimaisen kirjallisuuden yliopisto-opintoja aloittamalla ne jo lukioaikana * kerrata lukiotietoja pääsykuulusteluja varten * saattaa muissa lukioissa keskeytyneet lukio-opinnot päätökseen * korottaa peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden arvosanoja (Lukiostartti) MITÄ ON LUOKATTOMUUS? Opiskelu etenee jaksoittain ja kursseittain. Vuosiluokkia ei ole, mutta päällekkäisyyksien välttämiseksi kurssit on koottu kurssitarjottimeen opiskeltavaksi ensisijaisesti aloitusvuoden mukaan. Lukuvuosi on jaettu kuuteen yhtä pitkään jaksoon, joiden aikana opiskelija suorittaa eri oppiaineiden kursseja. Lisäksi on erillinen kesäopetusjakso. Kiinteitä luokkia tai opiskeluryhmiä ei ole, vaan kukin opiskelija etenee oman opiskelutahtinsa mukaan. MITÄ ON KURSSIMUOTOISUUS? Lukion kukin oppiaine on jaettu yhden jakson mittaisiksi 28 oppitunnin kursseiksi, joiden lukumäärä vaihtelee oppiaineittain. Opiskelija pystyy itsenäisesti ja joustavasti suunnittelemaan, toteuttamaan ja tarvittaessa - mikäli oma

4 4 elämäntilanne muuttuu tai voimavarat on arvioitu väärin - muuttamaan omaa opinto-ohjelmaansa. Kurssi päättyy kokeeseen koeviikolla palautustilaisuuteen kurssitarjottimessa ilmoitettuna aikana. Apua antavat rehtori, opinto-ohjaaja ja koulusihteeri. KAARINAN AIKUISLUKION OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KURSSIT (Koko lukiota suorittaville pakolliset kurssit lihavoitu, koko oppimäärä 44 kurssia) Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI Suomi toisena kielenä S A1-englanti ENA A-ruotsi RUA B1-ruotsi RUB B2-englanti ENB B3-kielet * Matemat, lyhyt MAB Matemat, pitkä MAA Biologia BI Maantieto GE Fysiikka FY Kemia KE Uskonto UE Elämänkatsomustieto ET Filosofia FI Historia. HI Yhteiskuntaoppi YH Psykologia PS Tietojenkäsittely AT Kestävä kehitys KE 1 Reaalikoevastaaminen REAALI 1 Kehystetyt kurssit ovat koulukohtaisesti syventäviä ja valmentavat ylioppilaskokeisiin. *espanja (ES), italia (IA), kiina (KI), latina (LA), portugali (PO), ranska (RA), saksa (SA), venäjä (VE), viro (VI). Vähemmän suosittujen lyhyiden kielten tarjontaa vuorotellaan vuosittain. Alle 18-v. lukio-opintonsa aloittaneille pakolliset aineet (koko oppimäärä tällöin 48 kurssia) ** Musiikki MU Kuvataide KU Liikunta LI Terveystieto TT 1 2 3

5 5 ** Musiikki ja kuvataide ovat keskenään vaihtoehtoisia tai molemmat suoritettaessa kummastakin riittää vain yksi kurssi. - Äidinkieleltään vieraskielinen voi äidinkielen ja kirjallisuuden sijaan valita lukion oppimäärään suomen toisena kielenä. -Lukion oppimäärän suorittavien on opiskeltava vähintään yhdestä kielestä laaja A-oppimäärä. Toisesta kotimaisesta kielestä tulee suorittaa joko A- tai B1-oppimäärä. - Päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on, että suoritettujen kurssien määrä (kaikki pakolliset ja lisäksi valinnaisia) on yhteensä vähintään 44 - alle 18-vuotiaina lukio-opintonsa aloittaneilla Valinnaisissa B3-kielissä on oltava suoritettuna vähintään 3 kurssia, jos aikoo kirjoittaa niitä. - 0-kursseja suositellaan lukiota aloittaville. Niillä kerrataan peruskoulun oppimäärä ja ohjataan lukio-opiskeluun. - Syventävät kurssit ovat hyvin suositeltavia, koska ne mm. helpottavat ratkaisevasti yo-kirjoituksista selviytymisessä ja antavat myös käytännön valmiuksia. Kehystetyt ovat erityisesti kirjoituksiin valmentavia abikursseja. Historian abikursseilla annetaan ohjausta myös muiden aineiden reaalikokeisiin. - Lukuvuosittain tarjottavat kurssit selviävät erillisestä kurssitarjottimesta, niiden sisällöt kurssiselosteesta. IKÄ -Lukion oppimäärän suorittaminen on tarkoitettu pääasiassa 18 v. täyttäneille. -Alle 18 -vuotiaita voidaan erityisestä syystä ottaa suorittamaan koko lukion oppimäärää. -Aineopiskelulle ei ole alaikärajaa. Esimerkiksi peruskoululainen voi aloittaa vaikka B3-kielen 9. luokan alusta ja jatkaa opintojaan seuraavana vuonna lukioaikanaan. LUKIOSTARTTI KAARINASSA Lukiostartti on kurssikokonaisuus peruskoulun päättäneille, jotka ovat jääneet yhteishaussa ilman lukio- tai ammatillisen oppilaitoksen paikkaa tai haluavat lisävalmiutta jatko-opintoihin ja korottaa peruskoulun päättöarvosanoja. Äidinkielessä, ruotsissa, englannissa ja matematiikassa on erityisiä peruskoulua korvaavia kursseja, reaaliaineet arvioidaan peruskouluarvosanojen osalta peruskoulun kriteerein, lukioon jatkavien osalta lukion kriteerein. Opetuksen ilmoittaudutaan kunkin jakson alkuun. Koko opetuksen pystyy parhaiten hyödyntämään, kun ilmoittaudut elokuun loppuun mennessä. Lukiostartin opetus on maksutonta.

6 6 ILMOITTAUTUMINEN AIKUISLUKIOON Uudet lukio-opiskelijat: elokuun loppuun kanslian aukioloaikoina. * Ota mukaan koulutodistukset, toisesta lukiosta siirtyvät erotodistus edellisestä oppilaitoksesta. * Alle 18-vuotiaiden erityinen syy tulla opiskelemaan aikuislukioon selvitetään kansliassa haettaessa. * Lisäksi kursseille voi ilmoittautua jokaisen jakson alkuun mennessä. Vanhat, kirjoilla olevat opiskelijat ilmoittautuvat jo keväästä. Opetus alkaa maanantaina lukujärjestyksen mukaisesti, jolloin mennään suoraan luokkiin kursseille, jotka kurssitarjottimesta on valittu. Kurssivalinnat tehdään joko opinto-ohjaajan vastaanotolla (varaa aika), tai kansliassa ilmoittauduttaessa. Ilmoittautumismuodollisuuksien on oltava silloin valmiina. Kts. kurssitarjotin. KURSSIEN MAKSULLISUUS Kaarinan aikuislukion opetussuunnitelman mukainen opetus on yo-tutkintoon aikuislukio pääkoulunaan opiskeleville maksutonta, mikäli häneltä puuttuu lukion päättötodistus. Aineopiskelijoilta, joiden pääkoulu ei ole jokin kaarinalainen oppilaitos, peritään * 50 aineopiskelumaksu, joka oikeuttaa opiskelemaan kaikkia kurssimaksuttomia kursseja lukuvuoden, tai * 20 aineopiskelumaksu, joka oikeuttaa opiskelemaan kevätlukukaudella kurssimaksuttomia kursseja. * 90 kurssilta, jos aineopiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti kurssiohjelman ulkopuolella. - Kesäjaksolla opiskelevilta aineopiskelijoilta ei peritä kurssimaksun lisäksi enää aineopiskelumaksua, mutta kaikki aineopiskelijat maksavat kurssimaksun 45. Ammattiopisto Livian opiskelijoiden kurssimaksut maksaa oppilaitos. - Kevätlukukaudella maksullisia abikursseja opiskelevilta aineopiskelijoilta (paitsi Kaarinan lukion ja Livian opiskelijoilta) peritään kurssimaksun lisäksi aineopiskelumaksu. - Kesäjakson mahdolliset ylimääräiset kertauskurssit ovat kaikille maksullisia. - Katso etäopetuksen maksut erikseen ao. ohjelmasta. - Mikäli aineopiskelijan kriteerit täyttävä opiskelija osallistuu vain ylioppilaskokeeseen, häneltä peritään 20 yksityisoppilasmaksu kirjoituskerralta. - Ylioppilastutkintolautakunta perii kirjoituskerralta perusmaksun 14 ja lisäksi jokaisesta ylioppilaskokeesta koekohtaisesti 28.

7 7 OPISKELUAIKA Lukion oppimäärän suorittamiseen on käytettävissä varsinaisena lukiolaisena 4 vuotta, mutta opinnot on mahdollista suorittaa noin 2½ - 3 vuodessa. Jos opinnot ovat 4 vuoden jälkeen kesken, opiskelija siirtyy aineopiskelijaksi. Jos opiskeluihin tulee 4 vuoden aikana katkoja, ne kannattaa ilmoittaa kansliaan, jolloin niitä ei lasketa opiskeluaikaan. Kolmen vuoden vauhti on useimmille sopivin. Ylioppilaaksi on mahdollista kirjoittaa alle 2 vuoden, jos aiemmat opinnot korvaavat lukio-opintoja tai jos kirjoittajalla on vähintään 2-vuotinen ammatillinen tutkinto. Aineopiskelulle ei ole aikarajaa. ARVIOINTI Kaikki pakolliset kurssit arvostellaan numeroin 4-10, valinnaisia kursseja voidaan arvostella myös merkinnällä hyväksytty (A) ja hylätty (I), jolloin ne eivät vaikuta loppunumeroon, mutta lasketaan aio. aineen kurssimääriin mukaan. Kts. tarkemmin kurssiselosteesta. Pakollisten oppiaineiden oppimäärät ja valinnaiset vieraat kielet arvioidaan todistukseen numeroin. Suoritusmerkinnän opiskelija voi pyytää - liikunnasta, - jos opiskelija on suorittanut oppiaineesta vain yhden kurssin - valinnaisesta vieraasta kielestä, jos opiskelija on suorittanut siitä vain 1-2 kurssia. Pyyntö kurssin suoritusmerkinnästä on esitettävä opettajalle kurssin loppuun mennessä. Todistukseen tuleva oppiaineen arviointi suoritusmerkinnällä tulee ilmoittaa kansliaan viimeistään viikkoa ennen todistuksen luovutusta. Oppiaineen arvosana määritellään aineen pakollisten ja valinnaisten kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Saadakseen oppiaineesta hyväksyttävän arvosanan opiskelijan on saatava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisesti syventävistä kursseista vähintään arvosanan 5. Kurssin arvosana perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja muihin näyttöihin. Jos diagnosoidut vammat ja niihin rinnastettavat, arviointiin vaikuttavat vaikeudet ilmoitetaan opettajalle, ne voidaan huomioida arvioinnissa.

8 8 KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Kielten ja matematiikan pakolliset ja valtakunnallisesti syventävät kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä, reaaliaineet useimmiten opiskelijan haluamassa järjestyksessä siten kuin Kurssiselosteessa on sanottu. Koulukohtaisesti syventävät kurssin suoritetaan yleensä kurssitarjottimen mukaisessa järjestyksessä opettajan tarkempien ohjeiden mukaan. ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE Jokaiselle kurssille, jota aiot opiskella, ilmoittaudutaan ennakkoon: lukuvuoden alussa kaikille yhtäaikaa tai yksitellen viimeistään sen jakson alkuun mennessä, jolloin kurssi alkaa. Jos kurssi on vaarassa muodostua liian suureksi, annetaan etusija ylioppilastutkintoon tähtääville opiskelijoille. Jos kurssille ei ole tarpeeksi tulijoita, sen jatkamisesta päättää rehtori. OSALLISTUMISVELVOLLISUUS JA ETÄOPISKELU Jos opiskelija joutuu olemaan poissa kurssilta, kurssista ei tule numeroa. Poissaolon korvaamisesta keskustellaan aineen opettajan kanssa. Useimmat kurssit on mahdollista suorittaa osittain tai kokonaan itsenäisesti myös opetukseen osallistumatta, kunhan sopii tehtävistä opettajan kanssa. Etäopiskelusta sovitaan aineen opettajan kanssa ensimmäisellä tunnilla tai muulla koulun kanssa sovitulla tavalla kanslia ei ole etätehtävien tilauspaikka. Länsi-Suomen läänin reaalirenkaan (LSE) etäopiskelusta tiedottavat tarkemmin historian ja filosofian opettajat. Etäopiskelussa kannattaa hyödyntää myös valtakunnallista etäopetustarjontaa ja muidenkin oppilaitosten mahdollisia verkkokursseja. Muissa lukioissa ja aikuislukioissa suoritetut verkkokurssit hyväksytään oppimäärään, kunhan toimittaa niistä kansliaan todistuksen. Muiden etäopintojen hyväksymisistä sovitaan etukäteen. Hyväksiluvusta päättää viimekädessä rehtori. KOKEET Kurssin koe on koeviikolla klo siinä luokassa, jossa opetus on annettu, ellei toisin ilmoiteta (Kts. kurssitarjotin). - Ennen koetta koeviikolla on palkkien opetusta klo palkin opetusta ei koeviikolla ennen koetta ole. - Kokeista saa poistua aikaisintaan klo 19. Tämän jälkeen myöhästyneitä ei oteta kokeeseen. Kurssin aikana voidaan pitää välikokeita ja lopussa on loppukoe.

9 9 - Pelkällä koesuorituksella kurssia ei voi suorittaa osallistumatta lähi- tai etäopiskeluun! Hyväksyttyä, hylättyä ja kuunneltua kurssia voi korottaa kahdella seuraavalla koekerralla uusintakokeessa kerran osallistumatta opetukseen. Jos tulee hylätyksi toistamiseen, kurssi on käytävä uudestaan. Poikkeavista järjestelyistä päättää aineen opettaja. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan kirjallisesti kansliasta saatavalla lomakkeella vähintään viikkoa ennen kuulustelua. Kuulustelu alkaa klo ja siitä voi poistua aikaisintaan kello 17.30, jonka jälkeen ei enää oteta uusia opiskelijoita tilaisuuteen. Jos uusintakuulustelussa suorittaa yhden kokeen, aika päättyy klo Jos kuulustelussa suorittaa kaksi koetta, mikä on maksimi, koe päättyy klo Kokeiden palautustilaisuudet alkavat klo 16 ja siihen käytetään noin 20 minuuttia. Kevään viimein jakson viimeinen päivä on palautuspäivä. Katso sen ajankohdat kurssitarjottimesta tarkemmin. Tule palautustilaisuuteen, ne ovat oppimistilaisuuksia! Uusintakokeiden tulokset näkyvät Vilmassa ja saa kansliasta viikon kuluessa kokeesta. PÄÄTTÖTODISTUS Lukion päättötodistus annetaan, kun kaikki lukion pakolliset ja tarpeellinen määrä valinnaisia kursseja yhteensä vähintään 44/48 - on suoritettu ohjeiden mukaisesti. Päättötodistuksen saamiseen vaadittavat kurssit on oltava suoritettuna viimeistään noin kuukautta ennen lakkiaisia. Ylioppilastodistuksen saaminen edellyttää joko lukion päättötodistusta tai ammatillista tutkintoa ja mahdollisia lisäopintoja. EROTODISTUS Erotodistuksen saa pyynnöstä, jos opinnot keskeytyvät. Jos opiskelija jatkaa opintojaan toinen oppilaitos pääkoulunaan, hänen on pyydettävä erotodistus ennen ilmoittautumistaan sinne! Sama pätee opiskelijan siirtyessä toisesta oppilaitoksesta Kaarinan aikuislukioon! Aineopiskelijana voi olla pääkoulun lisäksi yhdessä tai useammassa koulussa. Allekirjoitetun todistuksen opinnoista saa pyydettäessä kansliasta. OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN JA OPISKELIJAN POISTAMINEN KIRJOISTA Opinnot voi keskeyttää ilmoittamalla siitä kansliaan ja jatkaa niitä minkä jakson alussa tahansa, jos tilaa on. Ellei opiskelijalla ole yhtään suoritusta lukuvuonna

10 10 eikä hän esitä hyväksyttävää syytä poissaololle, hänet poistetaan läsnäolevien opiskelijoiden joukosta. OPPITUNTIEN ALKAMISAJAT PÄIVITTÄIN JA LUOKAT Iltaopetus kestää maanantaista torstaihin klo Kymmenen minuutin välitunnit alkavat klo 17.50, ja viiden minuutin Kolmen oppitunnin välisestä välitunnista opettaja ja opiskelijat voivat sopia keskenään. Eri oppiaineiden tarkemmat alkamisajankohdat selviävät kurssitarjottimesta. Kesäopetuksesta annetaan ao. ryhmille omat ohjeensa. Luokan numero näkyy kurssitunnuksen jäljessä kurssitarjottimessa TUKIOPETUS Tukiopetusta on mahdollista saada ensisijaisesti äidinkielessä, pakollisissa kielissä ja matematiikassa. Kysy tarkemmin opettajalta. VALINTOJEN MUUTTAMINEN Opiskelijan on ehdottomasti ilmoitettava mahdollisimman pian kurssivalintojensa muutoksista kirjallisesti kansliaan sieltä saatavalla lomakkeella. Ennen muutosten tekoa, kurssin tai opiskelun keskeyttämistä niistä on suotavaa neuvotella opinto-ohjaajan kanssa. AIKAISEMMAT OPINNOT Lukio-opintoja vastaavilla ammatillisten oppilaitosten kursseilla tai toisessa lukiossa suoritetuilla kursseilla voi korvata lukio-opintoja, jolloin esim. päättötodistuksen saaminen nopeutuu. Vähintään 2,5 v ammatillista tutkintoa suorittavalla on oikeus osallistua suoraan ylioppilastutkintoon, kun hän on suorittanut vähintään 1 ½ vuotta näitä opintoja. Hän voi valita kursseja, joissa aikoo kirjoittaa. Nuorisoasteen yhdistelmäopintoja suorittanut saa 2,5 v. opintojen jälkeen osallistua myös suoraan ylioppilaskirjoituksiin (suorittamatta lukion koko oppimäärää). Osallistumalla aikuislukion opetukseen saavutat paremman tuloksen kuin menemällä suoraan ylioppilaskirjoituksiin. Vähintään 2 v. perusopetukseen oppimäärään perustuvan ammatillisen perustutkinnon tai oppisopimuskoulutuksen suorittaneet suorittavat vähintään 2 pakollista kurssia kirjoitettavissa aineissa. Jos oppiaineessa ei ole kahta pakollista kurssia, suoritetaan kaksi muuta lukiokurssia. Mikäli tutkinto on vanha opistotasoinen tutkinto, lisäopintoja ei vaadita.

11 11 Jos on oppisopimuskoulutus tai perusopetukseen perustuvat saman alan kahden vuoden ammatilliset opinnot, lupaa suorittaa yo-tutkinto on anottava ylioppilastutkintolautakunnalta, joka määrittelee lisäsuoritukset kirjoittajille. Ammatillisen koulutuksen pohjalta yo-kirjoituksiin osallistuva saa yotodistuksen mutta ei lukion päättötodistusta. Mikäli hän haluaa myös lukion päättötodistuksen, aiemman koulutuksen korvaavuuksista voi neuvotella rehtorin kanssa. Puuttuvat kurssit on tällöin suoritettava. YLIOPPILASTUTKINTO (Kts. tarkemmin Ylioppilaskokeisiin saa lukio-opintojen pohjalta osallistua niissä aineissa, joissa opiskelijalla on kirjallisiin kokeisiin mennessä aineen pakolliset kurssit ohjeen mukaisesti hyväksytysti suoritettu (Ei koske vähintään 2-vuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneita). Jos reaaliaineessa ei ole pakollisia kursseja, on oltava vähintään kaksi oppiaineen kurssia hyväksytysti suoritettuna, B3-kielessä kolme kurssia. Kevään 2013 yo-kokeisiin ilmoittaudutaan mennessä, syksyn mennessä. Samalla kansliaan maksetaan myös koemaksut. Ilmoittautuminen on sitova ja katsotaan suorituskerraksi ilman erityisen painavia syitä, jotka ylioppilastutkintolautakunta ratkaisee, vaikka kokeeseen ei osallistuisikaan. Kokeesta poisjäännin vuoksi hylättyä koetta ei voi kompensoida muilla yo-kokeilla. Hylättyä koeainetta ei voi vaihtaa toiseen, jos tutkinnon suorittaminen on kesken. Kokeen tason voi uusintaan ilmoittauduttaessa kuitenkin vaihtaa alemman tason kokeeseen, jos tutkintoon sisältyy joka tapauksessa vähintään yksi laaja koe. Oppilaitoksen ulkopuolisista opintosuorituksista on ilmoittauduttaessa oltava todistukset mukana. Syksyllä 2012 kielten kuullunymmärtämiskokeet ovat ja kirjalliset kokeet Keväällä 2013 kuullunymmärtämiskokeet ovat , kirjalliset kokeet 8.2. ja Kuullunymmärtämiskokeiden kellonajoista annetaan erillinen ohje. Kirjalliset kokeet ovat klo ja koepaikalla on oltava klo 8.40 mennessä! Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen kertaan tai suorittaa yhdellä kertaa. Äidinkielessä sekä tekstitaidon että esseekoe ovat pakollisia. Toisesta kotimaisesta, vieraasta kielestä, matematiikasta tai vähintään yhdestä reaaliaineen kokeesta kokelaan on valittava pakollisiksi kolme koetta, joista vähintään yhdessä kielessä tai matematiikassa on suoritettava laaja koe. (Ylimääräisistä laajoista kokeista saattaa olla hyötyä jatko-

12 opintoja ajatellen!) Lisäksi yo-kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. 12 Hylätyn pakollisen yo-kokeen saa uusia kaksi kertaa tutkintokertaa välittömästi seuraavana kolmena koekertana (ylimääräisen ilman aikarajaa). Ylioppilaat saavat uusia kaikki hyväksytyt kokeet kerran ilman aikarajaa, reaalin toisen kerran, jos ensimmäinen uusintakerta on syksyltä 2005 tai aikaisemmin. Tutkinnon suorittanut voi myöhemmin suorittaa lisää yo-kokeita täydentäen tutkintoaan. Tarkempia ohjeita saa YTL:n sivulta rehtorilta, opinto-ohjaajalta ja opettajilta. Ylioppilaskokeen arvosanat: laudatur l 7 pistettä eximia cum laude approbatur e 6 " magna cum laude approbatur m 5 " cum laude approbatur c 4 " lubenter approbatur b 3 " approbatur a 2 " improbatur i 0 " Pisteet kompensoivat hylätyn arvosanan seuraavasti: 12 p. i+, 14 p. i, 16 p. i-, 18 p. i=. Hylätyn kompensoidun kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa ja tuloksesta saa erillisen todistuksen. Kompensoinnin voi kieltää hyvissä ajoin ennen lakkiaisia, jolloin välttyy hylätyn arvosanan jäämiseltä ylioppilastodistukseen. Reaalikoe yhdessä aineessa riittää reaalikokeen suoritukseksi. Koepäiviä on samalla kirjoituskerralla tarjolla kaksi: 1. pv: BI, FY, FI, HI, PS 2. pv: ET, KE, GE, UE, YH, TE Yhtenä reaalikoepäivänä voi suorittaa vain yhden kokeen. Samana syksynä tai keväänä voi siis suorittaa kaksi reaalikoetta. -Kokeeseen tulee myös joitakin oppiainerajat ylittäviä kysymyksiä. -Koetta voi täydentää kahtena seuraavana koekertana eli kirjoittaa yhteensä kuusi reaalikoetta. MUUTAMIA KÄYTÄNNÖN NEUVOJA YO-KIRJOITUKSIIN TÄHTÄÄVILLE -Käy opinto-ohjaajan vastanotolla. -Aloita opinnot aikuislukiossa eniten aikaa vievistä aineista (A-kieli, pitkä matematiikka), jos joudut karsimaan ohjelmaasi

13 -Valinnaiset syventävät ja soveltavat kurssit parantavat menestymismahdollisuuksiasi -Tee kohtuullinen - älä ylivoimaista ohjelmaa itsellesi! 13 -Jos pääset ylioppilaaksi lukion oppimäärän pohjalta, varmistu, että: * vähintään pakolliset kurssit ovat kirjoitettavasta aineesta suoritettuina ennen kirjoituksia. (Ylioppilaskoe tulee pakollisten ja valtakunnallisesti syventävien kurssien tiedoista!) * kurssimäärä riittää (Vähintään 44/48 kurssia suoritettuna 5.5. keväällä tai syksyllä valmistuvilla) - yo-lakki voi jäädä saamatta yhdenkin puuttuvan lukiokurssin vuoksi! -Ilmoittaudu ajoissa - se on sitovaa. Yo-kirjoitusmaksut maksetaan samalla kansliaan. -Hanki uusin ylioppilaskokelaan opas ja lue se. -Tule kaikkiin yo-infotilaisuuksiin ja käy oppiaineiden kirjoituksiin valmentavat abikurssit. -Jatko-opintomahdollisuudet saattavat parantua, jos kirjoitat yo-kokeita enemmän kuin vain pakolliset. -Kysy etukäteen, ettet kadu jälkikäteen! AINEOPISKELU Aineopiskelijoita ovat kaikki lukion päättötodistuksen saaneet ja sellaiset lukiota suorittamattomat aikuislukion opiskelijat, jotka eivät tähtää päättötutkintoon aikuislukiossa ja opiskelevat vain yksittäisiä aineita, kuten esimerkiksi samaan aikaan muissa kouluissa opiskelevat, mm. päivälukiolaiset ja kaksoistutkintoa suorittavat. Aikuislukiossa voi myös jatkaa mm. kansalaisopiston kielten opiskelua yokirjoitustasolle saakka. Aineopiskelijoiden kohdalla joustetaan kurssien suoritusjärjestyksistä ja etenemisesteistä. Kursseja voi opiskella myös ilman alaikärajaa, mikäli riittävät pohjatiedot ovat olemassa. Esimerkiksi peruskoululainen voi 9. luokan alussa aloittaa lyhyen kielen opinnot aikuislukiossa ja kirjoittaa ne myöhemmin hajautetusti ennen muita yo-kokeitaan, mikäli jatkaa lukiossa. Katso etäopiskelumahdollisuuksista myös muissa aikuislukioissa PERUSKOULUN JA LUKION PÄÄTTÖARVOSANOJEN KOROTUS Suorittamalla kurssit, jotka kertaavat oppiaineen peruskoulun oppimäärän, opiskelijalla on mahdollisuus korottaa peruskoulun päättötodistuksen

14 14 arvosanojaan asianomaisessa - yhdessä tai useammassa - oppiaineessa. Sellaisilla nollakursseilla, jotka voidaan arvostella hyväksytty-hylätty suorituksilla, opiskelijan on syytä pyytää opettajalta numeroarvostelua kurssin alussa. Lukion yksittäisen oppiaineen arvosanoja voi korottaa käymällä uudelleen riittävän määrän kursseja tarpeeksi hyvällä menestyksellä. Oppimäärän suorittamisesta annetaan todistus, johon suoritukset arvioidaan asteikolla 4 10 opetussuunnitelman mukaisesti. OPINTO-OHJAUS Jokaisen lukion suorittavan suositellaan käyvän ainakin lukuvuoden alkaessa opinto-ohjaajan luona keskustelemassa opiskelusuunnitelmastaan. Ohjaukseen kuuluu henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi myös ryhmille annettavaa ohjausta ja opetusta. On erittäin tärkeätä, että näihin tilaisuuksiin osallistutaan. OPPIKIRJAT Kirjat selviävät erillisestä luettelosta, jota saa kansliasta. WILMA-OHJELMA Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman helppokäyttöinen www-liittymä ja yhteydenpitoväline. Wilman avulla opiskelija voi mm. tehdä kurssivalintoja, seurata suorituksiaan, lukea tiedotteita ja viestiä lukion henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Tunnukset saa koulusihteeriltä ilmoittautumisen jälkeen. OPISKELUVÄLINEISTÄ Tietokone ei ole pakollinen aikuislukiolaiselle, mutta sen hankinta helpottaa opiskelua. Tietokoneen käyttöön kannattaa perehtyä, koska suunnitelmien mukaan muutaman vuoden kuluttua yo-kokeet järjestettänee jossain muodossa tietokoneiden avulla. Suosittelemme kellon hankintaa, sillä esim. kokeissa ei ole sallittua katsoa kellonaikaa matkapuhelimesta. Lukion koetilaisuuksissa opiskelijalla tulee olla mukana omaa, isoruutuista koepaperia yo-kokeissa paperit ovat oppilaitoksen puolesta. LUKIOPETUS, LUKI- YM. LÄÄKÄRINTODISTUKSET, VIERASKIELISYYS Mm. Turun Kristillinen opisto antaa lukitodistuksia ja ohjausta, puhelin

15 Lukihäiriö huomioidaan yo-kirjoituksissa ja lukio-opiskelussa. Lukitodistukset tulee hankkia viimeistään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumiseen mennessä. Myös muut oppimista ja koesuorituksia haittaavat vammat huomioidaan, mikäli niistä esitetään tarvittaessa ao. lääkärin todistus, samoin vieraskielisyys. Kts. tarkemmin OPISKELIJAKUNTA Aikuislukion opiskelijat muodostavat oppilaitoksen opiskelijakunnan, joka valitsee itselleen vuosittain syksyllä hallituksen. Hallitus edustaa opiskelijakuntaa ja sen mielipidettä esimerkiksi opettajakunnan suuntaan ja ulospäin. Lisäksi oppilaskunta pitää yllä yleistä opiskelumotivaatiota ja se voi järjestää retkiä ym. tapahtumia. Ilmoitustaululta löydät lisäinfoa. AUTOJEN PYSÄKÖINTI KOULUN PIHASSA JA TUPAKOINTI Koulun pysäköintipaikka on tarkoitettu kaikille autoileville opiskelijoille - piha-alue henkilökunnalle. Tupakointi on lain nojalla kielletty sekä koulun sisä- että ulkoalueella. OPINTOTUKI JA OPISKELIJA-ALENNUKSET Opiskelu aikuislukioissa katsotaan sivutoimiseksi, eikä se oikeuta kokopäiväopiskelijoille tarkoitettuun opintotukeen. Kirjakaupoista voit kysyä alennuksia oppikirjoihin kansliasta voit pyytää todistuksen opiskelustasi.. TERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja Heini Rehtonen tavattavissa Ylikylän koulun entisessä opettajien asuntolarakennuksessa parillisilla viikoilla ma, ti ja ke klo 9-11 ja parittomilla viikoilla ma ja ti klo Puh Lääkärikäynnit hoidetaan normaalisti omassa terveyskeskuksessa. Äkillisissä sairaustapauksissa voi käyttää Kaarinan terveyskeskuksen päivystysvastaanottoa. Ajanvaraus puh Lääkärikäynnistä peritään maksu, ellei se kuulu koulun vakuutuksen piiriin.

OPINTO-OPAS lukio-opinnot lukuvuonna 2014 2015 aloittaneille

OPINTO-OPAS lukio-opinnot lukuvuonna 2014 2015 aloittaneille OPINTO-OPAS lukio-opinnot lukuvuonna 2014 2015 aloittaneille Annankatu 5, 28100 PORI rehtori 044 701 5342, opinto-ohjaaja 044 701 9243, kanslia 02 621 5330 email: aikuislukio@edupori.fi kotisivu: www.pori.fi/porinaikuislukio

Lisätiedot

1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2

1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2 2 SUORITUSOHJEITA... 5 2.1 LUKION OPPIMÄÄRÄ JA TUNTIJAKO... 5 2.2 OPINTO-OHJELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA... 6 2.3 OPINTO-OHJELMAN

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. opintonsa lukuvuonna. aloittaneille

OPINTO-OPAS. opintonsa lukuvuonna. aloittaneille OPINTO-OPAS opintonsa lukuvuonna 2013 2014 aloittaneille Koulun osoite Annankatu 5 28100 PORI Rehtori 044 701 5342 Vararehtori 044 701 8864 Opinto-ohjaaja 044 701 9243 Koulusihteeri (02) 621 5330 044 701

Lisätiedot

Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO

Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO 1 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Hyvä opiskelija... 3 1.2. Yleistä Keminmaan lukiosta... 3 2. LUKIO-OPINNOT... 4 2.1. Millainen on luokaton lukio?... 4 2.2. Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 LUKION OSOITE JA PUHELINNUMEROT... 3 KOULUTYÖN YLEINEN JÄRJESTELY... 4 OPPIAINEET JA TUNTIJAKO... 5 Kurssitarjotin... 5 Wilma (https://wilma.pudasjarvi.fi)... 6

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Kuopion steinerkoulu Virkkula. Lukio-opas 2013 2014

Kuopion steinerkoulu Virkkula. Lukio-opas 2013 2014 Kuopion steinerkoulu Virkkula Lukio-opas 2013 2014 KUOPION STEINERKOULU VIRKKULA Kuopion steinerkoulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, toisin sanoen opetus on suunniteltu etenemään ikäkausiopetuksena ensimmäisestä

Lisätiedot

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45 LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 1, 00200 Helsinki Puhelin (0) 64 70 Fax. (0) 641 2727 E-mail: lyk.hki@edu.hel.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä ma-to klo -.30 ja pe -.00.

Lisätiedot

Helsingin luonnontiedelukion

Helsingin luonnontiedelukion Helsingin luonnontiedelukion OPINTO-OPAS JA KALENTERI Nimi Puhelinnumero Ryhmä Ryhmänohjaajani Opinto-ohjaajani HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO Mäkelänkatu 84, 00610 Helsinki PL 3803, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7 1 ABIOPPAAN SISÄLLYS Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3 Tärkeä tietää 5 YO-tutkinnon rakenne 5 YO-tutkinnon suorittaminen 5 YO-kirjoitusten aloittaminen 7 Arvostelu ja tulokset 9 Kokeen uusiminen ja

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS

SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS SOTUNGIN ETÄLUKION KURSSITARJOTIN 2015 2016 Kuvataiteen kurssit eku1 2 ja terveystiedon kurssi ete1 ovat pakollisia niille, jotka ovat aloittaneet tutkintonsa nuorten

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. opintonsa lukuvuonna. aloittaneille

OPINTO-OPAS. opintonsa lukuvuonna. aloittaneille OPINTO-OPAS opintonsa lukuvuonna 2011 2012 aloittaneille Koulun rehtori Anne-Maj Eskelinen (02) 621 5342 etunimi.sukunimi@pori.fi 044 701 5342 Vararehtori Riitta Ylitalo 044 701 8864 etunimi.sukunimi@pori.cedunet.fi

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

OPINTO - OPAS lv. 2015-2016

OPINTO - OPAS lv. 2015-2016 OPINTO - OPAS lv. 2015-2016 www.imatranyhteislukio.fi https://wilma.imatra.fi SISÄLLYSLUETTELO IMATRAN YHTEISLUKIO 1 1. YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUOSI 2015-2016 2 2. LUKION VALTAKUNNALLINEN TUNTIJAKO, NUORTEN

Lisätiedot

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015!

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Tämä opinto-opas on tarkoitettu käsikirjaksesi jokapäiväiseen käyttöön. Siksi opas kannattaa pitää aina mukana. Oppaasta löydät tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA

Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA rehtori Satu Nokelainen (09) 4258 3055 / 044 042 1753 apulaisrehtori Tuula Jantunen (09) 4258 3421 / 044 042 1389 opinto-ohjaajat Anna Kopra (09) 4258 3056

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Oriveden lukio Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA 2014 2015... 7 OPISKELIJAKUNTA...

Lisätiedot

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa.

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa. Lohjan Yhteislyseon lukio juhlisti 100-vuotista toimintaansa juhlakeräyksellä. Sen tuotto käytettiin ekokoulun rakentamiseksi Haitin maanjäristysalueella sijaitsevaan Myrdud-nimiseen kylään. Keräyksen

Lisätiedot

1. JOHDANTOA 2 1.1 Tervetuloa Tietotien aikuislukioon 2 1.2 Tietotien lukio 3

1. JOHDANTOA 2 1.1 Tervetuloa Tietotien aikuislukioon 2 1.2 Tietotien lukio 3 1/32 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTOA 2 1.1 Tervetuloa Tietotien aikuislukioon 2 1.2 Tietotien lukio 3 2. OHJEITA OPISKELUUN 4 2.1 Ilmoittautumiskäytänteistä 4 2.2 Iltalukio-opetus 4 2.3 Toimipisteet 6 2.4

Lisätiedot

Sisallysluettelo. Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen. Oman opinto-ohjelman suunnittelu. Kaksoistutkintolaisen opiskeluaika vaihtelee

Sisallysluettelo. Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen. Oman opinto-ohjelman suunnittelu. Kaksoistutkintolaisen opiskeluaika vaihtelee Sisallysluettelo Mikä on kaksoistutkinto? Mitä kaksoistutkinto-opiskelu vaatii ja antaa? Kaksoistutkinto-opiskelun perusasiat Riihimäen lukiossa Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen - Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN! 5 YHTEYSTIEDOT 6 Opettajat 8 Ryhmänohjaajat 11 LUKUVUODEN 2015-2016 AIKATAULUT 12 Syksyn 2015 YO- koepäivät 13 Kevään 2016 YO- koepäivät 13 OPISKELU LUKIOSSA 14

Lisätiedot

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS 1 HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS... 3 Kotona maailmalla... 3 Helsingin kielilukion toiminta-ajatus... 3 Yhteystiedot... 3 LUKUVUODEN 2015 2016 AIKATAULUJA JA TAPAHTUMIA... 4 Huoltajille... 5 Jakson

Lisätiedot

OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016

OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016 OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016 2 HYVÄ LUKIOLAINEN... 3 KOULUN YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 KANSLIA... 4 TUNTIJAKO... 5 KIELIOHJELMA... 7 OPINTO-OHJELMAN LAATIMINEN JA TARKASTAMINEN... 7 KURSSITARJOTIN...

Lisätiedot

ETÄLUKION OPINTO-OPAS

ETÄLUKION OPINTO-OPAS ETÄLUKION OPINTO-OPAS Ohjeita etäopiskelun aloittamiseen Käsikirjoitus: Mari-Anna Niemi ja Erja Vihervaara Toimittajat: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko Toimitus: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko, Opetushallitus

Lisätiedot

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS Kerttulin lukio OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällys 1. OPETTAJAT, RYHMÄNOHJAAJAT JA VALMENTAJAT... 4 2. LOMAT, JAKSOT, KOEVIIKOT... 6 3. HYVÄ TIETÄÄ LUOKATTOMASTA LUKIOSTA... 8 4. LUKIOKURSSIT... 10 5. KOKEET...

Lisätiedot

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat...

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 1 Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 10 Ryhmänohjaajat... 12 Koeviikot ja kuulustelut...

Lisätiedot

HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA

HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA Käsissäsi on uusi painos Lapinlahden Lukion ja Kuvataidelukion opinto-oppaasta. Se on varma merkki siitä, että loma on jäänyt taakse ja on aika aloittaa

Lisätiedot