KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013. Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997"

Transkriptio

1 Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997 KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE KAARINAN AIKUISLUKIO, VOIVALANTIE 7 9, KAARINA PUHELIN kanslia: (02) , rehtori: , opinto-ohjaaja: , TELEKOPIO: (02) , SÄHKÖPOSTI:

2 2 Rehtori: FM Heikki Mäkelä, puh , Opinto-ohjaaja: VTM Raine Rapeli, puh , tavattavissa ma, to klo Koulusihteeri: yo Sirkka Grönholm, puh , Kanslia: osoite Voivalantie 7-9, Kaarina, telekopio kanslia avoinna ma - ke klo 14 18, to kouluaikoina, (koeviikkoina 14-17), muulloin ma - to klo Iltavalvojien esimies: Heidi Dahlström, puh Iltavalvoja: puh Atk-vastaava: FM Pasi Kytöniemi, Lisätietoja internetistä: Kaarinan aikuislukiosta, yo-tutkinnosta, muissa oppilaitoksissa suoritettavista hyväksiluettavista kursseista yms. opintoihin liittyvästä: OPETTAJAT (Puhelinnumerot saat kansliasta.) Äidinkieli: Heikki Mäkelä, Suomi toisena kielenä ja äidinkieli: FM Annika Setälä, Englanti, ranska: FM Tiina Keinonen, Ruotsi: FM Emmi Ellonen, FM Mirja Lehtonen, FM Hanni Korhonen, Matematiikka, fysiikka ja kemia: FM Petri Hiukka, Maantieto, biologia ja terveystieto: FM Päivi Korkiamäki, Historia, yhteiskuntaoppi: FT Esa Sundbäck, Uskonto, filosofia, elämänkatsomustieto, psykologia: VTM Marko Lindberg, Espanja: FM Jasmine Aljuboori-Pippola, Italia: FM Kati Hautalahti-Jalonen, Kiina: Yan Zhang, Venäjä, ruotsi: FM Emmi Ellonen Tietotekniikka: FM Hilkka Mäkelä,

3 3 TERVETULOA KAARINAN AIKUISLUKIOON! Olet aloittamassa opintojasi iltalukiossa, joka tuottaa saman kelpoisuuden jatkoopintoihin kuin päivälukiot. Opetus alkoi Kaarinan päivälukion tiloissa, jotka sopivat helppokulkuisuutensa vuoksi erityisen hyvin myös liikuntarajoitteisille. Kiinteistössä ei ole nuorten perusopetusta. Kotipaikka ei ole rajoite opetukseen osallistumiseen. Kaarinan aikuislukio tarjoaa mahdollisuuden * ylioppilastutkinnon, lukion oppimäärän tai yksittäisten oppiaineiden suorittamiseen. * täydentää aiempia tai muualla parhaillaan suoritettavia lukio-opintoja * opiskella iltaisin ammatti- ym. opintojen ohella ylioppilaaksi. * suorittaa ns. kaksoistutkinto liittämällä lukio-opinnot ammattiopisto Livian (Maaseutuopisto, Sosiaali- ja terveysopisto ja Kalatalous- ja ympäristöopisto) tai muiden vastaavien ammatillisten oppilaitosten tutkintoihin ja kirjoittaa ammattitutkinnon ohella ylioppilaaksi. * vieraskielisille opiskella suomea toisena kielenä ja saada valmiuksia jatkoopintoihin, työelämään ja Suomessa selviytymiseen * nopeuttaa myös historian ja kotimaisen kirjallisuuden yliopisto-opintoja aloittamalla ne jo lukioaikana * kerrata lukiotietoja pääsykuulusteluja varten * saattaa muissa lukioissa keskeytyneet lukio-opinnot päätökseen * korottaa peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden arvosanoja (Lukiostartti) MITÄ ON LUOKATTOMUUS? Opiskelu etenee jaksoittain ja kursseittain. Vuosiluokkia ei ole, mutta päällekkäisyyksien välttämiseksi kurssit on koottu kurssitarjottimeen opiskeltavaksi ensisijaisesti aloitusvuoden mukaan. Lukuvuosi on jaettu kuuteen yhtä pitkään jaksoon, joiden aikana opiskelija suorittaa eri oppiaineiden kursseja. Lisäksi on erillinen kesäopetusjakso. Kiinteitä luokkia tai opiskeluryhmiä ei ole, vaan kukin opiskelija etenee oman opiskelutahtinsa mukaan. MITÄ ON KURSSIMUOTOISUUS? Lukion kukin oppiaine on jaettu yhden jakson mittaisiksi 28 oppitunnin kursseiksi, joiden lukumäärä vaihtelee oppiaineittain. Opiskelija pystyy itsenäisesti ja joustavasti suunnittelemaan, toteuttamaan ja tarvittaessa - mikäli oma

4 4 elämäntilanne muuttuu tai voimavarat on arvioitu väärin - muuttamaan omaa opinto-ohjelmaansa. Kurssi päättyy kokeeseen koeviikolla palautustilaisuuteen kurssitarjottimessa ilmoitettuna aikana. Apua antavat rehtori, opinto-ohjaaja ja koulusihteeri. KAARINAN AIKUISLUKION OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KURSSIT (Koko lukiota suorittaville pakolliset kurssit lihavoitu, koko oppimäärä 44 kurssia) Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI Suomi toisena kielenä S A1-englanti ENA A-ruotsi RUA B1-ruotsi RUB B2-englanti ENB B3-kielet * Matemat, lyhyt MAB Matemat, pitkä MAA Biologia BI Maantieto GE Fysiikka FY Kemia KE Uskonto UE Elämänkatsomustieto ET Filosofia FI Historia. HI Yhteiskuntaoppi YH Psykologia PS Tietojenkäsittely AT Kestävä kehitys KE 1 Reaalikoevastaaminen REAALI 1 Kehystetyt kurssit ovat koulukohtaisesti syventäviä ja valmentavat ylioppilaskokeisiin. *espanja (ES), italia (IA), kiina (KI), latina (LA), portugali (PO), ranska (RA), saksa (SA), venäjä (VE), viro (VI). Vähemmän suosittujen lyhyiden kielten tarjontaa vuorotellaan vuosittain. Alle 18-v. lukio-opintonsa aloittaneille pakolliset aineet (koko oppimäärä tällöin 48 kurssia) ** Musiikki MU Kuvataide KU Liikunta LI Terveystieto TT 1 2 3

5 5 ** Musiikki ja kuvataide ovat keskenään vaihtoehtoisia tai molemmat suoritettaessa kummastakin riittää vain yksi kurssi. - Äidinkieleltään vieraskielinen voi äidinkielen ja kirjallisuuden sijaan valita lukion oppimäärään suomen toisena kielenä. -Lukion oppimäärän suorittavien on opiskeltava vähintään yhdestä kielestä laaja A-oppimäärä. Toisesta kotimaisesta kielestä tulee suorittaa joko A- tai B1-oppimäärä. - Päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on, että suoritettujen kurssien määrä (kaikki pakolliset ja lisäksi valinnaisia) on yhteensä vähintään 44 - alle 18-vuotiaina lukio-opintonsa aloittaneilla Valinnaisissa B3-kielissä on oltava suoritettuna vähintään 3 kurssia, jos aikoo kirjoittaa niitä. - 0-kursseja suositellaan lukiota aloittaville. Niillä kerrataan peruskoulun oppimäärä ja ohjataan lukio-opiskeluun. - Syventävät kurssit ovat hyvin suositeltavia, koska ne mm. helpottavat ratkaisevasti yo-kirjoituksista selviytymisessä ja antavat myös käytännön valmiuksia. Kehystetyt ovat erityisesti kirjoituksiin valmentavia abikursseja. Historian abikursseilla annetaan ohjausta myös muiden aineiden reaalikokeisiin. - Lukuvuosittain tarjottavat kurssit selviävät erillisestä kurssitarjottimesta, niiden sisällöt kurssiselosteesta. IKÄ -Lukion oppimäärän suorittaminen on tarkoitettu pääasiassa 18 v. täyttäneille. -Alle 18 -vuotiaita voidaan erityisestä syystä ottaa suorittamaan koko lukion oppimäärää. -Aineopiskelulle ei ole alaikärajaa. Esimerkiksi peruskoululainen voi aloittaa vaikka B3-kielen 9. luokan alusta ja jatkaa opintojaan seuraavana vuonna lukioaikanaan. LUKIOSTARTTI KAARINASSA Lukiostartti on kurssikokonaisuus peruskoulun päättäneille, jotka ovat jääneet yhteishaussa ilman lukio- tai ammatillisen oppilaitoksen paikkaa tai haluavat lisävalmiutta jatko-opintoihin ja korottaa peruskoulun päättöarvosanoja. Äidinkielessä, ruotsissa, englannissa ja matematiikassa on erityisiä peruskoulua korvaavia kursseja, reaaliaineet arvioidaan peruskouluarvosanojen osalta peruskoulun kriteerein, lukioon jatkavien osalta lukion kriteerein. Opetuksen ilmoittaudutaan kunkin jakson alkuun. Koko opetuksen pystyy parhaiten hyödyntämään, kun ilmoittaudut elokuun loppuun mennessä. Lukiostartin opetus on maksutonta.

6 6 ILMOITTAUTUMINEN AIKUISLUKIOON Uudet lukio-opiskelijat: elokuun loppuun kanslian aukioloaikoina. * Ota mukaan koulutodistukset, toisesta lukiosta siirtyvät erotodistus edellisestä oppilaitoksesta. * Alle 18-vuotiaiden erityinen syy tulla opiskelemaan aikuislukioon selvitetään kansliassa haettaessa. * Lisäksi kursseille voi ilmoittautua jokaisen jakson alkuun mennessä. Vanhat, kirjoilla olevat opiskelijat ilmoittautuvat jo keväästä. Opetus alkaa maanantaina lukujärjestyksen mukaisesti, jolloin mennään suoraan luokkiin kursseille, jotka kurssitarjottimesta on valittu. Kurssivalinnat tehdään joko opinto-ohjaajan vastaanotolla (varaa aika), tai kansliassa ilmoittauduttaessa. Ilmoittautumismuodollisuuksien on oltava silloin valmiina. Kts. kurssitarjotin. KURSSIEN MAKSULLISUUS Kaarinan aikuislukion opetussuunnitelman mukainen opetus on yo-tutkintoon aikuislukio pääkoulunaan opiskeleville maksutonta, mikäli häneltä puuttuu lukion päättötodistus. Aineopiskelijoilta, joiden pääkoulu ei ole jokin kaarinalainen oppilaitos, peritään * 50 aineopiskelumaksu, joka oikeuttaa opiskelemaan kaikkia kurssimaksuttomia kursseja lukuvuoden, tai * 20 aineopiskelumaksu, joka oikeuttaa opiskelemaan kevätlukukaudella kurssimaksuttomia kursseja. * 90 kurssilta, jos aineopiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti kurssiohjelman ulkopuolella. - Kesäjaksolla opiskelevilta aineopiskelijoilta ei peritä kurssimaksun lisäksi enää aineopiskelumaksua, mutta kaikki aineopiskelijat maksavat kurssimaksun 45. Ammattiopisto Livian opiskelijoiden kurssimaksut maksaa oppilaitos. - Kevätlukukaudella maksullisia abikursseja opiskelevilta aineopiskelijoilta (paitsi Kaarinan lukion ja Livian opiskelijoilta) peritään kurssimaksun lisäksi aineopiskelumaksu. - Kesäjakson mahdolliset ylimääräiset kertauskurssit ovat kaikille maksullisia. - Katso etäopetuksen maksut erikseen ao. ohjelmasta. - Mikäli aineopiskelijan kriteerit täyttävä opiskelija osallistuu vain ylioppilaskokeeseen, häneltä peritään 20 yksityisoppilasmaksu kirjoituskerralta. - Ylioppilastutkintolautakunta perii kirjoituskerralta perusmaksun 14 ja lisäksi jokaisesta ylioppilaskokeesta koekohtaisesti 28.

7 7 OPISKELUAIKA Lukion oppimäärän suorittamiseen on käytettävissä varsinaisena lukiolaisena 4 vuotta, mutta opinnot on mahdollista suorittaa noin 2½ - 3 vuodessa. Jos opinnot ovat 4 vuoden jälkeen kesken, opiskelija siirtyy aineopiskelijaksi. Jos opiskeluihin tulee 4 vuoden aikana katkoja, ne kannattaa ilmoittaa kansliaan, jolloin niitä ei lasketa opiskeluaikaan. Kolmen vuoden vauhti on useimmille sopivin. Ylioppilaaksi on mahdollista kirjoittaa alle 2 vuoden, jos aiemmat opinnot korvaavat lukio-opintoja tai jos kirjoittajalla on vähintään 2-vuotinen ammatillinen tutkinto. Aineopiskelulle ei ole aikarajaa. ARVIOINTI Kaikki pakolliset kurssit arvostellaan numeroin 4-10, valinnaisia kursseja voidaan arvostella myös merkinnällä hyväksytty (A) ja hylätty (I), jolloin ne eivät vaikuta loppunumeroon, mutta lasketaan aio. aineen kurssimääriin mukaan. Kts. tarkemmin kurssiselosteesta. Pakollisten oppiaineiden oppimäärät ja valinnaiset vieraat kielet arvioidaan todistukseen numeroin. Suoritusmerkinnän opiskelija voi pyytää - liikunnasta, - jos opiskelija on suorittanut oppiaineesta vain yhden kurssin - valinnaisesta vieraasta kielestä, jos opiskelija on suorittanut siitä vain 1-2 kurssia. Pyyntö kurssin suoritusmerkinnästä on esitettävä opettajalle kurssin loppuun mennessä. Todistukseen tuleva oppiaineen arviointi suoritusmerkinnällä tulee ilmoittaa kansliaan viimeistään viikkoa ennen todistuksen luovutusta. Oppiaineen arvosana määritellään aineen pakollisten ja valinnaisten kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Saadakseen oppiaineesta hyväksyttävän arvosanan opiskelijan on saatava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisesti syventävistä kursseista vähintään arvosanan 5. Kurssin arvosana perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja muihin näyttöihin. Jos diagnosoidut vammat ja niihin rinnastettavat, arviointiin vaikuttavat vaikeudet ilmoitetaan opettajalle, ne voidaan huomioida arvioinnissa.

8 8 KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Kielten ja matematiikan pakolliset ja valtakunnallisesti syventävät kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä, reaaliaineet useimmiten opiskelijan haluamassa järjestyksessä siten kuin Kurssiselosteessa on sanottu. Koulukohtaisesti syventävät kurssin suoritetaan yleensä kurssitarjottimen mukaisessa järjestyksessä opettajan tarkempien ohjeiden mukaan. ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE Jokaiselle kurssille, jota aiot opiskella, ilmoittaudutaan ennakkoon: lukuvuoden alussa kaikille yhtäaikaa tai yksitellen viimeistään sen jakson alkuun mennessä, jolloin kurssi alkaa. Jos kurssi on vaarassa muodostua liian suureksi, annetaan etusija ylioppilastutkintoon tähtääville opiskelijoille. Jos kurssille ei ole tarpeeksi tulijoita, sen jatkamisesta päättää rehtori. OSALLISTUMISVELVOLLISUUS JA ETÄOPISKELU Jos opiskelija joutuu olemaan poissa kurssilta, kurssista ei tule numeroa. Poissaolon korvaamisesta keskustellaan aineen opettajan kanssa. Useimmat kurssit on mahdollista suorittaa osittain tai kokonaan itsenäisesti myös opetukseen osallistumatta, kunhan sopii tehtävistä opettajan kanssa. Etäopiskelusta sovitaan aineen opettajan kanssa ensimmäisellä tunnilla tai muulla koulun kanssa sovitulla tavalla kanslia ei ole etätehtävien tilauspaikka. Länsi-Suomen läänin reaalirenkaan (LSE) etäopiskelusta tiedottavat tarkemmin historian ja filosofian opettajat. Etäopiskelussa kannattaa hyödyntää myös valtakunnallista etäopetustarjontaa ja muidenkin oppilaitosten mahdollisia verkkokursseja. Muissa lukioissa ja aikuislukioissa suoritetut verkkokurssit hyväksytään oppimäärään, kunhan toimittaa niistä kansliaan todistuksen. Muiden etäopintojen hyväksymisistä sovitaan etukäteen. Hyväksiluvusta päättää viimekädessä rehtori. KOKEET Kurssin koe on koeviikolla klo siinä luokassa, jossa opetus on annettu, ellei toisin ilmoiteta (Kts. kurssitarjotin). - Ennen koetta koeviikolla on palkkien opetusta klo palkin opetusta ei koeviikolla ennen koetta ole. - Kokeista saa poistua aikaisintaan klo 19. Tämän jälkeen myöhästyneitä ei oteta kokeeseen. Kurssin aikana voidaan pitää välikokeita ja lopussa on loppukoe.

9 9 - Pelkällä koesuorituksella kurssia ei voi suorittaa osallistumatta lähi- tai etäopiskeluun! Hyväksyttyä, hylättyä ja kuunneltua kurssia voi korottaa kahdella seuraavalla koekerralla uusintakokeessa kerran osallistumatta opetukseen. Jos tulee hylätyksi toistamiseen, kurssi on käytävä uudestaan. Poikkeavista järjestelyistä päättää aineen opettaja. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan kirjallisesti kansliasta saatavalla lomakkeella vähintään viikkoa ennen kuulustelua. Kuulustelu alkaa klo ja siitä voi poistua aikaisintaan kello 17.30, jonka jälkeen ei enää oteta uusia opiskelijoita tilaisuuteen. Jos uusintakuulustelussa suorittaa yhden kokeen, aika päättyy klo Jos kuulustelussa suorittaa kaksi koetta, mikä on maksimi, koe päättyy klo Kokeiden palautustilaisuudet alkavat klo 16 ja siihen käytetään noin 20 minuuttia. Kevään viimein jakson viimeinen päivä on palautuspäivä. Katso sen ajankohdat kurssitarjottimesta tarkemmin. Tule palautustilaisuuteen, ne ovat oppimistilaisuuksia! Uusintakokeiden tulokset näkyvät Vilmassa ja saa kansliasta viikon kuluessa kokeesta. PÄÄTTÖTODISTUS Lukion päättötodistus annetaan, kun kaikki lukion pakolliset ja tarpeellinen määrä valinnaisia kursseja yhteensä vähintään 44/48 - on suoritettu ohjeiden mukaisesti. Päättötodistuksen saamiseen vaadittavat kurssit on oltava suoritettuna viimeistään noin kuukautta ennen lakkiaisia. Ylioppilastodistuksen saaminen edellyttää joko lukion päättötodistusta tai ammatillista tutkintoa ja mahdollisia lisäopintoja. EROTODISTUS Erotodistuksen saa pyynnöstä, jos opinnot keskeytyvät. Jos opiskelija jatkaa opintojaan toinen oppilaitos pääkoulunaan, hänen on pyydettävä erotodistus ennen ilmoittautumistaan sinne! Sama pätee opiskelijan siirtyessä toisesta oppilaitoksesta Kaarinan aikuislukioon! Aineopiskelijana voi olla pääkoulun lisäksi yhdessä tai useammassa koulussa. Allekirjoitetun todistuksen opinnoista saa pyydettäessä kansliasta. OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN JA OPISKELIJAN POISTAMINEN KIRJOISTA Opinnot voi keskeyttää ilmoittamalla siitä kansliaan ja jatkaa niitä minkä jakson alussa tahansa, jos tilaa on. Ellei opiskelijalla ole yhtään suoritusta lukuvuonna

10 10 eikä hän esitä hyväksyttävää syytä poissaololle, hänet poistetaan läsnäolevien opiskelijoiden joukosta. OPPITUNTIEN ALKAMISAJAT PÄIVITTÄIN JA LUOKAT Iltaopetus kestää maanantaista torstaihin klo Kymmenen minuutin välitunnit alkavat klo 17.50, ja viiden minuutin Kolmen oppitunnin välisestä välitunnista opettaja ja opiskelijat voivat sopia keskenään. Eri oppiaineiden tarkemmat alkamisajankohdat selviävät kurssitarjottimesta. Kesäopetuksesta annetaan ao. ryhmille omat ohjeensa. Luokan numero näkyy kurssitunnuksen jäljessä kurssitarjottimessa TUKIOPETUS Tukiopetusta on mahdollista saada ensisijaisesti äidinkielessä, pakollisissa kielissä ja matematiikassa. Kysy tarkemmin opettajalta. VALINTOJEN MUUTTAMINEN Opiskelijan on ehdottomasti ilmoitettava mahdollisimman pian kurssivalintojensa muutoksista kirjallisesti kansliaan sieltä saatavalla lomakkeella. Ennen muutosten tekoa, kurssin tai opiskelun keskeyttämistä niistä on suotavaa neuvotella opinto-ohjaajan kanssa. AIKAISEMMAT OPINNOT Lukio-opintoja vastaavilla ammatillisten oppilaitosten kursseilla tai toisessa lukiossa suoritetuilla kursseilla voi korvata lukio-opintoja, jolloin esim. päättötodistuksen saaminen nopeutuu. Vähintään 2,5 v ammatillista tutkintoa suorittavalla on oikeus osallistua suoraan ylioppilastutkintoon, kun hän on suorittanut vähintään 1 ½ vuotta näitä opintoja. Hän voi valita kursseja, joissa aikoo kirjoittaa. Nuorisoasteen yhdistelmäopintoja suorittanut saa 2,5 v. opintojen jälkeen osallistua myös suoraan ylioppilaskirjoituksiin (suorittamatta lukion koko oppimäärää). Osallistumalla aikuislukion opetukseen saavutat paremman tuloksen kuin menemällä suoraan ylioppilaskirjoituksiin. Vähintään 2 v. perusopetukseen oppimäärään perustuvan ammatillisen perustutkinnon tai oppisopimuskoulutuksen suorittaneet suorittavat vähintään 2 pakollista kurssia kirjoitettavissa aineissa. Jos oppiaineessa ei ole kahta pakollista kurssia, suoritetaan kaksi muuta lukiokurssia. Mikäli tutkinto on vanha opistotasoinen tutkinto, lisäopintoja ei vaadita.

11 11 Jos on oppisopimuskoulutus tai perusopetukseen perustuvat saman alan kahden vuoden ammatilliset opinnot, lupaa suorittaa yo-tutkinto on anottava ylioppilastutkintolautakunnalta, joka määrittelee lisäsuoritukset kirjoittajille. Ammatillisen koulutuksen pohjalta yo-kirjoituksiin osallistuva saa yotodistuksen mutta ei lukion päättötodistusta. Mikäli hän haluaa myös lukion päättötodistuksen, aiemman koulutuksen korvaavuuksista voi neuvotella rehtorin kanssa. Puuttuvat kurssit on tällöin suoritettava. YLIOPPILASTUTKINTO (Kts. tarkemmin Ylioppilaskokeisiin saa lukio-opintojen pohjalta osallistua niissä aineissa, joissa opiskelijalla on kirjallisiin kokeisiin mennessä aineen pakolliset kurssit ohjeen mukaisesti hyväksytysti suoritettu (Ei koske vähintään 2-vuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneita). Jos reaaliaineessa ei ole pakollisia kursseja, on oltava vähintään kaksi oppiaineen kurssia hyväksytysti suoritettuna, B3-kielessä kolme kurssia. Kevään 2013 yo-kokeisiin ilmoittaudutaan mennessä, syksyn mennessä. Samalla kansliaan maksetaan myös koemaksut. Ilmoittautuminen on sitova ja katsotaan suorituskerraksi ilman erityisen painavia syitä, jotka ylioppilastutkintolautakunta ratkaisee, vaikka kokeeseen ei osallistuisikaan. Kokeesta poisjäännin vuoksi hylättyä koetta ei voi kompensoida muilla yo-kokeilla. Hylättyä koeainetta ei voi vaihtaa toiseen, jos tutkinnon suorittaminen on kesken. Kokeen tason voi uusintaan ilmoittauduttaessa kuitenkin vaihtaa alemman tason kokeeseen, jos tutkintoon sisältyy joka tapauksessa vähintään yksi laaja koe. Oppilaitoksen ulkopuolisista opintosuorituksista on ilmoittauduttaessa oltava todistukset mukana. Syksyllä 2012 kielten kuullunymmärtämiskokeet ovat ja kirjalliset kokeet Keväällä 2013 kuullunymmärtämiskokeet ovat , kirjalliset kokeet 8.2. ja Kuullunymmärtämiskokeiden kellonajoista annetaan erillinen ohje. Kirjalliset kokeet ovat klo ja koepaikalla on oltava klo 8.40 mennessä! Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen kertaan tai suorittaa yhdellä kertaa. Äidinkielessä sekä tekstitaidon että esseekoe ovat pakollisia. Toisesta kotimaisesta, vieraasta kielestä, matematiikasta tai vähintään yhdestä reaaliaineen kokeesta kokelaan on valittava pakollisiksi kolme koetta, joista vähintään yhdessä kielessä tai matematiikassa on suoritettava laaja koe. (Ylimääräisistä laajoista kokeista saattaa olla hyötyä jatko-

12 opintoja ajatellen!) Lisäksi yo-kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. 12 Hylätyn pakollisen yo-kokeen saa uusia kaksi kertaa tutkintokertaa välittömästi seuraavana kolmena koekertana (ylimääräisen ilman aikarajaa). Ylioppilaat saavat uusia kaikki hyväksytyt kokeet kerran ilman aikarajaa, reaalin toisen kerran, jos ensimmäinen uusintakerta on syksyltä 2005 tai aikaisemmin. Tutkinnon suorittanut voi myöhemmin suorittaa lisää yo-kokeita täydentäen tutkintoaan. Tarkempia ohjeita saa YTL:n sivulta rehtorilta, opinto-ohjaajalta ja opettajilta. Ylioppilaskokeen arvosanat: laudatur l 7 pistettä eximia cum laude approbatur e 6 " magna cum laude approbatur m 5 " cum laude approbatur c 4 " lubenter approbatur b 3 " approbatur a 2 " improbatur i 0 " Pisteet kompensoivat hylätyn arvosanan seuraavasti: 12 p. i+, 14 p. i, 16 p. i-, 18 p. i=. Hylätyn kompensoidun kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa ja tuloksesta saa erillisen todistuksen. Kompensoinnin voi kieltää hyvissä ajoin ennen lakkiaisia, jolloin välttyy hylätyn arvosanan jäämiseltä ylioppilastodistukseen. Reaalikoe yhdessä aineessa riittää reaalikokeen suoritukseksi. Koepäiviä on samalla kirjoituskerralla tarjolla kaksi: 1. pv: BI, FY, FI, HI, PS 2. pv: ET, KE, GE, UE, YH, TE Yhtenä reaalikoepäivänä voi suorittaa vain yhden kokeen. Samana syksynä tai keväänä voi siis suorittaa kaksi reaalikoetta. -Kokeeseen tulee myös joitakin oppiainerajat ylittäviä kysymyksiä. -Koetta voi täydentää kahtena seuraavana koekertana eli kirjoittaa yhteensä kuusi reaalikoetta. MUUTAMIA KÄYTÄNNÖN NEUVOJA YO-KIRJOITUKSIIN TÄHTÄÄVILLE -Käy opinto-ohjaajan vastanotolla. -Aloita opinnot aikuislukiossa eniten aikaa vievistä aineista (A-kieli, pitkä matematiikka), jos joudut karsimaan ohjelmaasi

13 -Valinnaiset syventävät ja soveltavat kurssit parantavat menestymismahdollisuuksiasi -Tee kohtuullinen - älä ylivoimaista ohjelmaa itsellesi! 13 -Jos pääset ylioppilaaksi lukion oppimäärän pohjalta, varmistu, että: * vähintään pakolliset kurssit ovat kirjoitettavasta aineesta suoritettuina ennen kirjoituksia. (Ylioppilaskoe tulee pakollisten ja valtakunnallisesti syventävien kurssien tiedoista!) * kurssimäärä riittää (Vähintään 44/48 kurssia suoritettuna 5.5. keväällä tai syksyllä valmistuvilla) - yo-lakki voi jäädä saamatta yhdenkin puuttuvan lukiokurssin vuoksi! -Ilmoittaudu ajoissa - se on sitovaa. Yo-kirjoitusmaksut maksetaan samalla kansliaan. -Hanki uusin ylioppilaskokelaan opas ja lue se. -Tule kaikkiin yo-infotilaisuuksiin ja käy oppiaineiden kirjoituksiin valmentavat abikurssit. -Jatko-opintomahdollisuudet saattavat parantua, jos kirjoitat yo-kokeita enemmän kuin vain pakolliset. -Kysy etukäteen, ettet kadu jälkikäteen! AINEOPISKELU Aineopiskelijoita ovat kaikki lukion päättötodistuksen saaneet ja sellaiset lukiota suorittamattomat aikuislukion opiskelijat, jotka eivät tähtää päättötutkintoon aikuislukiossa ja opiskelevat vain yksittäisiä aineita, kuten esimerkiksi samaan aikaan muissa kouluissa opiskelevat, mm. päivälukiolaiset ja kaksoistutkintoa suorittavat. Aikuislukiossa voi myös jatkaa mm. kansalaisopiston kielten opiskelua yokirjoitustasolle saakka. Aineopiskelijoiden kohdalla joustetaan kurssien suoritusjärjestyksistä ja etenemisesteistä. Kursseja voi opiskella myös ilman alaikärajaa, mikäli riittävät pohjatiedot ovat olemassa. Esimerkiksi peruskoululainen voi 9. luokan alussa aloittaa lyhyen kielen opinnot aikuislukiossa ja kirjoittaa ne myöhemmin hajautetusti ennen muita yo-kokeitaan, mikäli jatkaa lukiossa. Katso etäopiskelumahdollisuuksista myös muissa aikuislukioissa PERUSKOULUN JA LUKION PÄÄTTÖARVOSANOJEN KOROTUS Suorittamalla kurssit, jotka kertaavat oppiaineen peruskoulun oppimäärän, opiskelijalla on mahdollisuus korottaa peruskoulun päättötodistuksen

14 14 arvosanojaan asianomaisessa - yhdessä tai useammassa - oppiaineessa. Sellaisilla nollakursseilla, jotka voidaan arvostella hyväksytty-hylätty suorituksilla, opiskelijan on syytä pyytää opettajalta numeroarvostelua kurssin alussa. Lukion yksittäisen oppiaineen arvosanoja voi korottaa käymällä uudelleen riittävän määrän kursseja tarpeeksi hyvällä menestyksellä. Oppimäärän suorittamisesta annetaan todistus, johon suoritukset arvioidaan asteikolla 4 10 opetussuunnitelman mukaisesti. OPINTO-OHJAUS Jokaisen lukion suorittavan suositellaan käyvän ainakin lukuvuoden alkaessa opinto-ohjaajan luona keskustelemassa opiskelusuunnitelmastaan. Ohjaukseen kuuluu henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi myös ryhmille annettavaa ohjausta ja opetusta. On erittäin tärkeätä, että näihin tilaisuuksiin osallistutaan. OPPIKIRJAT Kirjat selviävät erillisestä luettelosta, jota saa kansliasta. WILMA-OHJELMA Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman helppokäyttöinen www-liittymä ja yhteydenpitoväline. Wilman avulla opiskelija voi mm. tehdä kurssivalintoja, seurata suorituksiaan, lukea tiedotteita ja viestiä lukion henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Tunnukset saa koulusihteeriltä ilmoittautumisen jälkeen. OPISKELUVÄLINEISTÄ Tietokone ei ole pakollinen aikuislukiolaiselle, mutta sen hankinta helpottaa opiskelua. Tietokoneen käyttöön kannattaa perehtyä, koska suunnitelmien mukaan muutaman vuoden kuluttua yo-kokeet järjestettänee jossain muodossa tietokoneiden avulla. Suosittelemme kellon hankintaa, sillä esim. kokeissa ei ole sallittua katsoa kellonaikaa matkapuhelimesta. Lukion koetilaisuuksissa opiskelijalla tulee olla mukana omaa, isoruutuista koepaperia yo-kokeissa paperit ovat oppilaitoksen puolesta. LUKIOPETUS, LUKI- YM. LÄÄKÄRINTODISTUKSET, VIERASKIELISYYS Mm. Turun Kristillinen opisto antaa lukitodistuksia ja ohjausta, puhelin

15 Lukihäiriö huomioidaan yo-kirjoituksissa ja lukio-opiskelussa. Lukitodistukset tulee hankkia viimeistään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumiseen mennessä. Myös muut oppimista ja koesuorituksia haittaavat vammat huomioidaan, mikäli niistä esitetään tarvittaessa ao. lääkärin todistus, samoin vieraskielisyys. Kts. tarkemmin OPISKELIJAKUNTA Aikuislukion opiskelijat muodostavat oppilaitoksen opiskelijakunnan, joka valitsee itselleen vuosittain syksyllä hallituksen. Hallitus edustaa opiskelijakuntaa ja sen mielipidettä esimerkiksi opettajakunnan suuntaan ja ulospäin. Lisäksi oppilaskunta pitää yllä yleistä opiskelumotivaatiota ja se voi järjestää retkiä ym. tapahtumia. Ilmoitustaululta löydät lisäinfoa. AUTOJEN PYSÄKÖINTI KOULUN PIHASSA JA TUPAKOINTI Koulun pysäköintipaikka on tarkoitettu kaikille autoileville opiskelijoille - piha-alue henkilökunnalle. Tupakointi on lain nojalla kielletty sekä koulun sisä- että ulkoalueella. OPINTOTUKI JA OPISKELIJA-ALENNUKSET Opiskelu aikuislukioissa katsotaan sivutoimiseksi, eikä se oikeuta kokopäiväopiskelijoille tarkoitettuun opintotukeen. Kirjakaupoista voit kysyä alennuksia oppikirjoihin kansliasta voit pyytää todistuksen opiskelustasi.. TERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja Heini Rehtonen tavattavissa Ylikylän koulun entisessä opettajien asuntolarakennuksessa parillisilla viikoilla ma, ti ja ke klo 9-11 ja parittomilla viikoilla ma ja ti klo Puh Lääkärikäynnit hoidetaan normaalisti omassa terveyskeskuksessa. Äkillisissä sairaustapauksissa voi käyttää Kaarinan terveyskeskuksen päivystysvastaanottoa. Ajanvaraus puh Lääkärikäynnistä peritään maksu, ellei se kuulu koulun vakuutuksen piiriin.

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015 YO-tutkinto YO-info 5.5.2015 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014 YO-tutkinto YO-info 13.11.2014 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Kokelaan tulee itse olla tietoinen ylioppilaskokeiden määräyksistä

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

TERVETULOA!

TERVETULOA! TERVETULOA! 4.5.2017 ILMOITTAUTUMINEN (1/2) Sitova ilmoittautuminen vain syksyn 2017 YO-kokeisiin Wilmaan 19.5. mennessä ILMOITTAUTUMINEN (2/2) Lomake jaetaan RO-tuokiossa allekirjoitettavaksi Suunnitelma

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Tervetuloa!

Tervetuloa! Tervetuloa! 14.11.2017 1. Kevään 2018 korkeakoulujen ja yliopistojen valintaperusteista ja tulevasta valintauudistuksesta Turun yliopiston opintoneuvoja Maria Henninen 2. Abivuosi ja (digitaaliset) ylioppilaskokeet

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus Ryhmänohjaajan tapaaminen 19.4.2017 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

Tervetuloa!

Tervetuloa! Tervetuloa! 31.10.2017 ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen nyt vain kevään 2018 YO-kokeisiin Wilmaan viimeistään 17.11. Lomake jaetaan RO-tuokiossa 20.11. allekirjoitettavaksi ILMOITTADU WILMASSA Suunnitelma

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 6.5.2015 Rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2016?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET (YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)

Lisätiedot

Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013

Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013 Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013 Kahden tutkinnon opinnoissa suoritetaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Tässä oppaassa kahden tutkinnon

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 12A - 12G 21.1.2015 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

TERVETULOA MÄRSKYYN!

TERVETULOA MÄRSKYYN! TERVETULOA MÄRSKYYN! Ajankohtaisia asioita Mäkelänrinteen lukio sai urheilun erityistehtävän Uusia urheilulukioita tuli kaksi (Brändö ja Joensuu) ja kokonaismäärä nousi 15 lukioon. Valtakunnan tasolla

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Oulun aikuislukio Tarja Mäkipaaso Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Ylioppilastutkinnon rakenne Äidinkieli tai suomi toisena kielenä Kaikille pakollinen Toinen kotimainen kieli (keskipitkä, pitkä) Vieras

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN 8.5.2017 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2018?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistuksen saamiseksi vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu neljä

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! 1160 62+3 4 JOKAINEN LUKIOLAINEN ON OMAN ELÄMÄNSÄ SUBJEKTI Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio KEVÄT 2018? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelukokeet Iltalukiossa (Eskelinkatu 4) Turun ammatti-instituutin

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

YO-INFO. Alavuden lukio

YO-INFO. Alavuden lukio YO-INFO Alavuden lukio 4.5.2017 Matkalla ylioppilaaksi, ykkönen ja kakkonen 1. Ensimmäinen yo-info ykkösellä 2. Yo-info kakkosella 4.5.2017 > harkinta mitä kirjoittaa syksyllä, miten hajautan, kirjoitussuunnitelma

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 28.10.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO 348 opiskelijaa - rehtori Mika Strömberg

Lisätiedot

ABI-INFO. ke , klo

ABI-INFO. ke , klo ABI-INFO ke 26.10.2017, klo 9.00-9.30 Kevään 2018 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen ke 22.11.2017 mennessä Mikäli tulokset eivät ole tulleet tähän mennessä, on kokelaalla oikeus ilmoittautua tulosten saapumisen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset Jukka Pirttimäki Euran lukio Kysymykset? jos jokin askarruttaa sinua, se saattaa askarruttaa jotakuta ujompaakin on hyvä keskeyttää esitys, jos kysymys käsittelee puheena

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 SYKSYN 2015 KOEPÄIVÄT... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014 Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste Vanhempainilta 5.11.2014 Yhteystiedot Oltava AINA kunnossa! Muutokset ilmoitetaan kansliaan koulusihteerille. Wilmassa: pikaviesti koulusihteeri Sari Aalto Tietoa ylioppilastutkinnosta

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

YO-info Pertti Tuomi rehtori. kerava.fi

YO-info Pertti Tuomi rehtori. kerava.fi YO-info 15.11.2017 Pertti Tuomi rehtori Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot