KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013. Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997"

Transkriptio

1 Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997 KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE KAARINAN AIKUISLUKIO, VOIVALANTIE 7 9, KAARINA PUHELIN kanslia: (02) , rehtori: , opinto-ohjaaja: , TELEKOPIO: (02) , SÄHKÖPOSTI:

2 2 Rehtori: FM Heikki Mäkelä, puh , Opinto-ohjaaja: VTM Raine Rapeli, puh , tavattavissa ma, to klo Koulusihteeri: yo Sirkka Grönholm, puh , Kanslia: osoite Voivalantie 7-9, Kaarina, telekopio kanslia avoinna ma - ke klo 14 18, to kouluaikoina, (koeviikkoina 14-17), muulloin ma - to klo Iltavalvojien esimies: Heidi Dahlström, puh Iltavalvoja: puh Atk-vastaava: FM Pasi Kytöniemi, Lisätietoja internetistä: Kaarinan aikuislukiosta, yo-tutkinnosta, muissa oppilaitoksissa suoritettavista hyväksiluettavista kursseista yms. opintoihin liittyvästä: OPETTAJAT (Puhelinnumerot saat kansliasta.) Äidinkieli: Heikki Mäkelä, Suomi toisena kielenä ja äidinkieli: FM Annika Setälä, Englanti, ranska: FM Tiina Keinonen, Ruotsi: FM Emmi Ellonen, FM Mirja Lehtonen, FM Hanni Korhonen, Matematiikka, fysiikka ja kemia: FM Petri Hiukka, Maantieto, biologia ja terveystieto: FM Päivi Korkiamäki, Historia, yhteiskuntaoppi: FT Esa Sundbäck, Uskonto, filosofia, elämänkatsomustieto, psykologia: VTM Marko Lindberg, Espanja: FM Jasmine Aljuboori-Pippola, Italia: FM Kati Hautalahti-Jalonen, Kiina: Yan Zhang, Venäjä, ruotsi: FM Emmi Ellonen Tietotekniikka: FM Hilkka Mäkelä,

3 3 TERVETULOA KAARINAN AIKUISLUKIOON! Olet aloittamassa opintojasi iltalukiossa, joka tuottaa saman kelpoisuuden jatkoopintoihin kuin päivälukiot. Opetus alkoi Kaarinan päivälukion tiloissa, jotka sopivat helppokulkuisuutensa vuoksi erityisen hyvin myös liikuntarajoitteisille. Kiinteistössä ei ole nuorten perusopetusta. Kotipaikka ei ole rajoite opetukseen osallistumiseen. Kaarinan aikuislukio tarjoaa mahdollisuuden * ylioppilastutkinnon, lukion oppimäärän tai yksittäisten oppiaineiden suorittamiseen. * täydentää aiempia tai muualla parhaillaan suoritettavia lukio-opintoja * opiskella iltaisin ammatti- ym. opintojen ohella ylioppilaaksi. * suorittaa ns. kaksoistutkinto liittämällä lukio-opinnot ammattiopisto Livian (Maaseutuopisto, Sosiaali- ja terveysopisto ja Kalatalous- ja ympäristöopisto) tai muiden vastaavien ammatillisten oppilaitosten tutkintoihin ja kirjoittaa ammattitutkinnon ohella ylioppilaaksi. * vieraskielisille opiskella suomea toisena kielenä ja saada valmiuksia jatkoopintoihin, työelämään ja Suomessa selviytymiseen * nopeuttaa myös historian ja kotimaisen kirjallisuuden yliopisto-opintoja aloittamalla ne jo lukioaikana * kerrata lukiotietoja pääsykuulusteluja varten * saattaa muissa lukioissa keskeytyneet lukio-opinnot päätökseen * korottaa peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden arvosanoja (Lukiostartti) MITÄ ON LUOKATTOMUUS? Opiskelu etenee jaksoittain ja kursseittain. Vuosiluokkia ei ole, mutta päällekkäisyyksien välttämiseksi kurssit on koottu kurssitarjottimeen opiskeltavaksi ensisijaisesti aloitusvuoden mukaan. Lukuvuosi on jaettu kuuteen yhtä pitkään jaksoon, joiden aikana opiskelija suorittaa eri oppiaineiden kursseja. Lisäksi on erillinen kesäopetusjakso. Kiinteitä luokkia tai opiskeluryhmiä ei ole, vaan kukin opiskelija etenee oman opiskelutahtinsa mukaan. MITÄ ON KURSSIMUOTOISUUS? Lukion kukin oppiaine on jaettu yhden jakson mittaisiksi 28 oppitunnin kursseiksi, joiden lukumäärä vaihtelee oppiaineittain. Opiskelija pystyy itsenäisesti ja joustavasti suunnittelemaan, toteuttamaan ja tarvittaessa - mikäli oma

4 4 elämäntilanne muuttuu tai voimavarat on arvioitu väärin - muuttamaan omaa opinto-ohjelmaansa. Kurssi päättyy kokeeseen koeviikolla palautustilaisuuteen kurssitarjottimessa ilmoitettuna aikana. Apua antavat rehtori, opinto-ohjaaja ja koulusihteeri. KAARINAN AIKUISLUKION OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KURSSIT (Koko lukiota suorittaville pakolliset kurssit lihavoitu, koko oppimäärä 44 kurssia) Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI Suomi toisena kielenä S A1-englanti ENA A-ruotsi RUA B1-ruotsi RUB B2-englanti ENB B3-kielet * Matemat, lyhyt MAB Matemat, pitkä MAA Biologia BI Maantieto GE Fysiikka FY Kemia KE Uskonto UE Elämänkatsomustieto ET Filosofia FI Historia. HI Yhteiskuntaoppi YH Psykologia PS Tietojenkäsittely AT Kestävä kehitys KE 1 Reaalikoevastaaminen REAALI 1 Kehystetyt kurssit ovat koulukohtaisesti syventäviä ja valmentavat ylioppilaskokeisiin. *espanja (ES), italia (IA), kiina (KI), latina (LA), portugali (PO), ranska (RA), saksa (SA), venäjä (VE), viro (VI). Vähemmän suosittujen lyhyiden kielten tarjontaa vuorotellaan vuosittain. Alle 18-v. lukio-opintonsa aloittaneille pakolliset aineet (koko oppimäärä tällöin 48 kurssia) ** Musiikki MU Kuvataide KU Liikunta LI Terveystieto TT 1 2 3

5 5 ** Musiikki ja kuvataide ovat keskenään vaihtoehtoisia tai molemmat suoritettaessa kummastakin riittää vain yksi kurssi. - Äidinkieleltään vieraskielinen voi äidinkielen ja kirjallisuuden sijaan valita lukion oppimäärään suomen toisena kielenä. -Lukion oppimäärän suorittavien on opiskeltava vähintään yhdestä kielestä laaja A-oppimäärä. Toisesta kotimaisesta kielestä tulee suorittaa joko A- tai B1-oppimäärä. - Päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on, että suoritettujen kurssien määrä (kaikki pakolliset ja lisäksi valinnaisia) on yhteensä vähintään 44 - alle 18-vuotiaina lukio-opintonsa aloittaneilla Valinnaisissa B3-kielissä on oltava suoritettuna vähintään 3 kurssia, jos aikoo kirjoittaa niitä. - 0-kursseja suositellaan lukiota aloittaville. Niillä kerrataan peruskoulun oppimäärä ja ohjataan lukio-opiskeluun. - Syventävät kurssit ovat hyvin suositeltavia, koska ne mm. helpottavat ratkaisevasti yo-kirjoituksista selviytymisessä ja antavat myös käytännön valmiuksia. Kehystetyt ovat erityisesti kirjoituksiin valmentavia abikursseja. Historian abikursseilla annetaan ohjausta myös muiden aineiden reaalikokeisiin. - Lukuvuosittain tarjottavat kurssit selviävät erillisestä kurssitarjottimesta, niiden sisällöt kurssiselosteesta. IKÄ -Lukion oppimäärän suorittaminen on tarkoitettu pääasiassa 18 v. täyttäneille. -Alle 18 -vuotiaita voidaan erityisestä syystä ottaa suorittamaan koko lukion oppimäärää. -Aineopiskelulle ei ole alaikärajaa. Esimerkiksi peruskoululainen voi aloittaa vaikka B3-kielen 9. luokan alusta ja jatkaa opintojaan seuraavana vuonna lukioaikanaan. LUKIOSTARTTI KAARINASSA Lukiostartti on kurssikokonaisuus peruskoulun päättäneille, jotka ovat jääneet yhteishaussa ilman lukio- tai ammatillisen oppilaitoksen paikkaa tai haluavat lisävalmiutta jatko-opintoihin ja korottaa peruskoulun päättöarvosanoja. Äidinkielessä, ruotsissa, englannissa ja matematiikassa on erityisiä peruskoulua korvaavia kursseja, reaaliaineet arvioidaan peruskouluarvosanojen osalta peruskoulun kriteerein, lukioon jatkavien osalta lukion kriteerein. Opetuksen ilmoittaudutaan kunkin jakson alkuun. Koko opetuksen pystyy parhaiten hyödyntämään, kun ilmoittaudut elokuun loppuun mennessä. Lukiostartin opetus on maksutonta.

6 6 ILMOITTAUTUMINEN AIKUISLUKIOON Uudet lukio-opiskelijat: elokuun loppuun kanslian aukioloaikoina. * Ota mukaan koulutodistukset, toisesta lukiosta siirtyvät erotodistus edellisestä oppilaitoksesta. * Alle 18-vuotiaiden erityinen syy tulla opiskelemaan aikuislukioon selvitetään kansliassa haettaessa. * Lisäksi kursseille voi ilmoittautua jokaisen jakson alkuun mennessä. Vanhat, kirjoilla olevat opiskelijat ilmoittautuvat jo keväästä. Opetus alkaa maanantaina lukujärjestyksen mukaisesti, jolloin mennään suoraan luokkiin kursseille, jotka kurssitarjottimesta on valittu. Kurssivalinnat tehdään joko opinto-ohjaajan vastaanotolla (varaa aika), tai kansliassa ilmoittauduttaessa. Ilmoittautumismuodollisuuksien on oltava silloin valmiina. Kts. kurssitarjotin. KURSSIEN MAKSULLISUUS Kaarinan aikuislukion opetussuunnitelman mukainen opetus on yo-tutkintoon aikuislukio pääkoulunaan opiskeleville maksutonta, mikäli häneltä puuttuu lukion päättötodistus. Aineopiskelijoilta, joiden pääkoulu ei ole jokin kaarinalainen oppilaitos, peritään * 50 aineopiskelumaksu, joka oikeuttaa opiskelemaan kaikkia kurssimaksuttomia kursseja lukuvuoden, tai * 20 aineopiskelumaksu, joka oikeuttaa opiskelemaan kevätlukukaudella kurssimaksuttomia kursseja. * 90 kurssilta, jos aineopiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti kurssiohjelman ulkopuolella. - Kesäjaksolla opiskelevilta aineopiskelijoilta ei peritä kurssimaksun lisäksi enää aineopiskelumaksua, mutta kaikki aineopiskelijat maksavat kurssimaksun 45. Ammattiopisto Livian opiskelijoiden kurssimaksut maksaa oppilaitos. - Kevätlukukaudella maksullisia abikursseja opiskelevilta aineopiskelijoilta (paitsi Kaarinan lukion ja Livian opiskelijoilta) peritään kurssimaksun lisäksi aineopiskelumaksu. - Kesäjakson mahdolliset ylimääräiset kertauskurssit ovat kaikille maksullisia. - Katso etäopetuksen maksut erikseen ao. ohjelmasta. - Mikäli aineopiskelijan kriteerit täyttävä opiskelija osallistuu vain ylioppilaskokeeseen, häneltä peritään 20 yksityisoppilasmaksu kirjoituskerralta. - Ylioppilastutkintolautakunta perii kirjoituskerralta perusmaksun 14 ja lisäksi jokaisesta ylioppilaskokeesta koekohtaisesti 28.

7 7 OPISKELUAIKA Lukion oppimäärän suorittamiseen on käytettävissä varsinaisena lukiolaisena 4 vuotta, mutta opinnot on mahdollista suorittaa noin 2½ - 3 vuodessa. Jos opinnot ovat 4 vuoden jälkeen kesken, opiskelija siirtyy aineopiskelijaksi. Jos opiskeluihin tulee 4 vuoden aikana katkoja, ne kannattaa ilmoittaa kansliaan, jolloin niitä ei lasketa opiskeluaikaan. Kolmen vuoden vauhti on useimmille sopivin. Ylioppilaaksi on mahdollista kirjoittaa alle 2 vuoden, jos aiemmat opinnot korvaavat lukio-opintoja tai jos kirjoittajalla on vähintään 2-vuotinen ammatillinen tutkinto. Aineopiskelulle ei ole aikarajaa. ARVIOINTI Kaikki pakolliset kurssit arvostellaan numeroin 4-10, valinnaisia kursseja voidaan arvostella myös merkinnällä hyväksytty (A) ja hylätty (I), jolloin ne eivät vaikuta loppunumeroon, mutta lasketaan aio. aineen kurssimääriin mukaan. Kts. tarkemmin kurssiselosteesta. Pakollisten oppiaineiden oppimäärät ja valinnaiset vieraat kielet arvioidaan todistukseen numeroin. Suoritusmerkinnän opiskelija voi pyytää - liikunnasta, - jos opiskelija on suorittanut oppiaineesta vain yhden kurssin - valinnaisesta vieraasta kielestä, jos opiskelija on suorittanut siitä vain 1-2 kurssia. Pyyntö kurssin suoritusmerkinnästä on esitettävä opettajalle kurssin loppuun mennessä. Todistukseen tuleva oppiaineen arviointi suoritusmerkinnällä tulee ilmoittaa kansliaan viimeistään viikkoa ennen todistuksen luovutusta. Oppiaineen arvosana määritellään aineen pakollisten ja valinnaisten kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Saadakseen oppiaineesta hyväksyttävän arvosanan opiskelijan on saatava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisesti syventävistä kursseista vähintään arvosanan 5. Kurssin arvosana perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja muihin näyttöihin. Jos diagnosoidut vammat ja niihin rinnastettavat, arviointiin vaikuttavat vaikeudet ilmoitetaan opettajalle, ne voidaan huomioida arvioinnissa.

8 8 KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Kielten ja matematiikan pakolliset ja valtakunnallisesti syventävät kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä, reaaliaineet useimmiten opiskelijan haluamassa järjestyksessä siten kuin Kurssiselosteessa on sanottu. Koulukohtaisesti syventävät kurssin suoritetaan yleensä kurssitarjottimen mukaisessa järjestyksessä opettajan tarkempien ohjeiden mukaan. ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE Jokaiselle kurssille, jota aiot opiskella, ilmoittaudutaan ennakkoon: lukuvuoden alussa kaikille yhtäaikaa tai yksitellen viimeistään sen jakson alkuun mennessä, jolloin kurssi alkaa. Jos kurssi on vaarassa muodostua liian suureksi, annetaan etusija ylioppilastutkintoon tähtääville opiskelijoille. Jos kurssille ei ole tarpeeksi tulijoita, sen jatkamisesta päättää rehtori. OSALLISTUMISVELVOLLISUUS JA ETÄOPISKELU Jos opiskelija joutuu olemaan poissa kurssilta, kurssista ei tule numeroa. Poissaolon korvaamisesta keskustellaan aineen opettajan kanssa. Useimmat kurssit on mahdollista suorittaa osittain tai kokonaan itsenäisesti myös opetukseen osallistumatta, kunhan sopii tehtävistä opettajan kanssa. Etäopiskelusta sovitaan aineen opettajan kanssa ensimmäisellä tunnilla tai muulla koulun kanssa sovitulla tavalla kanslia ei ole etätehtävien tilauspaikka. Länsi-Suomen läänin reaalirenkaan (LSE) etäopiskelusta tiedottavat tarkemmin historian ja filosofian opettajat. Etäopiskelussa kannattaa hyödyntää myös valtakunnallista etäopetustarjontaa ja muidenkin oppilaitosten mahdollisia verkkokursseja. Muissa lukioissa ja aikuislukioissa suoritetut verkkokurssit hyväksytään oppimäärään, kunhan toimittaa niistä kansliaan todistuksen. Muiden etäopintojen hyväksymisistä sovitaan etukäteen. Hyväksiluvusta päättää viimekädessä rehtori. KOKEET Kurssin koe on koeviikolla klo siinä luokassa, jossa opetus on annettu, ellei toisin ilmoiteta (Kts. kurssitarjotin). - Ennen koetta koeviikolla on palkkien opetusta klo palkin opetusta ei koeviikolla ennen koetta ole. - Kokeista saa poistua aikaisintaan klo 19. Tämän jälkeen myöhästyneitä ei oteta kokeeseen. Kurssin aikana voidaan pitää välikokeita ja lopussa on loppukoe.

9 9 - Pelkällä koesuorituksella kurssia ei voi suorittaa osallistumatta lähi- tai etäopiskeluun! Hyväksyttyä, hylättyä ja kuunneltua kurssia voi korottaa kahdella seuraavalla koekerralla uusintakokeessa kerran osallistumatta opetukseen. Jos tulee hylätyksi toistamiseen, kurssi on käytävä uudestaan. Poikkeavista järjestelyistä päättää aineen opettaja. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan kirjallisesti kansliasta saatavalla lomakkeella vähintään viikkoa ennen kuulustelua. Kuulustelu alkaa klo ja siitä voi poistua aikaisintaan kello 17.30, jonka jälkeen ei enää oteta uusia opiskelijoita tilaisuuteen. Jos uusintakuulustelussa suorittaa yhden kokeen, aika päättyy klo Jos kuulustelussa suorittaa kaksi koetta, mikä on maksimi, koe päättyy klo Kokeiden palautustilaisuudet alkavat klo 16 ja siihen käytetään noin 20 minuuttia. Kevään viimein jakson viimeinen päivä on palautuspäivä. Katso sen ajankohdat kurssitarjottimesta tarkemmin. Tule palautustilaisuuteen, ne ovat oppimistilaisuuksia! Uusintakokeiden tulokset näkyvät Vilmassa ja saa kansliasta viikon kuluessa kokeesta. PÄÄTTÖTODISTUS Lukion päättötodistus annetaan, kun kaikki lukion pakolliset ja tarpeellinen määrä valinnaisia kursseja yhteensä vähintään 44/48 - on suoritettu ohjeiden mukaisesti. Päättötodistuksen saamiseen vaadittavat kurssit on oltava suoritettuna viimeistään noin kuukautta ennen lakkiaisia. Ylioppilastodistuksen saaminen edellyttää joko lukion päättötodistusta tai ammatillista tutkintoa ja mahdollisia lisäopintoja. EROTODISTUS Erotodistuksen saa pyynnöstä, jos opinnot keskeytyvät. Jos opiskelija jatkaa opintojaan toinen oppilaitos pääkoulunaan, hänen on pyydettävä erotodistus ennen ilmoittautumistaan sinne! Sama pätee opiskelijan siirtyessä toisesta oppilaitoksesta Kaarinan aikuislukioon! Aineopiskelijana voi olla pääkoulun lisäksi yhdessä tai useammassa koulussa. Allekirjoitetun todistuksen opinnoista saa pyydettäessä kansliasta. OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN JA OPISKELIJAN POISTAMINEN KIRJOISTA Opinnot voi keskeyttää ilmoittamalla siitä kansliaan ja jatkaa niitä minkä jakson alussa tahansa, jos tilaa on. Ellei opiskelijalla ole yhtään suoritusta lukuvuonna

10 10 eikä hän esitä hyväksyttävää syytä poissaololle, hänet poistetaan läsnäolevien opiskelijoiden joukosta. OPPITUNTIEN ALKAMISAJAT PÄIVITTÄIN JA LUOKAT Iltaopetus kestää maanantaista torstaihin klo Kymmenen minuutin välitunnit alkavat klo 17.50, ja viiden minuutin Kolmen oppitunnin välisestä välitunnista opettaja ja opiskelijat voivat sopia keskenään. Eri oppiaineiden tarkemmat alkamisajankohdat selviävät kurssitarjottimesta. Kesäopetuksesta annetaan ao. ryhmille omat ohjeensa. Luokan numero näkyy kurssitunnuksen jäljessä kurssitarjottimessa TUKIOPETUS Tukiopetusta on mahdollista saada ensisijaisesti äidinkielessä, pakollisissa kielissä ja matematiikassa. Kysy tarkemmin opettajalta. VALINTOJEN MUUTTAMINEN Opiskelijan on ehdottomasti ilmoitettava mahdollisimman pian kurssivalintojensa muutoksista kirjallisesti kansliaan sieltä saatavalla lomakkeella. Ennen muutosten tekoa, kurssin tai opiskelun keskeyttämistä niistä on suotavaa neuvotella opinto-ohjaajan kanssa. AIKAISEMMAT OPINNOT Lukio-opintoja vastaavilla ammatillisten oppilaitosten kursseilla tai toisessa lukiossa suoritetuilla kursseilla voi korvata lukio-opintoja, jolloin esim. päättötodistuksen saaminen nopeutuu. Vähintään 2,5 v ammatillista tutkintoa suorittavalla on oikeus osallistua suoraan ylioppilastutkintoon, kun hän on suorittanut vähintään 1 ½ vuotta näitä opintoja. Hän voi valita kursseja, joissa aikoo kirjoittaa. Nuorisoasteen yhdistelmäopintoja suorittanut saa 2,5 v. opintojen jälkeen osallistua myös suoraan ylioppilaskirjoituksiin (suorittamatta lukion koko oppimäärää). Osallistumalla aikuislukion opetukseen saavutat paremman tuloksen kuin menemällä suoraan ylioppilaskirjoituksiin. Vähintään 2 v. perusopetukseen oppimäärään perustuvan ammatillisen perustutkinnon tai oppisopimuskoulutuksen suorittaneet suorittavat vähintään 2 pakollista kurssia kirjoitettavissa aineissa. Jos oppiaineessa ei ole kahta pakollista kurssia, suoritetaan kaksi muuta lukiokurssia. Mikäli tutkinto on vanha opistotasoinen tutkinto, lisäopintoja ei vaadita.

11 11 Jos on oppisopimuskoulutus tai perusopetukseen perustuvat saman alan kahden vuoden ammatilliset opinnot, lupaa suorittaa yo-tutkinto on anottava ylioppilastutkintolautakunnalta, joka määrittelee lisäsuoritukset kirjoittajille. Ammatillisen koulutuksen pohjalta yo-kirjoituksiin osallistuva saa yotodistuksen mutta ei lukion päättötodistusta. Mikäli hän haluaa myös lukion päättötodistuksen, aiemman koulutuksen korvaavuuksista voi neuvotella rehtorin kanssa. Puuttuvat kurssit on tällöin suoritettava. YLIOPPILASTUTKINTO (Kts. tarkemmin Ylioppilaskokeisiin saa lukio-opintojen pohjalta osallistua niissä aineissa, joissa opiskelijalla on kirjallisiin kokeisiin mennessä aineen pakolliset kurssit ohjeen mukaisesti hyväksytysti suoritettu (Ei koske vähintään 2-vuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneita). Jos reaaliaineessa ei ole pakollisia kursseja, on oltava vähintään kaksi oppiaineen kurssia hyväksytysti suoritettuna, B3-kielessä kolme kurssia. Kevään 2013 yo-kokeisiin ilmoittaudutaan mennessä, syksyn mennessä. Samalla kansliaan maksetaan myös koemaksut. Ilmoittautuminen on sitova ja katsotaan suorituskerraksi ilman erityisen painavia syitä, jotka ylioppilastutkintolautakunta ratkaisee, vaikka kokeeseen ei osallistuisikaan. Kokeesta poisjäännin vuoksi hylättyä koetta ei voi kompensoida muilla yo-kokeilla. Hylättyä koeainetta ei voi vaihtaa toiseen, jos tutkinnon suorittaminen on kesken. Kokeen tason voi uusintaan ilmoittauduttaessa kuitenkin vaihtaa alemman tason kokeeseen, jos tutkintoon sisältyy joka tapauksessa vähintään yksi laaja koe. Oppilaitoksen ulkopuolisista opintosuorituksista on ilmoittauduttaessa oltava todistukset mukana. Syksyllä 2012 kielten kuullunymmärtämiskokeet ovat ja kirjalliset kokeet Keväällä 2013 kuullunymmärtämiskokeet ovat , kirjalliset kokeet 8.2. ja Kuullunymmärtämiskokeiden kellonajoista annetaan erillinen ohje. Kirjalliset kokeet ovat klo ja koepaikalla on oltava klo 8.40 mennessä! Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen kertaan tai suorittaa yhdellä kertaa. Äidinkielessä sekä tekstitaidon että esseekoe ovat pakollisia. Toisesta kotimaisesta, vieraasta kielestä, matematiikasta tai vähintään yhdestä reaaliaineen kokeesta kokelaan on valittava pakollisiksi kolme koetta, joista vähintään yhdessä kielessä tai matematiikassa on suoritettava laaja koe. (Ylimääräisistä laajoista kokeista saattaa olla hyötyä jatko-

12 opintoja ajatellen!) Lisäksi yo-kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. 12 Hylätyn pakollisen yo-kokeen saa uusia kaksi kertaa tutkintokertaa välittömästi seuraavana kolmena koekertana (ylimääräisen ilman aikarajaa). Ylioppilaat saavat uusia kaikki hyväksytyt kokeet kerran ilman aikarajaa, reaalin toisen kerran, jos ensimmäinen uusintakerta on syksyltä 2005 tai aikaisemmin. Tutkinnon suorittanut voi myöhemmin suorittaa lisää yo-kokeita täydentäen tutkintoaan. Tarkempia ohjeita saa YTL:n sivulta rehtorilta, opinto-ohjaajalta ja opettajilta. Ylioppilaskokeen arvosanat: laudatur l 7 pistettä eximia cum laude approbatur e 6 " magna cum laude approbatur m 5 " cum laude approbatur c 4 " lubenter approbatur b 3 " approbatur a 2 " improbatur i 0 " Pisteet kompensoivat hylätyn arvosanan seuraavasti: 12 p. i+, 14 p. i, 16 p. i-, 18 p. i=. Hylätyn kompensoidun kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa ja tuloksesta saa erillisen todistuksen. Kompensoinnin voi kieltää hyvissä ajoin ennen lakkiaisia, jolloin välttyy hylätyn arvosanan jäämiseltä ylioppilastodistukseen. Reaalikoe yhdessä aineessa riittää reaalikokeen suoritukseksi. Koepäiviä on samalla kirjoituskerralla tarjolla kaksi: 1. pv: BI, FY, FI, HI, PS 2. pv: ET, KE, GE, UE, YH, TE Yhtenä reaalikoepäivänä voi suorittaa vain yhden kokeen. Samana syksynä tai keväänä voi siis suorittaa kaksi reaalikoetta. -Kokeeseen tulee myös joitakin oppiainerajat ylittäviä kysymyksiä. -Koetta voi täydentää kahtena seuraavana koekertana eli kirjoittaa yhteensä kuusi reaalikoetta. MUUTAMIA KÄYTÄNNÖN NEUVOJA YO-KIRJOITUKSIIN TÄHTÄÄVILLE -Käy opinto-ohjaajan vastanotolla. -Aloita opinnot aikuislukiossa eniten aikaa vievistä aineista (A-kieli, pitkä matematiikka), jos joudut karsimaan ohjelmaasi

13 -Valinnaiset syventävät ja soveltavat kurssit parantavat menestymismahdollisuuksiasi -Tee kohtuullinen - älä ylivoimaista ohjelmaa itsellesi! 13 -Jos pääset ylioppilaaksi lukion oppimäärän pohjalta, varmistu, että: * vähintään pakolliset kurssit ovat kirjoitettavasta aineesta suoritettuina ennen kirjoituksia. (Ylioppilaskoe tulee pakollisten ja valtakunnallisesti syventävien kurssien tiedoista!) * kurssimäärä riittää (Vähintään 44/48 kurssia suoritettuna 5.5. keväällä tai syksyllä valmistuvilla) - yo-lakki voi jäädä saamatta yhdenkin puuttuvan lukiokurssin vuoksi! -Ilmoittaudu ajoissa - se on sitovaa. Yo-kirjoitusmaksut maksetaan samalla kansliaan. -Hanki uusin ylioppilaskokelaan opas ja lue se. -Tule kaikkiin yo-infotilaisuuksiin ja käy oppiaineiden kirjoituksiin valmentavat abikurssit. -Jatko-opintomahdollisuudet saattavat parantua, jos kirjoitat yo-kokeita enemmän kuin vain pakolliset. -Kysy etukäteen, ettet kadu jälkikäteen! AINEOPISKELU Aineopiskelijoita ovat kaikki lukion päättötodistuksen saaneet ja sellaiset lukiota suorittamattomat aikuislukion opiskelijat, jotka eivät tähtää päättötutkintoon aikuislukiossa ja opiskelevat vain yksittäisiä aineita, kuten esimerkiksi samaan aikaan muissa kouluissa opiskelevat, mm. päivälukiolaiset ja kaksoistutkintoa suorittavat. Aikuislukiossa voi myös jatkaa mm. kansalaisopiston kielten opiskelua yokirjoitustasolle saakka. Aineopiskelijoiden kohdalla joustetaan kurssien suoritusjärjestyksistä ja etenemisesteistä. Kursseja voi opiskella myös ilman alaikärajaa, mikäli riittävät pohjatiedot ovat olemassa. Esimerkiksi peruskoululainen voi 9. luokan alussa aloittaa lyhyen kielen opinnot aikuislukiossa ja kirjoittaa ne myöhemmin hajautetusti ennen muita yo-kokeitaan, mikäli jatkaa lukiossa. Katso etäopiskelumahdollisuuksista myös muissa aikuislukioissa PERUSKOULUN JA LUKION PÄÄTTÖARVOSANOJEN KOROTUS Suorittamalla kurssit, jotka kertaavat oppiaineen peruskoulun oppimäärän, opiskelijalla on mahdollisuus korottaa peruskoulun päättötodistuksen

14 14 arvosanojaan asianomaisessa - yhdessä tai useammassa - oppiaineessa. Sellaisilla nollakursseilla, jotka voidaan arvostella hyväksytty-hylätty suorituksilla, opiskelijan on syytä pyytää opettajalta numeroarvostelua kurssin alussa. Lukion yksittäisen oppiaineen arvosanoja voi korottaa käymällä uudelleen riittävän määrän kursseja tarpeeksi hyvällä menestyksellä. Oppimäärän suorittamisesta annetaan todistus, johon suoritukset arvioidaan asteikolla 4 10 opetussuunnitelman mukaisesti. OPINTO-OHJAUS Jokaisen lukion suorittavan suositellaan käyvän ainakin lukuvuoden alkaessa opinto-ohjaajan luona keskustelemassa opiskelusuunnitelmastaan. Ohjaukseen kuuluu henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi myös ryhmille annettavaa ohjausta ja opetusta. On erittäin tärkeätä, että näihin tilaisuuksiin osallistutaan. OPPIKIRJAT Kirjat selviävät erillisestä luettelosta, jota saa kansliasta. WILMA-OHJELMA Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman helppokäyttöinen www-liittymä ja yhteydenpitoväline. Wilman avulla opiskelija voi mm. tehdä kurssivalintoja, seurata suorituksiaan, lukea tiedotteita ja viestiä lukion henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Tunnukset saa koulusihteeriltä ilmoittautumisen jälkeen. OPISKELUVÄLINEISTÄ Tietokone ei ole pakollinen aikuislukiolaiselle, mutta sen hankinta helpottaa opiskelua. Tietokoneen käyttöön kannattaa perehtyä, koska suunnitelmien mukaan muutaman vuoden kuluttua yo-kokeet järjestettänee jossain muodossa tietokoneiden avulla. Suosittelemme kellon hankintaa, sillä esim. kokeissa ei ole sallittua katsoa kellonaikaa matkapuhelimesta. Lukion koetilaisuuksissa opiskelijalla tulee olla mukana omaa, isoruutuista koepaperia yo-kokeissa paperit ovat oppilaitoksen puolesta. LUKIOPETUS, LUKI- YM. LÄÄKÄRINTODISTUKSET, VIERASKIELISYYS Mm. Turun Kristillinen opisto antaa lukitodistuksia ja ohjausta, puhelin

15 Lukihäiriö huomioidaan yo-kirjoituksissa ja lukio-opiskelussa. Lukitodistukset tulee hankkia viimeistään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumiseen mennessä. Myös muut oppimista ja koesuorituksia haittaavat vammat huomioidaan, mikäli niistä esitetään tarvittaessa ao. lääkärin todistus, samoin vieraskielisyys. Kts. tarkemmin OPISKELIJAKUNTA Aikuislukion opiskelijat muodostavat oppilaitoksen opiskelijakunnan, joka valitsee itselleen vuosittain syksyllä hallituksen. Hallitus edustaa opiskelijakuntaa ja sen mielipidettä esimerkiksi opettajakunnan suuntaan ja ulospäin. Lisäksi oppilaskunta pitää yllä yleistä opiskelumotivaatiota ja se voi järjestää retkiä ym. tapahtumia. Ilmoitustaululta löydät lisäinfoa. AUTOJEN PYSÄKÖINTI KOULUN PIHASSA JA TUPAKOINTI Koulun pysäköintipaikka on tarkoitettu kaikille autoileville opiskelijoille - piha-alue henkilökunnalle. Tupakointi on lain nojalla kielletty sekä koulun sisä- että ulkoalueella. OPINTOTUKI JA OPISKELIJA-ALENNUKSET Opiskelu aikuislukioissa katsotaan sivutoimiseksi, eikä se oikeuta kokopäiväopiskelijoille tarkoitettuun opintotukeen. Kirjakaupoista voit kysyä alennuksia oppikirjoihin kansliasta voit pyytää todistuksen opiskelustasi.. TERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja Heini Rehtonen tavattavissa Ylikylän koulun entisessä opettajien asuntolarakennuksessa parillisilla viikoilla ma, ti ja ke klo 9-11 ja parittomilla viikoilla ma ja ti klo Puh Lääkärikäynnit hoidetaan normaalisti omassa terveyskeskuksessa. Äkillisissä sairaustapauksissa voi käyttää Kaarinan terveyskeskuksen päivystysvastaanottoa. Ajanvaraus puh Lääkärikäynnistä peritään maksu, ellei se kuulu koulun vakuutuksen piiriin.

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Oulun aikuislukio Tarja Mäkipaaso Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Ylioppilastutkinnon rakenne Äidinkieli tai suomi toisena kielenä Kaikille pakollinen Toinen kotimainen kieli (keskipitkä, pitkä) Vieras

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelukokeet Iltalukiossa (Eskelinkatu 4) Turun ammatti-instituutin

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 SYKSYN 2015 KOEPÄIVÄT... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

Syyskuu Marraskuu mennessä (jatkajat ) Tammikuu Helmikuu

Syyskuu Marraskuu mennessä (jatkajat ) Tammikuu Helmikuu Abin aikataulua Kevään 2017 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti Wilmassa. Ohjeet annetaan yo-infossa 6.10. Ilmoittautumiset pitää tehdä ke 16.11. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN Info abeille/9.5.2016 Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio 1 YLIOPPILASTUTKINTO 5 REAALIAINEEN KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN Kokelas ilmoittautuu reaaliaineen

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILTA KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO16 2.11.2016 TERVETULOA! rehtori Mika Strömberg ESITYKSEN AIHEET * lukion esittely ja tilat * kaksoistutkinto-opinnot * ylioppilastutkinto * sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Lukuvuosi 2016-2017 Matemaattisluonnontieteelliset aineet Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO

KAKSOISTUTKINTO Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO 2016 2017 (ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua Vesipalontie 2 62100 Lapua puh. 020 124 6000 opo Maarit Tupamäki puh. 040 830

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Iisalmen aikuislukio

Iisalmen aikuislukio Iisalmen aikuislukio Opinto-opas 2015-2016 www.iisalmi.fi/aikuislukio Haukiniemenkatu 12, 74100 Iisalmi puhelin 040 543 4979 Leila Rahkonen-Navia apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja (virkavapaalla syyslukukauden)

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio OPINTO-OPAS 2015 2016 Sonkajärven lukio 2 Sonkajärven lukio Lyseotie 3 74300 SONKAJÄRVI Rehtori Auli Halonen 040 543 6180 Koulusihteeri Tuula Kortelainen 040 675 0015 Opinto-ohjauksesta vastaava opettaja

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

YO-kokelaan muistilista kevät

YO-kokelaan muistilista kevät YO-kokelaan muistilista kevät 2017 www.ylioppilastutkinto.fi PRELIMINÄÄRIT JA TENTIT Prelit ovat kurssikokeita ja/tai kenraaliharjoituksia yokokeisiin. Ilmoittaudu kurssin opettajalle, jos et ole kurssilla

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

KYL OPS Liite 3

KYL OPS Liite 3 KYL OPS 2012- Liite 3 Opintojen järjestelyistä Jaksollisuus... 1 Opinto-ohjelma... 1 Kurssi... 1 Kurssitarjotin ja työjärjestys... 1 Wilma mikä se onkaan?... 2 Kurssin suorittamisesta... 2 Kurssikoe...

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Tampereen aikuislukio

Tampereen aikuislukio Tampereen aikuislukio Abin opas kevät 2017 ilmoittautuminen marraskuu tutkintomaksu tammikuu abi-info II helmikuu ylioppilaskirjoitukset pe 10.2. alkaen kevään yhteishaku maaliskuu korotustentit huhtikuu

Lisätiedot

Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto

Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto Sirkku Kupiainen 1..01 Centre for Educational 1..01 1 Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua.

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Koetilaisuuksiin on saavuttava puoli tuntia ennen kokeen alkua puhelinnumero! Kokeista ei saa myöhästyä.

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Ryhmänohjaajan tuokio Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus 19.4.2016 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 2015-13 WILMASSA 5.4.2015 KLO 08:00-10.5.2014 klo 20:00 Tarjotin 1516 Pakolliset kurssit ovat värittömiä, valtakunnalliset syventävät ovat kurssit sinisiä ja koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO

Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO ahden tutkinnon opinnot ( kaksoistutkinto ) Lapuan opetuspisteessä Sedu Lapuan opiskelijana sinulla on mahdollisuus ilmoittautua kaksoistutkinnon suorittajaksi. Peruskoulun opintomenestykselle ei ole asetettu

Lisätiedot

syksyllä 2016 kirjoittaville

syksyllä 2016 kirjoittaville Jyväskylän aikuislukio Sepänkatu 3 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 040 341 4660 / rehtori Puh. 040 341 4661 / koulusihteeri Sähköposti:paivi.hyvarinen@jao.fi www.jao.fi/aikuislukio ABI-OPAS syksyllä 2016 kirjoittaville

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p Kouvolan iltalukio Yo-kirjoitukset kevät 2017 1 Varmista osallistumisoikeutesi Kirjoitettavissa aineissa vähintään pakolliset kurssit suoritettu. Jos osallistumisoikeus evätään, sinuun otetaan yhteyttä.

Lisätiedot

TERVETULOA MÄRSKYYN!

TERVETULOA MÄRSKYYN! TERVETULOA MÄRSKYYN! Lukuvuosi on lähtenyt hyvin liikkeelle lukiotutkinnon opiskelijoita noin 830 liiketalouden kaksoistutkinnon tekijöitä n. 60 opettajakunnassa vähän muutoksia 48 opettajaa ja n. 75 valmentajaa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE

KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE 2017-2018 on tärkein lukiolaisen vaikuttamisen työkalu seuraavan lukuvuoden kurssitarjotin kootaan kurssien esivalinnan antamien tietojen pohjalta tapahtuu tammi-helmikuussa

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 20.4.2016 Rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILLAN ASIAT - kahvit - ryhmänohjaajien osuus - ylioppilaskirjoitukset - lukion tilaratkaisut S2016 -> - opojen osuus tuesta opiskelujen

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 20.4.2016 Rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILLAN ASIAT - kahvit - ryhmänohjaajien osuus - ylioppilaskirjoitukset - lukion tilaratkaisut S2016 -> - opojen osuus tuesta opiskelujen

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 13A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 13A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 13A - 12G 3.2.2016 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Ennen kirjallista koetta

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN PERUSTIETOJA YLIOPPILASTUTKINNOSTA TORSTAINA

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN PERUSTIETOJA YLIOPPILASTUTKINNOSTA TORSTAINA TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN PERUSTIETOJA YLIOPPILASTUTKINNOSTA TORSTAINA 19.1.2017 1 PERUSTIETOJA YLIOPPILASTUTKINNOSTA (1/4): Valtakunnallinen kypsyyskoe, järjestetään kaikissa Suomen lukioissa samanaikaisesti.

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

INFOA YLIOPPILASTUTKINNOSTA KESKIVIIKKONA Opiskelijat kello 13 Huoltajat kello 18

INFOA YLIOPPILASTUTKINNOSTA KESKIVIIKKONA Opiskelijat kello 13 Huoltajat kello 18 INFOA YLIOPPILASTUTKINNOSTA KESKIVIIKKONA 2.11.2016 Opiskelijat kello 13 Huoltajat kello 18 1 PERUSTIETOJA YO-TUTKINNOSTA (1/4): Valtakunnallinen kypsyyskoe, järjestetään kaikissa Suomen lukioissa samanaikaisesti.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ Polku toisen asteen opintoihin 12.2.2016 Opinto-ohjaaja Visa Tuominen Joensuun normaalikoulun lukio Visa Tuominen UEF // University of Eastern Finland Kaupungin lukioverkko

Lisätiedot

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä.

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä. Ylioppilastutkinto Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto alkaa klo 8.30. Eväät tarkistetaan ennen saliin menoa. Rehtori ilmoittaa ennen

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot