Otsikko Sivu. 28 Greenwatt Honkakangas Oy 66 Valionpuiston asemakaavan muutos Lausunnon antaminen Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 28 Greenwatt Honkakangas Oy 66 Valionpuiston asemakaavan muutos 35 67 Lausunnon antaminen Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta AIKA kello 17:00-20:10 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 59 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 60 Ismo Hintikan ympäristölupahakemus eläinsuojalle 5 naudanlihatuotantoa varten tilalle Hiekkaharju, , Polunharjuntie Liimattala 61 Lujabetoni Oy:n ympäristölupahakemus ja aloittamislupa 7 siirrettävälle valmisbetoniasemalle kiinteistölle osoitteessa Äänekoskentie Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Metsä Fibre Oy:n valituksesta 9 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Äänekosken tehdasalueen teollisuusjätteen käsittelyalueen ympäristöluvasta 63 Lausunnon antaminen aluehallintovirastolle Metsä Fibre Oy:n 14 hakemuksesta vesialueen täyttöön Teräväniemessä sekä valmisteluluvasta 64 Lausunnon antaminen aluehallintovirastolle laiturin rakentamisesta 26 ja valmisteluluvasta Keiteleen Matilanvirralle: Jaana-Maija Raatikainen 65 Lausunnon antaminen suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta: 28 Greenwatt Honkakangas Oy 66 Valionpuiston asemakaavan muutos Lausunnon antaminen Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja 39 ympäristökeskukselle Teuvo ja Marita Hännisen esityksestä moottorikäyttöisten ajoneuvojen käytön kieltämiseksi Kuhnamon jääpeitteisellä alueella Kierälahden edustalla 68 Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat 44

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tuikka Kimmo 17:00-20:10 puheenjohtaja Lax Lauri 17:00-20:10 varapuheenjohtaja Hakala-Koivusalo Tarja 17:00-20:10 jäsen Lakanen Liisa 17:00-20:10 jäsen Lampinen Raimo 17:00-20:10 varajäsen Pasanen Kauko 17:00-20:10 jäsen Tarvainen Veikko 17:00-20:10 jäsen POISSA Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja MUU Lunttila Tommi 17:00-19:50 kh:n edustaja poissa 68 ja 69 Sihvonen Pirkko 17:00-20:10 ympäristöpäällikkö Leppänen Jaana 17:00-20:10 johtava ympäristötarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Kimmo Tuikka Puheenjohtaja Pirkko Sihvonen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarja Hakala-Koivusalo Raimo Lampinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo rakennusvalvontatoimistossa Sari Hänninen

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPL 58 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ympäristölautakunta on päättänyt hallintosäännön 29 :n pe rusteella, että kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen toimitetaan jä senille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähin tään neljä päivää ennen kokousta jaettavalla esityslistalla. Tämä kokouskutsu on postitettu Ehdotus: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMPL 59 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Ympäristölautakunta on päättänyt, että lautakunta valit see kes kuudestaan kutakin kokousta varten kaksi pöytäkirjan tarkasta jaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantai na tai mi käli se on pyhäpäivä, ensimmäisenä sitä seuraavana arki päivänä. Tar kas tettu pöy tä kirja pi de tään ylei sesti näh tä vä nä tar kas tusta seu raa vana maanantaina, tai mi käli se ei ole työpäivä, en sim mäisenä työ päi vä nä sen jäl keen klo rakennusvalvontatoimistossa, osoite Hallintokatu 4, Äänekoski. Edellisen pöytäkirjan tarkastajina olivat Liisa Lakanen ja Lauri Lax. Ehdotus: Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Hakala-Koivusalo ja Raimo Lampinen

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ismo Hintikan ympäristölupahakemus eläinsuojalle naudanlihatuotantoa varten tilalle Hiekkaharju, , Polunharjuntie Liimattala YMPL 60 Hakija Ismo Hintikka Polunharjuntie Liimattala Y-tunnus: Kiinteistön omistajat: Hintikka Ismo ja Sanna alkaen. Toiminnan yleiskuvaus Ympäristölupahakemus koskee naudanlihantuotantoa, joka on suunniteltu perustettavaksi Liimattalan kylään Äänekosken alueelle. Tilalle on suunniteltu eläinsuoja, johon sijoitetaan 100 lihanautaa (6-24 kk) ja 50 vasikkaa (0-66 kk). Tila ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Hankkeessa tilalla oleva 2005 käytöstä poistettu sikalarakennus saneerataan vasikkakasvattamoksi. Lisäksi rakennetaan uusi lihanautojen loppukasvattamo sekä uusi katettu kuivalantala, jonka tilavuus on 820 m3. Lannankäsittely tapahtuu pääosin kuivalantamenetelmällä ja osin lietelantamenetelmällä. Katetun lietelantalan tilavuus lietekuiluineen on yhteensä 381 m3. Aiempaan toimintaan nähden hajuhaittoja hallitaan mm. siten, että lantalat ovat pääosin katettuja ja niiden sijainti on asutuksesta poispäin. Toiminta sijoitetaan Äänekosken kaupungissa, Pyyrinlahden kylässä sijaitsevalle tilalle Hiekkaharju, Ympäristöpäällikön ehdotus: (valmistelu: johtava ympäristötarkastaja Jaana Leppänen. Puh ) Ehdotus ympäristölupapäätökseksi on esitetty liitteessä nro 1. Päätös: Ympäristölautakunta päätti ympäristöpäällikön ehdotuksen mukaisesti myöntää eläinsuojalle ympäristöluvan ja aloitusluvan kokouksessa jaetun täydennetyn päätösliitteen mukaisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Liitteet Liite 1 Ympäristölupapäätös

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Lujabetoni Oy:n ympäristölupahakemus ja aloittamislupa siirrettävälle valmisbetoniasemalle kiinteistölle osoitteessa Äänekoskentie / /2015 YMPL 61 Lujabetoni Oy on hakenut ympäristölupaa väliaikaista lupaa valmisbetonitehtaan toiminnalle. Toiminta sijoittuisi Rotkolaan kiinteistölle Kolmio osoitteessa Äänekoskentie Tontti on vuokrattu Lujabetonille. Ympäristöpäällikön ehdotus: Hakija: Lujabetoni Oy, Harjamäentie 1, Siilinjärvi, Y tunnus: Hakemuksen pääasiallinen sisältö Yhtiö hakee ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista väliaikaista ympäristölupaa siirrettävälle betoniasemalle ajalle Asema sijoittuisi Rotkolaan junaradan, yleisen maantien sekä TP-tontin rajaamalle kolmion muotoiselle tontille. Hakija pyytää myös lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan ympäristövaikutukset ovat hakemuksen mukaan vähäisiä. Asema on täysin siirrettävissä ja voidaan kokonaan purkaa pois ilman ongelmia. Kyseessä on uusi toiminta kyseessä olevassa paikassa. Betonitehtaalla tuotetaan valmisbetonia, jonka valmistuksen raaka-aineet ovat pääosin luonnonkiviaines, sideaineet, seosaineet sekä vesi. Prosessi- ja talousvesi hankitaan kaupungin vesijohtoverkosta. Valmisbetonitehdas mahdollistaa suurten yhtenäisten betonivalujen toteuttamisen, jollaisia ovat sillat ja vastaavat laajat rakennelmat, jotka tulee saada valmiiksi ilman keskeytyksiä. Normaali toiminta-aika on , asiakkaan vaatimuksesta myös kello Toiminnan ympäristövaikutukset syntyvät lähinnä tehdasalueen liikenteestä ja sideaineiden purkamisesta varastosäiliöihin. Melua syntyy pääasiassa betonikuljetusautojen liikennöimisestä alueella. Jätevedet suunnitellaan johdettavaksi kaupungin viemäriverkkoon. Hakemusasiakirjoihin voi tutustua ympäristövalvonnan toimistossa ja ne ovat esillä kokouksessa. Oheisaineistona jaetaan kartta hakemusalueesta. (valmistelijat ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh ja johtava ympäristötarkastaja Jaana Leppänen, puh ) Esitetään kokouksessa.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Päätös: Ympäristölautakunta päätti ympäristöpäällikön ehdotuksesta myöntää määräaikaisen ympäristöluvan ja aloitusluvan betoniasemalle kokouksessa jaetun ja täydennetyn päätösliitteen mukaisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Liitteet Liite 2 Ympäristölupapäätös

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Metsä Fibre Oy:n valituksesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Äänekosken tehdasalueen teollisuusjätteen käsittelyalueen ympäristöluvasta 355/ /2014 YMPL 62 Metsä Fibre Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen, joka koskee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Metsä Fibre Oy:n lupahakemuksen johdosta antamaa päätöstä nro 53/2015/1. Hakemus koski Äänekosken tehdasalueen teollisuusjätteen käsittelyalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan olennaista muuttamista. Asian diaarinumero hallinto-oikeudessa on 00706/15/5107. Hallinto-oikeus varaa Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa kirjallinen vastine valituksen johdosta mennessä. Hakija pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan päätöksen siltä osin kuin hakemus siistausjätteen hyödyntämisestä on hylätty, tai palauttamaan ympäristöluvan tältä osin aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Vaatimusta siistausjätteen hyödyntämisen sallimisesta kaatopaikan pohjarakenteen tiivistyskerroksessa on perusteltu kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen, 331/ :n poikkeuksella, jonka perusteella orgaanisen aineen pitoisuutta koskeva raja ei koskisi keräyspaperin siistauksessa koskevaa lietettä. Lisäksi Metsä Fibre vaatii muutoksia kymmeneen lupamääräykseen. Määräyksiä luvassa on yhteensä 81. Kumoamis- ja muutosvaatimukset ovat tiivistettynä perusteluineen seuraavat: Lupamääräyksen 11 mukaan jätteen kuljetukseen käytettävän yrityksen tulisi olla hyväksytty ja merkitty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin/jätetiedostoon. Muutosvaatimuksen mukaan velvoitteen tulisi koskeva vain jätteenkäsittelyalueelta muuhun käsittelypaikkaan jätettä toimittavia yrityksiä, ei tehdasalueen sisällä tapahtuvia kuljetuksia. Lupamääräys 17 edellyttää mm., että kompostoimalla ei saa käsitellä jätteitä, jotka sisältävät haihtuvia tai helposti haihtuvia yhdisteitä (höyrynpaine on yli C-asteen lämpötilassa). Valittaja vaatii tämän määräyksen poistamista. Perusteluna esitetään, että tehtyjen selvitysten perustella alueelta ei ole löytynyt pilaantuneita maita, joissa olisi ollut C20-hiilivetyketjujen alapuolella olevia haitta-ainepitoisuuksia. On kuitenkin mahdollista, että

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta tarkemmissa selvityksissä tällaisia maa-aineksia saattaa löytyä vähäisessä määrin. Hakija katsoo, että näiden massojen kompostointi samassa yhteydessä on sekä teknistaloudelliselta että ympäristölliseltä kannalta perusteltua. Määräyksen 23 mukaan ruoppausjätealtaan käyttö jätteiden loppusijoittamiseen tulee lopettaa. Ruoppausjätealtaan käytöstä on viimeistään mennessä toimitettava suunnitelma aluehallintovirastolle. Valittaja vaatii, että ruoppausjätealtaan käyttäminen loppusijoittaminen tulee lopettaa vuoden 2019 loppuun mennessä ja em. suunnitelma toimittaa Valittaja katsoo, että altaan käytöstä ai aiheudu nykyisestä käytössä ympäristönsuojelulain tarkoittamaa pilaantumista tai sen vaaraa. hakijalla ei ole käytössään muita vastaavia altaita tai muita ratkaisuja, joilla ruoppausjäteallas voitaisiin korvata lyhyellä aikavälillä. Äänekosken hankkeeseen liittyvät rakennustoimet ja jätevedenpuhdistamon uusiminen lisäävät osaltaan tarvetta vaihtoehtoisille lietteenkäsittelyalueille. Hakija huomauttaa, että kaatopaikka-asetusta ei sen 2 :n 2 momentin mukaan sovelleta tavanomaiseksi jätteeksi luokitellun ruoppausmassan sijoittamiseen. Lupamääräys ja selvitysvelvoitteen määräaika ovat hakijan kannalta kohtuuttoman tiukkoja. Määräys 27 sisältää määräaikoja aikaisemmin hyväksyttyjen tai niitä vastaavien epäorgaanisten niukkaliukoisten jätteiden, rakennus- ja purkujätteiden ja maa-ainesten sijoittamiselle täyttöalueelle 2. Valittaja hakee pidennystä määräaikoihin siten, että näitä saisi sijoittaa asti (luvassa saakka). Lisäksi täyttöalueen pintakerrosten rakentamisaikatauluun haetaan jatkoa saakka (luvassa määräaika on ). Sulkemissuunnitelman toimittamiseen haetaan jatkoaikaa saakka (luvassa suunnitemaa vaaditaan mennessä). Perusteluissa todetaan alueen pohjaolosuhteita selvitellyn lupamenettelyä varten ja alueen mm. pohjanmaan huonon vedenläpäisevyyden vuoksi soveltuvan hyvin kaatopaikka-alueeksi. Lisäksi suotovedet johdetaan integraatin jätevedenpuhdistamolle. Alueen 2 sulkemisessa tulisi huomioida biotuotetehtaan rakentaminen vuosina ja nykyisen tehtaan purkaminen vuosina , sekä näissä hankkeissa syntyvät lähes inertit jätejakeet ja maa-ainekset. Esitettyjä määräaikoja valittaja pitää kohtuuttomina ja osin jopa mahdottomina toteuttaa. Lupamääräyksessä 45 on asetettu betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämiselle vaatimustasoksi VnA 214/2007 mukainen vaatimustaso. Valittajan mukaan tässä asetuksessa asetetaan vaatimustaso sellaisessa tapauksessa, että maanrakentamiselle ei tarvita ympäristölupaa. Asetuksen liitteessä määritellyistä haitallisten aineiden pitoisuuksista voidaan ympäristöluvassa poiketa. Kyse on

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta kaatopaikka-alueesta, josta suotovedet kerätään ja johdetaan puhdistamolle ja niitä tarkkaillaan asianmukaisesti. Valittajan mukaan betoni- ja tiilimurskeen haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoisuus eivät saisi ylittää Valtioneuvoston kaatopaikka-asetuksen (331/2013) mukaisia tavanomaisen jätteen kaatopaikalle asetettuja vaatimuksia. Määräys 46 edellyttää, että jätettä sisältävä rakenne tulee päällystää asfaltilla, jonka tyhjätila on enintään 5 5. Valittaja vaatii, että päällystäminen hyväksyttäisiin tehtäväksi vaihtoehtoisesti muulla vastaavalla suojaustason antavalla rakenteella valittajan mukaan ympäristöluvassa ei voida velvoittaa tietyn tekniikan käyttöön, jos sama ympäristönsuojelun kannalta sama lopputulos on saavutettavissa muulla vastaavalla ratkaisulla. Lupamääräyksessä 49 vaaditaan muun ohella, että (jätteenkäsittelyalueen) ympärystiet tulee rakentaa kerralla lopulliseen korkeuteensa. Valittaja esittää, että määräyksen tämä kohta poistetaan kokonaan. Ympärysteiden korottaminen on hakemuksessa esitetty tehtäväksi vaiheittain sen vuoksi, että korotus on osa alueen tiestön kunnossapitoa, ei erillistä rakentamista tehdasalueella. Vaiheittaisella toteuttamisella pyritään siihen, että teitä voidaan kunnostaa soveltuvilla jätemateriaaleilla täyttötoiminnan edetessä. Toteutusaikataulusta riippumatta kyse on jätteen hyödyntämisestä, ei sen loppusijoittamisesta. Määräyksen 56 mukaan kaatopaikan pohjan ja pinnan eristysrakenteiden toteutussuunnitelmissa (joka määräyksen mukaan 55 mukaan on toimitettava Keski-Suomen ELY-keskukselle kolme kuukautta ennen rakenteiden rakentamisen aloittamista) on esitettävä myös rakennusteknisten töiden laadunvalvontasuunnitelma, joka sisältää mm. urakoitsijan laadunvalvonnan. Valittaja esittää määräystä muutettavaksi siten, että pohjan ja pinnan eristerakenteiden osalta on esitettävä myös rakennusteknisten töiden laadunvalvontasuunnitelma. Suunnitelmat on toimitettava valvontaviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Perusteluna esitetään, että määräys on normaalin rakentamiskäytännön vastainen. Vasta hyväksytyn toteutussuunnitelman perusteella voidaan järjestää urakkakilpailu ja valittu urakoitsija laatii sen perusteella oman laadunvalvontasuunnitelmansa rakennuttajalle. Määräys 64 koskee kaatopaikan jätetäytön seurantaa ja tarkkailua. Jätetäytön vesipinnan korkeutta edellytetään seurattavan kahdesta jokaiselle suljetulle ja käytössä olevalle täyttöalueelle asennetusta tarkkailuputkesta. Valittaja esittää, että yksi pohjavesiputki aluetta kohden olisi riittävä. Valittaja perustelee muuttamista siten, että vaatimus kahdesta havaintoputkesta, eikä näin pitkälle viety tarkkailuvelvoite ole tarpeen myöskään ympäristön pilaantumisen

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristöpäällikön ehdotus: ehkäisemiseksi. Lupamääräys on siten ympäristönsuojelulain 43 :n ja 46.n vastainen. Lupamääräys 70 edellyttää, että luvan haltija selvittää jätteenkäsittelyalueen toiminnasta aiheutuvan melun ja nykyisten meluntorjuntatoimenpiteiden riittävyyden melumallin avulla joko erikseen tai biotuotetehtaan ympäristöluvassa edellytetyn meluselvityksen yhteydessä. Muutosesityksen mukaan luvan haltija tulisi velvoittaa tarvittaessa selvittämään alueelta lähiasutukseen aiheutuva melu mittaamalla. Mittaustarpeesta päättää valvontaviranomainen, mikäli meluhaittaa todetaan. Perusteluna valittaja esittää, että lupamääräys on nykymuodossaan YSL 43 :n vastainen, koska selvittäminen ei ole tarpeen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kyseessä on pääasiassa olemassa olevan toiminnan lupamääräysten tarkistaminen. Aikaisemmassa luvassa ei selvitysvelvollisuutta ole ollut, eikä jätteenkäsittelyalueen melusta ole milloinkaan tullut huomautuksia, Lisäksi valituksenalaisessa ympäristöluvassa on asetettu useita lupamääräyksiä, joilla mahdollista meluhaittaa on ehkäisty. Lisäksi on ilmeistä, ettei jätteenkäsittelyalueen normaalista toiminnasta aiheudus sellaista melua, jonka mallintaminen tai mittaaminen olisi edes mielekästä. Valituskirjelmä, jonka liitteenä on päivätty arvio Finncao-kuitusaven soveltuvuudesta kaatopaikan tiivistyskerrosmateriaaliksi, on kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. (valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh ) Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan, että se pitää osaa muutosesityksistä ympäristönsuojelun kannalta hyväksyttävänä (lupamääräykset 11, 17, 45, 46, 49, 56, 70 ). Lautakunta katsoo, että mahdolliset helpotukset lupaan voidaan kuitenkin tehdä vain, jos valituksessa mainitut säädökset poikkeamissäännöksineen ne esitetyillä perusteilla mahdollistavat ja tulkinta on saman suuntainen muillakin vastaavilla jätteenkäsittelyalueilla. Määräajan muutosesitystä lautakunta pitää menossa olevan biotuotetehtaan rakentamishankkeen tiukasta aikataulusta johtuen määräyksen 27 osalta perusteltuna, mutta ruoppauslietealtaan osalta lautakunta ei pidä hyvänä määräajan jatkamista altaan mahdollisesti riskialttiin rakenteen ja vesistön läheisen sijainnin vuoksi. Myöskään määräystä 64 ei tulisi lieventää. Päätös: Hyväksyttiin

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Lausunnon antaminen aluehallintovirastolle Metsä Fibre Oy:n hakemuksesta vesialueen täyttöön Teräväniemessä sekä valmisteluluvasta 501/ /2015 YMPL 63 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Metsä Fibre Oy:n hakemuksesta Dnro LSSAVI/2824/2015, joka koskee vesialueen täyttöä Teräväniemessä sekä valmistelulupaa. Tiivistelmä hakemuksesta Yhtiö hakee vesilain mukaista lupaa vesialueen ruoppaukselle ja täytölle Teräväniemessä. Vesialuetta ruopataan yhteensä noin m 3 ja täytetään noin m 2 suuruiselta alueelta. Täyttöalueella rakennetaan uusi biologinen jätevedenpuhdistamo, jonka rakennettava biotuotetehdas tarvitsee. Hakija esittää, että työt aloitetaan lokakuussa Hanketta varten tarvittavat alueet ovat hakijan omistuksessa. Alueelta ruopataan ensin haitta-aineista sisältävät sedimentit pois, jonka jälkeen rakennetaan täyttöalueen reunalle reunapenger. Penkereen sisäpuoliselta alueelta poistetaan kaivamalla pehmeät maakerrostumat ja tehdään louhetäyttö. Hanke aiheuttaa rakentamisen aikaista veden samentumista. Ennen vesialueelle tehtävien töiden aloittamista vesistöön asennetaan suojaverho estämään samentumisen leviämistä. Hankealueella tehtyjen sedimentin haitta-ainetutkimusten mukaan osa alueesta luokitellaan lievästi pilaantuneeksi öljyhiilivetypitoisuuksien vuoksi. Lievästi pilaantuneista sedimenttejä ruopataan yhteensä noin m 3, jotka välivarastoidaan öljyisten maiden vastaanottoalueelle. Pilaantumattomat sedimentit toimitetaan tehdasalueella sijaitsevaan louhokseen kuivumaan ja välivarastoon. Sedimenttejä voidaan hyödyntää tehdasalueella tai sedimentit toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Hanketta varten haetaan lupaa valmisteleviin toimenpiteisiin, koska uusi jätevedenpuhdistamo on rakennettava ennen uuden biotuotetehtaan käynnistämistä. Valmisteluluvalla on tarkoitus ruopata ja täyttää vesialuetta. Aluetta koskevat lupapäätökset Hankkeeseen liittyvät voimassa olevat ympäristönsuojelu-, jäte- ja vesilainsäädäntöön perustuvat luvat:

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehdasta koskeva ympäristölupapäätös , LSSAVI/4652/04.08/2014 -Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehdasta koskeva vedenottolupapäätös , LSSAVI/4874/04.09/2014 -Metsä Fibre Oy:n Äänekosken tehtaan teollisuusjätteen käsittelyaluetta koskeva ympäristölupapäätös, LSSAVI/4180/ Päätöksestä on jätetty valitus hallinto-oikeuteen Hakija on asettanut päätöksen mukaisen vakuuden Keski-Suomen ELY-keskukselle toiminnan aloittamisesta muutoksen hausta huolimatta. -Metsä Fibre Oy, Vesilain mukainen lupa sillan rakentamiseksi Äänejärven alajuoksun yli. Hakemukset jätetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon Metsä Fibre Oy, Vesilain mukainen lupa täytölle Miilunlahdessa rakentamiseksi Äänejärven alajuoksun yli. Hakemukset jätetty Länsija Sisä-Suomen aluehallintovirastoon Vesialueen täyttö on käsitelty biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä vuonna Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on antanut asiassa yhteysviranomaisen lausunnon Sijaintipaikka ja kaavoitustilanne Suunniteltu vesialueen täyttö sijaitsee tehdasalueen lounaisrannalla, noin kilometri Äänekosken keskustaajamasta kaakkoon. Täyttöalueen länsi- ja itäpuolella on muussa käytössä olevaa tehdasaluetta sekä Äänekosken kaupungin (Äänekosken Energia Oy:n) yhdyskuntajätevedenpuhdistamo. Hankealueella on voimassa oleva Keski-Suomen maakuntakaava, joka on tullut lainvoimaiseksi ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen mukaisena. Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Vireillä olevassa, ,nähtävillä olleessa Äänekoski 2020-osayleiskaavaluonnoksessa hankealue sijoittuu vesialueelle (W). Hankealueella on voimassa oleva asemakaava joka on tullut lainvoimaiseksi Suunniteltu täyttöalue on kaavassa merkitty jätevesien käsittelyalueeksi (ET-3) sekä vesialueeksi (W). Ympäristöolosuhteet Suunniteltu vesialueen täyttöalue sijoittuu Äänekosken keskustasta etelään Teräväniemeen Kuhnamon rantaan. Suunniteltu täyttöalue tulee sijoittumaan kiinteäksi osaksi nykyistä jätevedenpuhdistamon aluetta. Suunnitellun täytön alueelta ranta on pengerretty eikä rantavyöhykkeessä ole luonnontilaista kasvillisuutta. Alueella ei ole havaintoja uhanalaisien tai muuten huomioitavien lajien esiintymisestä. Suunnitellun täyttöalueen läheisyydessä ei ole

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta luonnonsuojelualueita. Lähimmät Natura-alueet ovat 6 7 kilometrin päässä sijaitsevat Vatianjärven Saraveden sekä Jurvon alueet. Muut Natura-kohteet sijaitsevat yli 10 kilometrin päässä. Etäisyys hankealueelta lähimmälle pohjavesialueelle, Valionrannan pohjavesialueelle ( , I luokka), on noin yksi kilometri. Hankealueella järvenpohja on 0-3 metrin syvyydessä vedenpinnasta. Järven pohjalla on liejua ja/tai pehmeää savea/savista silttiä 0-4 metrin paksuudelta. Näiden alla on kantava kitkamaa/moreenikerrostuma. Äänekoskea ympäröivä vesialue koostuu kahdesta järvestä, Äänekosken tehdasintegraatin yläpuolella sijaitsevasta Keiteleestä ja alapuolisesta Kuhnamosta. Keitele laskee Äänejärven ja Häränvirran kautta Kuhnamoon. Hankealue kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen (nro 14), tarkemmin Leppäveden-Kynsijärven alueeseen (14.3) ja edelleen Vatianjärven (14.33) Kuhnamon alueeseen (14.332) Kuhnamossa Viitasaaren reitti (14.4) ja Saarijärven reitti (14.6) yhtyvät. Viitasaaren reitin alaosalla, Metsä Boardin vesivoimalaitoksen kohdalla, valuma-alueen suuruus on 6265,31 km2. Kuhnamon tilavuus on 33,8 milj. m3 ja teoreettinen viipymä 3 vuorokautta. Viitasaaren reitti laskee Kuhnamoon Äänejärven (Häränvirta) kautta Keiteleestä. Kuhnamoon laskeva keskivirtaama on 53 m3/s. Äänekosken ylä- ja alapuolinen vesistö kuuluu 2013 valmistuneen ekologisen tila luokituksen mukaan luokkaan välttävä. Luokitusperusteiden mukaan kuormitusvaikutukset näkyvät selvästi alusvedessä, jossa esiintyy kerrostuneisuuskausina hapen vajausta. Pintavesien toimenpideohjelmassa Keski-Suomen vesienhoitoalueelle vuosille esitetty toimenpiteitä, joiden avulla vesistöjen ja pohjavesien hyvä tila pyritään saavuttamaan vuoteen 2021 mennessä. Metsäteollisuuden osalta toimenpiteiksi on kirjattu ympäristöriskien hallinnan parantaminen, prosessitekniset parannukset haitta-aineiden ja jätevesipäästöjen minimoimiseksi sekä jätevesien käsittelyn tehostaminen. Vesistön ja rantojen käyttö Suunnitellun täytön alueen läheisyydessä ei ole virkistyskäyttöä eikä vesialueen täytöllä ole vaikutusta vesistön rantojen käyttöön. Lähin uimaranta sijaitsee noin yhden kilometrin päässä tehdasintegraatin yläpuolisessa vesistössä, mutta alapuolisessa vesistössä ei ole sellaisella etäisyydellä uimarantoja, joihin vesialueen täytöllä voisi olla vaikutusta.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kalastus ja kalasto Etelä-Keitele kuuluu hallinnollisesti kalastusaluejaottelussa Ala- ja Keski-Keiteleen kalastusalueeseen. Kalastuskirjanpito-, kalastustiedustelu- ja verkkokoekalastustietojen perusteella Äänekoski-Vaajakoski -vesireitin kalasto on rakenteeltaan monipuolinen ja siihen kuuluvat yleisimmät järvikalat. Metsä Board Oyj:n omistaman vesivoimalaitoksen yhteyteen on rakennettu kalaporras. Äänekosken kalatiellä tehdyn nousukalaselvityksen perusteella kalatie vaikuttaa merkittävältä kulkureitiltä ja ilmeisesti myös jonkinlaiselta oleskelualueelta useille kalalajeille. Pohjasedimentin haitta-ainetutkimukset Suunnitellulla täyttöalueella on tehty haitta-ainetutkimus huhtikuussa Ramboll Finland Oy:n suorittamassa tutkimuksessa todetaan mm., että suunnitellulla täyttöalueella ei valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistamistarpeen arvioinnista (VnA 204/2007) viitearvoihin verrattuna todettu merkittävästi kohonneita PAH-yhdisteiden, kloorifenoleiden eikä organotinayhdisteiden pitoisuuksia. Raskasmetalleista arseenia ja kobolttia ja orgaanisista yhdisteistä PCDD/F-yhdisteitä sekä öljyhiilivetyjä todettiin lievästi kohonneita (PIMA-asetuksen kynnysarvon ylittävinä) pitoisuuksina. Alueella B raskaiden öljyhiilivetyjakeiden pitoisuus ylittää alemman ohjearvotason sedimentin syvyyskerroksella 0-30 cm. Muilta osin ei todettu alemman ohjearvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia eikä minkään haitta-aineen osalta ylemmän ohjearvotason ylityksiä. Ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjeen ( ) mukaisesti ympäristön kannalta merkityksellisiksi luokiteltavissa pitoisuuksissa (pitoisuustaso 1 B ja siitä ylöspäin) koko tutkimusalueen pintasedimentissä esiintyy öljyhiilivetyjä sekä PCB-yhdisteitä ja alueella B lisäksi fluoranteenia, PCDD/F-yhdisteitä sekä tributyylitinaa. Tason 2 pitoisuutena todettiin ainoastaan PCB28-kingeneeria alueen B sedimentin pintaosassa (0.10 m). Tutkimusalueella sedimenttiä tullaan ruoppaamaan ja ruoppausmassat sijoittamaan maalle. Tässä yhteydessä sedimentin pilaantuneisuutta arvioidaan ensisijaisesti VnA 214/2007 viitearvojen perusteella. Tutkittujen näytteiden edustamilla alueilla ja sedimenttikerroksissa ei havaittu minkään tutkitun haitta-aineen osalta voimakasta pilaantumista (ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia). Alueella A sedimentissä todettiin lievästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jotka eivät kuitenkaan aiheuta sedimentin luokittelua pilaantuneeksi. Alueella B esiintyy alemman ohjearvon ylittäviä raskaiden öljyhiilivetyjakeiden pitoisuuksia, joiden perusteella sedimenttikerros 0-30 cm luokitellaan lievästi

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta pilaantuneeksi. Lisäksi koko tutkimusalueella esiintyy Ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisesti ympäristön kannalta merkityksellisiksi luokiteltavia haitta-ainepitoisuuksia (normalisoitu pitoisuustaso 1B ja siitä ylöspäin). Haitta-ainetutkimuksen raportin arvion mukaan sedimentin pilaantuneisuus ei aiheuta välitöntä kunnostustarvetta eikä haitta-aineilla ei ole välitöntä vaikutusta vesialueen ekologiseen tilaan. Sedimenttien poisto ennen täyttöä Pilaantuneet sedimentit poistetaan suojaverhon takana 0,5-1,0 m syvyydeltä mekaanisesti kaivamalla Pilaantuneet sedimentit poistetaan suojaverhon takana 0,5-1,0 m:n syvyydeltä mekaanisesti kaivamalla. Sedimentin poisto tehdään suojaverhon takana suljetulla kauhalla, jolloin sedimentin leviäminen takaisin vesistöön voidaan estää. Pilaantuneet sedimentit välivarastoidaan jätehuoltoalueen öljyisten maiden vastaanottoalueelle. Ennen kuin sedimenttejä välivarastoidaan alueelle, alue tullaan asfaltoimaan jätealueen ympäristöluvan lupamääräyksen 16 mukaisesti. Välivarastosta kuivatut sedimentit analysoidaan uudelleen mahdollista hyödyntämistä varten. Pilaantuneita sedimenttejä voidaan hyödyntää osana tehdasalueen rakentamista esimerkiksi stabiloimalla. Stabiloinnin yhteydessä sedimenttiin lisätään lujittavia aineita, jolla voidaan tehdä kantavaa rakennetta. Jos hyödyntäminen tehdasalueella ei ole mahdollista, pilaantuneet sedimentit toimitetaan asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Pilaantuneita sedimenttejä arvioidaan poistettavan 1500 m3 ja pilaantumattomia sedimenttejä m3. Viimeksi mainitut toimitetaan tehdasalueella sijaitsevaan asfaltoituun louhokseen kuivumaan ja välivarastoon. Kuivuneet sedimentit hyödynnetään myöhemmin tehdasalueen täytöissä. Kuivauksessa syntyvät vedet johdetaan jätevedenpuhdistamon varoaltaalle ja sieltä hallitusti biologiselle jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Kaivuun yhteydessä sedimentistä tutkitaan haitta-aineet (PCB; PCDD/T ja hiilivetyöljyt). Näytteistä otetaan kaksi 5000 kaivusedimenttikuutiota kohden. Vesialueen täyttö Täyttöalueen suojaverhon taakse rakennetaan reunapenger, jonka jälkeen alueelle tehdään louhetäyttö.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Reunapenger rakennetaan päätypengerrysmenetelmällä, siitä tehdään ylikorkea ja sen annetaan painua kantavaan kitkamaa/moreenipohjaan. Reunapenkereen valmistuttua täytetään alueen sisäosa rannalta päin edeten. Louhetäyttö ulotetaan vähintään 1 m vesipinnan yläpuolelle. Tarvittaessa täyttö korotetaan tasoon Louhetäyttö tiivistetään pudotuspainomenetelmällä. Sitä ennen louhetäytön pinnalle rakennetaan raskaalla täryjyrällä tiivistetty puolen metrin korkuinen murskekerros. Rakentamisaikaisten töiden vaikutukset vesistöön Hakemuksessa on arvioitu sedimentin kaivusta ja täytöistä aiheutuvan veden samentumista. Samentumisen yhteydessä vesistöön joutuu kiintoainesta, ravinteista, happea kuluttavaa orgaanisista ainetta ja mahdollisesti muita sedimenttiin sitoutuneita aineita. Yleensä aineet ovat varsin tiukasti kiintoainekseen sitoutuneena. Täytön suojaverholla rajataan ja vähennetään paikallisen samentumisen leviämistä ja sedimentin kulkeutumista työalueen ulkopuolelle. Suojaverho asennetaan ja ankkuroidaan siten, että se pysyy paikallaan huomioiden virtaus- ja tuuliolosuhteet. Suojaverhon sisäpuolella on odotettavissa tilapäisesti veden samentumista. Tällä ei kuitenkaan arvioida olevan vaikutusta alueen happitilanteeseen tai haitta-aineiden esiintymiseen. Suojaverhon rakenteen sisäpuolelle ei arvioida jäävän kaloja. Arvio muista ympäristövaikutuksista Vesitäytöillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta virtauksiin tai vedenkorkeuksiin. Pilaantuneet sedimentit poistetaan suojaverhon takana 0,5-1,0 m syvyydeltä kaivamalla. Pilaantuneet sedimentit välivarastoidaan jätehuoltoalueen öljyisten maiden vastaanottoalueelle. Alue tullaan asfaltoimaan ja siellä öljynerotuskaivo ja vedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Vesialueen täyttö tulee sijoittumaan nykyisen tehdasintegraatin rantaviivalle, eikä tästä aiheudu haittaa tehdasintegraattialueen maisemakuvaan. Kaivinkoneen käytöstä aiheutuu jossain määrin melua ja mahdollisesti vähäistä tärinää. Melua aiheuttavat työt suoritetaan klo välisenä aikana. Lähimmät häiriintyvät asuinrakennukset sijaitsevat noin puolen kilometrin päässä rakentamiskohteesta. Suunnitellun vesialueen täytön välittömässä läheisyydessä ei ole virkistyskäyttöä eikä täytöllä arvioida olevan muualla vesistössä virkistyskäyttöä haittaavia vaikutuksia. Alueella ei ole yleisiä kulkuväyliä.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan yleisiä tai yksityisiä menetyksiä. Mikäli ennalta arvaamattomia haittoja syntyy, hakija korvaa ne täysimääräisinä. Esitys tarkkailun järjestämiseksi Hakija esittää, että hankkeen vaikutuksia tullaan tarkkailemaan ympäristöviranomaisten hyväksymällä tavalla. Tarkkailuohjelma käsittää samentumisen sekä vedenlaatuvaikutusten selvittämisen vesinäytteenottimin. Täytön rakennustöiden aikaisia vesistövaikutuksia tarkkaillaan kolmesta näytepisteestä. Näyte pisteet sijaitsevat suojaverhon sisäja ulkopuolella. Rakentamisen jälkeisen näytteenoton yhteydessä arvioidaan näkösyvyyden perusteella, voidaanko suojaverho purkaa. Suojaverhon poistetaan vasta, kun suojaverhon sisäpuolella oleva kiintoaines on laskeutunut. Näytteenottosyvyys 1 metri syvyydeltä pinnasta ja 1 metri pohjan yläpuolelta (vesisyvyys > 3m). Tarkkailun tulokset raportoidaan Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Äänekosken kaupungille. Vesinäytteitä otetaan seuraavasti: Ennen töiden aloittamista Töiden aikana Töiden lopetus Näytteenottotiheys krt/vko kaksi viikkoa ennen kaivutöiden aloittamista 1 krt/vko Tarkkailua laajennetaan Kuhnamon alueelle, jos vaikutusalueen havaitaan olevan oletettua suurempi. 1 krt/vko kaksi viikkoa työn päättymisen Analyysit ph, johtokyky, CODMn, kiintoaine, sameus, kokonaisfosfori kokonaistyppi öljyhiilivedyt PCB-yhdisteet kadmium elohopea lyijy sinkki ph, johtokyky, CODMn, kiintoaine, sameus, kokonaisfosfori kokonaistyppi öljyhiilivedyt PCB-yhdisteet kadmium elohopea lyijy sinkki ph, johtokyky, CODMn, kiintoaine, sameus,

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta jälkeen tai näytteenottoa jatketaan kunnes samentumistarkkailussa ei enää havaita poikkeamia. kokonaisfosfori kokonaistyppi öljyhiilivedyt PCB-yhdisteet kadmium elohopea lyijy sinkki Valmistelulupa ja perusteet valmisteluluvan myöntämiselle Hakija hakee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain (587/2011) 3 luvun 16 :n mukaista lupaa aloittaa hankkeen toteuttamista valmistelevia toimenpiteitä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. Hakija katsoo, että toiminnan aloittamista koskevan luvan myöntämiselle on 16 :n 1 momentissa tarkoitettu perusteltu syy, sillä töiden aloittamisen lykkääntyminen olisi vahingollista koko biotuotetehdashankkeen toteutumiselle eivätkä täytöstä aiheutuvat vaikutukset ole merkittäviä. Lisäksi valmistelevat toimenpiteet ovat sellaisia, että olosuhteet voidaan niiden suorittamisen jälkeen olennaisilta osin palauttaa ennalleen. Hakija esittää, että valmistelupa käsittäisi pilaantuneiden ja pilaantumattomien sedimenttien poistoa sekä vesialueen täyttöä. Valmisteleviin töihin liittyy tavanomaista vesistörakentamista, joista ei kuitenkaan aiheudu peruuttamatonta terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä muuta huomattavaa pysyvää haittaa (vesilain 3 luvun 16 :n 2 momentin 1 kohta). Toimeenpanon kieltämisestä aiheutuisi luvan hakijalle ja alueen elinkeinoelämälle huomattavaa taloudellista vahinkoa koska suunniteltu uusi jätevedenpuhdistamolla on merkittävä rooli vesipäästöjen minimoimisessa. Laitoksen kokonaisinvestointi on noin 1,2 miljardia euroa ja työllistävä vaikutus arviolta 2500 henkilötyövuotta. Valmistelevat työt ovat sellaisia, että ne voidaan palauttaa ennalleen, mikäli vesilain mukainen lupa hylätään (vesilain 3 luvun 16 :n mukainen 2 momentin 2 kohta). Palautus tapahtuu poistamalla täyttö suojaverhon takana. Lopuksi alue maisemoidaan vastaamaan nykytilannetta. Korvaukset Hakija katsoo, että sillan rakentamisesta aiheutuvat haitat kalastolle ja kalastukselle eivät ole muuhun biotuotetehtaan toimintaan nähden merkityksellisiä eikä niistä tulisi määrätä erillisiä korvauksia. Biotuotetehtaan ympäristöluvan yhteydessä käsitellään tehtaan

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta toiminnasta aiheutuva mahdollinen kalatalouskorvausvelvoite. Lausunnonantoa koskeva harkinta Ympäristölautakunta on antanut lausunnon vesilain mukaisesta hakemuksesta rakentaa silta Äänejärven alajuoksun (Häränvirran) yli sekä vesilain mukaisesta hakemuksesta ruoppauksella ja täytölle Miilunlahdessa. Aluehallintovirastosta saadun tiedon mukaan päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi. Päätöksissä on otettu huomioon ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnossa esitetty tarve kiinnittää erityistä huomiota suojaverhon ankkurointiin ja yläreunan vahvistusrakenteen pitävyyteen ja korostettu tarvetta noudatetaan kaikessa toiminnassa varovaisuutta alapuolisen vesistön vedenlaadun turvaamiseksi. Ympäristölautakunnan lausunnossa todettiin myös, että Keski-Suomen ympäristökeskus (nyk. Keski-Suomen ELY keskus) on suunnitellut ja toteuttanut Kuhnamon alapuolisessa vesistössä kuten Kapeenkoskessa virtavesikunnostukset mm. kalataloudellisin perustein. Lisäksi lausunnoissa kiinnitettiin huomiota ruoppausmassojen kuljetuksiin liittyvien järjestelyjen, läjityksen ja välivarastoinnin toteuttamiseen, erityisesti välivarastointialueiden vesienjohtamisjärjestelyihin ja suojauksiin. Tätä on pidetty olennaisena, koska vaikka ruopattavien massojen haitallisten aineiden määrät ovat pieniä tai kohtalaisen pieniä, ovat massamäärät kuitenkin varsin suuret. Valumavedet johdetaan Kuhnamon ranta-alueella olevaan varoaltaaseen, jonka täyttymistä tulee tarkkailla ja ilmoittaa mahdollisista häiriötilanteista viipymättä valvontaviranomaiselle. Nyt vireillä olevassa hakemuksessa poistettavat massamäärät ovat noin kolmasosa aikaisempien ruoppausten määrästä. Lievästi pilaantuneiden sedimenttien määrä on arviolta neljäsosa aikaisemman hakemuksen määrästä. Haitta-ainetutkimuksen mukaan alueella A (näytepisteet T1-T5) normalisoiduista pitoisuuksista PCB-yhdisteiden pitoisuudet eräiden kongeneerien osalta ovat ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaista tasoa 1C. Joitakin PCB-kongeneereja sekä öljyhiilivetyjä esiintyy tasolla 1B. Alueella B (näytepisteet T6-T10) normalisoiduista pitoisuuksista PCB28-kongeneerin pitoisuus on Ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisella tasolla 2, ja kongeneerien PCB153 sekä PCB180 pitoisuudet tasolla 1C. Tason 1B pitoisuuksina todettiin öljyhiilivetyjä, fluoranteenia, PCB101-kongeneeria, PCDD/F-yhdisteitä sekä tributyylitinaa. Ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaan, mikäli ruopattavalla alueella tehdyt kohdetutkimukset osoittavat, että ruopattavassa sedimentissä ja erityisesti sen pintaosassa on haitallisia aineita ympäristön kannalta merkityksellisissä pitoisuuksissa (pitoisuustaso 1B ja siitä ylöspäin), tulee

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta työnaikaiseen kiintoaineksen leviämisen rajoittamiseen kiinnittää erityistä huomiota. Aikaisempiin tehdasalueen edustan haitta-ainetutkimuksiin liittyen on tehty riskianalyysi, jossa oli käsitelty erityisesti, polykloorattujen bifenyylien (PCB-yhdisteet) PCDD/F yhdisteet eli dioksiinit sekä öljyhiilivetyjen aineominaisuuksia, niiden käyttäytymistä ja ympäristölle muodostamia riskejä ruoppauksen yhteydessä ja ruoppauksen jälkeen. Tarkastelu käsitti haitta-aineiden vapautumista veteen, kulkeutumista, pitoisuuksia vedessä, mahdollisia biotoksisia sekä terveydellisiä vaikutuksia. Dioksiinit koostuvat useista fysikaalis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan poikkeavista yhdisteistä ja näiden ns. kongeneerikirjo on huomioitu riskinarviossa. Tulosten perusteella on arvioitu työnaikaisten suojausten tarvetta ruoppauksissa ja täytöissä. Ruoppausten vesistövaikutukset arvioitiin mallisimuloinneilla, joissa ruoppaustehona on käytetty 1000 t/vrk ruoppausnopeutta, josta 3 % on oletettu leviävän veteen ruoppauksen aikana. Simuloinnin perusteella virtaamat laimentavat ruoppauksesta irtoavaa kiintoainetta tehokkaasti, eikä silmin havaittavia kiintoainepitoisuuksia pitäisi syntyä ilman suojausta kuin ruoppausalueen tuntumaan tai enintään 300 metrin etäisyydelle. Suojaverhoja käytettäessä selvästi kohonneet kiintoainepitoisuudet rajoittuvat lähinnä suojaverhon sisäpuolelle. Häiriötilanteessa arvioitiin, että kiintoainetta voi päästä karkaamaan suojatulta alueelta, mutta paljon mallinnettua aluetta pienemmälle alueelle. Nyt ruoppauksen ja täytön kohteena oleva alue ei poikkea ympäristöolosuhteiltaan tai vaikutuksiltaan olennaisesti aikaisemmissa luvissa esillä olleista, joten myös lausunnoissa on syytä kiinnittää huomiota jo aikaisemmin esillä olleisiin seikkoihin. Uutena asiana voidaan todeta, että viikolla 31 ranta-asukkaat 5-6 km sillan rakentamisalueesta alavirran suuntaan havaitsivat rannalle ajautuvan lauttoja, joiden todettiin koostuvan (vanhasta) sellukuidusta. Nämä ovat voineet irrota pohjasta edelleen jatkuvasta hajoamisesta aiheutuvan nosteen seurauksena. Esillä on ollut myös mahdollisuus, että lautat ovat irronneet sillan rakentamiseen liittyvästä paalutustyöstä. Työsillan ja välituen paalutusalueita ei pystytä rajaamaan suojaverholla, koska paalutuskohteet sijaitsevat keskellä virtaa. Toteutussuunnitelma on hyväksytty vesitalousluvassa. Havainto kuitenkin tuo esille sen, että on olennaisen tärkeää toteuttaa sedimentin poisto hakemuksen mukaisesti, eli suljetulla kauhalla jatkuvasti toimintakunnossa pidettävien suojaverhojen takana. Myös tarkkailun merkitys korostuu entisestään. Hakemuksessa on todettu, että lähin uimaranta sijaitsee noin yhden kilometrin päässä tehdasintegraatin yläpuolisessa vesistössä, mutta

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristöpäällikön ehdotus: alapuolisessa vesistössä ei ole sellaisella etäisyydellä uimarantoja, joihin vesialueen täytöllä voisi olla vaikutusta. Hakemuksessa esitetty tieto pitää paikkansa virallisten uimarantojen (kaupungin ylläpitämien ja valvomien uimarantojen) osalta. Lähin asemakaavaan uimapaikkana merkitty kohde tehdasintegaraatin alapuolella sijaitsee Paatelan kaupunginosassa Kuhnamonranta-nimisen kadun edustalla. Sinne on matkaa hakemuksen mukaisesta kohteesta noin 2,5 kilometriä. Oheisaineistona esityslistan mukana toimitetaan ilmakuva, johon on merkitty kohdealue. Muu aineisto on nähtävänä kokouksessa. (Valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh ) Ympäristölautakunta katsoo, että vesialueen täyttöhankkeesta aiheutuu vähäistä haittaa rakennusaikana, mutta esitetyillä suojaustoimilla ja huolellisuudella työn kaikissa vaiheissa hanke ei vaaranna yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta ottaen huomioon maankäyttö kohteen lähialueella virtaussuunnassa alapuolisilla ranta-alueilla sekä vesistön virkistyskäyttö ja vedenotto. Erityistä huomiota tulee kiinnittää suojaverhon ankkurointiin ja yläreunan vahvistusrakenteen pitävyyteen kaikissa olosuhteissa ja varauduttava näiden mahdollisesta pettämisestä aiheutuviin seurauksiin. Tarkkailusuunnitelmaan tulisi lisätä orgaanisten tinayhdisteiden tarkkailu. Ruoppauslietteet tulee kuljettaa, välivarastoida ja sijoittaa siten, että niitä ei missään vaiheessa pääse valumaan takaisin vesistöön. Ennen kuin sedimenttejä välivarastoidaan jätehuoltoalueelle, tulee alue asfaltoida hakemuksessa esitetyllä tavalla jätealueen ympäristöluvan lupamääräyksen 16 mukaisesti. Mikäli sedimenttejä hyödynnetään osana tehdasalueen rakentamista, tulee analyysitulokset ja rakennesuunnitelma toimittaa ympäristölautakunnalle, joka toimii kunnan ympäristönsuojelu- sekä rakennusvalvontaviranomaisena. Mikäli rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa, tulokset ja suunnitelma tulee toimittaa johtavalle rakennustarkastajalle lupahakemuksen yhteydessä. Valmistelulupa voitaisiin myöntää edellyttäen, että jo myönnettyjen ruoppauslupien yhteydessä saatavat tarkkailutulokset osoittavat suojaverhomenetelmän toimivaksi.

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin ympäristöpäällikön ehdotuksesta siten täydennettynä, että lautakunta toteaa hankealueella olevan voimassa vahvistetun asemakaavan, joka sallii haetun toimenpiteen

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Lausunnon antaminen aluehallintovirastolle laiturin rakentamisesta ja valmisteluluvasta Keiteleen Matilanvirralle: Jaana-Maija Raatikainen 499/ /2015 YMPL 64 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Jaana-Maija Raatikaisen hakemuksesta laiturin rakentamiseksi Keiteleen Matilanvirralle ja sitä koskevasta valmisteluluvasta. Asian Dnro aluehallintovirastossa on LSSAVI/5056/2014. Tiivistelmä hakemuksesta Raatikainen hakee vesilain mukaista lupaa laiturin rakentamiseen Keiteleen Matilanvirralla Äänekosken Sumiaisissa, sekä valmistelulupaa hankkeelle. Hankepaikka sijaitsee hakijan hallinnoimalla venevalkamaoikeudella kiinteistöllä Heposalmi ja Pihlajamäen-Niinimäen järjestäytymättömän osakaskunnan yhteisellä vesialueella , jossa hakija on osakkaana. Hakija on sopinut kirjallisesti laiturin rakentamisesta rantakiinteistö Heposalmi omistajan kanssa. Puurakenteinen laituri on noin 6 metriä pitkä ja 2,5 metriä leveä. Rantakiviä käytetään laiturin tukemiseen. Laituri koostuu kannatinlankuista ja niiden päälle asetettavasta laudoituksesta. Veden syvyys laiturin päässä on noin cm. Laituri rakennetaan yksityistä käyttöä varten, eikä siitä tule hakijan mukaan olemaan haittaa naapureille eikä vesistölle. Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000-alueita tai muita suojelualueita. Hanke ei ole alueen kaavoituksen vastainen. rakentaminen on tarkoitus suorittaa vuonna Lausunnon antamiseen liittyvä harkinta Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tiedossa ei ole sellaisia erityisiä luonnon- tai maisemansuojeluun liittyviä tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon lupaharkinnassa. Kohteen rantayleiskaavassa ei ole merkintöjä, jotka vaikuttaisivat laiturin rakentamiseen. Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys edellyttää laiturin rakentamisesta tehtäväksi rantayleiskaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 126 :n (nyt 129 ):n mukaisen ilmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle laiturista, jonka pituus on 15 m tai enemmän, taikka pinta-ala 20 m2 tai enemmän. Tätä pienemmän laiturin katsotaan olevan merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäistä rakentamista. Pituutta/pinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon mahdolliset keskivedenkorkeuden mukaisesta vesirajasta puiseen kansirakenteeseen ulottuvat maantäytöt.

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristöpäällikön ehdotus: Kiinteistön Heposalmi omistaja on ollut kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiseen suullisesti yhteydessä venevalkama-alueen rannan epäsiisteyden vuoksi, mutta kun kyseessä ei ole viranomaisen tulkinnan mukaan ollut roskaaminen, ei asiaa ole otettu käsiteltäväksi jätelain valvonta-asiana. Lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos vesilain ( /587) 3 luku 4 :n yleiset edellytykset täyttyvät. Hakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Oheisaineistona esityslistan mukana jaetaan ote rantayleiskaavan kaavakartasta, missä kohde on osoitettu merkinnällä Venevalkamaoikeus. (valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh ) Ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan, että kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole hankkeesta huomauttamista yleisen edun kannalta. Laiturin rakentaminen ei vaaranna yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, eikä aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa. Ympäristölautakunta rakennusvalvontaviranomaisena lausuu, että mikäli laituri toteutetaan enintään hakemuksessa ilmoitetun kokoisena, ei erillistä ilmoitusta rakennusvalvontaviranomaiselle maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan harkitsemiseksi ole tarpeen tehdä. Sellaisetkin rakenteet, rakennelmat ja laitteet, jotka eivät vaadi lupa- tai ilmoitusmenettelyä, on kuitenkin rakennettava kaavamääräysten ja muiden rakentamiseen liittyvien säädösten ja määräysten mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Lausunnon antaminen suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta: Greenwatt Honkakangas Oy YMPL 65 Äänekosken kaupungin kaavoituspalvelut pyytää lausuntoa suunnittelutarveratkaisusta, joka koskee Honkakankaan alueelle noin 30 km etäisyydelle Äänekosken keskustasta pohjoiseen sijoitettavaksi suunniteltua tuulipuistoa neljälle tuulivoimalaitokselle. Hakija on jättänyt myös rakennuslupahakemukset voimaloille. Hankealue sijaitsee tilan määräalalla. Kohde rajoittuu Kannonkosken ja Viitasaaren kuntiin. Hankkeessa on suunniteltu käytettävän napakorkeudeltaan n. 140 m korkeita voimaloita, joiden kokonaiskorkeus on n. 200 m. Kunkin neljän tuulivoimalan yksikköteho on n MW. Suunnittelutarveratkaisua koskeva lausunto on on aikataulusyistä pyydetty toimittamaan kaavoituspalveluihin, jossa asia valmistellaan kaupunginhallitukseen. Rakennusluvasta tekee päätöksen hallintosäännön mukaisesti johtava rakennustarkastaja. Mahdollinen oikaisuvaatimus siitä tehdään ympäristölautakunnalle. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) perusteella ratkaistaan, edellyttääkö tuulivoimaloiden rakentaminen alueen kaavoittamista vai onko voimalat mahdollista rakentaa yksinomaan luparatkaisuihin (suunnittelutarveratkaisu, rakennuslupa, mahdollinen ympäristölupa, vesialueella vesilupa) perustuen. Tuulivoimarakentamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan Lakimuutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen suoraan yleiskaavan perusteella. Kun kyseessä olevalla alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa, joten tuulivoimala voidaan toteuttaa suunnittelutarveratkaisulla, jos MRL 137 :n mukaiset edellytykset täyttyvät. Lisäksi tarvitaan rakennuslupa. MRL 137.n mukaan suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistysarvojen turvaamista. Suunnittelutarveratkaisua ei voida myöntää, jos rakentaminen johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallista ympäristö- tai muita vaikutuksia. Tuulivoimarakentaminen voi edellyttää ympäristönsuojelulain nojalla myönnettävää ympäristölupaa, jos tuulivoimalasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tällaisia

Lausunnon antaminen aluehallintovirastolle Metsä Fibre Oy:n hakemuksesta vesialueen täyttöön Teräväniemessä sekä valmisteluluvasta

Lausunnon antaminen aluehallintovirastolle Metsä Fibre Oy:n hakemuksesta vesialueen täyttöön Teräväniemessä sekä valmisteluluvasta Ympäristölautakunta 63 19.08.2015 Lausunnon antaminen aluehallintovirastolle Metsä Fibre Oy:n hakemuksesta vesialueen täyttöön Teräväniemessä sekä valmisteluluvasta 501/11.01.01.00/2015 YMPL 63 Länsi-

Lisätiedot

Lausunto aluehallintovirastolle Metsä Fibre Oy:n hakemuksesta vesialueen täyttöihin Miilunlahdella sekä valmistelulupaan

Lausunto aluehallintovirastolle Metsä Fibre Oy:n hakemuksesta vesialueen täyttöihin Miilunlahdella sekä valmistelulupaan Ympäristölautakunta 35 13.05.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Metsä Fibre Oy:n hakemuksesta vesialueen täyttöihin Miilunlahdella sekä valmistelulupaan 265/11.01.01.00/2015 YMPL 35 Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänekosken Energia Oy:n hakemuksesta Ala-Keiteleeseen rakennettavan raakavesiputken Syvälahti - Häränvirta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (5) 276 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin liikuntaviraston hakemuksesta HEL 2012-014235 T 11 01 01 Viite: Dnro ESAVI/165/04.09/2012

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 13 Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi,

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (1) 147 Asianro 3125/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-416-8-49 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla,

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2012/2 Dnro ISAVI/22/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön 297-428-33-71 edustalla, Kuopio HAKIJA Kari Lappalainen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ympäristöoikeuden VII ajankohtaispäivä 10.4.2008 Joensuun yliopisto Hallintosihteeri Sinikka Pärnänen Korkein hallinto-oikeus Tilastoa Vesitalousasiat

Lisätiedot

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 71 12.04.2016 126 14.06.2016 Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet 687/10.03.00.16/2015

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 57/2011/1 Dnro ISAVI/4/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 ASIA Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Säännöstelyluvan muuttaminen

Säännöstelyluvan muuttaminen Säännöstelyluvan muuttaminen Näkökulmana Pirkanmaan keskeiset järvet Oikeudelliset edellytykset Tarvitaanko säännöstelyluvan muuttamiseen lupa? VL2:2 4 mom Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 241/2013/2 Dnro ESAVI/97/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2013 ASIA Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (5) 161 Suunnittelutarveratkaisuhakemus (Konala, Paperitie 1) HEL 2016-013152 T 10 04 02 Ksv 5045_29, Rakvv 32-2954-16-S Päätös päätti hyväksyä Oy Teboil Ab:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksen.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10 HAKIJA VR-Yhtymä Oy Länsi-Suomen kiinteistöalue Rautatienkatu 25 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-648-1 osoitteessa Lempääläntie 10 VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien suunnittelutarveratkaisua Haminanlahti, Vuorenlehto 410-5-110 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot