12 Liedossa 60 Koulutusalavastaavan tehtävästä maksettava työn vaativuuden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12 Liedossa 60 Koulutusalavastaavan tehtävästä maksettava työn vaativuuden"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Aika :20-18:52 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 54 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 4 55 Hallintosäännön uudistaminen 5 56 Talousarvion toteutumavertailu/huhtikuu 7 57 Kuntayhtymäjohtajan vuosilomapäätösmenettely 9 58 Koulutustarkastajan viran määräaikainen täyttäminen Opiskelijatyönä rakennetun Villa Asuja -omakotitalon myynti 12 Liedossa 60 Koulutusalavastaavan tehtävästä maksettava työn vaativuuden 15 arviointiin perustuva TVA-lisä alkaen 61 Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat 19

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Leena 18:20-18:52 puheenjohtaja Alppiranta Jari 18:20-18:52 varapuheenjohtaja Hiukkanen Vesa-Pekka 18:20-18:52 jäsen Lindholm Hannele 18:20-18:52 jäsen Pitkänen Paavo 18:20-18:52 jäsen Ruohonen Veikko 18:20-18:52 jäsen Salminen Liidia 18:20-18:52 jäsen Poissa Vuolle Sanna varajäsen Heilala Tuomas varajäsen Heiniö Helvi jäsen Järvinen Jukka varajäsen Metsänperä Jarmo varajäsen Mäkelä Sarianne varajäsen Niittymaa Veikko jäsen Kulju Tero varajäsen Sandell Päivi varajäsen Ojala Jouni varajäsen Huovinen Joni varajäsen Ahtiainen Jussi yv:n puheenjoht. Reide Pirjo yv:n I varapuheenjoht. Kaarto Anne-Mari yv:n II varapuh.joht. Muu Virtanen Antti 18:20-18:52 kuntayhtymäjohtaja Suonkanta Leena 18:20-18:52 pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Leena Virtanen puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa Jari Alppiranta Vesa-Pekka Hiukkanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8, Loimaa tiistaina klo 9-15

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on annettu kirjallinen kutsu ja se on postitettu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijälle. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta Yh Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Yhtymähallitus päätti , että sen pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla pöytäkirjantarkastajille ja tarkastaja voi joko entiseen tapaan ilmoitettuna aikana saapua tarkastamaan ja allekirjoittamaan pöytäkirjan tai ilmoittaa sähköpostilla pöytäkirjanpitäjälle viimeistään tarkastuspäivänä, että pöytäkirja vastaa /ei vastaa kokouksen kulkua. Sähköpostiviesti säilytetään pöytäkirjan yhteydessä, kunnes pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus on saatu viimeistään seuraavassa kokouksessa. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Jari Alppiranta ja Helvi Heiniö. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa torstaina klo Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jari Alppiranta ja Vesa-Pekka Hiukkanen. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa torstaina klo 8.30.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallintosäännön uudistaminen 6/ /2015 Yh Kuntayhtymän organisaation kehittämiseen liittyvässä valmistelussa on keskitytty tehtäväkuvien uudistamiseen. Tehtäväkuviin ehdotettavat muutokset vaikuttavat myös hallintosääntöön. Hallintosäännön sisältöön vaikuttavat tämän lisäksi yhtymähallituksen päätökset organisaation kehittämisen tavoitteista ja periaatteista, joita ovat muun muassa siirtyminen yhteen oppilaitokseen ja yhteen tulosalueeseen. Hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti organisaatiouudistuksen kehittämistyötä on jatkettu kuntayhtymän laajennetussa johtoryhmässä ja hallituksen nimeämässä valmisteluryhmässä. Laajennetussa johtoryhmässä tehty valmistelutyö on viety edelleen hallituksen asettamaan ryhmään valmisteltavaksi. Hallituksen asettama ryhmä on viimeksi käsitellyt laajennetun johtoryhmän tekemää esitystä hallintosäännöksi. Esityslistan liitteenä oleva hallituksen ryhmän esitys yhtymähallitukselle on yksimielinen. Esitys on ollut yhteistyötoimikunnan käsittelyssä. Hallintosääntöä koskevista muutoksista on pyydetty kirjalliset lausunnot myös kaikilla kuntayhtymän opiskelijakunnilla (laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630 36). Lausunnon antaneella opiskelijakunnalla ei ole huomautettavaa esitettyihin hallintosäännön uudistuksiin. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Päätetään hyväksyä liitteenä oleva hallintosääntö ja päätetään esittää sitä edelleen yhtymävaltuustolle vahvistettavaksi. Päätös: Hallintosäännöstä käydyn yleiskeskustelun aikana yhtymähallituksen jäsenet tekivät päätösehdotukseen seuraavat muutosehdotukset: - Helvi Heiniö ehdotti, että kuntayhtymäjohtajan, talous- ja hallintojohtajan ja pedagogisen rehtorin tehtäviin lisätään delegointimahdollisuus. - Paavo Pitkänen ehdotti, että pedagogisen rehtorin ja ja rehtorin tehtäväkuvat lähetetään uudelleen valmisteluun - Paavo Pitkänen ehdotti, että rehtorin esimies olisi suoraan kuntayhtymäjohtaja - Helvi Heiniö ehdotti, että hallintosäännöstä pyydetään peruskuntien lausunto ennen yhtymävaltuuston kokousta Puheenjohtajan todettua yleiskeskustelun päättyneeksi hän totesi muutosehdotus kerrallaan, että mitään niistä ei ollut kannatettu, joten ne raukesivat. Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymäjohtajan päätösehdotuksen siten muutettuna, että 11:sta poistettiin kohta "päättää yhtymävaltuuston talousarvion hyväksymispäätöksen rajoissa pitkäaikaisten lainojen ottamisesta" ja 27:n toinen lause muutettiin kuulumaan "Muista

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus rahoitukseen liittyvistä asioista, poislukien lyhytaikaisten lainojen ottamisesta, päättää yhtymähallitus." Yh Yhtymävaltuusto kokoontuu ylimääräiseen valtuustoseminaariin, jonka aiheena on kuntayhtymän organisaation kehittäminen ja hallintosäännön uudistaminen. Valtuusto päättää hallintosäännön uudistamisesta kokouksessa. Mikäli valtuustoseminaarissa klo tulee esille sellaisia asioita, joista yhtymähallituksen on hyvä keskustella tai päättää ennen valtuuston varsinaista kokousta , tekee hallitus tässä kokouksessa tähän liittyviä päätöksiä. Hallituksen on tarkoitus kokoontua myös valtuuston kokouksen jälkeen päättämään niistä asioista, joita valtuuston kokouksesta seuraa. Tämä kokous korvaisi hallituksen kesäkuun kokouksen. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Hallitus keskustelee valtuustoseminaarissa esille tulleista asioista, miettii niiden mahdollisia vaikutuksia hallituksen aikaisemmin hyväksymään hallintosäännön uudistamiseen ja tekee tarvittaessa asiaan liittyviä päätöksiä. Päätös: Yhtymähallitus totesi, että valtuustoseminaari ei aiheuta toimenpiteitä.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Talousarvion toteutumavertailu/huhtikuu 3/02.02/2015 Yh Huhtikuun toteutumavertailu koko kuntayhtymän osalta näyttää ylijäämää ,15 euroa. Toimintatuottoja on saatu 6,8 milj.euroa, toteutumaprosentti on 32,5 %. Toimintamenot ovat olleet 6,4 milj.euroa, toteutumaprosentti 31,7 %. Investointeja on toteutettu ,48 euroa, toteutumaprosentti 6,1. Investointien nettototeutuma on pienempi, koska tänne on kirjattu tulona vakuutuskorvausta lunastukseen menneestä autosta se määrä, joka auton hankintahinnasta oli vielä poistamatta. Kysymyksessä siis sumu-poiston tuloutus. Tulosaluetasolla toimintamenojen toteutumaprosentit ovat hieman alle talousarvion edellyttämän tason. Tässä vaiheessa vuotta menot saisivat olla korkeintaan noin 33,3 %. Kuntayhtymän yhteiset toimintamenot ovat toteutuneet 29,6 %:n mukaan, Loimaan tulosalue 30,8 % ja Uudenkaupungin tulosalue 33,1 %. Korkokulujen toteutusprosentti on 7,5 ja korkokuluja on kirjattu 1 878,78. Talousarvioon varattu määräraha on Toteutumaprosentin alhaisuus johtuu siitä, että talousarviolainan tammikuun korkolaskusta suurin osa on kirjattu jaksotuksena viime vuodelle. Talousarvioon varattu määräraha tulee kutakuinkin toteutumaan. Suunnitelman mukaisten poistojen toteutuma on ,26 eli 36 %. Myllykyläntien koulutusalojen yhteissumma näyttää alijäämää ,28. Toimintakulujen toteutumaprosentti on 33,5 %. Hämeentie, Turuntie ja Ylistaronkatu yhteensä näyttää ylijäämää. Toimintakulujen toteutumaprosentti on 29,9 %. Liedon ammatti- ja aikuisopisto näyttää alijäämää ,11. Toimintakulujen toteutumaprosentti on 36,4 %. Loimaan aikuiskoulutus näyttää ,37 ylijäämää ja oppisopimustoiminta ,28 ylijäämää. Loimaan kiinteistömenojen toteutumaprosentti on 26 ja ruokapalveluiden 28,4, joten nämä menot ovat vielä hyvin talousarvion raameissa. Uudenkaupungin tulosalueen opetus näyttää alijäämää ,24 ja toimintakulujen toteutumaprosentti on 32,8 %, aikuiskoulutus näyttää alijäämää ,37 ja toimintakulujen toteutumaprosentti on 27,2 %, oppisopimustoiminta näyttää ylijäämää ,20 ja toimintakulujen toteutumaprosentti on 29,6 %. Novidan kiinteistöjen toimintakulut ovat toteutumaltaan 41,6 % ja ruokapalvelut 39,9 %. Näiden osalta talousarvio näyttää ylittyvän. Rehtori Merja Koskelta on tullut toimenpideohjelma Novidan talouden tasapainottamisesta kuluvan vuoden osalta. Toimenpideohjelma on esityslistan liitteenä. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi huhtikuun 2015 talousarvion toteutumaraportoinnin. Yhtymähallitus edellyttää vastuullisilta

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus viranhaltijoilta tarkkaa talouden seurantaa, jotta pysytään talousarvion menoraameissa. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kuntayhtymäjohtajan vuosilomapäätösmenettely Yh Yhtymähallituksen mielestä kuntayhtymäjohtajan vuosilomapäätöstä koskeva menettely on raskas ja kuntayhtymäjohtajan vuosiloman voisi myöntää yhtymähallituksen puheenjohtaja. Yhtymähallitus on pyytänyt kuntayhtymäjohtajaa valmistelemaan asiaa koskevan esityksen yhtymähallitukselle. Yhtymävaltuuston hyväksymän hallintosäännön 5 :n mukaan yhtymähallitus myöntää virkavapaan ja vuosiloman kuntayhtymäjohtajalle. Saman pykälän 2. momentissa todetaan, että yhtymähallitus voi delegoida edellä mainittuja tehtäviään ja ratkaisuvaltaansa muulle toimielimelle tai alaiselleen viranhaltijalle. Hallintosäännön hallituksen delegointioikeutta koskeva momentti oikeuttaa ratkaisuvallan siirtämisen muulle toimielimelle tai hallituksen alaiselle viranhaltijalle. Yhtymähallituksen puheenjohtaja ei yksin edusta muuta toimielintä eikä ole yhtymähallituksen alainen viranhaltija. Vakiintuneen käytännön mukaan yhtymähallitus on eräissä hallituksen päätäntävaltaan kuuluvissa asioissa käyttänyt valmistelevana toimielimenä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistoa. Puheenjohtajisto on rinnastettu asioita valmistelevaksi toimielimeksi eikä se ole tehnyt itsenäisiä, hallitusta sitovia päätöksiä. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää delegoida kuntayhtymäjohtajan vuosilomaa koskevan päätöksenteon hallituksen puheenjohtajista muodostuvalle toimielimelle, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Päätös kuntayhtymäjohtajan vuosilomasta tuodaan hallitukselle tiedoksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Koulutustarkastajan viran määräaikainen täyttäminen 9/ /2015 Yh Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä on kaksi oppisopimustoimistoa ja kaksi koulutustarkastajan virkaa: Loimaan oppisopimustoimisto ja Vakka-Suomen oppisopimustoimisto. Vakka-Suomen oppisopimustoimisto Yhtymähallitus on päättänyt esittää yhtymävaltuustolle koko kuntayhtymän yhteisen koulutustarkastajan viran perustamista. Lisäksi yhtymähallitus edellytti, että kuntayhtymän aikuiskoulutus mukaan lukien oppisopimuskoulutus arvioidaan ja toimintaa kehitetään arvioinnin tulosten suuntaan. Oppisopimuskoulutuksen arviointia on tehty osallistumalla kaksi kertaa maakunnan sisällä toteutettuun vertaisarviointiin vuosina 2012 ja 2013 sekä tekemällä oppisopimuskoulutuksena annettavan ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen dokumentoinnin tilintarkastus vuonna Toimintaa on kehitetty arvioinnissa saadun palautteen suuntaan.lisäksi syksyllä 2014 osallistuttiin Opetushallituksen toteuttamaan oppisopimuskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen arviointiin. Huhtikuussa 2015 käynnistyi ESR-hankkeena toteutettava mittava oppisopimuskoulutuksen kehittämishanke, jota hallinnoin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja jossa LSKKY:n lisäksi on mukana neljä suurta koulutuksen järjestäjää. Yhtymävaltuusto on perustanut koko kuntayhtymän yhteisen koulutustarkastajan viran. Yhtymähallitus on myöntää täyttöluvan yhtymävaltuuston perustaman, koko kuntayhtymän yhteisen koulutustarkastajan viran täyttämistä varten alkaen toistaiseksi. Samalla yhtymähallitus päätti, että koulutustarkastajan ensisijainen sijoituspaikka on Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto ja yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti koulutustarkastaja tuottaa palveluita koko kuntayhtymän jäsenkunnille. Loimaan oppisopimustoimisto Lounais-Hämeen ammatilliseen kuntayhtymään perustettiin apulaiskoulutustarkastajan virka, jonka vastuulla oli myös Loimaan seutukunnan oppisopimusten tarkastaminen. Viran perustaminen liittyi Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ja Loimaan ammatti-instituutin kuntayhtymän väliseen sopimukseen seutukunnissa järjestettävästä oppisopimuskoulutuksesta. Sopimus oli voimassa saakka. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle irtisanoa kuntayhtymien välinen sopimus. Yhtymävaltuusto päätti irtisanoa yhteistyösopimuksen päättymään Loimaan ammatti-instituutin kuntayhtymän yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle Loimaan ammatti-instituutin kuntayhtymän koulutustarkastajan viran perustamista. Yhtymävaltuusto päätti perustaa Loimaan ammatti-instituutin kuntayhtymän

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus koulutustarkastajan viran. Virka täytettiin toistaiseksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän koulutustarkastajan virka vapautui Koulutustarkastajan virkaan valittiin henkilö virkaa tekevänä viranhoitaja ajalle Määräaikaisuuden perusteena oli kuntayhtymän valmisteluvaiheessa oleva organisaatiouudistus ja sen vaikutukset oppisopimustoimintaan. Loimaan tulosalueen vt. rehtori Petri Lähde on esittänyt täyttölupaa määräaikaisen vt. koulutustarkastavan viran täyttämistä varten ajalle Määräaikaisuutta rehtori perustelee aikuiskoulutuksen rahoitusjärjestelmien ja volyymien muutoksilla, kuntayhtymän organisaation uudistamisella sekä mahdollisen Forssan koulutuskuntayhtymän ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän toimintojen yhdistymisellä. Koulutustarkastajan tehtävänkuvaan kuuluu mm. oppisopimuskoulutuksen ja oppisopimustoimiston toiminnasta vastaaminen, oppisopimusten solmiminen ja hyväksyntä ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset sekä oppisopimuskoulutuksen henkilökohtaiset opiskeluohjelmat. Lisäksi koulutustarkastaja hankkii tietopuolisen koulutuksen ja solmii hankintasopimukset, tekee työpaikkakäyntejä, päättää oppisopimusopiskelijoiden opintososiaalisista eduista sekä työnantajille suoritettavista koulutuskorvauksista ja niihin liittyvät laskut. Koulutustarkastajalta edellytetään vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojärjestelmän, oppisopimusjärjestelmän sekä koulutuksen lainsäädännön ja työlainsäädännön hyvää tuntemusta. Lisäksi edellytetään Sopimus Pro-ohjelmiston, yleisempien toimisto-ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien käyttötaitoa.kielitaitovaatimuksena on tyydyttävä englannin kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen taito. Koulutustarkastajan viran tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 3407,34 euroa. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Päätetään myöntää täyttölupa määräaikaisen virkaa tekevän koulutustarkastajan virkaan ajalle Viran tehtäväkohtainen palkka on 3407,34 euroa kuukaudessa. Määräaikainen virkasuhde täytetään kuntayhtymän sisältä. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Opiskelijatyönä rakennetun Villa Asuja -omakotitalon myynti Liedossa 10/ /2015 Yh Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on 14. kesäkuuta 2011 allekirjoittanut Liedon kunnan kanssa vuokrasopimuksen omakotitalon rakennuspaikasta. Vuokrakohde on Liedon kunnan Loukkinaisten kylää oleva Uuras-niminen tila Rno: 3:352 ( ) pinta-alaltaan 900 m 2. Tila muodostaa Nenämäen alueen asemakaavan mukaisen korttelin rakennuspaikan 1. Tilan osoite on Räihäläntie 2, Vanhalinna.Tontilla on rakennusoikeutta 180 m 2. Rakennuspaikan perushinta on euroa ja vuotuinen vuokra on kuusi (6) % perushinnasta elinkustannusindeksillä tarkistettuna. Ensimmäisen vuoden vuokra oli 1057,30 euroa. Vuokralainen maksaa kunnallistekniikan korvauksina voimassa olevan taksan mukaiset viemäri-, sadevesiviemärija vesilaitoksen liittymis- ja liitostyömaksut. Vuokra-aika on 50 vuotta. Vuokrasopimuksen mukaan vuokralainenon oikeutettu kuntaa kuulematta siirtämään vuokraoikeuden toiselle ja sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan kunnan ja kuntayhtymän välisen vuokrasopimuksen määräykset. Se, jolle vuokraoikeus on siirretty on velvollinen kolmen kuukauden kuluessa saannostaan ilmoittamaan kirjallisesti siitä Liedon kunnalle, esittäen samalla jäljennöksen luovutuskirjasta. Kuntayhtymä vastaa kaikista velvotteista kunnalle, kunnes kunta on saanut ilmoituksen vuokrasopimuksen siirrosta. Jollei siirtoilmoitusta määräajassa tehdä, on uuden vuokralaisen maksettava kunnalle sopimussakkona puolet silloisesta vuosivuokrasta. Siirron saaja on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa siten kun maakaaressa (540/95) on säädetty. Vuokralaisella joka on hoitanut tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa on oikeus lunastaa eri kauppakirjalla rakennuspaikka omakseen kunnan käyttämien yleisten rakennuspaikkaehtojen mukaisesti. Kuntayhtymä on 29. syyskuuta 2011 tehnyt Fortum Sähkönsiirto Oy:n kanssa rakennuspaikkaa koskevan sähkön liittymissopimuksen. Liittymismaksu oli euroa. Liedon Veden kanssa on 19. syyskuuta 2011 tehty vesihuollon liittymis- ja käyttösopimus. Liittymismaksu oli yhteensä 4.719,64 euroa. Tontille on rakennettu tarvasjokilaisen arkkitehti Kari Sainion suunnittelema uudisrakennus käsittäen varsinaisen asuinrakennuksen (4h+k+s) ja erillisen autotalli-/varastorakennuksen.tontin rakennukset ovat teräspaalujen varaan rakennettuja puurunkoisia, yksikerroksisia lautaverhoiltuja rakennuksia. Asuinrakennuksen pinta-ala on 128 m 2. Asunrakennus käsittää neljä (4) huonetta, keittiön, WC:n, kylpyhuoneen ja saunan. Asuinrakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto. Harjakatto on tiiliverhoiltu. Tontille on rakennettu erillinen talousrakennus (lupanumero ), jossa on sähköllä toimiva patterilämmitteinen autotalli ja varastohuone sekä rakennukseen liitetty autokatos. Ulkorakennuksen

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus sallittu kokonaiskerrosala on 34 m 2 ja tilavuus 100,00 m 3. Vähäisenä poikkeamana on hyväksytty rakennusalueen rajan ylitys. Talossa on sähköllä toimiva lattialämmitys. Autotallin lämmitys toimii sähköpattereilla. Rakennukset ovat ulkopuolelta lähes valmiit. Rakennusten sisätilat on levytetty, lattia on betonilla ja seinäpinnat osittain tasoitettu ja pohjamaalattu. Asuinrakennuksen sisäkatto on kosteita tiloja lukuun ottamatta valmis. Rakennuksen kaikki kiintokalusteet puuttuvat ja pesutila sekä saunatila on osittain rakentamatta. Sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmä ovat valmiit ja IV-järjestelmän säätö on tekemättä. Tontin pihatyöt ja niiden suunnittelu on ostettu ostopalveluna Peimarin koulutuskuntayhtymältä ja niistä on maksettu yhteensä 6.645,45 euroa. Myytävän kohteen valmiusaste on 78 %. Tontin vuokrasta, liittymämaksuista, sähköstä, rakentamiseen liittyvistä vuokrista, paaluttamisesta, suunnittelumaksuista, pihatöistä, vakuutuksista ja kaikista rakentamiseen liittyvistä materiaalikustannuksista on kuntayhtymä maksanut mennessä yhteensä euroa sis. alv. Kustannuksiin ei sisälly opettajan työn ja opiskelijoiden työn osuutta, hallintokuluja eikä välillisiä kuljetuskustannuksia rakennustyömaan ja koulun välillä. Valmiiksi rakennettuna kiinteistön hinnaksi vuokratontilla on arvioitu noin euroa. Ulkopuolisena työnä teetettynä kiinteistön valmiiksi rakentaminen sisältä maksaa arvolta noin euroa. Kiinteistön myymisestä pyydettiin kirjalliset myyntitarjoukset kolmelta kiinteistövälittäjältä lokakuussa 2014: Huoneistomedia LKV/Kotina Oy, LKV Jaakko Junkkala Oy ja Aninkainen.fi/Zadettan Oy LKV. Kiinteistönvälittäjät arvioivat kohteen myyntihinnaksi euroa. Kiinteistövälittäjäksi valittiin LKV Jaakko Junkkala Oy Turusta, jonka kanssa laadittiin toimeksiantosopimus. Kiinteistön myyntihinnaksi arvioitiin euroa. Kiinteistöstä on jätetty yksi kirjallinen ostotarjous. Tarjous on voimassa klo saakka ja sisältää seuraavat ehdot. - kauppahinta on euroa - koko kauppahinta maksetaan kerralla kaupantekotilaisuudessa - viivästyskorko on 7,5 % - kiinteistön omistusoikeus siirtyy kaupanteossa - kiinteistö vapautuu ostajalle mennessä - kuluvan vuoden kiinteistöverosta vastaa myyjä - kiinteistön ylläpitokustannuksista vastaa ostaja hallinnan mukaan - muista kiinteistöön kohdistuvista maksuista vastaa ostaja omistusoikeuden mukaan - tarjouksen vakuudeksi ei makseta käsirahaa Ostaja maksaa varainsiirtoveron.

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Lisäksi on sovittu, että myyjä vastaa: - ikkunoiden ja ovien pielilaudoitusten viimeistely ulkopuolelta - kodinhoitohuoneen vaurioituneen ulko-oven vaihtaminen - sähkötöiden viimeistely - yläpohjan puhallusvillan paikoilleen laittaminen - talousrakennuksen LVI-töiden viimeistely - pihatöiden valmiiksi saattaminen (kustannusarvio n. 400 euroa) Kiinteistövälittäjän palkkio on 2,5 % kauppahinnasta eli tämän tarjouksen kohdalla euroa. Kuntayhtymälle aiheutuneiden rakennuskustannusten ja tarjouksen välinen ero on noin euroa sisältäen kiinteistönvälittäjän palkkion. Kaikki tonttia ja kiinteistöjä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä yhtymähallituksen kokouksessa. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Päätetään hyväksyä allekirjoitettu tarjous Räihäläntie 2, Vanhalinna sijaitsevista kiinteistöstä kauppahintaan euroa ostotarjouksessa merkityin ehdoin. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Koulutusalavastaavan tehtävästä maksettava työn vaativuuden arviointiin perustuva TVA-lisä alkaen 7/ /2015 Yh Työn vaativuuden arviointi otettiin ensi kertaa käyttöön opetusalalla maaliskuun alusta Tätä varten oli osoitettu tietty prosentuaalinen osuus palkkauskustannuksista järjestelyvaraeränä. TVA-tekijät tuli määritellä ja niihin tuli käyttää tämä määrätty rahasumma. Etenemisjärjestys TVA:n käyttöönotossa Loimaan koulutuskuntayhtymässä oli, että ensin määriteltiin tehtäväkohtainen palkka ja tehtävissä olevat olennaiset vaativuuserot. Tehtävät asetettiin vaativuusjärjestykseen virkanimikkeen ja hinnoittelutunnuksen sisällä. Työsuoritusten arviointi ei saanut vaikuttaa työn vaativuuden arviointiin. OVTES:n ensimmäinen paikallinen järjestelyvaraerä oli suuruudeltaan 0,3 % opettajien palkkakustannuksista. Loimaan koulutuskuntayhtymässä se oli euroina noin 768 /kk. Jo tässä vaiheessa yhdeksi vaativuustekijäksi hyväksyttiin yhtymähallituksen kokouksessa tiimivastaavuus eli nykyinen koulutusalavastaavuus. Vuonna 2009 järjestelyvaraa oli käyttää TVA-tekijöihin 0,8 % eli 2 309,96 /kk. Tällöin tiimivastaavat (koulutusvastaavia edeltäneet lähiesimiehet), joiden töihin sisältyi paljon hankintavastuuta, saivat lisää euromääräistä TVA:ta palkkaansa. Vuonna 2011 TVA-lisiä korotettiin OVTES:n järjestelyerällä 0,2 %. OVTES:ssä ei ole määräystä siitä, kuinka paljon euroja on prosentuaalisesti käytettävä TVA-lisiin. Koulutusvastaavalisän yhteissummaa kasvatti vuonna 2011 tapahtunut fuusio, jolloin Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida liitettiin kuntayhtymään sekä erinäiset alavastaaville maksetut palkkiot. Nykyinen eurosumma on muodostunut järjestelyerien euromääristä ja kyseisen lisän saajien määrän lisääntymisestä. Yhtymähallitus on määritellyt TVA-tekijät, mutta euromäärien jaon ovat rehtorit sopineet. Tällä hetkellä koulutusalavastaavien TVA-lisää käytetään yhteensä 4 736,79 /kk ja lisäksi koulutusalavastaavilla on yhteensä 63 huojennustuntia. Ryhmien lukumäärä vaikuttaa huojennustuntien lukumäärään. Joillakin aloilla, kuten kulttuurialalla koulutusalavastaavan TVA on pilkottu useammalla henkilölle. Novidassa on jo fuusion yhteydessä hyväksytty maksettavaksi alhaisemmat TVA-korvaukset kuin Loimaan tulosalueella johtuen mm. siitä, että ko. koulutusalavastaavilla ei ole siinä määrin hankintoja kuin Loimaan tulosalueen joillakin koulutusalavastaavilla. Kuntayhtymän johtoryhmässä on lähdetty ajatuksesta, että koulutusalavastaavien lukumäärä ei juurikaan muutu organisaatiouudistuksen myötä. Kuitenkin ns. alavastaavista ja kulttuurialan pilkotusta vastuusta on tarkoitus luopua.

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Loimaalla on 10 koulutusalavastaavaa ja 4 alavastaavaa. Elokuun alusta 2015 koulutusalavastaavia on 10 ja alavastaavista luovutaan. Novidassa on 9 koulutusalavastaavaa. Liedossa on tällä hetkellä yksi koulutusalavastaava ja kolme aikuiskoulutusvastaavaa. Elokuun alusta 2015 Liedossa on kolme koulutusalavastaavaa. Kaikenkaikkiaan koulutusalavastaavia kuntayhtymässä on lukien 22. Jatkossa ryhmien lukumäärä ei ole euromäärään vaikuttava tekijä TVA-lisässä, koska se tulee korvattavaksi huojennustunteina. Uusi ehdotus koulutusalavastaavien lukumäärästä noudattaa kutakuinkin sovitun mukaisesti nykyistä määrää, mutta alavastaavista ja jaetusta vastuusta luovutaan. Koulutusalavastaavien tehtävänkuva yhtenäistettiin yhtymähallituksen päätöksellä Kuntayhtymäjohtaja asetti huhtikuussa 2015 työryhmän neuvottelemaan ja valmistelemaan ehdotuksen koulutusalavastaavien TVA-korvauksen oikeudenmukaisesta jakamisesta. Työryhmään kuntayhtymäjohtaja kutsui talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkankaan ja jäseniksi JUKO/OAJ:n pääluottamusmies Jorma Mörskyn ja asiantuntijajäsenenä kuntayhtymän entisen palkkasihteeri Marjatta Sätilän. Koulutusalavastaavien TVA-lisästä on käyty paikallisneuvottelu, jonka muistio on esityslistan liitteenä. Neuvottelijat totesivat, että yhtymähallituksessa hyväksytty samanlainen tehtäväkuva kaikilla koulutusalavastaavilla johtaa siihen, että myös TVA-korvaus tulee olla sama kaikille. Vaihteleva työmäärä on työnjohdollinen kysymys ja niille koulutusalavastaaville, joilla on vähemmän ryhmiä ja vähemmän esimerkiksi hankintoja ja kilpailuttamista sekä laskujen tarkistusta, voidaan määrätä muita töitä tehtäväkuvan maininnan muut esimiehen määräämät tehtävät` perusteella. Nykyisen koulutusalavastaavien TVA-korvauksen, yhteensä 4 730, mukaan TVA-korvaus on lukien 215 /kuukausi/ koulutusalavastaava. Mikäli koulutusalavastaavien TVA:n halutaan porrastusta, tulee neuvottelijoiden mielestä tarkennetut tehtävien vaativuuden kriteerit katsoa erikseen. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä koulutusalavastaavien kokonaismääräksi alkaen 22 ja alavastaavista luovutaan samasta ajankohdasta. Huojennustunnit maksetaan OVTES:n osio C:n liite 4 7:n mukaan ilman osastoerottelua tai liite 5 6:n mukaan tuntipalkkiona. TVA-lisää maksetaan koulutusalavastaavien tehtäväkuvan perusteella siten, että TVA-korvaus koulutusalavastaavan tehtävästä on

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus lukien 215 /kuukausi/koulutusalavastaava. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yh Web / henkilöstöpäätökset Päätösluettelo ajalta Dynasty / viranhaltijapäätökset Päätösluettelo ajalta Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tiedokseen edellä olevat viranhaltijapäätökset, jotka Kuntalain 51 :n säännösten estämättä voidaan panna täytäntöön. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Tiedoksiantoasiat Yh Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: - OKM:n myönteinen päätös ; Järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muutos (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) järjestämislupa) Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 53-57, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HLL 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/yhtymähallitus PL Loimaa Pykälät 58, 59, 60 Hankintaoikaisuohjeet (kaikki hankinnat) Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/yhtymähallitus PL Loimaa Pykälät Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Asian saattaminen markkinaoikeuteen (kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat) Viranomainen Markkinaoikeus ja aika PL Helsinki sähköposti: Pykälät Valituskielto Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa hakea muutosta kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

21 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kunnan jäsen sekä jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus PL TURKU sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät valitusaika 30 pv Lounais-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo Itsenäisyydenaukio 2 / PL TURKU sähköposti: Hallintovalitus, pykälät valitusaika 30 pv Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Ylistaronkatu 36, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Ylistaronkatu 36, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2014 1 Yhtymähallitus 15.04.2014 Aika 15.04.2014 17:00-19:22 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Ylistaronkatu 36, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 20.01.2015 Aika 20.01.2015 17:00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht.

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / 11 1 (17) Aika Tiistai 15.11.2011 kello 17 18.10. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 1 (24) Aika Tiistai 15.2.2011 kello 17 18.10. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 12 1 (20) Aika Tiistai 26.6.2012 kello 17 18.20. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. - Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. - Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 1 (17) Aika Tiistai 17.5.2011 kello 17-17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht.

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 9 / 11 1 (22) Aika Torstai 27.10.2011 kello 17 19.10. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Sinervo Risto kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 8 / 11 1 (14) Aika Tiistai 21.9.2011 kello 17 17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x. Ojala Virpi jäsen x

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x. Ojala Virpi jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 3 / 12 1 (17) Aika Tiistai 20.3.2012 kello 17 19.25. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Pennala Pia jäsen - Lindholm Hannele varajäsen x Ruohonen Veikko jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Pennala Pia jäsen - Lindholm Hannele varajäsen x Ruohonen Veikko jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / 11 1 (25) Aika Tiistai 20.12.2011 kello 17 18.55. Paikka Läsnä Paijan Maatilamajoitus, Köllintie 20, 32100 Ypäjä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2014 1 Kokousaika 29.1.2014 klo 12.00-14.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan pelastusasema, Hiidenkirnujentie, Askola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3

Lisätiedot

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 8 / 12 1 (14) Aika Tiistai 21.8.2012 kello 17 17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot