12 Liedossa 60 Koulutusalavastaavan tehtävästä maksettava työn vaativuuden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12 Liedossa 60 Koulutusalavastaavan tehtävästä maksettava työn vaativuuden"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Aika :20-18:52 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 54 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 4 55 Hallintosäännön uudistaminen 5 56 Talousarvion toteutumavertailu/huhtikuu 7 57 Kuntayhtymäjohtajan vuosilomapäätösmenettely 9 58 Koulutustarkastajan viran määräaikainen täyttäminen Opiskelijatyönä rakennetun Villa Asuja -omakotitalon myynti 12 Liedossa 60 Koulutusalavastaavan tehtävästä maksettava työn vaativuuden 15 arviointiin perustuva TVA-lisä alkaen 61 Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat 19

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Leena 18:20-18:52 puheenjohtaja Alppiranta Jari 18:20-18:52 varapuheenjohtaja Hiukkanen Vesa-Pekka 18:20-18:52 jäsen Lindholm Hannele 18:20-18:52 jäsen Pitkänen Paavo 18:20-18:52 jäsen Ruohonen Veikko 18:20-18:52 jäsen Salminen Liidia 18:20-18:52 jäsen Poissa Vuolle Sanna varajäsen Heilala Tuomas varajäsen Heiniö Helvi jäsen Järvinen Jukka varajäsen Metsänperä Jarmo varajäsen Mäkelä Sarianne varajäsen Niittymaa Veikko jäsen Kulju Tero varajäsen Sandell Päivi varajäsen Ojala Jouni varajäsen Huovinen Joni varajäsen Ahtiainen Jussi yv:n puheenjoht. Reide Pirjo yv:n I varapuheenjoht. Kaarto Anne-Mari yv:n II varapuh.joht. Muu Virtanen Antti 18:20-18:52 kuntayhtymäjohtaja Suonkanta Leena 18:20-18:52 pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Leena Virtanen puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa Jari Alppiranta Vesa-Pekka Hiukkanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8, Loimaa tiistaina klo 9-15

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on annettu kirjallinen kutsu ja se on postitettu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijälle. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta Yh Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Yhtymähallitus päätti , että sen pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla pöytäkirjantarkastajille ja tarkastaja voi joko entiseen tapaan ilmoitettuna aikana saapua tarkastamaan ja allekirjoittamaan pöytäkirjan tai ilmoittaa sähköpostilla pöytäkirjanpitäjälle viimeistään tarkastuspäivänä, että pöytäkirja vastaa /ei vastaa kokouksen kulkua. Sähköpostiviesti säilytetään pöytäkirjan yhteydessä, kunnes pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus on saatu viimeistään seuraavassa kokouksessa. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Jari Alppiranta ja Helvi Heiniö. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa torstaina klo Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jari Alppiranta ja Vesa-Pekka Hiukkanen. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa torstaina klo 8.30.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallintosäännön uudistaminen 6/ /2015 Yh Kuntayhtymän organisaation kehittämiseen liittyvässä valmistelussa on keskitytty tehtäväkuvien uudistamiseen. Tehtäväkuviin ehdotettavat muutokset vaikuttavat myös hallintosääntöön. Hallintosäännön sisältöön vaikuttavat tämän lisäksi yhtymähallituksen päätökset organisaation kehittämisen tavoitteista ja periaatteista, joita ovat muun muassa siirtyminen yhteen oppilaitokseen ja yhteen tulosalueeseen. Hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti organisaatiouudistuksen kehittämistyötä on jatkettu kuntayhtymän laajennetussa johtoryhmässä ja hallituksen nimeämässä valmisteluryhmässä. Laajennetussa johtoryhmässä tehty valmistelutyö on viety edelleen hallituksen asettamaan ryhmään valmisteltavaksi. Hallituksen asettama ryhmä on viimeksi käsitellyt laajennetun johtoryhmän tekemää esitystä hallintosäännöksi. Esityslistan liitteenä oleva hallituksen ryhmän esitys yhtymähallitukselle on yksimielinen. Esitys on ollut yhteistyötoimikunnan käsittelyssä. Hallintosääntöä koskevista muutoksista on pyydetty kirjalliset lausunnot myös kaikilla kuntayhtymän opiskelijakunnilla (laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630 36). Lausunnon antaneella opiskelijakunnalla ei ole huomautettavaa esitettyihin hallintosäännön uudistuksiin. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Päätetään hyväksyä liitteenä oleva hallintosääntö ja päätetään esittää sitä edelleen yhtymävaltuustolle vahvistettavaksi. Päätös: Hallintosäännöstä käydyn yleiskeskustelun aikana yhtymähallituksen jäsenet tekivät päätösehdotukseen seuraavat muutosehdotukset: - Helvi Heiniö ehdotti, että kuntayhtymäjohtajan, talous- ja hallintojohtajan ja pedagogisen rehtorin tehtäviin lisätään delegointimahdollisuus. - Paavo Pitkänen ehdotti, että pedagogisen rehtorin ja ja rehtorin tehtäväkuvat lähetetään uudelleen valmisteluun - Paavo Pitkänen ehdotti, että rehtorin esimies olisi suoraan kuntayhtymäjohtaja - Helvi Heiniö ehdotti, että hallintosäännöstä pyydetään peruskuntien lausunto ennen yhtymävaltuuston kokousta Puheenjohtajan todettua yleiskeskustelun päättyneeksi hän totesi muutosehdotus kerrallaan, että mitään niistä ei ollut kannatettu, joten ne raukesivat. Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymäjohtajan päätösehdotuksen siten muutettuna, että 11:sta poistettiin kohta "päättää yhtymävaltuuston talousarvion hyväksymispäätöksen rajoissa pitkäaikaisten lainojen ottamisesta" ja 27:n toinen lause muutettiin kuulumaan "Muista

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus rahoitukseen liittyvistä asioista, poislukien lyhytaikaisten lainojen ottamisesta, päättää yhtymähallitus." Yh Yhtymävaltuusto kokoontuu ylimääräiseen valtuustoseminaariin, jonka aiheena on kuntayhtymän organisaation kehittäminen ja hallintosäännön uudistaminen. Valtuusto päättää hallintosäännön uudistamisesta kokouksessa. Mikäli valtuustoseminaarissa klo tulee esille sellaisia asioita, joista yhtymähallituksen on hyvä keskustella tai päättää ennen valtuuston varsinaista kokousta , tekee hallitus tässä kokouksessa tähän liittyviä päätöksiä. Hallituksen on tarkoitus kokoontua myös valtuuston kokouksen jälkeen päättämään niistä asioista, joita valtuuston kokouksesta seuraa. Tämä kokous korvaisi hallituksen kesäkuun kokouksen. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Hallitus keskustelee valtuustoseminaarissa esille tulleista asioista, miettii niiden mahdollisia vaikutuksia hallituksen aikaisemmin hyväksymään hallintosäännön uudistamiseen ja tekee tarvittaessa asiaan liittyviä päätöksiä. Päätös: Yhtymähallitus totesi, että valtuustoseminaari ei aiheuta toimenpiteitä.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Talousarvion toteutumavertailu/huhtikuu 3/02.02/2015 Yh Huhtikuun toteutumavertailu koko kuntayhtymän osalta näyttää ylijäämää ,15 euroa. Toimintatuottoja on saatu 6,8 milj.euroa, toteutumaprosentti on 32,5 %. Toimintamenot ovat olleet 6,4 milj.euroa, toteutumaprosentti 31,7 %. Investointeja on toteutettu ,48 euroa, toteutumaprosentti 6,1. Investointien nettototeutuma on pienempi, koska tänne on kirjattu tulona vakuutuskorvausta lunastukseen menneestä autosta se määrä, joka auton hankintahinnasta oli vielä poistamatta. Kysymyksessä siis sumu-poiston tuloutus. Tulosaluetasolla toimintamenojen toteutumaprosentit ovat hieman alle talousarvion edellyttämän tason. Tässä vaiheessa vuotta menot saisivat olla korkeintaan noin 33,3 %. Kuntayhtymän yhteiset toimintamenot ovat toteutuneet 29,6 %:n mukaan, Loimaan tulosalue 30,8 % ja Uudenkaupungin tulosalue 33,1 %. Korkokulujen toteutusprosentti on 7,5 ja korkokuluja on kirjattu 1 878,78. Talousarvioon varattu määräraha on Toteutumaprosentin alhaisuus johtuu siitä, että talousarviolainan tammikuun korkolaskusta suurin osa on kirjattu jaksotuksena viime vuodelle. Talousarvioon varattu määräraha tulee kutakuinkin toteutumaan. Suunnitelman mukaisten poistojen toteutuma on ,26 eli 36 %. Myllykyläntien koulutusalojen yhteissumma näyttää alijäämää ,28. Toimintakulujen toteutumaprosentti on 33,5 %. Hämeentie, Turuntie ja Ylistaronkatu yhteensä näyttää ylijäämää. Toimintakulujen toteutumaprosentti on 29,9 %. Liedon ammatti- ja aikuisopisto näyttää alijäämää ,11. Toimintakulujen toteutumaprosentti on 36,4 %. Loimaan aikuiskoulutus näyttää ,37 ylijäämää ja oppisopimustoiminta ,28 ylijäämää. Loimaan kiinteistömenojen toteutumaprosentti on 26 ja ruokapalveluiden 28,4, joten nämä menot ovat vielä hyvin talousarvion raameissa. Uudenkaupungin tulosalueen opetus näyttää alijäämää ,24 ja toimintakulujen toteutumaprosentti on 32,8 %, aikuiskoulutus näyttää alijäämää ,37 ja toimintakulujen toteutumaprosentti on 27,2 %, oppisopimustoiminta näyttää ylijäämää ,20 ja toimintakulujen toteutumaprosentti on 29,6 %. Novidan kiinteistöjen toimintakulut ovat toteutumaltaan 41,6 % ja ruokapalvelut 39,9 %. Näiden osalta talousarvio näyttää ylittyvän. Rehtori Merja Koskelta on tullut toimenpideohjelma Novidan talouden tasapainottamisesta kuluvan vuoden osalta. Toimenpideohjelma on esityslistan liitteenä. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi huhtikuun 2015 talousarvion toteutumaraportoinnin. Yhtymähallitus edellyttää vastuullisilta

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus viranhaltijoilta tarkkaa talouden seurantaa, jotta pysytään talousarvion menoraameissa. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kuntayhtymäjohtajan vuosilomapäätösmenettely Yh Yhtymähallituksen mielestä kuntayhtymäjohtajan vuosilomapäätöstä koskeva menettely on raskas ja kuntayhtymäjohtajan vuosiloman voisi myöntää yhtymähallituksen puheenjohtaja. Yhtymähallitus on pyytänyt kuntayhtymäjohtajaa valmistelemaan asiaa koskevan esityksen yhtymähallitukselle. Yhtymävaltuuston hyväksymän hallintosäännön 5 :n mukaan yhtymähallitus myöntää virkavapaan ja vuosiloman kuntayhtymäjohtajalle. Saman pykälän 2. momentissa todetaan, että yhtymähallitus voi delegoida edellä mainittuja tehtäviään ja ratkaisuvaltaansa muulle toimielimelle tai alaiselleen viranhaltijalle. Hallintosäännön hallituksen delegointioikeutta koskeva momentti oikeuttaa ratkaisuvallan siirtämisen muulle toimielimelle tai hallituksen alaiselle viranhaltijalle. Yhtymähallituksen puheenjohtaja ei yksin edusta muuta toimielintä eikä ole yhtymähallituksen alainen viranhaltija. Vakiintuneen käytännön mukaan yhtymähallitus on eräissä hallituksen päätäntävaltaan kuuluvissa asioissa käyttänyt valmistelevana toimielimenä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistoa. Puheenjohtajisto on rinnastettu asioita valmistelevaksi toimielimeksi eikä se ole tehnyt itsenäisiä, hallitusta sitovia päätöksiä. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää delegoida kuntayhtymäjohtajan vuosilomaa koskevan päätöksenteon hallituksen puheenjohtajista muodostuvalle toimielimelle, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Päätös kuntayhtymäjohtajan vuosilomasta tuodaan hallitukselle tiedoksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Koulutustarkastajan viran määräaikainen täyttäminen 9/ /2015 Yh Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä on kaksi oppisopimustoimistoa ja kaksi koulutustarkastajan virkaa: Loimaan oppisopimustoimisto ja Vakka-Suomen oppisopimustoimisto. Vakka-Suomen oppisopimustoimisto Yhtymähallitus on päättänyt esittää yhtymävaltuustolle koko kuntayhtymän yhteisen koulutustarkastajan viran perustamista. Lisäksi yhtymähallitus edellytti, että kuntayhtymän aikuiskoulutus mukaan lukien oppisopimuskoulutus arvioidaan ja toimintaa kehitetään arvioinnin tulosten suuntaan. Oppisopimuskoulutuksen arviointia on tehty osallistumalla kaksi kertaa maakunnan sisällä toteutettuun vertaisarviointiin vuosina 2012 ja 2013 sekä tekemällä oppisopimuskoulutuksena annettavan ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen dokumentoinnin tilintarkastus vuonna Toimintaa on kehitetty arvioinnissa saadun palautteen suuntaan.lisäksi syksyllä 2014 osallistuttiin Opetushallituksen toteuttamaan oppisopimuskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen arviointiin. Huhtikuussa 2015 käynnistyi ESR-hankkeena toteutettava mittava oppisopimuskoulutuksen kehittämishanke, jota hallinnoin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja jossa LSKKY:n lisäksi on mukana neljä suurta koulutuksen järjestäjää. Yhtymävaltuusto on perustanut koko kuntayhtymän yhteisen koulutustarkastajan viran. Yhtymähallitus on myöntää täyttöluvan yhtymävaltuuston perustaman, koko kuntayhtymän yhteisen koulutustarkastajan viran täyttämistä varten alkaen toistaiseksi. Samalla yhtymähallitus päätti, että koulutustarkastajan ensisijainen sijoituspaikka on Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto ja yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti koulutustarkastaja tuottaa palveluita koko kuntayhtymän jäsenkunnille. Loimaan oppisopimustoimisto Lounais-Hämeen ammatilliseen kuntayhtymään perustettiin apulaiskoulutustarkastajan virka, jonka vastuulla oli myös Loimaan seutukunnan oppisopimusten tarkastaminen. Viran perustaminen liittyi Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ja Loimaan ammatti-instituutin kuntayhtymän väliseen sopimukseen seutukunnissa järjestettävästä oppisopimuskoulutuksesta. Sopimus oli voimassa saakka. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle irtisanoa kuntayhtymien välinen sopimus. Yhtymävaltuusto päätti irtisanoa yhteistyösopimuksen päättymään Loimaan ammatti-instituutin kuntayhtymän yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle Loimaan ammatti-instituutin kuntayhtymän koulutustarkastajan viran perustamista. Yhtymävaltuusto päätti perustaa Loimaan ammatti-instituutin kuntayhtymän

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus koulutustarkastajan viran. Virka täytettiin toistaiseksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän koulutustarkastajan virka vapautui Koulutustarkastajan virkaan valittiin henkilö virkaa tekevänä viranhoitaja ajalle Määräaikaisuuden perusteena oli kuntayhtymän valmisteluvaiheessa oleva organisaatiouudistus ja sen vaikutukset oppisopimustoimintaan. Loimaan tulosalueen vt. rehtori Petri Lähde on esittänyt täyttölupaa määräaikaisen vt. koulutustarkastavan viran täyttämistä varten ajalle Määräaikaisuutta rehtori perustelee aikuiskoulutuksen rahoitusjärjestelmien ja volyymien muutoksilla, kuntayhtymän organisaation uudistamisella sekä mahdollisen Forssan koulutuskuntayhtymän ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän toimintojen yhdistymisellä. Koulutustarkastajan tehtävänkuvaan kuuluu mm. oppisopimuskoulutuksen ja oppisopimustoimiston toiminnasta vastaaminen, oppisopimusten solmiminen ja hyväksyntä ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset sekä oppisopimuskoulutuksen henkilökohtaiset opiskeluohjelmat. Lisäksi koulutustarkastaja hankkii tietopuolisen koulutuksen ja solmii hankintasopimukset, tekee työpaikkakäyntejä, päättää oppisopimusopiskelijoiden opintososiaalisista eduista sekä työnantajille suoritettavista koulutuskorvauksista ja niihin liittyvät laskut. Koulutustarkastajalta edellytetään vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojärjestelmän, oppisopimusjärjestelmän sekä koulutuksen lainsäädännön ja työlainsäädännön hyvää tuntemusta. Lisäksi edellytetään Sopimus Pro-ohjelmiston, yleisempien toimisto-ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien käyttötaitoa.kielitaitovaatimuksena on tyydyttävä englannin kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen taito. Koulutustarkastajan viran tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 3407,34 euroa. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Päätetään myöntää täyttölupa määräaikaisen virkaa tekevän koulutustarkastajan virkaan ajalle Viran tehtäväkohtainen palkka on 3407,34 euroa kuukaudessa. Määräaikainen virkasuhde täytetään kuntayhtymän sisältä. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Opiskelijatyönä rakennetun Villa Asuja -omakotitalon myynti Liedossa 10/ /2015 Yh Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on 14. kesäkuuta 2011 allekirjoittanut Liedon kunnan kanssa vuokrasopimuksen omakotitalon rakennuspaikasta. Vuokrakohde on Liedon kunnan Loukkinaisten kylää oleva Uuras-niminen tila Rno: 3:352 ( ) pinta-alaltaan 900 m 2. Tila muodostaa Nenämäen alueen asemakaavan mukaisen korttelin rakennuspaikan 1. Tilan osoite on Räihäläntie 2, Vanhalinna.Tontilla on rakennusoikeutta 180 m 2. Rakennuspaikan perushinta on euroa ja vuotuinen vuokra on kuusi (6) % perushinnasta elinkustannusindeksillä tarkistettuna. Ensimmäisen vuoden vuokra oli 1057,30 euroa. Vuokralainen maksaa kunnallistekniikan korvauksina voimassa olevan taksan mukaiset viemäri-, sadevesiviemärija vesilaitoksen liittymis- ja liitostyömaksut. Vuokra-aika on 50 vuotta. Vuokrasopimuksen mukaan vuokralainenon oikeutettu kuntaa kuulematta siirtämään vuokraoikeuden toiselle ja sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan kunnan ja kuntayhtymän välisen vuokrasopimuksen määräykset. Se, jolle vuokraoikeus on siirretty on velvollinen kolmen kuukauden kuluessa saannostaan ilmoittamaan kirjallisesti siitä Liedon kunnalle, esittäen samalla jäljennöksen luovutuskirjasta. Kuntayhtymä vastaa kaikista velvotteista kunnalle, kunnes kunta on saanut ilmoituksen vuokrasopimuksen siirrosta. Jollei siirtoilmoitusta määräajassa tehdä, on uuden vuokralaisen maksettava kunnalle sopimussakkona puolet silloisesta vuosivuokrasta. Siirron saaja on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa siten kun maakaaressa (540/95) on säädetty. Vuokralaisella joka on hoitanut tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa on oikeus lunastaa eri kauppakirjalla rakennuspaikka omakseen kunnan käyttämien yleisten rakennuspaikkaehtojen mukaisesti. Kuntayhtymä on 29. syyskuuta 2011 tehnyt Fortum Sähkönsiirto Oy:n kanssa rakennuspaikkaa koskevan sähkön liittymissopimuksen. Liittymismaksu oli euroa. Liedon Veden kanssa on 19. syyskuuta 2011 tehty vesihuollon liittymis- ja käyttösopimus. Liittymismaksu oli yhteensä 4.719,64 euroa. Tontille on rakennettu tarvasjokilaisen arkkitehti Kari Sainion suunnittelema uudisrakennus käsittäen varsinaisen asuinrakennuksen (4h+k+s) ja erillisen autotalli-/varastorakennuksen.tontin rakennukset ovat teräspaalujen varaan rakennettuja puurunkoisia, yksikerroksisia lautaverhoiltuja rakennuksia. Asuinrakennuksen pinta-ala on 128 m 2. Asunrakennus käsittää neljä (4) huonetta, keittiön, WC:n, kylpyhuoneen ja saunan. Asuinrakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto. Harjakatto on tiiliverhoiltu. Tontille on rakennettu erillinen talousrakennus (lupanumero ), jossa on sähköllä toimiva patterilämmitteinen autotalli ja varastohuone sekä rakennukseen liitetty autokatos. Ulkorakennuksen

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus sallittu kokonaiskerrosala on 34 m 2 ja tilavuus 100,00 m 3. Vähäisenä poikkeamana on hyväksytty rakennusalueen rajan ylitys. Talossa on sähköllä toimiva lattialämmitys. Autotallin lämmitys toimii sähköpattereilla. Rakennukset ovat ulkopuolelta lähes valmiit. Rakennusten sisätilat on levytetty, lattia on betonilla ja seinäpinnat osittain tasoitettu ja pohjamaalattu. Asuinrakennuksen sisäkatto on kosteita tiloja lukuun ottamatta valmis. Rakennuksen kaikki kiintokalusteet puuttuvat ja pesutila sekä saunatila on osittain rakentamatta. Sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmä ovat valmiit ja IV-järjestelmän säätö on tekemättä. Tontin pihatyöt ja niiden suunnittelu on ostettu ostopalveluna Peimarin koulutuskuntayhtymältä ja niistä on maksettu yhteensä 6.645,45 euroa. Myytävän kohteen valmiusaste on 78 %. Tontin vuokrasta, liittymämaksuista, sähköstä, rakentamiseen liittyvistä vuokrista, paaluttamisesta, suunnittelumaksuista, pihatöistä, vakuutuksista ja kaikista rakentamiseen liittyvistä materiaalikustannuksista on kuntayhtymä maksanut mennessä yhteensä euroa sis. alv. Kustannuksiin ei sisälly opettajan työn ja opiskelijoiden työn osuutta, hallintokuluja eikä välillisiä kuljetuskustannuksia rakennustyömaan ja koulun välillä. Valmiiksi rakennettuna kiinteistön hinnaksi vuokratontilla on arvioitu noin euroa. Ulkopuolisena työnä teetettynä kiinteistön valmiiksi rakentaminen sisältä maksaa arvolta noin euroa. Kiinteistön myymisestä pyydettiin kirjalliset myyntitarjoukset kolmelta kiinteistövälittäjältä lokakuussa 2014: Huoneistomedia LKV/Kotina Oy, LKV Jaakko Junkkala Oy ja Aninkainen.fi/Zadettan Oy LKV. Kiinteistönvälittäjät arvioivat kohteen myyntihinnaksi euroa. Kiinteistövälittäjäksi valittiin LKV Jaakko Junkkala Oy Turusta, jonka kanssa laadittiin toimeksiantosopimus. Kiinteistön myyntihinnaksi arvioitiin euroa. Kiinteistöstä on jätetty yksi kirjallinen ostotarjous. Tarjous on voimassa klo saakka ja sisältää seuraavat ehdot. - kauppahinta on euroa - koko kauppahinta maksetaan kerralla kaupantekotilaisuudessa - viivästyskorko on 7,5 % - kiinteistön omistusoikeus siirtyy kaupanteossa - kiinteistö vapautuu ostajalle mennessä - kuluvan vuoden kiinteistöverosta vastaa myyjä - kiinteistön ylläpitokustannuksista vastaa ostaja hallinnan mukaan - muista kiinteistöön kohdistuvista maksuista vastaa ostaja omistusoikeuden mukaan - tarjouksen vakuudeksi ei makseta käsirahaa Ostaja maksaa varainsiirtoveron.

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Lisäksi on sovittu, että myyjä vastaa: - ikkunoiden ja ovien pielilaudoitusten viimeistely ulkopuolelta - kodinhoitohuoneen vaurioituneen ulko-oven vaihtaminen - sähkötöiden viimeistely - yläpohjan puhallusvillan paikoilleen laittaminen - talousrakennuksen LVI-töiden viimeistely - pihatöiden valmiiksi saattaminen (kustannusarvio n. 400 euroa) Kiinteistövälittäjän palkkio on 2,5 % kauppahinnasta eli tämän tarjouksen kohdalla euroa. Kuntayhtymälle aiheutuneiden rakennuskustannusten ja tarjouksen välinen ero on noin euroa sisältäen kiinteistönvälittäjän palkkion. Kaikki tonttia ja kiinteistöjä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä yhtymähallituksen kokouksessa. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Päätetään hyväksyä allekirjoitettu tarjous Räihäläntie 2, Vanhalinna sijaitsevista kiinteistöstä kauppahintaan euroa ostotarjouksessa merkityin ehdoin. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Koulutusalavastaavan tehtävästä maksettava työn vaativuuden arviointiin perustuva TVA-lisä alkaen 7/ /2015 Yh Työn vaativuuden arviointi otettiin ensi kertaa käyttöön opetusalalla maaliskuun alusta Tätä varten oli osoitettu tietty prosentuaalinen osuus palkkauskustannuksista järjestelyvaraeränä. TVA-tekijät tuli määritellä ja niihin tuli käyttää tämä määrätty rahasumma. Etenemisjärjestys TVA:n käyttöönotossa Loimaan koulutuskuntayhtymässä oli, että ensin määriteltiin tehtäväkohtainen palkka ja tehtävissä olevat olennaiset vaativuuserot. Tehtävät asetettiin vaativuusjärjestykseen virkanimikkeen ja hinnoittelutunnuksen sisällä. Työsuoritusten arviointi ei saanut vaikuttaa työn vaativuuden arviointiin. OVTES:n ensimmäinen paikallinen järjestelyvaraerä oli suuruudeltaan 0,3 % opettajien palkkakustannuksista. Loimaan koulutuskuntayhtymässä se oli euroina noin 768 /kk. Jo tässä vaiheessa yhdeksi vaativuustekijäksi hyväksyttiin yhtymähallituksen kokouksessa tiimivastaavuus eli nykyinen koulutusalavastaavuus. Vuonna 2009 järjestelyvaraa oli käyttää TVA-tekijöihin 0,8 % eli 2 309,96 /kk. Tällöin tiimivastaavat (koulutusvastaavia edeltäneet lähiesimiehet), joiden töihin sisältyi paljon hankintavastuuta, saivat lisää euromääräistä TVA:ta palkkaansa. Vuonna 2011 TVA-lisiä korotettiin OVTES:n järjestelyerällä 0,2 %. OVTES:ssä ei ole määräystä siitä, kuinka paljon euroja on prosentuaalisesti käytettävä TVA-lisiin. Koulutusvastaavalisän yhteissummaa kasvatti vuonna 2011 tapahtunut fuusio, jolloin Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida liitettiin kuntayhtymään sekä erinäiset alavastaaville maksetut palkkiot. Nykyinen eurosumma on muodostunut järjestelyerien euromääristä ja kyseisen lisän saajien määrän lisääntymisestä. Yhtymähallitus on määritellyt TVA-tekijät, mutta euromäärien jaon ovat rehtorit sopineet. Tällä hetkellä koulutusalavastaavien TVA-lisää käytetään yhteensä 4 736,79 /kk ja lisäksi koulutusalavastaavilla on yhteensä 63 huojennustuntia. Ryhmien lukumäärä vaikuttaa huojennustuntien lukumäärään. Joillakin aloilla, kuten kulttuurialalla koulutusalavastaavan TVA on pilkottu useammalla henkilölle. Novidassa on jo fuusion yhteydessä hyväksytty maksettavaksi alhaisemmat TVA-korvaukset kuin Loimaan tulosalueella johtuen mm. siitä, että ko. koulutusalavastaavilla ei ole siinä määrin hankintoja kuin Loimaan tulosalueen joillakin koulutusalavastaavilla. Kuntayhtymän johtoryhmässä on lähdetty ajatuksesta, että koulutusalavastaavien lukumäärä ei juurikaan muutu organisaatiouudistuksen myötä. Kuitenkin ns. alavastaavista ja kulttuurialan pilkotusta vastuusta on tarkoitus luopua.

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Loimaalla on 10 koulutusalavastaavaa ja 4 alavastaavaa. Elokuun alusta 2015 koulutusalavastaavia on 10 ja alavastaavista luovutaan. Novidassa on 9 koulutusalavastaavaa. Liedossa on tällä hetkellä yksi koulutusalavastaava ja kolme aikuiskoulutusvastaavaa. Elokuun alusta 2015 Liedossa on kolme koulutusalavastaavaa. Kaikenkaikkiaan koulutusalavastaavia kuntayhtymässä on lukien 22. Jatkossa ryhmien lukumäärä ei ole euromäärään vaikuttava tekijä TVA-lisässä, koska se tulee korvattavaksi huojennustunteina. Uusi ehdotus koulutusalavastaavien lukumäärästä noudattaa kutakuinkin sovitun mukaisesti nykyistä määrää, mutta alavastaavista ja jaetusta vastuusta luovutaan. Koulutusalavastaavien tehtävänkuva yhtenäistettiin yhtymähallituksen päätöksellä Kuntayhtymäjohtaja asetti huhtikuussa 2015 työryhmän neuvottelemaan ja valmistelemaan ehdotuksen koulutusalavastaavien TVA-korvauksen oikeudenmukaisesta jakamisesta. Työryhmään kuntayhtymäjohtaja kutsui talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkankaan ja jäseniksi JUKO/OAJ:n pääluottamusmies Jorma Mörskyn ja asiantuntijajäsenenä kuntayhtymän entisen palkkasihteeri Marjatta Sätilän. Koulutusalavastaavien TVA-lisästä on käyty paikallisneuvottelu, jonka muistio on esityslistan liitteenä. Neuvottelijat totesivat, että yhtymähallituksessa hyväksytty samanlainen tehtäväkuva kaikilla koulutusalavastaavilla johtaa siihen, että myös TVA-korvaus tulee olla sama kaikille. Vaihteleva työmäärä on työnjohdollinen kysymys ja niille koulutusalavastaaville, joilla on vähemmän ryhmiä ja vähemmän esimerkiksi hankintoja ja kilpailuttamista sekä laskujen tarkistusta, voidaan määrätä muita töitä tehtäväkuvan maininnan muut esimiehen määräämät tehtävät` perusteella. Nykyisen koulutusalavastaavien TVA-korvauksen, yhteensä 4 730, mukaan TVA-korvaus on lukien 215 /kuukausi/ koulutusalavastaava. Mikäli koulutusalavastaavien TVA:n halutaan porrastusta, tulee neuvottelijoiden mielestä tarkennetut tehtävien vaativuuden kriteerit katsoa erikseen. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä koulutusalavastaavien kokonaismääräksi alkaen 22 ja alavastaavista luovutaan samasta ajankohdasta. Huojennustunnit maksetaan OVTES:n osio C:n liite 4 7:n mukaan ilman osastoerottelua tai liite 5 6:n mukaan tuntipalkkiona. TVA-lisää maksetaan koulutusalavastaavien tehtäväkuvan perusteella siten, että TVA-korvaus koulutusalavastaavan tehtävästä on

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus lukien 215 /kuukausi/koulutusalavastaava. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yh Web / henkilöstöpäätökset Päätösluettelo ajalta Dynasty / viranhaltijapäätökset Päätösluettelo ajalta Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tiedokseen edellä olevat viranhaltijapäätökset, jotka Kuntalain 51 :n säännösten estämättä voidaan panna täytäntöön. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Tiedoksiantoasiat Yh Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: - OKM:n myönteinen päätös ; Järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muutos (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) järjestämislupa) Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 53-57, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HLL 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/yhtymähallitus PL Loimaa Pykälät 58, 59, 60 Hankintaoikaisuohjeet (kaikki hankinnat) Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/yhtymähallitus PL Loimaa Pykälät Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Asian saattaminen markkinaoikeuteen (kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat) Viranomainen Markkinaoikeus ja aika PL Helsinki sähköposti: Pykälät Valituskielto Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa hakea muutosta kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

21 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kunnan jäsen sekä jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus PL TURKU sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät valitusaika 30 pv Lounais-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo Itsenäisyydenaukio 2 / PL TURKU sähköposti: Hallintovalitus, pykälät valitusaika 30 pv Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Paikka Lounais-Suomen ammattiopisto, Myllykyläntien toimipiste, Myllykyläntie 8, Loimaa

Paikka Lounais-Suomen ammattiopisto, Myllykyläntien toimipiste, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 8/2015 1 Yhtymähallitus 15.09.2015 Aika 15.09.2015 17:00-17:53 Paikka Lounais-Suomen ammattiopisto, Myllykyläntien toimipiste, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot