klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15.10.2013 klo 09.00 13.22. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 146 Läsnä :t (kesken) Poissa 147 (kesken) Läsnä :t (kesken) Läsnä :t (kesken) Läsnä :t (kesken) Antti Huttu-Hiltunen Risto Säkkinen Kai Pajala Kyösti Juujärvi Sanna Isola Kaisa Louet Pekka Simonen Anne Huotari Hannele Meskus Juha Kukkonen Leena Paasivaara puheenjohtaja :t ja ; pöytäkirjanpitäjä 147 varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 146 jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Läsnä :t (kesken) Poissa 147 (kesken) Poissa 147, 149- (kesken) Poissa 147 Poissa 147 Poissa 147 (kesken) Poissa 147 Esko Valikainen Antero Aulakoski Unto Valpas Aimo Remes Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja valtuuston pj valt. 1. varapj valt. 2. varapj valt. 3. varapj sh-piirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja hallintolakimies sihteeri Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 141 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Antti Huttu-Hiltunen Risto Säkkinen Puheenjohtaja :t , Puheenjohtaja ; ptk-pitäjä 147 Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä :t , Pöytäkirja on tarkastettu Kyösti Juujärvi Pekka Simonen :t , Kaisa Louet Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän yhtymähallinnossa Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 PÖYTÄKIRJA 10/2013 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 141 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Liite Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen työsopimuksen purkamisesta koeaikana Liite Osavuosikatsaus Liite OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Ensihoidon palveluntuottajat vuonna Valtuuston ottamien sekä hallituksen ottamien ja määräämien viranhaltijoiden sivutoimi-ilmoitukset ja sivutoimilupien myöntäminen Liite Kuntalaisaloite: Samat veteraanietuudet partisaanisodan hyökkäysten kohteina olleille siviiliuhreille ja karjan evakuointitehtävissä olleille kuin mitkä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä myöntää muillekin sotiemme veteraaneille Oulun käräjäoikeuden tuomio Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite Tiedoksiantoasiat Katsaus 24

3 PÖYTÄKIRJA 10/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 141 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 142 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Kyösti Juujärvi ja Sanna Isola (varalla Pekka Simonen ja Kaisa Louet) Hall 142 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyösti Juujärvi ja Kaisa Louet. Asian 7 ( 147) osalta pöytäkirjan tarkastajana toimii Kyösti Juujärven sijaan Pekka Simonen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:249 / Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen työsopimuksen purkamisesta koeaikana Viranhaltijapäätös Potilashoidon palvelujen vastuualueen johtaja Juha Putkonen on tehnyt viranhaltijapäätöksen 20/2013, jolla hän on purkanut sosiaalityöntekijä Hanna Sankala-Sivulan työsopimussuhteen lähtien koeaikana (liite). Oikaisuvaatimus Sosiaalityöntekijä Hanna Sankala-Sivula on tehnyt oikaisuvaatimuksen (liite) ja täydennetyn oikaisuvaatimuksen (liite). Oikaisuvaatimuksissa esitetään, että työsuhdetta ei ole tosiasiallisesti purettu vähäisten työsuoritusten tai palvelutapahtumien vuoksi, vaan sen tähden, että oikaisuvaatimuksen tekijä on ottanut omista oikeuksistaan selvää ja selvittänyt paikallisesti sitovaa työaikapankkisopimusta sekä ollut yhteydessä työsuojeluun ja luottamusmieheen oikeuksiinsa liittyen. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan työsopimus olisi purettu koeaikana työsopimuslain tarkoittamalla epäasiallisella perusteella ja päätös olisi siten lainvastainen. Lausuntopyyntö ja lausunto Hallituksen sihteeri Sari Haataja on tehnyt lausuntopyynnöt vastuualueen johtaja Juha Putkoselle ja Vastuualueen johtaja Juha Putkonen ja johtava sosiaalityöntekijä Minna Vaara ovat antaneet vastineen oikaisuvaatimukseen (liite). Vastinepyyntö ja vastine Hallituksen sihteeri Sari Haataja on varannut Hanna Sankala- Sivulalle tilaisuuden antaa vastine Juha Putkosen lausuntoon. Sankala- Sivulan vastine on tullut (liite). Se on annettu tiedoksi Juha Putkoselle ja Minna Vaaralle. Sairaanhoitopiirin lausunto Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen on antanut lausunnon oikaisuvaatimukseen (liite). Annetun lausunnon perusteella vastuualueen johtaja Juha Putkosen ei voida katsoa rikkoneen työsopimuslakia tai ylittäneen toiminta- tai harkintavaltaansa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 10/ Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen (p ) ehdotus: päättää hylätä oikaisuvaatimuksen. Vastuualueen johtajan ei voida katsoa rikkoneen työsopimuslakia tai ylittäneen toiminta- tai harkintavaltaansa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 136 Käydyn keskustelun jälkeen sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: päättää jättää asian pöydälle. Päätös: päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle Kokouksessa kutsuttuina läsnä ovat vastuualueen johtaja Juha Putkonen ja johtava sosiaalityöntekijä Minna Vaara. Hanna Sankala-Sivula on toimittanut tarkennuksen oikaisuvaatimukseensa, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hylätä oikaisuvaatimuksen. Vastuualueen johtajan ei voida katsoa rikkoneen työsopimuslakia tai ylittäneen toiminta- tai harkintavaltaansa Hall 143 Vastuualueen johtaja Juha Putkosen ja johtava sosiaalityöntekijä Minna Vaaran antama lisäselvitys on toimitettu sähköpostitse hallituksen jäsenille (Liite 1 143). päätti, että Juha Putkosta ja Minna Vaaraa ei kuulla. Henkilöstöjohtaja esitteli asian. kävi keskustelun asiasta. Pekka Simosen esitys: toteaa, että tosiasiallinen työsuhteen päättämisperuste ei ole ollut koeajan tarkoitukseen nähden asiallinen, eikä asianomaiselle henkilölle myöskään annettu riittävää valmistautumisaikaa kuulemistilaisuutta varten. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 10/ Anne Huotarin esitys: Risto Säkkinen esitys: päättää suostua Hanna Sankala-Sivulan sovitteluehdotukseen ja valtuuttaa henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen sopimaan asiasta käytännössä. Ko. työyhteisön työilmapiiriin sekä johtamisen kehittämiseen tulee panostaa erityisesti. Tehty sovitteluratkaisu ja toimenpiteet työyhteisössä tuodaan tiedoksi hallitukselle. Asia jätetään pöydälle sovintoneuvottelua varten. Pekka Simonen kannatti esitystä. Asiaa ei jätetä pöydälle. Kaisa Louet kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että pöydälle jättämisestä äänestetään avoimella kädennostoäänestyksellä. Risto Säkkisen esitystä kannattavat äänestävät Ei ja Anne Huotarin esitystä kannattavat äänestävät Kyllä. Ei äänestivät: Risto Säkkinen, Kaisa Louet, Antti Huttu-Hiltunen, Kai Pajala, Kyösti Juujärvi, Sanna Isola, Hannele Meskus, Juha Kukkonen ja Leena Paasivaara Kyllä äänestivät: Anne Huotari ja Pekka Simonen päätti äänin 9-2, että asiaa ei jätetä pöydälle. Pekka Simosen esitys raukesi kannattamattomana. Hallituksen päätökseksi tuli sairaanhoitopiirin johtajan esitys. Päätös: päätti hylätä oikaisuvaatimuksen. Vastuualueen johtajan ei voida katsoa rikkoneen työsopimuslakia tai ylittäneen toiminta- tai harkintavaltaansa. Pekka Simonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:241 / Osavuosikatsaus Liitteenä on Seurantatietoa tammi-elokuu 8/ Osavuosikatsaus Kehitysjohtaja Pasi Parkkila (p ) käy osavuosikatsauksen läpi hallituksen kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi Hall 144 Kehitysjohtaja Pasi Parkkila kutsuttuna asiantuntijana esitteli asian. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:337 / OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Järjestämissopimuksen tarkoitus sekä lainsäädäntötausta Sopimusosapuolet Sopimuksen valmistelu Terveydenhuoltolain 43 mukaan erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät laativat erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kunnallisvaltuustokausittain. Sopimuksessa sovitaan sairaanhoitopiirien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönotosta. Työnjaon tulee edistää terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Työnjaolla varmistetaan myös, että sopimuksen mukaan hoitoa antavissa yksiköissä on riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen. Järjestämissopimus perustuu Terveydenhuoltolain 1326/ ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta annetun valtioneuvoston asetukseen 337/2011. Järjestämissopimuksen tarkoituksena on: 1. Edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta. 2. Kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. 3. Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta. 4. Vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä sekä 5. Vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välisiä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) sairaanhoitopiirit (Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) ovat valmistelleet yhteistyössä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen vuosille Järjestämissopimuksen valmistelutyötä ovat ohjanneet kuntayhtymien luottamushenkilöpuheenjohtajiston ja virkamiesjohdon yhteiskokoukset (5 kpl), joista ensimmäinen pidettiin ERVA-kesäpäivien muodossa Rovaniemellä Muut tilaisuudet, joissa sopimusta on käsitelty ovat: , , ja Sen lisäksi virkamiesjohdon ja johta- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 10/ jaylilääkäreiden kokouksissa sekä muissa työryhmien tilaisuuksissa asiaa on valmisteltu kahden vuoden ajan. Päätösmenettely, sopimuksen seuranta ja muuttaminen Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät hyväksyvät järjestämissopimuksen ja sen mahdolliset muutokset kuntalain (365/1995) 81 :n 1 momentissa tarkoitetussa toimielimessä, yhtymävaltuustoissa. Jos kuntayhtymät eivät pääse asiassa sopimukseen, valtioneuvosto voi määrätä sopimuksen sisällöstä (Terveydenhuoltolaki 1326/ ). Järjestämissopimuksen toteutumista arvioidaan vuosittain yhteisesti sairaanhoitopiirien kesken. Arviointia varten perustetaan erityisvastuualueen yhteinen arviointiryhmä. Kukin sairaanhoitopiiri nimeää arviointiryhmään luottamushenkilöhallinnon edustajan ja varaedustajan ja sairaanhoitopiirit yhdessä nimeävät 2 tarkastuslautakuntien edustajaa ja heille varaedustajat sekä 1 ammattitilintarkastajan. Arviointiryhmään kuuluvat lisäksi kunkin sairaanhoitopiirin johtaja ja johtajaylilääkäri/vastaava lääkäri sekä hoitotyön vastuuhenkilö, jolle nimetään myös varahenkilö. Johtajaylilääkärit/vastaavat lääkärit valmistelevat vuosittain sopimukseen tehtävät päivitykset. Liitteet 1. Järjestämissopimus ja sen liitteet Luettelo vuonna 2013 OYS-erityisvastuualueella keskitettävistä tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista. 3. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Erikoissairaanhoidon päivystyspisteet 2013, tilastoja päivystysleikkauksista ja yöajan toiminnasta. 5. Uusien menetelmien arviointiprosessin ohje. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: Hall 145 päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä 1 olevan esityksen Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseksi vuosille Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka esitteli asian. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:323 / Ensihoidon palveluntuottajat vuonna 2014 Valtuuston päätös Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa ( /1326, ja 46 ) siirrettiin ensihoidon järjestäminen kunnilta sairaanhoitopiireille alkaen. Muutoksen tavoitteena on palvelutason parantuminen niin saatavuuden kuin laadun osalta sekä kansalaisten tasavertaisuus. Ensihoidon järjestämistä ohjeistetaan lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (340/2011) ensihoitopalvelusta (liite 1) sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjekirjalla 2011:11 (Ensihoidon palvelutaso; Ohje ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille, liite 2). Sairaanhoitopiiri voi järjestää ensihoidon omana toimintana, yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa tai hankkimalla palvelun muulta toimijalta. Ensihoidon järjestämiseksi sairaanhoitopiirien on tehtävä palvelutasopäätös, jonka valtuusto hyväksyy. Palvelutasopäätökseen määritellään ensihoitopalvelun sisältö sairaanhoitopiirin alueella. Tavoitteena on 1) turvata palvelutarpeeltaan samanlaisille alueille samantasoinen palvelu; 2) tuottaa käytettävissä olevilla resursseilla ensihoitopalvelua mahdollisimman tehokkaasti, ja 3) tavoittaa valtaosa alueen ensihoitoa tarvitsevista potilaista tavanomaisesta elinympäristöstään (koti, työpaikka, yms.) alueellisesti määritellyssä enimmäisajassa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti alueensa palvelutasosta v kokouksessaan , ja muutti sitä Palvelutasopäätös tehtiin vain vuodelle 2013, ja vuosien palvelutaso siirrettiin uuteen valmisteluun. Jäsenkuntakohtaisen kustannusten jaon sairaanhoitopiirin hallitus päätti Palvelu tuotetaan ns. monituottajamallilla, jossa omana toimintana tuotetaan ensihoitokeskus ja kenttäjohto. Varsinaisen ensihoidon järjestämiseksi alue on jaettu kuuteen osaan, joissa palveluntuottajina toimivat Oulu- Koillismaan pelastuslaitos, Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä kolme eri yksityistä yritystä. Palvelutasopäätöksen toteutumista on seurattu ja yksiköiden sijaintiin, tasoon ja valmiuteen on tehty pieniä muutoksia. Kuusamon ja Taivalkosken yksiköiden sijaintia on vaihdettu keskenään ja Raahen ja Oulun eteläisen alueella valmiutta on lisätty. Tilastot palvelun toteutumisesta toimittaa kansallisesti FinnHEMS oy, joka kerää tarvittavat tiedot mm. Hätäkeskuslaitokselta. Tilastojen toimittamisessa on ollut viiveitä. Ajalla (liite 3) ensihoitotehtäviä oli yhteensä Kiireellisissä tehtävissä (A ja B) riskiluokka 1 alueilla (kaupunkien ja taajamien keskustat) potilaat saavutettiin 8 minuutin tavoiteajassa 71,2 %:ssa, 15 minuutin tavoi- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 10/ teajassa 95,1 %:ssa, eli palvelutaso toteutui vähintään päätöksen mukaisesti. Riskiluokka 2 alueilla potilaat saavutettiin tavoiteajassa 48,3 %:ssa ja 86,1 %:ssa, eli palvelutaso toteutui tyydyttävästi. Riskiluokka 3 ja 4 alueilla 8 minuutin palvelutasotavoitteesta jäätiin selkeästi, mutta 15 minuutin tavoitetaso toteutui hyvin. Tilastotieto palvelutason toteutumisesta v on vielä vajavaista, joten palvelutasoa vuodelle 2014 ei esitetä muutettavaksi (palvelutaso, liite 4). Palvelutuotantoa jatketaan samalla tavalla, eli monituottajamallilla. Myös kustannusten jako esitetään pysyvän samana. Kustannusten jaon periaatteet on valtuusto hyväksynyt kokouksessaan (22 ) Jakoperusteena on: - pohjaksi otetaan vuoden kustannustilanne - kunnan / kuntaryhmän maksuosuus muuttuu palvelutason kasvun/alenemisen myötä - ensihoidon yhteiset kustannukset (ensihoitokeskus ja ensivaste) lasketaan asukasluvun mukaisesti (ns. kapitaatioperuste). Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaisesti: "Kustannusten jaossa on meneteltävä PPSHP:n perussopimuksen mukaisesti niin, että jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein, kuntia kohdellaan tasapuolisesti ja kuntien faktiset ensihoidon palvelutasossa tapahtuvat muutokset nykytilaan nähden huomioidaan selvästi. Hyväksyessään vuotta 2013 koskevan ensihoidon palvelutason ja kustannusjaon, PPSHP:n valtuusto edellyttää, että vuoden 2013 aikana hallitus valmistelee mahdolliset tarpeelliset muutokset ensihoidon palvelutasoon ja kustannustenjakoon. Valmistelun pohjalta valtuusto päätöksellään vahvistaa ensihoidon kokonaisuuden alkavaksi vuoden 2014 alusta. Valtuusto velvoittaa hallitusta seuraamaan tiiviisti ensihoidon toteutumista. Jos toiminnassa ilmenee vakavia puutteita, valtuusto velvoittaa hallitukseen korjaamaan puutteet." Edelliseen perustuen sairaanhoitopiiri valmisteli esityksen vuoden 2013 kustannusten jaosta. Jakomalli noudattaa valtuuston hyväksymiä jakoperusteita ja varmistaa kuntien oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun. Mallissa yksittäisen jäsenkunnan asukaskohtaiset kustannukset ovat enintään 60 euroa / asukas. Ilman tasausta jäsenkuntien asukaskohtaiset maksuosuudet vaihtelisivat paljon enemmän (v ,6 101,6 euron välillä). Tasauksen jälkeen yksittäisen kunnan kustannukset eivät nouse kohtuuttoman suuriksi. Vuoden 2014 osalta esitetään noudatettavaksi samaa jakoperiaatetta kuin vuonna Vuodelle 2015 on tarkoitus valmistella kokonaan uusi kustannustenjakomalli, kun toiminta alkaa olla kaikilta osin vakiintunutta. Vuonna 2013 ensihoidon kustannukset sairaanhoitopiirille ovat arviolta 17,3 milj. euroa. Vuoden 2014 kustannukset eivät tule merkittävästi muuttumaan vuoden 2013 tasosta. Kustannukset riippuvat palvelutasoon tehtävistä muutoksista ja yleisestä kustannuskehityksestä, mm. työehtosopimuksista. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 10/ Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: esittää, että valtuusto hyväksyy 1. liitteenä 4 olevan esityksen vuoden 2014 palvelutasoksi 2. esitetyt kustannustenjaon periaatteet Hall 133 Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen muutettu esitys: esittää, että valtuusto hyväksyy 1. liitteenä 4 olevan esityksen vuoden 2014 palvelutasoksi 2. esitetyt kustannustenjaon periaatteet. esittää lisäksi, että valtuusto toteaa Kohdat 1 ja 2 merkitsevät - pieniä täydennyksiä vuoden 2013 palvelutasoon ottaen huomioon saadut kokemukset - kustannukset muuttuvat lähinnä yleisen kustannuskehityksen mukaisesti - kustannustenjako kuntien kesken ei muutu - aluejako on entinen - tuottajista hallitus päättää erikseen Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Valtuusto, LIITE 2: Liite 1: STM:n asetus (340/2011) ensihoitopalvelusta Liite 2: STM:n ohje 2011:11 Ensihoidon palvelutaso; ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille Liite 3: Tavoitettavuusprosentit riskiluokittain Liite 4: Palvelutasopäätösesitys, vuosi 2014 Hallituksen esitys: Valtuusto päättää hyväksyä 1. liitteenä 4 olevan esityksen vuoden 2014 palvelutasoksi 2. esitetyt kustannustenjaon periaatteet. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 10/ Lisäksi valtuusto toteaa Kohdat 1 ja 2 merkitsevät - pieniä täydennyksiä vuoden 2013 palvelutasoon ottaen huomioon saadut kokemukset - kustannukset muuttuvat lähinnä yleisen kustannuskehityksen mukaisesti - kustannustenjako kuntien kesken ei muutu - aluejako on entinen - tuottajista hallitus päättää erikseen Valt 32 Valtuutettu Niilo Keränen teki muutos/lisäesityksen: 1. Palvelutaso hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti. 2. Valtuusto palauttaa kustannusjaon v osalta uudelleen valmisteluun ensisijaisena tavoitteena, että kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen ja mahdollisesti käytön suhteessa. Käydyn keskustelun jälkeen Niilo Keräsen esityksen hyväksymisestä oltiin yksimielisiä. Päätös: Valtuusto päätti Hallituksen käsittely hyväksyä liitteenä 4 olevan esityksen vuoden 2014 palvelutasoksi. 2. palauttaa kustannusjaon v osalta uudelleen valmisteluun ensisijaisena tavoitteena, että kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen ja mahdollisesti käytön suhteessa. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: määrää sairaanhoitopiirin johtajan ja johtajaylilääkärin tekemään tarvittavat toimenpiteet ja sopimukset ensihoidon palvelujen tuottamiseksi lukien Hall 146 Puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen poistui esteellisenä. Puheenjohtajana toimi tämän asian osalta Risto Säkkinen. Päätös: päätti määrätä sairaanhoitopiirin johtajan ja johtajaylilääkärin tekemään tarvittavat toimenpiteet ja sopimukset ensihoidon palvelujen tuottamiseksi lukien. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 10/ Lisäksi hallitus päätti antaa toimivalle johdolle oikeuden tehdä pieniä operatiivisia muutoksia ensihoitopalvelun järjestämiseen toimivuoden 2014 aikana. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:334 / Valtuuston ottamien sekä hallituksen ottamien ja määräämien viranhaltijoiden sivutoimi-ilmoitukset ja sivutoimilupien myöntäminen Viranhaltijoiden sivutoimista ja kilpailevasta toiminnasta säädetään kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003: KVhL 18 ). Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita 3 momentissa säädetty huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä. Muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 3 momentissa säädetyillä perusteilla. Virkamiehen esteellisyydestä säädetään Hallintolain (434/2003) :ssä. on ( 68) vahvistanut ohjeet sivutoimesta ja kilpailevasta toiminnasta sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden esteellisyydestä. Ohjeet löytyvät henkilöasiain käsikirjasta. Sivutoimiluvan myöntäminen perustuu arviointiin, onko sivutoimen pitämiselle lain mukaiset edellytykset ja onko myöntäminen työnantajan kannalta tarkoituksenmukaista. Harkittaessa sivutoimen pitämisoikeutta on otettava huomioon, että viranhaltija/työntekijä ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi. Sellaisen sivutoimen pitäminen, joka aiheuttaa viranhaltijan/työntekijän pysyvän esteellisyyden tai haittaa muuten virkatehtävien/työtehtävien asiallista suorittamista, ei siten ole mahdollista. Jos sivutoimi kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa, on sen pitäminen KVhL 18 :n ja TSL 3 luvun 3 :n perusteella kokonaan kiellettyä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 10/ Esteellinen viranhaltija/työntekijä ei saa millään tavoin osallistua asian valmisteluun, esittelyyn, päätöksentekoon tai muihin asian käsittelyyn liittyviin toimiin, jotka vaikuttavat asian ratkaisuun. Tällaisia ovat esimerkiksi lausuntojen pyytäminen, asianosaisten kuuleminen sekä muiden selvitysten hankkiminen. Tavanomainen toimistotyö ja siihen rinnastettavat toimet eivät sen sijaan ole esteellisyyden kannalta merkityksellisiä. Viranhaltija/työntekijä ei myöskään saa olla läsnä asiaa käsiteltäessä ja hänelle ei sivullisena saa ilmaista asiaan liittyviä salassa pidettäviä tietoja. Edellä mainitut seikat on otettava huomioon erityisesti käsiteltäessä ja valmisteltaessa hankintamenettelyä koskevaa asiaa. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistuminen sellaisten yritysten toimintaan, joiden kanssa sairaanhoitopiirillä on sopimukseen perustuvia etuja valvottavanaan voi aiheuttaa esteellisyysongelmia. Esteellisyyttä koskeva kysymys on ratkaistava viipymättä. Viranhaltijan/työntekijän on itse ratkaistava kysymys esteellisyydestään. Vaikka viranhaltija ei osallistuisi merkittävällä tavalla kilpailevan palvelun tuottamiseen, saattaa hänen toimintansa vahingoittaa työnantajaa, jos tietoja kuntayhtymän liiketoiminnasta siirtyy kilpailijalle. Julkisuuslain mukaan palvelussuhteessa oleva taikka luottamushenkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Myös salassa pidettävien tietojen hyväksikäyttö sivutoimessa on kielletty. Sairaanhoitopiirin viranhaltijat tai työntekijät, jotka osallistuvat sairaanhoitopiirin palvelutuotteiden hinnoitteluun tai hinnoittelun perustana olevaan tuotantokustannusten arviointiin taikka tuntevat sairaanhoitopiirissä käytettäviä tarjouskilpailujen kannalta merkityksellisiä erikoistekniikoita tai tuotantoprosesseja, eivät voi toimia sellaisen yrityksen palveluksessa tai asiantuntijoina, joka julkisista hankinnoista annetun lain mukaisessa tarjouskilpailussa sairaanhoitopiirin kilpailijana tarjoaa vastaavia terveydenhuoltoalan tuotteita tai palveluja. Näin ollen erityisesti johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden sivutoimet ja esteellisyyskysymykset on arvioitava erityisen tarkasti. Hallintosäännön mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää virkaan/toimeen ottava viranomainen, valtuuston ottaman viranhaltijan osalta kuitenkin hallitus. Hallintosäännön 16 :n mukaan - valtuusto ottaa sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan - hallitus ottaa yhtymähallinnon johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevan henkilöstön (talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintoylilääkäri, kehitysjohtaja, tekninen johtaja, tietohallintojohtaja, sairaanhoitopiirin tarkastaja, hallintolakimies, turvallisuuspäällikkö; hallituksen päätös ) - hallitus määrää tulosalueen johtajat ja tulosalueiden ylihoitajat viideksi vuodeksi. on edellisen kerran käsitellyt viranhaltijoiden sivutoimi-ilmoitukset ja myöntänyt sivutoimiluvat kokouksessaan ( 81). Viranhaltijoiden on ilman erillistä pyyntöä annettava palvelussuhteensa ulkopuolisista sivutoimistaan ilmoitus. Mikäli sivutoimen hoitaminen edellyttää työajan Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 10/ käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, on sivutoimeen aina haettava lupa virkaan ottavalta viranomaiselta. Henkilöstöpalvelut on pyytänyt tulosyksiköiltä mennessä päivitetyt sivutoimiilmoitukset ja lupa-anomukset. Yhteenveto hallituksen ja valtuuston ottamien viranhaltijoiden sivutoimista lähetetään esityslistasta erillisenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää, että sairaanhoitopiirin johtajan sivutoimiilmoituksen osalta asian esittelee hallituksen puheenjohtaja. päättää sairaanhoitopiirin johtajan ilmoitusta lukuun ottamatta merkitä tiedoksi sivutoimi-ilmoitukset ja myöntää luvan sivutoimeen, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Hallituksen puheenjohtajan esitys: päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan sivutoimi-ilmoituksen ja myöntää luvan sivutoimeen, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen Hall 147 Aino-Liisa Oukka, Pirjo Kejonen, Jarkko Raatikainen ja Sari Haataja poistuivat sivutoimi-ilmoitusten ja -lupien käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi. Hallituksen puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä Sari Haatajan poissaolon ajan. Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen esitteli sivutoimi-ilmoitus- ja -lupakäytännöt ja poistui kokouksesta sivutoimi-ilmoitusten/-lupien käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen poistui omien sivutoimiilmoitusten/-lupien käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kyösti Juujärvi poistui esteellisenä ja pöytäkirjan tarkastajana toimi tämän asian osalta Pekka Simonen. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan ja hallituksen puheenjohtajan esitykset. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:336 / Kuntalaisaloite: Samat veteraanietuudet partisaanisodan hyökkäysten kohteina olleille siviiliuhreille ja karjan evakuointitehtävissä olleille kuin mitkä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä myöntää muillekin sotiemme veteraaneille Partisaanien uhrien ryhmään kuuluva Irma Kari on lähettänyt Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille kirjeen (liite). Irma Kari ehdottaa, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri myöntäisi lakien L 697/2003 ja L 984/2004 mukaan Valtiokonttorin myöntämän kuntoutusoikeuden saaneille partisaanien uhreille ja karjankuljetuksen evakuointitehtävissä olleille samat etuudet, mitkä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri myöntää sotiemme veteraaneillekin. Valtio on hyväksynyt nämä ryhmät lain L 1039/1997 piiriin. (Viitelait: L 1039/1997 Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta, L 697/2003 Laki valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille, L 984/2003 Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta.) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt vapauttaa sotiemme veteraanit poliklinikkamaksujen suorittamisesta alkaen. Veteraanit saavat maksuttoman poliklinikkakäynnin näyttämällä tammenlehvätunnuksensa, esittämällä sotilaspassin tai kortin, jossa on rintamatunnus, rintamapalvelustunnus tai veteraanitunnus. Myös kuvallinen Kela-kortti R-tunnuksella tai MR-tunnuksella käy identifiointiin. Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille on voimaan tulleen lain mukaan suoritettu valtion varoista korvausta sairauden johdosta, joka on aiheutunut vuosina partisaaniosastojen tai muiden aseellisten erikoisjoukkojen hyökkäyksestä. Korvauksen edellytyksenä on, että sairauden syntyminen todennäköisillä syillä liittyy hyökkäyksen aiheuttamaan poikkeukselliseen järkytykseen. Korvaussumma on 1500 euroa ja 1350 hakemuksesta korvausta on suoritettu 740 henkilölle. Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain mukaan myös henkilö, joka on ko. sodan aikana osallistunut karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella, mutta jolla ei ole myönnettyä tunnusta, voi hakea kuntoutuspalvelua, jos osoittaa luotettavalla tavalla osallistuneensa ko. tehtäviin (Sota-arkiston todistus). Irma Karin kirjeen mukaisesti mm. Lapin sairaanhoitopiiri ja Oulun sosiaali- ja terveystoimi ovat tehneet päätöksen, ettei partisaani-iskujen kohteeksi joutuneilta ja karjan evakuointitehtäviin osallistuneilta peritä avohoidon Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 10/ maksuja. Irma Karin arvion mukaan sairaanhoitopiirin alueella on noin partisaanien uhria ja karjan evakuointiin osallistunutta henkilöä, jotka ovat saaneet Valtiokonttorilta kuntoutusoikeuden. Irma Kari esittää, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri myöntäisi partisaanien uhreille ja karjan evakuointiin alaikäisinä osallistuneille maksuttomat avohoidon käynnit, jos heillä on esittää jokin seuraavista asiakirjoista: - todistus Valtiokonttorin myöntämästä kertakorvauksesta - todistus Valtiokonttorin myöntämästä kuntoutusoikeudesta - Sota-arkiston myöntämä todistus palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä. Asiakasmaksujen perimättä jättämisellä ko. tapauksissa ei ole merkittävää taloudellista merkitystä. Asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi asiakasmaksujen perimättä jättämisellä täytyy olla yksilöidyt perusteet. Irma Karin esityksessä perusteet ovat täsmällisiä. Asiakasmaksuista ja niiden mahdollisesta perimättä jättämisestä päättää hallitus asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti (L 734/1992, A 912/1992). Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p ) ehdotus: päättää, ettei avohoidon maksuja peritä alkaen partisaanihyökkäyksen uhreilta tai karjan evakuointiin sotatoimialueella osallistuneilta edellyttäen, että henkilö esittää - todistuksen Valtiokonttorin myöntämästä kertakorvauksesta - todistuksen Valtiokonttorin myöntämästä kuntoutusoikeudesta - Sota-arkiston myöntämän todistuksen palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 148 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:200 / Oulun käräjäoikeuden tuomio Oulun käräjäoikeus on antanut tuomion törkeää virka-aseman väärinkäyttämistä koskevassa jutussa , 13/118373, asianumero R 11/3111. Vastaajana on Pentti Silvola, asianomistajana on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: päättää jatkotoimenpiteistä Hall 149 Hallitukselle jaettiin AA Vesa Kokon kooste Oulun käräjäoikeuden tuomiosta (ei-julkinen). Hallintolakimies Sari Haataja esitteli asian. Päätös: päätti valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja hallintolakimiehen toimimaan AA Vesa Kokon ehdotuksen ja käytävän keskustelun mukaisesti. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:26 / Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, yhtymähallinnon vastuualuejohtajat, heihin rinnastettavat henkilöt, vastuuyksikköpäälliköt sekä heidän henkilöstöhallinnollisen päätösvallan ja hankintavaltuuksien PÄI- VITYS, päätös 25/2013; hoitoalan ammattitehtävien (palkkahinnoittelu 03HOI040) tehtävien vaativuuden arvioinnin arviointi- ja ohjausryhmän perustaminen, päätös 26/2013 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), nimityspäätökset 18-22/ vastuualueen johtaja Pasi Keskitalo (tekniikan palvelut), työsopimuksen irtisanomispäätös 10/2013; nimityspäätös 11/2013 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen, lasten ja nuorten vastuualueen johtoryhmän kokoonpano alkaen, päätös 17/ vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen (lapset ja nuoret), nimityspäätökset 20-21/ vs. vastuualueen ylihoitaja Jaana Roininen (synnytykset, naistentaudit ja genetiikka), nimityspäätökset 14-16/2013 ja 18-19/2013; päätösoikeuden siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 17/2013 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, medisiinisen tulosalueen ylihoitaja Päivi Lavanderin sijaisen Maarit Willmanin vastuualueet , päätös 12/2013; medisiinisen tulosalueen tulosalueen ylihoitaja ja ylihoitaja Eila Alavahtolan varamiehet , päätös 13/ vs. vastuualueen ylihoitaja Maarit Willman (yhteispäivystys), henkilöstöhallinnon muun ratkaisuvallan siirtäminen (HS 22 ), päätös 3/ vastuualueen ylihoitaja Eila Alavahtola (syöpätaudit ja hematologia), nimityspäätös 22/2013 Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, operatiivisen tulosalueen johtoryhmä alkaen, päätös 26/2013; lisätyösopimuksen jatkaminen , päätös 27/2013; vastuuyksikön päällikön sijainen (vy yhteiskustannuspaikka, plastiikka- ja käsikirurgia, HS 22 ), päätös 28/ vastuualueen johtaja Kai Sundquist (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätös 36/ vastuualueen ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätös 4/2013 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 10/ vs. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (tukielin- ja neurokirurgia), aoh:n avoimen toimen hoitaminen vo 10 (vy 27721) ja reumayksikössä (vy 24720), päätös 26/2013; aoh:n avoimen toimen hoitaminen vo 10 (vy 27721) ja reumayksikössä (vy 24720), päätös 27/2013; nimityspäätökset 28-29/2013 Psykiatrian tulosalue - vastuualueen ylihoitaja Matti Laukkanen (aikuispsykiatria), nimityspäätös 8/2013; psykiatrian tulosalueen viranhaltijan siirtyminen työsopimussuhteiseen toimeen, päätös 9/2013 Oulaskangas ja Visala tulosalue - tulosalueen johtaja Asko Rantala, Oulaskangas-Visala tulosalueen johtoryhmä, päätös 15/2013; Oulaskangas-Visala tulosalueen konservatiivisen, operatiivisen ja tukipalveluiden vastuualueiden yhteinen suunnittelu- ja seurantaryhmä, päätös 16/ tulosalueen ylihoitaja Eija Hukkanen, nimityspäätös 29/2013 Kehitysvammahuollon tulosalue - vastuualueen johtaja, ylihoitaja Taina Kärsämänohja, kehitysvammahuollon osastonhoitajien sijaisuuksien hoito alkaen (HS 22 ), päätös 9/ Tietohallintojohtaja Kari Säkkisen hankintapäätös E4211 SASlisenssilaajennuksesta, arvo ,00 euroa. - Vastuualueen johtaja Ari Karttusen hankintapäätös E4153 mutaatioanalysaattorilaitteistosta, kokonaishinta ,36 euroa. - Tulosalueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujasen suorahankintapäätös E4223 FFR & OCT-laitteesta sekä kuvantamiskatetreista Oulun yliopistollisen sairaalan kardiologian yksikköön, arvo n euroa. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös hankintarenkaalle E3732 Hammashoidon tarvikkeet oikominen ajalle , optio , arvo euroa/2 vuotta. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E4121 henkilöstövuokraus ajalle (+ 1), arvioitu arvo Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E4124 hankintarenkaalle sterilointipakkausmateriaalit ajalle (+ 1), arvo Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä Hall 150 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:335 / Tiedoksiantoasiat DN240/120/2009 DN464/312/ Oulun hallinto-oikeuden päätös (nro 13/0414/1, dnro 00409/12/2299) Pekka Heikkisen kunnallisvalitukseen, liite. - STM:n päätös valtionavustuksen osittaisesta takaisinperinnästä, liite. DN329/173/ Kuntarakennelaki, Suomen Kuntaliiton yleiskirje (17/80/2013), liite. DN309/321/2013 DN327/324/ Hankintapäällikkö Juha Putkosen päätös Medith Oy c/o Philips Oy:n tekemään hankintaoikaisuvaatimukseen, kertakäyttöiset ja monikäyttöiset cpap-maskit sekä kertakäyttöiset elvytyspalkeet HP E3895, liite. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen päätös Staffpoint Oy:n tekemään hankintaoikaisuvaatimukseen, HP E4121 henkilöstövuokraus, liite. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan kokous , pöytäkirja 8/2013, liite. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh ) esitys: Merkitään tiedoksi Hall 151 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

24 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:27 / Katsaus - Perusterveydenhuollon yksikön johtaja Päivi Hirsso esittelee Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaluonnoksen. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh ) esitys: Katsaus merkitään tiedoksi Hall 152 Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: - Perusterveydenhuollon yksikön johtaja Päivi Hirsso esitteli Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaluonnoksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

25 PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: 143 Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 9/2013 Kokousaika Kokouspaikka 23.9.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto Säkkinen, varapuh.johtaja

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 08.09.2014 Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Paikka Kokkola, hallituksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 Johtokunta 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Paikka Oulu, Medipolis 5. krs, yhtymähallinnon neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset Viranomainen Pöytäkirja No 11/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 13.11.2015 Kokousaika Perjantaina 13.11.2015 klo 9.30-10.00 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetissa,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 6.4.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 5/2013 Kokousaika Kokouspaikka 22.4.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto Säkkinen, varapuh.johtaja

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.18 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 115-123 (kesken) Läsnä :t 115-123 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4 PÖYTÄKIRJA 3/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2015 158 160

Kunnanhallitus 11/2015 158 160 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 11/2015 158 160 Aika Maanantai 20.08.2015 klo 19.30 19.45 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Vuorela Antti

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot