TILINPÄÄTÖS Riku Kytömäki toimitusjohtaja. Exel Composites Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS Riku Kytömäki toimitusjohtaja. Exel Composites Oyj"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS Riku Kytömäki toimitusjohtaja Exel Composites Oyj

2 Vuonna 2015 ryhdyimme suunnitelmallisesti toteuttamaan uutta strategiaa Vahvistimme organisaatiotamme ja kehitimme osaamistamme Lisäsimme joustavuutta ja kasvatimme tuotantokapasiteettia ollaksemme valmiita kasvamaan orgaanisesti ja yritysostojen kautta Laajensimme myyntiä uusille markkinoille ja panostimme erityisesti uusiin ja kasvaviin segmentteihin kuten autoteollisuuteen Operaatioita parannettiin useilla osa-alueilla ja operatiivista tehokkuutta edistettiin koko konsernissa Kehitimme toimitusketjun hallintaa Aloitimme täysin uudenlaisen työturvallisuuskulttuurin luomisen kaikissa yksiköissä. Tapaturmista johtuneiden poissaolojen määrä puolittui edellisvuodesta Paransimme toimitusvarmuutta (OTD) asiakkaille Lean-tuotantojärjestelmien, kuten 5S ja visuaalinen johtaminen, käyttöönotto on meneillään kaikilla tehtaillamme Jatkoimme uuden globaalin ERP-järjestelmän käyttöönottoa Jatkoimme yritysostokohteiden kartoittamista läpi koko vuoden Kiinan ja Itävallan tehdaslaajennukset ovat lupamenettely- ja suunnitteluvaiheessa, mutta molempien projektien valmistuminen on siirtynyt vuoteen 2017 Otimme monia askelia matkalla aidosti globaaliksi komposiittialan yritykseksi Exel Composites Oyj 2

3 Liiketoiminnan kulujen kasvu, joka johtuu pääosin organisaation vahvistamiseen tarvittavista lisäresursseista, heikensi kannattavuutta Yhtiön kannattavuutta heikensi liiketoiminnan kulujen kasvu, joka pääosin johtuu organisaation vahvistamiseen tarvittavista lisäresursseista Lisäksi konsernin liiketoimintavolyymi ja liikevaihto, joka kasvoi vain hieman 80,2 (79,3) miljoonaan euroon, oli oletettua pienempi, mikä itsessään huononsi kannattavuutta eräiden tehtaiden heikomman käyttöasteen myötä Joidenkin avainasiakkaiden tilaukset ja loppuasiakkaiden projektit lykkääntyivät toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Ryhdyimme lisätoimenpiteisiin kustannusten kontrolloimiseksi ja myynnin vauhdittamiseksi. Saadut tilaukset alkoivat elpyä vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä Exel Composites Oyj 3

4 Avainluvut tammi-joulukuu 2015 MEUR Muutos-% Liikevaihto 80,2 79,3 1,2 Liikevoitto *) 4,4 8,9-50,3 Liikevoitto, % 5,5 11,2 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta +3,4 +10,7-68,3 Tilauskanta 15,3 12,8-19,6 Saadut tilaukset 83,4 82,3 1,3 Sijoitetun pääoman tuotto % 12,0 25,2 Nettovelkaantumisaste, % 2,0-8,7 Tulos/osake, euroa 0,24 0,48 *Tammi-joulukuun 2015 liikevoitto sisältää -0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä Tammi-joulukuun 2014 liikevoitto sisältää -0,5 miljoonan euron arvonalennuksen Exel Composites Oyj 4

5 Q lyhyesti: Liikevaihto 19,3 (21,1), liikevoitto 0,6 (2,1), saadut tilaukset elpyvät Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 19,3 (21,1) miljoonaa euroa Liikevoitto pieneni 0,6 miljoonaan euroon sisältäen - 0,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (2,1 miljoonaa euroa sisältäen -0,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) ja oli 3,1 % (9,8 %) liikevaihdosta Saadut tilaukset alkoivat elpyä neljännellä neljänneksellä ja kasvoivat kolmannen vuosineljänneksen alhaisesta tasosta Liikevaihto, MEUR 21,1 19,3 16,9 17,5 19,0 18,0 17,1 21,4 21,4 16,9 17,8 21, Q1-Q Liikevoitto, MEUR Tilauskanta, MEUR 10,5 12,8 15,3 Q Q Q Nettorahavirta, MEUR 2,1 Q4 2015: 3,8 1,9 MEUR 0,5 2,9 Q4 2015: 1,5 3,8 MEUR 0,5 3,1 2,3 1,1 1,3 1,9 2,4 1,6 1,7 1,9 2,0 0,7 0,6 0,7 0, Q1-Q Q1-Q Exel Composites Oyj 5

6 Avainluvut Q MEUR Q Q Muutos-% Liikevaihto 19,3 21,2-8,2 Liikevoitto *) 0,6 2,1-70,6 Liikevoitto, % 3,1 9,8 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta +0,5 +3,8-87,5 Tilauskanta 15,3 12,8 19,6 Saadut tilaukset 20,5 18,4 11,1 Sijoitetun pääoman tuotto % 6,8 22,6 Nettovelkaantumisaste, % 2,0-8,7 Tulos/osake, euroa 0,03 0,12 * Loka-joulukuun 2015 liikevoitto sisältää -0,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä ja loka-joulukuun 2015 liikevoitto sisältää -0,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä Exel Composites Oyj 6

7 Markkinaympäristö vuonna 2015: haasteita Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, markkinaympäristö Exelin segmenteissä melko vakaa Yhtäältä yleiset taloudelliset näkymät päämarkkinaalueellamme, Euroopassa, olivat heikot ja haasteelliset vienti Euroopan alueelta Venäjälle hiljeni, mikä vaikutti rakennusteollisuuden kysyntään Toisaalta komposiittirakenteiden yleinen arvolupaus ja edut verrattuna muihin materiaaleihin pysyivät ennallaan Kysyntä oli edelleen hyvällä tasolla Aasiassa useassa markkinasegmentissä tarjoten hyviä mahdollisuuksia komposiittien markkinapenetraatiolle ja kasvulle Pohjois-Amerikassa investoinnit kemian-, öljy- ja kaasuteollisuuden segmenttiin olivat pienempiä johtuen alhaisesta öljyn hinnasta, mikä vaikutti kyseisen segmentin kysyntään suoraan ja muiden segmenttien, kuten kuljetusvälineteollisuuden, kysyntään epäsuorasti Kaiken kaikkiaan globaali markkinaympäristö Exel Compositesin tärkeimmissä markkinasegmenteissä oli melko vakaa vuonna 2015 Exel Composites Oyj 7

8 Markkinaympäristö vuonna 2016: ei merkittäviä muutoksia Euroopassa Vuonna 2016 teollisten investointien odotetaan vähitellen elpyvän Euroopassa Heikko kysyntä Venäjän markkinoilla vaikuttaa edelleen myös Euroopan rakennusteollisuuteen Emme odota Euroopan markkinoiden kokonaisuudessaan muuttuvan merkittävästi Alhainen öljyn hinta vaikuttaa Pohjois-Amerikassa edelleen suoraan kemianteollisuus-, öljy- ja kaasusegmenttiin ja useisiin muihin markkinasegmentteihin epäsuorasti Aasian ja Tyynenmeren alueella megatrendit kuten kaupungistuminen ja energiatehokkuus toimivat edelleen kasvun vetureina Energiatehokkuuteen tähtäävät markkinat, erityisesti kuljetusvälineteollisuus, jatkavat kasvuaan Uusiutuvilla energiamarkkinoilla kuten aurinkoenergiapaneeleissa ja tuuliturbiineissa on nähtävillä joitakin positiivisia merkkejä elpymisestä, mikä kasvattaa komposiittien kysyntää Exel Composites Oyj 8

9 Tilauskanta kasvoi 15,3 (12,8) milj. euroon Konsernin liikevaihto oli 80,2 (79,3) milj. euroa vuonna 2015 Joidenkin avainasiakkaiden tilaukset ja loppukäyttäjäprojektit lykkääntyivät vuoden toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä Saadut tilaukset kasvoivat sekä neljännellä neljänneksellä että koko tilikauden aikana: kasvua neljännellä neljänneksellä 11,1 % 20,5 (18,4) milj. euroon vuonna 2015 kasvua 1,3 % 83,4 (82,3) milj. euroon Tilauskanta oli 15,3 (12,8) milj. euroa MEUR Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Liikevaihto Tilauskanta Exel Composites Oyj 9

10 Vuonna 2015 myynti kasvoi Rakentaminen ja infrastruktuuri asiakastoimialassa sekä Muut sovellukset -asiakastoimialassa Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 80,2 (79,3) milj. euroa Teollisten sovellusten liikevaihto pieneni 0,3 % 47,4 (47,5) milj. euroon Rakentaminen ja infrastruktuuri asiakastoimialan liikevaihto kasvoi 5,6 % 18,4 (17,4) milj. euroon Muut sovellukset asiakastoimialan liikevaihto kasvoi 0,8 % 14,4 (14,3) milj. euroon Asiakastoimialat käsittävät seuraavat markkinat: Rakentaminen ja infrastruktuuri = Rakentaminen ja infrastruktuuri, energiateollisuus Teolliset sovellukset = Telekommunikaatio, paperi-, sähkö-, kone- ja kuljetusvälineteollisuus Muut sovellukset = Puhdistus ja kunnossapito, urheilu ja vapaa-aika, muu teollisuus Liikevaihto asiakastoimialan mukaan, MEUR 13,7 11,2 Exel Composites Oyj 10 2,7 4,6 3,6 4,5 Q Q ,3 14,4 17,4 18,4 47,5 47,4 Q1-Q Q1-Q Muut sovellukset Rakentaminen ja infrastruktuuri Teolliset sovellukset Pyöristyksestä johtuen lukujen summat eivät aina täsmää

11 APAC oli nopeimmin kasvava alue vuonna 2015: kasvua 16,1 % 13,7 (11,8) milj. euroon Muu maailma 1,2 0,7 (+71,4 %) Eurooppa -9,6 % 15,1 16,7 APAC -18,9 % 3,0 3,7 Q4/2015 (MEUR) Q4/2014 (MEUR) Muu maailma Liikevaihto Muu maailma alueella kasvoi 71,4 % vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä, mutta pieneni 10,3 % tammi-joulukuussa 2015 Eurooppa Liikevaihto Euroopassa pieneni 9,6 % vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Tammi-joulukuussa 2015 se pieneni 1,1 % APAC Liikevaihto APAC-alueella pieneni 18,9 % vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä APAC oli nopeimmin kasvava alue tammi-joulukuussa 2015, kasvua 16,1 % Exel Composites Oyj 11

12 kannattavuutta heikensi liiketoiminnan kulujen kasvu ja oletettua pienempi liikevaihto Neljännen neljänneksen liikevoitto pieneni 0,6 (2,1) milj. euroon Vuoden 2015 liikevoitto pieneni 4,4 (8,9) milj. euroon Liiketoiminnan kulujen kasvu, joka johtuu pääosin pitkän aikavälin kasvustrategian toteuttamiseen liittyvistä kuluista, heikensi liikevoittoa Lisäksi konsernin liiketoimintavolyymi ja liikevaihto, joka kasvoi vain 1,2 %, oli oletettua pienempi, mikä itsessään huononsi kannattavuutta eräiden tehtaiden heikomman käyttöasteen myötä Kertaluonteiset erät, -0,4 milj. euroa, liittyvät yritysostokohteiden kartoittamiseen 20% MEUR % 0% -2 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Liikevoitto, MEUR Liikevoitto, % Liikevoittotavoite, % -10% Exel Composites Oyj 12

13 Tammi-joulukuussa 2015 liikevoittoprosentti pieneni 5,5 prosenttiin (11,2 %) MEUR 1-12/ /2014 Muutos % %liike %liike liikevaihdosta Arvo vaihdosta Arvo vaihdosta Liikevaihto 80,2 100 % % Materiaalit ja palvelut -30,0 37,4 % -29,1 36,8 % +0,6 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -25,3 31,5 % -22,7 28,6 % +2,9 Poistot ja arvonalentumiset -2,9 3,6 % -3,0 3,9 % -0,3 Liiketoiminnan muut kulut -18,2 22,6 % -16,1 20,4 % +2,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,7 % 0,7 0,9 % +0,0 Liikevoitto *) 4.4 5,5 % 8,9 11,2 % -5,7 *Tammi-joulukuun 2015 liikevoitto sisältää -0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä Tammi-joulukuun 2014 liikevoitto sisältää -0,5 miljoonan euron arvonalennuksen Exel Composites Oyj 13

14 Liikevoittoprosentti pieneni 3,1 prosenttiin (9,8 %) vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä MEUR Q4/2015 Q4/2014 Muutos % %liikevaihdosta %liike- liikevaihdosta Arvo Arvo vaihdosta Liikevaihto 19,3 100 % 21,1 100 % Materiaalit ja palvelut -7,6 39,4 % -8,0 37,9 % +1,5 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -6,1 31,5 % -6,1 28,8 % +2,7 Poistot ja arvonalentumiset -0,7 3,9 % -0,6 3,0 % +0,9 Liiketoiminnan muut kulut -4,6 23,9 % -4,5 21,2 % +2,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 1,9 % 0,2 0,8 % +1,1 Liikevoitto *) 0,6 3,1 % 2,1 9,8 % -6,7 * Loka-joulukuun 2015 liikevoitto sisältää -0,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä ja loka-joulukuun 2015 liikevoitto sisältää -0,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä Exel Composites Oyj 14

15 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli +0,5 (+3,8) milj. euroa neljännellä neljänneksellä Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen ja oli +0,5 (+3,8) milj. euroa Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4,3 (4,4) milj. euroa 6 Nettorahavirta, MEUR 4 4,4 MEUR 2 0,5 0 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Exel Composites Oyj 15

16 Vahva tase mahdollistaa potentiaaliset investoinnit ja yritysostot 70% 60% 57,1 % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,0 % -10% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Nettovelkaantumisaste, % Omavaraisuusaste, % Exel Composites Oyj 16

17 Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2015 oli 12,0 % (25,2 %) 30% 60 Sijoiteun pääoman tuotto, % 20% 10% 12.0% Sijoitettu pääoma, MEUR 0% Sijoitettu pääoma, MEUR Sijoitetun pääoman tuotto, % Exel Composites Oyj 17

18 Riskit ja epävarmuustekijät Yhtiö on lisännyt resursseja toteuttaakseen pitkän aikavälin kasvustrategiaa. Tämän seurauksena liiketoiminnan kulut ovat kasvaneet Merkittävin lähiajan liiketoimintariski koskee myynnin kasvun jäämistä ennustettua pienemmäksi. Tämä vaikuttaisi yhtiön kannattavuuteen negatiivisesti Lisäksi merkittävä osa Exel Compositesin liikevaihdosta on peräisin eräistä avainasiakkaista ja markkinasegmenteistä, joiden negatiivinen kehitys voisi nopeasti huonontaa yhtiön kannattavuutta Yhtiö on jatkanut mahdollisten yritysostokohteiden kartoittamista. Akvisitioiden hinta saattaa perustua sellaisiin hyötyihin ja synergioihin, mitkä eroavat suunnitellusta Alhaisen kysynnän jatkuminen Australian markkinoilla voi edellyttää sellaisia lisätoimenpiteitä, jotka voivat johtaa kertaluonteisiin eriin Exel Composites Oyj 18

19 Tulos per osake oli 0,03 (0,12) euroa 0,30 Tulos/osake neljännesvuosittain 0,20 0,10 0,12 EUR 0,00 0,03-0,10-0,20 *) Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q * Q tulos/osake luku oli negatiivinen johtuen 2,5 miljoonan euron arvonalentumisesta Exel Composites Oyj 19

20 Vuonna 2015 ylin kurssi oli 9,85 (8,80) euroa ja alin kurssi 6,32 (5,56) euroa Osakkeen kurssikehitys tammikuu 2010 helmikuu ,6 (49,1 %) prosenttia osakkeista vaihdettiin vuonna 2015 Vuonna 2015 ylin kurssi oli 9,85 (8,80) euroa ja alin kurssi 6,32 (5,56) euroa Markkina-arvo oli 77,7 (99,8) milj. euroa P/E-luku : 27, : 17, : 22, : 34, : 11,5 Lähde: Kauppalehti Exel Composites Oyj 20

21 Hallituksen ehdotus vuoden 2016 yhtiökokoukselle: osinko/osake 0,22 euroa ExelCompositesOyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osinkopolitiikan muuttamisesta. Vuosittain osinkona jaetaan vähintään (aiemmin: noin ) 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat. TIlikausi Osinko P/E-luku ,22 * 92 % ,20 42 % ,00 Ei osinkoa, mutta osakkeenomistajille jaettiin varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta. P/E-luku 192 % , % ,50 75 % ,50 88 % ,25 45 % ,00 0 % , % , % ,40 51 % *Hallituksen ehdotus vuoden 2016 yhtiökokoukselle Exel Composites Oyj 21

22 Strategian toteutus jatkuu vauhdikkaasti Pitkän aikavälin kasvustrategiaa alettiin toteuttaa suunnitelmallisesti vuonna Strategian kulmakivet ovat: kasvun nopeuttaminen Kiinassa laajentuminen uusiin sovelluksiin aidosti globaalin markkina-aseman luominen kasvu uusien teknologioiden avulla Haluamme erottua kilpailijoistamme selkeillä arvolupauksilla olemalla globaalisti paikallinen korkealaatuisella palvelulla maailmanluokan operaatioilla Edistimme strategisia hankkeita vahvistamalla organisaatiotamme kehittämällä osaamistamme parantamalla prosessejamme lisäämällä joustavuutta ja kasvattamalla tuotantokapasiteettia Exel Composites Oyj 22

23 Tehdaslaajennukset Kiinassa ja Itävallassa ovat lupamenettely- ja suunnitteluvaiheessa Käynnistimme tehdaslaajennukset Kiinassa ja Itävallassa Kiinan yksikön laajentamiseen liittyvien lupien hakeminen ja hankkeen suunnittelu jatkuvat, mutta näemme ettei laajennus valmistu vuoden 2016 aikana Itävallan laajennusprojektiin liittyvä maanhankinta ja lupine hakeminen jatkuvat, mutta laajennusprojektin valmistuminen on viivästetty vuodelle 2017 johtuen Keski-Euroopan arvioitua heikommasta markkinatilanteesta Uuden konserninlaajuisen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönottoa on jatkettu Käyttöönotto kaikissa liiketoimintayksiköissä tapahtuu asteittain vuosien 2016 ja 2017 aikana Exel Composites Oyj 23

24 Näkymät vuodelle 2016 Yhtiö jatkaa uuden strategiansa toteuttamista keskittyen operatiiviseen tehokkuuteen ja globaalin tuotantokapasiteetin optimointiin. Liikevoiton, pois lukien kertaluonteiset erät, arvioidaan kasvavan vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. Exel Composites Oyj 24

25 Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeiden lkm Osuus osakkeista % Skandinaviska Enskilda Banken AB (hallintarek.) ,5 Nordea Pankki Suomi Oyj (hallintarek.) ,0 Nordea Fennia Fund ,1 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia ,0 OP-SuomiPienyhtiöt sijoitusrahasto ,9 Fondita Nordic Micro Cap sijoitusrahasto ,8 Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 443,234 3,7 SvenskaHandelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminta (hallintarek.) ,0 OP-Delta-sijoitusrahasto ,5 Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt ,3 Exel Compositesilla oli (2 686) osakkeenomistajaa Exel Composites Oyj 25

26 Taloudellinen raportointi vuonna 2016 Exel Composites muuttaa talousraportointikäytäntöään alkaen. Osavuosikatsausten sijaan yhtiö julkistaa kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta avainlukuja ja tietoja liiketoiminnan kehittymisestä pörssitiedotteella. Vuonna 2016 julkaistaan seuraavat talouskatsaukset: Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2016 Vuoden 2015 vuositilinpäätös julkaistaan sähköisessä muodossa Exel Composites Oyj 26

27 Lisätietoja Exel Compositesin verkkopalvelussa Exel Compositesin verkkopalvelu: Lisätietoja Riku Kytömäki toimitusjohtaja Mikko Kettunen talous- ja hallintojohtaja Exel Composites Oyj 27

Q2 2015 OSAVUOSIKATSAUS

Q2 2015 OSAVUOSIKATSAUS Q2 2015 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.2015 Riku Kytömäki toimitusjohtaja Exel Composites Oyj Q2 2015 lyhyesti Liikevaihto oli 21,4 (21,4) miljoonaa euroa vuoden 2015 toisella neljänneksellä, ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Q3 2015 OSAVUOSIKATSAUS

Q3 2015 OSAVUOSIKATSAUS Q3 2015 OSAVUOSIKATSAUS 23.10.2015 Riku Kytömäki toimitusjohtaja Exel Composites Oyj Q3 2015 lyhyesti Liikevaihto oli 18,0 (19,0) miljoonaa euroa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Liikevoitto pieneni

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 17.3.2016 Riku Kytömäki toimitusjohtaja Exel Composites Oyj Toimitusjohtajan katsaus Esityksen sisältö Strategia 2015 lyhyesti Osinkoehdotus Markkinakatsaus Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Q1 2015 OSAVUOSIKATSAUS

Q1 2015 OSAVUOSIKATSAUS Q1 2015 OSAVUOSIKATSAUS Scandic Hotel Simonkenttä 6.5.2015 Riku Kytömäki Toimitusjohtaja Exel Composites Oyj Q1 2015 lyhyesti Exel Composites kasvoi 20,7 % Liikevaihto kasvoi 20,7 % Liikevoitto parani

Lisätiedot

Q3 2014 osavuosikatsaus Exel Composites Oyj

Q3 2014 osavuosikatsaus Exel Composites Oyj Q3 2014 osavuosikatsaus Exel Composites Oyj Riku Kytömäki, President and CEO 4.11.2014 Q3 lyhyesti Markkinakysynnässä on ollut näkyvillä merkkejä elpymisestä. Liikevaihto kasvoi 11 % ja liikevoitto kasvoi

Lisätiedot

Q Exel Composites Oyj. Riku Kytömäki, toimitusjohtaja

Q Exel Composites Oyj. Riku Kytömäki, toimitusjohtaja Exel Composites Oyj Riku Kytömäki, toimitusjohtaja 7.5.2014 Q1 lyhyesti Markkinakysynnässä on ollut näkyvillä merkkejä elpymisestä Markkinakysynnässä on ollut näkyvillä merkkejä elpymisestä, mikä on johtanut

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2015 Exel Composites Oyj Toimitusjohtajan katsaus

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2015 Exel Composites Oyj Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 26.3.2015 Exel Composites Oyj Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Esityksen sisältö 2014 lyhyesti Tilinpäätös 2014 Markkinakatsaus Osakekurssin kehitys ja suurimmat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Exel Composites Oyj

Tilinpäätös 2014 Exel Composites Oyj Tilinpäätös 2014 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 13.2.2015 Q4 lyhyesti Viimeinen vuosineljännes oli vahva: liikevaihto kasvoi 18,6 % ja liikevoitto parani 39,2 % Liikevaihto kasvoi 18,6

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2010 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Q1 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 15,7 (18,5) M ollen 15,4 % alempi

Lisätiedot

Exel Compositesin strategia 2014 2018

Exel Compositesin strategia 2014 2018 Exel Compositesin strategia 2014 2018 Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 4. marraskuuta 2014 Komposiittien markkinakysynnän odotetaan kasvavan sekä määrässä että arvossa mitattuna Komposiittimarkkinat Materiaalimarkkinoita

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus Q1 2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Ensimmäinen vuosineljännes oli vahva Liikevaihto kasvoi 21,5 (15,7) miljoonaan euroon eli 37,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja 24.7.2014

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja 24.7.2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Riku Kytömäki, toimitusjohtaja 24.7.2014 Exel Composites on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja jolla on yli 50 vuoden kokemus kasvusta ja innovaatiosta

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta 2.9.2013 Exel Composites Reinforcing Your Business Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Tilinpäätös Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Tilinpäätös Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 13.2.2009 Q4/2008 ja vuosi 2008 lyhyesti Q4/2008 lyhyesti Konserni Konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto 22,1 (28,1) MEUR Konsernin neljännen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business Helsingin Osakesäästäjien Pörssi-ilta 18.3.2014

Exel Composites Reinforcing Your Business Helsingin Osakesäästäjien Pörssi-ilta 18.3.2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Helsingin Osakesäästäjien Pörssi-ilta 18.3.2014-1 - Exel Compositesilla on 8 tuotantolaitosta 7 maassa. Yli 95 % tuotteista myydään Suomen ulkopuolelle noin 50

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta 2.9.2013 Exel Composites Reinforcing Your Business Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE klo (17)

EXEL COMPOSITES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE klo (17) EXEL COMPOSITES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2016 klo 9.00 1 (17) Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote Q4 2105 lyhyesti - Liikevaihto oli 19,3 miljoonaa euroa, 8,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Varsinainen yhtiökokous 31.3.2010 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Sisältö Konsernin rakennemuutos ja taloudellinen asema Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Q tammi-maaliskuu. Liiketoimintakatsaus

Q tammi-maaliskuu. Liiketoimintakatsaus Q1 2018 tammi-maaliskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2018 Detection Technology Q1: Myynti käynnistyi hitaasti, hyvä kannattavuus Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2012 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2013-2 - Vuosi 2012 oli haasteellinen

Lisätiedot

Kamux tilinpäätöstiedote 2018

Kamux tilinpäätöstiedote 2018 Kamux tilinpäätöstiedote 218 1.3.219 Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski Talousjohtaja Tapio Arimo Sisältö Vuosikatsaus 218 Q4 ja 218 lyhyesti Taloudellinen kehitys Näkymät ja taloudelliset tavoitteet Yhteenveto

Lisätiedot

Kamux Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2018

Kamux Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2018 Kamux Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 218 23.8.218 Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski Talousjohtaja Tapio Arimo Sisältö Puolivuosikatsaus 218 Q2/218 lyhyesti Taloudellinen kehitys Näkymät ja taloudelliset

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 6.4.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Sisältö Vuosi 2010 lyhyesti Tilinpäätös 2010 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet ja strategia 2 Vuosi 2010 lyhyesti

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Riku Kytömäen katsaus Exel Composites

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Riku Kytömäen katsaus Exel Composites YHTIÖKOKOUS 2017 Toimitusjohtaja Riku Kytömäen katsaus 4.4.2017 Exel Composites Vuonna 2016 liiketoimintaympäristö pysyi haastavana Yleisesti heikentynyt kysyntä ja tiukentunut kilpailutilanne avainmarkkina-alueilla

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS klo (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS klo (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.10. klo 9.00 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q3 lyhyesti - Liikevaihto oli 18,0 miljoonaa euroa (Q3/: 19,0 miljoonaa euroa) - Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2011. 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2011. 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2011 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2011: Hyvää kehitystä haastavassa ympäristössä Q4/2011 Q4/2010 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Kamux Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2018

Kamux Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2018 Kamux Osavuosikatsaus tammi syyskuu 218 22.11.218 Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski Talousjohtaja Tapio Arimo Sisältö Osavuosikatsaus 218 Q3/218 lyhyesti Taloudellinen kehitys Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Q1/2019 tulos. Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

Q1/2019 tulos. Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja Metso Q1/2019 tulos Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja 25.4.2019 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS klo (11 )

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS klo (11 ) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.11. klo 9.00 1 (11 ) EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Q3 lyhyesti: o Liikevaihto kasvoi 19,0 miljoonaan euroon, kasvua 11,0 prosenttia edellisvuodesta (Q3/: 17,1

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja

TAMMI-KESÄKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja TAMMI-KESÄKUU 21 22.7. 21 Heikki Malinen, toimitusjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Katsaus vuoden 21 ensimmäiseen vuosipuoliskoon Katsaus liiketoimintaryhmittäin Konsernin taloudellinen asema Vuoden 21 näkymät

Lisätiedot

Q tammi-syyskuu. Liiketoimintakatsaus

Q tammi-syyskuu. Liiketoimintakatsaus Q3 2018 tammi-syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2018 Detection Technology Q3: Hyvä tulos, lääketieteen sovellukset kirittivät kasvuun Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.7.2015 klo 10.00 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.7.2015 klo 10.00 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.7. klo 10.00 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q2 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,4 miljoonaa euroa (Q2/: 21,4 miljoonaa euroa) - Liikevoitto pieneni 1,3

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Kamux Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski Väliaikainen talousjohtaja Milla Kärpänen

Kamux Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski Väliaikainen talousjohtaja Milla Kärpänen Kamux Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 219 1.5.219 Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski Väliaikainen talousjohtaja Milla Kärpänen Sisältö Osavuosikatsaus Q1/219 Q1/219 lyhyesti Taloudellinen kehitys Näkymät

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

"Asiakaskysyntä jatkui heikkona, kustannussäästöjä toteutettu" Exel Composites Oyj

Asiakaskysyntä jatkui heikkona, kustannussäästöjä toteutettu Exel Composites Oyj "Asiakaskysyntä jatkui heikkona, kustannussäästöjä toteutettu" Exel Composites Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016 Avainluvut tammi-kesäkuu 2016 Liikevaihto, miljoonaa euroa Saadut tilaukset, miljoonaa

Lisätiedot

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 14.2.19 Markkinatilanne Liiketoimintaympäristö 18 Markkinatilanne hyvä Liiketoimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia Positiivinen kehitys jatkui tärkeimmillä markkina-alueilla

Lisätiedot

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Toukokuu 2014

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Toukokuu 2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Toukokuu 2014 Exel Composites on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja jolla on yli 50 vuoden kokemus kasvusta ja innovaatiosta Maailman johtava, vuonna

Lisätiedot

Q3/2018 tulos. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

Q3/2018 tulos. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso Q3/2018 tulos Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja 26.10.2018 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ TULOSTIEDOTE ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ TULOSTIEDOTE ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ TULOSTIEDOTE 1.1. - 31.12.22 ESITYS 5.2.23 Liikevaihdon jakautuma 1-12/22 Joustopakkaukset 72,1 milj. euroa 41,3 % Nauhatuotteet 13,2 milj. euroa 7,5 % 174,8 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

VMP Oyj Puolivuosikatsaus. tammi-kesäkuu Juha Pesola, toimitusjohtaja Jarmo Korhonen, talousjohtaja

VMP Oyj Puolivuosikatsaus. tammi-kesäkuu Juha Pesola, toimitusjohtaja Jarmo Korhonen, talousjohtaja VMP Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018 29.8.2018 Juha Pesola, toimitusjohtaja Jarmo Korhonen, talousjohtaja Sisältö 1. VMP:n Q2/18 lyhyesti 2. Taloudellinen kehitys 3. Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote 10.2.2016 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä vuonna 2015 Markkinatilanne Kalmarissa ja Hiabissa hyvä, mutta haastava MacGregorissa

Lisätiedot

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Määrätietoisesti eteenpäin 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.7.2014 Oriola-KD tammi-kesäkuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,3 (6,0) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2 2011 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 15.2.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suunta epävarma Rakentamisen aktiviteetti alhaisella tasolla kaikilla

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2018 Ensimmäisen neljänneksen tulos 25.4.2018 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja 25.2.2009

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja 25.2.2009 Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja 25.2.2009 IR: Päivi Antola, tel +358 10 862 1140 1 Hyvä kehitys jatkui neljännelle neljännekselle Jatkavien liiketoimintojen liikevaihto nousi

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Tilinpäätös 28 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 12.2.29 Vuosi 28 Liikevaihto kasvoi 2 %:lla vertailuvuodesta ja oli 54, milj. euroa (421,9 milj. e) Liiketulos 28,3 milj. euroa (1,6 milj. e) Ilman

Lisätiedot

Toinen vahvan kehityksen vuosi

Toinen vahvan kehityksen vuosi Toinen vahvan kehityksen vuosi Tanskan konevuokrausliiketoiminnan myynti vaikutti lukuihin 2018 kohokohdat Liikevaihto ja vertailukelpoinen kannattavuus paranivat 2 LIIKEVAIHTO 711,7 (685,5) miljoonaa

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/

Osavuosikatsaus 1-3/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2008 29.4.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja Q1 Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat 1-3/2008 Liikevaihto ja liikevoitto hyvässä kasvussa Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa, kasvu

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot