Puhdasilmaratkaisut. CamCleaner. -ilmanpuhdistimet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhdasilmaratkaisut. CamCleaner. -ilmanpuhdistimet"

Transkriptio

1 Puhdasilmaratkaisut CamCleaner -ilmanpuhdistimet

2 2

3 Poista pienimmät ongelmat, ennen kuin ne kasvavat isoiksi. CamCleaner-sarja sisältää patentoituja ilmanpuhdistimia, joiden HEPA- suodattimet ovat markkinoiden tehokkaimmat. Nämä laitteet on suun- niteltu täydentämään tilojen olemassa olevia ilmanvaihtojärjestelmiä. Niiden avulla vähennät energiakustannuksia, tehostat tuotantoa ja luot entistä terveellisemmän työympäristön, jossa on vähemmän pölyä ja haitallisia hiukkasia. Seuraavilta sivuilta voit lukea, kuinka CamCleaner tekee ilmasta helpompaa hengittää. Ymmärrät myös, että säästät rahaa huolehtimalla pienimmistä ongelmista - ennen kuin ne kasvavat isoiksi. 3

4 Konsentraatio - pitoisuus Camfil Nämä edut saavutat, kun sijoitat CamCleaner-ilmanpuhdistimeen: Pienemmät energiakustannukset Tehokkaassa ilmanpuhdistuksessa sisäilmaa kierrätetään, mikä vähentää ulkoilman otto- ja lämmitystarvetta. Tilat lämpenevät entistä tehokkaammin, ja energiakustannukset vähenevät. Tehokkaampi tuotanto CamCleaner-järjestelmän avulla voidaan muodostaa ilmanpuhdistusalueita. Herkkiä pintoja ympäröivä ilma pidetään erittäin puhtaana, vaikka tilojen muissa osissa ei vaadita samaa puhtaustasoa. Näin vähennetään kustannuksia sekä lian ja pölyn aiheuttamia toimintahäiriöitä. siivottavat tilat pysyvät puhtaana pidempään. Siivoustarve pienenee jopa 50 prosenttia. Terveemmät työntekijät Huono ilma voi aiheuttaa päänsärkyä, astmaa ja hengitysteiden ärtymistä. Ilman epäpuhtaudet heikentävät työntekijöiden terveyttä ja suorituskykyä. Puhdas ilma puolestaan vähentää sairauspoissaoloja sekä edistää työkykyä ja hyvinvointia. Puhtaampi ympäristö Käytämme Absolute-suodattimia sen vuoksi, että ne puhdistavat mekaanisesti eivätkä sähköstaattisesti. Sähköstaattiset suodattimet ja Pienempi siivoustarve Jos haluat pienentää siivoustarvetta, tehosta ilmanpuhdistusta. Suodattimemme puhdistavat ilman ja poistavat pölyn. Kun ilmassa ei hybridisuodattimet vapauttavat ilmaan haitallisia kemikaaleja, kuten otsonia ja vapaita radikaaleja. Kaikki suodattimemme on ympäristömerkitty, luokitettu ja standardoitu. ole hiukkasia eikä pölyä, yrityksesi tuotteet ovat turvassa. Vaikeasti 100% Hiukkasjakauma Hiukkasten massa Hiukkasten lukumäärä Molekyylit 0% Pienhiukkaskasaumat Is o t h i uk k as e t 0,001 µm 0,01 µm 0,1 µm 1 µm 10 µm Nanohiukkaset Ultrahiukkaset Pienhiukkaset Kittelson, 1998 et al. 4 Jos ilman nanohiukkaset asetettaisiin vierekkäin, niiden muodostama pinta-ala olisi tuhansia kertoja suurempi kuin isompien hiukkasten vastaava ala. Kaavion punainen kuvaaja osoittaa, että 99 prosenttia ympäristön hiukkasista on nanohiukkasia. Vähintään 2,5 mikrometrin kokoisia hiukkasia on vähemmän, mutta ne painavat enemmän. Nanohiukkaset kerääntyvät vähitellen yhteen ja muodostavat suurempia hiukkasia.

5 5

6 Camfil Puhdas ilma vähentää kustannuksia. CamCleaner poistaa ilmasta pienimmätkin hiukkaset. Tehokkaiden HEPA-suodattimiemme ansiosta CamCleanerista poistuva ilma vastaa puhtaudeltaan ilmanvaihtojärjestelmän läpi kolme kertaa kulkenutta ilmaa. Ilman puhdistumisen lisäksi CamCleanerin etuihin lukeutuvat lämmityksen tehostuminen ja energiakustannusten väheneminen. CamCleaner-ilmanpuhdistinta voidaan käyttää täydentämään tilan olemassa olevaa ilmanvaihtojärjestelmää. Tällöin kierrätettävä ja puhdistettava ilma on lämmintä huoneilmaa, mikä vähentää kylmän ulkoilman otto- ja lämmitystarvetta. CamCleaner vähentää kustannuksia etenkin korkeissa huoneissa ja talvisaikaan. Koska lämmin ilma kohoaa ylöspäin, lämpötila katonrajassa on korkeampi kuin lattiatasossa. CamCleaner sekoittaa ilman ja tasoittaa samalla lämpötilaerot. Ilman lämpötila lattiatasossa nousee, mikä puolestaan pienentää lämmitysjärjestelmän kuormitusta. CamCleanerin kustannuksia vähentäviin vaikutuksiin kuuluu myös se, että puhdas ilma pidentää valaistuksen, trukkien, varastointijärjestelmien ja muiden teknisten laitteistojen käyttöikää. Kattoon asennettu CamCleaner poistaa ilmasta tehokkaasti sekä nanohiukkaset että näkyvän pölyn. Samalla ilma sekoitetaan siten, että se on entistä lämpimämpää lattiatasossa. 6

7 Parempi työympäristö Huono ilmanlaatu heikentää työntekijöiden terveyttä ja suorituskykyä. Bakteerit, virukset, pöly ja ilman haitalliset hiukkaset voivat aiheuttaa silmien kirvelyä, päänsärkyä ja nenän tukkoisuutta. Ne voivat myös johtaa astmaan ja hengitysteiden ärtymiseen. CamCleaner puhdistaa ilman ja poistaa nämä ongelmat tehokkaasti. Työteho paranee, sairauspoissaolot vähenevät ja hyvinvointi lisääntyy. Samalla huomaat, ettei hyllyille, varastotuotteisiin, huonekaluihin ja laitteistoihin kerry enää pölyä yhtä nopeasti kuin ennen. Yrityksesi tuotteet ovat turvassa ja tuotanto tehostuu. Vaikeasti siivottavat tilat pysyvät puhtaana pidempään. Siivoustarve pienenee usein jopa puoleen. Dieselpäästöjen nanohiukkaset ovat kerääntyneet keuhkorakkuloihin. Tämä voi ajan myötä johtaa sydän- ja verisuonisairauksiin. Ongelma on erityisen yleinen rakennuksissa, joiden ympärillä on vilkasta liikennettä. CamCleanerin erittäin tehokas HEPA-suodatin poistaa ilmasta pienimmätkin hiukkaset. Ilmaa on helpompi hengittää, henkilökunta voi paremmin ja siivoustarve pienenee. 7

8 Camfil Isoissa toimitiloissa ilmanlaadun vaatimuksissa voi olla Ilmanpuhdistusalueilla ilmanlaadusta huolehditaan erityisen tarkasti. eroja rakennuksen eri osissa suoritettavien työtehtävien mukaan. Vaikka perusilmastointijärjestelmä on sama kaikkialla, CamCleanerin avulla voi määrittää erilaisen puhtaustason tilojen eri osille. Tämä pätee myös väliseinättömiin halleihin. Järjestelyn tekee mahdolliseksi CamCleanerin kyky siirtää ilmaa pitkiä matkoja ja tuoda sitä rakennuksen erityistä ilmanpuhtautta vaativiin osiin. CamCleaner-yksiköt optimoivat ilman virtauksen vastaamaan yrityksesi tarpeita. Kuva on otettu pullottamossa, jonka lasiseinien ympäröimässä tilassa tarvitaan erityisen puhdasta ilmaa. Ulkoilma imetään CamCleaner-ilmanpuhdistimeen, josta se kulkee erittäin tehokkaan HEPA-suodattimen läpi pullotustiloihin. 8

9 CamCleanerin käyttötapaesimerkkejä Jäteilma Hyvä ilmanlaatu Parempi ilmanlaatu H 1 3 Tuloilma Puhdistusjärjestelmä koostuu kahdesta ilmanpuhdistimesta. Tuloilma aiheuttaa ylipaineen tilassa 1. Ilmanpuhdistimessa käsitelty ilma siirtyy tilaan 2. Siellä se kulkee toisen CamCleaner-laitteen läpi, mikä parantaa ilmanlaatua entisestään. Ilmanpuhdistimiin voidaan asentaa erilaisia tehokkaita suodattimia käyttötarkoituksen mukaan. Tässä esimerkissä tilan 1 epäpuhdas tuloilma puhdistetaan H13-suodattimella. Tätä menetelmää käytetään muun muassa tuotantotiloissa ja ilmasuluissa. J ä t e i l m a H y v ä I l m a n l a a t u Ylipaine Puhdistettu tuloilma aiheuttaa ylipaineen, kuten edellisessä esimerkissä. Näin tilaan saadaan aikaan täysin hallittava sisäilmasto. Tämä on tarpeen tiloissa, joissa esimerkiksi tehdään asennus- tai sähkötöitä, käsitellään elintarvikkeita tai valmistetaan herkkiä komponentteja. L i k a i n e n i l m a P u h d a s i l m a Alipaine Tässä esimerkissä ilma imetään tilasta, puhdistetaan ja vapautetaan toiseen tilaan. CamCleanerin avulla on mahdollista puhdistaa ilma monta kertaa ennen vapauttamista. Näin ilmanlaatua voidaan hallita erittäin tehokkaasti. Alipainetta käytetään esimerkiksi rakennustyömailla ja teollisuushalleissa, joissa pieni, paljon epäpuhtauksia tuottava yksikkö on tarpeen eristää muista tiloista. Puhdas alue Likainen alue Ilmanpuhdistusalue avoimessa tilassa Tässä esimerkissä ilma puhdistetaan CamCleaner-yksikön HEPAsuodattimella. Puhdistettu ilma muodostaa muodostaa ilmaverhon, joka jakaa tilan ilmanlaadultaan kahteen erilaiseen osaan. 9

10 Camfil Kolme esimerkkiä CamCleaner- järjestelmän eduista Varastointi/tuotanto m 2 Ongelma: m 2 varastotilaa, tuotteet likaisia Epäterveelliset työskentelyolosuhteet Alhainen lämpötila oleskeluvyöhykkeellä talvikaudella Ratkaisu: Huoltosopimus, joka kattaa 33 pilareihin, lattialle ja kattoon asennettua CamCleaner yksikköä ja 15 lattialla seisovaa CamCleaner yksikköä Vakioilmavirta Käyttö ja puhaltimen nopeuden ja ilmavirran säätö keskusvalvontajärjestelmän tai internetin välityksellä. Tulos: Entistä korkeampi lämpötila talvikaudella Korkeampi keskilämpötila lattiatasossa Entistä parempi työympäristö 50 prosenttia parempi ilmanlaatu Entistä pienempi siivoustarve Kammiollinen yleisilmanvaihto- ja puhdistusjärjestelmä CamCleaner

11 Palvelintila m 2 Ongelma: Palvelintilan muutostyöt, kokonaispinta-ala m 2 Riittämätön ilmanlaadun valvonta Riittämätön lämpötilan hallinta Ratkaisu: Muutostöiden yhteydessä asennettiin 16 CamCleaner yksikköä: kaksi kumpaankin palvelinhuoneeseen ja useita yksiköitä ilmastointikammioihin. Tulos: Optimaalinen ilmanlaatu ja lämpötila. Palvelinhuone voitiin pitää toiminnassa muutostöiden aikana. Entistä pienempi energiankulutus Varastointi/logistiikka m 2 Ongelma: Pölyä ja likaa m 2 varastotiloissa Epäterveelliset työskentelyolosuhteet Vikoja pakkauslaitteiden optisissa laitteissa ja antureissa Ratkaisu: Viisi pilareihin asennettua CamCleaner CC6000 -yksikköä Vakioilmavirtaohjaus Hiukkasten reaaliaikainen mittaus Käyttö, puhaltimen nopeuden säätö ja ilmavirran säätö keskusvalvonnan tai internetin välityksellä Tulos: Ei enää vikoja pakkauslaitteiden antureissa Vähemmän häiriöitä ja käyttökatkoksia Entistä parempi työympäristö 50 prosenttia parempi ilmanlaatu Pienemmät energiakustannukset tasisemman keskilämpötilan ansiosta Pienempi ilmanvaihtojärjestelmän kuormitus tehokkaan suodatuksen ansiosta Lattialla seisova CamCleaner

12 Camfil CamCleaner-järjestelmälle ovat ominaisia tehokas puhdistusvaikutus, energiansäästö ja lähes äänettömät Patentoitu teknologia estää pieniä hiukkasia kasvamasta isoiksi ongelmiksi. toiminnot. Toisin kuin markkinoiden kaikki muut suodattimet, meidän HEPA-suodattimemme pystyvät poistamaan ilmasta kaikkein pienimmätkin hiukkaset. CamCleaner on ainutlaatuinen myös siinä suhteessa, että se voi imeä ilmaa kahdesta suunnasta. Tämän ominaisuuden ansiosta tilojen eri osien ilmanpuhdistuksen taso voidaan säätää tarpeiden mukaan ja erittäin tehokkaasti. Sisäänrakennetut anturit, jotka säätelevät sisäilmastoa automaattisesti, voi hankkia lisävarusteina. Ilmanlaatua säädellään tiloissa työskentelevien henkilöiden määrän mukaan. CamCleaner ja CamCleaner laitteet voidaan liittää ModBus-järjestelmään etähallintaa CamCleaner 6000 ja suodattimien vaihtotarpeen tarkistusta varten. 1. Ensin ilma läpäisee kaksi esisuodatinta tavallisesti käytetään EcoPleat-kasettisuodattimia tai pussisuodattimia. 2. Esisuodattimien takana sijaitsee HEPA-suodatin, joka sisältää ainutlaatuisen, ympäristöä säästävän Absolute-suodattimen. Se on niin tehokas, että poistuva ilma vastaa puhtaudeltaan ilmanvaihtojärjestelmän läpi kolme kertaa kulkenutta ilmaa. Erittäin suuren suodatuspinnan ansiosta laite on pitkäikäinen ja tehokas. Kun olet huolellinen esisuodattimien vaihdossa, voit pidentää HEPA-suodattimen käyttöikää entisestään CamCleaner-yksikön ainoa liikkuva osa on puhallin. Puhallin on asennettu suodattimien alle. Se luo tasaisen alipaineen puhdistetun ilman kammioon, joka sijaitsee suodattimien takana. EC-puhaltimiemme energiankulutus on pieni, ja niitä voi ohjata Internetin kautta. Voit optimoida ilmanpuhdistusjärjestelmän tilanteen mukaan ja tarkistaa suodattimien vaihtotarpeen. 4. Ilmanpoistoaukot sijaitsevat kahdella sivulla. Pyöreän vakioliitännän halkaisija on 315 mm, ja 3. Kaikissa CamCleaner- äänenvaimentimen voi asentaa malleissa on vähintään kaksi toiselle tai kummallekin sivulle. tuloaukkoa. Sen ansiosta ilmaa voidaan ottaa, puhdistaa ja sekoittaa kahdesta eriläm- 5 4 CamCleaner 6000 on yhteensopiva useimpien poistoputkikokojen kanssa, mutta sen voi myös antaa pöisestä tilasta. kierrättää ilmaa paikallisesti ilman erillisiä kanavistoja. 12

13 CamCleaner-ilmanpuhdistusyksiköiden sijoittelussa otetaan huomioon tilojen olemassa oleva ilmanvaihto, lämpötilaolosuhteet CamCleaner- järjestelmän sijoittelu sekä pöly- ja hiukkaspäästöalueet. Seuraavassa on esimerkkejä laitteiston sijoittelusta erilaisissa tiloissa. Ulko-/ tuloilma Suodatin Katto- vyöhyke + 22 C L a t t i a - v y ö h y k e C Korkean tilan lämmöntasaus Ilmanvaihto tuo huoneeseen hapekasta ilmaa. Koska huone on korkea, CamCleaner asennetaan sisäkattoon. Sieltä käsin se parantaa koko tilan sisäilmastoa. Lämmin ilma kohoaa ylöspäin, minkä vuoksi lämpötila katonrajassa on yleensä korkeampi kuin lattiatasossa. CamCleaner sekoittaa ilman siten, että se on entistä lämpimämpää lattiatasossa. Tämä vähentää lämmityskustannuksia. Ulko-/tuloilma Suodatin Hyvä ilmanlaatu Puhdasta ilmaa Korvausilmanvaihdon suodatus Korvausilmanvaihdossa tuloilma liikkuu lattiatasossa ja pysyy muuta huoneilmaa kylmempänä. CamCleaner-järjestelmän poistoaukot suunnataan tuloilman liikkeen suuntaisesti siten, että ilma virtaa laitteiston läpi ja samalla tasaa lämpöä. Ulko-/tuloilma Suodatin T u l o - i l m a Isot hiukkaset Puhdasta ilmaa Pienhiukkasia Puhdasta ilmaa Ilmanpuhdistus lattiatasossa ja katonrajassa Korkeissa huoneissa tehokkain ratkaisu saadaan yhdistämällä kattoon asennettava CamCleaner-yksikkö ja lattiayksikkö. Suuret hiukkaset laskeutuvat huomattavasti nopeammin kuin nanohiukkaset. Tässä järjestelmässä eri hiukkastyypit voidaan käsitellä siellä, missä niitä eniten esiintyy. 13

14 Kuinka puhdasta ilma on yrityksesi tiloissa? Ulkoilma Sisältää noin hiukkasta/m 3. Yleisen ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet Markkinoiden johtavien, F7- Ei CamCleaner-järjestelmää hiukkasta/m 3 läpäisee suodattimen ja luokitettujen suodattimiemme minimierotusaste on 56 jää sisäilmaan. prosenttia. Ulkoilma Sisältää noin hiukkasta/m 3. Yleisen ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet Markkinoiden johtavien, F7- luokitettujen suodattimiemme minimierotusaste on 56 CamCleaner asennettu CamCleanerin HEPA-suodatin poistaa 99,93 prosenttia sisäilman hiukkasista. Puhdas ilma Sisäilmaan jää vain hiukkasta/m 3. prosenttia. 14

15 Camfil IAQ-analyysi ilmanlaadun mittaus ja valvonta reaaliajassa Sisäilman laadun analyysissa (IAQ) selvitetään ilman hiukkaspitoisuus. Voit täydentää CamCleaner-järjestelmääsi valinnaisella Camfil IAQ -analyysilla, joka antaa reaaliaikaisen kuvan yrityksesi tilojen ilmanlaadusta. Valvomme ilmanlaatua ja tallennamme mittaustulokset IAQ-tietokantaan. Se sisältää miljoonia mittausarvoja ja vertailutuloksia, jotka on saatu tutkimalla sisäympäristöä ja ilmanlaatua. Asiakkaamme voivat tarkastella analyyseja reaaliajassa mittaushetkellä ja verrata tuloksia helposti keskenään. taa varten. Jos laskennassa havaitaan epätavallinen hiukkasjakauma tai muu odottamaton ongelma, suoritamme analyysin pyyhkäisyelektronimikroskoopin (SEM) ja röntgenspektrometrin (EDAX) avulla. Tarpeen mukaan analysoidaan hiukkasten määrä, massa ja rakenne sekä ilma- ja elementtipitoisuuden kemiallinen rakenne. Meillä on tällä alalla yli 10 vuoden kokemus. Jatkotutkimusten osalta teemme yhteistyötä useiden maailman johtavien laboratorioiden kanssa. Ilman hiukkasten määrä lasketaan kalibroidun hiukkaslaskimen avulla. Jos tilaat tämän palvelun, sinulla on aina käytössäsi Ilmanlaadun raporttimme perustuvat seuraaviin ilman luokituksen standardeihin: SS EN, SS EN ISO ja IEST. tietokoneeseen yhdistetty hiukkaslaskin sisäympäristön valvon- Sisäilman laadun analyysi. Erikokoisten hiukkasten reaaliaikainen laskenta. 15

16 Camfil IAQ-tutkimusyksikkö Voit analysoida ilmanlaadun helposti yhdellä painikkeen painalluksella. Tutkimusyksikkö sijoitetaan paikan päälle mittauskohteeseen. Kahdeksan tunnin kuluttua analyysi on valmis, ja voit tarkastella ilman kemiallista koostumusta ja hiukkastyyppejä. Camfil IAQ -analyysi Kansainvälisistä mittaustuloksista koottu tietokanta antaa mahdollisuuden tarkastella sisäympäristöjen ilmanlaadun keskiarvoja. Kun tietokannan sisältöä käytetään vertailukohteena, voimme laatia yksiselitteisen yhteenvedon asiakkaan tilojen ilmanlaadusta. SEM -analyysi Ilma imetään vakuumipumpun kautta näytepatruunaan, joka kerää kaikki 0,1:tä mikrometriä suuremmat hiukkaset. Röntgenspektrometrin (EDS) avulla nähdään jopa hiukkasten kemiallinen rakenne. 16 Gigacheck Menetelmä, jonka avulla mitataan ilman kaasumaisten epäpuhtauksien AMC -pitoisuuksia (airborne molecular contamination, AMC).

17 Suurten tilojen ilmanpuhdistimet CamCleaner Yksi maailman suurimmista liikuteltavista ilmanpuhdistimista. Sopii erityisen hyvin tuotantolaitoksiin ja muihin suuriin tiloihin, joissa se yhdistetään muihin, pienempiin CamCleaner-yksiköihin. Voidaan varustaa erilaisilla suodattimilla aina yksinkertaisista esisuodattimista H13 HEPA-suodattimiin. Ilmaa voidaan siirtää pitkiäkin matkoja rakennuksen sisällä. Mitat: x x mm Ilmamäärä: max m 3 /h Puhdistusala: max m 2 17

18 Camfil Varasto- ja tuotantotilojen ilmanpuhdistimet CamCleaner 6000 Sopii erityisesti pölyisiin ympäristöihin ja isoihin tiloihin, kuten elintarviketuotantolaitoksiin, korjaamoihin, varastoihin sekä purku- ja/tai rakennustyömaiden hiukkaspitoisuuksien rajoittamiseen. Liikuteltava, tehokas CamCleaner 6000 on helppo asentaa lattialle, seinälle tai kattoon (saatavissa myös vaakamalli). Voidaan varustaa myös pussi- ja aktiivihiilisuodatuksella. CamCleaner 2000 Voidaan liikutella tai asentaa kiinteästi lattialle, seinään tai kattoon. Sopii suuriin tiloihin ja teollisuuskäyttöön. Suodattaa rakennuspölyä, hometta ja asbestia ja soveltuu tämän vuoksi käytettäväksi rakennusalalla, esimerkiksi purku- ja asennustyömailla. Lisävarusteina saatavien aktiivihiilisuodattimien avulla voidaan vähentää myös käryjä, kaasuja ja päästöjä. Mitat: 738 x x 830 mm Ilmamäärä: max m 3 /h Puhdistusala: max m 2 Paino: 131 kg Vakiona F7 esisuodatin ja E11 HEPAsuodatin Mitat: 700 x 985 x 375 mm Ilmamäärä: max m 3 /h Puhdistusala: max. 600 m 2 Paino: 43 kg Vakiona F7 esisuodatin ja E11 HEPAsuodatin 18

19 Ilmanpuhdistimet toimisto-, tauko- ja julkistiloihin CamCleaner CITY M CITY M sopii käytettäväksi monissa eri kohteissa, kuten toimistoissa, kaupoissa, kampaamoissa, kouluissa, sairaaloissa, päiväkodeissa, hotelleissa ja asuinhuoneistoissa. Sen todella suuriin yhdistelmäsuodattimiin (2 kpl) pysähtyvät pienimmätkin pölyhiukkaset sekä lisäksi hajut, kaasut ja esimerkiksi kalusteista vapautuvat haitalliset VOC-yhdisteet. Mitat: 329 x 703 x 338 mm Ilmamäärä: max. 433 m3/h Puhdistusala: max.75 m 2 Paino: 16kg Vakiona aktiivihiili-/h13 HEPA yhdistelmäsuodatin Seinä- tai kattoasennukseen CamCleaner 300 Pieni mutta tehokas, siirrettävä ilmanpuhdistin. Lähes äänetön. Asetetaan lattialle tai kiinnitetään seinään. Sopii toimistoihin ja pieniin tiloihin. CamCleaner 300 -mallia voidaan myös käyttää täydentämään suurempia ilmanpuhdistimia. Mitat: 280 x 660 x 210 mm Ilmamäärä: max. 300 m 3 /h Puhdistusala: max. 100 m 2 Paino: 11 kg Vakiona karkeasuodatin ja E11 HEPAsuodatin CamCleaner 800 Sopii kaikkien sisäympäristöjen CamCleaner 300 Concealed Kiinteästi asennettava ilmanpuhdistin, joka sijoitetaan esimerkiksi kattoon tai seinärakenteisiin. Ø250 mm kanavaliitokset valmiina ilmavirran suuntaamista helpottamaan. Aktiivihiilisuodatin lisävarusteena. ilmanpuhdistukseen: toimistoihin, koteihin, luokkahuoneisiin ja julkisiin tiloihin. CamCleaner 800 toimii tavanomaisissa toimistotiloissa ja myös vaikeimmissa olosuhteissa. Aktiivihiilisuodatin lisävarusteena. Mitat: x 320 x 365 mm Ilmamäärä: max. 300 m 3 /h Puhdistusala: max. 100 m 2 Paino: 22 kg Vakiona F7 esisuodatin ja E11 HEPA-suodatin Mitat: 550 x 640 x 260 mm Ilmamäärä:max. 800 m 3 /h Puhdistusala: max. 300 m 2 Paino: 26 kg Vakiona karkeasuodatin ja E11 HEPAsuodatin 19

20 Camfil-yhtiö CAMFIL on maailman suurin ilmansuodattimien valmistaja sekä suodatusratkaisuiden toimittaja On erittäin todennäköistä, että juuri nyt parhaillaan hengittämäsi ilma on puhdistettu valmistamamme ilmansuodattimen avulla. Tuotteitamme voi löytää kaikkialta toimistorakennuksista herkkään elektroniikkatuotantoon, kaivoksista, teollisuudesta, sairaaloiden leikkaussaleista ja ydinvoimalaitoksilta. Camfil on globaali yhtiö, jolla on 25 myyntiyhtiötä, 24 tuotantolaitosta sekä erittäin kattava jälleenmyyntiverkosto Euroopassa, Pohjois- Amerikassa sekä Aasiassa. Lisätietoja: Camfil Oy, Ruukinmestarintie 11, Espoo Puhelin (09) 8190

KIINTEISTÖSUOJAUS SISÄILMA. NÄYTTELIJÄNTIE HELSINKI

KIINTEISTÖSUOJAUS SISÄILMA. NÄYTTELIJÄNTIE HELSINKI SISÄILMA SAFETYCORE OY YRITYKSENÄ Safetycore Oy:n visio on tuottaa kumppaneilleen kustannustehokkain ja laadukkain kiinteistösuojausratkaisu sekä turvatekniikan että sisäilman osalta. Turvatekniikan osalta

Lisätiedot

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN Clean air solutions ESITTELEMME MARKKINOIDEN PARHAAN ILMANSUODATTIMEN A+ energialuokiteltu ilmansuodatin joka säästää energiaa

Lisätiedot

HYGIENIAKASETTI TARJOAA KOLMINKERTAISEN INNOVAATION

HYGIENIAKASETTI TARJOAA KOLMINKERTAISEN INNOVAATION FI UCS/HM-F7 UCS/HM-F7 HYGIENIAKASETTI TARJOAA KOLMINKERTAISEN INNOVAATION Olemme aina investoineet ilmanlaatuun ja huomasimme, että pelkkä hyvä ilmasuodatus ei aina riitä. Sairaalat, klinikat, hoitohuoneet,

Lisätiedot

LF suodatin. Liikuteltava suodatinyksikkö Joustavuutta työpisteisiin

LF suodatin. Liikuteltava suodatinyksikkö Joustavuutta työpisteisiin Liikuteltava suodatinyksikkö 18.10..2017 Joustavuutta työpisteisiin OUREX OY Mäkirinteentie 3, 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 ourex@ourex.fi ourex.fi 1 LF liikuteltava suodatinyksikkö Joustavuutta

Lisätiedot

ACD yksiköt. Kaasumaisille aineille. Puhdas ilma. Tehokas tuotanto OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.

ACD yksiköt. Kaasumaisille aineille. Puhdas ilma. Tehokas tuotanto OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex. ACD yksiköt Kaasumaisille aineille 3.3.2017 Puhdas ilma. Tehokas tuotanto. OUREX OY Mäkirinteentie 3, 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 ourex.fi 1 ACD -yksiköt ACD -yksiköt kaasumaisille aineille Monilla

Lisätiedot

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & SÄÄSTÄÄ ENERGIAA lämmöntalteenottolaite HYVÄ SISÄILMA Ihminen hengittää vuorokaudessa noin 10 000 litraa ilmaa Ilmassa olevat pienhiukkaset ovat todistetusti

Lisätiedot

ULT- LAS. laserkäryn poistoon. Puh. (03. Puhdas ilma, tehokas tuotanto. LAS -sarja on suunniteltu erityisesti laserprosesseihin.

ULT- LAS. laserkäryn poistoon. Puh. (03. Puhdas ilma, tehokas tuotanto. LAS -sarja on suunniteltu erityisesti laserprosesseihin. Puh. (03 ULT- LAS laserkäryn poistoon Puhdas ilma, tehokas tuotanto. LAS -sarja on suunniteltu erityisesti laserprosesseihin. Mäkirinteentie 3 36220 Kangasala puh. 03-212 8000 fax 03-212 8158 Marianrannankatu

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tapio Tarpio Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti

Lisätiedot

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS ÄLYKÄSTÄ ILMANVAIHTOA IHMISILLE JA KODILLE TAKAA RAIKKKAAN JA TERVEELLISEN SISÄILMAN Ilmanlaadulla on valtavan suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen ja terveyteemme. Huono

Lisätiedot

Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT

Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Taustaa ihmiset oleskelevat pääosin sisätiloissa, jolloin myös sisäilman

Lisätiedot

3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät

3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät 3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät IFA 0605012 Schweißrauchabscheideklasse W3 60 3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät Suitable for Likaantuneen ilman puhdistamiseksi työtiloissa. Kuvaus INCLUDING

Lisätiedot

Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla.

Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Puhdasta ilmaa Imu-Tec Oy Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa ruotsalaisen

Lisätiedot

Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä. Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK

Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä. Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK Halton Group pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1969 Perheyritys Liikevaihto 2013 170 M Toimintaa 24 maassa Toimiala:

Lisätiedot

ILTO 400M ILMANVAIHTOA MIELLYTTÄVÄÄN ASUMISEEN ILMANVAIHDON LÄMMÖNTALTEEN- OTTOLAITE RIVI- JA OMAKOTITALOIHIN UUDIS- JA SANEERAUSKOHTEISIIN PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilto.fi ILTO-ilmanvaihtojärjestelmä

Lisätiedot

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Ilmasta nautintoa Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Sisäilma kaipaa puhdistusta Vietämme 90% ajastamme sisätiloissa kotona, työpaikalla, koulussa jne. Hengitämme vuorokauden aikana 15

Lisätiedot

SunAIR 450 e Smart. SunAIR 550 e Smart

SunAIR 450 e Smart. SunAIR 550 e Smart SunAIR Smart mallit SunAIR 450 e Smart Rivi- ja omakotitaloihin. Automaattinen kiertoilma, paineentasaus, talvi- ja kesäohitusautomatiikka, tasaa lämmön ja ilmanpainen kesät talvet, jakaa tulisijan lämmön

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Terveen talon ilmanvaihto

Terveen talon ilmanvaihto Terveen talon ilmanvaihto DI. Terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön haasteet asunnoissa Lämpöolosuhteet talvella vetää, kesällä on kuuma Ilman laatu riittämätön ilmanvaihto yli puolessa asunnoista

Lisätiedot

CITY S, CITY M -ILMANPUHDISTIMET KÄYTTÖOPAS

CITY S, CITY M -ILMANPUHDISTIMET KÄYTTÖOPAS CITY S, CITY M -ILMANPUHDISTIMET KÄYTTÖOPAS 2 Camfil Puhdasilmaratkaisut SISÄLTÖ 1 Käyttötarkoitus 3 2 Sisältö 3 3 Versiohistoria 4 4 Tunnistekilpi 4 5 Takuut ja sitoumukset 4 6 Johdanto 4 7 Tekniset tiedot

Lisätiedot

LRA yksiköt. Juotoskäryille. Puhdas ilma. Tehokas tuotanto OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.

LRA yksiköt. Juotoskäryille. Puhdas ilma. Tehokas tuotanto OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex. LRA yksiköt Juotoskäryille 1.3.2017 Puhdas ilma. Tehokas tuotanto. 1 LRA -yksiköt juotoskäryille Työntekijät saattavat altistua mm. elektroniikkateollisuudessa suurelle määrälle haitallista juotoskäryä,

Lisätiedot

Green Light Machining

Green Light Machining Green Light Machining Työstöprosessien optimointiin Vähemmän seisokkiaikoja Enemmän tehokkaita käyttötunteja Korkeampi tuottavuus Tasaisempi laatu Työstöprosessien optimointi Green Light Machining - menetelmillä

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

Teollisuus- ja rakennusimurit. Strong S14

Teollisuus- ja rakennusimurit. Strong S14 Teollisuus- ja rakennusimurit Strong S14 Strong S14 on tunnettu tehokkaana ja luotettavana imurina rakennus- ja teollisuuskäyttöön. Syklooni erottelee karkean jätteen jo ennen suodattimia. Karkeasuodatin

Lisätiedot

FILTERMAX. Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin. No. 4215.71/00

FILTERMAX. Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin. No. 4215.71/00 R Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin No. 425.7/ 2 FilterMax puhtaampi ympäristö työskennellä ja elää! En halua vapaa-aikana hengittää niitä käryjä ja hiukkasia jotka puhallamme yhteiseen ympäristöömme!

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24

ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmän taustaa: ECO järjestelmää lähdettiin kehittämään 2004, tarkoituksena saada pelkällä poistojärjestelmällä

Lisätiedot

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin Entistä suurempi jäähdytys- ja lämmitysteho www.swegon.com PARAGON Yksi PARAGON kaikkiin tarpeisiin Normaaliteho NC, jäähdytys lämmitys, terminen

Lisätiedot

MJB. M-L-XL letkusuodatin

MJB. M-L-XL letkusuodatin MJB M-L-XL letkusuodatin MJB-M, MJB-L ja MJB-XL Letkusuodatin MJB letkusuodattimet soveltuvat kaasujen puhdistamiseen partikkeleista miltei missä tahansa teollisuuden prosessissa. Suodatinmallit sisältävät

Lisätiedot

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia Pölynimurit Nopeaa ja tehokasta imurointia Ammattitason pölynimuri päivittäiseen käyttöön Hienot ominaisuudet tekevät Kärcher pölynimurista ammattilaisen suosikin: Siinä on matala äänitaso, helppo liikuteltavuus

Lisätiedot

Pienet liiketilat. Pieni kasettiyksikkö SDI/DI Flexi DI Kasettiyksikkö SDI/DI Kattoasenteinen SDI/DI Kanava-asenteinen SDI/DI Twin Split SDI/DI

Pienet liiketilat. Pieni kasettiyksikkö SDI/DI Flexi DI Kasettiyksikkö SDI/DI Kattoasenteinen SDI/DI Kanava-asenteinen SDI/DI Twin Split SDI/DI Lämpöpumput ja jäähdytyslaitteet Pienet liiketilat Pieni kasettiyksikkö SDI/DI Flexi DI Kasettiyksikkö SDI/DI Kattoasenteinen SDI/DI Kanava-asenteinen SDI/DI Twin Split SDI/DI 2 Ominaisuudet Pieni neljään

Lisätiedot

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne.

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Elztrip 00 600-1500 W Sähkölämmitys 3 mallia Elztrip 00 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Käyttökohteet 00 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoista tulevan vedon

Lisätiedot

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi PARASOL Tekninen opas TM Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin PARASOL VAV PARASOL www.swegon.fi ADAPT Parasol Ratkaisu kaikkiin tarpeisiin Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-66-9 1.9.29 Omakotitalojen suodattimien mittaus Tilaaja: Eagle Filters Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-66-9 1 (1) Tilaaja Eagle Filters Oy Kalervonkatu 1 486 KOTKA Tilaus Juha

Lisätiedot

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu

Lisätiedot

Ulkoilma, raaka-aineemme

Ulkoilma, raaka-aineemme Ulkoilma, raaka-aineemme Maapalloa ympäröivä ilmakehä jakaantuu ionosfääriin, mesosfääriin, stratosfääriin ja troposfääriin. Missä korkeudessa tarvitaan happilaitteita? Ulkoilma, raaka-aineemme Mikä aiheuttaa

Lisätiedot

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen

Lisätiedot

Keskusimurijärjestelmät

Keskusimurijärjestelmät Keskusimurijärjestelmät ammatti- ja teollisuuskäyttöön RATKAISU JOKAISEEN KESKUSIMURITARPEESEEN www.sistemair.com LIMITED WARRANTY Ke TEOLLISUUS Professional YEARS Ammattimainen suorituskyky Soveltuu jatkuvaan

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Ilmasta lämpöä Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Lämpö Iiwari ilmalämmitysjärjestelmä Energiatehokas Lämpö Iiwari voidaan asentaa lähes kaikkien vanhojen

Lisätiedot

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa

Lisätiedot

Huomioita puhdistimien hankinnassa. Varkaus seminaari

Huomioita puhdistimien hankinnassa. Varkaus seminaari Huomioita puhdistimien hankinnassa Varkaus seminaari 28.10.2016 Mitä on sisäilmasto SISÄILMASTO Ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavia rakennuksen ympäristötekijöitä Laatuun vaikuttavat: Ilmankosteus

Lisätiedot

Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa

Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa 40. Ilmansuojelupäivät 18.-19.8.2015 Aimo Taipale, VTT Puhdasilmaratkaisut Pienhiukkaset ja niiden aiheuttamat

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

TIETOA SCANIAN SUODATTIMISTA

TIETOA SCANIAN SUODATTIMISTA TIETOA SCANIAN SUODATTIMISTA Scanian suodattimet on kehitetty ja testattu perusteellisesti yhteensopiviksi muiden Scania-osien kanssa, ja ne täyttävät tiukat toimintaa ja laatua sekä huoltoa ja luotettavuutta

Lisätiedot

PlasmaMade ja puhdas ilma. Puhdasta ilmaa kaikille, kaikkialla V1.0 000-

PlasmaMade ja puhdas ilma. Puhdasta ilmaa kaikille, kaikkialla V1.0 000- PlasmaMade ja puhdas ilma Puhdasta ilmaa kaikille, kaikkialla V1.0 000- PlasmaMade Ilmansuodatin takaa: Terveellisen ilman Huoneissa, joissa monet ihmiset kulkevat, kuten olohuone, makuuhuone, toimistot

Lisätiedot

ECLIPSE MAGNETICS. Filtration Innovation

ECLIPSE MAGNETICS. Filtration Innovation ECLIPSE MAGNETICS Ylivoimainen RAKENNE Eclipse Magnetics on johtava magneettien suunnitteluun ja innovaatioihin erikoistunut yritys. Sen laadukkaat ja tehokkaat tuotteet ovat edustettuina yli 50 maassa

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S Huolella suunniteltu Suunnittelun tavoitteet: Korkea COP (hyötysuhde) Hiljainen käyntiääni Tyylikäs ulkonäkö Selkeä ja yksinkertainen käyttöliittymä Enemmän lämmintä

Lisätiedot

Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm

Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm Helposti kohdistettavat pienkohdepoistolaitteet Ø 32, 50, 75 ja 100 mm Uuden sukupolven joustavat pienkohdepoistolaitteet Nederman on tuonut markkinoille uuden sukupolven helposti käsiteltävät ja liikuteltavat

Lisätiedot

Huipputehokas imuri HEPA 14-suodatuksella

Huipputehokas imuri HEPA 14-suodatuksella Huipputehokas imuri 14-suodatuksella Nykyisin havaittavana kehityksenä on allergioiden yleistyminen ja olemmekin keskittyneet tarjoamaan siihen ratkaisuja. llä voidaan imeä likainen ilma imuriin ja erinomaisen

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa,

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi Puhdasilmaratkaisut Käyttöohje PM1 Tracker SISÄLTÖ 1. Johdanto...3 2. Laitteen käynnistys/pysäytys...4 3. PM 1ndex

Lisätiedot

Kuluttajaimurit Performer All-in-1 150/250

Kuluttajaimurit Performer All-in-1 150/250 Jotta keskuspölynimurin asennus olisi mahdollisimman helppoa, All-in-1 paketit on suunniteltu vastaamaan normaalin asennuksen tarpeita. Toki voit ostaa kaikki osat myös erikseen. Nilfisk Performer All-in-1

Lisätiedot

LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN. Enston sähkölämmittimet

LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN. Enston sähkölämmittimet LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN Enston sähkölämmittimet Mukavaa lämpöä tehokkaasti Sähkölämmitys on joustava ratkaisu kodin kaikkien tilojen lämmitykseen. Se on helppo, luotettava ja tehokas lämmitysmuoto,

Lisätiedot

TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A

TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Huolto ja asennus TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Sivu 1 / 20 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 SISÄLLYSLUETTELO... 2 2.0.0 KUVAT... 2 3.0.0 YLEISTIETOA... 3 3.1.0 ESIPUHE... 3 3.2.0 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 3.3.0

Lisätiedot

Flexit-ilmanvaihto K2 R UNI 2 UNI 3 UNI 4

Flexit-ilmanvaihto K2 R UNI 2 UNI 3 UNI 4 Flexit-ilmanvaihto K2 R UNI 2 UNI 3 UNI 4 Flexit Spirit Energiatehokkaat, hiljaiset ja helppokäyttöiset Spiritmallit on varusteltu korkean hyötysuhteen pyörivillä läöntalteenottokennoilla ja energiatehokkailla

Lisätiedot

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia.

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Teimme suodattimien valinnan helpoksi kuin ABC. Vastakehitetty Energy & Air Quality Rating -luokitusjärjestelmä auttaa vähentämään energiankulutusta.

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

FB puhaltimet. Savujen, kaasujen ja partikkelien poistoon OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.

FB puhaltimet. Savujen, kaasujen ja partikkelien poistoon OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex. 11.4.2017 Savujen, kaasujen ja partikkelien poistoon 1 FB puhaltimet Suorituskykyyn ja muotoiluun keskittymällä FB puhallin on saavuttanut monia etuja. FB on puhallinsarja savujen, kaasujen ja pienien

Lisätiedot

ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE. säädin (E)

ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE. säädin (E) ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE ECO130 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen johtava pientalojen

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Genano Tube ilmanpuhdistin

Genano Tube ilmanpuhdistin Genano Oy Käyttöohje Genano Tube ilmanpuhdistin Genano Oy Kimmeltie 3, 02110 Espoo, www.genano.fi Genano Tube on ilmanpuhdistin, joka perustuu patentoituun Genano Teknologiaan. Teknologia mahdollistaa

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Keskuspölynimurit - Puhdas ilma, alhainen äänitaso, huippuimuteho

Keskuspölynimurit - Puhdas ilma, alhainen äänitaso, huippuimuteho 150/250/LCD Jotta keskuspölynimurin asennus olisi mahdollisimman helppoa, All-in-1 paketit on suunniteltu vastaamaan normaalin asennuksen tarpeita. Toki voit myös ostaa kaikki osat erikseen. Nilfisk Supreme

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Pingvin Kotilämpö Ilmalämmityslaite saneerauskohteisiin

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Pingvin Kotilämpö Ilmalämmityslaite saneerauskohteisiin Like a Breath of Fresh Air Enervent Pingvin Kotilämpö Ilmalämmityslaite saneerauskohteisiin Uusi Pingvin Kotilämpö -laite Ja kotisi energiatehokkuus nousee ratkaisevasti Ilmalämmitysjärjestelmä uusiksi

Lisätiedot

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Sisäilmastoseminaari 2014 Seppo Enbom, Kimmo Heinonen, Tapio Kalliohaka, Matti Lehtimäki,

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

Asennus ja huolto TX 650

Asennus ja huolto TX 650 Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli...

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-8 ja -12 ec ilmanvaihtokoneet Fair-8 ja -12 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia:

Lisätiedot

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistössä. Siivouksen laatuvaatimuksia ja tarpeita

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

Näin suunnittelet kerrostavan ilmanvaihdon

Näin suunnittelet kerrostavan ilmanvaihdon Min.100 mm SOFTFLO-SUUNNITTELUOPAS Näin suunnittelet kerrostavan ilmanvaihdon Softflo-tekniikka toimistoissa Soft o-tuotteiden jäähdyttäessä yksittäistä tilaa tuodaan jäähdytetty ilma oleskelualueelle

Lisätiedot

Puhdasta ilmaa työtilaan

Puhdasta ilmaa työtilaan Motor Protector Reset Motor Protector Reset FILTERCART -suodattimet Puhdasta ilmaa työtilaan Original Siirrettävä, tehokas ja kestävä suodatin hitsauskäryille. Carbon Siirrettävä ja tehokas suodatinyksikkö

Lisätiedot

TULE ENERGIA- SANKARIKSI.

TULE ENERGIA- SANKARIKSI. OPGP--0592/0287/0296-ES-25-B00 UUSI LUOKITTELU ILMANSUODATTIMILLE TULE ENERGIA- SANKARIKSI. OPGP--0592/0287/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SÄÄSTÄ ENERGIAA, RAHAA JA PLANEETTAA

Lisätiedot

PM1-PIENHIUKKASET VAARA TERVEYDELLE. Puhdasilmaratkaisut

PM1-PIENHIUKKASET VAARA TERVEYDELLE. Puhdasilmaratkaisut -PIENHIUKKASET VAARA TERVEYDELLE Puhdasilmaratkaisut ASIAA -HIUKKASISTA TERVEYDEN JA HYVÄN SISÄILMAN PUOLESTA Ilmansaasteet ovat haitaksi ihmisen terveydelle, se on selvää. Harva kuitenkaan tietää, että

Lisätiedot

PR IMULETKUSTO PR -IMULETKUSTO. OUREX OY Mäkirinteentie 3 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 Faksi (03) 212 8158

PR IMULETKUSTO PR -IMULETKUSTO. OUREX OY Mäkirinteentie 3 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 Faksi (03) 212 8158 - kohdepoistoletkusto, jonka muotoilu edesauttaa luomaan vieläkin paremman työympäristön. imuletkusto tuo markkinoille uuden ja täysin ainutlaatuisen muotoilun, joka yhdistää uusien materiaalien edut viimeisimpiin

Lisätiedot

HILJAISTA VOIMAA! MESSUTARJOUS

HILJAISTA VOIMAA! MESSUTARJOUS HILJAISTA VOIMAA! Täydelliset paineilmakeskukset kuivaimella ja säiliöllä. Vähän tilaa vievä rakenne. Säiliöitä ei tarvitse erikseen katsastaa. Jaksottaiseen käyttöön Äänieristetty Fiac mäntäkompressori

Lisätiedot

AL-KO PURE STERILOIVA ILMANPUHDISTIN TILAA HENGITTÄÄ VAPAASTI.

AL-KO PURE STERILOIVA ILMANPUHDISTIN TILAA HENGITTÄÄ VAPAASTI. AL-KO PURE STERILOIVA ILMANPUHDISTIN TILAA HENGITTÄÄ VAPAASTI. TILAA HENGITTÄÄ VAPAASTI AL-KO PURE STERILOI HUONEILMAN Ja eliminoi ilman epäpuhtaudet. Virukset, bakteerit ja allergeenit heikentävät hyvinvointiamme.

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior ja Premium Ilmanvaihtolaitteet ilmalämpöpumpulla kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- ja Premium -sarjat Ilmanvaihto lämmitys jäähdytys Ensto Enerventin

Lisätiedot

Miellyttävää sisäilmaa tyylikkäämmin

Miellyttävää sisäilmaa tyylikkäämmin Miellyttävää sisäilmaa tyylikkäämmin Viimeisteltyä viileyttä Miellyttävän tasaista ja aina sopivan viileää huoneilmaa ei enää nykyaikana voi pitää ylellisyytenä. Asianmukainen ja toimiva ilmastointi edistää

Lisätiedot

Laskentamalli sisäilman puhdistusratkaisujen kustannusten vertailemiseksi

Laskentamalli sisäilman puhdistusratkaisujen kustannusten vertailemiseksi TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Laskentamalli sisäilman puhdistusratkaisujen kustannusten vertailemiseksi Sisäilmastoseminaari 2017 Hannu Salmela, Aimo Taipale, VTT Jari Heinovaara, Jani Moberg, Alme

Lisätiedot

ACF/ACF-T/ACF-V. syklonisuodatin. Erittäin tehokas syklonisuodatin OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.

ACF/ACF-T/ACF-V. syklonisuodatin. Erittäin tehokas syklonisuodatin OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex. ACF/ACF-T/ACF-V syklonisuodatin 13.9.2017 Erittäin tehokas syklonisuodatin OUREX OY Mäkirinteentie 3, 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 ourex.fi 1 ACF suodatinyksiköt Suuremmille pölymäärille Suodatinyksikön

Lisätiedot

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS MAATILAN TYÖTURVALLISUUS Maatilan työturvallisuus Työturvallisuusriskien hallinta Työympäristön vaaratekijät selkokielellä Layla Ahonen ja Sarita Jylhä-Rastas Työturvallisuus Työympäristön vaaratekijät

Lisätiedot

14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1

14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1 14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1 JO-EL lattialämmitysmatto, kytkentä 230 V termostaattiin JO-EL lattialämmitysmatto on tehokas lämmitysjärjestelmä vieden vain vähän tilaa. Matto

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Täydelliseen puhdistukseen

Täydelliseen puhdistukseen T 12/1 eco!efficiency Täydelliseen puhdistukseen Tehokas, taloudellinen, hiljainen 40% energiansäästö hiljainen vain 56 db(a) Ei mikä tahansa imuri Uusi T 12/1 eco!efficiency on erilainen pölynimuri. Se

Lisätiedot

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä.

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Puhtaan juomaveden tuotto merestä 25 litraa/tunti, ja järvestä sekä kaivosta 50 litraa/tunti. 72 x 28 x 29

Lisätiedot

Toimiiko talosi ilmastointijärjestelmä puhtaasti ja tehokkaasti? K y s y. n u o h o o j a l t a s i!

Toimiiko talosi ilmastointijärjestelmä puhtaasti ja tehokkaasti? K y s y. n u o h o o j a l t a s i! H Y V Ä S I S Ä I L M A L I S Ä Ä V I I H T Y I S Y Y T T Ä Toimiiko talosi ilmastointijärjestelmä puhtaasti ja tehokkaasti? K y s y n u o h o o j a l t a s i! P U H D A S H E N G I T Y S I L M A T E R

Lisätiedot

12 Ilmansuodatus [1] Asetusteksti. Opastava teksti. Ilman hiukkasmaiset ja kaasumaiset epäpuhtaudet

12 Ilmansuodatus [1] Asetusteksti. Opastava teksti. Ilman hiukkasmaiset ja kaasumaiset epäpuhtaudet Published on Talotekniikkainfo (http://www.talotekniikkainfo.fi) Etusivu > 12 Ilmansuodatus 12 Ilmansuodatus [1] Asetusteksti Erityissuunnittelijan on suunniteltava ilmansuodatuksen taso ulkoilman laadun

Lisätiedot

YTM-Industrial. Pölynhallintajärjestelmät. Suojaa moottoria ja koneen käyttäjääkin työympäristössä olevan pölyn aiheuttamilta haittavaikutuksilta.

YTM-Industrial. Pölynhallintajärjestelmät. Suojaa moottoria ja koneen käyttäjääkin työympäristössä olevan pölyn aiheuttamilta haittavaikutuksilta. Pölynhallintajärjestelmät Suojaa moottoria ja koneen käyttäjääkin työympäristössä olevan pölyn aiheuttamilta haittavaikutuksilta. YTM-Industrial INDUTRADE GROUP Yritysesittely Vuonna 1977 perustettu YTM-Industrial

Lisätiedot

A1000 / A2000 Käyttöohjeet

A1000 / A2000 Käyttöohjeet Ohjekirja A70 Alipaineistaja / Ilmanpuhdistin A1000 / A2000 Käyttöohjeet www.imu-tec.fi www.imuri.fi myynti@imu-tec.fi puh. 09 550 700 fax 09 550 900 1 Tärkeää! Nämä käyttöohjeet koskevat vain PullmanErmator

Lisätiedot

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Gyptone BIG Sixto -tuotevalikoima UUTTA Gyptone BIG Sixto 63

Lisätiedot

SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä.

SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä. SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä. Mökissä on yksi kerros jonka yläpuolella on avoin tila katteen alla. Kuvan vasemmalla puolella näkyy avoin terassi, sen yläpuolella olevaa kattoa

Lisätiedot

Hydraulics. RMF-järjestelmät. Öljyjen mikrosuodatus ja kosteuden poisto. Esite 06.02

Hydraulics. RMF-järjestelmät. Öljyjen mikrosuodatus ja kosteuden poisto. Esite 06.02 Esite 06.02 Hydraulics RMF-järjestelmät Öljyjen mikrosuodatus ja kosteuden poisto Tehokkaat sivuvirtasuodattimet on tarkoitettu hydrauli- ja voiteluöljyjen suodattamiseen. Masino-Hydrokeyn sivuvirtasuodattimilla

Lisätiedot