Puhdasilmaratkaisut. CamCleaner. -ilmanpuhdistimet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhdasilmaratkaisut. CamCleaner. -ilmanpuhdistimet"

Transkriptio

1 Puhdasilmaratkaisut CamCleaner -ilmanpuhdistimet

2 2

3 Poista pienimmät ongelmat, ennen kuin ne kasvavat isoiksi. CamCleaner-sarja sisältää patentoituja ilmanpuhdistimia, joiden HEPA- suodattimet ovat markkinoiden tehokkaimmat. Nämä laitteet on suun- niteltu täydentämään tilojen olemassa olevia ilmanvaihtojärjestelmiä. Niiden avulla vähennät energiakustannuksia, tehostat tuotantoa ja luot entistä terveellisemmän työympäristön, jossa on vähemmän pölyä ja haitallisia hiukkasia. Seuraavilta sivuilta voit lukea, kuinka CamCleaner tekee ilmasta helpompaa hengittää. Ymmärrät myös, että säästät rahaa huolehtimalla pienimmistä ongelmista - ennen kuin ne kasvavat isoiksi. 3

4 Konsentraatio - pitoisuus Camfil Nämä edut saavutat, kun sijoitat CamCleaner-ilmanpuhdistimeen: Pienemmät energiakustannukset Tehokkaassa ilmanpuhdistuksessa sisäilmaa kierrätetään, mikä vähentää ulkoilman otto- ja lämmitystarvetta. Tilat lämpenevät entistä tehokkaammin, ja energiakustannukset vähenevät. Tehokkaampi tuotanto CamCleaner-järjestelmän avulla voidaan muodostaa ilmanpuhdistusalueita. Herkkiä pintoja ympäröivä ilma pidetään erittäin puhtaana, vaikka tilojen muissa osissa ei vaadita samaa puhtaustasoa. Näin vähennetään kustannuksia sekä lian ja pölyn aiheuttamia toimintahäiriöitä. siivottavat tilat pysyvät puhtaana pidempään. Siivoustarve pienenee jopa 50 prosenttia. Terveemmät työntekijät Huono ilma voi aiheuttaa päänsärkyä, astmaa ja hengitysteiden ärtymistä. Ilman epäpuhtaudet heikentävät työntekijöiden terveyttä ja suorituskykyä. Puhdas ilma puolestaan vähentää sairauspoissaoloja sekä edistää työkykyä ja hyvinvointia. Puhtaampi ympäristö Käytämme Absolute-suodattimia sen vuoksi, että ne puhdistavat mekaanisesti eivätkä sähköstaattisesti. Sähköstaattiset suodattimet ja Pienempi siivoustarve Jos haluat pienentää siivoustarvetta, tehosta ilmanpuhdistusta. Suodattimemme puhdistavat ilman ja poistavat pölyn. Kun ilmassa ei hybridisuodattimet vapauttavat ilmaan haitallisia kemikaaleja, kuten otsonia ja vapaita radikaaleja. Kaikki suodattimemme on ympäristömerkitty, luokitettu ja standardoitu. ole hiukkasia eikä pölyä, yrityksesi tuotteet ovat turvassa. Vaikeasti 100% Hiukkasjakauma Hiukkasten massa Hiukkasten lukumäärä Molekyylit 0% Pienhiukkaskasaumat Is o t h i uk k as e t 0,001 µm 0,01 µm 0,1 µm 1 µm 10 µm Nanohiukkaset Ultrahiukkaset Pienhiukkaset Kittelson, 1998 et al. 4 Jos ilman nanohiukkaset asetettaisiin vierekkäin, niiden muodostama pinta-ala olisi tuhansia kertoja suurempi kuin isompien hiukkasten vastaava ala. Kaavion punainen kuvaaja osoittaa, että 99 prosenttia ympäristön hiukkasista on nanohiukkasia. Vähintään 2,5 mikrometrin kokoisia hiukkasia on vähemmän, mutta ne painavat enemmän. Nanohiukkaset kerääntyvät vähitellen yhteen ja muodostavat suurempia hiukkasia.

5 5

6 Camfil Puhdas ilma vähentää kustannuksia. CamCleaner poistaa ilmasta pienimmätkin hiukkaset. Tehokkaiden HEPA-suodattimiemme ansiosta CamCleanerista poistuva ilma vastaa puhtaudeltaan ilmanvaihtojärjestelmän läpi kolme kertaa kulkenutta ilmaa. Ilman puhdistumisen lisäksi CamCleanerin etuihin lukeutuvat lämmityksen tehostuminen ja energiakustannusten väheneminen. CamCleaner-ilmanpuhdistinta voidaan käyttää täydentämään tilan olemassa olevaa ilmanvaihtojärjestelmää. Tällöin kierrätettävä ja puhdistettava ilma on lämmintä huoneilmaa, mikä vähentää kylmän ulkoilman otto- ja lämmitystarvetta. CamCleaner vähentää kustannuksia etenkin korkeissa huoneissa ja talvisaikaan. Koska lämmin ilma kohoaa ylöspäin, lämpötila katonrajassa on korkeampi kuin lattiatasossa. CamCleaner sekoittaa ilman ja tasoittaa samalla lämpötilaerot. Ilman lämpötila lattiatasossa nousee, mikä puolestaan pienentää lämmitysjärjestelmän kuormitusta. CamCleanerin kustannuksia vähentäviin vaikutuksiin kuuluu myös se, että puhdas ilma pidentää valaistuksen, trukkien, varastointijärjestelmien ja muiden teknisten laitteistojen käyttöikää. Kattoon asennettu CamCleaner poistaa ilmasta tehokkaasti sekä nanohiukkaset että näkyvän pölyn. Samalla ilma sekoitetaan siten, että se on entistä lämpimämpää lattiatasossa. 6

7 Parempi työympäristö Huono ilmanlaatu heikentää työntekijöiden terveyttä ja suorituskykyä. Bakteerit, virukset, pöly ja ilman haitalliset hiukkaset voivat aiheuttaa silmien kirvelyä, päänsärkyä ja nenän tukkoisuutta. Ne voivat myös johtaa astmaan ja hengitysteiden ärtymiseen. CamCleaner puhdistaa ilman ja poistaa nämä ongelmat tehokkaasti. Työteho paranee, sairauspoissaolot vähenevät ja hyvinvointi lisääntyy. Samalla huomaat, ettei hyllyille, varastotuotteisiin, huonekaluihin ja laitteistoihin kerry enää pölyä yhtä nopeasti kuin ennen. Yrityksesi tuotteet ovat turvassa ja tuotanto tehostuu. Vaikeasti siivottavat tilat pysyvät puhtaana pidempään. Siivoustarve pienenee usein jopa puoleen. Dieselpäästöjen nanohiukkaset ovat kerääntyneet keuhkorakkuloihin. Tämä voi ajan myötä johtaa sydän- ja verisuonisairauksiin. Ongelma on erityisen yleinen rakennuksissa, joiden ympärillä on vilkasta liikennettä. CamCleanerin erittäin tehokas HEPA-suodatin poistaa ilmasta pienimmätkin hiukkaset. Ilmaa on helpompi hengittää, henkilökunta voi paremmin ja siivoustarve pienenee. 7

8 Camfil Isoissa toimitiloissa ilmanlaadun vaatimuksissa voi olla Ilmanpuhdistusalueilla ilmanlaadusta huolehditaan erityisen tarkasti. eroja rakennuksen eri osissa suoritettavien työtehtävien mukaan. Vaikka perusilmastointijärjestelmä on sama kaikkialla, CamCleanerin avulla voi määrittää erilaisen puhtaustason tilojen eri osille. Tämä pätee myös väliseinättömiin halleihin. Järjestelyn tekee mahdolliseksi CamCleanerin kyky siirtää ilmaa pitkiä matkoja ja tuoda sitä rakennuksen erityistä ilmanpuhtautta vaativiin osiin. CamCleaner-yksiköt optimoivat ilman virtauksen vastaamaan yrityksesi tarpeita. Kuva on otettu pullottamossa, jonka lasiseinien ympäröimässä tilassa tarvitaan erityisen puhdasta ilmaa. Ulkoilma imetään CamCleaner-ilmanpuhdistimeen, josta se kulkee erittäin tehokkaan HEPA-suodattimen läpi pullotustiloihin. 8

9 CamCleanerin käyttötapaesimerkkejä Jäteilma Hyvä ilmanlaatu Parempi ilmanlaatu H 1 3 Tuloilma Puhdistusjärjestelmä koostuu kahdesta ilmanpuhdistimesta. Tuloilma aiheuttaa ylipaineen tilassa 1. Ilmanpuhdistimessa käsitelty ilma siirtyy tilaan 2. Siellä se kulkee toisen CamCleaner-laitteen läpi, mikä parantaa ilmanlaatua entisestään. Ilmanpuhdistimiin voidaan asentaa erilaisia tehokkaita suodattimia käyttötarkoituksen mukaan. Tässä esimerkissä tilan 1 epäpuhdas tuloilma puhdistetaan H13-suodattimella. Tätä menetelmää käytetään muun muassa tuotantotiloissa ja ilmasuluissa. J ä t e i l m a H y v ä I l m a n l a a t u Ylipaine Puhdistettu tuloilma aiheuttaa ylipaineen, kuten edellisessä esimerkissä. Näin tilaan saadaan aikaan täysin hallittava sisäilmasto. Tämä on tarpeen tiloissa, joissa esimerkiksi tehdään asennus- tai sähkötöitä, käsitellään elintarvikkeita tai valmistetaan herkkiä komponentteja. L i k a i n e n i l m a P u h d a s i l m a Alipaine Tässä esimerkissä ilma imetään tilasta, puhdistetaan ja vapautetaan toiseen tilaan. CamCleanerin avulla on mahdollista puhdistaa ilma monta kertaa ennen vapauttamista. Näin ilmanlaatua voidaan hallita erittäin tehokkaasti. Alipainetta käytetään esimerkiksi rakennustyömailla ja teollisuushalleissa, joissa pieni, paljon epäpuhtauksia tuottava yksikkö on tarpeen eristää muista tiloista. Puhdas alue Likainen alue Ilmanpuhdistusalue avoimessa tilassa Tässä esimerkissä ilma puhdistetaan CamCleaner-yksikön HEPAsuodattimella. Puhdistettu ilma muodostaa muodostaa ilmaverhon, joka jakaa tilan ilmanlaadultaan kahteen erilaiseen osaan. 9

10 Camfil Kolme esimerkkiä CamCleaner- järjestelmän eduista Varastointi/tuotanto m 2 Ongelma: m 2 varastotilaa, tuotteet likaisia Epäterveelliset työskentelyolosuhteet Alhainen lämpötila oleskeluvyöhykkeellä talvikaudella Ratkaisu: Huoltosopimus, joka kattaa 33 pilareihin, lattialle ja kattoon asennettua CamCleaner yksikköä ja 15 lattialla seisovaa CamCleaner yksikköä Vakioilmavirta Käyttö ja puhaltimen nopeuden ja ilmavirran säätö keskusvalvontajärjestelmän tai internetin välityksellä. Tulos: Entistä korkeampi lämpötila talvikaudella Korkeampi keskilämpötila lattiatasossa Entistä parempi työympäristö 50 prosenttia parempi ilmanlaatu Entistä pienempi siivoustarve Kammiollinen yleisilmanvaihto- ja puhdistusjärjestelmä CamCleaner

11 Palvelintila m 2 Ongelma: Palvelintilan muutostyöt, kokonaispinta-ala m 2 Riittämätön ilmanlaadun valvonta Riittämätön lämpötilan hallinta Ratkaisu: Muutostöiden yhteydessä asennettiin 16 CamCleaner yksikköä: kaksi kumpaankin palvelinhuoneeseen ja useita yksiköitä ilmastointikammioihin. Tulos: Optimaalinen ilmanlaatu ja lämpötila. Palvelinhuone voitiin pitää toiminnassa muutostöiden aikana. Entistä pienempi energiankulutus Varastointi/logistiikka m 2 Ongelma: Pölyä ja likaa m 2 varastotiloissa Epäterveelliset työskentelyolosuhteet Vikoja pakkauslaitteiden optisissa laitteissa ja antureissa Ratkaisu: Viisi pilareihin asennettua CamCleaner CC6000 -yksikköä Vakioilmavirtaohjaus Hiukkasten reaaliaikainen mittaus Käyttö, puhaltimen nopeuden säätö ja ilmavirran säätö keskusvalvonnan tai internetin välityksellä Tulos: Ei enää vikoja pakkauslaitteiden antureissa Vähemmän häiriöitä ja käyttökatkoksia Entistä parempi työympäristö 50 prosenttia parempi ilmanlaatu Pienemmät energiakustannukset tasisemman keskilämpötilan ansiosta Pienempi ilmanvaihtojärjestelmän kuormitus tehokkaan suodatuksen ansiosta Lattialla seisova CamCleaner

12 Camfil CamCleaner-järjestelmälle ovat ominaisia tehokas puhdistusvaikutus, energiansäästö ja lähes äänettömät Patentoitu teknologia estää pieniä hiukkasia kasvamasta isoiksi ongelmiksi. toiminnot. Toisin kuin markkinoiden kaikki muut suodattimet, meidän HEPA-suodattimemme pystyvät poistamaan ilmasta kaikkein pienimmätkin hiukkaset. CamCleaner on ainutlaatuinen myös siinä suhteessa, että se voi imeä ilmaa kahdesta suunnasta. Tämän ominaisuuden ansiosta tilojen eri osien ilmanpuhdistuksen taso voidaan säätää tarpeiden mukaan ja erittäin tehokkaasti. Sisäänrakennetut anturit, jotka säätelevät sisäilmastoa automaattisesti, voi hankkia lisävarusteina. Ilmanlaatua säädellään tiloissa työskentelevien henkilöiden määrän mukaan. CamCleaner ja CamCleaner laitteet voidaan liittää ModBus-järjestelmään etähallintaa CamCleaner 6000 ja suodattimien vaihtotarpeen tarkistusta varten. 1. Ensin ilma läpäisee kaksi esisuodatinta tavallisesti käytetään EcoPleat-kasettisuodattimia tai pussisuodattimia. 2. Esisuodattimien takana sijaitsee HEPA-suodatin, joka sisältää ainutlaatuisen, ympäristöä säästävän Absolute-suodattimen. Se on niin tehokas, että poistuva ilma vastaa puhtaudeltaan ilmanvaihtojärjestelmän läpi kolme kertaa kulkenutta ilmaa. Erittäin suuren suodatuspinnan ansiosta laite on pitkäikäinen ja tehokas. Kun olet huolellinen esisuodattimien vaihdossa, voit pidentää HEPA-suodattimen käyttöikää entisestään CamCleaner-yksikön ainoa liikkuva osa on puhallin. Puhallin on asennettu suodattimien alle. Se luo tasaisen alipaineen puhdistetun ilman kammioon, joka sijaitsee suodattimien takana. EC-puhaltimiemme energiankulutus on pieni, ja niitä voi ohjata Internetin kautta. Voit optimoida ilmanpuhdistusjärjestelmän tilanteen mukaan ja tarkistaa suodattimien vaihtotarpeen. 4. Ilmanpoistoaukot sijaitsevat kahdella sivulla. Pyöreän vakioliitännän halkaisija on 315 mm, ja 3. Kaikissa CamCleaner- äänenvaimentimen voi asentaa malleissa on vähintään kaksi toiselle tai kummallekin sivulle. tuloaukkoa. Sen ansiosta ilmaa voidaan ottaa, puhdistaa ja sekoittaa kahdesta eriläm- 5 4 CamCleaner 6000 on yhteensopiva useimpien poistoputkikokojen kanssa, mutta sen voi myös antaa pöisestä tilasta. kierrättää ilmaa paikallisesti ilman erillisiä kanavistoja. 12

13 CamCleaner-ilmanpuhdistusyksiköiden sijoittelussa otetaan huomioon tilojen olemassa oleva ilmanvaihto, lämpötilaolosuhteet CamCleaner- järjestelmän sijoittelu sekä pöly- ja hiukkaspäästöalueet. Seuraavassa on esimerkkejä laitteiston sijoittelusta erilaisissa tiloissa. Ulko-/ tuloilma Suodatin Katto- vyöhyke + 22 C L a t t i a - v y ö h y k e C Korkean tilan lämmöntasaus Ilmanvaihto tuo huoneeseen hapekasta ilmaa. Koska huone on korkea, CamCleaner asennetaan sisäkattoon. Sieltä käsin se parantaa koko tilan sisäilmastoa. Lämmin ilma kohoaa ylöspäin, minkä vuoksi lämpötila katonrajassa on yleensä korkeampi kuin lattiatasossa. CamCleaner sekoittaa ilman siten, että se on entistä lämpimämpää lattiatasossa. Tämä vähentää lämmityskustannuksia. Ulko-/tuloilma Suodatin Hyvä ilmanlaatu Puhdasta ilmaa Korvausilmanvaihdon suodatus Korvausilmanvaihdossa tuloilma liikkuu lattiatasossa ja pysyy muuta huoneilmaa kylmempänä. CamCleaner-järjestelmän poistoaukot suunnataan tuloilman liikkeen suuntaisesti siten, että ilma virtaa laitteiston läpi ja samalla tasaa lämpöä. Ulko-/tuloilma Suodatin T u l o - i l m a Isot hiukkaset Puhdasta ilmaa Pienhiukkasia Puhdasta ilmaa Ilmanpuhdistus lattiatasossa ja katonrajassa Korkeissa huoneissa tehokkain ratkaisu saadaan yhdistämällä kattoon asennettava CamCleaner-yksikkö ja lattiayksikkö. Suuret hiukkaset laskeutuvat huomattavasti nopeammin kuin nanohiukkaset. Tässä järjestelmässä eri hiukkastyypit voidaan käsitellä siellä, missä niitä eniten esiintyy. 13

14 Kuinka puhdasta ilma on yrityksesi tiloissa? Ulkoilma Sisältää noin hiukkasta/m 3. Yleisen ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet Markkinoiden johtavien, F7- Ei CamCleaner-järjestelmää hiukkasta/m 3 läpäisee suodattimen ja luokitettujen suodattimiemme minimierotusaste on 56 jää sisäilmaan. prosenttia. Ulkoilma Sisältää noin hiukkasta/m 3. Yleisen ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet Markkinoiden johtavien, F7- luokitettujen suodattimiemme minimierotusaste on 56 CamCleaner asennettu CamCleanerin HEPA-suodatin poistaa 99,93 prosenttia sisäilman hiukkasista. Puhdas ilma Sisäilmaan jää vain hiukkasta/m 3. prosenttia. 14

15 Camfil IAQ-analyysi ilmanlaadun mittaus ja valvonta reaaliajassa Sisäilman laadun analyysissa (IAQ) selvitetään ilman hiukkaspitoisuus. Voit täydentää CamCleaner-järjestelmääsi valinnaisella Camfil IAQ -analyysilla, joka antaa reaaliaikaisen kuvan yrityksesi tilojen ilmanlaadusta. Valvomme ilmanlaatua ja tallennamme mittaustulokset IAQ-tietokantaan. Se sisältää miljoonia mittausarvoja ja vertailutuloksia, jotka on saatu tutkimalla sisäympäristöä ja ilmanlaatua. Asiakkaamme voivat tarkastella analyyseja reaaliajassa mittaushetkellä ja verrata tuloksia helposti keskenään. taa varten. Jos laskennassa havaitaan epätavallinen hiukkasjakauma tai muu odottamaton ongelma, suoritamme analyysin pyyhkäisyelektronimikroskoopin (SEM) ja röntgenspektrometrin (EDAX) avulla. Tarpeen mukaan analysoidaan hiukkasten määrä, massa ja rakenne sekä ilma- ja elementtipitoisuuden kemiallinen rakenne. Meillä on tällä alalla yli 10 vuoden kokemus. Jatkotutkimusten osalta teemme yhteistyötä useiden maailman johtavien laboratorioiden kanssa. Ilman hiukkasten määrä lasketaan kalibroidun hiukkaslaskimen avulla. Jos tilaat tämän palvelun, sinulla on aina käytössäsi Ilmanlaadun raporttimme perustuvat seuraaviin ilman luokituksen standardeihin: SS EN, SS EN ISO ja IEST. tietokoneeseen yhdistetty hiukkaslaskin sisäympäristön valvon- Sisäilman laadun analyysi. Erikokoisten hiukkasten reaaliaikainen laskenta. 15

16 Camfil IAQ-tutkimusyksikkö Voit analysoida ilmanlaadun helposti yhdellä painikkeen painalluksella. Tutkimusyksikkö sijoitetaan paikan päälle mittauskohteeseen. Kahdeksan tunnin kuluttua analyysi on valmis, ja voit tarkastella ilman kemiallista koostumusta ja hiukkastyyppejä. Camfil IAQ -analyysi Kansainvälisistä mittaustuloksista koottu tietokanta antaa mahdollisuuden tarkastella sisäympäristöjen ilmanlaadun keskiarvoja. Kun tietokannan sisältöä käytetään vertailukohteena, voimme laatia yksiselitteisen yhteenvedon asiakkaan tilojen ilmanlaadusta. SEM -analyysi Ilma imetään vakuumipumpun kautta näytepatruunaan, joka kerää kaikki 0,1:tä mikrometriä suuremmat hiukkaset. Röntgenspektrometrin (EDS) avulla nähdään jopa hiukkasten kemiallinen rakenne. 16 Gigacheck Menetelmä, jonka avulla mitataan ilman kaasumaisten epäpuhtauksien AMC -pitoisuuksia (airborne molecular contamination, AMC).

17 Suurten tilojen ilmanpuhdistimet CamCleaner Yksi maailman suurimmista liikuteltavista ilmanpuhdistimista. Sopii erityisen hyvin tuotantolaitoksiin ja muihin suuriin tiloihin, joissa se yhdistetään muihin, pienempiin CamCleaner-yksiköihin. Voidaan varustaa erilaisilla suodattimilla aina yksinkertaisista esisuodattimista H13 HEPA-suodattimiin. Ilmaa voidaan siirtää pitkiäkin matkoja rakennuksen sisällä. Mitat: x x mm Ilmamäärä: max m 3 /h Puhdistusala: max m 2 17

18 Camfil Varasto- ja tuotantotilojen ilmanpuhdistimet CamCleaner 6000 Sopii erityisesti pölyisiin ympäristöihin ja isoihin tiloihin, kuten elintarviketuotantolaitoksiin, korjaamoihin, varastoihin sekä purku- ja/tai rakennustyömaiden hiukkaspitoisuuksien rajoittamiseen. Liikuteltava, tehokas CamCleaner 6000 on helppo asentaa lattialle, seinälle tai kattoon (saatavissa myös vaakamalli). Voidaan varustaa myös pussi- ja aktiivihiilisuodatuksella. CamCleaner 2000 Voidaan liikutella tai asentaa kiinteästi lattialle, seinään tai kattoon. Sopii suuriin tiloihin ja teollisuuskäyttöön. Suodattaa rakennuspölyä, hometta ja asbestia ja soveltuu tämän vuoksi käytettäväksi rakennusalalla, esimerkiksi purku- ja asennustyömailla. Lisävarusteina saatavien aktiivihiilisuodattimien avulla voidaan vähentää myös käryjä, kaasuja ja päästöjä. Mitat: 738 x x 830 mm Ilmamäärä: max m 3 /h Puhdistusala: max m 2 Paino: 131 kg Vakiona F7 esisuodatin ja E11 HEPAsuodatin Mitat: 700 x 985 x 375 mm Ilmamäärä: max m 3 /h Puhdistusala: max. 600 m 2 Paino: 43 kg Vakiona F7 esisuodatin ja E11 HEPAsuodatin 18

19 Ilmanpuhdistimet toimisto-, tauko- ja julkistiloihin CamCleaner CITY M CITY M sopii käytettäväksi monissa eri kohteissa, kuten toimistoissa, kaupoissa, kampaamoissa, kouluissa, sairaaloissa, päiväkodeissa, hotelleissa ja asuinhuoneistoissa. Sen todella suuriin yhdistelmäsuodattimiin (2 kpl) pysähtyvät pienimmätkin pölyhiukkaset sekä lisäksi hajut, kaasut ja esimerkiksi kalusteista vapautuvat haitalliset VOC-yhdisteet. Mitat: 329 x 703 x 338 mm Ilmamäärä: max. 433 m3/h Puhdistusala: max.75 m 2 Paino: 16kg Vakiona aktiivihiili-/h13 HEPA yhdistelmäsuodatin Seinä- tai kattoasennukseen CamCleaner 300 Pieni mutta tehokas, siirrettävä ilmanpuhdistin. Lähes äänetön. Asetetaan lattialle tai kiinnitetään seinään. Sopii toimistoihin ja pieniin tiloihin. CamCleaner 300 -mallia voidaan myös käyttää täydentämään suurempia ilmanpuhdistimia. Mitat: 280 x 660 x 210 mm Ilmamäärä: max. 300 m 3 /h Puhdistusala: max. 100 m 2 Paino: 11 kg Vakiona karkeasuodatin ja E11 HEPAsuodatin CamCleaner 800 Sopii kaikkien sisäympäristöjen CamCleaner 300 Concealed Kiinteästi asennettava ilmanpuhdistin, joka sijoitetaan esimerkiksi kattoon tai seinärakenteisiin. Ø250 mm kanavaliitokset valmiina ilmavirran suuntaamista helpottamaan. Aktiivihiilisuodatin lisävarusteena. ilmanpuhdistukseen: toimistoihin, koteihin, luokkahuoneisiin ja julkisiin tiloihin. CamCleaner 800 toimii tavanomaisissa toimistotiloissa ja myös vaikeimmissa olosuhteissa. Aktiivihiilisuodatin lisävarusteena. Mitat: x 320 x 365 mm Ilmamäärä: max. 300 m 3 /h Puhdistusala: max. 100 m 2 Paino: 22 kg Vakiona F7 esisuodatin ja E11 HEPA-suodatin Mitat: 550 x 640 x 260 mm Ilmamäärä:max. 800 m 3 /h Puhdistusala: max. 300 m 2 Paino: 26 kg Vakiona karkeasuodatin ja E11 HEPAsuodatin 19

20 Camfil-yhtiö CAMFIL on maailman suurin ilmansuodattimien valmistaja sekä suodatusratkaisuiden toimittaja On erittäin todennäköistä, että juuri nyt parhaillaan hengittämäsi ilma on puhdistettu valmistamamme ilmansuodattimen avulla. Tuotteitamme voi löytää kaikkialta toimistorakennuksista herkkään elektroniikkatuotantoon, kaivoksista, teollisuudesta, sairaaloiden leikkaussaleista ja ydinvoimalaitoksilta. Camfil on globaali yhtiö, jolla on 25 myyntiyhtiötä, 24 tuotantolaitosta sekä erittäin kattava jälleenmyyntiverkosto Euroopassa, Pohjois- Amerikassa sekä Aasiassa. Lisätietoja: Camfil Oy, Ruukinmestarintie 11, Espoo Puhelin (09) 8190

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit 2011 Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit Dustcontrol 1 Asiakkaat 2 Siirreltävät pölynerottimet 3 Siirreltävät neste-erottimet 4 Ilmanpuhdistimet 5 Esierottimet 6 Imusuojat

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com Sisällysluettelo Dustcontrol Asiakkaat Siirreltävät pölynerottimet Siirreltävät neste-erottimet Ilmanpuhdistimet

Lisätiedot

Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta

Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta air mail CAMFIL FARR'IN UUTISLEHTI Nro 2/2012 Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta 3 5 8 10 11 14 Camfil Farr'in uusi Tech Centre Ruotsissa Uusia kuitumateriaaleja ja suodattimia pulssijärjestelmiin

Lisätiedot

NRO. 1/2015. Puhdasta ilmaa kaikille VIISI KIINALAISTA JUTTUA MUSEON ILMANPUHDISTUS DAIMLERIN PÖLYNPOISTORATKAISU. CAMFIL Puhdasilmaratkaisut

NRO. 1/2015. Puhdasta ilmaa kaikille VIISI KIINALAISTA JUTTUA MUSEON ILMANPUHDISTUS DAIMLERIN PÖLYNPOISTORATKAISU. CAMFIL Puhdasilmaratkaisut NRO. 1/2015 Puhdasta ilmaa kaikille VIISI KIINALAISTA JUTTUA MUSEON ILMANPUHDISTUS DAIMLERIN PÖLYNPOISTORATKAISU CAMFIL Puhdasilmaratkaisut PÄÄKIRJOITUS MAGNUS YNGEN MESSUT JA NÄYTTELYT, SYYSKUU JOULUKUU

Lisätiedot

Sisäilman laadun vertailu painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon kohteissa

Sisäilman laadun vertailu painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon kohteissa Henri Hurme Sisäilman laadun vertailu painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon kohteissa Aducate Reports and Books 8/2010 Aducate Centre for Training and Development HENRI HURME Sisäilman laadun vertailu

Lisätiedot

P a re m p a a i l m a a p a re m p i a o p p i l a i t a

P a re m p a a i l m a a p a re m p i a o p p i l a i t a air mail C A M F I L F A R R I N U U T I S L E H T I 1 / 2 0 0 7 P a re m p a a i l m a a p a re m p i a o p p i l a i t a 2 3 7 8 12 Aidosti maailmanlaajuinen ja hyvissä asemissa Camfil Farr sai Eurovent-sertifikaatin

Lisätiedot

HUOLEHTII ILMASTOSTA. Siirrettävät ja kiinteästi asennettavat ilmastointilaitteet SNU KATALOGEN FOR NORSK VERSJON

HUOLEHTII ILMASTOSTA. Siirrettävät ja kiinteästi asennettavat ilmastointilaitteet SNU KATALOGEN FOR NORSK VERSJON HUOLEHTII ILMASTOSTA Siirrettävät ja kiinteästi asennettavat ilmastointilaitteet Edulliset asennuskustannukset Energiaa säästävä invertteri Tuotteet optimaaliseen ilmankosteuteen SNU KATALOGEN FOR NORSK

Lisätiedot

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Tärkeissä asioissa sinä ja talosi olette hyvin samankaltaisia.

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTEKNIIKKA

JÄRJESTELMÄTEKNIIKKA ---------- JÄRJESTELMÄTEKNIIKKA ---------------------------------------------------------------------- SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO SISÄILMASTO...14 LÄMMÖN SIIRTO... 16 SISÄILMASTON KÄSITTEET... 18

Lisätiedot

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa airmail CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI 2/2003 Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan 5 7 9 Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa Suodatuksen kokonaishallinta

Lisätiedot

Yleisimmät kysymykset (FAQ)

Yleisimmät kysymykset (FAQ) Yleisimmät kysymykset (FAQ) Yleisimmät Genano 200 ja 310 laitteita koskevat kysymykset ja vastaukset: 1. Ketkä ovat Genanon asiakkaita? Genano Oy:n asiakkaita ovat ihmiset, jotka kantavat huolta ympäristöstä,

Lisätiedot

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Tärkeissä asioissa sinä ja talosi olette hyvin samankaltaisia.

Lisätiedot

Näin valitset tarpeisiisi sopivan pölynerottimen

Näin valitset tarpeisiisi sopivan pölynerottimen Siirreltävät pölynerottimet Näin valitset tarpeisiisi sopivan pölynerottimen Huomioitavia asioita 1. Imuteho ja paino Ota huomioon koneen imuteho suhteessa sen painoon ja käsiteltävyyteen. Moottorin koko

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry.

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 1 ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. 2 Sisäilmaopas 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

air mail P u h t a a n i l m a n k u s t a n n u s t e n l a s k e m i n e n 3 Kolme yritysostoa vahvistavat markkina-asemaa

air mail P u h t a a n i l m a n k u s t a n n u s t e n l a s k e m i n e n 3 Kolme yritysostoa vahvistavat markkina-asemaa Form 1: Sheet 1FF air mail C A M F I L F A R R I N U U T I S L E H T I 2 / 2 0 0 6 etusivun valokuva: getty images ymer reklambyrå Levikki: 30 000 kappaletta. Painettu Ruotsissa P u h t a a n i l m a n

Lisätiedot

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU ILMANPUHDISTIN kostutustoiminnolla KÄYTTÖOPAS SUOMI Tämänmerkkinen laite on Sharp Corporationin tavaramerkki. Plasmacluster on Sharp Corporationin rekisteröity tavaramerkki

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com Dustcontrol 1 Dustcontrol puhtaampia siivousprosesseja Me Dustcontrolilla haluamme muutakin kuin myydä tuotteita.

Lisätiedot

Kaupunkien saasteet NOPEA TURBIINISUODATUKSEN JÄLKIASENNUS INTIASSA PUHTI POIS PÖLYRÄJÄHDYKSISTÄ

Kaupunkien saasteet NOPEA TURBIINISUODATUKSEN JÄLKIASENNUS INTIASSA PUHTI POIS PÖLYRÄJÄHDYKSISTÄ N. 2 / 2014 Kaupunkien saasteet N UNUDUKN JÄKNNU N UH ÖYÄJÄHDYKÄ ÄMN UHDMNN UKHM, J N CMF uhdasilmaratkaisut ÄÄKJU MGNU YNGN MU J NÄYY, joulukuu 2014 kesäkuu 2015 uhtaampaa ilmaa kaupungin asukkaille Maailma

Lisätiedot

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr Segmenttiesite S F S- E N 1 3 7 7 9: 2 0 0 7 U u s i s i s ä i l m a s t a n d a rd i Camfil Farr puhdasilmaratkaisut S F S-E N 1 3 7 7 9:2 0 0 7 ympäristö,

Lisätiedot

Kaapit ja varusteet. Vapaasti seisovat kaapit. Seinälle asennettavat kaapit. Kaappien varusteet. Suojaa ja turvallisuutta pienessä tilassa

Kaapit ja varusteet. Vapaasti seisovat kaapit. Seinälle asennettavat kaapit. Kaappien varusteet. Suojaa ja turvallisuutta pienessä tilassa Kaapit ja varusteet Vapaasti seisovat kaapit Seinälle asennettavat kaapit Kaappien varusteet Tietokonekeskusten jäähdytys Pientoimiston kaapit Kerromme, mitä erilaisia vaihtoehtoja on saatavana Suojaa

Lisätiedot

airmail Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi

airmail Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi CAMFIL FARR UUTISIA 1/2006 What Mitä did hengitit you breathe tänään? today? 3 5 8 10 11 Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi Hienonhieno todiste

Lisätiedot

NIBE Poistoilma UUDEN SUKUPOLVEN LÄMPÖPUMPUT

NIBE Poistoilma UUDEN SUKUPOLVEN LÄMPÖPUMPUT NIBE Poistoilma UUDEN SUKUPOLVEN LÄMPÖPUMPUT + MIKSI PUHALTAA ENERGIAA ULOS KUN VOIT OTTAA SEN TALTEEN? Poistoilmalämpöpumppu on periaatteessa energiankierrätysjärjestelmä. Se kerää energiaa lämpimästä

Lisätiedot

www.retermia.fi energiansäästöratkaisu

www.retermia.fi energiansäästöratkaisu www.retermia.fi kustannustehokkain energiansäästöratkaisu Contents Yritysesittely 5 Retermia teknologia 7 Toimintaperiaate 8 Esisuodatus 9 Sähkötehokkuus 11 Retcool -jäähdytys 12 Recal -laskentapalvelu

Lisätiedot

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput NIBE Poistoilma Uuden sukupolven lämpöpumput 2 NIBE Poistoilma + Miksi puhaltaa energiaa ulos kun voit ottaa sen talteen? Poistoilmalämpöpumppu on periaatteessa energiankierrätysjärjestelmä. Se kerää energiaa

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 1

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 1 Pentti Harju Ilmastointitekniikan oppikirja 1 Ulkoilma, raaka-aineemme Ilmasto, ilmanvaihdon lähtötilanne Olemme monessa asiassa saattaneet havaita, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ilmastointitekniikan

Lisätiedot

ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA. AHOKAS J. (toim.) MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA

ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA. AHOKAS J. (toim.) MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA AHOKAS J. (toim.) 27 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2 Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X

Lisätiedot

air mail Puhdastilatoimitus avaruuteen

air mail Puhdastilatoimitus avaruuteen air mail C A M F I L F A R R u u T I S I A 1/2009 Puhdastilatoimitus avaruuteen 2 7 9 10 12 Camfil Farr siirtyy vihreästä kestävään kehitykseen Tenkay HemiPleat Kiinan kaasuputkien turbiineihin Kultainen

Lisätiedot

UPS teknologia. Online / Double conversion (kaksoismuunnos toimintaperiaate) Line Interactive. Offline/Standby

UPS teknologia. Online / Double conversion (kaksoismuunnos toimintaperiaate) Line Interactive. Offline/Standby UPS opas UPS teknologia Coromaticin valikoimasta löytyy erilaisia UPSeja eri hintaluokissa. Hinta määräytyy usein suorituskyvyn ja akuston mukaan, mutta on olemassa myös joitakin perustavanlaatuisia eroja,

Lisätiedot