KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2008 Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2008 Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina 13.3.2008 klo 18.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 2/2008 Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Torstaina klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT liite 18 1 MAURI LAKINNORON ANOMUS HARVENNETUSTA JÄTTEENKERÄYSVÄLISTÄ 19 OIKAISUVAATIMUS / FN-TUOTANTO / RAKENNUKSEN VÄRITYS 20 RAKENNUSVALVONTATOIMI 21 2 SUOJA SIMO / POIKKEAMISLAUSUNTO / LOMA-ASUNTO, Lupa no LAHTINEN PENTTI / POIKKEAMISLAUSUNTO / LOMA- ASUNTO, SAUNA JA TALOUSRAKENNUS, Lupa no SÄRKELÄ MIKKO / POIKKEAMISPÄÄTÖS / 2 KPL OMAKOTI- TALO, Lupa no MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 25 TIEDOKSI 26 5 LÄHTEELÄ-KINNUNEN / I-K PARITALON RAKENTAMINEN / LAUSUNTO 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA / TOIMINTAKERTOMUS 2007 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä rakennustarkastustoimistossa klo Ilmoitukset julkipanon jälkeen annettavissa ympäristölautakunnan lupapäätöksistä sekä muista päätöksistä nähtävänä klo 9-15 kunnan ilmoitustaululla. PUHEENJOHTAJA Riikka Laukia

2 Viranomainen KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Ympäristölautakunta 2/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Laukia Riikka, puheenjohtaja Kotiaho Janne, varapuheenjohtaja Houni Ilse, jäsen Jokinen Jari, jäsen Nieminen Elisa, jäsen Blomster Reijo, rakennustarkastaja Huovinen Anna, asiantuntija, vs. ymp.tarkastaja Ilmonen Kari, KH:n edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilse Houni ja Jari Jokinen (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Riikka Laukia Reijo Blomster PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun Allekirjoitukset mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Ilse Houni Jari Jokinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY Paikka ja pvm Rakennustarkastustoimistossa klo 9-15 YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Rakennustarkastaja Reijo Blomster

3 Ympäristölautakunta MAURI LAKINNORON ANOMUS HARVENNETUSTA JÄTTEENKERÄYSVÄLISTÄ Ymp.ltk 18 Mauri Lakinnoro anoo, että hänelle myönnettäisiin harvennettu jätteentyhjennysväli, siten että tyhjennys olisi 2 kk sijasta 3 kk välein. Anomustaan Mauri Lakinnoro perustelee sillä, että hän asuu yksin ja jätettä tulee todella vähän. (liite) Asian valmistelu: ympäristötarkastaja vs. Anna Huovinen, p Ympäristölautakunta ei hyväksy harvennettua tyhjennysväliä. Ympäristölautakunta perustelee kielteistä päätöstään seuraavilla seikoilla: 1) Jätehuoltomääräysten maksimi tyhjennysväli on määritelty siksi että jätehuoltoyritykset voivat järkevästi ja taloudellisesti reitittää keräysautonsa, sekä toisaalta haju- ja hyönteishaittojen vähentämiseksi. 2) Asialla on ennakkotapauksen luonne. Mikäli poikkeus myönnetään on tasapuolisen kohtelun periaatteen mukaan kaikille vastaaville yksin asuville myönnettävä harvennettu tyhjennysväli. Jätelaki 10, 11, 17. Hallintolaki 6.

4 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta VÄRITYSSUUNNITELMA / OMAKOTITALON VÄRITYS / KORTTELI 6 TONTTI 1 Ymp.ltk 77 FN-Tuotanto on jättänyt omakotitalon värityssuunnitelman rakentamaansa taloon. Värityssuunnitelmassa esitetään, että rakennuksen julkisivuväri on vaalea beige ja katto tiilenpunainen. Alueelle laadituissa yleissuunnitteluohjeissa korttelin 6 värityksenä on ollut vaalea / vaaleanharmaa värisävy tummalla katolla. Korttelin 6 rakennuspaikoille 4 ja 5 ympäristölautakunta on hyväksynyt julkisivuväriksi vaaleanpunaisen värisävyn tummalla katolla. Rakennuspaikoille 2 ja 3 rakennettujen talojen julkisivut ovat vaaleat / siniharmaat ja katot ovat tummanharmaat / mustat. Rakennuslupapäätöksessä rakennustarkastaja on pyytänyt esittämään rakennuksen värityssuunnitelman ennen kuin julkisivutyö suoritetaan. Lupapäätöksen mukana olevassa julkisivukuvassa on esitetty ja hyväksytty julkisivuksi vaalea puu ja katoksi tumma tiilikate. Rakennustarkastaja on pyytänyt lähettämällään kirjeellä täydentämään asiakirjoja, jotka liittyvät esitettyyn värityssuunnitelmaan. Pyydettyjä asiakirjoja ei ole saatu. Korpilahden kunnan hallintosäännön 24 :n mukaan ympäristölautakunnalla on oikeus mm. poiketa rakennusjärjestyksen ja rakentamisohjeiden pienistä muutoksista kuten väritys, istutukset jne. Asian valmistelu: Reijo Blomster, p Ympäristölautakunta käy periaatteellisen keskustelun koko alueen julkisivuväritykseen liittyen. Keskustelun jälkeen rakennustarkastaja tekee päätösehdotuksen. Ehdotus keskustelun pohjalta: Asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Asiakkaan tulee toimittaa pyydetyt selvitykset. Ymp.lk 6 FN- tuotanto on toimittanut pyydettyjä selvityksiä ja naapureiden kuulemiset FN-tuotanto esittää, että ympäristölautakunta hyväksyy tehdyt väritykset, jotka poikkeavat rakennuslupapäätöksen mukaisista hyväksytyistä värityksistä. Ehdotetut väritykset ovat julkisivun osalla vaalea tiili / lauta valkoisin tehostein ja vesikatto on punainen tiili.

5 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ymp.ltk 6 (jtk) Rakennustarkastaja on huomauttanut katon luvanvastaisesta väristä katselmuksessaan ja edellyttänyt suorittamaan rakentamisen lupapäätöksen mukaisesti. Rakennustarkastaja on katselmuksessaan huomauttanut värityksen luvanvastaisuudesta ja edellyttänyt toimenpiteitä asian suhteen. Asian valmistelu: Reijo Blomster, p Ympäristölautakunta edellyttää, että FN- tuotanto muuttaa rakennetun omakotitalon ja talousrakennuksen vesikaton väritykseltään vastaamaan alueella olevien asuinrakennusten katon väritystä ( harmaa / musta ). Rakennusten julkisivujen maalattujen paneeliosin väritys tulisi muuttaa vaaleanharmaaksi tai vaalean siniharmaaksi. Muilta osin rakennuksen julkisivumuutokset hyväksytään esitetyn mukaisiksi. Rakennetun rakennuksen ulkoväritys poikkeaa huomattavasti alueen olemassa olevien rakennusten värityksestä, rakennus ei sovellu väritykseltään ympäristöön eikä maisemaan. ( MRL 117 ja 135 ). OIKAISUVAATIMUS / FN-TUOTANTO / RAKENNUKSEN VÄRITYS Ymp.ltk 19 FN-Tuotanto / Pentti Norppa on jättänyt oikaisuvaatimuksen ympäristölautakunnan tehtyyn päätökseen. Päätöksessään ympäristölautakunta edellyttää, että FN-Tuotanto muuttaa rakentamansa omakotitalon ja talousrakennuksen vesikaton värityksen vastaamaan myönnetyn rakennusluvan mukaista väritystä. Oikaisuvaatimuksessaan FN-Tuotanto vetoaa mm. suunittelijan hyväksymiin väriratkaisuihin, rakennuksen tyyliin sekä alueen hajanaisuuteen rakennusten värityksen ja mallien suhteen. Kirjeessä myös tuodaan esille se seikka, että vastaava mestari ei ole hoitanut tehtäviään riittävän huolellisesti. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että naapurit eivät ole vastustaneet suoritettuja värivalintoja. Rakennustarkastajan tekemässä rakennuslupapäätöksen yhteydessä hyväksytyissä pääpiirustuksissa on merkitty seuraavat omakotitalorakennuksen julkisivun materiaalit ja värit: tiilikate; tumma, puuverhous; vaalea, rappaus; vaalea ja harkkosokkeli, harmaa ( Kastelli-talot Jaakko Eskelinen ).

6 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ymp.ltk 19 (jtk) Vastaava työnjohtaja on toimittanut muutetut julkisivukuvat rakennustarkastajalle , jossa kuvassa julkisivujen väritykset edelleen ovat samat ( Kastelli-talot Jaakko Eskelinen, muutosmerkinnöin ja ). Lupapäätöksessä on myös edellytetty, että rakennusvalvontatoimistoon tulee toimittaa mm. erillinen ulkovärityssuunnitelma ennen työvaiheen suorittamista. Korpilahden kuntaan toimitettujen selvitysten mukaan rakennuksen julkisivuväritykset ovat edellä kuvatut ja näin ollen rakentaminen on suoritettu vastoin toimitettuja tietoja ja vastoin myönnettyä rakennuslupaa. Maankäyttö ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä ja vastaava työnjohtaja vastaavat rakennustyön suorittamisesta voimassa olevien määräysten ja ohjeiden - sekä myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Asian valmistelu: Reijo Blomster, p Ympäristölautakunta ei hyväksy tehtyä oikaisuvaatimusta. Rakennuksen vesikaton väritys tulee muuttaa myönnetyn rakennusluvan mukaiseksi, tummaksi. Oikaisuvaatimuksessa ei esitetä mitään sellaista, jonka perusteella lautakunnan tehtyä päätöstä olisi tarvetta muuttaa. Rakennuksen katon väritys ei vastaa myönnetyn rakennusluvan väriä, eikä värityksen muuttamiselle ole saatu viranomaisen hyväksyntää. Alueella olevien muiden rakennusten kattoväri on tumma ( harmaa / musta ) ja näin ollen rakennus ei sovellu ympäröivään rakennuskantaan. ( MRL 117, 119, 135, MRA 73 )

7 Ympäristölautakunta RAKENNUSVALVONTATOIMI Ymp.ltk 20 Korpilahden kunnan rakennustarkastajan sijaiseksi on määrätty talonrakennusmestari. Talonrakennusmestarin työajan käytönmitoituksessa ( toimenkuvassa ) on määritelty, että talonrakennusmestari käyttää mahdollisuuksien mukaan omasta viikoittaisesta työajasta enintään 20 % rakennustarkastajan tehtävien hoitamiseen. Väestörekisterikeskuksen mukaan Korpilahden kunnan alueella on tilaston mukaan 812 kpl keskeneräistä rakennusluvan omaavaa rakennushanketta. Joista noin 480 kpl on sellaisia, joiden lupien voimassa oloaika on päättynyt, mutta rakennusluvanhakijat eivät ole pyytäneet viranomaisten tarkastuksia. Rakennusvalvontatoimisto postitti vuoden 2008 tammikuun aikana tällaisille ns. vanhentuneen rakennusluvan omaaville henkilöille kirjeet ja tiedusteli rakennushankkeen vaihetta ja pyysi suorituttamaan tarvittavat viranomaistarkastukset. Yhteydenottoja on tullut arviolta noin kpl. Rakennustarkastajan työmäärän lisääntyminen aiheuttaa viivästymistä uusien rakentajien lupakäsittelyyn sekä lautakunnalle valmisteltavien asioiden käsittelyyn. Asian valmistelu: Reijo Blomster, p Ympäristölautakunta päättää, että talonrakennusmestari Pasi Mastola voi suorittaa rakennusvalvontaviranomaisen (rakennustarkastajan) tarkastustehtäviä vuoden 2008 aikana muulloinkin kuin rakennustarkastajan sijaisena. Tarkastustehtäviä hoitaessaan hän käyttää rakennustarkastajan valtuutuksia voimassa olevan lainsäädännön ja hallintosäännön mukaisesti. Työajan käytöstä sekä muodostuneista matkakustannuksista tulee pitää erillistä kirjanpitoa.

8 Ympäristölautakunta TIEDOKSI Ymp.ltk 25 Merkittiin tiedoksi ITÄ-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON KUULUTUS PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA, Nro 29/08/1, ISY-2007-Y- 238, kahden maapenkereen ja laiturin rakentaminen Ellinniemen venevalkaman rantaan Mutasen tilalla Päijänteen Kalliosaarenselän Syvälahdella sekä töidenaloittamislupa, Korpilahti ITÄ-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON PÄÄTÖS, , ISY-2007-Y-238, kahden maapenkereen ja laiturin rakentaminen Ellinniemen venevalkaman rantaan Mutasen tilalla Päijänteen Kalliosaarenselän Syvälahdella sekä töidenaloittamislupa, Korpilahti Kirje maa-ainesluvan päättyminen ja sitä koskevan vakuuden vapauttaminen, Korpilahti, Muuratjärven kylä Kuoppala 8:319 tila Kirje Jyväskylän kaupungin tonttiosastolle, Kuoppalan tilan 8:319 maisemointi Kirje maa-ainesluvan päättyminen ja sitä koskevan vakuuden vapauttaminen, Korpilahden Vihtakangas Kolula 6:47 tila Siirtoilmoitus: Salonen Jarno ja Mäkinen Miikka Alueen siistimiskehotus: Öhman Mika Rakennustarkastajan päätös , vastaavan työnjohtajan tehtävät Kettunen Rakennustarkastajan päätös , vastaavan työnjohtajan tehtävät Kolehmainen Rakennustarkastajan päätös , vastaavan työnjohtajan tehtävät Peltoniemi Rakennustarkastajan päätös , kvv ja iv työnjohtajan tehtävät Turunen Tilastotietoa Korpilahden kunnan rakennusvalvontatapahtumista 2007

9 Ympäristölautakunta LÄHTEELÄ-KINNUNEN / I-K PARITALON RAKENTAMINEN / LAUSUNTO Ymp.ltk 26 Paritaloyhtymä Lähteelä-Kinnunen esittävät yksikerroksisen paritalon rakentamista Tähtirinteen rakennuskaavan kortteliin 384 tontille 3. Rakennus sijoittuisi kaavan mukaiselle rakennuspaikalle, jonka kaavamerkintä on AP ½kIu½. Luonnontilaisen tontin korkeusero on noin 4-5m. Rakentamissuunnitelmassa esitetään I-kerroksisen paritalon ja autosuojan sijoittamien ajettavalle täytemaalle siten, että järvenpuoleinen tontinosa täytettäisiin portaittain noin 1,5 2,5 m tasoeroin (liite 5 asemapiirros ja pääty). Kaavamääräyksen mukaan tontin kaavamerkintä osoittaa, että kaavoittaja on suunnitellut ko. tontin rakennuksen olevan kellarikerroksella ja ullakkotilalla varustettu rakennus. Rakennustapaohjeiden mukaan täyttötyöt tulee suorittaa hienovaraisesti maasto ja naapuritontin korkeusasema huomioiden. Täyttöpaksuus ja mahdollisen tukimuurin korkeus saa olla 800mm, täyttöluiskien enimmäiskaltevuus on 1:3 ja niihin tulee aina istuttaa puita ja/tai pensaita. Sokkeli ei saa missään kohdassa olla 1 metriä korkeampi. Suunnitelmaan on tutustunut myös kaava-arkkitehti Julia Virtanen ja hänen mukaansa rakennus tulisi vähintäänkin varustaa ullakkotilavarauksella kaavamerkinnän mukaisesti. Asian valmistelu: Reijo Blomster, p Lautakunta toteaa lausuntonaan, että rakentaminen tulee suorittaa alueella voimassa olevan asemakaavan mukaisesti, noudattaen laadittuja rakennustapaohjeita. Rakentaminen esitetylle tontille tulisi suorittaa kellariratkaisuna ja ullakkotilavarauksena, jolloin alueen yhtenäisyys voitaisiin turvata mahdollisimman hyvin tulevien sallittujen rakentamisratkaisujen mukaisesti. Esitettyyn suunnitelmaan tulee lisätä vähintäänkin ullakkotilavaraus. Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä tulee esittää rakennustarkastajalle tontin piha- ja istutussuunnitelma.

10 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA / TOIMINTAKERTOMUS 2007 Ymp.ltk 27 Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa, joka on osa kunnan tilinpäätöstä, on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Kunnanhallitus on pyytänyt tulosalueita antamaan mennessä toimintakertomuksen vuodelta Lautakunta hyväksyy liitteen 6 mukaisen toimintakertomuksen.

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Torstaina 18.1.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT liite 1 SEPPO KÄRNÄ OY:N 22.12.2006 PÄIVÄÄMÄ

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2008 1 (2) Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina 28.8.2008 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2008 1 (2) Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina 28.8.2008 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 6/2008 1 (2) Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Torstaina 28.8.2008 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT liite 71 1 YMPÄRISTÖLUPA TIENPARANNUSHANKE

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 8/2010

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 8/2010 79 KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 8/2010 KOKOUSAIKA Torstai 02.12.2010 klo 18:30 20:00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.2.2006 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29 KOKOUSAIKA Torstaina klo 16.00-16.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Ympäristölautakunta Sivut 30-36. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Ympäristölautakunta Sivut 30-36. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Ympäristölautakunta Sivut 30-36 KOKOUSAIKA Torstaina 26.8.2010 klo 16.00-17-25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Aika: 09.04.2014 klo 17:30-18:15 Paikka: Kokoushuone 3, Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 16 Kokouksen järjestäytyminen 3 17 Viranhaltijan päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.9.2012, kello 17.30 18.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 6/2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.11.2011 klo 9.00 12.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot