Pientalohankkeen laatuasiakirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pientalohankkeen laatuasiakirja"

Transkriptio

1 Pientalohankkeen laatuasiakirja Mika Hakkarainen, RM Lempäälä 2013 Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved.

2 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 1 / 24 Sisällys Johdanto... 2 Pientalohankkeen vaiheet... 3 Hankkeen tiedot... 4 Hankkeen kuvaus... 4 Hankkeen osapuolet... 5 Hankesuunnitteluvaihe... 6 Tontin kartoitus... 6 Rakennuksen luonnossuunnittelu... 7 Suunnitteluaikataululuonnos... 8 Rakentamisaikataululuonnos... 9 Budjettiluonnos Rakennuslupavaihe Suunnitteluvaihe Rakentamisvaihe Maatyöt Perustustyöt Alapohjatyöt Runko- ja vesikattotyöt Ulkopuolen työt Sisävalmistusvaiheen työt Sisustustyöt Käyttöönotto Pintamateriaaliluettelo Liitteet Allekirjoitukset... 24

3 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 2 / 24 Johdanto Yleisesti ottaen pientalon rakentajalla on suppea käsitystä oman vastuun laajuudesta. Ajatellaan, että talopakettitoimittaja toimittaa talon työmaalle ja rakentaja voi ottaa sillä välin rennosti. Toki se näin osittain onkin, jos on laadittu asianmukainen sopimus talotoimittajan ja rakennuttajan kesken. Pahimmassa tapauksessa voi kuitenkin käydä niin, että talotoimittajan työntekijän tippuessa telineiltä joutuu rakennuttaja vastaamaan kustannuksista. Asianmukaisen sopimuksen tekeminen toimijoiden välillä onkin erittäin oleellista, ja viime kädessä sen tekemisestä, niin kuin koko hankkeesta, vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä. Nykylain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 ) Lisäksi laissa sanotaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen, sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 ) Näitä velvoitteita harvoin rakentaja itse pystyy täyttämään, mutta tiedossa tulisi olla, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on näiden asioiden järjestämisestä vastuussa. Pätevän henkilöstön löytäminen rakennushankkeeseen on kuitenkin aina rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla. Sellainen rakentaja, jolla ei ole mitään yhteyksiä rakennusalan ammattilaisiin, on aina haasteen edessä. Viime kädessä ammattiosaamisen hankkiminen on aina osittain kokeilun varassa ja todellinen osaaminen mitataan vasta hankkeen valmistuttua. Rakentajan kannattaisikin kiinnittää huomiota urakoitsijan dokumentaation laajuuteen. Dokumentaatio ei itsessään takaa hyvää laatua, mutta antaa urakoitsijalle hyvän syyn tehdä sitä ja asioihin on helppo palata jälkeenpäin vastuukysymyksissä. Tämä asiakirja helpottaa rakentajaa hahmottamaan hankkeen kokonaisuutta ja myös valvomaan pääpiirteittäin, että rakentamisen eri vaiheissa tietyt laadulliset asiat on huomioitu. Jos asiakirjan täyttäminen ei rakentajalta helposti onnistu, kannattaa hankkeen kokonaisjohtaminen jättää rakennusalan ammattilaiselle. Asiakirjaa on tarkoitus täyttää ja ylläpitää koko hankkeen ajan valmistumisasteen mukaan. Täytetty asiakirja säilytetään talokansiossa. Tämä asiakirja on tehty tukemaan pientalorakentamisen laadunvarmistusta, eikä se sinällään toimi minkäänlaisena ohjekirjana rakennuksen teknisessä toteutuksessa. Todellinen vastuu rakentamisesta ja rakentamisen laadusta jää aina rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja hänen valitsemalleen henkilöstölle. Toivottavasti tämä pientalohankkeen laatuasiakirja on osaltaan auttamassa monia rakennushankkeeseen ryhtyviä heidän ainutlaatuisen projektinsa onnistumisessa. Rakentavasti Lempäälässä Mika Hakkarainen, RM

4 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 3 / 24 Pientalohankkeen vaiheet

5 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 4 / 24 Hankkeen tiedot Hankkeen vireillepanon pvm: Asiakirjan vastuuhenkilö: Rakennuspaikan osoite: Hankkeen kuvaus Rakentava taho Mihin rakennetaan Rakennukset, kerrosluvut Suunniteltu aloitus, valmis

6 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 5 / 24 Hankkeen osapuolet Hanke: Nimi Sähköposti Puhelin Rakennuttaja(t) Rakennut. edustaja Pääsuunnittelija Vastaava työnjohtaja Arkkitehti GEO-suunnittelija Vast. rakennesuunn. Rakennesuunnittelija Talotoimittaja Pääurakoitsija KVV-suunnittelija KVV-työnjohtaja KVV-urakoitsija IV-suunnittelija IV-työnjohtaja IV-urakoitsija Sähkösuunnittelija Sähköurakoitsija Sisustussuunnittelija Maaurakoitsija

7 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 6 / 24 Hankesuunnitteluvaihe Tontin kartoitus Huolellinen tontin kartoitus tehdään aina ennen rakennuksen luonnossuunnittelua! Näiden asioiden käsittelyssä kannattaa olla rakennusalan ammattilainen mukana, mielellään arkkitehti. Tontin hankintapaikka on tiedossa Tontin valinnassa on otettu huomioon sijainti ja rakennuttajan tarpeet (palvelut ym.) Rakennuksen sijoittaminen tontille (ilmansuunnat, pihat, kerrosluku) Tontin maaperään ja korkeuseroihin on tutustuttu Tontista aiheutuvat kustannukset ovat tiedossa (kustannuslajit) Maaperän laatu, tontin haasteet ja hyvät puolet silmämääräisesti havainnoituna: (Mm. maa-aines, korkeuserot, puusto, naapurit, kallio, isot kivet, purettavat rakennukset, ilmansuunta) Rakennuksien luonnossijoittelu tontille käsin piirtämällä (katuliittymän kohta, autopaikat, isot ikkunat)

8 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 7 / 24 Rakennuksen luonnossuunnittelu Luonnossuunnitteluun osallistuu vähintään rakennuttaja, talotoimittajan edustaja ja arkkitehti. Rakennuksen suunnittelu alkaa aina tontin kartoituksella! Tontin asettamat vaatimukset on huomioitu rakennuksen suunnittelussa (korkeuserot, asemointi, julkisivut, ympäristö, kaava, ilmansuunnat) Talomalli sopii valitulle tontille ja ympäristöön Rakennuttajan tarpeet ovat tiedossa (huoneet, muunneltavuus, ulkorakennukset, erityistilat, esteettömyys) Talotoimittajat on kilpailutettu ja sisältöerittelyt on vertailtu huolellisesti HUOM! Muista vertailla talotoimittajien sisältöerittelyt huolellisesti! Toimituksen laajuus ja sisällöt vaihtelevat paljon vaikka hinta olisikin sama.

9 Viikkonumero (merkitse numero) Lähtötietojen selvitys Maaperäolosuhteiden selvitys Tarveselvitys Urakoitsijoiden valinta Luonnossuunnittelu Rakennussuunnittelu Talotekninen suunnittelu Sisustussuunnittelu Rakennuslupahakemus kuntaan Rakennuslupaprosessi Rakentamisen valmistelu HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 8 / 24 Suunnitteluaikataululuonnos Pientalohanke, suunnitteluaikataulu vuonna: -

10 Viikkonumero (merkitse nro, 1 ruutu = 1vk) Raivaustyöt Maa- ja pohjarakennus Perustustyöt Alapohjatyöt ja ulkotäytöt Runko- ja vesikattotyöt Ulkopuolentyöt Väliseinä- ja levytystyöt Tasoite- ja maalaustyöt Kiintokalusteet ja varusteet Sisustus- ja pintamateriaalit Viimeistelytyöt Pihatyöt HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 9 / 24 Rakentamisaikataululuonnos Pientalohanke, rakentamisaikataulu vuonna: -

11 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 10 / 24 Budjettiluonnos Pientalohankkeen kustannukset voidaan jakaa eri pääryhmiin esimerkiksi seuraavalla tavalla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ( ): Laske summat Arvioitu - sarakkeeseen näin: kokonaishinta x (%) / 100 Pääryhmä (%) kok. kustannuksista Arvioitu ( ) Toteutunut ( ) Erotus ( ) Kiinteistö 12 Rakennuttaminen 7 Maa- ja pohjarakennus 13 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 15 Runkorakenteet 16 Täydentävät rakenteet 7 Pintarakenteet 10 Kalusteet, varusteet ja laitteet 4 LVIS 12 Työmaan yleiskulut 4 Yhteensä: 100 % Oma sijoitus hankkeeseen ( ): Haettavan rahoituksen määrä ( ): Tämä laskenta antaa erittäin karkean kustannusjakauman suunnitellusta kokonaiskustannuksesta. Tarkempi budjettisuunnitelma kannattaa tehdä ammattilaisen kanssa varsinaisella kustannuslaskentaohjelmalla.

12 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 11 / 24 Rakennuslupavaihe Lupa-aineiston vastuuhenkilö: Yht.tiedot: Rakennuslupahakemuksen liitteet vaihtelevat kunnittain ja hankkeen luonteesta riippuen. Alla on lueteltuna enimmillään hakemukseen tarvittavat liitteet: - Maa-alueen hallintaoikeusselvitys (esim. kauppakirja tai vuokrasopimus) - Kaupparekisteriote - Pöytäkirjat - Valtakirjat - Poikkeamispäätös ja/tai -lupa - Suunnittelutarveratkaisu - Vähäinen poikkeaminen, pyyntö ja perustelut - Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys - Pintavaaituskartta - Liitoskohtalausunto - Lupapiirustukset, sarjoja 3 kpl - Ulkoväriselvitys 2 kpl - Asemapiirustukset 3 kpl verkkoyhtiöille - Lainhuuto- ja rasitustodistus - Ote asemakaavasta - Tonttikartta - Selvitys naapureiden kuulemisesta - Rakennushankeilmoitus RH 1 - Energiaselvitys- ja todistus - Asuinhuoneistot RH 2 - Ilmoitus väestönsuojasta - Muut liitoslausunnot - Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK 9 Rakennushankkeesta on tiedotettu rakennuspaikalla (kyltti tms.) Työnjohtajahakemukset on jätetty kuntaan: Vastaava työnjohtaja KVV- ja IV vastaava työnjohtaja Erityisalojen työnjohtajat Rakennuslupahakemus liitteineen on toimitettu kuntaan pvm: Rakennuslupa on myönnetty pvm: Rakennusluvan lainvoimaisuus pvm:

13 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 12 / 24 Suunnitteluvaihe Suunnitelmien yhteensopivuudesta vastaa hankkeen pääsuunnittelija. Alle on listattu suunnitelmat siinä järjestyksessä, jossa ne olisi hyvä tehdä. Suunnittelutyöt on aloitettu: Valmiit: Toimitettu kuntaan: - Rakennesuunnitelmat - (LVI asemapiirustus) - Kalustesuunnittelu - Sisustussuunnitelmat - LVI- suunnitelmat - Sähkösuunnitelmat - Lattialämmityssuunnittelu - Pihasuunnittelu - - Suunnitelmien tuomat kustannusvaikutukset on huomioitu Laskutuskäytännöistä on sovittu (urakoitsijoiden kanssa) Rakentamisvaihe Seuraavan työvaiheen suorittaja on edellisen asiakas Työmaan menetelmätekniikkaan on tutustuttu Hankkeen valmistumisaikataulu on tiedossa Liittymät on tilattu: Kytketty - Sähkö - Vesi ja viemäri - (Kuitukaapeli) - Liittymät tulee tilata valmiiksi mielellään useita viikkoja ennen kytkemistä työmaalla. Perustustöiden alkaessa olisi työmaalla olla saatavissa sekä vettä että sähköä.

14 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 13 / 24 Maatyöt Maatöistä vastaava henkilö: Yht.tiedot: Maatöiden aloituskokous on pidetty ja vastuut jaettu Ennen töiden aloitusta: Huomioita (pvm): Rakennuslupa on lainvoimainen ja hankkeen aloituskokous on pidetty Perustamistapalausuntoon tai pohjatutkimukseen on tutustuttu Rakennuksen korkoasema on tarkastettu Pintavedet pystytään johtamaan rakennuksesta pois Urakkasopimukset on allekirjoitettu (kaikki tekijät on selvillä) Töiden jälkeen: Pohjakatselmus on pidetty ennen täyttöjä (viranomaiskatselmus) Suodatinkangas on asennettu (tarvittaessa) Porakaivo on porattu ja pöytäkirja luovutettu (tarvittaessa) Salaojat ja sadevesiviemäröinnit on tarkastettu (toimintakoe) Pohjaviemäröinnit ja radon on tarkastettu Pintamaat on tasattu ja kaadot tarkastettu silmämääräisesti Pintavedet eivät valu naapuritontille Louhinta- ja paalutustyöt ovat hyväksytysti suoritettu (tarvittaessa) Kaivantojen luiskat eivät ole liian jyrkät Työnjohtajan allekirjoitus ja pvm: Maatyöt on hyväksytysti vastaanotettu: (Maanrakennustöiden työnjohtajan allekirjoitus ja pvm) (Rakennuttajan edustajan allekirjoitus ja pvm)

15 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 14 / 24 Perustustyöt Perustustöistä vastaava hlö: Yht.tiedot: Perustustöiden aloituskokous on pidetty ja vastuut jaettu Ennen töiden aloitusta: Huomioita (pvm): Sijainninmerkintä on tilattu (viranomainen) Anturan alapinnan korko on tarkastettu Täyttömaat on suunnitellun mukaisia ja tiivistetty riittävästi Salaojakaivot ovat paikallaan Liittymät on kytketty (tai mahdollista kytkeä jälkeenpäin) Talon pääviemäri ja vesijohto on tuotu rakennuksen sisälle Perustussuunnitelmiin on tutustuttu huolellisesti Talviolosuhteet on otettu huomioon Töiden jälkeen: Perustukset ovat suunnitelmien mukaiset Ristimitta on tarkastettu Routasuojaukset on asennettu Tarvittavat läpiviennit on asennettu (mm. pihavalot) Radon imukanava on asennettu (tarvittaessa) Sadevesikaivot ovat paikallaan ja syöksytorvet saa kohdistettua niihin Sokkelin kosteuseristeet ja yläreunalista ovat paikallaan Sijaintikatselmus on tilattu (viranomainen) Työnjohtajan allekirjoitus ja pvm: Perustustyöt on vastaanotettu: (Perustustöiden työnjohtajan allekirjoitus ja pvm) (Rakennuttajan edustajan allekirjoitus ja pvm)

16 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 15 / 24 Alapohjatyöt Alapohjatöistä vastaava hlö: Yht.tiedot: Ennen töiden aloitusta: Huomioita (pvm): LVI-, kaluste- ja sisustussuunnitelmien yhteensopivuus on tarkastettu! Kapillaarikatko on asennettu ja tiivistetty Sisätäytöt on tasattu linjaarilla suunniteltuun korkoon Tarvittavat sokkelieristeet on asennettu KVV- työt on pohjien osalta suoritettu ja tarkastettu (KVV- työnjohtaja) Ennen lattiavalua: Alapohjaeristeet on asennettu suunnitelman mukaisesti Radonkatkot seinän vierustoilla on tarkastettu Lattiakaivojen korot on tarkastettu Väliseinien paikat on merkattu eristeen pintaan Läpivientien (vesi-, sähköputket) ympärille on laitettu esim. solumuovia (mahdollistaa hienoisen liikuttelun lattiavalun jälkeen) Lattiaverkot on asennettu ja sidottu Lattialämmitys on asennettu (ja jakotukin paikka tarkastettu) Lämmityskaapelit on valokuvattu Betonilaatan kosteuden turvallinen mittauspaikka on merkitty ylös Töiden jälkeen: Betonilaatta on jälkihoidettu ja pintaliima hiottu Työnjohtajan allekirjoitus ja pvm: Alapohjatyöt on vastaanotettu: (Alapohjatöiden työnjohtajan allekirjoitus ja pvm) (Rakennuttajan edustajan allekirjoitus ja pvm)

17 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 16 / 24 Runko- ja vesikattotyöt Runkotöistä vastaava hlö: Yht.tiedot: Runkotöiden aloituskokous on pidetty ja vastuut jaettu Runkomateriaalit ja tarvikkeet tulee suojata huolellisesti sekä maakosteudelta että sateelta. Ennen töiden aloitusta: Huomioita (pvm): Ulkopuolen täyttötyöt on tehty Perustusten yläpuolen suoruus on tarkastettu Rakennesuunnitelmiin on tutustuttu huolellisesti Töiden jälkeen: Radonsuojaus ja talotiiviste on asennettu Puurakenteet on eristetty betonirakenteista Rungon suoruus on todettu riittäväksi Rungon väliaikainen tuenta on huolellisesti tehty Naulaukset ja kiinnitykset on tarkastettu Ristikoiden kiinnitys yläsidepuuhun on tarkastettu Ristikoiden tuulisiteet ja kokonaisjäykistys on suunnitelman mukainen Ristikkosauvojen nurjahdustuennat ovat suunnitelmien mukaiset Kantavat rakenteet ovat rakennesuunnitelmien mukaiset Aluskate on tarkastettu (ulkoseinälinjan yli, tuulettuu ylä- ja alapuolelta) Yläpohjan tuuletus on todettu riittäväksi Rakennekatselmus on hyväksytysti suoritettu (viranomainen) Työnjohtajan allekirjoitus ja pvm: Runkotyöt on vastaanotettu: (Runkotöiden työnjohtajan allekirjoitus ja pvm) (Rakennuttajan edustajan allekirjoitus ja pvm)

18 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 17 / 24 Ulkopuolen työt Ulkopuolen töistä vastaava hlö: Yht.tiedot: Ennen töiden aloitusta: Tuulensuojalevyt on kiinnitetty huolellisesti (kokonaisjäykistys) Ulkoverhouksen ilmankierto on varmistettu (aukkojen kohdat) Kattoturvatuotteiden ja lumiesteiden paikat ovat tiedossa Töiden tarkastus: Kattoturvatuotteet on asennettu Piipunhattu on paikallaan Vesikaton läpiviennit on tarkastettu Lumiesteiden kiinnitykset on tarkastettu Sadevesikaivot ovat suorassa (tuettu tarvittaessa) Sadeveden syöksytorvet johtavat veden kaivoihin Kasvillisuutta ei ole, eikä tulla laittamaan seinärakenteiden vierustoille Työnjohtajan allekirjoitus ja pvm: Ulkopuolentyöt on vastaanotettu: (Ulkopuolentöiden työnjohtajan allekirjoitus ja pvm) (Rakennuttajan edustajan allekirjoitus ja pvm)

19 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 18 / 24 Sisävalmistusvaiheen työt Sisävalmistustöistä vastaava hlö: Yht.tiedot: Työvaihe Ennen töiden aloitusta Pvm, (x) kun korjattu Töiden jälkeen Pvm, (x) kun korjattu Ikkuna- ja oviluettelo vastaa lopullista pohjasuunnitelmaa Materiaalivaurioita ei ole tullut asennuksen yhteydessä Ikkunat ja ovet Toimitus on hyväksytysti vastaanotettu työmaalla Ikkunat ja ovet ovat suunnitelluilla paikoilla ja toiminta on varmistettu Karmin ja rungon välinen (uretaani)eristys on tarkastettu huolellisesti Runkoeristykset on tiiviisti asennettu ja tarkastettu Höyrynsulku on tiivis ja saumat on teipattu Rakennuksen sisäpuoliset eristeet, höyrynsulku ja koolaus Seinien vierustat ovat puhtaat liasta ja roskista SPU- rakenteisen sisäkaton koolauksen kiinnitys on suunniteltu huolellisesti Koolaukset on huolellisesti kiinnitetty ja ikkunat kierretty LVI suunnitelmiin on tutustuttu IV- ja viemäriputkien eristykset on tarkastettu (välipohja) Laitteet ja tarvikkeet ovat suunnitelman mukaiset Läpiviennit on tarkastettu (vesikatto ja välipohja) IV- ja KVV työt Ulkoilman lähtöpaikka on tarkastettu (saasteet ym.) Välipohjaan sijoitettujen vesiputkien liikehdintä on estetty huolellisesti Väliseinätyöt Väliseinien mittapiirustus vastaa viimeisintä pohjakuvaa Kattoristikoiden taipumavara on huomioitu

20 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 19 / 24 Väliseinien paikat on merkitty ja pohja puhdistettu huolellisesti Höyrynsulkujen läpiviennit on tiivistetty huolellisesti Vesipisteiden paikat on tarkastettu Kalustetuet on asennettu Väliseinärungot on kiinnitetty huolellisesti ulkoseinäkoolauksiin Takan malli on päätetty Sähkötyöt Koolaukset ja alaslaskut on asennettu Päivitetyt sähkösuunnitelmat ovat työmaalla Palohälyttimet makuuhuoneissa + 1kpl/60m2/krs Sähkömittauspöytäkirja on laadittu Sähköpiirustukset on päivitetty (loppukuvat) Levytystyöt Kalustesuunnitelmat on hyväksytty ja kalustetuet asennettu Väliseinien suoruudet ja kiinnitykset on tarkastettu Ikkunat on suojattu Sisäkaton pintamateriaali on tiedossa Sähkörasioiden paikat on tarkastettu ja hyväksytty Levytyksessä ei ole suuria rakoja tai reikiä eivätkä pahvit irtoile Kiintokalusteiden tarkastusmitat on otettu Sähkörasioiden paikat varmistettu > Toteuma vrt. suunniteltu Tasoitetyöt Levyt on kiinnitetty huolellisesti ja tarvittavat koteloinnit tehty Rakennus on tyhjennetty kaikesta tavarasta ja roskasta Sähkörasiat ja IV kanavat on tulpattu sekä ikkunat suojattu Takka ja hormi ovat valmiit Kiintokalusteet Välitilan materiaali ja valaistus on selvillä (välitilan korkeus) Kaapistojen jalat on huolellisesti tuettu lattiaan

21 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 20 / 24 Kodinkoneiden yhteensopivuus on tarkastettu Yläkaappien kiinnitys on varmistettu Kalusteiden alustat on puhdistettu Kaappien kiinnityspaikat on tarkastettu Betonilaatan kosteus on mitattu (vrt. valmistajan ohje) ja pöytäkirja luovutettu Lattiakaadot on tarkastettu huolellisesti Vedeneristepöytäkirja on laadittu Saumaukset on tarkastettu Laatoitustyöt Seinäpintojen riittävä suoruus on tarkastettu Betonilattian pintaliima on poistettu Puurakenteet eivät joudu kosketukseen betonirakenteiden kanssa Saunan paneloinnin takana ilmankierto on esteetön Palo-osastoinnit ovat suunnitelmien mukaiset Savuhormikatselmus on suoritettu (viranomainen) Työnjohtajan allekirjoitus ja pvm: Sisävalmistustyöt on vastaanotettu: (Sisävalmistustöiden työnjohtajan allekirjoitus ja pvm) (Rakennuttajan edustajan allekirjoitus ja pvm)

22 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 21 / 24 Sisustustyöt Sisustustöistä vastaava hlö: Yht.tiedot: Ennen töiden aloitusta: Pintamateriaalit ja värit on valittu Kustannusvaikutukset on huomioitu Töiden jälkeen: Sisustuspinnat on suunnitellun mukaiset (värit, materiaalit) Sisustustyöt on vastaanotettu: (Rakennuttajan edustajan allekirjoitus ja pvm) Käyttöönotto Astianpesukoneen alla on kaukalo Allaskaapin alla on vuotosuojaus ja läpimenot on tiivistetty Jäteastiat Postilaatikko Talon numero Palohälyttimet (väh. 1kpl / 60m 2 / krs) Tulisijojen suojaetäisyydet ja kipinäpellit Käyttöohjekansio ja huoltokirja on laadittu Käyttövesiputket on koepaineistettu ja pöytäkirja luovutettu IV- mittaus on suoritettu ja pöytäkirja luovutettu Sähkömittauspöytäkirja on luovutettu Käyttöönottokatselmus on hyväksytysti suoritettu (viranomainen)

23 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 22 / 24 Pintamateriaaliluettelo Kattopinta = KP, lattiapinta LP, seinäpinta = SP Pintamateriaalitiedot Pinta esim. KP1 Tuotteen kuvaus (laatta 10x10) Tuotetiedot (tarkka nimi) Huoneet joissa tuotetta laatta 45x60 Asco Blanca MH1, ET, VH Ostopaikka Laattamyynti Oy, Tre Huomioitavaa (esim. saumavärit) Sauma tummanharmaa (Kiilto), ladonta ristiin!

24 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 23 / 24 Liitteet Rakennuslupapäätös Rakennustyön tarkastusasiakirja KVV- ja IV töiden tarkastusasiakirja Koepainepöytäkirja IV- mittauspöytäkirja Sähkömittauspöytäkirja (Tiiveysmittausraportti) Vedeneriste- ja kosteusmittauspöytäkirja Porakaivoraportti Energiatodistus (päivitetty)

25 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 24 / 24 Allekirjoitukset Tämä pientalohankkeen laatuasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja se on omalta osaltaan varmistanut hankkeen laadullisten tavoitteiden täyttymisen Päivämäärä ja paikka: Allekirjoitus Nimenselvennys (Rakennushankkeeseen ryhtyvä) (Rakennushankkeeseen ryhtyvä) Pääsuunnittelija Vastaava mestari Talotoimittaja

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELU, KUSTANNUSARVIO JA LUPAPROSESSI

OMAKOTITALON SUUNNITTELU, KUSTANNUSARVIO JA LUPAPROSESSI OMAKOTITALON SUUNNITTELU, KUSTANNUSARVIO JA LUPAPROSESSI Jarkko Jämsä Opinnäytetyö Kevät 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula Opinnäytetyö

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE OPAS PIENTALORAKENTAJILLE RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN SANASTO KVV IV Kerrosala Hulevedet Kiinteistön vesi- ja viemäri Ilmanvaihto Kerrosala rakennusoikeudellisena käsitteenä on rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat

Lisätiedot

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen PUUINFO OY 1999 P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen Platform pientalo-opas - suunnittelu ja rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN

LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN S i s ä l t ö 1 JOHDANTO 1.1 Laadukkaan pientalon tunnusmerkit 1.2 Omakotitalon rakennuttaminen 2 ESISUUNNITTELUVAIHE 2.1 Esisuunnitteluvaiheeseen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 13 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 21

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 13 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 21 Sisällysluettelo Karkkilan kaupungin rakentamisopas 3 Viraston aukioloajat 3 Karkkilan kaupungin tonttitarjonta 4 Rakentamisen edellytykset 4 Rakennussuunnitelmat 5 Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Tämä opas on tarkoitettu rakentajille. Oppaassa selvitetään tontin tai muun rakennuspaikan hankinta ja rakentamisen eri vaiheet. Opas soveltuu kaikkeen Suomussalmen kunnan

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON 1(8) RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150, MRA 77, RakMK, osa A1, kohta 7)

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON 1(8) RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150, MRA 77, RakMK, osa A1, kohta 7) OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON 1(8) RAKENNUSPAIKKA OSOITE LUVAN TUNNUS Aloituskokouksessa nimetyt henkilöt tarkastavat seuraavat rakennusvaiheet, niihin liittyvät työvaiheet ja toteavat ne myönnetyn luvan

Lisätiedot

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa 2 Lukijalle Pysähdy ja ajattele olet aloittelemassa elämäsi suurinta ja kalleinta seikkailua. Oman kodin rakentaminen on yksi elämän suurimmista

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 1 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA Luvat ja lupien tarve - rakennuslupa - toimenpidelupa - ilmoitusmenettely - purkamislupa ja ilmoitus - maisematyölupa - poikkeaminen - suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Asuntotuotannon laadunvarmistus

Asuntotuotannon laadunvarmistus Markku Kiviniemi, diplomi-insinööri Erikoistutkija, VTT Rakennustekniikka markku.kiviniemi@vtt.fi 446 Artikkeli käsittelee rakennuttajan ja pääurakoitsijan yhteistoimintaa ammattimaisesti toteutetun asuinrakennushankkeen

Lisätiedot

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Sisältö SUUNNITTELU JA KUSTANNUSARVIO 3 Kustannussuunnittelu 3 TONTIN HANKINTA 4 RAHOITUS

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen T E E M A L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011 Pientalorakentaminen SISÄLTÖ 6B 2011 Toimittajalta Pientalorakentaminen kertoo jo sanana, miten se eroaa muusta rakentamisesta.

Lisätiedot