Pientalohankkeen laatuasiakirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pientalohankkeen laatuasiakirja"

Transkriptio

1 Pientalohankkeen laatuasiakirja Mika Hakkarainen, RM Lempäälä 2013 Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved.

2 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 1 / 24 Sisällys Johdanto... 2 Pientalohankkeen vaiheet... 3 Hankkeen tiedot... 4 Hankkeen kuvaus... 4 Hankkeen osapuolet... 5 Hankesuunnitteluvaihe... 6 Tontin kartoitus... 6 Rakennuksen luonnossuunnittelu... 7 Suunnitteluaikataululuonnos... 8 Rakentamisaikataululuonnos... 9 Budjettiluonnos Rakennuslupavaihe Suunnitteluvaihe Rakentamisvaihe Maatyöt Perustustyöt Alapohjatyöt Runko- ja vesikattotyöt Ulkopuolen työt Sisävalmistusvaiheen työt Sisustustyöt Käyttöönotto Pintamateriaaliluettelo Liitteet Allekirjoitukset... 24

3 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 2 / 24 Johdanto Yleisesti ottaen pientalon rakentajalla on suppea käsitystä oman vastuun laajuudesta. Ajatellaan, että talopakettitoimittaja toimittaa talon työmaalle ja rakentaja voi ottaa sillä välin rennosti. Toki se näin osittain onkin, jos on laadittu asianmukainen sopimus talotoimittajan ja rakennuttajan kesken. Pahimmassa tapauksessa voi kuitenkin käydä niin, että talotoimittajan työntekijän tippuessa telineiltä joutuu rakennuttaja vastaamaan kustannuksista. Asianmukaisen sopimuksen tekeminen toimijoiden välillä onkin erittäin oleellista, ja viime kädessä sen tekemisestä, niin kuin koko hankkeesta, vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä. Nykylain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 ) Lisäksi laissa sanotaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen, sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 ) Näitä velvoitteita harvoin rakentaja itse pystyy täyttämään, mutta tiedossa tulisi olla, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on näiden asioiden järjestämisestä vastuussa. Pätevän henkilöstön löytäminen rakennushankkeeseen on kuitenkin aina rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla. Sellainen rakentaja, jolla ei ole mitään yhteyksiä rakennusalan ammattilaisiin, on aina haasteen edessä. Viime kädessä ammattiosaamisen hankkiminen on aina osittain kokeilun varassa ja todellinen osaaminen mitataan vasta hankkeen valmistuttua. Rakentajan kannattaisikin kiinnittää huomiota urakoitsijan dokumentaation laajuuteen. Dokumentaatio ei itsessään takaa hyvää laatua, mutta antaa urakoitsijalle hyvän syyn tehdä sitä ja asioihin on helppo palata jälkeenpäin vastuukysymyksissä. Tämä asiakirja helpottaa rakentajaa hahmottamaan hankkeen kokonaisuutta ja myös valvomaan pääpiirteittäin, että rakentamisen eri vaiheissa tietyt laadulliset asiat on huomioitu. Jos asiakirjan täyttäminen ei rakentajalta helposti onnistu, kannattaa hankkeen kokonaisjohtaminen jättää rakennusalan ammattilaiselle. Asiakirjaa on tarkoitus täyttää ja ylläpitää koko hankkeen ajan valmistumisasteen mukaan. Täytetty asiakirja säilytetään talokansiossa. Tämä asiakirja on tehty tukemaan pientalorakentamisen laadunvarmistusta, eikä se sinällään toimi minkäänlaisena ohjekirjana rakennuksen teknisessä toteutuksessa. Todellinen vastuu rakentamisesta ja rakentamisen laadusta jää aina rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja hänen valitsemalleen henkilöstölle. Toivottavasti tämä pientalohankkeen laatuasiakirja on osaltaan auttamassa monia rakennushankkeeseen ryhtyviä heidän ainutlaatuisen projektinsa onnistumisessa. Rakentavasti Lempäälässä Mika Hakkarainen, RM

4 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 3 / 24 Pientalohankkeen vaiheet

5 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 4 / 24 Hankkeen tiedot Hankkeen vireillepanon pvm: Asiakirjan vastuuhenkilö: Rakennuspaikan osoite: Hankkeen kuvaus Rakentava taho Mihin rakennetaan Rakennukset, kerrosluvut Suunniteltu aloitus, valmis

6 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 5 / 24 Hankkeen osapuolet Hanke: Nimi Sähköposti Puhelin Rakennuttaja(t) Rakennut. edustaja Pääsuunnittelija Vastaava työnjohtaja Arkkitehti GEO-suunnittelija Vast. rakennesuunn. Rakennesuunnittelija Talotoimittaja Pääurakoitsija KVV-suunnittelija KVV-työnjohtaja KVV-urakoitsija IV-suunnittelija IV-työnjohtaja IV-urakoitsija Sähkösuunnittelija Sähköurakoitsija Sisustussuunnittelija Maaurakoitsija

7 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 6 / 24 Hankesuunnitteluvaihe Tontin kartoitus Huolellinen tontin kartoitus tehdään aina ennen rakennuksen luonnossuunnittelua! Näiden asioiden käsittelyssä kannattaa olla rakennusalan ammattilainen mukana, mielellään arkkitehti. Tontin hankintapaikka on tiedossa Tontin valinnassa on otettu huomioon sijainti ja rakennuttajan tarpeet (palvelut ym.) Rakennuksen sijoittaminen tontille (ilmansuunnat, pihat, kerrosluku) Tontin maaperään ja korkeuseroihin on tutustuttu Tontista aiheutuvat kustannukset ovat tiedossa (kustannuslajit) Maaperän laatu, tontin haasteet ja hyvät puolet silmämääräisesti havainnoituna: (Mm. maa-aines, korkeuserot, puusto, naapurit, kallio, isot kivet, purettavat rakennukset, ilmansuunta) Rakennuksien luonnossijoittelu tontille käsin piirtämällä (katuliittymän kohta, autopaikat, isot ikkunat)

8 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 7 / 24 Rakennuksen luonnossuunnittelu Luonnossuunnitteluun osallistuu vähintään rakennuttaja, talotoimittajan edustaja ja arkkitehti. Rakennuksen suunnittelu alkaa aina tontin kartoituksella! Tontin asettamat vaatimukset on huomioitu rakennuksen suunnittelussa (korkeuserot, asemointi, julkisivut, ympäristö, kaava, ilmansuunnat) Talomalli sopii valitulle tontille ja ympäristöön Rakennuttajan tarpeet ovat tiedossa (huoneet, muunneltavuus, ulkorakennukset, erityistilat, esteettömyys) Talotoimittajat on kilpailutettu ja sisältöerittelyt on vertailtu huolellisesti HUOM! Muista vertailla talotoimittajien sisältöerittelyt huolellisesti! Toimituksen laajuus ja sisällöt vaihtelevat paljon vaikka hinta olisikin sama.

9 Viikkonumero (merkitse numero) Lähtötietojen selvitys Maaperäolosuhteiden selvitys Tarveselvitys Urakoitsijoiden valinta Luonnossuunnittelu Rakennussuunnittelu Talotekninen suunnittelu Sisustussuunnittelu Rakennuslupahakemus kuntaan Rakennuslupaprosessi Rakentamisen valmistelu HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 8 / 24 Suunnitteluaikataululuonnos Pientalohanke, suunnitteluaikataulu vuonna: -

10 Viikkonumero (merkitse nro, 1 ruutu = 1vk) Raivaustyöt Maa- ja pohjarakennus Perustustyöt Alapohjatyöt ja ulkotäytöt Runko- ja vesikattotyöt Ulkopuolentyöt Väliseinä- ja levytystyöt Tasoite- ja maalaustyöt Kiintokalusteet ja varusteet Sisustus- ja pintamateriaalit Viimeistelytyöt Pihatyöt HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 9 / 24 Rakentamisaikataululuonnos Pientalohanke, rakentamisaikataulu vuonna: -

11 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 10 / 24 Budjettiluonnos Pientalohankkeen kustannukset voidaan jakaa eri pääryhmiin esimerkiksi seuraavalla tavalla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ( ): Laske summat Arvioitu - sarakkeeseen näin: kokonaishinta x (%) / 100 Pääryhmä (%) kok. kustannuksista Arvioitu ( ) Toteutunut ( ) Erotus ( ) Kiinteistö 12 Rakennuttaminen 7 Maa- ja pohjarakennus 13 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 15 Runkorakenteet 16 Täydentävät rakenteet 7 Pintarakenteet 10 Kalusteet, varusteet ja laitteet 4 LVIS 12 Työmaan yleiskulut 4 Yhteensä: 100 % Oma sijoitus hankkeeseen ( ): Haettavan rahoituksen määrä ( ): Tämä laskenta antaa erittäin karkean kustannusjakauman suunnitellusta kokonaiskustannuksesta. Tarkempi budjettisuunnitelma kannattaa tehdä ammattilaisen kanssa varsinaisella kustannuslaskentaohjelmalla.

12 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 11 / 24 Rakennuslupavaihe Lupa-aineiston vastuuhenkilö: Yht.tiedot: Rakennuslupahakemuksen liitteet vaihtelevat kunnittain ja hankkeen luonteesta riippuen. Alla on lueteltuna enimmillään hakemukseen tarvittavat liitteet: - Maa-alueen hallintaoikeusselvitys (esim. kauppakirja tai vuokrasopimus) - Kaupparekisteriote - Pöytäkirjat - Valtakirjat - Poikkeamispäätös ja/tai -lupa - Suunnittelutarveratkaisu - Vähäinen poikkeaminen, pyyntö ja perustelut - Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys - Pintavaaituskartta - Liitoskohtalausunto - Lupapiirustukset, sarjoja 3 kpl - Ulkoväriselvitys 2 kpl - Asemapiirustukset 3 kpl verkkoyhtiöille - Lainhuuto- ja rasitustodistus - Ote asemakaavasta - Tonttikartta - Selvitys naapureiden kuulemisesta - Rakennushankeilmoitus RH 1 - Energiaselvitys- ja todistus - Asuinhuoneistot RH 2 - Ilmoitus väestönsuojasta - Muut liitoslausunnot - Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK 9 Rakennushankkeesta on tiedotettu rakennuspaikalla (kyltti tms.) Työnjohtajahakemukset on jätetty kuntaan: Vastaava työnjohtaja KVV- ja IV vastaava työnjohtaja Erityisalojen työnjohtajat Rakennuslupahakemus liitteineen on toimitettu kuntaan pvm: Rakennuslupa on myönnetty pvm: Rakennusluvan lainvoimaisuus pvm:

13 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 12 / 24 Suunnitteluvaihe Suunnitelmien yhteensopivuudesta vastaa hankkeen pääsuunnittelija. Alle on listattu suunnitelmat siinä järjestyksessä, jossa ne olisi hyvä tehdä. Suunnittelutyöt on aloitettu: Valmiit: Toimitettu kuntaan: - Rakennesuunnitelmat - (LVI asemapiirustus) - Kalustesuunnittelu - Sisustussuunnitelmat - LVI- suunnitelmat - Sähkösuunnitelmat - Lattialämmityssuunnittelu - Pihasuunnittelu - - Suunnitelmien tuomat kustannusvaikutukset on huomioitu Laskutuskäytännöistä on sovittu (urakoitsijoiden kanssa) Rakentamisvaihe Seuraavan työvaiheen suorittaja on edellisen asiakas Työmaan menetelmätekniikkaan on tutustuttu Hankkeen valmistumisaikataulu on tiedossa Liittymät on tilattu: Kytketty - Sähkö - Vesi ja viemäri - (Kuitukaapeli) - Liittymät tulee tilata valmiiksi mielellään useita viikkoja ennen kytkemistä työmaalla. Perustustöiden alkaessa olisi työmaalla olla saatavissa sekä vettä että sähköä.

14 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 13 / 24 Maatyöt Maatöistä vastaava henkilö: Yht.tiedot: Maatöiden aloituskokous on pidetty ja vastuut jaettu Ennen töiden aloitusta: Huomioita (pvm): Rakennuslupa on lainvoimainen ja hankkeen aloituskokous on pidetty Perustamistapalausuntoon tai pohjatutkimukseen on tutustuttu Rakennuksen korkoasema on tarkastettu Pintavedet pystytään johtamaan rakennuksesta pois Urakkasopimukset on allekirjoitettu (kaikki tekijät on selvillä) Töiden jälkeen: Pohjakatselmus on pidetty ennen täyttöjä (viranomaiskatselmus) Suodatinkangas on asennettu (tarvittaessa) Porakaivo on porattu ja pöytäkirja luovutettu (tarvittaessa) Salaojat ja sadevesiviemäröinnit on tarkastettu (toimintakoe) Pohjaviemäröinnit ja radon on tarkastettu Pintamaat on tasattu ja kaadot tarkastettu silmämääräisesti Pintavedet eivät valu naapuritontille Louhinta- ja paalutustyöt ovat hyväksytysti suoritettu (tarvittaessa) Kaivantojen luiskat eivät ole liian jyrkät Työnjohtajan allekirjoitus ja pvm: Maatyöt on hyväksytysti vastaanotettu: (Maanrakennustöiden työnjohtajan allekirjoitus ja pvm) (Rakennuttajan edustajan allekirjoitus ja pvm)

15 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 14 / 24 Perustustyöt Perustustöistä vastaava hlö: Yht.tiedot: Perustustöiden aloituskokous on pidetty ja vastuut jaettu Ennen töiden aloitusta: Huomioita (pvm): Sijainninmerkintä on tilattu (viranomainen) Anturan alapinnan korko on tarkastettu Täyttömaat on suunnitellun mukaisia ja tiivistetty riittävästi Salaojakaivot ovat paikallaan Liittymät on kytketty (tai mahdollista kytkeä jälkeenpäin) Talon pääviemäri ja vesijohto on tuotu rakennuksen sisälle Perustussuunnitelmiin on tutustuttu huolellisesti Talviolosuhteet on otettu huomioon Töiden jälkeen: Perustukset ovat suunnitelmien mukaiset Ristimitta on tarkastettu Routasuojaukset on asennettu Tarvittavat läpiviennit on asennettu (mm. pihavalot) Radon imukanava on asennettu (tarvittaessa) Sadevesikaivot ovat paikallaan ja syöksytorvet saa kohdistettua niihin Sokkelin kosteuseristeet ja yläreunalista ovat paikallaan Sijaintikatselmus on tilattu (viranomainen) Työnjohtajan allekirjoitus ja pvm: Perustustyöt on vastaanotettu: (Perustustöiden työnjohtajan allekirjoitus ja pvm) (Rakennuttajan edustajan allekirjoitus ja pvm)

16 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 15 / 24 Alapohjatyöt Alapohjatöistä vastaava hlö: Yht.tiedot: Ennen töiden aloitusta: Huomioita (pvm): LVI-, kaluste- ja sisustussuunnitelmien yhteensopivuus on tarkastettu! Kapillaarikatko on asennettu ja tiivistetty Sisätäytöt on tasattu linjaarilla suunniteltuun korkoon Tarvittavat sokkelieristeet on asennettu KVV- työt on pohjien osalta suoritettu ja tarkastettu (KVV- työnjohtaja) Ennen lattiavalua: Alapohjaeristeet on asennettu suunnitelman mukaisesti Radonkatkot seinän vierustoilla on tarkastettu Lattiakaivojen korot on tarkastettu Väliseinien paikat on merkattu eristeen pintaan Läpivientien (vesi-, sähköputket) ympärille on laitettu esim. solumuovia (mahdollistaa hienoisen liikuttelun lattiavalun jälkeen) Lattiaverkot on asennettu ja sidottu Lattialämmitys on asennettu (ja jakotukin paikka tarkastettu) Lämmityskaapelit on valokuvattu Betonilaatan kosteuden turvallinen mittauspaikka on merkitty ylös Töiden jälkeen: Betonilaatta on jälkihoidettu ja pintaliima hiottu Työnjohtajan allekirjoitus ja pvm: Alapohjatyöt on vastaanotettu: (Alapohjatöiden työnjohtajan allekirjoitus ja pvm) (Rakennuttajan edustajan allekirjoitus ja pvm)

17 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 16 / 24 Runko- ja vesikattotyöt Runkotöistä vastaava hlö: Yht.tiedot: Runkotöiden aloituskokous on pidetty ja vastuut jaettu Runkomateriaalit ja tarvikkeet tulee suojata huolellisesti sekä maakosteudelta että sateelta. Ennen töiden aloitusta: Huomioita (pvm): Ulkopuolen täyttötyöt on tehty Perustusten yläpuolen suoruus on tarkastettu Rakennesuunnitelmiin on tutustuttu huolellisesti Töiden jälkeen: Radonsuojaus ja talotiiviste on asennettu Puurakenteet on eristetty betonirakenteista Rungon suoruus on todettu riittäväksi Rungon väliaikainen tuenta on huolellisesti tehty Naulaukset ja kiinnitykset on tarkastettu Ristikoiden kiinnitys yläsidepuuhun on tarkastettu Ristikoiden tuulisiteet ja kokonaisjäykistys on suunnitelman mukainen Ristikkosauvojen nurjahdustuennat ovat suunnitelmien mukaiset Kantavat rakenteet ovat rakennesuunnitelmien mukaiset Aluskate on tarkastettu (ulkoseinälinjan yli, tuulettuu ylä- ja alapuolelta) Yläpohjan tuuletus on todettu riittäväksi Rakennekatselmus on hyväksytysti suoritettu (viranomainen) Työnjohtajan allekirjoitus ja pvm: Runkotyöt on vastaanotettu: (Runkotöiden työnjohtajan allekirjoitus ja pvm) (Rakennuttajan edustajan allekirjoitus ja pvm)

18 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 17 / 24 Ulkopuolen työt Ulkopuolen töistä vastaava hlö: Yht.tiedot: Ennen töiden aloitusta: Tuulensuojalevyt on kiinnitetty huolellisesti (kokonaisjäykistys) Ulkoverhouksen ilmankierto on varmistettu (aukkojen kohdat) Kattoturvatuotteiden ja lumiesteiden paikat ovat tiedossa Töiden tarkastus: Kattoturvatuotteet on asennettu Piipunhattu on paikallaan Vesikaton läpiviennit on tarkastettu Lumiesteiden kiinnitykset on tarkastettu Sadevesikaivot ovat suorassa (tuettu tarvittaessa) Sadeveden syöksytorvet johtavat veden kaivoihin Kasvillisuutta ei ole, eikä tulla laittamaan seinärakenteiden vierustoille Työnjohtajan allekirjoitus ja pvm: Ulkopuolentyöt on vastaanotettu: (Ulkopuolentöiden työnjohtajan allekirjoitus ja pvm) (Rakennuttajan edustajan allekirjoitus ja pvm)

19 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 18 / 24 Sisävalmistusvaiheen työt Sisävalmistustöistä vastaava hlö: Yht.tiedot: Työvaihe Ennen töiden aloitusta Pvm, (x) kun korjattu Töiden jälkeen Pvm, (x) kun korjattu Ikkuna- ja oviluettelo vastaa lopullista pohjasuunnitelmaa Materiaalivaurioita ei ole tullut asennuksen yhteydessä Ikkunat ja ovet Toimitus on hyväksytysti vastaanotettu työmaalla Ikkunat ja ovet ovat suunnitelluilla paikoilla ja toiminta on varmistettu Karmin ja rungon välinen (uretaani)eristys on tarkastettu huolellisesti Runkoeristykset on tiiviisti asennettu ja tarkastettu Höyrynsulku on tiivis ja saumat on teipattu Rakennuksen sisäpuoliset eristeet, höyrynsulku ja koolaus Seinien vierustat ovat puhtaat liasta ja roskista SPU- rakenteisen sisäkaton koolauksen kiinnitys on suunniteltu huolellisesti Koolaukset on huolellisesti kiinnitetty ja ikkunat kierretty LVI suunnitelmiin on tutustuttu IV- ja viemäriputkien eristykset on tarkastettu (välipohja) Laitteet ja tarvikkeet ovat suunnitelman mukaiset Läpiviennit on tarkastettu (vesikatto ja välipohja) IV- ja KVV työt Ulkoilman lähtöpaikka on tarkastettu (saasteet ym.) Välipohjaan sijoitettujen vesiputkien liikehdintä on estetty huolellisesti Väliseinätyöt Väliseinien mittapiirustus vastaa viimeisintä pohjakuvaa Kattoristikoiden taipumavara on huomioitu

20 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 19 / 24 Väliseinien paikat on merkitty ja pohja puhdistettu huolellisesti Höyrynsulkujen läpiviennit on tiivistetty huolellisesti Vesipisteiden paikat on tarkastettu Kalustetuet on asennettu Väliseinärungot on kiinnitetty huolellisesti ulkoseinäkoolauksiin Takan malli on päätetty Sähkötyöt Koolaukset ja alaslaskut on asennettu Päivitetyt sähkösuunnitelmat ovat työmaalla Palohälyttimet makuuhuoneissa + 1kpl/60m2/krs Sähkömittauspöytäkirja on laadittu Sähköpiirustukset on päivitetty (loppukuvat) Levytystyöt Kalustesuunnitelmat on hyväksytty ja kalustetuet asennettu Väliseinien suoruudet ja kiinnitykset on tarkastettu Ikkunat on suojattu Sisäkaton pintamateriaali on tiedossa Sähkörasioiden paikat on tarkastettu ja hyväksytty Levytyksessä ei ole suuria rakoja tai reikiä eivätkä pahvit irtoile Kiintokalusteiden tarkastusmitat on otettu Sähkörasioiden paikat varmistettu > Toteuma vrt. suunniteltu Tasoitetyöt Levyt on kiinnitetty huolellisesti ja tarvittavat koteloinnit tehty Rakennus on tyhjennetty kaikesta tavarasta ja roskasta Sähkörasiat ja IV kanavat on tulpattu sekä ikkunat suojattu Takka ja hormi ovat valmiit Kiintokalusteet Välitilan materiaali ja valaistus on selvillä (välitilan korkeus) Kaapistojen jalat on huolellisesti tuettu lattiaan

21 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 20 / 24 Kodinkoneiden yhteensopivuus on tarkastettu Yläkaappien kiinnitys on varmistettu Kalusteiden alustat on puhdistettu Kaappien kiinnityspaikat on tarkastettu Betonilaatan kosteus on mitattu (vrt. valmistajan ohje) ja pöytäkirja luovutettu Lattiakaadot on tarkastettu huolellisesti Vedeneristepöytäkirja on laadittu Saumaukset on tarkastettu Laatoitustyöt Seinäpintojen riittävä suoruus on tarkastettu Betonilattian pintaliima on poistettu Puurakenteet eivät joudu kosketukseen betonirakenteiden kanssa Saunan paneloinnin takana ilmankierto on esteetön Palo-osastoinnit ovat suunnitelmien mukaiset Savuhormikatselmus on suoritettu (viranomainen) Työnjohtajan allekirjoitus ja pvm: Sisävalmistustyöt on vastaanotettu: (Sisävalmistustöiden työnjohtajan allekirjoitus ja pvm) (Rakennuttajan edustajan allekirjoitus ja pvm)

22 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 21 / 24 Sisustustyöt Sisustustöistä vastaava hlö: Yht.tiedot: Ennen töiden aloitusta: Pintamateriaalit ja värit on valittu Kustannusvaikutukset on huomioitu Töiden jälkeen: Sisustuspinnat on suunnitellun mukaiset (värit, materiaalit) Sisustustyöt on vastaanotettu: (Rakennuttajan edustajan allekirjoitus ja pvm) Käyttöönotto Astianpesukoneen alla on kaukalo Allaskaapin alla on vuotosuojaus ja läpimenot on tiivistetty Jäteastiat Postilaatikko Talon numero Palohälyttimet (väh. 1kpl / 60m 2 / krs) Tulisijojen suojaetäisyydet ja kipinäpellit Käyttöohjekansio ja huoltokirja on laadittu Käyttövesiputket on koepaineistettu ja pöytäkirja luovutettu IV- mittaus on suoritettu ja pöytäkirja luovutettu Sähkömittauspöytäkirja on luovutettu Käyttöönottokatselmus on hyväksytysti suoritettu (viranomainen)

23 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 22 / 24 Pintamateriaaliluettelo Kattopinta = KP, lattiapinta LP, seinäpinta = SP Pintamateriaalitiedot Pinta esim. KP1 Tuotteen kuvaus (laatta 10x10) Tuotetiedot (tarkka nimi) Huoneet joissa tuotetta laatta 45x60 Asco Blanca MH1, ET, VH Ostopaikka Laattamyynti Oy, Tre Huomioitavaa (esim. saumavärit) Sauma tummanharmaa (Kiilto), ladonta ristiin!

24 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 23 / 24 Liitteet Rakennuslupapäätös Rakennustyön tarkastusasiakirja KVV- ja IV töiden tarkastusasiakirja Koepainepöytäkirja IV- mittauspöytäkirja Sähkömittauspöytäkirja (Tiiveysmittausraportti) Vedeneriste- ja kosteusmittauspöytäkirja Porakaivoraportti Energiatodistus (päivitetty)

25 HMR Talot Oy:n Laadunhallinta Sivu 24 / 24 Allekirjoitukset Tämä pientalohankkeen laatuasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja se on omalta osaltaan varmistanut hankkeen laadullisten tavoitteiden täyttymisen Päivämäärä ja paikka: Allekirjoitus Nimenselvennys (Rakennushankkeeseen ryhtyvä) (Rakennushankkeeseen ryhtyvä) Pääsuunnittelija Vastaava mestari Talotoimittaja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Oma koti ja sen suunnittelijat

Oma koti ja sen suunnittelijat Oma koti ja sen suunnittelijat oma koti kullan kallis joka tapauksessa kallis loppujen lopuksi laadukas rakentaminen on edullista, koska sen on kerralla hyvin suunniteltu ja tehty omakotiperheestä rakennuttajaperhe

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen,

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1 RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala. Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.fi RAKENNUS- HANKKEEN TIEDOT Lupatunnukset Kiinteistötunnus Rakennuspaikan

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Raita 142. Unelmista oma koti. Suosikki. Taloteko- materiaalipaketti. Hintaan 47 000.

Raita 142. Unelmista oma koti. Suosikki. Taloteko- materiaalipaketti. Hintaan 47 000. Raita 142 Suosikki >> Huoneistoala 142m2 >> Toimivaa tilaa, tämän ajan suosikki ratkaisuna >> Yhteensopiva keittiö, ruokailu- ja olohuone >> Ajanmukainen arkkitehtuuri Taloteko- materiaalipaketti Hintaan

Lisätiedot

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat. 1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I T A L O Hinnat ovat voimassa toistaiseksi toimituksiin 31.10.2014 saakka. Muuttovalmis koti - turvallinen

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi Rakennuslautakunta 30 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-340 kiinteistölle 405-7-31-2, As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 30 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo Rakennuslautakunta 15 03.03.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 15 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

Lupatunnus 15-0030-RL 29.01.2015 Sivu 1

Lupatunnus 15-0030-RL 29.01.2015 Sivu 1 Lupatunnus 15-0030-RL 29.01.2015 Sivu 1 LUPA-ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA GUNNARLA, 444-013-0661-0001 Kaakelikatu 1, 08150 LOHJA Pinta-ala 7015 m² Asemakaava Asemakaava 332 Sallittu kerrosala 3400

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi Laitilan kaupunki RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista Rakennusluvassa vaadittujen työnjohtajien tulee kunkin oman vastuualueensa osalta merkitä tähän tarkistuslistaan suorittamansa

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet. 1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta

Lisätiedot

"SÄÄLTÄ SUOJAAN" - TOIMITUSSISÄLTÖ

SÄÄLTÄ SUOJAAN - TOIMITUSSISÄLTÖ 5.1.2015 "SÄÄLTÄ SUOJAAN" - TOIMITUSSISÄLTÖ "SÄÄLTÄ SUOJAAN" -TOIMITUS SISÄLTÄÄ: -Ulkoseinäelementit: - sisäpuolen EK-kipsilevy 13 mm -ulkovuori pääosin asennettuna -ikkunavuorilaudat pääosin asennettuna

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ

OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ 1. Ole yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja tilaa aika ennakkoneuvotteluun yhdessä pääsuunnittelijan kanssa rakennuspaikan suunnittelun lähtötietojen selvittämiseksi

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE Lupatunnus 17-0115-R 14.03.2017 30 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7601-0002 Palkkionmaankatu 3, 33870 TAMPERE Pinta-ala 8706 m² Rakentamismääräykset A Asuinrakennusten

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 HUOM! Aineisto ei ole tarkoitettu pihan kuivatuksen ja salaoja-asennusten

Lisätiedot

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu Pientalotyömaan vastuuhenkilöt Tapani Hoppu Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 )

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 ) Ympäristölautakunta 105 25.08.2015 AS OY JOUSITARHAN RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 105 Hakija As Oy Jousitarha C/Co Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 TURKU Rakennuspaikka: Kiinteistötunnus 577-493-0002-0044

Lisätiedot

Pientalohankkeen laatuasiakirja

Pientalohankkeen laatuasiakirja Pientalohankkeen laatuasiakirja Mika Hakkarainen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Rakennusalan työnjohto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto Mika Hakkarainen: Pientalohankkeen laatuasiakirja

Lisätiedot

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS KANTAVISTA RAKENTEISTA 477/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS POHJARAKENTEISTA 465/2014 SÄHKÖINEN ASIOINTI - LUPAPISTE RAKENNUSTYÖMAAN

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

TONTINSAAJAINFO KEVÄTLAAKSONPURO

TONTINSAAJAINFO KEVÄTLAAKSONPURO TONTINSAAJAINFO KEVÄTLAAKSONPURO KESKEISET TOIMIJAT + RAKENNUSVALVONTA + PÄÄSUUNNITTELIJA + VASTAAVA TYÖNJOHTAJA RAKENNUSHANKE LYHYESTI ENERGIATEHOKKUUDESTA SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Rakennusvalvonnan laadunohjaus

Lisätiedot

Raksystems Oy Sivu 1 (5) 27.2.2006

Raksystems Oy Sivu 1 (5) 27.2.2006 Raksystems Oy Sivu 1 (5) 27.2.2006 OMAKOTIRAKENTAJAN "OMATOIMI"KUSTANNUSSUUNNITTELU - / SEURANTATAULUKKO(Täytä euro Rahayksikkö EURO O = Omana työnä, T = Talopakettiin kuuluva Jos tilanne on - merkkinen,

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

TARKASTUS- ASIAKIRJA. Aloituskokous pidetty, päivämäärä..

TARKASTUS- ASIAKIRJA. Aloituskokous pidetty, päivämäärä.. YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSTYÖN TARKASTUS- ASIAKIRJA MRL 150.3, MRA 77.1, MRA 77.2 RakMK osa A1, kohdat 7.1 ja 7.2, sekä RakMK osa A1, kohta 7.3 Rakennusvalvonta Aloituskokous pidetty, päivämäärä.. 1.

Lisätiedot

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

TONTINSAAJAINFO 28.10.2014

TONTINSAAJAINFO 28.10.2014 TONTINSAAJAINFO 28.10.2014 KESKEISET TOIMIJAT + RAKENNUSVALVONTA + PÄÄSUUNNITTELIJA + VASTAAVA TYÖNJOHTAJA RAKENNUSHANKE LYHYESTI ENERGIATEHOKKUUDESTA SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT + ASEMAKAAVA + RAKENNUSTAPAOHJEET

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5 Rakennuslautakunta 27 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-186 kiinteistölle 405-4-63-5, Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 27 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. Asuinkerrostalon ja maanalaisen pysäköintihallin rakentaminen

Lupatunnus R Sivu 1. Asuinkerrostalon ja maanalaisen pysäköintihallin rakentaminen Lupatunnus 16-0779-R 25.10.2016 25 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Lentävänniemi, 837-273-2706-0018 Lielahdenkatu 45, 33410 TAMPERE Pinta-ala 3143 m² Rakentamismääräykset AK Asuinkerrostalojen

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

RAKENTAJAINFO 31.10.2013

RAKENTAJAINFO 31.10.2013 RAKENTAJAINFO 31.10.2013 RAKENTAJAINFO 31.10.2013 18:00 Tilaisuuden avaus (Mervi Fors ja Jaakko Niemi) 18:00 18:20 Tontinluovutuksen detaljit (Mervi Fors) 18:20 19:00 Pientalon laatu + rakennusvalvonnan

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 )

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 ) Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Kuopio Suokatu 42, 70110 Kuopio (017) 185 174, fax 017 185 182 Nilsiän palvelupiste Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä (017) 182 111, fax 017 482 249 Suonenjoki Sairaalapolku

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 7. 8.9 7.7 Rumpu #0.9 800 000 80 9. 7099 000 LJK/SPK/INVA W 0. 78.9 8 0 7 9 Kaltevuus % Kaltevuus % +9.800 8 +9.800 7 090 000 0 9 +9.800 +9.800 +9.800. KARHUSUO TT..8 e=0. Ju- hule- db KTY- 7P ASEMAKAAVAMEINTÖJÄ

Lisätiedot

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 45 06.05.2014 Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus RAKLA 45 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R

SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 100 03.09.2015 SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R KAAVRAKJ 03.09.2015 100 ASIA Rakennuslupa nro 15-165-R RAKENNUSPAIKKA Herrala,418-406-0002-0290

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 2819/10.03.00/2013 123 Oikaisuvaatimus rakenneinsinöörin 23.5.2013 antamaan määräykseen, lupatunnus 2009-1833, kiinteistö 49-54-146-16, Degerbyntie 23, 02600 Espoo

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

s u u n n i t t e l i j a

s u u n n i t t e l i j a s u u n n i t t e l i j a Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat (Pohjatutkija)

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT

RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennetun ympäristön, rakennuskannan sekä hyvän ympäristökuvan

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144 Lupatunnus 16-0629-R 13.09.2016 4 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144 RAKENNUSPAIKKA XIX, 837-119-0845-0002 Sarvijaakonkatu 39, 33540 TAMPERE Pinta-ala 1369 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/2015 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.10.2015 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 6.10.2015 tekemät rakennuslupapäätökset 80 81 Päätökset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.2.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.2. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (5) HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.2.2017 Talotekniikkayksikön päällikkö on 23.2.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 9 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 28.2.2017,

Lisätiedot

Rakennuspaikka Kaupunginosa/kylä Kortteli/tilan nimi Tontti n:o/rn:o

Rakennuspaikka Kaupunginosa/kylä Kortteli/tilan nimi Tontti n:o/rn:o 1(7) RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (Yksityiskohtainen tarkastuslista) RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kaupunginosa/kylä Kortteli/tilan nimi Tontti n:o/rn:o Osoite Rakennettavat rakennukset

Lisätiedot

KIVITALO-TURVALLISTA ASUMISTA

KIVITALO-TURVALLISTA ASUMISTA As Oy Gerbyn Kalaranta Satumetsäntie 1 65280 VAASA KATSE KOHTI HUOMISTA KIVITALO-TURVALLISTA ASUMISTA TILAA PERHEELLE Nykyaikaista kivitaloarkkitehtuuria Vaasaan Suunnittelutoimisto K Kellokoski ja A.

Lisätiedot

Tekninen toimi Rakennusvalvonta

Tekninen toimi Rakennusvalvonta Tekninen toimi Rakennusvalvonta ALOITUSKOKOUSPÖYTÄKIRJA AR., AK, AL, T MRL 121, MRA 74, RakMk:A1, A2, A3 Kohde Kylä/k-osa Osoite Tila/kortteli Lupatunnus Rno/tontti 1 Kokouksen järjestäytyminen ja osallistujat

Lisätiedot

Uusi rakennus Luvan Kokonais Kerrosala Tilavuus rakennus

Uusi rakennus Luvan Kokonais Kerrosala Tilavuus rakennus Rakennuslautakunta 19 01.03.2016 Rakennuslupahakemus nro 2016-71 tontille 405-5-3-2 24/10.03.00.04.00/2016 RAKLA 19 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja vt. Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 paivi.salminen(at)lappeenranta.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 luhtitalon ja 1 erillisen varastorakennuksen sekä 1 autokatoksen uudiskohde.

Lisätiedot

Paremman tulevaisuuden koteja! EkoElias-mallitalot -hinnasto. www.greenbuild.fi

Paremman tulevaisuuden koteja! EkoElias-mallitalot -hinnasto. www.greenbuild.fi EkoElias-mallitalot -hinnasto Arkkitehtuuritoimisto Lylykangas -PES-arkkitehdit Oy - Kombi Arkkitehdit Oy Paremman tulevaisuuden koteja! Arkkitehtuuritoimisto Lylykangas PES-arkkitehdit Oy Kombi Arkkitehdit

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 3 7. 8.9 7.7 Rumpu #30.9 Långängsvägen 000 000 000 80 000 LJK/SPK 3 LUONNONTILA 7099 r.00 9.3.3 8 8 0 30. 78.39 7 9 3.00 9 8. 7.0.7. Kaltevuus % 3 7 8 9 0 98 8 7 Kaltevuus % 090 89.0 9.9 0 30 7099 3 3.

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144 Lupatunnus 17-0108-R 14.03.2017 29 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 ja aloittamisoikeus 144 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7644-0002 Takamaanrinne 9, 33870 TAMPERE Pinta-ala 5325 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Sivu 1/2 12273 D-osa Masalan koulu Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 396 m2, 451 brm2, 1 739 rm3 446 brm2 Jakaja: 396 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013 Juha Järvenpää 27.2.2013 Lähtötilanteen selvitys ja arvon määritys palkataan hankkeelle korjausrakentamiseen pätevöitynyt ammattilainen/pääsuunnittelija toimii rakennuttajan luottohenkilönä huolehtii tarvittavista

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Uusi rakennus Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus

Uusi rakennus Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus Rakennuslautakunta 38 30.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-238 kiinteistölle 405-3-5-35, Asunto Oy Lappeenrannan Arkadi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 38 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.04.2017 Sivu 1 / 1 1790/2017 10.03.00 93 Purkamislupa-asia, 2017-233, Tontunmäentie 33 02200 ESPOO, Asunto Oy Riihitonttu c/o Talohallinta Oy Martinlaakso Päätöspäivämäärä 20.04.2017

Lisätiedot

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt Rakennuslautakunta 92 04.11.2014 Lupa 2014-771 / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 4532/10.03.00/2012 197 Oikaisuvaatimus katselmuspöytäkirjaan ja määräykseen, 49-50-15-12, Katri Valan tie 12, 02660 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Juvalainen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset: 3 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

INKOON KUNTA Rakennusvalvonta PL6 10211tNKOO 1(71 ARKASTUSASIAKIRJA. 1. Rakennusluvan numero. Luvan mydnteja Lupatunnus My6ntiimispiiivii

INKOON KUNTA Rakennusvalvonta PL6 10211tNKOO 1(71 ARKASTUSASIAKIRJA. 1. Rakennusluvan numero. Luvan mydnteja Lupatunnus My6ntiimispiiivii INKOON KUNTA Rakennusvalvonta PL6 10211tNKOO ARKASTUSASIAKIRJA 1(71 1. Rakennusluvan numero Luvan mydnteja Lupatunnus My6ntiimispiiivii 2. Rakennushankkee- Sukunimija etunimet seen ryhtyve Lihiosoite 3.

Lisätiedot

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto HUONEISTO Huoneistot: B4 ja B8 2 H +tupakeittiö + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2h + tupakeittiö+ sauna Osoite: Otonpolku 1, Riihimäki Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi,

Lisätiedot

lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen

lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen Lähtökohta lähes nollaenergiapientalon suunnittelun ja toteutuksen

Lisätiedot

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5)

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5) 1(5) TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS Materiaalitoimitus = M Materiaalit toimitetaan asennettuna = A Ei sisälly toimitukseen = tyhjä solu YLÄKÄSITTEET Talopaketin toimituslaajuus 1 RAKENNUSOSAT TALOVALMIS MUUTTOVALMIS

Lisätiedot

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy HUONEISTO G Tilat: 2 H + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2 H + sauna Osoite: Otonpolku 3, Riihimäki Kerros: 1/1 Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi, keraaminen liesi,

Lisätiedot

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA Rakennuslautakunta 105 02.12.2014 Rakennuslupahakemus nro 2014-810 / Myllymäen koulurakennuksen laajennus päiväkodilla ja viidellä opetustilalla, jäte- ja varastorakennus ja kolme piharakennusta 187/10.03.00.04.00/2014

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot