PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä"

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika klo Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 1 PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI 3 2 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 4 3 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUSMENETTELY VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄOLO 6 5 VANHUSTYÖN VASTAAVA SAIRAANHOITAJA CAROLA ASPHOLM- BACKMANIN IRTISANOUTUMINEN. 7 6 VANHUSTYÖN VASTAAVAN SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 8 7 OMAISHOIDONTUKI, MYÖNTÄMISPERUSTEET LUKIEN 9 8 KULJETUSPALVELU (SOSIAALIHUOLTOLAIN JA - ASETUKSEN MUKAAN) / MYÖNTÄMISPERUSTEET VUODELLE KOTONA ANNETTAVAN PALVELUN MAKSUT ALKAEN (LIITE) TUKIPALVELUMAKSUT ALKAEN (LIITE) SOSIAALIHUOLLON ERÄÄT ASIAKASMAKSUT ALKAEN RAVINTOEDUN HINNAN VAHVISTAMINEN VUODELLE PERUSTURVAPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA (LIITE) HUS / ENNAKKOLASKUT ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) MAHDOLLISET MUUT ASIAT 19 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 20

2 Kokouspöytäkirja No 1/2012 PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Kunnanhallituksen kokoushuone, LapinjärNiittytie 3, Kirkonkylä Svenskberg Kim Martikainen Eeva Brusas Tea Gammals Erik Rantala Rauno Seppälä Mirva Rajala Anja Puranen Pekka Vierula Rea Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Poissa Muut osallistujat Fabritius Görel Koivisto Ari Antas Thomas Sjöstrand Christian Engård Benny Onnila Ulla Perusturvajohtaja, esittelijä, kokouksen sihteeri Kunnanhallituksen edustaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja Lapinjärven kunnan edustaja Loviisan kaupungin perusturvalautakunnassa (läsnä 5-6 käsittelyn ajan klo ) ASIAT 1 16 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Kim Svenskberg Lapinjärvellä Allekirjoitukset Görel Fabritius PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Eeva Martikainen Lapinjärvellä Mirva Seppälä Todistaa Görel Fabritius

3 PERUSTURVALAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää - todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Martikainen ja Mirva Seppälä.

4 PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI Luettelo saapuneista pöytäkirjoista perusturvalautakunnalle: HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) - valtuusto hallitus hallitus hallitus hallitus ETEVA-kuntayhtymä - yhtymäkokous EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tedoksi.

5 PERUSTURVALAUTAKUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kuntalain 51.1 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan lautakunnan alaisten viranhaltijoiden aj tekemät viranhaltijapäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää - merkitä tietoonsa viranhaltijapäätökset ja päättää olla siirtämättä em. päätöksiä. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.

6 PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUSMENETTELY 2012 Perusturvalautakunnan kokoukset on pidetty kuukauden neljäntenä tiistaina alkaen klo Lautakunta on kutsuttu ylimääräiseen kokoukseen tarvittaessa. Perusturvalautakunnan kokoukset on kutsuttu koolle postitse. Esityslista on postitettu kokousta edeltävänä torstaina. Kunnan hallintosäännössä olevan säädöksen mukaan pidetään pöytäkirja yleisesti nähtävänä viikon kuluessa kokouksesta toimielimen toimistossa. (GF) EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää - että perusturvalautakunta kokoontuu tarvittaessa kunnanhallituksen kokoushuoneessa pääsääntöisesti kuukauden neljäntenä tiistaina alkaen klo että kokouksen esityslista postitetaan kokousta edeltävänä torstaina - että tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sosiaalitoimistossa viikon kuluessa kokouksesta. PÄÄTÖS: Hyväskyttiin yksimielisesti.

7 PERUSTURVALAUTAKUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄOLO Viranhaltijan hallintosäännön tai toimielimen päätöksen nojalla tekemät päätökset on pidettävä nähtävillä, että ne tulisivat lainvoimaisiksi. Perusturvalautakunta päättää alaisensa viranhaltijan (perusturvajohtajan) päätösten nähtävillä olosta. (GF) EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää - että perusturvajohtajan tekemät viranhaltijapäätökset siltä osin, kuin ne eivät ole salaisia, ovat hallintosäännön mukaisesti nähtävänä viikon kuluessa päätöksen tekemisestä sosiaalitoimistossa. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 PERUSTURVALAUTAKUNTA VANHUSTYÖN VASTAAVA SAIRAANHOITAJA CAROLA ASPHOLM- BACKMANIN IRTISANOUTUMINEN. Carola Aspholm-Backman on irtisanoutunut vanhustyön vastaavan sairaanhoitajan virasta. Viimeinen työpäivä on (GF) EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää - myönnetään Carola Aspholm-Backmanille eron vanhustyön vastaavan sairaanhoitajan virasta alkaen. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PERUSTURVALAUTAKUNTA VANHUSTYÖN VASTAAVAN SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN EHDOTUS: Perusturvalautakunta käy keskustelua vanhustyön tilasta vastaavan sairaanhoitajan irtisanouduttua virastaan ja päättää jatkotoimenpiteistä. KÄSITTELY: Vanhustyön tilasta käytettiin monta puheenvuoroa ja keskustelun päätteeksi päätettiin ehdottaa kunnanhallitukselle seuraavaa. PÄÄTÖS: Perusturvalautakunta päätti seuraavaa - kunnanhallitukselta pyydetään täyttölupa vanhustyön vastaavan sairaanhoitajan viran täyttämiseksi määräaikaisena saakka - ehdottaa kunnanhallitukselle, että Loviisan perusturvalta tiedustellaan mahdollisuutta osallistua Loviisan kaupungin kanssa yhdessä kotihoidon palvelujen kilpailuttamiseen - ehdottaa kunnanhallitukselle, että Loviisan kaupungin kanssa aloitetaan neuvottelut koko vanhustyön mahdollisesta siirtämisestä yhteistoiminta-alueen tehtäväksi.

10 PERUSTURVALAUTAKUNTA OMAISHOIDONTUKI, MYÖNTÄMISPERUSTEET LUKIEN Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan (937/2005) Lapinjärvellä oli , 13 omaishoitajaa (hoidettava yli 65-vuotias). Määrärahaa on vuoden 2012 talousarvioon varattu yli 65-vuotiaiden omaishoidontukea varten euroa. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Tuki perustuu yksilöllisesti laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista, tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Omaishoitajana toimivan henkilön toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän on kykenevä sekä fyysisesti että henkisesti huolehtimaan hoidettavasta Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välistä toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä. Sopimuksen liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tukea koskevat päätökset tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleviksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräajaksi ja sitä voidaan tarvittaessa tarkistaa. Hoitopalkkiota saava hoitaja on eläketurvan ja tapaturmavakuutuksen piirissä. Omaishoitajan vapaan järjestäminen. Jos hoitaja on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin, hänelle järjestetään vapaata kolme vuorokautta sellaista kuukautta kohti, jolloin hoito on ollut yhtäjaksoista tai keskeytys on ollut vähäinen. Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuesta annetun lain mukaan hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 6 :ssä tarkoitetulla palkkakeroimella. Vuodelle 2012 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 3,03% korotusta vuoteen 2011 verrattuna. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 364,35 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalk-

11 PERUSTURVALAUTAKUNTA kio on vähintään 728,69 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkio voidaan myös sopia vähimmäispalkkioita pienemmäksi erityisen syyn takia. Palkkion maksun keskeytys ja alentaminen. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellyt intervallihoitojaksot ja omaishoitajan lakisääteinen vapaa eivät keskeytä hoitopalkkion maksamista. Hoidon keskeytyessä äkillisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä,hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Hoidon keskeytyessä hoitajasta tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä ei hoitopalkkiota makseta 7 vrk ylittävältä ajalta. Lähtö- ja tulopäivä ei kuitenkaan ole keskeytyspäiviä. Omaishoitaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tuen saantiin vaikuttavista olosuhteiden muutoksista. Hoidettavan hoidon tarve sekä muiden välttämättömien palvelujen tarve ja määrä arvioidaan kotikäynnillä. Arviointi tapahtuu aina yksilöllisesti ja hoidettavan kokonaistilanne huomioon ottaen. Hoitoisuuden arvioinnissa ovat apuna asiantuntijalausunnot, Rava-toimintakykymittari, muistitesti. Omaishoidon tuesta päättää perusturvajohtaja.(gf) EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää omaishoidontuen maksuluokat seuraavanlaisiksi vuonna 2012: Luokka 1: Luokka 2: Hoitopalkkio on 921, ,35 /kk (harkinnan mukaan omaishoidontuki voi olla isompi).tuolloin hoidettava tarvitsee hoitoa, huolenpitoa tai seurantaa ympäri vuorokauden. Ilman omaishoitajaa hän olisi laitoshoidon tarpeessa. Hoitopalkkio on 540,90 /kk. Hoidettava on riippuvainen muiden avusta. Hän voi olla pois hoitajan luota joitakin aikoja vuorokaudessa, esim. päiväkeskuksessa, päiväsairaalassa. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PERUSTURVALAUTAKUNTA KULJETUSPALVELU (SOSIAALIHUOLTOLAIN JA - ASETUKSEN MUKAAN) / MYÖNTÄMISPERUSTEET VUODELLE 2012 Kuljetuspalvelua on mahdollista myöntää sekä vammaispalvelulain/asetuksen, että sosiaalihuoltolain/asetuksen mukaan. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut on vuoden 2010 alusta siirretty, yhteistoiminta-aluesopimuksen mukaisesti, Loviisan kaupungin hallinnon alaisen toimielimen alaisuuteen. Sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 :n mukaan kotipalveluina järjestetään : 1) kodinhoitajan tai kotiavustajan antamaa kodissa tapahtuvaa yksilön ja perheen työapua, henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista. 2) tukipalveluja kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Näillä toimilla edistetään henkilön selviytymistä kotona. Talousarviossa on euron määräraha sosiaalihuoltolain/asetuksen mukaiseen kuljetuspalveluun ( /25 henkilöä). (GF) EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää sosiaalihuoltolain/asetuksen mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteista seuraavaa: - henkilö ei ole oikeutettu vammaispalvelulain/asetuksen mukaiseen kuljetuspalveluun - kunnassa toimivia asioimisreittikuljetuksia ei ole mahdollista käyttää - matkaa, joka oikeuttaa toisen viranomaisen korvaukseen (esim. Kela), ei voida myöntää kuljetuspalveluna. - matkat tehdään taksilla, enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa kunnan sisällä, ja lisäksi enintään 2 yhdensuuntaista matkaa lähinnä olevaan kaupunkiin tai naapurikuntaan. - matkat voivat olla myös yhteiskuljetusmatkoja - matkojen määristä ja kohteista päätetään tapauskohtaisesti henkilön tarpeista lähtien, huomioiden mm. henkilön terveydentila, liikuntakyky ja asunnon sijainti. - kuljetuspalvelu myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi. - henkilöltä peritään linja-autotaksan mukainen maksu. - kuljetuspalvelupäätöksen tekee perusturvajohtaja ja se merkitään päätöspöytäkirjaan. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PERUSTURVALAUTAKUNTA KOTONA ANNETTAVAN PALVELUN MAKSUT ALKAEN (LIITE) Jatkuvasta ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta (= kotipalvelu ja kotisairaanhoito) voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Jatkuvalla kotona annetulla palvelulla tarkoitetaan säännöllisesti vähintään kerran viikossa annettavaa palvelua. Asiakasmaksuasetuksella säädetään, että kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävästä kuukausituloista.. Tuloina otetaan huomioon bruttotulot. Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat: Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentti Tilapäisen kotihoidon maksuista ei ole asiakasmaksulainsäädännössä yksityiskohtaista ohjeistusta. Tilapäisen kotisairaanhoidon maksu säädetään asetuksella. Kotihoidon asiakasmaksut muuttuvat alkaen. Vanhojen asiakkaiden asiakasmaksut tarkistetaan lukien. (GF) EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää - periä kotona annettavista palveluista liitteen mukaiset asiakasmaksut alkaen. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 PERUSTURVALAUTAKUNTA TUKIPALVELUMAKSUT ALKAEN (LIITE) Tukipalvelumaksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai asetuksessa, joten maksut ovat kunnan päätettävissä. Tukipalveluista perittävä maksu ei kuitenkaan saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. (GF) EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää - tukipalveluista peritään liitteen mukaiset maksut alkaen. KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: päivätoiminnan (6h) /hinta 17 /kerta. Lautakunnan jäsen Rauno Rantala ehdotti päivätoiminnan (6h) hinnaksi 15 /kerta. Kukaan ei kannattanut Rauno Rantalan tekemää ehdotusta. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIHUOLLON ERÄÄT ASIAKASMAKSUT ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin on tehty indeksitarkistuksia alkaen. (GF) EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää vahvistaa seuraavat asiakasmaksut alkaen - lyhytaikainen laitoshoito 32,60 /hoitopäivä - lyhytaikaisen laitoshoidon maksu - maksukaton (636 ) täytyttyä 15,10 /hoitopäivä - päivä- ja yöhoidon maksu 15,10 /vuorokausi - maksu omaishoitajan vapaan ajalta 10,60 /vuorokausi PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PERUSTURVALAUTAKUNTA RAVINTOEDUN HINNAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2012 Verohallituksen päätöksen mukaan, joka tuli voimaan lukien, On ravintoedun arvo 5,60 ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvolisäveron määrä on vähintään 5,60 ja enintään 9,30. Jos määrä alittaa 5,60 tai ylittää 9,30, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvolisäveron määrää. Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökunnan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun arvona pidetään 4,20 ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan, oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,36 ateriaa kohden. (GF) EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää - vahvistaa ravintoedun hinnan lukien seuraavasti. PÄÄATERIAT - vanhustyön henkilökunta 4,20 - muu henkilökuntaruokailu 5,60 MUU RUOKAILU - aamiainen 2,10 - voi- tai kahvileipä 0,75 - päivällinen 2,50 - iltapala 1,15 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVAPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA (LIITE) Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2012 talousarvion kokouksessaan Hallintosäännön (kohta 4.3) mukaan toimielin hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja niiden muutokset ja antaa tarvittavat ohjeet tavoitteiden toteuttamiseksi sekä valvoo ja seuraa myönnettyjen määrärahojen käyttöä ja hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamista. Perusturvalautakunta päättää omalta osaltaan talousarvion käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan lautakunnan talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma sekä päättää tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. (GF) EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää - vahvistaa perusturvapalvelujen käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 PERUSTURVALAUTAKUNTA HUS / ENNAKKOLASKUT 2012 Lapinjärven kunnan kuukausiennnakon suuruus on ,-. Ennakon suuruus perustuu arvioon, jonka mukaan Lapinjärven kunnan kokonaiskustannus vuonna 2012 on ,-. Kunnan talousarvioon on varattu palvelusuunnitelman mukaisiin menoihin ,-. Kalliin hoidon tasausmenettelyä varten peritään ennakkomaksua 28 /asukas ( väestö ; 2872 ), yhteensä ,-. (GF) EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi HUS:in loppulasku vuodelta Lisälaskun suuruus ,08.

19 PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) a) Perustoimeentulotuen valtionosuusennakko 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on vahvistanut Lapinjärven kunnan perustoimeentulotuen kuukausittaiseksi ennakon suuruudeksi 7.507,-. b) Tilastotietoa vuodelta 2011 / lastenvalvoja Loviisa-Lapinjärvi sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen yhteistoiminta-alueelle on siirretty lastenvalvojan tehtävät (liite) c) Tilastotietoa / Loviisa-Lapinjärvi sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen yhteistoiminta-alue. - talous- ja toimintatietoja 11/2011 (liite) d) Vuoden 2012 talousarvin täytäntöönpano-ohjeet hallintokunnille Kunnanhallitus on kokouksessan päättänyt antaa hallintokunnille tarkentavat ohjeet vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpanosta. ( liite) e) Kuntaliiton yleiskirje 24/80/2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidottujen asiakasmaksujen muutoksista vuoden 2012 alusta (liite) f) Kuntaliiton yleiskirje 27/80/2011 Muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin alkaen. (liite) (GF) EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA MAHDOLLISET MUUT ASIAT Ei muita asioita.

21 PERUSTURVALAUTAKUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 7, 8, 9, 10 HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät 7, 8, 9, 10 Lapinjärven perusturvalautakunta Lapinjärventie 20 A Lapinjärvi Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

22 PERUSTURVALAUTAKUNTA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL 120, HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - Päätös, johon haetaan muutosta - Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - Muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Käsittelymaksuja ei peritä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallinto-oikeudessa sosiaaliasioita, julkisoikeudellisia palvelussuhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä hallinto-oikeudessa verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai julkisia maksuja koskevissa asioissa. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postinumero Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 13.07.2010 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2008 Kokousaika 18.12.2008 klo 18.30 20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kartano KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Aika Tiistai 18.02.2014 klo 17.00 19.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 22.1.2014 klo 18.30 19.08 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 13.1.2010 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta Asialista 49. Viranhaltijapäätökset...77 50. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 17.6.2015...78 51. Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 15.11.2012 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2013 172 Perusturvalautakunta Aika 17.12.2013 klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 175 92 Pöytäkirjan

Lisätiedot