Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 05.06.2013 klo 12.00 17.45"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Kilpisjärvi Saapuvilla olleet Ahopelto Paula puheenjohtaja jäsenet Virpi Väisänen varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima jäsen Alpo Peltovuoma jäsen Hannu Ranta jäsen Antti Tonteri jäsen Pettissalo Petri jäsen Jaakko Alamattila varajäsen Ulla-Maija Syväjärvi varajäsen Muut saapuvilla Mikko Kärnä kunnanjohtaja olleet Birgitta Eira khall:n edustaja Kimmo Lämsä esitt.-pöytäk.pitäjä Eino Mäkelä esitt.-pöytäk.pitäjä Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Paula Ahopelto Virpi Väisänen puheenjohtaja 51 osalta puheenjohtajana Kimmo Lämsä esitt.-pöytäk.pitäjä Eino Mäkelä esitt.-pöytäk.pitäjä Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Alpo Peltovuoma Hannu Ranta Virpi Väisänen 53 Pöytäkirja on nähtävänä 14 / Enontekiön virastotalolla

2 Tekninen lautakunta Asialista: 48 Teknisen lautakunnan kokouksen järjestäytyminen 49 Niilo Antero Kotavuopion poikkeamislupahakemus kolmen vuokramökin ja kolmen saunarakennusten rakentamista varten Lätäsenon ranta-alueelle 50 Kurt Ojalan maanostohakemus 51 Jari Joen maanvuokrahakemus 52 Ylikyrön ranta-asemakaavan muuttaminen rakennuspaikan osalta/minna Juuso 53 Vuoden 2013 korjausavustusten jakaminen 54 Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 55 Ilmoitusasiat 56 Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 57 Terveysaseman vesikaton muutostyö, lisämäärärahan hakeminen 58 Kameravalvonnan hankkiminen kunnanvirastorakennukseen

3 Tekninen lautakunta Tekn.ltk.48 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Ehdotus: Teknisen lautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta valitsee kaksi teknisen lautakunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi Edelleen tekninen lautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen esityslistan työjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alpo Peltovuoma ja Hannu Ranta. Pykälän 53 osalta Alpo Peltovuoman tilalle valittiin Virpi Väisänen. Muutoin esityksen mukaan

4 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 49 NIILO ANTERO KOTAVUOPION POIKKEAMISLUPAHAKEMUS KOLMEN VUOKRAMÖKIN JA KOLMEN SAUNARAKENNUSTEN RAKENTAMISTA VARTEN LÄTÄSENON RANTA-ALUEELLE Kylä Kelottijärvi Tila Lassintieva RN:o 21:37 Kaavoitustilanne Ei kaavaa Kielto MRL 71 1 mom Rak. paikan pinta-ala 3,2300 ha Rakennuksen kerrosala - mökki 3 kpl á 30 ka-m 2 - sauna 3 kpl á 8 ka-m 2 Rantaviivaa n. 530 m Hallintaperuste Oma Tulvavaara Antero Kotavuopio on hakenut poikkeamislupaa kolmen vuokramökin ja saunan rakentamiselle Kelottijärven kylään Lätäsenon ranta-alueelle. Ehdotus: EM Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, että poikkeamislupa myönnetään. Perustelu: Esitetty rakentaminen ei haittaa kaavoituksen toteuttamista tai alueiden käytön alueiden käytön muuta järjestämistä eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelua koskevien tavoitteiden saavuttamista. Huomioitava on myös, että rakentaminen liittyy elinkeinon harjoittamiseen. Esityksen mukaan. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa

5 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 50 KURT OJALAN MAANOSTOHAKEMUS Tekniselle lautakunnalle on saapunut Kurt Ojalan kirje (liitteenä), jossa hän on halukas ostamaan maata Enontekiön kunnan omistamasta Leppäjärven kylässä sijaitsevasta Sääskijänkkä nimisestä ( )kiinteistöstä. Ehdotus: EM. Annetaan kokouksessa. Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki seuraavan päätösehdotuksen: Ojalan esittämästä palstasta myydään 5000 m 2 suuruinen määräala. Määräala rajoittuisi niin, että se olisi Ojalan omistaman palstan puoleisesta päästä maantien suuntaisesti niin pitkälle pohjoiseen, että 5000 m 2 täyttyy ja siitä kohtisuoraan poikki palstan vastarajaa kohden. Rakennustarkastaja perusteli esitystään sillä, että tuolle määräalalle voitaisiin myöntää rakennuslupa ja kunnalle jäisi vielä myöhempiä tarpeita varten vielä Leppäjärven kylään maa-aluetta. Lisäksi esittelijä totesi, että kunta ei ole yleensä myynyt ns. raakamaata vaan pääasiassa rakennuspaikkoja. Jaakko Alamattila esitti, että Ojalalle myydään hänen esittämänsä koko palsta. Esitystä kannatti Ulla-Maija Syväjärvi. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus asiasta suoritetaan äänestys. Äänestys päätettiin suoritta nimenhuutoäänestyksenä seuraavasti. Ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää päätösehdotusta, vastaavat jaa ja ne, jotka kannattavat Alamattilan tekemää ehdotusta vastaavat ei. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: Ahopelto Jaa Alamattila Ei Peltovuoma Jaa Pettissalo Jaa Ranta Jaa Syväjärvi Ei Väisänen Jaa

6 Tekninen lautakunta Äänestyksen tulos oli seuraava: Esittelijän ehdotus 5 ääntä ja Alamattilan ehdotus 2 ääntä, joten päätökseksi tuli esittelijän ehdotus. Myytävän määräalan hinnaksi lautakunta päätti yksimielisesti, että neliöhinta on 0,60 /m 2. Kokonaishinnaksi muodostuu Lautakunta perustelee kohtuullisen alhaista neliöhintaa sillä, että myydyn määräalan rakennuskelpoisuus ei ole kovin hyvä

7 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 51 JARI JOEN MAANVUOKRAHAKEMUS Jari Joki on lähettänyt maanvuokrahakemuksen ja puunkaatohakemuksen: Anon vuokralle Enontekiön kunnalta Rinteentalon tontista n m:n levyistä kaistaa toistaiseksi parkkipaikaksi. Samalla pyydän kaataa neljä mäntyä, jotka ovat vaaraksi ihmisille ja autoille varsinkin talvella. Vuontisjärvi Jari Joki Ehdotus: EM. Annetaan kokouksessa. Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki seuraavan päätösehdotuksen: Hakijalle esitetään, että hakijan tarvitsema lisämaa myydään niin, että uusi raja siirtyisi noin 5,5 metriä koko matkalta pyykkien väliltä etelään päin, korttelin 17 tontin 5 suuntaan. Hintana käytetään 5 /m 2. Myydyn määräalan pinta-alaksi muodostuu n 316 m 2. Myydyn määräalan hinnaksi muodostuu Lisäksi hakija maksaa lohkomiskulut ja mahdollisesta kaavamuutoksesta aiheutuvat kustannukset. Ehdotuksen mukaan. Paula Ahopelto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, ja puheenjohtajana toimi Virpi Väisänen

8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 52 YLIKYRÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN RAKENNUSPAIKAN OSALTA/MINNA JUUSO Minna Juuso on hakenut Ylikyrön ranta-asemakaava-alueella sijaitsevalle omistamalleen tontille Karvaskuru M601 rakennuspaikan siirtoa, koska nykyinen märitelty rakennuspaikka sijaitsee veden ja lumen vaivaamassa kuopassa. Rakennusvalvonnalta on usein kysytty sitä, miten ranta-asemakaavan muuttaminen on mahdollista. Kysyjien käsitys on pääosin keskittynyt siihen, että ko. maanomistajien mielestä heidän maa-alueelleen ranta-asemakaavassa sijoitetut rakennustontit on sijoitettu niin, että ne ovat huonosti rakennettavissa ja rakennustontit sijaitseva tilan matalissa kohdin jossa lumi ja vesi vaivaavat rakennuspaikkaa, eikä Ylikyrön alueen kaunista maisemaa rakennuspaikalta voi nähdä. Ehdotus: EM. Tekninen lautakunta päättää selvittää Ylikyrön ranta-asemakaavaalueen maanomistajien halua osallistua ko. rantakaavan muuttamiseen. Ranta-asemakaavan muutoksesta aiheutuvat kustannukset maksavat kaava-alueen maanomistajat kaavamuutoksesta saadun hyödyn suhteessa. Ehdotuksen mukaan

9 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 53 KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHASTA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt Enontekiön kunnalle vuodelle 2013 asuntojen korjausavustukseen myöntövaltuutta 62404,00 euroa (liite). Kunta on oikeutettu käyttämään veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osan kunnan käytettävissä olevasta korjausavustusmäärärahasta. Hakuajan päättymispäivään (hakukuulutus liitteenä) mennessä saapui seitsemän (7) hakemusta, joiden yhteenlasketut korjauskustannukset ovat ,00 euroa. Hakijoista yhteenveto liitteenä. Ehdotus: KK Tekninen lautakunta myöntää korjausavustukset seuraavasti: Hakijan nimi Osoite asuk.lkm kust arv. ehdotus Innanen Tiina Aittalahdenmaantie VE Korkalo Kalle A. Nunnasentie Korkalo Nils N. Kujatie VE Nenämaa Jenny Ounastie Stoor Väinö Ounastie Suvanto Otto Saajontie Tyrväinen Kalevi Käsivarrentie Korkalo Nils Nestorin korjausavustushakemus käsitellään seuraavassa kokouksessa mikäli puuttuvat liitteet toimitetaan mennessä. Ehdotuksen mukaan. Alpo Peltovuoma poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Virpi Väisänen toimi toisena pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän kohdalla

10 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 54 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET Rakennustarkastaja - rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta Puheenjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -ilmoitukset.

11 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 55 ILMOITUSASIAT Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: Kirjeet: Enontekiön kunnanhallitus - Khall ON-kiinteistöt Oy:n pyyntö Kilpisjärven asemakaavakortelin TY-9 muuttamiseksi RM-kortteliksi Aluehallintovirasto Ullatievan pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen sekä valmistelulupa ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus - Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten määräraha Kyrön Vesihuolto Oy - Lausunto Kittilän vesihuollon kehittämissuunnitelmaan sekä Kyrön Vesihuolto Oy:n toiminta-alueen rajaukset Origo Oy - Karesuvannon asemakaavan pohjakartta Ympäristöministeriö Päätös avustuksen myöntämisestä tuulivoimarakentamista ohjaavan kaavan laatimista varten Kiinteistönluovutusilmoitukset: ; Enontekiö/Suonttajärvi Rn:o 10:10 Kujala, n. 21 ha määräala, raakamaa; luovuttajat Tervonen Hannu Kalevi ja Riitta Liisa Kaarina, Leppäjärvi; luovutuksen saajat Räihä Topi Santeri, Tyrnävä, Räihä Lauri Oskari, Leppäjärvi ja Gustafsson Sakke Juhani, Oulu ; Enontekiö/Hetta Rn:o 23:4 Ojansuu 2030 m 2 määräala 2/9 määräosa rakennuksineen, asuinrakenuspaikka; luovuttajat Laine Laine, Niemi Pertti Juhani, Niemi Mika Petteri, Niemi Päivi Marketta ja Niemi Petri Johannes, Enontekiö; luovutuksen saajat Niemi Päivi Marketta ja Niemi Petri Johannes, Enontekiö ; Enontekiö/Kelottijärvi Rn:o 38:7 Saananmaa, m 2 määräala talousrakennuksineen, lomarakennuspaikka; luovuttaja Siilastupa Oy, Kilpisjärvi; luovutuksen saaja Pöykkö Jarmo, Rovaniemi

12 Tekninen lautakunta ; Enontekiö/Palojoensuu Rn:o 31:8 Keskilompolo koko kiinteistö m 2, maa- ja metsätalous; luovuttaja Mäkitalo Erkki, Palojoensuu; luovutuksen saaja Mäkitalo Janne, Ylimuonio Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Ehdotuksen mukaan:

13 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 56 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT Lautakunta piti tärkeänä, että esityslistoissa olisi esitykset valmiina, eikä lisäasioita otettaisi kuin erittäin painavista syistä

14 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 57 TERVEYSASEMAN VESIKATON MUUTOSTYÖ, LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN Tekn. ltk Tekn. ltk Kunnan talousarviossa on varattu terveysaseman kunnostukseen momentille euroa. Toimenpide 1. Terveysasemalla on otettu sisätilojen lattiarakenteista FLECanalyysit, jotka osoittivat, että 2-etyyliheksanolin pitoisuudet ylittivät mediaanipitoisuuden reilusti, 30 %:ssa tapauksista jopa P90-arvon. 2-Etyyliheksanoli on betonin ilmahuokosissa maanvaraisessa lattialaatassa. Yhdiste tulee lattiamaton läpi. 2- Etyyliheksanoli on rasvaliukoinen yhdiste, joka kerääntyy elimistöön ja voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Terveysasemalla pidetyn palaverin yhteydessä sovittiin vastaanottotilan ja laboratorion lattiarakenteiden korjaamisesta tämän kevään aikana. Toimenpide 2. Arkkitehti Matti Kallo on laatinut suunnitelmat terveysaseman vesikaton muuttamiseksi harjakatoksi. Muita suunnitelmia, kuten rakenne ja IV-suunnitelmia ei ole laadittu. Vesikatto on tällä hetkellä tasakatto, josta vedet johdetaan kattokaivojen kautta sadevesiviemäriin. Katto on vuotanut useaan otteeseen. Vesikaton alapuolista tilannetta mahdollisten kosteusvaurioiden osalta ei pysty toteamaan kuin vasta purkutyön jälkeen. Ehdotus: KK Lautakunta päättää suorittaa em. korjaus ja muutostyöt kunnan omana työnä, jolloin ei tarvita tarkkoja rakenne- ja IV-suunnitelmia eikä urakkatarjouspyyntöasiakirjoja. Tämä säästää kustannuksia arviolta euroa. Lisäksi ulkopuolisen urakoitsijan käyttö voi merkitä mittavia lisä- ja muutostyökustannuksia. Ehdotuksen mukaan

15 Tekninen lautakunta Tekn. ltk Vuoden 2013 talousarviossa on terveysaseman kunnostukseen varattu , johon valtion avustusta haettiin joten omarahoituksen osuudeksi jäi Valtion avustusta kohteelle ei kuitenkaan saatu, joten vuoden 2013 talousarvioon varattu euron rahoitusosuus ei toteutunut. Terveysaseman kiinteistössä on tehty lattian kapselointia laboratoriossa ja vastaanottotiloissa lattiasta irronneiden VOCyhdisteiden sisäilmaan pääsyn estämiseksi. Lisäksi huonokuntoisia kaappeja ollaan uusittu. Vesikaton uusiminen on välttämätöntä kattovuotojen ehkäisemiseksi. Samalla voidaan tarkistaa ja tarvittaessa uusia yläpohjan lämmöneristeet ja höyrysulku. Ehdotus:KK Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että terveysaseman remonttiin varattu kunnan nettomaksuosuus hyväksytään käytettäväksi suunniteltuihin korjaustoimiin. Ehdotuksen mukaan Tekn. ltk Terveyskeskuksen vesikattoremontin valmistuneen määrä- ja kustannuslaskelman perusteella, vesikattoremontin kustannukseksi muodostuu Lisäksi sisäpuolisiin muutos- ja korjaustöiden kustannusosuus tulee olemaan Joten kokonaisuudessa terveyskeskuksen remontoinnin kustannukseksi muodostuu Investointiosuudessa kohteelle varatun lisäksi tarvitaan lisämääräraha remontin suorittamiseksi. Huomioitavaa on että valtion avustusta ei kohteeseen ole myönnetty. Ehdotus:KL Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että terveysaseman remonttiin varattu kunnan nettomaksuosuus hyväksytään käytettäväksi suunniteltuihin korjaustoimiin. Sekä pyytää kunnanhallitusta ja edelleen kunnanvaltuustoa hyväksymään lisämäärärahan terveyskeskuksen vesikattoremontin suorittamiseksi. Tällöin terveyskeskuksen kokonaisinvestoinniksi muodostuu

16 Tekninen lautakunta Ehdotuksen mukaan. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa

17 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 58 KAMERAVALVONNAN HANKKIMINEN KUNNANVIRASTORAKENNUKSEEN Pyynnöstä tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset kameravalvonnan järjestämisestä kunnantalolle. Tarjouksissa on ollut 5 kpl sisäkameraa ja 5 kpl ulkokameraa. Vaihtoehtoina: 1. Kamerat ja oma tallennin kertainvestoinnilla. 2. Kamerat kertainvestoinnilla ja tallentaminen kk-palvelumaksulla. 3. Kamerat kk-rahoituksella (48kk) ja tallentaminen kkpalvelumaksulla. Kustannukset 12kk ja 48kk vaihtoehdoittain: , , , , , ,20 Lisäksi 500,00 kameravalvonnasta kertoviin tarroihin ja kyltteihin. Kokonaisinvestoinniksi muodostuu 7126,00. Ehdotus:KL Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ne hyväksyvät 7500 lisämäärärahan kameravalvonnan toteuttamiseksi kunnanvirastorakennukseen. Ehdotuksen mukaan. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Torstai 13.02.2014 klo 17.00 20.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 15.04.2014 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.4.2014 klo 14.00-15.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 30.6.2011, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 11/2011 196 KOKOUSAIKA 6.6.2011 klo 14.00-17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 104 klo

Lisätiedot

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot