Kokousaika Perjantai klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perjantai klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi Alatalo I vpj Kari Kotavuopio II vpj Seppo Alatörmänen j Berit-Ellen Juuso j Ulla-Maija Syväjärvi j Vesa-Matti Tastula j Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj Birgitta Eira kvalt I vpj Jaakko Alamattila kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Pentti Keskitalo esittelijä Matti Korkala pöytäkirjanpitäjä Pia Korva klo. 9:00-11:30 Anne-Maria Näkkäläjärvi klo. 9:00-11:30 Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Matti Korkala puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Artturi Alatalo Vesa-Matti Tastula Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus KÄSITELLYT ASIAT: 312 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 313 Toimistosihteerin viran täyttäminen 314 Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen Rovaniemen hallintooikeuden päätöksestä 315 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 316 Ilmoitusasiat 317 Kiinteistönluovutusilmoitukset 318 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 319 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 320 Ritva Inkeri Idmanin poikkeamishakemus omakotitalon rakenta mista varten Ketomellaan Ketojoen ranta-alueelle 321 Marko Erik Ylitalon poikkeamishakemus loma-asunnon ja saunan rakentamiselle Muotkajärven ranta-alueelle 322 Juhan Tuoman Labban poikkeamishakemus omakotitalon ja ajo neuvosuojan rakentamista varten Pättikkään Könkämäenon ran ta-alueelle

3 Kunnanhallitus Khall 312 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Kunnanhallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Artturi Alatalo ja Vesa-Matti Tastula. Esityslistaan päätettiin lisätä 320, 321 ja 322.

4 Kunnanhallitus Khall 313 TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kunnanhallitus on kokouksessaan / 268 myöntänyt täyttöluvan toimistosihteerin virkaan toimistopalveluyksikössä siten, että virka täytetään Viran hakuaikana hakemuksensa jätti 21 henkiöä. Kunnanhallitus on kokouksessaan / 298 päättänyt kutsua haastatteluun seuraavat virkaa hakeneet: Toppinen Pirkko, Syväjärvi Tuija, Stoor Teija, Rauhala Riitta, Pieski Bertta. Kunnanhallitus pitää haastattelut kokouksessa. Hakijoista on tehty yhteenveto, joka on jaettu hallituksen jäsenille edellisen kokouksen esityslistan yhteydessä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Haastattelujen aikataulu sekä haastatteluun kutsuttujen hakemukset ovat esityslistan oheismateriaalina. Käsittely; Kunnanhallitus piti puheenjohtajan esityksestä kokoustauon klo. 9:05-11:30, jonka aikana kunnanhallitus sekä muut läsnä olleet henkilöt haastattelivat Bertta Pieskiä, Teija Stooria, Riitta Rauhalaa sekä Tuija Syväjärveä. Pirkko Toppinen oli perunut haastatteluun tulonsa. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 11:30 ja totesi läsnäolijat. Ehdotus (kj): Toimistosihteerin virkaan valitaan Teija Stoor. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus totesi, että valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja, että valinta on ehdollinen siihen asti kunnes valittu on esittänyt hyväksytyn lääkärintodistus terveydentilastaan. Lääkärintodistus on esitettävä mennessä.

5 Kunnanhallitus Khall 314 VALITUS KORKEIMPAAN HALLINTO-OIKEUTEEN ROVANIEMEN HALLINTO- OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ Rovaniemen hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä kumonnut Enontekiön koulutuslautakunnan päätökset / 17 ja 19, jotka koskivat opettajien lomautuksia kevätlukukaudella Hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa OAJ:n Enontekiön paikallisyhdistyksen tekemän kunnallisvalituksen johdosta. Kunnanhallitus valtuutti kokouksessaan virkamiehet selvittämään valitusmahdollisuudet ja laatimaan mahdollisesti valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunnassa on virkatyönä laadittu asiasta valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus esitellään kokouksessa. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää hyväksyä virkatyönä laaditun valituksen. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

6 Kunnanhallitus Khall 315 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta - kunnanjohtajan päätökset asti - kunnansihteerin päätökset asti - vastaavan toimistosihteerin päätökset asti. Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat: Perusturvalautakunta - Pöytäkirja Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

7 Kunnanhallitus Khall 316 ILMOITUSASIAT Kirjeet: Kunnallinen työmarkkinalaitos - Uuden eläinlääkintähuoltolain vaikutus kunnaneläinlääkäreiden palkkaukseen lukien. Kuntaliitto - Suomen Kuntaliiton suositus lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden maksuosuuden määräytymisestä vuonna Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki. Lapin lääninhallitus - Kutsu yhteispalvelutilaisuuteen Palosuojelurahaston erityisavustukset kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille vuodelle Lapin läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2008 sekä selvitys ikääntyneiden kirjastopalveluista 2009 julkaisu. Lapin ympäristökeskus - Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät Levillä Opetusministeriö - Kansalaisopiston ylläpitämislupa Revontuli kansalaisopistolle. - Enontekiön kansalaisopiston ylläpitoluvan peruuttaminen. Pohjois-Pohjanmaan Liitto - Kutsu Pohjois-Suomi päiville Oulussa. Salmivaaran tiekunta - Kirje tiekunnan osakkaille. Tiehallinto - Kielteinen lupapäätös Peeran Retkeilykeskuksen poikkeuslupahakemukseen tienvarsimainokselle. Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat Salmivaaran tiekunta - Vuosikokouskutsu Kolpeneen palvelukeskuksen ky. - Hallituksen pöytäkirja Valtuuston kokouskutsu Lapin Liitto - Hallituksen pöytäkirja

8 Kunnanhallitus Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

9 Kunnanhallitus Khall 317 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO- OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kohde: Jokiniva, Peltovuoman kylä. Luovuttaja: Tie-Si, P.Kuosmanen ja Kumpp. Kouvolasta. Luovutuksen saaja: Tamroit Oy Nurmijärveltä. Kohde: Mattila, Suonttajärven kylä. Luovuttaja: Alamattila Urpo Aatos Leppäjärveltä. Luovutuksen saaja: Timoska Maini Virve Huuvarista. Kohde: Salonruska, Peltovuoman kylä. Luovuttaja: Salonen Reijo Karperöstä. Luovutuksen saajat: Ojala Tuija Hannele ja Malinen Sirpa Anneli Vaajakoskelta. Kohde: Kukkulajärvi, Suonttajärven kylä. Luovuttaja: Inga Maria Juuson jakamattoman kuolinpesän osakkaat Karesuvannosta. Luovutuksen saaja: Ahvenjärvi Pekka Kalle Olavi Torniosta. Kohde: Löytölä, Peltovuoman kylä. Luovuttaja: Räinä Seija Sinikka Lohjalta. Luovutuksen saajat: Sarkkila Kari Oulusta ja Sarkkila Kimmo Kempeleeltä. Kohde: Luhtaranta, Palojoensuun kylä. Luovuttajat: Saarinen Seppo ja Arja Virroilta. Luovutuksen saajat: Laukkanen Mereta ja Mika Vihdistä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. Käsittely: Jaakko Alamattila ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

10 Kunnanhallitus Khall 318 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT klo. 15:00 järjestetään kunnanvirastolla terveydenhoitopalveluiden järjestämistä koskeva iltakoulu. Tiehallinto on ilmoittanut aloittavansa tiesuunnitelmien laatimisen seuraavien polkujen lakkauttamiseksi Tiehallinnon hallinnoimina ja ylläpitäminä: - Ketomella-Marasto - Kerässieppi-Vuontisjärvi - Kultima-Leppäjärvi - Lavivaara-Syväjärvi - Hetta-Näkkälä Kilpisjärven monitoimitalon maalammön rakentamisen sisällyttäminen vuoden 2010 talousarvion investointiosaan.

11 Kunnanhallitus Khall 319 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Vesa-Matti Tastula kertoi, että lautakuntien työskentely on paikoin ongelmallista, mikä johtuu luottamushenkilöiden sitoutumisesta lautakuntatyöhön ja luottamushenkilötoimintaan. Käydyssä keskustelussa kunnanhallitus oli yksimielinen asiasta ja päätti muistuttaa kirjeellä luottamushenkilöitä luottamustoimintaan sitoutumisesta.

12 Kunnanhallitus Khall 320 RITVA INKERI IDMANIN POIKKEAMISHAKEMUS OMAKOTITALON RAKENTAMISTA VARTEN KETOMELLAAN KETOJOEN RANTA-ALUEELLE Tekn.ltk / 105 Kylä Kyrö Tila Ketokivikko RN:o 8:5 Kaavoitustilanne ei kaavaa Kielto MRL 72 1 mom Rak.paikan pinta-ala m 2 Rakennuksen pinta-ala 134 ka-m 2 Kerrosluku 1 Rantaviivaa 200 m Hallintaperuste oma Ritva Inkeri Idman hakee poikkeamislupaa omakotitalon rakentamista varten Ketomellaan Ketojoen ranta-alueelle. Rakennuspaikalla sijaitsee 1987 rakennettu loma-asunto ja saunarakennus, joka on palanut vuonna Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää puoltaa poikkeamislupahakemusta seuraavin ehdoin: - Loma-asunnon käyttötarkoitus tulee muuttaa talous- tai muuksi vastaavaksi rakennukseksi tai poistaa kokonaan kohtuullisessa ajassa uuden rakennuksen valmistumisen jälkeen. - Viemärijärjestelmä tulee rakentaa niin, että se täyttää hajaalueille asetetut vaatimukset. Perustelu: Rakennuspaikka sijaitsee kohtuullisen lähellä Ketomellan kylää. Etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin on n metriä. Rakennuspaikalta poistetaan vanha loma-asunto ja uusi asuinrakennus rakennetaan samalle rakennuspaikalle. Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen määräykset, eikä aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle, eikä estä luonnonsuojelun tavoitteiden toteutumista. Ehdotuksen mukaan. -- Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää lausuntonaan yhtyä teknisen lautakunnan esitykseen ja puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä teknisen lautakunnan määrittelemillä ehdoilla. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

13 Kunnanhallitus Khall 321 MARKO ERIK YLITALON POIKKEAMISHAKEMUS LOMA-ASUNNON JA SAUNAN RAKENTAMISELLE MUOTKAJÄRVEN RANTA-ALUEELLE Tekn.ltk / 106 Kylä Suonttajärvi Tila Kullero RN:o 4:6 Kaavoitustilanne ei kaavaa Kielto MRL 72 1 mom Rak.paikan pinta-ala 2000 m 2 Rakennuksen pinta-ala - mökki 45 ka-m 2 - sauna 17 ka-m 2 Kerrosluku 1 Rantaviivaa 40 m Hallintaperuste oma Marko Erik Ylitalo on hakenut poikkeamislupaa mökin ja saunan rakentamista varten Muotkajärven ranta-alueelle. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, että poikkeamislupa myönnetään. Rakennukset tulee sijoittaa rakennuspaikalle niin, että rantaviivalle rakentuva rakennusryhmä muodostaa yhtenäisen ja ympäristöön sopivan kokonaisuuden. Perustelu: Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen määräykset, eikä rakentaminen haittaa kaavoitusta tai alueiden käytön muuta järjestämistä eikä estä luonnonsuojelutavoitteiden saavuttamista. Tilan saanto on tapahtunut ennen kuin Enontekiön kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan, joten loma-asunnon tonttikoon määräystä (5 000 m 2 ) ei voida edellyttää. Ehdotuksen mukaan. -- Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää lausuntonaan yhtyä teknisen lautakunnan esitykseen ja puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä teknisen lautakunnan määrittelemillä ehdoilla. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

14 Kunnanhallitus Khall 322 JUHAN TUOMAS LABBAN POIKKEAMISHAKEMUS OMAKOTI-TALON JA AJONEUVOSUOJAN RAKENTAMISTA VARTEN PÄTTIKKÄÄN KÖNKÄMÄENON RANTA- ALUEELLE Tekn. ltk / 114 Kylä Valtion metsämaat Tila Enontekiön valtionmaa I RN:o 10:1 Kaavoitustilanne ei kaavaa Kielto MRL 72 1 mom Rak.paikan pinta-ala m 2 Rakennuksen pinta-ala Kerrosluku Rantaviivaa n. 100 m Hallintaperuste vuokrasopimus Juhan Tuomas Labba on hakenut poikkeamislupaa omakotitalon ja ajoneuvosuojan rakentamista varten Pättikkään Könkämäenon rantaalueelle. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, että poikkeamislupa myönnetään seuraavilla ehdoilla: - Jätevesijärjestelmä tulee rakentaa asetettujen vaatimusten mukaiseksi. - Rakentaminen tulee suunnitella niin, että se soveltuu ympäristöön muotonsa sekä materiaalien ja värisävyjen osalta. Perustelu: Hakija on asunut rakennuspaikalla useita kymmeniä vuosia ja tämän hetkiset asuinolosuhteet ovat osin puutteelliset eikä nykyisen rakennuksen korjaaminen ole tarkoituksenmukaista. Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen määräykset, eikä rakentaminen haittaa kaavoitusta tai alueiden käytön muuta järjestämistä eikä estä luonnonsuojelutavoitteiden saavuttamista. Rakennuspaikka ei ole tulvauhka alueella. Ehdotuksen mukaan. -- Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää lausuntonaan yhtyä teknisen lautakunnan esitykseen ja puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä teknisen lautakunnan määrittelemillä ehdoilla. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

15 Kunta ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 312, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 313, 317 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Enontekiön kunnanhallitus Ounastie ENONTEKIÖ Pykälät: 313, 317 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Rakentamislautakunta 30.01.2014 AIKA 17:00-18:00 PAIKKA Tekninen toimisto, Aholantie 30, 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 06/09 174 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 11.5.2009 klo 18.30-21.20 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot