Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 mittari Measurepolis Development Oy:n toimittama mittaustekniikan alan asiantuntijajulkaisu 1/2012 Sillman Digital Nordic Geo Center Metson SmartTag Aquaminerals CEMIS Laserskannauksella lupaavat tulevaisuudennäkymät s KAIVOS -teollisuuden teemanumero

2 pääkirjoitus Nurkkahuoneen näkymiä 2012 Rakennemuutos hallittu tai hallitsematon muuttaa liiketoimintaympäristöämme jatkuvasti ja väistämättä. Puun jatkojalostus sellu- ja paperitehtaissa alkaa jo olla katoavaa kansanperinnettä, myös sahatavarateollisuus painii kannattavuusongelmien kimpussa. Yksi tapa ajatella asiaa uudesta näkökulmasta lähtee siitä tiedosta, että noin neljäsosa Kainuun vuotuisesta metsänkasvusta jää tätä nykyä hyödyntämättä. Osuuden on arveltu kasvavan vuoteen 2020 mennessä jopa 40 %:iin, jollei alan toiminnoissa tapahdu sitä ennen merkittävää muutosta. Samaan aikaan energiantarve kasvaa maailmanlaajuisesti ja uudenlainen, ekologinen energiantuotanto käsittää aurinko- ja tuulivoiman lisäksi myös biotalouden. Jalostamalla metsän kestävä vuosituotto alueellamme pidemmälle, vaikkapa biopolttoaineiksi, voitaisiin kasvattaa maamme energiaomavaraisuutta ja saavuttaa lisäksi useita EU:n määrittelemiä ympäristötavoitteita paljon nykyistä helpommin. Kehitysyhtiö Measurepolis Development Oy on mukana Kainuun bioenergiastrategiaa kehittävässä työryhmässä, jossa ovat edustettuina useiden muiden intressipiirien kuten Suomen Metsäkeskuksen, Renforsin Rannan, Kainuun Edun ja tutkimuslaitos CEMIS Oulun edustajat. Tällaisella osaavalla ja laajaalaisella työryhmällä on tarkoitus saada aikaan näkyviä tuloksia jo tämän vuoden aikana. Myös nopeasti kasvava kaivannaisteollisuus tarjoaa useita uusia kohteita mittaustekniikan sovellutuksille. Metsäteollisuudesta tutut prosessimittaukset ovat sovitettavissa useilta osin kaivos- ja kaivannaisteollisuuden tarpeisiin. Toki myös uusia aihealueita on noussut esille kaivos- ja jalostustoiminnan lisääntyessä vauhdilla maassamme. Jatkuvasti tarvitaan yhä enemmän ajantasaista dataa siitä, mitä esimerkiksi kaivosprosesseissa ja ympäröivässä luonnossa tapahtuu. Kun mittaamalla saadaan tutkittua tietoa, voidaan yhtiön johdossa tehdä oikeita päätöksiä. Measurepoliksen ja sen yhteistyökumppaneiden edustama huippuosaaminen ympäristömittausten parissa on saavuttanut jo kansainvälistäkin mainetta. Kesäkuussa minulle tuli Englannista puhelu, jossa aivan uusi kumppani pyysi meitä mukaan, koska UK:n Ympäristöministeriön vesiasioista vastaava laitos haki ratkaisuja veden saastumisen mittaamiseen ja niiden hälytyksiin langattoman teknologian avulla. Measurepolis oli kuulemma tunnistettu Euroopan parhaimpiin kuuluvaksi ympäristömittausten asiantuntijaorganisaatioksi! Tekesin strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) kautta on saatu viime vuosina rakennettua uudenlaista tutkimus- ja tuotekehitysaktiviteettia, erityisesti yhteistyötä yritysten kanssa vahvistaen. SHOK-ohjelmat ovat arvostaneet Measurepolisin asiantuntijuutta kansallisesti merkittävissä avauksissa varsin laajasti. Biotalous FIBIC, Energia ja ympäristö CLEEN Oy, sekä Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy ovat turvautuneet osaamiseemme, erityisesti mittausteknologiaan liittyvissä kysymyksissä. Measurepoliksen rooli on selvästi bisneksen ja tutkimuksen välimaastossa. Osaltaan työnjakoa on selkiyttänyt Kajaanin CEMIS-keskus, joka kantaa suuren vastuun tutkimuksen ja koulutuksen alueellisen yhteistyön kehittämisestä. Meille jää monessa tapauksessa uusien innovaatioiden tuotteistaminen ja kaupallistaminen suorina asiakastoimeksiantoina. Oman henkilökunnan ja uusien hankkeiden määrää ei ole tavoitteena kasvattaa, mutta aidon asiakastarpeen tunnistaessamme olemme toki joustava toimija. Lisäarvomme on siinä, että löydämme uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia alan yrityksille ja haemme niille uusia kumppaneita sekä Suomesta että myös maailmalta. Terveisiä vielä Elinkeinoelämän ympäristöfoorumista Helsingistä: Kiinaksi sana KRIISI kuvataan kahdella kirjainmerkillä, jotka tarkoittavat VAARA ja MAH- DOLLISUUS. Pidetään nämä molemmat vaihtoehdot kirkkaina mielessä! Jussi Mäkinen Toimitusjohtajan sijainen MEASUREPOLIS DEVELOPMENT OY Kehräämöntie 7, Teknologiapuisto PL 103, Kajaani, johtaja Outi Laatikainen gsm toimitusjohtajan sijainen Jussi Mäkinen gsm liiketoiminnan kehityspäällikkö Antti Juva gsm viestintäpäällikkö Marko Lipponen gsm toimistosihteeri Irma Oikarinen gsm ohjelmapäällikkö Jarmo Toivanen gsm tutkimuspäällikkö Jouni Tornberg gsm teknologia-asiantuntija Petri Österberg gsm

3 s.6-8 a+ ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI EDISTYSASKELIA MALMIN JÄLJITTÄMISESSÄ sisältö 4-5 SILLMAN DIGITAL Oy:n menetelmät soveltuvat myös teollisuuskohteiden ja infran mittaamiseen 6-8 Metson SmartTag edistysaskelia malmin jäljittämisessä 9 Yritysesittelyssä Nordic Geo Center Laserskannauksella lupaavat tulevaisuudennäkymät AQUAMINERALS Ratkaisuja vesien puhdistukseen - Ideasta räätälöidyksi tuotteeksi Kaivannaisalan mittaus-ja tietojärjestelmien teknologia ja liiketoiminta kehittyy CEMIS:in ja Measurepolis Development Oy:n yhteistyön tuloksena päätoimittajan sana Marko Lipponen Measurepolis Development Oy:n julkaisema MITTARI on vuodesta 2003 saakka ilmestynyt mittaustekniikan alan asiantuntijajulkaisu, jonka pääkohderyhmänä ovat MPD:n asiakkaat ja sidosryhmät. MITTARI on asiantuntijalehti, joka tarjoaa mittaustekniikasta monipuolista, puolueetonta sekä ajankohtaista tietoa valtakunnallisesti. MITTARI:lla on MPD:n viestinnässä merkittävä rooli laajempien asiakaskokonaisuuksien esille tuomisessa. Lehden kautta meillä on mahdollisuus välittää lukijalle kattava, konkreettinen kooste sekä toimialan kysymyksistä, että yhtiön toiminnasta, osaamisesta ja ratkaisuista. Lisää yksityiskohtaisempaa tietoa toiminnastamme saat myös osoitteesta MITTARI elää mukana muutoksessa ja lukijakyselyn tuloksena on lehti saanut uutta sisältöä mm. asiantuntijaartikkeleiden myötä. Nämä artikkelit ovat yritysten toimittamia, eli sisällöstä vastaavat todelliset alan ammattilaiset. Tässä numerossa keskitymme kaivosteollisuuteen ja siihen liittyviin mittauksiin. KAIVOS -teollisuuden teemanumero mittari 2012 MITTARI on Measurepolis Development Oy:n toimittama mittaustekniikan alan asiantuntijajulkaisu ISSN yhdeksäs vuosikerta Päätoimittaja Marko Lipponen Taitto & ulkoasu Marko Lipponen Painos 600 kpl Kannen kuva Sillman Digital Oy Paino Painotalo Seiska, Iisalmi

4 Rakennetun ympäristön laserkeilausta ja mallinnusta SILLMAN DIGITAL Oy:n MENETELMÄT SOVELTUVAT MYÖS TEOLLISUUSKOHTEIDEN JA INFRAN MITTAAMISEEN Teksti Kuvat: Sillman Digital Oy Sillman Digital Oy Sillman Digital Oy - Kajaani Puh Fax Kauppakatu 25, Kajaani Antti-Jussi Help toimitusjohtaja Gsm Sillman Digital Oy - Kuopio Puh Fax Kauppakatu 20, Kuopio Jonas Sillman arkkitehti varatoimitusjohtaja Gsm

5 a+ ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI Sillman Digital Oy on kiinteistödokumentointiin erikoistunut yritys, jonka asiakaskuntaan kuuluu yksityisten ja julkisten kiinteistöjen omistajien lisäksi eri teollisuuden alojen toimijoita. Vuonna 2004 perustettu Sillman Digital Oy on kysytty asiantuntija, joka on toiminut digitaalisen mittatiedon tuottajana rakennusteollisuudessa ja kasvavassa määrin myös muissa teollisuuden kohteissa. Oleellinen osa tiedon tuottamista on digitaalisen tiedon managerointia, jolla varmistetaan oikean tiedon käyttäminen oikeassa paikassa. Sillman Digital Oy on toiminut Senaatti-kiinteistöjen IM-managerina Itä-Suomen alueella vuodesta IM-managerin tehtävät liittyvät kiinteistömassan tilaja suunnitelmatietojen päivittämiseen, ylläpitämiseen ja yhtenäistämiseen. Meidät on valittu Senaattikiinteistöjen IM-manageriksi myös Keski-Suomen alueelle vuosiksi , ja optiovuosia on aina vuoteen 2017, kertoo toimitusjohtaja Antti-Jussi Help. Kokonaisuudessaan manageroitavia tiloja on näillä alueilla yhteensä noin 1,8 M br-m2. Sillman Digital Oy:n alkuperäisenä liiketoimintaajatuksena on rakennusten mittaus ja digitaalinen mallintaminen. Taustalla on arkkitehtiosaamista jo 1960-luvulta alkaen. Sillman Digital Oy toimii Kajaanissa samoissa tiloissa kuin Sillman Arkkitehtitoimisto Oy. Yrityksen toinen toimipaikka sijaitsee Kuopiossa. Digitaalisessa dokumentoinnin työssä on yhteensä 12 henkilöä, joista mittaryhmässä on kaksi ja jatkojalostuksessa kaksi henkilöä. Sillman Digital Oy:n kalustoon kuuluvat Riegl VZ400 laserskanneri, jonka kantama on 500 m, Lisäksi kalustoon kuuluu Leica-laseretäisyysmittarit sekä prismattomat Nikon- ja Sokkia-takymetrit. Yrityksen yleisimmin käyttämät ohjelmistot ovat jatkojalostuksessa AutoDesk Revit Architecture, AutoCad ja Autodesk Architectural -ohjelmistot sekä mittatiedon käsittelyssä MapSuite Foundation, 3D-Win, Kubit Pointcloud ja Riegl RiSCAN Pro. Teollisuuden ohjelmistoja pystytään myös tukemaan aina käyttäjän tarpeen mukaan. Talvivaaran kanssa paljon yhteistyötä kaivospuolella Sillman Digital Oy:n toiminnan kivijalka on rakennusteollisuudessa. Senaattikiinteistöjen lisäksi asiakaskuntaamme kuuluu eri sairaanhoitopiirejä, kuten muiden muassa Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, koulutuskuntayhtymiä sekä kaupungeista esimerkiksi Helsinki, Kuopio ja Rauma, Help listaa. Mittaustekniikan kehittymisen myötä palvelutarjontaa on laajennettu teollisuuteen. Teollisuuden puolella asiakkaitamme ovat UPM, Tulikivi ja Talvivaara, jonka kanssa olemme tehneet erittäin paljon yhteistyötä kaivospuolella. Olemme valmiita palvelemaan myös muita teollisuuden toimijoita, jotka tarvitsevat jalostettua mittatietoa, kertoo Help, jonka erikoisvastuualueena on teollisuuden mittaus- ja mallinnustoiminnan kehittäminen. Jalostettua mittatietoa asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä Sillman Digital Oy tuottaa jalostettua mittatietoa asiakkaan tarpeisiin. Laserkeilauksen tulokset eivät ole suoraan käyttökelpoisia ilman jälleenkäsittelyprosessia. Mittatietoa voidaan jalostaa asiakkaan tarpeiden ja käyttötarkoituksen mukaan, Help selvittää. Ajantasatietoon perustuvan elinkaarimallin mukainen hallittu dokumentaatio rakennetusta ympäristöstä ja laitteista tuo niin nopeutta, tarkkuutta kuin kustannussäästöjäkin, koska se palvelee kunnossapidon ja kehittämisen tulevaisuuden tarpeita paremmin kuin vanha, hajallaan oleva, sirpaleinen ja epätarkka manuaalinen aineisto. Useita käyttäjiä palvelevasta tietovarastosta voidaan tuottaa muiden muassa päätöksen tekoa tukevat simuloinnit. Lisäksi hyvin manageroidusta digitaalisesta materiaalista voidaan tuottaa tarvittavat rakennus- ja muuta teollisuutta palvelevat dokumentit. Tuotannosta vastaavat prosessiimme erikoistuneet rakennusmittaajat ja insinöörit. 5

6 Teksti: Michael Wortley & Erik Isokangas Kuvat: METSO Metson SmartTag EDISTYSASKELIA MALMIN JÄLJITTÄMISESSÄ SmartTag on RFID (Radio Frequency Identification), radiotaajuuksilla toimiva tunnistus -pohjainen tekniikka, joka jäljittää malmia sen lähteestä räjäytyksen, raakamalmin (ROM) alustojen, murskainten ja välivarastojen läpi ja lopulta rikastamoon. Tässä tutustumme SmartTag -malminjäljitysjärjestelmän tämänhetkiseen tilanteeseen ja tulevaan kehitykseen. Metson Process Technology and Innovation (PTI) organisaatio on maailman johtava toimija mineraalien käsittelyn konsultoinnissa. Merkittävä osa konsultointityöstä liittyy prosessin integrointi- ja optimointitutkimuksiin (PIO), mukaan lukien porauksen ja räjäytyksen suunnittelu ja jatkoprosessoinnin käyttöönoton vaikutukset. Näissä tutkimuksissa on hyvin tärkeää pystyä jäljittämään malmin lähteet tarkasti laitokseen ja sen läpi. Malmin jäljityksen tarkkuuden lisäämiseksi Metson PTIryhmä kehitti RFID-transponderia käyttävän malminjäljitysjärjestelmän nimeltä SmartTag. SmartTag - järjestelmä tuli markkinoille vuonna 2007, josta lähtien sitä on käytetty suurimmassa osassa PTI:n konsultointiprojekteja. Useita pysyviä järjestelmiä on asennettu ympäri maailman. SmartTag -järjestelmän käytön edut: kaivoksen tilatietojen yhdistäminen aikapohjaisiin prosessointitietoihin, lisääntynyt varmuus malmin sekoituksessa, tunnettujen malmityyppien mittausprosessien muutokset ja tarkka käsittelyaikojen mittaus välivarastoissa ja säiliöissä. Vuoden 2007 jälkeen RFID-tekniikassa on otettu merkittäviä edistysaskelia, joiden avulla PTI on voinut ulottaa SmartTag -järjestelmän välimurskauksesta hienomurskaukseen ja tätäkin pidemmälle. Siinä on onnistuttu pienentämällä SmartTagin läpimittaa 60 millimetristä alle 15 millimetriin. Uusia, pienempiä RFIDtageja on käytetty onnistuneesti useissa tutkimuksissa. SmartTag -järjestelmän asennuksen kaavakuva. 6

7 a+ ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI SmartTag -järjestelmä käyttää Radio Frequency Identification (RFID) -tageja ja tunnistimia malmin ja sen kulun jäljittämiseen räjäytyksestä jälkikäsittelyyn. Kunkin SmartTagin asennuspiste rekisteröidään PDA:lla. SmartTag -järjestelmä SmartTag RFID -tagit sijoitetaan yleensä räjäytysreikiin ennen räjäytystä tai räjäytyksen jälkeisiin kivikasoihin. Räjäytyksen jälkeen tagi louhitaan, kuljetetaan ja prosessoidaan malmin kanssa, kunnes se saavuttaa kuljettimen. Kuljettimen RFID-antenni havaitsee tagit ja tallentaa kyseisen tagin tunnuksen ajan. Sitten RFID-tagitiedot ladataan tietokantaan ja analysoidaan tarpeen mukaan. SmartTag -järjestelmässä on useita komponentteja. Ensimmäinen on PDA, jonka avulla RFID-tagien yksilöllinen tunnus voidaan rekisteröidä ja liittää aloituspaikkaan, kuten GPS-koordinaattiin, ennalta määritettyyn pisteeseen (esim. räjäytysreikään) tai sijainnin nimeen. Järjestelmän seuraava komponentti, RFID-antenni, on asennettu yhdelle tai useammalle kuljettimen hihnalle. Antenni virroittaa tagin ja vastaanottaa välitetyn signaalin takaisin tagista. Sen jälkeen RFID-lukija tulkitsee signaalin antennista ja määrittää antennin ohittavan RFID-tagin tunnuksen. SmartTag -järjestelmässä lukija lähettää tunnuksen ja saapumisajan tietokantapalvelimeen. SmartTag ohjelmistosovellukset kopioivat tiedot tietokantaan PDA:lta ja antenneista, valvovat järjestelmää ja raportoivat tulokset. Useimmissa sovelluksissa käytetään 60 mm:n tagia. Tagi on suunniteltu kestämään räjäytystä ja kulkemista esimurskaimen läpi. Jotta SmartTag -sovellusta voitaisiin laajentaa välimurskauksen läpi, kehitettiin pienempi RFID-tagi, jonka koko on vain 14 x 8 x 4 mm. Pienuutensa ansiosta nämä RFID-tagit voivat kulkea 10 mm:n seulaverkon läpi. Kun RFID-tagien koko on pienentynyt ja SmartTag kehittynyt todella hajautetuksi järjestelmäksi, materiaalin seurantaa voidaan jatkaa koko mineraalintuotantoketjun laajuiseksi. Havaintopisteet voivat nyt sijaita laitoksessa, satamassa ja jopa asiakkaan sijainnissa, kuten masuunissa. 7

8 KAIVOSPIIRIN TEHOA TESTATTIIN ETELÄ-AMERIKASSA Metso PTI-organisaatio sai tehtäväkseen arvioida murskauspiirin tehoa Etelä-Amerikassa sijaitsevassa kaivoksessa. SmartTag -järjestelmää käytettiin tässä käyttökohteessa kertomaan PTI-insinööreille, milloin valvottua räjäytystä prosesssoitiin kaivoksessa. Tämän vuoksi havaintopisteet sijaitsivat kuljettimen hihnoilla, jotka kuljettivat esimurskaimen tuotetta, välivarastosta tulevaa tuotosta ja HPGR (High Pressure Grinding Roll) -suurpainejauhimen syötettä. Räjäytystä tarkastettiin asettamalla RFID-tagit 68 räjäytysreikään käyttäen tasan 34:ää normaalikokoista ja 34:ää pienikokoista tagia. Lisäksi 50 tagia lisättiin 25 kuormaauton lavalle esimurskaimen kohdalla, yksi kumpaakin tagityyppiä jokaiseen kuorma-autoon. Yhteensä 68 tagia tunnistettiin ensimmäisen murskaimen havaintopisteellä, 23 välivaraston tuotoksen havaintopisteellä ja 41 HPGR-syötön havaintopisteellä. Räjäytys tehtiin 22.1., ja kivikasan kaivaukset tehtiin SmartTag -järjestelmä valvoi materiaalin kulkemista prosessissa 30 tunnin ajan. Tänä aikana havaittiin yhteensä 67 eri tagia, joista 33 oli normaalikokoista ja 34 pientä. Välivarastossa ja HPGR-syötteen havaintopisteillä kerätty määrä laskettiin suhteessa 64 erilaiseen RFID-tagiin, jotka havaittiin ensimmäisessä murskaimessa. Ensimmäisen murskaimen havaintopisteellä havaituista tavallisen kokoisista tageista 42 % havaittiin HPGR-syötön havaintopisteellä. Sen sijaan 68 % pienikokoisista tageista havaittiin esimurskaimessa ja HPGR-syötössä. Tämä osoittaa, että pienikokoiset tagit selviävät kaivospiiristä paremmin kuin tavallisen kokoiset. Oletetussa tilanteessa, jossa toinen seulaverkko on pienempi kuin 50 x 50 mm, tavalliset tagit eivät pääsisi HPGR-teloihin asti. Tagien havaitsemiseen esimurskaimessa vaikutti myös SmartTag -järjestelmän poisto, ennen kuin koko räjäytys oli käsitelty (logistisista syistä). Tageja käytettiin materiaalin jäljittämiseen optimointikampanjan aikana laitoksessa. Laitoksen tutkimuksen aikana laitoksella syötetty materiaali oli lähtöisin räjäytyksen keskiosiosta. Odottamaton tulos oli se, että kolme pienikokoista tagia havaittiin kahdesti HPGR-syötteen havaintopisteellä. Ilmiön voi selittää se, että ne selvisivät HPGR-teloista ja palasivat kiertävän malmin mukana (seulonta +5 mm). LISÄTIETOJA Erik Isokangas Puh

9 yritysesittelyssä Nordic Geo Center Oy Käyntisoite: Kulosaarentie Helsinki (Kulosaari) Postitusosoite: PL 299 FI Helsinki, Finland Nordic Geo Center Oy puh.: s-posti: Nordic Geo Center Oy on 3D-laserskannerien maahantuontiin ja käytön koulutukseen erikoistunut yritys, joka on perustettu vuonna Olemme asiantuntijayritys, jossa ratkaistaan asiakkaiden mittausteknisiä ongelmia eli määrän sijasta keskitymme palvelun laatuun kertoo Heinonen. Asiakkaitamme ovat muun muassa VR Track Oy, Meritaito Oy ja Sillman Digital Oy. Perheyrityksen vetäjällä Hannu Heinosella on 40 vuoden kokemus mittalaitteiden tuonnista Suomeen ja lisäksi alan laite- ja ohjelmistotuotekehityksestä eri valmistajien kuten Nikon ja Zeiss kanssa. Maan- ja teollisuusmittausten lisäksi Hannu on vapaa-aikanaan vaikuttanut yleisurheilun kisamittauksen parissa ja toiminut mittausten johtajana muun muassa yleisurheilun MM-kisoissa vuonna 2005 Helsingissä. Nykyinen keskittyminen laserskannaukseen alkoi 1990-luvun lopussa, jolloin Heinonen löysi ensimmäiset uudet laitteet kansainvälisillä messuilla. Nykyisin Nordic Geo Center maahantuo useamman maahantuojan laitteita, jolloin meillä on tarjota valinnanvaraa asiakaskunnalle sekä hinnan että mittaustavoitteiden suhteen, toteaa Heinonen. Skannerimerkkejämme ovat muun muassa Riegl, Faro, Stonex ja Trimble. MEASUREPOLIS AVASI TOIMIPISTEEN KUOPIOON Measurepolis laajensi toimintaansa ja avasi uuden toimipisteen Kuopioon. Toimisto sijaitsee Technopolis Kuopion tiloissa ja palvelusta vastaa TkT Jouni Tornberg. Jouni on aikaisemmin toiminut tutkimuspäällikkönä Measurepoliksen Oulun toimipisteessä. Kuopion toimipisteen avaaminen tuo palveluitamme lähemmäksi uutta laajenevaa asiakasjoukkoa ja vahvistaa Measurepolis Development Oy:n asemaa valtakunnallisena mittaustekniikan kehitysyhtiönä. sanoo Tornberg.! Measurepolis uutisia Tulevaisuudessa yhteistyötä kehitetään erityisesti biotalouden, vesisektorin ja hyvinvointitoimialan liiketalouden alueilla. Näiden toimialojen verkostoa laajennetaan Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella. Oulun alueen yhteistyöstä vastaa jatkossa pääasiassa Jussi Mäkinen Measurepolis Development Oy - Kuopion toimipiste Käyntisoite: Microkatu Kuopio Postitusosoite: PL Kuopio puh.:

10 LASERSKANNAUKSELLA LUPAAVAT TULEVAISUUDEN- NÄKYMÄT Teksti: Nina Heiska Kuvat: Nordic Geo Center Oy a+ ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI RIEGLin VZ-1000 skanneri mittaustyössä avolouhoksella. 10

11 Maasta tapahtuva laserskannaus lähti leviämään 1990-luvun lopulla, kun ensimmäiset kaupalliset laitteet esiteltiin markkinoille. 15 vuoden aikana laitteet ovat kehittyneet huimasti ja menetelmän käyttö on levinnyt monille eri aloille. Suomessa uusi 3D-mittaustekniikka laserskannaus eli laserkeilaus on tutumpaa ilmapuolelta, jossa Maanmittauslaitos on tehnyt Suomen uutta korkeusmallia 2000-luvun puolivälistä alkaen laserkeilausaineistoista. Kasvillisuuden peittämissä kohteissa laserkeilaus on perinteistä stereokuvausta huomattavasti tarkempi kaukokartoitusmenetelmä, joten myös metsämiehet ovat siirtyneet käyttämään skannausaineistoja. Nordic Geo Centerin toimitusjohtaja Hannu Heinonen hämmästelee miten puuston latvuston rakennetta voidaan nykyään mitata ilmasta käsin. Maalaserskannerissaa on puolestaan kysymys etäisyyttä, vaaka- ja pystykulmaa mittaavasta ja lasermittaukseen perustuvasta mittalaitteesta, jossa mittaus on pitkälle automatisoitu ja pulssien toistotaajuus (PRR) on nopeampi kuin 1000 Hz. Käytännössä uudemmissa laitteissa PPR voi olla jopa 300 khz ja mittausnopeus puolestaan yli pistettä- /sekunti. Mittauksen aikana käyttäjä ei tee yksittäisiä havaintoa mittaamistaan pisteistä (vrt. takymetri, GPS) vaan käyttäjän määrittelemä mittauskohde, kuten rakennuksen julkisivu, mitataan ennalta määrätyllä pistetiheydellä kohteen pinnassa. Maasta tapahtuva laserskannaus lähti leviämään luvun lopulla, kun ensimmäiset kaupalliset laitteet esiteltiin markkinoille. 15 vuoden aikan laitteet ovat kehittyneet huimasti ja menetelmän käyttö on levinnyt monille eri aloille toteaa Heinonen. Maalaserkeilaus on nykyään tärkeä osa esimerkiksi olemassa olevan rakennuksen tietomallintamisprosessia (BIM), koska sen avulla rakennuksen nykytila voidaan taltioida riittävällä tarkkuudella osaksi rakennuksen elinkaarimallia. Teollisuuspuolella paperikoneita skannataan nykyään rutiininomaisesti suunnittelutyön pohjaksi. Sama kehitys on käynnissä myös infrapuolella, jossa esimerkiksi sillat voidaan takaisinmallintaa laserskannauksen avulla. Laserkeilaus on näin noussut takymetrien ja GPS-mittauksen rinnalle valtavirran tiedonkeruumentelmäksi. Käytännössä laserkeilaus voidaan käyttää kaikenlaisissa tehtävissä, joissa tarkoitus on taltioida rakennettua sekä rakentamatonta ympäristöä ja mallintaa niitä reaaliaikaisesti. Kohteena voi olla siis ympäristö, kasvillisuus (biomassa), kaatopaikat (muutoksen seuranta) tai vaikkapa kaivokset, joissa halutaan seurata tilavuuden muutoksia erilaisissa kohteissa tai monitoroida maa-alueiden liikettä. Suomen kaivoksissa käyttö on yleistynyt aluksi tunnelikaivoksissa kertoo Hannu Heinonen. Uutta tunnelia kartoitetaan heti louhimisen jälkeen ja esimerkiksi lustojen suuntaa tutkitaan tarkasti. Samalla aineistosta voi etsiä heikkoja rakenteitä seinämissä ja tehdä kohteeseen paalutussuunnitelman. Viime vuosina pitkälle mittaavat skannerit (500 m 6000 m) ovat kehittyneet voimakkaasti ja niiden tarkkuudet ovat parantuneet. Tämä on mahdollistanut maalaserkeilainten tehokkaamman käytön isoissakin avolouhoksissa, joissa parhaimmillaan koko kuoppa voidaan skannata ja mallintaa yhdessä päivässä. Pienemmissä aloissa esimerkiksi louhinnan voluumia voidaan näin seurata helposti ja turvallisesti. Turvallisuus ja menetelmän tehokkuus ovat tekijöitä, joiden takia skannauksen käyttö on lähtenyt voimakkaaseen nousuun. Laserskannaus on optinen kaukokartoitusmenetelmä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei mittaajan tarvitse mennä itse kohteeseen tekemään skannausta. Avolouhoksella voidaan tyypillisesti pysytellä kuopan reunoilla turvallisiksi todetuilla alueilla. Laserskannausta voidaan voluumi- ja pinta-alamittausten lisäksi käyttää myös kohteiden seurannassa. Maamassojen liiketta voidaan seurata etäältä jopa millimetrien tarkkuudella ja näin ennustaa mahdolliset sortumat ja maanvyöryt. Samankaltaista seurantaa tehdään myös esimerkiksi lumisilla vuoristorinteillä lumivyöryjen ennustamisessa. Laserskannaus on siitä hieno tekniikka, että vain käyttäjän mielikuvitus asettaa sille rajat, toteaa Heinonen. 11

12 a+ ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI Aquaminerals Finland Oy Kajaanintie 29A Paltamo Suomi-Finland toimitusjohtaja Tuomo Pikkarainen kehitysjohtaja Martti Palviainen Teksti & kuva: Aquaminerals Finland Oy AQUAMINERALS RATKAISUJA VESIEN PUHDISTUKSEEN - Ideasta räätälöidyksi tuotteeksi Yhtiö rakentaa parhaillaan Kajaanin lähelle Paltamoon koetuotantotehdasta, joka käynnistyy vuodenvaiheessa 2012/2013. Pilottitehtaan teoreettinen vuotuinen kapasiteetti on noin tonnia 12

13 Koetuotantotehtaan energiatarpeesta noin 80% tuotetaan puuhaketta kaasuttamalla. Tarvittava raaka-aine hankitaan tehtaan lähiympäristöstä. Aquaminerals Finland Oy yhtiön taustalta löytyy pitkäaikainen tutkimus- ja tuotekehitystyö, jota on tehty erityisesti Oulun yliopiston tutkijoiden toimesta aina vuodesta 2002 lähtien. Erityyppisiä projektihankkeita on ollut useita, eri kokoonpanoilla ja eri lähteistä rahoitettuja. Pitkäaikaisimmat ja merkittävimmät tutkimuksen rahoittajat ovat olleet Kainuun maakunta kuntayhtymä (Kainuun liitto) ja Kainuun Etu Oy (Kainuun kuntien yhteinen elinkeinojen kehittämisyhtiö). Myös lukuisat yritykset ovat osallistuneet hankkeisiin. Kantavana ajatuksena on ollut kehittää innovatiivisia ratkaisuja vesien puhdistamiseen siten, että pääasiallisina raaka-aineina hyödynnetään Kainuun maaperässä esiintyviä mineraaleja. aaa Aquaminerals yhtiön ydinosaaminen liittyy luonnonmineraalien hyödyntämiseen teollisuuden jätevesien puhdistamisessa. Yritys valmistaa adsorbenttimateriaaleja jauheita ja pellettejä joilla puhdistetaan jätevesistä puolimetalleja kuten fosforia, arseenia ja antimonia, ja raskasmetalleja kuten esimerkiksi nikkeliä, kuparia ja mangaania. Adsorbenttien toimivuus on testattu paitsi laboratorioolosuhteissa myös käytännössä. Vuosien aikana testaustoimintaa on tehty laajasti eri kaivosja prosessivesillä. Aquaminerals - yhtiön tuotevalikoimasta löytyy apuaineena käytettävä mineraalivalmiste, jolla raakavesien puhdistusprosessia voidaan nopeuttaa jopa kertaisesti. Tästä on merkittävää hyötyä erityisesti silloin, kun raakaveden käsittelyn investointikustannuksia halutaan alentaa, tai nostaa olemassa olevan jo rakennetun laitteiston kapasiteettia. Pilottitehdas Paltamoon Yhtiö rakentaa parhaillaan Kajaanin lähelle Paltamoon koetuotantotehdasta, joka käynnistyy vuodenvaiheessa 2012/2013. Pilottitehtaan teoreettinen vuotuinen kapasiteetti on noin tonnia, eli vuorokaudessa lopputuotteita syntyy tonnia. Yritys työllistää alkuvaiheessa kaikkiaan noin 15 henkilöä. aaa Vedenpuhdistusmateriaaleja tehtaalla valmistettaessa käsiteltävä raaka-aine kuivataan ja seulotaan, jonka jälkeen se tarpeen mukaan jatkaa matkaa rikastuksen ja luokittelupiirien kautta termisesti käsiteltäväksi. Lämpökäsittelyn jälkeen modifioitu materiaali jäähdytetään ja jauhetaan. Jauhamisen jälkeen vedenpuhdistukseen käytettävät adsorbentit sekoitetaan kutakin käyttötarkoitusta varten sopiviksi ja tarvittaessa pelletöidään huokoisiksi rakeiksi. Lopputuotteet pakataan teollisuussäkkeihin. Mineraalien käsittelyn energia tuotetaan puuhaketta kaasuttamalla Koetuotantotehtaan energiatarpeesta noin 80% tuotetaan puuhaketta kaasuttamalla. Tarvittava raakaaine hankitaan tehtaan lähiympäristöstä. Pilottitehtaan puukaasutinlaitteiston teho on 2 MW, ja uuden teknologian avulla voidaan prosessissa poltettavan liekin lämpötila nostaa aina C asteeseen. Aquamineralsin koetehdas on Suomessa tiettävästi ainut yksikkö, jossa uusiutuvaa energiaa hyödynnetään näin laajasti mineraalien jalostusprosessissa. aaa Räätälöidyt lopputuotteet Yrityksen keskeinen idea on räätälöidä kuhunkin vesiympäristöön optimaalinen lopputuote, koska asiakkaiden teolliset prosessit poikkeavat toisistaan. Jokaisen kaivoksen malmikivi on erilainen, ja käsiteltävien vesien happamuus ja metallikoostumukset ja -pitoisuudet vaihtelevat. Näin ollen jokaiseen ympäristöön tarvitaan myös omanlaisensa tehokas lopputuote. Koetehdasympäristö palvelee myös tuotekehitystä Koetuotantotehdas on suunniteltu siten, että siellä voidaan koejalostaa mahdollisimman erityyppisiä materiaaleja ja ohittaa tarvittaessa osa prosessipiireistä. Vedenpuhdistuksessa käytettävien lopputuotteiden ohella tehdasta voidaan hyödyntää eri yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa, erityisesti silloin kun yhtenä osaprosessina raaka-aineen käsittelyssä tarvitaan lämpökäsittelyä ja/tai jauhatusta. Koetehtaan hyödyntämistä tukee Kajaanissa sijaitseva Measurepolis osaamiskeskittymä, ja Kajaanin ammattikorkeakoulun erinomaisen tasokas ja moderni mineraalien käsittely- ja analysointiympäristö. a+ ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI 13

14 KAIVANNAISALAN MITTAUS- JA TIETOJÄRJESTELMIEN TEKNOLOGIA JA LIIKETOIMINTA KEHITTYY CEMIS:in ja Measurepolis Development Oy:n yhteistyön tuloksena Mittaustekniikan ratkaisut ovat olennaisessa osassa toimivassa kaivosprosessissa. Hyvin hallinnassa oleva prosessi takaa myös sen, ettei ympäristöön kohdistu tarpeetonta kuormitusta. Kainuun vahvat perinteet mittaustekniikan osaamisessa luovat erinomaisen pohjan kehittää toimialaa kohti älykästä, ympäristötietoista ja hallittua kaivosprosessia. Tätä visiota toteuttaa laaja tutkimuksen, kehityksen ja teollisuuden asiantuntijajoukko, joista mittaustekniikan tutkimuksesta vastaa Mittaustekniikan ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems). Uudistuvaa mittaustekniikkaan pohjautuvaa liiketoimintaa kehittää Measurepolis Development Oy. Tämä yhteisö on saanut uusia asiantuntijahaasteita nyt n. 1,5 vuotta käynnissä olleen TEKESin Green Mining ohjelman myötä. Ohjelman ensimmäisessä julkisessa tutkimushaussa hyväksytysti käyntiin lähti kaksi uuttaa luovaa tutkimuskokonaisuutta; nikkelin online-monitorointimenetelmien kehittämiseen tähtäävä NICK - hanke ja uudenlaista kunnossapidon mallia kehittävä DEVICO - hanke. Measurepolis Development on kehitysyhtiö, jota ajaa halu uudistaa suomalaista mittaustekniikan osaamista kehittämällä alalle kannattavaa liiketoimintaa. Kainuun ja Suomen teollisuuden kivijalat uudistuvat jatkuvasti ja Measurepoliksen halu on kulkea uudistuksessa mukana tunnistamassa muuttuvasta maailmassa löytyviä uusia mahdollisuuksia. Kajaanin kaupungin omistamassa kehitysyhtiössä työskentelee kymmenen mittaus- ja tietojärjestelmäalan teknologioiden ja alan liiketoiminnan asiantuntijaa. Vastatakseen mittaustekniikan uusia ratkaisuja kaipaaviin teollisuuden muutoksiin, Measurepolis Development on mm. koonnut kaivosoperaattoreiden tarpeiden pohjalta mittavan mittausteknologian kehittämisohjelman rungon. Sitä vaiheittain toteuttamalla tähdätään esimerkiksi nykyistä parempaan mittausdatan hallintaan, metallien jatkuvaan monitorointiin ympäristövesistä, tuotantoprosessin parempaan hallintaan uusiin monitorointiratkaisuihin perustuen, sekä vertailumittaustoiminnan kehittämiseen. Vähähiilisyys ja kestävän energianhallintakonseptin kehittäminen on kantava tavoite myös kaivosten toiminnassa. Measurepolis Development:n keskeisenä mielenkiinnon kohteena on myös mittaustekniikan investointien liiketaloudellisten vaikutusten tarkastelu siis tietämys siitä, miten mittaustekniikka vaikuttaa asiakkaan tuloksentekokykyyn ja miksi mittaustekniikkaan kannattaa panostaa. CEMIS on Kajaaniin vuonna 2010 perustettu kahden yliopiston (Oulun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto), kahden tutkimuslaitoksen (MIKES ja VTT) ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteinen sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. CEMISin toiminnassa mukana olevissa tutkimus- ja koulutuswww.tekes.fi/ohjelmat/greenmining 14

15 a+ ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI Teksti: Outi Laatkainen & Risto Oikari Kuvat: CEMIS & Marko Lipponen Kainuun vahvat perinteet mittaustekniikan osaamisessa luovat erinomaisen pohjan kehittää toimialaa kohti älykästä, ympäristötietoista ja hallittua kaivosprosessia. yksiköissä työskentelee noin 120 mittaus- ja tietojärjestelmäalan asiantuntijaa. CEMISin toiminnan painopisteet ovat mittaustekniikka, ajoneuvotietojärjestelmät sekä peliteknologia ja liiketoiminta. CEMIS tarjoaa mittaus- ja tietojärjestelmiä kehittäville ja niitä soveltaville yrityksille ja tutkimuslaitoksille parhainta osaamista, kansainvälisesti arvostettua tutkimustoimintaa sekä uusia innovaatioita. Lisäksi CEMIS tarjoaa tulevaisuuden asiantuntijatehtäviin tähtääville opiskelijoille innostavan koulutusympäristön ja kehityshaluisille tutkijoille ja asiantuntijoille innovatiivisen ja kansainvälisen työskentely-ympäristön. CEMISissä keskitytään valtakunnallisesti tärkeiden sovellusalojen kuten kaivannaisteollisuuden, uusiutuvan kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden, ajoneuvotietojärjestelmien sekä tulevaisuuden kannalta lupaavien liikunta- ja hyvinvointialan sekä peli- ja simulaattoritekniikan tukemiseen. CEMISissä kehitetään mm. uusia menetelmiä nestemäisten näytteiden, kuten kaivosten prosessija jätevesien on-line mittauksiin. Esimerkkejä jo kehitetyistä ratkaisuista mainittakoon puolen kymmentä vaihtoehtoista teknologiaa määrittää pieniä metallipitoisuuksia kaivosvesistä, useita menetelmiä mitata vesissä esiintyviä muita epäorgaanisia ja orgaanisia aineita, useita ratkaisuja hallita mittalaitteiden toimintakykyä vaativissa ja likaavissa mittausympäristöissä sekä langattomaan tiedonsiirtoon ja energiaomavaraisuuteen perustuvat mittausratkaisut kaivosten ympäristön tilan monitorointiin. Lisäksi CEMISissä kehitetään työkoneiden älykkäitä, energiaomavaraisia anturi- ja tiedonsiirtojärjestelmiä mm. kaivoskoneisiin. CEMISissä jatketaan myös simulaattoriympäristöjen kehittämistä, jossa yhtenä sovelluksena on työkoneiden käyttäytymisen sekä työkoneiden ja työkoneen käyttäjän välisen vuorovaikutuksen tutkimus. CEMISin keskeisimmät kaivannaisalalle kehitettävät ja sovellettavat mittausteknologiat ovat optinen spektroskopia, kuvantavat mittaukset, biosensorit ja bio-analytiikka. Lisäksi CEMISissä kehitetään työkoneiden ja ajoneuvojen mittaus- ja tietojärjestelmiä soveltaen ajoneuvojen sisäisiä tiedonsiirtoväyliä, langattomia tiedonsiirto- ja sensoriverkkoratkaisua, työkoneiden ja työkoneiden toimilaitteiden radiopohjaisia paikannusteknologioita sekä energiaomavaraisia laiteratkaisuja CEMIS tarjoaa kaivannaisalan mittaus- ja tietojärjestelmien kehittämistyön tueksi edellä mainitun teknologiaosaamisen lisäksi erinomaiset t&k-ympäristöt ja -laitteet sisältäen mm. kaivosten prosessinesteiden ja ympäristöön johdettavien jätevesivirtausten mittausten kehittämiseen soveltuvat neste- ja lietevirtausten testausympäristöt ja mineraalien rikastusprosessien kehittämiseen soveltuva liikuteltava, monipuolisesti varusteltu laboratorio. CEMISin ja Measurepolis Development:n lisäksi Kainuun kaivannaisteollisuuden osaamista vahvistaa mm. elinkeinoyhtiö Kainuun Edun toiminta kiviainesten jalostamisen ja hyödyntämisen kehityksessä. CEMIS PL 52 (Kuntokatu 5) Kajaani 15

16 Measurepolis luo mittaustekniikasta kannattavaa liiketoimintaa Measurepolis Development Oy on mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut teknologian ja liiketoiminnan kehitysyhtiö, jonka tavoitteena on luoda yhteistyökumppaneilleen kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiön pääasiallisia asiakkaita ovat mittaus- ja tietojärjestelmäalalla toimivat yritykset ja tutkimuslaitokset. Kansallisesti toimivassa Kajaanin kaupungin omistamassa kehitysyhtiössä työskentelee kymmenen mittaus-ja tietojärjestelmäalan teknologioiden ja alan liiketoiminnan asiantuntijaa Kajaanissa, Oulussa, Tampereella, Kuopiossa ja Espoossa. Kehitysyhtiö hallinnoi alaan liittyviä alueellisia ja kansallisia kehittämisohjelmia sekä tuottaa teknologian kehittämispalveluita, liiketoiminnan kehittämispalveluita, alaan liittyviä tietopalveluita ja markkinointi-ja viestintäpalveluita yhteistyökumppaneilleen ja asiakkailleen. Measurepolis Development Oy Kehräämöntie KAJAANI MEASUREPOLIS Development Oy mittari 2012 ISSN

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

14.3.2014. Mittausteknologian osaamiskeskus

14.3.2014. Mittausteknologian osaamiskeskus 14.3.2014 Mittausteknologian osaamiskeskus 1 10 v Measurepolista yli 40 v osaamista Osa Kajaanin valitsemaa osaamisperusteista innovaatiopolitiikkaa kärkenä mittaustekniikka Kokonaisuuteen kuuluu myös

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Teknologia-asiantuntija, TkT Petri Österberg Measurepolis Development Oy

Teknologia-asiantuntija, TkT Petri Österberg Measurepolis Development Oy 7.2.2012 Teknologia-asiantuntija, TkT Petri Österberg Measurepolis Development Oy 1 Measurepolis Development Oy lyhyesti Measurepolis Development Oy käynnistyi itsenäisenä kehitysyhtiönä 1.4.2009. Sitä

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaivannaisalan tutkimus CEMISssä

Ympäristö- ja kaivannaisalan tutkimus CEMISssä Ympäristö- ja kaivannaisalan tutkimus CEMISssä 19.1.2012 Risto Oikari CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Mittausteknologian tutkimuksen kaupallistamisen haasteellisuus

Mittausteknologian tutkimuksen kaupallistamisen haasteellisuus Mittausteknologian tutkimuksen kaupallistamisen haasteellisuus Oulu kaivoskaupungiksi 30.1.2014 Eine Pöllänen Projektiasiantuntija Cemis / KAMK Cemis (Centre for Measurement and Information Systems) on

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

Kutsu. RFID uudet tuulet seminaariin ja RFID-koulutuspäivään

Kutsu. RFID uudet tuulet seminaariin ja RFID-koulutuspäivään Kutsu RFID uudet tuulet seminaariin ja RFID-koulutuspäivään 4.-5.6.2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto on kehittänyt yhdessä Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kanssa RFID tekniikan ammatillisen

Lisätiedot

Uusiutuvasta metsäbiomassasta polttonesteeksi Suomesta bioöljyn suurvalta -seminaari 15.10.2012 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

Uusiutuvasta metsäbiomassasta polttonesteeksi Suomesta bioöljyn suurvalta -seminaari 15.10.2012 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Uusiutuvasta metsäbiomassasta polttonesteeksi Suomesta bioöljyn suurvalta -seminaari 15.10.2012 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen 2 Sisältö Green Fuel Nordic Oy Strateginen näkökulma Taktinen näkökulma

Lisätiedot

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Green Mining Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Mineraalialan kehitys Suomessa Suomi on vastuullisen kaivostoiminnan tunnustettu osaaja joka vie asiantuntemustaan maailmalle Tekesin Green Mining -ohjelma

Lisätiedot

RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa. Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland

RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa. Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland 2 RFID massasovellukset UHF-passiivi HF-passiivi NFC MMID erikoissovellukset Anturi-RFID

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT

KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT Ennen kaikkea kaivos KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT 2 Kaivostoiminnan näkymät q Hintojen pudotus ohi, metallien ja mineraalien hintataso vakiintuneella tasolla, ja hienoista kasvua näkyvissä. q Tuotanto ja

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

MITTALAITTEIDEN ROOLI HAASTAVIEN KAIVOSYMPÄRISTÖJEN MONITOROINNISSA

MITTALAITTEIDEN ROOLI HAASTAVIEN KAIVOSYMPÄRISTÖJEN MONITOROINNISSA 1 MITTALAITTEIDEN ROOLI HAASTAVIEN KAIVOSYMPÄRISTÖJEN MONITOROINNISSA Oulun yliopisto CEMIS-Oulu Jarkko Räty Tutkimuspäällikkö, FT Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty/tutkimuspäällikkö 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy SOLID KNOWLEDGE PL 35 82501 KITEE www.kit-sell.fi KIT-SELL

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

VTT/KCL-JÄRJESTELYN TAVOITTEET Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori, VTT Hallituksen puheenjohtaja Pauli Hänninen, KCL

VTT/KCL-JÄRJESTELYN TAVOITTEET Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori, VTT Hallituksen puheenjohtaja Pauli Hänninen, KCL VTT/KCL-JÄRJESTELYN TAVOITTEET 4.2.2009 Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori, VTT Hallituksen puheenjohtaja Pauli Hänninen, KCL Metsäteollisuuden tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä Tieteelliset/teknologiset

Lisätiedot

Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille. ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja

Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille. ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja Kestävästi parempaa kannattavuutta Liikevaihto 2014 85 M Liikevoitto 2014 16,0 M Henkilöstö 226 2 Asiakaskuntamme

Lisätiedot

Biotalouden uudet arvoverkot

Biotalouden uudet arvoverkot Biotalouden uudet arvoverkot Metsäbiotalouden Roadshow 2013 24.9.2013 Kokkola Petri Nyberg Jyväskylä Innovation Oy Kuva, jossa ihmisiä, tässä markkeerauskuva Sisältö Taustaa Projektin kuvaus Tunnistettuja

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT

SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT SIMO, Siltojen monitorointi Ilkka Hakola, VTT SIMO, Projektin yleiskatsaus SIMO projekti on TEKES rahotteinen projekti (ei mukana missään ohjelmassa), jossa on mukana 15 partneria. Projektin kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tutkimuksen painopisteet 2012 2014 Tutkimusyhteistyö vauhdittaa innovaatioiden syntymistä CLEEN Oy:n puitteissa tehdään energiaan ja ympäristöön liittyvää

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Foodwest Oy Ohjelmapäällikkö Kaisa Penttilä kaisa.penttila@foodwest.fi FOODWEST Elintarvikekehityksen edelläkävijä vakaa,

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Smart Mine Water Treatment System SEEWAY Tekes/Greenmining -programme project 2013-2015. Janne Kankkunen Geological Survey of Finland/Kuopio

Smart Mine Water Treatment System SEEWAY Tekes/Greenmining -programme project 2013-2015. Janne Kankkunen Geological Survey of Finland/Kuopio Smart Mine Water Treatment System SEEWAY Tekes/Greenmining -programme project 2013-2015 Janne Kankkunen Geological Survey of Finland/Kuopio Osaamisverkosto vesiturvallisuuden kokonaisratkaisuissa Kuopiossa

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet Konferenssin avaus RFID ja teollisen internetin mahdollisuudet Jukka Wallinheimo Toiminnanjohtaja RFIDLab Finland ry RFID ja Teollinen Internet konferenssin ohjelma

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Teija Lahti-Nuuttila, Jarmo Heinonen Tekes Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster - CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster CLEEN Oy - osakkeenomistajat Yritykset (28): ABB Oy, Andritz Oy, Ekokem Oy Ab,

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista 100 years of experience Lahti Precision Teknologiajohtaja punnitus- ja annostusprosesseissa Annostusprosessit Jatkuva annostus Eräannostus Automaatio Punnitus

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Kainuun bioenergiaohjelma

Kainuun bioenergiaohjelma Kainuun bioenergiaohjelma Kajaanin yliopistokeskus/cemis-oulu Metsäenergia Kainuussa seminaari 20.11.2012 Sivu 1 19.11.2012 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma 2011-2015 Ohjelman päivitys - Nettikysely

Lisätiedot

Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa

Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa Elina Uitamo Varsinais-Suomen ELY-keskus/Tekes DM 926686 01-2013

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä?

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Puuta liikkeelle seminaari Jyväskylä Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 1 Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston toiminta-ajatus Osaston toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Alueellinen maaseutuverkostopäivä: Biotalouden mahdollisuudet Joensuu 22.10.2015 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy Mikä ihmeen biotalous?

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana Antti Vasara, toimitusjohtaja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Joensuu 7.2.2017: Älyä

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Kaivannais- ja kiviainesosaamisen ammattikorkeakouluverkosto kaivosteollisuushenkilöstön kouluttajana. Jari Kähkönen, Kajaanin amk

Kaivannais- ja kiviainesosaamisen ammattikorkeakouluverkosto kaivosteollisuushenkilöstön kouluttajana. Jari Kähkönen, Kajaanin amk Kaivannais- ja kiviainesosaamisen ammattikorkeakouluverkosto kaivosteollisuushenkilöstön kouluttajana Jari Kähkönen, Kajaanin amk Koulutusjärjestelmä Suomen ammattikorkeakoulut >20 ammattikorkeakoulua

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Geotrim TAMPEREEN SEUTUKUNNAN MITTAUSPÄIVÄT 29.3.2006

Geotrim TAMPEREEN SEUTUKUNNAN MITTAUSPÄIVÄT 29.3.2006 Geotrim TAMPEREEN SEUTUKUNNAN MITTAUSPÄIVÄT 29.3.2006 Satelliittimittauksen tulevaisuus GPS:n modernisointi, L2C, L5 GALILEO GLONASS GNSS GPS:n modernisointi L2C uusi siviilikoodi L5 uusi taajuus Block

Lisätiedot

Biohiili. Pien-CHP. Pelletit. Biokaasu. Puutisleet. Biojalostusfoorumi Hanke-esittely Prof. Lauri Sikanen

Biohiili. Pien-CHP. Pelletit. Biokaasu. Puutisleet. Biojalostusfoorumi Hanke-esittely Prof. Lauri Sikanen Pien-CHP Biokaasu Biohiili Pelletit Biojalostusfoorumi 30.11.2011 Hanke-esittely Prof. Lauri Sikanen Puutisleet 1 http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/distributed_biobased_economy.pdf 2 http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/distributed_biobased_economy.pdf

Lisätiedot

Teollisuustie 1 B, 88400 RISTIJÄRVI http://www.kendat.com/

Teollisuustie 1 B, 88400 RISTIJÄRVI http://www.kendat.com/ Teollisuustie 1 B, 88400 RISTIJÄRVI http://www.kendat.com/ 11.8.2008 Yritys- ja tuote-esittely 2 SUOMEN KENTTÄDATA OY on liikkuvan työn ohjaukseen ja seurantaan erikoistunut järjestelmäintegraattori. Kenttädata

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

RFID-teknologia ja sen hyödyntäminen Case Euroports

RFID-teknologia ja sen hyödyntäminen Case Euroports RFID-teknologia ja sen hyödyntäminen Case Euroports Logis&ikkapäivä, Turun AMK 15.01.2015 Turku Jussi Nummela, TkT Riffid Oy 1 Sisältö Riffid Oy lyhyes& Mikä RFID? Case Euroports 2 Riffid Oy on vuonna

Lisätiedot

Visio suomalaisen laboratoriotoiminnan mahdollisuuksista

Visio suomalaisen laboratoriotoiminnan mahdollisuuksista Ympäristöanalytiikka: Visio suomalaisen laboratoriotoiminnan mahdollisuuksista Lauri Hietaniemi Green Net Finland ry Kemian päivät 28.05.2009 Green Net Finland ry ympäristöteknologian verkosto-organisaatio

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Luonnonvarat ja kestävä talous

Luonnonvarat ja kestävä talous Luonnonvarat ja kestävä talous - Tekesin toimet jatkossa BioRefine ja Vesi loppuseminaari 26.11.2012 Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Tekesin sisällölliset painopisteet Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa

Lisätiedot

LAPPI SOPIMUS. Maakuntastrategia 2040

LAPPI SOPIMUS. Maakuntastrategia 2040 LAPPI SOPIMUS maakuntaohjelma 2014-20172017 Maakuntastrategia 2040 Hyväksytään Lapin liiton valtuustossa 20.5.2014 Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Mervi Nikander mervi.nikander(@)lapinliitto.fi www.lapinliitto.fi/lappi-sopimus

Lisätiedot

Arktisten merien ohjelma. Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Seminaari 22.1.2014, Nosturi Teija Lahti-Nuuttila, Tekes

Arktisten merien ohjelma. Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Seminaari 22.1.2014, Nosturi Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Arktisten merien ohjelma Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Seminaari 22.1.2014, Nosturi Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Arktiset meret on osa Tekesin strategiaa - Luonnonvarat ja kestävä talous

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Mittaaminen kaivosvesien hallinnan perustana. Esko Juuso Säätötekniikan laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto

Mittaaminen kaivosvesien hallinnan perustana. Esko Juuso Säätötekniikan laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Mittaaminen kaivosvesien hallinnan perustana Esko Juuso Säätötekniikan laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sisältö Kaivoksen yksikköprosessit Kaivosvesien hallinta Ympäristöluvat Viranomaiset

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät 4.9.2014 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Globaalin liiketoiminnan näkökulma Timo Saarelainen toimii Green Fuel

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Timo Saarelainen Toimitusjohtaja Green Fuel Nordic Kestävästi hoidettujen metsien uusiutuva puu on raaka-aine, jolle riittää käyttöä ja käyttäjiä,

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives 2009 Kimmo Ahola 1 Mitä ohjelma tarjoaa Rahoitusta Resursseja Tietoa Päätösten tukea Verkostoja Luottamusta - Mahdollisuuksia

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Biojalostamo Suomen Toimintaympäristössä. Kestävä metsäenergia -seminaari Jerkko Starck

Biojalostamo Suomen Toimintaympäristössä. Kestävä metsäenergia -seminaari Jerkko Starck Biojalostamo Suomen Toimintaympäristössä Kestävä metsäenergia -seminaari Jerkko Starck Sisältö GFN yrityksenä Muuttuva toimintaympäristö Biojalostamon edut Mitä on bioöljy? Mikä on biojalostamo? Biojalostamoprosessi

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Teknologia jalostusasteen työkaluna FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Fenola Oy Fenola Oy on suomalainen yritys, jonka liikeideana on valmistaa ainutlaatuisia ja aitoja

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Esiteltävät asiat Konenäköpilotti Muutoslaboratorio Miten muutoslaboratoriota on tarkoitus kokeilla konenäköpilotti-hankkeessa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Kaivannaisalan vesiratkaisut ja -palvelut - markkinaselvitys

Kaivannaisalan vesiratkaisut ja -palvelut - markkinaselvitys Kaivannaisalan vesiratkaisut ja -palvelut - markkinaselvitys Teresa Lindholm, Gaia Consulting Oy 5.6.2017 ASIAKKAAMME TEKEVÄT MAAILMASTA PUHTAAMMAN JA TURVALLISEMMAN Gaia on kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto.

Lisätiedot