Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 mittari Measurepolis Development Oy:n toimittama mittaustekniikan alan asiantuntijajulkaisu 1/2012 Sillman Digital Nordic Geo Center Metson SmartTag Aquaminerals CEMIS Laserskannauksella lupaavat tulevaisuudennäkymät s KAIVOS -teollisuuden teemanumero

2 pääkirjoitus Nurkkahuoneen näkymiä 2012 Rakennemuutos hallittu tai hallitsematon muuttaa liiketoimintaympäristöämme jatkuvasti ja väistämättä. Puun jatkojalostus sellu- ja paperitehtaissa alkaa jo olla katoavaa kansanperinnettä, myös sahatavarateollisuus painii kannattavuusongelmien kimpussa. Yksi tapa ajatella asiaa uudesta näkökulmasta lähtee siitä tiedosta, että noin neljäsosa Kainuun vuotuisesta metsänkasvusta jää tätä nykyä hyödyntämättä. Osuuden on arveltu kasvavan vuoteen 2020 mennessä jopa 40 %:iin, jollei alan toiminnoissa tapahdu sitä ennen merkittävää muutosta. Samaan aikaan energiantarve kasvaa maailmanlaajuisesti ja uudenlainen, ekologinen energiantuotanto käsittää aurinko- ja tuulivoiman lisäksi myös biotalouden. Jalostamalla metsän kestävä vuosituotto alueellamme pidemmälle, vaikkapa biopolttoaineiksi, voitaisiin kasvattaa maamme energiaomavaraisuutta ja saavuttaa lisäksi useita EU:n määrittelemiä ympäristötavoitteita paljon nykyistä helpommin. Kehitysyhtiö Measurepolis Development Oy on mukana Kainuun bioenergiastrategiaa kehittävässä työryhmässä, jossa ovat edustettuina useiden muiden intressipiirien kuten Suomen Metsäkeskuksen, Renforsin Rannan, Kainuun Edun ja tutkimuslaitos CEMIS Oulun edustajat. Tällaisella osaavalla ja laajaalaisella työryhmällä on tarkoitus saada aikaan näkyviä tuloksia jo tämän vuoden aikana. Myös nopeasti kasvava kaivannaisteollisuus tarjoaa useita uusia kohteita mittaustekniikan sovellutuksille. Metsäteollisuudesta tutut prosessimittaukset ovat sovitettavissa useilta osin kaivos- ja kaivannaisteollisuuden tarpeisiin. Toki myös uusia aihealueita on noussut esille kaivos- ja jalostustoiminnan lisääntyessä vauhdilla maassamme. Jatkuvasti tarvitaan yhä enemmän ajantasaista dataa siitä, mitä esimerkiksi kaivosprosesseissa ja ympäröivässä luonnossa tapahtuu. Kun mittaamalla saadaan tutkittua tietoa, voidaan yhtiön johdossa tehdä oikeita päätöksiä. Measurepoliksen ja sen yhteistyökumppaneiden edustama huippuosaaminen ympäristömittausten parissa on saavuttanut jo kansainvälistäkin mainetta. Kesäkuussa minulle tuli Englannista puhelu, jossa aivan uusi kumppani pyysi meitä mukaan, koska UK:n Ympäristöministeriön vesiasioista vastaava laitos haki ratkaisuja veden saastumisen mittaamiseen ja niiden hälytyksiin langattoman teknologian avulla. Measurepolis oli kuulemma tunnistettu Euroopan parhaimpiin kuuluvaksi ympäristömittausten asiantuntijaorganisaatioksi! Tekesin strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) kautta on saatu viime vuosina rakennettua uudenlaista tutkimus- ja tuotekehitysaktiviteettia, erityisesti yhteistyötä yritysten kanssa vahvistaen. SHOK-ohjelmat ovat arvostaneet Measurepolisin asiantuntijuutta kansallisesti merkittävissä avauksissa varsin laajasti. Biotalous FIBIC, Energia ja ympäristö CLEEN Oy, sekä Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy ovat turvautuneet osaamiseemme, erityisesti mittausteknologiaan liittyvissä kysymyksissä. Measurepoliksen rooli on selvästi bisneksen ja tutkimuksen välimaastossa. Osaltaan työnjakoa on selkiyttänyt Kajaanin CEMIS-keskus, joka kantaa suuren vastuun tutkimuksen ja koulutuksen alueellisen yhteistyön kehittämisestä. Meille jää monessa tapauksessa uusien innovaatioiden tuotteistaminen ja kaupallistaminen suorina asiakastoimeksiantoina. Oman henkilökunnan ja uusien hankkeiden määrää ei ole tavoitteena kasvattaa, mutta aidon asiakastarpeen tunnistaessamme olemme toki joustava toimija. Lisäarvomme on siinä, että löydämme uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia alan yrityksille ja haemme niille uusia kumppaneita sekä Suomesta että myös maailmalta. Terveisiä vielä Elinkeinoelämän ympäristöfoorumista Helsingistä: Kiinaksi sana KRIISI kuvataan kahdella kirjainmerkillä, jotka tarkoittavat VAARA ja MAH- DOLLISUUS. Pidetään nämä molemmat vaihtoehdot kirkkaina mielessä! Jussi Mäkinen Toimitusjohtajan sijainen MEASUREPOLIS DEVELOPMENT OY Kehräämöntie 7, Teknologiapuisto PL 103, Kajaani, johtaja Outi Laatikainen gsm toimitusjohtajan sijainen Jussi Mäkinen gsm liiketoiminnan kehityspäällikkö Antti Juva gsm viestintäpäällikkö Marko Lipponen gsm toimistosihteeri Irma Oikarinen gsm ohjelmapäällikkö Jarmo Toivanen gsm tutkimuspäällikkö Jouni Tornberg gsm teknologia-asiantuntija Petri Österberg gsm

3 s.6-8 a+ ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI EDISTYSASKELIA MALMIN JÄLJITTÄMISESSÄ sisältö 4-5 SILLMAN DIGITAL Oy:n menetelmät soveltuvat myös teollisuuskohteiden ja infran mittaamiseen 6-8 Metson SmartTag edistysaskelia malmin jäljittämisessä 9 Yritysesittelyssä Nordic Geo Center Laserskannauksella lupaavat tulevaisuudennäkymät AQUAMINERALS Ratkaisuja vesien puhdistukseen - Ideasta räätälöidyksi tuotteeksi Kaivannaisalan mittaus-ja tietojärjestelmien teknologia ja liiketoiminta kehittyy CEMIS:in ja Measurepolis Development Oy:n yhteistyön tuloksena päätoimittajan sana Marko Lipponen Measurepolis Development Oy:n julkaisema MITTARI on vuodesta 2003 saakka ilmestynyt mittaustekniikan alan asiantuntijajulkaisu, jonka pääkohderyhmänä ovat MPD:n asiakkaat ja sidosryhmät. MITTARI on asiantuntijalehti, joka tarjoaa mittaustekniikasta monipuolista, puolueetonta sekä ajankohtaista tietoa valtakunnallisesti. MITTARI:lla on MPD:n viestinnässä merkittävä rooli laajempien asiakaskokonaisuuksien esille tuomisessa. Lehden kautta meillä on mahdollisuus välittää lukijalle kattava, konkreettinen kooste sekä toimialan kysymyksistä, että yhtiön toiminnasta, osaamisesta ja ratkaisuista. Lisää yksityiskohtaisempaa tietoa toiminnastamme saat myös osoitteesta MITTARI elää mukana muutoksessa ja lukijakyselyn tuloksena on lehti saanut uutta sisältöä mm. asiantuntijaartikkeleiden myötä. Nämä artikkelit ovat yritysten toimittamia, eli sisällöstä vastaavat todelliset alan ammattilaiset. Tässä numerossa keskitymme kaivosteollisuuteen ja siihen liittyviin mittauksiin. KAIVOS -teollisuuden teemanumero mittari 2012 MITTARI on Measurepolis Development Oy:n toimittama mittaustekniikan alan asiantuntijajulkaisu ISSN yhdeksäs vuosikerta Päätoimittaja Marko Lipponen Taitto & ulkoasu Marko Lipponen Painos 600 kpl Kannen kuva Sillman Digital Oy Paino Painotalo Seiska, Iisalmi

4 Rakennetun ympäristön laserkeilausta ja mallinnusta SILLMAN DIGITAL Oy:n MENETELMÄT SOVELTUVAT MYÖS TEOLLISUUSKOHTEIDEN JA INFRAN MITTAAMISEEN Teksti Kuvat: Sillman Digital Oy Sillman Digital Oy Sillman Digital Oy - Kajaani Puh Fax Kauppakatu 25, Kajaani Antti-Jussi Help toimitusjohtaja Gsm Sillman Digital Oy - Kuopio Puh Fax Kauppakatu 20, Kuopio Jonas Sillman arkkitehti varatoimitusjohtaja Gsm

5 a+ ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI Sillman Digital Oy on kiinteistödokumentointiin erikoistunut yritys, jonka asiakaskuntaan kuuluu yksityisten ja julkisten kiinteistöjen omistajien lisäksi eri teollisuuden alojen toimijoita. Vuonna 2004 perustettu Sillman Digital Oy on kysytty asiantuntija, joka on toiminut digitaalisen mittatiedon tuottajana rakennusteollisuudessa ja kasvavassa määrin myös muissa teollisuuden kohteissa. Oleellinen osa tiedon tuottamista on digitaalisen tiedon managerointia, jolla varmistetaan oikean tiedon käyttäminen oikeassa paikassa. Sillman Digital Oy on toiminut Senaatti-kiinteistöjen IM-managerina Itä-Suomen alueella vuodesta IM-managerin tehtävät liittyvät kiinteistömassan tilaja suunnitelmatietojen päivittämiseen, ylläpitämiseen ja yhtenäistämiseen. Meidät on valittu Senaattikiinteistöjen IM-manageriksi myös Keski-Suomen alueelle vuosiksi , ja optiovuosia on aina vuoteen 2017, kertoo toimitusjohtaja Antti-Jussi Help. Kokonaisuudessaan manageroitavia tiloja on näillä alueilla yhteensä noin 1,8 M br-m2. Sillman Digital Oy:n alkuperäisenä liiketoimintaajatuksena on rakennusten mittaus ja digitaalinen mallintaminen. Taustalla on arkkitehtiosaamista jo 1960-luvulta alkaen. Sillman Digital Oy toimii Kajaanissa samoissa tiloissa kuin Sillman Arkkitehtitoimisto Oy. Yrityksen toinen toimipaikka sijaitsee Kuopiossa. Digitaalisessa dokumentoinnin työssä on yhteensä 12 henkilöä, joista mittaryhmässä on kaksi ja jatkojalostuksessa kaksi henkilöä. Sillman Digital Oy:n kalustoon kuuluvat Riegl VZ400 laserskanneri, jonka kantama on 500 m, Lisäksi kalustoon kuuluu Leica-laseretäisyysmittarit sekä prismattomat Nikon- ja Sokkia-takymetrit. Yrityksen yleisimmin käyttämät ohjelmistot ovat jatkojalostuksessa AutoDesk Revit Architecture, AutoCad ja Autodesk Architectural -ohjelmistot sekä mittatiedon käsittelyssä MapSuite Foundation, 3D-Win, Kubit Pointcloud ja Riegl RiSCAN Pro. Teollisuuden ohjelmistoja pystytään myös tukemaan aina käyttäjän tarpeen mukaan. Talvivaaran kanssa paljon yhteistyötä kaivospuolella Sillman Digital Oy:n toiminnan kivijalka on rakennusteollisuudessa. Senaattikiinteistöjen lisäksi asiakaskuntaamme kuuluu eri sairaanhoitopiirejä, kuten muiden muassa Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, koulutuskuntayhtymiä sekä kaupungeista esimerkiksi Helsinki, Kuopio ja Rauma, Help listaa. Mittaustekniikan kehittymisen myötä palvelutarjontaa on laajennettu teollisuuteen. Teollisuuden puolella asiakkaitamme ovat UPM, Tulikivi ja Talvivaara, jonka kanssa olemme tehneet erittäin paljon yhteistyötä kaivospuolella. Olemme valmiita palvelemaan myös muita teollisuuden toimijoita, jotka tarvitsevat jalostettua mittatietoa, kertoo Help, jonka erikoisvastuualueena on teollisuuden mittaus- ja mallinnustoiminnan kehittäminen. Jalostettua mittatietoa asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä Sillman Digital Oy tuottaa jalostettua mittatietoa asiakkaan tarpeisiin. Laserkeilauksen tulokset eivät ole suoraan käyttökelpoisia ilman jälleenkäsittelyprosessia. Mittatietoa voidaan jalostaa asiakkaan tarpeiden ja käyttötarkoituksen mukaan, Help selvittää. Ajantasatietoon perustuvan elinkaarimallin mukainen hallittu dokumentaatio rakennetusta ympäristöstä ja laitteista tuo niin nopeutta, tarkkuutta kuin kustannussäästöjäkin, koska se palvelee kunnossapidon ja kehittämisen tulevaisuuden tarpeita paremmin kuin vanha, hajallaan oleva, sirpaleinen ja epätarkka manuaalinen aineisto. Useita käyttäjiä palvelevasta tietovarastosta voidaan tuottaa muiden muassa päätöksen tekoa tukevat simuloinnit. Lisäksi hyvin manageroidusta digitaalisesta materiaalista voidaan tuottaa tarvittavat rakennus- ja muuta teollisuutta palvelevat dokumentit. Tuotannosta vastaavat prosessiimme erikoistuneet rakennusmittaajat ja insinöörit. 5

6 Teksti: Michael Wortley & Erik Isokangas Kuvat: METSO Metson SmartTag EDISTYSASKELIA MALMIN JÄLJITTÄMISESSÄ SmartTag on RFID (Radio Frequency Identification), radiotaajuuksilla toimiva tunnistus -pohjainen tekniikka, joka jäljittää malmia sen lähteestä räjäytyksen, raakamalmin (ROM) alustojen, murskainten ja välivarastojen läpi ja lopulta rikastamoon. Tässä tutustumme SmartTag -malminjäljitysjärjestelmän tämänhetkiseen tilanteeseen ja tulevaan kehitykseen. Metson Process Technology and Innovation (PTI) organisaatio on maailman johtava toimija mineraalien käsittelyn konsultoinnissa. Merkittävä osa konsultointityöstä liittyy prosessin integrointi- ja optimointitutkimuksiin (PIO), mukaan lukien porauksen ja räjäytyksen suunnittelu ja jatkoprosessoinnin käyttöönoton vaikutukset. Näissä tutkimuksissa on hyvin tärkeää pystyä jäljittämään malmin lähteet tarkasti laitokseen ja sen läpi. Malmin jäljityksen tarkkuuden lisäämiseksi Metson PTIryhmä kehitti RFID-transponderia käyttävän malminjäljitysjärjestelmän nimeltä SmartTag. SmartTag - järjestelmä tuli markkinoille vuonna 2007, josta lähtien sitä on käytetty suurimmassa osassa PTI:n konsultointiprojekteja. Useita pysyviä järjestelmiä on asennettu ympäri maailman. SmartTag -järjestelmän käytön edut: kaivoksen tilatietojen yhdistäminen aikapohjaisiin prosessointitietoihin, lisääntynyt varmuus malmin sekoituksessa, tunnettujen malmityyppien mittausprosessien muutokset ja tarkka käsittelyaikojen mittaus välivarastoissa ja säiliöissä. Vuoden 2007 jälkeen RFID-tekniikassa on otettu merkittäviä edistysaskelia, joiden avulla PTI on voinut ulottaa SmartTag -järjestelmän välimurskauksesta hienomurskaukseen ja tätäkin pidemmälle. Siinä on onnistuttu pienentämällä SmartTagin läpimittaa 60 millimetristä alle 15 millimetriin. Uusia, pienempiä RFIDtageja on käytetty onnistuneesti useissa tutkimuksissa. SmartTag -järjestelmän asennuksen kaavakuva. 6

7 a+ ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI SmartTag -järjestelmä käyttää Radio Frequency Identification (RFID) -tageja ja tunnistimia malmin ja sen kulun jäljittämiseen räjäytyksestä jälkikäsittelyyn. Kunkin SmartTagin asennuspiste rekisteröidään PDA:lla. SmartTag -järjestelmä SmartTag RFID -tagit sijoitetaan yleensä räjäytysreikiin ennen räjäytystä tai räjäytyksen jälkeisiin kivikasoihin. Räjäytyksen jälkeen tagi louhitaan, kuljetetaan ja prosessoidaan malmin kanssa, kunnes se saavuttaa kuljettimen. Kuljettimen RFID-antenni havaitsee tagit ja tallentaa kyseisen tagin tunnuksen ajan. Sitten RFID-tagitiedot ladataan tietokantaan ja analysoidaan tarpeen mukaan. SmartTag -järjestelmässä on useita komponentteja. Ensimmäinen on PDA, jonka avulla RFID-tagien yksilöllinen tunnus voidaan rekisteröidä ja liittää aloituspaikkaan, kuten GPS-koordinaattiin, ennalta määritettyyn pisteeseen (esim. räjäytysreikään) tai sijainnin nimeen. Järjestelmän seuraava komponentti, RFID-antenni, on asennettu yhdelle tai useammalle kuljettimen hihnalle. Antenni virroittaa tagin ja vastaanottaa välitetyn signaalin takaisin tagista. Sen jälkeen RFID-lukija tulkitsee signaalin antennista ja määrittää antennin ohittavan RFID-tagin tunnuksen. SmartTag -järjestelmässä lukija lähettää tunnuksen ja saapumisajan tietokantapalvelimeen. SmartTag ohjelmistosovellukset kopioivat tiedot tietokantaan PDA:lta ja antenneista, valvovat järjestelmää ja raportoivat tulokset. Useimmissa sovelluksissa käytetään 60 mm:n tagia. Tagi on suunniteltu kestämään räjäytystä ja kulkemista esimurskaimen läpi. Jotta SmartTag -sovellusta voitaisiin laajentaa välimurskauksen läpi, kehitettiin pienempi RFID-tagi, jonka koko on vain 14 x 8 x 4 mm. Pienuutensa ansiosta nämä RFID-tagit voivat kulkea 10 mm:n seulaverkon läpi. Kun RFID-tagien koko on pienentynyt ja SmartTag kehittynyt todella hajautetuksi järjestelmäksi, materiaalin seurantaa voidaan jatkaa koko mineraalintuotantoketjun laajuiseksi. Havaintopisteet voivat nyt sijaita laitoksessa, satamassa ja jopa asiakkaan sijainnissa, kuten masuunissa. 7

8 KAIVOSPIIRIN TEHOA TESTATTIIN ETELÄ-AMERIKASSA Metso PTI-organisaatio sai tehtäväkseen arvioida murskauspiirin tehoa Etelä-Amerikassa sijaitsevassa kaivoksessa. SmartTag -järjestelmää käytettiin tässä käyttökohteessa kertomaan PTI-insinööreille, milloin valvottua räjäytystä prosesssoitiin kaivoksessa. Tämän vuoksi havaintopisteet sijaitsivat kuljettimen hihnoilla, jotka kuljettivat esimurskaimen tuotetta, välivarastosta tulevaa tuotosta ja HPGR (High Pressure Grinding Roll) -suurpainejauhimen syötettä. Räjäytystä tarkastettiin asettamalla RFID-tagit 68 räjäytysreikään käyttäen tasan 34:ää normaalikokoista ja 34:ää pienikokoista tagia. Lisäksi 50 tagia lisättiin 25 kuormaauton lavalle esimurskaimen kohdalla, yksi kumpaakin tagityyppiä jokaiseen kuorma-autoon. Yhteensä 68 tagia tunnistettiin ensimmäisen murskaimen havaintopisteellä, 23 välivaraston tuotoksen havaintopisteellä ja 41 HPGR-syötön havaintopisteellä. Räjäytys tehtiin 22.1., ja kivikasan kaivaukset tehtiin SmartTag -järjestelmä valvoi materiaalin kulkemista prosessissa 30 tunnin ajan. Tänä aikana havaittiin yhteensä 67 eri tagia, joista 33 oli normaalikokoista ja 34 pientä. Välivarastossa ja HPGR-syötteen havaintopisteillä kerätty määrä laskettiin suhteessa 64 erilaiseen RFID-tagiin, jotka havaittiin ensimmäisessä murskaimessa. Ensimmäisen murskaimen havaintopisteellä havaituista tavallisen kokoisista tageista 42 % havaittiin HPGR-syötön havaintopisteellä. Sen sijaan 68 % pienikokoisista tageista havaittiin esimurskaimessa ja HPGR-syötössä. Tämä osoittaa, että pienikokoiset tagit selviävät kaivospiiristä paremmin kuin tavallisen kokoiset. Oletetussa tilanteessa, jossa toinen seulaverkko on pienempi kuin 50 x 50 mm, tavalliset tagit eivät pääsisi HPGR-teloihin asti. Tagien havaitsemiseen esimurskaimessa vaikutti myös SmartTag -järjestelmän poisto, ennen kuin koko räjäytys oli käsitelty (logistisista syistä). Tageja käytettiin materiaalin jäljittämiseen optimointikampanjan aikana laitoksessa. Laitoksen tutkimuksen aikana laitoksella syötetty materiaali oli lähtöisin räjäytyksen keskiosiosta. Odottamaton tulos oli se, että kolme pienikokoista tagia havaittiin kahdesti HPGR-syötteen havaintopisteellä. Ilmiön voi selittää se, että ne selvisivät HPGR-teloista ja palasivat kiertävän malmin mukana (seulonta +5 mm). LISÄTIETOJA Erik Isokangas Puh

9 yritysesittelyssä Nordic Geo Center Oy Käyntisoite: Kulosaarentie Helsinki (Kulosaari) Postitusosoite: PL 299 FI Helsinki, Finland Nordic Geo Center Oy puh.: s-posti: Nordic Geo Center Oy on 3D-laserskannerien maahantuontiin ja käytön koulutukseen erikoistunut yritys, joka on perustettu vuonna Olemme asiantuntijayritys, jossa ratkaistaan asiakkaiden mittausteknisiä ongelmia eli määrän sijasta keskitymme palvelun laatuun kertoo Heinonen. Asiakkaitamme ovat muun muassa VR Track Oy, Meritaito Oy ja Sillman Digital Oy. Perheyrityksen vetäjällä Hannu Heinosella on 40 vuoden kokemus mittalaitteiden tuonnista Suomeen ja lisäksi alan laite- ja ohjelmistotuotekehityksestä eri valmistajien kuten Nikon ja Zeiss kanssa. Maan- ja teollisuusmittausten lisäksi Hannu on vapaa-aikanaan vaikuttanut yleisurheilun kisamittauksen parissa ja toiminut mittausten johtajana muun muassa yleisurheilun MM-kisoissa vuonna 2005 Helsingissä. Nykyinen keskittyminen laserskannaukseen alkoi 1990-luvun lopussa, jolloin Heinonen löysi ensimmäiset uudet laitteet kansainvälisillä messuilla. Nykyisin Nordic Geo Center maahantuo useamman maahantuojan laitteita, jolloin meillä on tarjota valinnanvaraa asiakaskunnalle sekä hinnan että mittaustavoitteiden suhteen, toteaa Heinonen. Skannerimerkkejämme ovat muun muassa Riegl, Faro, Stonex ja Trimble. MEASUREPOLIS AVASI TOIMIPISTEEN KUOPIOON Measurepolis laajensi toimintaansa ja avasi uuden toimipisteen Kuopioon. Toimisto sijaitsee Technopolis Kuopion tiloissa ja palvelusta vastaa TkT Jouni Tornberg. Jouni on aikaisemmin toiminut tutkimuspäällikkönä Measurepoliksen Oulun toimipisteessä. Kuopion toimipisteen avaaminen tuo palveluitamme lähemmäksi uutta laajenevaa asiakasjoukkoa ja vahvistaa Measurepolis Development Oy:n asemaa valtakunnallisena mittaustekniikan kehitysyhtiönä. sanoo Tornberg.! Measurepolis uutisia Tulevaisuudessa yhteistyötä kehitetään erityisesti biotalouden, vesisektorin ja hyvinvointitoimialan liiketalouden alueilla. Näiden toimialojen verkostoa laajennetaan Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella. Oulun alueen yhteistyöstä vastaa jatkossa pääasiassa Jussi Mäkinen Measurepolis Development Oy - Kuopion toimipiste Käyntisoite: Microkatu Kuopio Postitusosoite: PL Kuopio puh.:

10 LASERSKANNAUKSELLA LUPAAVAT TULEVAISUUDEN- NÄKYMÄT Teksti: Nina Heiska Kuvat: Nordic Geo Center Oy a+ ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI RIEGLin VZ-1000 skanneri mittaustyössä avolouhoksella. 10

11 Maasta tapahtuva laserskannaus lähti leviämään 1990-luvun lopulla, kun ensimmäiset kaupalliset laitteet esiteltiin markkinoille. 15 vuoden aikana laitteet ovat kehittyneet huimasti ja menetelmän käyttö on levinnyt monille eri aloille. Suomessa uusi 3D-mittaustekniikka laserskannaus eli laserkeilaus on tutumpaa ilmapuolelta, jossa Maanmittauslaitos on tehnyt Suomen uutta korkeusmallia 2000-luvun puolivälistä alkaen laserkeilausaineistoista. Kasvillisuuden peittämissä kohteissa laserkeilaus on perinteistä stereokuvausta huomattavasti tarkempi kaukokartoitusmenetelmä, joten myös metsämiehet ovat siirtyneet käyttämään skannausaineistoja. Nordic Geo Centerin toimitusjohtaja Hannu Heinonen hämmästelee miten puuston latvuston rakennetta voidaan nykyään mitata ilmasta käsin. Maalaserskannerissaa on puolestaan kysymys etäisyyttä, vaaka- ja pystykulmaa mittaavasta ja lasermittaukseen perustuvasta mittalaitteesta, jossa mittaus on pitkälle automatisoitu ja pulssien toistotaajuus (PRR) on nopeampi kuin 1000 Hz. Käytännössä uudemmissa laitteissa PPR voi olla jopa 300 khz ja mittausnopeus puolestaan yli pistettä- /sekunti. Mittauksen aikana käyttäjä ei tee yksittäisiä havaintoa mittaamistaan pisteistä (vrt. takymetri, GPS) vaan käyttäjän määrittelemä mittauskohde, kuten rakennuksen julkisivu, mitataan ennalta määrätyllä pistetiheydellä kohteen pinnassa. Maasta tapahtuva laserskannaus lähti leviämään luvun lopulla, kun ensimmäiset kaupalliset laitteet esiteltiin markkinoille. 15 vuoden aikan laitteet ovat kehittyneet huimasti ja menetelmän käyttö on levinnyt monille eri aloille toteaa Heinonen. Maalaserkeilaus on nykyään tärkeä osa esimerkiksi olemassa olevan rakennuksen tietomallintamisprosessia (BIM), koska sen avulla rakennuksen nykytila voidaan taltioida riittävällä tarkkuudella osaksi rakennuksen elinkaarimallia. Teollisuuspuolella paperikoneita skannataan nykyään rutiininomaisesti suunnittelutyön pohjaksi. Sama kehitys on käynnissä myös infrapuolella, jossa esimerkiksi sillat voidaan takaisinmallintaa laserskannauksen avulla. Laserkeilaus on näin noussut takymetrien ja GPS-mittauksen rinnalle valtavirran tiedonkeruumentelmäksi. Käytännössä laserkeilaus voidaan käyttää kaikenlaisissa tehtävissä, joissa tarkoitus on taltioida rakennettua sekä rakentamatonta ympäristöä ja mallintaa niitä reaaliaikaisesti. Kohteena voi olla siis ympäristö, kasvillisuus (biomassa), kaatopaikat (muutoksen seuranta) tai vaikkapa kaivokset, joissa halutaan seurata tilavuuden muutoksia erilaisissa kohteissa tai monitoroida maa-alueiden liikettä. Suomen kaivoksissa käyttö on yleistynyt aluksi tunnelikaivoksissa kertoo Hannu Heinonen. Uutta tunnelia kartoitetaan heti louhimisen jälkeen ja esimerkiksi lustojen suuntaa tutkitaan tarkasti. Samalla aineistosta voi etsiä heikkoja rakenteitä seinämissä ja tehdä kohteeseen paalutussuunnitelman. Viime vuosina pitkälle mittaavat skannerit (500 m 6000 m) ovat kehittyneet voimakkaasti ja niiden tarkkuudet ovat parantuneet. Tämä on mahdollistanut maalaserkeilainten tehokkaamman käytön isoissakin avolouhoksissa, joissa parhaimmillaan koko kuoppa voidaan skannata ja mallintaa yhdessä päivässä. Pienemmissä aloissa esimerkiksi louhinnan voluumia voidaan näin seurata helposti ja turvallisesti. Turvallisuus ja menetelmän tehokkuus ovat tekijöitä, joiden takia skannauksen käyttö on lähtenyt voimakkaaseen nousuun. Laserskannaus on optinen kaukokartoitusmenetelmä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei mittaajan tarvitse mennä itse kohteeseen tekemään skannausta. Avolouhoksella voidaan tyypillisesti pysytellä kuopan reunoilla turvallisiksi todetuilla alueilla. Laserskannausta voidaan voluumi- ja pinta-alamittausten lisäksi käyttää myös kohteiden seurannassa. Maamassojen liiketta voidaan seurata etäältä jopa millimetrien tarkkuudella ja näin ennustaa mahdolliset sortumat ja maanvyöryt. Samankaltaista seurantaa tehdään myös esimerkiksi lumisilla vuoristorinteillä lumivyöryjen ennustamisessa. Laserskannaus on siitä hieno tekniikka, että vain käyttäjän mielikuvitus asettaa sille rajat, toteaa Heinonen. 11

12 a+ ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI Aquaminerals Finland Oy Kajaanintie 29A Paltamo Suomi-Finland toimitusjohtaja Tuomo Pikkarainen kehitysjohtaja Martti Palviainen Teksti & kuva: Aquaminerals Finland Oy AQUAMINERALS RATKAISUJA VESIEN PUHDISTUKSEEN - Ideasta räätälöidyksi tuotteeksi Yhtiö rakentaa parhaillaan Kajaanin lähelle Paltamoon koetuotantotehdasta, joka käynnistyy vuodenvaiheessa 2012/2013. Pilottitehtaan teoreettinen vuotuinen kapasiteetti on noin tonnia 12

13 Koetuotantotehtaan energiatarpeesta noin 80% tuotetaan puuhaketta kaasuttamalla. Tarvittava raaka-aine hankitaan tehtaan lähiympäristöstä. Aquaminerals Finland Oy yhtiön taustalta löytyy pitkäaikainen tutkimus- ja tuotekehitystyö, jota on tehty erityisesti Oulun yliopiston tutkijoiden toimesta aina vuodesta 2002 lähtien. Erityyppisiä projektihankkeita on ollut useita, eri kokoonpanoilla ja eri lähteistä rahoitettuja. Pitkäaikaisimmat ja merkittävimmät tutkimuksen rahoittajat ovat olleet Kainuun maakunta kuntayhtymä (Kainuun liitto) ja Kainuun Etu Oy (Kainuun kuntien yhteinen elinkeinojen kehittämisyhtiö). Myös lukuisat yritykset ovat osallistuneet hankkeisiin. Kantavana ajatuksena on ollut kehittää innovatiivisia ratkaisuja vesien puhdistamiseen siten, että pääasiallisina raaka-aineina hyödynnetään Kainuun maaperässä esiintyviä mineraaleja. aaa Aquaminerals yhtiön ydinosaaminen liittyy luonnonmineraalien hyödyntämiseen teollisuuden jätevesien puhdistamisessa. Yritys valmistaa adsorbenttimateriaaleja jauheita ja pellettejä joilla puhdistetaan jätevesistä puolimetalleja kuten fosforia, arseenia ja antimonia, ja raskasmetalleja kuten esimerkiksi nikkeliä, kuparia ja mangaania. Adsorbenttien toimivuus on testattu paitsi laboratorioolosuhteissa myös käytännössä. Vuosien aikana testaustoimintaa on tehty laajasti eri kaivosja prosessivesillä. Aquaminerals - yhtiön tuotevalikoimasta löytyy apuaineena käytettävä mineraalivalmiste, jolla raakavesien puhdistusprosessia voidaan nopeuttaa jopa kertaisesti. Tästä on merkittävää hyötyä erityisesti silloin, kun raakaveden käsittelyn investointikustannuksia halutaan alentaa, tai nostaa olemassa olevan jo rakennetun laitteiston kapasiteettia. Pilottitehdas Paltamoon Yhtiö rakentaa parhaillaan Kajaanin lähelle Paltamoon koetuotantotehdasta, joka käynnistyy vuodenvaiheessa 2012/2013. Pilottitehtaan teoreettinen vuotuinen kapasiteetti on noin tonnia, eli vuorokaudessa lopputuotteita syntyy tonnia. Yritys työllistää alkuvaiheessa kaikkiaan noin 15 henkilöä. aaa Vedenpuhdistusmateriaaleja tehtaalla valmistettaessa käsiteltävä raaka-aine kuivataan ja seulotaan, jonka jälkeen se tarpeen mukaan jatkaa matkaa rikastuksen ja luokittelupiirien kautta termisesti käsiteltäväksi. Lämpökäsittelyn jälkeen modifioitu materiaali jäähdytetään ja jauhetaan. Jauhamisen jälkeen vedenpuhdistukseen käytettävät adsorbentit sekoitetaan kutakin käyttötarkoitusta varten sopiviksi ja tarvittaessa pelletöidään huokoisiksi rakeiksi. Lopputuotteet pakataan teollisuussäkkeihin. Mineraalien käsittelyn energia tuotetaan puuhaketta kaasuttamalla Koetuotantotehtaan energiatarpeesta noin 80% tuotetaan puuhaketta kaasuttamalla. Tarvittava raakaaine hankitaan tehtaan lähiympäristöstä. Pilottitehtaan puukaasutinlaitteiston teho on 2 MW, ja uuden teknologian avulla voidaan prosessissa poltettavan liekin lämpötila nostaa aina C asteeseen. Aquamineralsin koetehdas on Suomessa tiettävästi ainut yksikkö, jossa uusiutuvaa energiaa hyödynnetään näin laajasti mineraalien jalostusprosessissa. aaa Räätälöidyt lopputuotteet Yrityksen keskeinen idea on räätälöidä kuhunkin vesiympäristöön optimaalinen lopputuote, koska asiakkaiden teolliset prosessit poikkeavat toisistaan. Jokaisen kaivoksen malmikivi on erilainen, ja käsiteltävien vesien happamuus ja metallikoostumukset ja -pitoisuudet vaihtelevat. Näin ollen jokaiseen ympäristöön tarvitaan myös omanlaisensa tehokas lopputuote. Koetehdasympäristö palvelee myös tuotekehitystä Koetuotantotehdas on suunniteltu siten, että siellä voidaan koejalostaa mahdollisimman erityyppisiä materiaaleja ja ohittaa tarvittaessa osa prosessipiireistä. Vedenpuhdistuksessa käytettävien lopputuotteiden ohella tehdasta voidaan hyödyntää eri yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa, erityisesti silloin kun yhtenä osaprosessina raaka-aineen käsittelyssä tarvitaan lämpökäsittelyä ja/tai jauhatusta. Koetehtaan hyödyntämistä tukee Kajaanissa sijaitseva Measurepolis osaamiskeskittymä, ja Kajaanin ammattikorkeakoulun erinomaisen tasokas ja moderni mineraalien käsittely- ja analysointiympäristö. a+ ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI 13

14 KAIVANNAISALAN MITTAUS- JA TIETOJÄRJESTELMIEN TEKNOLOGIA JA LIIKETOIMINTA KEHITTYY CEMIS:in ja Measurepolis Development Oy:n yhteistyön tuloksena Mittaustekniikan ratkaisut ovat olennaisessa osassa toimivassa kaivosprosessissa. Hyvin hallinnassa oleva prosessi takaa myös sen, ettei ympäristöön kohdistu tarpeetonta kuormitusta. Kainuun vahvat perinteet mittaustekniikan osaamisessa luovat erinomaisen pohjan kehittää toimialaa kohti älykästä, ympäristötietoista ja hallittua kaivosprosessia. Tätä visiota toteuttaa laaja tutkimuksen, kehityksen ja teollisuuden asiantuntijajoukko, joista mittaustekniikan tutkimuksesta vastaa Mittaustekniikan ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems). Uudistuvaa mittaustekniikkaan pohjautuvaa liiketoimintaa kehittää Measurepolis Development Oy. Tämä yhteisö on saanut uusia asiantuntijahaasteita nyt n. 1,5 vuotta käynnissä olleen TEKESin Green Mining ohjelman myötä. Ohjelman ensimmäisessä julkisessa tutkimushaussa hyväksytysti käyntiin lähti kaksi uuttaa luovaa tutkimuskokonaisuutta; nikkelin online-monitorointimenetelmien kehittämiseen tähtäävä NICK - hanke ja uudenlaista kunnossapidon mallia kehittävä DEVICO - hanke. Measurepolis Development on kehitysyhtiö, jota ajaa halu uudistaa suomalaista mittaustekniikan osaamista kehittämällä alalle kannattavaa liiketoimintaa. Kainuun ja Suomen teollisuuden kivijalat uudistuvat jatkuvasti ja Measurepoliksen halu on kulkea uudistuksessa mukana tunnistamassa muuttuvasta maailmassa löytyviä uusia mahdollisuuksia. Kajaanin kaupungin omistamassa kehitysyhtiössä työskentelee kymmenen mittaus- ja tietojärjestelmäalan teknologioiden ja alan liiketoiminnan asiantuntijaa. Vastatakseen mittaustekniikan uusia ratkaisuja kaipaaviin teollisuuden muutoksiin, Measurepolis Development on mm. koonnut kaivosoperaattoreiden tarpeiden pohjalta mittavan mittausteknologian kehittämisohjelman rungon. Sitä vaiheittain toteuttamalla tähdätään esimerkiksi nykyistä parempaan mittausdatan hallintaan, metallien jatkuvaan monitorointiin ympäristövesistä, tuotantoprosessin parempaan hallintaan uusiin monitorointiratkaisuihin perustuen, sekä vertailumittaustoiminnan kehittämiseen. Vähähiilisyys ja kestävän energianhallintakonseptin kehittäminen on kantava tavoite myös kaivosten toiminnassa. Measurepolis Development:n keskeisenä mielenkiinnon kohteena on myös mittaustekniikan investointien liiketaloudellisten vaikutusten tarkastelu siis tietämys siitä, miten mittaustekniikka vaikuttaa asiakkaan tuloksentekokykyyn ja miksi mittaustekniikkaan kannattaa panostaa. CEMIS on Kajaaniin vuonna 2010 perustettu kahden yliopiston (Oulun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto), kahden tutkimuslaitoksen (MIKES ja VTT) ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteinen sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. CEMISin toiminnassa mukana olevissa tutkimus- ja koulutuswww.tekes.fi/ohjelmat/greenmining 14

15 a+ ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI Teksti: Outi Laatkainen & Risto Oikari Kuvat: CEMIS & Marko Lipponen Kainuun vahvat perinteet mittaustekniikan osaamisessa luovat erinomaisen pohjan kehittää toimialaa kohti älykästä, ympäristötietoista ja hallittua kaivosprosessia. yksiköissä työskentelee noin 120 mittaus- ja tietojärjestelmäalan asiantuntijaa. CEMISin toiminnan painopisteet ovat mittaustekniikka, ajoneuvotietojärjestelmät sekä peliteknologia ja liiketoiminta. CEMIS tarjoaa mittaus- ja tietojärjestelmiä kehittäville ja niitä soveltaville yrityksille ja tutkimuslaitoksille parhainta osaamista, kansainvälisesti arvostettua tutkimustoimintaa sekä uusia innovaatioita. Lisäksi CEMIS tarjoaa tulevaisuuden asiantuntijatehtäviin tähtääville opiskelijoille innostavan koulutusympäristön ja kehityshaluisille tutkijoille ja asiantuntijoille innovatiivisen ja kansainvälisen työskentely-ympäristön. CEMISissä keskitytään valtakunnallisesti tärkeiden sovellusalojen kuten kaivannaisteollisuuden, uusiutuvan kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden, ajoneuvotietojärjestelmien sekä tulevaisuuden kannalta lupaavien liikunta- ja hyvinvointialan sekä peli- ja simulaattoritekniikan tukemiseen. CEMISissä kehitetään mm. uusia menetelmiä nestemäisten näytteiden, kuten kaivosten prosessija jätevesien on-line mittauksiin. Esimerkkejä jo kehitetyistä ratkaisuista mainittakoon puolen kymmentä vaihtoehtoista teknologiaa määrittää pieniä metallipitoisuuksia kaivosvesistä, useita menetelmiä mitata vesissä esiintyviä muita epäorgaanisia ja orgaanisia aineita, useita ratkaisuja hallita mittalaitteiden toimintakykyä vaativissa ja likaavissa mittausympäristöissä sekä langattomaan tiedonsiirtoon ja energiaomavaraisuuteen perustuvat mittausratkaisut kaivosten ympäristön tilan monitorointiin. Lisäksi CEMISissä kehitetään työkoneiden älykkäitä, energiaomavaraisia anturi- ja tiedonsiirtojärjestelmiä mm. kaivoskoneisiin. CEMISissä jatketaan myös simulaattoriympäristöjen kehittämistä, jossa yhtenä sovelluksena on työkoneiden käyttäytymisen sekä työkoneiden ja työkoneen käyttäjän välisen vuorovaikutuksen tutkimus. CEMISin keskeisimmät kaivannaisalalle kehitettävät ja sovellettavat mittausteknologiat ovat optinen spektroskopia, kuvantavat mittaukset, biosensorit ja bio-analytiikka. Lisäksi CEMISissä kehitetään työkoneiden ja ajoneuvojen mittaus- ja tietojärjestelmiä soveltaen ajoneuvojen sisäisiä tiedonsiirtoväyliä, langattomia tiedonsiirto- ja sensoriverkkoratkaisua, työkoneiden ja työkoneiden toimilaitteiden radiopohjaisia paikannusteknologioita sekä energiaomavaraisia laiteratkaisuja CEMIS tarjoaa kaivannaisalan mittaus- ja tietojärjestelmien kehittämistyön tueksi edellä mainitun teknologiaosaamisen lisäksi erinomaiset t&k-ympäristöt ja -laitteet sisältäen mm. kaivosten prosessinesteiden ja ympäristöön johdettavien jätevesivirtausten mittausten kehittämiseen soveltuvat neste- ja lietevirtausten testausympäristöt ja mineraalien rikastusprosessien kehittämiseen soveltuva liikuteltava, monipuolisesti varusteltu laboratorio. CEMISin ja Measurepolis Development:n lisäksi Kainuun kaivannaisteollisuuden osaamista vahvistaa mm. elinkeinoyhtiö Kainuun Edun toiminta kiviainesten jalostamisen ja hyödyntämisen kehityksessä. CEMIS PL 52 (Kuntokatu 5) Kajaani 15

16 Measurepolis luo mittaustekniikasta kannattavaa liiketoimintaa Measurepolis Development Oy on mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut teknologian ja liiketoiminnan kehitysyhtiö, jonka tavoitteena on luoda yhteistyökumppaneilleen kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiön pääasiallisia asiakkaita ovat mittaus- ja tietojärjestelmäalalla toimivat yritykset ja tutkimuslaitokset. Kansallisesti toimivassa Kajaanin kaupungin omistamassa kehitysyhtiössä työskentelee kymmenen mittaus-ja tietojärjestelmäalan teknologioiden ja alan liiketoiminnan asiantuntijaa Kajaanissa, Oulussa, Tampereella, Kuopiossa ja Espoossa. Kehitysyhtiö hallinnoi alaan liittyviä alueellisia ja kansallisia kehittämisohjelmia sekä tuottaa teknologian kehittämispalveluita, liiketoiminnan kehittämispalveluita, alaan liittyviä tietopalveluita ja markkinointi-ja viestintäpalveluita yhteistyökumppaneilleen ja asiakkailleen. Measurepolis Development Oy Kehräämöntie KAJAANI MEASUREPOLIS Development Oy mittari 2012 ISSN

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Teknologia-asiantuntija, TkT Petri Österberg Measurepolis Development Oy

Teknologia-asiantuntija, TkT Petri Österberg Measurepolis Development Oy 7.2.2012 Teknologia-asiantuntija, TkT Petri Österberg Measurepolis Development Oy 1 Measurepolis Development Oy lyhyesti Measurepolis Development Oy käynnistyi itsenäisenä kehitysyhtiönä 1.4.2009. Sitä

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä?

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Puuta liikkeelle seminaari Jyväskylä Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 1 Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston toiminta-ajatus Osaston toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Biohiili. Pien-CHP. Pelletit. Biokaasu. Puutisleet. Biojalostusfoorumi Hanke-esittely Prof. Lauri Sikanen

Biohiili. Pien-CHP. Pelletit. Biokaasu. Puutisleet. Biojalostusfoorumi Hanke-esittely Prof. Lauri Sikanen Pien-CHP Biokaasu Biohiili Pelletit Biojalostusfoorumi 30.11.2011 Hanke-esittely Prof. Lauri Sikanen Puutisleet 1 http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/distributed_biobased_economy.pdf 2 http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/distributed_biobased_economy.pdf

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

LAPPI SOPIMUS. Maakuntastrategia 2040

LAPPI SOPIMUS. Maakuntastrategia 2040 LAPPI SOPIMUS maakuntaohjelma 2014-20172017 Maakuntastrategia 2040 Hyväksytään Lapin liiton valtuustossa 20.5.2014 Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Mervi Nikander mervi.nikander(@)lapinliitto.fi www.lapinliitto.fi/lappi-sopimus

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Biotaloudesta elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomeen

Biotaloudesta elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomeen ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN HUIPPUKOKOUS 2015 Biotaloudesta elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomeen 26.8.2015 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy Biotalous paljon esillä Mikä ihmeen biotalous? Biotalous

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät 4.9.2014 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Globaalin liiketoiminnan näkökulma Timo Saarelainen toimii Green Fuel

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter 50 Tähtää, paina nappia, lue tulos Pölyn ja veden kestävä Kompakti ja kevyt muotoilu Virheettömät korkeuden ja etäisyyden lukemat Toiminnot yhdellä painikkeella

Lisätiedot

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke. Biotalouspaneelin kokous Jussi Manninen, TEM

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke. Biotalouspaneelin kokous Jussi Manninen, TEM Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke Biotalouspaneelin kokous 19.1.2016 Jussi Manninen, TEM Kärkihanke 2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä TAVOITE: Puun käyttöä monipuolistetaan,

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2015 2020 Eeva-Liisa Repo Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Oulun Seudun biotalous- ja energiatehokkuustoimijoiden kesätapaaminen Torstai 16.6.2016

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT:n tutkimusohjelmat elinkeinoelämän tukena Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT Click- to Teknologiasta edit Master title tulosta

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen

Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen Materiaalinkehitystyön tukemiseen Koe-erien tuottamiseen ja testaukseen Kouluttautumiseen Luonnonkuidut vahvikkeina Lisäävät komposiittien

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus 10.11.2014 1 Työryhmä GTK Laura Lauri Susanna Kihlman Mari Kivinen Saku Vuori VTT Tiina Koljonen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Timo Timonen

Timo Timonen Timo Timonen 26.3.2013 Tutkimuksen tausta RFID (Radio Frequency Identification) on yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville tekniikoille, joita käytetään tuotteiden ja asioiden havainnointiin, tunnistamiseen

Lisätiedot

Kainuun metsäohjelma

Kainuun metsäohjelma Kainuun metsäohjelma 2016-2020 Tuomo Mikkonen elinkeinopäällikkö Kainuu metsäohjelmavastaava Kainuun metsäneuvoston sihteeri Kainuun metsäohjelma Metsäneuvoston työkalu Ohjelman valmistelu on tehty yhteistyössä

Lisätiedot

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK)

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes on sitoutunut keskittymiin Tekes on auttanut keskittymien syntymistä kehittää niiden toiminnan edellytyksiä tukee niitä toiminnan kehittämisessä

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

GTK lyhyesti. gtk.fi

GTK lyhyesti. gtk.fi GTK lyhyesti gtk.fi Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus (GTK) luo geologisella osaamisella menestystä asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Palvelevana osaamiskeskuksena GTK on geologisten luonnonvarojen

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JUHA NIEMELÄ 8.6.2016 1 Sininen biotalous kasvua vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä ja vesiosaamisesta Maapallon väestö vuonna 2030 noin 9

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta

Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta Yrjö Hiltunen Mikkelin ammattikorkeakoulu iformine-hanke Itä- ja Pohjois-Suomen temaattinen yhteistyö 2014-2020 -ohjelma (maakuntaliitot) Toteuttajat:

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi 24.1.2017 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa

Lisätiedot

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Innovaatioseminaari Kokkola 15.11.2011 Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2012-2015 2 Linjaukset

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Uudenmaan tulokset

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Uudenmaan tulokset Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Uudenmaan tulokset Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin yritykset, joihin kohdistuu perintää, suhteessa

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 - Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT Tervetuloa

Lisätiedot

Haun tausta ja tavoitteet,tekesin rahoitusmahdollisuudet. 4.4.2016 Marko Heikkinen

Haun tausta ja tavoitteet,tekesin rahoitusmahdollisuudet. 4.4.2016 Marko Heikkinen Haun tausta ja tavoitteet,tekesin rahoitusmahdollisuudet 4.4.2016 Marko Heikkinen INKA ja 6Aika -yhteishaku Tekes avaa suomalaisille yrityksille suunnatun rahoitushaun INKA- ja 6Aika-teemojen kehittämiseen

Lisätiedot

Langaton rakennusmittauksen tekniikka Kiel-Holtenaun sulussa

Langaton rakennusmittauksen tekniikka Kiel-Holtenaun sulussa Langaton rakennusmittauksen tekniikka Kiel-Holtenaun sulussa PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 03.11.2016

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Pohjois-Savon metsäbiotalous

Pohjois-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous ssa metsäbiotaloudella on merkittävä aluetaloudellinen rooli Metsäbiotalous muodostaa 40 % maakunnan biotalouden tuotoksesta. Biotaloudessa tärkein sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa KONE Kuntotutkimus Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta Tehokasta kiinteistönhoitoa Luotettavasti toimiva hissi tänään ja huomenna Vaativa toimintaympäristö Hissiä käyttävät kaikki kiinteistössä

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

TESTAA - toimintamalli

TESTAA - toimintamalli TESTAA - toimintamalli Biotalouskonversion uudet yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuudet puupohjaiset materiaalit ja prosessit seminaari 14.6.2012 Petri Jetsu, VTT 2 Taustaa Pk-yritysten on ollut erittäin

Lisätiedot

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik,

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 7.5.2014 Hannu Raitio Projektinjohtaja, Prof. Metsäbiotalous suunnaton mahdollisuus Globaalit toimintaympäristöä muuttavat megatrendit pakottavat meidät

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Henry Salo Fira Oy Esityksen sisältö Fira pähkinänkuoressa Fira Oy Historiamme Palvelurakentamisen konseptimme Tietomallin käyttö palvelurakentamisessa

Lisätiedot

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011 Metsäalan merkitys Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry Metsäteollisuus on oleellinen osa Suomen kansantaloutta Metsäteollisuuden osuus Suomen Teollisuustuotannosta 13 % Tehdasteollisuuden

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot