Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2015 1"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Aika klo 17:00-17:35 Paikka Kunnantalo, Herman -kokoustila Läsnäolijat Parviainen Marko puheenjohtaja Hagelberg Harriet varapuheenjohtaja Kaari Jarkko jäsen Lehtomäki Sirkka jäsen Westerholm Raili jäsen Masar Christoffer hallintojohtaja, esittelijä Väinölä Miikka vaalipäällikkö Ekström-Ikonen Gunnel pöytäkirjanpitäjä Muut läsnäolijat Viitanen Eero järjestelmäasiantuntija Allekirjoitukset Marko Parviainen puheenjohtaja Gunnel Ekström-Ikonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Harriet Hagelberg pöytäkirjantarkastaja Jarkko Kaari pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Kunnantalo, Ervastintie Gunnel Ekström-Ikonen pöytäkirjanpitäjä

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Käsitellyt asiat :t Otsikko sivu 14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 16 Keskusvaalilautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle Varavaltuutetun määrääminen vaalilain 93 :n mukaan 6 18 Kahden linjan käytöstä vaalipäivänä 8 19 Oikeusministeriön vaaliohjeet 1-5 ym Laitos- ja kotiäänestyksen valmistavat toimenpiteet Taulukkolaskennan käytöstä vaalilautakunnissa ym Vaaliuurnien käytöstä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Muut asiat 16

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Keskusvaalilautakunta 14 Keskusvaalilautakunta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Keskusvaalilautakunta 15 Ehdotus Keskusvaalilautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän pöytäkirjan. Keskusvaalilautakunta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harriet Hagelberg ja Jarkko Kaari. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 16. helmikuuta 2015 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä tiistaina 17. helmikuuta 2015.

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle / /2014 Keskusvaalilautakunta 16 Ehdotus Keskusvaalilautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmasta on erittely Tuloslaskelma -raportti. "Muissa kuin kunnallisvaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta". (Vaalilaki 188) Valmistelija: Miikka Väinölä, puh , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Tuloslaskelma (jaetaan esityslistan mukana) Hallintojohtaja: Keskusvaalilautakunta päättää merkitä tiedokseen tuloslaskema -raportti mukaisen keskusvaalilautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle Keskusvaalilautakunta: Keskusvaalilautakunta päätti merkitä tiedokseen tuloslaskema -raportti mukaisen keskusvaalilautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle Muutoksenhakuohje ei muutoksenhakua

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Varavaltuutetun määrääminen vaalilain 93 :n mukaan 141/ /2013 Keskusvaalilautakunta 17 Varavaltuutetun määrääminen "Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 11 :ssä säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mukaisesti. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi." (Vaalilaki 93) "Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun." (Kuntalaki 11) Puuttuvat varavaltuutetut Kunnansihteerin tietoon on tullut varavaltuutetun puuttuminen seuraavasti: Perussuomalaisten varavaltuutettu puuttuu kunnanvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua seuraavan valtuutetun Jaana Andersinin sijaan. Esityslistan liite: - Kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyyntö keskusvaalilautakunnalle Oheismateriaali: - Kunnallisvaalit : ehdokkaat vertausluvuittain (lähetetään kokouskutsun mukana) - Kunnallisvaalit : valitut ja varamiehet vertausluvuittain (lähetetään kokouskutsun mukana) - Kunnanvaltuusto (tuodaan kokoukseen) Valmistelija: Miikka Väinölä, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Ehdotus: Hallintojohtaja: Keskusvaalilautakunta päättää 1 ottaa asian käsiteltäväkseen 2 todeta, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja on pyytänyt kirjeitse keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 :n mukaan 3 määrätä Perussuomalaisten puuttuvan varavaltuutetun sijaan Petri Manssilan kunnallisvaalien 2012 tuloksen "Ehdokkaat vertausluvuittain" perusteella 4 tarkastaa tämän :n kokouksessa. Keskusvaalilautakunta: Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Muutoksenhakuohje ei muutoksenhakua

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Kahden linjan käytöstä vaalipäivänä 488/ /2014 Keskusvaalilautakunta 18 Yleistä Eduskuntavaaleissa 2003 vilkkaimmissa äänestyspaikoissa esiintyneen ajoittaisen ruuhkaantumisen estämiseksi ja vaalitoimituksen sujuvuuden takaamiseksi vaalilautakuntiin on tästä lähtien valittu riittävä määrä jäseniä. Lisäksi on käytetty nk. kahta linjaa ottamalla äänestäjät vastaan kahdesta pisteestä. Oikeusministeriön mukaan tapaa on mahdollista käyttää. Käytännön ohjeena ministeriö neuvoo ainoastaan, että aakkosten katkaisulla äänestäjät jaetaan kahteen ryhmään. Vaalipaikalla äänestäjille osoitetaan esimerkiksi kyltein, mille vastaanottopöydälle äänestäjän on mentävä. Äänestäjien ohjaamiseen vastaanottopöydille kahta linjaa käyttäen ei ole ohjeistettu tarkemmin oikeusministeriön vaaliohjeessa. Viime vaaleissa käytännön kokemus on osoittanut, että kahden linjan systeemissä on huomioitava aakkostuksen loogisuus siten, että aakkosten alkupää on äänestyspaikalle tultaessa vasemmalla. Kahden linjan käytöstä äänioikeustietojärjestelmää käytettäessä Keskusvaalilautakunta päätti , että kaikilla vaalipäivän äänestyspaikoilla äänestykset rekisteröidään äänioikeustietojärjestelmään. Järjestelmän toiminnallisuutta uudistettiin viime vaaleissa siten, että uudistuksen myötä kahta linjaa käytettäessä piti palata äänestäjien jakamiseen aakkosten mukaan linjoilleen. Pakollisen nk. päätteiden osituksen jälkeen voi äänestyksiä kirjata eduskuntavaaleissakin 2015 vain joko asianomaisesta vastaanottopisteestä aakkosten alusta, esimerkiksi A-L, tai lopusta, M-Ö alkuisten sukunimien mukaan. (VAT 4d, s. 17) Osituksesta Ositus tehtäisiin, jos mahdollista, vaaliluetteloiden ollessa jaettuna keskusvaalilautakunnille viimeistään klo 14 mennessä, keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaan joustavammaksi jakamalla vaaliluettelo kahteen yhtä suureen osaan vaalipäivää edeltävänä perjantaina, jolloin saadaan selville miten äänestäjät jakaantuvat tasaisesti aakkostuksessa. Näin tehdystä ja sen jälkeen vaalitietojärjestelmän pohjatietoihin tallennetusta osituksesta ilmoitetaan puheenjohtajille koulutuksessa ja vaalipäivää edeltävän lauantain infotilaisuudessa. Käytännön ja tietoteknisistä syistä johtuen ositus tehtäisiin ennen vaaliluettelon saapumista osittamalla kaikki vaalilautakunnat A-L, M-Ö. Valmistelija: Miikka Väinölä, puh , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Ehdotus Hallintojohtaja: Keskusvaalilautakunta päättää eduskuntavaaleja 2015 koskien 1 äänestäjät ohjataan vaalipäivän vaalipaikoilla kylttien avulla äänestäjien määrän mukaan jakautuvaa kahta linjaa pitkin vaalitoimitukseen ja kirjanpidon selvyyden vuoksi samaa systeemiä noudatetaan johdonmukaisesti äänestystilaisuuden päättymiseen asti 2 kahden linjan käytöstä annetaan ohjeistus vaalilautakuntien puheenjohtajien koulutustilaisuudessa 3 todeta, että kahden linjan systeemissä aakkosten alkupää on äänestyspaikalle tultaessa vasemmalla 4 kaikkien äänestysalueiden äänestyspaikoissa käytetään kahta linjaa, jolloin kussakin linjassa on yksi pääte äänestysten rekisteröintiin äänioikeustietojärjestelmään ja yksi varakone 5 todeta, että vaalituen ohjeen mukaan keskusvaalilautakunta huolehtii äänestyspaikkojen päätteiden osituksesta 6 kaikki vaalilautakunnat ositetaan hyvissä ajoin äänioikeustietojärjestelmään jaolla A-L, M-Ö. Keskusvaalilautakunta: Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Muutoksenhakuohje ei muutoksenhakua

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Oikeusministeriön vaaliohjeet 1-5 ym. 488/ /2014 Keskusvaalilautakunta 19 Kokoukselle jaetaan oikeusministeriön vuoden 2015 eduskuntavaalien vaaliohjeet 1-5. Kokoukselle esitetään vaalitietojärjestelmän Vat -käyttöohjeet. Ohjeet jaetaan vaaliviranomaisille valintailmoituksen ja koulutuksien yhteydessä. Valmistelija: Miikka Väinölä, puh , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi Ehdotus: Hallintojohtaja: Keskusvaalilautakunta päättää todeta 1 että vuoden 2015 eduskuntavaalien järjestelyissä ja toimeenpanossa vaaliviranomaiset noudattavat oikeusministeriön vaaliohjeita 1-5 ja vaalitietojärjestelmän Vat ohjeita sekä muuta oikeusministeriön jakamaa ohjeistusta 2 että ohjeet jaetaan vaaliviranomaisille valintailmoituksen ja koulutuksien yhteydessä. Keskusvaalilautakunta: Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Muutoksenhakuohje ei muutoksenhakua

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Laitos- ja kotiäänestyksen valmistavat toimenpiteet 488/ /2014 Keskusvaalilautakunta 20 Ehdotus: Keskusvaalilautakunnan tehtävät : laitosäänestys Laitosäänestyksen toimittaa vaalitoimikunta. Keskusvaalilautakunnan on koulutettava, opastettava ja neuvottava vaalitoimikunnan jäseniä. Huolehdittava siitä, että vaalitoimikunnalle jaetaan oikeusministeriön vaaliohjeet ja vaalimateriaali. (Vaaliohjeet 1, s. 11, 35, 44) Keskusvaalilautakunnan tehtävät : kotiäänestys Keskusvaalilautakunnalla on kotiäänestyksessä seuraavat tehtävät: 1. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeiden lähettäminen edellisissä vaaleissa kotonaan äänestäneille ja huolehtiminen siitä, että lomaketta on muutoinkin äänioikeutettujen saatavissa. 2. Kotiäänestykseen ilmoittautumisten vastaanotto. 3. Ilmoittautumisten läpikäynti (Vaaliohjeet 1, s ) Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävät : kotiäänestys Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on, yhteistyössä vaalitoimikunnan kanssa, 1. Huolehdittava siitä, että kotiäänestyksen ilmoittautuneelle äänestäjälle ilmoitetaan - kotiäänestyksen järjestämisen ajankohdasta, tai - siitä että kotiäänestystä ei hänen osaltaan tulla järjestämään 2. Määrättävä, kuka vaalitoimikunnan jäsenistä menee kenenkin kotiäänestäjän luokse; 3. Tarvittaessa huolehdittava siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 18 vuotta täyttänyt henkilö sekä 4. Huolehdittava siitä, että kotiäänestyksistä pidetään luetteloa (Vaaliohjeet 1, s ) Valmistelija: Miikka Väinölä, puh , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi Hallintojohtaja: Keskusvaalilautakunta 1 merkitsee menettelyn eduskuntavaalien 2015 laitos- ja kotiäänestyksestä tiedoksi

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta valtuuttaa vaalipäällikön hoitamaan eduskuntavaalien 2015 laitos- ja kotiäänestykseen liittyvät keskusvaalilautakunnalle ja sen puheenjohtajalle kuuluvat tehtävät yhteistyössä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja vaalitoimikunnan kanssa. Keskusvaalilautakunta: Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Muutoksenhakuohje ei muutoksenhakua

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Taulukkolaskennan käytöstä vaalilautakunnissa ym. 488/ /2014 Keskusvaalilautakunta 21 Ehdotus: Taulukkolaskenta Vaalipäivänä ehdokaskohtainen tulos ilmoitetaan vaalilautakunnista tuloslaskentaan vaaliohjeiden mukaan Ilmoitus 2 lomaketta käyttäen. Kunnassa käytettiin viime vaaleissa järjestelmäasiantuntijan laatimaa lomakkeen sähköistä versiota excel taulukkolaskentapohjaan laadittuna vaalituen ilmoitettua, että estettä ei ole lomakkeen sähköiseen käyttöön. Vaalilautakunnissa käytettiin viime vaaleissa taulukkolaskentaa myös ehdokaskohtaisen alustavan tuloksen ja äänten kokonaismäärän tarkistamiseen vaalipaikoille jaettujen laskukoneiden sijasta. Näissäkin vaaleissa viime vaaleista saatujen myönteisten kokemusten perusteella sähköistä Ilmoitus 2 lomaketta ja taulukkolaskentaa tuloksen ilmoittamisessa tuloslaskentaan ja tarkistamiseen alustavassa laskennassa äänestyspaikoilla voitaisiin keskusvaalilautakunnan suosituksesta esittää vaalilautakunnissa käytettäväksi. Viivakoodilukijat Keskusvaalilautakunta päätti : Viivakoodilukijoita ei oteta käyttöön. Lukijoita on testattu atk-yksikössä ja todettu, että toimivat ja hyväksytyt lukijat ovat kalliita. Lukijoita ei hankita kustannussyistä. Valmistelija: Miikka Väinölä, puh , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi Hallintojohtaja: Keskusvaalilautakunta päättää, että vuoden 2015 eduskuntavaaleja koskien 1 vaalilautakuntien puheenjohtajien koulutuksessa esitetään excel taulukkolaskennan etuja ehdokaskohtaisen tuloksen laskennassa ja lähettämisessä sähköpostitse tuloslaskentaan 2 vaalilautakuntien puheenjohtajat päättävät puheenjohtajien koulutuksessa, koulutetaanko lautakuntien jäseniä tai/ja keskusvaalilautakunnan hankkimia vaalilautakuntien äänioikeustietojärjestelmän käytön avustavia henkilöitä hyvissä ajoin hallinnollisin toimenpitein ehdokaskohtaisen tuloksen laadintaan excel- taulukkoon äänestyspaikalla ja lähettämiseen sähköpostitse tuloslaskentaan

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta viivakoodilukijoita ei käytetä vaalilautakunnissa perustuen keskusvaalilautakunnan päätökseen Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä muutti pohjaehdotustaan siten, että ehdotuksiin lisättiin uusi 2 kohta: "vaalipäivänä vaalilautakunnissa ehdokaskohtaisen tuloksen laadintaan käytetään järjestelmäasiantuntijan laatimaa excel -taulukkolaskentapohjaa, ja että tulokset ilmoitetaan tuloslaskentaan sähköpostilla". Keskusvaalilautakunta: Keskusvaalilautakunta päätti, että vuoden 2015 eduskuntavaaleja koskien 1 vaalilautakuntien puheenjohtajien koulutuksessa esitetään excel taulukkolaskennan etuja ehdokaskohtaisen tuloksen laskennassa ja lähettämisessä sähköpostitse tuloslaskentaan 2 vaalipäivänä vaalilautakunnissa ehdokaskohtaisen tuloksen laadintaan käytetään järjestelmäasiantuntijan laatimaa excel -taulukkolaskentapohjaa, ja että tulokset ilmoitetaan tuloslaskentaan sähköpostilla". 3 vaalilautakuntien puheenjohtajat päättävät puheenjohtajien koulutuksessa, koulutetaanko lautakuntien jäseniä tai/ja keskusvaalilautakunnan hankkimia vaalilautakuntien äänioikeustietojärjestelmän käytön avustavia henkilöitä hyvissä ajoin hallinnollisin toimenpitein ehdokaskohtaisen tuloksen laadintaan excel- taulukkoon äänestyspaikalla ja lähettämiseen sähköpostitse tuloslaskentaan 4 viivakoodilukijoita ei käytetä vaalilautakunnissa perustuen keskusvaalilautakunnan päätökseen Muutoksenhakuohje ei muutoksenhakua

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Vaaliuurnien käytöstä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 704/ /2014 Keskusvaalilautakunta 22 Ehdotus: Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on suositeltavaa käyttää vaaliuurnaa tai vastaavaa suljettua laatikkoa. Vaaliuurnaan pudotetaan valmiit lähetekuoret. Uurna luonnollisesti avataan silloin kun kuoria aletaan toimittaa kun kuoria aletaan toimittaa keskusvaalilautakunnille. Uurnien käyttäminen lähetekuorten säilyttämisessä saattaa kuitenkin lisätä äänestäjien luottamusta ennakkoäänestyksen järjestelyjä kohtaan. Siitä, käytetäänkö vaaliuurnaa ennakkoäänestyspaikassa, sopivat keskusvaalilautakunta ja vaalitoimitsijat yhdessä. (Vaaliohjeet 4, s. 11,19) Valmistelija: Miikka Väinölä, puh , miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi Hallintojohtaja: Keskusvaalilautakunta päättää valtuuttaa puheenjohtajan ja vaalipäällikön sopimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden kanssa vaaliuurnan tai kannellisen laatikon käytöstä ennakkoäänestyspaikassaan eduskuntavaaleissa Keskusvaalilautakunta: Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Muutoksenhakuohje ei muutoksenhakua

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Muut asiat Keskusvaalilautakunta 23 Keskusvaalilautakunnan kokous maaliskuussa: Keskusvaalilautakunta päätti alustavasti, että keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa. Keskusvaalilautakunta: Keskusvaalilautakunta päätti, että kokousta ei pidetä , vaan kokous pidetään klo alkaen.

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Toimielin pvm Muutoksenhakuohje, keskusvaalilautakunta Pöytäkirjanote Otteen saa kokoussihteeriltä. Muutoksenhaku Muutoksenhakuohjeistus keskusvaalilautakunnan päätökseen ilmenee pöytäkirjasta. Pääsääntöisesti keskusvaalilautakunnan päätöksiin voi hakea muutosta kahdella eri tavalla: 1. Vaalien tuloksen vahvistamiseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin vaalilain 100 :ssä on säädetty. Valmistavista toimenpiteistä ei saa hakea erikseen muutosta. Valitusviranomainen on Helsingin hallinto-oikeus. 2. Muissa kuin varsinaisissa vaaliasioissa on yleensä kysymys kuntalain soveltamisesta. Päätökset voivat koskea esim. talousasioita, henkilökunnan ottamista tms. Tällöin päätökseen tyytymätön voi tehdä keskusvaalilautakunnalle kuntalain 89 :n mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksin hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin keskusvaalilautakunnan päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen keskusvaalilautakunnalle. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen keskusvaalilautakunnalle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava keskusvaalilautakunnalle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Kirkkonummen kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Ervastintie 2 Virka-aika: ma-pe Postiosoite:PL 20, Kirkkonummi Sähköposti: Telekopio:+358-(0) Vaihde: +358-(0) Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua. Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (16) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 20.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (16) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 20.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (16) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:40 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 34 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika: Keskiviikko 22.10.2014 klo 17:30 Paikka: Läsnä: Poissa: Seurakuntasali, Unioninkatu 39, sisäpiha Lampinen Maria, puheenjohtaja Euro Miihkali G. Michael

Lisätiedot

1.10.2014 OM 27/51/2014. VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen,

1.10.2014 OM 27/51/2014. VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, OIKEUSMINISTERIÖ 1.10.2014 OM 27/51/2014 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaaltietojärjestelmän

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot