LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2008 1 (31) 22.4.2008"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena Ilvonen Ahti Kiiskinen Maija Määttänen Matti Ponkilainen Sirkka Raassina Maija Riikonen Kaija Öystilä MUUT LÄSNÄ- Seppo Pyykkö, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) OLLEET Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) ASIAT N Hannu Juntunen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko- TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö kanslisti

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 70 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 72 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. 73 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. 74 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle viiden (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkko-

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) neuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset /2008: Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan päätökset /2008: Palvelutyön johtokunnan päätökset 2/ : Saapuneet avustusanomukset Käytetyt talousarviomäärärahat Puhelinkokoukset Esite diakoniatyöstä Yhteisvastuukeräyksen tilannekatsaus Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset 1/ : Todetaan lahjoitusrahaston tiliasema Vuoden 2007 tilinpäätös ja toimintakertomus Kerämökkitontin nro 1.9 ostotarjouksesta päättäminen Apuraha-anomus Viekin Turusten sukukirjan laatimisesta aiheutuneista kuluista Puukaupasta ja metsänhoitotöistä päättäminen Peltojen vuokrasopimusten uusiminen Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan.

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 75 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2008: 7-10: Työloman/virkavapauden myöntäminen sairauden takia. 11: Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta 12-15: Työloman/virkavapauden myöntäminen sairauden takia. 16: Papiston ja kanttoreiden vuosilomat : Papiston ja kanttoreiden työvuorolistat 5-8/ : Kesäkanttorin palkkaaminen määräajaksi 19: Kesäteologin palkkaaminen määräajaksi 20-21: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia Talousjohtajan päätökset 2008: 6-7: Työloman/virkavapauden myöntäminen sairauden takia. 8: Määräaikaistalletuksen tekeminen 9: Jääkaapin hankkiminen Kolin työkeskukseen. 10: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia Kiinteistöpäällikön päätökset: Seurakuntapuutarhurin päätökset 2008: 1: Kausityövoiman palkkaaminen. 2: Kausityövoiman palkkaaminen. Lapsityönohjaajan päätökset: Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan.

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 76 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE Tilintarkastajat ovat antaneet päättyneestä, kolme päivää kestäneestä, vuoden 2007 tarkastuksesta kertomuksen: TILINTARKASTUSKERTOMUS Lieksan seurakunnan kirkkovaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta n ja talousjohtajan laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilintarkastus on tehty hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on tutkittu seurakunnan toiminnallisten tavoitteiden selvitystapaa ja tilivelvollisten toiminnan lainmukaisuutta kirkkolain ja kirkkojärjestyksen perusteella. Lisäksi on tarkastettu sisäisen valvonnan asianmukaisuutta. 1 TARKASTUKSEN TULOKSET 1.1 Hallinto Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ei ole huomautettavaa. 1.2 Kirjanpito ja tilinpäätös Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa kirkkolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Toimintakertomuksessa on annettu riittävä selonteko talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Lahjoitusrahastojen kirjanpito on hoidettu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti ja yhdistetty seurakunnan tilinpäätökseen. 2. LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Lieksassa 13. päivänä maaliskuuta 2008

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) Talousjohtaja: päättää esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi yhdessä vuoden 2007 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa, jotka käsiteltiin kirkkoneuvostossa Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 77 HAUTAUSMAANHOITAJAN JA KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN HAUTAUSMAIDEN KAUSITYÖHÖN Vuoden 2008 talousarvion mukaan yksi hautaustoimen kausityöntekijä otetaan 8 kuukaudeksi ja hautausmaanhoitaja 6 kuukaudeksi. Puutarhuri on valinnut kiinteistötehtävään Tapio Köntän Lieksasta. Hänellä on usean vuoden kokemus hautausmaiden ja kiinteistötoimen tehtävistä. Lieksalainen Kerttu Sutinen on huolehtinut usean vuoden ajan hautausmaanhoitajan tehtävistä. Puutarhuri päättää työvoiman palkkaamisesta enintään 6 kuukaudeksi, mutta on jäävi tekemään palkkauspäätöksen puolisonsa palkkaamisesta. Hautausmaan määräaikaisen kiinteistötyöntekijän tehtävää esitetään vaativuusryhmään 401 ja vaativuuden ja järjestelmän mukaiseksi kuukausipalkaksi euroa. Hautausmaanhoitajan määräaikaista tehtävää esitetään vaativuusryhmään 401 ja vaativuuden ja järjestelmän mukaiseksi kuukausipalkaksi euroa. Talousjohtaja: ottaa hautausmaiden kiinteistötyöntekijän kokoaikaiseen määräaikaiseen tehtävään Tapio Köntän väliseksi ajaksi ja hautausmaanhoitajan kokoaikaiseen määräaikaiseen tehtävään Kerttu Sutisen väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perustana on työn kausiluonteisuus. Tiedoksi: Lisätietoja: Tapio Könttä Kerttu Sutinen Leo Sutinen Salme Kärkkäinen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 78 VIEKIN HAUTAUSMAAN HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTUSMENETTELYN PÄÄTTYMINEN suoritti katselmuksen Viekin hautausmaalla ja päätti asiakohdassa 133 julistaa hautalohkoilla 82 ja 84 olevien hoitamattomien hautojen hautaoikeuden menetetyksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää ilmoittaa, että hautaoikeuden päätyttyä haudalla olevat muistomerkit tai muut rakennelmat ja irtonaiset esineet myös siltä osin kuin kirkkoneuvosto ei ole määrännyt niitä säilytettäväksi, tulevat seurakunnan omiksi ellei hautapaikan haltija ole kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun kirkkoneuvoston päätös on saanut lainvoiman, vienyt niitä pois. Hautaoikeuden lakkaamisesta ja hautamuistomerkkien pois siirtämisestä tiedotettiin sanomalehti Karjalaisessa ja Lieksan lehdessä julkaistavalla ja haudalle asetettavalla kuulutuksella. Hautaoikeuden lakkaaminen ja muistomerkkien pois siirtäminen koskee seuraavia hautoja: Hautalohko 82: 7 19, 26 33, 35-36, 43 56, 61 76, 78-79, 81 84, , 113, , , , , 141, , 168, 170, , , , , , , 257, , , , , , , , , , , , , , , 458, 459, , 474, paikkojen 476 ja 477 välillä numeroimattomia 15 kpl, 477, 478, 481, paikkojen 481 ja 482 välillä numeroimattomia 3 kpl, , 500, 501, , 509, 510, 512, , , , , 560 Hautalohko 84: 1 6, 9, 11 14, 21 23, 32, 35 40, 43 45, 57 62, 65 70, 79, 82-97, , 119, 120, , 132, 133, 138, 140, , 161, 162, 164, 165, , 178, , , 207, 215, 216, 231, 239, , 258, 259, , 290, , , , 332, 333, , , , 368, 369, 377, , , 393, 399, 400, , , , 432, 436, 437, 450, 451, 453, , , , , paikkojen 482 ja 483 välillä numeroimattomia 7 kpl, , 493, 495, 497, 498, , , , 530, , Hautamuistomerkkien, rakennelmien ja muiden irtaimien esineiden pois siirtämiselle varattu määräaika on kulunut umpeen. Haudoille jätetyt muistomerkit ovat tulleet seurakunnan omaisuudeksi. ei ole määrännyt hautamuistomerkkejä säilytettäväksi. Seurakunnalle palautuneiden hautojen uutta käyttösuunnitelmaa ja karttaa valmistellaan. Talousjohtaja: toteaa, että haudoille jääneet hautamuistomerkit siirretään Viekin hautausmaan varastoalueella säilytettäväksi toistaiseksi.

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) Tiedoksi: Lisätietoja Seurakuntapuutarhuri Kirkkoherranvirasto Taloustoimisto seurakuntapuutarhuri Leo Sutinen puh. (013)

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 79 ASIA EI OLE JULKINEN

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 80 VUOROTTELUVAPAASOPIMUKSEN TEKEMINEN SEURAKUNTAMESTARI RAIMO PUUSTISEN KANSSA VÄLISEKSI AJAKSI Seurakuntamestari Raimo Puustinen on ehdottanut, että hänen kanssaan tehtäisiin vuorottelusopimus väliseksi ajaksi. Vuorotteluvapaalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömyysturvalain 2 luvun 1 :ssä tarkoitetun työttömänä työnhakijana olevan Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan jaksottamisesta on sovittava vuorottelusopimuksessa ennen vapaan aloittamista. Vuorotteluvapaata jaksotettaessa kunkin jakson vähimmäispituus on 90 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä. Vuorotteluvapaa on kuitenkin pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta eikä sen yhteenlaskettu kesto saa ylittää vuorotteluvapaan enimmäiskestoa. Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. Tämä sopimus sekä työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että sijainen on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi, on toimitettava ennen vuorotteluvapaan alkamista työvoimatoimistolle. Vastaavat tarvittavat selvitykset on toimitettava työvoimatoimistolle jaksotettaessa tai pidennettäessä vuorotteluvapaata 7 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Seurakunnalla on tiedossa työtön työnhakija, joka on perehtynyt seurakunnassa vastaaviin tehtäviin. Hänet tulisi kuitenkin palkata perehtymään tehtäviin n. 2 viikkoa ennen vuorottelun alkamista. Jos henkilö ei ole aikaisemmin tehnyt vastaavia, perehdyttämisjakson tulisi olla n. 4 vk. Tiedoksi: Lisätietoja: Talousjohtaja: hyväksyy Puustisen ehdotuksen ja sitoutuu palkkaamaan Puustisen vuorotteluvapaan ajalta säästyvillä varoilla vuorotteluvapaan ajaksi työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Raimo Puustinen Kiinteistöpäällikkö Salme Kärkkäinen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 81 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN TÄYTÄNTÖÖPANON JATKAMISTA TARKOITTAVAN PAIKALLISEN NEUVOTTELUTULOKSEN HYVÄKSYMINEN Liite 1 Uuden palkkausjärjestelmän täytäntöönpanoa jatketaan seurakunnassa. Torstai pidetyssä täytäntöönpanoneuvottelussa, johon osallistuivat Sopijajärjestöjen edustajat: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.: Merja Nuutinen, diakonissa, luottamusmies Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL r.y.: Tarmo Turunen, kiinteistötyöntekijä, luottamusmies Kunta alan unioni r.y.: Salme Kärkkäinen, toimistosihteeri, edustaja ja Lieksan seurakunnan edustajat: Hannu Juntunen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seppo Pulkkinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, (Päätös /116 /KN), poistui klo Kari Mustonen, talousjohtaja, palkka-asiamies neuvoteltiin 1. VAATIVUUDEN MUKAISEN JA JÄRJESTELMÄN MUKAISEN PERUSPALKAN MÄÄRÄÄMISESTÄ 2. ALARAJAN UMPEENKUROMISVARAN KÄYTTÄMISESTÄ 3. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄMISESTÄ 4. PALVELUTYÖN JOHTAJAN SEPPO APAJALAHDEN TEHTÄVÄN SIJOITTELUSTA TEHDYN RIITAUTUKSEN RATKAISEMISESTA 5. TEHTÄVIEN VAATIVUUDEN KESKINÄISESTÄ VERTAILUSTA JA SIITÄ JOHTUVASTA JOIDENKIN SIJOITTELUJEN MUUTTAMISESTA ASIAN KÄSITTELY 1. NEUVOTTELUN TARKOITUS JA NEUVOTTELUN AVAUS Talousjohtaja Kari Mustonen selvitti neuvottelun tarkoituksen ja avasi kokouksen: Kirkon uudessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa, joka tuli voimaan , sovittiin takautuvasti käyttöön otettavasta työn vaativuuteen perustuvasta palkkausjärjestelmästä. Kukin tehtävä tulee sijoittaa siihen vaativuusryhmään, johon se tehtävän vaativuuden mukaan kuuluu. Järjestelmän soveltamisen kannalta seuraava keskeinen ajankohta oli , jolloin kaikissa seurakunnissa pannaan täytäntöön sovittu palkkausjärjestelmäerä. Neuvottelu on Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A3/ tarkoitettu työantajan ja

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) sopijajärjestöjen edustajien välinen paikallinen täytäntöönpanoneuvottelu kirkkoneuvostossa tapahtuvaa päätöksentekoa varten. Seurakunnassa on tehty vasta osa uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta, kun tehtävät sijoiteltiin vaativuusryhmiin. Sijoittelusta tehtiin (JUKO ry) yksi riitautus, joka koskee palvelutyön johtajan virkaa. Riitautuksista ei käsitelty keskusneuvotteluja kuten oli sovittu, vaan riitautukset palautettiin seurakuntiin selvitettäväksi. Yhden kappalaisen virasta ei pitkän virkavapauden takia tehty viran vakinaisen haltijan kanssa tehtävänkuvausta ja se jäi hänen osaltaan sijoittelematta, asia hoidetaan tässä yhteydessä. Joihinkin tehtävänkuvauksiin sisältyy myös henkilöä koskevia merkintöjä, joita niissä ei kuulu olla. Tehtävänkuvauksia täsmennetään. Lieksan seurakunnassa tehtäville on vielä määriteltävä vaativuuden mukainen peruspalkka ja järjestelmän mukainen peruspalkka euroina. Paikallisneuvottelussa todettiin, että vaativuuden mukainen peruspalkka määritellään tässä yhteydessä. Sopimuksen mukainen järjestelyerä (0,8 % marraskuun 2007 palkkasummasta), joka on käytettävissä alkaen, on n. 553 euroa. Sopimuksen perusteella muita varoja ei ole käytettävissä. Järjestelyerä on kokonaan käytettävä ja kohdennettava nimetyille yksittäisille työntekijöille painottamalla alarajan umpeen kuromista ja tehtävän vaativuutta. Yleiskorotusta (kaikille tulevaa palkankorotusta) ei sopimuksiin sisälly. Niille työntekijöille, joiden peruspalkka jäi alle vaativuusryhmän vähimmäistason, on alkaen maksettu enintään 50, jotta vähimmäistaso saavutettaisiin. Tämä erä ei vähennä järjestelyerää. Järjestelyerästä tarvitaan vielä n. 156 euroa, jotta kaikki vaativuusryhmän alarajan alapuolella olevat palkat saadaan alarajaan. Kuukausipalkkaisille kausityöntekijöille laaditaan tehtävänkuvaukset ja määritellään maksettava peruspalkka. Todettiin, että asiasta on alustavasti neuvoteltu ja sovittu tämän neuvottelun valmistelusta. Käsittelyn pohjana on taloustoimistossa laadittu ehdotus.

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 2. VAATIVUUDEN MUKAISEN JA JÄRJESTELMÄN MUKAISEN PERUSPALKAN MÄÄRÄÄMINEN 1. Hyväksyttiin joidenkin muutosten jälkeen yksimielisesti liitteeseen 1 kirjatut vaativuuden mukaiset peruspalkat. Koska kellään läsnä olevalla luottamusmiehellä ei ole valtuuksia neuvotella kiinteistöpäällikön palkkauksesta, asian ratkaisee kirkkoneuvosto. 2. Erityiset perusteet vaikuttavat järjestelmän mukaiseen peruspalkkaan. Hyväksyttiin seuraavat erityiset perusteet: palvelutyön johtaja palkkio tehtävään sidotusta atk- tuesta 222,00 seurakuntapastori II palkkausjärjestelmän muutoksesta johtuva erityinen peruste 85,22 kiinteistöpäällikkö palkkio tehtävään sidotusta atk- tuesta 222,00 diakonissa työhön liittyvä väkivallan uhka 20,00 diakoni työhön liittyvä väkivallan uhka 20,00 Erityisistä perusteista aiheutuvaa lisärahoitusta tarvitaan 103, Hyväksyttiin joidenkin muutosten jälkeen yksimielisesti liitteeseen 1 kirjatut järjestelmän mukaiset peruspalkat 3 ALARAJAN UMPEENKUROMISVARAN KÄYTTÄMINEN Hyväksyttiin yksimielisesti liitteeseen 1 kirjattu alarajan umpeen kurominen Tarkoitukseen oli käytettävissä enintään 50,00 tehtävää kohti. Umpeen kuromiseen tarvitaan yhteensä 375,52. Umpeen kurominen ei vähennä palkkausjärjestelmäerää. 4 PALKKAUSJÄRJESTELMÄERÄN KÄYTTÄMINEN Lieksan seurakunnan palkkausjärjestelmäerä, mikä johdetaan marraskuun 2007 palkoista, on 553, josta alarajan umpeen kuromiseen tarvitaan 156,16. Muuhun järjestelyyn jää käytettäväksi 396,84. Neuvottelun jälkeen sovittiin yksimielisesti, että alarajan umpeen kuromiseen ja vaativuuden mukaisen palkan tavoittamiseen tarvitaan yhteensä 900,00. Kun käytettävissä sopimuksen mukaan on vain 553,00, lisärahoituksen tarve on 347,00, jos esillä oleva järjestely toteutetaan kerralla. Sovittiin yksimielisesti, että palkkauksen kokonaisjärjestely toteutetaan käyttämällä palkkausjärjestelmäerän 553,00 lisäksi 450,00 eli yhteensä 1003,00 seurakunnan palkkausjärjestelmän kokonaisuudistukseen. Muussa tapauksessa seuraava sopimuksen mukainen järjestelyerä 0,6 % saadaan käyttöön vasta vuoden kuluttua.

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 5 PALVELUTYÖN JOHTAJAN SEPPO APAJALAHDEN TEHTÄVÄN SIJOITTELUSTA TEHDYN RIITAUTUKSEN RATKAISEMINEN Keskustelun jälkeen palvelutyön johtajan siirtäminen alkaen vaativuusryhmään 602 hyväksyttiin yksimielisesti. Muutos perustuu pitkään erikoistumiskoulutukseen. Todettiin, että liitteenä oleva JUKO ry:n luottamismies Merja Nuutisen tekemä sijoittelua koskeva riitautusasia on tullut loppuun käsitellyksi. 6 TEHTÄVIEN VAATIVUUDEN KESKINÄINEN VERTAILU JA SIITÄ JOHTUVA JOIDENKIN SIJOITELUJEN MUUTTAMINEN Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti tehdä alkaen sijoittelua koskevat seuraavat muutokset: kappalaiset siirretään vaativuusryhmään 602, kappalaisen virka edellyttää pastoraalitutkinnon mukaista erikoistumiskoulutusta. seurakuntapuutarhuri siirretään vaativuusryhmään 502, siirto perustuu tehtävien vaativuuden keskinäiseen vertailuun kiinteistötyöntekijä (65%) siirretään vaativuusryhmään 401, siirto perustuu tehtävien vaativuuden keskinäiseen vertailuun vahtimestari (73%) ja vahtimestari (31 %) siirretään vaativuusryhmään 401, siirto perustuu tehtävien vaativuuden keskinäiseen vertailuun 7 NIMIKEMUUTOKSET Keskustelun jälkeen sovittiin, että kanslistin virkanimike muutetaan toimistosihteeriksi. Keskustelun jälkeen sovittiin, että toimistosihteerin virkanimike muutetaan taloussihteeriksi. Asiasta päättää kirkkovaltuusto. 8 KOULUTTAUTUMISEN HUOMIOIMINEN Keskusteltiin kouluttautumisen tukemisesta ja sen vaikutuksesta palkkaukseen. Todettiin, että työantaja suosii omaehtoista kouluttautumista ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan ottamaan lisääntyneen ammattitaidon huomioon tehtävien järjestelyssä. Seurakunnan järjestämällä koulutuksella pyritään tehtävän edellyttämän ammattitaidon ylläpitämiseen. 9 NEUVOTTELUTULOKSEN ESITTÄMINEN KIRKKONEUVOSTON HYVÄKSYTTÄVÄKSI Palkkasumma oli n /kk. Jos neuvottelun tulos pannaan täytäntöön kerralla, palkkasumma kasvaa n /kk, mikä

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) on n. 2 %. KirVESTES:n mukaisesta rahoituksesta puuttuu n. 450 /kk. Yksimielinen neuvottelutulos päätettiin esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti. Talousjohtaja: päättää 1. kiinteistöpäällikkö Heikki Nevalaisen palkasta 2. hyväksyy muutoin syntyneen neuvottelutuloksen liitteen mukaisena 3. toteaa, että vuoden 2008 talousarvion palkkasummaan on laskettu 5 %:n korotusvaraus Tiedoksi: Lisätietoja: Järjestöjen luottamusmiehet Asianosaiset/tieto omasta palkasta Palkkahallinto Talousjohtaja talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 82 ESITYKSEN TEKEMINEN PIELISENTIE 62:SSA OLEVAN HUONEISTON JA AUTOTALLIPAIKAN MYYMISESTÄ Seurakunta on valmistelemassa kirkkoneuvoston määräyksestä Pielisentie 62 C 32 osakehuoneiston ja autotallipaikan nro 8 myymistä. Lieksan Lehdessä on ja julkaistu myynti-ilmoitus: Osakehuoneiston ja autotallipaikan myynti Lieksan Pielisentiellä Lieksan seurakunta tarjoaa kilpailun perusteella ostettavaksi hissitalon toisessa kerroksessa, osoitteessa Pielisentie 62 C 32, Lieksa, sijaitsevan osakehuoneiston (osakkeet ) ja väliseinättömän autotallipaikan (osakkeet ). Avara ja valoisa läpitalon huoneisto, jonka koko on 78,5 m2, käsittää 3 huonetta, keittiön ja saunan. Lasitettu parveke avautuu sisäpihalle lounaaseen. Talossa on uima-allas. Huoneisto on tyhjä ja se myydään nykyisessä kunnossa. Myyntipäätöksen tekee kirkkovaltuusto, minkä takia seurakunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, jos kauppahinta ei ole hyväksyttävissä. Kirjalliset sitovat tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteeseen Lieksan seurakunta, Taloustoimisto, Mönninkatu 13, Lieksa, varustettuna merkinnällä Pielisentie 62. Huoneistoa esitellään ja klo paikan päällä. Tarjousasiakirjan saa esittelytilaisuudessa tai sen voi tilata suoraan seurakunnan toimistosta puh Lieksassa Lieksan seurakunta Tarjouskilpailun tulos esitellään kokouksessa. tekee esityksen kirkkovaltuustolle osakehuoneiston ja autotallipaikan myymisestä. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 83 ESITYKSEN TEKEMINEN MÄÄRÄALAN MYYMISESTÄ ARI LEHTIMÄELLE Liite 2 Helsinkiläinen kirvesmies Ari Lehtimäki on halukas (kirkkoneuvostolle osoitettu sähköposti ) ostamaan Lieksan kaupungin Lieksan kylässä Rauhalan tilalla RN:o 108:47 (kiinteistötunnus ) sijaitsevan n m2:n suuruisen määräalan euron kauppahinnasta. Määräala sijaitsee Pudasjärven rannalla ja muodostaa Rauhala-Lukkarilan ranta-asemakaavan rakennuspaikan nro Määräala on merkitty maastoon metallipaaluilla eikä sillä ole rakennuksia. Kartta liitteenä. Lehtimäen kanssa on alustavasti sovittu, että määräala saa osalukunsa mukaisen osuuden emätilan osuudesta yhteisiin vesialueisiin ei kuitenkaan koskiin eikä muihin yhteisiin tai erityisiin etuuksiin. Määräalaan ei kohdistu kiinteistökiinnityksiä ja se myydään rasitteista ja rasituksista vapaan. Määräalasta muodostettava tila saa oikeuden ennestään olevaan tiehen kartan osoittamaan paikkaan. Asiakirjoihin liitetään kauppahinnan riittävyydestä asiantuntijalausunto. Talousjohtaja: tekee kirkkovaltuustolle esityksen määräalan myymisestä kirvesmies Ari Lehtimäelle (neljätoistatuhatta) euron hinnalla. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi.

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 84 AILA KÄRKKÄISEN KESÄMÖKKITONTIN VUOKRA-AJAN JATKAMINEN Aila Kärkkäinen pyytää, että hänelle vuokratun kesämökkitontin vuokrasopimusta jatketaan viidellä vuodella. Nykyinen vuokrasopimus päättyy ja vuosivuokra on ollut 340,00 euroa. Tontti sijaitsee Lieksan kaupungin Viekin kylässä Pekka Turusen lahjoitusomaisuuteen kuuluvalla Turulan tilalla RN:o 13:41 ja sen koko on n m2. Määräala muodostaa Rauhala-Lukkarilan ranta-asemakaavan rakennuspaikan 1.8, joka on merkitty maastoon metallipaaluilla. n määrittelemä tontin myyntihinta on n euroa, mistä johdettu vuosivuokra (4 %) on n. 530 euroa. Pekka Turusen lahjoitusomaisuuden hoitotoimikunta on tietoinen hakemuksesta ja on käsitellyt alustavasti asiaa. Hoitoto9imikunta ehdottaa vuosivuokraksi 380,00 euroa. Talousjohtaja: päättää uudistaa vuokrasopimuksen viideksi vuodeksi alkaen ja määrää vuosivuokraksi 380,00 euroa. Muut vuokraehdot ovat tavanomaiset. Tiedoksi: Lisätietoja: Aila Kärkkäinen Juha Myllynen Taloustoimisto (sopimus) talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 85 APURAHAN MYÖNTÄMINEN PEKKA TURUSEN RAHASTON VAROISTA VIEKIN TURUSTEN SUKUKIRJAN LAATIMISKULUIHIN Pastori Pirkko Leivonniemi on anonut :n apurahaa Viekin Turusten sukukirjan laatimiskuluihin. Sukukirjaan sisältyvät myös Pekka ja Olga Turunen, joiden testamenttivaroista lahjoitusrahasto on perustettu. Turusen rahaston hoitotoimikunta : Päätettiin myöntää lahjoitusrahastosta euroa pastori Pirkko Leivonniemelle Turusten sukukirjan laatimiskuluihin. Esitetään päätös kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Talousjohtaja: hyväksyy lahjoitusrahaston esityksen. Tiedoksi: Lisätietoja: Pirkko Leivonniemi Pekka Turusen rahaston hoitotoimikunta/juha Myllynen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

21 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 86 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE Liite 3 Seurakunta ostaa työterveyshuollon palvelut Lieksan kaupungin terveyspalvelukeskukselta. Toimintasuunnitelma on päivitetty vuosille Työympäristötoimikunta antaa lausunnon suunnitelmasta Talousjohtaja: hyväksyy päivitetyn työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille Tiedoksi: Työympäristötoimikunta/Henkilökunta Sirkka Frondelius Taloustoimisto Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

22 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 87 VUOSILOMASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Liite 4 Tuomiokapituli hyväksyy kirkkoherran vuosilomasuunnitelman, kirkkoherra hyväksyy papiston vuosilomasuunnitelman. hyväksyy muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomasuunnitelman. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden ehdotukset on sovitettu työaloittain seurakunnan vuosilomasuunnitelmaksi. Menettely ei poikkea aikaisemmista vuosista. Lomien ajankohtien muuttamisesta ja suunnitelmassa vahvistumattomien lomien antamisesta päättävät oman henkilöstönsä osalta kirkkoherra ja talousjohtaja. Vuosilomasuunnitelma julkaistaan sisäisenä tiedotteena intranetsivuilla. Lomasuunnitelmaa päivittää kanslisti Meeri Mikkonen. Lomavuorojen järjestelyssä noudatetaan aikaisemmin omaksuttua käytäntöä. Talousjohtaja: vahvistaa toimivaltansa mukaisesti vuoden 2008 vuosilomasuunnitelman ja kirjaa suunnitelman muilta osin tiedoksi. Tiedoksi: Henkilökunta/Ilmoitustaulu Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kirkkoherra Hannu Juntunen

23 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 88 HEIMO KASKI KONSERTTI LIEKSAN KIRKOSSA Bassobaritoni Antti Soininen järjestää syksyllä 2008 Tribute Heimo Kaski konserttikiertueen Pohjois-Karjalassa. Kiertueen tarkoituksena on tehdä kunnianosoitus Pielisjärvellä syntyneelle maakunnan säveltäjälle. Konserttiin liittyy paljon oheistapahtumia ja Heimo Kasken elämäntyön esilletuomista myös eri tavoin. Kiertueen ensimmäinen, avauskonsertti, on aiottu pitää Lieksan kirkossa keskiviikkona Tilaisuuteen on tarkoitus kutsua mm. kulttuuriministeriön edustaja, maaherra, maakuntajohtaja, Heimo Kasken perikunnan edustajia sekä muita maakunnan vaikuttajia. Kiertueen pääjärjestelijä Jukka Tuunanen (Mainostoimisto Donner&Bliz Oy) anoo, että he saisivat ko. päivän Lieksan kirkon konserttia varten käyttöönsä. Avauskonserttiin on vapaa pääsy ja halukkaat hänen mukaansa voivat ostaa 10 euron hintaisen ohjelmalehtisen. Päätösesitys: Kirkkoherra: ei peri korvausta kiertueen pääjärjestelijältä Heimo Kasken konsertista, mutta edellyttää, että ko. konserttiin halukkaille on kuitenkin vapaa pääsy. Tiedoksi: Jukka Tuunanen Kirkkoherranvirasto/tilavaraukset Lisätietoja: kirkkoherra Hannu Juntunen

24 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 89 KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN SEPPELTEN LASKIJAT LIEKSAN JA VIEKIJÄRVEN SANKARIHAUDOILLE Sunnuntaina vietetään kansallista veteraanipäivää. Talvi- ja jatkosodassa kaatuneita omaisiamme on ollut tapana muistaa seppeleen laskulla sankarivainajiemme hautamuistomerkillä. Seppelten laskuun ovat osallistuneet Lieksan kaupunki, Lieksan seurakunta ja Lieksan ortodoksinen seurakunta yhdessä. Lieksan kaupungin edustajina seppelpartioon Lieksaan on nimetty Leena Vallius ja Kaija Öystilä (varalla Maija Riikonen) sekä Viekiin Ahti Kiiskinen ja Arja Kiiskinen. Kaupungin tervehdyksen Lieksan kirkossa klo 14 alkavassa Veteraanipäivän konsertissa esittää kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Kähkönen. Kirkkoherra: valitsee seppelten laskijat Lieksan sankarihaudalle. Viekin sankarihaudalla seurakunnan edustajina voisivat olla Ahti Kiiskinen ja Arja Kiiskinen. Tiedoksi: Lisätietoja: Asianosaiset Lieksan kaupunki kirkkoherra Hannu Juntunen

25 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 90 SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI KIRJANPIDOSTA 1 3/2007 Talousjohtaja: kirjaa raportin tiedoksi. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

26 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 91 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 92 JÄSENTEN ALOITTEIKSI TARKOITETTUJEN ASIOIDEN KIRJAAMINEN Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkun asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. n kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin. (KJ 9:2). Puheenjohtaja: Kirjataan jäsenten suullisesti esittämät asiat.

27 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 93 ILMOITUSASIAT Puheenjohtaja: Luottamushenkilöllä on oikeus saada viranomaiselta tietoja sekä nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. KL 25:8 Esitän, että seuraavat asiat saatetaan tiedoksi: 1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet : Kansallinen veteraanipäivä 13: Kirkon vastuullisen sijoittamisen kysely 14: Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä : Kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi 16: Meidän kirkko. Osallisuuden yhteisö-strategia 2. Suomen ev.lut. kirkon ulkoasiain osasto: : Suositus; seurakuntien talousarviomäärärahat kirkon lähetysjärjestöille. 3. Kirkon työmarkkinalaitos : Talous- ja henkilöstöhallinnon työnantajaviran ja sen haltijan palkkaus. 4. Lieksan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta : Leena Kokkosen aloite, Lieksa-kassi. 5. Lieksan kaupunki : Asemakaavan muutos vireillä. 6. Lieksan kaupunki : Naapurien kuuleminen Lieksan Teollisuuskylä Oy- Lieksa Development Agency Ltd:n poikkeamis- ja rakennuslupaan. 7. As Oy Lieksan Urheilukatu 7, Varsinainen yhtiökokous FCG Efeko: Seurakunnan talousarvio koulutus Helsingissä ja Tampereella. 9. Securitas Systems Oy : Nimenmuutos huhtikuun aikana. Uusi nimi Niscayah Oy. 10. P-K:n Maanmittaustoimisto : Toimitusasiakirja lohkomisesta Törmälä 5:59 tilasta Viekissä.

28 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) 94 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, - Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa Postiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa Telekopio: Sähköposti:

29 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) Pykälät Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sepänkatu 2 A, 3. krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät - Hallintovalitus, pykälät - Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion tuomiokapituli, pykälät - Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio Postiosoite: PL 42, Kuopio Telekopio: Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät - 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, Helsinki) Telekopio: Sähköposti:

30 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden

31 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (31) lähettämisestä. Lisätietoja Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 82 euroa ja markkinaoikeudessa 204 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 95 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) KOKOUSAIKA Maanantai klo 15.00 17.37 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo, neuvotteluhuone Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 31 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2006 1 (27) 28.3.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2006 1 (27) 28.3.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2006 1 (27) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 15.48 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Seppo Pulkkinen Ahti

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 ASIALISTA 8 / 2009 Sivu 181 Kokouksen avaus 3 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 183 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3

Lisätiedot

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 2/2014 KOKOUSAIKA Torstai 30.1.2014 klo 17:30, kahvi klo 18 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 21 22 23 24 25 26 27 28 Vammalan seurakuntatalo Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

HEINÄVEDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA torstai 6.2.2014 klo 16.30-17.30 KOKOUSPAIKKA kirkonkylän seurakuntakoti, Vahvalahdentie 17, 79700 Heinävesi SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Helge Itkonen, pj x VARAJÄSENET Martti

Lisätiedot

aikuistyön sihteeri, 4 ajan

aikuistyön sihteeri, 4 ajan IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: Tiistai 8.2.2011 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Haavisto Mirjami varajäsen (Mansoniemi Juha) Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO. Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18.

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO. Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18. LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18.00) Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Mika Arola Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 40 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

N:o 3/2012. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 3/2012. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 3/2012 KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.3.2012 klo 16, kahvi klo 15.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 38 39 40 41 1 42 2 43 44 45 3 46 47 4 48 5 49 6 50 7 51

Lisätiedot