Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 147 Työjärjestyksen hyväksyminen 148 Laajakaistahanke osa 1/loppuraportti 149 Veej jakaja ry/leader -kuntaraha ohjelmakaudelle Kuntalaisaloite/nopeusrajoituksen alentaminen seututiellä 429/Matti Vainio 151 Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsen/eron myöntäminen Tuomo Rämälle ja esitys uuden jäsenen valinnasta 152 Puukonsaaren lauttaliikenne/ennakkomaksu 153 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/veisto Oy 154 Veisto Oy:n Kissakosken sahan puukenttäalue ym. vastaavat hankkeet/ poistosuunnitelman hyväksyminen 155 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/etelä-savon pelastuslaitos 156 Ostotarjouksen hyväksyminen/rakennusliike Valkia Oy 157 Talousarvion 2014 raamit 158 Ilmoitusasiat 159 Urmaslahden pohjoisen LV-alueen rakennustöiden suorittaminen 160 Kunnanjohtajan informaatioasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen, pj. Sigita Herrala saapui Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Oinonen Risto Pesonen Seija Väisänen Muut läsnäolijat: Heidi Honkanen kunnanvaltuuston pj. Ari Kämppi kunnanvaltuuston I vpj. Juhani Manninen kunnanvaltuuston II vpj. Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä 145 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 146 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Risto Pesonen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Pepe Hölttä Risto Pesonen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pöytäkirjan nähtävänäpito Heli Rummukainen Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall / 147 Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

4 Kunnanhallitus LAAJAKAISTAHANKE OSA 1/LOPPURAPORTTI Khall / 148 Mikkelin Puhelin Oy on toimittanut liitteenä 1 olevan Hirvensalmen Liite 1 kunnan laajakaistahankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportin. Kunnanhallitus hyväksyy raportin.

5 Kunnanhallitus VEEJ JAKAJA RY/ LEADER-KUNTARAHA OHJELMAKAUDELLE Khall / 149 Veej jakaja ry on maaseudun kehittämisyhdistys ja ns. maaseudun paikallinen toimintaryhmä. Yhdistyksen toimintaryhmästatus perustuu maa- ja metsätalousministeriön ja yhdistyksen väliseen sopimukseen Leader - toimintatapaan perustuvasta maaseudun ohjelmaperusteisesta kehittämisestä ohjelmakaudella Veej jakaja ry:n jäsenkunnat Pieksämäki, Kangasniemi, Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju ja Puumala ovat toimineet ohjelmatoteutuksen osarahoittajina yhteensä eurolla. Ohjelman kokonaisrahoitus on ollut euroa. Veej jakaja ry on toukokuun loppuun mennessä päätöksillään sitonut käytännössä koko ohjelmakauden hanketoimintaan kohdennettavissa olleet varat. Veej jakaja ry on valmistellut ohjelmakaudelle kuuden kunnan (Pieksämäki, Kangasniemi, Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju, Puumala) alueen kattavan maaseudun paikallisen kehittämisohjelman, jolla haemme maaseudun paikallisen toimintaryhmän statusta myös tulevalle ohjelmakaudelle. Ohjelman kokonaiskustannukset ovat 9,23 miljoonaa euroa ja tavoitteellinen rahoitusrakenne seuraava: hanketoimijoiden omarahoitus 3,25 miljoonaa euroa, Euroopan Unionin maaseuturahaston tuki 2,7 miljoonaa euroa, maa- ja metsätalousministeriön kansallinen tuki 2,1 miljoonaa euroa ja alueen kuntien tuki 1,2 miljoonaa euroa. Uuden kehittämisohjelman kustannukset ja rahoituspohja noudattaa edellisen kauden kaavaa, eli jäsenkuntien rahoitus on edelleen 13 % kokonaisrahoituksesta. Maaseudun paikallisen kehittämisohjelman kokonaisrahoituksesta Veej jakaja ry:n kuuden jäsenkunnan osuus on ollut edellisellä ohjelmakaudella 13 %, Euroopan Unionin 29 %, Suomen valtion 23 % ja hanketoteuttajien omarahoitusta 35 %. Maa- ja metsätalousministeriö valinnee toimintaryhmät vuoden 2014 alkupuolella, kuitenkin viime kädessä aikataulut riippuvat unionitason päätöksentekoaikatauluista.

6 Kunnanhallitus Liite 2 Hirvensalmen kunnan osuudeksi esitetään liitteen 2 mukaisesti seuraavaa: v v v v v v v Koko ohjelmakaudelle yhteensä Kunnanhallitus hyväksyy Veej jakaja ry:n esittämän liitteen 2 mukaisen kuntarahalaskelman.

7 Kunnanhallitus KUNTALAISALOITE/NOPEUSRAJOITUKSEN ALENTAMINEN SEUTUTIELLÄ 429/ MATTI VAINIO Khall / 150 Matti Vainio (yhteyshenkilönä) sekä 19 muuta henkilöä ovat jättäneet Pohjois-Savon ELY-keskukselle aloitteen nopeuden laskemisesta tiellä nro km/h Ripatintiestä etelään sijaitsevan tihentymän kohdalta joko Vuorentie tai Nipputien liittymään saakka. Liite 3, 4 Aloitteentekijät perustelevat aloitetta mm. runsaalla raskaan liikenteen kuljetusten määrällä, kevyen liikenteen järjestelyjen puuttumisella sekä heikolla näkyvyydellä ko. tieosuudella. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä 3. Pohjois-Savon ELY-keskus on vastannut aloitteen tekijöiden yhteyshenkilölle, etteivät he katso tarpeelliseksi muuttaa nopeusrajoitusta seututiellä 429 esittämällänne kohdalla. Olosuhteet tai liikennemäärät eivät poikkea muista Etelä-Savon seututeistä, joilla käytetään taajaman ulkopuolella yleisnopeusrajoitusta. Vastaus on kokonaisuudessaan liitteenä 4. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

8 Kunnanhallitus MIKKELIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN JÄSEN Khall 27/ Hirvensalmen kunta on jäsenenä Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:ssä. Mikkelin Musiikkiopisto pyytää kuntaa tekemään kannatusyhdistyksen vuosikokoukselle esityksen hallituksen jäsenestä ja varahenkilöstä toimikaudeksi Hirvensalmen kunnan edustajana Musiikkiopiston Kannatusyhdistyksen hallituksessa on vuosina ollut Tuomo Rämä ja varalla Kari Kiviniemi. Kunnanhallitus tekee esityksen hallitukseen valittavasta jäsenestä ja varajäsenestä Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistyksen vuosikokoukselle. Kunnanhallitus esittää Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistyksen vuosikokoukselle, että Hirvensalmen kunnan edustajaksi Musiikkiopiston hallitukseen vuosiksi varsinaiseksi jäseneksi valitaan Tuomo Rämä ja varajäseneksi Kari Kiviniemi. Khall / 151 Tuomo Rämä on kirjeellään pyytänyt eroa Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Kunnanhallitus tekee esityksen hallitukseen valittavasta jäsenestä Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistyksen vuosikokoukselle. Keskustelun aikana Seija Väisänen ehdotti varsinaiseksi jäseneksi Markku Kivisaarta. Sigita Herrala puolestaan ehdotti varsinaiseksi jäseneksi Pepe Hölttää. Jukka Manninen esitti varajäseneksi Kari Kalkasmaata. Puheenjohtaja totesi, että on tehty useampia ehdotuksia varsinaisesta jäsenestä, joten täytyy suorittaa äänestys. Äänestystavaksi hän esitti lippuäänestystä. Esitys hyväksyttiin. Ääntenlaskijoiksi valittiin Pepe Hölttä ja Risto Pesonen. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: Markku Kivisaari sai 5 ääntä, Pepe Hölttä 2 ääntä.

9 Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen. Kunnanhallitus esittää Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistyksen vuosikokoukselle jäseneksi Markku Kivisaarta. Varajäseneksi valittiin Kari Kalkasmaa.

10 Kunnanhallitus PUUKONSAAREN LAUTTALIIKENNE/ENNAKKOMAKSU Khall / 152 Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Puulan lauttaliikenne tiekunnan avustushakemuksen siten, että Hirvensalmen kunnan avustuksen määräksi 50 % omarahoitusosuudesta ELY:n päätöksen mukaisesti. Omarahoitusosuuden enimmäismäärä on enintään 50 % tai euroa hankkeelle hyväksytyistä kuluista. Puulan lauttaliikenne tiekunta anoo päivätyllä asiakirjalla kunnalta ennakkomaksuna Puukonsaaren lauttaliikenteen perustamisinvestointeihin myönnetystä avustuksesta. Kunnanhallitus hyväksyy esityksen ja myöntää ennakkomaksuna

11 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ VEISTO OY Khall / 153 Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Hirven salmen kunnan ja Veisto Oy:n ja Koskisen Oy:n välisen aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on toteuttaa ympäristön parantamiseen ja sen ohessa tukkien varastointi- ja lajittelualueen kunnostamiseen liittyviä toimia ja valtuuttanut kunnanhallituksen tekemään Veisto Oy:n kanssa vuokrasopimuksen kunnan rakentamista rakenteista aiesopimuksen mukaisesti. Vuokra-aika on 10 vuotta. Liite 5 Liitteeseen 5 on valmisteltu vuokrasopimus yllä mainittuun aiesopimukseen liittyen. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan vuokrasopimuksen.

12 Kunnanhallitus VEISTO OY:N KISSAKOSKEN SAHAN PUUKENTTÄALUE YM. VASTAAVAT HANK- KEET / POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Khall / 154 Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Hirven salmen kunnan ja Veisto Oy:n ja Koskisen Oy:n välisen aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on toteuttaa ympäristön parantamiseen ja sen ohessa tukkien varastointi- ja lajittelualueen kunnostamiseen liittyviä toimia ja valtuuttanut kunnanhallituksen tekemään Veisto Oy:n kanssa vuokrasopimuksen kunnan rakentamista rakenteista aiesopimuksen mukaisesti. Vuokra-aika on 10 vuotta. Hanke valmistuu vuoden 2013 aikana. Hallintosäännön 5 luvun 44 mukaan suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy kunnanvaltuusto. Taloustoimistossa on valmisteltu poistojen tapahtuvan 10 vuoden aikana vuotuisina tasapoistoina. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan omistuksessa oleva Veisto Oy:n Kissakosken sahan kentälle tehtävä laajennusinvestointi poistetaan 10 vuoden aikana vuotuisina tasapoistoina. Samalla esitetään vahvistettavaksi myös muiden vastaavien hankkeiden poistosuunnitelmaksi 10 vuoden tasapoisto.

13 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS Khall / 155 Hirvensalmen kunta vuokraa Etelä-Savon Pelastuslaitokselle kunnan omistamia tiloja paloasemalta ja öljyntorjuntavarastosta vuokrasopimuksen liitteen mukaisesti. Tilat vuokrataan palo- ja pelastuslaitoksen käyttöön. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Liite 6 Vuokrasopimus liitteineen on liitteenä 6. Kunnanhallitus hyväksyy vuokrasopimuksen.

14 Kunnanhallitus OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN/ RAKENNUSLIIKE VALKIA OY Khall / 156 Rakennusliike Valkia Oy on lähestynyt kuntaa ja jättänyt liitteen 7 mukaisen ostotarjouksen Hirvensalmen kunnan keskustassa sijaitsevasta n m2 määräalasta , kortteli 16, tontti 2. Liite 7, 8 Kauppahinta on tarjouksen mukaan Liitteenä 8 on kaavakartta alueesta. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 7 mukaisen ostotarjouksen ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että oikeuttaa kunnanhallituksen tekemään lopullisen kaupan edellä mainituilla ehdoilla ja päättämään muista kaupan ehdoista.

15 Kunnanhallitus TALOUSARVION 2014 RAAMIT Khall 157/ Talousarvion laadinnan ohjeeksi on hallintokunnille laadittu kehysbudjetti. Käyttötalousmenojen osalta pohjana on käytetty kuluvan vuoden talousarviota ja arvioitua talousarvion toteutumista. Kuluvaa syksyä ja tulevaa vuotta näyttää edelleenkin hallitsevan epävarmuus. Euroalueen ongelmat jatkuvat. Viime päivinä ovat myös uutiset yritysten yt-neuvotteluista ja lomautuksista lisääntyneet. Epävarmuutta lisää kuntauudistus, jonka seuraavia askelia odotetaan. Valtioneuvoston selonteossa on esitetty selvitys- ja yhdistymiskriteereitä ja mm. kuntatalouden tunnuslukuja. Kuntaliitoselvityksen kynnys ylittyisi, mikäli yhden vuoden tarkastelujaksolla kolme seuraavista neljästä kriteeristä täyttyy: vuosikate, lainanmäärä, kertynyt alijäämä ja tuloveroprosentti. Rakennelain lisäksi ollaan uudistamassa kuntalakia ja valtionosuuslainsäädäntöä. Epävarmuustekijöitä ovat myös valtionosuusleikkaukset 1 mrd. ja tuottavuusvaatimukset, joiden toteutus ei ole täsmentynyt. Kuntatalouden haasteita lisäävät valtiontalouden sopeuttamisvaatimukset, jotka vuonna 2014 näkyvät mm. valtionosuuksien 362 milj. euron leikkauksina. Tälle vuodelle leikkaukset olivat 125 milj. euroa. Myönteinen tekijä on korkotason alhaisuus, eikä merkittävää korkojen nousua ole näköpiirissä. Kuntien vuosikatteiden arvioidaan heikkenevän. Vuonna 2014 verotilitysten arvioidaan kasvavan n. 2 %. Yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan. Yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan myös kuluvana vuonna verrattuna vuoteen Hirvensalmen kunnan määrärahakehyksiä määriteltäessä on arvioitu palkkakustannusten nousuksi 0,5 %. Henkilösivukulut on arvioitu seuraavasti: kuel-maksu 25,0 %, vaelmaksu 19,71 %, työttömyysvakuutusmaksu 1,5 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,7 % ja sotu-maksu 2,04 %. Poistojen muutokset on myös huomioitu. Bruttomääräisiä määrärahoja on kasvattanut vuoden 2013 alusta lukien toteutettu sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Hankkeen johdosta useita lähinnä tukipalveluihin

16 Kunnanhallitus kuuluvien erien ulkoiset kustannukset jäävät kunnalle, joka laskuttaa ne edelleen yhteistoiminta-alueen palvelutuotantoyksiköltä. Vuoden 2013 aikana kasvua on ollut sosiaali- ja terveystoimen, erikoissairaanhoidon ja ensihoidon kustannuksissa. Myös pakolaisten ottaminen kuntaan on vaikuttanut kustannuksiin. Vuoden 2014 talousarviossa on arvioitu terveydenhuoltoon tarvittavien määrärahojen säilyvän kuluvan vuoden toteumaennusteen tasolla. Työllistämishankkeen menot vuonna 2014 ovat euroa ja tulot euroa. Menokehyksessä on huomioitu mm. yksityisteiden peruskorjausten avustaminen euroa, vesiosuuskuntien investointien tukeminen euroa ja omakotitalonäyttelyn järjestämisen nettomenot euroa. Muita uusia toiminnallisia hankkeita kehyksissä ei ole esitetty. Talousarvion laadinnan lähtökohtina ovat, että: - laadukkaat, nykytasoiset peruspalvelut säilyvät ja - kuntatalous on kestävällä pohjalla. Ehdotukseen ei sisälly toiminnan supistuksia, säästötoimia eikä henkilöstön irtisanomisia saati lomautuksia. Alustavan arvion mukaan kunnan verotulot kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vain kiinteistöveron osalta. Yhteisöverojen kertymiseen vaikuttaa yleinen talouskehitys ja yritysten tulosten kehittyminen. Arvio on esitetty tässä vaiheessa nykyisen 19,5 tuloveroprosentin pohjalta. Verotulojen arvioidaan olevan 6,7 milj. euroa ilman veroperusteiden muutoksia. Valtionosuudet tulevat olemaan noin 7,4 milj. euroa edellyttäen, että hallituksen valtionosuusleikkauksen soveltaminen toteutetaan ennakkolaskelmien mukaisena. Kehysbudjetin tavoitteena on, että vuosikate pysyy positiivisena ja sillä voidaan kattaa poistot. Kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä. Liite 9 Liitteenä 9 on talousarvion menokehykset vuodelle 2014 käyttötalousmenojen osalta.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 9 olevan menokehyksen annettavaksi hallintokunnille talousarvion laadinnan perusteiksi. Talousarviossa pidättäydytään uusista nettomenoja aiheuttavista toiminnoista. Talousarvion laadinnan tavoitteena on saavuttaa positiivinen vuosikate, joka kattaa poistot. Tämän johdosta hallintokuntien on kriittisesti arvioitava toimintansa tavoitteita ja taloudellisuutta sekä edistettävä toiminnan tuottavuutta. Lisäksi kunnanhallitus ohjeistaa, että maksuja ja taksoja on nostettava keskimäärin 3-4 %. Päätökset maksujen ja taksojen tarkistamisesta on tehtävä siten, että ne voivat tulla voimaan lukien.

18 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 158/ Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1.Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöspakolaisten vastaanotosta kunnalle aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös vesialueen ruoppauksesta sekä kahden aallonmurtajan ja kahden venelaiturin rakentamisesta Urmaslahdella. 3. Kansaneläkelaitoksen päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

19 Kunnanhallitus URMASLAHDEN POHJOISEN LV-ALUEEN RAKENNUSTÖIDEN SUORITTAMINEN Tekn.ltk Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt urakkatarjousta Urmaslahden pohjoisen LV-alueen rakentamisesta. Tarjouskilpailun vertailuhintana käytetään arvonlisäverotonta kokonaishintaa A + B. A: tie1, ruoppaus, aallonmurtaja, rannan rakentaminen, kävelyväylä laiturille, laiturin maatuki, nuotiopaikka, polttopuukatos, verkkojen selvityspuomi B: betoniponttoonilaiturin rakentaminen (ei sisällä maatukea) Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan tuli tutustua työkohteeseen paikan päällä. Urakoitsija ei voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi. Tarjouksen on oltava voimassa kahden kuukauden ajan tarjouksen viimeisestä sisäänjättöajankohdasta lukien. Rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset tai karsia kokonaisurakkaa osatehtävillä, joista annettu erillishinta tarjouslomakkeella. Tarjous on pyydetty klo15.00 mennessä. Tarjousten avauspöytäkirja, liite nro 4. Tekn.joht. Khall / 159 Liite 10 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Urmaslahden pohjoisen LV-alueen rakennustyön urakoitsijaksi valitaan Vilkonharjun Sora Oy kokonaishintaan ,00, alv 0 % tarjouksen ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Liitteenä 10 on tarjousten avauspöytäkirja. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen, että Urmaslahden pohjoisen LV-alueen rakennustyön urakoitsijaksi valitaan Vilkonharjun Sora Oy kokonaishintaan ,00, alv 0 % tarjouksen ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan.

20 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall / 160 Pöytäkirjaan merkittiin tiedoksi, että kunnanjohtaja esitteli seuraa vat asiat: 1. Taloustilanne Seutufoorumin kokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja seuraavalle 2-vuotiskaudelle. Aiemman käytännön mukaan varapuheenjohtajaa esitetään puheenjohtajaksi. Seuraavalle kaudelle on Hirvensalmen vuoro. Seutufoorumin 1. varapuheenjohtajana toimii nyt Juhani Manninen. 3. Kunnanvaltuusto on päättänyt, ettei kuntaan oteta vuonna 2013 uusia pakolaisryhmiä tai lisää pakolaisia mahdollisesti poismuuttaneiden tilalle. Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa käydään neuvotteluja vuoden 2014 tilanteesta Tilaisuuteen osallistuvat kunnanjohtajan lisäksi Esko Kekkonen, Heidi Honkanen, Juhani Manninen, Pepe Hölttä sekä Risto Pesonen.

21 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seu.raavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät , , 154, , 160 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HVal 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: Pykälät: 159 Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaan: Pykälät: Aika: 30 päivää Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: Pykälät: , , 155 Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49 Kunnanhallitus 18.2.2008 49 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39 Työjärjestyksen hyväksyminen 40 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 104 Työjärjestyksen hyväksyminen 105 Kauppakirjan hyväksyminen/satu Landen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

i.--lâïr,ë* *l-' kñì". tt4 Lautakunta u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z

i.--lâïr,ë* *l-' kñì. tt4 Lautakunta u^'w fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z HRVENSALMEN KUNTA 230 Aika klo 16.10-17.20 Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Sigita Herrala Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 144 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 146 Työjärjestyksen hyväksyminen 147 Urmaslahden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 142. Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Kunnanhallitus 142. Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 142 Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen, Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Eija Karjalainen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2014 KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 136 Toimielinten pöytäkirjat 137 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot