Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano 98 Lausuntopyyntö itä-suomen hallinto-oikeudelta/ Hirvensalmen kunnan 150-vuotis historian kirjoitus 99 Junnankujan kvl välillä pl 618-Keskustie rakennustyöt 100 Lausuntopyyntö Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille Eron myöntäminen Raija Väisäselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä/uuden jäsenen valitseminen 102 Edustajien nimeäminen maakuntaliiton vuoden 2016 toiminta ja talous-tilaisuuteen 103 Vuokrasopimuksen tarkennuksen hyväksyminen Hirel Oy 104 Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen Taksiasema 105 Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen Säilyke Herttua Oy 106 Ilmoitusasiat 107 vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen 2. kerros Säilyke Herttua Oy Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus 139 Aika: klo Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Outi Kiesilä Maritta Mynttinen Susanna Leppänen Muut läsnäolijat: Seija Väisänen kunnanvaltuuston pj. Juhani Manninen kunnanvaltuuston I vpj. Heikki Liukkonen kunnanvaltuuston II vpj. Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä 94 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 95 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Manninen ja Maritta Mynttinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Jukka Manninen Maritta Mynttinen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

3 Kunnanhallitus 140 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 96 / Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Asialistalle lisättiin 107 vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen 2. kerros Säilyke Herttua Oy.

4 Kunnanhallitus 141 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 97 / KuntaL 23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. KuntaL 56 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön.

5 Kunnanhallitus 142 LAUSUNTOPYYNTÖ ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELTA/ HIRVENSALMEN KUNNAN 150-VUOTIS HISTORIAN KIRJOITUS Khall 98 / Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Hirvensalmen kunnanhallitukselta lausuntoa valitukseen, joka koskee Hirvensalmen kunnan 150-vuotis historian kirjoitusta. Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon valituksessa esitetyistä ja vaatimuksista ja perusteluista. Vastaanottajaa kehotetaan lausunnossa ottamaan kantaa erityisesti kunnanhallituksen toimivaltaan ja siihen, onko historiateokselle otettu määräraha kunnan talousarvioon tai asiaa käsitelty muutoin talousarvion yhteydessä. Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on liitteenä 1. Lausunto tulee toimittaa mennessä. Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon: Valituksessa vedotaan siihen, että kunnanjohtaja olisi kiertänyt lakia Julkisista hankinnoista ja ylittänyt toimivaltansa valmistellessaan historiakirjan toteuttamista. Kunnanjohtajan toimivaltaan ja tehtäviin kuuluu päätettäväksi tulevien asioiden valmistelu, valmistelun johtaminen ja päätösesityksen tekeminen. Lakia julkisista hankinnoista ei sovelleta henkilön ottamiseen työsopimus- tai virkasuhteeseen. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan hyväksyessään vuoden 2013 tilinpäätöstä varata tilikauden 2013 ylijäämästä euroa kunnan 150-vuotisjuhlavuoden (2018) tapahtumiin ja historiakirjan toteutukseen. Historiankirjoitus on tarkoitus aloittaa vuonna 2016 ja työhön tarvittava rahoitus edellä mainitun valtuuston osoittaman määrärahan lisäksi otetaan vuosien talousarvioihin. Hankkeeseen on siis olemassa valtuuston tekemällä päätöksellä euron määräraha. Valmistelussa on selvitetty historiakirjan sisällölliset tavoitteet ja laajuus, tuottamistapa, kustannukset ja aikataulutus. Lisäksi on perehdytty kuntahistoriakirjoittamisen tavanomaisiin vaihtoehtoihin ja lähikunnissa lähivuosina toteutettuihin historiakirjahankkeisiin. Historian kirjoituksen ja tutkimuksen luonteen vuoksi on valmistelussa ja siihen liittyvien neuvottelujen pohjalta esittelijä päätynyt esittämään, jonka sittemmin kunnanhallitus ja sivistyslautakunta on päätöksillään hyväksynyt, että historiankirjoitus- ja tutkimustyö toteutetaan työsopimussuhteeseen palkattavan Pia Puntasen toimesta.

6 Kunnanhallitus 143 Kirjoittamisesta aiheutuvat palkka- ja palkkiokustannukset ovat tilaushistoriakeskuksen viimeisimpiä ohjepalkkoja. Hinta-arviot paino- ja taittotyöstä on pyydetty kahdelta toimittajalta. Kunnan hallintosäännön 14 :n mukaan määräaikaisen henkilöstön ottaa se, jolla on oikeus ottaa henkilöstöä ko. tehtäväalueella. Kunnanhallituksen päätös henkilön ottamisesta työsopimussuhteeseen historiankirjoittamiseen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan hankkeen laajuuden ja mittakaavan johdosta. Päätöksen luonne on periaatteellinen ja toimintaa ohjaava. Lopullisen päätöksen henkilöstön ottamisesta ja työsopimuksesta tekee ko. tehtäväalueen esimies, jonka toimivaltaan hallintosäännön 14 :n mukaan asia kuuluu. Liite 1 Kunnanhallitus toteaa, että asian valmistelu ja esittely kuuluu kunnanjohtajan toimivaltaan sekä siitä päättäminen kunnanhallituksen toimivaltaan eikä asia ole muutoinkaan lainvastainen. Edellä olevan perusteella kunnanhallitus katsoo, että valitus tulee hylätä.

7 Kunnanhallitus 144 JUNNANKUJAN KVL VÄLILLÄ PL 618-KESKUSTIE RAKENNUSTYÖT Tekn.ltk 37 Junnankuja on maantieltä 431 alkava kaavatie jota on perusparannettu. Perusparannustyön 1-vaiheen toteutus käsitti kevyenliikenteenväylän rakentamisen korotettuna ajoradasta maantie 431:ltä Koivutien risteykseen sekä sadevesiviemäröinnin rakentamisen tierakenteeseen. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan asettaa Junnankujan perusparannussuunnitelman maantien 429 kohdalta Keskustien risteykseen asti nähtäväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaisesti 14 päivän ajaksi. Suunnitelma oli nähtävänä ja tekninen lautakunta on hyväksynyt Junnankujan perusparannussuunnitelman välillä Hirvensalmentie Keskustie kokouksessaan. Silloin toteutettiin urakan 4:stä osasta kohdat 1-3. Urakoitsijaksi päätettiin esittää kunnanhallitukselle teknisen lautakunnan kokouksessa tarjouskilpailun perusteella Vilkonharjun Sora Oy:tä jonka kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan Takuutarkastus tehdystä osasta on suoritettu Vuoden 2015 suunnitelma on rakentaa perusparannuksen neljäs osio. Työt jakaantuvat vuosille Kaavateiden rakentamiseen ja kunnostamiseen on taloussuunnitelmassa on varattu euroa. Urakkatarjouskilpailutus Junnankujan kevyenliikenteen väylästä välillä pl Keskustie rakennustyöt on tehty ja tarjous tuli toimittaa klo mennessä. Tarjouksia tuli kaikkiaan 2 kpl. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä nro 1. Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle tarjouskilpailun perusteella urakoitsijaksi Vilkonharjun Sora Oy:tä Junnankujan kevyenliikenteenväylän pl Keskustie rakentamisen osalta tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän aikana:

8 Kunnanhallitus esteellisyydestään ilmoitti pj Ahti Lindgren. Ilmoitus hyväksyttiin ja hän poistui asian käsittelyn ajaksi kokouksesta. - Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi lautakunnan valitsemana Ari Kämppi. Khall 99 / Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja valitsee urakoitsijaksi Vilkonharjun Sora Oy:n tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Liite 1 a Tarjousten avauspöytäkirja (Liite 1 a)

9 Kunnanhallitus 146 LAUSUNTOPYYNTÖ VAALIJALAN KEHYSSUUNNITELMASTA VUOSILLE Khall 100 / Vaalijalan kuntayhtymä on pyytänyt lausuntoa Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen 10.6ö2015 hyväksymästä kehyssuunnitelmasta vuosille Kehyssuunnitelma vuosille on esitetty liitteessä 2. Liite 2 Lausunto on pyydetty toimittamaan mennessä. Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa asiaan liittyen.

10 Kunnanhallitus 147 ERON MYÖNTÄMINEN RAIJA VÄISÄSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall 101/ Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut Raija Väisäsen tarkastuslautakunnan jäseneksi. Raija Väisänen hakee eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä päivätyllä kirjeellä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Raija Väisäselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee jäsenen tarkastuslautakuntaan hänen tilalleen.

11 Kunnanhallitus 148 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN MAAKUNTALIITON VUODEN 2016 TOIMINTA JA TALOUS- TILAISUUTEEN Khall 102/ Maakuntaliiton perussopimuksen 29 :n mukaan jäsenkunnille on varattava talousarvion ja -suunnitelman valmistelun yhteydessä tilaisuus esitysten tekemiseen maakuntaliiton toiminnan kehittämiseksi. Vuoden 2016 toimintaa ja taloutta koskeva neuvottelukierros jäsenkuntien kanssa pidetään syyskuun alussa liitteen 3 mukaisesti. Liite 3 Maakuntaliitto pyytää nimeämään tilaisuuteen 2-3 henkilöä. Kunnanhallitus nimeää edustajansa tilaisuuteen. Kunnanhallitus nimesi edustajiksi tilaisuuteen Esko Kekkosen, Pepe Höltän, Risto Pesosen ja Seppo Ruhasen.

12 Kunnanhallitus 149 VUOKRASOPIMUKSEN TARKENNUKSEN HYVÄKSYMINEN HIREL OY Khall 103/ Hirel Oy on vuokrannut Kuusikko nimisellä kiinteistöllä, tunnus ( ) sijaitsevan teollisuushallin betonituotteiden valmistusta varten. Vuokrasopimuksessa sovittiin, että oikeus tilojen hallintaan alkaa käyttökorvauksia vastaan ja, että vuokranmaksu alkaa tai jos tuotanto käynnistyy aiemmin, niin siitä hetkestä alkaen. Lähes välittömästi vuokrasopimuksen hyväksymisen jälkeen Hirel Oy ilmoitti halustaan harjoittaa pienimuotoista rautakauppatoimintaa tiloissa sovittiin, että rautakauppatoimintaa voi harjoittaa 600 euron kuukausivuokraa vastaan. Betonituotteiden valmistuksen viivästymisen vuoksi päävuokrasopimukseen tehtiin väliaikeinen tarkistus, jonka kunnanhallitus hyväksyi Hirel Oy on pyytänyt uutta väliaikaista tarkennusta vuokrasopimukseen tuotannollis-taloudellisiin syihin nojaten. Asiasta on neuvoteltu ja neuvottelutuloksesta laadittu määräaikainen esitys vuokrasopimuksen tarkistamisesta ja sen vaikutuksesta aiesopimuksen mukaiseen kauppahintaan. Liite 4 Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Hirel Oy:n välisen liitteenä 4 olevan luonnoksen vuokrasopimuksen tarkistamisesta.

13 Kunnanhallitus 150 VUOKRASOPIMUSLUONNOKSIEN HYVÄKSYMINEN TAKSIASEMA Khall 104/ Hirvensalmen kunta ja taksiautoilijat ovat laatineet liitteenä 5-9 olevat vuokrasopimusluonnokset koskien Kunnanvirastoon liittyviä ns. postin tiloja karttapiirroksen mukaisesti. Pinta-ala on noin 42 m 2. Vuokra-aika alkaa Liitteet 5-9 Tilat vuokrataan taksiautoilijoiden käyttöön yhteiseksi taksiasemaksi. Kaikki Hirvensalmella toimivat taksit ovat oikeutettuja vuokraa vastaan käyttämään tiloja toimintaansa. Tilojen kokonaisvuokra on alv/kk. Kokonaisvuokra jakautuu tiloja käyttävien taksiautoilijoiden lukumäärän mukaan tasaosuuksin. Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja taksiautoilijoiden väliset vuokrasopimusluonnokset.

14 Kunnanhallitus 151 VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN SÄILYKE HERTTUA OY Khall 105/ Hirvensalmen kunta ja Säilyke Herttua Oy ovat laatineet liitteenä 10 olevan vuokrasopimusluonnoksen koskien Kissakosken tehtaan tiloja vuokraamista karttapiirrosten mukaisesti. Liite 10 Tilat vuokrataan elintarviketuotteiden valmistukseen. Tilan pintaala on noin 160 m 2. Vuokra-aika alkaa Säilyke Herttua Oy jatkaa tiloissa Savumaja K. Nevalaisen toimintaa. Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Säilyke Herttua Oy:n välisen vuokrasopimusluonnoksen.

15 Kunnanhallitus 152 ILMOITUSASIAT Khall 106/ Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Aluehallintovirasto, päätös 46/2015/1/ISAVI ympäristölupapäätös Koskisen Oy 2. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja Pohjois-Savon Ely-keskus, valtionavustuspäätös joukkoliikenne 4. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan pöytäkirja Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja Mikkelin seudun mielenterveysseura ry:n vuosikertomus 2014 ja toimintasuunnitelma vuodelle Tekninen lautakunta, pöytäkirja ja Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Merkittiin tiedoksi.

16 Kunnanhallitus 153 VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN 2. KERROS SÄILYKE HERTTUA OY Khall 107/ Hirvensalmen kunta ja Säilyke Herttua Oy ovat laatineet liitteenä 11 olevan vuokrasopimusluonnoksen koskien Kissakosken tehtaan tiloja vuokraamista karttapiirrosten mukaisesti. Liite 11 Tilat vuokrataan elintarviketuotteiden valmistukseen. Tilan pintaala on noin 95 m 2. Vuokra-aika alkaa Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Säilyke Herttua Oy:n välisen vuokrasopimusluonnoksen.

17 Kunnanhallitus 154 KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall 108/ Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja kertoi talousarvion toteutuman tilanteen saakka. Merkittiin tiedoksi.

18 Kunnanhallitus 155 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 94-98, , 106 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HVal 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: Pykälät: Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaan: Pykälät: Aika: 30 päivää Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: Pykälät: 99, ,107 Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

i.--lâïr,ë* *l-' kñì". tt4 Lautakunta u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z

i.--lâïr,ë* *l-' kñì. tt4 Lautakunta u^'w fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z HRVENSALMEN KUNTA 230 Aika klo 16.10-17.20 Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Sigita Herrala Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49 Kunnanhallitus 18.2.2008 49 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39 Työjärjestyksen hyväksyminen 40 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kunnanhallitus 3 / 2015 Kokousaika 2.3.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat Liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 104 Työjärjestyksen hyväksyminen 105 Kauppakirjan hyväksyminen/satu Landen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot