Yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen analyysin hyödyntäminen kuntarakenteen määri4elyssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen analyysin hyödyntäminen kuntarakenteen määri4elyssä"

Transkriptio

1 Yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen analyysin hyödyntäminen kuntarakenteen määri4elyssä Kooste menetelmän kuvauksesta ja keskeisistä tuloksista Paavo Moilanen, Osmo Salomaa Strafica Oy

2 Työ pähkinänkuoressa Uudenmaan kaaava analyysi: maakunta jaetaan haluauun määrään yhtenäisiä saavuteaavuusalueita, joiden maankäytön toimintojen vuorovaikutukset ja matkojen suuntautuminen on mahdollisimman homogeenista. Työ perustuu keväällä 2011 HSL:n toimesta kehiteayyn saavuteaavuusanalyysimenetelmään, jonka tarkoituksena on mm. määritellä kestävä liikennekaupunki. Työ koostuu ns. RUUTi2- menetelmään ja sen Letoaineistoihin. LiikkumiskäyAäytyminen perustuu HSL:n liikkumistoaumustutkimukseen , jossa Uudenmaan alueella noin asukkaan matkaa MaankäyAöLedot ns. YKR- aineistosta, summaau kilometrin ruutuihin Liikenneverkko ja joukkoliikennelinjasto HSL:n mallijärjestelmästä, johon lisäksi kytkeay ruutuverkko Ennustevuoden 2035 maankäyaö ja liikennejärjestelmä HLJ- suunnitelmasta 2

3 Esimerkki saavute4avuuspinnasta Uudellamaalla 3

4 Menetelmän kulku Tarkastellaan liikkumista matkaryhmiaäin ja kulkutavoiaain kolperäisillä matkoilla asuinruuduista katsoen SaavuteAavuus sitä suurempi, mitä suurempi kohteen maankäyaö ja sitä pienempi, mitä suurempi matka- aika kohteeseen Matkat suuntautuvat vaihtoehtoisiin ruutuihin saavuteaavuuksien suhteessa Matkojen kokonaisjakauma saadaan summaamalla matkaryhmien yli ja painoaamalla kulkutapaosuuksilla 4

5 Kulkutavat ja matkaryhmät Kulkutapoina kävely, polkupyörä, joukkoliikenne ja henkilöauto Kuntarakenteen kannalta olennaisiksi oleteauja matkaryhmiä neljä 1. Työ, kohteena työpaikat 2. Koulu, kohteena koulutusalan työpaikat 3. Päivähoito, kohteena asukkaat 4. Ostosmatkat 5. AsioinL, kohteena julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen, pakollisen sosiaalivakuutuksen, terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden, muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpaikat 5

6 Etäisyyden vaikutus suuntautumiseen matkaryhmi4äin ja kulkutavoi4ain 1.0 Kävely Polkupyörä Etäisyysfunktion arvo Joukkoliikenne Henkilöauto Määräpaikan tyyppi Oma työpaikka Oma koulu Päivähoito Ostospaikka Asiointipaikka Matka aika (min) 6

7 Ryhmi4elyn periaate (ei noudateta kuntarajoja) Tarkasteltaessa ruudun kuulumista eri kunlin täytyy Letää mitkä ruudut kuuluvat mihinkin kuntaan, mikä taas oli tarkasteltavana, mistä seuraa eaä aloitusllanne vaikuaaa lopputulokseen, menetelmä on heurislnen ja menetelmä on iteralivinen RyhmiAely voidaan aloiaaa liiallisella kunlen määrällä Kunnat, joihin kukaan ei halua kuulua katoavat Kymmenen tai parinkymmenen kierroksen jälkeen kuntajako vakiintuu 7

8 Ryhmi4elyn vaiheet 1. Arvotaan lähtöllanteeksi satunnainen kuntajako (voidaan käyaää myös nykyllanneaa tai jotain ehdotusta) 2. Lasketaan saavuteaavuudet kustakin ruudusta kuhunkin ruutuun ja etsitään kullekin ruudulle se kunta, johon suuntautuu matkoja enemmän kuin mihinkään toiseen kuntaan 3. Päivitetään kuntajako 4. Mikäli kuntajako muuaui edelliseen kierrokseen verraauna, palataan vaiheeseen 2 8

9 Ryhmi4elyn määritelty 9

10 1 10

11 3 11

12 6 12

13

14 Ryhmi4elyn kaikkien matkojen perusteella 14

15 Kuntarajoja nouda4eleva yhdistelevä analyysi KunLen vuorovaikutuksen suuntautumista voidaan tarkastella ruutujen sijaan koko kunnan osalta KunLen yhdistäminen perustuu tällöin nykyisiin kuntarajoihin Yhdistelyä voidaan tarkastella ensimmäisen kierroksen suuntautumisen perusteella kaikkien kunlen osalta kerrallaan ja muodostaa jako käsin Tai tehdä yhdistely sarjassa siten eaä liitetään aina se, joka suuntautuu eniten naapuriinsa 15

16 Nykyisten kuntarajojen mukaan yhdistelevä hierarkkinen ryhmi4ely sarjassa, 16

17 Yhdistely 1: Kauniainen suuntautuu eniten Espooseen 17

18 Yhdistely 2: Vantaa suuntautuu eniten Helsinkiin 18

19 Yhdistelyt 3-7: Sipoo, Kerava, Tuusula, Järvenpää ja Pornainen suuntautuvat seuraavaksi eniten Helsinki- Vantaaseen 19

20 Yhdistelyt 8-9: Mäntsälä ja Pukkila suuntautuvat seuraavaksi eniten Helsinki- Vantaa- Kuuma- alueeseen 20

21 Yhdistelyt 9-12: Espoo- Kauniainen, Kirkkonummi ja suuntautuvat seuraavaksi eniten Helsinki- Vantaa- Kuuma- alueeseen 21

22 Yhdistelyt 13-14: Nurmijärvi ja suuntautuvat seuraavaksi eniten Helsingin Seudulle 22

23 Yhdistelyt 15-17: Karjalohja suuntautuu Lohjaan, Hausjärvi Riihimäkeen ja Askola Porvooseen 23

24 Yhdistelyt 18-21: Karkkila, Nummi- Pusula, Porvoo- Askola ja Myrskylä suuntautuvat Helsingin Seudulle 24

25 Yhdistelyt 22-24: Riihimäen seutu suuntautuu Helsingin Seudulle 25

26 Yhdistelyt 25-30: Loviisa, Lapinjärvi, Inkoo, Lohja, Raasepori ja lopuksi myös Hanko suuntautuvat Helsingin Seudulle 26

27 työ- ja laskennallinen suuntautuminen &'()*#+* BCDE CFDE GDE FDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE,%#$%% HIDE HHDE JDE FDE CDE CDE KDE IDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE -).// KGDE BDE LIDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE!%"#*%*#'# KLDE JDE HHDE CKDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE 0*.// IMDE IIDE CDE FDE CJDE FDE CIDE HDE GDE CDE FDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE GDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE 1"23*4526* ICDE IFDE BDE FDE FDE KFDE CDE HDE IDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE IDE FDE MDE IDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE,*<$* CHDE GDE ICDE CDE FDE LDE FDE CDE FDE FDE KDE FDE FDE FDE FDE KKDE KDE KDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE BDE CDE FDE FDE FDE!'2%6% IBDE IKDE IDE FDE IDE CDE IMDE JDE BDE FDE FDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE 7"")"(% CMDE IIDE IDE FDE CDE KDE CFDE IFDE CKDE FDE FDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE JDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE 8526'#.55 IIDE CJDE CDE FDE CDE CDE CFDE GDE KHDE FDE FDE FDE FDE IDE FDE FDE FDE KDE CDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE 9/2#%*#'# CFDE CHDE FDE FDE BDE CDE MDE JDE CBDE CKDE FDE FDE FDE JDE FDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE CIDE IDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE!*2++/#"33* ICDE LDE KBDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE IMDE CDE FDE FDE FDE KDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE IDE FDE FDE FDE FDE 0*"#$*/ CFDE KDE IFDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE ICDE CKDE IDE FDE FDE LDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE IHDE FDE FDE IDE FDE :#+// HDE CDE CKDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE CJDE HDE CMDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE IKDE FDE FDE CMDE FDE ;5#$)5(5 CIDE CKDE CDE FDE IDE CDE BDE GDE CHDE CDE FDE FDE FDE ILDE CDE FDE FDE MDE IDE CDE FDE HDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE 9"++*(% HDE JDE FDE FDE CDE CDE LDE HDE MDE CDE FDE FDE FDE IHDE CGDE FDE FDE LDE CDE FDE FDE CHDE GDE IDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE!%2++*(% KDE KDE CIDE FDE FDE HDE FDE FDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE CMDE KGDE HDE IDE FDE KDE FDE FDE FDE FDE FDE JDE HDE FDE FDE FDE &=6*#+55 CFDE MDE IDE FDE FDE JDE KDE LDE GDE FDE FDE FDE FDE CDE FDE CDE FDE HHDE CFDE CDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE &%")4526* IDE KDE CDE FDE FDE KDE CDE IDE IDE FDE FDE FDE FDE IDE FDE FDE FDE ILDE KBDE IFDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE >**<*35+* JDE LDE CDE FDE FDE KDE IDE IDE HDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE IHDE HJDE KDE IDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE?/..* CDE KDE CDE FDE FDE JDE FDE CDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE KDE JDE CBDE KFDE IDE IGDE FDE FDE FDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE 9/26// IFDE CFDE CDE FDE LDE FDE IDE CDE CDE FDE FDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE LLDE CDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE CCDE GDE FDE FDE IDE FDE IDE IDE HDE IDE FDE FDE FDE BDE IDE FDE FDE IDE FDE FDE FDE KJDE CMDE CDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE ;=2)+=(5 IDE IDE FDE FDE CDE FDE CDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE LDE HDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE IKDE JDE KKDE BDE CKDE FDE FDE FDE FDE FDE?%.*#4526* IDE IDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE CDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE IFDE CDE BDE HGDE CMDE FDE FDE FDE FDE FDE?/6**)% LDE KDE FDE FDE CDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE IGDE CDE CDE IDE JFDE FDE FDE FDE FDE FDE?/<4% JDE KDE CKDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE IDE CDE CDE FDE FDE MDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE JCDE CDE FDE KDE FDE!%24%(/<4% CDE CDE HDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE CDE CDE IDE FDE FDE KDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE KMDE IDE IJDE ICDE FDE 1"33*A9")"(% HDE KDE CHDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE IDE FDE FDE FDE FDE CKDE CKDE FDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE IKDE IJDE FDE FDE FDE >%%)'./2* IDE FDE IDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE KDE CDE CDE FDE FDE CDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE CIDE FDE FDE GJDE KDE &%#+/ FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE FDE CLDE BLDE &'()*#+*,%#$%% -).//!%"#*%*#'# 0*.// 1"23*4526*!'2%6% 7"")"(% 8526'#.55 9/2#%*#'#!*2++/#"33* 0*"#$*/ :#+// ;5#$)5(5 9"++*(%,*<$*!%2++*(% &=6*#+55 >**<*35+* &%")4526*?/..* ;=2)+=(5?%.*#4526*?/6**)%?/<4% 1"33*A9")"(%!%24%(/<4% >%%)'./2* &%#+/ 27

28 Havaintoja suuntautumisesta Vantaa suuntautuu vahvasl Helsinkiin. Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, VihL ja SiunLo suuntautuvat vahvasl Helsingin lisäksi Espooseen Pääkaupunkiseudun mahdollinen yhdistäminen johtaa hyvin vahvaan suuntautumisprosen]in ympäryskunnista (Sipoo, Kirkkonummi, Nurmijärvi, VihL) Kerava, Tuusula, Järvenpää ja Pornainen suuntautuvat keskinäisen vuorovaikutuksen lisäksi vahvasl Pääkaupunkiseudun suuntaan. Helsingin seudun lisäksi omat alueelliset keskukset löytyvät Riihimäeltä, Porvoosta, Loviisasta, Lohjalta, Raaseporista ja Hangosta Osa kunnista suuntautuu melko tasaisesl eri suunlin: SiunLo, Inkoo, Hyvinkää, Pukkila, Mäntsälä Osa kunnista on reunalla suuntautumaaa erityisesl mihinkään suuntaan: Karkkila, Hausjärvi, Loppi 28

29 luonne liikkumisen suuntautumisen kannalta

30 luonne liitosten kannalta Riippuvat Itsenäiset LiiteAävät? 30

31 Tulevaisuuden rakenteesta Liikenteen mahdollinen ruuhkautuminen, liikennejärjestelmässä ja maankäytössä tehtävät muutokset vaikuaavat saavuteaavuuteen ja siten liikenteen suuntautumiseen Siksi nykyllanteen perusteella tehty liikenteen suuntautumisen perusteella tehty analyysi ei pidä paikkaansa tulevaisuudessa 31

32 Suuntautumisen mukaan määrite4y satunnainen kuntarakenne jos se on määrite4y vuoden 2035 aamuruuhkan mukaan 32

33 Suuntautumisen mukaan määrite4y satunnainen kuntarakenne jos se on määrite4y vuoden 2035 päiväliikenteen mukaan 33

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU 18 2012 HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puhelin

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot

Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot Kuulemisraportti 11.1.2013 Selvityshenkilöt Jarmo Asikainen, Rolf Paqvalin, Kirsi

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Kunnan osaliitos Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä. Kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemi. Kunnat

Kunnan osaliitos Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä. Kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemi. Kunnat Kunnan osaliitos Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä Kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemi Kunnat SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2

Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 23/2011 Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Maakuntakaavan. Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa. uudistaminen. Uudenmaan liiton julk aisuja E 111-2010

Maakuntakaavan. Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa. uudistaminen. Uudenmaan liiton julk aisuja E 111-2010 Uudenmaan liiton julk aisuja E 111-2010 Uudenmaan liitto Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa Maakuntakaavan uudistaminen Uudenmaan liiton julkaisuja E 111-2010 Kaupan palveluverkko

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 1 (8) Eteva kuntayhtymä Voimassa 1.5.2014 alkaen PERUSSOPIMUS 1 Luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA

ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA Uudenmaan liiton julkaisuja E 118 2012 Uudenmaan liiton julkaisuja E 118 2012 Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla Uudenmaan

Lisätiedot

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012 7 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 0050 Helsinki PL

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Loppuraportti 27.2.2013 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2

Lisätiedot

Uudenmaan talouden rakenne 2011

Uudenmaan talouden rakenne 2011 Uudenmaan talouden rakenne 2011 Markku Hyypiä, Uudenmaan liitto Yksi maakunta ja moninainen talous Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan maakunnat yhdistyivät vuoden 2011 alussa. Yhdistyneessä Uudenmaan maakunnassa

Lisätiedot

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä ESPOO 2005 TUTKIMUSRAPORTTI RTE2523/05 Matkahuolto - älykortti VR - näyttölippu Matkahuolto -älykortti yhteensopivuutta selvitetään YTV -matkakortti Liityntälippu - kaupunkilippu Lahti - seutulippu Asikkala,

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Terhi Niittylahti Tiedustelut: Faiz Alsuhail 09 17 341 Päätoimittaja: Faiz Alsuhail Taitto: Marita Potila 2013 Tilastokeskus Working Papers -sarjan

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 26/2011 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo Timo Aro 2012

Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo Timo Aro 2012 Analyysi Porvoon demografisesta kilpailukyvystä muuttoliikkeen näkökulmasta Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo I Muuttoliike Suomessa 2010-luvun vaihteessa II Porvoon muuttovetovoima määrällisestä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 2012 Sisältö METKAMYLLY -MENETELMÄ... 3 TOIMINTAPERIAATTEET... 3 TUOTOKSET... 4 METKAMYLLYSTÄ PÄIJÄT-HÄME MYLLYKSI... 6 LÄHTÖTIEDOT... 6 PÄIJÄT-HÄMEMYLLYN

Lisätiedot

1.9.2010. Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla

1.9.2010. Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla 21 1.9.2010 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla www.hsl.fi Yhdyskuntarakenteen kehityksen

Lisätiedot

VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOA PORNAISIIN

VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOA PORNAISIIN VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOA PORNAISIIN Valtuustoaloitteen pohjalta perustetun työryhmän esitys 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY - Työryhmän tehtävä pohjautuu valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 elinvoimaa alueelle 2 2012 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 Uudenmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus MERVI VARIS MIRJA NOUKKA OLLI HAVERI 1 Esipuhe Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTALIITON LAAJAKAISTARAKENTAMISEN HANKEOHJELMA

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTALIITON LAAJAKAISTARAKENTAMISEN HANKEOHJELMA ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTALIITON LAAJAKAISTARAKENTAMISEN HANKEOHJELMA X.X.2009 Diaarinumero Sisällys 1. Viestintäverkon kehittämistarpeet ja nopeiden laajakaistayhteyksien kysyntä 3 2. Maakunnan alueelle esitettävät

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 10.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metropolihallinnosta, laki metropolialueen

Lisätiedot

JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA

JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Mobivision Liikkuva näöntutkimusyksikkö Alue ja aikataulu

Mobivision Liikkuva näöntutkimusyksikkö Alue ja aikataulu Mobivision Liikkuva näöntutkimusyksikkö Alue ja aikataulu Nukarinen Marianne 0904727 Nurminen Ailukka 0902887 Pietilä Anna 0904731 Räty Annamari 0904752 Timonen Saija 0904716 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot