Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 92 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pornaisten maapoliittinen ohjelma 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu Pornaisten kunnan liittyminen Helsingin seudun kauppakamarin jäseneksi Jätemaksutaksan tarkistaminen * 48 * 100 Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien teknisten palvelujen yhteistyöselvitys 49 * 102 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle Talousarvion toteutuminen ajalla Mäntsälän Arolan-Jokelanseudun osayleiskaavaehdotus, lausunto 52 * 106 Mantere Raija, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto Ilmoitusasiat Valtuustoaloite koskien varhaiskasvatuksen hallinnollista sijoittumista Pornaisissa Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2008 puheenjohtaja Sivu 92 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Putus Jaana Yrtti Seppo Haukkasalo Hannu Marttila Seija Pietilä Jukka kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä rakennuspäällikkö, asiantuntijana :n 48 aikana LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Rantala ja Tuula Rusi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapani Lempinen Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Markku Rantala Tuula Rusi PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus PORNAISTEN MAAPOLIITTINEN OHJELMA Khall 44 Kunnanhallituksen kokouksessa hyväksyttiin maapoliittisen ohjelman sisällysluettelo valmisteluaikataulu ohjeellisena seuraavasti: 3.3 lähtökohdat (luku 2) 17.3 seudullisen maankäytön yhteistyö (luku 4.7) 31.3 (tilipäätöskokous) 7.4 tavoitteet (luku 3) 21.4 raakamaan hankinta ja sopimukset (luvut ) 5.5 tontin luovutus ja kaavojen toteutumisen edistäminen (luvut ) 19.5 kaavoituksen ja maapolitiikan yhteensovittaminen sekä hajarakentaminen (luvut 4.6 ja 4.8) 2.6 kunnan maaomaisuuden hallinta, ohjelman seuranta ja johdanto (luvut 1, 4.3 ja 5) Valmistelutyö etenee rinnan osayleiskaavojen ja rakennusjärjestyksenvalmistelun kanssa. Ohjelmaa on käsitelty Pornaisten valtuuston, kunnanhallituksen ja kunnanviraston johtoryhmän yhteisessä maapoliittisessa seminaarissa Seminaarissa on myös tehty ohjelman sisältöä ja linjauksia koskeva taustakysely. Luonnos maapoliittisen ohjelman lähtökohdiksi (luku 2) jaetaan ja esitellään kokouksessa. Tätä lukua koskevaa palautetta on mahdollista antaa myös kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa , jolloin luonnostekstinä esitellään seudullisen maankäytön yhteistyötä koskeva asia (luku 4.7). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee ja päättää menettelystä, jonka mukaan valtuusto ja valtuustoryhmät osallistuvat maapoliittisen ohjelman valmisteluun sekä muusta maapoliittisessa seminaarissa saadusta palautteesta. Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi maapoliittisen ohjelman lähtökohtia koskevan luvun 2. luonnoksen../..

4 Kunnanhallitus Khall 44./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus PORNAISTEN PORTIN YRITYSALUEEN KTY-1 TONTTIEN HINNOITTELU Khall 45 Pornaisten valtuusto on kokouksessa hyväksynyt toimitilarakennustonttien (KTY) ja teollisuusrakennustonttien (TY) hinnoittelun. Päätöksen mukaan näiden tonttien hinta on neuvoteltavissa, lähtökohtana 10 euroa neliömetriltä. Kunnan omistuksessa alueella on myös neljä tonttia (KTY-1), joille toimitilarakentamisen lisäksi voi rakentaa yhden enintään 300 k-m2:n suuruisen asunnon. Näiden tonttien osalta em. KTY-tonteille hyväksytty hinnoitteluperuste antaisi liian edullisen hinnan. KTY-1 tonttien koko vaihtelee m2:n välillä. Oikeampaan ja kunnan myymiin asuntotontteihin paremmin vertailtavissa olevaan hinnoitteluperusteeseen päästään seuraavalla tavalla: asuinrakennusoikeuden hintana pidetään 150 eur/k-m2, eli eur/tontti (Hyötinmäessä 180 eur/k-m2) asumiseen käytettäväksi tontinosaksi määritellään 1300 m2, jokaisella tontilla, ja se vähennetään tontin työpaikkarakentamiseen soveltuvasta pinta-alasta jäljelle jäävän työpaikkarakentamiseen soveltuvan tontinosan hinta on alueelle päätetty 10 eur/m2 Edellä esitetyn periaatteen mukaisesti laskettuna ja lähimpään tuhanteen euroon pyöristettynä tonttien hinnat Pornaisten Portin alueella muodostuvat seuraaviksi: - K 304 T 1 (n m2) K 303 T 1 (n m2) K 303 T 2 (n m2) K 303 T 4 (n m2) Valtuuston aikaisemman päätöksen mukaan vuosina luovutettavaksi suunniteltujen asuntotonttien hinnat kunnan uusilla alueilla vaihtelevat seuraavasti: - Linnunlaulu Rintamamiesalue Koskitie Kartanonrinne Hyötinmäki tontin pinta-alan mukaan 45 /m2./..

6 Kunnanhallitus Khall 45./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuosina Pornaisten Portin alueelta luovutettavien KTY-1 tonttien hinnaksi vahvistettaisiin seuraavat: - K 304 T 1 (n m2) K 303 T 1 (n m2) K 303 T 2 (n m2) K 303 T 4 (n m2) Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tontinvarausmaksuksi vahvistetaan euroa, joka hyvitetään ostohinnassa. Tonttikartta lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus PORNAISTEN KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARIN JÄSENEKSI Khall 46 Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 25 kunnan alueelta yli yritystä, jotka edustavat palveluja, kauppaa ja teollisuutta. Alueorganisaatio käsittää Espoon ja Vantaan toimistot sekä Keski-Uudenmaan, Luoteis-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kauppakamariyksiköt, jotka toimivat alueidensa elinkeinoelämän edunvalvontayksikköinä. Helsingin seudun kauppakamarin tärkein tehtävä on Helsingin seudun kasvun edellytysten turvaaminen. Tämä korostuu maankäytön suunnittelussa, logistisen infrastruktuurin kehittämisessä sekä koulutus- ja asuntopolitiikassa. Kauppakamari pyrkii omalla toiminnallaan edistämään alueen kuntien, julkisen sektorin sekä elinkeinoelämän yhteistyötä. Kauppakamarin jäsenpalveluja ovat esim. maksuton lakiasiainneuvonta sekä kohtuuhintaiset koulutuspalvelut. Pääosa kauppakamarin toiminta-alueen kunnista ja kaupungeista, mm. kaikki muut Kuumakunnat ovat kauppakamarin jäseniä. Kauppakamarin jäsenmaksu on Pornaisten kokoiselle kunnalle 780 euroa vuodessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunta liittyy Helsingin seudun kauppakamarin jäseneksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta JÄTEMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN Tekla 8 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy esittää päivätyllä kirjeellä, että Pornaisten kunta päättäisi jätemaksutaksan tarkistamisesta. Tarkistetun jätemaksutaksan tulisi olla lainvoimainen alkaen. Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (Vnp /861) edellyttää vähentämään kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää. Kierrätyksen lisäksi lainsäädännön vaatimusten täyttäminen edellyttää vaikeasti kierrätettävien jätteen polttamista energiaksi. Jätteen polttaminen energiaksi aloitetaan Kotkassa syksyllä Energiakäytön aloittaminen edellyttää jäteastioiden tyhjennyshintojen korotuksia investointi- ja kuljetuskustannusten kattamiseksi. Toinen syy esitettyihin hintojen korotuksiin on se, että astioita tyhjentävien kuljetusyritysten urakkakorvaukset on sidottu kustannusindeksiin ja toteutuneisiin tyhjennysmääriin. Urakkakorvausten korotukset vaihtelevat kunnittain, joten myös esitettyjen tyhjennyshintojen korotusten suuruus vaihtelee kunnittain. Kutsun mukana tiedoksi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kirje ja jätemaksutaksaan esitettävät muutokset perusteluineen ( ). Liite 1 (I-UJ liite 1) ehdotus jätemaksutaksaksi alkaen. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että jätemaksutaksa hyväksytään liitteen 1 mukaisesti alkaen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 47, liite 6 Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kirje ja jätemaksutaksaan esitettävät muutokset perusteluineen ( ). Liitteenä nro 6 on esitys jätemaksutaksaksi alkaen../..

9 Kunnanhallitus Khall 47./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti jätemaksutaksan alkaen liitteen nro 6 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta MÄNTSÄLÄN, PORNAISTEN JA PUKKILAN KUNTIEN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Tekla 13 Tämän selvityksen tarkoituksena on etsiä ja arvioida vaihtoehtoisia tapoja järjestää yhteistyökuntien tekniset palvelut korkealaatuisina ja taloudellisesti tuottamalla ne yhdellä tai useammalla yhteisellä organisaatiolla tai ulkoistamalla palveluja. Tämän selvityksen kohteena ovat seuraavat tehtävät: - toimitilahallinto - kiinteistöpalvelut - katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakennuttaminen ja ylläpito - ulkoliikuntapaikkojen rakennuttaminen ja ylläpito - kuntien suoraan omistamien asuntokiinteistöjen tila- ja kiinteistöpalvelut - teknisen sektorin tilaaja- ja viranomaistehtävät ml. rakennuttamisen erityisosaaminen Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen perustuu kuntien luottamushenkilöstöistä koostuvan ohjausryhmän päätökseen Ohjausryhmä päätti tuolloin, että selvitystyö laaditaan neljän toimialan osalta: yleishallinto, perusturva, sivistys ja tekninen. Selvitystyö käynnistyi vuoden 2007 alussa, mutta se keskeytettiin loppukesällä Mäntsälän ja Pukkilan kuntaliitosselvityksen ja siihen liittyvän päätöksentekoprosessin ajaksi. Koska kuntaliitos ei toteutunut, jatkettiin selvitystyötä ja viimeisteltiin toimenpide-ehdotukset. Selvityksen on laatinut FCG Efekon konsulttina DI Paavo Taipale ja työtä on ohjannut yhteistyökuntien viranhaltijoista koostunut ohjausryhmä. Yhteistyöselvitys (Tammikuu 2008) jaetaan kokouksessa. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tässä vaiheessa yhteistyöselvityksen tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle, että ennen asian käsittelyä siitä pyydetään lausunnot ao. hallintokunnilta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh (019) tai /..

11 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 13./.. Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 48 Rakennuspäällikkö Jukka Pietilä esittelee kokouksessa selvityksen tuloksia. Yhteistyöselvitys on asiakirjoissa tiedoksi ilman liitenumeroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa yhteistyöselvityksen tiedoksi ja päättää pyytää siitä lausunnot sivistys-, perusturva-, vapaa-aika- ja tekniseltä lautakunnalta ja päättää antaa asian tiedoksi valtuustolle ja yhteistyötoimikunnalle. Erityisesti pyydetään ottamaan kantaa selvityksen jatkotoimenpideehdotuksiin. Lausunnot pyydetään antamaan mennessä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOELLE Khall 49 Vesiosuuskunta Mustijoki on päivätyllä kirjeellään esittänyt, että Pornaisten kunta antaisi omavelkaisen takauksen euron suuruiselle lainalle 15 vuoden maksuajalle. Vesiosuuskunnan Mustijoki rakentaa vuonna 2008 Kupsenkylä-Halkian ja Pornaisten pohjoisen maaseutuhankkeen. Kupsenkylä-Halkia hanke on aloitettu ja sen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2008 loppuun mennessä. Maaseutuhankkeen valmistumisaika on vuoden 2009 loppuun mennessä. Näiden hankkeiden arvioidut kustannukset ovat yhteensä euroa (+ alv 22 %). Avustuksia on haettu Uudenmaan ympäristökeskuksesta 30 % rakentamiskustannuksista. Hankkeiden arvioidut arvonlisäverottomat kustannukset ja haetut avustukset ovat seuraavat: Kokon.kust. Avustus Kupsenkylä-Halkia e e (haettu) Maaseutuhanke e e (haettu) Yhteensä e e Avustusten kokonaissumma edellyttää, että haetut avustukset saadaan täysimääräisinä. Viimeisimpien tietojen mukaan on ilmeistä, ettei kaikkia haettuja avustuksia tulla saamaan. Osuuskunta kerää kyseisiin rakentamishankkeisiin kohdistuvia liittymismaksuja vuonna 2008 yhteensä e. Kunnanvaltuusto on päätöksellään myöntänyt Vesiosuuskunta Mustijoelle takauksen euron lainalle. Pornaisten kunta on tehnyt periaatepäätöksen enintään 25 % avustuksen antamisesta osuuskunnan investointikustannuksille. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se antaisi omavelkaisen takauksen Vesiosuuskunta Mustijoelle euron lainalle 15 vuoden maksuajalle../..

13 Kunnanhallitus Khall 49./.. Ehtoja lainan takaukselle ovat: - investointihankkeet toteutuvat vuosittain suunniteltuina ja kunnanhallituksen hyväksyminä kokonaisuuksina ja aikatauluina - kunnanhallitus hyväksyy velkakirjat ennen takauksen allekirjoittamista - kunta perii lainan takauksesta vuosittain 0,1 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta - laina on kilpailutettava Takauksen saajan on kunkin rakentamishankkeen valmistumisen jälkeen toimitettava kunnalle kirjallinen selvitys toteutuneista kustannuksista. Kunnalla on oikeus tarkastaa myös tositteet. Mikäli nyt myönnetty takaus osoittautuu loppuselvityksessä tehtyjä investointeja suuremmaksi huomioiden kunnalta ja valtiolta saadut avustukset sekä liittyjien maksamat liittymismaksut, vähennetään ylitys mahdollisesti myöhemmin myönnettävästä takauksesta. Vesiosuuskunta Mustijoki sitoutuu takauksen saatuaan huolehtimaan toimialueensa vesihuollosta. Kunta määrää osuuskunnalle toimialueen sen jälkeen, kun osuuskunnan verkko on saatu toimimaan sekä puhtaan veden että jäteveden osalta. Kunnalla on oikeus asettaa osuuskunnan hallituksen kokouksiin edustajansa valvomaan osuuskunnan toimintaa sekä kunnan takaaman lainan ja myöntämän avustuksen käyttöä. Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään takausyhteenveto. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA Khall 50 Vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain. Kokouksessa jaetaan kopio talousarvion toteutumisesta ajalta Lukuihin voi tulla vielä tarkennuksia tilinpäätökseen mennessä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisen tiedoksi myös valtuutetuille. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus MÄNTSÄLÄN AROLAN-JOKELANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS, LAUSUNTO Khall 51 Mäntsälän kunta pyytää Pornaisten kunnan lausuntoa Arolan- Jokelanseudun osayleiskaavaehdotuksesta mennessä. Osayleiskaavaluonnos oli kunnassa lausunnolla tammikuussa Arolan-Jokelanseudun osayleiskaavassa keskeisiä kysymyksiä ovat Kerava-Mäntsälä-Lahti oikoradan ja erityisesti Haarajoen aseman maankäytöllisten vaikutusten tarkastelu. Osayleiskaavatyö on lähtenyt liikkeelle alkuvuodesta 2005 ja pohjana sille on valtuuston vuonna 1994 hyväksymä oikeusvaikutukseton osayleiskaava; kaava-aluetta on laajennettu vuoden 1994 rajauksesta ja kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava sisältää mitoituksen hajarakentamisen ohjaamiseksi. Arolan-Jokelanseudun aluetta on osayleiskaavassa kehitetty nykyisenkaltaisena maaseutumaisena ja luonnonläheisenä kyläalueena. Osayleiskaava ohjaa rakentamista ja muuta maankäyttöä. Rakentamisen mitoitusperiaatteet on määritelty kaavamääräyksissä ja kaavaselostuksessa on esitetty mitoituslaskelmat tiloittain. Kaavakartalla rakennuspaikkoja ei ole osoitettu. Kaavan keskeiset ratkaisuperiaatteet ovat luonnosvaiheesta säilyneet ennallaan. Kunnanjohtajan päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää Mäntsälän kunnalle lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Arolan-Jokelanseudun osayleiskaavaehdotuksesta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus MANTERE RAIJA, POIKKEAMIS- JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 52 ASIA Rakentamista koskeva poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu. Kunnanhallitus antaa ensin lausunnon jätetystä hakemuksesta; päätösvalta asiassa kuuluu Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteiselle rakennus- ja ympäristölautakunnalle. HAKIJA Raija Mantere Suotie 23 B TUUSULA puh HAKEMUS Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Halkia, Hakalantie, tila Vienola RN:o , pinta-ala m 2. Rakennustoimenpide Asuinrakennus (300 k-m 2 ) ja autotalli (70 k-m 2 ). Rakentamisrajoitus - Rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten: MRL Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella: 16 ja 137. Hakijan esittämät perustelut ja arvio keskeisistä vaikutuksista 1992 ostettu Virkiltä. Halutaan saada tila vahvistettua rakennuspaikaksi. Jätevesiliittymä on maksettu. Naapurien kuuleminen Naapureilla (3 kpl) ei ole huomautettavaa../..

17 Kunnanhallitus Khall 52./.. Aluearkkitehdin lausunto Alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueella on vireillä Pohjoisten kylien osayleiskaava; osayleiskaavaluonnoksessa tilan alue sisältyy kyläalueen (AT) keskelle, mutta tilalle ei ole osoitettu rakentamismahdollisuutta. Voimassa olevassa Halkia- Metsäkylän osayleiskaavassa, jonka valtuusto on hyväksynyt vuonna 1993, tila sijoittuu erillispientalojen alueelle rakennettuna rakennuspaikkana. Tilalle on myönnetty rakennuslupa, joka on ollut voimassa vuonna 1993, mutta joka on kuitenkin rauennut toteutumattomana. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaista suunnittelutarvealuetta. Hakemuksen mukainen tila sijoittuu Hakalantien varrelle; tilan ympäristö on rakentunut. Rakentaminen täydentää olemassa olevaa asutusta. Alue on rakennuskiellossa yleiskaavan laatimista varten. Tila on myyty vuonna 1992 rakennuspaikaksi. Tila ei esiinny enää Pohjoisten kylien osayleiskaavaluonnoksessa rakennettuna rakennuspaikkana, sillä sille aikanaan myönnetty rakennuslupa on rauennut. Mikäli lautakunta tekee myönteisen poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksen, lisätään tälle tilalle osayleiskaavaehdotukseen rakennetun rakennuspaikan merkintä, jolloin se tulee vähentämään emätilan uusia rakentamismahdollisuuksia yhdellä (1) rakennuspaikalla (emätilalla on uusia rakentamismahdollisuuksia). Asuntojen lukumäärä tilalla tulee olla rakennusjärjestyksen mukainen yksi (1) ja kerrosten enimmäismäärä asuinrakennuksessa kaksi (2). Perustelut Rakentaminen haetulle tilalle on vireillä olevan osayleiskaavan mukaista. Emätilan rakentamismahdollisuudet tarkistetaan lautakunnan tekemän päätöksen pohjalta. Haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön eikä rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Lisäksi poikkeamiseen on erityisiä syitä. Sovelletut oikeusohjeet MRL 16, 38, 137 ja 171./..

18 Kunnanhallitus Khall 52./.. Tiedoksi ilman liitenumeroa on karttayhdistelmä. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle seuraavan lausunnon: Kunnanhallitus puoltaa poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun myöntämistä edellä esitetyin perustein. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää hakijan hakemuksellaan esittämien perustelujen mukaisesti, että kiinteistölle tulevat rakennukset liitetään vesihuoltoverkostoon. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Juha Virkki poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

19 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 53 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Opetusministeriön kirje dnro 565/520/2007, : Erityisavustuksen myöntäminen. Energiamarkkinaviraston päätös dnro 1278/411/2007, : Sähkömarkkinalain (386/1995) 18 :n mukainen sähköjohdon rakentamislupa. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje PTH14B, : Valmiusharjoituksen osanottajat. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 2/80/2008, : Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin muutos metsätulon huomioon ottamisesta maksuissa. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 7/80/2008, : Palvelusetelin käyttö mahdollistuu myös kotisairaanhoidossa. Valtiokonttorin yhteenveto : Vuokratalojen tukitoimenpiteet vuonna Tuusulan kunnanhallituksen pöytäkirjanote : työterveyshuollon järjestäminen Kuuma-alueella. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 4/2008: Kuntatyönantajanpäivät TeliaSonera Finland Oyj:n kirje : Tietoliikenneyhteydet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja1/2008, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen esityslista 2/2008, Kuuma-hallituksen pöytäkirja 1/2008, Kunnanhallituksen päätös: Merkittiin.

20 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE KOSKIEN VARHAISKASVATUKSEN HALLINNOLLISTA SIJOIT- TUMISTA PORNAISISSA Khall 54 Janne-Pekka Nurmi ja 10 muuta valtuutettua ovat jättäneet pidetyssä valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Pornaisten kunnanhallituksen neljässä viime kokouksessa ( , , 4.2. ja 18.2.), on tuotu esille ehdotus selvittää päivähoidon hallinnon siirtäminen sivistys-/opetustoimen alaisuuteen. Asian selvittäminen ei ole kuitenkaan edennyt toivotulla tavalla. Kuntien on ollut mahdollisuus sijoittaa varhaiskasvatuksen hallinto jo kymmenisen vuotta joko sosiaalitoimen- tai opetustoimen hallintoon. Tällä hetkellä päivähoito on opetustoimen hallinnoitavana 50 kunnassa ja useilla paikkakunnilla siirto opetustoimeen on vireillä. Lähikunnista muun muassa Keravalla päivähoito on ollut opetustoimen hallinnossa jo 1990-luvun alusta alkaen. Tuusulassa ja Nurmijärvellä on päätökset päivähoidon siirtämisestä opetustoimen hallintoon jo tehty ja Askolassa asiaa selvitetään, tavoitteena päivähoidon siirtäminen opetustoimen hallintoon vuoden 2009 alusta. Varhaiskasvatuksen sijoittumista opetustoimen hallintoon tukevat monet niin kasvatukselliset, pedagogiset kuin muutkin toiminnalliset perusteet. Hyödyn saajana kaikissa perusteluissa on nimenomaan lapsi. Varhaiskasvatus yhdessä perusopetuksen kanssa muodostavat eheän kokonaisuuden lapsen kehityksessä. Niiden sijoittuminen samaan hallintoon helpottavat yhteistyötä kokonaisvaltaisen ja pitkäkestoisen kasvatuksen toteuttamiseksi, nivelvaiheen (päivähoito esiopetus) yhteistyö helpottuu ja yhteisistä toimintatavoista sopiminen tulee mahdolliseksi. Istuvan hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu tarve selvittää varhaiskasvatuksen asema hallinnollisesti. Opetusministeri Sari Sarkomaa esittää, että päivähoito siirrettäisiin opetustoimen hallinnoitavaksi. Onkin hyvin todennäköistä, että päivähoito siirtyy valtionhallinnossa opetustoimen organisaatioon. Siirrolla on tietenkin suora vaikutus myös kuntatason hallinnointiin. Valtuustoseminaarissa (helmikuu 2007) Pornaisten luottamusmiesjohto oli yksimielinen Pornaisten kunnan säilyttämisestä itsenäisenä. Päivähoidon osuus perusturvan menoista on noin 25 %. Varhaiskasvatuksen siirtämisellä sivistystoimen hallintoon Pornaisten kunnalle jää itsenäinen päätäntävalta noin 58 % kunnan vuotuisista menoista. PARAS hanke ei edellytä yhteistoiminta-aluetta varhaiskasvatuksessa, eikä Pornaisten kunta valtiolle antamassaan selvityksessä lupautunut/sitoutunut yhteistoiminta-alueen muodostamiseen varhaiskasvatuksen saralla../..

21 Kunnanhallitus Khall 54./.. Pornaisten kunta neuvottelee lokakuussa 2007 tehdyn valtuuston päätöksen mukaisesti perusturvan yhteistyöstä Mäntsälän kanssa. Koska neuvottelut ovat jo hyvässä vauhdissa, on Pornaisten kunnan tehtävä mahdollisimman nopeasti päätös päivähoidon hallinnon sijoittumisesta, jotta neuvottelut Mäntsälän suuntaan eivät hankaloituisi. Päätös päivähoidon hallinnollisesta sijoittumisesta Pornaisissa on Pornaisten kunnan päätettävissä. Me allekirjoittaneet esitämme yllä mainittuihin perusteisiin nojaten, että päivähoidon siirtäminen sivistystoimen hallintoon selvitetään pikaisesti ja myös mahdollinen päätös tehdään pikimmiten. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteen johdosta lausunnot Pornaisten kunnan perusturvalautakunnalta ja sivistyslautakunnalta sekä Mäntsälän kunnalta mennessä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 46, 47 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät 46, 47 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

23 113 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.10.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 266 554 Mönttinen Pauli, poikkeamishakemusta koskeva lausunto

Kunnanhallitus. 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 266 554 Mönttinen Pauli, poikkeamishakemusta koskeva lausunto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 23/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.12.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma

Kunnanhallitus. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.4.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.6.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 66 136 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot