Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja vsk. - 2/1992

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 2/1992"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja vsk. - 2/ Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Conference on The Economics of F. A. Hayek - aika: paikka: Forli, Italia - lisätietoja: Dr Marina Colonna, Piazza Donn' Anna, 9-Posillipo, Napoli, Italy. Tel. and Fax VIII World Congress of Comparative Education - aika: paikka: Praha, Tsekkoslovakia -lisätietoja: Professor Z. Tzannatos, Department of Economics, University of St Andrews, Fife KY16 9AL, Scotland, United Kingdom. Tel , Fax th International Symposium on Dynamic Games and applications - aika: paikka: Geneve, Sveitsi -lisätietoja: Matti Pohjola, ETLA, p International symposium of Economic Modelling - aika: paikka: Göteborg, Ruotsi - lisätietoja: Dr. H. Motamen Scobie, Director of European Economics and Financial Centre' P.O.Box 2498, London W2 4LE, Great Britain. The Meeting ofthe International Institute of Public Finance:»The Implications of Demographic Changes for Public Finance» - aika: paikka: Soul, Korea - lisätietoja: Professor Barbara L. Wolfe, La- Follette Institute of Public Affairs, 7432 Social Science Building, University of Wisconsin, Madison, Wi 53706, USA, Fax: The tenth World Congress of the International Economic Association - aika: paikka: Moskova, Neuvostoliitto - lisätietoja: Jacky Jennings, Room R 432, Sticerd, London School of Economics, Houghton Street, London WC2A, 2AE, United Kingdom. 7th Annual Congress of the European Economic Association - aika: paikka: Dublin, Irlanti - lisätietoja: prof. John Vickers, Institute of Economics and Statistics, University of Oxford, St. Cross Building, Manor Road, Oxford OX1301. The 22nd General Conference of the Internationa Association for Research in Income and Wealth - aika: paikka: Flims, Sveitsi - lisätietoja: Teemu Lehtinen, V ATT p International Conference an Economics in Business and Government: Micro-economic policy and reform - aika: paikka: Nara Seaworld Resort, Australia - lisätietoja: Ms Carla Gerbo. Queensland Confederation of Industry, 375 Wickham Ter- 282

2 race, Brisbane, Queensland 4000, Australia. Tel , Fax (Abstraktit mennessä) 19th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) - aika: paikka: Stuttgart, Saksa -lisätietoja: Pekka Ylä-Anttila tai Pentti Vartia, ETLA, Lönnrotinkatu 4 B, Helsinki, p Fourth EALE Conference (European Association of Labour Economists) - aika: paikka University of Warwick, Englanti -lisätietoja: Reija Lilja, Helsingin kauppakorkeakoulu, p Conference on Quantitative Economic History - aika: paikka: Oxford, Englanti - lisätietoja: James Foreman-Peck, St. Antonys College, Oxford OX2 6JF, Great Britain, tel , fax Second EACES Conference (European Association for Comparative Economic Studies): Problems of Transforming Economies - aika: paikka: Groningen, Hollanti - lisätietoja: Pekka Sutela, Suomen Pankki, PL 160,00101 Helsinki, p Economics of Aging - aika: paikka: St Feliu de Guixols, Espanja - lisätietoja: Dr. Josip Hendekovic, European Science Foundation 1 quai Lwzay-Marnesia, F Strasbourg Cedex, France. Tel Fax Tlx International Congress on Economic Advancement of Developing Countries - aika: 9.-f paikka: Singapore - teemat:»development and Growth: Strategies for Economic and Social Development» - lisätietoja: Dr N.Ravindranathan, 112 East Coast Road 03-14, Katong People's Complex, Singapore 1542, p , telefax: Fifth Annual Conference of the Society for the Advancement of Socio-Economics - aika: paikka: New York City, U.S.A. - teema:»incentives and Values as Foundations of Social Order» - lisätietoja: Tuovi Allen, TTT, Hämeentie 8 A, Helsinki, p Out of the Margins: Feminist Perspectives on Economic Theory - aika: paikka: Amsterdam University, Department of Economics; Amsterdam, Hollanti - call for papers: mennessä - lisätietoja: Tuovi Allen, TTT, Hämeentie 8 A, Helsinki 53, p , fax

3 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu Eklöf, Antti: Ekonometristen makromallien integrointi monitavoitteiseen päätöksenteon tukisysteemiin. Tutkielma, kevätlukukausi Kerkelä, Leena: Aravatuotannon vaikutus asuntomarkkinoihin epätäydellisen kilpailun olosuhteissa. Tutkielma, kevätlukukausi Kerman, Lauri: Duraatioanalyysi ja sen käyttö vahinkovakuutusyhtiöiden varainhallinnassa. Tutkielma, kevätlukukausi Nuotio, Katariina: Determinants 0/ Foreign Direct 1nvestment; Perspective 0/ the Multinational Enterprise. Tutkielma, kevätlukukausi Ojanen, Petri: 1nterest Rate and Currency Swaps in Corporate Finance - A Case Study 0/ a Finnish 1ndustrial Company. Tutkielma, kevätlukukausi Salonen, Ola: Taloudellinen kehitys kolmannen maailman maissa: kauppastrategioiden merkityksen arviointi. Tutkielma, kevätlukukausi Sonkin, Katarina: Kaupattavien päästöoikeuksien järjestelmä ympäristönsuojelun ohjauskeinona. Tutkielma, kevätlukukausi Liski, Matti: Kasvu ja ehtyvät tuotannontekijät. Tutkielma, kevätlukukausi Jolma, Katri: Epävarmuus ja transaktiokustannukset yleisessä tasapainoteoriassa. Tutkielma, kevätlukukausi Pihanurmi, Vesa: Kansainvälisen talouspoliittisen yhteistyön kannattavuus ja politiikan ajallinen johdonmukaisuus. Tutkielma, kevätlukukausi Pitkänen, Anu: Suomen Yhdyspankin anto- ja ottolainaus , Taloushistorian tutkielma, kevätlukukausi Huhtamäki, Heidi: German Uni/ication and Adjustment in the East. Tutkielma, kevätlukukausi Koivusalo, Maria - Marjatta Torvela: Product and Price as Means o/competition in Rank Marketing. Tutkielma, kevätlukukausi Hiidenpalo, Hanna: Palveluiden kansainvälisen kaupan vapauttaminen GATTin piirissä. Tutkielma, kevätlukukausi Kettunen, Juhani: Talouden avoimuus ja ulkoinen riippuvuus mitattuna pääomaliikkeiden korkoherkkyydellä ja vuotokertoimella. Tutkielma, kevätlukukausi Laaninen, Jani: Arbitraasikytkennät optio- ja termiinimarkkinoilla. Tutkielma, kevätlukukausi Helsingin yliopisto Berghäll, Sami: Epävirallinen päätöksenteko, epätäydellinen kilpailu ja rent-seeking Kaakkois-Aasiassa. Pro gradu, kevätlukukausi Halko, Marja-Liisa: Odotetun hyödyn teoreemasta ei-odotetun hyödyn teoriaan: esimerkkinä intertemporaalinen valinta. Pro gradu, kevätlukukausi Herzberg, Ari: Fuusio: strateginen vaihtoehto yritystoiminnan tehostamisessa. Pro gradu, kevätlukukausi Klavus, Jan: Hyödykeveroharmonisoinnin tehokkuusnäkökohdat Euroopan yhteisössä. Pro gradu, kevätlukukausi Koivisto, Teppo: Verotus ja kansainväliset suorat sijoitukset. Pro gradu, kevätlukukausi Matikainen, Petri:»Suuri Pamaus» - Puolan talousuudistus Pro gradu, kevätlukukausi Penttilä, Pekka: Luontonsäännöstelyn, pääomamarkkinoiden, varallisuuden, inflaation ja eläke-etuuksien vaikutuksesta kotitalouksien säästämiseen. Pro gradu, kevätlukukausi Sarkkinen, Raija: Mainonta, markkinarakenne ja hyvinvointi. Pro gradu, kevätlukukausi Sivula, Petteri: Päästöjen säätelyn vaikutukset yrityksen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Pro gradu, kevätlukukausi 284

4 Tepsa, Marko: Riskitekniikkainvestoinnit, rajoitettu vastuu ja sosiaalisesti optimaalinen yhtiöverotus. Pro gradu, kevätlukukausi Joensuun yliopisto Kainulainen, Ari: Hyvinvointitaloustieteellinen tarkastelu maataloustuotteiden kaupasta, Suomen maataloudesta sekä EY-jäsenyydestä. Pro gradu, kevätlukukausi Sallinen, Jorma: Pääomahyödykkeiden inflaation vaikutus pääoman käyttökustannukseen ja yritysten investointeihin epätäydellisillä rahoitusmarkkinoilla. Pro gradu, kevätlukukausi Karttunen, Ari: Yrityskauppojen tehokkuusvaikutukset. Pro gradu, kevätlukukausi Kilponen, Juha: Korot, valuuttakurssiodotukset ja rahapolitiikan itsenäisyys. Pro gradu, kevätlukukausi Hyvärinen, Jari-Pekka: Portfolioanalyysi ja sijoitusrahastojen tehokkuus. Pro gradu, kevätlukukausi Makkonen, Vesa: Rahoitusmarkkinoiden muutoksen vaikutus rahapolitiikkaan ja sen autonomiaan. Pro gradu, kevätlukukausi Heiskanen, Reijo: Pankkiluottomarkkinat, rahapolitiikka ja kokonaistaloudelliset vaihtelut. Empiirisiä tarkastelu ja rakenteellisilla VAR -malleilla. Lisensiaatintutkimus, kevätlukukausi Vatanen, Reijo: Panos-tuotostutkimus metsäsektorin analyysissä. Menetelmien arviointia. Lisensiaatintutkimus, kevätlukukausi Jyväskylän yliopisto Massinen, Anssi: Ympäristöverojen tehokkuus ja tulonjakovaikutukset: teoreettinen tutkimus ympäristöverotuksen yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Laudatur-työ, syyslukukausi Pietikäinen, Timo: Pankin kork()riskin mittaaminen ja hallinta. Laudatur-työ, syyslukukausi Hakkarainen, Anne - Tarja Kiesi: Suomen savi-, lasi- ja kiviteollisuuteen kuuluvien ra- kennusmateriaalivalmistajien kilpailuolosuhteet kotimaanmarkkinoilla. Laudatur-työ, syyslukukausi Viskari, Jyri: Tehokkuus, uutiset ja pörssikurssit: empiirinen sovellus makrouutisten vaikutuksista pörssikursseihin. Laudatur-työ, syyslukukausi Saikkonen, Jussi: Öljyshokkien makrotaloudelliset vaikutukset. Laudatur-työ, syyslukukausi Ihalainen, Vesa: Suomen metsäteollisuuden kansainvälistymiskehitys luvuilla. Laudatur-työ, syyslukukausi Toivola, Mika: Salkunvalintateoria ja pääomamarkkinoiden tasapainomallit. Laudatur-työ, kevätlukukausi Rönkkö, Päivi - Taina Ylisimiö: Köyhyys rikkaissa maissa. Laudatur-työ, kevätlukukausi Autio, Katri - Seija Leskinen: Ekonometrinen tutkimus suomalaisten yritysten suorien sijoitusten kohdealueittaisesta määräytymisestä vuosina Laudatur-työ, kevätlukukausi Hiltunen, Tiina: Sanomalehtiyritys investoi teknologiaan 1990-luvulla. Laudatur-työ, kevätlukukausi Kari Heinonen: Currency Substitution and its Implications for Monetary Autonomy. Lisensiaattitutkimus, kevätlukukausi Oulun yliopisto Kokkonen, Pekka: Julkisen sektorin vaikutukset kotitalouden kulutus- ja säästämiskäyttäytymiseen. Pro gradu, kevätlukukausi Mulari, Pirjo - Maria Vuorivirta: Ulkomaankaupan merkitys Suomen kansantalouden kasvulle ja rakennemuutokselle vuosina Pro gradu, kevätlukukausi Ojutkangas, Anssi: Varallisuuserot ja niiden mittaaminen. Pro gradu, kevätlukukausi Romppainen, Jukka - Tuomas Silven: Skaalaedut kunnallisissa merisatamissa. Pro gradu, kevätlukukausi 285

5 Saarela, Helinä: Devalvaatiosyklit Suomen kansantaloudessa. Pro gradu, kevätlukukausi Tampereen yliopisto Hirvonen, Kirsi: Keskimääräiset pääoman kustannukset ja rahoitusrakenne. Pro gradu, kevätlukukausi Järvinen, Matti: Innovaatiot teknisen muutoksen aiheuttajina evolutionaarisessa teoriassa. Pro gradu, kevätlukukausi Kouki, Ritva: Päästöjen rajoittamisen ympäristötaloustieteellinen tarkastelu. Energiatuotannon typen oksidipäästöjen rajoittaminen. Pro gradu, kevätlukukausi Onniselkä, Kari: Valuuttariski ja sen hallinta. Case Lamino Oy. Pro gradu, kevätlukukausi Pietilä, Aleksandra: Uusiutumattomien luonnonvarojen ja niistä saatavien raaka-aineiden optimaalisesta käytöstä - erityisesti uudelleenkierrätyksestä. Pro gradu, kevätlukukausi Saari, Jari: Sähkötekninen teollisuus J apanissa; erityisesti alan tutkimus- ja kehitystoiminnan organisointi sekä tavaroiden ja palvelusten vaihdanta pääyhtiön ja alihankkijan välillä. Pro gradu, kevätlukukausi Saari, Pekka: Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnasta Suomessa vuosina Pro gradu, kevätlukukausi Salonen, Veli-Pekka: The Human Capital Interpretation of Wage Determination. Pro gradu, kevätlukukausi Toikander, Kai-Erik: Valuuttaluottojen kokonaiskustannukset - korivaluuttoja tarkastellen. Pro gradu, kevätlukukausi Suvanto, Jukka: Kustannus-hyötyanalyysi ja sen käytäntöön soveltaminen. Pro gradu, kevätlukukausi Muttilainen, Vesa: Kotitalouksien velkaantuminen Suomessa - tausta, murros ja nykyti- la. Sivulaudatur-tutkielma, kevätlukukausi Kahra, Hannu: Pricing Fox Options under Conditional Heteroscedasticity in Returns. Lisensiaattitutkimus, kevätlukukausi Nurmi, Hannu: Simultaanisuusharha dynaamisissa malleissa. Lisensiaattitutkimus, kevätlukukausi Turun yliopisto Pietilä, Leena: Elinkeinopolitiikka Suomessa Euroopan integraatioratkaisun kynnyksellä. Pro gradu, kevätlukukausi Åbo Akademi Erkkilä, Mika: Inombranschhandel och integration - en empirisk undersökning över utvecklingen av inombranschhandeln i Finlands utrikeshandel. Pro gradu, kevätlukukausi Hansen, Staffan: En intertemporal prismodell på den finländska aktiemarknaden. Pro gradu, kevätlukukausi Lillqvist, Johnny: Hållbar utveckling och steady-state-economy. Pro gradu, kevätlukukausi Mårtensson, Lila: Privatisering av offentliga företag i Västeuropa. Pro gradu, kevätlukukausi Nylund, Olav: Intertemporal konsumtion. En analys av de finländska hushållens sparande under 1980-talet. Pro gradu, kevätlukukausi Nyroos, Annika: Multinationell bankverksamhet - en studie av internationaliseringen av finlänska affärsbanker. Pro gradu, kevätlukukausi Reinikainen, Mika: B ostadsmarknaden i omvaldning: en analys av den finländska bostadssektorns särdrag. Pro gradu, kevätlukukausi 286

6 JULKAISTUJA KESKUSTELUALOITTEITA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, keskustelualoitteita Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen tolmznta vuonna No. 397, Helsinki Rantala, Olavi: An Econometric Diffusion Model of Exchange Rate Movements within a Band - Implications for Interest Rate Differential and Credibility of Exchange Rate Poliey. No. 398, Helsinki Kotilainen, Markku: Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes - A Three-Country Model. No. 399, Helsinki Kaitala, Veijo - Matti Pohjola: Acid Rain and International Environmental Aid: A Case Study of Transboundary Air Pollution Between Finland, Russia and Estonia. No. 400, Helsinki Turkkila, Juhani: Tuloverotuksen reaalinen kiristyminen Suomessa. No. 401, Helsinki Rantala, Olavi - Paavo Suni: The European Economy, Medium Term Perspectives. No. 402, Helsinki Asplund, Rita: Education, Experience and Earnings in Finland: Empirical Evidence from a Cross Section of Individuals. No. 403, Helsinki Helsingin kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen laitos, keskustelualoitteita Haaparanta, Pertti: Domestic Competition and the Open Sector. No. 1, Helsinki Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos, keskusteluloitteita Kiander, Jaakko - Pasi Holm: Bargaining over Working Hours: A Note. No. 323, Helsinki Pikkarainen, Pentti - Laura Vajanne: Credibility of Finland' s Basket Peg Exchange Rate Regime: No. 324, Helsinki Evans, George W. - Seppo Honkapohja: Adaptive Learning and Expectational Stability: An Introduction. No. 325, Helsinki Evans, George W. - Seppo Honkapohja: On the Local Stability of Sunspot Equilibria under Adaptive Learning Rules. No. 326, Helsinki Kultti, Klaus: Finite Duration Monetary Economy. No. 327, Helsinki Kanniainen, Vesa - Jan Södersten: A New View of Corporate Taxation. Monitoring Costs, Expectations, and the Cost of Capi, tai. No. 328, Helsinki Linden, Mikael: Finnish GNP-Series 1954/( 1990/ IV: Small shock persistance or trend stationarity? Some Evidence with Variance Ratio Estimates. No. 329, Helsinki Linden, Mikael: Peer Monitoring by Wage Norm. No. 330, Helsinki Koskela, Erkki - Jouko Paunio: Saving Behaviour: Theory, International Evidence and Policy Implications. A Summary ofthe Proceedings ofthe Conference held in Hanasaari, Finland May , No. 331, Helsinki Koskela, Erkki - Matti Viren: Inflation, Capitat Markets and Household Saving: Evidence from Nordic Countries. No. 332, Helsinki Holm, Pasi - Jaakko Kiander: The Effects of W ork Sharing on Employment and Overtime in Finnish Manufacturing: Comparison of Three Alternative Models. No. 333, Helsinki Sovala, Markus: Does Arbitration Matter if there is Right to Strike? No. 334, Helsinki Joensuun yliopiston taloustieteen laitos, working papers Niemeläinen, Heikki: Trade Union Goods and Incomes Poliey. A Case of Endogenous Corporatism. No. 21, Joensuu 287

7 Vatanen, Eero: Metsäsektori talouden arvonlisäyksessä. Mittausmenetelmien empiirisiä kokeiluja. No. 22, Joensuu Jyväskylän yliopisto, working papers Takala, Tuomo - Outi Uusitalo: Evaluation Marketing Management from Ethical Point ofview. No. 118, Jyväskylä Autio, Katri - Seija Leskinen: Ekonometrinen tutkimus suomalaisten yritysten suorien sijoitusten kohdealueittaisesta määräytymisestä vuosina No. 119, Jyväskylä Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, raportteja ja artikkeleita Simula, Anna-Leena: Puun hinnanmääritysjärjestelmä 1980-luvullaja hintaseurannan kehittämistarpeet. No. 99, Espoo Leikas, Tuula - Jussi Uusivuori: Piensahateollisuuden markkinoinnin kehittämismahdollisuudet. No. 100, Espoo Tilli, Tapio: Metsäverotuksen taso hakkuiden ja verotuksen tuottoperusteiden avulla arvioituna. No. 101, Espoo Kuhmonen, Tuomas: Suomen maatalous- ja maaseutupolitiikan keinot EY:n jäsenenä. No. 102, Espoo Sirviö, Tapani: EY:n vaikutukset maatalouden eri tuotantosuunnissa. No. 103, Espoo Ingberg, Mikael- Panu Kallio - Kalle Laaksonen - Raija Volk: Elintarviketalous muutospaineessa. No. 104, Espoo Suomen Pankki, keskustelualoitteita Pyyhtiä, Ilmo: Investointien kohdentuminen Suomessa. No. 6, Helsinki Hanson, Margus: Eesti Pank ja Viron rahajärjestelmä ja 1930-luvulla. No. 7, Helsinki Malkamäki, Markku: Estimating Conditional Betas and the Price of Risk for a Thin Stock Market. No. 8, Helsinki Malkamäki, Markku: Conditional Betas and the Price of Risk in a Thin Asset Market: A Sensitivity Analysis. No. 9, Helsinki Starck, Christian: Keskuspankkien riippumattomuus - kansainvälinen vertailu. No. 10, Helsinki Tarkka, Juha: Tax on Interest and the Pricing of Personai Demand Deposits. No. 11, Helsinki Kivilahti, Terhi - Jyri Svanborg - Merja Tekoniemi: Itä-Euroopan maiden valuuttojen vaihdettavuudesta. No. 12, Helsinki Koskenkylä, Heikki: Norjan pankkikriisi ja vertailua Suomen pankkeihin. No. 13, Helsinki Kokkola, Tom: An International Bibliography of Payment Instruments and Systems Literaturefor the Years No. 14, Helsinki Tampereen yliopiston kansantaloustieteen laitos, working papers Palokangas, Tapio: Devaluation, Real Wage Resistance and Investment Dynamics. No. 1, Tampere Palokangas, Tapio: Direct Foreign Investment in a Non-Competitive Economy. No. 2, Tampere Turun yliopisto, research reports Starck, Christian - Matti Viren: F orecasting the Behaviour of Bankruptcies. No. 13, Turku Lehto, Petri: Kilpailun karttaminen ja ylisuuret voitot oligopolistisilla markkinoilla. No. 14, Turku Koskela, Erkki - Matti Viren: An economic model of auto thefts in Finland. No. 15, Turku Viren, Matti: Some Long-Run Trends in Finnish Financial Variables. No. 16, Turku Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, keskustelualoitteita Pasanen, Pentti: EY-täysjäsenyyden vaikutukset elintarvikemarkkinoihin ja valmisteverotukseen. No. 19, Helsinki 288

8 Huttunen, Riku: Euroopan integraatio ja Suomi,finanssimarkkinoiden integraatio II, pankit. No. 20, Helsinki Malka, Sakari: Tieliikenteen energian kysynnän hinta- ja tulojousto. No. 21, Helsinki Kuismanen, Mika: Kunnallisen kotihoidon tuen käyttöasteeseen vaikuttavista tekijöistä. No. 22, Helsinki Hatanpää, Heikki ja Seppo Leppänen: Rakenne- ja teollisuuspolitiikan suuntaviivat OECD-maissa. No. 23, Helsinki Rantala, Juha: Työpaikan täyttyminen; kilpailevien täyttymiskanavien malli. No. 24, Helsinki WIDER-instituutti, working papers (WP) ja study group series (SGS) Swaminathan, Madhura: Understanding the»informal Sector»: A Survey, No. WP/95, Helsinki Zhukov, Stanislav V. - Alexander Yu. Vorobyov: Reforming the Soviet Union: Lessons from Structural Experience. No. WP/96, Helsinki Salih, Siddig A.: Managing Renewable Natural Capital in Africa. No. WP/97, Helsinki Berrill, Kenneth - Lal Jayawardena - Carlos Massad - Frank Vibert: Private Investment in Infrastructure - The Mobilisation of Equity Capital. No. SGS/6, Helsinki Dasgupta, Partha - Lal Jayawardema - Karl Göran Mäler - P.N. Radhakrishnan: The Environment and Emerging Development Issues. No. SGSj7, Helsinki Åbo Akademi, keskustelualoitteita ja työpapereita Stenbacka, Rune: Nordic Contributions in Industrial Economics: Internal Efficiency, Information transmission and Oligopoly Competition. No. 358, Turku Willner, Johan: Discrimination - a Way of Earning or Wasting Money? The Allocation of the Work F orce under Imperfect Competition. No. 359, Turku Walden, Pirkko: Object-Oriented Expert Syste ms in Strategic market Management. No. 360, Turku Anckar, Patrik: EC Monetary Integration and its Ramificationsfor Non-Member Countries - a Nordic Perspective. No. 361, Turku Södergård, Pia: Bytesverksamhetens betydelse för de vetenskapliga biblioteken i Finland. No. 362, Turku Stenbacka, Rune: Financial Structure and Tacit Collusion with Repeated Oligopoly Competition. No. 363, Turku Stolpe, Claus - Krister Ståhlberg (toim.): Professioner, politik och förvaltning. No. 364, Turku Pekola, Marianne: Kustannusvaihtelut kunnallisessa palvelutuotannossa - kunnallinen lasten päivähoito. No. 365, Turku Johansson, Camilla: Kostnadsvariationer inom det kommunala brand- och räddningsväsendet. En studie av kommuner i Åbo och Björneborgslän No. 366, Turku JULKAISTUJA TUTKIMUKSIA Leikas, Katariina: Säästäminen, investoinnit ja vaihtotaseen tasapainottumistavoite Suomessa. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos. Tutkimuksia No. 57, Helsinki Lehto, Eero: Tulosohjaus valtionhallinnossa. Työväen taloudellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksia No. 40, Helsinki Vaittinen, Risto: Maatalouden tuontisuoja ja sen kustannukset Suomessa. Työväen taloudellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksia No. 39, Helsinki Vilmunen, Jouko: Labour Markets, Wage Indexation and Exchange Rate Poliey. Suomen Pankki. B:45, Helsinki 289

Motocrossin Suomenmestarit

Motocrossin Suomenmestarit Motocrossin Suomenmestarit 125 250 500 1954 1. Rein Raimo 2. Carl-Gustaf Wendelin 3. Olle Helander 1955 1. Rein Raimo 2. 3. 1956 1. Kiviranta Olli-Kalevi Honkala Tarkko 2. 3. 1957 1. Kiukkonen Osmo Rein

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄ- JA -KELKKAURHEILUN MM-, WC- EM- JA EC-MITALIT SUOMESSA

MOOTTORIPYÖRÄ- JA -KELKKAURHEILUN MM-, WC- EM- JA EC-MITALIT SUOMESSA SUOMEN MOOTTORILIITTO ry MOOTTORIPYÖRÄ- JA -KELKKAURHEILUN MM-, WC- EM- JA EC-MITALIT SUOMESSA 1958 EM 2. Maarata Aulis Tuominen 1959 EM 2. Maarata Antti Pajari 1961 EM 1. Maarata Timo Laine 1962 EM 3.

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 37C00200 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky. Y-tunnus 23953381 Kluuvikatu 3, Helsinki. Puhelinnumero 0467147100 Perustamisvuosi 2011 Yhtiön kotipaikka Helsinki

Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky. Y-tunnus 23953381 Kluuvikatu 3, Helsinki. Puhelinnumero 0467147100 Perustamisvuosi 2011 Yhtiön kotipaikka Helsinki Yrityksen nimi Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky Yhtiömuoto Kommandiittiyhtiö Y-tunnus 23953381 Osoite Kluuvikatu 3, Helsinki Kotisivut www.taaleritehdas.fi Puhelinnumero 0467147100 Perustamisvuosi 2011

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

STANDARD -- Overall Stage Results Santahamina Pistol Match 2013 Printed elokuu 24, 2013 at 19:37

STANDARD -- Overall Stage Results Santahamina Pistol Match 2013 Printed elokuu 24, 2013 at 19:37 STANDARD -- Overall Stage Results Stage 1 -- Wasted Time 1 88 21,61 4,0722 100,0000 100,00 62 Martikainen, Timo T 2 74 18,82 3,9320 96,5571 96,56 69 Kaislaranta, Mikael 3 90 25,19 3,5728 87,7377 87,74

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2016

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2016 Toijalan Yhteiskoulu 16. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D 1. Marjatta Laine TuRes 63 67 77 76 283 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H 1. jääk Vesa Torkko VaRes 96 97 95 98 386 18x 2. korpr Antti Raittinen VaRes

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/10) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/13) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

OPEN -- Overall Stage Results

OPEN -- Overall Stage Results OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 1 140 22,62 6,1892 140,0000 100,00 161 Persson, Gustav 2 140 25,77 5,4327 122,8871 87,78 36 Nousiainen, Lauri 3 140 28,62 4,8917 110,6499 79,04 163 Falk, Daniel

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1 Lohkonumero: 1 Ottelut: Lohkonumero: 1 1 Kim Viljanen 7 6 1 0 19 27 7 20 1 Kim Viljanen - Janne Uutela 4-1 Jarmo Kontkanen Jyri Rita - Heikki isoranta 4-2 Ossi Salmela 10:30 2 Janne Uutela 7 1 2 4 5 12

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

MASTERS SUOMEN ENNÄTYKSET, 50 m rata Masters Finnish Records, 50 m pool

MASTERS SUOMEN ENNÄTYKSET, 50 m rata Masters Finnish Records, 50 m pool MASTERS SUOMEN ENNÄTYKSET, 50 m rata 18.9.2016 Masters Finnish Records, 50 m pool Miehet / Men Uudet ennätykset 50 m VU / freestyle A (25-29) Ari-Pekka Liukkonen Cetus 22,34 25.10.2014 Jyväskylä B (30-34)

Lisätiedot

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuomas Matikka VATT Valtiovarainvaliokunta, verojaosto 19.2.2016 Tuomas Matikka (VATT) Tuloverotus ja työn tarjonta Verojaosto 1 / 11 Taustaa Esitys perustuu tammikuussa

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi Tulokset 15.1.2012 Jäsentenvälinen Hanhijärvi NAISET 1 Aili Jäppinen 1548 gr 2 Laila Helsten 691 gr 3 Varpu Korhonen 344 gr 4 Arja Villanen 288 gr 5 Terttu Huhtiniemi 233 gr MIEHET 1 Kimmo Hyvärinen 2220

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen TUPI ja STPU parisprintti 13.5.213 Tulostettu 11.5.13 klo 1.2.24 Sivu 1 H21 2Sivu 1 48 AIRIX Ympäristö Antti Ryynänen 4822 Jari Jaakkola 15983 Antti Ryynänen 4822 4. osuus Jari Jaakkola 15983 49 Kaarinan

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

N:o 94 X LEIJONA-ajot

N:o 94 X LEIJONA-ajot N10 matka 10 km 1. Julia Sirén Akilles 20.06,7 2. Terhi Luhtala JurvU 23.58,4-3.51,7 3. Emma Granö IF Kraft 27.10,8-7.04,1 3 lähtenyttä 3 ilmoittautunutta M10 matka 10 km 1. Petri Väljä KauKa 20.22,3 2.

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0 64,8 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 56,5 121,3 64,0 60,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 56,0 116,0 237,3

1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0 64,8 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 56,5 121,3 64,0 60,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 56,0 116,0 237,3 Pienmäen SM-kilpailu Tekn.asiantjaSeppo Hiltunen K 64 Arv.tuomari Esko Venäläinen JHS ry Tuomarit - C - Pekka Heikkinen - E - Pertti Laaksonen Pit.kerroin +/ 2,4 1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

Joni Karvonen FC Piuha - FC Punaiset Asteroidit 2-1. Jani Sillanpää Kapun Kojootit - FC Lars 5-1

Joni Karvonen FC Piuha - FC Punaiset Asteroidit 2-1. Jani Sillanpää Kapun Kojootit - FC Lars 5-1 kierros ottelu nro pvm kotijoukkue vierasjoukkue Tulos 1 1 5.6.2011 Metalli 55 - Peräkylän Voima 7-0 Jani Suominen 2 Pertti Satokangas 2 Samu Jääskelä Petri Aho 1 2 5.6.2011 Verkkalan Raitis - Kaarikujan

Lisätiedot

Tulokset Honkasaari parikilpailu

Tulokset Honkasaari parikilpailu Tulokset 20.1.2013 Honkasaari parikilpailu 1 Pekka Turunen 7305 Pekka Leskinen 2733 10038 gr 2 Jaakko Villanen 5949 Terttu Huhtiniemi 1847 7796 gr 3 Jaakko Pöntinen 4449 Jari Karhu 3030 7479 gr 4 Leo Korhonen

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut 1 (5) 9.5.2016 Strategisen tutkimuksen neuvosto STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016 ARVIOINTIPANEELIT Turvallisuus verkottuneessa maailmassa tutkimusohjelma 12 huhtikuuta 2016, Helsinki Dr. Tarja

Lisätiedot

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2012

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2012 Hirvialhon koulu Akaan Viialassa 14. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D 1. Krista Wegelius TuRes 87 86 92 96 361 2. Marjatta Laine TuRes 74 72 76 75 297 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H 1. korpr Antti Raittinen

Lisätiedot

Printed toukokuu 18, 2014 at 19:15

Printed toukokuu 18, 2014 at 19:15 OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 82 32,67 2,5099 100,0000 100,00 104 Rintala, Teemu J 2 84 39,85 2,1079 83,9820 83,98 59 Laukia, Jarkko 3 86 48,16 1,7857 71,1455 71,15 48 Leppänen,

Lisätiedot

Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Pertti Nummi 44 50 44 50 27 215 Markku Pellonpää 28 40 45 33 50 196 Eero Koskinen 38 46 50 37 15 186

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

75:n VIESTIKEILAILU TULOKSET. Voittajajoukkue: Kera1, Kerava

75:n VIESTIKEILAILU TULOKSET. Voittajajoukkue: Kera1, Kerava 75:n VIESTIKEILAILU 30.01.2010 TULOKSET Voittajajoukkue: Kera1, Kerava T TAVOITE- EROTUS - 1. Kortemäki Jarkko 1209 1394 185 185 2. Kangas Heikki 932 1012 80 265 3. Reen Erkki 1167 1342 175 440 4. Mehtonen

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Tuulimäkikilpailu 2012

Tuulimäkikilpailu 2012 Juniorit 11 vaisto Sija Kilpailija Maa/Seura Karsinta Finaali 1 REMES Antero HOOD Robin Hood 414-01 1/12 Pudotus- ja finaalikierrokset: henkilökohtaiset sijoitukset - Juniorit 13 Sija Kilpailija Maa/Seura

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN 1. 8. Kokkonen Jouni Meri-Lapin urheilukalastajat 9780 2. 6. Uusitalo Jari Meri-Lapin urheilukalastajat 5545 3. 41. Ohtonen Kari 5520 4. 17. Sipola Jani Keminseudun

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet:

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet: Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala 11.6.2016 Kultamitalijoukkueet: M35 4 x 1500 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 18.30,10 Lasse Kero Timo Kero Jukka Savonheimo Juha Kukkamo M40 4

Lisätiedot

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2008 Kaskisavu 16.9.2008. Miehet H21 (5.6 km)

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2008 Kaskisavu 16.9.2008. Miehet H21 (5.6 km) TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2008 Miehet H21 (5.6 km) 1 Larmala Pekka Ericsson 42,18 2 Torvela Niko Espoon Kunto 44,08 3 Numminen Hannu Espoon Kunto 44,44 4 Saarinen Jore HP Roadrunners

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results trap FINLANDIA GP 0 SKEET - TRAP Sipoo -..0.0.0 :: Luokka/Category N Sija Nro Nimi Seura Yht. S-off Semi S-off Medal S-off Huom: ANTIKAINEN NOORA OSU MÄKELÄ-NUMMELA SATU OSU 0 QVARNSTRÖM MICAELA RS 0 0

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot