Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja vsk. - 2/1992

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 2/1992"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja vsk. - 2/ Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Conference on The Economics of F. A. Hayek - aika: paikka: Forli, Italia - lisätietoja: Dr Marina Colonna, Piazza Donn' Anna, 9-Posillipo, Napoli, Italy. Tel. and Fax VIII World Congress of Comparative Education - aika: paikka: Praha, Tsekkoslovakia -lisätietoja: Professor Z. Tzannatos, Department of Economics, University of St Andrews, Fife KY16 9AL, Scotland, United Kingdom. Tel , Fax th International Symposium on Dynamic Games and applications - aika: paikka: Geneve, Sveitsi -lisätietoja: Matti Pohjola, ETLA, p International symposium of Economic Modelling - aika: paikka: Göteborg, Ruotsi - lisätietoja: Dr. H. Motamen Scobie, Director of European Economics and Financial Centre' P.O.Box 2498, London W2 4LE, Great Britain. The Meeting ofthe International Institute of Public Finance:»The Implications of Demographic Changes for Public Finance» - aika: paikka: Soul, Korea - lisätietoja: Professor Barbara L. Wolfe, La- Follette Institute of Public Affairs, 7432 Social Science Building, University of Wisconsin, Madison, Wi 53706, USA, Fax: The tenth World Congress of the International Economic Association - aika: paikka: Moskova, Neuvostoliitto - lisätietoja: Jacky Jennings, Room R 432, Sticerd, London School of Economics, Houghton Street, London WC2A, 2AE, United Kingdom. 7th Annual Congress of the European Economic Association - aika: paikka: Dublin, Irlanti - lisätietoja: prof. John Vickers, Institute of Economics and Statistics, University of Oxford, St. Cross Building, Manor Road, Oxford OX1301. The 22nd General Conference of the Internationa Association for Research in Income and Wealth - aika: paikka: Flims, Sveitsi - lisätietoja: Teemu Lehtinen, V ATT p International Conference an Economics in Business and Government: Micro-economic policy and reform - aika: paikka: Nara Seaworld Resort, Australia - lisätietoja: Ms Carla Gerbo. Queensland Confederation of Industry, 375 Wickham Ter- 282

2 race, Brisbane, Queensland 4000, Australia. Tel , Fax (Abstraktit mennessä) 19th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) - aika: paikka: Stuttgart, Saksa -lisätietoja: Pekka Ylä-Anttila tai Pentti Vartia, ETLA, Lönnrotinkatu 4 B, Helsinki, p Fourth EALE Conference (European Association of Labour Economists) - aika: paikka University of Warwick, Englanti -lisätietoja: Reija Lilja, Helsingin kauppakorkeakoulu, p Conference on Quantitative Economic History - aika: paikka: Oxford, Englanti - lisätietoja: James Foreman-Peck, St. Antonys College, Oxford OX2 6JF, Great Britain, tel , fax Second EACES Conference (European Association for Comparative Economic Studies): Problems of Transforming Economies - aika: paikka: Groningen, Hollanti - lisätietoja: Pekka Sutela, Suomen Pankki, PL 160,00101 Helsinki, p Economics of Aging - aika: paikka: St Feliu de Guixols, Espanja - lisätietoja: Dr. Josip Hendekovic, European Science Foundation 1 quai Lwzay-Marnesia, F Strasbourg Cedex, France. Tel Fax Tlx International Congress on Economic Advancement of Developing Countries - aika: 9.-f paikka: Singapore - teemat:»development and Growth: Strategies for Economic and Social Development» - lisätietoja: Dr N.Ravindranathan, 112 East Coast Road 03-14, Katong People's Complex, Singapore 1542, p , telefax: Fifth Annual Conference of the Society for the Advancement of Socio-Economics - aika: paikka: New York City, U.S.A. - teema:»incentives and Values as Foundations of Social Order» - lisätietoja: Tuovi Allen, TTT, Hämeentie 8 A, Helsinki, p Out of the Margins: Feminist Perspectives on Economic Theory - aika: paikka: Amsterdam University, Department of Economics; Amsterdam, Hollanti - call for papers: mennessä - lisätietoja: Tuovi Allen, TTT, Hämeentie 8 A, Helsinki 53, p , fax

3 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu Eklöf, Antti: Ekonometristen makromallien integrointi monitavoitteiseen päätöksenteon tukisysteemiin. Tutkielma, kevätlukukausi Kerkelä, Leena: Aravatuotannon vaikutus asuntomarkkinoihin epätäydellisen kilpailun olosuhteissa. Tutkielma, kevätlukukausi Kerman, Lauri: Duraatioanalyysi ja sen käyttö vahinkovakuutusyhtiöiden varainhallinnassa. Tutkielma, kevätlukukausi Nuotio, Katariina: Determinants 0/ Foreign Direct 1nvestment; Perspective 0/ the Multinational Enterprise. Tutkielma, kevätlukukausi Ojanen, Petri: 1nterest Rate and Currency Swaps in Corporate Finance - A Case Study 0/ a Finnish 1ndustrial Company. Tutkielma, kevätlukukausi Salonen, Ola: Taloudellinen kehitys kolmannen maailman maissa: kauppastrategioiden merkityksen arviointi. Tutkielma, kevätlukukausi Sonkin, Katarina: Kaupattavien päästöoikeuksien järjestelmä ympäristönsuojelun ohjauskeinona. Tutkielma, kevätlukukausi Liski, Matti: Kasvu ja ehtyvät tuotannontekijät. Tutkielma, kevätlukukausi Jolma, Katri: Epävarmuus ja transaktiokustannukset yleisessä tasapainoteoriassa. Tutkielma, kevätlukukausi Pihanurmi, Vesa: Kansainvälisen talouspoliittisen yhteistyön kannattavuus ja politiikan ajallinen johdonmukaisuus. Tutkielma, kevätlukukausi Pitkänen, Anu: Suomen Yhdyspankin anto- ja ottolainaus , Taloushistorian tutkielma, kevätlukukausi Huhtamäki, Heidi: German Uni/ication and Adjustment in the East. Tutkielma, kevätlukukausi Koivusalo, Maria - Marjatta Torvela: Product and Price as Means o/competition in Rank Marketing. Tutkielma, kevätlukukausi Hiidenpalo, Hanna: Palveluiden kansainvälisen kaupan vapauttaminen GATTin piirissä. Tutkielma, kevätlukukausi Kettunen, Juhani: Talouden avoimuus ja ulkoinen riippuvuus mitattuna pääomaliikkeiden korkoherkkyydellä ja vuotokertoimella. Tutkielma, kevätlukukausi Laaninen, Jani: Arbitraasikytkennät optio- ja termiinimarkkinoilla. Tutkielma, kevätlukukausi Helsingin yliopisto Berghäll, Sami: Epävirallinen päätöksenteko, epätäydellinen kilpailu ja rent-seeking Kaakkois-Aasiassa. Pro gradu, kevätlukukausi Halko, Marja-Liisa: Odotetun hyödyn teoreemasta ei-odotetun hyödyn teoriaan: esimerkkinä intertemporaalinen valinta. Pro gradu, kevätlukukausi Herzberg, Ari: Fuusio: strateginen vaihtoehto yritystoiminnan tehostamisessa. Pro gradu, kevätlukukausi Klavus, Jan: Hyödykeveroharmonisoinnin tehokkuusnäkökohdat Euroopan yhteisössä. Pro gradu, kevätlukukausi Koivisto, Teppo: Verotus ja kansainväliset suorat sijoitukset. Pro gradu, kevätlukukausi Matikainen, Petri:»Suuri Pamaus» - Puolan talousuudistus Pro gradu, kevätlukukausi Penttilä, Pekka: Luontonsäännöstelyn, pääomamarkkinoiden, varallisuuden, inflaation ja eläke-etuuksien vaikutuksesta kotitalouksien säästämiseen. Pro gradu, kevätlukukausi Sarkkinen, Raija: Mainonta, markkinarakenne ja hyvinvointi. Pro gradu, kevätlukukausi Sivula, Petteri: Päästöjen säätelyn vaikutukset yrityksen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Pro gradu, kevätlukukausi 284

4 Tepsa, Marko: Riskitekniikkainvestoinnit, rajoitettu vastuu ja sosiaalisesti optimaalinen yhtiöverotus. Pro gradu, kevätlukukausi Joensuun yliopisto Kainulainen, Ari: Hyvinvointitaloustieteellinen tarkastelu maataloustuotteiden kaupasta, Suomen maataloudesta sekä EY-jäsenyydestä. Pro gradu, kevätlukukausi Sallinen, Jorma: Pääomahyödykkeiden inflaation vaikutus pääoman käyttökustannukseen ja yritysten investointeihin epätäydellisillä rahoitusmarkkinoilla. Pro gradu, kevätlukukausi Karttunen, Ari: Yrityskauppojen tehokkuusvaikutukset. Pro gradu, kevätlukukausi Kilponen, Juha: Korot, valuuttakurssiodotukset ja rahapolitiikan itsenäisyys. Pro gradu, kevätlukukausi Hyvärinen, Jari-Pekka: Portfolioanalyysi ja sijoitusrahastojen tehokkuus. Pro gradu, kevätlukukausi Makkonen, Vesa: Rahoitusmarkkinoiden muutoksen vaikutus rahapolitiikkaan ja sen autonomiaan. Pro gradu, kevätlukukausi Heiskanen, Reijo: Pankkiluottomarkkinat, rahapolitiikka ja kokonaistaloudelliset vaihtelut. Empiirisiä tarkastelu ja rakenteellisilla VAR -malleilla. Lisensiaatintutkimus, kevätlukukausi Vatanen, Reijo: Panos-tuotostutkimus metsäsektorin analyysissä. Menetelmien arviointia. Lisensiaatintutkimus, kevätlukukausi Jyväskylän yliopisto Massinen, Anssi: Ympäristöverojen tehokkuus ja tulonjakovaikutukset: teoreettinen tutkimus ympäristöverotuksen yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Laudatur-työ, syyslukukausi Pietikäinen, Timo: Pankin kork()riskin mittaaminen ja hallinta. Laudatur-työ, syyslukukausi Hakkarainen, Anne - Tarja Kiesi: Suomen savi-, lasi- ja kiviteollisuuteen kuuluvien ra- kennusmateriaalivalmistajien kilpailuolosuhteet kotimaanmarkkinoilla. Laudatur-työ, syyslukukausi Viskari, Jyri: Tehokkuus, uutiset ja pörssikurssit: empiirinen sovellus makrouutisten vaikutuksista pörssikursseihin. Laudatur-työ, syyslukukausi Saikkonen, Jussi: Öljyshokkien makrotaloudelliset vaikutukset. Laudatur-työ, syyslukukausi Ihalainen, Vesa: Suomen metsäteollisuuden kansainvälistymiskehitys luvuilla. Laudatur-työ, syyslukukausi Toivola, Mika: Salkunvalintateoria ja pääomamarkkinoiden tasapainomallit. Laudatur-työ, kevätlukukausi Rönkkö, Päivi - Taina Ylisimiö: Köyhyys rikkaissa maissa. Laudatur-työ, kevätlukukausi Autio, Katri - Seija Leskinen: Ekonometrinen tutkimus suomalaisten yritysten suorien sijoitusten kohdealueittaisesta määräytymisestä vuosina Laudatur-työ, kevätlukukausi Hiltunen, Tiina: Sanomalehtiyritys investoi teknologiaan 1990-luvulla. Laudatur-työ, kevätlukukausi Kari Heinonen: Currency Substitution and its Implications for Monetary Autonomy. Lisensiaattitutkimus, kevätlukukausi Oulun yliopisto Kokkonen, Pekka: Julkisen sektorin vaikutukset kotitalouden kulutus- ja säästämiskäyttäytymiseen. Pro gradu, kevätlukukausi Mulari, Pirjo - Maria Vuorivirta: Ulkomaankaupan merkitys Suomen kansantalouden kasvulle ja rakennemuutokselle vuosina Pro gradu, kevätlukukausi Ojutkangas, Anssi: Varallisuuserot ja niiden mittaaminen. Pro gradu, kevätlukukausi Romppainen, Jukka - Tuomas Silven: Skaalaedut kunnallisissa merisatamissa. Pro gradu, kevätlukukausi 285

5 Saarela, Helinä: Devalvaatiosyklit Suomen kansantaloudessa. Pro gradu, kevätlukukausi Tampereen yliopisto Hirvonen, Kirsi: Keskimääräiset pääoman kustannukset ja rahoitusrakenne. Pro gradu, kevätlukukausi Järvinen, Matti: Innovaatiot teknisen muutoksen aiheuttajina evolutionaarisessa teoriassa. Pro gradu, kevätlukukausi Kouki, Ritva: Päästöjen rajoittamisen ympäristötaloustieteellinen tarkastelu. Energiatuotannon typen oksidipäästöjen rajoittaminen. Pro gradu, kevätlukukausi Onniselkä, Kari: Valuuttariski ja sen hallinta. Case Lamino Oy. Pro gradu, kevätlukukausi Pietilä, Aleksandra: Uusiutumattomien luonnonvarojen ja niistä saatavien raaka-aineiden optimaalisesta käytöstä - erityisesti uudelleenkierrätyksestä. Pro gradu, kevätlukukausi Saari, Jari: Sähkötekninen teollisuus J apanissa; erityisesti alan tutkimus- ja kehitystoiminnan organisointi sekä tavaroiden ja palvelusten vaihdanta pääyhtiön ja alihankkijan välillä. Pro gradu, kevätlukukausi Saari, Pekka: Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnasta Suomessa vuosina Pro gradu, kevätlukukausi Salonen, Veli-Pekka: The Human Capital Interpretation of Wage Determination. Pro gradu, kevätlukukausi Toikander, Kai-Erik: Valuuttaluottojen kokonaiskustannukset - korivaluuttoja tarkastellen. Pro gradu, kevätlukukausi Suvanto, Jukka: Kustannus-hyötyanalyysi ja sen käytäntöön soveltaminen. Pro gradu, kevätlukukausi Muttilainen, Vesa: Kotitalouksien velkaantuminen Suomessa - tausta, murros ja nykyti- la. Sivulaudatur-tutkielma, kevätlukukausi Kahra, Hannu: Pricing Fox Options under Conditional Heteroscedasticity in Returns. Lisensiaattitutkimus, kevätlukukausi Nurmi, Hannu: Simultaanisuusharha dynaamisissa malleissa. Lisensiaattitutkimus, kevätlukukausi Turun yliopisto Pietilä, Leena: Elinkeinopolitiikka Suomessa Euroopan integraatioratkaisun kynnyksellä. Pro gradu, kevätlukukausi Åbo Akademi Erkkilä, Mika: Inombranschhandel och integration - en empirisk undersökning över utvecklingen av inombranschhandeln i Finlands utrikeshandel. Pro gradu, kevätlukukausi Hansen, Staffan: En intertemporal prismodell på den finländska aktiemarknaden. Pro gradu, kevätlukukausi Lillqvist, Johnny: Hållbar utveckling och steady-state-economy. Pro gradu, kevätlukukausi Mårtensson, Lila: Privatisering av offentliga företag i Västeuropa. Pro gradu, kevätlukukausi Nylund, Olav: Intertemporal konsumtion. En analys av de finländska hushållens sparande under 1980-talet. Pro gradu, kevätlukukausi Nyroos, Annika: Multinationell bankverksamhet - en studie av internationaliseringen av finlänska affärsbanker. Pro gradu, kevätlukukausi Reinikainen, Mika: B ostadsmarknaden i omvaldning: en analys av den finländska bostadssektorns särdrag. Pro gradu, kevätlukukausi 286

6 JULKAISTUJA KESKUSTELUALOITTEITA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, keskustelualoitteita Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen tolmznta vuonna No. 397, Helsinki Rantala, Olavi: An Econometric Diffusion Model of Exchange Rate Movements within a Band - Implications for Interest Rate Differential and Credibility of Exchange Rate Poliey. No. 398, Helsinki Kotilainen, Markku: Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes - A Three-Country Model. No. 399, Helsinki Kaitala, Veijo - Matti Pohjola: Acid Rain and International Environmental Aid: A Case Study of Transboundary Air Pollution Between Finland, Russia and Estonia. No. 400, Helsinki Turkkila, Juhani: Tuloverotuksen reaalinen kiristyminen Suomessa. No. 401, Helsinki Rantala, Olavi - Paavo Suni: The European Economy, Medium Term Perspectives. No. 402, Helsinki Asplund, Rita: Education, Experience and Earnings in Finland: Empirical Evidence from a Cross Section of Individuals. No. 403, Helsinki Helsingin kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen laitos, keskustelualoitteita Haaparanta, Pertti: Domestic Competition and the Open Sector. No. 1, Helsinki Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos, keskusteluloitteita Kiander, Jaakko - Pasi Holm: Bargaining over Working Hours: A Note. No. 323, Helsinki Pikkarainen, Pentti - Laura Vajanne: Credibility of Finland' s Basket Peg Exchange Rate Regime: No. 324, Helsinki Evans, George W. - Seppo Honkapohja: Adaptive Learning and Expectational Stability: An Introduction. No. 325, Helsinki Evans, George W. - Seppo Honkapohja: On the Local Stability of Sunspot Equilibria under Adaptive Learning Rules. No. 326, Helsinki Kultti, Klaus: Finite Duration Monetary Economy. No. 327, Helsinki Kanniainen, Vesa - Jan Södersten: A New View of Corporate Taxation. Monitoring Costs, Expectations, and the Cost of Capi, tai. No. 328, Helsinki Linden, Mikael: Finnish GNP-Series 1954/( 1990/ IV: Small shock persistance or trend stationarity? Some Evidence with Variance Ratio Estimates. No. 329, Helsinki Linden, Mikael: Peer Monitoring by Wage Norm. No. 330, Helsinki Koskela, Erkki - Jouko Paunio: Saving Behaviour: Theory, International Evidence and Policy Implications. A Summary ofthe Proceedings ofthe Conference held in Hanasaari, Finland May , No. 331, Helsinki Koskela, Erkki - Matti Viren: Inflation, Capitat Markets and Household Saving: Evidence from Nordic Countries. No. 332, Helsinki Holm, Pasi - Jaakko Kiander: The Effects of W ork Sharing on Employment and Overtime in Finnish Manufacturing: Comparison of Three Alternative Models. No. 333, Helsinki Sovala, Markus: Does Arbitration Matter if there is Right to Strike? No. 334, Helsinki Joensuun yliopiston taloustieteen laitos, working papers Niemeläinen, Heikki: Trade Union Goods and Incomes Poliey. A Case of Endogenous Corporatism. No. 21, Joensuu 287

7 Vatanen, Eero: Metsäsektori talouden arvonlisäyksessä. Mittausmenetelmien empiirisiä kokeiluja. No. 22, Joensuu Jyväskylän yliopisto, working papers Takala, Tuomo - Outi Uusitalo: Evaluation Marketing Management from Ethical Point ofview. No. 118, Jyväskylä Autio, Katri - Seija Leskinen: Ekonometrinen tutkimus suomalaisten yritysten suorien sijoitusten kohdealueittaisesta määräytymisestä vuosina No. 119, Jyväskylä Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, raportteja ja artikkeleita Simula, Anna-Leena: Puun hinnanmääritysjärjestelmä 1980-luvullaja hintaseurannan kehittämistarpeet. No. 99, Espoo Leikas, Tuula - Jussi Uusivuori: Piensahateollisuuden markkinoinnin kehittämismahdollisuudet. No. 100, Espoo Tilli, Tapio: Metsäverotuksen taso hakkuiden ja verotuksen tuottoperusteiden avulla arvioituna. No. 101, Espoo Kuhmonen, Tuomas: Suomen maatalous- ja maaseutupolitiikan keinot EY:n jäsenenä. No. 102, Espoo Sirviö, Tapani: EY:n vaikutukset maatalouden eri tuotantosuunnissa. No. 103, Espoo Ingberg, Mikael- Panu Kallio - Kalle Laaksonen - Raija Volk: Elintarviketalous muutospaineessa. No. 104, Espoo Suomen Pankki, keskustelualoitteita Pyyhtiä, Ilmo: Investointien kohdentuminen Suomessa. No. 6, Helsinki Hanson, Margus: Eesti Pank ja Viron rahajärjestelmä ja 1930-luvulla. No. 7, Helsinki Malkamäki, Markku: Estimating Conditional Betas and the Price of Risk for a Thin Stock Market. No. 8, Helsinki Malkamäki, Markku: Conditional Betas and the Price of Risk in a Thin Asset Market: A Sensitivity Analysis. No. 9, Helsinki Starck, Christian: Keskuspankkien riippumattomuus - kansainvälinen vertailu. No. 10, Helsinki Tarkka, Juha: Tax on Interest and the Pricing of Personai Demand Deposits. No. 11, Helsinki Kivilahti, Terhi - Jyri Svanborg - Merja Tekoniemi: Itä-Euroopan maiden valuuttojen vaihdettavuudesta. No. 12, Helsinki Koskenkylä, Heikki: Norjan pankkikriisi ja vertailua Suomen pankkeihin. No. 13, Helsinki Kokkola, Tom: An International Bibliography of Payment Instruments and Systems Literaturefor the Years No. 14, Helsinki Tampereen yliopiston kansantaloustieteen laitos, working papers Palokangas, Tapio: Devaluation, Real Wage Resistance and Investment Dynamics. No. 1, Tampere Palokangas, Tapio: Direct Foreign Investment in a Non-Competitive Economy. No. 2, Tampere Turun yliopisto, research reports Starck, Christian - Matti Viren: F orecasting the Behaviour of Bankruptcies. No. 13, Turku Lehto, Petri: Kilpailun karttaminen ja ylisuuret voitot oligopolistisilla markkinoilla. No. 14, Turku Koskela, Erkki - Matti Viren: An economic model of auto thefts in Finland. No. 15, Turku Viren, Matti: Some Long-Run Trends in Finnish Financial Variables. No. 16, Turku Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, keskustelualoitteita Pasanen, Pentti: EY-täysjäsenyyden vaikutukset elintarvikemarkkinoihin ja valmisteverotukseen. No. 19, Helsinki 288

8 Huttunen, Riku: Euroopan integraatio ja Suomi,finanssimarkkinoiden integraatio II, pankit. No. 20, Helsinki Malka, Sakari: Tieliikenteen energian kysynnän hinta- ja tulojousto. No. 21, Helsinki Kuismanen, Mika: Kunnallisen kotihoidon tuen käyttöasteeseen vaikuttavista tekijöistä. No. 22, Helsinki Hatanpää, Heikki ja Seppo Leppänen: Rakenne- ja teollisuuspolitiikan suuntaviivat OECD-maissa. No. 23, Helsinki Rantala, Juha: Työpaikan täyttyminen; kilpailevien täyttymiskanavien malli. No. 24, Helsinki WIDER-instituutti, working papers (WP) ja study group series (SGS) Swaminathan, Madhura: Understanding the»informal Sector»: A Survey, No. WP/95, Helsinki Zhukov, Stanislav V. - Alexander Yu. Vorobyov: Reforming the Soviet Union: Lessons from Structural Experience. No. WP/96, Helsinki Salih, Siddig A.: Managing Renewable Natural Capital in Africa. No. WP/97, Helsinki Berrill, Kenneth - Lal Jayawardena - Carlos Massad - Frank Vibert: Private Investment in Infrastructure - The Mobilisation of Equity Capital. No. SGS/6, Helsinki Dasgupta, Partha - Lal Jayawardema - Karl Göran Mäler - P.N. Radhakrishnan: The Environment and Emerging Development Issues. No. SGSj7, Helsinki Åbo Akademi, keskustelualoitteita ja työpapereita Stenbacka, Rune: Nordic Contributions in Industrial Economics: Internal Efficiency, Information transmission and Oligopoly Competition. No. 358, Turku Willner, Johan: Discrimination - a Way of Earning or Wasting Money? The Allocation of the Work F orce under Imperfect Competition. No. 359, Turku Walden, Pirkko: Object-Oriented Expert Syste ms in Strategic market Management. No. 360, Turku Anckar, Patrik: EC Monetary Integration and its Ramificationsfor Non-Member Countries - a Nordic Perspective. No. 361, Turku Södergård, Pia: Bytesverksamhetens betydelse för de vetenskapliga biblioteken i Finland. No. 362, Turku Stenbacka, Rune: Financial Structure and Tacit Collusion with Repeated Oligopoly Competition. No. 363, Turku Stolpe, Claus - Krister Ståhlberg (toim.): Professioner, politik och förvaltning. No. 364, Turku Pekola, Marianne: Kustannusvaihtelut kunnallisessa palvelutuotannossa - kunnallinen lasten päivähoito. No. 365, Turku Johansson, Camilla: Kostnadsvariationer inom det kommunala brand- och räddningsväsendet. En studie av kommuner i Åbo och Björneborgslän No. 366, Turku JULKAISTUJA TUTKIMUKSIA Leikas, Katariina: Säästäminen, investoinnit ja vaihtotaseen tasapainottumistavoite Suomessa. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos. Tutkimuksia No. 57, Helsinki Lehto, Eero: Tulosohjaus valtionhallinnossa. Työväen taloudellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksia No. 40, Helsinki Vaittinen, Risto: Maatalouden tuontisuoja ja sen kustannukset Suomessa. Työväen taloudellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksia No. 39, Helsinki Vilmunen, Jouko: Labour Markets, Wage Indexation and Exchange Rate Poliey. Suomen Pankki. B:45, Helsinki 289

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Fifth EALE Conference (European Association of Labour Economists) aika 30.9-3.10. 1993 paikka: Maastricht,

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Kansantaloustieteen tutkielmat vuonna 1998

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 4/2001 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Sulamaa, Pekka: Essays on Deregulated Finnish

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 4/2002 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Hakola, Tuulia: Economic Incentives and Labour Market

Lisätiedot

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 TIEDOKSI JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Rate Expectations. Nro 88. Keskustelualoitteita

Lisätiedot

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Tiedoksi KAK 1/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Joensuun yliopisto, taloustieteen laitos Väitöskirja Räty, Tarmo: Efficient Facets, Influential

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 09.09.2015

Julkaisuluettelo 09.09.2015 Julkaisuluettelo 09.09.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Suomen Pankin julkaisuista... 3 2. Aikakauslehdet... 4 3. Tilastojulkaisut... 6 4. Vuosikertomus ja muut viralliset julkaisut... 8 5. Erityisjulkaisut...

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000)

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000) Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 E-mail: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015

KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015 A N S I O L U E T T E L O KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015 Tutkimusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki puh. 90-609 900 (työ) Syntymäaika:

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 2/2007 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Xavier Carpentier: essays on the law and economics of intellectual

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952)

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) Aalto University School of Economics Home address: P.O.Box 21210, 00076 AALTO, Finland Arkadiankatu 33 A 21 Tel

Lisätiedot

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005 ANSIOLUETTELO Lokakuu 2010 Henkilö- ja yhteystiedot Nimi: Risto Vaittinen Puhelin: 010 7512153 Sähköposti: risto.vaittinen@etk.fi Koulutus Ylioppilas 1978 Töölön Yhteiskoulu Valtiotieteitten kandidaatti

Lisätiedot

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 2/2006 HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat jouko kinnunen: Migration, inperfect competition and structural

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I. Present Positions University of Jyväskylä,

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 105. vsk. 2/2009 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Heidi silvennoinen: essays on household time allocation decisions in

Lisätiedot

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena JULKAISUT 1992 2009 Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena Turun kauppakorkeakoulun julkaisutietokanta: http://www.tse.fi/fi/hakupalvelut/pages/publicationsearch.aspx

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu-tutkielmat, rahoitus

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2014 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 9 Tietopalvelu...10 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI v (90) 1831 SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITIEITA 33/92 Timo Tähtinen Kansantalouden osasto 2.11.1992 Uudistumassa oleva pääomatulojen verotus muuttaa huomattavasti yrityksen

Lisätiedot

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY VATT-JULKAISUJA 41 VATT PUBLICATIONS VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY Toimittaneet Edited by Vesa Kanniainen Seppo Kari Tampereen yliopisto University

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 9 January, 2013 Current Affiliations Professional Experience

CURRICULUM VITAE 9 January, 2013 Current Affiliations Professional Experience CURRICULUM VITAE 9 January, 2013 Tuomas Takalo Monetary Policy and Research Department, Bank of Finland, P. O. Box 160, FI-00101 Helsinki tuomas.takalo@gmail.com mobile: +358503875745 www.takalo.net Current

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos vuonna 2014 4 Toiminta vuonna 2014 lyhyesti 4 Merkittäviä tutkimuksia valmistui

Lisätiedot

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Hakija myönnetty summa Katja Aalto, Rauma 3.000 Institutional logics and change A field study of ten shared service centers and their survival in the

Lisätiedot