Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja vsk. - 2/1992

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 2/1992"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja vsk. - 2/ Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Conference on The Economics of F. A. Hayek - aika: paikka: Forli, Italia - lisätietoja: Dr Marina Colonna, Piazza Donn' Anna, 9-Posillipo, Napoli, Italy. Tel. and Fax VIII World Congress of Comparative Education - aika: paikka: Praha, Tsekkoslovakia -lisätietoja: Professor Z. Tzannatos, Department of Economics, University of St Andrews, Fife KY16 9AL, Scotland, United Kingdom. Tel , Fax th International Symposium on Dynamic Games and applications - aika: paikka: Geneve, Sveitsi -lisätietoja: Matti Pohjola, ETLA, p International symposium of Economic Modelling - aika: paikka: Göteborg, Ruotsi - lisätietoja: Dr. H. Motamen Scobie, Director of European Economics and Financial Centre' P.O.Box 2498, London W2 4LE, Great Britain. The Meeting ofthe International Institute of Public Finance:»The Implications of Demographic Changes for Public Finance» - aika: paikka: Soul, Korea - lisätietoja: Professor Barbara L. Wolfe, La- Follette Institute of Public Affairs, 7432 Social Science Building, University of Wisconsin, Madison, Wi 53706, USA, Fax: The tenth World Congress of the International Economic Association - aika: paikka: Moskova, Neuvostoliitto - lisätietoja: Jacky Jennings, Room R 432, Sticerd, London School of Economics, Houghton Street, London WC2A, 2AE, United Kingdom. 7th Annual Congress of the European Economic Association - aika: paikka: Dublin, Irlanti - lisätietoja: prof. John Vickers, Institute of Economics and Statistics, University of Oxford, St. Cross Building, Manor Road, Oxford OX1301. The 22nd General Conference of the Internationa Association for Research in Income and Wealth - aika: paikka: Flims, Sveitsi - lisätietoja: Teemu Lehtinen, V ATT p International Conference an Economics in Business and Government: Micro-economic policy and reform - aika: paikka: Nara Seaworld Resort, Australia - lisätietoja: Ms Carla Gerbo. Queensland Confederation of Industry, 375 Wickham Ter- 282

2 race, Brisbane, Queensland 4000, Australia. Tel , Fax (Abstraktit mennessä) 19th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) - aika: paikka: Stuttgart, Saksa -lisätietoja: Pekka Ylä-Anttila tai Pentti Vartia, ETLA, Lönnrotinkatu 4 B, Helsinki, p Fourth EALE Conference (European Association of Labour Economists) - aika: paikka University of Warwick, Englanti -lisätietoja: Reija Lilja, Helsingin kauppakorkeakoulu, p Conference on Quantitative Economic History - aika: paikka: Oxford, Englanti - lisätietoja: James Foreman-Peck, St. Antonys College, Oxford OX2 6JF, Great Britain, tel , fax Second EACES Conference (European Association for Comparative Economic Studies): Problems of Transforming Economies - aika: paikka: Groningen, Hollanti - lisätietoja: Pekka Sutela, Suomen Pankki, PL 160,00101 Helsinki, p Economics of Aging - aika: paikka: St Feliu de Guixols, Espanja - lisätietoja: Dr. Josip Hendekovic, European Science Foundation 1 quai Lwzay-Marnesia, F Strasbourg Cedex, France. Tel Fax Tlx International Congress on Economic Advancement of Developing Countries - aika: 9.-f paikka: Singapore - teemat:»development and Growth: Strategies for Economic and Social Development» - lisätietoja: Dr N.Ravindranathan, 112 East Coast Road 03-14, Katong People's Complex, Singapore 1542, p , telefax: Fifth Annual Conference of the Society for the Advancement of Socio-Economics - aika: paikka: New York City, U.S.A. - teema:»incentives and Values as Foundations of Social Order» - lisätietoja: Tuovi Allen, TTT, Hämeentie 8 A, Helsinki, p Out of the Margins: Feminist Perspectives on Economic Theory - aika: paikka: Amsterdam University, Department of Economics; Amsterdam, Hollanti - call for papers: mennessä - lisätietoja: Tuovi Allen, TTT, Hämeentie 8 A, Helsinki 53, p , fax

3 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu Eklöf, Antti: Ekonometristen makromallien integrointi monitavoitteiseen päätöksenteon tukisysteemiin. Tutkielma, kevätlukukausi Kerkelä, Leena: Aravatuotannon vaikutus asuntomarkkinoihin epätäydellisen kilpailun olosuhteissa. Tutkielma, kevätlukukausi Kerman, Lauri: Duraatioanalyysi ja sen käyttö vahinkovakuutusyhtiöiden varainhallinnassa. Tutkielma, kevätlukukausi Nuotio, Katariina: Determinants 0/ Foreign Direct 1nvestment; Perspective 0/ the Multinational Enterprise. Tutkielma, kevätlukukausi Ojanen, Petri: 1nterest Rate and Currency Swaps in Corporate Finance - A Case Study 0/ a Finnish 1ndustrial Company. Tutkielma, kevätlukukausi Salonen, Ola: Taloudellinen kehitys kolmannen maailman maissa: kauppastrategioiden merkityksen arviointi. Tutkielma, kevätlukukausi Sonkin, Katarina: Kaupattavien päästöoikeuksien järjestelmä ympäristönsuojelun ohjauskeinona. Tutkielma, kevätlukukausi Liski, Matti: Kasvu ja ehtyvät tuotannontekijät. Tutkielma, kevätlukukausi Jolma, Katri: Epävarmuus ja transaktiokustannukset yleisessä tasapainoteoriassa. Tutkielma, kevätlukukausi Pihanurmi, Vesa: Kansainvälisen talouspoliittisen yhteistyön kannattavuus ja politiikan ajallinen johdonmukaisuus. Tutkielma, kevätlukukausi Pitkänen, Anu: Suomen Yhdyspankin anto- ja ottolainaus , Taloushistorian tutkielma, kevätlukukausi Huhtamäki, Heidi: German Uni/ication and Adjustment in the East. Tutkielma, kevätlukukausi Koivusalo, Maria - Marjatta Torvela: Product and Price as Means o/competition in Rank Marketing. Tutkielma, kevätlukukausi Hiidenpalo, Hanna: Palveluiden kansainvälisen kaupan vapauttaminen GATTin piirissä. Tutkielma, kevätlukukausi Kettunen, Juhani: Talouden avoimuus ja ulkoinen riippuvuus mitattuna pääomaliikkeiden korkoherkkyydellä ja vuotokertoimella. Tutkielma, kevätlukukausi Laaninen, Jani: Arbitraasikytkennät optio- ja termiinimarkkinoilla. Tutkielma, kevätlukukausi Helsingin yliopisto Berghäll, Sami: Epävirallinen päätöksenteko, epätäydellinen kilpailu ja rent-seeking Kaakkois-Aasiassa. Pro gradu, kevätlukukausi Halko, Marja-Liisa: Odotetun hyödyn teoreemasta ei-odotetun hyödyn teoriaan: esimerkkinä intertemporaalinen valinta. Pro gradu, kevätlukukausi Herzberg, Ari: Fuusio: strateginen vaihtoehto yritystoiminnan tehostamisessa. Pro gradu, kevätlukukausi Klavus, Jan: Hyödykeveroharmonisoinnin tehokkuusnäkökohdat Euroopan yhteisössä. Pro gradu, kevätlukukausi Koivisto, Teppo: Verotus ja kansainväliset suorat sijoitukset. Pro gradu, kevätlukukausi Matikainen, Petri:»Suuri Pamaus» - Puolan talousuudistus Pro gradu, kevätlukukausi Penttilä, Pekka: Luontonsäännöstelyn, pääomamarkkinoiden, varallisuuden, inflaation ja eläke-etuuksien vaikutuksesta kotitalouksien säästämiseen. Pro gradu, kevätlukukausi Sarkkinen, Raija: Mainonta, markkinarakenne ja hyvinvointi. Pro gradu, kevätlukukausi Sivula, Petteri: Päästöjen säätelyn vaikutukset yrityksen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Pro gradu, kevätlukukausi 284

4 Tepsa, Marko: Riskitekniikkainvestoinnit, rajoitettu vastuu ja sosiaalisesti optimaalinen yhtiöverotus. Pro gradu, kevätlukukausi Joensuun yliopisto Kainulainen, Ari: Hyvinvointitaloustieteellinen tarkastelu maataloustuotteiden kaupasta, Suomen maataloudesta sekä EY-jäsenyydestä. Pro gradu, kevätlukukausi Sallinen, Jorma: Pääomahyödykkeiden inflaation vaikutus pääoman käyttökustannukseen ja yritysten investointeihin epätäydellisillä rahoitusmarkkinoilla. Pro gradu, kevätlukukausi Karttunen, Ari: Yrityskauppojen tehokkuusvaikutukset. Pro gradu, kevätlukukausi Kilponen, Juha: Korot, valuuttakurssiodotukset ja rahapolitiikan itsenäisyys. Pro gradu, kevätlukukausi Hyvärinen, Jari-Pekka: Portfolioanalyysi ja sijoitusrahastojen tehokkuus. Pro gradu, kevätlukukausi Makkonen, Vesa: Rahoitusmarkkinoiden muutoksen vaikutus rahapolitiikkaan ja sen autonomiaan. Pro gradu, kevätlukukausi Heiskanen, Reijo: Pankkiluottomarkkinat, rahapolitiikka ja kokonaistaloudelliset vaihtelut. Empiirisiä tarkastelu ja rakenteellisilla VAR -malleilla. Lisensiaatintutkimus, kevätlukukausi Vatanen, Reijo: Panos-tuotostutkimus metsäsektorin analyysissä. Menetelmien arviointia. Lisensiaatintutkimus, kevätlukukausi Jyväskylän yliopisto Massinen, Anssi: Ympäristöverojen tehokkuus ja tulonjakovaikutukset: teoreettinen tutkimus ympäristöverotuksen yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Laudatur-työ, syyslukukausi Pietikäinen, Timo: Pankin kork()riskin mittaaminen ja hallinta. Laudatur-työ, syyslukukausi Hakkarainen, Anne - Tarja Kiesi: Suomen savi-, lasi- ja kiviteollisuuteen kuuluvien ra- kennusmateriaalivalmistajien kilpailuolosuhteet kotimaanmarkkinoilla. Laudatur-työ, syyslukukausi Viskari, Jyri: Tehokkuus, uutiset ja pörssikurssit: empiirinen sovellus makrouutisten vaikutuksista pörssikursseihin. Laudatur-työ, syyslukukausi Saikkonen, Jussi: Öljyshokkien makrotaloudelliset vaikutukset. Laudatur-työ, syyslukukausi Ihalainen, Vesa: Suomen metsäteollisuuden kansainvälistymiskehitys luvuilla. Laudatur-työ, syyslukukausi Toivola, Mika: Salkunvalintateoria ja pääomamarkkinoiden tasapainomallit. Laudatur-työ, kevätlukukausi Rönkkö, Päivi - Taina Ylisimiö: Köyhyys rikkaissa maissa. Laudatur-työ, kevätlukukausi Autio, Katri - Seija Leskinen: Ekonometrinen tutkimus suomalaisten yritysten suorien sijoitusten kohdealueittaisesta määräytymisestä vuosina Laudatur-työ, kevätlukukausi Hiltunen, Tiina: Sanomalehtiyritys investoi teknologiaan 1990-luvulla. Laudatur-työ, kevätlukukausi Kari Heinonen: Currency Substitution and its Implications for Monetary Autonomy. Lisensiaattitutkimus, kevätlukukausi Oulun yliopisto Kokkonen, Pekka: Julkisen sektorin vaikutukset kotitalouden kulutus- ja säästämiskäyttäytymiseen. Pro gradu, kevätlukukausi Mulari, Pirjo - Maria Vuorivirta: Ulkomaankaupan merkitys Suomen kansantalouden kasvulle ja rakennemuutokselle vuosina Pro gradu, kevätlukukausi Ojutkangas, Anssi: Varallisuuserot ja niiden mittaaminen. Pro gradu, kevätlukukausi Romppainen, Jukka - Tuomas Silven: Skaalaedut kunnallisissa merisatamissa. Pro gradu, kevätlukukausi 285

5 Saarela, Helinä: Devalvaatiosyklit Suomen kansantaloudessa. Pro gradu, kevätlukukausi Tampereen yliopisto Hirvonen, Kirsi: Keskimääräiset pääoman kustannukset ja rahoitusrakenne. Pro gradu, kevätlukukausi Järvinen, Matti: Innovaatiot teknisen muutoksen aiheuttajina evolutionaarisessa teoriassa. Pro gradu, kevätlukukausi Kouki, Ritva: Päästöjen rajoittamisen ympäristötaloustieteellinen tarkastelu. Energiatuotannon typen oksidipäästöjen rajoittaminen. Pro gradu, kevätlukukausi Onniselkä, Kari: Valuuttariski ja sen hallinta. Case Lamino Oy. Pro gradu, kevätlukukausi Pietilä, Aleksandra: Uusiutumattomien luonnonvarojen ja niistä saatavien raaka-aineiden optimaalisesta käytöstä - erityisesti uudelleenkierrätyksestä. Pro gradu, kevätlukukausi Saari, Jari: Sähkötekninen teollisuus J apanissa; erityisesti alan tutkimus- ja kehitystoiminnan organisointi sekä tavaroiden ja palvelusten vaihdanta pääyhtiön ja alihankkijan välillä. Pro gradu, kevätlukukausi Saari, Pekka: Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnasta Suomessa vuosina Pro gradu, kevätlukukausi Salonen, Veli-Pekka: The Human Capital Interpretation of Wage Determination. Pro gradu, kevätlukukausi Toikander, Kai-Erik: Valuuttaluottojen kokonaiskustannukset - korivaluuttoja tarkastellen. Pro gradu, kevätlukukausi Suvanto, Jukka: Kustannus-hyötyanalyysi ja sen käytäntöön soveltaminen. Pro gradu, kevätlukukausi Muttilainen, Vesa: Kotitalouksien velkaantuminen Suomessa - tausta, murros ja nykyti- la. Sivulaudatur-tutkielma, kevätlukukausi Kahra, Hannu: Pricing Fox Options under Conditional Heteroscedasticity in Returns. Lisensiaattitutkimus, kevätlukukausi Nurmi, Hannu: Simultaanisuusharha dynaamisissa malleissa. Lisensiaattitutkimus, kevätlukukausi Turun yliopisto Pietilä, Leena: Elinkeinopolitiikka Suomessa Euroopan integraatioratkaisun kynnyksellä. Pro gradu, kevätlukukausi Åbo Akademi Erkkilä, Mika: Inombranschhandel och integration - en empirisk undersökning över utvecklingen av inombranschhandeln i Finlands utrikeshandel. Pro gradu, kevätlukukausi Hansen, Staffan: En intertemporal prismodell på den finländska aktiemarknaden. Pro gradu, kevätlukukausi Lillqvist, Johnny: Hållbar utveckling och steady-state-economy. Pro gradu, kevätlukukausi Mårtensson, Lila: Privatisering av offentliga företag i Västeuropa. Pro gradu, kevätlukukausi Nylund, Olav: Intertemporal konsumtion. En analys av de finländska hushållens sparande under 1980-talet. Pro gradu, kevätlukukausi Nyroos, Annika: Multinationell bankverksamhet - en studie av internationaliseringen av finlänska affärsbanker. Pro gradu, kevätlukukausi Reinikainen, Mika: B ostadsmarknaden i omvaldning: en analys av den finländska bostadssektorns särdrag. Pro gradu, kevätlukukausi 286

6 JULKAISTUJA KESKUSTELUALOITTEITA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, keskustelualoitteita Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen tolmznta vuonna No. 397, Helsinki Rantala, Olavi: An Econometric Diffusion Model of Exchange Rate Movements within a Band - Implications for Interest Rate Differential and Credibility of Exchange Rate Poliey. No. 398, Helsinki Kotilainen, Markku: Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes - A Three-Country Model. No. 399, Helsinki Kaitala, Veijo - Matti Pohjola: Acid Rain and International Environmental Aid: A Case Study of Transboundary Air Pollution Between Finland, Russia and Estonia. No. 400, Helsinki Turkkila, Juhani: Tuloverotuksen reaalinen kiristyminen Suomessa. No. 401, Helsinki Rantala, Olavi - Paavo Suni: The European Economy, Medium Term Perspectives. No. 402, Helsinki Asplund, Rita: Education, Experience and Earnings in Finland: Empirical Evidence from a Cross Section of Individuals. No. 403, Helsinki Helsingin kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen laitos, keskustelualoitteita Haaparanta, Pertti: Domestic Competition and the Open Sector. No. 1, Helsinki Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos, keskusteluloitteita Kiander, Jaakko - Pasi Holm: Bargaining over Working Hours: A Note. No. 323, Helsinki Pikkarainen, Pentti - Laura Vajanne: Credibility of Finland' s Basket Peg Exchange Rate Regime: No. 324, Helsinki Evans, George W. - Seppo Honkapohja: Adaptive Learning and Expectational Stability: An Introduction. No. 325, Helsinki Evans, George W. - Seppo Honkapohja: On the Local Stability of Sunspot Equilibria under Adaptive Learning Rules. No. 326, Helsinki Kultti, Klaus: Finite Duration Monetary Economy. No. 327, Helsinki Kanniainen, Vesa - Jan Södersten: A New View of Corporate Taxation. Monitoring Costs, Expectations, and the Cost of Capi, tai. No. 328, Helsinki Linden, Mikael: Finnish GNP-Series 1954/( 1990/ IV: Small shock persistance or trend stationarity? Some Evidence with Variance Ratio Estimates. No. 329, Helsinki Linden, Mikael: Peer Monitoring by Wage Norm. No. 330, Helsinki Koskela, Erkki - Jouko Paunio: Saving Behaviour: Theory, International Evidence and Policy Implications. A Summary ofthe Proceedings ofthe Conference held in Hanasaari, Finland May , No. 331, Helsinki Koskela, Erkki - Matti Viren: Inflation, Capitat Markets and Household Saving: Evidence from Nordic Countries. No. 332, Helsinki Holm, Pasi - Jaakko Kiander: The Effects of W ork Sharing on Employment and Overtime in Finnish Manufacturing: Comparison of Three Alternative Models. No. 333, Helsinki Sovala, Markus: Does Arbitration Matter if there is Right to Strike? No. 334, Helsinki Joensuun yliopiston taloustieteen laitos, working papers Niemeläinen, Heikki: Trade Union Goods and Incomes Poliey. A Case of Endogenous Corporatism. No. 21, Joensuu 287

7 Vatanen, Eero: Metsäsektori talouden arvonlisäyksessä. Mittausmenetelmien empiirisiä kokeiluja. No. 22, Joensuu Jyväskylän yliopisto, working papers Takala, Tuomo - Outi Uusitalo: Evaluation Marketing Management from Ethical Point ofview. No. 118, Jyväskylä Autio, Katri - Seija Leskinen: Ekonometrinen tutkimus suomalaisten yritysten suorien sijoitusten kohdealueittaisesta määräytymisestä vuosina No. 119, Jyväskylä Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, raportteja ja artikkeleita Simula, Anna-Leena: Puun hinnanmääritysjärjestelmä 1980-luvullaja hintaseurannan kehittämistarpeet. No. 99, Espoo Leikas, Tuula - Jussi Uusivuori: Piensahateollisuuden markkinoinnin kehittämismahdollisuudet. No. 100, Espoo Tilli, Tapio: Metsäverotuksen taso hakkuiden ja verotuksen tuottoperusteiden avulla arvioituna. No. 101, Espoo Kuhmonen, Tuomas: Suomen maatalous- ja maaseutupolitiikan keinot EY:n jäsenenä. No. 102, Espoo Sirviö, Tapani: EY:n vaikutukset maatalouden eri tuotantosuunnissa. No. 103, Espoo Ingberg, Mikael- Panu Kallio - Kalle Laaksonen - Raija Volk: Elintarviketalous muutospaineessa. No. 104, Espoo Suomen Pankki, keskustelualoitteita Pyyhtiä, Ilmo: Investointien kohdentuminen Suomessa. No. 6, Helsinki Hanson, Margus: Eesti Pank ja Viron rahajärjestelmä ja 1930-luvulla. No. 7, Helsinki Malkamäki, Markku: Estimating Conditional Betas and the Price of Risk for a Thin Stock Market. No. 8, Helsinki Malkamäki, Markku: Conditional Betas and the Price of Risk in a Thin Asset Market: A Sensitivity Analysis. No. 9, Helsinki Starck, Christian: Keskuspankkien riippumattomuus - kansainvälinen vertailu. No. 10, Helsinki Tarkka, Juha: Tax on Interest and the Pricing of Personai Demand Deposits. No. 11, Helsinki Kivilahti, Terhi - Jyri Svanborg - Merja Tekoniemi: Itä-Euroopan maiden valuuttojen vaihdettavuudesta. No. 12, Helsinki Koskenkylä, Heikki: Norjan pankkikriisi ja vertailua Suomen pankkeihin. No. 13, Helsinki Kokkola, Tom: An International Bibliography of Payment Instruments and Systems Literaturefor the Years No. 14, Helsinki Tampereen yliopiston kansantaloustieteen laitos, working papers Palokangas, Tapio: Devaluation, Real Wage Resistance and Investment Dynamics. No. 1, Tampere Palokangas, Tapio: Direct Foreign Investment in a Non-Competitive Economy. No. 2, Tampere Turun yliopisto, research reports Starck, Christian - Matti Viren: F orecasting the Behaviour of Bankruptcies. No. 13, Turku Lehto, Petri: Kilpailun karttaminen ja ylisuuret voitot oligopolistisilla markkinoilla. No. 14, Turku Koskela, Erkki - Matti Viren: An economic model of auto thefts in Finland. No. 15, Turku Viren, Matti: Some Long-Run Trends in Finnish Financial Variables. No. 16, Turku Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, keskustelualoitteita Pasanen, Pentti: EY-täysjäsenyyden vaikutukset elintarvikemarkkinoihin ja valmisteverotukseen. No. 19, Helsinki 288

8 Huttunen, Riku: Euroopan integraatio ja Suomi,finanssimarkkinoiden integraatio II, pankit. No. 20, Helsinki Malka, Sakari: Tieliikenteen energian kysynnän hinta- ja tulojousto. No. 21, Helsinki Kuismanen, Mika: Kunnallisen kotihoidon tuen käyttöasteeseen vaikuttavista tekijöistä. No. 22, Helsinki Hatanpää, Heikki ja Seppo Leppänen: Rakenne- ja teollisuuspolitiikan suuntaviivat OECD-maissa. No. 23, Helsinki Rantala, Juha: Työpaikan täyttyminen; kilpailevien täyttymiskanavien malli. No. 24, Helsinki WIDER-instituutti, working papers (WP) ja study group series (SGS) Swaminathan, Madhura: Understanding the»informal Sector»: A Survey, No. WP/95, Helsinki Zhukov, Stanislav V. - Alexander Yu. Vorobyov: Reforming the Soviet Union: Lessons from Structural Experience. No. WP/96, Helsinki Salih, Siddig A.: Managing Renewable Natural Capital in Africa. No. WP/97, Helsinki Berrill, Kenneth - Lal Jayawardena - Carlos Massad - Frank Vibert: Private Investment in Infrastructure - The Mobilisation of Equity Capital. No. SGS/6, Helsinki Dasgupta, Partha - Lal Jayawardema - Karl Göran Mäler - P.N. Radhakrishnan: The Environment and Emerging Development Issues. No. SGSj7, Helsinki Åbo Akademi, keskustelualoitteita ja työpapereita Stenbacka, Rune: Nordic Contributions in Industrial Economics: Internal Efficiency, Information transmission and Oligopoly Competition. No. 358, Turku Willner, Johan: Discrimination - a Way of Earning or Wasting Money? The Allocation of the Work F orce under Imperfect Competition. No. 359, Turku Walden, Pirkko: Object-Oriented Expert Syste ms in Strategic market Management. No. 360, Turku Anckar, Patrik: EC Monetary Integration and its Ramificationsfor Non-Member Countries - a Nordic Perspective. No. 361, Turku Södergård, Pia: Bytesverksamhetens betydelse för de vetenskapliga biblioteken i Finland. No. 362, Turku Stenbacka, Rune: Financial Structure and Tacit Collusion with Repeated Oligopoly Competition. No. 363, Turku Stolpe, Claus - Krister Ståhlberg (toim.): Professioner, politik och förvaltning. No. 364, Turku Pekola, Marianne: Kustannusvaihtelut kunnallisessa palvelutuotannossa - kunnallinen lasten päivähoito. No. 365, Turku Johansson, Camilla: Kostnadsvariationer inom det kommunala brand- och räddningsväsendet. En studie av kommuner i Åbo och Björneborgslän No. 366, Turku JULKAISTUJA TUTKIMUKSIA Leikas, Katariina: Säästäminen, investoinnit ja vaihtotaseen tasapainottumistavoite Suomessa. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos. Tutkimuksia No. 57, Helsinki Lehto, Eero: Tulosohjaus valtionhallinnossa. Työväen taloudellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksia No. 40, Helsinki Vaittinen, Risto: Maatalouden tuontisuoja ja sen kustannukset Suomessa. Työväen taloudellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksia No. 39, Helsinki Vilmunen, Jouko: Labour Markets, Wage Indexation and Exchange Rate Poliey. Suomen Pankki. B:45, Helsinki 289

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. -1/1992. WC1E 7AE, p. 44-71-6363784, fax 44-71-- 3234780.

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. -1/1992. WC1E 7AE, p. 44-71-6363784, fax 44-71-- 3234780. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. -1/1992 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Symposium 0/ Mass Unemployment in Finland - aika: 24. 4. 1992 - paikka: Taloustieteen laitos, Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

6/1988 Johnny Åkerholm External Adjustment in Small Open Economies Some Recent Experience. 1988. 33 p. In English. ISBN 951-686-149-0.

6/1988 Johnny Åkerholm External Adjustment in Small Open Economies Some Recent Experience. 1988. 33 p. In English. ISBN 951-686-149-0. 1 1/1988 Esko Aurikko Korko- ja valuuttakurssijousto talouden sopeutumisessa (Interest and Exchange Rate Flexibility in Economic Adjustment). 1988. 43 p. In Finnish. ISBN 951-686-144-X. (KP) 2/1988 Paavo

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 37C00200 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄ- JA -KELKKAURHEILUN MM-, WC- EM- JA EC-MITALIT SUOMESSA

MOOTTORIPYÖRÄ- JA -KELKKAURHEILUN MM-, WC- EM- JA EC-MITALIT SUOMESSA SUOMEN MOOTTORILIITTO ry MOOTTORIPYÖRÄ- JA -KELKKAURHEILUN MM-, WC- EM- JA EC-MITALIT SUOMESSA 1958 EM 2. Maarata Aulis Tuominen 1959 EM 2. Maarata Antti Pajari 1961 EM 1. Maarata Timo Laine 1962 EM 3.

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Omistajainformaatiotilaus

Omistajainformaatiotilaus Omistajainformaatiotilaus Tilauksen tiedot Tilaaja: Tilattu aineisto: Liikkeeseenlaskija: STONESOFT OYJ STONESOFT OYJ Tilauksen tila: Valmis Tilausaika: 01.02.2013 01:02 Tilauksen viite: kuun lopussa Tilauksen

Lisätiedot

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005 ANSIOLUETTELO Lokakuu 2010 Henkilö- ja yhteystiedot Nimi: Risto Vaittinen Puhelin: 010 7512153 Sähköposti: risto.vaittinen@etk.fi Koulutus Ylioppilas 1978 Töölön Yhteiskoulu Valtiotieteitten kandidaatti

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972.

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972. Toistokarsinta Naiset Alle 60 Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972 Alle 70 Annastiina Rajaniemi 1985 Yli 80 Tarja Perälä 1968 Maksimikarsinta Alle 60 Satu Raappana

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 4/1992

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 4/1992 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 4/1992 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Fifth Annual Conference of the Society for the Advancement of Socio-Economics - aika: 26. - 28.3. 1993 - paikka:

Lisätiedot

Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky. Y-tunnus 23953381 Kluuvikatu 3, Helsinki. Puhelinnumero 0467147100 Perustamisvuosi 2011 Yhtiön kotipaikka Helsinki

Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky. Y-tunnus 23953381 Kluuvikatu 3, Helsinki. Puhelinnumero 0467147100 Perustamisvuosi 2011 Yhtiön kotipaikka Helsinki Yrityksen nimi Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky Yhtiömuoto Kommandiittiyhtiö Y-tunnus 23953381 Osoite Kluuvikatu 3, Helsinki Kotisivut www.taaleritehdas.fi Puhelinnumero 0467147100 Perustamisvuosi 2011

Lisätiedot

Suomi maailmantalouden pyörteissä

Suomi maailmantalouden pyörteissä Suomi maailmantalouden pyörteissä EK:n toimittajaseminaari 2006 Jussi Mustonen Globalisaatio: mitä se on? ENNUSTE 150 VUODEN TAKAA: Vanhan paikallisen ja kansallisen omavaraisuuden ja sulkeutuneisuuden

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

E-H Res.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2015

E-H Res.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2015 TUA:n Ruskeakiven Ampumarata 06. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H 1. Jouko Flemminng H-TRes 92 91 93 276 94 96 96 286 562 2. Marko Inovaara H-TRes 90 89 88 267 99 97 97 293 560 3. Jussi Nylund H-TRes

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät Työn tuottavuudesta tukea kasvuun Mika Maliranta (ETLA) Yrittäminen ja työelämä -seminaari, Helsinki, 21.8.2008 Esityksen rakenne Tuottavuuden mennyt kehitys Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka Tuottavuuden

Lisätiedot

KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015

KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015 A N S I O L U E T T E L O KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015 Tutkimusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki puh. 90-609 900 (työ) Syntymäaika:

Lisätiedot

Antti Suvanto Suomalaisten pankkien ulkomaantoiminnot ja kansainvälistyminen. Itämeren piirin finanssi-integraatio Historiaseminaari Turku 16.8.

Antti Suvanto Suomalaisten pankkien ulkomaantoiminnot ja kansainvälistyminen. Itämeren piirin finanssi-integraatio Historiaseminaari Turku 16.8. Antti Suvanto Suomalaisten pankkien ulkomaantoiminnot ja kansainvälistyminen Itämeren piirin finanssi-integraatio Historiaseminaari Turku 16.8.2011 Suomalaisten liikepankkien taseen rakenne Saamiset Kotimaiset

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuomas Matikka VATT Valtiovarainvaliokunta, verojaosto 19.2.2016 Tuomas Matikka (VATT) Tuloverotus ja työn tarjonta Verojaosto 1 / 11 Taustaa Esitys perustuu tammikuussa

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Matti Eino Ensio VIRÉN

CURRICULUM VITAE. Matti Eino Ensio VIRÉN December 12, 2007 CURRICULUM VITAE Matti Eino Ensio VIRÉN PRESENT POSITION: PERSONAL DATA: Professor of Economics and Head of Economics Department University of Turku 20014 Turku Finland E-mail: matti.viren@utu.fi

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/10) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/13) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Matti Eino Ensio VIRÉN

CURRICULUM VITAE. Matti Eino Ensio VIRÉN October 25, 2012 CURRICULUM VITAE Matti Eino Ensio VIRÉN PRESENT POSITION: PERSONAL DATA: Professor of Economics University of Turku 20014 Turku Finland E-mail: matti.viren@utu.fi Tel. 358-2-3335397 Fax.

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut 1 (5) 9.5.2016 Strategisen tutkimuksen neuvosto STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016 ARVIOINTIPANEELIT Turvallisuus verkottuneessa maailmassa tutkimusohjelma 12 huhtikuuta 2016, Helsinki Dr. Tarja

Lisätiedot

MASTERS SUOMEN ENNÄTYKSET, 50 m rata Masters Finnish Records, 50 m pool

MASTERS SUOMEN ENNÄTYKSET, 50 m rata Masters Finnish Records, 50 m pool MASTERS SUOMEN ENNÄTYKSET, 50 m rata 18.9.2016 Masters Finnish Records, 50 m pool Miehet / Men Uudet ennätykset 50 m VU / freestyle A (25-29) Ari-Pekka Liukkonen Cetus 22,34 25.10.2014 Jyväskylä B (30-34)

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1 Lohkonumero: 1 Ottelut: Lohkonumero: 1 1 Kim Viljanen 7 6 1 0 19 27 7 20 1 Kim Viljanen - Janne Uutela 4-1 Jarmo Kontkanen Jyri Rita - Heikki isoranta 4-2 Ossi Salmela 10:30 2 Janne Uutela 7 1 2 4 5 12

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 87. vsk. - 4/1991

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 87. vsk. - 4/1991 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 87. vsk. - 4/1991 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA The Annual Meeting of The American Economic Association - aika: 3.-5. 1. 1992 - paikka: New Orleans, USA -lisätietoja:

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 ;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 Miettinen Heikki 9 Seppälä Janne 9 Tikkanen Toivo 9

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen TUPI ja STPU parisprintti 13.5.213 Tulostettu 11.5.13 klo 1.2.24 Sivu 1 H21 2Sivu 1 48 AIRIX Ympäristö Antti Ryynänen 4822 Jari Jaakkola 15983 Antti Ryynänen 4822 4. osuus Jari Jaakkola 15983 49 Kaarinan

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi Tulokset 15.1.2012 Jäsentenvälinen Hanhijärvi NAISET 1 Aili Jäppinen 1548 gr 2 Laila Helsten 691 gr 3 Varpu Korhonen 344 gr 4 Arja Villanen 288 gr 5 Terttu Huhtiniemi 233 gr MIEHET 1 Kimmo Hyvärinen 2220

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

OPEN -- Overall Stage Results

OPEN -- Overall Stage Results OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 1 140 22,62 6,1892 140,0000 100,00 161 Persson, Gustav 2 140 25,77 5,4327 122,8871 87,78 36 Nousiainen, Lauri 3 140 28,62 4,8917 110,6499 79,04 163 Falk, Daniel

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot