EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2015 1 (19)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika klo 16:00-16:50 Paikka Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Reunanen Ari Anttila Tarja Heikkilä Hannu Lammila Kaija Mariasik Anna Moilanen Arja Salminen Petri Seppälä Jari Kuivamäki Maria puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen jäsen jäsen kunnanhallituksen edustaja Poissa Ansio Teemu varapuheenjohtaja Siivonen Minna jäsen Uoti Sari jäsen Muut saapuvilla olleet Koivunen Jouko hallinto- ja talouspääll. Tanninen Erja toimistosihteeri Virta Pauliina varhaiskasvatuspäällikkö läsnä Vuohijoki Teija sivistystoimenjohtaja Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Ari Reunanen puheenjohtaja Erja Tanninen pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Lammila ja Tarja Anttila. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Kaija Lammila Tarja Anttila Pöytäkirjan nähtävilläolo

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) kasvatus- ja opetustoimistossa Teija Vuohijoki sivistystoimenjohtaja

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Käsitellyt asiat Sivu 31 Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouskatsaus Esiopetus lv Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta/suunnitelma lv Peruskoulun apulaisrehtorin viran (1045) täyttäminen alkaen (Euran yhteiskoulu) 9 35 Honkilahden koulun rehtorin tehtävät alkaen Lausunto, kasvatus- ja opetuspalvelut /Kauttuan keskuksen asemakaavan muutoksen luonnos 37 Lausunto, kasvatus- ja opetuspalvelut / Kiiskinmäen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnos 38 Lausunto, kasvatus- ja opetuspalvelut / Vahenojan asemakaavan muutoksen luonnos Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Ilmoitusasiat 17

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouskatsaus Kasvope 31 Hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen esittelee kokouksessa kasvatusja opetuspalveluiden osalta keskeisiä kulu- ja tuottoeriä ajalta Toimintakulujen toteuma ulkoisten kulujen osalta koko tulosalueella on 30,7 % ja henkilöstömenojen osalta 31,1 %. Kaikki vastuualueet myös erikseen ovat talousarvion puitteissa. Varhaiskasvatus ja toisen asteen koulutus ovat alle viime vuoden vastaavan ajanjakson toteumaa. Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee talouskatsauksen ajalta tiedoksi. Päätös

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Kasvatus- ja opetuslautakunta Esiopetus lv / /2015 Kasvope 32 Esiopetusyksiköt lukuvuonna Euran kunnan esiopetusta järjestetään seuraavissa varhaiskasvatusyksiköissä: Harolan vanha koulu 17 Honkilahden päiväkoti 17 Kauttuan päiväkoti 42 Kirkonkylän koulu (pelkästään esiopetus) 20 Panelian koulu 17 Vuoropäiväkoti Suvituuli 14 Yksityinen päiväkoti Kulkunen 16 Yhteensä 143 Käräjämäen päiväkodin esiopetusryhmään hakeneista lapsista sijoitettiin suurin osa yksityiseen päiväkoti Kulkuseen, muutama Kauttuan päiväkotiin ja muutama vuoropäiväkoti Suvituuleen. Kirkonkylän koulun esiopetus on lapsille, jotka eivät tarvitse esiopetuksen lisäksi päivähoitoa. Myös Länsi-Euran esioppilaat sijoitetaan Kirkonkylän koulun esiopetukseen. Päivähoito heille järjestyy ryhmäperhepäiväkoti Tuutikissa. Kauttuan päiväkodissa on kaksi ryhmää esioppilaita. Esiopetusvelvollisuus Perusopetuslakia on muutettu esiopetukseen osallistumisen osalta ( /2014). Lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Pol 26a ). Lakimuutoksella halutaan vahvistaa lasten mahdollisuutta osallistua säännöllisesti ryhmämuotoiseen esiopetukseen sekä turvata lasten oikeus oppimiseen ja oppimisvalmiuksien kehittymiseen ennen perusopetukseen siirtymistä. Esiopetuksen kesto on vähintään 700 tuntia. Perusopetusasetus (23a ) edellyttää huoltajia hakemaan lapselleen esiopetuspaikkaa ja opetuksen järjestäjän tulee etukäteen ilmoittaa huoltajille esiopetuksen järjestämispaikoista ja esiopetukseen ilmoittautumisesta. Laki ei edellytä kuntia valvomaan esiopetukseen hakemista. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) määrätään, että opettaja, huoltajat ja esiopetuksen toteuttamiseen osallistuva henkilöstö huolehtivat yhteistyössä lapsen säännöllisestä osallistumisesta. Osallistumista seurataan yksiköissä. Huoltajat ilmoittavat sairauspoissaoloista sekä pyytävät lupaa muista syistä johtuviin poissaoloihin esiopetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Euran kunnan esiopetusyksiköissä (mukaan lukien ostopalvelu) noudatetaan poissaoloissa samaa käytäntöä kuin perusopetuksessa. Yhdestä kolmeen päivän poissaolot anotaan yksikön esiopettajalta ja yli kolmen päivän poissaolot yksikön esimieheltä. Esiopetusvelvollisuus ja esiopetuskuljetukset Kunnalla on velvollisuus kuljettaa esioppilaat esiopetukseen ja takaisin kotiin kunnan koulukuljetusohjeistuksen mukaisesti. Esiopetusvelvollisuuden myötä tämä koskee myös esioppilaita, joiden päivähoitotarve ei ole jokapäiväinen. Pelkästään esiopetukseen osallistuva lapsi kuuluu kuljetuksen piiriin sillon, kun hän osallistuu pelkkään esiopetukseen, mikäli matkaa esiopetusyksiköstä kotiin on vähintään 1 km. Mikäli esiopetus järjestetään päivähoidosta erillään olevassa yksikössä (Honkilahden päiväkoti, Harolan esiopetus, Panelian esiopetus ja Kirkonkylän koulun esiopetus), noudatetaan kuljettamisessa kunnan koulukuljetusohjeistusta. Varhaiskasvatuspäällikön ehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy em. esiopetusyksiköt lukuvuodeksi sekä esiopetusvelvollisuudesta johtuvat poissaolo- ja kuljetuskäytännöt. Valmistelu- ja lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta, puh Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy esiopetuksen järjestämisen lukuvuonna varhaiskasvatuspäällikön ehdotuksen mukaisesti Päätös

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Kasvatus- ja opetuslautakunta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta/suunnitelma lv / /2015 Kasvope 33 Varhaiskasvatuspäällikön ehdotus toimintasuunnitelmaksi lv : Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Toimintaa määrittelevät perusopetuslaki sekä Opetushallituksen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet. Euran kunnassa toimintaa järjestetään lukuvuonna eri toimintayksiköissä seuraavasti: Kauttuan koulu (aamu- ja iltapäivätoiminta) Kirkonkylän koulu (aamu- ja iltapäivätoiminta ostopalveluna Euran seurakunnalta) Panelian koulu (iltapäivätoiminta) Kiukaisten koulu (iltapäivätoiminta) Hinnerjoen koulu (iltapäivätoiminta) Honkilahden päiväkoti (iltapäivätoiminta) Toimintayksiköissä maaliskuussa 2015 kirjoilla olleet: Honkilahden päiväkodin ip-toiminta 10 Hinnerjoen koulun ip-toiminta 9 Kiukaisten koulun ip-toiminta 12 Panelian koulun ip-toiminta 13 Kirkonkylän koulun apip-toiminta ap 18/ip 22 Kauttuan koulun apip-toiminta ap 16/ip 19 Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen lukuvuodeksi suoritettiin sähköisesti huhtikuussa Hakijamäärät yksiköittäin ( tilanteen mukaan): Honkilahden päiväkodin ip-toiminta 8 Hinnerjoen koulun ip-toiminta 10 Kiukaisten koulun ip-toiminta 16 Panelian koulun ip-toiminta 11 Kirkonkylän koulun apip-toiminta ap 20/ip 21 Kauttuan koulun apip-toiminta ap 22/ip 26 Kunnat saavat valtion tukea toiminnan järjestämiseen. Toimintaa järjestetään tavallisesti joko 560 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana. Valtion tukea maksetaan em. tuntien perusteella. Euran kunnassa on järjestetty iltapäivätoimintaa (760 h), jonka lisäksi Kauttuan ja Kirkonkylän kouluilla on järjestetty aamupäivätoimintaa. Aamupäivätoimintaan ei saa valtion tukea. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään osallistumismaksu. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan toimeentuloedellytykset huomioon ottaen siihen on syytä. Päätöksen maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä tekee varhaiskasvatuspäällikkö. Maksuista päätökset tekee kasvatus- ja opetuslautakunta.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Toiminnan järjestämisen periaatteet, laajuus ja toimintamaksut esitellään aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa, jonka hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen alkaen Toimintaa järjestetään samoissa yksiköissä ja samassa laajuudessa kuin lukuvuonna Toiminnan alkamiseksi toimintayksikössä elokuussa 2015 tulee hakijoita olla vähintään seitsemän. Ryhmäkoon yläraja on Kirkonkylän koulussa ja Kauttuan koulussa 35 lasta. Muissa toimintayksiköissä 15 lasta. Ryhmäkokoa tarkastellaan tosiasiallisesti paikalla olevan lapsimäärän perusteella toimintakauden alettua. Aamupäivätoimintaa tarjotaan arkikoulupäivisin klo välisenä aikana. Iltapäivätoimintaa tarjotaan arkikoulupäivisin klo välisenä aikana. Osallistumismaksut : Aamupäivätoiminta 50 /kk 0-10 päivää ja 70 /kk yli 10 päivää Iltapäivätoiminta 50 /kk 0-10 päivää ja 70 /kk yli 10 päivää Esityslistan liitteenä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma. Valmistelu- ja lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta, puh Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman lukuvuodeksi Päätös Merkittiin tiedoksi, että Kirkonkylän koulun iltapäivätoiminnan hakijamäärässä (tilanne ) on virhe, oikea hakijamäärä on 31.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Kasvatus- ja opetuslautakunta Peruskoulun apulaisrehtorin viran (1045) täyttäminen alkaen (Euran yhteiskoulu) 166/ /2015 Kasvope 34 Euran valtuusto on kokouksessaan päättänyt perustaa alkaen peruskoulun apulaisrehtorin viran ja lakkauttaa Kiukaisten yhteiskoulun rehtorin viran. Apulaisrehtori toimii Kiukaisten yhteiskoulun toiminnasta vastaavana rehtorina ainakin lukuvuoden Euran kunnan hallintosäännön 40 mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu lukion ja peruskoulun rehtoreiden valinta. Hallintosäännön 39 mukaan valitseva viranomainen päättää kelpoisuusehdoista, ellei erityislainsäädännöstä muuta ole säädetty tai määrätty. Kasvatus- ja opetuslautakunta nimesi apulaisrehtorin valintaa valmistelevaan työryhmään seuraavat henkilöt: kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Ari Reunanen, kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Teemu Ansio, Euran yhteiskoulun rehtori Aimo Mattila ja sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki. Virka on julistettu haettavaksi klo mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu työ- ja elinkeinopalveluiden verkkosivuilla, kunnan kotisivuilla ja intranetissä. Rehtorin kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimenhenkilöstön kelpoisuuvaatimuksista /986. Rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallinnon hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus ( /865) Rehtorilla tulee olla oppilaitoksen opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Määräaikaan mennessä virkaan tuli seitsemän hakemusta. Haastatteluun, joka pidetään , on kutsuttu seuraavat hakijat: - KM Jaakko Laeslahti - KM Satu Lähteenmäki - KM Sari Slawuta Haastatteluun kutsutut täyttävät rehtorin viran kelpoisuusehdot. Virkailmoitus sekä hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Valmistelu- ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki, puh

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Ehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunnan nimeämä haastatteluryhmä (Teemu Ansio oli estynyt) haastatteli Jaakko Laeslahden, Satu Lähteenmäen ja Sari Slawutan. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti kasvatus- ja opetuslautakunnalle apulaisrehtorin virkaan KM Jaakko Laeslahtea. Samalla esitetään, että varalle valitaan KM Sari Slawuta. Arvioituaan haastattelun, hakijoiden koulutuksen ja työkokemuksen perusteella hakijoiden taitoa, kykyä, koeteltua kansalaiskuntoa sekä sopivuutta apulaisrehtorin tehtävään, haastatteluryhmän mukaan hakijoista KM Jaakko Laeslahti täyttää parhaiten viralle asetetut vaatimukset ja odotukset. Jaakko Laeslahti täyttää apulaisrehtorin viran vaatimat kelpoisuusehdot. Hänellä on kokemusta rehtorin tehtävistä ja rehtorin työstä on saatu hyvää palautetta. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee KM Jaakko Laeslahden peruskoulun apulaisrehtorin virkaan (1045) alkaen toistaiseksi neljän kuukauden koeajalla. Hänen kieltäytymisensä varalle valitaan KM Sari Slawuta. Euran kunnan hallintosäännön 41 :n mukaan palvelusuhteen alkaessa suoritettavasta palkasta päättää valinnan suorittava viranomainen voimassaolevien virka- ja työehtosopimusten ja hallinto- ja henkilöstöpäällikön antamien ohjeiden mukaisesti. Apulaisrehtorin tehtäväkohtaiseksi palkaksi päätetään Jaakko Laeslahti on tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa Euran kuntaan ja hän on aiemmin esittänyt hyväksyttävän rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukaisen rikosrekisteriotteen. Häneltä ei apulaisrehtorin virkaan oton yhteydessä vaadita hyväksyttävää todistusta terveydentilasta eikä rikosrekisteriotetta. Virkaanottopäätös on ehdollinen. Jaakko Laeslahden pitää ilmoittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan, ottaako hän viran vastaan.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Kasvatus- ja opetuslautakunta Honkilahden koulun rehtorin tehtävät alkaen 224/ /2015 Kasvope 35 Honkilahden koulun rehtorin tehtäviä hoitava luokanopettaja on irtisanoutunut virastaan alkaen. Honkilahden kouluun on tällä hetkellä sijoitettu kolme luokanopettajan virkaa. Rehtorin tehtäviä hoitavan luokanopettajan lisäksi on myös toiselle luokanopettajalle myönnetty ero virastaan alkaen. Luottamustoiminen rehtori valitaan koululla luokanopettajien viroissa toimivien keskuudesta. Euran kunnan hallintosäännön 40 mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu rehtorien valinta. Luokanopettaja Aki Ukkonen on hakenut ja tullut valituksi Honkilahden koulun opettajaksi alkaen. Hän on ilmoittanut halukkuutensa hoitaa myös rehtorin tehtävää. Koulun nykyistä henkilökuntaa on kuultu ja heidän näkemyksensä on, että Honkilahden koulun rehtoriksi tulisi valita Aki Ukkonen. Aki Ukkosella on pitkä työkokemus rehtorin tehtävistä ensin Länsi-Euran koulussa ja sittemmin Sorkkisten koulussa. Valmistelu- ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki, puh Ehdotus Kasvatus-ja opetuslautakunta nimeää KM Aki Ukkosen Honkilahden koulun rehtoriksi toistaiseksi. Päätös

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Kasvatus- ja opetuslautakunta Lausunto, kasvatus- ja opetuspalvelut /Kauttuan keskuksen asemakaavan muutoksen luonnos 99/ /2015 Kasvope 36 Euran kaavatoimikunta on asettanut Kauttuan keskuksen asemakaavan muutoksen luonnoksena nähtäville väliseksi ajaksi ja pyytää kasvatus- ja opetuslautakunnalta lausuntoa luonnoksesta mennessä. Suunnittelualue sijaitsee MT 2054 pohjoispuolella, Eurajoen ja Maasillantien välissä (korttelit ja ). Kauttuan keskuksen rakennuskaava on vuodelta Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan kaavan määräyksiä ja rakennusoikeuksia vastaamaan nykypäivän tarpeita. Tavoitteena on myös säilyttää valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen ympäristön (Kauttuan omakotitaloalue) arvot. Kauttuan alueella on voimassa 2011 vahvistettu Satakunnan maakuntakaava. Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Asemakaavamuutoksessa nousee esille voimakkaasti Jukola, joka on ollut myös kasvatus- ja opetuspalveluiden käytössä. Rakennuksesta on tehty purkupäätös, mutta purkulupaa rakennukseen ei ole saatu. Rakennuksen kunnostaminen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on kunnalle mahdotonta. Tämän vuoksi kiinteistö tulisi muilla tavoin hyödyntää Kauttuan asemakaavassa. Kauttuan keskuksen asemaakaavan muutoksen luonnos on nähtävillä kokouksessa. Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa Kauttuan keskuksen asemakaavan muutoksen luonnoksesta seuraavan lausunnon: Koska asemakaavan muutoksella ei ole suoranaista vaikutusta kasvatus- ja opetuspalveluiden toimintaan, lautakunnalla ei ole huomautettavaa Kauttuan keskuksen asemakaavan muutoksen luonnoksesta. Päätös

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Kasvatus- ja opetuslautakunta Lausunto, kasvatus- ja opetuspalvelut / Kiiskinmäen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnos 99/ /2015 Kasvope 37 Euran kaavatoimikunta on asettanut Kiiskinmäen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnoksena nähtäville väliseksi ajaksi ja pyytää kasvatus- ja opetuslautakunnalta lausuntoa mennessä. Suunnittelualue sijaitsee Kiiskinmäen ja Rannankulman alueilla (korttelit , , ja ). Kiiskinmäen rakennuskaava on vuodelta 1974 ja muutos vuodelta Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa kaavaa vastaamaan nykypäivän asumisen tarpeita ja vaatimuksia. Suunnittelualueella on voimassa 2011 vahvistettu Satakunnan maakuntakaava, jossa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Kiiskinmäen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnos on nähtävänä kokouksessa. Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunnalla ei ole huomautettavaa Kiiskinmäen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnoksesta. Päätös

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Kasvatus- ja opetuslautakunta Lausunto, kasvatus- ja opetuspalvelut / Vahenojan asemakaavan muutoksen luonnos 99/ /2015 Kasvope 38 Euran kaavatoimikunta on asettanut Vahenojan asemakaavan muutoksen luonnoksena nähtäville ja pyytää kasvatus- ja opetuslautakunnalta lausuntoa mennessä. Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu Satakunnan maakuntakaava, jossa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi sekä 1973 vahvistettu rakennuskaava. Kaavamuutos koskee kortteleita , ja Tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan kaavan määräyksiä ja rakennusoikeuksia vastaamaan nykypäivän pientalo- ja rivitaloasumisen tarpeita. Osa alueen puistoista osoitetaan lähivirkistysalueeksi. Vahenojan asemakaavan muutoksen luonnos on nähtävänä kokouksessa. Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunnalla ei ole huomautettavaa Vahenojan asemakaavan muutoksen luonnokseen. Päätös

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Kasvatus- ja opetuslautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kasvope 39 Lautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Sivistystoimenjohtajan henkilöstöasiat (s) 1/ Sivistystoimenjohtajan henkilöstöasiat 10/ : Kirkonkylän koulun vararehtori / : Kauttuan koulun vararehtori alkaen 12/ : Perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin irtisanoutuminen virasta (1011) 13/ : Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin viran (1020) täyttäminen alkaen (1. sijoituspaikka Euran yhteiskoulu) 14/ : Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viran (1001) täyttäminen alkaen 15/ : Perusopetuksen englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtorin irtisanoutuminen virasta (1005) Varhaiskasvatuspäälli- 2/ : Esiluokanopettajan viran täyttäminen (1. kön henki lös tö asiat Kauttuan koulun rehtorin henkilöstöasiat Kirkonkylän koulun rehtorin henkilöstöasiat Euran lukion rehtorin henkilöstöasiat Sorkkisten koulun rehtorin henkilöstöasiat sijoituspaikka Kirkonkylän koulun esiopetus) 1/ : Luokanopettajan ma tehtävä (4c) / : Luokanopettajan ma tehtävä (5b) / : Luokanopettajan ma tehtävä (1a) / : Luokanopettajan viransijaisuus (0212) : Luokanopettajan viransijaisuus (0208) / : Laaja-alaisen erityisopettajan viransijaisuus (0401) / : Perusopetuksen luokanopettajan viransijaisuuden (0219) täyttäminen / : Perusopetuksen erityisluokan tuntiopettajan määräaikainen tehtävä M1/ : Sijaisuusmääräys 1/ : Perusopetuksen luokanopettajan viran (0234) täyttäminen ajalle / : Perusopetuksen luokanopettajan viran (0235) täyttäminen ajalle Sivistystoimenjohtajan oppilasasiat (s) Koulunkäyntioikeudet, koulunkäynnin poikkeava aloittaminen, erityinen tuki 12-25/ Varhaiskasvatuspäällikön oppilasasiat Aamu- ja iltapäivätoimin ta --- Hallinto- ja talouspäälli kön oppilasasiat Koulukuljetusasiat 14-15/ Viranhaltijoiden web-pää tökset (hen ki lös töasiat) Sivistystoimenjohtaja / Varhaiskasvatuspäällikkö / Hallinto- ja talouspäällik kö /

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Palveluohjaaja / Pohjois-Euran alue-esimies / Kirkonkylän alue-esimies / Kauttuan alue-esimies / Etelä-Euran alue-esimies / Hinnerjoen koulun rehtori / Honkilahden koulun rehtori / Kauttuan koulun rehtori / Kirkonkylän koulun rehtori / Kiukaisten koulun rehtori / Panelian koulun rehtori / Sorkkisten koulun rehtori / Euran yhteiskoulun rehtori / Kiukaisten yhteiskoulun rehtori / Ahmasojan koulun rehtori / Euran lukion rehtori / Ehdotus Päätös Merkitään tiedoksi.

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) Kasvatus- ja opetuslautakunta Ilmoitusasiat 1. Saapuneet kir jeet - Heinäkerttu Oy : Päivähoitopalveluja Euran kunnalle - Opetushallitus : Päätös valtionavustuksen myöntämisestä kerhotoiminnan kehittämiseen - Opetus- ja kulttuuriministeriö : Lausuntopyyntö erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä - Opetus- ja kulttuuriministeriö : Korjaus lausuntopyyntöön erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä - Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös : Erityisavustuksen myöntäminen perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen - Opetushallitus : Päätös vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden opetukseen myönnettävästä valtionavusta v Pöytäkir jat, ot teet - Euran kunnanhallitus : lastensuojelulaitoksen opetuksen järjestäminen - Euran tekninen lautakunta : Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat - Euran tekninen lautakunta : Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa - Euran kunnanhallitus : Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat - Euran kunnanhallitus : Käräjämäen päiväkodin sisäilmaongelma - Oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmän muistio 1/ Rehtorikokousmuistio 1/ Muut - Kauttuan koulun 6b-luokan blogikirjoitus leirikoulusta Pikku-Syötteellä (www.leirikoulukk6b.blogspot.com) 4. Koulutus kirjeet Ehdotus: Päätös: Merkitään tiedoksi. Jaettiin lautakunnalle tiedoksi saapunut Euran OPY:n hallituksen lausunto määräaikaisten opettajien palkkaamisesta. Sivistystoimenjohtaja kertoi lautakunnalle Euran lukion hyvästä menestyksestä valtakunnallisissa lukiovertailuissa. Sivistystoimenjohtaja informoi lautakuntaa kouluverkkosuunnitelman käsittelyvaiheista ja aikataulusta. Hannu Heikkilä tiedusteli Käräjämäen päiväkodin väistötilaratkaisujen tämänhetkisestä tilanteesta.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) EURAN KUNTA MUUTOKSENHAKU Kasvatus- ja opetuslautakunta Päätöspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 mukaan oi kai suvaatimusta ei kun nallis valitusta eikä hallintovalitusta, koska päätös koskee vain val mis telua tai täytän töönpanoa. Pykälät 31, 36, 37, 38, 39, 40 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kir jalli nen oi kaisuvaati mus, ei seuraavana kohdassa oikaisuvaati mus ohjeet mai nittuihin pää töksiin saa hakea muu tosta valit ta mal la. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu vaati mus vi rano mai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kasvatus- ja opetuslautakunnalle PL 22, EURA Pykälät 32, 33, 34, 35 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen si sältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

19 EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (19) VALITUSOSOITUS Valitusvi ranomai nen ja vali tusai ka Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi kaisuvaati muk sen johdosta annet tuun päätök seen saa hakea muu tosta kun nal lis vali tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kaisuvaati muk sen johdosta muuttu nut, saa pää tökseen hakea muutosta kun nal lis valituksin myös asian osainen sekä kun nan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja pos tiosoite, sähköposti, telefax Turun hallinto-oikeus PL 32, TURKU Sairashuoneenkatu 2-4 sähköposti: telefax: Hallintovalitus, pykälät Va li tus ai ka 30 p äi vää Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoi te Lounais-Suomen aluehallintovirasto / kirjaa mo Itsenäisyydenaukio 2 / PL TURKU sähköposti: telefax: Valituskir ja Pykälät Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie doksi saantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjassa on ilmoitettava -valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä se kä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Vali tusasiakir jojen toimit taminen Lisätietoja Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valta kirja sen mu kaan kuin hallintolain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeise nä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, it senäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toi mittaa va litusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vas tuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Pos tiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päät tymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksi tyiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12 Viranomainen Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU kokouksen n:o/vuosi 6 / 2014 Kokousaika 18.6.2014 klo 18 Kokouspaikka Kirjaston kokoustila Käsiteltävät asiat Asia Liite 37 1 38 2 39 3 40 4 41 42 5-6 43 Lukuvuoden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokousaika 13.6.2013 klo 18.30 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vuoden 2015 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma... 2 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot