EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12) Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika klo 16:00-18:50 Paikka Virastotalo (Satakunnankatu 12, 2. krs), perusturvan neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Reunanen Ari puheenjohtaja Anttila Tarja jäsen poistui klo käsittelyn aikana Heikkilä Hannu jäsen Salminen Petri jäsen Seppälä Jari jäsen Siivonen Minna jäsen Niinisalo Timo varajäsen Poissa Ansio Teemu varapuheenjohtaja Lammila Kaija jäsen Uoti Sari jäsen Muut saapuvilla olleet Jokinen Satu Koivunen Jouko Tanninen Erja Vuohijoki Teija vs. varhaiskasvatuspäällikkö hallinto- ja talouspääll. toimistosihteeri sivistystoimenjohtaja Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Ari Reunanen puheenjohtaja Erja Tanninen pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Heikkilä ja Minna Siivonen. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Hannu Heikkilä Minna Siivonen Pöytäkirjan nähtävilläolo Kasvatus- ja opetustoimistossa Sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12) Käsitellyt asiat Sivu 90 Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouskatsaus Talousarvio 2017 / valmistelu / kasvatus- ja opetuslautakunta 4 92 Investoinnit 2017 / kasvatus- ja opetuslautakunta 5 93 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousajankohdat syksyllä Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 7 95 Ilmoitusasiat 9 96 Sivistystoimenjohtajan ajankohtaiset asiat 10

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12) Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouskatsaus Kasvope 90 Hallinto- ja talouspäällikkö esittelee kokouksessa kasvatus- ja opetuspalveluiden osalta keskeisiä kulu- ja tuottoeriä ajalta Tilinpäätösennusteen 1 mukaan tulosalueen mahdollinen ylitys jää alle euron. On edelleen mahdollista, että tulosalueen tilinpäätös on TA 2016:n mukainen. Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouskatsauksen ajalta Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12) Kasvatus- ja opetuslautakunta Talousarvio 2017 / valmistelu / kasvatus- ja opetuslautakunta 917/ /2016 Kasvope 91 Euran kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion 2017 valmisteluohjeet. Sen mukaan talousarvio valmistellaan siten, että veroja ei ensi vuonna koroteta ja talousarvion tuloslaskelma on positiivinen. Käyttötalouden menoja on tavoitteena vähentää henkilöstömenojen osalta 1 % ja palvelujen ostojen osalta 5 %. Tulosaluekohtaisia kehyksiä ei valmisteluohjeessa ole, koska uuden kuntastrategian mukaisen organisaatiomuutoksen vaikutus talousarvion lukuihin ei vielä ollut selvää ohjeiden antovaiheessa. Kunnanhallitus on hyväksynyt palveluorganisaation uudistuksen kokouksessaan Talousarvioluvut käsitellään sekä kasvatus- ja opetuspalveluiden ja kulttuurija vapaa-ajan palveluiden lautakunnissa nykyisten kustannuspaikkojen perusteella. Talousarviotekstit ovat yhteiset molempien lautakuntien valmistelussa. Kiireellisen aikataulun johdosta talousarviotekstejä ja -lukuja tarkistetaan vielä seuraavassa kokouksessa. Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman ja päättää tarvittaessa täydentää esitystä seuraavassa kokouksessa. Päätös Käydyn keskustelun jälkeen sivistystoimenjohtaja muutti päätösehdotustaan: Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee talousarviosta 2017 ja antaa omat ohjeensa jatkovalmistelua varten. Sivistystoimenjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12) Kasvatus- ja opetuslautakunta Investoinnit 2017 / kasvatus- ja opetuslautakunta 917/ /2016 Kasvope 92 Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman liitteeksi tulee toimit taa tulosalueen investointiehdotukset. Hallinto- ja talouspäällikkö esittelee luonnosta investointiehdotukseksi vuosille Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy investointiehdotuksen luonnoksen vuosille Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla lisäyksillä: - Souppaan oppimiskeskuksen suunnitteluun Pohjois-Euran päiväkotien piha-alueiden kalustamiseen Pohjois-Euran päiväkotien pysyvän ratkaisun suunnitelman päivittämiseen Koulukeskuksen jatkon suunnitteluun

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12) Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousajankohdat syksyllä 2016 Kasvope 93 Euran kunnan hallintosäännön mukaan kunnan toimielin päättää kokouksiensa ajankohdasta ja paikasta. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään kolme päivää ennen kokousta jäsenille tai muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Valmistelu- ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki, puh Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että kasvatus- ja opetuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina klo Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12) Kasvatus- ja opetuslautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kasvope 94 Sivistystoimenjohtajan henkilöstöasiat Lautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. 34/ : Koulunkäyntiohjaajan tehtäväkuvaus ja vaativuustekijät Varhaiskasvatuspäälli kön henki lös töasiat Rehtoreiden henkilöstöasiat Kauttuan koulun rehtori 17/ : Lastentarhanopettajan sijaisuuden täyttäminen (1. sijoituspaikka Kauttuan päiväkoti) / : Lastentarhanopettajan sijaisuuden täyttäminen (1. sijoituspaikka Kirkonkylän koulun esiopetus) / : Vs. varhaiskasvatuspäällikön päätöksen 17 kumoaminen 10/ : Irtisanoutuminen Kauttuan koulun määräaikaisesta luokanopettajan virasta Sivistystoimenjohtajan oppilasasiat (s) Erityinen tuki 48/ Palveluesimiehen oppilasasiat Aamu- ja iltapäivätoiminta 2-3/ : Aamu- ja iltapäivätoimintapaikan myöntäminen Kirkonkylän koulun apip-yksikköön alkaen 4/ : Aamupäivätoimintapaikan myöntäminen Kauttuan koulun apip-toiminnan yksikköön alkaen Hallinto- ja talouspäälli kön oppilasasiat Koulukuljetusasiat 60-64/ Sivistystoimenjohtajan yleiset asiat 11/ : Panelian esiopetuksen työ- ja loma-ajan muutos lv / : Honkilahden esiopetuksen työ- ja loma-ajan muutos lv Viranhaltijoiden web-pää tökset (hen kilös töasiat) Sivistystoimenjohtaja / Vs. varhaiskasvatuspäällikkö / Hallinto- ja talouspäällik kö / Palveluesimies / Pohjois-Euran alue-esimies / Vuoropäiväkoti Suvituuli/varajohtaja / Käräjämäen päiväkoti/varajohtaja / Kauttuan alue-esimies / Etelä-Euran alue-esimies / Ahmasojan koulun rehtori / Hinnerjoen koulun rehtori / Honkilahden koulun rehtori ---

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12) Kauttuan koulun rehtori / Kirkonkylän koulun rehtori / Kiukaisten koulun rehtori / Panelian koulun rehtori --- Euran yhteiskoulun rehtori / Apulaisrehtori / Euran lukion rehtori / Vastaava koulukuraattori / Ehdotus Päätös Merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12) Kasvatus- ja opetuslautakunta Ilmoitusasiat 1. Saapuneet kir jeet - Opetus- ja kulttuuriministeriö : Kysely varhaiskasvatuksessa käytettävistä tietojärjestelmistä - Opetushallitus : Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku - Opetushallitus : Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku - Opetushallitus : Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - Opetus- ja kulttuuriministeriö : Kirje kunnille ja muille aikuisten perusopetuksen ja valmistavan opetuksen järjestäjille - Opetushallitus : Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa 2016-tiedonkeruu - Turun hallinto-oikeus /16/0586/2: Päätös koulukuljetusta koskevaan valitukseen 2. Pöytäkir jat, ot teet - kasvatus- ja opetuspalveluiden johtoryhmän kokousmuistiot ja Muut 4. Koulutus kirjeet Ehdotus: Päätös: Merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12) Kasvatus- ja opetuslautakunta Sivistystoimenjohtajan ajankohtaiset asiat Kasvope 96 Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä sivistystoimenjohtajan esittämät ajankohtaiset asiat tiedokseen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12) EURAN KUNTA MUUTOKSENHAKU Kasvatus- ja opetuslautakunta Päätöspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 mukaan oi kai suvaatimusta ei kun nallis valitusta eikä hallintovalitusta, koska päätös koskee vain val mis telua tai täytän töönpanoa. Pykälät 90-92, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kir jalli nen oi kaisuvaati mus, ei seuraavana kohdassa oikaisuvaati mus ohjeet mai nittuihin pää töksiin saa hakea muu tosta valit ta mal la. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu vaati mus vi rano mai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kasvatus- ja opetuslautakunnalle PL 22, EURA Pykälät 93 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen si sältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12) VALITUSOSOITUS Valitusvi ranomai nen ja vali tusai ka Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi kaisuvaati muk sen johdosta annet tuun päätök seen saa hakea muu tosta kun nal lis vali tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kaisuvaati muk sen johdosta muuttu nut, saa pää tökseen hakea muutosta kun nal lis valituksin myös asian osainen sekä kun nan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja pos tiosoite, sähköposti, telefax Turun hallinto-oikeus PL 32, TURKU Sairashuoneenkatu 2-4 sähköposti: telefax: Hallintovalitus, pykälät Va li tus ai ka 30 p äi vää Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoi te Lounais-Suomen aluehallintovirasto / kirjaa mo Itsenäisyydenaukio 2 / PL TURKU sähköposti: telefax: Valituskir ja Pykälät Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie doksi saantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjassa on ilmoitettava -valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä se kä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Vali tusasiakir jojen toimit taminen Lisätietoja Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valta kirja sen mu kaan kuin hallintolain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeise nä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, it senäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toi mittaa va litusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vas tuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Pos tiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päät tymistä. Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista /701. Yksi tyiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan