Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Moilanen Pekka Lahti Jari Airas Sanna Järvinen Sami Marttinen Anu Marttinen Timo Pietiläinen Maija Puntanen Pia Rahikainen Marja-Leena Ruhanen Seija-Liisa Ruotsalainen Raimo Ruottinen Outi Suovalkama Kirsi Tikkanen Petri Tullinen Hannu Vihermäki Eeva puheenjohtaja, Mikkeli varapuheenjohtaja, Mikkeli jäsen, Mikkeli jäsen, Mikkeli jäsen, Hirvensalmi jäsen, Hirvensalmi jäsen, Mikkeli jäsen, Mikkeli jäsen, Mikkeli jäsen, Mikkeli jäsen, Suomenniemi jäsen, Suomenniemi jäsen, Mikkeli jäsen, Ristiina jäsen, Mikkeli jäsen, Ristiina Muut saapuvilla olleet Puukko Kalevi Muukkonen Matti Talo Timo Will-Orava Johanna Helminen Niina Hänninen Jouko Mutanen Minna Kaukonen Niina Pitkänen Paavo kh:n puheenjohtaja, Hirvensalmi, poistui klo kunnanjohtaja, Suomenniemi, poistui klo palvelutuotantojohtaja, esittelijä tulosalueen esimies, perhepalvelut tulosalueen esimies, psykososiaaliset palvelut vs. johtava ylilääkäri tulosalueen esimies, terveyspalvelut tulosalueen esimies, vanhusten palvelut hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Poissa Leppänen Heikki jäsen, Mikkeli Mikander Kimmo kaupunginjohtaja, Mikkeli Seppälä Arto kh:n puheenjohtaja, Mikkeli Taavitsainen Satu kh:n edustaja, Mikkeli Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, Hirvensalmi Siekkinen Virpi kunnanjohtaja, Ristiina Olkkonen Kirsi kh:n puheenjohtaja, Ristiina

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 2 Kauppi Marja Siekkinen Virpi kh:n puheenjohtaja, Suomenniemi kunnanjohtaja, Ristiina Asiat :t Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pekka Moilanen Paavo Pitkänen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi. Mikkelissä Sami Järvinen Seija-Liisa Ruhanen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen hallinnon kirjaamossa, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli sekä Ristiinan, Suomenniemen ja Hirvensalmen kunnissa Pöytäkirjanpitäjä Paavo Pitkänen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 13 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 14 tuotantolautakunnan sihteerin nimeäminen 4 / 15 tuotantolautakunnan pöytäkirjan pitäminen nähtävänä vuonna / 16 Liite 1 toimintakertomus vuodelta / 17 Liite 2-3 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle / 18 Hammaslääkäreiden viikonloppupäivystyksen ulkoistaminen 8 / 19 Liite 4 Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle Mikkelin Invataksi Ky:n tekemään kunnallisvalitukseen koskien Tiketti-2 järjestelmän käyttöönottoa 9 / 20 Liite 5 Monikulttuurikeskus Mimosan tarjous palvelunohjauksesta 10 / 21 Liite 6 Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy:n palvelujen hinnankorotus alkaen 11 / 22 Graanin palvelukeskuksen tukiasunnon ja kuntouttavan toiminnan asiakasmaksut 12 / 23 Liite 7 Kiireettömät ja kiireelliset terveydenhuollon maksut alkaen 13 / 24 Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n (Pietarinpirtti) palveluhinnaston tarkistaminen vuodelle / 25 Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset 15 / 26 Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset 16 / 27 Ilmoitusasiat

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus johtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös : Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 13 Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sami Järvinen ja Seija-Liisa Ruhanen. Päätös : Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Järvinen ja Seija-Liisa Ruhanen.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu / 013 / 2012 tuotantolautakunnan sihteerin nimeäminen hallintopäällikkö Timo Talo on nimetty palvelutuotantojohtajaksi saakka, jolloin hän toimii samalla sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan esittelijänä. Tällöin lautakunnan ja jaoston pöytäkirjanpitäjä tulee nimetä uudelleen. toimintasäännön 2.1 ja 2.2 :n mukaan lautakunta ja jaosto nimeää sihteerin ja hänen varamiehensä. Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: nimeää lautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi hallintopäällikk Paavo Pitkäsen ja hänen estyneenä ollessaan johdon sihteeri Marja-Liisa Pärnäsen. Päätös : Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu / 099 / 2012 tuotantolautakunnan pöytäkirjan pitäminen nähtävänä vuonna 2012 Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Mikkelin kaupungin hallintosäännön 27 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Lautakunta päättää, että tuotantolautakunnan pöytäkirjat liitteineen pidetään nähtävänä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen hallinnon kirjaamossa sekä Ristiinan, Suomenniemen ja Hirvensalmen kunnissa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona tai jos se on arkipyhä, niin seuraavana mahdollisena arkipäivänä klo Päätös : Hyväksyttiin.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu / 040 / 2012 toimintakertomus vuodelta 2011 Valmistelijat: palvelutuotantojohtaja Timo Talo, tulosalueiden esimiehet Niina Helminen, Niina Kaukonen, Johanna Will-Orava, Minna Mutanen sekä palvelussuhdepäällikkö Katriina Halmeaho Lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden on annettava toimintakertomuksen tiedot mennessä. Toimintakertomuksessa on arvioitava toimintaympäristön muutosten toteutumista, talouden toteutumista sekä olennaisia poikkeamia. Lisäksi toimielimen tulee tehdä selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut olivat 193,0 M. Alkuperäiseen talousarvioon nähden menot ylittyivät 8,94 M ja menojen muutos edelliseen vuoteen nähden oli 8,7,0 %. Toimintatulot olivat 31,3 M ja tuloja kertyi 2,7 M arvioitua enemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna tulot kasvoivat 11,8 %. Menojen kasvusta johtuen sosiaali- ja terveystoimen toimintakate toteutui 6,2 M arvioitua heikempänä. Toimintakate oli 161,7 M ja muutos edelliseen vuoteen nähden oli 8,1 %. Toimintakertomus esitellään tarkemmin kokouksessa. Tilinpäätöstiedot saattavat vielä tarkentua. toimintakertomus vuodelta 2011 Liite 1 Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2011 ja oikeuttaa tekemään oikaisuluonteisia korjauksia ja lisäyksiä toimintakertomukseen.. Päätös : Hyväksyttiin. Merkittiin, että Matti Muukkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu / 040 / 2012 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2012 MIKKELIN PALVELUTUOTANTOYKSIKKÖ TILAUS Valmistelijat: vs. sosiaali- ja terveystoimen johtaja Timo Talo, perhepalvelujen johtaja Johanna Will-Orava, psykososiaalisten palvelujen johtaja Niina Helminen, vs. terveyspalvelujen tulosalueen esimies Minna Mutanen, vanhusten palvelujen johtaja Niina kaukonen, palvelussuhdepäällikkö Katriina Halmeaho ja kehittämispäällikkö Maikki Kiviluoto Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman kokouksessaan Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esityksensä talousarvioksi Lautakunnan talousarvioesityksessä esitettiin lisättäväksi Mikkelin kaupungin osalta talousarvioon palkkamenoihin 1,3 m. Hyväksytyssä talousarviossa lautakunnan esitys kuitenkin karsittiin. Tuotantolautakunnan toimintakate on 160,3 m. Talousarviokirjassa todetaan: Lautakuntien, johtokunnan ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään mennessä. Käyttösuunnitelma 2012 perustuu talousarvioon 2012, eikä muutoksia ole tehty. Vuodelle 2012 tuotantolautakunnan määrärahat ovat seuraavat: Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemi Talousarvio 2012 (valtuusto) Talousarvio 2012 (valtuusto) Talousarvio 2012 (valtuusto) Talousarvio 2012 (valtuusto) Talousarvio 2012 (valtuusto) YHTEENSÄ MENOT TULOT NETTO

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Vuodelle 2012 Lapsiperheiden palvelut muutetaan perhepalvelujen tulosalueeksi. Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio 2012 Liite 2-3 Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle Palvelutuotantojohtaja tarkensi kokouksessa esitystään siten, että lautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvioasiakirjaa tarkennetaan sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan osalta oheisen liitteen mukaisesti. Alkuperäisessä talousarvioasiakirjassa on ollut virheellinen sitovuustaulukko ja maisema-tauluja on tarkennettu. Kirjanpitotietoihin korjauksilla ei ole merkitystä. Päätös : Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu / 442 / 2012 Hammaslääkäreiden viikonloppupäivystyksen ulkoistaminen Valmistelija: Ylihammaslääkäri Tarja Rutkiewietz Terveydenhuoltolain 50 :n mukaan kunnan tehtävä on järjestää kiireellinen hoito mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto. Mikkelin-seudun tuotantoyksikössä arki ja arkipyhäpäivystys on ulkoistettu vuoden 2011 alussa. Ulkoistaminen on täyttänyt siihen asetetut tavoitteet, eikä ole tullut kohtuuttoman kalliiksi. Sopimus nykyisen sopimuskumppanin, Attendon, kanssa on voimassa vuoden 2013 loppuun asti. Viikonlopun aikainen päivystys on järjestetty alueellisena yhteistyönä. Mikkelin-seudun lisäksi päivystysrenkaaseen kuuluvat lähikunnat: seutusote-kunnat Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Suomenniemi sekä em. lisäksi Juva ja Pieksämäki. Päivystysvuorot on jaettu asukasluvun perusteella, jolloin Mikkelin osuus on 31 viikonloppua vuodessa. Mikkelin seudun omat hammaslääkärit ovat vuorotellen vastanneet viikonloppupäivystyksestä. Mikkelin kaupungin hammaslääkärimäärä on parin viime vuoden aikana vähentynyt nopeasti. Lukuisista rekrytointiyrityksistä huolimatta uusia hammaslääkäreitä Mikkelin hammashoitoon ei ole saatu: avoimiin virkoihin ei ole onnistuttu saamaan hakijoita. Viroista (23) avoimia virkoja on tällä hetkellä kuusi. Kolmea virkaa hoitaa sijainen, joista kaksi on jo eläkkeelle jääneitä. Kolmatta virkaa hoitaa käytännön harjoittelua suorittava hammaslääkäri, joka ei voi osallistua päivystykseen ilman kokeneen hammaslääkärin ohjausta. Kuluvana vuonna kolme hammaslääkäriä on jäämässä eläkkeelle. Kaksi hammaslääkäreistä on virkavapaalla. Erikoishammaslääkärit eivät osallistu päivystykseen (paitsi ylihammaslääkäri päivystäjien vähäisen lukumäärän vuoksi). Henkilökunta on ilmaissut uupumuksensa nykyiseen järjestelmään, koska viikonlopun päivystysvuorot tulevat yhä tiheämmin. On pidettävä huolta siitä, etteivät nykyiset viranhaltijat siirry toisen työnantajan palvelukseen. Mikäli Mikkelin kaupunki epäonnistuu rekrytoinnissa, uhkaa hammashoitoa vuoden 2013 alussa tilanne, jossa 10 hammaslääkärivakanssia on täyttämättä. Lisäksi seuraavat kolme hammaslääkäriä jäävät eläkkeelle vuosina Kesäsijaisten avulla ja työnjakoa kehittämällä on pystytty toistaiseksi estämään

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 12 jonojen syntyminen, mutta em. toimintatavat eivät auta ratkaisemaan päivystyksen ongelmia. Rekrytointia vaikeuttaa se tosiasia, että terveyskeskushammaslääkärivaje koko maassa kasvaa vuosi vuodelta. Hammaslääkäriliiton julkaiseman tiedotteen mukaan terveyskeskuksissa on nyt terveyskeskushammaslääkärin virkaa tai toimea, joista täyttämättä on 12,5 % (260 vakanssia). Vuonna 2010 täyttämättömiä vakansseja oli 11,4 % (229 vakanssia). Hammaslääkärikoulutukseen sisäänotettavien opiskelijoiden määrää leikattiin aikaisempina vuosina, joten uusia hammaslääkäreitä valmistuu työmarkkinoille riittämätön määrä. Opiskelupaikkakunta tai sen lähiseudut työllistävät nykyisin valmistuvat hammaslääkärit ja eläkkeelle siirtyy enemmän hammaslääkäreitä kuin uusia tulee tilalle. Viikonloppupäivystys on joutunut samoihin ongelmiin monessa muussakin kunnassa, ja ulkoistamisia on jo useassa paikassa toteutettu tai valmistellaan. Tiedustelujen perusteella viikonloppupäivystys tulee tällä hetkellä ostettuna kalliimmaksi kuin omana tuotantona, mutta kustannusten ero jää kohtuulliseksi. On myös esimerkkejä siitä, että omana toimintana tuotetun päivystyksen kustannukset ovat nousseet henkilökunnan suurten palkkavaatimusten vuoksi paljon suuremmiksi kuin mitä ostettu päivystys, esim. Kainuun maakunta. Mikkelin hammashoidon nykyinen henkilökunta on esittänyt, että mikäli päivystys tulee raskaammaksi, siitä saatava rahallinen korvaus on saatava suuremmaksi. Henkilökunnan ja hammashoidon esimiesten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella olen sitä mieltä, että ratkaisuna on hammashoidon viikonloppupäivystyksen ulkoistaminen. Päiväpäivystyksen hankintasopimuksessa on optio hammashoitokokonaisuuden laajentamisesta sopimusaikana. Vuonna 2013 on tehtävä tilannearvio päivystyksen järjestämisestä yhteistyössä muiden SeutuSote-kuntien kanssa. Viikonloppupäivystyksen erillinen kilpailuttaminen kesken voimassaolevan sopimuskauden ei ole mielekästä. Ulkoistamisesta syntyy n euron lisäkustannukset. Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Lautakunta päättää ulkoistaa viikonloppupäivystyksen ajalla ja valtuuttaa ylihammaslääkärin neuvottelemaan ja päättämään asiasta AttenoMedOne Oy:n kanssa osana aikaisemman hankintasopimuksen optiomahdollisuutta.

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 13 Päätös : Hyväksyttiin. Merkittiin, että Kalevi Puukko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 14 Sosiaali- ja terveyslautakunta / 630 / 2009 Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle Mikkelin Invataksi Ky:n tekemään kunnallisvalitukseen koskien Tiketti-2 järjestelmän käyttöönottoa Valmistelijat vammaispalvelun tulosyksikön esimies Anne Hyytiä-Hassinen ja vammaispalvelun erityistyöntekijä Arja Brotkin. Vammaispalveluyksiköstä myönnetään vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelumatkat. Vammaispalvelulain (VpL) mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille, jotka eivät voi käyttää julkista liikennettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää myös sosiaalihuoltolain (ShL) perusteella vähävaraisille vanhuksille ja henkilöille, joille ei voi myöntää vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja ja joilla on vaikeuksia liikkua julkisella kulkuvälineellä. Kuntien myöntämät kuljetuspalvelut on tarkoitettu vapaa-ajan matkoihin ja asiointiin sekä välttämättömiin opiskelu- ja työmatkoihin. Kuljetuspalveluiden piirissä on VpL:n mukaisia kuljetuspalveluasiakkaita 830 asiakasta ja ShL:n mukaisia kuljetuspalveluasiakkaita 274 asiakasta. Kuljetuspalveluissa matkojen laskutuksessa ja seurannassa käytössä oleva Oy Matkahuolto Ab:n Piikki-lippu tuote poistuu käytöstä , koska laitetoimittaja Semel Oy lopettaa Piikki-lipun päivittämisen autoilijoiden maksupäätteille Piikki-lipun toimivuutta ei voida vuoden 2012 alusta enää taata. VPL-SHL -kuljetusten asiakasmatkojen automaattiseen valvontaan ja seurantaan sekä sähköiseen laskutusjärjestelmään perustuvaa järjestelmää on etsitty Piikki-lipputuotteen poistuessa markkinoilta ja viimeistään vuoden loppuun mennessä. Paikallisen taksikeskuksen laskutusjärjestelmän sekä autoilijoiden maksupäätteiden kanssa yhteensopivin järjestelmä on Mikkelin Ulataksi Oy:n kehittämää Tiketti2 -järjestelmä. Piikki-lippu esitetään korvattavaksi alkaen vammaispalveluja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelumatkojen matkanhallinta- ja maksukorttijärjestelmä Mikkelin Ulataksi Oy:n Tiketti 2-järjestelmällä. Tiketti 2-järjestelmä mahdollistaa matkojen suoran matkaseurannan ja sähköisen laskutuksen. Tiketti-2 korttien tärkeimmät yleiset ominaisuudet: saldojen online päivittäminen

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 15 kahden erillisen omavastuun liittäminen kortille ajotapahtumien seuranta raporttien avulla kortin tilatietojen reaaliaikaisuus (DS) korttivarmennusten reaaliaikaisuus Kustannukset Mikkelin kaupungille Mikkelin Ulataksi Oy vastaa hankittavan järjestelmäkokonaisuuden ohjelmistohankinnoista käyttämäänsä ja Semel Oy:n hallinnoimaan ASP-palvelinympäristöön. DecisionSystem päätösohjelman käyttömaksusta vastaa Mikkelin kaupunki. Laskutus- valvonta- ja seurantajärjestelmän vuosikustannusarvio on noin Autoilijakustannukset Autoilijat maksavat provision rahaliikenteen hoidosta ja laskutuksesta Mikkelin Ulataksi Oy:lle. Mitax/Point -laittein varustetut autoilijat maksavat erillistä varmennepalvelumaksua. Autoilijoilta peritään lisäksi järjestelmätoimittajalle tilitettävä maksu IP -ohjelman raporttikäyttöliittymän käytöstä. Seudullisuus Tiket-2 järjestelmän käyttö on mahdollista laajentaa muihin seudun kuntiin. Järjestelmää voidaan käyttää eri työpisteissä ilman työpistekohtaisia asennuksia, koska käyttäjäoikeuden omaavat työntekijät ottavat yhteyden järjestelmään käyttäjätunnuksella internetin kautta. Tällä hetkellä esim. Ristiinassa ja Hirvensalmella kuljetuspalvelumatkojen seuranta ja laskutus tapahtuu käsilaskutuksella, maksukorttia ei ole käytössä. Järjestelmän mahdollisesta käyttöönotosta on käyty neuvotteluja taksien ja sopimusautoilijoiden kanssa. Mikkelin Ulataksi Oy:n esitys esitellään kokouksessa. Ehdotus johtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Mikkelin Ulataksin Oy:n tarjouksen Tiketti 2-järjestelmästä alkaen. Psykososiaalisten palvelujen tulosalueen esimies valtuutetaan hyväksymään asiasta tehtävän sopimuksen. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin. Merkittiin, että Arja Brotkin poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 16 Tiedoksi Mikkelin Ulataksi Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija: psykososiaalisen tulosalueen esimies Birgitta Pyykönen ja psykososiaalisten palveluiden johtaja Niina Helminen Mikkelin Invataksi Ky on tehnyt oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen Lisäksi Mikkelin invataksi Ky on tehnyt pyynnön asian ottamiseksi uudelleen valmisteltavaksi saapuneissa oikaisuvaatimuksessa ja pyynnössä ottaa asia uudelleen käsiteltäväksi Mikkelin invataksi Oy vetoaa siihen, että päätös loukkaa niiden autoilijoiden oikeuksia jotka eivät kuulu Mikkelin Ulataksi Oy:n sekä mahdollistaa syrjinnän. Päätösesityksen tiedot ovat pyynnön mukaan olleet puutteelliset eikä autoilijoiden kanssa ole neuvoteltu. Sosiaali- ja terveyslautakunta teki päätöksen korvata Matkahuollon Piikki-lippu Tiketti 2 -järjestelmällä. Piikki-lippu joudutaan poistamaan käytöstä siksi, että laitetoimittaja Semel Oy lopettaa Piikki-lipun päivittämisen autoilijoiden maksupäätteille Matkahuolto ilmoitti asiasta alkuvuodesta 2011 ja uuden maksujärjestelmän etsiminen aloitettiin välittömästi. Mahdollisina uusina lipputuotteina tutkittiin Unicom -kaupunkilipputuote, Likuma-2100 sekä Semelin sote 2 Mikkelin Ulataksin toimittamana. Tavoitteena oli löytää avoin ja kaikille autolaitteille sopiva tuote jota voitaisiin tarvittaessa laajentaa seudulliseksi. Neuvotteluja käytiin lipputuotteiden toimittajien kanssa, kyseltiin muiden kuntien kokemuksia lipputuotteista (mm. Rovaniemi ja Kuopio) sekä keskusteltiin vaihtoehdoista Mikkelin sopimusautoilijoiden kanssa. Sopimusautoilijoille järjestettiin neljä eri tilaisuutta, joissa vaihtoehtojen vertailujen etenemisestä tiedotettiin. Tilaisuudet olivat 29.3, 2.5, 6.7 ja Uuden lipputuotteen selvittämistyössä ovat mukana olleet vammaispalvelun erityistyöntekijät Arja Brotkin ja Anne Hyytiä-Hassinen, vs. sosiaalijohtaja Birgitta Pyykönen, liikenneinsinööri Liisa Heikkinen, kaupungin lakimies Ari Liikanen sekä tietojärjestelmäsuunnittelija Jouko Pettinen. Asiaa on käsitelty myös kaupungin kuljetustyöryhmissä. Suoritettujen vertailujen, eri lipputuotteiden käyttäjien kokemusten ja kustannusvertailujen perusteella päädyttiin siihen, että Mikkelin Ulataksin tuottama Tiketti 2 järjestelmä on tällä hetkellä

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 17 käytettävissä olevista järjestelmistä paras ja kustannustehokkain vaihtoehto. Ne autoilijat, jotka eivät kuulu Mikkelin Ulataksi Oy:öön voivat ottaa käyttöön Tiketti -2 järjestelmän maksamalla provision rahaliikenteen hoidosta ja laskutuksesta Mikkelin Ulataksi Oy:lle. Maksu on kaupungin näkemyksen mukaan arvioitu kohtuulliseksi. Pyyntö ja oikaisuvaatimus Liite 3-4 Ehdotus johtaja: Mikkelin Invataksi Ky:n oikaisuvaatimus hylätään, koska tutkituista vaihtoehdoista Tiketti-2 -järjestelmä on paras ja kustannustehokkain vaihtoehto. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin. Lautakunta edellyttää, että lippujärjestelmän tulee kohdella tasapuolisesti kaikkia sopimusautoilijoita. Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija psykososiaalisten palveluiden johtaja Niina Helminen Mikkelin Invataksi Ky asiamiehenään varatuomari Erkki Jääskeläinen on tehnyt kunnallisvalituksen Kuopion hallinto-oikeuteen koskien Tiketti 2-järjestelmän käyttöönottoa. Kuopion hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Mikkelin sosiaali- ja terveyslautakunnalta mennessä. Lausunnolle on saatu jatkoaikaa saakka. Ehdotus Mikkelin sosiaali- ja terveystoimen lausunnoksi. Liite 4 Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Liitteenä oleva lausunto hyväksytään annettavaksi Kuopion hallinto-oikeudelle. Päätös : Hyväksyttiin. Merkittiin, että Mikkelin Invataksi Ky:n valitus esiteltiin kokouksessa.

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu / 409 / 2012 Monikulttuurikeskus Mimosan tarjous palvelunohjauksesta Valmistelijat: maahanmuuttosihteeri Pia Boafo ja psykososiaalisten palveluiden johtaja Niina Helminen Uusi laki kotoutumisen edistämisestä on tullut voimaan Lain kotoutumisen edistämisestä pykälän 31 mukaan paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä. Yhteistyöhön osallistuvat kunta, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteistä ja palveluita järjestävät järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt. Kunnalle maksettavat laskennallinen korvausaika jatkui vuodella. Aiemmin korvausta on maksettu kolmen vuoden ajalta maahantulosta. Korvattava aika pidentyi neljään vuoteen. Mikkelin kaupungin laskennallisten korvausten arvioidaan nousevan euroon vuodessa. Laskennalliset korvaukset on tarkoitettu maahanmuuttajien kotouttamistoimintaan. Vuodelta 2011 laskennallisia korvauksia jää käyttämättä noin euroa. Aikaisemmin palveluohjaus on toteutettu tukeutuen työvoima- ja elinkeinoviraston myöntämään työllistämis- ja palkkatukeen. Palveluohjausta toteuttaa saakka palkkatuella palkattu henkilö. Jatkaminen palkkatuella tästä pidempään on hyvin epätodennäköistä ELY:n tiukentuneista palkkatukikäytännöistä johtuen.. Mimosa ry sijaitsee samassa kiinteistössä Mikkelin kaupungin maahanmuuttotoimiston kanssa muodostaen toimivan maahanmuuttajapalvelut kokonaisuuden. Mimosalle on myönnetty euroa avustusta kaupungin vuoden 2012 talousarviossa. Avustus on budjetoitu maahanmuuttotoimiston talousarvioon. Avustuksesta suurin osa menee tilavuokriin, noin euroa vuodessa. Kiinteistön omistaa Mikkelin kaupunki. Sen lisäksi kaupungin avustus kattaa osan henkilöstö- ja hallintokuluista. Vuodelle 2012 RAY on myöntänyt Mimosalle avustusta euroa. Kaupungin ja RAY:n avustus kattavat tilavuokran ja 1,7 henkilön palkkauksen (toiminnanjohtaja ja sihteeri). Mimosan monivuotisen kokemuksen perusteella asiakaspalveluun, tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen tarvitaan palveluohjausresurssia 25 tuntia viikossa. Monikulttuurikeskus Mimosa tarjoaa Mikkelin kaupungille

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 19 maahanmuuttajien palveluohjausta liitteen mukaisesti. Tarjouksen mukaisen palveluohjauksen kustannukset loppuvuodelle 2012 ovat noin euroa. Koko vuodelle kustannukset olisivat noin euroa. Ko. kustannukset voidaan kattaa maahanmuuttajatyön yksikön laskennallisilla korvauksilla, jotka ovat aikaisemmin ylittäneet toiminnan kulut. Palveluohjaustarjous sisältää monimuotoista toimintaa sekä henkilökohtaista asiointiapua, asiointitulkkausta yms. Palveluohjauksen tarkoituksena on vastata laaja-alaisesti maahanmuuttoon liittyviin tarpeisiin tukien maahanmuuttajien, kantaväestön ja viranomaisten yhteistoimintaa. Tarvetta palveluohjaukselle on. Palveluohjaus voi olla neuvontaa arkielämän asioissa, henkilökohtaista asiointiapua eri viranomaisissa, asiointitulkkausta, kursseja, kerhoja ja lasten toimintaa. Jos palveluohjausta ei ole järjestetty, niin palveluntarve tulee ilmi maahanmuuttotoimistossa, sosiaalitoimistossa ja muissa viranomaisasioinneissa. Mimosan tarjous palveluohjauksesta Liite 5 Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Monikulttuurikeskus Mimosan tarjous palveluohjauksesta hyväksytään ja psykososiaalisten palveluiden johtaja valtuutetaan tekemään sopimus palveluohjauksen ostamisesta Päätös : Hyväksyttiin.

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu / 031 / 2012 Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy:n palvelujen hinnankorotus alkaen Valmistelija: vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen ja kotihoidon esimies Ulla Yli-Karro Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy:n hallitus on päättänyt korottaa sotainvalidien koti- ja hoivapalvelumaksuja alkaen työvoima- ja yleisten kustannusten nousun vuoksi 4,5 %:lla. Korotusilmoitus on seuraava: Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy:n on päättänyt korottaa sotainvalidien koti- ja hoivapalvelumaksuja alkaen 4,5 % työvoima- ja yleisten kustannusten nousun vuoksi. Työntekijöiden palkkoihin on tullut sopimuksen mukaiset korotukset sekä Uusi veroton tuntihintamme koti- ja hoivapalvelutyössä on 33,10 / tunti (v ,65 /tunti). Iltatyöstä korotus on 15 %. Lauantai, aatto ja yötyön korotus on 40 %. Sunnuntai ja pyhäpäivinä tehdystä työstä veloitamme kaksinkertaisen hinnan. Matkoista asiakkaan luokse perimme kulloisenkin verohallituksen päätöksen mukaisen kilometrikorvauksen (veroton hinta, alv 0 %) ajopäiväkirjan mukaan. Korotetut hinnat esitetään käytettäväksi alkaen toistaiseksi." Edellinen korotus sotainvalidien maksuissa oli Valtionkonttori korvaa kunnille ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet vaikeavammaisille sotainvalideille tuotetuista tarpeen mukaisista koti- ja tukipalveluista. Palveluhinnasto Liite 6 Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy:n hallituksen ilmoittamat hinnankorotukset alkaen. Päätös : Hyväksyttiin.

21 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 21 Tiedoksi Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy Kotihoidon laskutus

22 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu / 031 / 2012 Graanin palvelukeskuksen tukiasunnon ja kuntouttavan toiminnan asiakasmaksut Valmistelija: Laitos- ja asumispalvelujen esimies Sari Kärkkäinen ja vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen Graanin palvelukeskuksen toiminta siirtyi Mikkelin kaupungin omaksi toiminnaksi alkaen. Graanin palvelukeskuksessa toimii kerroksissa 28- paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, joista lyhytaikaispaikkoja on 6. Kerroksissa 4-8 on ikäihmisten vuokra-asumista, joihin kotihoito tuottaa tarvittavat palvelut. Palvelukeskuksessa on yhteisöllistä, virikkeellistä ja kotona asumista tukevaa toimintaa alueen ikäihmisille. Lisäksi tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa mahdollistamalla heidän toimintaa palvelutalon tiloissa. Kahtena päivänä viikossa toimii fysioterapeutin ohjaamat kuntosaliryhmät ulkopuolisille ikäihmisille. Lukukausimaksu osallistujilta on ollut 60 euroa. Yksityisesti kuntosalia käyttävät ryhmät ovat maksaneet 23 euroa / lukukausi. Kevät lukukausi alkaa tammikuussa ja päättyy toukokuussa. Syyslukukausi alkaa syyskuussa ja päättyy joulukuussa. Lisäksi tiloissa järjestetään omaishoidettavien liikuntaryhmän toimintaa 1 x viikossa. Kerroksessa 8 on 30 neliön asunto, jossa on oma sauna. Asunnon vuokra vanhusten palveluille tilakeskuksen kautta on 252 euroa kuukaudessa. Asunto on ollut tyhjillään. Asuntoa voidaan käyttää ikäihmisten tukiasuntona lyhytaikaiseen asumiseen äkillisissä tilanteissa tai omaisten ja muiden ulkopuolisten yöpymiseen. Kerroksen 8 asunnon maksut: - Lyhytaikainen asuminen kotihoidon yksikössä: Asumisen maksu / vuorokausi. Jos asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas, määräytyy maksu taksan mukaan. - muu yöpyminen 30 /vrk - Hinnat eivät sisällä aterioita. Ateriapalvelu ostettavissa erikseen talon ruokapalvelusta. Liikuntaryhmien palvelumaksut: - kuntosali/liikuntaryhmä ulkopuolisille 60 /lukukausi - yksityisille ryhmille kuntosalin käyttö 23 /lukukausi - omaishoidettavien liikuntaryhmä 20 /lukukausi

23 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 23 Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Sosiaali -ja terveystoimen vahvistaa Graanin palvelutalon ohjatun kuntosaliryhmän lukukausimaksuksi 60 euroa osallistuja / lukukausi, yksityisten ryhmien kuntosalimaksuksi 23 osallistuja / lukukausi ja omaishoidettavien liikuntaryhmä 20 osallistuja / lukukausi. Sosiaali -ja terveystoimen päättää, että Graanin palvelukeskuksessa otetaan käyttöön tukiasunto alkaen yhdessä huoneistossa ja vahvistaa asiakasmaksun seuraavasti: Lyhytaikaisen asumisen maksu / vuorokausi. Jos asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas, määräytyy maksu taksan mukaan. Muu ulkopuolisten yöpyminen 30 /vrk. Hinnat eivät sisällä aterioita. Ateriapalvelu ostettavissa erikseen talon ruokapalvelusta. Päätös : Hyväksyttiin. Tiedoksi Tehostetun palveluasumisen laskutus

24 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 12 Sivu / 031 / 2012 Kiireettömät ja kiireelliset terveydenhuollon maksut alkaen Ulkopaikkakuntalaisten terveyspalvelujen järjestämiseen on tullut täsmennyksiä voimaan tulleen terveydenhuoltolain myötä. Ulkopaikkakuntalaisella potilaalla on oikeus saada kiireellistä hoitoa ja tietyin edellytyksin myös kiireetöntä hoitoa. Kuten aikaisemmin, niin kiireellisissä tapauksissa hoito on annettava potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Terveydenhoitolaissa määritetään, että jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveysasemalle, jota henkilö käyttää että sille, jonka hän valitsee. Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Aikaisemmasta poiketen terveydenhuoltolain perusteella voidaan laskuttaa myös muiden ammattiryhmien, esimerkiksi sairaanhoitajien, kuin lääkärien ja hammaslääkärien antamasta hoidosta, koska terveydenhuoltolaissa ei ole ammattiryhmiin liittyvää rajausta. Kunnalta perittävän korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiansa. Korvauksesta vähennetään hoidosta potilaan suorittama asiakasmaksu ja muut palvelun tuottajan hoitoon liittyen saamat toimintatulot. Asiakasmaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti perustuen palvelun antavan kunnan päätökseen. Korvausperusteet Liite 7 Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset korvausperusteet

25 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 12 Sivu 25 lukien. Päätös : Hyväksyttiin.

26 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 13 Sivu / 031 / 2012 Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n (Pietarinpirtti) palveluhinnaston tarkistaminen vuodelle 2012 Valmistelijat: laitos- ja asumispalveluiden esimies Sari Kärkkäinen ja vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen Ostopalvelusopimuksen perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n (Pietarinpirtti) esittämät palvelutalon palveluhinnastot vuodelle 2012, koskien ennen tulleita asukkaita. Sopimus on voimassa asti. Ennen tulleita asiakkaita on ollut tammikuussa 2012 yhteensä 48. Asukkaat sijoittuvat hoitopalveluluokkiin seuraavasti: hoitopalveluluokassa 1 on 4 asukasta, hoitopalveluluokassa 2 on 8 asukasta, hoitopalveluluokassa 3 on 4 asukasta, hoitopalveluluokassa 4 on 5 asukasta ja hoitopalveluluokassa 5 on 27 asukasta. Uuden puitesopimuksen piirissä asiakkaita on 9 (tilanne ). Pietarinpirtin palveluhintoja on tarkistettu edellisen kerran vuodelle Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n hinnankorotusesitykset vuodelle 2012 ovat tulleet : Perusturvan maksu nousee 3,11 %.562 euroa (v euroa) Hoitopalvelukokonaisuus 1 maksu ei nouse.(4 asiakasta) 250 euroa Hoitopalvelukokonaisuus 2 maksu ei nouse.(8 asiakasta) 460 euroa Hoitopalvelukokonaisuus 3 maksu nousee 9,93%.(4 asiakasta) 753 euroa (v euroa) Hoitopalvelukokonaisuus 4 maksu nousee 10,00 %.(5 asiakasta) 1 045euroa (v euroa) Hoitopalvelukokonaisuus 5 maksu nousee 9,96%. (27 asiakasta) euroa (v euroa) Hoitopalvelukokonaisuuksiin tehty korotusesitys tekee 8,9 % korotuksen niistä muodostuviin kokonaiskustannuksiin. Ateriakokonaisuuksista kaikki vuorokauden ateriat sisältävä pakettihinta nousee 5,43 % 485 euroa ( v euroa) - yksittäisissä ateriahinnoissa ei korotusta Siivouspalvelumaksu nousee 4,17 % 125 euroa (v euroa) Pesulapalvelumaksut - kotoa haettuna ja kotiin tuotuna maksu nousee 5,56 % 95 euroa( v euroa) - pesulapalvelun kertamaksu ei nouse

27 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 13 Sivu 27 - itsepalvelun maksu ei nouse Saunapalvelumaksu - saunakäynti 1 x vko nousee 7,14 %, 75 euroa ( v euroa) - omatoimisten saunamaksuun ei korotusta Turvapalvelumaksuihin ei nousua. Vuokra 16 euroa/m2 (v ,36 euroa/m2) Oheismateriaalina palveluhinnastoesitys vuodelle 2012 ja palveluhinnasto vuodelle Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n johtajan kanssa on neuvoteltu ja hoitopalvelukokonaisuuksien hintoihin esitetään korotuksia siten, että hoitopalvelukokonaisuudet 1-3 eivät nouse lainkaan, hoitopalvelukokonaisuus neljän hinta olisi e/kk (nousua 5,26%) ja hoitopalvelukokonaisuus viiden hinta olisi e/kk (nousua 6,99 %). Näin esitettynä hintojen korotukset tuovat 5.6 % korotuksen hoitopalvelukokonaisuuksista muodostuviin kokonaiskustannuksiin. Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: hyväksyy Mikkelin vanhainkotiyhdistys ry:n vuodelle 2012 neuvotellut 5,6 %:n korotukset hoitopalvelumaksuihin seuraavasti: Peruturvamaksu 545 euroa (maksu ei nouse) Hoitopalvelukokonaisuus 1 on 250 (maksu ei nouse) Hoitopalvelukokonaisuus 2 on 460 euroa (maksu ei nouse) Hoitopalvelukokonaisuus 3 on 685 euroa (maksu ei nouse) Hoitopalvelukokonaisuus 4 on euroa (maksu nousee 5.26 %) Hoitopalvelukokonaisuus 5 on euroa (maksu nousee 6.99 %) Tukimaksut hyväksytään yhdistyksen esittämällä tavalla. Päätös : Hyväksyttiin. Tiedoksi Mikkelin vanhainkotiyhdistys ry, tehostetun palveluasumisen laskutus

28 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 14 Sivu Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 29: Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvita ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta päätti , ettei seuraavassa mainittuja asiaryhmiä koskevia päätöksiä tarvitse ilmoittaa lautakunnalle: * KVTES:n mukaiset ehdottomat virkavapaudet ja työlomat, * vuosilomat ja mahdolliset lomarahavapaat, * sijaisten ottaminen alle 6 kuukauden määräajaksi, * kulutustavarahankinnoista sekä alle euron irtaimistohankinnoista päättäminen, * maksujen määräämistä koskevat asiat, * koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset, * alle 12 kuukauden palkattomat virkavapaudet. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, jotka on toimitettu lautakunnalle: johtaja 1 Sairaanhoitajien valitseminen Mikkelin kaupungin seudullisen sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikön Ensineuvoon/Aspaan alkaen toistaiseksi, Satu Kainulainen, Piia Vallius, Aila Räsänen, Kirsi-Maria Tolvanen, Pirkko Korhonen, Tiina Luoto, Kirsimarja Lattunen, Leena Hartikainen, Tiina Karttunen, Aila Kortelainen.

29 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 14 Sivu 29 Ehdotus Tuotantolautakunnan pj: Koska sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan puheenjohtaja ehdottaa, ettei lautakunta käytä kuntalain 51 mukaista otto-oikeutta em. viranomaisen tekemään päätökseen. Päätös : Hyväksyttiin.

30 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 15 Sivu Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 29: Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvita ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta päätti , ettei seuraavassa mainittuja asiaryhmiä koskevia päätöksiä tarvitse ilmoittaa lautakunnalle: * KVTES:n mukaiset ehdottomat virkavapaudet ja työlomat, * vuosilomat ja mahdolliset lomarahavapaat, * sijaisten ottaminen alle 6 kuukauden määräajaksi, * kulutustavarahankinnoista sekä alle euron irtaimistohankinnoista päättäminen, * maksujen määräämistä koskevat asiat, * koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset, * alle 12 kuukauden palkattomat virkavapaudet. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, jotka on toimitettu lautakunnalle: Johtava ylilääkäri 5 Leminen Riitta, valinta ja valinnan vahvistus apulaisylilääkärin virkaan terveyspalveluiden tulosalueelle alkaen toistaiseksi 9 Vasily Nesin palkkaaminen terveyskeskuslääkärin tethäviin ajalle Laitos- ja asumispalveluiden esimies 13 Palkkaaminen sairaanhoitajan toimeen alkaen toistaiseksi, Miettinen Merja

31 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 15 Sivu 31 Perhepalveluiden johtaja 2 Ahonen Katri, jatkaminen sosiaalityöntekijän avoimen viran hoitajana lapsiperheiden sosiaalityössä Liukkonen Taija, palvelussuhteen jatkaminen ja palkkaaminen Lapsiperheiden tukiyksikköön lastenvalvojan avoimen viran hoitajaksi ajalle Marttinen Hilkka, ero perhepäivähoitajan toimesta alkaen Päivähoidon esimies 27 Oksa Minna, valinta päivähoidon palvelukoordinaattorin tehtävään ajalle Räsänen Tarja, valinta päivähoidon palvelukoordinaattorin tehtävään ajalle Puolakka Taina, valinta ilman hakumenettelyä perhepäivähoitajan avoimeen toimeen omassa kodissa tapahtuvaan perhepäivähoitoon itäiselle II alueelle alkaen toistaiseksi Psykososiaalisten palveluiden johtaja 1 Kotipalvelun tukipalvelujen tuottajaksi hyväksyminen/iss Palvelut Oy Terveysneuvonnan esimies 2 Ikonen Kristiina, valinta ilman hakumenettelyä terveydenhoitajan avoimeen toimeen Perhepalveluiden Terveysneuvontaan alkaen toistaiseksi 3 Nirkko Tanja, valinnan vahvistaminen Terveysneuvonnan terveydenhoitajan avoimeen toimeen alkaen toistaiseksi Vanhusten palvelujen johtaja 10 Valinnat lähihoitajien toimiin ja alkaen, Ripatti Seija, Kamppi Hannele, Syväys-Puuska Satu, Pirhonen Sirkku-Liisa, Kääriäinen Kati, Kuitunen Kari, Arpiainen Krista, Heimonen-Valkonen Anne, Korpelainen Mirva ja Hämäläinen Jaana 11 Valinnat sairaanhoitajien toimiin ja alkaen, Kosonen Piritta, Laitinen Tuula ja Huttunen Elina Ylihammaslääkäri 2 Lähihoitaja Minna Mertaojan määräaikainen työsiirto ajalle Työsopimukset/Viranhoitomääräykset, jotka on toimitettu lautakunnalle: Ikonen Eeva Kristiina, terveydenhoitaja neuvolatoimintaan lukien toistaiseksi

32 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 15 Sivu 32 Valkonen Hanne Maarit, terveydenhoitaja neuvolatoimintaan Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Koska palvelutuotantojohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa/työsopimuksissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle sosiaali- ja terveystoimen johtaja ehdottaa, ettei lautakunta käytä kuntalain 51 mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Päätös : Hyväksyttiin.

33 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 16 Sivu Ilmoitusasiat tuotantolautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Kaupunginvaltuuston päätös : Hallintosäännön muuttaminen Päätös: Hallintosäännön muutokset hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen päätös : Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Päätös: Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisen tekemiin päätöksiin (sosiaali- ja terveyslautakunta ) : Johtavan ylilääkärin valinta Päätös: Kaupunginhallitus valitsi johtavan ylilääkärin virkaan Hans Gärdströmin alkaen tai sopimuksen mukaan. Aluehallintoviraston päätös : Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimeisimmän selvityksen (lokakuun 2011) mukaan potilailla on ajoittain ongelmia saada välitön yhteys terveyskeskukseen ja terveyskeskukseen tulevista puheluista pääsee läpi noin 57 % ja suun terveydenhuollossa noin 59 %. Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös : Merkittiin tiedoksi.

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 13.06.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 13.06.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 13.06.2012 Kokoustiedot Aika 13.06.2012 Keskiviikko, klo 16.30 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2012 Sivu 1 18.04.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2012 Sivu 1 18.04.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2012 Sivu 1 18.04.2012 Kokoustiedot Aika 18.04.2012 Keskiviikko klo 16.30 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2013 Sivu 1 25.09.2013

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2013 Sivu 1 25.09.2013 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2013 Sivu 1 25.09.2013 Kokoustiedot Aika 25.09.2013 Keskiviikko klo 14.00 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 29.01.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 29.01.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 29.01.2014 Kokoustiedot Aika 29.01.2014 Keskiviikko klo 14.00-16.20 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 16.04.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 16.04.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 14.00 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (18) Aika 10.06.2015, klo 14:01-15:04 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 42 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Aika 10.06.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika 29.04.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

20.03.2014 Torstaiklo 14.00-15.51 Paikka.

20.03.2014 Torstaiklo 14.00-15.51 Paikka. Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Kokoustiedot Piiytiikirja 20.03.2014 Nro 2 12014 Sivu I Aika 20.03.2014 Torstaiklo 14.00-15.51 Paikka. Saapuvilla olleet jiisenet Mikkelin

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 1 / 2014 Sivu 1 20.03.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 1 / 2014 Sivu 1 20.03.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 1 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 27.11.2014 klo 18:05 20:46 Paikka Kokoushuone Ervast, Kirkkonummen kunnantalo 1. krs. Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi Läsnäolijat Määttä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1 Kaupunginhallitus 10.02.2015 Kokoustiedot Aika 10.02.2015 Tiistai klo 8.00-8.19 Paikka Hotelli Aulanko, Hämeenlinna Saapuvilla olleet jäsenet Kuikka Seija,

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (33) Kaupunginvaltuusto 23.03.2015 Aika 23.03.2015, klo 18:00-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Yhtymähallitus Aika 11.12.2012 klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen

Lisätiedot