Palveluhinnasto 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluhinnasto 2015"

Transkriptio

1 Palveluhinnasto 2015

2 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet Hinnoittelu perustuu ensisijassa omakustannushintaan. Hinnoittelu perustuu kustannuslaskentaan. Ns. pakettihinnoittelussa palvelupaketin hinta sisältää avohoidossa kaikki käyntiin liittyvät tutkimukset ja toimenpiteet. Vuodehoidossa pakettihinta sisältää kaikki tutkimukset ja toimenpiteet kolmen ensimmäisen hoitopäivän osalta (tarkennus hinnastossa). Pakettihinnoittelussa ovat seuraavat yksiköt: leikkausosasto, kirurginen osasto 7 ja 10, anestesia, kirurgian poliklinikka, kipupoliklinikka, päiväkirurginen yksikkö, päivystys, syöpätautien poliklinikka, naisten klinikka sekä lasten ja nuorten yksikkö. Muilla erikoisaloilla avo- ja vuodeosastohoidossa avohoitokäynnit ja hoitopäivät on jaettu erikoisalakohtaisesti vaativuustasoltaan hintaryhmiin ja kuntahintatuotteisiin. Tuotteen sisältökuvaus on esitetty hinnastossa. Vaativuustason keskeinen määräytymisperuste on kustannukset eli hoidon vaatimat tutkimukset, toimenpiteet, lääkitys, työpanos jne. Hoitopäivien ja avohoitokäyntien lisäksi tulosalueilla annettavat toimenpide- ja tutkimuspalvelut on hinnoiteltu erikseen. Edellisvuoteen verrattuna hinnoittelun rakennetta on hieman muutettu. Suoriteperusteinen käyntimaksu kattaa aikaisempaa laajemmat tutkimuskustannukset, minkä vuoksi käyntimaksuja on eräiltä osin korotettu, mutta samalla vähennetty erikseen laskutettavien ns. kalliiden tutkimusten erillislaskutusta. Muutos on kuntamaksajalle kustannusneutraali. Mikäli suoritehinnan yhteydessä ei ole muuta ilmoitettu, laskutetaan erikseen yli 200 (edellisvuonna raja oli 100 ) maksavat yksittäiset röntgentutkimukset, patologian laboratorion tutkimukset ja laboratoriotutkimukset (laskutuksen tekee keskitetysti potilastoimisto). Muut tilatut tutkimukset (esim. ultraäänitutkimus), jotka eivät sisälly laskutuskäyntituotteeseen sekä kalliit yli 200 euroa maksavat lääkkeet ja verivalmisteet laskutetaan erikseen (laskutuksen tekee hoitava yksikkö). Apuvälineet laskutetaan erikseen läpilaskutuksena. Röntgentutkimusten ja patologian tutkimusten hinnat on esitetty hinnastossa. Laboratoriotutkimushinnasto julkaistaan erikseen (Nordlab). Eräissä yksiköissä on käytössä ns. päivystyskerroin 1,3, jonka käyttö todetaan hinnastossa erikseen. Piirin ulkopuolisen hoidon ostopalveluissa käytetään ns. läpilaskutusperiaatetta. Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon valmiin potilaan lisämaksun perinnästä on luovuttu. Etäpoliklinikkatoiminta Erikoissairaanhoidon järjestämä etäpoliklinikka-/konsultaatiopäivä alueen terveyskeskuksissa 850 / päivä. Lisäksi laskutetaan matkakustannukset. Terveyskeskus vastaa itse asiakasmaksujen perinnästä. Kalliiden hoitojen tasausjärjestelmä Vuoden aikana potilaan hoidon kustannusten ylittäessä euroa ylimenevät kustannukset menevät kalliiden hoitojen tasausjärjestelmästä. Tasausjärjestelmän soveltaminen ostopalvelujen osalta edellyttää, että sairaanhoitopiiri on antanut maksusitoumuksen ostopalveluun. Lisäksi käytössä on jäsenkuntien vuotuisten kustannusten kasvun tasausjärjestelmä. 2

3 Sisällysluettelo Saatteeksi... 1 Hinnoitteluperiaatteet... 2 Etäpoliklinikkatoiminta... 2 Kalliiden hoitojen tasausjärjestelmä... 2 Jatkohoitoon jonottavan potilaan hoitopäivämaksu... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Sisällysluettelo... 3 Kuntayhtymän hallinnon yhteystiedot... 5 Medisiininen tulosalue... 6 Sisätaudit ja keuhkosairaudet... 6 Medisiininen poliklinikka... 7 Infektiosairaudet... 7 Medisiininen osasto 8, sydänvalvonta ja sydäntoimenpideyksikkö... 8 Medisiininen osasto Neurologia Neurologian poliklinikka Medisiininen osasto Kliininen neurofysiologia Ihotaudit Fysiatria ja kuntoutuspalvelut Fysiatrian poliklinikka Fysioterapia vuodeosastoilla Kuntoutustutkimuspoliklinikka ja kuntoutusohjaus Operatiivinen tulosalue... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Kirurgia Kirurgian poliklinikka Syöpätautien poliklinikka Kirurginen osasto 7 (ortopedia ja traumatologia) Kirurginen osasto Yhteispäivystys Yleislääketieteen päivystysvastaanotto (YLE-päivystys) Erikoissairaanhoidon päivystys (ESH-päivystys) Ensihoito Naistentaudit ja synnytys Synnytykset Naistentautien erikoissairaanhoito Äitiyspoliklinikka Naistentautien poliklinikka Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, audiofoniatria sekä suu- ja hammassairaudet Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka Kuuloasema Puheterapia ja foniatria Suu- ja hammassairaudet Silmätaudit Leikkaus- ja anestesiaosasto, päiväkirurginen osasto, teho- ja dialyysiosasto, välinehuoltokeskus Leikkaus- ja anestesiaosasto Kipupoliklinikka Päiväkirurginen osasto Teho-osasto sekä dialyysi- ja munuaisyksikkö Välinehuoltokeskus

4 Lastentaudit Psykiatrian tulosalue Psykiatrinen erikoissairaanhoito Aikuispsykiatria, avohoito Psykiatrian poliklinikka Psykiatrian monimuotoinen avohoitoyksikkö Lestijokilaakson psykiatrian aluepoliklinikka Perhonjokilaakson psykiatrian aluepoliklinikka Aikuispsykiatria, sairaalahoito Psykiatrian osasto Psykiatrian osasto Nuorisopsykiatria Nuorisopoliklinikka Nuoriso-osasto Lastenpsykiatria Vauvatiimi Lastenpsykiatrian poliklinikka Lastenpsykiatrian osasto Lasten ja nuorten terapiapoliklinikka Keskitetyt palvelut Psykologian palveluyksikkö Sosiaalityön palveluyksikkö (SPY) Kehitysvammahuolto Kehityspoliklinikka Maria-Katariinan talo Tutkimus- ja hoitopalveluiden tulosalue... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Infektiosairaudet Patologia Patologian osasto Radiologia HINNASTO

5 Kuntayhtymän hallinnon yhteystiedot Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Mariankatu Kokkola Puh. (06) Hallinto Fax (06) Hannu Pajunpää Toimitusjohtaja p Sakari Telimaa Johtajaylilääkäri p Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä Hallintoylihoitaja p Minna Korkiakoski Talousjohtaja p Eija-Liisa Heikkilä Henkilöstöjohtaja p Hannu Pikkarainen Suunnittelu- ja kehittämispäällikkö p. (06) Pirjo Dabnell Ylilääkäri, tulosaluejohtaja Somaattinen tulosalue p Matti Kaivosoja Ylilääkäri, tulosaluejohtaja Psykiatrian tulosalue Kehitysvammahuolto p Sari Timonen Ylihoitaja Somaattinen tulosalue p Kaija-Riitta Suonsyrjä Ylihoitaja Somaattinen tulosalue p Ulla Aspvik Ylihoitaja Psykiatrian tulosalue p

6 Somaattinen tulosalue Tulosaluejohtaja, ylilääkäri Pirjo Dabnell Ylihoitaja Sari Timonen Sisätaudit ja keuhkosairaudet Ylilääkäri Stefan Anderson Ylihoitaja Sari Timonen Toimintayksiköt medisiininen osasto 8, jonka yhteydessä sydänvalvontayksikkö (4 ss) medisiininen osasto 9 päivystysmoduli (6 ss) medisiinisen osasto 12:n (neurologia) yhteydessä medisiininen poliklinikka Yleistä Toimintayksiköt tarjoavat erikoisosaamista sisätautien ja keuhkosairauksien erikoisaloihin kuuluvien potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa. Medisiinisellä poliklinikalla toimii gastroenterologian, endokrinologian, hematologian, sydän-, reuma-, munuais- ja infektiosairauksien poliklinikka. Keuhkosairauksien poliklinikka on vielä eri tiloissa. Sydäntoimenpideyksikössä tehdään sydämen sepelvaltimokuvauksia, pallokatetrilaajennuksia, tukiverkkojen asentamisia ja muita sepelvaltimotaudin erikoistutkimuksia. Lisäksi asennetaan sydäntahdistimia ja rytmihäiriövalvureita. Osastolla 8 tutkitaan ja hoidetaan sydän- ja verisuonisairauksia sairastavia potilaita. Valtaosa potilaista sairastaa akuutteja sydäntapahtumia. Osasto 9 toimii vuodeosastona endokrinologiaa, nefrologiaa, gastroenterologiaa, keuhkosairauksia sekä infektiotauteja sairastaville potilaille. Lisäksi osastolla hoidetaan syöpä- ja verisairauksia. Tulosyksikköjohtaja Stefan Anderson p

7 Medisiininen poliklinikka Toiminta-ajatus Medisiinisen poliklinikan tavoitteena on edistää ja parantaa väestön terveydentilaa ja elämänlaatua tarjoamalla asiakaslähtöisiä, laadukkaita, vaikuttavia ja taloudellisia erikoissairaanhoidon palveluja joustavasti, moniammatillista yhteistyötä ja resursseja tehokkaasti hyödyntäen. Vastuulääkäri, apulaisylilääkäri Miia Hyytinen-Oinas... p. (06) ylilääkäri Stefan Anderson p.(06) Osastonhoitaja Kirsi Hautakoski... p. (06) Osastonhoitaja Ritva Padinki... p. (06) Kanslia: osastonsihteeri... p. (06) Poliklinikalla toimivat seuraavat erikoispoliklinikat: Endokrinologia Vastuulääkäri, erikoislääkäri endokrinologi Janne Kemppainen... p. (06) Vastuulääkäri, erikoislääkäri Joni Klemola... p. (06) Diabeteshoitaja... p. (06) Ravitsemussuunnittelija... p. (06) Jalkaterapeutti... p. (06) Sairaanhoitaja... p. (06) Yksikkö on perehtynyt endokrinologisten sairauksien, kuten diabeteksen ja kilpirauhassairauksien, tutkimiseen ja hoitoon. Gastroenterologia Vastuulääkäri, osastonylilääkäri Ilkka Vihriälä... p. (06) Sairaanhoitaja, sisätaudit... p. (06) Sairaanhoitaja, kirurginen... p. (06) Gastroenterologian yksikössä toteutetaan suolisto- ja vatsaelinten sairauksien tutkimusta ja hoitoa. Hematologia Vastuulääkäri, osastonylilääkäri Matti Kiuru... p. (06) Sairaanhoitaja p. (06) Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan verisairauksia. Infektiosairaudet Vastuulääkäri, ylilääkäri Marko Rahkonen..p. (06) Sairaanhoitaja..p. (06) Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan infektiosairauksia. 7

8 Kardiologia / Sydänsairaudet Vastuulääkäri, osastonylilääkäri Tero Pinola... p. (06) Sairaanhoitaja... p. (06) Kardiologian yksikössä toteutetaan sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksia ja hoitoa. Keuhkosairaudet Vastuulääkäri, ylilääkäri Hanna Rinne... p. (06) Sairaanhoitaja... p. (06) Uniapneahoitaja... p. (06) Keuhkosairauksien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan keuhkosairauksia ja uniapnea. Nefrologia Vastuulääkäri, osastonylilääkäri Stefan Anderson... p. (06) Sairaanhoitaja p. (06) Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan nefrologisia potilaita. Reumatologia Vastuulääkäri, osastonylilääkäri Matti Kiuru... p. (06) Sairaanhoitaja... p. (06) Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan reumasairauksia. Medisiininen osasto 8, sydänvalvonta ja sydäntoimenpideyksikkö Vastuulääkäri, osastonylilääkäri Jussi Sia... p Osastonhoitaja Lilian Junell... p Vastaava röntgenhoitaja, Päivi Hernberg... p Apulaisosastonhoitaja, sydänvalvonta Sirpa Kangas... p Apulaisosastonhoitaja, os. 8, Merja Ahopelto... p Osastonsihteerit... p p Osastonsihteerit, sydäntoimenpideyksikkö... p Osasto 8:lla on 22 sairaansijaa ja 4 sydänvalvontapaikkaa sekä elektiivinen huone, jossa on 3 sairaansijaa sydäntoimenpideyksikön potilaita varten toimenpidepäivinä. Osasto 8:lla tutkimme sydän- ja verisuonisairauksia sairastavia potilaita. Osasto toimii yhteistyössä sydänvalvonnan ja kardiologian poliklinikan kanssa. Sisätautien vuodeosasto 8 alaisuudessa toimii myös sydäntoimenpideyksikkö. Osaston tärkein painopiste on infarktipotilaan 8

9 akuuttihoito ja jälkiseuranta sekä ennaltaehkäisyn kehittäminen. Osastolla 8 hoidetaan sydänleikkauspotilaiden jälkiseuranta. Medisiininen osasto 9 Vastuulääkäri, apulaisylilääkäri Nina Kleimola... p Osastonhoitaja, Jonna Ström... p Apulaisosastonhoitaja... p Osastonsihteerit p Medisiininen osasto 9 on pääsääntöisesti kiireellistä vuodeosastohoitoa tarvitsevia potilaita palveleva, sisätautien ja keuhkosairauksien asiantuntijayksikkö. Sairaansijoja osastolla 9 on yhteensä 20. Osastolla on kolmipaikkainen valvontahuone erityisesti vaativille hengitysvajauspotilaille. Myös vaativat eristyspotilaat pyritään sijoittamaan osasto 9:lle. Medisiinisellä osasto 9:llä hoidetaan mm. seuraavia sairauksia: Sisätaudit Osastolla tutkitaan keskussairaalatasoista endokrinologiaa sisältäen endokriinisten sairauksien tutkimisen ja mm. kilpirauhassyöpien hoidon. Vuodeosastonhoitoa tarvitsevat diabeetikot ovat moniongelmapotilaita ja tarvitsevat monen erikoisalan yhteistyötä. Erityishuomiota kiinnitetään diabeetikoiden akuutin vaiheen ja jälkiseurannan hoitoon. Osastolla hoidettavien dialyysipotilaiden hoito tapahtuu yhteistyössä dialyysiyksikön kanssa. Hoitoon osallistuu nefrologiaan perehtynyt sisätautien erikoislääkäri ja hoitaja. Osastolla tutkitaan ja hoidetaan myös suoliston ja vatsan alueen sairauksia, esimerkiksi vaikeimpia colitis ulcerosaa ja Crohnin-tautia sairastavia potilaita. Lisäksi osastolle on keskitetty syöpä- ja verisairauksien vuodeosastohoito. Endokrinologia/Diabetes Vuodeosastonhoitoa tarvitsevat diabeetikot ovat moniongelmapotilaita ja tarvitsevat monen erikoisalan yhteistyötä. Erityishuomiota kiinnitetään diabeetikoiden akuutin vaiheen ja jälkiseurannan hoitoon. Muu endokrinologia Osastolla tutkitaan keskussairaalatasoista endokrinologiaa sisältäen endokriinisten sairauksien tutkimisen ja kilpirauhassyöpien hoidon. Nefrologia Dialyysipotilaiden määrä on lisääntynyt ja hoito tapahtuu yhteistyössä dialyysiyksikön kanssa. Hoitoon osallistuu nefrologiaan perehtynyt sisätautien erikoislääkäri ja hoitaja. Gastroenterologia Osastolla tutkitaan ja hoidetaan suoliston ja vatsan alueen sairauksia. Osastohoito painottuu entistä enemmän vaikeimpien colitis ulcerosa ja Crohnin-tauti potilaiden hoitoon. 9

10 Infektiotaudit Vaikeutuneiden ja pitkittyneiden infektiotautien tutkimus ja hoito sijoittuu yhteisosastolle 9. Henkilökunta on perehtynyt vaikeiden infektiotautien hoitoon hoitoon ja hallitsee myös niihin liittyvät eristystoimenpiteet. Keuhkosairaudet Akuuttia keuhkosairauksien vuodeosastohoitoa tarvitsevat mm: erikoissairaanhoitoa vaativat keuhkoinfektiot akuutti hengitysvajaus non-invasiivisella ventilaattorilla keuhkosyöpäpotilaiden diagnostiikka ja hoito hengitysapuvälinepotilaiden hoito ja tutkimus eristykset (Tbc) Neurologia Yleistä Neurologian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on tai epäillään olevan keskushermoston (aivot ja selkäydin) tai ääreishermoston elimellinen sairaus. Myös monet lihassairaudet kuuluvat neurologian erikoisalaan. Yleisimpiä neurologisia oireita ovat epileptiset ja muut tajunnanhäiriökohtaukset, päänsärky ja monet hermoperäiset kiputilat, halvaukset, vapina, pakkoliikkeet, puheen, aistitoiminnan ja hahmottamisen aivoperäiset häiriöt sekä muistihäiriöt. Merkittävimpiä neurologisia sairauksia ovat aivoverenkiertohäiriöt, epilepsiat, Parkinsonin tauti, MS-tauti, hermoston kasvaimet, hermojuurten ja ääreishermojen pinnetilat, lukuisat ääreishermoston ja lihaksiston sairaudet sekä dementoitumiseen johtavat aivosairaudet kuten Alzheimerin tauti. Henkilökunta Tulosyksikköjohtaja, ylilääkäri KNF Kirsi Juvila... p Ylilääkäri neurologia Sinikka Ingo... p. (06) Apulaisylilääkäri Victoria Ostrovska... p Osastonhoitaja, osasto 12, Miia Okkonen- Mäkelä,... p. (06) Osastonhoitaja, neur.pkl/knf, Maria Herronen... p. (06) KNF-hoitajat Sairaanhoitaja, kliininen neurofysiologia... p. (06) Sairaanhoitaja, neurologian poliklinikka... p. (06) Muistihoitaja, neurologian poliklinikka... p. (06) Sairaanhoitaja, osasto 12/kanslia.p. (06) Sihteeri, neurologian poliklinikka... p. (06) Sihteeri, osasto 12 p. (06) Erikoislääkäreitä: 5 Muuta henkilökuntaa: 30 10

11 Toimintayksiköt poliklinikka vuodeosasto 12, 14 sairaansijaa kliinisen neurofysiologian yksikkö Neurologian poliklinikka Hermoperäisistä niin aivoista kuin ääreishermostosta lähtevistä ja lihassairauksista johtuvien oireiden tutkimukset käynnistetään polikliinisesti. Tutkimuksien aloittamista varten tarvitaan perusterveydenhuollosta lähete. Tavallisimpia syitä ovat tajunnanhäiriökohtaukset, huimaus, päänsärky ja puutumisoireet. Puolet arvioinneista viedään päätökseen yhdellä lääkärinkäyntikerralla. Tämän jälkeen jatkohoito tapahtuu terveyskeskuksessa tai työterveydessä, minne lähetetään hoitopalaute tutkimuksista ja tarvittavat lisähoitoehdotukset. Kroonista neurologista sairautta seurataan neurologian poliklinikalla esim. jos epilepsiataudissa ei saavuteta kohtausvapautta tai Parkinsonin taudin kulku on haastavaa tai erityishoitomuotoja vaativaa. Asiantuntijahoitajat toimivat yhteistyössä lääkärin kanssa muistihäiriöpotilaiden tutkimisessa sekä ms-tautipotilaiden immunomodulaatiohoitoa saavilla potilailla. Kaikille Poliklinikalla käyville potilaille järjestetään tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta. Pakkoliikkeistä kärsiville potilaille on myös erityisvastaanotto botuliinitoksiiniinjektiomuotoisten hoitojen antamista varten. Ensivaiheen informaatiotilaisuuksia järjestetään muistihäiriö-, Parkinson, AVH- ja MSpotilaille. Neurologian poliklinikalla on moniammatillinen hoitotiimi, jossa mukana lääkärien ja hoitajien ohella neuropsykologit, puheterapeutit ja sosiaalityöntekijä. Medisiininen osasto 12 Vuodeosasto tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja ensisijaisesti sairaanhoitopiirin alueella asuvalle väestölle lyhytaikaista päivystykseen liittyvää seurantaa sekä neurologisia ja ihosairauksien erityisosaamista vaativia lääketieteen hoitotyön palveluita. Osastolla on yhteensä sairaansijaa. Osastolla hoidetaan neurologisten potilaiden lisäksi päivystyspotilaita. Lisäksi osastolla on valmius hoitaa tarvittaessa ihotautipotilaita. Neurologisten potilaiden hoitoa varten käytössä on kolme erityisin valvontamahdollisuuksin varustettua sairaansijaa. Pääosa potilaista tulee osastolle päivystyksen kautta. Suurimpana sairausryhmänä ovat erilaiset aivoverenkiertohäiriöt. Valvontaosastolla seurataan myös toistuvia epilepsiakohtauksia saavia potilaita. Vuodeosastolla tehdään myös: 1) lääkehoidon tarpeen arviointeja mm. Parkinsonin tautia ja MS-tautia sairastaville potilaille. 2) kuntoutusarviointeja 11

12 Hoitotyö osastolla on potilaskeskeistä. Moniammatillinen yhteistyö on kaikessa arvioinnissa keskeisenä: esim. mukana ovat lääkärien ja hoitajien ohella osastolla työskentelevät fysioterapeutit, toimintaterapeutti, neuropsykologi, joka hankkii erityisosaamista neuropsykologiasta, puheterapeutti, kuntoutusohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Kliininen neurofysiologia Kliinisen neurofysiologian yksikössä tehdään keskus- ja ääreishermoston ja lihasten sairauksien selvittelyä vaativia tutkimuksia. Asiantuntijahoitajat suorittavat eeg-rekisteröinnit, neurografia-, kuuloheräte - sekä tuntokynnysmittaustutkimukset. Potilaat tulevat tutkimusyksikköön tulevat potilaat sairaalan lääkärin lähetteellä. Eeg-tutkimuksia tehdään tajunnanmenetys tai muun kohtausoireen vuoksi, joskus muistihäiriötutkimusten lisätutkimuksena sekä lapsilla erilaisten kehitys / puhehäiriöiden lisäselvittelyissä. Ääreishermojen toimintaa tutkitaan hermopinnetilojen tai selkäsairauksien aiheuttamien puutumis- ja kipuoireiden vuoksi sekä ääreishermoja muuten vaurioittavien sairauksien vuoksi. Lääkäri tekee enmg-tutkimukset, joissa selvitetään hermovaurioita, hermovaurioiden aiheuttamia kyseisen hermonalueella esiintyviä lihasmuutoksia tai lihassairauden diagnostiikkaa. Kaikki osastolla tehtyjen Tutkimusten lausunnot tekee kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri. Vaikeissa jäykkähalvauksien jälkitiloissa tai pakkoliikeoireistoissa kliinisen neurofysiologian lääkäri käyttää lihassähkötutkimuslaitteistoa apuna lihasta rentouttavan ns. botulinustoksiinihoidon suuntaamista oikealle alueelle niin, että oireiden paras mahdollinen apu saataisiin esiin pakkoliikkeiden vähenemisenä tai halvaantuneen raajan jäykkyyden vähennettyä sen toiminnallisuuden tai hygieenisten seikkojen paranemiseksi ja kivun helpottamiseksi. Ihotaudit Henkilökunta Toimintayksiköt Ylilääkäri Minna Mörtenhumer... p. (06) Osastonhoitaja Maria Herronen Kirsti Kortelainen... p. (06) poliklinikka... p. (06) avohoitoyksikkö (hoitohuoneet)... p. (06) vuodeosasto, yksi sairaansija, kanslia... p. (06)

13 Toiminta Ihotautien klinikalle tullaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen perusteella tehdään ajanvaraus. Vastaanottoaika ilmoitetaan potilaalle kirjeitse. Ihotautien poliklinikan osastonsihteeri vastaa puhelinnumerossa (06) arkisin klo 9-11 ja Ihotautien poliklinikan lääkärit vastaavat vain lääkäreiden konsultaatiopuheluihin. Hoitajat vastaavat puhelinnumerossa (06) maanantai torstai klo Lähettävän lääkärin tulee AINA etukäteen sopia mahdollisesta päivystyskäynnistä puhelimitse ( ) ihotautiklinikan lääkärin kanssa, eikä koskaan lähettää potilasta suoraan ihotautiklinikkaan siitä etukäteen sopimatta. Palvelut Ihotautien poliklinikalla toimii kaksi iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäriä, osastonhoitaja ja kolme neljä sairaanhoitajaa ja osastonsihteeri. Toiminta jakaantuu lääkärien polikliiniseen vastaanottotoimintaan sekä polikliiniseen eli avohoitoyksikössä tai vuodeosastolla annettavaan ihotautien hoitoon. Tavallisimmat ihotautien poliklinikalla hoidettavat sairaudet ovat psoriasis, atooppinen ihottuma, allergiset ihottumat, punajäkälä, säärihaavat ja rakkulataudit sekä ihosyövät ja niiden esiasteet. Hoidon porrastuksen mukaisesti ihotautien poliklinikan hoitoon kuuluvat sellaiset ihotaudit, joiden diagnoosi on hyvin harvinainen tai epäselvä, tai joiden laajuuden tai ihottuman vaatimien erityishoitojen takia terveyskeskuksen tai muiden avohoidon lääkärien käytössä olevat konstit eivät riitä. Käytettävissä ovat ajanmukaiset allergiatutkimusmahdollisuudet: ihotautipoliklinikalla tehdään pisto- eli pricktestauksia, lappu- eli epikutaanitestauksia, intrakutaanitestejä, tarvittaessa altistuskokeita joko subcutaanisti tai suun kautta, sekä myös fysikaalista nokkosihottumaa selvittäviä testauksia. Poliklinikalla otetaan sieni-, hiiva- ja bakteerinäytteitä sekä tarvittavia koepaloja, myös immunofluoresenssi- ja elektronimikroskooppitutkimuksia varten. Ammattiihottumaselvitykset kuuluvat myös ihotautipoliklinikalle. Nestetyppikryohoito, diatermiat, Woodin valo, dermatoscopia sekä valomikroskopia kuuluvat ihotautien päivittäiseen hoito- ja tutkimusvalikoimaan. Ihotautien hoito on pääosin polikliinista, tarvittaessa käytössä on yksi vuodeosastopaikka. Hoitovalikoimiin kuuluvat monien erilaisten paikallishoitojen lisäksi seuraavat valohoidot: SUP UVB 311 laajakaistainen UVB PUVA Poliklinikalla kotihoito opetetaan asiakkaalle kädestä pitäen, eikä pidempää hoitojaksoa useinkaan tarvita. Haavanhoidot, painepumppuhoidot, lääketieteellisten hoitosukkien mittaamiset ja käytön ohjaukset, suojainohjaukset, liikahikoilun koehoidot botuliinitoksiinilla ja iontoforeesilla sekä alopecian difensyklopropenonihoito kuuluvat valikoimiin. 13

14 Fysiatria ja kuntoutuspalvelut Toimintayksiköt Fysiatrian poliklinikka Kuntoutustutkimuspoliklinikka Fysioterapia- ja kuntoutusohjaustoiminta vuodeosastoilla Henkilökunta Ylilääkäri Katja Tuliniemi... p. (06) Osastonhoitaja Jari Peräneva... p. (06) Apulaisosastonhoitaja Ulla-Maija Jokela... p. (06) Kuntoutussuunnittelija Marja-Leena Mattila... p. (06) Osastonsihteerit... p. (06) Henkilökuntaan kuuluu lisäksi kuntoutusohjaajia ja kuntohoitaja. Henkilökuntaa on yhteensä 21. avustaja, fysioterapeutteja ja Fysiatria Fysiatrian palveluita tuotetaan eri vuodeosastoille ja polikliinisesti. Fysiatrian poliklinikka Fysiatrian lähetepoliklinikka keskittyy pääosin tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikkaan, hoitosuunnitelmien laadintaan sekä kuntoutus- ja työkykyarvioihin. Polikliininen fysioterapia jakaantuu lasten ja aikuisten fysioterapiaan, sisältäen fysioterapeuttisen tutkimisen, testauksen ja ohjauksen sekä tarvittaessa seurannan. Lasten fysioterapia painottuu toiminta- ja liikuntakyvyn arviointiin sekä neurologiseen fysioterapiaan. Aikuisten fysioterapia painottuu leikattujen potilaiden toiminta- ja liikuntakyvyn arviointiin ja ohjaukseen, fysiatrin määräämiin hoitokokeiluihin sekä erityisalueisiin. Poliklinikalla toteutetaan myös moniammatillinen selkäkuntoutusryhmä keväällä ja syksyllä. Fysioterapia vuodeosastoilla Fysioterapia vuodeosastoilla on potilaan liike- ja liikuntahoitoa, toiminnallisia testauksia ja arvioita sekä opetusta ja ohjausta. Painopiste on tuki- ja liikuntaelinsairaiden ja neurologisten potilaiden fysioterapiassa. Potilaiden siirtovaiheessa tehdään yhteydenottoja perusterveydenhuoltoon ja muihin jatkohoidosta vastaaviin tahoihin. Yksikön lääkäri konsultoi pyydettäessä erikoisaloilla. 14

15 Kuntoutustutkimuspoliklinikka ja kuntoutusohjaus Poliklinikka koordinoi kuntoutuksen suunnittelua, toimintaa ja koulutusta sekä tuottaa osaltaan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sairaanhoitopiirissä. Kuntoutustutkimus Kuntoutustutkimukseksi kutsutaan kuntoutustarpeen ja mahdollisuuksien arviointia, johon kuuluu tarvittaessa myös työkyvyn arviointi. Tavoitteena on selvittää terveyspainotteisten ongelmien vaikutukset tutkittavan toiminta- ja työkykyyn, huomioiden myös elämäntilanteen psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Kuntoutustutkimukset ja työkykyarviot tehdään lähetepoliklinikalla. Lähetteitä tulee perusterveydenhuollosta, sairaalan erikoisaloilta, työvoimatoimistoista ja vakuutuslaitoksista. Arviot ja niiden pohjalta syntyneet suunnitelmat tehdään moniammatillisena tiimityönä. Tarvittaessa sairaalan erikoisalojen asiantuntemus on käytettävissä. Kuntoutusohjaus Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista sairauden vuoksi muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaajat palvelevat ilman lähetettä oman yhteydenoton perusteella tai erikoisalojen ja perusterveydenhuollon lähetteellä. Sopeutumisvalmennus Yksikön omia sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään n. 20 kpl vuodessa eri sairausryhmille. Yksittäistapauksissa palvelut ostetaan sairaalan ulkopuolelta. Lisäksi järjestetään ensitietopäiviä. Apuvälinetoiminta Yksikköön on keskitetty kalliiden ja erityistä asiantuntemusta vaativien apuvälineiden arviointi, hankinta ja seuranta. Apuvälinepalveluun tullaan lähetteellä. Kuntoutuslaitoshoito Jatkokuntoutus tapahtuu joko osastokuntoutuksena terveyskeskuksessa tai avokuntoutuksena kuntoutussuunnitelman pohjalta. Sairaanhoitoon liittyvänä vaativaa kuntoutusta ostetaan myös valtakunnallisista laitoksista. 15

16 Kirurgia Toimintayksiköt kirurgian poliklinikka 2 vuodeosastoa onkologia Henkilökuntaa yhteensä: 88 Lääkäreitä: 16 Sähköpostit: Kirurgian poliklinikka Vastaava lääkäri, ylilääkäri Pekka Nikula... p. (06) Osastonhoitaja Pirjo Palola... p. (06) Kanslia... p. (06) Fax... f. (06) Kirurgian poliklinikka on lähete- ja seurantapoliklinikka. Poliklinikka on jaettu seuraaviin erikoispoliklinikoihin (suluissa toiminnasta vastaava henkilö): ortopedia ja traumatologia gastrokirurgia urologia thorax- ja verisuonikirurgia lastenkirurgia plastiikkakirurgia endokriininen kirurgia avannepoliklinikka asiantuntija-hoitajavastaanotot Poliklinikkakäynti voi sisältää: vastaanottojen yhteydessä tehtävät toimenpiteet polikliiniset pienet leikkaustoimenpiteet kipsaukset ja kipsinvaihdot, erikoiskipsit diabetespotilaille, ortoosit kystoskopiat urologiset ultraäänitutkimukset ja niihin liittyvät neulabiopsiat virtsarakon lääke- ja sytostaattihoidot polikliiniset angiografiat ja myelografiat haavan hoidot Kaikki kirurgit toimivat osan työajastaan poliklinikalla. Poliklinikan yhteydessä toimii kaksi hoidonvaraajaa. Potilaille pyritään antamaan leikkauspäivämäärä heti leikkauspäätöksen jälkeen samalla käynnillä. Samalla ohjelmoidaan tarvittavat leikkausvalmistelut. Syöpätautien poliklinikka Ylilääkäri Kaisu Johansson... p. (06) Osastonylilääkäri Anna Sjöstrand... p. (06)

17 Osastonhoitaja Pirjo Palola... p. (06) Sairaanhoitaja... p. (06) Osastonsihteeri, kanslia... p. (06) Fax.... p. (06) Henkilökunta yhteensä: 2 lääkäriä 1 osastonhoitaja (yhteinen kirurgian poliklinikan kanssa) 5 sairaanhoitajaa 1 osastonsihteeri Syöpätautien poliklinikka vastaa alueensa syövän hoidon erikoissairaanhoidosta. Poliklinikalle tulee hoitoarvioon potilaita ensisijaisesti sairaaloiden muilta erikoisaloilta, jossain määrin myös avoterveydenhuollosta lääkärin lähetteellä. Lääkehoidot toteutetaan polikliinisesti, osastohoitoa vaativat sytostaattihoidot yhteistyössä Oulun yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Lähimmät sädehoitoyksiköt sijaitsevat Oulussa ja Vaasassa. Hoidon jälkeinen syövän seuranta voi tapahtua sekä erikoissairaanhoidossa että avoterveydenhuollossa. Toimintatapamme on moniammatillinen; teemme yhteistyötä eri erikoisalojen kanssa. Sairaudesta toipumisvaiheessa osallistumme kuntoutusprosessin suunnitteluun. Tarjoamme myös palliatiivista osaamistamme ja saattohoitovaiheessa yhteistyötä potilaan perusterveydenhuollon kanssa. Työskentelytapamme on niin potilas- kuin perhekeskeinenkin. Kirurginen osasto 7 (ortopedia ja traumatologia) Vastaava lääkäri, osastonylilääkäri Annukka Kuusio... p. (06) Osastonhoitaja Niina Parpala... p. (06) LEIKO-hoitaja... p. (06) Osastonsihteeri... p. (06) Kanslia... p. (06) Fax.... f. (06) Osasto on 28-paikkainen vuodeosasto. Osastolla hoidetaan, tutkitaan ja kuntoutetaan tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja vammoja sairastavia potilaita. Osastolla on lisäksi kolme kurkku-, nenä- ja korvatautien paikkaa. Vuodeosastohoitoa tarvitsevat suu- ja hammassairauspotilaat sekä myös kipupotilaat hoidetaan osastolla. Tavoitteenamme on tarjota ja kehittää potilaan tarpeista lähtevää yksilöllistä hoitoa ja kuntoutusta. Erityisalueita ovat lonkka- ja polviproteesikirurgia, selkäkirurgia, vaativa polvi- ja olkapääkirurgia, vaikeat tapaturmat ja murtumaleikkaukset sekä nivelten tähystyskirurgia. Murtumakirurgiaa ja nivelten tähystyskirurgiaa kehitetään jatkuvasti. Tärkeä erityisalueemme on myös käsikirurgia. Leikkaukseen kotoa -toiminta, LEIKO, on yksi osaston toimintaperiaatteista. LEIKOprosessissa potilaat tulevat sairaalaan leikkauspäivän aamuna valmistauduttuaan kotona. Lisäksi osastolla toimii preoperatiivinen poliklinikka, jossa käyvät lähinnä tekonivelpotilaat 2-3 viikkoa ennen leikkausta preoperatiivisessa ohjauksessa. Tärkeä kehittämisalue on tekonivelpotilaan hoitotyö. 17

18 Kirurginen osasto 10 Vastaava lääkäri, osastonylilääkäri Pekka Pellinen Misa Kokkonenp. (06) Osastonhoitaja Sinikka Lähteenmäki Auli Hartell... p. (06) Osastonsihteeri... p. (06) Kanslia... p. (06) Fax... p. (06) Yleistä Osastolla on 28 sairaansijaa. Potilaista noin puolet tulee osastolle lähetteen ja hoidonvarauksen kautta ja noin puolet päivystyksenä. Osastolla tutkitaan, leikataan ja hoidetaan ao. erikoisalojen potilaita. Hoidettavat erikoisalat: Gastroenterologinen kirurgia (vatsaontelon sisäinen kirurgia) Endokriininen kirurgia (lähinnä kilpirauhaskirurgiaa) Rintarauhaskirurgia (lähinnä rintasyöpä) Plastiikkakirurgia Urologia Thorax-kirurgia (rintaontelokirurgia) Verisuonikirurgia (pääsääntöisesti alaraajojen ja kaulavaltimoiden ahtaumaa) Hoidonvaraajat antavat leikkauspotilaille leikkausajan. Tavoitteena leikkausajoissa on hoitotakuun toteutuminen. Osastolla toimii pre-operatiivinen poliklinikka, jossa käyvät ennen leikkausta ennakkotutkimuksia ja -valmisteluja tarvitsevat potilaat. Muiden suunniteltujen leikkauspotilaiden haastattelu ja ohjaus tapahtuu puhelimen välityksellä muutamaa päivää ennen leikkausta. Leikkauspotilaat tulevat pääsääntöisesti osastolle leikkauspäivän aamuna. YhteisPäivystys ja ensihoito Yhteispäivystys Toimintayksiköt Yhteystiedot Yleislääketieteen päivystysvastaanotto Operatiivinen päivystysvastaanotto Medisiininen päivystysvastaanotto Ensihoidon vastuulääkäri, ylilääkäri Risto Hannula... p. (06) Osastonhoitaja Jukka Aro... p. (06) gsm

19 Osastonsihteeri, asiakaspalvelu... p. (06) Osastonsihteeri, tekstinkäsittely... p. (06) Fax... f. (06) Päivystyksen puhelinneuvonta klo (08-22)... p. (06) Yleislääketieteen päivystysvastaanotto (YLE-päivystys) YLE- eli yleislääketieteen päivystysvastaanotto toimii: arki-iltaisin viikonloppuisin ja arkipyhäisin klo aina öisin klo YLE-vastaanotto tuottaa palveluja alueen perusterveydenhuollon päivystyksen tarpeisiin. Toiminta on sairaanhoitopiirin omaa toimintaa, lääkäripalvelut ostetaan pääosin ulkopuoliselta toimittajalta. YLE-päivystykseen kuuluu lääkärivastaanoton lisäksi erikoistumiskoulutuksen käyneen päivystävän sairaanhoitajan vastaanottotoiminta (HoLa). Vastaanottokäyntejä YLE-päivystyksessä vuonna 2014 oli noin , joista noin 25 % oli käyntejä päivystävällä sairaanhoitajalla. Vastaanotoilla on käytettävissä vieri(pika-)testejä sekä laboratorion palveluja. Radiologisina tutkimuksina saadaan natiivi-rtg-kuvauksia. Päivystyksen puhelinneuvonta palvelee koko yhteispäivystystä arkisin klo ja viikonloppuisin/ arkipyhäisin klo Puhelinneuvonnan ensisijainen tehtävä on puhelimessa tehtävä hoidon tarpeen arviointi. Arvioinnin perusteella ratkaistaan potilaalle soveltuva hoitopaikka, jonne potilas voidaan ohjata. Erikoissairaanhoidon päivystys (ESH-päivystys) Erikoissairaanhoidon (ESH) päivystysvastaanotossa tutkitaan ja hoidetaan kiireellisiksi luokiteltuja potilaita kaikkina vuorokaudenaikoina. ESH-päivystykseen tullaan pääsääntöisesti päivystyslähetteellä. Vuonna 2014 päivystyskäyntejä oli noin ESH-päivystys on jaettu operatiiviseen ja medisiiniseen päivystykseen. 1. Operatiivinen päivystysvastaanotto Päiväaikaan Operatiivisessa päivystyksessä työskentelee kirurgian lääkäri, yleensä erikoistuva sairaala-lääkäri. Päivystysaikana, arkisin klo ja viikonloppuisin, operatiivisen alueen etupäivystäjä hoitaa kirurgian, naistentautien, korvatautien ja silmätautien potilaat. 19

20 2. Medisiininen päivystysvastaanotto Päiväaikaan Medisiinisessä päivystyksessä työskentelee joko akuuttilääketieteen tai sisätautien lääkäri, yleensä erikoistuva sairaalalääkäri. Päivystysaikana, arkisin klo ja viikonloppuisin medisiinisen alueen etupäivystäjä hoitaa sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, psykiatrian ja lastentautien potilaat. Psykiatristen potilaiden lähetevastaanotto tapahtuu kriisiosasto 15:n vastaanottotiloissa, jonne toivotaan yhteydenottoa lähetettä kirjoitettaessa. Laboratorio toimii ympäri vuorokauden ja röntgentutkimuksia tehdään klo 7-23 välisenä aikana. Kiireellisiä tapauksia varten radiologi ja röntgenhoitaja ovat puhelinpäivystäjinä yön ajan. Ensihoito Yhteystiedot Ensihoidon vastuulääkäri Jukka-Pekka Koskela.. p. (06) /vaihde Ensihoitopäällikkö Oskar Hagström. p Toukokuussa 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki siirsi aikaisemmin kuntien järjestämisvastuulla olevan sairaankuljetuksen sairaanhoitopiirien järjestämisvastuulle alkaen. Ensihoitopalvelu on terveydenhuollon toiminnallinen osa, joka vastaa pääasiassa hoitolaitosten ulkopuolella olevien potilaiden kiireellisestä hoidon tarpeen arvioinnista, hoidosta ja kuljetuksesta. Tavoitteena on tarjota samantasoista ensihoitopalvelua alueilla, joilla on samanlaiset riskitekijät ja palvelutarve. Ensihoitopalvelu toimii potilaslähtöisesti tarjoten asiantuntevaa, vaikuttavaa ja oikea-aikaista hoitoa oikeille potilasryhmille. Keskitymme erityisesti väestön informoimiseen, hoidon tarpeen arvioon ja hoidon aloittamiseen potilaan luona tai tapahtumapaikalla, potilaan ohjaamiseen ja turvalliseen kuljettamatta jättämiseen (mikäli päivystyksellistä hoidontarvetta ei todeta) sekä tarvittaessa kuljettamiseen suoraan kulloinkin tarpeenmukaiseen hoitopaikkaan. Vuonna 2014 toteutuvat ensihoidon kustannukset jaetaan asukasluvun suhteessa jäsenkunnille. Vuoteen 2014 verrattuna vuonna 2015 ensihoidon kustannustenjakoon lisätään suoriteperusteisuutta siten, että ensihoidon suorittamat terveydenhuollon tukipalvelut laskutetaan palvelujen tilaajilta erikseen ja näiden muodostama tulokertymä vähennetään kokonaiskustannuksista. Tämän erotuksen mukaiset kustannukset jaetaan asukasluvun suhteessa jäsenkunnille. 20

21 Naistentaudit ja synnytys Naisten klinikka kehittyy Keski-Pohjanmaan ja ympäröivien lähialueiden johtavaksi synnytysyksiköksi ja osaajaksi naistentautien alalla tarjoten laadukkaita, joustavia, asiakaslähtöisiä, turvallisia ja terveyshyötyä tuottavia palveluja. Naisten klinikan Toimintayksiköt naisten klinikassa naistentautien poliklinikka äitiyspoliklinikka vuodeosasto 3, jossa yhteensä sairaansijaa synnyttäjille ja naistentautien potilaille synnytysvastaanotto, synnytyssalit (6 kpl) sekä 2 tarkkailuhuonetta Yhteystiedot Äitiyspoliklinikka, kanslia... p. (06) Naistentautien poliklinikka... p. (06) Vuodeosasto 3... p. (06) Synnytysvastaanotto, synnytyssalit... p. (06) Äitiyspoliklinikan lääkärin puhelinkonsultaatiot terveyskeskuslääkäreille, miel. klo p. (06) Äitiyspoliklinikka, kanslia... p. (06) Äitiyspoliklinikka, kätilö... p. (06) Naistentautien poliklinikka, hoidon varaus ja tiedustelut... p. (06) Henkilökunta Ylilääkäri Pirjo Dabnell, naisten klinikka... p. (06) Apulaisylilääkäri Charlotta Frostdahl, synnytysyksikkö äitiyshuoltop. (06) Apulaisylilääkäri Jari Johansson, naistentaudit... p. (06) Osastonhoitaja, Anitta Liimatainen, naisten klinikka... p. (06) Apulaisosastonhoitajat, os. 3 ja synnytykset synntysyksikkö Arja Sutinen-Herranen ja Marianne Järvelä... p. (06) Marianne Järvelä.... p Apulaisosastonhoitaja Arja Vähäsöyrinki poliklinikat....p. (06) Synnytykset Synnytysyksikkö Haluamme olla perhemyönteisiä tukien perhe-lapsisuhteen kehittymistä. Osa potilashuoneista kolme on varustettu perhehuoneiksi, joissa koko perheellä on mahdollisuus asua ja tutustua heti alusta alkaen vuorokauden ympäri vastasyntyneeseen. Hoidamme vuosittain noin synnytystä joista noin 230 on keisarinleikkauksia. 21

22 Sama henkilökunta toimii synnytyssalissa ja vuodeosastotyössä synnytysosastolla mahdollistaen oma-kätilömallin, jolloin sama kätilö hoitaa mahdollisuuksien mukaan koko sairaalassaoloajan aina kotiutukseen saakka. Synnytyslääkärit ja, anestesiologit sekä pediatrit päivystävät sairaalassa ympärivuorokautisesti. Synnytyksen aikana kannustamme synnyttäjää liikkumaan aktiivisesti. Veden rentouttavaa vaikutusta avautumisvaiheen helpottamiseksi hyödynnetään monin eri tavoin: suihku, vesisynnytysamme. Ajanmukaisesti synnytyskivun lievitysmenetelmät epiduraali-, spinaali-, pudendalis- ja kohdunkaulan puudutukset ovat saatavissa vuorokauden ympäri. Synnytyksenaikaisen vauvan voinnin seurantaan on käytettävissä tavanomaisen kardiotokografian lisäksi sikiöekg- (STAN) ja äidin vapaan liikkumisen mahdollistavat telemetrialaitteet sekä keskusvalvomojärjestelmä. Vastasyntyneen erottamista vanhemmistaan pyritään välttämään. Varhaisimetystä heti synnytyksen jälkeen pidämme tärkeänä hyvän äiti-lapsisuhteen alkuna. Panostamme imetysohjaukseen, jotta mahdollisimman moni onnistuisi imetyksessään. Ns. LYSY-synnytys, eli lyhytjälkihoitoinen synnytyksen hoito, mahdollistetaan äidin sitä toivoessa ja kotiutuskriteeristön täyttyessä tunnin kuluttua synnytyksestä. LYSYvastaanottokäynti tapahtuu 2-4 vuorokauden kuluttua kotiutumisesta. Synnyttämään tuleva äiti ja isä sekä muu tukihenkilö voivat ennakolta tutustua synnytysyksikön tiloihin tarvittaessa joko ohjatulla yksilö- tai ryhmäkäynnillä tai tutustumalla kuntayhtymän internetsivuilla olevaan esittelyyn osallistumalla kätilöiden pitämiin synnytysvalmennuksiin tai tutustumalla sairaanhoitopiirin internetsivuilla oleviin sivustoihin. Keväällä käynnistyy kahden erikoisalan yhteinen naisten ja lasten avosairaalatoiminta, johon sisältyy kätilöpoliklinikka. Kätilöpoliklinikalla hoidetaan mm. lyhytjälkihoitoisesti synnyttäneiden kontrollikäynnit. Siellä toimii myös mm. imetyspoliklinikka. Kotikäyntejä tehdään tarvittaessa. Naistentautien yksikkö erikoissairaanhoito Naistentautien yksikkö tarjoaa erikoisosaamista kaikissa gynekologisissa sairauksissa. Useimmat potilaista ovat tulleet leikkaushoitoon, joista tavallisimpia ovat kohdunpoisto- ja laskeumaleikkaukset. Suuri osa kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksista tehdään laparoskooppisesti. Naistentautien vastuulääkärinä toimii apulaisylilääkäri Jari Johansson. Suuri osa toimenpiteistä tehdään polikliinisesti, muut gynekologiset pientoimenpiteet hoidamme päiväkirurgisessa yksikössä. Päiväkirurgisesti, ilman osastohoitoa, hoidamme mm. kaavinnat, laparoskooppiset sterilisaatiot ja diagnostiset tähystykset sekä TVT- tai TOT-virtsankarkailuleikkaukset. 22

23 Äitiyspoliklinikka Äitiyspoliklinikka on lähete- ja seurantapoliklinikka. Lähetteen voi kirjoittaa lääkäri tai äitiysneuvolan terveydenhoitaja. Äitiyspoliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan äitejä, joiden raskaus vaatii erityisseurantaa. Seuranta on tarpeellista myös silloin, kun äidillä on jokin krooninen sairaus kuten esim. diabetes, verenpainetauti, epilepsia. Kätilö-sonografiahoitajan suorittamia seulontatutkimuksia kaikukuvauksella järjestetään 12 raskausviikolla (ns. niskaturvokeseula) ja 20 viikolla (ns. rakenneultraäänitutkimus). Käytössä olevia laitteita ovat mm. väri-doppler ultraäänikone, analyysi-ktg-kone. Äitiyshuollon vastaavana lääkärinä toimii apulaisylilääkäri Charlotta Frostdahl. Äitiyspoliklinikalla toimii kolme erityispoliklinikkaa: synnytyspelkopoliklinikka ja huume- ja päihdeäitien poliklinikka sekä raskausdiabetespoliklinikka. Synnytyspelkopoliklinikalla on niillä äideillä, jotka pelkäävät synnytystä, mahdollisuus keskusteluun ja synnytyksen suunnitteluun. Huume- ja päihdeäitien poliklinikka, jonka vastaavana lääkärinä on ylilääkäri Pirjo Dabnell, on aloittanut toimintansa vuoden 2005 alusta alkaen on osa päihdehuollon palveluketjua. Kokkolaan on perustettu ensikoti Ida ja avohoitoyksikkö Liina huumeita käyttäneitä, odottavia äitejä varten. Kokkolaan, jonne tulee huumeäitejä Länsi-Suomen alueelta sekä ruotsinkieliset koko maastavastuulääkäri osallistuu verkostopalavereihin. Raskausdiabetespoliklinikalla hoidetaan sekä insuliinhoitoisia että muita raskausdiabeetikoita, osaa yhteistyössä sisätautilääkärin kanssa. Naistentautien poliklinikka Naistentautien poliklinikka on lähete- ja seurantapoliklinikka, johon lääkärin lähetteellä pääsevät erityis- tai perustason tutkimusta tai hoitoa tarvitsevat potilaat. Poliklinikalla toimii jokaisena aukiolopäivänä yleisgynekologinen vastaanotto. Naistentautien erityispoliklinikoita ovat lapsettomuus-, onkologinen, urogynekologinen poliklinikka sekä seksuaalineuvojan/-terapeutin hoitajavastaanottotoiminta poliklinikka. Toimenpidehysteroskopiat, Essure-sterilisaatiot ja Novasure-hoidot tehdään polikliinisesti. Lapsettomuuspoliklinikka toimii osana OYS lapsettomuushoitoketjua. hoitava a johtajaylilääkäri Sakari Telimaa ja erikoislääkäri Eija Dorbek. Vastuuhoitajana on sairaanhoitaja Riitta-Liisa Salo. Onkologisella poliklinikalla vastuulääkärinä on apulaisylilääkäri Jari Johansson ja hoitajana Kaija Syrjälä. Poliklinikalla seurataan ja hoidetaan gynekologista syöpää sairastavia potilaita. Sytostaattihoidot annetaan keskitetysti sairaalan onkologian poliklinikalla. 23

24 Kohdunkaulan syöpää ennaltaehkäistään suorittamalla diagnostisia kolposkopioita tai poistamalla syövän esiastemuutoksia silmukkakonisaatiolla. Vastuulääkärinä toimii erikoislääkäri Elisa Alaviitala ja hoitajana Arja Vähäsöyrinki. Urogynekologisen poliklinikalla vastuulääkäreinä ovat erikoislääkäri Taras Fesiuk ja apulaisylilääkäri Jari Johansson ja hoitajana Kaija Syrjälä. Siellä tutkitaan ja hoidetaan virtsankarkailusta tai muusta rakkovaivasta kärsiviä potilaita. Tärkeimpiä erityistoimenpiteitä ovat urodynaaminen tutkimus ja kystoskopia. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, audiofoniatria sekä suu- ja hammassairaudet Toimintayksiköt Yhteystiedot Henkilökunta korva-, nenä-, ja kurkkutautien poliklinikka vuodeosastopaikat aikuiset hoidetaan osastolla 7 lapset hoidetaan osastolla 1 kuuloasema suu- ja hammassairauksien poliklinikka vuodeosastopaikat osastolla 7 puheterapiayksikkö Korvapoliklinikka... p. (06) Kuuloasema... p. (06) Puheterapia... p. (06) Suu- ja hammassairauksien poliklinikka, kanslia... p. (96) Ylilääkäri, tulosyksikköjohtaja Juuso Kujala... p. (06) Osastonhoitaja... p. (06) Ylihammaslääkäri, oikomishoidon erikoishammaslääkäri Marjaliina Bäck... p. (06) Vastaava puheterapeutti Eva-Maria Ahlskog... p. (06)

25 Yleistä Korva-, nenä- ja kurkkutautien yksiköissä tutkitaan, hoidetaan ja annetaan kuntoutusta potilaille, joilla on erilaisia sairauksia, vaivoja tai tapaturmiin liittyviä ongelmia korvien, nenän, kasvojen, kurkun, kaulan, kuulo- ja tasapainoaistin, puheen ja puheenkehityksen alueilla. Yksikkömme toimivat ajanvarauspoliklinikkoina virka-aikaan. Hoitoon hakeutumisessa noudatamme lainsäädännön mukaisesti hoidon porrastuksen periaatteita. Erikoissairaanhoitoa vaativa tutkimus tai hoito edellyttää joko lääkärin, hammaslääkärin tai erityistapauksissa puheterapeutin arviota ja lähetettä. Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka Kuuloasema Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan kaikenikäisiä potilaita, joilla on erilaisia sairauksia, vaivoja tai tapaturmiin liittyviä ongelmia korvien, nenän, kasvojen, kurkun, kaulan, kuulo- ja tasapainoaistin alueilla. Foniatrian vastaanotoilla tutkitaan ja hoidetaan nielemiseen, puheen ja puheenkehitykseen liittyviä ongelmia. Poliklinikalla hoidetaan virka-aikaan myös erikoisalaan kuuluvia päivystyspotilaita, jotka tulevat päivystys-poliklinikan kautta lähetteellä. Korvapoliklinikalla tehdään muun toiminnan lisäksi pienkirurgiaa, kuten ihomuutosten poistoja, näytteidenottoja ihomuutoksista ja kasvaimista, tulehduspesäkkeiden avauksia, haavojen ompelua, kasvojen alueen murtumien hoitoa jne. Korvatautien toimenpiteet, jotka vaativat nukutusta tai laajaa puudutusta tehdään päiväkirurgisessa yksikössä. Yli 80 % toimenpiteistä on päiväkirurgisia. Kuuloasemalla työskentelee kuulonkuntoutuksen erityisasiantuntijoina 3 audionomia. Kuuloaseman asiakkaat ovat kaikenikäisiä, vastasyntyneistä alkaen. Kuuloasemalle tullaan lähetteellä kuulonkuntoutukseen (esim. kuulolaitteen hankintaa varten). Kuuloasemalla suoritetaan kliinisiä aikuisten ja lasten kuulontutkimuksia, korva- ja tasapainoelimen kliinisiä toimintakokeita. Kuulon kuntoutuksena suoritetaan kuulokoje- ja apuvälinekokeiluja sekä niiden käytön ohjausta ja seurantaa, annetaan tietoa kuulonsuojauksesta sekä suunnitellaan ja toteutetaan sopeutumisvalmennuskursseja yhteistyössä kuntoutustutkimusyksikön kanssa. Yksiköstä koordinoidaan myös apuvälineiden huolto. Kuuloasemaan sisältyy myös korvakappalelaboratorio, missä valmistetaan ja korjataan yksilöllisiä korvakappaleita korvakäytäväkuulokojeisiin. Tarvittaessa audionomit tekevät avohoitokäyntejä asiakkaan kotiin, hoitolaitoksiin tai koteihin. Puheterapia ja foniatria Puheterapiassa tutkitaan ja hoidetaan erilaisia lasten ja aikuisten kielen, puheen, äänen sekä nielemisen häiriöitä. Puheterapeuttien työhön kuuluu yksilökäyntien lisäksi mm. kuntoutus- ja päiväkotipalaverit, verkostoneuvottelut asiakkaan lähipiirin kanssa, avustajien/lähipiirin ohjaaminen, luennointi ja tiedottaminen. 25

26 Foniatrille voi lähettää tutkimuksiin ja hoidon suunnitteluun asiakkaita, joilla on puheen- ja/tai kielen kehityksen ongelmia, äänenkäytön ja nielemisen häiriöitä sekä lapsia, joilla epäillään kuulovikaa. Foniatri osallistuu em. asiakkaiden kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan ja on tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Foniatrin ja puheterapiayksikön toimesta toteutetaan nielemishäiriöihin liittyvät videofluorografiatutkimukset. Suu- ja hammassairaudet Poliklinikka toimii läheteajanvarauksella ja on avoinna maanantaista perjantaihin. Suu- ja hammassairauksien poliklinikalla hoidetaan potilaita, joilla on suun ja leuan alueen sairauksia, synnynnäisiä poikkeamia leukojen tai kasvojen alueella sekä tapaturmissa syntyneitä vammoja. Poliklinikalla tehdään mm. polikliinisia tutkimuksia, suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä ja leikkauksia paikallispuudutuksessa, oikomishoitoa, lähinnä leukojen siirtoleikkauksiin tulevilla potilaille, implanttihoitoa ja proteettista kuntoutusta sekä purenta- ja uniapneakiskoja, kivunhoitoja, parodontologiaa sekä hammashoitoa potilaille, joilla on vaikea yleissairaus. Hammas- ja suusairauksien anestesiaa vaativat hammashoidot ja leikkaukset sekä leukojen siirtoleikkaukset suukirurgi tekee päiväkirurgiayksikön leikkaussalissa. Tarvittava vuodeosastohoito saadaan aikuisille vuodeosastolta 7 ja lapsille lastenosastolta. Silmätaudit Toimintayksiköt Yhteystiedot Silmäpoliklinikka Silmätautien toimenpideyksikkö Toimenpideyksikön kanslia... p. (06) Silmäpoliklinikan kanslia... p. (06) Henkilökunta Ylilääkäri Visa Korkatti... p. (06) Osastonhoitaja Raija Lammi... p. (06) Osastonsihteeri... p. (06) Lääkäreitä: ylilääkäri, 2 apulaisylilääkäriä, 1 erikoislääkäri, 1 silmätauteihin erikoistuva lääkäri Hoitohenkilökuntaa: osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, 6 ½ sairaanhoitajaa, sihteeri 26

27 Toiminta Silmätaudit on erikoissairaanhoidon yksikkö, jossa toimii poliklinikka ja toimenpideyksikkö. Sairaanhoidon porrastuksen periaatteen mukaisesti silmäyksikköön tarvitaan lääkärin lähete. Silmätautien poliklinikka toimii polikliinisena tutkimus- ja hoitopaikkana (esim. glaukoomatutkimukset, OCT-kerroskuvaukset, laser-hoidot jne). Toimenpideyksikössä tehdään kaikki operatiiviset toimenpiteet kuten kaihi-, karsastus-, paineenalennus- ja kyyneltieleikkaukset sekä varsinaiset polikliiniset pientoimenpiteet, kuten luomi-, siipikalvo-, ja luomirakkulaleikkaukset. Toimenpiteet tehdään päiväkirurgisesti. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän silmälääkäreillä ei ole päivystysvelvollisuutta. Iltaisin ja viikonloppuisin silmäpotilaiden hoidosta vastaa KPKS:n kirurgian etupäivystäjä, joka tarvittaessa konsultoi hoitolinjoista OYS:n päivystävää silmälääkäriä. Leikkaus- ja anestesiatoiminta Päiväkirurgia Yhteystiedot Leikkaus- ja anestesiatoiminta... p leikkaus- ja anestesiatoiminta, sihteeri... p Päiväkirurgia... p Päiväkirurgia, sihteeri... p Kipupoliklinikka... p Tulosyksikköjohtaja, ylilääkäri Sauli Isokoski... p Päiväkirurgian vastuulääkäri Ulrica kujansivu p Osastonhoitaja, henkilöstöasiat, Jukka Junka... p Osastonhoitaja, toimintaprosessi, Anne Junka... p Osaston henkilökunta: 2 osastonhoitaja 3 apulaisosastonhoitajaa 45 sairaanhoitajaa 1 kipusairaanhoitaja 3 sissisairaanhoitaja (sisäinen sijainen) 2 lääkintävahtimestaria 2½ osastonsihteeriä Anestesialääkärit: 27

Palveluhinnasto 2015

Palveluhinnasto 2015 Palveluhinnasto 2015 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2016

Palveluhinnasto 2016 Palveluhinnasto 2016 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2016

Palveluhinnasto 2016 Palveluhinnasto 2016 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2013

Palveluhinnasto 2013 Palveluhinnasto 2013 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 2013 11.06.2013 Valtuustoseminaari Aiheista Yleistä tulosalueesta Erikoisalakohtainen esittely Sisätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Neurofysiologia Fysiatria Ihotaudit Kuntoutustutkimus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 1 Jäsen- ja sopimuskunnat 2 Poliittinen organisaatio Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Ruotsinkielen lautakunta Kehitysvammahuollon

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 724 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin JAKSOLISTA 2012 Erikoissairaanhoidon tarjonta ketjulähettijaksoille päivitetty 26.6.2012

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin JAKSOLISTA 2012 Erikoissairaanhoidon tarjonta ketjulähettijaksoille päivitetty 26.6.2012 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (15) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin JAKSOLISTA 2012 Erikoissairaanhoidon tarjonta ketjulähettijaksoille päivitetty 26.6.2012 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Esittelysivut 2010 Ylilääkäri Matti Kotila 4.11.2009 Sisätautien erikoissairaanhoito EPSHP:ssä Valtaosa sisätautien erikoissairaanhoidosta tuotetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Oys:n opiskelijoiden infojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / kuvantaminen Keskusröntgen N4 127B Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö 74 Psykiatrian

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Oys:n opiskelijoiden infojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / kuvantaminen Keskusröntgen N4 127B (ulko-ovi A3:1) Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö

Lisätiedot

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Keskittämisasetuksen voimaanastumisen (5/2011) jälkeen Taysiin on ohjautunut potilaita

Lisätiedot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot Aulin Ulla- Riitta Autere Jaana Bendel Paula Frösen Juhana Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Radiologia, neuroradiologia Pään ja kaulan alueen tuumorit Liikehäiriösairaudet Aneurysmaattinen aivoverenvuoto

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hoitoon tull. potil. Loka 2014 tot % Loka 2013 muut% ajanvaraus 29 273 ei 29 811-1,8 päivystys 7 911 budje-

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020

Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020 Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020 Tavoite Päivystävä sairaala suunnittelun keskiössä Samalla uudistetaan laajasti muu toiminta Poliklinikkatoiminta Osastotoiminnat Päiväsairaala/hoitokeskus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Pähkinänkuoressa: Keskushallinto ja sairaanhoitopiirin konserni. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Valtuustoseminaari 10.4.

Pähkinänkuoressa: Keskushallinto ja sairaanhoitopiirin konserni. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Valtuustoseminaari 10.4. Pähkinänkuoressa: Keskushallinto ja sairaanhoitopiirin konserni Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Valtuustoseminaari 10.4.2013 Organisaatio 1.1.2013 - Yhtymävaltuusto Hallitus Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 107 106 1 - - 10 Sisätaudit 107 106 1 0-8 KIRURGIA YHTEENSÄ 195

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP 12.12.2016 Tuula Manner TOTEK Päiväkirurgia Päiväkirurginen toimenpide tehdään leikkaussalissa, ja se edellyttää laskimosedaatiota, yleisanestesiaa tai

Lisätiedot

Sairaala Sinua varten

Sairaala Sinua varten Satasairaalan toiminnan suunnittelua ohjaavat teesit Sairaala Sinua varten eija.vaula@satshp.fi 12-10-2016 Sisältö Tavoitteet Teesit Toiminta Päivystyssairaala Satasairaala hanke Toiminnallinen suunnitelma

Lisätiedot

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014.

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014. Yhtymähallitus 191 16.12.2013 Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014 356/1.12.120/2013 Yhtymähallitus 191 Kuntayhtymän johtosäännön 2 :n mukaan yhtymähallitus määrää kuntayhtymän

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2010

Tammi-toukokuu 5/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet Forssan seudun terveydenhuollon ky. Suoritteet TAMMELAN KUNTA Vuoden 2009 tarjouksen liite Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT* 2006 2007 2008 2008 Tarjous 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2009

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita?

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Päivystys Aika päivystykseen varataan aina ensisijaisesti puhelimitse. Hoidon tarpeen arvioinnin suorittaa aina sairaanhoitaja, joka ohjaa

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2010

Tammi-marraskuu 11/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu 11/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT

Lisätiedot

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Töölön sairaalan osasto 2 on 25- paikkainen vuodeosasto, jonka erikoisalana on

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät ...... Northern Ostrobothnia Hospital District Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät Matti Martikainen yhteispäivystysyksikön johtaja ensihoidon

Lisätiedot