Palveluhinnasto 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluhinnasto 2015"

Transkriptio

1 Palveluhinnasto 2015

2 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet Hinnoittelu perustuu ensisijassa omakustannushintaan. Hinnoittelu perustuu kustannuslaskentaan. Ns. pakettihinnoittelussa palvelupaketin hinta sisältää avohoidossa kaikki käyntiin liittyvät tutkimukset ja toimenpiteet. Vuodehoidossa pakettihinta sisältää kaikki tutkimukset ja toimenpiteet kolmen ensimmäisen hoitopäivän osalta (tarkennus hinnastossa). Pakettihinnoittelussa ovat seuraavat yksiköt: leikkausosasto, kirurginen osasto 7 ja 10, anestesia, kirurgian poliklinikka, kipupoliklinikka, päiväkirurginen yksikkö, päivystys, syöpätautien poliklinikka, naisten klinikka sekä lasten ja nuorten yksikkö. Muilla erikoisaloilla avo- ja vuodeosastohoidossa avohoitokäynnit ja hoitopäivät on jaettu erikoisalakohtaisesti vaativuustasoltaan hintaryhmiin ja kuntahintatuotteisiin. Tuotteen sisältökuvaus on esitetty hinnastossa. Vaativuustason keskeinen määräytymisperuste on kustannukset eli hoidon vaatimat tutkimukset, toimenpiteet, lääkitys, työpanos jne. Hoitopäivien ja avohoitokäyntien lisäksi tulosalueilla annettavat toimenpide- ja tutkimuspalvelut on hinnoiteltu erikseen. Edellisvuoteen verrattuna hinnoittelun rakennetta on hieman muutettu. Suoriteperusteinen käyntimaksu kattaa aikaisempaa laajemmat tutkimuskustannukset, minkä vuoksi käyntimaksuja on eräiltä osin korotettu, mutta samalla vähennetty erikseen laskutettavien ns. kalliiden tutkimusten erillislaskutusta. Muutos on kuntamaksajalle kustannusneutraali. Mikäli suoritehinnan yhteydessä ei ole muuta ilmoitettu, laskutetaan erikseen yli 200 (edellisvuonna raja oli 100 ) maksavat yksittäiset röntgentutkimukset, patologian laboratorion tutkimukset ja laboratoriotutkimukset (laskutuksen tekee keskitetysti potilastoimisto). Muut tilatut tutkimukset (esim. ultraäänitutkimus), jotka eivät sisälly laskutuskäyntituotteeseen sekä kalliit yli 200 euroa maksavat lääkkeet ja verivalmisteet laskutetaan erikseen (laskutuksen tekee hoitava yksikkö). Apuvälineet laskutetaan erikseen läpilaskutuksena. Röntgentutkimusten ja patologian tutkimusten hinnat on esitetty hinnastossa. Laboratoriotutkimushinnasto julkaistaan erikseen (Nordlab). Eräissä yksiköissä on käytössä ns. päivystyskerroin 1,3, jonka käyttö todetaan hinnastossa erikseen. Piirin ulkopuolisen hoidon ostopalveluissa käytetään ns. läpilaskutusperiaatetta. Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon valmiin potilaan lisämaksun perinnästä on luovuttu. Etäpoliklinikkatoiminta Erikoissairaanhoidon järjestämä etäpoliklinikka-/konsultaatiopäivä alueen terveyskeskuksissa 850 / päivä. Lisäksi laskutetaan matkakustannukset. Terveyskeskus vastaa itse asiakasmaksujen perinnästä. Kalliiden hoitojen tasausjärjestelmä Vuoden aikana potilaan hoidon kustannusten ylittäessä euroa ylimenevät kustannukset menevät kalliiden hoitojen tasausjärjestelmästä. Tasausjärjestelmän soveltaminen ostopalvelujen osalta edellyttää, että sairaanhoitopiiri on antanut maksusitoumuksen ostopalveluun. Lisäksi käytössä on jäsenkuntien vuotuisten kustannusten kasvun tasausjärjestelmä. 2

3 Sisällysluettelo Saatteeksi... 1 Hinnoitteluperiaatteet... 2 Etäpoliklinikkatoiminta... 2 Kalliiden hoitojen tasausjärjestelmä... 2 Jatkohoitoon jonottavan potilaan hoitopäivämaksu... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Sisällysluettelo... 3 Kuntayhtymän hallinnon yhteystiedot... 5 Medisiininen tulosalue... 6 Sisätaudit ja keuhkosairaudet... 6 Medisiininen poliklinikka... 7 Infektiosairaudet... 7 Medisiininen osasto 8, sydänvalvonta ja sydäntoimenpideyksikkö... 8 Medisiininen osasto Neurologia Neurologian poliklinikka Medisiininen osasto Kliininen neurofysiologia Ihotaudit Fysiatria ja kuntoutuspalvelut Fysiatrian poliklinikka Fysioterapia vuodeosastoilla Kuntoutustutkimuspoliklinikka ja kuntoutusohjaus Operatiivinen tulosalue... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Kirurgia Kirurgian poliklinikka Syöpätautien poliklinikka Kirurginen osasto 7 (ortopedia ja traumatologia) Kirurginen osasto Yhteispäivystys Yleislääketieteen päivystysvastaanotto (YLE-päivystys) Erikoissairaanhoidon päivystys (ESH-päivystys) Ensihoito Naistentaudit ja synnytys Synnytykset Naistentautien erikoissairaanhoito Äitiyspoliklinikka Naistentautien poliklinikka Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, audiofoniatria sekä suu- ja hammassairaudet Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka Kuuloasema Puheterapia ja foniatria Suu- ja hammassairaudet Silmätaudit Leikkaus- ja anestesiaosasto, päiväkirurginen osasto, teho- ja dialyysiosasto, välinehuoltokeskus Leikkaus- ja anestesiaosasto Kipupoliklinikka Päiväkirurginen osasto Teho-osasto sekä dialyysi- ja munuaisyksikkö Välinehuoltokeskus

4 Lastentaudit Psykiatrian tulosalue Psykiatrinen erikoissairaanhoito Aikuispsykiatria, avohoito Psykiatrian poliklinikka Psykiatrian monimuotoinen avohoitoyksikkö Lestijokilaakson psykiatrian aluepoliklinikka Perhonjokilaakson psykiatrian aluepoliklinikka Aikuispsykiatria, sairaalahoito Psykiatrian osasto Psykiatrian osasto Nuorisopsykiatria Nuorisopoliklinikka Nuoriso-osasto Lastenpsykiatria Vauvatiimi Lastenpsykiatrian poliklinikka Lastenpsykiatrian osasto Lasten ja nuorten terapiapoliklinikka Keskitetyt palvelut Psykologian palveluyksikkö Sosiaalityön palveluyksikkö (SPY) Kehitysvammahuolto Kehityspoliklinikka Maria-Katariinan talo Tutkimus- ja hoitopalveluiden tulosalue... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Infektiosairaudet Patologia Patologian osasto Radiologia HINNASTO

5 Kuntayhtymän hallinnon yhteystiedot Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Mariankatu Kokkola Puh. (06) Hallinto Fax (06) Hannu Pajunpää Toimitusjohtaja p Sakari Telimaa Johtajaylilääkäri p Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä Hallintoylihoitaja p Minna Korkiakoski Talousjohtaja p Eija-Liisa Heikkilä Henkilöstöjohtaja p Hannu Pikkarainen Suunnittelu- ja kehittämispäällikkö p. (06) Pirjo Dabnell Ylilääkäri, tulosaluejohtaja Somaattinen tulosalue p Matti Kaivosoja Ylilääkäri, tulosaluejohtaja Psykiatrian tulosalue Kehitysvammahuolto p Sari Timonen Ylihoitaja Somaattinen tulosalue p Kaija-Riitta Suonsyrjä Ylihoitaja Somaattinen tulosalue p Ulla Aspvik Ylihoitaja Psykiatrian tulosalue p

6 Somaattinen tulosalue Tulosaluejohtaja, ylilääkäri Pirjo Dabnell Ylihoitaja Sari Timonen Sisätaudit ja keuhkosairaudet Ylilääkäri Stefan Anderson Ylihoitaja Sari Timonen Toimintayksiköt medisiininen osasto 8, jonka yhteydessä sydänvalvontayksikkö (4 ss) medisiininen osasto 9 päivystysmoduli (6 ss) medisiinisen osasto 12:n (neurologia) yhteydessä medisiininen poliklinikka Yleistä Toimintayksiköt tarjoavat erikoisosaamista sisätautien ja keuhkosairauksien erikoisaloihin kuuluvien potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa. Medisiinisellä poliklinikalla toimii gastroenterologian, endokrinologian, hematologian, sydän-, reuma-, munuais- ja infektiosairauksien poliklinikka. Keuhkosairauksien poliklinikka on vielä eri tiloissa. Sydäntoimenpideyksikössä tehdään sydämen sepelvaltimokuvauksia, pallokatetrilaajennuksia, tukiverkkojen asentamisia ja muita sepelvaltimotaudin erikoistutkimuksia. Lisäksi asennetaan sydäntahdistimia ja rytmihäiriövalvureita. Osastolla 8 tutkitaan ja hoidetaan sydän- ja verisuonisairauksia sairastavia potilaita. Valtaosa potilaista sairastaa akuutteja sydäntapahtumia. Osasto 9 toimii vuodeosastona endokrinologiaa, nefrologiaa, gastroenterologiaa, keuhkosairauksia sekä infektiotauteja sairastaville potilaille. Lisäksi osastolla hoidetaan syöpä- ja verisairauksia. Tulosyksikköjohtaja Stefan Anderson p

7 Medisiininen poliklinikka Toiminta-ajatus Medisiinisen poliklinikan tavoitteena on edistää ja parantaa väestön terveydentilaa ja elämänlaatua tarjoamalla asiakaslähtöisiä, laadukkaita, vaikuttavia ja taloudellisia erikoissairaanhoidon palveluja joustavasti, moniammatillista yhteistyötä ja resursseja tehokkaasti hyödyntäen. Vastuulääkäri, apulaisylilääkäri Miia Hyytinen-Oinas... p. (06) ylilääkäri Stefan Anderson p.(06) Osastonhoitaja Kirsi Hautakoski... p. (06) Osastonhoitaja Ritva Padinki... p. (06) Kanslia: osastonsihteeri... p. (06) Poliklinikalla toimivat seuraavat erikoispoliklinikat: Endokrinologia Vastuulääkäri, erikoislääkäri endokrinologi Janne Kemppainen... p. (06) Vastuulääkäri, erikoislääkäri Joni Klemola... p. (06) Diabeteshoitaja... p. (06) Ravitsemussuunnittelija... p. (06) Jalkaterapeutti... p. (06) Sairaanhoitaja... p. (06) Yksikkö on perehtynyt endokrinologisten sairauksien, kuten diabeteksen ja kilpirauhassairauksien, tutkimiseen ja hoitoon. Gastroenterologia Vastuulääkäri, osastonylilääkäri Ilkka Vihriälä... p. (06) Sairaanhoitaja, sisätaudit... p. (06) Sairaanhoitaja, kirurginen... p. (06) Gastroenterologian yksikössä toteutetaan suolisto- ja vatsaelinten sairauksien tutkimusta ja hoitoa. Hematologia Vastuulääkäri, osastonylilääkäri Matti Kiuru... p. (06) Sairaanhoitaja p. (06) Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan verisairauksia. Infektiosairaudet Vastuulääkäri, ylilääkäri Marko Rahkonen..p. (06) Sairaanhoitaja..p. (06) Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan infektiosairauksia. 7

8 Kardiologia / Sydänsairaudet Vastuulääkäri, osastonylilääkäri Tero Pinola... p. (06) Sairaanhoitaja... p. (06) Kardiologian yksikössä toteutetaan sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksia ja hoitoa. Keuhkosairaudet Vastuulääkäri, ylilääkäri Hanna Rinne... p. (06) Sairaanhoitaja... p. (06) Uniapneahoitaja... p. (06) Keuhkosairauksien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan keuhkosairauksia ja uniapnea. Nefrologia Vastuulääkäri, osastonylilääkäri Stefan Anderson... p. (06) Sairaanhoitaja p. (06) Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan nefrologisia potilaita. Reumatologia Vastuulääkäri, osastonylilääkäri Matti Kiuru... p. (06) Sairaanhoitaja... p. (06) Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan reumasairauksia. Medisiininen osasto 8, sydänvalvonta ja sydäntoimenpideyksikkö Vastuulääkäri, osastonylilääkäri Jussi Sia... p Osastonhoitaja Lilian Junell... p Vastaava röntgenhoitaja, Päivi Hernberg... p Apulaisosastonhoitaja, sydänvalvonta Sirpa Kangas... p Apulaisosastonhoitaja, os. 8, Merja Ahopelto... p Osastonsihteerit... p p Osastonsihteerit, sydäntoimenpideyksikkö... p Osasto 8:lla on 22 sairaansijaa ja 4 sydänvalvontapaikkaa sekä elektiivinen huone, jossa on 3 sairaansijaa sydäntoimenpideyksikön potilaita varten toimenpidepäivinä. Osasto 8:lla tutkimme sydän- ja verisuonisairauksia sairastavia potilaita. Osasto toimii yhteistyössä sydänvalvonnan ja kardiologian poliklinikan kanssa. Sisätautien vuodeosasto 8 alaisuudessa toimii myös sydäntoimenpideyksikkö. Osaston tärkein painopiste on infarktipotilaan 8

9 akuuttihoito ja jälkiseuranta sekä ennaltaehkäisyn kehittäminen. Osastolla 8 hoidetaan sydänleikkauspotilaiden jälkiseuranta. Medisiininen osasto 9 Vastuulääkäri, apulaisylilääkäri Nina Kleimola... p Osastonhoitaja, Jonna Ström... p Apulaisosastonhoitaja... p Osastonsihteerit p Medisiininen osasto 9 on pääsääntöisesti kiireellistä vuodeosastohoitoa tarvitsevia potilaita palveleva, sisätautien ja keuhkosairauksien asiantuntijayksikkö. Sairaansijoja osastolla 9 on yhteensä 20. Osastolla on kolmipaikkainen valvontahuone erityisesti vaativille hengitysvajauspotilaille. Myös vaativat eristyspotilaat pyritään sijoittamaan osasto 9:lle. Medisiinisellä osasto 9:llä hoidetaan mm. seuraavia sairauksia: Sisätaudit Osastolla tutkitaan keskussairaalatasoista endokrinologiaa sisältäen endokriinisten sairauksien tutkimisen ja mm. kilpirauhassyöpien hoidon. Vuodeosastonhoitoa tarvitsevat diabeetikot ovat moniongelmapotilaita ja tarvitsevat monen erikoisalan yhteistyötä. Erityishuomiota kiinnitetään diabeetikoiden akuutin vaiheen ja jälkiseurannan hoitoon. Osastolla hoidettavien dialyysipotilaiden hoito tapahtuu yhteistyössä dialyysiyksikön kanssa. Hoitoon osallistuu nefrologiaan perehtynyt sisätautien erikoislääkäri ja hoitaja. Osastolla tutkitaan ja hoidetaan myös suoliston ja vatsan alueen sairauksia, esimerkiksi vaikeimpia colitis ulcerosaa ja Crohnin-tautia sairastavia potilaita. Lisäksi osastolle on keskitetty syöpä- ja verisairauksien vuodeosastohoito. Endokrinologia/Diabetes Vuodeosastonhoitoa tarvitsevat diabeetikot ovat moniongelmapotilaita ja tarvitsevat monen erikoisalan yhteistyötä. Erityishuomiota kiinnitetään diabeetikoiden akuutin vaiheen ja jälkiseurannan hoitoon. Muu endokrinologia Osastolla tutkitaan keskussairaalatasoista endokrinologiaa sisältäen endokriinisten sairauksien tutkimisen ja kilpirauhassyöpien hoidon. Nefrologia Dialyysipotilaiden määrä on lisääntynyt ja hoito tapahtuu yhteistyössä dialyysiyksikön kanssa. Hoitoon osallistuu nefrologiaan perehtynyt sisätautien erikoislääkäri ja hoitaja. Gastroenterologia Osastolla tutkitaan ja hoidetaan suoliston ja vatsan alueen sairauksia. Osastohoito painottuu entistä enemmän vaikeimpien colitis ulcerosa ja Crohnin-tauti potilaiden hoitoon. 9

10 Infektiotaudit Vaikeutuneiden ja pitkittyneiden infektiotautien tutkimus ja hoito sijoittuu yhteisosastolle 9. Henkilökunta on perehtynyt vaikeiden infektiotautien hoitoon hoitoon ja hallitsee myös niihin liittyvät eristystoimenpiteet. Keuhkosairaudet Akuuttia keuhkosairauksien vuodeosastohoitoa tarvitsevat mm: erikoissairaanhoitoa vaativat keuhkoinfektiot akuutti hengitysvajaus non-invasiivisella ventilaattorilla keuhkosyöpäpotilaiden diagnostiikka ja hoito hengitysapuvälinepotilaiden hoito ja tutkimus eristykset (Tbc) Neurologia Yleistä Neurologian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on tai epäillään olevan keskushermoston (aivot ja selkäydin) tai ääreishermoston elimellinen sairaus. Myös monet lihassairaudet kuuluvat neurologian erikoisalaan. Yleisimpiä neurologisia oireita ovat epileptiset ja muut tajunnanhäiriökohtaukset, päänsärky ja monet hermoperäiset kiputilat, halvaukset, vapina, pakkoliikkeet, puheen, aistitoiminnan ja hahmottamisen aivoperäiset häiriöt sekä muistihäiriöt. Merkittävimpiä neurologisia sairauksia ovat aivoverenkiertohäiriöt, epilepsiat, Parkinsonin tauti, MS-tauti, hermoston kasvaimet, hermojuurten ja ääreishermojen pinnetilat, lukuisat ääreishermoston ja lihaksiston sairaudet sekä dementoitumiseen johtavat aivosairaudet kuten Alzheimerin tauti. Henkilökunta Tulosyksikköjohtaja, ylilääkäri KNF Kirsi Juvila... p Ylilääkäri neurologia Sinikka Ingo... p. (06) Apulaisylilääkäri Victoria Ostrovska... p Osastonhoitaja, osasto 12, Miia Okkonen- Mäkelä,... p. (06) Osastonhoitaja, neur.pkl/knf, Maria Herronen... p. (06) KNF-hoitajat Sairaanhoitaja, kliininen neurofysiologia... p. (06) Sairaanhoitaja, neurologian poliklinikka... p. (06) Muistihoitaja, neurologian poliklinikka... p. (06) Sairaanhoitaja, osasto 12/kanslia.p. (06) Sihteeri, neurologian poliklinikka... p. (06) Sihteeri, osasto 12 p. (06) Erikoislääkäreitä: 5 Muuta henkilökuntaa: 30 10

11 Toimintayksiköt poliklinikka vuodeosasto 12, 14 sairaansijaa kliinisen neurofysiologian yksikkö Neurologian poliklinikka Hermoperäisistä niin aivoista kuin ääreishermostosta lähtevistä ja lihassairauksista johtuvien oireiden tutkimukset käynnistetään polikliinisesti. Tutkimuksien aloittamista varten tarvitaan perusterveydenhuollosta lähete. Tavallisimpia syitä ovat tajunnanhäiriökohtaukset, huimaus, päänsärky ja puutumisoireet. Puolet arvioinneista viedään päätökseen yhdellä lääkärinkäyntikerralla. Tämän jälkeen jatkohoito tapahtuu terveyskeskuksessa tai työterveydessä, minne lähetetään hoitopalaute tutkimuksista ja tarvittavat lisähoitoehdotukset. Kroonista neurologista sairautta seurataan neurologian poliklinikalla esim. jos epilepsiataudissa ei saavuteta kohtausvapautta tai Parkinsonin taudin kulku on haastavaa tai erityishoitomuotoja vaativaa. Asiantuntijahoitajat toimivat yhteistyössä lääkärin kanssa muistihäiriöpotilaiden tutkimisessa sekä ms-tautipotilaiden immunomodulaatiohoitoa saavilla potilailla. Kaikille Poliklinikalla käyville potilaille järjestetään tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta. Pakkoliikkeistä kärsiville potilaille on myös erityisvastaanotto botuliinitoksiiniinjektiomuotoisten hoitojen antamista varten. Ensivaiheen informaatiotilaisuuksia järjestetään muistihäiriö-, Parkinson, AVH- ja MSpotilaille. Neurologian poliklinikalla on moniammatillinen hoitotiimi, jossa mukana lääkärien ja hoitajien ohella neuropsykologit, puheterapeutit ja sosiaalityöntekijä. Medisiininen osasto 12 Vuodeosasto tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja ensisijaisesti sairaanhoitopiirin alueella asuvalle väestölle lyhytaikaista päivystykseen liittyvää seurantaa sekä neurologisia ja ihosairauksien erityisosaamista vaativia lääketieteen hoitotyön palveluita. Osastolla on yhteensä sairaansijaa. Osastolla hoidetaan neurologisten potilaiden lisäksi päivystyspotilaita. Lisäksi osastolla on valmius hoitaa tarvittaessa ihotautipotilaita. Neurologisten potilaiden hoitoa varten käytössä on kolme erityisin valvontamahdollisuuksin varustettua sairaansijaa. Pääosa potilaista tulee osastolle päivystyksen kautta. Suurimpana sairausryhmänä ovat erilaiset aivoverenkiertohäiriöt. Valvontaosastolla seurataan myös toistuvia epilepsiakohtauksia saavia potilaita. Vuodeosastolla tehdään myös: 1) lääkehoidon tarpeen arviointeja mm. Parkinsonin tautia ja MS-tautia sairastaville potilaille. 2) kuntoutusarviointeja 11

12 Hoitotyö osastolla on potilaskeskeistä. Moniammatillinen yhteistyö on kaikessa arvioinnissa keskeisenä: esim. mukana ovat lääkärien ja hoitajien ohella osastolla työskentelevät fysioterapeutit, toimintaterapeutti, neuropsykologi, joka hankkii erityisosaamista neuropsykologiasta, puheterapeutti, kuntoutusohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Kliininen neurofysiologia Kliinisen neurofysiologian yksikössä tehdään keskus- ja ääreishermoston ja lihasten sairauksien selvittelyä vaativia tutkimuksia. Asiantuntijahoitajat suorittavat eeg-rekisteröinnit, neurografia-, kuuloheräte - sekä tuntokynnysmittaustutkimukset. Potilaat tulevat tutkimusyksikköön tulevat potilaat sairaalan lääkärin lähetteellä. Eeg-tutkimuksia tehdään tajunnanmenetys tai muun kohtausoireen vuoksi, joskus muistihäiriötutkimusten lisätutkimuksena sekä lapsilla erilaisten kehitys / puhehäiriöiden lisäselvittelyissä. Ääreishermojen toimintaa tutkitaan hermopinnetilojen tai selkäsairauksien aiheuttamien puutumis- ja kipuoireiden vuoksi sekä ääreishermoja muuten vaurioittavien sairauksien vuoksi. Lääkäri tekee enmg-tutkimukset, joissa selvitetään hermovaurioita, hermovaurioiden aiheuttamia kyseisen hermonalueella esiintyviä lihasmuutoksia tai lihassairauden diagnostiikkaa. Kaikki osastolla tehtyjen Tutkimusten lausunnot tekee kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri. Vaikeissa jäykkähalvauksien jälkitiloissa tai pakkoliikeoireistoissa kliinisen neurofysiologian lääkäri käyttää lihassähkötutkimuslaitteistoa apuna lihasta rentouttavan ns. botulinustoksiinihoidon suuntaamista oikealle alueelle niin, että oireiden paras mahdollinen apu saataisiin esiin pakkoliikkeiden vähenemisenä tai halvaantuneen raajan jäykkyyden vähennettyä sen toiminnallisuuden tai hygieenisten seikkojen paranemiseksi ja kivun helpottamiseksi. Ihotaudit Henkilökunta Toimintayksiköt Ylilääkäri Minna Mörtenhumer... p. (06) Osastonhoitaja Maria Herronen Kirsti Kortelainen... p. (06) poliklinikka... p. (06) avohoitoyksikkö (hoitohuoneet)... p. (06) vuodeosasto, yksi sairaansija, kanslia... p. (06)

13 Toiminta Ihotautien klinikalle tullaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen perusteella tehdään ajanvaraus. Vastaanottoaika ilmoitetaan potilaalle kirjeitse. Ihotautien poliklinikan osastonsihteeri vastaa puhelinnumerossa (06) arkisin klo 9-11 ja Ihotautien poliklinikan lääkärit vastaavat vain lääkäreiden konsultaatiopuheluihin. Hoitajat vastaavat puhelinnumerossa (06) maanantai torstai klo Lähettävän lääkärin tulee AINA etukäteen sopia mahdollisesta päivystyskäynnistä puhelimitse ( ) ihotautiklinikan lääkärin kanssa, eikä koskaan lähettää potilasta suoraan ihotautiklinikkaan siitä etukäteen sopimatta. Palvelut Ihotautien poliklinikalla toimii kaksi iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäriä, osastonhoitaja ja kolme neljä sairaanhoitajaa ja osastonsihteeri. Toiminta jakaantuu lääkärien polikliiniseen vastaanottotoimintaan sekä polikliiniseen eli avohoitoyksikössä tai vuodeosastolla annettavaan ihotautien hoitoon. Tavallisimmat ihotautien poliklinikalla hoidettavat sairaudet ovat psoriasis, atooppinen ihottuma, allergiset ihottumat, punajäkälä, säärihaavat ja rakkulataudit sekä ihosyövät ja niiden esiasteet. Hoidon porrastuksen mukaisesti ihotautien poliklinikan hoitoon kuuluvat sellaiset ihotaudit, joiden diagnoosi on hyvin harvinainen tai epäselvä, tai joiden laajuuden tai ihottuman vaatimien erityishoitojen takia terveyskeskuksen tai muiden avohoidon lääkärien käytössä olevat konstit eivät riitä. Käytettävissä ovat ajanmukaiset allergiatutkimusmahdollisuudet: ihotautipoliklinikalla tehdään pisto- eli pricktestauksia, lappu- eli epikutaanitestauksia, intrakutaanitestejä, tarvittaessa altistuskokeita joko subcutaanisti tai suun kautta, sekä myös fysikaalista nokkosihottumaa selvittäviä testauksia. Poliklinikalla otetaan sieni-, hiiva- ja bakteerinäytteitä sekä tarvittavia koepaloja, myös immunofluoresenssi- ja elektronimikroskooppitutkimuksia varten. Ammattiihottumaselvitykset kuuluvat myös ihotautipoliklinikalle. Nestetyppikryohoito, diatermiat, Woodin valo, dermatoscopia sekä valomikroskopia kuuluvat ihotautien päivittäiseen hoito- ja tutkimusvalikoimaan. Ihotautien hoito on pääosin polikliinista, tarvittaessa käytössä on yksi vuodeosastopaikka. Hoitovalikoimiin kuuluvat monien erilaisten paikallishoitojen lisäksi seuraavat valohoidot: SUP UVB 311 laajakaistainen UVB PUVA Poliklinikalla kotihoito opetetaan asiakkaalle kädestä pitäen, eikä pidempää hoitojaksoa useinkaan tarvita. Haavanhoidot, painepumppuhoidot, lääketieteellisten hoitosukkien mittaamiset ja käytön ohjaukset, suojainohjaukset, liikahikoilun koehoidot botuliinitoksiinilla ja iontoforeesilla sekä alopecian difensyklopropenonihoito kuuluvat valikoimiin. 13

14 Fysiatria ja kuntoutuspalvelut Toimintayksiköt Fysiatrian poliklinikka Kuntoutustutkimuspoliklinikka Fysioterapia- ja kuntoutusohjaustoiminta vuodeosastoilla Henkilökunta Ylilääkäri Katja Tuliniemi... p. (06) Osastonhoitaja Jari Peräneva... p. (06) Apulaisosastonhoitaja Ulla-Maija Jokela... p. (06) Kuntoutussuunnittelija Marja-Leena Mattila... p. (06) Osastonsihteerit... p. (06) Henkilökuntaan kuuluu lisäksi kuntoutusohjaajia ja kuntohoitaja. Henkilökuntaa on yhteensä 21. avustaja, fysioterapeutteja ja Fysiatria Fysiatrian palveluita tuotetaan eri vuodeosastoille ja polikliinisesti. Fysiatrian poliklinikka Fysiatrian lähetepoliklinikka keskittyy pääosin tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikkaan, hoitosuunnitelmien laadintaan sekä kuntoutus- ja työkykyarvioihin. Polikliininen fysioterapia jakaantuu lasten ja aikuisten fysioterapiaan, sisältäen fysioterapeuttisen tutkimisen, testauksen ja ohjauksen sekä tarvittaessa seurannan. Lasten fysioterapia painottuu toiminta- ja liikuntakyvyn arviointiin sekä neurologiseen fysioterapiaan. Aikuisten fysioterapia painottuu leikattujen potilaiden toiminta- ja liikuntakyvyn arviointiin ja ohjaukseen, fysiatrin määräämiin hoitokokeiluihin sekä erityisalueisiin. Poliklinikalla toteutetaan myös moniammatillinen selkäkuntoutusryhmä keväällä ja syksyllä. Fysioterapia vuodeosastoilla Fysioterapia vuodeosastoilla on potilaan liike- ja liikuntahoitoa, toiminnallisia testauksia ja arvioita sekä opetusta ja ohjausta. Painopiste on tuki- ja liikuntaelinsairaiden ja neurologisten potilaiden fysioterapiassa. Potilaiden siirtovaiheessa tehdään yhteydenottoja perusterveydenhuoltoon ja muihin jatkohoidosta vastaaviin tahoihin. Yksikön lääkäri konsultoi pyydettäessä erikoisaloilla. 14

15 Kuntoutustutkimuspoliklinikka ja kuntoutusohjaus Poliklinikka koordinoi kuntoutuksen suunnittelua, toimintaa ja koulutusta sekä tuottaa osaltaan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sairaanhoitopiirissä. Kuntoutustutkimus Kuntoutustutkimukseksi kutsutaan kuntoutustarpeen ja mahdollisuuksien arviointia, johon kuuluu tarvittaessa myös työkyvyn arviointi. Tavoitteena on selvittää terveyspainotteisten ongelmien vaikutukset tutkittavan toiminta- ja työkykyyn, huomioiden myös elämäntilanteen psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Kuntoutustutkimukset ja työkykyarviot tehdään lähetepoliklinikalla. Lähetteitä tulee perusterveydenhuollosta, sairaalan erikoisaloilta, työvoimatoimistoista ja vakuutuslaitoksista. Arviot ja niiden pohjalta syntyneet suunnitelmat tehdään moniammatillisena tiimityönä. Tarvittaessa sairaalan erikoisalojen asiantuntemus on käytettävissä. Kuntoutusohjaus Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista sairauden vuoksi muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaajat palvelevat ilman lähetettä oman yhteydenoton perusteella tai erikoisalojen ja perusterveydenhuollon lähetteellä. Sopeutumisvalmennus Yksikön omia sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään n. 20 kpl vuodessa eri sairausryhmille. Yksittäistapauksissa palvelut ostetaan sairaalan ulkopuolelta. Lisäksi järjestetään ensitietopäiviä. Apuvälinetoiminta Yksikköön on keskitetty kalliiden ja erityistä asiantuntemusta vaativien apuvälineiden arviointi, hankinta ja seuranta. Apuvälinepalveluun tullaan lähetteellä. Kuntoutuslaitoshoito Jatkokuntoutus tapahtuu joko osastokuntoutuksena terveyskeskuksessa tai avokuntoutuksena kuntoutussuunnitelman pohjalta. Sairaanhoitoon liittyvänä vaativaa kuntoutusta ostetaan myös valtakunnallisista laitoksista. 15

16 Kirurgia Toimintayksiköt kirurgian poliklinikka 2 vuodeosastoa onkologia Henkilökuntaa yhteensä: 88 Lääkäreitä: 16 Sähköpostit: Kirurgian poliklinikka Vastaava lääkäri, ylilääkäri Pekka Nikula... p. (06) Osastonhoitaja Pirjo Palola... p. (06) Kanslia... p. (06) Fax... f. (06) Kirurgian poliklinikka on lähete- ja seurantapoliklinikka. Poliklinikka on jaettu seuraaviin erikoispoliklinikoihin (suluissa toiminnasta vastaava henkilö): ortopedia ja traumatologia gastrokirurgia urologia thorax- ja verisuonikirurgia lastenkirurgia plastiikkakirurgia endokriininen kirurgia avannepoliklinikka asiantuntija-hoitajavastaanotot Poliklinikkakäynti voi sisältää: vastaanottojen yhteydessä tehtävät toimenpiteet polikliiniset pienet leikkaustoimenpiteet kipsaukset ja kipsinvaihdot, erikoiskipsit diabetespotilaille, ortoosit kystoskopiat urologiset ultraäänitutkimukset ja niihin liittyvät neulabiopsiat virtsarakon lääke- ja sytostaattihoidot polikliiniset angiografiat ja myelografiat haavan hoidot Kaikki kirurgit toimivat osan työajastaan poliklinikalla. Poliklinikan yhteydessä toimii kaksi hoidonvaraajaa. Potilaille pyritään antamaan leikkauspäivämäärä heti leikkauspäätöksen jälkeen samalla käynnillä. Samalla ohjelmoidaan tarvittavat leikkausvalmistelut. Syöpätautien poliklinikka Ylilääkäri Kaisu Johansson... p. (06) Osastonylilääkäri Anna Sjöstrand... p. (06)

17 Osastonhoitaja Pirjo Palola... p. (06) Sairaanhoitaja... p. (06) Osastonsihteeri, kanslia... p. (06) Fax.... p. (06) Henkilökunta yhteensä: 2 lääkäriä 1 osastonhoitaja (yhteinen kirurgian poliklinikan kanssa) 5 sairaanhoitajaa 1 osastonsihteeri Syöpätautien poliklinikka vastaa alueensa syövän hoidon erikoissairaanhoidosta. Poliklinikalle tulee hoitoarvioon potilaita ensisijaisesti sairaaloiden muilta erikoisaloilta, jossain määrin myös avoterveydenhuollosta lääkärin lähetteellä. Lääkehoidot toteutetaan polikliinisesti, osastohoitoa vaativat sytostaattihoidot yhteistyössä Oulun yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Lähimmät sädehoitoyksiköt sijaitsevat Oulussa ja Vaasassa. Hoidon jälkeinen syövän seuranta voi tapahtua sekä erikoissairaanhoidossa että avoterveydenhuollossa. Toimintatapamme on moniammatillinen; teemme yhteistyötä eri erikoisalojen kanssa. Sairaudesta toipumisvaiheessa osallistumme kuntoutusprosessin suunnitteluun. Tarjoamme myös palliatiivista osaamistamme ja saattohoitovaiheessa yhteistyötä potilaan perusterveydenhuollon kanssa. Työskentelytapamme on niin potilas- kuin perhekeskeinenkin. Kirurginen osasto 7 (ortopedia ja traumatologia) Vastaava lääkäri, osastonylilääkäri Annukka Kuusio... p. (06) Osastonhoitaja Niina Parpala... p. (06) LEIKO-hoitaja... p. (06) Osastonsihteeri... p. (06) Kanslia... p. (06) Fax.... f. (06) Osasto on 28-paikkainen vuodeosasto. Osastolla hoidetaan, tutkitaan ja kuntoutetaan tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja vammoja sairastavia potilaita. Osastolla on lisäksi kolme kurkku-, nenä- ja korvatautien paikkaa. Vuodeosastohoitoa tarvitsevat suu- ja hammassairauspotilaat sekä myös kipupotilaat hoidetaan osastolla. Tavoitteenamme on tarjota ja kehittää potilaan tarpeista lähtevää yksilöllistä hoitoa ja kuntoutusta. Erityisalueita ovat lonkka- ja polviproteesikirurgia, selkäkirurgia, vaativa polvi- ja olkapääkirurgia, vaikeat tapaturmat ja murtumaleikkaukset sekä nivelten tähystyskirurgia. Murtumakirurgiaa ja nivelten tähystyskirurgiaa kehitetään jatkuvasti. Tärkeä erityisalueemme on myös käsikirurgia. Leikkaukseen kotoa -toiminta, LEIKO, on yksi osaston toimintaperiaatteista. LEIKOprosessissa potilaat tulevat sairaalaan leikkauspäivän aamuna valmistauduttuaan kotona. Lisäksi osastolla toimii preoperatiivinen poliklinikka, jossa käyvät lähinnä tekonivelpotilaat 2-3 viikkoa ennen leikkausta preoperatiivisessa ohjauksessa. Tärkeä kehittämisalue on tekonivelpotilaan hoitotyö. 17

18 Kirurginen osasto 10 Vastaava lääkäri, osastonylilääkäri Pekka Pellinen Misa Kokkonenp. (06) Osastonhoitaja Sinikka Lähteenmäki Auli Hartell... p. (06) Osastonsihteeri... p. (06) Kanslia... p. (06) Fax... p. (06) Yleistä Osastolla on 28 sairaansijaa. Potilaista noin puolet tulee osastolle lähetteen ja hoidonvarauksen kautta ja noin puolet päivystyksenä. Osastolla tutkitaan, leikataan ja hoidetaan ao. erikoisalojen potilaita. Hoidettavat erikoisalat: Gastroenterologinen kirurgia (vatsaontelon sisäinen kirurgia) Endokriininen kirurgia (lähinnä kilpirauhaskirurgiaa) Rintarauhaskirurgia (lähinnä rintasyöpä) Plastiikkakirurgia Urologia Thorax-kirurgia (rintaontelokirurgia) Verisuonikirurgia (pääsääntöisesti alaraajojen ja kaulavaltimoiden ahtaumaa) Hoidonvaraajat antavat leikkauspotilaille leikkausajan. Tavoitteena leikkausajoissa on hoitotakuun toteutuminen. Osastolla toimii pre-operatiivinen poliklinikka, jossa käyvät ennen leikkausta ennakkotutkimuksia ja -valmisteluja tarvitsevat potilaat. Muiden suunniteltujen leikkauspotilaiden haastattelu ja ohjaus tapahtuu puhelimen välityksellä muutamaa päivää ennen leikkausta. Leikkauspotilaat tulevat pääsääntöisesti osastolle leikkauspäivän aamuna. YhteisPäivystys ja ensihoito Yhteispäivystys Toimintayksiköt Yhteystiedot Yleislääketieteen päivystysvastaanotto Operatiivinen päivystysvastaanotto Medisiininen päivystysvastaanotto Ensihoidon vastuulääkäri, ylilääkäri Risto Hannula... p. (06) Osastonhoitaja Jukka Aro... p. (06) gsm

19 Osastonsihteeri, asiakaspalvelu... p. (06) Osastonsihteeri, tekstinkäsittely... p. (06) Fax... f. (06) Päivystyksen puhelinneuvonta klo (08-22)... p. (06) Yleislääketieteen päivystysvastaanotto (YLE-päivystys) YLE- eli yleislääketieteen päivystysvastaanotto toimii: arki-iltaisin viikonloppuisin ja arkipyhäisin klo aina öisin klo YLE-vastaanotto tuottaa palveluja alueen perusterveydenhuollon päivystyksen tarpeisiin. Toiminta on sairaanhoitopiirin omaa toimintaa, lääkäripalvelut ostetaan pääosin ulkopuoliselta toimittajalta. YLE-päivystykseen kuuluu lääkärivastaanoton lisäksi erikoistumiskoulutuksen käyneen päivystävän sairaanhoitajan vastaanottotoiminta (HoLa). Vastaanottokäyntejä YLE-päivystyksessä vuonna 2014 oli noin , joista noin 25 % oli käyntejä päivystävällä sairaanhoitajalla. Vastaanotoilla on käytettävissä vieri(pika-)testejä sekä laboratorion palveluja. Radiologisina tutkimuksina saadaan natiivi-rtg-kuvauksia. Päivystyksen puhelinneuvonta palvelee koko yhteispäivystystä arkisin klo ja viikonloppuisin/ arkipyhäisin klo Puhelinneuvonnan ensisijainen tehtävä on puhelimessa tehtävä hoidon tarpeen arviointi. Arvioinnin perusteella ratkaistaan potilaalle soveltuva hoitopaikka, jonne potilas voidaan ohjata. Erikoissairaanhoidon päivystys (ESH-päivystys) Erikoissairaanhoidon (ESH) päivystysvastaanotossa tutkitaan ja hoidetaan kiireellisiksi luokiteltuja potilaita kaikkina vuorokaudenaikoina. ESH-päivystykseen tullaan pääsääntöisesti päivystyslähetteellä. Vuonna 2014 päivystyskäyntejä oli noin ESH-päivystys on jaettu operatiiviseen ja medisiiniseen päivystykseen. 1. Operatiivinen päivystysvastaanotto Päiväaikaan Operatiivisessa päivystyksessä työskentelee kirurgian lääkäri, yleensä erikoistuva sairaala-lääkäri. Päivystysaikana, arkisin klo ja viikonloppuisin, operatiivisen alueen etupäivystäjä hoitaa kirurgian, naistentautien, korvatautien ja silmätautien potilaat. 19

20 2. Medisiininen päivystysvastaanotto Päiväaikaan Medisiinisessä päivystyksessä työskentelee joko akuuttilääketieteen tai sisätautien lääkäri, yleensä erikoistuva sairaalalääkäri. Päivystysaikana, arkisin klo ja viikonloppuisin medisiinisen alueen etupäivystäjä hoitaa sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, psykiatrian ja lastentautien potilaat. Psykiatristen potilaiden lähetevastaanotto tapahtuu kriisiosasto 15:n vastaanottotiloissa, jonne toivotaan yhteydenottoa lähetettä kirjoitettaessa. Laboratorio toimii ympäri vuorokauden ja röntgentutkimuksia tehdään klo 7-23 välisenä aikana. Kiireellisiä tapauksia varten radiologi ja röntgenhoitaja ovat puhelinpäivystäjinä yön ajan. Ensihoito Yhteystiedot Ensihoidon vastuulääkäri Jukka-Pekka Koskela.. p. (06) /vaihde Ensihoitopäällikkö Oskar Hagström. p Toukokuussa 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki siirsi aikaisemmin kuntien järjestämisvastuulla olevan sairaankuljetuksen sairaanhoitopiirien järjestämisvastuulle alkaen. Ensihoitopalvelu on terveydenhuollon toiminnallinen osa, joka vastaa pääasiassa hoitolaitosten ulkopuolella olevien potilaiden kiireellisestä hoidon tarpeen arvioinnista, hoidosta ja kuljetuksesta. Tavoitteena on tarjota samantasoista ensihoitopalvelua alueilla, joilla on samanlaiset riskitekijät ja palvelutarve. Ensihoitopalvelu toimii potilaslähtöisesti tarjoten asiantuntevaa, vaikuttavaa ja oikea-aikaista hoitoa oikeille potilasryhmille. Keskitymme erityisesti väestön informoimiseen, hoidon tarpeen arvioon ja hoidon aloittamiseen potilaan luona tai tapahtumapaikalla, potilaan ohjaamiseen ja turvalliseen kuljettamatta jättämiseen (mikäli päivystyksellistä hoidontarvetta ei todeta) sekä tarvittaessa kuljettamiseen suoraan kulloinkin tarpeenmukaiseen hoitopaikkaan. Vuonna 2014 toteutuvat ensihoidon kustannukset jaetaan asukasluvun suhteessa jäsenkunnille. Vuoteen 2014 verrattuna vuonna 2015 ensihoidon kustannustenjakoon lisätään suoriteperusteisuutta siten, että ensihoidon suorittamat terveydenhuollon tukipalvelut laskutetaan palvelujen tilaajilta erikseen ja näiden muodostama tulokertymä vähennetään kokonaiskustannuksista. Tämän erotuksen mukaiset kustannukset jaetaan asukasluvun suhteessa jäsenkunnille. 20

21 Naistentaudit ja synnytys Naisten klinikka kehittyy Keski-Pohjanmaan ja ympäröivien lähialueiden johtavaksi synnytysyksiköksi ja osaajaksi naistentautien alalla tarjoten laadukkaita, joustavia, asiakaslähtöisiä, turvallisia ja terveyshyötyä tuottavia palveluja. Naisten klinikan Toimintayksiköt naisten klinikassa naistentautien poliklinikka äitiyspoliklinikka vuodeosasto 3, jossa yhteensä sairaansijaa synnyttäjille ja naistentautien potilaille synnytysvastaanotto, synnytyssalit (6 kpl) sekä 2 tarkkailuhuonetta Yhteystiedot Äitiyspoliklinikka, kanslia... p. (06) Naistentautien poliklinikka... p. (06) Vuodeosasto 3... p. (06) Synnytysvastaanotto, synnytyssalit... p. (06) Äitiyspoliklinikan lääkärin puhelinkonsultaatiot terveyskeskuslääkäreille, miel. klo p. (06) Äitiyspoliklinikka, kanslia... p. (06) Äitiyspoliklinikka, kätilö... p. (06) Naistentautien poliklinikka, hoidon varaus ja tiedustelut... p. (06) Henkilökunta Ylilääkäri Pirjo Dabnell, naisten klinikka... p. (06) Apulaisylilääkäri Charlotta Frostdahl, synnytysyksikkö äitiyshuoltop. (06) Apulaisylilääkäri Jari Johansson, naistentaudit... p. (06) Osastonhoitaja, Anitta Liimatainen, naisten klinikka... p. (06) Apulaisosastonhoitajat, os. 3 ja synnytykset synntysyksikkö Arja Sutinen-Herranen ja Marianne Järvelä... p. (06) Marianne Järvelä.... p Apulaisosastonhoitaja Arja Vähäsöyrinki poliklinikat....p. (06) Synnytykset Synnytysyksikkö Haluamme olla perhemyönteisiä tukien perhe-lapsisuhteen kehittymistä. Osa potilashuoneista kolme on varustettu perhehuoneiksi, joissa koko perheellä on mahdollisuus asua ja tutustua heti alusta alkaen vuorokauden ympäri vastasyntyneeseen. Hoidamme vuosittain noin synnytystä joista noin 230 on keisarinleikkauksia. 21

22 Sama henkilökunta toimii synnytyssalissa ja vuodeosastotyössä synnytysosastolla mahdollistaen oma-kätilömallin, jolloin sama kätilö hoitaa mahdollisuuksien mukaan koko sairaalassaoloajan aina kotiutukseen saakka. Synnytyslääkärit ja, anestesiologit sekä pediatrit päivystävät sairaalassa ympärivuorokautisesti. Synnytyksen aikana kannustamme synnyttäjää liikkumaan aktiivisesti. Veden rentouttavaa vaikutusta avautumisvaiheen helpottamiseksi hyödynnetään monin eri tavoin: suihku, vesisynnytysamme. Ajanmukaisesti synnytyskivun lievitysmenetelmät epiduraali-, spinaali-, pudendalis- ja kohdunkaulan puudutukset ovat saatavissa vuorokauden ympäri. Synnytyksenaikaisen vauvan voinnin seurantaan on käytettävissä tavanomaisen kardiotokografian lisäksi sikiöekg- (STAN) ja äidin vapaan liikkumisen mahdollistavat telemetrialaitteet sekä keskusvalvomojärjestelmä. Vastasyntyneen erottamista vanhemmistaan pyritään välttämään. Varhaisimetystä heti synnytyksen jälkeen pidämme tärkeänä hyvän äiti-lapsisuhteen alkuna. Panostamme imetysohjaukseen, jotta mahdollisimman moni onnistuisi imetyksessään. Ns. LYSY-synnytys, eli lyhytjälkihoitoinen synnytyksen hoito, mahdollistetaan äidin sitä toivoessa ja kotiutuskriteeristön täyttyessä tunnin kuluttua synnytyksestä. LYSYvastaanottokäynti tapahtuu 2-4 vuorokauden kuluttua kotiutumisesta. Synnyttämään tuleva äiti ja isä sekä muu tukihenkilö voivat ennakolta tutustua synnytysyksikön tiloihin tarvittaessa joko ohjatulla yksilö- tai ryhmäkäynnillä tai tutustumalla kuntayhtymän internetsivuilla olevaan esittelyyn osallistumalla kätilöiden pitämiin synnytysvalmennuksiin tai tutustumalla sairaanhoitopiirin internetsivuilla oleviin sivustoihin. Keväällä käynnistyy kahden erikoisalan yhteinen naisten ja lasten avosairaalatoiminta, johon sisältyy kätilöpoliklinikka. Kätilöpoliklinikalla hoidetaan mm. lyhytjälkihoitoisesti synnyttäneiden kontrollikäynnit. Siellä toimii myös mm. imetyspoliklinikka. Kotikäyntejä tehdään tarvittaessa. Naistentautien yksikkö erikoissairaanhoito Naistentautien yksikkö tarjoaa erikoisosaamista kaikissa gynekologisissa sairauksissa. Useimmat potilaista ovat tulleet leikkaushoitoon, joista tavallisimpia ovat kohdunpoisto- ja laskeumaleikkaukset. Suuri osa kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksista tehdään laparoskooppisesti. Naistentautien vastuulääkärinä toimii apulaisylilääkäri Jari Johansson. Suuri osa toimenpiteistä tehdään polikliinisesti, muut gynekologiset pientoimenpiteet hoidamme päiväkirurgisessa yksikössä. Päiväkirurgisesti, ilman osastohoitoa, hoidamme mm. kaavinnat, laparoskooppiset sterilisaatiot ja diagnostiset tähystykset sekä TVT- tai TOT-virtsankarkailuleikkaukset. 22

23 Äitiyspoliklinikka Äitiyspoliklinikka on lähete- ja seurantapoliklinikka. Lähetteen voi kirjoittaa lääkäri tai äitiysneuvolan terveydenhoitaja. Äitiyspoliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan äitejä, joiden raskaus vaatii erityisseurantaa. Seuranta on tarpeellista myös silloin, kun äidillä on jokin krooninen sairaus kuten esim. diabetes, verenpainetauti, epilepsia. Kätilö-sonografiahoitajan suorittamia seulontatutkimuksia kaikukuvauksella järjestetään 12 raskausviikolla (ns. niskaturvokeseula) ja 20 viikolla (ns. rakenneultraäänitutkimus). Käytössä olevia laitteita ovat mm. väri-doppler ultraäänikone, analyysi-ktg-kone. Äitiyshuollon vastaavana lääkärinä toimii apulaisylilääkäri Charlotta Frostdahl. Äitiyspoliklinikalla toimii kolme erityispoliklinikkaa: synnytyspelkopoliklinikka ja huume- ja päihdeäitien poliklinikka sekä raskausdiabetespoliklinikka. Synnytyspelkopoliklinikalla on niillä äideillä, jotka pelkäävät synnytystä, mahdollisuus keskusteluun ja synnytyksen suunnitteluun. Huume- ja päihdeäitien poliklinikka, jonka vastaavana lääkärinä on ylilääkäri Pirjo Dabnell, on aloittanut toimintansa vuoden 2005 alusta alkaen on osa päihdehuollon palveluketjua. Kokkolaan on perustettu ensikoti Ida ja avohoitoyksikkö Liina huumeita käyttäneitä, odottavia äitejä varten. Kokkolaan, jonne tulee huumeäitejä Länsi-Suomen alueelta sekä ruotsinkieliset koko maastavastuulääkäri osallistuu verkostopalavereihin. Raskausdiabetespoliklinikalla hoidetaan sekä insuliinhoitoisia että muita raskausdiabeetikoita, osaa yhteistyössä sisätautilääkärin kanssa. Naistentautien poliklinikka Naistentautien poliklinikka on lähete- ja seurantapoliklinikka, johon lääkärin lähetteellä pääsevät erityis- tai perustason tutkimusta tai hoitoa tarvitsevat potilaat. Poliklinikalla toimii jokaisena aukiolopäivänä yleisgynekologinen vastaanotto. Naistentautien erityispoliklinikoita ovat lapsettomuus-, onkologinen, urogynekologinen poliklinikka sekä seksuaalineuvojan/-terapeutin hoitajavastaanottotoiminta poliklinikka. Toimenpidehysteroskopiat, Essure-sterilisaatiot ja Novasure-hoidot tehdään polikliinisesti. Lapsettomuuspoliklinikka toimii osana OYS lapsettomuushoitoketjua. hoitava a johtajaylilääkäri Sakari Telimaa ja erikoislääkäri Eija Dorbek. Vastuuhoitajana on sairaanhoitaja Riitta-Liisa Salo. Onkologisella poliklinikalla vastuulääkärinä on apulaisylilääkäri Jari Johansson ja hoitajana Kaija Syrjälä. Poliklinikalla seurataan ja hoidetaan gynekologista syöpää sairastavia potilaita. Sytostaattihoidot annetaan keskitetysti sairaalan onkologian poliklinikalla. 23

24 Kohdunkaulan syöpää ennaltaehkäistään suorittamalla diagnostisia kolposkopioita tai poistamalla syövän esiastemuutoksia silmukkakonisaatiolla. Vastuulääkärinä toimii erikoislääkäri Elisa Alaviitala ja hoitajana Arja Vähäsöyrinki. Urogynekologisen poliklinikalla vastuulääkäreinä ovat erikoislääkäri Taras Fesiuk ja apulaisylilääkäri Jari Johansson ja hoitajana Kaija Syrjälä. Siellä tutkitaan ja hoidetaan virtsankarkailusta tai muusta rakkovaivasta kärsiviä potilaita. Tärkeimpiä erityistoimenpiteitä ovat urodynaaminen tutkimus ja kystoskopia. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, audiofoniatria sekä suu- ja hammassairaudet Toimintayksiköt Yhteystiedot Henkilökunta korva-, nenä-, ja kurkkutautien poliklinikka vuodeosastopaikat aikuiset hoidetaan osastolla 7 lapset hoidetaan osastolla 1 kuuloasema suu- ja hammassairauksien poliklinikka vuodeosastopaikat osastolla 7 puheterapiayksikkö Korvapoliklinikka... p. (06) Kuuloasema... p. (06) Puheterapia... p. (06) Suu- ja hammassairauksien poliklinikka, kanslia... p. (96) Ylilääkäri, tulosyksikköjohtaja Juuso Kujala... p. (06) Osastonhoitaja... p. (06) Ylihammaslääkäri, oikomishoidon erikoishammaslääkäri Marjaliina Bäck... p. (06) Vastaava puheterapeutti Eva-Maria Ahlskog... p. (06)

25 Yleistä Korva-, nenä- ja kurkkutautien yksiköissä tutkitaan, hoidetaan ja annetaan kuntoutusta potilaille, joilla on erilaisia sairauksia, vaivoja tai tapaturmiin liittyviä ongelmia korvien, nenän, kasvojen, kurkun, kaulan, kuulo- ja tasapainoaistin, puheen ja puheenkehityksen alueilla. Yksikkömme toimivat ajanvarauspoliklinikkoina virka-aikaan. Hoitoon hakeutumisessa noudatamme lainsäädännön mukaisesti hoidon porrastuksen periaatteita. Erikoissairaanhoitoa vaativa tutkimus tai hoito edellyttää joko lääkärin, hammaslääkärin tai erityistapauksissa puheterapeutin arviota ja lähetettä. Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka Kuuloasema Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan kaikenikäisiä potilaita, joilla on erilaisia sairauksia, vaivoja tai tapaturmiin liittyviä ongelmia korvien, nenän, kasvojen, kurkun, kaulan, kuulo- ja tasapainoaistin alueilla. Foniatrian vastaanotoilla tutkitaan ja hoidetaan nielemiseen, puheen ja puheenkehitykseen liittyviä ongelmia. Poliklinikalla hoidetaan virka-aikaan myös erikoisalaan kuuluvia päivystyspotilaita, jotka tulevat päivystys-poliklinikan kautta lähetteellä. Korvapoliklinikalla tehdään muun toiminnan lisäksi pienkirurgiaa, kuten ihomuutosten poistoja, näytteidenottoja ihomuutoksista ja kasvaimista, tulehduspesäkkeiden avauksia, haavojen ompelua, kasvojen alueen murtumien hoitoa jne. Korvatautien toimenpiteet, jotka vaativat nukutusta tai laajaa puudutusta tehdään päiväkirurgisessa yksikössä. Yli 80 % toimenpiteistä on päiväkirurgisia. Kuuloasemalla työskentelee kuulonkuntoutuksen erityisasiantuntijoina 3 audionomia. Kuuloaseman asiakkaat ovat kaikenikäisiä, vastasyntyneistä alkaen. Kuuloasemalle tullaan lähetteellä kuulonkuntoutukseen (esim. kuulolaitteen hankintaa varten). Kuuloasemalla suoritetaan kliinisiä aikuisten ja lasten kuulontutkimuksia, korva- ja tasapainoelimen kliinisiä toimintakokeita. Kuulon kuntoutuksena suoritetaan kuulokoje- ja apuvälinekokeiluja sekä niiden käytön ohjausta ja seurantaa, annetaan tietoa kuulonsuojauksesta sekä suunnitellaan ja toteutetaan sopeutumisvalmennuskursseja yhteistyössä kuntoutustutkimusyksikön kanssa. Yksiköstä koordinoidaan myös apuvälineiden huolto. Kuuloasemaan sisältyy myös korvakappalelaboratorio, missä valmistetaan ja korjataan yksilöllisiä korvakappaleita korvakäytäväkuulokojeisiin. Tarvittaessa audionomit tekevät avohoitokäyntejä asiakkaan kotiin, hoitolaitoksiin tai koteihin. Puheterapia ja foniatria Puheterapiassa tutkitaan ja hoidetaan erilaisia lasten ja aikuisten kielen, puheen, äänen sekä nielemisen häiriöitä. Puheterapeuttien työhön kuuluu yksilökäyntien lisäksi mm. kuntoutus- ja päiväkotipalaverit, verkostoneuvottelut asiakkaan lähipiirin kanssa, avustajien/lähipiirin ohjaaminen, luennointi ja tiedottaminen. 25

26 Foniatrille voi lähettää tutkimuksiin ja hoidon suunnitteluun asiakkaita, joilla on puheen- ja/tai kielen kehityksen ongelmia, äänenkäytön ja nielemisen häiriöitä sekä lapsia, joilla epäillään kuulovikaa. Foniatri osallistuu em. asiakkaiden kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan ja on tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Foniatrin ja puheterapiayksikön toimesta toteutetaan nielemishäiriöihin liittyvät videofluorografiatutkimukset. Suu- ja hammassairaudet Poliklinikka toimii läheteajanvarauksella ja on avoinna maanantaista perjantaihin. Suu- ja hammassairauksien poliklinikalla hoidetaan potilaita, joilla on suun ja leuan alueen sairauksia, synnynnäisiä poikkeamia leukojen tai kasvojen alueella sekä tapaturmissa syntyneitä vammoja. Poliklinikalla tehdään mm. polikliinisia tutkimuksia, suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä ja leikkauksia paikallispuudutuksessa, oikomishoitoa, lähinnä leukojen siirtoleikkauksiin tulevilla potilaille, implanttihoitoa ja proteettista kuntoutusta sekä purenta- ja uniapneakiskoja, kivunhoitoja, parodontologiaa sekä hammashoitoa potilaille, joilla on vaikea yleissairaus. Hammas- ja suusairauksien anestesiaa vaativat hammashoidot ja leikkaukset sekä leukojen siirtoleikkaukset suukirurgi tekee päiväkirurgiayksikön leikkaussalissa. Tarvittava vuodeosastohoito saadaan aikuisille vuodeosastolta 7 ja lapsille lastenosastolta. Silmätaudit Toimintayksiköt Yhteystiedot Silmäpoliklinikka Silmätautien toimenpideyksikkö Toimenpideyksikön kanslia... p. (06) Silmäpoliklinikan kanslia... p. (06) Henkilökunta Ylilääkäri Visa Korkatti... p. (06) Osastonhoitaja Raija Lammi... p. (06) Osastonsihteeri... p. (06) Lääkäreitä: ylilääkäri, 2 apulaisylilääkäriä, 1 erikoislääkäri, 1 silmätauteihin erikoistuva lääkäri Hoitohenkilökuntaa: osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, 6 ½ sairaanhoitajaa, sihteeri 26

27 Toiminta Silmätaudit on erikoissairaanhoidon yksikkö, jossa toimii poliklinikka ja toimenpideyksikkö. Sairaanhoidon porrastuksen periaatteen mukaisesti silmäyksikköön tarvitaan lääkärin lähete. Silmätautien poliklinikka toimii polikliinisena tutkimus- ja hoitopaikkana (esim. glaukoomatutkimukset, OCT-kerroskuvaukset, laser-hoidot jne). Toimenpideyksikössä tehdään kaikki operatiiviset toimenpiteet kuten kaihi-, karsastus-, paineenalennus- ja kyyneltieleikkaukset sekä varsinaiset polikliiniset pientoimenpiteet, kuten luomi-, siipikalvo-, ja luomirakkulaleikkaukset. Toimenpiteet tehdään päiväkirurgisesti. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän silmälääkäreillä ei ole päivystysvelvollisuutta. Iltaisin ja viikonloppuisin silmäpotilaiden hoidosta vastaa KPKS:n kirurgian etupäivystäjä, joka tarvittaessa konsultoi hoitolinjoista OYS:n päivystävää silmälääkäriä. Leikkaus- ja anestesiatoiminta Päiväkirurgia Yhteystiedot Leikkaus- ja anestesiatoiminta... p leikkaus- ja anestesiatoiminta, sihteeri... p Päiväkirurgia... p Päiväkirurgia, sihteeri... p Kipupoliklinikka... p Tulosyksikköjohtaja, ylilääkäri Sauli Isokoski... p Päiväkirurgian vastuulääkäri Ulrica kujansivu p Osastonhoitaja, henkilöstöasiat, Jukka Junka... p Osastonhoitaja, toimintaprosessi, Anne Junka... p Osaston henkilökunta: 2 osastonhoitaja 3 apulaisosastonhoitajaa 45 sairaanhoitajaa 1 kipusairaanhoitaja 3 sissisairaanhoitaja (sisäinen sijainen) 2 lääkintävahtimestaria 2½ osastonsihteeriä Anestesialääkärit: 27

Palveluhinnasto 2013

Palveluhinnasto 2013 Palveluhinnasto 2013 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA Hallitus 21.11.2011, OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 6 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020 LUONNOS 6 2014 1 SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020 YLEISTÄ Toimintaympäristössä tulee tapahtumaan lähivuosien aikana merkittäviä muutoksia. Sen vuoksi on tarpeen

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALA Päivitetty 16.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 I KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN OHJAUSPROSESSIN KUVAUS... 5 1. SOPIMUS OPISKELIJOIDEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013 SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS KIIREELLISEN HOIDON PERUS- TEISTA

Lisätiedot

Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008

Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008 1 Potilasohjaus Helsingissä Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008 2 Lisätietoja: Helsinki: hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, puh. (09) 310 42305, jukka.pellinen@hel.fi HYKS: va. ylilääkäri Veli-Pekka

Lisätiedot

Sydämen. asialla. Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa. Lasten- ja naistentalon. rakentaminen käynnistyy sivu 5 sivu 8

Sydämen. asialla. Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa. Lasten- ja naistentalon. rakentaminen käynnistyy sivu 5 sivu 8 Satakunnan Satakunnan sairaanhoitopiirin lehti jokaiseen satakuntalaiseen kotiin 1 2013 Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa Sydämen asialla Lasten- ja naistentalon rakentaminen käynnistyy

Lisätiedot

OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT... 7

OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT... 7 HOITOPAIKAN VALINTAOPAS 2012 Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja Nro 1/2012 2 Sisältö OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT...

Lisätiedot

JOHDANTO... 10 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 11 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT... 15

JOHDANTO... 10 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 11 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT... 15 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Hallintokeskus Jorma Penttinen/tj/rt 23.9.2012 1(155) KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Liite 2 2 (112) Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 PALVELUHINNASTOON 2014 TULLEET MUUTOKSET 1. KEHITYSVAMMAHUOLTO, S. 96 Hintaluokat vahvistettu, mutta otettu käyttöön Oberonin koodit 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät: Liite - Ensihoito ja päivystys KYSin erva ESH-järjestämissopimus ERVA-JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN LUKU 8 ENSIHOITOPALVELU, ENSIHOITOKESKUS JA PÄIVYSTYS Sopimuksen tavoitteena on, että ensihoitopalvelu, palvelutasopäätökset

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2013 PALVELUHINNASTON 2013 LISÄYKSET JA MUUTOKSET 1. OULASKANKAAN SAIRAALA Synnytykset ja naistentaudit, sivu 68 Uusia hintaluokkia 1.1.2013 alkaen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2012 PALVELUHINNASTON 2012 MUUTOKSET 1. OYS:N LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE Synnytykset ja naistentaudit, sivu 50 Uusia hintaluokkia 1.2.2012 alkaen Hinta

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2 1 Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien TUOTEKUVAUKSET 2015 SISÄLTÖ Sivunro 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2 2 TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT... 3 2.1 NEUVOLATOIMINTA...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO OMA ERIKOISSAIRAANHOITO. Kirurgia

ERIKOISSAIRAANHOITO OMA ERIKOISSAIRAANHOITO. Kirurgia 1 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon tehtäväalueen muodostavat Hatanpään sairaalan toimintaan kuuluvat anestesian, kirurgian, ortopedian, sisätautien ja tartuntatautien yksiköt sekä näiden toimintoja

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tehtäväalueen organisaatiota tarkennettiin ja muodostettiin operatiivinen yksikkö, sisätautien alueen yksikkö ja avohoitoyksikkö.

Tehtäväalueen organisaatiota tarkennettiin ja muodostettiin operatiivinen yksikkö, sisätautien alueen yksikkö ja avohoitoyksikkö. 49 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon tehtäväalueen muodostavat Hatanpään sairaalan toimintaan kuuluvat anestesian, kirurgian, ortopedian, sisätautien, tartuntatautien ja kotisairaalan yksiköt sekä

Lisätiedot

Terveyspalveluiden toimintakäsikirja

Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT... 5 3. SEUDULLISET HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT... 9 3.1 Hoitoon pääsyn määräajat...

Lisätiedot