Tietoturva kuntoon lakilekalla?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoturva kuntoon lakilekalla?"

Transkriptio

1 Tietoturva kuntoon lakilekalla? Tietoturvatapahtuma 2009 Timo Lehtimäki Johtaja Verkot ja turvallisuus

2 Tietoturva kuntoon lakilekalla? Pikakurssi kansalliseen lainsää äädäntöön

3 Tietoturvan määritelmä Viestinnän sisältö Tietosuoja Henkilötiedot Luottamuksellisuus Eheys Tunnistamistiedot Käytettävyys

4 ... ja sama sanallisesti Sähköisen viestinnän tietosuojalaissa tietoturvalla tarkoitetaan tietojen: Luottamuksellisuutta -> Tiedot ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla Eheyttä > Tietoja ei voida muuttaa muiden kuin siihen oikeutettujen toimesta Käytettävyyttä -> Tiedot ja tietojärjestelmät ovat niiden käyttöön oikeutettujen hyödynnettävissä

5 Tietoturvalainsäädäntö on laaja kokonaisuus Eräitä keskeisiä kansallisia lakeja: Suomen perustuslaki Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (verkko- ja viestintäpalveluiden tietoturva) Viestintämarkkinalaki (verkko- ja viestintäpalveluiden teknisen toteuttamisen tietoturva) Henkilötietolaki (henkilötietojen käsittelyn tietoturva) Rikoslaki (rangaistussäännökset) Laki yksityisyyden suojasta työelämässä Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta Laki turvallisuusselvityksistä... ja joitain muita + määräyksiä, suosituksia jne.

6 Lainsäädäntö insinöörin näkökulmasta Johtopäätös: Suomessa ei ole tietoturvaa koskevaa yleislakia manuaali puuttuu?! Monimutkaisuus on haaste kukin laki pitää lukea moneen kertaan: mitä laissa lukee ja mitä laissa ei lue lakia ei voi lukea putkinäöllä/pistemäisesti; DSP:n pipelinen toiminta tai parallel movet tai direct memory access onkin lasten leikkiä lisäksi pitää tuntea ympäröivä lainsäädäntö mihin tästä saa valittaa ;)

7 Poimintoja: sähköisen viestinnän tietosuojalaki Teleyrityksellä velvollisuus huolehtia verkkojensa ja palvelujensa tietoturvallisuudesta huolehdittava käyttäjien tietojen luottamuksellisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä Tietoturvaloukkausten torjuminen ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistaminen oikeus estää tietoturvaa vaarantavien viestien välittyminen haittaohjelmien poistaminen viesteistä Tiedottaminen tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista

8 Poimintoja: henkilötietolaki ja rikoslaki Henkilötietojen käsittelyn tietoturva rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen tietoturvan varmistamiseksi Tietoturva rikoslaissa tietojen luottamuksellisuus salassapitorikokset viestintäsalaisuuden loukkaus tietojen käytettävyys tietoliikenteen häirintä tietojärjestelmän häirintä tietojen eheys tietomurto

9 Tietoturva kuntoon lakilekalla? Lakiuudistuksia tulossa

10 Sähköisen viestinnän tietosuojalaki/muutoksia1 Tunnistamistietojen käsittely tilastollista analyysiä ja teknistä kehittämistä varten koskee teleyrityksiä, lisäarvopalvelun tarjoajia ja yhteisötilaajia tarkoitus mahdollistaa palveluiden kehittäminen muutoinkin kuin teknisessä mielessä (vrt. nykyinen laki) Yhteisötilaajalle laajempi tunnistamistietojen käsittelyoikeus väärinkäytöstapauksissa oikeus käsitellä tunnistamistietoja selvitettäessä: viestintäverkon ja maksullisten tietoyhteiskunnan palvelujen luvatonta käyttöä viestintäpalvelujen ohjeen vastaista käyttöä yrityssalaisuuksien oikeudetonta paljastamista käsittelyoikeus ei koske viestin sisältöä

11 Sähköisen viestinnän tietosuojalaki/muutoksia2 Toimenpiteet tietoturvan toteuttamiseksi tavoitteena saattaa säännös vastaamaan nykyisiä tarpeita uutena oikeutena verkkourkintaviestien suodattaminen käyttäjien tietoturva CERT-FI:lle oikeus luovuttaa tunnistamistietoja muussa valtiossa toimivalle viranomaiselle tai muulle taholle Käsittelyaikataulu valiokuntakäsittely päättynyt eduskunta käsittelee Q1/2009 mahdollinen voimaantulo Q2-Q3/2009

12 Tietoturva kuntoon lakilekalla? Kansainvälinen lainsää äädäntö pelastaa?

13 EU-sääntely Sähköisen viestinnän direktiivipaketti sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi henkilötietodirektiivi Komission ehdotuksilla on kolme päätavoitetta: parantaa sääntelyä tehostaa sisämarkkinoita edistää kuluttajien oikeuksia Etenemisaikataulu EU:n teleministerineuvosto päätti sähköisen viestinnän direktiivipaketin sisällöstä Euroopan parlamentin toisen käsittelyn äänestys on kaavailtu huhtikuulle 2009 arvio implementoinnista kansalliseen lainsäädäntöön 7/2010

14 Keskeiset tietoturvan ja -suojan muutosehdotukset Ei suuria asiallisia muutoksia, vaan esitetyt uudistukset vastaavat sisällöltään pitkälti nykytilannetta Suomessa Näillä siis mennään...

15 Tietoturva kuntoon lakilekalla? Tietoturvan lakicase: FRA

16 FRA: Ruotsin signaalitiedustelu Havainnot: Suomen ulkomaan yhteyksien tietoliikenteestä ylivoimainen valtaosa kulkee Ruotsin kautta Viron liikenteestä iso osa kulkee Suomen kautta osa Venäjältä lähtevästä tietoliikenteestä kulkee Suomen kautta Ruotsi ilmoittanut ulottavansa SIGINT-toimet myös kaapeleissa kulkevaan liikenteeseen Mitä sitten: kansallisella lainsäädännöllä ei mitään vaikutusta vieraan valtion alueella toimenpiteet: tietoisuuden lisääminen >90 %

17 Tietoturva kuntoon lakilekalla? Tietoturvatilanne tänään

18 Tunnistettuja trendejä 1. Haittaohjelmien kehittäjät tähtäävät sähköisten asiointipalvelujen heikoimpaan lenkkiin loppukäyttäjien hallussa olevat tietojärjestelmien heikkoudet huoleton käyttökulttuuri 2. Kohdistetut hyökkäykset ( päivitä, kovenna, käytä suojatekniikoita, varmuuskopioi ) ( nettifiksuus ) Social Engineering -menetelmät viety huippuunsa hyödynnetään ohjelmistohaavoittuvuuksia, joihin ei ole korjauksia 3. Laajamittaiset ohjelmistohaavoittuvuudet tuote- tai valmistajatason sijaan protokolla- ja arkkitehtuuritason ongelmia tätä ei otettu suunnittelussa huomioon Käyttäjätunnisteiden varastamisesta ollaan siirtymässä sovellusistuntojen kaappaamiseen.

19 Tunnistettuja MEGAtrendejä Uhkien kehitys uudet ja keskeneräiset teknologiat, mobiiliuhkat, reagointiaika, uhkien kohdistuminen Osaamisen vähyys uudet protokollat, uudet käyttöjärjestelmät, IP-pohjaiset verkot Yhteiskunnan suurempi riippuvuus esim. toiminnanohjausjärjestelmät, SCADA, CIP, CIIP Tuottavuusvaatimukset enemmän vähemmällä

20 Mutta... Muutakin jännää on tulossa Internetin tulevaisuus: Kaukoitä ja kehitysmaat ottavat vallan voimakkaan kasvun alueet kuten Afrikka, Aasia tuovat uuden ulottuvuuden kulttuurierot ja lainsäädännön poikkeavuus lainsäädännön harmonisointiin ei ole mitään realistisia mahdollisuuksia näin nopealla aikataululla entäpä tekninen yhteistyö?

21 Tekninen yhteistyö Euroopassa...

22 ...ja vertailun vuoksi Afrikassa CERT Tunisia

23 Tietoturva kuntoon lakilekalla? Miten Suomi osaa uida?

24 Suomessa on maailman puhtaimmat verkot? Haittaohjelmahavainnot / laajakaista-asiakkaat, Q1/2006 = Kuva: Google Security Blog Q1/2006 Q2/2006 Q3/2006 Q4/2006 Q1/2007 Q2/2007 Q3/2007 Q4/2007

25 Suomessa on maailman puhtaimmat verkot? The World's Most Overall Overall The World's Overall Overall Dangerous Country rank in rank in Safest Country rank in rank in Web Domains Web Domain (ranked in order) (ranked in order) Hong Kong (.hk) 1 28 Finland (.fi) PR of China (.cn) 2 11 Japan (.jp) Philippines (.ph) 4 19 Norway (.no) Romania (.ro) 5 4 Slovenia (.si) Russia (.ru) 8 7 Colombia (.co) Lähde: McAfee Kuva: INTECO 25

26 Mitä sitten? A) Ei voida jäädä laakereilla lepäämään, Suomi ei ole lintukoto puhtaus == Suomesta ei juuri generoida hyökkäyksiä, mutta se ei suojaa meitä ulkoapäin tulevilta hyökkäyksiltä - maailma on millisekuntien päässä! hyökkääjällä on edelleen edut puolellaan: kohde, aika, tekniikka B) Tietoturvahaasteet kasvavat jatkuvasti monimutkaisuus ja ammattimaisuus kasvaa taloudelliset intressit merkittävässä kasvussa toistaiseksi jokainen vuosi on ollut edeltäjäänsä haastavampi C) Vielä on PALJON parannettavaa matoepidemioita ei enää ole eihän... no jos onkin niin niiltä osataan kyllä suojautua - vei miten se menikään... nämä scifi-jutut ei meitä koske, kuka olisi kiinnostunut meidän tiedoista...

27 Tietoturva kuntoon lakilekalla? Yhteenveto

28 Tietoturva kuntoon lakilekalla? Lainsäädäntö antaa puitteet toiminnalle välttämätön minimivaatimus, mahdollistaja mitään ei kuitenkaan tapahdu pelkän lain voimin kansainvälinen tilanne lainsäädännössä on lapsellinen ja säilyy sellaisena pitkäääääään Tekemisellä saadaan aikaan tuloksia ruikutus lainsäädännön puitteista ei johda eteenpäin pykäläviidakkoon ei välttämättä löydy sopivaa sapelia oman toiminnan ja yhteistyön jatkuva kehittäminen vie eteenpäin

29 Mitä sitten pitäisi tehdä? Selvittäkää tietoturvan vaikutukset liiketoiminnalle tuottavuustekijöiden kriittinen tarkastelu: kuinka saadaan ICT optimoimaan toimintoja ja prosesseja ja mikä on tietoturvallisuuden vaikutus toiminnan jatkuvuus on keskeinen arvioitava tekijä oma osaaminen ja avun tarve punnittava - kaikkea ei kannata tehdä itse tietoturvainvestoinnit edelleen vaatimattomia, mutta suorastaan kohtuuttomia suhteessa tarvekartoitukseen Asettakaa uusia vaatimuksia palveluntarjoajille tietoturva on ammattilaisten puuhaa: läpinäkyvät tietoturvapalvelut haastetta toimijoille: mitä tietoturvapalveluita tarvitaan, innovatiivisuus on vielä varhaista

30 Väitteitä Tietoturvarikokset yli 99% tietoturvarikoksista jää selvittämättä Miksi? #1) ei edes yritetä selvittää #2) selvitys katkeaa syystä tai toisesta Selvitettyjen rikosten tuomiot suuri osa tuomioista jää tuomitsematta tai tuomio on merkitykseltään vähäinen Miksi? #1) seuraukset vaikeasti mitattavissa tai osoitettavissa #2) rikoksen tunnusmerkistö puutteellinen Haaste: tutkikaa pitävätkö väitteet paikkansa, palataan ensi vuonna aiheeseen!

31 Pohjatietoja tietotekniikkarikoksista Satunnaisia poimintoja...velvoitettu korvaamaan 876 euroa...velvoitettava korvaamaan työvoimakustannuksia 309 euroa...kohtuullinen korvaus on 400 euroa Syyksi luetut rikokset: lievä luvaton käyttö, 8 päiväsakkoa a 6 euroa = 48 euroa Tiivistelmä tuomioista symbolisella tasolla eletään tekijöitä silitellään ja uhreille kylmää kättä vaikutukset maineeseen?

32 TURVALLINEN ARKI TIETOYHTEISKUNNASSA -Ei tuurilla vaan taidolla!

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi. Lausuntokokoelma 15.5.2006

Luonnos hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi. Lausuntokokoelma 15.5.2006 Luonnos hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi Lausuntokokoelma 15.5.2006 Sisällysluettelo 2 1. CSC - TIETEELLINEN LASKENTA OY / FUNET RY...4 2. ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO...5

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO Lainvalmisteluosasto 9.6.2006 Anna-Riitta Wallin TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA 1. Ehdotus

Lisätiedot

Tietoturvapalvelut huoltovarmuuskriittisille toimijoille

Tietoturvapalvelut huoltovarmuuskriittisille toimijoille Tietoturvapalvelut huoltovarmuuskriittisille toimijoille 2008-11-12 TIVA @Oulu Erka Koivunen Yksikön päällikkö CERT-FI CERT-FI:n esittely CERT-FI kansallinen CERT-viranomainen Coordinated CERT == Computer

Lisätiedot

2. tarkastaja Professori Pasi Syrjä

2. tarkastaja Professori Pasi Syrjä Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Annamaria Kukkonen 0267826 TYÖNANTAJAN OIKEUS LUKEA TYÖNTEKIJÄN SÄHKÖPOSTEJA Työn tarkastaja: Tutkijaopettaja Helena Sjögren 2. tarkastaja Professori Pasi

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Vie palvelusi tietoturvallisesti verkkoon Kansallisen tietoturvastrategian toimenpideohjelman hankkeen 2 Palveluntarjoajan vastuut, oikeudet ja

Vie palvelusi tietoturvallisesti verkkoon Kansallisen tietoturvastrategian toimenpideohjelman hankkeen 2 Palveluntarjoajan vastuut, oikeudet ja Vie palvelusi tietoturvallisesti verkkoon Kansallisen tietoturvastrategian toimenpideohjelman hankkeen 2 Palveluntarjoajan vastuut, oikeudet ja velvollisuudet loppuraportti Julkaisuja 11/2011 Liikenne-

Lisätiedot

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 16.6.2004/516 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Tietoja varastavat haittaohjelmat

Tietoja varastavat haittaohjelmat Tietoja varastavat haittaohjelmat 29.1.2010 1 YLEISTÄ...1 1.1 MUISTION TARKOITUS...1 2 TIETOVERKKORIKOKSET...2 2.1 YLEISTÄ VERKKORIKOSMARKKINOISTA...2 2.2 MARKKINOIDEN LÄHESTYMINEN ROOLINÄKÖKULMASTA...3

Lisätiedot

ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin?

ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin? Rauno Korhonen 21.5. klo 13.00 Oikeusinformatiikan professori Lapin yliopisto ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin? Älyliikenne ja tietosuoja seminaari Lapin yliopisto 22.5.2013 Järjestäjät:

Lisätiedot

Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa?

Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa? Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa? Käytännön tietoturvallisuusopas PK-yrityksille Uudistettu laitos Teollisuus ja Työnantajat 3 010 1101001010011 010010111010001 4 Sisällysluettelo SAATTEEKSI 6

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 21.6.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia.

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi. Sisäinen turvallisuus

Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi. Sisäinen turvallisuus Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 15/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2011

TEM raportteja 14/2011 TEM raportteja 14/2011 Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen Toimintaympäristön aiheuttamat muutostarpeet Suomen näkökulmasta Timo Argillander, Jari Muikku, Valtteri Niiranen, Samuli Simojoki, Pekka

Lisätiedot

3 Toimitusjohtajalta Tietoliikennealan kehitys on kääntymässä myönteiseksi.

3 Toimitusjohtajalta Tietoliikennealan kehitys on kääntymässä myönteiseksi. Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2006 Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2006 Julkaisija: Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Päätoimittaja: Nora Elers Kirjoittajat:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.6.2001 KOM(2001)298 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Verkko- ja tietoturva:

Lisätiedot

Tietosuoja Copyright (c) 2005 ACE LAW Offices

Tietosuoja Copyright (c) 2005 ACE LAW Offices Tietosuoja Esityksen sisältö Sääntely-ympäristö Henkilötietolaki Sähköisen viestinnän tietosuoja Tietoturvallisuus Rikoslaki Muuta alaa koskeva sääntelyä Sääntely-ympäristö Perustuslaki Henkilötietolaki

Lisätiedot

TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA

TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA - Ohje toiminnan suunnittelemiseksi Julkaistu 4.6.2010 www.tietosuoja.fi 1 JOHDANTO... 3 VÄÄRINKÄYTÖSVALVONTA JA MUU

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä rikoslain, pakkokeinolain, esitutkintalain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa

Lisätiedot

Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan. katsaus 2005

Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan. katsaus 2005 Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2005 Sisällys 3 Toimitusjohtajalta Ei niin huonoa, ettei jotakin hyvääkin 4 Tilastokatsaus Vuoden 2005 alaa kuvaavia tilastoja. 6 Kuluttajansuoja-asiat voimakkaasti

Lisätiedot

Raportti Liikenne- ja viestintäministeriö Kansallisen tietopääoman suoja hanke

Raportti Liikenne- ja viestintäministeriö Kansallisen tietopääoman suoja hanke 1 (28) Raportti Liikenne- ja viestintäministeriö Kansallisen tietopääoman suoja hanke 9.12.2004 2 (28) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Selvityksen tavoitteet ja työtapa... 3 1.2 Raportin rakenteesta ja erityispiirteistä...

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

1/2009. Veloituksen toteutus viestintäverkoissa

1/2009. Veloituksen toteutus viestintäverkoissa 1/2009 Veloituksen toteutus viestintäverkoissa Työryhmäraportti 1/2009 1 (46) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Veloituksen toteutus viestintäverkoissa -työryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 25.2.2009

Lisätiedot