Porin lastenkulttuurikeskus Satakunnan lastenkulttuuriverkosto. Tämän oppaan tarkoitus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin lastenkulttuurikeskus Satakunnan lastenkulttuuriverkosto. Tämän oppaan tarkoitus:"

Transkriptio

1 VÄRIKYLPY INFO Porin lastenkulttuurikeskus Satakunnan lastenkulttuuriverkosto Tämän oppaan tarkoitus: Tiedon jakaminen keskitetysti. Työpajatoiminnan rauhoittaminen työskentelyyn, sekä vanhempien, lasten ja ohjaajien toimintaan keskittymisen tukeminen. Yhtenäisen valtakunnallisen toimintatavan rakentaminen osallistujien orientaation ja työpajojen turvallisuuden suhteen.

2 Sisällysluettelo Värikylvyn tausta 3 Toiminta 4 Turvallisuus ja vanhempien vastuu 6 Yleiset käytännöt 7 Yhteystiedot 10 2

3 VÄRIKYLVYN TAUSTA Värikylpy sai alkunsa vuonna 2003, jolloin Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkostossa käynnisti alle yksivuotiaille vauvoille ja heidän perheilleen Vauvojen värikylpy -maalaustyöpajan yhteistyössä Porin taidemuseon kanssa. Kokeilusta kasvoi nopeasti vakiintunut työpajatoiminnan muoto ja laaja-alaisesti sovellettavissa oleva Värikylpy-metodi. Nykyisin Porin lastenkulttuurikeskus järjestää 0-1-vuotiaille suunnattujen Vauvojen värikylpyjen lisäksi Ipana-värikylpyjä 2-3-vuotiaille ja Mukula-värikylpyjä 4-5-vuotiaille. Viikoittain kokoontuvien työpajojen lisäksi Värikylpyyn pn mahdollista tutustua yksittäisissä lauantai-värikylvyissä. Vauvojen värikylpy -työpajakonseptin ja Värikylpy-metodin on kehittänyt Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkoston toiminnanjohtaja Päivi Setälä yhdessä työpajaohjaajien kanssa. Värikylpy-työpajoja voi ohjata Porin lastenkulttuurikeskuksen Vauvojen värikylpy -täydennyskoulutuksen käynyt henkilö, jolla on tarkoitukseen sopiva ammatillinen pohjakoulutus. Lisätietoja: Työpajat-sivu. Toiminnan lähtökohdat: Mukava ja kiireetön yhdessäolo Lapsilähtöinen toiminta Turvallinen ympäristö ja turvalliset materiaalit Moniaistinen värileikki Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Työpajojen rakenne: Tutustuminen taidemuseon näyttelyyn ja sen havainnointi Väri- ja materiaalileikki Jälkien tuottaminen maalaaminen Työpajojen kesto: Vauvojen värikylpy 1 tunti, Ipana-värikylpy 1,5 tuntia ja Mukula-värikylpy 1,5 tuntia. Työpaja-aikaan sisältyvät pukemiset, riisumiset, peseytymiset sekä varsinainen toiminta. 3

4 TOIMINTA Värikylpy-työpajoissa ei ole juurikaan käyttäytymis- tai muita sääntöjä. Työpajoissa noudatettavat säännöt perustuvat kuitenkin osallistujien turvallisuudesta huolehtimiseen ja toiminnan peruslähtökohtiin. Toiminta on lapsilähtöistä ja työskentely pyritään rauhoittamaan lapsen ja vanhemman tai muun läheisen aikuisen yhteiseksi hetkeksi. Aikuisen ei tarvitse jäädä syrjään, vaan hän saa osallistua moniaistiseen työskentelyyn ja leikkiin yhdessä lapsen kanssa omana itsenään ilman suorittamisen paineita, syyllisyyttä ja itsensä pakottamista. Myös jokaisen osallistujan yksilöllisyyttä pyritään arvostamaan, tukemaan ja kannustamaan. Lasten ja vauvojen keskittymisaika, työskentelytahti, työskentelytapa sekä kiinnostus eri asioita kohtaan vaihtelevat suuresti temperamentin ja iän mukaan. Työskentely keskittyy vauvan ja pienen lapsen kokemus- ja kokemismaailmaan. Aikuinen voi asettua mahdollisimman lähelle lapsen kokemusmaailmaa myös fyysisesti. Hajut ovat voimakkaampia, äänet kovempia ja materiaalit runsaampia lähellä tai jopa niiden keskellä. Pienet asiat tuntuvat isoilta, kun maailma on täynnä uusia asioita ja oma koko on vielä pieni. Keskittymällä toimintaan ja edessä olevaan materiaaliin yksinkertainenkin asia saa monia suuria ja uusia ulottuvuuksia. Lopputuloksella ei ole niin väliä vaan päähuomio on prosessissa. Teoksen repiminen ja ruttaaminen voivat olla osa leikkiä, eikä lapsi voi pilata omaa teostaan. Myös toisen teoksen maalaaminen ja toisen alueelle meneminen ovat täysin sallittua. Erityisesti liikkeelle lähdettäessä uusi taito tai tilaan ja muihin osallistujiin tutustuminen voivat olla lapselle tärkeämpiä kuin paikallaan maalaaminen. Ipana- ja Mukulaikäisille ryhmän sosiaaliset ulottuvuudet ja yhdessä leikkimisen merkitys kasvavat entisestään. Työpajoissa syntyy uusia tuttavuuksia ja olemassa olevat perheiden väliset ystävyyssuhteet vahvistuvat yhteisen tekemisen ja elämäntilanteen myötä. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole, että työskentelyaika kuluu kokonaan aikuisten seurusteluun. Taidemuseon kahvilatilaan voi tulla vaihtamaan kuulumisia jo ennen työpajojen alkua ja siellä juttua on mukava jatkaa myös työpajan jälkeen. Työpajaohjaajat ovat lasten ohella myös aikuisia varten. Kysy rohkeasti apua ja neuvoa sitä kaivatessasi! 4

5 Kun kaikki menee suuhun Vauvalle on luontaista tutkia maailmaa suun kautta ja monet lapset harrastavat maailman maistelemista pitkään vauvaiän jälkeenkin. Jatkuva kieltäminen turhauttaa vanhempia ja usein ennemmin innostaa kuin hillitsee lapsia. Vauvojen värikylvyssä käytettävät materiaalit ovat yleisesti suuhun sopivia, mutta toiminnan muuttumista ruokailuksi on aiheellista välttää. Vanhempien omat asenteet, lapsen ikä ja jo maisteltujen ruoka-aineiden määrä vaikuttavat suuresti siihen, miten suulla tutkimiseen ja materiaalien maistelemiseen suhtaudutaan. Mikäli syöminen tuntuu olevan liian keskeisessä roolissa, voisi ainakin seuraavia asioita pohtia avuksi: Onko lapsella nälkä? Voisiko hänelle tarjota aterian tai välipalaa ennen työpajan alkamista? Myös väsynyt tai hermostunut vauva voi etsiä lohtua suun kautta? Pyri kiinnittämään lapsen huomio muuhun kuin suuhun laittamiseen, maistamiseen ja materiaalin herkullisuuteen. Maalatkaa käsien sijaan jaloilla. Osallistu lapsen työskentelyyn esimerkiksi materiaaleja levittämällä, painelemalla ja piilottelemalla. Pyydä ohjaajaa antamaan vähemmän materiaalia, siirrä osa sivuun tai jätä jokin kokonaan väliin. Ota tavaksesi pyyhkäistä sivumennen enimmät materiaalit lapsen suupielistä ja suusta. Jos lapsi syö tuttia, voi sitäkin ajoittain käyttää. Suhtaudu kaikkiin materiaaleihin tasa-arvoisesti väriaineina, lapsi on taitava oppimaan mallista myös asenteita. 5

6 TURVALLISUUS JA VANHEMPIEN VASTUU Lasten turvallisuus Lasten turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota ohjelman suunnittelussa, mutta vanhemmat ovat viime kädessä vastuussa lapsistaan sekä työpajoissa että museon tiloissa. Työpajoissa käytetään turvalliseksi todettuja ja mahdollisimman luonnonmukaisia materiaaleja. Huomioi kuitenkin että jotkut materiaalit ja lattialle roiskuva vesi voivat olla liukkaita. Vanhemmat ovat myös vastuussa mahdollisista allergisista reaktioista. Kaikista lapsen allergioista ja yliherkkyystaipumuksista tulee kertoa ilmoittautumisen yhteydessä ja viimeistään työpajojen alkaessa. Jos lapsella on tiettävästi jotain voimakkaita pelkoja, on myös niistä aiheellista kertoa ohjaajalle. Toimintaan keskittymisen ja lasten turvallisuuden takia valokuvaaminen ja videoiminen työpajojen aikana on sallittu vain silloin, kun perheestä on mukana useampi kuin yksi aikuinen. Muussa tapauksessa kuvaaminen on sallittu vain ennen ja jälkeen työskentelyn. Taideteosten koskemattomuus Näyttelyn taideteoksiin koskeminen on kielletty, sillä teosten toivotaan säilyvän vielä monta sukupolvea. Teokset voivat pahimmassa tapauksessa ja väärin kohdeltuina myös kaatua lapsen päälle. Osallistuvien aikuisten toivotaan kertovan koskemiskiellosta lapsilleen etukäteen ja huolehtivan lapsistaan koko museovierailun ajan. 6

7 YLEISET KÄYTÄNNÖT Maksut Työapajamaksu suoritetaan taidemuseon kassaan käteisellä tai pankkikortilla määräaikaan mennessä. Maksukuittaus otetaan maksun yhteydessä maksupohjaan. Vapaaoppilaspaikkoja voi tiedustella ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkemmat ja ajankohtaiset hintatiedot löytyvät osoitteesta: Työpajasivulta. Poissaolot Poissaoloista ilmoitetaan tekstiviestillä ohjaajalle. Kahden ilmoittamattoman kerran jälkeen paikka voidaan antaa toiselle. Ilmoittautumisen peruminen ja keskeyttäminen Työpajojen keskeyttämisestä ja ilmoittautumisen perumisesta on ilmoitettava ohjaajalle. Jo pidetyistä työpajoista laskutetaan hinnaston mukaisesti. Maksettuja työpajamaksuja ei palauteta. Pukeutuminen ja muu varustautuminen Kaikkien työpajoihin osallistuvien pukeutumisessa tulee huomioida työskentelyn sotkuisuus. Kaikki tahrat eivät välttämättä lähde normaalissa pesussa. Pukeutuminen ei myöskään saa haitata työskentelyä. Lasten kädet ja jalat suositellaan pidettävän työpajoissa paljaana. Jokaisella lapsella tulee olla mukanaan pyyhe peseytymiseen. Väri irtoaa ihosta helpommin, jos iho rasvataan hyvin kosteusvoiteella ennen työskentelyä. Huomioi kuitenkin etteivät jalat jää rasvasta liukkaiksi! Vaunut ja rattaat Vaunut ja rattaat voi jättää työpajatilaan johtavien portaiden alle. Suosittelemme oman kantoliinan tai rintarepun käyttöä näyttelytiloissa. Eväät ja ruokailu Työpajatilassa ruokailua pyritään välttämään hygienia- ja turvallisuussyistä. Vauvojen (0-1-v.) ruokailu on ajoitettava mahdollisuuksien mukaan ennen tai jälkeen työpajan. Ipanoiden, Mukuloiden ja aikuisten ruokailu tapahtuu ehdottomasti ennen työpajojen alkamista tai työpajojen päättymisen jälkeen. Poikkeuksena on imetys, joka on sallittu ajasta ja paikasta riippumatta. 7

8 Hygienia Työpajatilaan ei saa tulla ulkokengissä. Työpajatilaan tultaessa käytetään käsidesiä (ei vauvoille), joka löytyy ovesta tultaessa vasemmalta, käsipaperitelineen päältä. Peseytyminen tapahtuu työpajatilan lavuaareissa, sekä tarvittaessa yläaulan vessoissa ja henkilökunnan suihkutiloissa. Vaipat laitetaan tietenkin työpajatilan vaipparoskikseen. Sisarusten mukanaolo Vauvojen, Ipanoiden ja Mukuloiden sisarukset ovat tervetulleita osallistumaan työpajoihin muun perheen ohella. Sisarukset huomioidaan tasavertaisina osallistujina ja pienille vauvasisaruksille jaetaan omat soveltuvat materiaalit niin sovittaessa. Työpajojen ohjelma ja materiaalit suunnitellaan kuitenkin ensisijaisesti työpajan ikäryhmän mukaisesti. Vanhempia pyydetään kiinnittämään huomiota sisarusten halukkuuteen ja kykyyn osallistua työpajatoimintaan, sekä vanhempien omaan halukkuuteen osallistua yhden tai useamman lapsen kanssa. Vahinkojen välttämiseksi isommille sisaruksille on hyvä kertoa etukäteen Vauvojen värikylpy -työpajojen pienien osallistujien huomioimisesta. Työpajojen dokumentointi ja kuvien käyttöoikeus Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto dokumentoi värikylpy-työpajoja koulutus, tiedotus, arkistointi ja näyttelykäyttöön. Työpajoissa voi vierailla myös toimittajia ja opiskelijoita kuvaamassa ja dokumentoimassa toimintaa. Osallistujia pyydetään täyttämään kuvauslupa ensimmäisen työpajakerran yhteydessä. Vierailijat Perheen ulkopuolinen lapsi (kummilapsi, ystävä, serkku jne.) voi osallistua perheen mukana työpajaan yksittäisinä kertoina maksutta. Osallistumisesta tulee kuitenkin ilmoittaa ohjaajalle etukäteen, jotta materiaalit riittävät kaikille osallistujille. Perheeseen kuuluvat ja perheen läheiset aikuiset voivat osallistua työpajoihin maksutta ilman etukäteisilmoittautumista. Ystävä- ja sukulaisperheet eivät voi osallistua työpajoihin yksittäisenä tutustumiskertana. Jäljellä olevia paikkoja ja kuukausittain järjestettäviä Lauantai-värikylpyjä voi tiedustella ohjaajalta. 8

9 Opiskelijat (otetaanko kokonaan pois?) Vauvojen värikylpy -työpajat kuuluvat Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden vaihtoehtoisiin projektiopintoihin. Projektiopintojen ajankohdat merkitään toimintakalenteriin heti niiden varmistuttua. Opiskelijat seuraavat ja dokumentoivat työpajatoimintaa, suunnittelevat ja toteuttavat ryhmille 1-2 työpajaa vuodessa sekä tekevät mahdollisia haastatteluja. Mikäli koet opiskelijoiden läsnäolon ongelmallisena tai sinulla on kysyttävää aiheesta, ota yhteyttä työpajan ohjaajaan. Teosten jakaminen Osallistujat saavat teoksensa omaksi ja ne jaetaan kuivuttuaan muutamina kertoina syksyn aikana. Lauantai-värikylpyjen tuotokset voi noutaa työpajoja seuraavan viikon aikana taidemuseon aulasta(?) Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto kerää työpajoissa toteutetuista teoksista pysyvää Värikylpy-näyttelykokoelmaa. Kokoelmaan toivottavista teoksista kerrotaan työskentelyn yhteydessä. Palaute ja yhteydenotot Viikoittaisiin työpajoihin osallistuville jaetaan palautekyselyt syyskauden lopussa. Kyselyt pyydetään palauttamaan viimeiseen työpajakertaan mennessä. Palautekyselyt ovat oleellinen osa toiminnan kehittämistä sekä arviointia. Halutessasi voit antaa palautetta myös sähköpostitse. 9

10 Yhteystiedot Tutkija-kulttuurituottaja, Vauvojen värikylpy-ohjaaja Eija Mettovaara Porin lastenkulttuurikeskus Satakunnan lastenkulttuuriverkosto Porin taidemuseo / Eteläranta / Pori / eija.mettovaara(at)pori.fi Tavataan värikylvyissä! 10

11 Muistiinpanoja 11

12

- info vanhemmille. Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkoston Värikylpy -työpajat INFO

- info vanhemmille. Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkoston Värikylpy -työpajat INFO - info vanhemmille Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkoston Värikylpy -työpajat INFO TYÖPAJAT JA IKÄRYHMÄT Keväisin ja syksyisin: Viikoittain kokoontuvat työpajat: 4 11 kk ikäisille

Lisätiedot

ELÄMYKSEN TAITAJAT. kulttuuriopas pienten lasten vanhemmille. Johanna Mäkelä

ELÄMYKSEN TAITAJAT. kulttuuriopas pienten lasten vanhemmille. Johanna Mäkelä ELÄMYKSEN TAITAJAT kulttuuriopas pienten lasten vanhemmille Johanna Mäkelä 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 4. ESIPUHE 6. KULTTUURIKOHDEVIERAILUT 7. LASTEN KANSSA TAIDENÄYTTELYSSÄ Taiteen katsomisessa ei ole sääntöjä!

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

KANNEN KUVA: JENNI UUSITALO TAITTO: JENNI UUSITALO VALOKUVAT: JENNI UUSITALO, TONI LEHTOLA, JOHANNA SALMI JA ORVO UUSITALO

KANNEN KUVA: JENNI UUSITALO TAITTO: JENNI UUSITALO VALOKUVAT: JENNI UUSITALO, TONI LEHTOLA, JOHANNA SALMI JA ORVO UUSITALO 1 KANNEN KUVA: JENNI UUSITALO TAITTO: JENNI UUSITALO VALOKUVAT: JENNI UUSITALO, TONI LEHTOLA, JOHANNA SALMI JA ORVO UUSITALO TAITEEN MAISTERIN TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ VISUAALISEN KULTTUURIN MAISTERIOHJELMA

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä Tarja Janhunen ja Reetta Pauni LEIJA -HANKE YVPL ry OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä Tarja Janhunen ja Reetta Pauni LEIJA -HANKE YVPL ry OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n Leija-hanke...4

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 1 ALKUSANAT Hämeenkyrön päivähoidossa LAPSI VOI HYVIN 1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 3 TULLESSAAN KUULLUKSI JA NÄHDYKSI S. 10 3.1

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

Talkoo-opas Ohjeita Talkoopäivään osallistumiseen ja hyvien talkoiden järjestämiseen

Talkoo-opas Ohjeita Talkoopäivään osallistumiseen ja hyvien talkoiden järjestämiseen Talkoo-opas Ohjeita Talkoopäivään osallistumiseen ja hyvien talkoiden järjestämiseen Sisällysluettelo Talkoopäivä Talkoiden järjestäjä Talkoisiin osallistuja Talkoopäivän säännöt 2 2 3 Talkoiden järjestäminen

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1 LUKIJALLE... 3 2 MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 5

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille,

Lisätiedot

Ohjaajan opas. Me mediassa

Ohjaajan opas. Me mediassa Ohjaajan opas teema Kerho Me mediassa Me mediassa -kerhossa lapset oppivat turvallisia mediataitoja ja perehtyvät yhdessä mediatuottamisen monipuolisiin mahdollisuuksiin. Sisällysluettelo 1. KERHOKERTA

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille Oppaan on laatinut Suomen Uimaopetus-

Lisätiedot

MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE Esipuhe Pidät kädessäsi Meripartiolippukunta Niihaman Saukkojen ry omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

Osaava kerhonohjaaja

Osaava kerhonohjaaja KERHO Osaava kerhonohjaaja KERHONOHJAAJAN TOP10 1. Ole innostunut tekemästäsi asiasta ja perehdy kerhokerran aiheeseen huolella etukäteen. 2. Pidä lupauksesi ja ole kerholaisia kohtaan mahdollisimman tasapuolinen.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN

PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN 1 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Lahden Sinisten omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen mielestämme tärkeitä asioita, jotka myös

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon

Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon 4 2014 Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon Mikä palvelusuunnitelma on? 28 Palvelusuunnitelma on lakisääteinen asiakirja. Palvelusuunnitelmaan kootaan tietoa lapsen ja perheen palveluista ja tukitoimista.

Lisätiedot

KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN

KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN 2014 Toim. Sari Suomaa 1 1. KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY. - Monipuolinen pesäpalloseura 1.1. Toiminnan tarkoitus, periaateet ja painopisteet Keravan Pesis-Juniorit

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE Esipuhe Pidät kädessäsi meripartiolippukunta Niihaman Saukkojen omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen

Lisätiedot

VAUVAUINTI, MITÄ SE ON?

VAUVAUINTI, MITÄ SE ON? VAUVAUINTI, MITÄ SE ON? Vauvauinti voidaan aloittaa 3 kk ikäisenä ja aloituspainona täytyy olla vähintään 5 kg. Vauvauinti tapahtuu lämmitetyssä +32 C vedessä koulutetun vauva- ja perheuintiohjaajan valvonnassa.

Lisätiedot