Sijoitusta ei synny ilman IPR:ää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitusta ei synny ilman IPR:ää"

Transkriptio

1 2013 No TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Inveni Capital Oy: Sijoitusta ei synny ilman IPR:ää Patentteja alennuksella? Onko tavaramerkkisi erottamiskykyinen ja vahva?

2 PATENTIT Teksti TUULA PULKKA Katsaus small entity -käytäntöihin: Patentteja alennuksella? Tuula Pulkka toimii Kolsterin Patent Filing -osaston vetäjänä. Osastolla on vahva osaaminen eri maiden patenttivirastojen käytännöistä. Patentointi on kallista lystiä. Yksityishenkilöiden, pienyritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen patentointia helpotetaan patenttivirastojen alennetuilla small entity tai micro entity -maksuilla. Mahdollisuutta kannattaa hyödyntää harkitusti: alennuksiin liittyy myös isoja riskejä. Pahin uhka on patenttioikeuden menetys, jos virastoon maksetaan alennetut maksut väärin perustein. Euroopan patenttivirasto EPO EPOn alennettujen maksujen määräytymisperusteet muuttuvat Huhti kuusta lähtien EPO myöntää hakemus- ja patentoitavuustutkimusmaksusta 30 %:n alennuksen, jos hakijana on yksityishenkilö, yleishyödyllinen yhteisö (esim. yliopisto) tai pienyritys, jossa on alle 250 työntekijää. Lisäksi liikevaihdon pitää olla alle 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumman alle 43 miljoonaa euroa. Aiemmin alennuksen (20 %) sai myös esimerkiksi valituksista, ja sen saivat kaikki hakijat koosta riippumatta: riitti, että käytti omaa kansallista kieltään (muu kuin EPOn virallinen kieli englanti, saksa ja ranska) ja kotipaikka oli jossain EPOn jäsenmaista. Uusi käytäntö sulkee isot yritykset kokonaan alennuksen ulkopuolelle ja poistaa pieniltäkin alennuksen valitusmaksuista. USAn small entity ja micro entity Oikein käytettynä USAn viraston myöntä mät alennukset säästävät hakijalta tuhansia dollareita hakemusprosessin kuluessa. Small entity -status myönnetään hakijalle, joka on yksityishenkilö, alle 500 työntekijän yritys tai yleishyödyllinen yhteisö kuten yliopisto. Alennusta ei saa, jos yritys on osa isompaa yritystä, joka ei ole oikeutettu alennukseen, tai jos keksintö on lisensoitu tai myyty taholle, joka ei ole small entity. Small entitylle myönnettävä alennus on 50 % esim. hakemus- ja tutkimusmaksusta, vaatimuslisämaksuista, vastausajan pidennyksistä sekä myöntämis- ja vuosimaksuista. Alennuksen saamiseksi riittää, että virastolle ilmoitetaan hakijan olevan small entity. Micro entity -statuksen saaminen on työläämpi prosessi. Micro entity saa useimmista maksuista 75 %:n alennuksen. Alennuksen saaminen edellyttää mm. sitä, että keksijä on nimetty keksijäksi enintään neljässä aiemmassa UShakemuksessa ja etteivät hakijan/keksijän bruttotulot ole edellisenä kalenterivuonna olleet enempää kuin USAn keskibruttotulo kolminkertaisena. Lisäk - si statuksen saaminen edellyttää asianmukaisesti allekirjoitettua kirjallista todistusta, jonka virasto hyväksyy. Hakijan statuksen voi muuttaa virastossa molempiin suuntiin (smallista largeksi ja päinvastoin) milloin tahansa käsittelyn aikana. Liikaa maksetusta summasta voi anoa palautusta määräaikana. Virastolle on heti ilmoitettava, kun status muuttuu, ja tarvittaessa maksettava small ja large entity -maksujen erotus takautuvasti. Status saattaa huomaamatta muuttua mm. lisensioinnin yhteydessä, ja samalla patentti käytännössä muuttuu arvottomaksi, ellei status ole oikein. Kanadan small entity Virasto myöntää 50 %:n alennuksen yliopistoille ja alle 50 työntekijän yrityksille. Hakemispäivänä ilmoitettu status pätee koko käsittelyn ajan. Jos statuksen muuttumisesta ilmoittaa patenttilaissa määritellyn määräajan jälkeen, patentti raukeaa automaattisesti. Kanadan virastomaksut ovat hyvin alhaiset suhteessa riskiin. Emme suosittele alennusten hyödyntämistä, vaan ilmoitamme virastolle kaikkien hakijoiden olevan large entity. Norja Norja on ainoa Pohjoismaa, jonka patenttivirasto myöntää alennusta patentin hakemis- ja tutkimusmaksusta. Alennus myönnetään yksityishenkilöille ja alle 20 vakinaisen työntekijän yrityksille, jotka eivät ole osa suurempaa yritystä. Alennus on noin 400 euroa. Käytännössä norjalaista patenttisuojaa haetaan useimmiten EPO-reittiä, jolloin alennusta ei saada. Muu maailma Useat muutkin virastot soveltavat alennettuja maksuja, kukin omilla säännöillään. Monissa maissa kuten Ukrainassa, Meksikossa ja Filippiineillä viranomaismaksut ovat niin alhaisia, ettei kannata ottaa riskiä patenttioikeuden menetyksestä anomalla small entity -statusta. Osaava assistenttikaartimme tarkistaa hakijan statuksen eri käsittelyvaiheissa. Viime kädessä vastuu oikean statuksen ilmoittamisesta patenttivirastolle on aina patentin hakijan/haltijan vastuulla emme esimerkiksi välttämättä tiedä lisensiointisopimuksista. 2 KOLSTER Info

3 Pääkirjoitus Saammeko kartoittaa IPR-kuntosi? Yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyy erilaisia riskejä. Startup-yritys kamppailee erityyppisten ongelmien kanssa kuin kasvava teknologiayritys solmiessaan kansainvälisiä yhteistyö- tai markkinointisopimuksia tai kypsä perinteikäs yritys hakiessaan uusia toiminta-alueita tai markkinoita. Yritykset pyrkivät hallitsemaan riskejä teettämällä esimerkiksi tarkkoja markkinaselvityksiä tai arvioimalla käyttäjien mieltymyksiä ja omien tuotteiden kilpailuetuja verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin. Aina ei kuitenkaan riitä, että yrityksellä on teknisesti ylivertaiset tuotteet, tehokas tuotantoteknologia, taitavat markkinoijat ja tehokkaat myyjät. Liiketoimintaa on pystyttävä harjoittamaan ilman häiriöitä kuten oikeusprosesseja, epärehellistä kilpailua tai kopiointia. Tämän kaltaista varmuutta rakennetaan IPR-salkun avulla. IPR on ennen kaikkea työkalu riskien hallintaan. Rekisteröidyt oikeudet pienentävät riskiä kohdata suoria kopioita valmistava jäljittelijä, joka kerää syviin taskuihinsa hyödyn investoinneistasi ja pitkäaikaisesta kehitystyöstäsi. IPR pienentää riskiä saada syyte toisen oikeuksien loukkauksesta ja ajautumisesta pitkiin ja kalliisiin oikeusprosesseihin epävarmoin tuloksin. Suojaus pienentää sitäkin riskiä, että joutuisit maksamaan ylimääräisiä lisenssimaksuja, jotka syövät tuotteidesi pyydystämiä voittoja. Kolster auttaa riskinhallinnassa yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tarjoamme IPR-auditointia, joka auttaa arvioimaan yrityksesi IPR-tilanteen ja tunnistamaan riskit. Olemme myös käytettävissä vuokra-asiantuntijoina erikoisosaamista ja kokemusta vaativissa tilanteissa silloin, kun yrityksellä ei ole omaa IPR-asiantuntijaa. Arvioimme myös kilpailijoidesi IPR:n, jotta tunnistat rajat sille, mitä kilpailijasi voivat vaatia. Saammeko kartoittaa IPR-kuntosi? Palvelumme auttavat sinua rakentamaan ylivertaista liiketoimintaa. Solveig Nylund Johtaja, myynti & asiakkuudet» No Julkaisija Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu Helsinki Päätoimittaja Anne Suutala Toimitusneuvosto Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Jyrki Nikula Antti Peltonen Tuula Pulkka Terhi Salmi Marianna Sorsa Suunnittelu ja taitto Isobar Finland, Marko Virta Kansikuva istockphoto Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh Sähköposti KOLSTER Info 3

4 RAHOITTAJAN NÄKÖKULMA Teksti ANNE SUUTALA INVENI CAPITAL OY: Sijoitusta ei synny ilman IPR:ää Tiede ja tutkimus ovat Suomessa maailman luokkaa, mutta pääoma sijoituksia on vielä varsin vähän. Sijoittajan houkutteleminen yritykseen edellyttää näyttöä kilpailuedusta, jonka todentamisessa IPR:llä on merkittävä rooli. Aki Prihti pääomasijoitusyhtiö In veni Capital Oy:stä vahvistaa, että rahoituspäätöksiä ei voi syntyä ilman keskusteluja IPR:stä. Rahoittajalle on ehdoton edellytys, että tuotteilla on IPR-suoja. Ellei näin ole, liiketoiminnalta putoaa pohja globaaleilla markkinoilla. Inveni Capital sijoittaa varhaisen ja kasvuvaiheen life science -yhtiöihin, joilla Aki Prihti on testattu tuoteidea, hyvät markkinanäkymät ja mahdollisuus kansainväliseen menestykseen. Se hallinnoi tällä hetkellä kuutta life science -alueen sijoitusrahastoa. Prihtin mukaan yhtiö perustettiin, koska Suomessa on paljon mielenkiintoisia tutkimusaihioita erityisesti lääkekehityksessä ja lääketieteellisessä teknologiassa. Perustajat halusivat olla mukana lupaavien tuoteaihioiden edelleen kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Yleisesti ottaen rahoittajat suosi- vat sijoituksia yrityksiin, joilla on jo valmiiksi kaupallistamiskelpoisia tuotteita ja liiketaloudellinen riski sitä kautta pienempi. Kaavasta poiketen Inveni Capital on halunnut lähteä mukaan valitsemiinsa yhtiöihin jo tuotekehitysprojektien rahoittajana varhaisessa vaiheessa. Olemme liidisijoittaja, joka haluaa olla yhtiöissä operatiivisesti mukana toiminnan alusta lähtien rakentamassa arvoa, Prihti kertoo. Arvoa syntyy patenteista ja tutkimustiedosta Prihtin mukaan life science -alueella myös pienillä yhtiöillä on erinomaiset mahdollisuudet menestyä. Markkinat ovat kansainväliset ja liiketoiminta perustuu patentein suojattuihin tuotteisiin. Patentti varmistaa sen, että isot yritykset eivät pysty musertamaan pientä omalla voimallaan. Patentti ei kuitenkaan yksin riitä globaalissa kilpailussa. Pienten yhtiöi- den tuotteiden täytyy erottautua jollain olennaisella tavalla kilpailijoista, pienet parannukset tai me too -tuotteet eivät riitä. Prihtin mukaan erityisesti lääketeollisuudessa myös viranomaisten myöntämällä tietosuojalla on merkittävä rooli. Esimerkiksi biologisille lääkkeille myönnettävä kymmenen vuoden tietosuoja antaa usein lähes yhtä pitkän suojan geneerisiä kilpailijoita vastaan kuin itse patentitkin. Isolle lääkeyhtiölle jatkojalostukseen kaupallistetut tuoteaihiot voi saada tuottamaan yritykselle kassavirtaa jo varhaisessa vaiheessa. Silloin on myös paremmat mahdollisuudet kehittää itse pitemmälle kaikkein lupaavimpia aihioita, herätellä kansainvälistä kiinnostusta sekä rakentaa patenttisalkkua ja arvoa. Tavoite on saada kehitettyä tuotteita tiettyyn pisteeseen, ja sitten sopivassa 4 KOLSTER Info

5 vaiheessa lisensoida tai myydä partnerille, jolla on jo valmiina kansainvälinen myyntiverkosto. Laajamittainen oma kaupallistaminen ei life science -alueella ole pienille yhtiöille yleensä realistista tai liiketaloudellisesti järkevääkään, Prihti toteaa. Patenttiasiantuntijat mukana arvioinneissa Prihti kertoo, että ennen kuin sijoituspäätös syntyy, tarvitaan apuna patenttiasiantuntijan kokemusta. Ensimmäisessä vaiheessa rahoittaja haluaa saada arvion patenttisalkusta ja selvittää, miten pitkä tai kattava patenttisuoja keksinnöllä on, ja onko patentin antama suoja riittävä eli suojaa juuri ne piirteet, joilla on mahdollisuus kasvattaa yrityksen taloudellista arvoa. Jos kyseessä on startup-yritys, joka ei ole vielä ehtinyt jättää ensimmäistäkään patenttihakemusta, arvioidaan mitä mahdollisuuksia keksinnöllä on, ja onko todennäköistä ylipäänsä saada patenttisuoja. Jos tilanne on lupaava, rahoittaja vauhdittaa patenttihakemusten jättämistä. Patenttiekspertin rooli korostuu siinä, uskommeko me, että patentin kautta on saatavissa riittävä suoja, Prihti toteaa. Rahoittaja haluaa tarkastella keksintöä myös toimintavapauden näkökulmasta. Silloin patenttiasiantuntija tekee rahoittajalle tyypillisesti freedom to operate -selvityksen. On tärkeää tietää, voiko keksinnön tuoda markkinoille suunnitellusti, vai liittyykö kaupallistamiseen kilpailijoiden taholta merkittäviä riskejä tai esteitä. Arvioimme saatavia kilpailuetuja, tuleeko kilpailijan patentti liian lähelle tai ovatko patentit jopa päällekkäisiä. IPR-asiantuntijan rooli korostuu erityisesti, jos omia ja kilpailijoiden patentteja ei ole vielä myönnetty ja lopullisten suojapiirien uskotaan käsittelyn aikana olennaisesti muuttuvan. Viimeisessä vaiheessa ennen lopullista sijoituspäätöstä tehdään tarkempi due diligence -selvitys ja tarkistetaan myös kaikki hallinnolliset asiat. Näin rahoittaja varmistaa, että IPR-salkkuun ei liity mitään harmaata aluetta, vaan esimerkiksi kaikki siirtokirjat ja lisenssisopimukset ovat sijoittajan näkökulmasta kunnossa. Olemme käyttäneet patenttien analysoinnissa ja erilaisissa selvityksissä apuna Kolsteria, jolla on vahva kokemus bioalalla, Prihti sanoo. Kaupallisesta potentiaalista kaikki irti Rahoittajalle oletusarvo on aina se, että rahoitettavalla yrityksellä on paras tuote ja siihen liittyvä patenttisalkku niin sanotusti kunnossa. Merkittävän keksinnön ympäriltä löytyy kuitenkin lähes aina kilpailijoita ja patenttiruuhkaa. Jos kilpailijoita ei löydy, keksintö ei todennäköisesti ole edes kiinnostava. Jos alueella on ruuhkaa, on entistä tärkeämpää ymmärtää, mikä on oma alue ja vahvuus. Myös sen merkitys korostuu, mitä patenttimaisemassa tapahtuu sijoituksen aikana. Tarvitaan IPR-asiantuntija, joka osaa löytää kaupallisen potentiaalin myös suojauksessa. Prihti muistuttaa, että kapeallakin patentilla peruspatentin päälle voi olla iso kaupallinen merkitys. Kyse voi olla uudenlaisesta lääkeannostelusta tai teknisestä detaljista, joka patentoimalla saadaan jatkettua oleellisesti peruskeksinnön suoja-aikaa tai kerättyä tuloja lisensoinnin kautta niistä lisäpatenteista, joita ei haluta itse hyödyntää. Prihtin mukaan pienet yritykset ovat heikkoja juuri tässä. Peruspatentti on kunnossa, mutta kapea-alaisemmat peruspatenttia tukevat ja suoja-aikaa pidentävät patentit jäävät hakematta, koska monesti asiaan ei yksinkertaisesti kiinnitetä huomiota. Sama pätee myös patentteihin, jotka eivät liity suoraan oman liiketoiminnan suunnitelmiin. Isot yritykset osaavat tämän hyvin ja ottavat kaiken potentiaalin irti myös peruskeksinnön ja päämarkkinoiden ulkopuolelta ja keräävät voitot. Prihti näkee IPR:n erityisosaamista vaativana alueena, joka on verrattavissa hyvään talousjohtamiseen. Pienissä yrityksissä näiden toimintojen hoitaminen optimaalisella tavalla ja ennakoivasti olisi tärkeää, mutta omat resurssit ja osaaminen eivät useinkaan riitä. Näen Kolsterille paljon liiketoimintapotentiaalia IPR in-house -tyyppisessä asiantuntijavuokrauksessa startup- ja pk-yrityksille. Yrityksen liiketoiminnassa kiinni olevan patenttiasiantuntijan mielipiteillä olisi kovasti merkitystä yritystä kehitettäessä life scienceja muilla aloilla, joilla yhtiöiden arvo perustuu merkittävässä määrin immateriaalioikeuksiin. KOLSTER Info 5

6 TAVARAMERKIT Teksti JOOSE KILPIMAA Onko tavaramerkkisi erottamiskykyinen ja vahva? Kun uusi tuote tai palvelukonsepti on valmis tarjottavaksi markkinoille, nousee esiin kysymys keinoista viestiä asiasta kuluttajille tavalla, joka erottaa tuotteesi muiden kilpailijoiden tuotteista sekä luo mielikuvan tuotteen tai palvelukonseptin ominaisuuksista. Paras ja tehokkain keino antaa tällainen viesti on luoda tuotteelle tai palvelulle tavaramerkki ja varmistaa yksinoikeus siihen rekisteröimällä se. Tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksenä on, että rekisteröitäväksi haettu merkki eroaa riittävästi aikaisemmin rekisteröidyistä muiden haltijoiden tavaramerkeistä. Merkin on myös erottava riittävästi niistä tavaroista ja palveluista, joille se halutaan rekisteröidä. Tätä jälkimmäistä rekisteröinnin edellytystä kutsutaan tavaramerkkioikeudessa merkin erottamiskyvyksi. Tavaramerkin erottamiskykyvaatimus on muotoiltu Suomen Tavaramerkkilain 2 luvun 13 :ssä: tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Yksinkertaistaen muotoilu tarkoittaa, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ei saa kuvailla niitä tavaroita ja palveluita, joille rekisteröinnin tuottamaa yksinoikeutta haetaan. Tavaramerkkilaissa on luetteloitu merkin erottamiskyvyn poistavia ominaisuuksia, mutta luettelo ei ole tyhjentävä vaan antaa ainoastaan ohjeistusta siihen, minkälaisia tavaramerkkejä voidaan pitää erottamiskyvyttöminä. On myös hyvä muistaa, että erottamiskykyvaatimus ei koske ainoastaan sanatavaramerkkejä, vaan yhtä lailla kuviomerkki tai slogan voi olla erottamiskyvytön. Erottamiskyky vastaan kuvailevuus Erottamiskykyvaatimus on käytössä kaikkialla maailmassa, missä on olemassa tavaramerkkien rekisteröintimenettely. Tausta-ajatuksena erottamiskykyvaatimukselle on, että yhdellekään yksittäiselle taholle ei voida myöntää yksinoikeutta tavaramerkkiin, joka suoraan kuvailee tarkoittamiaan tavaroita ja palveluita. Tässä yhteydessä puhutaan usein niin sanotusta yleisestä vapaanapidon tarpeesta. Tilanteessa, jossa uutta tuotetta tai palvelua ollaan lanseeraamassa kuluttajille, syntyy helposti houkutus käyttää tavaroiden tai palveluiden tunnuksena merkkiä, joka antaa kuluttajille suoraan ja välittömästi kuvailevaa informaatiota. Koska kuvailevuus on esteenä tavaramerkin rekisteröinnille, voidaan uusia tavaramerkkejä luotaessa pyrkiä luomaan kuluttajissa suggestio eli viitteellinen mielikuva tuotteen tai palvelun lajista, laadusta tai ominaisuuksista. Suggestiivinen tavaramerkki ei siis kuvaile tarkoittamiaan tavaroita ja palveluita ja on täten rekisteröitävissä. Klassikkoesimerkki suomalaisesta suggestiivisesta tavaramerkistä on HELLÄ MIETONEN, joka on rekisteröity mm. kosmeettisille tuotteille. Erottamiskyvyn arviointi tulkinnanvaraista Käytännössä ero erottamiskykyisten ja erottamiskyvyttömien tavaramerkkien välillä on häilyvä, ja erottamiskykyä koskevat viraston ja tuomioistuinten antamat päätökset ovat korostuneen yksittäistapauksellisia. Tavaramerkkioi- 6 KOLSTER Info

7 keudelliselle erottamiskyvylle ei ole tarkkaa määritelmää. Merkin erottamiskykyä tarkasteltaessa ei siis kiinnitetä huomiota muihin tavaramerkkeihin, vaan huomioon otetaan useita seikkoja, jotka liittyvät tarkasteltavana olevaan yksittäistapaukseen. Huomionarvoista on esi mer kiksi alan termistö. Tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa otetaan huomioon myös rekisteröinnin luoman yksinoikeuden ja yksinoikeudesta kilpailijoille mahdollisesti aiheutuvan haitan välinen suhde. Vahvat ja heikot tavaramerkit Tavaramerkkioikeudellinen erottamiskyky on tyypillisesti jaettu kolmeen asteeseen. Ensimmäisen asteen muodostavat erityisen vahvasti erottamiskykyiset merkit. Tällaisia ovat hyvin omaperäiset ja keksityt merkit, jotka eivät omaa yleiskieleen perustuvaa merkitystä. Toisen asteen muodostavat heikosti erottamiskykyiset tavaramerkit. Heikosti erottamiskykyiset merkit ovat yleensä hyvin lähellä yleiskielisiä ilmauksia ja geneerisiä muotoja, mutta kuitenkin siten, että ne ovat rekisteröitävissä. Heikosti erottamiskykyisten tavaramerkkien suoja kohdistuu lähinnä identtisiä tai hyvin samankaltaisia merkkejä vastaan. Viimeisen asteen muodostavat suggestiiviset merkit, jotka voivat tilanteesta riippuen olla hyvinkin erottamiskyisiä tai toisaalta erittäin heikosti erottamiskykyisiä. Rekisteriviranomainen harkitsee tavaramerkkien erottamiskykyä hakemusvaiheessa. Tuomioistuimessa erottamiskykyharkinta liittyy yleensä tilanteisiin, joissa on kyse kahden tavaramerkin välisestä konfliktista. Konfliktitilanteessa esiin nousee usein kysymys siitä, onko tavaramerkki, johon loukkauskanne liittyy, ollut alun perinkään erottamiskykyinen, eli olisiko sitä pitänyt hyväksyä rekisteriin laisinkaan. Tuomioistuin voi ratkaisussaan päätyä myös toiseen lopputulokseen kuin rekisteröinnin edellytykset tutkinut virasto ja todeta, että rekisteröintipäätöksestä huolimatta merkki on vailla erottamiskykyä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joille se on rekisteröity. Markkinaoikeuden linja käytännönläheinen Suomalainen käytäntö tavaramerkkioikeudellisen erottamiskyvyn arvioinnissa muuttui merkittävästi viime vuonna. Laajemman tuomio istuinuudistuksen osana Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta lakkautettiin, ja myös tavaramerkkihakemuksia koskevat valitusasiat siirrettiin markkinaoikeuden käsiteltäviksi. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että kun aiemmin virasto on pitäytynyt tarkasti ainoastaan haetun merkin ja sen kattaman tavara- ja palveluluettelon väliseen suhteeseen, on markkinaoikeus toimivaltansa puitteissa kyennyt ottamaan joustavammin huomioon käytännön seikkoja. Markkinaoikeuden omaksuma linja onkin mielestämme johtanut kehitykseen, joka tavaramerkin haltijoiden näkökulmasta hyödyttää ja edistää liiketoimintaa. KOLSTER Info 7

8 A6V0 UUTISIA Lisää uutisaiheita sivustollamme > Asiakkaamme hakevat aktiivisesti EU-tavaramerkkejä EU-tavaramerkki kasvattaa tasaisesti suosiotaan kustannustehokkaana ratkaisuna hakea Euroopan unionin laajuista suojaa. Kolsterin asiakkaat olivat vuonna 2013 erittäin aktiivisia EU-järjestelmän hyödyntäjiä. Kolster jätti suomalaisista IPR-alan yrityksistä lukumääräisesti eniten yhteisön tavaramerkkihakemuksia. Tavaramerkeille vaaditaan tarkat luokitukset Tammikuun 2014 alusta on suomalaisissa tavaramerkkihakemuksissa yksilöitävä entistä täsmällisemmin ne tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan. Osa perinteisistä luokkaotsikoista katsotaan jatkossa liian epätäsmällisiksi. PRH:n sivuilla on julkaistu luettelo nimikkeistä, joita ei voida enää hyväksyä. EU-tavaramerkkejä rekisteröivä virasto OHIM muutti omaa luokituskäytäntöään tiukemmaksi jo vuoden 2012 aikana. Merkittäviä muutoksia Kiinan tavaramerkkilakiin Kiinassa astuu voimaan uusi tavaramerkkilaki Lain myötä manner-kiinassa on mahdollista rekisteröidä ääniä tavaramerkkeinä, ja uusiin hakemuksiin voidaan sisällyttää useita tavara- ja palveluluokkia. Lakiperusteiset korvaukset tavaramerkin loukkauksissa nousevat kuusinkertaisiksi vanhaan lakiin verrattuna. Tavaramerkkiviraston on myös lain mukaan käsiteltävä hakemukset 9 kk:n kuluessa hakemuspäivästä. Muutos tulee toivottavasti lyhentämään oleellisesti tällä hetkellä kaksikin vuotta kestäviä hakemuskäsittelyjä. Lisätiedot: Patenttivirastot tiivistävät yhteistyötä Patenttivirastot ympäri maailmaa tiivistävät entisestään yhteistyötä Global Patent Prosecution Highway (GPPH) -pilottiprojektilla, joka käynnistyi Tavoitteena on hyödyntää eri virastoissa jo aiemmin tehtyä tutkimustyötä ja nopeuttaa patentinhakuprosessia. Pilottiin on liittynyt jo 17 patenttivirastoa. Patrafee AB siirtyi CPA Globalin omistukseen CPA Global, maailman johtava vuosimaksuliiketoiminnan ja IPR-ohjelmistojen asiantuntija, on ostanut Patrafee AB:n koko osakekannan. Kauppa ei vaikuta Kolsterin tai asiakkaidemme yhteistyöhön Patrafeen kanssa. Patrafeen toiminta jatkuu entisellä nimellä ja entisillä työntekijöillä, ja se tarjoaa jatkossakin suomenkielistä palvelua. Uusia kolsterilaisia KTM Minna Virmajoki on nimitetty Chief Financial Officer -tehtävään DI Joonas Kilpivaara on nimitetty patenttikäsittelijäksi Oulun aluetoimistoomme. Hän vahvistaa palvelukykyämme erityisesti sähkötekniikan ja ohjelmistosovellusten alueilla. Helsingin patenttiorganisaatio uudistui EU:n tuoteväärennösasetus yksinkertaistaa tullipysäytyksiä Vuoden 2014 alusta tullin suorittamaa tuoteväärennösten pysäyttämis- ja hävittämismenettelyä on yksinkertaistettu. Tulli voi tuhota selkeät tuoteväärennökset automaattisesti oikeudenhaltijan kustannuksella edellyttäen, että tavaran vastaanottaja ei ole nimenomaisesti ilmoittanut vastustavansa hävittämistä, ja oikeudenhaltija on valtuuttanut tullin hävittämään tuoteväärennökset. Lisätiedot: Ari Parta yksikönjohtaja, sähkötekniikka Tapio Äkräs patenttijohtaja Marjut Honkasalo yksikönjohtaja, ICT Stefan Holmström yksikön johtaja, kone tekniikka Tea Friman yksikön johtaja, biotekniikka ja kemia Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa Ajankohtaista/Kolster Info.

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tavaramerkkilain (7/1964) 57 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1715/1995, muutetaan 1 luvun otsikon suomenkielinen

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Laki. patenttilain muuttamisesta

Laki. patenttilain muuttamisesta Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain (550/1967) 65 a, sellaisena kuin se on laissa 1695/1995, muutetaan 3 ja 5, 2 luvun otsikko, 7 :n 1 momentti, 44 :n

Lisätiedot

Kysymys 1.1 (enintään 30 pistettä, vastauksen tulee mahtua sille varattuun vastaustilaan)

Kysymys 1.1 (enintään 30 pistettä, vastauksen tulee mahtua sille varattuun vastaustilaan) 1 (6) OSIO 1. (enintään 90 pistettä) Kysymys 1.1 (enintään 30 pistettä, vastauksen tulee mahtua sille varattuun vastaustilaan) Kolibri Sports Oy on vuonna 2014 perustettu urheilu- ja vapaa-ajanvälineiden

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin määritelmä Standardi ISO 10668, Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Brändin määritelmä standardin mukaan: Markkinointiin

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä

Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä 10.2.2016 Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä Nauha- ja merkkiohjesäännössä määritellään Conduksen nauhojen ja merkkien myöntämisperusteet. Linjauksen

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 Asia Hakijat valokuvakehysten tekijänoikeussuoja A Oy Annettu 2.2.2016 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistettu suorakaiteen muotoinen, koristeaiheeton valokuvakehys

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) VALITUSLAUTAKUNNAT Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 Asiassa R 691/2010-1 Lapin Liha Oy Ahjotie 9 FI-96320 Rovaniemi

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * TUOMIO 31.1.2001 ASIA T-331/99 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * Asiassa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, aiemmin Stora

Lisätiedot

Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien

Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien FI FI Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien vaikutus) 1. Eroaako yhteinen käytäntö aikaisemmasta

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! www.tekes.fi RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Avustushakemuksen täyttäminen Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös Kirjaudu

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 Asia Hakijat lasilintujen tekijänoikeussuoja T, F Ab Annettu 19.8.2015 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistetut lasilinnut ilmensivät tekijänsä luovia valintoja muun

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot