Sijoitusta ei synny ilman IPR:ää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitusta ei synny ilman IPR:ää"

Transkriptio

1 2013 No TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Inveni Capital Oy: Sijoitusta ei synny ilman IPR:ää Patentteja alennuksella? Onko tavaramerkkisi erottamiskykyinen ja vahva?

2 PATENTIT Teksti TUULA PULKKA Katsaus small entity -käytäntöihin: Patentteja alennuksella? Tuula Pulkka toimii Kolsterin Patent Filing -osaston vetäjänä. Osastolla on vahva osaaminen eri maiden patenttivirastojen käytännöistä. Patentointi on kallista lystiä. Yksityishenkilöiden, pienyritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen patentointia helpotetaan patenttivirastojen alennetuilla small entity tai micro entity -maksuilla. Mahdollisuutta kannattaa hyödyntää harkitusti: alennuksiin liittyy myös isoja riskejä. Pahin uhka on patenttioikeuden menetys, jos virastoon maksetaan alennetut maksut väärin perustein. Euroopan patenttivirasto EPO EPOn alennettujen maksujen määräytymisperusteet muuttuvat Huhti kuusta lähtien EPO myöntää hakemus- ja patentoitavuustutkimusmaksusta 30 %:n alennuksen, jos hakijana on yksityishenkilö, yleishyödyllinen yhteisö (esim. yliopisto) tai pienyritys, jossa on alle 250 työntekijää. Lisäksi liikevaihdon pitää olla alle 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumman alle 43 miljoonaa euroa. Aiemmin alennuksen (20 %) sai myös esimerkiksi valituksista, ja sen saivat kaikki hakijat koosta riippumatta: riitti, että käytti omaa kansallista kieltään (muu kuin EPOn virallinen kieli englanti, saksa ja ranska) ja kotipaikka oli jossain EPOn jäsenmaista. Uusi käytäntö sulkee isot yritykset kokonaan alennuksen ulkopuolelle ja poistaa pieniltäkin alennuksen valitusmaksuista. USAn small entity ja micro entity Oikein käytettynä USAn viraston myöntä mät alennukset säästävät hakijalta tuhansia dollareita hakemusprosessin kuluessa. Small entity -status myönnetään hakijalle, joka on yksityishenkilö, alle 500 työntekijän yritys tai yleishyödyllinen yhteisö kuten yliopisto. Alennusta ei saa, jos yritys on osa isompaa yritystä, joka ei ole oikeutettu alennukseen, tai jos keksintö on lisensoitu tai myyty taholle, joka ei ole small entity. Small entitylle myönnettävä alennus on 50 % esim. hakemus- ja tutkimusmaksusta, vaatimuslisämaksuista, vastausajan pidennyksistä sekä myöntämis- ja vuosimaksuista. Alennuksen saamiseksi riittää, että virastolle ilmoitetaan hakijan olevan small entity. Micro entity -statuksen saaminen on työläämpi prosessi. Micro entity saa useimmista maksuista 75 %:n alennuksen. Alennuksen saaminen edellyttää mm. sitä, että keksijä on nimetty keksijäksi enintään neljässä aiemmassa UShakemuksessa ja etteivät hakijan/keksijän bruttotulot ole edellisenä kalenterivuonna olleet enempää kuin USAn keskibruttotulo kolminkertaisena. Lisäk - si statuksen saaminen edellyttää asianmukaisesti allekirjoitettua kirjallista todistusta, jonka virasto hyväksyy. Hakijan statuksen voi muuttaa virastossa molempiin suuntiin (smallista largeksi ja päinvastoin) milloin tahansa käsittelyn aikana. Liikaa maksetusta summasta voi anoa palautusta määräaikana. Virastolle on heti ilmoitettava, kun status muuttuu, ja tarvittaessa maksettava small ja large entity -maksujen erotus takautuvasti. Status saattaa huomaamatta muuttua mm. lisensioinnin yhteydessä, ja samalla patentti käytännössä muuttuu arvottomaksi, ellei status ole oikein. Kanadan small entity Virasto myöntää 50 %:n alennuksen yliopistoille ja alle 50 työntekijän yrityksille. Hakemispäivänä ilmoitettu status pätee koko käsittelyn ajan. Jos statuksen muuttumisesta ilmoittaa patenttilaissa määritellyn määräajan jälkeen, patentti raukeaa automaattisesti. Kanadan virastomaksut ovat hyvin alhaiset suhteessa riskiin. Emme suosittele alennusten hyödyntämistä, vaan ilmoitamme virastolle kaikkien hakijoiden olevan large entity. Norja Norja on ainoa Pohjoismaa, jonka patenttivirasto myöntää alennusta patentin hakemis- ja tutkimusmaksusta. Alennus myönnetään yksityishenkilöille ja alle 20 vakinaisen työntekijän yrityksille, jotka eivät ole osa suurempaa yritystä. Alennus on noin 400 euroa. Käytännössä norjalaista patenttisuojaa haetaan useimmiten EPO-reittiä, jolloin alennusta ei saada. Muu maailma Useat muutkin virastot soveltavat alennettuja maksuja, kukin omilla säännöillään. Monissa maissa kuten Ukrainassa, Meksikossa ja Filippiineillä viranomaismaksut ovat niin alhaisia, ettei kannata ottaa riskiä patenttioikeuden menetyksestä anomalla small entity -statusta. Osaava assistenttikaartimme tarkistaa hakijan statuksen eri käsittelyvaiheissa. Viime kädessä vastuu oikean statuksen ilmoittamisesta patenttivirastolle on aina patentin hakijan/haltijan vastuulla emme esimerkiksi välttämättä tiedä lisensiointisopimuksista. 2 KOLSTER Info

3 Pääkirjoitus Saammeko kartoittaa IPR-kuntosi? Yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyy erilaisia riskejä. Startup-yritys kamppailee erityyppisten ongelmien kanssa kuin kasvava teknologiayritys solmiessaan kansainvälisiä yhteistyö- tai markkinointisopimuksia tai kypsä perinteikäs yritys hakiessaan uusia toiminta-alueita tai markkinoita. Yritykset pyrkivät hallitsemaan riskejä teettämällä esimerkiksi tarkkoja markkinaselvityksiä tai arvioimalla käyttäjien mieltymyksiä ja omien tuotteiden kilpailuetuja verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin. Aina ei kuitenkaan riitä, että yrityksellä on teknisesti ylivertaiset tuotteet, tehokas tuotantoteknologia, taitavat markkinoijat ja tehokkaat myyjät. Liiketoimintaa on pystyttävä harjoittamaan ilman häiriöitä kuten oikeusprosesseja, epärehellistä kilpailua tai kopiointia. Tämän kaltaista varmuutta rakennetaan IPR-salkun avulla. IPR on ennen kaikkea työkalu riskien hallintaan. Rekisteröidyt oikeudet pienentävät riskiä kohdata suoria kopioita valmistava jäljittelijä, joka kerää syviin taskuihinsa hyödyn investoinneistasi ja pitkäaikaisesta kehitystyöstäsi. IPR pienentää riskiä saada syyte toisen oikeuksien loukkauksesta ja ajautumisesta pitkiin ja kalliisiin oikeusprosesseihin epävarmoin tuloksin. Suojaus pienentää sitäkin riskiä, että joutuisit maksamaan ylimääräisiä lisenssimaksuja, jotka syövät tuotteidesi pyydystämiä voittoja. Kolster auttaa riskinhallinnassa yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tarjoamme IPR-auditointia, joka auttaa arvioimaan yrityksesi IPR-tilanteen ja tunnistamaan riskit. Olemme myös käytettävissä vuokra-asiantuntijoina erikoisosaamista ja kokemusta vaativissa tilanteissa silloin, kun yrityksellä ei ole omaa IPR-asiantuntijaa. Arvioimme myös kilpailijoidesi IPR:n, jotta tunnistat rajat sille, mitä kilpailijasi voivat vaatia. Saammeko kartoittaa IPR-kuntosi? Palvelumme auttavat sinua rakentamaan ylivertaista liiketoimintaa. Solveig Nylund Johtaja, myynti & asiakkuudet» No Julkaisija Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu Helsinki Päätoimittaja Anne Suutala Toimitusneuvosto Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Jyrki Nikula Antti Peltonen Tuula Pulkka Terhi Salmi Marianna Sorsa Suunnittelu ja taitto Isobar Finland, Marko Virta Kansikuva istockphoto Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh Sähköposti KOLSTER Info 3

4 RAHOITTAJAN NÄKÖKULMA Teksti ANNE SUUTALA INVENI CAPITAL OY: Sijoitusta ei synny ilman IPR:ää Tiede ja tutkimus ovat Suomessa maailman luokkaa, mutta pääoma sijoituksia on vielä varsin vähän. Sijoittajan houkutteleminen yritykseen edellyttää näyttöä kilpailuedusta, jonka todentamisessa IPR:llä on merkittävä rooli. Aki Prihti pääomasijoitusyhtiö In veni Capital Oy:stä vahvistaa, että rahoituspäätöksiä ei voi syntyä ilman keskusteluja IPR:stä. Rahoittajalle on ehdoton edellytys, että tuotteilla on IPR-suoja. Ellei näin ole, liiketoiminnalta putoaa pohja globaaleilla markkinoilla. Inveni Capital sijoittaa varhaisen ja kasvuvaiheen life science -yhtiöihin, joilla Aki Prihti on testattu tuoteidea, hyvät markkinanäkymät ja mahdollisuus kansainväliseen menestykseen. Se hallinnoi tällä hetkellä kuutta life science -alueen sijoitusrahastoa. Prihtin mukaan yhtiö perustettiin, koska Suomessa on paljon mielenkiintoisia tutkimusaihioita erityisesti lääkekehityksessä ja lääketieteellisessä teknologiassa. Perustajat halusivat olla mukana lupaavien tuoteaihioiden edelleen kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Yleisesti ottaen rahoittajat suosi- vat sijoituksia yrityksiin, joilla on jo valmiiksi kaupallistamiskelpoisia tuotteita ja liiketaloudellinen riski sitä kautta pienempi. Kaavasta poiketen Inveni Capital on halunnut lähteä mukaan valitsemiinsa yhtiöihin jo tuotekehitysprojektien rahoittajana varhaisessa vaiheessa. Olemme liidisijoittaja, joka haluaa olla yhtiöissä operatiivisesti mukana toiminnan alusta lähtien rakentamassa arvoa, Prihti kertoo. Arvoa syntyy patenteista ja tutkimustiedosta Prihtin mukaan life science -alueella myös pienillä yhtiöillä on erinomaiset mahdollisuudet menestyä. Markkinat ovat kansainväliset ja liiketoiminta perustuu patentein suojattuihin tuotteisiin. Patentti varmistaa sen, että isot yritykset eivät pysty musertamaan pientä omalla voimallaan. Patentti ei kuitenkaan yksin riitä globaalissa kilpailussa. Pienten yhtiöi- den tuotteiden täytyy erottautua jollain olennaisella tavalla kilpailijoista, pienet parannukset tai me too -tuotteet eivät riitä. Prihtin mukaan erityisesti lääketeollisuudessa myös viranomaisten myöntämällä tietosuojalla on merkittävä rooli. Esimerkiksi biologisille lääkkeille myönnettävä kymmenen vuoden tietosuoja antaa usein lähes yhtä pitkän suojan geneerisiä kilpailijoita vastaan kuin itse patentitkin. Isolle lääkeyhtiölle jatkojalostukseen kaupallistetut tuoteaihiot voi saada tuottamaan yritykselle kassavirtaa jo varhaisessa vaiheessa. Silloin on myös paremmat mahdollisuudet kehittää itse pitemmälle kaikkein lupaavimpia aihioita, herätellä kansainvälistä kiinnostusta sekä rakentaa patenttisalkkua ja arvoa. Tavoite on saada kehitettyä tuotteita tiettyyn pisteeseen, ja sitten sopivassa 4 KOLSTER Info

5 vaiheessa lisensoida tai myydä partnerille, jolla on jo valmiina kansainvälinen myyntiverkosto. Laajamittainen oma kaupallistaminen ei life science -alueella ole pienille yhtiöille yleensä realistista tai liiketaloudellisesti järkevääkään, Prihti toteaa. Patenttiasiantuntijat mukana arvioinneissa Prihti kertoo, että ennen kuin sijoituspäätös syntyy, tarvitaan apuna patenttiasiantuntijan kokemusta. Ensimmäisessä vaiheessa rahoittaja haluaa saada arvion patenttisalkusta ja selvittää, miten pitkä tai kattava patenttisuoja keksinnöllä on, ja onko patentin antama suoja riittävä eli suojaa juuri ne piirteet, joilla on mahdollisuus kasvattaa yrityksen taloudellista arvoa. Jos kyseessä on startup-yritys, joka ei ole vielä ehtinyt jättää ensimmäistäkään patenttihakemusta, arvioidaan mitä mahdollisuuksia keksinnöllä on, ja onko todennäköistä ylipäänsä saada patenttisuoja. Jos tilanne on lupaava, rahoittaja vauhdittaa patenttihakemusten jättämistä. Patenttiekspertin rooli korostuu siinä, uskommeko me, että patentin kautta on saatavissa riittävä suoja, Prihti toteaa. Rahoittaja haluaa tarkastella keksintöä myös toimintavapauden näkökulmasta. Silloin patenttiasiantuntija tekee rahoittajalle tyypillisesti freedom to operate -selvityksen. On tärkeää tietää, voiko keksinnön tuoda markkinoille suunnitellusti, vai liittyykö kaupallistamiseen kilpailijoiden taholta merkittäviä riskejä tai esteitä. Arvioimme saatavia kilpailuetuja, tuleeko kilpailijan patentti liian lähelle tai ovatko patentit jopa päällekkäisiä. IPR-asiantuntijan rooli korostuu erityisesti, jos omia ja kilpailijoiden patentteja ei ole vielä myönnetty ja lopullisten suojapiirien uskotaan käsittelyn aikana olennaisesti muuttuvan. Viimeisessä vaiheessa ennen lopullista sijoituspäätöstä tehdään tarkempi due diligence -selvitys ja tarkistetaan myös kaikki hallinnolliset asiat. Näin rahoittaja varmistaa, että IPR-salkkuun ei liity mitään harmaata aluetta, vaan esimerkiksi kaikki siirtokirjat ja lisenssisopimukset ovat sijoittajan näkökulmasta kunnossa. Olemme käyttäneet patenttien analysoinnissa ja erilaisissa selvityksissä apuna Kolsteria, jolla on vahva kokemus bioalalla, Prihti sanoo. Kaupallisesta potentiaalista kaikki irti Rahoittajalle oletusarvo on aina se, että rahoitettavalla yrityksellä on paras tuote ja siihen liittyvä patenttisalkku niin sanotusti kunnossa. Merkittävän keksinnön ympäriltä löytyy kuitenkin lähes aina kilpailijoita ja patenttiruuhkaa. Jos kilpailijoita ei löydy, keksintö ei todennäköisesti ole edes kiinnostava. Jos alueella on ruuhkaa, on entistä tärkeämpää ymmärtää, mikä on oma alue ja vahvuus. Myös sen merkitys korostuu, mitä patenttimaisemassa tapahtuu sijoituksen aikana. Tarvitaan IPR-asiantuntija, joka osaa löytää kaupallisen potentiaalin myös suojauksessa. Prihti muistuttaa, että kapeallakin patentilla peruspatentin päälle voi olla iso kaupallinen merkitys. Kyse voi olla uudenlaisesta lääkeannostelusta tai teknisestä detaljista, joka patentoimalla saadaan jatkettua oleellisesti peruskeksinnön suoja-aikaa tai kerättyä tuloja lisensoinnin kautta niistä lisäpatenteista, joita ei haluta itse hyödyntää. Prihtin mukaan pienet yritykset ovat heikkoja juuri tässä. Peruspatentti on kunnossa, mutta kapea-alaisemmat peruspatenttia tukevat ja suoja-aikaa pidentävät patentit jäävät hakematta, koska monesti asiaan ei yksinkertaisesti kiinnitetä huomiota. Sama pätee myös patentteihin, jotka eivät liity suoraan oman liiketoiminnan suunnitelmiin. Isot yritykset osaavat tämän hyvin ja ottavat kaiken potentiaalin irti myös peruskeksinnön ja päämarkkinoiden ulkopuolelta ja keräävät voitot. Prihti näkee IPR:n erityisosaamista vaativana alueena, joka on verrattavissa hyvään talousjohtamiseen. Pienissä yrityksissä näiden toimintojen hoitaminen optimaalisella tavalla ja ennakoivasti olisi tärkeää, mutta omat resurssit ja osaaminen eivät useinkaan riitä. Näen Kolsterille paljon liiketoimintapotentiaalia IPR in-house -tyyppisessä asiantuntijavuokrauksessa startup- ja pk-yrityksille. Yrityksen liiketoiminnassa kiinni olevan patenttiasiantuntijan mielipiteillä olisi kovasti merkitystä yritystä kehitettäessä life scienceja muilla aloilla, joilla yhtiöiden arvo perustuu merkittävässä määrin immateriaalioikeuksiin. KOLSTER Info 5

6 TAVARAMERKIT Teksti JOOSE KILPIMAA Onko tavaramerkkisi erottamiskykyinen ja vahva? Kun uusi tuote tai palvelukonsepti on valmis tarjottavaksi markkinoille, nousee esiin kysymys keinoista viestiä asiasta kuluttajille tavalla, joka erottaa tuotteesi muiden kilpailijoiden tuotteista sekä luo mielikuvan tuotteen tai palvelukonseptin ominaisuuksista. Paras ja tehokkain keino antaa tällainen viesti on luoda tuotteelle tai palvelulle tavaramerkki ja varmistaa yksinoikeus siihen rekisteröimällä se. Tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksenä on, että rekisteröitäväksi haettu merkki eroaa riittävästi aikaisemmin rekisteröidyistä muiden haltijoiden tavaramerkeistä. Merkin on myös erottava riittävästi niistä tavaroista ja palveluista, joille se halutaan rekisteröidä. Tätä jälkimmäistä rekisteröinnin edellytystä kutsutaan tavaramerkkioikeudessa merkin erottamiskyvyksi. Tavaramerkin erottamiskykyvaatimus on muotoiltu Suomen Tavaramerkkilain 2 luvun 13 :ssä: tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Yksinkertaistaen muotoilu tarkoittaa, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ei saa kuvailla niitä tavaroita ja palveluita, joille rekisteröinnin tuottamaa yksinoikeutta haetaan. Tavaramerkkilaissa on luetteloitu merkin erottamiskyvyn poistavia ominaisuuksia, mutta luettelo ei ole tyhjentävä vaan antaa ainoastaan ohjeistusta siihen, minkälaisia tavaramerkkejä voidaan pitää erottamiskyvyttöminä. On myös hyvä muistaa, että erottamiskykyvaatimus ei koske ainoastaan sanatavaramerkkejä, vaan yhtä lailla kuviomerkki tai slogan voi olla erottamiskyvytön. Erottamiskyky vastaan kuvailevuus Erottamiskykyvaatimus on käytössä kaikkialla maailmassa, missä on olemassa tavaramerkkien rekisteröintimenettely. Tausta-ajatuksena erottamiskykyvaatimukselle on, että yhdellekään yksittäiselle taholle ei voida myöntää yksinoikeutta tavaramerkkiin, joka suoraan kuvailee tarkoittamiaan tavaroita ja palveluita. Tässä yhteydessä puhutaan usein niin sanotusta yleisestä vapaanapidon tarpeesta. Tilanteessa, jossa uutta tuotetta tai palvelua ollaan lanseeraamassa kuluttajille, syntyy helposti houkutus käyttää tavaroiden tai palveluiden tunnuksena merkkiä, joka antaa kuluttajille suoraan ja välittömästi kuvailevaa informaatiota. Koska kuvailevuus on esteenä tavaramerkin rekisteröinnille, voidaan uusia tavaramerkkejä luotaessa pyrkiä luomaan kuluttajissa suggestio eli viitteellinen mielikuva tuotteen tai palvelun lajista, laadusta tai ominaisuuksista. Suggestiivinen tavaramerkki ei siis kuvaile tarkoittamiaan tavaroita ja palveluita ja on täten rekisteröitävissä. Klassikkoesimerkki suomalaisesta suggestiivisesta tavaramerkistä on HELLÄ MIETONEN, joka on rekisteröity mm. kosmeettisille tuotteille. Erottamiskyvyn arviointi tulkinnanvaraista Käytännössä ero erottamiskykyisten ja erottamiskyvyttömien tavaramerkkien välillä on häilyvä, ja erottamiskykyä koskevat viraston ja tuomioistuinten antamat päätökset ovat korostuneen yksittäistapauksellisia. Tavaramerkkioi- 6 KOLSTER Info

7 keudelliselle erottamiskyvylle ei ole tarkkaa määritelmää. Merkin erottamiskykyä tarkasteltaessa ei siis kiinnitetä huomiota muihin tavaramerkkeihin, vaan huomioon otetaan useita seikkoja, jotka liittyvät tarkasteltavana olevaan yksittäistapaukseen. Huomionarvoista on esi mer kiksi alan termistö. Tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa otetaan huomioon myös rekisteröinnin luoman yksinoikeuden ja yksinoikeudesta kilpailijoille mahdollisesti aiheutuvan haitan välinen suhde. Vahvat ja heikot tavaramerkit Tavaramerkkioikeudellinen erottamiskyky on tyypillisesti jaettu kolmeen asteeseen. Ensimmäisen asteen muodostavat erityisen vahvasti erottamiskykyiset merkit. Tällaisia ovat hyvin omaperäiset ja keksityt merkit, jotka eivät omaa yleiskieleen perustuvaa merkitystä. Toisen asteen muodostavat heikosti erottamiskykyiset tavaramerkit. Heikosti erottamiskykyiset merkit ovat yleensä hyvin lähellä yleiskielisiä ilmauksia ja geneerisiä muotoja, mutta kuitenkin siten, että ne ovat rekisteröitävissä. Heikosti erottamiskykyisten tavaramerkkien suoja kohdistuu lähinnä identtisiä tai hyvin samankaltaisia merkkejä vastaan. Viimeisen asteen muodostavat suggestiiviset merkit, jotka voivat tilanteesta riippuen olla hyvinkin erottamiskyisiä tai toisaalta erittäin heikosti erottamiskykyisiä. Rekisteriviranomainen harkitsee tavaramerkkien erottamiskykyä hakemusvaiheessa. Tuomioistuimessa erottamiskykyharkinta liittyy yleensä tilanteisiin, joissa on kyse kahden tavaramerkin välisestä konfliktista. Konfliktitilanteessa esiin nousee usein kysymys siitä, onko tavaramerkki, johon loukkauskanne liittyy, ollut alun perinkään erottamiskykyinen, eli olisiko sitä pitänyt hyväksyä rekisteriin laisinkaan. Tuomioistuin voi ratkaisussaan päätyä myös toiseen lopputulokseen kuin rekisteröinnin edellytykset tutkinut virasto ja todeta, että rekisteröintipäätöksestä huolimatta merkki on vailla erottamiskykyä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joille se on rekisteröity. Markkinaoikeuden linja käytännönläheinen Suomalainen käytäntö tavaramerkkioikeudellisen erottamiskyvyn arvioinnissa muuttui merkittävästi viime vuonna. Laajemman tuomio istuinuudistuksen osana Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta lakkautettiin, ja myös tavaramerkkihakemuksia koskevat valitusasiat siirrettiin markkinaoikeuden käsiteltäviksi. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että kun aiemmin virasto on pitäytynyt tarkasti ainoastaan haetun merkin ja sen kattaman tavara- ja palveluluettelon väliseen suhteeseen, on markkinaoikeus toimivaltansa puitteissa kyennyt ottamaan joustavammin huomioon käytännön seikkoja. Markkinaoikeuden omaksuma linja onkin mielestämme johtanut kehitykseen, joka tavaramerkin haltijoiden näkökulmasta hyödyttää ja edistää liiketoimintaa. KOLSTER Info 7

8 A6V0 UUTISIA Lisää uutisaiheita sivustollamme > Asiakkaamme hakevat aktiivisesti EU-tavaramerkkejä EU-tavaramerkki kasvattaa tasaisesti suosiotaan kustannustehokkaana ratkaisuna hakea Euroopan unionin laajuista suojaa. Kolsterin asiakkaat olivat vuonna 2013 erittäin aktiivisia EU-järjestelmän hyödyntäjiä. Kolster jätti suomalaisista IPR-alan yrityksistä lukumääräisesti eniten yhteisön tavaramerkkihakemuksia. Tavaramerkeille vaaditaan tarkat luokitukset Tammikuun 2014 alusta on suomalaisissa tavaramerkkihakemuksissa yksilöitävä entistä täsmällisemmin ne tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan. Osa perinteisistä luokkaotsikoista katsotaan jatkossa liian epätäsmällisiksi. PRH:n sivuilla on julkaistu luettelo nimikkeistä, joita ei voida enää hyväksyä. EU-tavaramerkkejä rekisteröivä virasto OHIM muutti omaa luokituskäytäntöään tiukemmaksi jo vuoden 2012 aikana. Merkittäviä muutoksia Kiinan tavaramerkkilakiin Kiinassa astuu voimaan uusi tavaramerkkilaki Lain myötä manner-kiinassa on mahdollista rekisteröidä ääniä tavaramerkkeinä, ja uusiin hakemuksiin voidaan sisällyttää useita tavara- ja palveluluokkia. Lakiperusteiset korvaukset tavaramerkin loukkauksissa nousevat kuusinkertaisiksi vanhaan lakiin verrattuna. Tavaramerkkiviraston on myös lain mukaan käsiteltävä hakemukset 9 kk:n kuluessa hakemuspäivästä. Muutos tulee toivottavasti lyhentämään oleellisesti tällä hetkellä kaksikin vuotta kestäviä hakemuskäsittelyjä. Lisätiedot: Patenttivirastot tiivistävät yhteistyötä Patenttivirastot ympäri maailmaa tiivistävät entisestään yhteistyötä Global Patent Prosecution Highway (GPPH) -pilottiprojektilla, joka käynnistyi Tavoitteena on hyödyntää eri virastoissa jo aiemmin tehtyä tutkimustyötä ja nopeuttaa patentinhakuprosessia. Pilottiin on liittynyt jo 17 patenttivirastoa. Patrafee AB siirtyi CPA Globalin omistukseen CPA Global, maailman johtava vuosimaksuliiketoiminnan ja IPR-ohjelmistojen asiantuntija, on ostanut Patrafee AB:n koko osakekannan. Kauppa ei vaikuta Kolsterin tai asiakkaidemme yhteistyöhön Patrafeen kanssa. Patrafeen toiminta jatkuu entisellä nimellä ja entisillä työntekijöillä, ja se tarjoaa jatkossakin suomenkielistä palvelua. Uusia kolsterilaisia KTM Minna Virmajoki on nimitetty Chief Financial Officer -tehtävään DI Joonas Kilpivaara on nimitetty patenttikäsittelijäksi Oulun aluetoimistoomme. Hän vahvistaa palvelukykyämme erityisesti sähkötekniikan ja ohjelmistosovellusten alueilla. Helsingin patenttiorganisaatio uudistui EU:n tuoteväärennösasetus yksinkertaistaa tullipysäytyksiä Vuoden 2014 alusta tullin suorittamaa tuoteväärennösten pysäyttämis- ja hävittämismenettelyä on yksinkertaistettu. Tulli voi tuhota selkeät tuoteväärennökset automaattisesti oikeudenhaltijan kustannuksella edellyttäen, että tavaran vastaanottaja ei ole nimenomaisesti ilmoittanut vastustavansa hävittämistä, ja oikeudenhaltija on valtuuttanut tullin hävittämään tuoteväärennökset. Lisätiedot: Ari Parta yksikönjohtaja, sähkötekniikka Tapio Äkräs patenttijohtaja Marjut Honkasalo yksikönjohtaja, ICT Stefan Holmström yksikön johtaja, kone tekniikka Tea Friman yksikön johtaja, biotekniikka ja kemia Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa Ajankohtaista/Kolster Info.

konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa

konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa No 2 2011 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Tekijänoikeudet hyötykäyttöön teollisoikeuksien rinnalle Metso Automation, Fiskars ja Lite-On Mobile: Näkökulma IPR-oikeuksien puolustamiseen

Lisätiedot

Kaiva IPR-potero syvälle! Valitusasioiden käsittely markkinaoikeudessa Varoituskirje on vahva kilpailuase. BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: No 3 2013

Kaiva IPR-potero syvälle! Valitusasioiden käsittely markkinaoikeudessa Varoituskirje on vahva kilpailuase. BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: No 3 2013 No 3 2013 Valitusasioiden käsittely markkinaoikeudessa Varoituskirje on vahva kilpailuase TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: Kaiva IPR-potero syvälle! IPR-TUOMIOISTUIN

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus?

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? No 1 2012 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? Pegasor Oy: Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit

Lisätiedot

Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta

Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta Puolusta ja valvo IPR-oikeuksiasi! Tuotekehityksen ja suojauksen saumaton yhteistyö No 2 2009 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta www.kolster.fi

Lisätiedot

Saga Furs Oyj: Arvomaailma sidottu vahvasti brändiin

Saga Furs Oyj: Arvomaailma sidottu vahvasti brändiin Tavaramerkit ovat ikuisia No 4 2012 IPR-asiat keskitetään yhteen tuomioistuimeen TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Oyj: Arvomaailma sidottu vahvasti brändiin TAVARAMERKIT TEKSTI

Lisätiedot

ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No 2 2008. www.kolster.

ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No 2 2008. www.kolster. Suunnittele yrityksesi IPR-toiminta Patenttien väitekäsittely uudistuu No 2 2008 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti Kuva ABB:n taajuusmuuttajien

Lisätiedot

IPR-strategia. Design. Thinking. IPR-lakimiehen näkökulmia muotoiluun. Artek oy ab: palvelemaan myyntiä ja markkinointia. [Design-numero] No 3 2011

IPR-strategia. Design. Thinking. IPR-lakimiehen näkökulmia muotoiluun. Artek oy ab: palvelemaan myyntiä ja markkinointia. [Design-numero] No 3 2011 Design Thinking No 3 2011 IPR-lakimiehen näkökulmia muotoiluun TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE [Design-numero] Artek oy ab: IPR-strategia a palvelemaan myyntiä ja markkinointia Vieraileva

Lisätiedot

IPR ja Internet. tunnistatko uhat ja mahdollisuudet?

IPR ja Internet. tunnistatko uhat ja mahdollisuudet? No 2 2012 Erikoisnumero IPR ja Internet tunnistatko uhat ja mahdollisuudet? TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Dot Brand Verkkotunnusten valinta entistä haasteellisempaa Web Audit brändinhallinnan

Lisätiedot

Kolster Info. Patentit rahoittajien vakuuksina. Miten säilytät. Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa. tavaramerkkioikeutesi?

Kolster Info. Patentit rahoittajien vakuuksina. Miten säilytät. Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa. tavaramerkkioikeutesi? Kolster Info Nr0 3 2006 Joulukuu Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa Miten säilytät tavaramerkkioikeutesi? Ekahau: Patentit rahoittajien vakuuksina Patentit teksti: Timo Pykälä > timo.pykälä@kolster.fi

Lisätiedot

Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta

Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 38/2012 Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Kilpailuetuna. ja vahva brändi. erottuva teknologia. Hyödyllisyysmallilaki. uudistui Verkkotunnukset. Ponsse Oyj: ovat yrityksen varallisuutta

Kilpailuetuna. ja vahva brändi. erottuva teknologia. Hyödyllisyysmallilaki. uudistui Verkkotunnukset. Ponsse Oyj: ovat yrityksen varallisuutta Hyödyllisyysmallilaki uudistui Verkkotunnukset ovat yrityksen varallisuutta No 3 2008 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Ponsse Oyj: Kilpailuetuna erottuva teknologia ja vahva brändi www.kolster.fi

Lisätiedot

Teollisoikeudelliset

Teollisoikeudelliset ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Teollisoikeudet Joulukuu 2007 Sibelius rekisteröitiin tavaramerkiksi Sivut 12-13 Teollisoikeudelliset suojat Patentti, tavaramerkki

Lisätiedot

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH PRH 2006 KOKO SUOMEN PRH Kun suunnittelet osaamisesi suojaamista tai haluat käyttää hyödyksi markkinoinnin ja tuotekehityksen tietolähteitä, ota yhteyttä. Lähin palvelupisteemme on alueesi TE-keskuksessa

Lisätiedot

Logican tavoitteena yhtenäinen brändi MALLIOIKEUS IPR-VAKUUTUS. kasvattaa suosiotaan. osana IPR-strategiaa. No 1 2008. www.kolster.

Logican tavoitteena yhtenäinen brändi MALLIOIKEUS IPR-VAKUUTUS. kasvattaa suosiotaan. osana IPR-strategiaa. No 1 2008. www.kolster. No 1 2008 MALLIOIKEUS kasvattaa suosiotaan IPR-VAKUUTUS osana IPR-strategiaa TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Logican tavoitteena yhtenäinen brändi www.kolster.fi Mallioikeudet TEKSTI

Lisätiedot

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys Yhtenäispatentin ja yhdistetyn patenttituomioistuimen (UPC) vaikutuksista suomalaisyrityksille SISÄLLYS Käytetyt lyhenteet... i Esipuhe...

Lisätiedot

Terhi Tamminen, Avaava I Sivu 3 IPR-haasteet pienen yrityksen näkökulmasta

Terhi Tamminen, Avaava I Sivu 3 IPR-haasteet pienen yrityksen näkökulmasta NEWS IPR UPDATE NUMBER 1-2015 Terhi Tamminen, Avaava I Sivu 3 IPR-haasteet pienen yrityksen näkökulmasta Matti Ylitalo, Medrian ja Luowia I Sivu 4-5 Mallisuojaus patentoinnin tarkistuslistalle! Juha Myllyoja

Lisätiedot

Teollis- ja. tekijänoikeudet

Teollis- ja. tekijänoikeudet ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Verkkotunnus Olennanen osa tavaramerkkiä Mauri Pekkarinen Panosta suojaamisen osaamiseen Teollis- ja N:o 2. Toukokuu 2009

Lisätiedot

KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI

KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI MAARIT JOKELA, PEKKA RÄSÄNEN KEKSINTÖSÄÄTIÖ. OULUN YLIOPISTO INNOVAATIOPALVELUT 2011 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 1 2. Oppaan

Lisätiedot

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com Keksintösäätiön asiakaslehti www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi JOUKKOKIRJE Voiko

Lisätiedot

LAAJALTI TUNNETUN TAVARAMERKIN SUOJA

LAAJALTI TUNNETUN TAVARAMERKIN SUOJA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kandidaatin tutkimus LAAJALTI TUNNETUN TAVARAMERKIN SUOJA Protection of trade marks with a reputation 6.5.2012 Tekijä:

Lisätiedot

Eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistuu. uhka vai mahdollisuus suomalaisyrityksille?

Eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistuu. uhka vai mahdollisuus suomalaisyrityksille? Eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistuu uhka vai mahdollisuus suomalaisyrityksille? LISÄTIETOJA: Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteesta:

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Satu Immonen KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TAVARAMERKKIOIKEUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Satu Immonen KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TAVARAMERKKIOIKEUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Satu Immonen KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TAVARAMERKKIOIKEUS Opinnäytetyö Marraskuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Marraskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KEKSIJÄKYSELYNTULOKSET: MITENHALLITAIMMATERIAALIOIKEUDET GLOBAALEILLAMARKKINOILLAERI TOIMIALOILLA?

KEKSIJÄKYSELYNTULOKSET: MITENHALLITAIMMATERIAALIOIKEUDET GLOBAALEILLAMARKKINOILLAERI TOIMIALOILLA? Yritäjyys KEKSIJÄKYSELYNTULOKSET: MITENHALLITAIMMATERIAALIOIKEUDET GLOBAALEILLAMARKKINOILLAERI TOIMIALOILLA? Tutkimustietoa yritysjohdole, yritäjile ja keksijöile Ar to La hti, pr ofessor i Tim o Kivi-Koskin

Lisätiedot

Kolster Info. Rauhallista Joulua & Idearikasta Uutta Vuotta. NetHawk Oyj Teollisoikeuksilla lisäarvoa liiketoimintaan

Kolster Info. Rauhallista Joulua & Idearikasta Uutta Vuotta. NetHawk Oyj Teollisoikeuksilla lisäarvoa liiketoimintaan Kolster Info Nr0 3 2005 Joulukuu Patentoinnista USA:ssa Tutkijoiden paneeli vaihtoehto valitukselle NetHawk Oyj Teollisoikeuksilla lisäarvoa liiketoimintaan Varaa yrityksellesi kuuluva.eu-tunnus ajoissa

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

BERGGREN LEGAL IPR-UUTISIA MAALISKUU 2013

BERGGREN LEGAL IPR-UUTISIA MAALISKUU 2013 BERGGREN LEGAL IPR-UUTISIA MAALISKUU 2013 1 YLEISTÄ SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 Valtioneuvosto asetti työsuhdekeksintölautakunnan uudelle toimikaudelle 3 PATENTIT 5 Lausuntokierros uudesta teknologian siirtoa koskevasta

Lisätiedot

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Seliina Päällysaho ja Jari Kuusisto Helsinki 2006 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes

Lisätiedot

TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA

TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Oikeustaloustieteen tutkimusseminaari

Lisätiedot