Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunta Aika klo 10:00-11:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 17 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6 18 Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus 7 19 Saamen kielikeskus- esiselvityshankkeen tilannekatsaus 8 ja saamen kielen edistämisohjelma 20 Matkailuneuvonnan järjestäminen vuonna Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä Utsjoen kunnan palveluesitteen uusiminen Elinkeinotoimen järjestämä elinkeinoilta Pohjoisimman Lapin Leader ry:n lisärahoitus vuodelle Liikenneturvallisuustoiminta kunnissa vuosina Tiedoksi saatettavat asiat Muut asiat 20

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Härkönen Esko 10:00-11:30 Puheenjohtaja Valle Niiles 10:00-11:30 Jäsen Isola Antero 10:00-11:30 Varajäsen Manninen Terttu 10:00-11:30 Varajäsen Länsman Anne 10:00-11:30 Kehittämispäällikkö,e sittelijä Länsman Raimo 10:00-11:30 Pöytäkirjanpitäjä Poissa Tenoranta Jarkko Varapuheenjohtaja Nuorgam Eeva Jäsen Länsman Vesa Jäsen Aurala Paula Jäsen Guttorm Hillevi Jäsen Guttorm Urho Varajäsen Halonen Jaana Varajäsen Guttorm Eila Varajäsen Guttorm Raimo Esa Varajäsen Somby Uula-Petteri Varajäsen Porsanger Veikko Kunnanhallituksen pj Valle Henry Hallituksen edustaja Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja Allekirjoitukset Esko Härkönen puheenjohtaja Raimo Länsman pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Antero Isola Niiles Valle Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Utsjoen kunnanvirasto Minna Lukkari Ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Eltk 15 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Eltk 16 Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Isola ja Niiles Valle.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Eltk 17 Elinkeinolautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana käsitellään lisämääräraha-anomus kunnanhallitukselle. Käsittelyjärjestys sekä esitetty lisäasia hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus Eltk 18 vt. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö tekee lautakunnalle talous- ja tilannekatsauksen. Tilanne- ja talouskatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Tilanne- ja talouskatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunta Saamen kielikeskus- esiselvityshankkeen tilannekatsaus ja saamen kielen edistämisohjelma Eltk 19 Hankkeessa on pidetty neljä ohjausryhmän kokousta ja yksi tutustumismatkatapaaminen Norjaan kielikeskukseen. Hankesuunnitelmaan on tehty muutoshakemus Hankkeen toteutusaikaa on haettu jatkettavaksi asti. Lisäksi haettiin muutosta seminaarin järjestämiseen sekä tarkistettiin hankkeen kustannusrakenne. Hankkeen kokonaiskustannukset säilyvät samoina. Hankkeesta on lisäksi tehty maksatus vuoden 2012 toiminnoista aiheutuneista kuluista. Hankkeessa laaditaan saamen kielen kehittämisohjelma. Luonnos saamen kielen kehittämisohjelmasta on oheismateriaalina. Tilannekatsaus ja luonnos saamen kielen kehittämisohjelmasta saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Tilannekatsaus ja luonnos saamen kielen kehittämisohjelmasta saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunta Matkailuneuvonnan järjestäminen vuonna / /2013 Eltk 20 Vuoden 2013 aikana matkailuneuvonta ja aluemarkkinointi hoidetaan omana työnä. Kesäaikana matkailuneuvontaa järjestetään lisäksi Utsjoen kirkonkylällä, Nuorgamissa ja Karigasniemellä yhteistyössä Metsähallituksen ja kyläyhdistysten kanssa. Vs. kehittämis- ja elinkeinopäällikkö on neuvotellut kesän 2013 matkailuneuvonnan järjestämisestä Metsähallituksen ja kyläyhdistysten kanssa. Elinkeinotoimen talousarviossa on varattu määrärahaa matkailuneuvonnan järjestämiseen kesällä. Utsjoen kirkonkylän kesäaikaisen matkailuneuvonnan järjestämiseksi kunta on tehnyt Metsähallituksen kanssa toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen. Kirkonkylän matkailuneuvonta on vuodesta 1996 järjestetty kesä- syyskuun välisenä aikana Metsähallituksen luontotuvalla alun perin neljän palveluneuvojan voimin. Vuonna 2012 kunta järjesti kirkonkylän matkailuneuvonnan ostopalveluna Metsähallitukselta. Karigasniemen matkailuneuvonta on järjestetty kylätalo Saivussa yhdessä Karigasniemen kyläyhdistyksen kanssa. Nuorgamin kylän matkailuneuvonta on järjestetty Nuorgamin kyläyhdistyksen kanssa. Karigasniemen ja Nuorgamin kyläyhdistyksiltä on avustusta varten pyydetty suunnitelma matkailuinfon järjestämisestä, vuosikokouksen pöytäkirja, tilinpäätös vuodelta 2012, toimintakertomus vuodelta 2012, toimintasuunnitelma vuodelle 2013 ja talousarvio vuodelle Karigasniemen ja Nuorgamin kylien matkailuneuvonta järjestetään edellisen vuoden tapaan myöntämällä avustus Karigasniemen kyläyhdistykselle ja Nuorgamin kyläyhdistyksille, kun talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 2013 mukaisesti asiapaperit on toimitettu. Utsjoen kirkonkylän matkailuneuvonnan järjestäminen ostetaan edellisen vuoden tapaan Metsähallitukselta. Puheenjohtaja ehdotti, että Utsjoen kirkonkylän matkailuneuvonnan järjestäminen ostetaan Metsähallitukselta ja siihen varataan 7000 euroa. Nuorgamin kyläyhdistykselle myönnetään avustusta 1000 euroa Nuorgamin matkailuneuvonnan järjestämiseksi. Karigasniemen kyläyhdistykselle myönnetään avustusta 3000 euroa Karigasniemen matkailuneuvonnan järjestämiseksi ja lisäksi 1500 euroa, mikäli kunnanhallitus ja valtuusto myöntävät haettavan lisämäärärahan.

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunta Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Metsähallitus/Lapin luontopalvelut Karigasniemen kyläyhdistys Nuorgamin kyläseura

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakunta Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä Eltk Rovaniemen ammattikorkeakoulu rakentaan Lappiin matkailun turvallisuusjärjestelmää. Hanke alkaa ja kestää kolme vuotta ( saakka). Hankerahoitusta haetaan Euroopan Unionin rakennerahaston ESR -instrumentista. Utsjoen kuntaosuus hankkeesta on 1000 /vuosi eli kolmen vuoden ajalta yhteensä Lisäksi hankkeen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kunnan viranhaltijoiden (esim. terveystarkastaja, eläinlääkäri, rakennusvalvonta, ympäristötoimi) aktiivista osallistumista hanketilaisuuksiin, joita järjestetään vähintään 2/vuosi Utsjoella. Hankkeen tavoitteena on saada mukaan matkailun turvallisuuden kehittämiseen kaikki Lapin kunnat ja kaupungit, kaikki Lapin matkailualueet sekä vähintään 50 matkailuyritystä. Turvallisuus kokonaisuutena on matkailussa olennaisen tärkeä ja hanke toteuttaa maakunnallisia painopistealueita. Hanketta on pilotoitu Sallassa ja Saariselällä. Pilotoinnista on saatu hyvät kokemukset ja sen perusteella hanketta on päätetty laajentaa koko Lappi tasolle. Seuraavat kunnat/kaupungit ovat marraskuun ensimmäiseen päivään mennessä tehneet jo päätöksen osallistumisesta hankkeeseen: Salla, Inari, Rovaniemi, Sodankylä, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Kemi, Enontekiö ja Posio. Kielteisen päätöksen ovat tehneet Ranua ja Savukoski. Muissa Lapin kunnissa hankkeeseen osallistuminen on vielä päätöksentekoprosessissa. Hankkeeseen ovat jo sitoutuneet myös mm. Lapin sairaanhoitopiiri, Lapin pelastuslaitos, Lapin aluehallintovirasto (AVI), Lapin liitto sekä muut keskeiset turvallisuusviranomaiset. Hankkeen strategisia kumppaneita ovat mm. Sisäasiainministeriö (kumppanuussopimus), Suomen kuntaliitto, Finanssialan keskusliitto sekä Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry, josta tulee edustus myös ohjausryhmään. Elinkeinolautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Utsjoen kunta osallistuu Lapin turvallisuus järjestelmä hankkeeseen. Hankkeen menot katetaan elinkeintoimen leader ja muut hankkeet kustannuspaikasta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakunta Eltk 21 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin Lapin matkailun turvallisuus- hanke on valmistelemassa Utsjoen matkailualueen turvallisuussuunnitelmaa. Alueelle nimettiin turvallisuustyöryhmä hankkeen järjestämässä teemapäivässä, jonka jälkeen työryhmä kokoontui käsittelemään turvallisuussuunnitelmaa. Kokoontumisen pohjalta suunnitelmaan on kehitelty mm. työkaluja ja toimintamalleja jatkuvaan alueelliseen turvallisuustyöhön. Lisäksi suunnitelma sisältää turvallisuusverkoston määrittelyn. Matkailualueen turvallisuussuunnitelma pyrkii tukemaan eri toimijoiden lakisääteistä turvallisuussuunnittelua matkailun näkökulmasta. Turvallisuussuunnitelmaluonnos on oheismateriaalina. Utsjoen matkailualueen turvallisuussuunnitelmaluonnos saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Utsjoen matkailualueen turvallisuussuunnitelmaluonnos saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunta Utsjoen kunnan palveluesitteen uusiminen 92/ /2013 Eltk 22 Utsjoen kunnan palveluesite uusitaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Palveluesitteissä olevat yhteystiedot päivitetään tarvittaessa ja esite yhdenmukaistetaan Slow Down in Saamivillage -matkailuimagon mukaiseksi. Esite käännetään vieraille kielille laaditun talousarvion mukaisesti. Elinkeinotoimi aloittaa palveluesitteiden uusimisen ja valmistelee tarvittavat kilpailutusasiakirjat. Palveluesitteen tiedot päivitetään omana työnä ja muut suunnitteluun liittyvät toimenpiteet ostetaan asiantuntijatyönä. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö hyväksyy lähetettävät kilpailutusasiakirjat. Kilpailutukset tehdään ainakin seuraaviin osaalueisiin. 1. Palveluesitteen suunnittelu ja graafinen taitto 2. Kieliversioiden kääntäminen 3. Palveluesitteen painaminen Hankinta on pienhankinta eli tarjousmenettelyssä noudatetaan kilpailutuksen mukaisia toimintaperiaatteita. Tarjousten hyväksymisestä vastaa kehittämis- ja elinkeinopäällikkö ja elinkeinolautakunnan puheenjohtaja. Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Arviointiperusteina ovat hinta (30 %) ja graafinen ilme (70 %). Graafisen ilmeen tarkoituksenmukaisuutta ja soveltuvuutta toimeksiantoon arvioidaan matkailuimagon tuntemuksen, tarjouksesta syntyvän kuvan ja pyydetyn työnäytteen perusteella. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen järjestämä elinkeinoilta Eltk 23 Elinkeinotoimi järjesti elinkeinoillan keskiviikkona Utsjoella. Elinkeinoiltaan kutsuttiin kunnan valtuuston jäsenet, Kaldoaivin paliskunta, Paistunturin paliskunta, Saamelaismatkailu- ja yrittäjät ry ja Tenojokilaakson yrittäjät ry keskustelemaan Utsjoen kunnan alueen elinkeinojen tilanteesta ja kehittämisestä. Tilaisuus oli kaikille avoin ja siitä tiedotettiin myös Inarilainen -lehdessä. Elinkeinoilta saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Elinkeinoilta saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Elinkeinolautakunta Pohjoisimman Lapin Leader ry:n lisärahoitus vuodelle / /2013 Kh 122 Pohjoisimman Lapin Leader ry pyytää Utsjoen kuntaa sitoutumaan Leader -lisärahoitukseen vuodelle 2013 yhteensä euroa. Hankekohtainen erittely lisärahoitustarpeesta on nähtävillä kokouksessa. Lisäksi PLL ry pyytää euron lisärahoitusvarausta mahdollisiin vielä tuleviin elinkeinojen kehittämishankkeisiin ja yrityshankkeisiin. Summa käytetään vain mikäli rahoitettavia hankkeita jätetään vuoden 2013 aikana. Kunnanhallitus päättää sitoutua Leader -lisärahoitukseen vuodelle 2013 yhteensä euroa. Lisäksi kunnanhallitus päättää sitoutua euron lisärahoitusvaraukseen esittelyn mukaisesti. Molemmat määrärahat katetaan elinkeinotoimen budjetista. Ehdotus hyväksyttiin. Eltk 24 Utsjoen kunnanhallitus on päättänyt kunnan sitoutuneisuudesta Leader -lisärahoitukseen vuodelle Kunta on sitoutunut lisärahoitukseen yhteensä eurolla sekä euron lisärahoitusvarauksella. Lisärahoituspyyntö on liitteenä. Molemmat määrärahat on päätetty katettavaksi elinkeinotoimen budjetista. Elinkeinolautakunnan v talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä menojen kattamiseen Elinkeinolautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavan lisätalousarvion kustannuspaikkaan Leader ja muut hankkeet. Lisätalousarvio yhteensä: Tulot 0 Menot Netto 4.755

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Elinkeinolautakunta Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Jakelu Kunnanhallitus

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Elinkeinolautakunta Liikenneturvallisuustoiminta kunnissa vuosina / /2013 Kh 58 Lapin ELY-keskus esittää, että kaikki Lapin kunnat lähtevät mukaan toimijamallityöhön. Liikenneturvallisuustoimijamallityöhön osallistuminen on yksi Lapin ELY -keskukselle vahvistettuja tulostavoitekohtaisia toimenpiteitä vuodelle Toimijamallityö on arvioitu Lapin liikenneturvallisuusfoorumissa vuonna 2011 painoarvoltaan yhdeksi merkittävimmäksi (4,0/5) liikenneturvallisuustoimenpiteeksi ja avuksi kunnassa tehtävälle liikenneturvallisuustyölle. Siitä on erittäin myönteisiä kokemuksia usean vuoden ajalta ja se tukee sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelmaa. Lapin ELY -keskus esittää, että kunnanhallitukset nimeävät liikenneturvallisuustyöryhmät vuosiksi viitekohdan suunnitelman sivun 13 mukaisesti. Nämä ryhmät ovat toimineet pitkään ja niissä on ollut edustus kunnan kaikista hallintokunnista. Lapin ELY -keskus, Liikenneturva, poliisi ja Lapin pelastuslaitos nimeävät kukin osaltaan edustajansa jokaisen kunnan työryhmään tammikuun 2013 loppuun mennessä. Merkittävän painoarvon liikenneturvallisuusfoorumissa 2011 sai myös toimenpide-ehdotus, jonka mukaan lisätään kuntapäättäjien tietoisuutta liikenneonnettomuuksista ja niiden aiheuttamista kustannuksista kunnille. Kunnanhallitus päättää perustaa liikenneturvallisuustyöryhmän ja nimeää siihen edustajansa vuosiksi Lisäksi kunnanhallitus pyytää eri hallintokuntia nimeämään edustajansa työryhmään mennessä. Myös Lapin Ely-keskusta, poliisia, Liikenneturvaa ja Lapin pelastuslaitosta pyydetään ilmoittamaan työryhmään omat edustajansa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen liikenneturvallisuustyöryhmän perustamisesta. Henry Valle esitti, että Veikko Porsanger nimetään kunnanhallituksen edustajaksi työryhmään. Henry Vallen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Muita tahoja pyydettiin nimeämään työryhmään omat edustajansa mennessä. Eltk 25 Utsjoen kunnanhallitus on pidetyssä kokouksessaan

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Elinkeinolautakunta päättänyt perustaa liikenneturvallisuustyöryhmän ja pyytää elinkeinolautakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään. Elinkeinolautakunta nimeää edustajan liikenneturvallisuustyöryhmään. Niiles Valle esitti, että Antero Isola nimetään elinkeinolautakunnan edustajaksi liikenneturvallisuustyöryhmään. Niiles Vallen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Kunnanhallitus

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Eltk 26 HANKKEET: - Tiede- ja taidetalon kunnostushanke vaihe 2. - Päätös - Saamen kielikeskus Utsjoelle -esiselvitys hanke: - Ohjausryhmän pöytäkirjat: ja Muutoshakemus: Jäämerentien kesämatkailuhanke: - Hyväksytty projektihakemus KUNNANHALLITUS: - Kunnan edustajan nimeäminen Pohjoisimman Lapin Leader ry:n hallitukseen: - Kunnanhallituksen päätös: KH Ilmoitusasiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Ilmoitusasiat saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunta Muut asiat Eltk 27 Elinkeinolautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi lisämäärärahan vuodelle 2013 seuraavasti: - Karigasniemen matkailuneuvonnan järjestäminen: 1500 euroa. - Karigasniemen matkailuneuvonnan opaste: 1300 euroa. - Osallistuminen erämessuille toukokuussa 2013: 5000 euroa. Yhteensä: 7800 euroa, kustannuspaikkaan Jakelu Kunnanhallitus

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: perusteet Pykälät 15,16,17,18,19,23,26,27 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 20,21,22,24,25 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälät 20,21,22,24,25 Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviran Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja Elinkeinolautakunta aika PL Utsjoki Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Postiosoite: PL ROVANIEMI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 20.03.2015 klo 10:00-11:17 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 30.09.2014 klo 10:00-12:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 151 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanhallitus Aika 18.03.2013 klo 10:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 ) Tarkastuslautakunta 03.02.2015 AIKA 03.02.2015 klo 16:30-18:12 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012 KOKOUSAIKA 15.10.2012 klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Räsänen Jorma, puheenjohtaja

Lisätiedot