Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Aika klo 09:00-10:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 29 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 30 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6 31 Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus 7 32 Etäpalvelun valtakunnallisen käyttöönottoon 8 osallistuminen 33 Lausuntopyyntö Pohjoisimman Lapin Leader ry:n 9 paikallisesta kehittämisstrategiasta ja alustava pyyntö sitoutua kuntarahoitukseen maaseuturahaston osalta 34 Saamelaismusiikin aikuiskoulutuksen kehittäminen - 10 esiselvityshanke 35 Saamen kielikeskus Utsjoelle -hanke Tiede- ja taidetalon kunnostushankkeen tilannekatsaus Muiden hankkeiden tilannekatsaus Tiedoksi saatettavat asiat Muut asiat 16

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Härkönen Esko 09:00-10:10 Puheenjohtaja Länsman Vesa 09:00-10:10 Jäsen Valle Niiles 09:00-10:10 Jäsen Isola Antero 09:00-10:10 Varajäsen Länsman Anne 09:00-10:10 Kehittämispäällikkö, esittelijä Länsman Raimo 09:00-10:10 Pöytäkirjanpitäjä Näkkäläjärvi-Länsman Anna 09:00-10:10 Läänintaiteilija 34 Hirvasvuopio-Laiti Annukka 09:00-10:10 Suunnittelija 34 Poissa Tenoranta Jarkko Varapuheenjohtaja Nuorgam Eeva Jäsen Aurala Paula Jäsen Guttorm Hillevi Jäsen Guttorm Urho Varajäsen Halonen Jaana Varajäsen Guttorm Eila Varajäsen Guttorm Raimo Esa Varajäsen Somby Uula-Petteri Varajäsen Manninen Terttu Varajäsen Porsanger Veikko Kunnanhallituksen pj Valle Henry Hallituksen edustaja Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja Allekirjoitukset Esko Härkönen puheenjohtaja Raimo Länsman pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Niiles Valle Pöytäkirjantarkastaja Vesa Länsman Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Utsjoen kunnanvirasto Minna Lukkari Ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Eltk 28 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Eltk 29 Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niiles Valle ja Vesa Länsman.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Eltk 30 Elinkeinolautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Elinkeinolautakunta hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus Eltk 31 vt. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö tekee lautakunnalle talous- ja tilannekatsauksen. Talous- ja tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Talous- ja tilannekatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi. Elinkeinotoimi toimittaa kunnanhallitukselle erämessujen 2013 toteutuneet kustannukset valtuuston päätöksen mukaisesti.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Etäpalvelun valtakunnallisen käyttöönottoon osallistuminen Eltk 32 Valtiovarainministeriön SADe- ohjelmaan kuuluva Etäpalveluhanke käynnistyi Hankkeen yhtenä tavoitteena on rakentaa malli siitä, miten kuntien yhteispalvelupisteen kautta voidaan tarjota kansalaisille etäpalveluna viranomaispalveluita. Etäpalvelun valtakunnallinen käyttöönotto toteutetaan vaiheittain maakuntakohtaisesti - vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuonna 2013 mukaan otetaan pilottimaakuntien lisäksi 2-3 maakunnan kuntaa (yhteispalvelupistettä). Valtiovarainministeriö pyytää kyselyssään ( ) ilmoittamaan halukkuudesta osallistua etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon mennessä. Valtiovarainministeriö päättää syyskuun loppuun mennessä siitä, mihin maakuntiin ja mihin niissä oleviin kuntiin/yhteispalvelupisteisiin etäpalvelua laajennetaan. Perusedellytyksenä osallistumiselle on, että kunnan ja mukana olevien viranomaisten kesken on tehty yhteispalvelusopimus, jossa on myös sovittu etäpalvelun antamisesta. Allekirjoitetuista sopimuksista on toimitettava kopiot osallistumisilmoituksen liitteenä. Ehtona etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon on, että kunta vastaa yhteispalvelupisteen tarkoituksenmukaisesta varustamisesta. Valtionvarainministeriö vastaa valtakunnalliseen käyttöönottoon osallistuvien kuntien muista välttämättömiksi katsotuista etäpalveluvälineistä ja yhteyksistä, käytössä olevien palveluhakemiston ja ajanvarausjärjestelmän käyttäjätunnuksien päivittämisestä sekä SA- De -ohjelman kautta etäpalveluiden toteuttamisen rahoittamisesta vuoden 2014 loppuun saakka alkaen kunnat ja pisteisiin osallistuvat sopimuspuolet rahoittavat yhteispalvelupisteiden palvelut yhteispalvelusopimuksen mukaisesti. Vuoden 2014 alussa joissakin etäpalvelua tarjoavissa kunnissa tullaan pilotoimaan Asiakaspalvelu hankkeen mukaisia asiakaspalvelupisteratkaisuja. Yhteispalvelussa tarjottavien palveluiden sopimukset ovat nähtävissä kokouksessa. Valtiovarainministeriön kysely etäpalvelun valtakunnallisen käyttöönotosta on oheismateriaalina. Utsjoen kunta ilmoittaa halukkuudestaan osallistua etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon. Hyväksytään oheismateriaalina oleva ilmoitus halukkuudesta osallistua yhteispalvelun valtakunnalliseen etäpalvelun käyttöönottoon. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Lausuntopyyntö Pohjoisimman Lapin Leader ry:n paikallisesta kehittämisstrategiasta ja alustava pyyntö sitoutua kuntarahoitukseen maaseuturahaston osalta Eltk 33 Pohjoisimman Lapin Leader ry pyytää lausuntopyynnössä antamaan mahdolliset kommentit strategiasta. Lisäksi pyydetään alustavaa sitoutumista kuntarahoitukseen maaseuturahaston osalta mennessä. Alustavan arvion mukaan Utsjoen kunnan kuntaosuus on euroa/vuosi. Lopulliset sitoutumiset kuntarahoitukseen tullaan pyytämään syksyllä Lausuntopyyntö liitteineen on oheismateriaalina. Elinkeinolautakunta sitoutuu alustavasti kuntarahoitukseen, varauksella, että hallintokunnalle varataan riittävä määräraha talousarvioon kohtaan leader ja muut hankkeet. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Saamelaismusiikin aikuiskoulutuksen kehittäminen -esiselvityshanke Eltk 34 Saamelaismusiikin aikuiskoulutuksen kehittäminen -esiselvityshankkeen visiona on perustaa Utsjoelle korkeatasoinen, kansainvälinen saamelaismusiikin aikuiskoulutuslinja, jonka lähtökohtana on saamelaismusiikin osaamisen kehittäminen sekä saamelaismusiikin ammattilaisten kouluttaminen. Samalla laajennetaan opiskelijoiden musiikillista maailmankuvaa ja kehitetään heidän musiikillisia käytännön valmiuksiaan. Koulutus valmentaa musiikin ammattiopintoihin tähtääviä saamelaisnuoria jatko-opintoja varten ja tarjoaa ammatillista täydennyskoulutusta musiikin parissa työskenteleville. Esiselvityshankkeen tavoitteena on suunnitella koulutuksen opetussisältö ja tehdä varsinaista hanketta valmistelevia toimia. Arvioidut kokonaiskustannukset ovat euroa, tulot ja netto euroa. Rahoitushakemus on tarkoitus jättää auki olevaan Lapin EU-rahoittajaviranomaisten teemahakuun. Hankesuunnitelma on oheismateriaalina. 1. Lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman. 2. Vs. kehittämis- ja elinkeinopäällikkö kuulee relevantteja kohderyhmää edustavia organisaatioita ja liittää kuulemiset hankesuunnitelmaan. 3. Hankkeelle tehdään määrärahavaraus vuoden 2014 elinkeinotoimen hankeohjelmaan. 4. Rahoitushakemus jätetään auki olevaan Lapin EU-rahoitusviranomaisten teemahakuun. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Saamen kielikeskus Utsjoelle -hanke Eltk 35 Utsjoen kunnan kärkihankkeiksi vuosille on toiseksi kärkihankkeeksi valittu Saamen kielikeskuksen perustaminen Utsjoelle (investointi- ja kehittämishanke). Hankkeen tarvekartoitus aloitettiin vuonna 2012 käynnistetyllä esiselvityshankkeella. Esiselvityshanke päättyy vuonna Päättyvässä esiselvityshankkeessa tehtiin tarve- ja tilannekartoitus, liiketoimintasuunnitelma Utsjoelle perustettavalle kielikeskukselle ja saamen kielen edistämisohjelma. Saamen kielikeskus Utsjoelle -hankkeen tavoitteena on toteuttaa kielikeskuksen perustamista valmistelemat toimet; toimintasuunnitelman laatiminen ja yhteistyöverkoston muodostaminen. Arvioidut kokonaiskustannukset ovat euroa, tulot ja netto euroa. Vs. kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esittelee hankehakemuksen kokouksessa. 1. Lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman. 2. Hankkeelle tehdään määrärahavaraus vuoden 2014 elinkeinotoimen hankeohjelmaan. 3. Rahoitushakemus jätetään Lapin EU-rahoitusviranomaisten hakuun. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat , tulot ja netto Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti edellä mainitulla muutoksella.

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Tiede- ja taidetalon kunnostushankkeen tilannekatsaus Eltk 36 Tiede- ja taidetalohankkeen (A31125) keskeisenä tehtävänä on korjata ulkopuolelta kaksi 1930-luvulla rakennettua kulttuurihistoriallisesti arvokasta koulurakennusta. Hanke on osaltaan toteuttanut Tiede- ja taidetalo Ailikkaan syntymistä Utsjoelle. Eteläinen talo avattiin yhteistyökumppaneiden, paikallisen väestön, vierailijoiden ja matkailijoiden käyttöön Pohjoisen rakennuksen ulkopuolisia töitä ei saatu tehtyä loppuun vuonna 2011 osin työvoimapulan osin sääolosuhteiden vuoksi. Korjaustöitä ei ole suoritettu loppuun myöskään vuonna Hankkeesta on haettu maksatusta ajalta Lisäksi hankkeesta on toimitettu vaadittavat väliraportit ja seurantalomakkeet. Hanke toteutetaan loppuun omana työnä syksyllä 2013 ja siihen on haettu jatkoaikaa asti. Hankkeessa suoritettavat korjaustoimet suorittaa tekninen toimi ja hankehallinnosta vastaa elinkeinotoimi. Tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Tilannekatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Muiden hankkeiden tilannekatsaus Eltk 37 Elinkeinotoimi on muiden hallinnoimissa alueellisissa hankkeissa partnerina: Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä, Green Care osana Lappilaisia elinkeinoja, Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle, Lapin imagomarkkinointihanke, Viranomaisyhteistyön kehittäminen Tenojokilaaksossa , Jäämerentien kesämatkailuhanke ja Lapin matkailun maankäyttöstrategian laatiminen. Tilannekatsaus hankkeista saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Tilannekatsaus hankkeista saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Eltk 38 HANKKEET: - Saamen kielikeskus Utsjoelle -esiselvitys hanke: - Ohjausryhmän pöytäkirjat - Päätös muutoshakemuksesta yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen - Tiede- ja taidetalon kunnostushanke: - Päätös LapELY muutoshakemukseen - Väliraportit - Seurantatiedot - Maksatushakemus ajalta MUIDEN HANKKEET: - Jäämerenkäytävän kehittäminen - Työryhmän kokouksen muistio Ohjausryhmän kokous Jäämerentien kesämatkailu - Ohjausryhmän kokous Opintomatka Nordkappiin matkaraportti VALTUUSTO: - Esiselvitys Karigasniemi-Utsjoki -moottorikelkkareitin tarpeesta, vaikutuksista ja linjaus-vaihtoehdoista -hankkeen päättäminen ja loppuraportin hyväksyminen. - Valtuuston päätös: Valtuusto Kylät komeaksi hankkeen päättäminen ja loppuraportin hyväksyminen. - Valtuuston päätös: Valtuusto Pohjoisimman Lapin Leader ry:n lisärahoitus vuodelle Valtuuston päätös: Valtuusto Lisämääräraha vuodelle 2013, elinkeinolautakunta. - Valtuuston päätös: Valtuusto Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen. - Valtuuston päätös: Valtuusto Tilintarkastajan valinta. - Valtuuston päätös: Valtuusto

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Ilmoitusasiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Ilmoitusasiat saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Muut asiat Eltk 39 x x Ei muita asioita.

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: perusteet Pykälät 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 32, 33, 34, 35 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälät 32, 33, 34, 35 Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviran Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja Elinkeinolautakunta aika PL Utsjoki Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Postiosoite: PL ROVANIEMI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 29.04.2013 klo 10:00-11:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 20.03.2015 klo 10:00-11:17 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle 2012. 5 Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen

6 ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle 2012. 5 Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 09.02.2012 klo 11:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 30.09.2014 klo 10:00-12:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 151 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 ) Tarkastuslautakunta 03.02.2015 AIKA 03.02.2015 klo 16:30-18:12 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot