Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 422 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 230 * 423 Saro Teemu ja Nikula Heidi, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna * 427 Yhteisöavustusten myöntäminen vuonna Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistaminen Vesilaitoksen taksojen tarkistaminen ja palveluhinnaston hyväksyminen 235 * 431 Jätevedenpuhdistamon lopettamissuunnitelma Kunnan edustajien nimeäminen Suomen Lasten Parlamenttiin Veden toimittamis- ja jäteveden vastaanottamissopimus Vesiosuuskunta Mustijoen kanssa Veden toimittamis- ja jäteveden vastaanottamissopimus Vesiosuuskunta Suonen kanssa 239 * 436 Lausunto Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmasta ja ympäristöselostuksesta 240 * 438 Kunnan puhelinvaihteen uudelleenjärjestelyt HUS-kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen vuoden vaihteessa 2009/2010 tapahtuvien kuntajaon muutosten johdosta ja tarkistaminen eräiltä muilta osin Ilmoitusasiat Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Kuisma Risto Janhunen Sari, poissa Putus Jaana Rantala Markku Runolinna Liljan-Kukka Sillanpää Jaakko Tanner Tuula KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 21/2009 puheenjohtaja Sivu 422 MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Yrtti Seppo Mattila Kaj Kalsola Matti Haukkasalo Hannu Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Sillanpää ja Tuula Tanner. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Risto Kuisma Jaana Putus Seija Marttila pj:na :n 231 aikana Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Jaakko Sillanpää Tuula Tanner PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus SARO TEEMU JA NIKULA HEIDI, SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 230 ASIA Rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu. Kunnanhallitus antaa ensin lausunnon jätetystä hakemuksesta; päätösvalta asiassa kuuluu Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteiselle rakennus- ja ympäristölautakunnalle. HAKIJA Teemu Saro ja Heidi Nikula Jenkkapolku 29 E JÄRVENPÄÄ puh HAKEMUS Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Kupsenkylä, määräala tilasta Ojanperä RN:o , määräalan pinta-ala noin ja vähintään 1 ha. Rakennustoimenpide Asuinrakennus (1 asunto, kerrosluku I ja 200 k-m2). Rakentamisrajoitus - Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella: 16 ja 137. Hakijan esittämät perustelut ja arvio keskeisistä vaikutuksista Rakennushanke on osayleiskaavan mukainen eikä siten aiheuta haittaa kaavoitukselle. Haettu rakentaminen on maisemallisesti sopiva eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Tieyhteys Kupsenkyläntieltä. Naapurien kuuleminen Naapureilla (3 kpl) ei ole huomautettavaa../..

4 Kunnanhallitus Khall 230./.. Aluearkkitehdin lausunto Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Oikeusvaikutteinen Pohjoisten kylien osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa ja se on saanut lainvoiman Lainvoimaisuuden myötä rakennuskielto on poistunut alueelta eikä poikkeamista kiellosta tarvitse käsitellä. Hakemuksessa esitetty rakennuspaikka sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M), jossa Ojanperän tilalle on mitoituksen pohjalta osoitettu neljä (4) uutta rakennuspaikkaa. Rakennuspaikan vähimmäiskoko alueella on m 2 ; mikäli rakennuspaikka liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon tai muuhun alueelliseen vesihuoltoverkostoon, rakennuspaikan vähimmäiskoko on m 2. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaista suunnittelutarvealuetta. Tilasta on kaavan mitoitusvaiheen jälkeen erotettu yksi rakennuspaikka vuonna 2006 (RN:o ), joka on näin vähentänyt tilan uusien rakennuspaikkojen muodostamismahdollisuutta yhdellä. Kupsenkyläntien pohjoispuolelle on toisen emätilan/toisten emätilojen alueelle rakentunut yksittäisin luvin useampia asuinrakennuksia; tien eteläpuolella tällä kohtaa ei ole rakentamista lukuun ottamatta vuonna 2006 erotettua määräalaa. Ojanperän tila on laaja ja se rajoittuu suoraan Kupsenkyläntiehen; osayleiskaavassa on todettu tilalla olevan rakentamismahdollisuuksia. Rakennuspaikat on tarkoituksenmukaista sijoittaa nykyisen tien varteen. Vesiosuuskunnan linjaus ei ulotu alueelle. Hakemuksessa esitetty määräalan suuruus on kaavan tavoitteiden ja kaavamääräyksen mukainen. Perustelut Rakentaminen hakemuksen mukaiselle tilalle noudattaa lainvoimaista ja oikeusvaikutteista Pohjoisten kylien osayleiskaavaa. Haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön eikä rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 ja 137./..

5 Kunnanhallitus Khall 230./.. Tiedoksi ilman liitenumeroa on karttayhdistelmä. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle seuraavan lausunnon: Kunnanhallitus puoltaa suunnittelutarveratkaisun myöntämistä edellä esitetyin perustein. Hyväksyttiin yksimielisesti

6 Kunnanhallitus JÄRJESTÖ- JA SEURATALOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2009 Khall 231 Vuoden 2009 talousarviossa on varattu ,00 euron määräraha (menokohta ) järjestö- ja seuratalojen avustuksia varten. Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2009 talousarvion säästöasioita kokouksessaan ja päättänyt, että määräraha järjestö- ja seurataloavustuksiin on 8.000,00 euroa. Hakemusten jättöaika päättyi Määräajan kuluessa jätettiin kunnanhallitukselle seuraavat avustushakemukset: Haettu avustus Pornaisten Nuorisoseura ry 3.000,00 Halkian Työväenyhdistys ry Ei summaa Laukkosken Nuorisoseura 3.100,00 Pornaisten ja Laukkosken Työväenyhdistys ry 3.000,00 Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura ry ,00 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa järjestö- ja seurataloavustukset siten, että kukin yhdistys saa 1.600,00 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti Merkittiin, että Risto Kuisma ja Liljan-Kukka Runolinna eivät esteellisinä osallistuneet asiasta käytyyn keskusteluun ja päätöksentekoon. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän aikana varapuheenjohtaja Jaana Putus.

7 Kunnanhallitus YHTEISÖAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2009 Khall 232 Valtuuston hyväksymässä vuoden 2009 talousarviossa on varattu 8.000,00 euron määräraha menokohdalle yhteisöavustusten myöntämistä varten. Valtuusto on käsitellyt vuoden 2009 talousarvion säästöesityksiä kokouksessaan ja päättänyt, että avustusmääräraha on 6.000,00 euroa. Kunnanhallitus on hyväksynyt :ssä 58 kunnanhallituksen myöntämien yhteisöavustusten jakamisessa noudatettavat periaatteet. Hallintosäännön 25 :n 19 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää yleishallinnon myöntämistä avustuksista hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Avustukset ovat olleet haettavana mennessä. Määräajan kuluessa jätettiin seuraavat avustushakemukset: Haettu avustus Räppäkylän Äipät ja Iskät ry 400,00 Halkian Mutsit ja Faijat ry 1.000,00 Pornaisten Kirkonkylänseutu POKS ry 1.000,00 Vammaisyhdistys Pornaisten ERITYISET ry 400,00 SPR:n Pornaisten osasto 500,00 Pornaisten Sotaveteraanit ry 2.500,00 Eläkeliiton Pornaisten yhdistys 250,00 Pornaisten Kuvataiteilijat Part ry 1.200,00 Pornaisten Eläkkeensaajat ry. 250,00 MLL Pornaisten paikallisyhdistys r.y ,00 MLL Lasten ja nuorten puhelin ja netti 500,00 Suomen Mielenterveysseura ry, SOS-kriisikeskus 500,00 Rikosuhripäivystys 1.000,00 Yhteensä ,00 Esityslistan mukana lähetetään kopio kunnanhallituksen myöntämien yhteisöavustusten jakamisessa noudatettavista periaatteista../..

8 Kunnanhallitus Khall 232./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa seuraavat avustukset: Räppäkylän Äipät ja Iskät ry 300,00 Halkian Mutsit ja Faijat ry 300,00 Pornaisten Kirkonkylänseutu POKS ry 700,00 Vammaisyhdistys Pornaisten ERITYISET ry 300,00 SPR:n Pornaisten osasto 400,00 Pornaisten Sotaveteraanit ry 1.900,00 Eläkeliiton Pornaisten yhdistys 250,00 Pornaisten Eläkkeensaajat ry. 250,00 Pornaisten Kuvataiteilijat Part ry 600,00 MLL Pornaisten paikallisyhdistys r.y ,00 Yhteensä 6.000,00 Hyväksyttiin yksimielisesti Merkittiin, että Liljan-Kukka Runolinna ei esteellisenä osallistunut asiasta käytyyn keskusteluun ja päätöksentekoon.

9 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN TARKISTAMINEN Tekla 40 Kaukolämmön tuotantokustannusten nousun vuoksi on vastaavasti kulutusmaksuja myös nostettava. Kaukolämmön kulutusmaksu lukien on ollut 55,40 /MWh, sis. alv 22 %. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kaukolämmön kulutusmaksu nostetaan nykyisestä 55,40 :sta/mwh 58,00 :oon/mwh, sis. alv 22 %, lukien. Mikäli verosäännöt muuttuvat otetaan säännökset huomioon hinnoissa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 233 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti

10 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta VESILAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTAMINEN JA PALVELUHINNASTON HYVÄKSYMINEN Tekla 41, liite 1 Vuoden 2008 alusta on ollut voimassa Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien välinen sopimus vesihuoltolaitosten käytöstä. Liittymismaksut, perusmaksut ja käyttömaksut säilyvät edelleen kuntakohtaisina. Toiminnan yhtenäistämiseksi laitokset käyttävät yhtenäistä palveluhinnastoa. Vesilaitoksen osalta on taksoja tarkistettava, jotta voidaan kattaa laitoksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Palveluhinnaston tarkistus on tehty siten, että taksat vastaavat palvelusta syntyviä todellisia kustannuksia. Uudet taksat ja palveluhinnasto on esitetty liitteessä 1. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että uudet taksat mukaan lukien palveluhinnasto hyväksytään liitteen 1 mukaisesti otettavaksi käyttöön alkaen. Mikäli verosäännöt muuttuvat otetaan säännökset huomioon hinnoissa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 234, liite 25 Uudet taksat ja palveluhinnasto on esitetty liitteessä 25. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti

11 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta JÄTEVEDENPUHDISTAMON LOPETTAMISSUUNNITELMA Tekla 43 Jätevedenpuhdistamon lopettamissuunnitelma lähetetään kokouskutsun mukana. Yhteenvetona lopettamissuunnitelmassa on mainittu, että puhdistamorakennusta voidaan hyödyntää varastotiloina, kun puhdistamon irtaimisto on purettu ja sisäpuoliset pintarakenteet on korjattu. Vaihtoehtona on myös, että rakennus puretaan. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun lopettamissuunnitelman siten, että suunnitelmassa mainitut tarkkailutoimenpiteet tehdään ja, että puhdistamon rakenteet muutetaan varasto- ja työtiloiksi, esim. liikuntatoimen käyttöön. Muutostyön yhteydessä selvitetään myös käytetäänkö jotain allastilaa jätevedenpumppaamon vara-allastilana häiriötilanteiden varalta. Asia esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 235 Jätevedenpuhdistamon lopettamissuunnitelma lähetetään kokouskutsun mukana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti

12 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN LASTEN PARLAMENTTIIN Khall 236 Suomen Kuntaliitto, Opetusministeriö, Oikeusministeriö, Lapsiasiavaltuutetun toimisto ja Suomen Lasten Parlamenttiyhdistys ry ovat kunnanhallitukselle osoittamassaan kirjeessä kutsuneet kunnat mukaan kehittämään lasten asemaa ja lasten hyvinvointia Suomessa. Ensimmäinen Suomen Lasten Parlamentti kokoontui v Tampereella ja viime vuonna kokouspaikkana oli Jyväskylä. Hankkeen taustalla on vuonna 2006 hyväksytty nuorisolaki, jonka mukaan lapsille on järjestettävä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lapsia on kuultava heitä koskevissa asioissa. Tänä vuonna Suomen Lasten Parlamentin täysistunto pidetään Helsingissä Kuluva vuosi on YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen juhlavuosi, jolloin sopimus täyttää 20 vuotta. Jokaisella Suomen kunnalla on oikeus lähettää oma vuotias lapsiedustajansa parlamentin istuntoon. Lapsiedustajan mandaatin myöntää kunnanhallitus, joka myöntää samalla lapsiedustajalle oikeuden edustaa kuntaa kaksivuotisen edustajakauden ( ) ajan. Kotikunta korvaa matkakulut ja mahdolliset majoitus- ja ruokakulut sekä saattajan kulut. Myös varaedustajan osallistuminen tilaisuuteen on suotavaa. Lapsille on rakennettu opetusministeriön tuella suljettu verkkoympäristö, jossa lapset kokoontuvat ja valmistelevat asioita sekä pitävät myös verkkotäysistuntoja. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajan ja varaedustajan Helsingissä pidettävään Suomen Lasten Parlamenttiin sekä heidät Pornaisten kunnan edustajiksi kaksivuotisen kauden ( ) ajaksi. Sivistystoimenjohtaja on valmistellut asiaa alakoulun rehtorin ja koulun johtajien kanssa. Valmisteltu esitys nimettävistä kuullaan kokouksessa. Kunta korvaa edustajan ja varaedustajan sekä heidän saattajansa matkakulut../..

13 Kunnanhallitus Khall 236./.. Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajaksi Helsingissä pidettävään Suomen Lasten Parlamenttiin Venla Jokivuoren ja varaedustajaksi Sara-Lotta Hartikaisen. Molemmat oikeutetaan osallistumaan Parlamenttiin. Kunta korvaa edustajan ja varaedustajan sekä heidän saattajansa matkakustannukset.

14 Kunnanhallitus VEDEN TOIMITTAMIS- JA JÄTEVEDEN VASTAANOTTAMISSOPIMUS VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOEN KANSSA Khall 237, liite 26 Siirtovesihuoltolinja Pornainen-Kerava on otettu käyttöön keväällä Tämä on yhdessä tehtyjen sopimusten kanssa mahdollistanut puhtaan veden johtamisen Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymän verkostosta Pornaisiin ja jäteveden ohjaamisen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän meriviemäriin. Pornaisten alueella toimivien kolmen vesiosuuskunnan toiminta-alueet on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja osuuskunnat ovat rakentamassa valmiiksi omia verkostojaan. Pornaisten kunnan Vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskunnan tulee tehdä talousveden toimitusta ja jätevesien vastaanottoa koskeva sopimus. Sopimuksen tekeminen on nyt tullut ajankohtaiseksi Vesiosuuskunta Mustijoen ja Vesiosuuskunta Suonen kanssa. Vastaavanlaisen sopimuksen Pornaisten kunta on v alussa tehnyt Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan kanssa. Pornaisten kunnan vesihuoltolaitos ja vesiosuusunta Mustijoki sopivat veden toimittamisesta vesiosuuskunnalle sekä jäteveden vastaanottamisesta vesiosuuskunnalta. Vesiosuuskunnalla on oikeus ottaa talousvettä vesihuoltolaitoksen verkostosta m3 vuodessa ja johtaa jätevettä vesihuoltolaitoksen verkostoon enintään m3 vuodessa. Käyttömaksut on sidottu Pornaisten kunnan vesihuoltolaitoksen kulloinkin voimassa olevaan taksaan siten, että talousveden käyttömaksu on taksan mukainen käyttömaksu vähennettynä 10 %:n alennuksella. Jäteveden osalta alennus on 15 %. Esityslistan liitteenä nro 26 on päivitetty ja allekirjoitettu sopimusluonnos, josta käyvät selville sopimuksen muut ehdot. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää liitteenä nro 26 olevan sopimusluonnoksen valtuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti Selvitetään veden hinnoittelun yhdenmukaistaminen koko kunnan alueella.

15 Kunnanhallitus VEDEN TOIMITTAMIS- JA JÄTEVEDEN VASTAANOTTAMISSOPIMUS VESIOSUUSKUNTA SUONEN KANSSA Khall 238, liite 27 Siirtovesihuoltolinja Pornainen-Kerava on otettu käyttöön keväällä Tämä on yhdessä tehtyjen sopimusten kanssa mahdollistanut puhtaan veden johtamisen Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymän verkostosta Pornaisiin ja jäteveden ohjaamisen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän meriviemäriin. Pornaisten alueella toimivien kolmen vesiosuuskunnan toiminta-alueet on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja osuuskunnat ovat rakentamassa valmiiksi omia verkostojaan. Pornaisten kunnan Vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskunnan tulee tehdä talousveden toimitusta ja jätevesien vastaanottoa koskeva sopimus. Sopimuksen tekeminen on nyt tullut ajankohtaiseksi Vesiosuuskunta Mustijoen ja Vesiosuuskunta Suonen kanssa. Vastaavanlaisen sopimuksen Pornaisten kunta on v alussa tehnyt Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan kanssa. Pornaisten kunnan vesihuoltolaitos ja vesiosuusunta Suoni sopivat veden toimittamisesta vesiosuuskunnalle sekä jäteveden vastaanottamisesta vesiosuuskunnalta. Vesiosuuskunnalla on oikeus ottaa talousvettä vesihuoltolaitoksen verkostosta m3 vuodessa ja johtaa jätevettä vesihuoltolaitoksen verkostoon enintään m3 vuodessa. Käyttömaksut on sidottu Pornaisten kunnan vesihuoltolaitoksen kulloinkin voimassa olevaan taksaan siten, että talousveden käyttömaksu on taksan mukainen käyttömaksu vähennettynä 10 %:n alennuksella. Jäteveden osalta alennus on 15 %. Esityslistan liitteenä nro 27 on päivitetty ja allekirjoitettu sopimusluonnos, josta käyvät selville sopimuksen muut ehdot. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää liitteenä nro 27 olevan sopimusluonnoksen valtuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti Selvitetään veden hinnoittelun yhdenmukaistaminen koko kunnan alueella.

16 Kunnanhallitus LAUSUNTO ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN JÄTESUUNNITELMASTA JA YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA Khall 239 Hämeen, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ympäristökeskuksien yhteishankkeina on valmisteltu luonnos Etelä-Suomen jätesuunnitelmaksi vuoteen Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt kunnilta lausuntoa ko. asiasta mennessä. Suomen jätelaki (1072/1993) edellyttää, että alueellisten ympäristökeskusten on laadittava alueelliset jätesuunnitelmat jäteasioiden kehittämiseksi ja hoitamiseksi omilla alueillaan. Jätesuunnitelmassa on esitettävä jätteitä ja jätehuollon nykytilaa koskevat tiedot sekä asetetut kehittämistavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimet. Jätesuunnitelmassa on tietoa jätehuollon nykytilasta Etelä- ja Länsi- Suomen alueella sekä ehdotettu tavoitteita ja toimenpiteitä jätehuollon parantamiseksi suunnitelman painopistealueilla. Jätesuunnitelman painopisteet ovat: - Rakentamisen materiaalitehokkuus, vastuuympäristökeskus Pirkanmaa - Biohajoavat jätteet, vastuuympäristökeskus Uusimaa - Yhdyskunta- ja haja-asutuslietteet, vastuuympäristökeskus Länsi- Suomen ympäristökeskus - Pilaantuneet maat, vastuuympäristökeskus Lounais-Suomen ympäristökeskus - Tuhkat ja kuonat, vastuuympäristökeskus Hämeen ympäristökeskus - Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa, vastuuympäristökeskus Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Kunnan lausuntoon on pyydetty liittämään ympäristönsuojelu- ja jätehuoltoviranomaisen kannanotot. Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa ympäristönsuojelusihteerin valmistelema lausunto. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Suomen jätesuunnitelmaluonnoksesta (2020) seuraavan lausunnon: Jätesuunnitelmassa esitetään suurempien yksiköiden, kuten jätehuoltoyhtiöiden, luomista. Pornaisten osalta tällaiseen kehitykseen on jo mentykin, ja kunta kuuluu Askolan, Liljendalin, Loviisan, Pernajan, Porvoon,./..

17 Kunnanhallitus Khall 239./.. Ruotsinpyhtään ja Sipoon yhdessä omistamaan Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:öön. Yhtiö hoitaa toimialueen asukkaiden ja julkisten kiinteistöjen jätehuollon. Jätehuoltopalvelut ovat myös yksityisten yritysten käytettävissä. Toimialueella asuu noin asukasta. Jätesuunnitelmaluonnoksessa esitetään perustettavaksi palvelukeskuksia, joihin keskitetään kuntalaisten informaatio-ohjaus mm. jätteen synnyn ehkäisyyn, energian säästöön, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kemikaalien käytön vähentämiseen liittyvien tavoitteiden edistämiseksi. Ajatuksena tämä on kiinnostava, mutta tavoitteen toteuttaminen jää epäselväksi. Siirretäänkö kaikki neuvonta jätehuoltoyhtiöille, vai onko tarkoitus perustaa jokin uusi yksikkö, joka hoitaa neuvonnan. Pienillä kunnilla ongelmia voi tulla esimerkiksi siitä, että jätehuoltopalvelut ostetaan eri kohteesta kuin vesihuoltopalvelut. Jätesuunnitelman luonnoksessa esitetään kunnalle monia velvoitteita. Valtion tulisi huomioida kuntien rajalliset resurssit, eikä lisätä määrättömästi kunnalle uusia velvoitteita. Osa jätesuunnitelmassa esitetyistä velvoitteista toki hoidetaan jo nytkin, ja osa on helppo ja järkevää ottaa huomioon nykyisessä toiminnassa, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa kunnan kuormittaminen lisävelvoitteilla on kohtuutonta. Hyväksyttiin yksimielisesti

18 Kunnanhallitus KUNNAN PUHELINVAIHTEEN UUDELLEENJÄRJESTELYT Khall 240 Pornaisten kunnan nykyinen ISDN-puhelinvaihde on vanhentunut ja vaihteen sopimus umpeutuu Nykyinen sopimus Soneran/DataInfon kanssa on irtisanottava lokakuun 2009 aikana tai solmittava uusi sopimus. Vaihde vaatii kuitenkin ohjelmiston ja laitteiston päivityksen, jotta toiminta ja sen varmuus saadaan turvattua. Vaihtoehtoisesti valittavana on Järvenpään kaupungin ylläpitämä keskitetty vaihdepalvelu, jota käyttävät Kuuma-kunnista Järvenpää, Kerava, Tuusula ja Mäntsälä. Kuntamme palveluista Mustijoen perusturva on siinä siten jo mukana. Vaihdepalveluun siirtymisen myötä vaihdetekniikka muuttuisi ajanmukaiseksi ja mobiiliksi sekä palvelutaso paranisi saavutettavuuden ja keskittymisen myötä. Ratkaisussa pääosa nykyisistä lankaliittymistä poistuisi kokonaan ja korvautuisi mobiilipohjaisella liittymällä. Vähäinen osa lankaliittymistä (esim. faksit) jäisi toimimaan suorina puhelinliittyminä. Osa lankanumeroihin soitetuista puheluista ohjautuisi suoraan matkapuhelimeen, osassa numeroista tiedote ohjaisi soittamaan oikeaan numeroon. Vanhan keskuksen päivittäminen maksaa laskelmien mukaan n euroa ja siirto Kuuma-kuntien yhteiseen vaihdepalveluun n euroa. Tässä summassa on huomioitu myös uusien kannettavien puhelimien hankintamenot. Pornaisten kunnan puhelinkulut vähenisivät ratkaisun myötä n. 500 euroa kuukaudessa. Kuuma-kuntien yhteisen vaihdepalvelun puhelinliikennettä hoitaa Sonera aikaisemman kilpailutuksen perusteella. Sopimus päättyy kesällä 2010, mutta siihen sisältyy vuoden pituinen optio jatkosta. Tämän vuoksi myös Pornaisten kunta on pyytänyt tarjouksen Soneralta. Tarjous ja muuta asiaa koskevaa materiaalia lähetetään kokousasiakirjojen mukana tiedoksi ilman liitenumeroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Pornaisten kunta päättää irtisanoa puhelinvaihdetta koskevan nykyisen sopimuksen ja liittyä Järvenpään kaupungin hoitamaan Kuuma-kuntien yhteiseen vaihdepalveluun. Hyväksyttiin yksimielisesti

19 Kunnanhallitus HUS-KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN VUODEN VAIHTEESSA 2009/2010 TAPAHTUVIEN KUNTAJAON MUUTOSTEN JOHDOSTA JA TARKISTAMINEN ERÄILTÄ MUILTA OSIN Khall 241, liite 28 HUS-kuntayhtymä päätti kokouksessaan esittää jäsenkunnille, että HUS:n perussopimuksen 2, 4 ja 7 :ää muutetaan ja että perussopimukseen lisätään uusi 12 a. HUS:n perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien asukasluvusta. Jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. Perussopimuksen 2 :n jäsenkuntia ja 4 :n sairaanhoitoalueita koskeviin teksteihin on tarpeen tehdä muutoksia, jotta ne vastaavat voimaan tulevaa uutta kuntajakoa. Perussopimuksen 7 :n muutos koskee uuden jäsenkunnan ottamista ja kokonaan uusi 12 a sairaanhoitopiirin hallintoa. HUS-kuntayhtymän asiaa koskeva kirje, josta yksittäiset muutosesitykset käyvät selville on esityslistan liitteenä 28. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuuston päätettäväksi, että Pornaisten kunta kannattaa muutoksia HUS:n perussopimuksen 2, 4 ja 7 :ään ja että perussopimukseen lisätään uusi 12 a liitteessä 28 esitetyllä tavalla. Hyväksyttiin yksimielisesti

20 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 242 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Sisäasiainministeriön kirje SMDno/2009/2859, : Kuntien osoitejärjestelmät, ongelmien korjaaminen. Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös STU 1577A, ESLH /So-62, Päätös sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeen lopullisesta valtionavustuksesta. Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös STK906A, ESLH /So-62: Vuoden 2009 perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen. Uudenmaan ympäristökeskuksen poikkeamispäätös dnro UUS L , Rakentamista koskeva poikkeamispäätös (kielteinen). Hakija: Pauli Mönttinen, Laukkoski Uudenmaan ympäristökeskuksen poikkeamispäätös dnro UUS L , Rakentamista koskeva poikkeamispäätös (myönteinen ehdoilla). Hakija: Brita Vanharanta, Kauniainen. Etevan kuntayhtymän kirje : Eteva kuntayhtymän toimenpiteet kuntien vaikeutuvassa rahoitustilanteessa. Etevan kuntayhtymän kirje : Jäsenkunnan edustajan valitseminen kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin konsernihallinnon kirje dnro 451/02/02/01/09, : Talousarvion 2010 valmistelu. Uudenmaan liitto: Toimintakertomus ja tilinpäätös Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta / Eteva kuntaytymän tulkki- ja kommunikaatiopalvelujen siirto Evantia Oy:lle. Keski-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto: tilannekatsaus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: Tammi-elokuun 2009 kuntaraportti../..

21 Kunnanhallitus Khall 242./.. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 21/80/2009, : Influenssa A (H1N1)v rokotusten aloittaminen ja rokotusjärjestys. Tekninen lautakunnan pöytäkirjanote : Talousarvio vuodeksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin konsernihallinnon yleispäätös : HYKS-sairaanhoitoalueen naisten- ja lastentautien tulosyksikön eräiden vastuuyksiköiden vuoden 2009 hintojen tarkistus alkaen. Porvoon kaupunki, terveydensuojelujaoston pöytäkirjanote : Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetusta laista johtuvat toimenpiteet. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 8/09, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen kokouskutsu ja esityslista 2/2009, Keski-Uudenmaan Hanke Oy:n hallituksen pöytäkirja 2/2009, KUUMA-hallituksen pöytäkirja 5/2009, Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 2/09, Teknisen lautakunnan pöytäkirja 5/2009, Leirikeskustoimikunnan pöytäkirja 2/209, Valtiovarainministeriön päätös VM/158/ /2009, : Valtiovarainministeriön päätös kuntien yhteistoimintaavustuksen myöntämisestä. Merkittiin.

22 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 243 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: 83 Suunnitelman mukaisten poistojen poistoaikojen muutos Otteet: Kamreeri, kirjanpito 84 Yhteenveto hallintokuntien esittämistä vuoden 2009 säästökohteista Otteet: Kamreeri, kirjanpito, lautakunnat 85 Määrärahamuutokset kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan talousarvioon 2009 Otteet: Kamreeri, kirjanpito, tekninen lautakunta 86 Talousarvion 2009 investointiosan muutosesitys Otteet: Kamreeri, kirjanpito, tekninen lautakunta 87 Koulupsykologin viran perustaminen Otteet: sivistyslautalauta, virka haettavaksi Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. Hyväksyttiin yksimielisesti

23 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 230, 235, 237, 238, 239, 241, 242, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 231, 232, 233, 234, 236, 240 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät 231, 232, 233, 234, 236, 240 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma

Kunnanhallitus. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.4.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 106 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot