EU:N RAKENNERAHASTOJEN JA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN VUOSIRAPORTTI 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:N RAKENNERAHASTOJEN JA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN VUOSIRAPORTTI 2007"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 122 0:\06}Toimintakertomukset\Aluekehitysvarat\2007 koko euraportti.doc EU:N RAKENNERAHASTOJEN JA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN VUOSIRAPORTTI 2007 Jyväskylä 2008

2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, Jyväskylä puhelin fax Kotisivu Internetissä: http.//www.keskisuomi.fi Yhteydet henkilökuntaan: Internet: X.400: G=etunimi; S=sukunimi; O=ksliitto; P=reg; A=elisa; C=fi ISBN ISBN (sähköinen) ISSN Julkaisun avainsanat: Maakunnan kehittämisraha EU:n rakennerahastot Maakuntaohjelma Painos: 130 kpl Painopaikka: Kopi-Jyvä Oy

3 3 Esipuhe Keski-Suomen EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoituksen raportti on vuodelta Raportissa esitellään Keski-Suomen liiton rahoituspäätöksiä ja hankehallintoa. Vuosi 2007 oli rakennerahastokauden ensimmäinen toteuttamisvuosi. Vuoden aikana valmistauduttiin ohjelmien toteuttamiseen suunnitelmien laadinnalla. Ministeriö rakensi EURA hallintojärjestelmää, jonka käyttöönotto siirtyi vuodelle Ensimmäinen EAKR hankerahoitushaku päättyi ja ESR haku Vuonna 2007 ei tehty virallisesti alkaneen rakennerahastokauden rahoituspäätöksiä. Rakennerahastokauden toteutus jatkui vuonna Hankkeiden toteutus- ja maksatusaika päättyy Vuoden 2007 lopulla oli käynnissä vielä noin 90 hanketta. Rahoituspäätökset on pääosin tehty. Ohjelmista jäänee käyttämättä noin euroa ESR varoja kansallisina vastinrahoineen. Ohjelmakauden suurimmat hankkeet olivat: tuki, euroa kust.arvio, euroa Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelma (2-ohj.) Taitava Keski-Suomi (2-ohj.) Toimialatyö ja PerusTA (1-ja 2-ohj.) Jyvässeed Fund Oy:n perustaminen (2-ohj.) Toisen asteen koulutuksen kehittäminen (1-ja 2-ohj.) Raportti keskittyy vuonna 2006 päättyneeseen ohjelmakauteen. Raportissa arvioidaan päättyneitä hankkeita. Hankkeiden arvioinnit perustuvat liiton hankkeille nimeämien yhteyshenkilöiden väli- ja loppuarviointeihin. Arvioinnit on kirjoitettu hankkeiden päätyttyä, eikä niitä ole jälkikäteen päivitetty. Projektien päätös- ja Fimos-rekisterin tiedot on koonnut EU-sihteeri Mari Saalamo. Jyväskylässä maaliskuun 14. päivänä 2008 Pirjo Ahola talouspäällikkö KESKI-SUOMEN LIITTO

4 4 Sisältö EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitus, vuosiraportti 2007 Esipuhe 1. Avustusten käytön tavoitteet ja myöntämisperusteet 2. Avustusten käytön organisointi ja hankkeiden seuranta 2.1 Avustuksen hakumenettely 2.2 Päätösten valmistelu ja esittely 2.3 Hankkeiden ohjaus, seuranta ja maksatus 3. Käytettävissä olevat varat, hakemusten ja päätösten luku- ja euromäärät 4. Päättyneiden hankkeiden vaikutusten ja tulosten arviointi LIITTEET 1. Myönnetyt avustukset EU:n, valtion ja maakunnan kehittämisrahasta vuonna Tulostiedot EAKR- ja maakunnan kehittämisrahahankkeista, tilanne Tulostiedot ESR -hankkeista, tilanne Vuonna 2007 päättyneiden projektien keskeisimmät tulokset ja arviointeja

5 5 1. Avustusten käytön tavoitteet ja myöntämisperusteet Keski-Suomen liitto rahoittaa kehittämishankkeita EU:n rakennerahastojen avustuksella ja siihen liittyvällä valtion rahoituksella sekä maakunnan kehittämisrahalla. Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan muodostaman tavoite 1-alueen päämääränä oli olla luonnonvaroja pitkälle jalostava, osaavien verkostojen pohjoinen Keski-Suomi. Kehittämistoiminnan tarkoituksena oli kohdentaa käytettävissä olevat resurssit luonnonvaroja jalostaviin yritysverkostoihin - niiden johdolla ja ehdolla. Jyväskylän, Jämsän, Joutsan, Keuruun ja Äänekosken seutukuntien muodostaman tavoite 2-alueen toteuttamisstrategia oli alueelliseen kilpailuetuun perustuva erikoistuminen. Alueita ja yritysten kilpailuetua sekä osaamista vahvistettiin investointien, verkostomaisen toiminnan ja koulutuksen avulla. Keski-Suomen kehittämistavoitteet ja -strategiat otettiin avustuspäätösten valmistelussa huomioon. 2. Avustusten käytön organisointi ja hankkeiden seuranta 2.1 Avustuksen hakumenettely Päättyneellä ohjelmakaudella avustuksia voitiin hakea jatkuvasti. Liitto ilmoitti yhteisellä lehti-ilmoituksella muiden rahoittajien kanssa EU:n tavoiteohjelmien 1 ja 2 sekä maaseutuohjelman rahoituksen haettavaksi Keski-Suomessa. EU:n rakennerahastojen ja siihen liittyvää kansallista avustusta haettiin rahoitushakemuslomakkeilla. Hankkeen toteuttajina voivat olla julkiset ja yksityiset yhteisöt, säätiöt sekä yksityiset henkilöt. Yhteishankkeet olivat toivottavia. Hankkeen myönteinen rahoituspäätös edellytti projektisuunnitelmaa. 2.2 Päätösten valmistelu ja esittely Keski-Suomen liitossa, EU:n rakennerahastojen ja niihin liittyvät valtion rahoitus - hankkeet sekä maakunnan kehittämisrahahankkeet kirjattiin saapuessaan Diaariin ja Fimos-hankerekisteriin. Liiton hankkeet valmisteltiin ja käsiteltiin aluekehitystiimissä. Hankkeet valmistellaan lomakkeella EU-hankkeiden valmistelumuistio hankkeiden yhteiskäsittelyä varten. Kaikki hankkeet käsiteltiin TE-keskuksen hankeryhmässä. Hankeryhmässä olivat edustettuina eri rahoittajat. Isot, ylimaakunnalliset ja maakunnan kehittämisen kannalta strategiset hankkeet käsiteltiin maakunnan yhteistyöryhmässä. Ympäristö- ja tasa-arvovaikutuksia sisältävät hankkeet käsiteltiin YVA ryhmässä.

6 6 Maakuntahallitus päätti liiton hankkeiden EU:n avustuksesta ja valtion rahoituksesta. Maakuntajohtaja esitteli päätösehdotukset maakuntahallitukselle. Hakijalle lähetettiin päätöksen jälkeen toimeenpanopäätös, jossa oli mm. avustuksen ehdot sekä maksatus- ja raportointiohjeita. EU-hankkeiden hallinnoinnin parantamiseksi laaditttiin liitossa EU-hankkeiden laatujärjestelmä. Yksityiskohtainen ohjelmakauden EU-hankkeiden hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvausta päivitettiin vielä vuonna Hankkeiden ohjaus, seuranta ja maksatus Avustuspäätöksessä edellytettiin, että hankkeelle nimetään ohjausryhmä. Liiton puolelta hankkeen yhteyshenkilönä toimi yleensä hankkeen valmistelija. Myönnetty avustus maksettiin hakijan tilille toteutuneita kuluja vastaan maksatushakemusten perusteella. Ennakkoa maksettiin vain poikkeustapauksissa. Viimeinen erä voitiin hakea maksatukseen loppuraportin ja talousselvityksen jättämisen yhteydessä. Viimeistä avustuserää piti hakea viimeistään neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Myönnetty avustus oli käytettävä hankkeelle asetettujen tulosten saavuttamiseksi hankkeelle päätetyssä määräajassa. Avustusten maksatusta seurasi liiton talouspäällikkö. Avustusten käyttöä valvoivat Keski-Suomen liiton ohella EU:n tarkastuselimet, sisäasiainministeriön ja valtiovarainministeriön tarkastajat. 3. Käytettävissä olevat varat, hakemusten ja päätösten luku- ja euromäärät Kansallista maakunnan kehittämisrahaa oli käytettävissä vuonna 2007 seuraavasti: euroa Jyväskylän seudun osaamiskeskus euroa Jyväskylän seudun aluekeskusohjelma euroa Jämsän seudun aluekeskusohjelma euroa maakunnan kehittämisraha (käyttö liiton päätettävissä) yhteensä euroa 1-ohjelmasta voitiin tehdä rahoituspäätöksiä vielä seuraavilla määrärahoilla: euroa EAKR euroa valtion rahoitus (EAKR:n vastinrahaa) euroa ESR euroa valtion rahoitus (ESR:n vastinrahaa) yhteensä euroa 2-ohjelmasta voitiin tehdä rahoituspäätöksiä vielä seuraavilla määrärahoilla: euroa EAKR

7 euroa valtion rahoitus (EAKR:n vastinrahaa) euroa ESR valtion rahoitus (ESR:n vastinrahaa) yhteensä euroa Teknisten tukien myöntövaltuudet oli käytetty aiemmin ja uuden ohjelmakauden teknisten tukien myöntäminen siirtyi vuodelle Vuonna 2007 liittoon saapui 49 kehittämisrahahakemusta, joista 15 haki maakunnan kehittämisrahaa. Vuonna 2007 saapuneista hakemuksista rahoituspäätöksen sai 37 hanketta, josta 5 maakunnan kehittämisrahahanketta. Vuoden 2007 aikana tehtiin yhteensä 49 rahoituspäätöstä, joista 10 oli maakunnan kehittämisrahahankkeita, 1-ohjelman hankkeita oli 12 ja 2-ohjelman hankkeita 27. Lisäksi tehtiin vielä päätöksiä teknisen tuen käytöstä. EU:n rakennerahastojen ja hankkeisiin liittyvää valtion rahoitusta sekä maakunnan kehittämisrahaa myönnettiin hankkeille yhteensä euroa. Hankkeiden rahoitukseen käytettiin vielä jäljellä olevaa rakennerahastoohjelmarahoitusta, päättyneistä hankkeista palautuneita varoja, maakunnan kehittämisrahaa ja korkovaroja. Ohjelmittain rahoituspäätökset jakaantuivat seuraavasti: EU-rahoitus, Valtion rahoitus, EAKR ESR EAKR:n vastin ESR:n vastinraha maak. keh.raha Yhteensä, Kansall. hankkeet ohjelma ohjelma Yhteensä Vuonna 2007 Keski-Suomen liittoon tulleista hakemuksista ei siirretty yhtään toisen viranomaisen käsiteltäväksi hallintolain mukaisesti. Viisi hanketta perui hankehakemuksensa. 4. Päättyneiden hankkeiden vaikutusten ja tulosten arviointi Liiton osarahoittamat hankkeet olivat yleensä luonteeltaan pitkäjänteistä kehittämistyötä, jonka tulokset näkyvät viiveellä. Avustuksilla luotiin edellytyksiä, jotka näkyvät myöhemmin esimerkiksi perustettavien yritysten määrän kasvuna. Hankkeilla vaikutettiin myönteisesti yritysten ja työpaikkojen syntymiseen ja erityisesti aktivoitiin eri osapuolia yhteiseen kehitystyöhön. Jo päättyneet hankkeet olivat pääosin onnistuneet tavoitteidensa saavuttamisessa samoin kuin keskeneräiset hankkeet näyttävät onnistuvan. Keskeneräiset hankkeet olivat laajempia ja pidempikestoisia kuin myöntämisvuonna päättyneet hankkeet.

8 8 Vuonna 2007 päättyneet hankkeet esitellään liitteessä 4. Hankekuvauksissa esitetään hankkeiden keskeisimpiä tuloksia ja yhteyshenkilöiden arvioita hankkeiden onnistumisesta. Arvioinnit on kirjoitettu hankkeiden päätyttyä, eikä niitä ole jälkikäteen päivitetty. Pääosin hankkeiden todelliset vaikutukset ovat arvioitavissa vasta pidemmän ajan kuluessa.

9 21 VUONNA 2007 PÄÄTTYNEIDEN PROJEKTIEN KESKEISIMMÄT LIITE 4 TULOKSET JA ARVIOINTEJA Maakunnan kehittämisrahahankkeet 350/2004 Jyväskylän Teknologiakeskus Oy: JYVÄSKYLÄN SEUDUN OSAAMISKESKUS- OHJELMAN PERUSRAHOITUS 2005, myönnetty euroa, palautunut euroa, yhteyshenkilö Veli-Pekka Päivänen Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelman kehittämisprojekteja vuonna Koko osaamiskeskusohjelman rahoitus jakautui vuonna 2005 kolmeen osaan. 1. Perusrahoitus, johon rahoitus tuli maakunnan kehittämisrahan kautta, joka on tämä hanke 2. Yritysprojektien toteutus ja 3. Yliopiston osaamiskeskusprojektien toteutus, johon on haettu rahoitus läänihallitukselta tavoite 2 -ohjelmasta. Vuoden 2005 projekteja haettiin avoimella haulla syksyllä Hakemukset käsiteltiin osaamiskeskusalojen ryhmissä sekä osaamiskeskusohjeman neuvottelukunnassa marraskuussa Teknologiakeskus on esittänyt osaamiskeskusohjelmaan liittyviksi perusrahoitusprojekteiksi vuonna 2005 seuraavat: Informaatioteknologia: Vertical Handovers in 4G System - Verho VK JAMK, SuperCoatching JSP, Energiateknologia: Uusi pilkkeen käsittelykonsepti valmistuksesta asiakkaalle - Pilkekonsepti VTT, Polttopuun kuivaus ja laadun hallinta - Pokula VTT, Ympäristöteknologia: Jätteiden keräyksen ja käsittelyn tuotekehityshanke - Jäkätuo VTT, Jyväskylän seudun jätteenkäsittelyteknologian osaamisen integrointi Thaimaan Phuketin ja Naklon Ratchasiman kaupungin energian tuotannon jätteenkäsittelyn laitoshankkeiden toteutuskehittäminen - Phuket-Korat Protech Oy, Paperiteknologia: Paperikoneteknologian tiedonhallinnan oppimisympäristö - Sakit JAMK. Osaamiskeskusaloille arvioitiin vuoden 2006 loppuun mennessä perustettavan 2600 uutta työpaikkaa, noin 130 uutta yritystä sekä osaamiskeskusalojen noin työpaikkaa säilytetään. Uusien työpaikkojen välillinen työpaikkavaikutus tulisi olemaan muuta työpaikkaa maakuntaan. Tavoitteet osaamisaloittain: paperinvalmistus henkilöä säilyy, + 10 yritystä, informaatio henkilöä, +50 yritystä, energia henkilöä, +20 yritystä ja ympäristö henkilöä, +50 yritystä. Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelman perusrahoitus vuonna 2005 hanke toteutti valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa Jyväskylän seudulla. Hankeen avulla resursoitiin osaamiskeskusohjelman veto toimialapohjaisesti ja rahoitettiin kunkin toimialan kärkihankkeita. Hankkeiden tulokset on raportoitu toimialavastaavan arviointien kera kattavasti loppuraportissa. Hanke saavutti kokonaisuudessaan asetetut tavoitteet hyvin. 170/2005 Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy: SAARIJÄRVEN YRITYSPAJA, myönnetty euroa, palautunut euroa, yhteyshenkilö Veli-Pekka Päivänen Saarijärven suurimman teollisen yrityksen Efore Oyj:n 100 työntekijän irtisanominen ja ennestään työttömänä oleva osaava työvoimapotentiaali antavat erinomaisen pohjan uudelle yritystoiminnalle Saarijärven sijainti- ja EU -rahoitustekijöiden lisäksi. Projektin tarkoituksena oli markkinoida aktiivisesti Saarijärveä työvoimaongelmista kärsiville alueille hyvänä yritystoiminnan sijaintipaikka kuntana tai alihankinta- / sopimusvalmistajakumppanin sijaintipaikkakuntana. Samalla innostettiin ja tuettiin Eforelta, ja Gummerukselta irtisanottuja sekä ennestään työttömiä tavanomaisen työllisyyskoulutuksen lisäksi yrittämisen polulle uusilla innovatiivisilla toimenpiteillä ja raivattiin polun esteitä tehostetuilla keinoilla. Yrittäjyyteen kannustaminen työllisti sinänsä ihmisiä perustettavissa yri-

10 22 tyksissä Saarijärven seutukunnalla. Perustettavat yritykset toimivat lisäksi Saarijärvelle siirtyvien yritysten yhteistyöverkostona. Hanke oli valtakunnallinen pilottihanke, jossa pyritään luomaan ja kokeilemaan uudentyyppisiä toimia globalisaation aiheuttamien isojen irtisanomisten hoitamiseen. Hankkeessa testattiin uutta toimintamallia globalisaation aiheuttamien suurten irtisanomisten aiheuttamissa tilanteissa Suomessa. Konkreettinen tavoite oli, että Saarijärvelle siirtyy osaavan työvoiman ja kustannusetujen perusteella uutta liiketoimintaa tai uusia yrityksiä Suomesta tai kansainvälisesti. Hankkeen ulospäin suuntautuvalla markkinointija kontaktointityöllä luotiin uusia työpaikkoja yrityksistä irtisanotuille osaajille ja seutukunnan muille ammattikoulutetuille työnhakijoille. Saarijärveläistaustaiset vaikuttajat, Saarijärvi Forum kytkettiin vahvasti mukaan uuden liiketoiminnan ja yritystoiminnan siirtämiseen. Uusien yritysten perustamisella, yrittämisen polun helpottamisella sekä yrittäjyyteen kannustamisella tavoiteltiin pitkän tähtäyksen positiivista työpaikkakehitystä ja kestävämmän uuden perustan rakentamista selvitä tulevista haasteista henkilökohtaisesti ja yhteisönä. Siirtyvät yritykset ja perustettavat uudet yritykset tukivat toisiaan yhteistyöverkostona. Hankkeen tulosten arviointia vaikeuttaa se, että tulokset on määritelty 2007 vuoden loppuun asti. Hankkeen ensimmäisen vaiheen toimenpiteet lopetettiin vuoden 2006 lopussa, jolloin asetettuihin tavoitteisiin peilattuna oltiin hankkeen puolivälissä. Hanke on edesauttanut kahden yrityksen perustamisessa, joten tavoitetta (6 yritystä) ei ole saavutettu. Saarijärvelle ei ole saatu siirtymään uusia yrityksiä mennessä, joten tavoitteesta (4 yritystä) ollaan selvästi jäljessä. Uusia työpaikkoja on syntynyt 15, joten siinä ollaan hieman jäljessä tavoitteesta (yhteensä 40 vuoden 2007 loppuun mennessä). Saarijärven markkinointi on onnistunut erittäin hyvin resursseihin suhteutettuna. Hankkeen tuloksena on syntynyt Yrityspajan alahankkeita: Saarijärven elektroniikkayritysten verkoston aktivointihanke, Pohjoisen Keski-Suomen Klemmari-hanke, Ammattilaiset Areenalla -tapahtuma ja yritysten myynninvalmennus. Erityisesti Ammattilaiset Areenalla -rekrytointimessut, joilla Eforelta irtisanotut työntekijät esittelivät osaamistaan, sai paljon huomiota mediassa. Tapahtuma on valittu Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailujen semifinaaliin kilpailukykysarjassa. Tämänhetkisten tulosten valossa hanke onnistui kohtuullisesti. Ensimmäisen vaiheen tuloksia hyödynnetään vuoden 2007 ajan toteutettavassa hankkeen toisessa vaiheessa. 172/2005 Keski-Suomen kauppakamari: KESKI-SUOMEN Y4-YRITTÄJYYSASIAMIES, myönnetty euroa, yhteyshenkilö Veli-Pekka Päivänen Hankkeen tavoitteena oli käynnistää Keski-Suomeen maakunnallinen yrittäjyysasiamiehen toiminta. Yrittäjyysasiamiehen tehtävänä on kehittää Keski-Suomen Y4- yrittäjyysprosesia eteenpäin seuraavien seutukunnallista yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa kehittävien osa-alueiden mukaisesti: 1) Kuntatalouden tilanneanalyysi, 2) Olemassa olevan yrittäjyyden tukeminen, 3) Osaavan työvoiman saatavuus ja 4) Yrittäjyyskasvatus. Lisäksi yrittäjyysasiamiehen tavoitteena on 1) koordinoida Y4-prosessin kokonaisuutta, 2) viedä yrittäjyysajatusta ja yrittäjyysarvioinnin toimintatapaa laajasti läpi koko maakunnassa, 3) toimia verkottajana eri yrittäjyyteen liittyvien toimijoiden ja verkostojen kesken, 4) toimia yhteistyössä Keski-Suomen yrittäjät ry:n paikallisyhdistysten, MTK:n aluejärjestön ja kauppakamarin valiokuntien kanssa sekä 5) olla linkkinä yrityselämän ja julkisten toimijoiden sekä rahoittajien ja koulutusorganisaatioiden välissä.

11 23 Hankkeen taustalla on Y4 neuvottelukunta, jossa ovat mukana Keski-Suomen liiton lisäksi Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen yrittäjät ry, Keski-Suomen TEkeskus, Keski-Suomen nuoret yrittäjät ry, Finnvera. Neuvottelukuntaan tullaan kutsumaan mukaan myös yliopiston, ammattikorkeakoulun, ammatillisen koulutuksen sekä kehittämisyhtiöiden edustajat. Hanke on Y4 ideologian toteutuksen 3. vaihe. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa osaltaan Keski-Suomen maakuntasuunnitelman visiota eli viedä yrittäjyyttä ylös yhteiskunnassa yhteistyöllä. Hankkeen tavoitteena oli synnyttää noin euron edestä yrittäjyyden kehittämishankkeita kunnissa ja seuduilla. Yrittäjyysasiamies hankkeen tarkoituksena oli jatkaa Y4 ideologian kehittämistä ja levittämistä. Hankkeesta on valmistunut kirja Y4-ideologian matkakertomus, jossa on analysoitu toimenpiteiden vaikutuksia. Hanke onnistui tavoitteissaan hyvin. Y4-hanke valittiin innovatiivisimmaksi ja luovimmaksi yrittäjyyttä edistäväksi aloitteeksi Euroopassa ja voitti näin ollen Yrittävä Eurooppa -kilpailun pääpalkinnon /2005 Keski-Suomen liitto: PARAS-HANKKEEN HALLINNOINTIPROJEKTI, myönnetty euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen Aluevaiheen selvitystyöhön kohdistettiin maakunnan kehittämisrahaa euroa. Avustusta oli tarkoitus käyttää Keski-Suomen liiton organisoimaan jatkotyöskentelyn kustannuksiin. Tarkoitus oli, että maakuntahallituksen asettama ohjausryhmä ja teemaryhmät voisivat jatkaa työtään ja mm. purkaa maakuntahallituksen vastauksessa esille tulleita valmistelua vaativia esityksiä. Keski-Suomen liitto osallistui kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyneiden selvitystehtävien kustannuksiin. Hankkeella resursoitiin selvityshenkilön palkkauskustannukset sekä kuntayhteistyön edellyttämien useiden tilaisuuksien järjestämiskustannukset. Hankeen tavoitteena oli perustaa PARAS -valmistelu mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin sekä järjestää foorumit monensuuntaisen vuorovaikutuksen varmistamiseksi. Hanke onnistui suunnitellusti. Selvityshenkilönä toiminut Tapani Mattila kokosi yhteenvedon maakunnalliseksi kannanotoksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Työssä koordinoitiin kolmen työryhmän valmistelua. Asiantuntijaryhmien valmistelussa olivat sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistarpeet, sivistyssektorin uudistamisen näkymät sekä yhdyskuntarakenteen ja elinkeinojen kehittämistyö. 107/2006 Jyväskylän yliopisto, Agora Center: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOSAA- MISEN JALKAUTTAMINEN KESKI-SUOMEN KUNTIIN, myönnetty euroa, yhteyshenkilö Rauli Sorvari Esitettävä hanke perustui professori Lea Pulkkisen johdolla toimineen tutkimuksen huippuyksikön Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät tutkimustulosten soveltamiseen. Hanke tähtäsi lasten ja nuorten perusvoimavarojen vahvistamiseen toimien läheisessä yhteistyössä koulujen kanssa sekä hyödyntäen Jyväskylän yliopistossa olevaa kokeilu- ja tutkimustietoa. Hankkeen aikana luotiin kumppanuusverkosto alan toimijoiden kanssa. Projekti toteutti eheytettyä koulupäiväkonseptia. Eheytetty koulupäivä muutti koulujen toimintakulttuuria siten, että monipuolinen harrastustoiminta tuotiin osaksi koulupäivää, erityisesti varmistaen syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten mahdollisuudet harrastustoimintaan. Ongelmaperheissä kasvaville lapsille tällä oli erityinen merkitys, sillä he jäivät usein muutoin harrastustoiminnan ulkopuolelle ohjattujen harrastusten kasaan-

12 24 tuessa tietyille lapsille. Uudesta toimintamallista oli tarkoitus käydä neuvottelut paitsi koulutoimen edustajien, myös Keski-Suomessa toimivien lapsiin ja nuoriin liittyvien hankkeiden, järjestöjen (mm. urheiluseurat, kulttuurialan eri toimijat) ja muiden toimijoiden kanssa. Näin rakentuisi maakunnallinen verkosto luomaan puitteita eheytetylle koulupäivälle ja siihen liittyvälle toiminnalle eri kunnissa. Hankkeessa oli tarkoitus käydä läpi uuden toimintamallin toteuttamisen luontevimmat edellytykset. Tavoitteena on selvittää iltapäivätoiminnan järjestäminen ennen hanketta ja iltapäivätoiminnan kehittämistä ja sen integroimista paremmin koulutyöhön sekä toiminnan pohjan ja vaikuttavuuden edelleen laajentamista. Hankkeen tavoitteena oli myös integroitua olemassa oleviin yhteistyöjärjestelmiin. Pitemmän aikavälin tavoitteena oli muodostaa rahoituspohjaa pitkäkestoisemmalle osaamisohjelmatyölle, jolla pyrittiin aiempaa tiiviimpään lasten ja nuorten hyvinvointia palvelevaan yhteistyöhön koulujen, järjestöjen ja alueella toimivien yritysten kesken. Hanke liittyi PARAS -hankkeen Opetus- ja kulttuuriryhmän kehittämiskohteisiin. Hanke kohdistui perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Hankkeella tuettiin kuntien suunnittelutyötä ja palveluiden kehittämistarpeiden arviointia. Työn aikana oltiin yhteydessä kuntiin, toimitettu tavoitteen mukainen käsikirja sekä kerrottiin jatkokehittämistyöstä ja foorumeista. Kuntien resursseja arvioitiin ja samoin kuntakohtaisia tai verkostoin toteutettavia palvelumahdollisuuksia. Tulokset olivat PARAS -hankkeen toimeksiannon ja hankkeen tavoitteiden mukaisia. 256/2005 Keski-Suomen liitto: PARAS-ERILLISSELVITYKSET, myönnetty euroa, palautunut euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen Kunta- ja palvelurakennehankkeen valmistelun yhteydessä tuli esille tarve maakunnallisten erilliskysymysten selvittämiseen. Sisäasiainministeriölle toimitetussa kannanotossa pidättäydyttiin ennalta esitettyihin kysymyksiin. Prosessin jatkamiselle oli kuitenkin perusteita, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon, sivistystoimen sekä aluerakenteen ja elinkeinoasioiden osalla maakunnallisesti esiin nostetut kehittämiskohteet voitaisiin valmistella ja toimittaa kannanmäärittelyt edelleen kuntien käsittelyyn. Hankkeen toteutusaikana selvitettiin seuraavat asiat: 1) Eläinlääkäripalvelujen järjestämisen selvittämisestä sovittiin Keski-Suomen kunnallisjohtajien kokouksessa Selvityshenkilön tehtävänä oli laatia raportti, josta ilmenevät seuraavat asiat: 1) Eläinlääkintähuoltolain uudistus lyhyesti, 2) Eläinlääkintähuollon toimintaympäristö Keski-Suomessa, 3) Eläinlääkäripäivystyksen nykytilan kuvaus maakunnassa, 4) Lakiuudistuksen velvoitteet Keski-Suomessa (tuotantoeläinpäivystys, pieneläinpäivystys, call center, jatkohoito), 5) Maakunnan päivystysalueen määrittely, 6) Päivystyspiirien määrittely, 7) Jatkohoitopaikan vaihtoehdot, 8) Selvityshenkilön ehdotukset Keski-Suomen eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi ja 9) Esitetyn mallin kustannusvaikutukset kunnille ja eläinten omistajille. 2) Asiointialueet Keski-Suomessa. Tarkoituksena oli selvittää vähittäiskaupan sekä kaupallisten palvelujen, kulttuuripalvelujen ja liikuntapalvelujen asiointialueet Keski- Suomen maakunnassa ja maakunnan naapurikunnissa. Tyypillisiä selvitettäviä palveluja (esim. minkä keskuksen kaupoista haitte viimeksi...) ovat mm. elintarvikkeet, kodinkoneet, huonekalut, autot, parturi-kampaamot, ravintolat, elokuvateatterit, konsertit, taidenäyttelyt, uimahallit ja kuntosalit. Tutkimus antoi kokonaiskuvan Keski-Suomen ja naapurikuntien väestön asiointikäyttäytymisestä. Tavoitteena oli antaa välineitä maakunnan kuntarakenteen kehittämiseksi sekä myös liiton lakisääteisten tehtävien hoita-

13 25 miseen. Täsmällisemmin voitiin selvittää mm. verkkokauppaa, alueiden vetovoimaisuutta ja mistä keskuksista palvelut haetaan. Tarkoituksena on hakea alan yhteistyökumppaneita tiedon saannin varmistamiseksi ja kustannusten jakamiseksi. Selvitykset toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. 340/2005 Jyväskylän Teknologiakeskus Oy: JYVÄSKYLÄN SEUDUN OSAAMISKESKUS- OHJELMA 2006, PERUSRAHOITUS, myönnetty euroa, palautunut euroa, yhteyshenkilö Veli-Pekka Päivänen Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelman kehittämisprojekteja vuonna Koko osaamiskeskusohjelman rahoitus jakautui vuonna 2006 kolmeen osaan. 1. Perusrahoitus, johon rahoitettiin maakunnan kehittämisrahalla, joka on tämä hanke 2. Yritysprojektien toteutus ja 3. Yliopiston osaamiskeskusprojektien toteutus, johon haettiin rahoitus läänihallitukselta tavoite 2 -ohjelmasta. Vuoden 2006 projekteista pidettiin avoin haku syksyllä Hakemukset käsiteltiin osaamiskeskusalojen ryhmissä sekä osaamiskeskusohjelman neuvottelukunnassa marraskuussa Teknologiakeskus esitti osaamiskeskusohjelmaan liittyviksi perusrahoitusprojekteiksi vuonna 2006 seuraavat: Vertical Handovers in 4G System - Verho VK JAMK, Uusituvan energian kuntakatselmus JSP, Teknistaloudellinen tarkastelu happirikasteen käytöstä sähkön ja lämmöntuotannossa VTT, Liiketoimintakonsepti polttoainekaupan perustaksi päästökaupan olosuhteissa Enas Oy, Jätteiden keräyksen ja käsittelyn tuotekehityshanke VTT, selluliiketoiminnan pilotti Ligum ja paperikoneen vesienhallinta VTT. Osaamiskeskusaloille arvioidaan vuoden 2006 loppuun mennessä perustettavan 2600 uutta työpaikkaa, noin 130 uutta yritystä sekä osaamiskeskusalojen noin työpaikkaa säilytetään. Uusien työpaikkojen välillinen työpaikkavaikutukseksi arvioitiin muuta työpaikkaa maakuntaan. Tavoitteet osaamisaloittain: paperinvalmistus henkilöä säilyy, + 10 yritystä, informaatio henkilöä, +50 yritystä, energia henkilöä, +20 yritystä ja ympäristö henkilöä, +50 yritystä. Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelman perusrahoitus vuonna hanke toteutti valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa Jyväskylän seudulla. Hankeen avulla resursoitiin osaamiskeskusohjelman veto toimialapohjaisesti ja rahoitettiin kunkin toimialan kärkihankkeita. Hankkeiden tulokset on raportoitu toimialavastaavan arviointien kera kattavasti loppuraportissa. Hankkeen aikana valmistauduttiin uuteen osaamiskeskusohjelmakauteen. Hankkeen aikana Technopolis Oyj osti hanketta hallinnoineen Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n. Hanke saavutti kokonaisuudessaan asetetut tavoitteet hyvin. 361/2005 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy: JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN ALUEKESKUSOHJELMA 2006, myönnetty euroa, yhteyshenkilö Veli-Pekka Päivänen Jyväskylän kaupunkiseudun aluekeskusohjelma 2006 painopisteet olivat 1) Kunta- ja palvelurakenneuudistus Jyväskylän seudulla, verkostokaupungin kolmas aalto, 2) innovaatioympäristön ja elinkeinokehityksen työkalujen uudistaminen, 3) Hyvinvointiteollisuuden kehittäminen ja palveluyritysten kehittämisohjelma ja 4) maaseudun hoivapalvelut ja uudet innovaatiot (Pohjoisen Keski-Suomen osio).

14 26 Jyväskylän seudun aluekeskusohjelma 2006 hanke toteutui kokonaisuudessaan kohtuullisesti tavoitteisiin verrattuna. Hyvinvointiteknologia ja palveluosio saavutti tavoitteensa ja toiminnan ydin kirkastui vuoden 2006 aikana. Teknologian ja palvelujen yhteensovittaminen on yksi keskeinen Jyväskylän seudun kehittämisen kohde lähitulevaisuudessa. Verkostokaupunkiosio ei ole päässyt juuri toimintojen suunnitteluvaihetta pidemmälle. Päivähoidon yhteen liittäminen yli kuntarajojen kariutui syksyllä Kuntaja palvelurakennehankeselvitykset ovat ajaneet verkostokaupunkiajattelun ohi. 362/2005 Jämsek Oy: JÄMSÄN ALUEKESKUSOHJELMAN KOORDINOINTI JA TOTEUTTAMINEN VUONNA 2006, myönnetty euroa, palautunut 2 euroa, yhteyshenkilö Pirjo Peräaho Hankkeessa koordinoidaan Jämsän aluekeskusohjelmaa ja sitä toteuttavia hankkeita. Vuoden 2006 toimenpiteet olivat: 1) 1. Aluekehittämisen koordinointi (hallinnointitehtävien ohella seutustrategian ja aluekeskusohjelman valmistelu vuosille ), 2) Alueellisen viestinnän toteuttaminen ja (alueportaalin jatkokehittäminen, portaalin käyttöönottoprojektin toteutus ja portaalin sisällöntuotanto: koulutustarjotin, seudullinen työpaikkarekisteri, päivähoidon verkkopalvelut) ja 3) Turvallisuusyhteistyön toteuttaminen. Jämsän aluekeskusohjelman tavoitteena oli seudullisten toimintamallien rakentaminen, yritysten toimintaympäristön kehittäminen, osaamisen vahvistaminen sekä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen tiivistäminen. Jämsän seudun aluekeskusohjelma on alueen kehittämisen sateenvarjo, jolla käynnistetään ja toteutetaan erilaisia seudun kehittämishankkeita. Aluekeskusohjelmakauden viimeisen vuoden tärkeimpiä toimenpiteitä olivat Jämsän seudun alueportaalin ja alueellisen viestinnän jatkokehittäminen sekä uuteen aluekeskusohjelmaan ja EU-ohjelmaan valmistautuminen työstämällä seudun omaa strategiaa. Matkailun masterplan projektin toteutus eteni hyvin: vuoden aikana valmisteltiin merkittäviä investointihankkeita Himokselle. Jämsän aluekeskusohjelma toteutui hyvin vuonna /2006 Jyväskylän seudun kehittämiskeskus Jykes Oy: POHJOISEN KESKI-SUOMEN AKSELI OSANA JYVÄSKYLÄN SEUDUN ALUEKESKUSOHJELMAA (KORKOHANKE), myönnetty euroa, palautunut euroa, yhteyshenkilö Veli-Pekka Päivänen Pohjoisessa Keski-Suomessa toteutettiin vuonna 2005 selvitys Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan maaseudun osaamisen ja yrittäjyyden ohjelman kanssa yhteistyössä maaseudun hoivapalvelut ja uudet innovaatiot - niminen suunnitelma. Sen valitut toimenpiteet toteutetaan vuonna Toimenpiteinä oli tarkoitus 1) ottaa käyttöön Jyväskylän seudulla toteutettua hyvinvointipalveluyritysten kotitalouksien- ja työhyvinvointimarkkinoiden synnyttämisen alustaa Klemmaria. Tavoitteena oli saada Viitaseudun ja Saarijärven seudun Klemmari Brändi toimintaan vuoden 2006 aikana, 2) Saattaa poliittinen päätöksenteko vuoden 2006 aikana siihen tilaan, että osallistujakuntien vuoden 2007 budjettiin kirjataan palvelusetelin käyttöönottoon varattava summa. Selvitykset aiheesta olivat jo valmiina, käyttöönotto varmistettiin hankkeen aikana, 3) Vahvistaa hyvinvointiosaamisen aluevaikuttavuutta Keski-Suomessa, 4) Luoda yhteisiä toimintamalleja maakunnassa ja oppia laajemmasta

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 Maakuntasuunnitelma ja väliarvioinnin suositukset pohjana Valintoihin perustuva strateginen asiakirja MAO 2003 2006: yrittäjyys, osaaminen, maaseutu, työllisyys,

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI

SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI Piispala 23.8.2012 Saarijärven-Viitasaaren johtoryhmä Huom! Kyseessä on ensimmäinen kooste alueen toimijoiden esityksistä. Toimenpiteiden sisältöjä tarkennetaan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Mikä muuttuu EAKR:ssä Jää pois tai vähenee Infrastruktuurihankkeet pois Finnveran lainatuotteet pois Keskitetty Finnveran pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 25.1., Oulu

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 25.1., Oulu 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 22.1.-16.3.18 Infotilaisuus 25.1., Oulu Ohjelma Kahvit 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Soile Jokinen, Oulun kaupunki

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Suomen kv-hankepäivä Helsinki 23.5.2017 Sivu 1 19.5.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta?

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Maakunnan yhteistyöryhmä 15.12.217 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Esityksen sisältöä

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen.

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 10.12.2001 TAVOITE 3 JAOSTON KOKOUS Aika 10.12.2001 klo 13.00-15.00 Paikka Läsnä Keski-Suomen TE-keskus, Telakka-neuvotteluhuone Cygnaeuksenkatu 1, 2 krs. Jyväskylä Jukka Raivio Rauli Sorvari

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä

Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Liittojen päätehtävät Alueiden käyttö - Maakuntasuunnitelma ja kaava - Yhdyskuntarakenne, liikenne,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Anne Pulkkinen 11.4.2014 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/2017 1 LISÄLISTA ON TARKASTAMATON JA ALLEKIRJOITTAMATON AIKA 26.09.2017 16:00 PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere KÄSITELLYT ASIAT Asia

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko KOKO Länsi-Uusimaa Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla www.länsi.fi/koko Hyvinvointitoimialan kehittäminen Länsi-Uusimaa HALLINTO Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Toimitusjohtaja - Laskujen hyväksyminen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi

Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi Elinkeinoseminaari Seinäjoki 16.5.2007 16.5.2007 Asko Peltola Elinkeinoseminaari 2007 1 Maakuntasuunnitelman visio 2030: Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Kulttuuritarjonnan tuotteistaminen on ollut vaihtelevaa

Lisätiedot

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi Koordinointi: aluekeskusohjelman yhteyspäällikkö ja tiedottaja Vastuuorganisaatio: Ylivieskan seutukunta toimijoiden kokoaminen, hankkeiden suunnittelu, kehittämistyön koordinointi, tiedonvaihto Oulun

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

ELY-keskusten puheenvuoro

ELY-keskusten puheenvuoro ELY-keskusten puheenvuoro Ylijohtaja Marja Karvonen Mikä on tärkeää rakennerahastokauden 2014-2020 valmistelussa Tampere 25.9.2012 28.9.2012 Ohjelman toteutuksen aito aluelähtöisyys (1) Hankkeiden hakujen,

Lisätiedot

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti STRATEGIA 2010-2012 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTIN TAUSTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin - tai tuttavallisemmin Lapin matkailuinstituutin

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot