SE =10 miqardia. SäästöP.ankki Suomen Suurin. talletusten Suomen Ennätyksen: Säästöpankki teki. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SE =10 miqardia. SäästöP.ankki Suomen Suurin. talletusten Suomen Ennätyksen: Säästöpankki teki. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976"

Transkriptio

1 vuosikertomus 1975

2 'U r URHEILUKIR..J STO Säästöpankki teki talletusten Suomen Ennätyksen: SE =10 miqardia Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976 Muita yli!yksiä: OP 8 miljardia KOP 6 miljardia SYP 6 miljardia PSP 6 miljardia HOP 1 miljardi SäästöP.ankki Suomen Suurin TOIMITUS JA TAITTO Pentti Kurunmäki Antti O. Arponen ISBN SATAKUNNAN KIRJA TEOLLISUUS OSAKEYHTIÖ OlTset. PORI

3 Kiitokset onnistuneesta juhlavuodesta Vuotta 1975 vietimme järjestömme juhlavuotena. SVUL 75 Talvikisat Lahdessa, SVUL 75 Suurkisat Helsingissä, kautta koko maan kulkenut SVUL 75 Juhlaviesti, Pohjoismainen kestävyysvalmennusseminaari Espoossa, Kansainvälinen liikuntatieteellinen kongressi Hyvinkäällä ja valtakunnallinen pääjuhla Finlandia-talossa olivat vuoden päätapahtumia, joiden yhteydessä tavoitimme satojatuhansia ihmisiä, kun otamme huomioon kaikki liitto-, piiri- ja seuratapahtumat. Yksinomaan talvi- ja suurkisoihin osallistui noin tyttöä ja poikaa. SVUL onnistui hyvin juhlavuodelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa Liikunnan sanomaa vietiin voimalla eteenpäin. Suurkisasymboli, urheilukärpänen, pisti varmasti moneen nuoreen ja varttuneempaankin lähtemättömän innostuksen harjoittaa liikuntaa omaksi virkistyksekseen ja kuntonsa kohennukseksi. SVUL:n puolesta haluan lausua parhaat kiitokset kaikille juhlavuoden tapahtumissa mukana olleille henkilöi lle: osanottajille, toimitsijoille, nuorten vanhemmille, toimintaamme tukeneille liike- ja talouselämän edustajille sekä julkisen hallinnon ja sanan edustajille. Olen vakuuttunut siitä, että työnne Suomen urheilun ja nuorison hyväksi ei ole mennyt hukkaan. SVUL:n 75-vuotinen työ jatkuu liikunnan, urheilun ja koko Suomen kansan parhaaksi. Juhlavuosi oli joka suhteessa työn vuosi. Normaali kilpailu-, valmennus- ja koulutustyö jatk ui kaikissa liitoissa sen ohessa, että kaikki osallistuivat myös yhteisten ohjelmien toteutukseen. Olympialajeissa tavoitteet olivat jo vuodessa 1976, joka on olympiavuosi. Järjestöt yössä pantiin vuoden 1975 aikana käyntiin laajamittainen ja kauaskantoinen kehittämisprojekti, jonka tarkoituksena on selvittää koko SVUL:n järjestökentässä olevia, toimintaa vaikeuttavia ja kehitystä hidasta via ongelmia sekä tehdä ehdotuksia niiden poistamiseksi. Tämä " ravistelutyö" jatkuu vuoteen 1976, jolloin on jo tarkoitus tehdä järjestöpäätöksiä uudistusten toteuttamiseksi. Kehittämistyön tavoitteena on se, että SVUL kykenisi yhteistyössä julkisen vallan kanssa tuottamaan kansalaisille riittävästi monipuolisia liikuntapalveluja. Samaan päämäärään tähtäävät myös ne julkisen vallan toimenpiteet ja koko urheiluväen toiveet, jotka liittyvät valmisteilla olevaan liikuntalakiin. Odotamme, että tämä laki saataisiin voimaan mahdollisimman pian sellaisena, että se todella lisäisi urheilujärjestöjen ja -seurojen edellytyksiä toimintojensa kehittämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Erkki Kivelä SVUL:n puheenjohtaja ERKKI KIVELÄ 2 3

4 S VUL odottaa liikuntalakia Liikuntalakikomitea on tehnyt työtään noin kaksi vuotta. Työn tuloksia odotetaan joka puolella maata seuroissa, kunnissa ja järjestöissä suurin toivein. Ehkä sen varaan rakennetaan jopa liiaksikin. Niin merkityksellinen ja ratkaisevan tärkeä kuin laki maamme urheilun kehittämiselle pitkällä tähtäyksellä onkin, ei sen vaikutusta lähivuosien toimintaan tule kuitenkaan yliarvioida. Se ei ole viisasten kivi, joka ratkaisee kaikki ongelmat heti voimaan tullessaan. SVUL:n piirissä vallitsee siis varovaisen toiveikas odotus. Samalla kun nähdään lain syntymiseen sisältyvät vaikeudet ja sen sisältöön liittyvät järjestöpoliittiset ongelmat, ollaan tarkkaan selvillä siitä, että laki on elinehto Suomen urheilun voimakkaalle kehittämiselle tulevaisuudessa. Ilman sitä ei ole tulevaisuutta, voidaan hieman kärjistäen sanoa. Mitä laki sitten tuo tullessaan. Nyt kun komitean työ on edennyt varsinaisten lakitekstien kirjoittamisvaiheeseensa, on yleinen käsitys, että esitykseen tulee erikseen säännökset siitä, kuinka kunnissa tapahtuvaa liikuntatoimintaa tullaan valtion taholta rahoittamaan sekä miten valtion taloudellinen tuki ohjataan urheilun valtakunnallisille järjestöille. Edelleen urheilulaitosten ja -paikkojen rakentamisesta tultaneen laissa säätämään erikseen. SVUL:n toive kunnallisen liikuntalain osalta on luonnollisestikin, että sen vaikutuksesta monipuolisen urheilutoiminnan harjoittaminen kunnissa tulisi entisestään tehostumaan. Kuntien kesken palvelusten määrässä ja laadussa esiintyviä eroja tulisi voida kaventaa tarkoituksenmukaisesti. Kuntien tulisi tehtävänsä mukaan kyetä rakentamaan ja ylläpitämään riittävä määrä urheilun harjoittajia palvelevia liikuntalaitoksia. Ja erityisen tärkeää on, että varsinaisen toiminnan pyörittäjien ts. urheiluseurojen taloudellista asemaa voitaisiin merkittävästi parantaa lain avulla. Lain tulisi taata nimenomaan toiminnan määrä ja laatu huomioon ottaen toimiville urheiluseuroille enemmän aikaa tehdä urheilutyötä eikä hankkia rahaa. Markkamääräisesti eniten lain odotetaan vaikuttavan juuri kuntatasolla lisäten urheiluun suunnattavia varoja. Lähtökohtahan on se, että valtio ei rakentamisen lisäksi tällä hetkellä käytä omia varojaan kuntien urheilu toimintaan lainkaan. Järjestölailta SVUL odottaa myös nykyisten toimintaedellytysten merkittävää parantumista ja oikeudenmukaistumista. Yhteiskunnan varoja tulee suunnata urheilujärjestöille niiden harjoittaman toiminnan laajuuden, monipuolisuuden ja tuloksellisuuden mukaan. Lain kautta SVUL odottaa urheilun saavan vastaisuudessa maan yhteiskuntapolitiikassa sen arvon, jonka liikunta kansalaisten suurimpana vapaa-ajan harrasteena ansaitsee. Pitkällä tähtäyksellä lain tulee taata urheilun vapaalle järjestötoiminnalle turvallinen ja riittävä kasvu. Lakien pikaisen säätämisen tarpeellisuus tulee erityisen selvästi ilmi, kun tarkastellaan urheilun ja liikunnan rahoittamisen lähinäkymiä maassamme. Valtion taloudellinen panos liikuntakulttuuriin on sidottu Veikkaus-yhtiön tuottamaan voittoon. Tätä voittoa ovat urheilun lisäksi käyttämässä eri tieteen ja taiteen alueet sekä yhä laajenevasti myös nuorisotoiminta. Kuten tiedetään, on näiden alojen kehittämiseksi laadittu viime vuonna useita lakeja, joiden vaikutuksesta valtion kustannukset niihin ovat tavattomasti kasvaneet. Esimerkkinä voidaan mainita nuorisolait, joiden seurauksena valtion kokonaiskustannukset ovat viidessä vuodessa kasvaneet noin 4 miljoonasta markasta noin 25 miljoonaan markkaan. Paine veikkauksen tuottoon on näiden alueiden suunnasta kasvanut nopeammin, kuin mitä tuotto on vuosittain lisääntynyt. Tästä syystä on veikkauksen jakosuhdetta muutettu jatkuvasti urheilulle epäedulliseen suuntaan. On pelättävissä, että näin käy myös vastaisuudessa, jollei liikuntalakia saada pikaisesti urheilun osuutta turvaamaan. Kun suunnitellun kunnallisen liikuntalain voidaan odottaa aiheuttavan uusia kustannuksia ehkä noin miljoonaa markkaa, on myös itsestään selvää, että nykyinen urheiluun ohjautuva noin 84 miljoonaa markkaa vuodessa ei tule riittämään alkuunkaan. Jotta kyseiset lait siis voitaisiin säätää, on veikkauksen tuoton jakosuhdetta 45 prosentista muutettava urheilulle edullisempaan suuntaan prosenttiin tai urheilun on saatava muista varsinaisista budjettivaroista lisätarpeensa. Ellei emo lisävaroja voida osoittaa, ei uusia rahoitettavia kohteita voitane lainkaan ottaa toteutettavaksi. Toivottavasti liikuntalaki parantaa urheilun ja liikunnan taloudellisia toimintaedellytyksiä järjestötoiminnan kaikilla tasoilla. Sen säätäminen merkitsisi samalla liikuntakulttuurin kohoamista sille kuuluvalle paikalleen maamme vapaa-aikapolitiikassa. SVUL odottaa lakia ja on valmis sen suomin edellytyksin edelleen vapaana, maan johtavana liikunnan kansalaisjärjestönä vastaamaan toiminnan kehittämisestä tavoitteena ihmisen ja hänen yhteiskuntansa paras. 4 Mauri Oksanen Kysymys ei ole käsirysystä, vaikka pääslhtee~ onkin ottanut ~y rkl t a~~1 i1~~ntääk s een sanojensa painavuutta. Keskustelukumppanema puheenjobuva Erkki KlVela Ja varapuheenjohtaja Jukka Uunila. 5

5 SVUL 75 oli koko järjestön juhlaa Suomen Valtakunnan Urheiluliitto pääsi 75 vuoden ikään vuonna Tällaista ikää oli tietysti juhlittava. Jo hyvissä ajoin tehtiin päätös, että nyt ei tyydytäkään yhteen juhlatilaisuuteen, vaan järjestetään koko vuoden kestävä juhla. Tämä SVUL 75 projekti ei ollut pelkästään harvojen juhlaa, vaan siihen pääsivät osallisiksi kaikki svullilaiset: liitot, piirit, seurat ja seurojen jäsenet. SVUL on järjestänyt Suurkisoja jo vuodesta 1947 suunnilleen kymmenen vuoden välein. SVUL 75:n suurin tapahtuma oli SVUL 75 Suurkisat Helsingissä kesäkuussa. Ensimmäisen kerran huomioitiin myös talvisten lajien edustajat järjestämällä helmikuussa Lahdessa SVUL 75 Talvikisat. Juhlavuosi avattiin tammikuussa Töölön Urheilutalossa. Lähes sata julkisen elämän edustajaa oli silloin kutsuttuna paikalle tutustumaan SVUL:oon ja sen toimintaan. SVUL:n talossa heidät pantiin jumppaamaan, uimaan, palloilemaan ja testaamaan kuntoaan. Talvikisoissa Lahdessa oli mukana 292 seuraa. Ohjelmaan kuului useita kansainvälisiä kilpailuja mm. ampumahiihdossa ja hiihtosuunnistuksessa. SulkapalIossa pelattiin Suomen ja Ruotsin välinen maaottelu. Suomen mestaruuksia eri ikäryhmissä ratkottiin pika- ja taitoluistelussa, painonnostossa, ampumahiihdossa, judossa ja mäenlaskussa sekä yhdistetyssä. Kaikkiaan 16 eri urheilumuotoa oli edustettuna. Talvikisoihin liittyivät Lahdessa hiihdetty Finlandia-hiihto, jossa oli yli osanottajaa ja kisaviikon päättäneet Salpausselän kisat. Kun Talvikisat oli saatu onnellisesti ohi, ruvettiin jo valmistautumaan kesäisiin Suurkisoihin. Urheilun Suurarpajaisista ja SVUL 75 kansalaiskeräyksestä seurat hankkivat rahaa matkaa varten ja juhlaviesti kiersi kaikissa SVUL:n piireissä. Suurkisoissa oli tarkoitus tarjota "jokaiselle jotakin". Oli kansainvälisiä kilpailuja, valmennus- ja koulutustilaisuuksia, nuorten osanottajien omia kilpailuja eri lajeissa, liikuntaleiri ja kaiken kruununa viimeisenä päivänä kisamarssi ja pääjuhla. SVUL 75 Suurkisoissa oli mukana 31 jäsenliittoa, 908 seuraa ja osanottajaa ihan tarkasti laskien. Kisamarssissa oli mukana "vain" marssijaa, sillä osa suurkisavieraista oli ehtinyt jo poistua Helsingistä ennen kisojen viimeistä päivää. Pääjuhlassa Stadionilla esiintyi lähes voimistelijaa - SNLL esitteli jälleen mahtavat massansa. Suurkisojen huomattavimmat kilpailulliset tapahtumat olivat Suomen, Puolan ja Saksan Liittotasavallan yleisurheilumaaottelu, Suomen ja Unkarin suunnistusmaaottelu, Suomen ja [talian jalkapallomaaottelu sekä Suomen ja Ruotsin maahockeymaaottelut. Kansainvälisiä kilpailuja oli useitakin ja Suomen mestaruuksista kisailtiin mm. nyrkkeilyssä, voimistelussa ja ratsastuksessa. Espoon Dipolissa oli Suurkisojen aikana kansainvälinen kestävyysvalmennusseminaari, jossa oli Suomesta ja eri puolilta Eurooppaa yhteensä yli 200 osanottajaa. Täsmälleen 75 vuotta SVUL:n perustamisesta tuli kuluneeksi Syntymäpäivän kunniaksi pidetty onnittelujen vastaanotto kesti koko aamupäivän tiukasta aikataulusta huolimatta ja iltapäivän ohjelmassa oli liittovaltuuston juhlakokous ja sääntömääräinen kevät kokous. Juhlakokouksessa SVUL:lle kutsuttiin 14 uutta kunniajäsentä. Marraskuu oli nimetty SVUL-kuukaudeksi. Sen tärkein tapahtuma oli Hyvinkäällä pidetty kansainvälinen liikuntatieteellinen kongressi, jonka teema oli Urheilu ja nuorten kokonaiskehitys. Kongressi kesti kolme päivää ja siihen osallistui urheilun tutkijoita, opettajia, valmentajia ja urheilu- ja nuorisojärjestöjen edustajia yli kymmenestä maasta yhteensä noin 200. Luennoitsijoita oli kuudesta maasta. SVUL 75 projekti päättyi vuoden pääjuhlaan marraskuun lopussa. Juhlapuheessaan Suomen Kulttuurirahaston puheenjohtaja professori Yrjö Blomstedt käsitteli suomalaisen urheilun historiaa ja SVUL:n osuutta liikuntakulttuurin kehityksessä. Finlandia-talo oli juhlassa täynnä kutsuvieraita. Pääjuhlaa edelsi liittovaltuuston sääntömääräinen syyskokous, jossa jaettiin ansioituneille urheiluihmisille numeroidut SVUL 75 juhlamitalit. Mitali numero yksi oli jo kesällä ojennettu SVUL:n kunniajäsenelle tasavallan presidentti Urho Kekkoselle. Mitalin numero kaksi sai Marjatta Väänänen, joka juhlavuoden aikana oli 6 opetusministerinä, numero kolme annettiin SVUL:n kunniapuheenjohtajaue J. W. Rangellille, numero neljä entiselle puheenjohtajalle Akseli Kaskelalle, numero viisi SNLL:n puheenjohtajalle Liisa Orkolle, numero kuusi SVUL:n puheenjohtajalle Erkki Kivelälle ja numero seitsemän SVUL 75 projektin puheenjohtajalle Osmo Niemelälle. SVUL 75 oli suurin ja vaativin työkohde, minkä SVUL koskaan on käynnistänyt. Järjestön voima tuli kuitenkin esiin siinä, että urakasta selvittiin hienosti. Suurkisojen symbooli - urheilukärpänen - pisti toivottavasti kaikkia niitä yhteensä satojatuhansia suomalaisia, jotka vuoden aikana olivat mukana juhlavuoden touhuissa. Liikunnan sanomaa vietiin voimalla eteenpäin. SVUL:n toimintaperiaate, että mahdollisimman moni suomalainen harrastaisi liikuntaa kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan, sai tunnustusta ja kiitosta kaikkien kansalaispiirien keskuudessa. Antti O. Arponen 7

6 Kuvavälähdys SVUL 75 juhlavuodesta. Urheilu~änen Helsingissä svul75 suurkisat

7

8 SVUL:n kehittämisnäkymistä Kesk usjärjestömme täytti viime vuonna 75 vuotta. Toimintansa ajan on järjestömme ollut ehdottoman hallitseva urheiluorganisaatio maassamme sekä toiminnan tuloksellisuuden, määrän että myös suuruuden perusteella. Näinollen sen merkitys maamme urheiluelä. mälle ja sen kehitykselle on ollut keskeinen. Näin on myös tänään. Tästä syystä SVUL:n, sen erikoisliittojen, piirien ja seurojen vastuu urheilumme kokonaisuuden kehittämisessä myönteiseen suuntaan on keskeisin ja ratkaiseva. Tämän tiedostaa myös johtomme, ja siksi se asetti viime syksynä työryhmän tekemään kokonaisvaltaista esitystä järjestömme kaikinpuoliseksi kehittämiseksi. Maamme urheilu elää tänään sellaisessa taloudellisessa tilassa, että sillä ei ole nyt eikä lähivuosina reaalisia mahdollisuuksia taloudellisten edellytysten merkittävään parantamiseen. Saamme olla tyytyväisiä, jos saamme normaalia kustannusten kasvua edellyttävän lisän toim intamäärärahoihimme. Kun näin on, ei kehittämistä voida aloittaa siitä, että kasvattaisimme organisaatiota ja sen myötä menojamme. Lähtökohtamme tulee olla ja on se, että nykyiset taloudelliset voimavaramme on ryhmitettävä uudella tavalla pitäen päätavoitteena sitä, että nykyisillä rahoillamme sekä vapaaehtoisella että paikallisella työvoimalla saamme aikaisempaa enemmän aikaan. Kun selvä tosiasia on, että kenttätyötä tuloksien parantamiseksi on aina ja koko ajan tehostettava, on lähtökohtana asetetun tavoitteen saavuttamiseksi pidettävä sitä, että hallintoa on kaikin keinoin kevennettävä, ja kenttätyötä so. koulutusta ja valmennusta koko laajuudessaan on lisättävä sekä laatua nostettava. Käytännössä hallinnon keventäminen merkitsee sitä, että on ennakkoluulottomasti tutkittava, voidaanko tiettyjä toimintoja keskusorganisaatiossa yhdistää, voidaanko joitakin töitä siirtää nykyajan tekniikan hoidettavaksi jne. Tällä tavalla saatava säästö on suunnattava valmennukseen ja koulutukseen. Liittojen kohdalla on selvitettävä sama. Kaikkien rutiinitöiden osalta on pohdittava, voitaisiinko ne suorittaa toisin esim. keskittäen niitä keskus ja piiriorganisaatiolle. Vaikka tuntuukin siltä, että mahdollisimman monella, pienelläkin liitolla pitäisi olla oma toiminnanjohtajansa, kanslistinsa jne., on punnittava tarkoin, onko tämä aivan välttämätöntä. On kysyttävä, eikö sittenkin löytyisi eri liittoryhmien kesken yhteistyön mahdollisuus välttämättömien itse suoritettavien hallinnollisten rutiinien tekemiseksi yhteisin voimin? Tavoitteena on pidettävä sitä, että näin aikaansaatu säästö voitaisiin suunnata kenttätyöhön eli valmennukseen ja koulutukseen. I Piirien kohdalla on totuttu siihen, että kaikki 18 piiriä ovat pysyviä. Vaikka näin epäilemättä monista syistä onkin, on aihetta kysyä, eikö piirien yhdistämisellä kuuteen tai yhdek sään alueeseen aikaan saataisi sellaisia ratkaisevia säästöjä, jotka loisivat aivan uudet näkymät valmennus- ja koulutustyölle kentällä? Jos nykyiset päätoimellista piirien työntekijää jaettaisiin esim. kuuden alueen kesken, merkitsisi se sitä, että tarvittaisiin nykyisen 18 hallinnollisia tehtäviä tekevän piirijohtajan sijasta kuusi aluejohtajaa, ja vastaavasti esim. kanslistien tarve putoaisi samassa suhteessa. Näin vapautuva voima voitaisiin suunnata kenttätyöhön, erityisesti jäsenliittojen jaostojen toiminnan pyörittämiseen. Koska kehittämisryhmällä ei missään vaiheessa ole tarkoituksena yhdenkään päätoimisen työntekijän irtisanominen, on tämä aihetta tässäkin yhteydessä tuoda esille. Mahdollinen organisaatiomuutos ei siis merkitse kenellekään "kalossinkuvaa", vaan korkeintaan uutta tehtävää, joka lähinnä on kenttätyötä sen eri muodoissaan. Olen hyvin tietoinen piirien so. maakuntien kannasta ja perusteista nykyisen olotilan säil yttämiseksi. Vaikka saattaa olla niin, että päädymme loppujen lopuksi nykyisen 18 piirin toiminnan jatkamiseen, kannattaa asiasta uusienkin vaihtoehtojenkin pohjalta keskus tell a. Huomiotta ei voi jättää myöskään sitä, että jo nyt monet liitot, varsinkin suuret, suunnittelevat toimintansa tehostamiseksi omaa aluejakoa, mikä neljästä, mikä kuudesta alueesta puhuen. Jos nämä päätyvät tähän, voivat nykyiset piirit tiukasti asemissaan pysyen muuta man vuoden päästä todeta olevansa "kenraaleja ilman joukkoja". Jottei näin kävisi, on meidän kaikkien yhdessä syytä pohtia vakavasti ja ennakkoluulottomasti eri vaihtoehtoja toimintamme tehostamiseksi. 12 Allekirjoittaneelle on monessa yhteydessä lausuttu julki huoli siitä, että kehittämisryhmä on liian radikaali. Minua "vanhana konkarina" kehittämistouhusta puhuttaessa huolestuttaa paljon enemmän se, saammeko järjestönä loppujen lopuksi mitään aikaan, kun ehdotuk set aikanaan käyvät läpi eri päätöksentekoportatden muodostaman myllyn. Onko aihetta tältä osin pessimismiin, sen aika näyttää. Jukka Uunila JUKKA UUNILA 13

9 Urheilu Ja liikuntamäärärahat v Valtion tulo- ja menoarviossa on vuosina osoitettu liik untaan ja urheiluun määrärahoja seuraavasti tilinpäätös mk 1974 tilinpäätös mk 1975 menoarvio mk 1975 toteutunut mk 1976 esitys mk V urheilun osuus veikkausvoittovaroista oli vielä 50 %, mutta sen jälkeen tuo osuus on ollut 45 %. Vuodelle 1976 varattu määräraha jakautuu käyttösuunnitelman mukaan seuraavasti: Käyttösuunnitelma: mk Urheilu- ja liikuntakasvatusjärjestöjen toimintaan Määrärahasta annetaan mk kuntoliikunnan erityisjärjestöjen toimeenpanemaa ja johtamaa kansanterveyttä edistävää liikuntatoimintaa varten Urheilu- ja liikuntakasvatuslaitoksen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen rakentamiseen Määrärahasta annetaan urheiluopistojen valtionavusta ånnetun lain piiriin kuuluvien urheiluopistojen omien huoneistojen ja harjoituspaikkojen hankkimista laajentamista ja perusparannuksia varten mk ' Halpakorkoisten, pitkäaikaisten lainojen myöntämiseen urheilu- ja liikuntakasvatuslaitosten sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen peruskorjausta ja rakentamista varten Urheiluopistojen toimintaan Olympiavalmennukseen Urheilijoiden ammattienedistämissäätiö Urheilun ja liikunnan opettajien, valmentajien, ohjaajien ja tutkijain ulkomaisiin opintomatkoihin Liikuntatieteelliseen suunnittelu- ja tutkimustyöhön sekä toimintaan Urheilu- ja liikuntakasvatustoiminnassa tarvittavien välineiden hankintaan..... Nuorisourheilun kansainväliseen toimintaan.... Valtion urheiluneuvoston, valtion liikuntatieteellisen toimikunnan, läänien urheilulautakuntien menoihin sekä muihin urheilua ja liikuntakasvatusta edistäviin tarkoituk siin opetusministeriön käytettäväksi.... Yhteensä Urheilun keskusjärjestöjen toiminta-avustukset v Tiliselvitys Talousarvio Anomus Matem. Avustus Päätös % arvio jakauma 1975 SVUL ,8 TUL ,8 TUK ,5 CIF ,2 SPL ,7 Yht Vuoden 1975 päätökseen sisältyy ns. valmentajamääräraha, jonka suuruus oli mk ja joka jakautui keskusliitoittain määrärahojen jaon mukaisessa suhteessa seuraavasti: SVUL mk TUL TUK CIF SPL Valmentajamääräraha käytetään valmentajien palkkaukseen ja valmennustoiminnasta aiheutuvien sosiaali-, matka- ja päivärahakulujen maksamiseen urheilumuodoissa, joilla katsotaan olevan edellytyksiä kansainväliseen menestykseen. Valmentajamääräraha jaetaan urheilun keskusjärjestöjen ja Olympiakomitean kautta. Valtioneuvosto on antanut Opetusministeriölle maaliskuussa 1966 ohjeet urheilujärjes töjen valtionavustusten määräytymisestä. Sen mukaan avustettavan järjestön määräraha lasketaan edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaan siten, että sen osoittamista menoista otetaan huomioon joko 80 % tai 50 % toiminnan laadun perusteella. Tämän laskuperusteen mukaan määräytyy järjestön nk. matemaattinen avustussumma. Ohjeessa sanotaan edelleen, että mikäli hakijalle esitetään suurempa~.. t~i pienem~ää määrärahaa kuin edellä mainitulla tavalla laskettu perusavustus edellyttaisi, tulee esitys erikseen perustella. Seuraavassa yhteenveto siitä, mitä urheilun keskusjärjestöt ovat saaneet määrärahoja prosentteina matemaattisesta arviosta v. 1973, 1974 ja SVUL 90,7 89,15 77,05 TUL 156,8 131,25 100,57 TUK 135,8 132,05 134,34 CIF 133,9 133,38 130,40 SPL 132,2 124,43 130,55 Yhteenveto osoittaa, että SVUL:n avustus jää ainoana alle matemattisen arvon. SVUL:n saama toiminta-avustus on lähes 3 milj. mk pienempi kuin sen tulisi olla valtioneuvoston antaman ohjeen mukaan. Nykyinen jakojärjestelmä ei tee oikeutta toiminnan määrälle, laadulle ja laajuudelle. Odotamme, että valmisteilla oleva liikuntalaki korjaa tässä suhteessa tilanteen oikeudenmukaisemmaksi. Valtion tulo- ja menoarvion järjestömäärärahamomentilta jaetaan myös kuntourheilujärjestöjen toimintamäärärahat, joiden osalta vuoden 1975 jako muodostui seuraavanlaiseksi: Suomen Kuntourheiluliitto Työväen Kuntoliitto Suomen Latu Konditionsfrämjandet Kuntotoimisto Yhl. mk % 26,7 41,5 27,8 4,0 Pentti Kurunmäki ~

10 Olympiakisojen merkitys Suomelle Olisi epäilemättä helpompi arvioida olympiakisojen yleismaailmallista merkitystä kuin pohtia mitä ne ovat yhden maan osalle antaneet. Suomea on muualla maailmassa usein pidetty olympiamaana. Ensin siihen antoi aiheen pienen maan menestys, joka näin jälkeenpäin ja varsinkin Suomen ulkopuolella arvosteltuna tuntuu yhtä satumaiselta kuin antiikin Hellaan pienten valtioiden taistelu sen ajan suurvaltaa, Persiaa vastaan. Kun sitten suurmenestys loppui, niin vauhtia antoi Helsingin olympiakisat, jotka vielä seuraavien kisojen kanssa olivat varmaan viimeiset kesäkisat, mitä pienet maat ovat vielä pystyneet järjestämään. Tämä kehitysvaihe on noin 50 vuoden pituinen ja käsittää siten suurimman osan siitä ajasta, jonka kuluessa uudenajan olympiakisoja on järjestetty. Kun on tarkasteltava, mitä olympiakisat ovat Suomelle merkinneet, niin joudutaan suorittamaan vaikeita arviointeja, jotka eivät aina tutkimuksillakaan täysin selviäisi. Joka tapauksessa pidetään historiallisesti aivan selvänä, että Tukholman olympiakisoissa 1912 saavutettu loistava menestys loi pohjaa Suomen itsenäisyysliikkeelle ja vaikutti osaltaan Suomen itsenäisen valtion syntymiseen. Aivan erikoisesti tuo menestys vaikutti kansallisen hengen vahvistumiseen ja se antoi myös oman sysäyksensäjääkäriliikkeelle. Itsenäisen valtion uskoa omiin kykyihinsä vahvisti puolestaan Antverpenin ja Pariisin olympiakisoissa 1920 ja 1924 jatkunut suurmenestys, jossa Paavo Nurmi, Ville Ritola, Albin Stenroos ja monet muut antoivat lisävauhtia Hannes Kolehmaisen uroteoille, jotka tekivät Suomea tunnetuksi enemmän kuin mikään muu ja 1920-luvuilla. Tätä täydensi edelleen Claes Thunberginja Julius Skutnabbin saavutukset talviolympialaisissa 1924 ja On selvää, että sellainen kansainvälinen tapaus kuin olympiakisat vaikuttaa aina oman maan urheiluelämään tavalla tai toisella. Jo uuden ajan ensimmäisten Ateenassa 1896 järjestettyjen kisojen 10-vuotismuistokisat, eli ns. Ateenan välikisat vaikuttivat maamme urheiluelämään. Kun osanoton ehtona oli, että maassa pitää olla urheilun keskusjärjestö, niin tämä joudutti SVUL:D virallista perustamista 1906 ja se tapahtui vajaa kuukausi ennen kisojen alkamista. Näissä kisoissa Suomi - Werner Weckman ja "Isä" Werner Järvinen voittivat kultamitalin ja noiden kisojen mitalit sotkevat yhä vieläkin suomalaisia olympiamitalitilastoja, sillä varsinkaan muualla maailmassa näi~en epävirallistej} kisojen mitaleita ei laskt!ta. olympiatilastoihin. Vuosien 1912, 1920 ja 1924 olympiakisojen menestys vaikutti tietenkin innostusta lisäävästi Suomessa, mutta kun urheilujärjestömme olivat silloin vielä kehitysvaiheessa ja toimivat henkilökunnalla, joka oli parisen prosenttia nykyisestä palkatusta henkilökunnasta (mikä sekin on muihin maihin verrattuna varsin vähäinen), niin kisojen saavutuksia ei osattu eikä pystytty käyttämään propagandistisesti niin hyvin kuin mihin olisi ollut mahdollisuuksia. Tämä on kuitenkinjälkiarviointia. Aina jonkun vuosikymmenen kuluttua voidaan eri asioista osoittaa, että ne olisi voitu hoitaa paremminkin. Täysin kiistatonta on, että olympiakisat ovat antaneet urheiluvalmennukselle ja sen kehittämiselle suurimmat sysäykset heti alusta alkaen. Vuoden 1906 kisoihin ei ehditty mitään valmennusta järjestää, mutta jo seuraavia, Lontoossa 1908 järjestettyjä kisoja varten perustettiin SVUL:oon valmennus- ja valitsemistoimikunta, joka seuraaviin kisoihin sai nimen SVUL:n olympialainen valmennusvaliokunta. Tämä valmennusvaliokunta huolehti valmennuksesta aina Amsterdamin kisoihin 1928 saakka. Silloin alkoivat jo jaostot vastata valmennuksesta ja seuraaviin kisoihin liitot. Viime vuosikymmeneltä alkaen on myös Suomen olympiakomitea puuttunut valmennukseen ja ryhtynyt toimimaan sen kehittämiseksi sekä urheilijoiden harjoitusmahdollisuuksien parantamiseksi. Tuossa valmennustyössä oli varsin aikaisin uranuurtajan otteita. Vuosien 1920 ja 1924 olympiakisoihin silloinen yleisurheiluvalmentaja Jaakko J. Mikkola otti käyttöön sisäharjoitukset talvella Kaartin maneesissa Helsingissä ja ne olisivat voineet johtaa vielä parempiin tuloksiin, jos maneesi olisi ollut riittävän usein ja säännöllisesti käytettävissä. Olympiatuli ja innostus ei ole Suomessa sammunut, ei urheilijoiden eikä yleisön osalta. Kyllä esimerkiksi Lasse Virenin ja Pekka Vasalan 1972 voittamat kultamitalit samana päivänä koskettivat Suomen kansan sisimpiin tunteisiin. 16 Eräs äiti kertoi purskahtaneensa itkuun lastensa kanssa kun Lasse Viren kaatui kympin jouksussa. Kun Lasse sitten voitti, niin he itkivät uudeuee~..,.. Urheilu on aaltoliikettä. Suomi paineltiin osittain matalaksi Sapporon talvi~lymplal~sls.~ sa 1972 ja täydennystä seurasi hiihdon MM-kisoissa 1974, mutta Innsbruckm Seefeldlssa noustiin jälleen jaloille ja kultaan Näin sittenkin, vaikka Suomen olympiakomitealla oh Munchemn kisoja varten vahemmän varoja käytettävissä kuin Islannin olympiakomitealla. Paul Sirmeikkö Suomen miesten kultl\loukkue Seefeldtlstä: Aarto Koivisto, Pertti Teurl\lärvi, Juha Mieto ja Matti Pitkänen. 17

11 Jerismaja - tunturim~a Lapin matkailulle on tyypillistä l<ausijuontoisuus. Yleinen taloudellinen laskusuhdanne heijastuu herkästi kotimaan matkailuun. Lapin matkaiju- ja vapaa-aikapalvelujen tuotanto on myös lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina, ja siitä seurauksena kilpailu eri matkailukohteiden kesken on kiristynyt. Kaikki nämä ovat seikkoja, jotka vaikuttavat Jerismajan toimintaan. Kun Jerismaja on pääasiassa SVUL:n ja sen jäsenjärjestöjen omistama kurssikeskustyyppinen lomakohde, olisi omistajien syytä erityisellä vakavuudella paneutua majansa käytön lisäämiseen. Pääpaino olisi kiinnitettävä siihen, että hiljaiset kaudet voitaisiin ottaa ns. oman väen kurssi- ja koulutuskäyttöön. Tämä on sellainen "omantunnon kysymys" meille kaikille, sillä tiedämme varsin hyvin, kuinka herkästi suuntaamme koulutustoimintaa toisten tiloihin ja jopa ulkomaille. Jerismajalla on jossakin määrin kokemuksia myös siitä, että nuo hiljaiset kaudet eivät välttämättä ole huonoja kausia vaellusretkien järjestämisen kannalta. Moni on kokenut Lapin viehätyksen keväthangilla, valoisina kesäöinä tahi ruskaloiston aikaan, mutta aitoon Lapin tunnelmaan pääsee kenties yhtä hyvin kaamoksen hämärässä taikka talven ensi lumia tunturiselänteiltä haettaessa. Toimintasuunnitelmassaan Jerismaja onkin kiinnittänyt huomiota mm. kurssimaksujen porrastamiseen niin, että majan käyttö saataisiin tasaisemmaksi kautta vuoden. Muut suunnitelmat tähtäävät majoitus- ja keittiötilojen lisäämiseen, erilaisten liikuntapaikkojen kohentamiseen jne. Varsin tarpeellinen olisi valaistun ladun aikaansaaminen, koska se täydentäisi Jerismajan palveluvalmiutta hiihtourheilun valmentautumispaikkana sekä tarjoaisi hyvät kuntoilumahdollisuudet lomailijoille ja paikalliselle väestölle. Vuoden 1975 aikana Jerismajalle kertyi majoitusvuorokausia noin Määrä on hieman alhaisempi kuin parin edellisen vuoden aikana. Vuoden aikana Jerismaja hyväksyttiin Suomen Retkeilymajajärjestön jäseneksi, mikä tulee jatkossa lisäämään majan käyttöä. Samaan tähtää myös sopimus Scanhotels-ketjun kanssa. Jerismajan varustetasoa paransi v käyttöön otettu jäteveden puhdistamo. Jerismajasäätiön neuvottelukuntaan kuuluivat v pankinjohtaja Simo Kärävä puheenjohtajana, johtaja Jaakko Estola varapuheenjohtajana, toimitusjohtaja Jaakko Holopainen sihteerinä sekä vuorineuvos Aarne J. Aarnio, vuorineuvos Petri Bryk, toimitusjohtaja P.-G. Francke, toimitusjohtaja Tellervo Hakkarainen, vuorineuvos Pentti Haile, varatuomari Mauri Juote, kauppaneuvos Erkki Kivelä, toimitusjohtaja Mauri Melamies, toimitusjohtaja Heikki Mäki, professori Liisa Orko, ylitarkastaja Jaakko Paavela, toimitusjohtaja Gustav Serlachius ja valtiot. tohtori Yrjö Uitto. Säätiön hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt: KTM Pertti Tuomala puheenjohtajana Suomen Kuntourheiluliitto ry:stä, rajaviskaali Pekka Brännare Muonion Tunturi-Veikot ry :stä, opetusneuvos Impi Jokinen Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto ry:stä, piirijohtaja Olavi Poikela SVUL:n Lapin piiristä, pankinjohtaja Jarmo Raulo SVUL:n Nuoret ry:stä, kenttätoiminnanjohtaja Pauli Swanljung Suomen Hiihtoliitto ry:stä, agronomi Eero Vainio SVUL:n Länsi-Pohjan piiristä, rakennusmestari Heikki Wollsten Suomen Suunnistusliitto ry:stä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään: lehtori Martti Leskinen Suomen Kuntourheiluliitto ry:stä, pankinjohtaja Matti Yliniemi Muonion Tunturi-Veikot ry:stä, rouva Aino Manninen Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto ry:stä, ylikonstaapeli Hugo Siltala SVUL:n Lapin piiristä, isännöitsijä Esko Salasuo SVUL:n Nuoret ry:stä, valmennuksen johtaja Heikki Kantola Suomen Hiihtoliitto ry:stä, työnjohtaja Kauko Vikeväinen SVUL:n Länsi-Pohjan piiristä, toiminnanjohtaja Allan Kari Suomen Suunnistusliitto ry:stä ja lisäjäseninä tullinjohtaja Bore Bergman, isännöitsijä Erkki Helenius varapuheenjohtajana, koulunjohtaja Irja Kleemola, pääsihteeri Juhani Yli-Rantala. Säätiön hallituksen sihteerinä toimi saakka toimistosihteeri Erkki Salminen ja hänen jälkeensä pääsihteeri Kalevi Vaara. Jerismajan isännistön kokoonpano oli v seuraava: isännöitsijä Erkki Helenius, puheenjohtaja, isännöitsijä Vilho Nurmi, toimitusjohtaja Jaakko Holopainen, isännöitsijä Es- 18 ko Salasuo ekonomi Mikko Leppänen, pääsihteeri Kalevi Vaara, joka toimi sihteerinä Erkki Salm'isen pyydettyä vapautusta tehtävä.stään ~Ikae~ _ Jerismajan isäntänä on edelleen toiminut Veikko Lllka~amlO Ja emantana Martta Lllk~ vainio. Vakinaisia apulaisia on ollut 2 sekä tilapäistyövolmaa tarpeen mukaan 2-4 henkilöä.. Kir'an idon on hoitanut rouva Laura Huuhtanen ~u?n~?s.~a Jer1sm~jan suunnitteluvaiheesta lähtien. on ollu~ m.erklt~a~ä11a Sijalla en he.nktl.oiden ~~ tama arvokas tuki ja työskentely JerismaJan hyväksi. TOlml~ta.~uonna valmistui SVU.n Nuoret ry:n lahjoittama Jerismajan laatta, jota säätiö myönsi k.i.ito~sena saamas~an tuesta seuraaville henkilöille: n:o I Erkki Helenius, n:o 2 Ukko Konm, n:~ ~ B;r~ erg~an8 n:o 4 Mauri luote, n:o 5 Rainer Hackman, n:~ 6 Jaakko Estola,.n:o 7. s 0 ~ asuo, n.o Veikko ja Martta Liikavainio, n:o 9 Aimo KUikka, n:o 10 Erkki Salml.nen, n.o II Jaak~~ Holopainen, n:o 12 Kalevi Vaara, n:o 13 Pekka Brä~nare, n:o 14.Vllho NurmI, n:o Pekka Syrjänen, n:o 16 Esko Melamies, n:o 17 MarttI Mannerta, n.o 18 PerttI Tuomala, n:o 19 Simo Kärävä. 19

Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1975

Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1975 wosikertomus 1974 Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1975 Näin pukeutuu lentävä isäntäväkesi kymppivuonna 1975 Lentoemännät ja stuertit edustavat lentomatkustuksen ihmisläheisintä puolta, joustavuutta

Lisätiedot

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S?

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? KESKITÄ' KAlIqq PERHEESI VAKUUTUKSET POHjOLA-YHTIÖIHIN, NIIN PAASET NAUTTIMAAN MONITURVA-EDUISTA! Toimintakertomus1983 Puheenjohtajan katsaus...........................

Lisätiedot

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984 MATKATOIMISTOSI M'ks'? 1 1. Matkailijoiden kokemukset EUROvakuutuksesta ovat hyvät. Korvaukset maksetaan nopeasti. Ja ulkomaan palvelu pelaa, sillä EUROvakuutus on tunnettu ja hyväksytty kautta maailman.

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin

Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin SUOMEN VALTAKUNNAN URHELUUTO. TOMNTAKERTOMUS 1982 SSÄLLYS Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin liian vähän. Ja usein väärään tahtiin Väittävät että liikunta parantaa työtehoa ja kohottaa kuntoa

Lisätiedot

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN SNA. SVUL:N JASEN, HYÖDYT YHTESTYÖSTÄ POHJOLAN KANSSA Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on sopinut maamme johtavan vakuutusyhtiöryhmän, Pohjola-yhtiöiden, kanssa yhteistyöstä vuosina 1987-1990. Tästä koituu

Lisätiedot

SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991

SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991 SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 99 L...-!!

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

1980 LAKE PLACID- MOSKOVA

1980 LAKE PLACID- MOSKOVA +- 1980 LAKE PLAID- MOSKOVA SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1977 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 II 111 IV V VI VII LIITTEET YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 974 PO KAISE asiantuntijoiden eturiviin Urhe u ehti TOIMITUS JA TAITTO Pentti Kurunmäki Antti Laaksonen KANNEN TAITTO Timo Utter ISBN 9SI -9273-00-X SATAKUNNAN

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

Muutoksen vuosi 1992. ".ii16% Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat 15-65 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%).

Muutoksen vuosi 1992. .ii16% Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat 15-65 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%). Muutoksen vuosi 1992 Mennyt urheiluvuosi jää kansainvälisen huippuurheilun historiaan viimeisenä kaksien olympiakisojen vuotena. :\lbertvil len ja Barcelonan jälkeen siirrytään kaksivuotisrytmiin, jolloin

Lisätiedot

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä 00 JäsenIöttojen nimeäminä RaVil.a~ A.~ kenraalimajuri, Helsinki, varalla Oil.a, Ensio, agronomi, Helsmki (Suomen Ampujainliitto), Tuukkanen, Väinö, arkkitehti, Helsinki, varalla POhjanpalo, Taavi, ko~uli,

Lisätiedot

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 5 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 IV V VI YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

alkuerät Uimahallissa naisten 100 m selkäuinnin ja naisten 100 m rintauinnin alkuerät

alkuerät Uimahallissa naisten 100 m selkäuinnin ja naisten 100 m rintauinnin alkuerät ?> UINTI 7. 8. klo 0.00 UimahaIIissa vesipaiion kolme alkulohko-ottelua klo 3.00 UimahaIlissa naisten ponnahduslauta, kolme hyppyä klo 6.00 Uimahallissa vesipallon neljä alkulohko-ottelua klo 0.00 Uimahallissa

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies,

Lisätiedot

CALGARY TOIMINTAKERTOMUS 1986 SÖUL1988 ~ Suomen Olympiayhdistys r.y.

CALGARY TOIMINTAKERTOMUS 1986 SÖUL1988 ~ Suomen Olympiayhdistys r.y. CALGARY SÖUL1988 ~ TOIMINTAKERTOMUS 1986 Suomen Olympiayhdistys r.y. SISÄ"LLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENlTI URHO KALEVA KEKKONEN 3.9.1900-31.8.1986 Kuva Mauri Vuorinen 2 YLEISKATSAUS... 3 JÄSENISTÖ,

Lisätiedot

JOHTOKUNTA 1976 ESA ELLONEN

JOHTOKUNTA 1976 ESA ELLONEN JOHTOKUNTA 1976 Puheenjohtaja Ellonen, Esa, varatoimitusjohtaja, Espoo. S. 12. 7. 1934 Kemissä. Johtokunnan pj. 1975-. 21 maaottelua ja 9 SM :ta. Jalkapalloa mestaruussarjassa. Varapuheenjohtaja Puustinen,

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA 1970 I.. Suomen Olympiayhdistys r.y. v' ~, ~ J j Wb~ lu; "'+-a; IvclM.t; ~ V",. K E R TOM U S ~ 0 1 MlN T A V U 0 DEL T A 197 0 Suomen Olympiayhdistys r.y~ S 1 S Ä L T Ö 1 TIEISKATSAUS

Lisätiedot

veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki

veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki SVUL:n Tuki veikaten voitat ~ Vuosi 1968 oli SVUL:n Tuen kahdeskymmenes toimintavuosi. Kertomusvuoden toiminta oli edellisvuosien kaltaista lahjoitusten hankintaa, kannatusilmoitusten valmistelua Suomen

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980 TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1979 ISBN 951-9375-17-1 PT-paino Oy - Oulu 1980 SISÄLTÖ Sivu Puheenjohtajan tervehdys.........................................

Lisätiedot

SUUR-SAVO. Johtokunta 1977 LEO TURUNEN KAIJA HALONEN 99

SUUR-SAVO. Johtokunta 1977 LEO TURUNEN KAIJA HALONEN 99 SUUR-SAVO Piiri on perustettu 1909 Mikkelin piirinä ja 1911 Savonlinnan piirinä. Nämä yhtyivät 1933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä se rekisteröitiin 1960. Johtokunta 1977 Piirin johtokunnan jäsenten

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 1968

TOIMINTAVUODELTA 1968 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1968 1 kulta 2 hopeaa 2 pronssia 1 ku Ita 2 hopeaa 1 pronssi Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö.. Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Lisätiedot