TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola, Anne Korpinen, Tapio Kulkas, Matti Parviola, Jarno Pälä, Anni Pöyhönen, Laura Uusitalo, Pekka Maija Simeliuksen varajäsen Lipponen, Varpu Miika Tomin varajäsen Poissa: Simelius, Maija Tomi, Miika Muut osallistujat Mäki, Kalle Karvo, Marja Vuorio, Juha Järvinen, Veli-Pekka Hallikainen, Olli Hakala, Kirsi Soukka Kari Jylhäsalo, Virve Bragge, Birgitta Lehtonen, Jyrki yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, saapui 102 käsittelyn aikana varhaiskasvatustyön johtaja vt. nuorisotyönjohtaja vt. viestintäpäällikkö talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö Esittelijät Ilveskoski, Matti hallintojohtaja Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja, ei läsnä 103 käsittelyn aikana Sihteeri Antila, Päivi hallintosihteeri

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 2(36) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen puheenjohtaja Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella toukokuun päivänä 2014 Jarno Parviola Anni Pälä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 3(36) Käsitellyt asiat 90 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 91 Pöytäkirjantarkastajat 4 92 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 93 Ilmoitusasioita 4 94 Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Talousraportti Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstökertomus Suunnitelman mukaisten poistoaikojen tarkistaminen lukien Yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jaon vahvistaminen vaalikaudelle Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän leirikeskussuunnitelma Hallintojohtajan viran täyttämisen valmistelu Yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takalan vuosiloma Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstösuunnitelma Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 33

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 4(36) 90 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 91 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarno Parviola ja Anni Pälä. 92 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista sellaisilla muutoksilla, että Jäsentietoraportti pykälä päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. Pöydältä päätettiin ottaa käsittelyyn pykälä 104, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstösuunnitelma. 93 Ilmoitusasioita 1. Kirkkohallituksen täysistunto on tehnyt päätöksen seurakuntien kielellisestä jaotuksesta vuosille Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 16-20/ Tasa-arvotoimikunnan kokousmuistio 2/ Jäsentietovertailu Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 5(36) D:TAL: 384/043/ Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Esittely Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hautainhoitorahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2013 kokouksessaan ja lähetti sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tarkastus on suoritettu koko seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä Mitään huomautettavaa ei tilintarkastuksessa havaittu. Hautainhoitorahaston tilinpäätös voidaan näin vahvistaa. Hallintojohtaja ehdottaa, - että vahvistetaan hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 6(36) D:TAL: 384/043/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2013 kokouksessaan sekä allekirjoitti tilinpäätöksen. Toimintakertomus ja tilinpäätös lähetettiin tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että tilikauden tuloksesta esitetään siirrettäväksi peruskorjausrahastoon ja tilikauden ylijäämä määrältään ,77 esitetään siirrettäväksi yli- /alijäämätilille omaan pääomaan. Liite 1 Liite 2 Tilintarkastajat ovat tarkastaneet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen Tilintarkastajien lausunto on liitteenä. Lausunto on normaalimuotoinen eikä aiheuta toimenpiteitä. Tilintarkastajat ovat lisäksi laatineet entiseen tapaan tarkastushavainnoistaan muistion. Se on tarkoituksenmukaista antaa tiedoksi myös yhteiselle kirkkoneuvostolle lisäinformaationa viime tilikauden tilanteesta. Muistio on liitteenä. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että merkitään tiedoksi tilintarkastajien muistio 2. että käsitellään vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös 3. että siirretään tilikauden tuloksesta peruskorjausrahastoon 4. että siirretään tilikauden ylijäämä ,77 yli-/alijäämätilille omaan pääomaan 5. että käsitellään tilintarkastuskertomus vuodelta että vahvistetaan vuoden 2013 tilinpäätös 7. että päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2013.

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 7(36) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 8(36) D:TAL: 151/041/ Talousraportti Esittely Yleistä alkuvuoden taloudesta Kansantalouden kasvuennusteita on vuoden 2013 aikana jouduttu tarkistamaan vuoden alussa ennustetuista luvuista. Euroalueen velkakriisin helpottuminen ei vielä ole poistanut uhkia reaalitaloudelle. Vuoden 2013 BKT:n laskuksi arvioidaan - 1,2 % (VM ). Työttömyys on kääntynyt nousuun, mutta työttömyysprosentin kasvu on kuitenkin ollut alle prosentin luokkaa. Työttömyysaste oli vuoden lopussa koko maassa 8,2 %. Pirkanmaan työllisyystilanne on huonompi kuin koko maan tilanne ja työttömyysaste oli vuoden lopussa 14,8 %. Tampereella vastaava luku oli vielä korkeampi 17,1 %. Talouskehitys Tampereen talousalueella on jatkunut valtakunnallista kehitystä seuraten. Kehitys on siis varsin tyydyttävää, vaikka työttömyysluvut Tampereella ovat edelleen valtakunnan keskiarvoja selvästi korkeampia. Kasvukeskuksena Tampereella kuitenkin verotulojen kehitys säilynee tyydyttävänä. Eri toimijoiden laatimat Suomen talousennusteet vuodelle 2014 poikkeavat jossain määrin toisistaan. Ensi vuosi tulee VM:n mukaan olemaan edelleen talouden kehityksen osalta epävarmuuden vuosi, mutta kasvua ennustetaan kuitenkin toteutuvan 0,8 %. Koko maan seurakuntien taloudellinen tilanne Seurakuntien taloudellinen kehitys noudattaa yleistä talouskehitystä. Vuosi 2013 oli verotulojen osalta selkeästi nousun vuosi. Seurakunnille tilitettiin kirkollisverotuloja yhteensä 6,2 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Yhteisöverojen tilitykset nousivat myös 6,8 %. Vuoden 2014 osalta verotuloarviot ovat rohkaisevia. Neljän ensimmäisen kuukauden tilitysten määrän kehitys on kirkollisverojen osalta +1,2 %, ja yhteisövero-osuuden osalta +49,5 % edelliseen vuoteen nähden. Lisäksi voidaan tulevaisuuden epävarmuustekijöistä todeta, että kirkon osuus yhteisöveron tuotosta oli 2,15 % vuonna 2013, mutta vuoden 2014 aikana se on 2,81 %. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne Vuonna 2013 kirkollisverotulojen kertymän muutos Tampereella oli valtakunnallista kasvua suurempi eli kasvu oli 6,7 % (koko kirkossa +6,2 %). Yhteisövero-osuus puolestaan nousi 11,2 % (+6,8 %) vuoteen 2012 verrattuna. Jäsenmäärän laskun vaikutus näyttäisi ainakin tilapäisesti taittuneen, koska kaupungin verotulojen kehitys oli vuonna 2013 sellai-

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 9(36) nen, että kunnallisverojen kasvu oli +6,0 % ja yhteisövero-osuuden kasvu +17,4 % vuoteen 2012 verrattuna. Vuoden 2014 neljän ensimmäisen kuukauden tilitysten määrien kehitys Tampereella on ollut kirkollisveroissa +0,5 % ja yhteisövero-osuudessa + 58,5 % eli yhteensä + 5,0 %. Talousarviossa arvioitiin kirkollisverojen määrän vähentyvän -4,5 % vuoden 2013 toteutuneeseen nähden. Vastaavasti yhteisövero-osuuden arvioitiin vähentyvän vuoden 2013 toteutuneeseen nähden -27,2 %. Liite 3 Liite 4 Muuten seurakuntayhtymän talous on kehittynyt suunnilleen talousarvion mukaisesti. Liitteen lopussa on mukana myös investointien toteutuma. Liitteenä on myös raportti Tampereen seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan kehittymisestä. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että talousraportti merkitään tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) D:TAL: 150/029/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstökertomus 2013 Esittely Seurakuntayhtymässä on laadittu henkilöstökertomus vuodesta 2000 lähtien. Tavoitteena on antaa kootusti tietoa erilaisista henkilöstöön liittyvistä asioista ja toimia yhtenä välineenä henkilöstösuunnittelulle sekä työn, työyhteisön, työkykyä ylläpitävän toiminnan ja henkilöstön kehittämiselle. Henkilöstökertomukseen on kerätty muun muassa henkilöstön rakennetta, työkykyä, vapaiden käyttöä ja henkilöstöinvestointeja kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi on kerrottu työkykyä ylläpitävästä toiminnasta, yhteistoiminnasta ja tasa-arvoasioista. Vuoden 2013 henkilöstökertomus vastaa rakenteeltaan aiempien vuosien kertomuksia, joten vertailua edellisten vuosien tietoihin on mahdollista tehdä. Kirkkohallituksen antaman suosituksen mukaan henkilöstökertomuksessa esitetyissä lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joiden palvelussuhde oli voimassa Henkilöstön kokonaislukumäärään sisältyvät näin myös erilaisilla virka- tai työvapailla tuolloin olleet henkilöt sekä heidän sijaisensa. Vuonna 2013 seurakuntayhtymässä tehtiin työtä 586 henkilötyövuoden verran, mikä on jonkin verran vähemmän kuin viime vuonna 2012 (601 henkilötyövuotta). Suurin osa, 534 henkilötyövuotta, kertyi päätoimisista viroista ja työsuhteista. Kesä- ja kausityöntekijöiden osuus oli 52 henkilötyövuotta. Vuoden 2013 lopussa vakituisessa päätoimisessa virka- tai työsuhteessa oli 501 henkilöä (v / 521) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 84 henkilöä (v / 95). Yhden henkilötyövuoden hinnaksi tuli laskennallisesti euroa. Naisia henkilöstöstä oli 72 % ja miehiä 28 %. Seurakuntayhtymässä on paljon pitkään palvelussuhteessa ollutta henkilökuntaa, ja tämä näkyy osaltaan myös ikärakenteessa. Naisten keski-ikä oli 48 vuotta ja miesten 49 vuotta. Henkilöstö on hyvin koulutettua ja yli puolet on suorittanut vähintään alemman korkea-asteen koulutuksen. Liite 5 Esityslistan erillisenä liitteenä on henkilöstökertomus vuodelta Ehdotus Henkilöstöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että seurakuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2013 merkitään tiedoksi.

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) D:TAL: 153/041/ Suunnitelman mukaisten poistoaikojen tarkistaminen lukien Esittely Pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno aktivoidaan taseeseen ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina tuloslaskelmaan kuluksi. Seurakuntayhtymän pysyviin vastaaviin kuuluvat useampana kuin yhtenä tilikautena palvelutuotannossa käytettävät hyödykkeet tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta olennaisuuden periaatetta noudattaen. Tavoitteena on, että pysyvien vastaavien hankintamenot kirjataan poistoina kuluiksi niiden vaikutusaikana, tase antaa oikeat tiedot seurakuntayhtymän pysyvien vastaavien poistamatta olevista hankintamenoista ja että pysyvien vastaavien osakirjanpito sisältää tarvittavat tiedot seurakuntayhtymän pysyviin vastaaviin kuuluvista hyödykkeistä. Vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pitoaikaa, joka on yleensä lyhyempi kuin tekninen pitoaika. Taloudellisen pitoajan määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden periaatetta. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet ja poistosuunnitelman muutoksen sekä päättää taseeseen merkittävien pysyvien vastaavien aktivointirajan. Suunnitelmapoistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan tehtäviä poistoja, jotka tehdään pysyvien vastaavien eristä tilikauden tuloksesta riippumatta. Seurakuntayhtymän suuruus, jäsenmäärän lisääntyminen tai vähentyminen sekä lähimenneisyydessä tapahtuneet investoinnit ja tulevat investointitarpeet vaikuttavat siihen, miten seurakuntayhtymä määrittelee riittävän korkean, mutta kohtuullisen poistotason. Pysyvien vastaavien hankintamenolla tarkoitetaan pääsääntöisesti hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneita muuttuvia menoja. Jos hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvien kiinteiden menojen määrä on olennainen muuttuviin menoihin verrattuna, saadaan myös kiinteiden menojen määrä lukea hankintamenoon. Tämä on voitava osoittaa kustannuslaskelman tms. laskelmien avulla. Jos pysyvien vastaavien hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää valtiolle tilitettävää veroa laskettaessa, luetaan myös arvonlisäveron osuus hankintahinnasta hankintamenoon. Poistolaskennan arvoperustana on hankintamenon määrä, josta on vähennetty hankintahintaan saatu avustus tai muu rahoitusosuus. Kun pysyvien vastaavien hankintameno katetaan kokonaan tai osittain varauksella tai rahastolla, suunnitelmapoistojen arvoperustana on koko hankintameno. Poistojen vaikutus tilikauden tulokseen ko. hankintamenojen osalta eliminoituu poistoerokirjauksella.

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Investointihankkeen poistojen kattaminen osaksi tai kokonaan peruskorjausrahastosta päätetään kunkin hankkeen osalta talousarvion hyväksymisvaiheessa. Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 33/2009 mukaan talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa investointiosaan merkitään a) perusparannusmenot, joiden arvioitu euromäärä ylittää valtuuston päättämän aktivointirajan b) hankinnat tai hankeryhmät (esim. koneet, laitteet ja kalustot), joiden arvioitu hankintahinta ylittää valtuuston päättämän aktivointirajan sekä c) seurakunnan/seurakuntayhtymän oman harkinnan mukaan suuret korjausmenot. Hankinnan perusteina ovat korjausmenon merkittävä vaikutus seurakunnan rahavirtaan sekä vuosikatteen ja tilikauden tuloksen vertailukelpoisuus eri vuosien kesken. Korjaus- ja huoltomenoja, joiden seurauksena hyödykkeen tulojen tai palvelujen tuottamiskyky voidaan säilyttää ennallaan ja jotka ovat euromäärältään pienehköjä tai tavanomaisia, käsitellään tilikauden toimintamenona. Perusparantamisella tarkoitetaan kiinteistön laatutason muuttamista olennaisesti alkuperäistä tasoa paremmaksi. Perusparantaminen voi kohdistua olemassa oleviin korjauskohteisiin kuten peruskorjauskin tai perusparantamishankkeen myötä kiinteistöön liitetään tai rakennetaan jotain uutta. Perusparannushankkeita ovat esimerkiksi hissin rakentaminen hissittömään rakennukseen tai koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen painovoimaisen ilmanvaihdon tilalle. Peruskorjauksella tarkoitetaan suhteellisen suurta ja erillistä hanketta, jossa korjataan tai uusitaan kiinteistön olemassa olevia rakenteita, rakennusosia, kalusteita, varusteita, järjestelmiä ja laitteita. Kiinteistössä ilmenee terveellisyys- ja turvallisuusriskejä tai toiminnalliset vaatimukset eivät enää vastaa tarpeita. Pysyviin vastaaviin aktivoidun hyödykkeen perusparannus- tai peruskorjausmeno voidaan lisätä hyödykkeen poistamattomaan hankintamenoon tai kirjata hyödykeryhmään omaksi poistokohteeksi. Erikseen aktivoidulle perusparannusmenolle määritellään oma poistosuunnitelma. Perusparannusmenon vaikutusaika voi olla sama kuin perusparannetun hyödykkeen taloudellinen pitoaika. Erityisesti tällöin perusparannusmeno voidaan lisätä hyödykkeen poistamattomaan hankintamenoon ja poistaa sen jäljellä olevana taloudellisena pitoaikana. Jos perusparannusmeno olennaisesti pidentää hyödykkeen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa, poistosuunnitelmaa voidaan muuttaa vastaavasti. Huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankintamenosta ei tehdä suunnitelmapoistoja, mutta osakehuoneiston perusparannusmeno voi-

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) daan kirjata pysyvien vastaavien aineettomiin hyödykkeisiin ja poistaa suunnitelman mukaan. Poistojen tekeminen aloitetaan sen kuukauden alusta alkaen, jonka aikana hyödyke on otettu seurakuntayhtymän käyttöön. Jos hyödyke myydään tai luovutetaan, suunnitelmapoisto tehdään myynti- tms. tapahtumakuukauden loppuun saakka. Hyödykkeen myyntivoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta myydyn hyödykkeen poistamaton hankintameno, josta on sitä ennen vähennetty ko. tilikauden suunnitelmapoisto myyntikuukauden loppuun saakka. Yleisimmät poistomenetelmät suunnitelmapoistojen tekemisessä ovat tasa- ja menojäännöspoisto sekä käytön mukainen poisto. Tasapoistomenetelmässä poisto lasketaan jakamalla hankintameno arvioidulle taloudelliselle pitoajalle. Menojäännöspoistomenetelmässä poisto lasketaan hankintamenon kulloinkin poistamatta olevasta osasta saman poistoprosentin mukaan. Käytön mukaista poistomenetelmää käytetään lähinnä luonnonvaroista. Seurakuntayhtymässä on ollut käytössä seuraavat poistoajat lukien (YKV ). Kaikissa hyödykeryhmissä on ollut käytössä tasapoistomenetelmä. Aineettomat hyödykkeet poistoaika (vuotta) ja poistomenetelmä Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus 3 tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot 3 tasapoisto ATK-ohjelmat 3 tasapoisto Osakehuoneistojen peruskorjausmenot 5-20 tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 0-5 tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoja Hautausmaat Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoja Siunauskappelit 50 tasapoisto Hautaustoimen muut rakennukset 15 tasapoisto

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet tasapoisto Siunauskappelien urut 15 tasapoisto Raskaat koneet ja kalusto 10 tasapoisto Kuljetusvälineet 5 tasapoisto Hautaustoimen koneet ja kalusto 3-5 tasapoisto Rakennukset Kirkot 60 tasapoisto Seurakuntatalot 30 tasapoisto Kappelit 50 tasapoisto Leiri- ja kurssikeskukset 20 tasapoisto Asuinrakennukset 30 tasapoisto Hallinto- ja laitosrakennukset 30 tasapoisto Huolto- ja talousrakennukset 15 tasapoisto Muut rakennukset 15 tasapoisto Perusparannukset 5-30 tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 15 tasapoisto Urut 15 tasapoisto Muut kiinteät rakenteet ja laitteet tasapoisto Koneet ja kalusto Raskaat koneet ja kalusto 10 tasapoisto Kuljetusvälineet 5 tasapoisto Atk-laitteistot 3 tasapoisto Muut koneet ja kalusto 3-5 tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet Keskeneräiset työt ja hankinnat käytön mukaan ei poistoa ei poistoa Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Asunto-osakkeet Kiinteistöosakkeet ei poistoa ei poistoa ei poistoa

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Poistoajoiksi ehdotetaan lukien poistoaika (vuotta) ja (Kirkkohallituksen Aineettomat hyödykkeet poistomenetelmä ohjeellinen suositus, vuotta) Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus 3 tasapoisto (2-5) Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot 3 tasapoisto (2-5) ATK-ohjelmat 3 tasapoisto (2-5) Osakehuoneistojen peruskorjausmenot 5-20 tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 3-5 tasapoisto (2-5) Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoja (ei poistoja) Hautausmaat Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoja (ei poistoja) Krematoriot 15 tasapoisto Hautaustoimen muut rakennukset 15 tasapoisto (10-20) (esim. varastot, kylmiöt) Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet tasapoisto (10-30) Raskaat koneet ja kalusto 10 tasapoisto Kuljetusvälineet 5 tasapoisto (5-10) Hautaustoimen koneet ja kalusto 3-5 tasapoisto (3-5) Rakennukset Kirkot 60 tasapoisto (40-70) Seurakuntatalot 30 tasapoisto (30-50) Siunauskappelit 50 tasapoisto (30-50) Siunauskappelien urut 15 tasapoisto (15-30) Leiri- ja kurssikeskukset 20 tasapoisto (20-40) Asuinrakennukset 30 tasapoisto (20-40) Hallinto- ja laitosrakennukset 30 tasapoisto (20-40) Huolto- ja talousrakennukset 15 tasapoisto (10-20) Muut rakennukset 15 tasapoisto (10-20) Perusparannukset 5-30 tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 15 tasapoisto (15-30)

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Urut 15 tasapoisto (15-30) Muut kiinteät rakenteet ja laitteet tasapoisto (10-30) Koneet ja kalusto Raskaat koneet ja kalusto 10 tasapoisto Kuljetusvälineet 5 tasapoisto (5-10) Atk-laitteistot 3 tasapoisto (3-5) Muut koneet ja kalusto 3-5 tasapoisto (5-10) Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukaan (käytön mukaan) Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoa (ei poistoa) Keskeneräiset työt ja hankinnat ei poistoa (ei poistoa) Sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa (ei poistoa) Asunto-osakkeet ei poistoa (ei poistoa) Kiinteistöosakkeet ei poistoa (ei poistoa) Poistosuunnitelman muutos koskee vuonna 2015 ja sen jälkeen valmistuvien ja aktivoitavien hyödykkeiden poistoja. Olennaisimmat muutokset voimassa olevaan poistosuunnitelmaan ovat: siunauskappeleiden ja siunauskappeleiden urkujen siirto hautaustoimesta kiinteistöihin ja muiden pitkävaikutteisten menojen minimipoistoajan muuttaminen lukien pysyvien vastaavien aktivointiraja on euroa, paitsi koneiden ja kaluston osalta euroa. Aktivointiraja on nyt ollut euroa. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 10/2005 suositellaan seurakunnan aktivointirajaksi euroa, mutta suurilla seurakunnilla raja on usein korkeampi. Aktivointiraja määritellään kirjanpitoon kirjattavan arvon mukaan, ts. arvonlisäverollisena, jos kustannukset kirjataan arvonlisäverollisena ja arvonlisäverottomana, jos kustannuksista saadaan vähentää arvonlisävero. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että hyväksytään seurakuntayhtymän omaisuuden poistoajoiksi lukien esittelyssä esitetyt sekä käyttöomaisuuden aktivointirajaksi euroa, paitsi koneiden ja kaluston osalta euroa.

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) D:TAL: 152/001/ Yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jaon vahvistaminen vaalikaudelle Esittely Säännöstausta Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 :n mukaan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan 51 jäsentä, mikäli seurakuntien yhteinen väkiluku on Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11 luvun 7 3 momentin mukaan kutakin vaalikautta varten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa ja muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Seurakuntien väkiluku ja paikkajako Tässä käytetty seurakuntien väkiluku on tieto tilanteesta Laskelman mukaan yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jako muodostuu uudessa seurakuntarakenteessa seuraavaksi. väkiluku perus- paikat/ kokonaiset paikkaluku paikat jäsenluku paikat Eteläinen , Harju , Messukylä , Ruotsalainen , Tuomiokirkko , Yhteensä Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jaoksi vaalikaudelle vahvistetaan seuraava jako: Eteläinen seurakunta 11 paikkaa Harjun seurakunta 11 paikkaa Messukylän seurakunta 14 paikkaa Ruotsalainen seurakunta 2 paikkaa Tuomiokirkkoseurakunta 13 paikkaa

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) D:TAL: 124/000/ Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän voimassa oleva perussääntö on tullut voimaan Perussäännön muuttamisen tarve johtuu korkeimman hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä, jolla kirkkohallituksen tekemä päätös seurakuntajaon muutoksesta Tampereella tuli täytäntöönpanokelpoiseksi. Kirkkohallituksen päätöksellä Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymään muodostui ennalleen jääneiden Harjun ja Ruotsalaisen seurakunnan lisäksi Eteläinen seurakunta yhdistämällä Hervannan, Härmälän ja Viinikan seurakunnat, Messukylän seurakunta yhdistämällä Aitolahden, Messukylän ja Teiskon seurakunnat sekä Tuomiokirkkoseurakunta yhdistämällä Kalevan ja Pyynikin seurakunnat sekä Tuomiokirkkoseurakunta. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli perussäännön muuttamista kokouksessaan ja kävi perusteellisen lähetekeskustelun perussäännöstä. Lähetekeskustelun linjauksia on otettu huomioon nyt päätöskäsittelyyn tulevassa luonnoksessa perussäännöksi. Välttämätön, kirkkohallituksen päätöksestä johtuva muutos tulee perussäännön ensimmäiseen pykälään, jossa kerrotaan, mitkä seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Toiseen, seurakuntayhtymän nimeä koskevaan pykälään ehdotetaan lisättäväksi seurakuntayhtymän nimen lyhenne. Eniten harkintaa aiheuttaa kolmas pykälä, jossa määritellään seurakuntayhtymän tehtävät. Tässä pykälässä tehdään siis selkoa seurakuntien ja seurakuntayhtymän työnjaosta eli siitä, mitä seurakunnat sopivat tehtävän yhteisesti. Seurakuntayhtymän tulee hoitaa kirkkolain 11 luvun 2 :n 1-4 momentissa määrätyt tehtävät. Muut kirkkolain 11 luvun 2 :n 5 momentin nojalla hoidettavat asiat voidaan päättää halutulla tavalla seurakuntien ja seurakuntayhtymän omin päätöksin. Ehdotuksessa on perusajatuksena vahva suuntaus yhdessä tekemiseen seurakuntien ja seurakuntayhtymän kesken. Seurakuntayhtymän hoitamat hallinnon ja talouden tehtävät säilyvät sunnilleen ennallaan. Seurakuntatyön osalta otetaan se kanta, että kasvatuksen perustoiminta siirtyy seurakuntien työjohdon alaisuuteen sovittavassa laajuudessa. Muiden työalojen organisointi säilyy pääosin ennallaan. Kokonaisuutena on kuitenkin tärkeä huomata, että seurakuntatyöstä yhteisesti hoidettavaksi jää yhteinen kehitys-, koulutus-, ohjaus- ja koordinointi sekä toiminnan suunnitteluun osallistuminen sisältäen myös ammatillisista lähtökohdista asiantuntijuuden tuomisen yhteistyöhön.

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Prosessimaisen työskentelyn käyttöönotosta on perussääntöön otettu vain se, missä asioista päätetään. Seurakuntien hallinnoiman omaisuuden tilanne säilyy ennallaan. Ehdotuksen mukaan henkilöstö tulisi olemaan jatkossa palvelussuhteessa seurakuntayhtymään lukuun ottamatta tällä hetkellä kirkkolain ja järjestyksen edellyttämiä seurakuntien virkoja. Henkilöstön työnjohto ja viran täyttäminen tai työsuhteen solmiminen tapahtuu seurakunnassa tai muussa työyksikössä. Perussääntöä on valmisteltu virkamiestyönä seurakuntaneuvostoissa, suunnittelutoimikunnassa ja seminaareissa käytyjen keskustelujen pohjalta ottaen huomioon myös yhteisen kirkkoneuvoston lähetekeskustelu. Nyt esillä oleva ehdotus perussäännöksi on tarkoitus lähettää lausunnoille seurakuntiin ja johtokunnille. Liite 6 Ehdotus uudeksi perussäännöksi on liitteenä. Kirkkolain 11 luvun 5 :n mukaan perussäännön muuttamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Vain jos perussäännön muutos koskee perussäännöllä määrättyjen verotulojen jakoperusteiden muuttamista seurakuntien kesken, omaisuuden siirtämistä seurakuntayhtymän ja seurakuntien välillä tai virkojen perustamista ja lakkauttamista koskevaa päätösvallan siirtämistä seurakuntayhtymän ja seurakuntien välillä, perussäännön muutos on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi, jollei päätöstä ole tehty yksimielisesti. Tätä tarvetta ei ehdotetussa perussäännön uudistamisessa ole. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, että 1. yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy tässä vaiheessa muutetun perussäännön 2. yhteinen kirkkoneuvosto pyytää perussääntöehdotuksesta lausunnot seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta mennessä. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun aikana esittelijä tarkensi perussääntöehdotuksen 5 :n kolmannen virkkeen muotoon Seurakuntaneuvosto ottaa seurakuntaan sijoitettujen virkojen viranhaltijat ja työsuhteiset työntekijät sekä irtisanoo ja purkaa nämä palvelussuhteet, jollei kirkkolaista muuta johdu. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennetun pykälän yksimielisesti. Sen jälkeen käsiteltiin ja hyväksyttiin 1. ja 2. ponsi.

23 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Aika 8.2.2016 klo 17:15-17:45 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Aika 3.11.2016 klo 17.30-17.58 Paikka Messukylän seurakuntakoti, Messukylänkatu 36 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Aika Torstai 19.3.2015 klo 17.00 17.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA Torstai 26.10. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 71 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Aika keskiviikko 29.1.2014 klo 17:30-18:15 Paikka Härmälän kirkko, Talvitie 26 Osallistujat Jäsenet Jussi Mäkinen puheenjohtaja Jarno Parviola Sirpa

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.11.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19/19 Alanen Margit Leppänen Reijo Heiska Virve Salo Miikka Salo Eija Talonen Tuula

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16.

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16. IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 140 KOKOUSAIKA: torstai 31.5.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikko Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha Salo Miikka

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta 336/2016 40 Hoivamuusikko projektin jatkoanomus Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. Selostus Liitteet

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017 1 PÖYTÄKIRJA 6/2017 Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17.15-19.15 Paikka Ortodoksinen kulttuurikeskus, Alasali Kauppakatu 44 80100 Joensuu Läsnä Käyhkö Tuomo puheenjohtaja Ketonen Matti varapuheenjohtaja, poistui

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 KOKOUSAIKA: keskiviikko 16.12.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Hakala Taina Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(8) Aika 28.9.2014klo 16.00-18.15 Paikka Osallistujat Lielahden kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen, Asko Järvinen,

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00-18.55. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lavikainen Tuula Lehikoinen Tarja Makkonen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala)

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala) Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11 Kasvun johtokunta 31.05.2016 Aika 31.05.2016 klo 18:00-19:32 Paikka Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, 36200 Kangasala) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Aika Paikka 8.6.2016 klo 17:00 18:10 Suurella Sydämellä -klubi Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa Karintaus,

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa.

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. 6 Muut asiat Ei muita asioita. 84/2017 7 Seuraavat kokoukset Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Päätös Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. Johtokunta päätti, että seuraava kokous

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 2/2017 Aika Maanantai 13.2.2017 klo 17.00 Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie 1 81200 Eno Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 3/2017 Aika Tiistai 14.3.2017 klo 16.30-17.40. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Heikkilä Aki Lavikainen Tuula Lehikoinen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Aika 7.5.2013 klo 16:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo 2 krs, Rooma Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen, Hanna

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(12) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 4.12.2013

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(12) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 4.12.2013 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(12) Aika 4.12.2013 klo 16:30 19:00 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2 krs, Ateena Petäjä, Jukka Järvinen, Asko Kristeri, Lasse Lyytinen, Hanna

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013 1 (15) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 22.1.2013 klo 18.00 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen 355/2014 71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PYKÄLÄT 1-11 KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo 13.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakoti LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja Lauri Kontti jäsen Anneli Moisio jäsen Ulla Sorvali jäsen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11 Kasvun johtokunta 14.01.2016 Aika 14.01.2016 klo 18:00-19:38 Paikka Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Torstai 19.10.2017 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 144 Kokouksen avaus 145 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00 18.20 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 KOKOUSAIKA: torstai 18.4.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1(10) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1(10) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1(10) Aika 11.10.2017 klo 7.30 12.10.2017 klo 12.00 Paikka Osallistujat Sähköpostikokous Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Harju-Autti, Raisa Holopainen,

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 43 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 15.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kirkkosali Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 1(10) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 1(10) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 1(10) Aika 30.9.2016 klo 9.43 5.10.2016 klo 16 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat Jäsenet Pyylampi, Inkeri puheenjohtaja Arvonen, Tero Karintaus,

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(10) Sairaalasielunhoidon johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(10) Sairaalasielunhoidon johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(10) Aika Tiistai 9.2.2016 klo 16.30-17.20 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Emmaus Osallistujat Jäsenet Eskola, Vesa puheenjohtaja Attila, Marja

Lisätiedot

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 9.12.2014. klo 17.30 17.37 Paikka: Ivalon kirkon alakerrassa Kirkkokuja 1, 99800 Ivalo Läsnä: Varsinainen jäsen Varajäsen X Jouko

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(11) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(11) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(11) Aika Paikka 30.1.2017 klo 18:15-19:27 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Karhola, Anne Koivisto, Kaarlo

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 62 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.07.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Aila Juha, ovo kirkkoherra Alanen Margit Haveri Juhani Salo Miikka Majalahti Auli

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.2.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.2.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Aika 7.2.2012 klo 15:00-16:30 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Rooma Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika Keskiviikko 2.5.2012 klo 17.00 18.10 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 1(11) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 1(11) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 1(11) Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.15 17.30 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/13. Kasvun johtokunta Suoraman seurakuntakeskuksen takkahuone

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/13. Kasvun johtokunta Suoraman seurakuntakeskuksen takkahuone Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/13 Kasvun johtokunta 25.01.2017 Aika 25.01.2017 klo 17:30-19:55 Paikka Suoraman seurakuntakeskuksen takkahuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(11) Aika 9.3.2016 klo 17.30-19.55 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14 Kasvun johtokunta 23.02.2016 Aika 23.02.2016 klo 17:30-19:24 Paikka Nuorisotila Parkki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

varajäsen (Hakala Taina)

varajäsen (Hakala Taina) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 78 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.09.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Lammi Tiina Majalahti Auli Mattila

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Aika 22.1.2015 klo 17.30-19.15 Paikka Tesoman kirkko, Tesomankuja 11 Osallistujat Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Alatalo, Seija Arvonen, Tero Eskola,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2018. Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2018. Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 1/2018 Aika Tiistai 9.1.2018 klo 17.00 Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie 1 81200 Eno Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen Senni

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 19.3.2013 klo 18-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka Ulla Maija

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot