TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola, Anne Korpinen, Tapio Kulkas, Matti Parviola, Jarno Pälä, Anni Pöyhönen, Laura Uusitalo, Pekka Maija Simeliuksen varajäsen Lipponen, Varpu Miika Tomin varajäsen Poissa: Simelius, Maija Tomi, Miika Muut osallistujat Mäki, Kalle Karvo, Marja Vuorio, Juha Järvinen, Veli-Pekka Hallikainen, Olli Hakala, Kirsi Soukka Kari Jylhäsalo, Virve Bragge, Birgitta Lehtonen, Jyrki yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, saapui 102 käsittelyn aikana varhaiskasvatustyön johtaja vt. nuorisotyönjohtaja vt. viestintäpäällikkö talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö Esittelijät Ilveskoski, Matti hallintojohtaja Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja, ei läsnä 103 käsittelyn aikana Sihteeri Antila, Päivi hallintosihteeri

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 2(36) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen puheenjohtaja Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella toukokuun päivänä 2014 Jarno Parviola Anni Pälä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 3(36) Käsitellyt asiat 90 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 91 Pöytäkirjantarkastajat 4 92 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 93 Ilmoitusasioita 4 94 Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Talousraportti Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstökertomus Suunnitelman mukaisten poistoaikojen tarkistaminen lukien Yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jaon vahvistaminen vaalikaudelle Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän leirikeskussuunnitelma Hallintojohtajan viran täyttämisen valmistelu Yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takalan vuosiloma Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstösuunnitelma Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 33

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 4(36) 90 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 91 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarno Parviola ja Anni Pälä. 92 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista sellaisilla muutoksilla, että Jäsentietoraportti pykälä päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. Pöydältä päätettiin ottaa käsittelyyn pykälä 104, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstösuunnitelma. 93 Ilmoitusasioita 1. Kirkkohallituksen täysistunto on tehnyt päätöksen seurakuntien kielellisestä jaotuksesta vuosille Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 16-20/ Tasa-arvotoimikunnan kokousmuistio 2/ Jäsentietovertailu Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 5(36) D:TAL: 384/043/ Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Esittely Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hautainhoitorahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2013 kokouksessaan ja lähetti sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tarkastus on suoritettu koko seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä Mitään huomautettavaa ei tilintarkastuksessa havaittu. Hautainhoitorahaston tilinpäätös voidaan näin vahvistaa. Hallintojohtaja ehdottaa, - että vahvistetaan hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 6(36) D:TAL: 384/043/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2013 kokouksessaan sekä allekirjoitti tilinpäätöksen. Toimintakertomus ja tilinpäätös lähetettiin tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että tilikauden tuloksesta esitetään siirrettäväksi peruskorjausrahastoon ja tilikauden ylijäämä määrältään ,77 esitetään siirrettäväksi yli- /alijäämätilille omaan pääomaan. Liite 1 Liite 2 Tilintarkastajat ovat tarkastaneet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen Tilintarkastajien lausunto on liitteenä. Lausunto on normaalimuotoinen eikä aiheuta toimenpiteitä. Tilintarkastajat ovat lisäksi laatineet entiseen tapaan tarkastushavainnoistaan muistion. Se on tarkoituksenmukaista antaa tiedoksi myös yhteiselle kirkkoneuvostolle lisäinformaationa viime tilikauden tilanteesta. Muistio on liitteenä. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että merkitään tiedoksi tilintarkastajien muistio 2. että käsitellään vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös 3. että siirretään tilikauden tuloksesta peruskorjausrahastoon 4. että siirretään tilikauden ylijäämä ,77 yli-/alijäämätilille omaan pääomaan 5. että käsitellään tilintarkastuskertomus vuodelta että vahvistetaan vuoden 2013 tilinpäätös 7. että päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2013.

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 7(36) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 8(36) D:TAL: 151/041/ Talousraportti Esittely Yleistä alkuvuoden taloudesta Kansantalouden kasvuennusteita on vuoden 2013 aikana jouduttu tarkistamaan vuoden alussa ennustetuista luvuista. Euroalueen velkakriisin helpottuminen ei vielä ole poistanut uhkia reaalitaloudelle. Vuoden 2013 BKT:n laskuksi arvioidaan - 1,2 % (VM ). Työttömyys on kääntynyt nousuun, mutta työttömyysprosentin kasvu on kuitenkin ollut alle prosentin luokkaa. Työttömyysaste oli vuoden lopussa koko maassa 8,2 %. Pirkanmaan työllisyystilanne on huonompi kuin koko maan tilanne ja työttömyysaste oli vuoden lopussa 14,8 %. Tampereella vastaava luku oli vielä korkeampi 17,1 %. Talouskehitys Tampereen talousalueella on jatkunut valtakunnallista kehitystä seuraten. Kehitys on siis varsin tyydyttävää, vaikka työttömyysluvut Tampereella ovat edelleen valtakunnan keskiarvoja selvästi korkeampia. Kasvukeskuksena Tampereella kuitenkin verotulojen kehitys säilynee tyydyttävänä. Eri toimijoiden laatimat Suomen talousennusteet vuodelle 2014 poikkeavat jossain määrin toisistaan. Ensi vuosi tulee VM:n mukaan olemaan edelleen talouden kehityksen osalta epävarmuuden vuosi, mutta kasvua ennustetaan kuitenkin toteutuvan 0,8 %. Koko maan seurakuntien taloudellinen tilanne Seurakuntien taloudellinen kehitys noudattaa yleistä talouskehitystä. Vuosi 2013 oli verotulojen osalta selkeästi nousun vuosi. Seurakunnille tilitettiin kirkollisverotuloja yhteensä 6,2 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Yhteisöverojen tilitykset nousivat myös 6,8 %. Vuoden 2014 osalta verotuloarviot ovat rohkaisevia. Neljän ensimmäisen kuukauden tilitysten määrän kehitys on kirkollisverojen osalta +1,2 %, ja yhteisövero-osuuden osalta +49,5 % edelliseen vuoteen nähden. Lisäksi voidaan tulevaisuuden epävarmuustekijöistä todeta, että kirkon osuus yhteisöveron tuotosta oli 2,15 % vuonna 2013, mutta vuoden 2014 aikana se on 2,81 %. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne Vuonna 2013 kirkollisverotulojen kertymän muutos Tampereella oli valtakunnallista kasvua suurempi eli kasvu oli 6,7 % (koko kirkossa +6,2 %). Yhteisövero-osuus puolestaan nousi 11,2 % (+6,8 %) vuoteen 2012 verrattuna. Jäsenmäärän laskun vaikutus näyttäisi ainakin tilapäisesti taittuneen, koska kaupungin verotulojen kehitys oli vuonna 2013 sellai-

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 9(36) nen, että kunnallisverojen kasvu oli +6,0 % ja yhteisövero-osuuden kasvu +17,4 % vuoteen 2012 verrattuna. Vuoden 2014 neljän ensimmäisen kuukauden tilitysten määrien kehitys Tampereella on ollut kirkollisveroissa +0,5 % ja yhteisövero-osuudessa + 58,5 % eli yhteensä + 5,0 %. Talousarviossa arvioitiin kirkollisverojen määrän vähentyvän -4,5 % vuoden 2013 toteutuneeseen nähden. Vastaavasti yhteisövero-osuuden arvioitiin vähentyvän vuoden 2013 toteutuneeseen nähden -27,2 %. Liite 3 Liite 4 Muuten seurakuntayhtymän talous on kehittynyt suunnilleen talousarvion mukaisesti. Liitteen lopussa on mukana myös investointien toteutuma. Liitteenä on myös raportti Tampereen seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan kehittymisestä. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että talousraportti merkitään tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) D:TAL: 150/029/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstökertomus 2013 Esittely Seurakuntayhtymässä on laadittu henkilöstökertomus vuodesta 2000 lähtien. Tavoitteena on antaa kootusti tietoa erilaisista henkilöstöön liittyvistä asioista ja toimia yhtenä välineenä henkilöstösuunnittelulle sekä työn, työyhteisön, työkykyä ylläpitävän toiminnan ja henkilöstön kehittämiselle. Henkilöstökertomukseen on kerätty muun muassa henkilöstön rakennetta, työkykyä, vapaiden käyttöä ja henkilöstöinvestointeja kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi on kerrottu työkykyä ylläpitävästä toiminnasta, yhteistoiminnasta ja tasa-arvoasioista. Vuoden 2013 henkilöstökertomus vastaa rakenteeltaan aiempien vuosien kertomuksia, joten vertailua edellisten vuosien tietoihin on mahdollista tehdä. Kirkkohallituksen antaman suosituksen mukaan henkilöstökertomuksessa esitetyissä lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joiden palvelussuhde oli voimassa Henkilöstön kokonaislukumäärään sisältyvät näin myös erilaisilla virka- tai työvapailla tuolloin olleet henkilöt sekä heidän sijaisensa. Vuonna 2013 seurakuntayhtymässä tehtiin työtä 586 henkilötyövuoden verran, mikä on jonkin verran vähemmän kuin viime vuonna 2012 (601 henkilötyövuotta). Suurin osa, 534 henkilötyövuotta, kertyi päätoimisista viroista ja työsuhteista. Kesä- ja kausityöntekijöiden osuus oli 52 henkilötyövuotta. Vuoden 2013 lopussa vakituisessa päätoimisessa virka- tai työsuhteessa oli 501 henkilöä (v / 521) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 84 henkilöä (v / 95). Yhden henkilötyövuoden hinnaksi tuli laskennallisesti euroa. Naisia henkilöstöstä oli 72 % ja miehiä 28 %. Seurakuntayhtymässä on paljon pitkään palvelussuhteessa ollutta henkilökuntaa, ja tämä näkyy osaltaan myös ikärakenteessa. Naisten keski-ikä oli 48 vuotta ja miesten 49 vuotta. Henkilöstö on hyvin koulutettua ja yli puolet on suorittanut vähintään alemman korkea-asteen koulutuksen. Liite 5 Esityslistan erillisenä liitteenä on henkilöstökertomus vuodelta Ehdotus Henkilöstöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että seurakuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2013 merkitään tiedoksi.

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) D:TAL: 153/041/ Suunnitelman mukaisten poistoaikojen tarkistaminen lukien Esittely Pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno aktivoidaan taseeseen ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina tuloslaskelmaan kuluksi. Seurakuntayhtymän pysyviin vastaaviin kuuluvat useampana kuin yhtenä tilikautena palvelutuotannossa käytettävät hyödykkeet tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta olennaisuuden periaatetta noudattaen. Tavoitteena on, että pysyvien vastaavien hankintamenot kirjataan poistoina kuluiksi niiden vaikutusaikana, tase antaa oikeat tiedot seurakuntayhtymän pysyvien vastaavien poistamatta olevista hankintamenoista ja että pysyvien vastaavien osakirjanpito sisältää tarvittavat tiedot seurakuntayhtymän pysyviin vastaaviin kuuluvista hyödykkeistä. Vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pitoaikaa, joka on yleensä lyhyempi kuin tekninen pitoaika. Taloudellisen pitoajan määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden periaatetta. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet ja poistosuunnitelman muutoksen sekä päättää taseeseen merkittävien pysyvien vastaavien aktivointirajan. Suunnitelmapoistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan tehtäviä poistoja, jotka tehdään pysyvien vastaavien eristä tilikauden tuloksesta riippumatta. Seurakuntayhtymän suuruus, jäsenmäärän lisääntyminen tai vähentyminen sekä lähimenneisyydessä tapahtuneet investoinnit ja tulevat investointitarpeet vaikuttavat siihen, miten seurakuntayhtymä määrittelee riittävän korkean, mutta kohtuullisen poistotason. Pysyvien vastaavien hankintamenolla tarkoitetaan pääsääntöisesti hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneita muuttuvia menoja. Jos hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvien kiinteiden menojen määrä on olennainen muuttuviin menoihin verrattuna, saadaan myös kiinteiden menojen määrä lukea hankintamenoon. Tämä on voitava osoittaa kustannuslaskelman tms. laskelmien avulla. Jos pysyvien vastaavien hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää valtiolle tilitettävää veroa laskettaessa, luetaan myös arvonlisäveron osuus hankintahinnasta hankintamenoon. Poistolaskennan arvoperustana on hankintamenon määrä, josta on vähennetty hankintahintaan saatu avustus tai muu rahoitusosuus. Kun pysyvien vastaavien hankintameno katetaan kokonaan tai osittain varauksella tai rahastolla, suunnitelmapoistojen arvoperustana on koko hankintameno. Poistojen vaikutus tilikauden tulokseen ko. hankintamenojen osalta eliminoituu poistoerokirjauksella.

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Investointihankkeen poistojen kattaminen osaksi tai kokonaan peruskorjausrahastosta päätetään kunkin hankkeen osalta talousarvion hyväksymisvaiheessa. Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 33/2009 mukaan talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa investointiosaan merkitään a) perusparannusmenot, joiden arvioitu euromäärä ylittää valtuuston päättämän aktivointirajan b) hankinnat tai hankeryhmät (esim. koneet, laitteet ja kalustot), joiden arvioitu hankintahinta ylittää valtuuston päättämän aktivointirajan sekä c) seurakunnan/seurakuntayhtymän oman harkinnan mukaan suuret korjausmenot. Hankinnan perusteina ovat korjausmenon merkittävä vaikutus seurakunnan rahavirtaan sekä vuosikatteen ja tilikauden tuloksen vertailukelpoisuus eri vuosien kesken. Korjaus- ja huoltomenoja, joiden seurauksena hyödykkeen tulojen tai palvelujen tuottamiskyky voidaan säilyttää ennallaan ja jotka ovat euromäärältään pienehköjä tai tavanomaisia, käsitellään tilikauden toimintamenona. Perusparantamisella tarkoitetaan kiinteistön laatutason muuttamista olennaisesti alkuperäistä tasoa paremmaksi. Perusparantaminen voi kohdistua olemassa oleviin korjauskohteisiin kuten peruskorjauskin tai perusparantamishankkeen myötä kiinteistöön liitetään tai rakennetaan jotain uutta. Perusparannushankkeita ovat esimerkiksi hissin rakentaminen hissittömään rakennukseen tai koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen painovoimaisen ilmanvaihdon tilalle. Peruskorjauksella tarkoitetaan suhteellisen suurta ja erillistä hanketta, jossa korjataan tai uusitaan kiinteistön olemassa olevia rakenteita, rakennusosia, kalusteita, varusteita, järjestelmiä ja laitteita. Kiinteistössä ilmenee terveellisyys- ja turvallisuusriskejä tai toiminnalliset vaatimukset eivät enää vastaa tarpeita. Pysyviin vastaaviin aktivoidun hyödykkeen perusparannus- tai peruskorjausmeno voidaan lisätä hyödykkeen poistamattomaan hankintamenoon tai kirjata hyödykeryhmään omaksi poistokohteeksi. Erikseen aktivoidulle perusparannusmenolle määritellään oma poistosuunnitelma. Perusparannusmenon vaikutusaika voi olla sama kuin perusparannetun hyödykkeen taloudellinen pitoaika. Erityisesti tällöin perusparannusmeno voidaan lisätä hyödykkeen poistamattomaan hankintamenoon ja poistaa sen jäljellä olevana taloudellisena pitoaikana. Jos perusparannusmeno olennaisesti pidentää hyödykkeen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa, poistosuunnitelmaa voidaan muuttaa vastaavasti. Huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankintamenosta ei tehdä suunnitelmapoistoja, mutta osakehuoneiston perusparannusmeno voi-

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) daan kirjata pysyvien vastaavien aineettomiin hyödykkeisiin ja poistaa suunnitelman mukaan. Poistojen tekeminen aloitetaan sen kuukauden alusta alkaen, jonka aikana hyödyke on otettu seurakuntayhtymän käyttöön. Jos hyödyke myydään tai luovutetaan, suunnitelmapoisto tehdään myynti- tms. tapahtumakuukauden loppuun saakka. Hyödykkeen myyntivoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta myydyn hyödykkeen poistamaton hankintameno, josta on sitä ennen vähennetty ko. tilikauden suunnitelmapoisto myyntikuukauden loppuun saakka. Yleisimmät poistomenetelmät suunnitelmapoistojen tekemisessä ovat tasa- ja menojäännöspoisto sekä käytön mukainen poisto. Tasapoistomenetelmässä poisto lasketaan jakamalla hankintameno arvioidulle taloudelliselle pitoajalle. Menojäännöspoistomenetelmässä poisto lasketaan hankintamenon kulloinkin poistamatta olevasta osasta saman poistoprosentin mukaan. Käytön mukaista poistomenetelmää käytetään lähinnä luonnonvaroista. Seurakuntayhtymässä on ollut käytössä seuraavat poistoajat lukien (YKV ). Kaikissa hyödykeryhmissä on ollut käytössä tasapoistomenetelmä. Aineettomat hyödykkeet poistoaika (vuotta) ja poistomenetelmä Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus 3 tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot 3 tasapoisto ATK-ohjelmat 3 tasapoisto Osakehuoneistojen peruskorjausmenot 5-20 tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 0-5 tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoja Hautausmaat Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoja Siunauskappelit 50 tasapoisto Hautaustoimen muut rakennukset 15 tasapoisto

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet tasapoisto Siunauskappelien urut 15 tasapoisto Raskaat koneet ja kalusto 10 tasapoisto Kuljetusvälineet 5 tasapoisto Hautaustoimen koneet ja kalusto 3-5 tasapoisto Rakennukset Kirkot 60 tasapoisto Seurakuntatalot 30 tasapoisto Kappelit 50 tasapoisto Leiri- ja kurssikeskukset 20 tasapoisto Asuinrakennukset 30 tasapoisto Hallinto- ja laitosrakennukset 30 tasapoisto Huolto- ja talousrakennukset 15 tasapoisto Muut rakennukset 15 tasapoisto Perusparannukset 5-30 tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 15 tasapoisto Urut 15 tasapoisto Muut kiinteät rakenteet ja laitteet tasapoisto Koneet ja kalusto Raskaat koneet ja kalusto 10 tasapoisto Kuljetusvälineet 5 tasapoisto Atk-laitteistot 3 tasapoisto Muut koneet ja kalusto 3-5 tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet Keskeneräiset työt ja hankinnat käytön mukaan ei poistoa ei poistoa Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Asunto-osakkeet Kiinteistöosakkeet ei poistoa ei poistoa ei poistoa

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Poistoajoiksi ehdotetaan lukien poistoaika (vuotta) ja (Kirkkohallituksen Aineettomat hyödykkeet poistomenetelmä ohjeellinen suositus, vuotta) Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus 3 tasapoisto (2-5) Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot 3 tasapoisto (2-5) ATK-ohjelmat 3 tasapoisto (2-5) Osakehuoneistojen peruskorjausmenot 5-20 tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 3-5 tasapoisto (2-5) Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoja (ei poistoja) Hautausmaat Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoja (ei poistoja) Krematoriot 15 tasapoisto Hautaustoimen muut rakennukset 15 tasapoisto (10-20) (esim. varastot, kylmiöt) Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet tasapoisto (10-30) Raskaat koneet ja kalusto 10 tasapoisto Kuljetusvälineet 5 tasapoisto (5-10) Hautaustoimen koneet ja kalusto 3-5 tasapoisto (3-5) Rakennukset Kirkot 60 tasapoisto (40-70) Seurakuntatalot 30 tasapoisto (30-50) Siunauskappelit 50 tasapoisto (30-50) Siunauskappelien urut 15 tasapoisto (15-30) Leiri- ja kurssikeskukset 20 tasapoisto (20-40) Asuinrakennukset 30 tasapoisto (20-40) Hallinto- ja laitosrakennukset 30 tasapoisto (20-40) Huolto- ja talousrakennukset 15 tasapoisto (10-20) Muut rakennukset 15 tasapoisto (10-20) Perusparannukset 5-30 tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 15 tasapoisto (15-30)

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Urut 15 tasapoisto (15-30) Muut kiinteät rakenteet ja laitteet tasapoisto (10-30) Koneet ja kalusto Raskaat koneet ja kalusto 10 tasapoisto Kuljetusvälineet 5 tasapoisto (5-10) Atk-laitteistot 3 tasapoisto (3-5) Muut koneet ja kalusto 3-5 tasapoisto (5-10) Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukaan (käytön mukaan) Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoa (ei poistoa) Keskeneräiset työt ja hankinnat ei poistoa (ei poistoa) Sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa (ei poistoa) Asunto-osakkeet ei poistoa (ei poistoa) Kiinteistöosakkeet ei poistoa (ei poistoa) Poistosuunnitelman muutos koskee vuonna 2015 ja sen jälkeen valmistuvien ja aktivoitavien hyödykkeiden poistoja. Olennaisimmat muutokset voimassa olevaan poistosuunnitelmaan ovat: siunauskappeleiden ja siunauskappeleiden urkujen siirto hautaustoimesta kiinteistöihin ja muiden pitkävaikutteisten menojen minimipoistoajan muuttaminen lukien pysyvien vastaavien aktivointiraja on euroa, paitsi koneiden ja kaluston osalta euroa. Aktivointiraja on nyt ollut euroa. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 10/2005 suositellaan seurakunnan aktivointirajaksi euroa, mutta suurilla seurakunnilla raja on usein korkeampi. Aktivointiraja määritellään kirjanpitoon kirjattavan arvon mukaan, ts. arvonlisäverollisena, jos kustannukset kirjataan arvonlisäverollisena ja arvonlisäverottomana, jos kustannuksista saadaan vähentää arvonlisävero. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että hyväksytään seurakuntayhtymän omaisuuden poistoajoiksi lukien esittelyssä esitetyt sekä käyttöomaisuuden aktivointirajaksi euroa, paitsi koneiden ja kaluston osalta euroa.

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) D:TAL: 152/001/ Yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jaon vahvistaminen vaalikaudelle Esittely Säännöstausta Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 :n mukaan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan 51 jäsentä, mikäli seurakuntien yhteinen väkiluku on Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11 luvun 7 3 momentin mukaan kutakin vaalikautta varten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa ja muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Seurakuntien väkiluku ja paikkajako Tässä käytetty seurakuntien väkiluku on tieto tilanteesta Laskelman mukaan yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jako muodostuu uudessa seurakuntarakenteessa seuraavaksi. väkiluku perus- paikat/ kokonaiset paikkaluku paikat jäsenluku paikat Eteläinen , Harju , Messukylä , Ruotsalainen , Tuomiokirkko , Yhteensä Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jaoksi vaalikaudelle vahvistetaan seuraava jako: Eteläinen seurakunta 11 paikkaa Harjun seurakunta 11 paikkaa Messukylän seurakunta 14 paikkaa Ruotsalainen seurakunta 2 paikkaa Tuomiokirkkoseurakunta 13 paikkaa

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) D:TAL: 124/000/ Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän voimassa oleva perussääntö on tullut voimaan Perussäännön muuttamisen tarve johtuu korkeimman hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä, jolla kirkkohallituksen tekemä päätös seurakuntajaon muutoksesta Tampereella tuli täytäntöönpanokelpoiseksi. Kirkkohallituksen päätöksellä Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymään muodostui ennalleen jääneiden Harjun ja Ruotsalaisen seurakunnan lisäksi Eteläinen seurakunta yhdistämällä Hervannan, Härmälän ja Viinikan seurakunnat, Messukylän seurakunta yhdistämällä Aitolahden, Messukylän ja Teiskon seurakunnat sekä Tuomiokirkkoseurakunta yhdistämällä Kalevan ja Pyynikin seurakunnat sekä Tuomiokirkkoseurakunta. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli perussäännön muuttamista kokouksessaan ja kävi perusteellisen lähetekeskustelun perussäännöstä. Lähetekeskustelun linjauksia on otettu huomioon nyt päätöskäsittelyyn tulevassa luonnoksessa perussäännöksi. Välttämätön, kirkkohallituksen päätöksestä johtuva muutos tulee perussäännön ensimmäiseen pykälään, jossa kerrotaan, mitkä seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Toiseen, seurakuntayhtymän nimeä koskevaan pykälään ehdotetaan lisättäväksi seurakuntayhtymän nimen lyhenne. Eniten harkintaa aiheuttaa kolmas pykälä, jossa määritellään seurakuntayhtymän tehtävät. Tässä pykälässä tehdään siis selkoa seurakuntien ja seurakuntayhtymän työnjaosta eli siitä, mitä seurakunnat sopivat tehtävän yhteisesti. Seurakuntayhtymän tulee hoitaa kirkkolain 11 luvun 2 :n 1-4 momentissa määrätyt tehtävät. Muut kirkkolain 11 luvun 2 :n 5 momentin nojalla hoidettavat asiat voidaan päättää halutulla tavalla seurakuntien ja seurakuntayhtymän omin päätöksin. Ehdotuksessa on perusajatuksena vahva suuntaus yhdessä tekemiseen seurakuntien ja seurakuntayhtymän kesken. Seurakuntayhtymän hoitamat hallinnon ja talouden tehtävät säilyvät sunnilleen ennallaan. Seurakuntatyön osalta otetaan se kanta, että kasvatuksen perustoiminta siirtyy seurakuntien työjohdon alaisuuteen sovittavassa laajuudessa. Muiden työalojen organisointi säilyy pääosin ennallaan. Kokonaisuutena on kuitenkin tärkeä huomata, että seurakuntatyöstä yhteisesti hoidettavaksi jää yhteinen kehitys-, koulutus-, ohjaus- ja koordinointi sekä toiminnan suunnitteluun osallistuminen sisältäen myös ammatillisista lähtökohdista asiantuntijuuden tuomisen yhteistyöhön.

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Prosessimaisen työskentelyn käyttöönotosta on perussääntöön otettu vain se, missä asioista päätetään. Seurakuntien hallinnoiman omaisuuden tilanne säilyy ennallaan. Ehdotuksen mukaan henkilöstö tulisi olemaan jatkossa palvelussuhteessa seurakuntayhtymään lukuun ottamatta tällä hetkellä kirkkolain ja järjestyksen edellyttämiä seurakuntien virkoja. Henkilöstön työnjohto ja viran täyttäminen tai työsuhteen solmiminen tapahtuu seurakunnassa tai muussa työyksikössä. Perussääntöä on valmisteltu virkamiestyönä seurakuntaneuvostoissa, suunnittelutoimikunnassa ja seminaareissa käytyjen keskustelujen pohjalta ottaen huomioon myös yhteisen kirkkoneuvoston lähetekeskustelu. Nyt esillä oleva ehdotus perussäännöksi on tarkoitus lähettää lausunnoille seurakuntiin ja johtokunnille. Liite 6 Ehdotus uudeksi perussäännöksi on liitteenä. Kirkkolain 11 luvun 5 :n mukaan perussäännön muuttamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Vain jos perussäännön muutos koskee perussäännöllä määrättyjen verotulojen jakoperusteiden muuttamista seurakuntien kesken, omaisuuden siirtämistä seurakuntayhtymän ja seurakuntien välillä tai virkojen perustamista ja lakkauttamista koskevaa päätösvallan siirtämistä seurakuntayhtymän ja seurakuntien välillä, perussäännön muutos on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi, jollei päätöstä ole tehty yksimielisesti. Tätä tarvetta ei ehdotetussa perussäännön uudistamisessa ole. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, että 1. yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy tässä vaiheessa muutetun perussäännön 2. yhteinen kirkkoneuvosto pyytää perussääntöehdotuksesta lausunnot seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta mennessä. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun aikana esittelijä tarkensi perussääntöehdotuksen 5 :n kolmannen virkkeen muotoon Seurakuntaneuvosto ottaa seurakuntaan sijoitettujen virkojen viranhaltijat ja työsuhteiset työntekijät sekä irtisanoo ja purkaa nämä palvelussuhteet, jollei kirkkolaista muuta johdu. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennetun pykälän yksimielisesti. Sen jälkeen käsiteltiin ja hyväksyttiin 1. ja 2. ponsi.

23 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (36) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Aika Torstai 6.3.2014 klo 16.15 19.25 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai 27.3.2014 klo 16.15 18.35 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Aika Torstai 27.10.2011 klo 16.15 18.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) ASIALISTA 2 / 2014 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta 20 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Aika 23.8.2012 klo 16:00-18:55 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Aika 17.6.2014 klo 17.00-19.30 Paikka Kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Eskelinen, Tiina Jumppanen, Piippa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Aika 9.11.2011 klo 16:15 17:50 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Aika Torstai 18.8.2011 klo 16.15 17.05 Paikka Osallistujat Julkujärven leirikeskus, Ylöjärvi Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(12) Kasvatustyön johtokunta Kokous 11.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(12) Kasvatustyön johtokunta Kokous 11.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(12) Aika Paikka 11.2.2015 klo 17:30 Seurakuntien talo, Ateena Osallistujat Jäsenet Harju-Autti, Raisa puheenjohtaja Alatalo, Seija Niemistö, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Aika Torstai 20.3.2014 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa - poistui klo

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 24.9.2014

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 24.9.2014 TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Aika 24.9.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nekalan seurakuntatalo Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Aarnio, Antero Alajoki, Asko poistui

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Muut kutsutut: Tikkakoski Kai pöytäkirjanpitäjä, kappalainen

Muut kutsutut: Tikkakoski Kai pöytäkirjanpitäjä, kappalainen SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ Aika: Torstai 4.12. klo 17.00 18.25 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari jäsen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35 61 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina klo 16.00 18.35 KOKOUSPAIA Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj x Ilonen Hannu jäsen x

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot