Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Syksy Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Syksy 2015. Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2015"

Transkriptio

1 Kuva Pietro Succi Pohjola Goetheanumissa -tapahtuman osanottajia kansantanssien merkeissä Dornachissa Sveitsissä Antroposofinen Tapahtumakalenteri Syksy 2015 Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2015 Antroposofiska Sällskapet i Finland Svenskt program: se sidan 8 ESITELMIÄ, SEMINAAREJA, TAIDE-ESITYKSIÄ, KURSSEJA, KESKUSTELUA... 1

2 SUOMEN ANTROPOSOFINEN LIITTO Antroposofisen seuran tarkoituksena on edistää henkistä tutkimusta ja sen tulosten soveltamista elämän eri aloilla. ESITELMÄT JA TYÖRYHMÄT Liiton piirissä järjestetään esitelmiä, seminaareja, keskustelutilaisuuksia, taiteellisia esityksiä ja kursseja sekä työryhmiä useilla paikkakunnilla. Tässä esit teessä mainitut tilaisuudet ja ryhmät ovat avoimia kaikille kiin nostuneille, ellei toisin ole mainit tu. Uudet osanot tajat ovat tervetulleita työryhmiin. TOIMISTO, KIRJASTO JA KIRJAMYYNTI Liiton toimisto on avoinna arkisin klo ja Kirjastonhoitaja on paikalla maanantaisin klo 17-19, jolloin hoidetaan myös Antroposofiska Biblioteketin laina-asioita. Kirjastosta saavat kotilainoja kaikki kiinnostuneet. Suomen antroposofisen liiton kirjaston sähköpostiosoite on: Liiton omien julkaisu jen kirjamyyntiä hoidetaan myös liiton toimistosta käsin. TIEDOTTEET JA KOTISIVU Kolmasti vuodessa ilmestyvät tiedot teet antroposofisesta toiminnasta sekä julkais tusta kirjallisuudesta voi tilata liiton toimistosta vuodeksi kerrallaan maksamalla 6 tilille Danske Bank FI Jäsenille nämä tiedot teet sisältyvät jäsenmaksuun. Liiton internet-kotisivu on TAKOJA Takoja on Suomen antroposofisen liiton julkaisema, neljästi vuodessa ilmestyvä kult tuurilehti, jonka voi tilata liiton toimistosta tai sähköpostilla Vuositilaus 2016, 4 numeroa, 35 euroa, numerot 3-4/ ,50 euroa (tili Danske Bank FI ). Lisätietoja Takojasta liiton kotisivulla SEURAN JÄSENYYS Antroposofisen seuran jäseneksi voi tulla jokainen, joka tahtoo oppia tunte maan antroposofiaa. Jäsenyys ei edellytä sitoutumista mihin kään oppiin. Jäse nyydestä kiinnostuneet voivat ot taa yhteyt tä Helsin gissä liiton toimistoon, josta saa seuran sääntöjä, jossa on liit teenä jäseneksihakulomake. Jäseneksi voi liit tyä myös liiton kotisivujen kaut ta. Liiton jäsenille järjeste tään esitelmä-, taide- ja seminaari tilaisuuksia sekä työryhmiä ja julkaistaan neljä kertaa vuodessa ilmesty vää Kirjokansi-lehteä. LIITON TALOUS Tulot saadaan pääasiassa omasta toiminnasta ja jäsenmaksuista, joista osalla tue taan Yleisen antroposofisen seuran ja Goetheanum-korkeakoulun toimintaa. Liit to ot taa kiitollisena vastaan tukimaksuja, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. SUOMEN ANTROPOSOFINEN LIITTO Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki, puh. (09) , sähköposti: tai internet: tili: Danske Bank FI

3 SVENSKT PROGRAM SE SIDAN 8 VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON JÄSENTAPAAMINEN Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki. Keskusteleva jäsentapaaminen pe klo Tiedustelut Tuulikki Sarekoski, p / Outi Rousu, SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON TALVISEMINAARI järjestetään helmikuuta Luennoitsijana Yleisen antroposofisen seuran nuorisojaostosta (Nuorison henkisen pyrkimyksen osasto) vastaava Constanza Kaliks. Erillinen seminaariesite ilmestyy myöhemmin. SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON VUOSIKOKOUS pidetään lauantaina kello Antroposofisen seuran huoneistossa, Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki. Vuosikokouskutsu lähetetään jäsenille maaliskuun alussa. PAIKKAKUNTIEN TAPAHTUMIA HELSINKI TYÖRYHMIÄ Ryhmät kokoontuvat antroposofisen seuran huoneistossa, Uudenmaankatu 25 A 4, ellei mainit tu toisin. (Oviraha n. 2 /kerta) Agricola-ryhmä toimii biodynaamisena alueryhmänä Helsingissä. Syksyn kokoontumiset tiistaisin alkaen 18.8 klo ja sen jälkeen kuukauden joka kolmas tiistai. Luet tavana on Ursula Burkhardin kirja Luonnon henget, kuva ja todellisuus. Mahdolliset lisätiedot ja varmistukset Aune Rimpiläinen, p Antroposofisen liikkeen kohtalonyhteydet. Nykyajan hengenelämä ja sen yhteys antroposofiseen liikkeeseen, Rudolf Steinerin esitelmäsarjaa käsit televä ryhmä jatkaa 2.9. klo 17. Kokoonnumme kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Tiedustelut Anita Ellala, Antroposofista hengentiedettä tutkiva ryhmä. Tiedustelut Leena Westergrén, p Ben-Aharonin kirjaa The Event in Science, History, Philosophy and Art työstävä luku- ja keskustelupiiri kokoontuu parillisten viikkojen torstaisin klo paikassa Odilia, Lehtikuusentie 2. Kokoontumisten ensimmäinen tunti varataan R. Steinerin Vapauden filosofian käsit telylle. Lämpimästi tervetuloa uudet mukaan! Tiedustelut: Tuulikki Sarekoski, p Keskiviikkopiiri Tiedustelut Arto Ingervo, Yhteiskunnallinen työryhmä kokoontuu tänä talvena kerran kuukaudessa, aina kuukauden toisena keskiviikkona. Ensimmäisellä kerralla 9.9. klo 17:00 suunnitellaan talven toimintaa. Tiedustelut Mirja Loikala , ti.fi. 3

4 TAITEELLISIA RYHMIÄ Ryhmät kokoontuvat antroposofisen seuran huoneistossa, Uudenmaankatu 25 A 4, ellei mainit tu toisin. (Oviraha n. 2 /kerta) Eurytmiakurssi alkaa klo kuutena peräkkäisenä torstaina. Aiheena ovat planeetat ja niiden yhteys ihmisen tsakrajärjestelmään sekä eläinratavoimat ja niiden yhteys element teihin ja rakentaviin konsonant tilaatuihin. Aloitamme eurytmiahetket meditatiivisella hiljentymisellä. Kurssin hinta on 90 euroa ja kertamaksuna 20 euroa/kerta. Kurssin pyrkimys on olla kokonaisuus, joten olisi suotavaa osallistua mikäli mahdollisesta, joka kerta. Kurssi alkaa, jos osallistujia on vähintään 7 henkilöä. Ilmoit tautua ja kysellä voi kurssin alkuun mennessä puh tai sähköpostilla: Sydämellisesti tervetuloa iloisesti ja avoimella mielellä! Leahannele Haakanen Eurytmia-studio Kiinnostaako sinua mm: Ihmiskunnan ja maaplaneet tamme kehitys, Neljän peruselementin merkitys kehitykselle, Vuodenkierron elämä, taide- tai hoitoeurytmia? Tiedustelut Margareta Habekost, p Maalausta eri teemoin keskiviikkoisin klo Odiliassa, Lehtikuusentie 2. Hinta kerralta 5/10, tiedustelut Marina Reuter p / , tervetuloa. Musiikkipainotteinen eurytmiakurssi jatkuu kello alkaen Marjat ta-koululla, Poutuntie 12. Tiedustelut Eeva Matinvesi, Werbeck-lauluryhmä tule tekemään lempeitä lauluharjoituksia ja laulamaan yhdessä helppoja lauluja tiistaina klo , alkaen 8.9. Ilmoit tautumiset ja tiedustelut Maria Sarmanto, Laulukonsertti, Heikki Sarmannon sävellyksiä. Maria Sarmanto, laulu, Heikki Sarmanto, piano Pe klo. 19 Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A4. Oviraha 5 euroa. Sylvi-kodin erityisnuorten TAIDELAINAAMON TAIDENÄYTTELY syksyllä 2015 AVAJAISET LA klo 16. TERVETULOA! Näyt tely on Liiton tiloissa, Uudenmaankatu 25 A, koko syyskauden. HENGENTIETEELLIS-AKATEEMISET ESITELMÄT Suomen antroposofinen liit to, Uudenmaankatu 25 A 4, klo Oviraha 10/7 euroa. Keskiviikkona klo Taiteen maisteri, taidekasvat taja ja eurytmisti Kirsi Aarbakke: Taidekasvatuksen mahdollisuuksia etsimässä erillisyydestä yhteyksien luomiseen Keskiviikkona klo Tohtori Markku Wilenius: Tulevaisuuden tutkimus, sen menetelmät ja käyttötarkoitukset 4

5 HELSINGIN SEUDUN JÄSENILLAT Illat ovat avoimia kaikille Antroposofisen seuran jäsenille ja antroposofiasta kiinnostuneille. Tutkimusilloissa pyritään tulkitsemaan nykyajan tapahtumien henkistä taustaa. Pohjana käytetään Rudolf Steinerin esitelmäsarjaa Henkiset olennot ja niiden vaikutukset II: Ulkoisen tapahtumisen kulissien takana, Psykoanalyysi, kaksoiskulkija ja salaiset veljeskunnat vuodelta 1917, GA 178. ( Jatkossa osa III, GA 179) Käsit tely tapahtuu esitelmäsarjan pohjalta keskustellen. Vapaissa jäsenkeskusteluissa voi ot taa esille ajankohtaiseksi kokemiaan asioita tai myös tuoda esille valmiiksi työstämiään asioita. Syksyn ohjelmasta on sovit tu pidetyssä suunnit teluillassa. Yhteyshenkilönä toimii Petri Mikkola, puh vko päivä tapahtuma syyskauden aloitus, tutkimusilta tutkimusilta vapaa jäsenkeskustelu tutkimusilta Mikael-ilta: alustus Oliver Ifill ja keskustelu, tarjoilua tutkimusilta 43* te ta koivusta, havaintoja ja tunnelmia tutkimusilta muistetaan vainajia tutkimusilta tutkimusilta kevään ohjelman suunnit telu tutkimusilta vapaa jäsenkeskustelu syksyn päätös Ohjelman mahdollisista muutostarpeista kauden aikana voi ot taa yhteyt tä Petri Mikkolaan. Ohjelmasta voi olla yhteydessä myös liiton toimistoon. Jäsenilta pidetään liiton huoneistossa maanantaisin klo * Kesän ja alkusyksyn aikana syvennytään omalta kohdalta koivuun ja tuodaan esiintulleita asioita yhteiseen te taan. + Jo alkaen on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun koskien ajankohtaisia maailmantapahtumia. Juontajana kulmahuoneessa toimii Jukka Sinkkonen. Illan ohjelma alkaa normaalisti klo

6 TORSTAIN KESKUSTELUKLUBIT Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A 4, torstaisin klo Oviraha huoneiston hyväksi 2. Avoin kaikille kiinnostuneille, tervetuloa keskustelemaan! Syksyllä 2015 torstaiklubin järjestäjät toivot tavat tervetulleiksi seuraavat teemat ja keskustelujen alustajat: Eben Alexander -kirjapiiri, aiheena hänen uusin teoksensa Taivasyhteys. Alustus Pent ti Aaltonen Ihmiskohtaamisen ja sosiaalisuuden merkitys henkisellä tiellä. Inner Humanity -tiimin paneelialustus, jonka jälkeen keskustelua Mat ti Hovi: Graalin maljaa etsimässä (vapaaehtoinen oviraha junalipun kat tamiseksi) Tony Dunderfelt: Vapauden psykologia. Uusia näkemyksiä sisäisen luovuuden käytöstä. Vapauden filosofia on Rudolf Steinerin ihmiskuvan huikea perustelu, mut ta miten soveltaa sitä käytännössä? Harrie Salman: The Finnish mystery tradition and the Germanic-Nordic mystery tradition in historical perspective (ei suomennosta, selkeää englantia!). Oviraha 5/ Kutsu Antroposofisen liiton talviseminaarityöhön, teemana nuoret aikuiset Torstaiklubin järjestäjätaho: Topias Aalto ( ), Pent ti Aaltonen antropos.fi) ja Tuulikki Sarekoski ( ). Huom! Myös väliin jäävät torstait klo ovat vapaita tiloja keskustelulle. Ota yhteyt tä, jos haluat järjestää jotain! HELSINGIN ANTROPOSOFINEN TYÖPIIRI KYLMÄN SODAN PALUU? Kamppailu Venäjän ideasta ja miten voittaa kaksinapainen geopoliittinen ajattelu. Viikonloppuseminaari lokakuuta 2015 Marjat ta-koululla, Poutuntie 12, Helsinki. Esitelmät pitää tri Markus Osterrieder Saksasta. Ks. erillinen esite. Järjestäjä: Helsingin antroposofinen työpiiri Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki, puh , Tiedustelut ja ilmoit tautumiset : VAPAA HENGENTIETEELLINEN KORKEAKOULU Luokkatunnit Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A 4 Suomenkieliset luokkatunnit lauantaisin klo 17. Keskustelu edellisestä luokkatunnista klo Päivämäärät: (14. tunti), (15.tunti), (16. tunti) ja (17. tunti). Vastuuhenkilöt: Eeva-Liisa Pesonen p , Raimo Rask p ja Eila Väisänen p Ruotsinkieliset luokkatunnit sunnuntaisin klo Päivämäärät: 13.9., , ja Vastuuhenkilö Marina Reuter p / Saksankieliset luokkatunnit sunnuntaisin klo Päivämäärät 20.9., , , Vastuuhenkilö Anja Riska p

7 Yleinen osasto. Kokous Helsingissä Antroposofisen seuran salissa Ohjelma Kirjokansi lehdessä. Tiedustelut paikkakuntien vastuuhenkilöiltä. Lääketieteen osasto. Kokoontuminen Tammisaaren Mikaelskolanissa Tiedustelut Leena Westergren, Kuvataiteiden osasto. Tiedustelut Maarit Holt tinen, Lääketieteellinen osasto. Tiedustelut Eeva-Liisa Pesonen, Pedagoginen osasto. Tiedustelut Liisa Hertell, Yhteiskuntatieteiden osasto. Tiedustelut Pirjo Kerminen, p Luonnontieteellinen ja matemaattis-astronominen osasto. Tiedustelut Hannu Outakivi, Katso luokkatunnit paikkakunnit tain. TOIMINTOJA HELSINGIN SEUDULLA Koulutuspaikat Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, kotisivut sähköposti Arte Mhisia -koulu, (09) (kuvataideterapiakoulu) Marjatta-seminaari, Poutuntie 12, (lääkintäpedagoginen seminaari kehitysvammaisten lasten nuorten hoitoa ja opetusta varten) ht tp://marjat ta-koulu.fi/ Steinerpedagoginen taideoppilaitos, tiedustelut Annamaija Koskinen, , staide. Steinerkoulut Rudolf Steiner -koulu Rudolf Steiner -skolan, Lehtikuusentie 6, (A- ja B-luokat), Paraistentie 3, (C-luokat). Elias-koulu, Ehrensvärdintie Steinerpäiväkodit Aurinkoinen, Korppaanpolku 5, Karitsa, Tuhkimontie 10 I, Pellava, Pohjolankatu 3 5 Mansikkala, Vuorenpeikontie 5, , Sirius, Paraistentie 3 K, Pikku-Marjatta, Papinmäentie 31 Steinerlekskolan Näckrosen, Pargasvägen 3 C, , Kehitysvammatyö hoitopedagogia, sosiaaliterapia Marjatta-koulu, Poutuntie 12, ht tp://marjat ta-koulu.fi/ Ristola-yhteisö (ammat tikoulu), Tinasepäntie 46, 358(0) ht tp://www.ristolayhteiso.fi/ Vanhustyö: Palvelukoti Sofia, Kuvernöörintie 14 7

8 ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND PROGRAM FÖR HÖSTEN 2015 HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4 STUDIEARBETE Våra medlemskvällar fortsät ter under hösten med studiearbete två gånger i månader, varannan tisdag kl.18. Höstens arbete inleds Förskjutningar kan äga rum, kontrollera tid och plats. Vi fortsät ter till at t börja med temat om människans upplevelser under tillvaron mellan död och ny födelse. Kontaktperson Marina Reuter, tfn / FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFIE Klasstimmar för medlemmar På svenska, sönd. kl 11.15: 13.9., , ja På tyska, sönd. kl 11.15: 20.9., , , Kontaktperson för klsstimmarna: Marina Reuter tfn och Anja Riska p VÄSTNYLAND Fria Högskolan för andevetenskap Klastimmarna under hösten 2015 i Ekenäs hålls enligt följande: sö kl rep.timmen sö kl samtal sö kl rep.timmen sö kl samtal Vi träffas i det nya skolhuset i Mikaelskolan. Laura Aarnio-Friman tel Leena Westergrén tel Odiliagruppen fördjupar sig i texter som är förfat tade av Rudolf Steiner. Kontaktperson är Virve Weckström, tfn Alfa Omega Föreningen Alfa Omega Raseborgs samarbete med äldre boenden fortsät ter. Sociala aktiviteter: Läkande berät telser, vitala rörelser för hjärtat, hundbesök m.m. Kontaktperson är Lasse Karlsson, tfn Mikaelskolan, Rudolf Steinerskolan i Västnyland Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, Ekenäs. Tfn: eller E-post: Hemsida: Rosengården Körsbärs-, Blåbärs-, Lingon- och Hallongruppen, Nyponrosorna och Små rosorna (2 grupper) Adress: Fågelsången 1, Ekenäs. T.f. föreståndare för Rosengården är Christer Sjöberg, tfn Solgården Adress: Katarinagränd 3 a 2, Karis. Tfn: e-post: ÅLAND Antroposofisk studiecirkeln träffas alltid den 1.och 3. torsdagen. Kontaktperson är Kirsi Sundholm, Om Waldorfskolan och dagiset samt händelser kan man läsa från wwww.waldorf.ax Kontakterna finns också där. 8

9 Förening Vård i Livet jubilerar 10 åriga Hospis Lägenheten på den Internationella Hospisdagen Seminariedagen i Mariehamn är i november. Meditation och förberedelse inför döden är temat.kontaktperson vardilivet.ax Cairos&Cronos fortsät ter med terapiekurser. Kontaktpersonen är Marie-Sofie Wetterhoff ÖSTERBOTTEN Parcifalgruppen Kontaktperson: Marlene Nyström, tel Mikaelgruppen Kontaktperson: Marlene Nyström, tel Iduna Steinerinspirerat svenskspråkigt daghem. Adress: Valhallavägen 21, Vasa. Info: * * * * * * Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, Helsingfors. är öppet måndagar kl Muistathan tilata Takojan ensi vuodeksi! Se onnistuu maksamalla 35 euroa tilille FI (merkintä Takoja 2016 ) Kiitos että osaltasi mahdollistat Takojan ilmestymisen! ESPOO Espoon Steiner-koulu, Olarinniityntie 10, (toimisto), (kouluisäntä), Iltavahtimestarit , ht tp://www.espoonsteinerkoulu.fi/ Steinerpäiväkoti Peukaloinen, Meteorinkatu 8 C, Steiner-päiväkoti Mesimarja, Sammalkallionkuja 2 D, Olari, p Taitein ry, Tiedustelut: ht tp://taitein.fi/ ETELÄ-POHJANMAA Kirjamyynti, tiedustelut Riit ta Iso-Koivisto, Jäsenryhmä, tiedustelut Jorma Uusi-Laitila, Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit Tiedustelut Heikki Honkavirta, Laulukoulu, Luovantie 125, Pojanluoma, puh./faksi (06) , sähköposti: ht tp://www.laulukoulu.fi/ Jalasjärvi Koivukoti, kehitysvammaisten aikuisten yhteisö, Perälänmäentie 111, Luopajärvi Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulu, Simunankatu Seinäjoki Steinerpäiväkoti Pajulintu, Vuorenmaanrinne Seinäjoki HEINOLA Opintoryhmä Tiedustelut Liisa Kolli, Rihu ry:n kurssit ja lomanviet tomahdollisuudesta tiedustelut,

10 HÄMEENLINNAN SEUTU Tiedustelut Pirjo Selonen, Juhontie 1 as 2, Hämeenlinna, p IMATRA Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun 1. luokan työskentely. Tiedustelut Seija Kemppainen, p , kemppainen.seija(at)gmail.com ja Pirjo Lahti, p , pirjo. lahti(at)net ti.fi Steinerpäiväkoti Koskitonttu, Virtakuja 4, JOENSUU Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit Kaikki tiedustelut Helinä Wyss, (013) , Steinerpäiväkoti Päivänsini, Pekkalankatu 7 B, (013) , ht tp://www.paivakotipaivansini.fi/ Joensuun steinerkoulu, Lastenkatu 4 a, Joensuu, , JYVÄSKYLÄ Jyväskylän seudun antroposofinen yhdistys ry. Toimipaikkana Jyväskylän steinerkoulu Kaikille avoimet kurssit ja ryhmät: Eurytmiakurssi, tiedustelut Satu Sinkkonen puh Laulukurssi, tiedustelut Hanna Semann, puh Bothmer-voimistelua maanantaisin iltapäivällä, tiedustelut Helena Heikkilä puh Suomen antroposofisen liiton jäsenille: Jäsenryhmä maanantaisin klo alkaa 7.9. Käsitellään aluksi vuoden teemaa johtolauseista Mikael-aika. Jatkosta päätetään ryhmässä. Antroposofian syventämistä Prokofjevin joulupäiviä käsit televän kirjan Ihmiset kuulkoot sen toisen osan pohjalta, tiedustelut Lea Blåfield puh Hengentieteellisen korkeakoulun 1. luokan luokkatunnit sekä syventävät keskustelut keskiviikkoisin 9.9. (3. tunti), (keskustelu), (4. tunti), (keskustelu), tiedustelut Mari Niskanen ja Lea Blåfield Kirjamyynti: Paikallisyhdistyksen kaut ta voi tilata koti- ja ulkomaista antroposofista kirjallisuut ta, tiedustelut Pert ti Oksanen, puh Yhteystietoja: pj. Pirjo Nieminen puh Steiner-päiväkoti Tähtitarha, puh. (014) , Mat tilankatu 16, Jyväskylä Steiner-päiväkoti Pikku-Otava, puh. (014) , Korppumäentie 1 A, Palokka Jyväskylän steinerkoulu, puh. (014) , Keskikatu 17, Jyväskylä, ht tp://www. jklsteinerkoulu.fi/ JÄRVENPÄÄ Steiner-päiväkoti Pikkukarhu, Kukkakatu 6, Järvenpää,

11 KANGASALA Biodynaaminen Hämeen ja Pirkanmaan alueryhmä, tiedustelut Sirkka Silvennoinen- Rekola, (03) , ja Henri Murto, KARJALOHJA-LOHJA-SAMMATTI-VIHTI Werbeck-laulukurssi Lohjalla, Timo Luotonen, Vapaa kyläkoulu, Lohilammentie 299, Sammat ti, (019) , ht tp://www.sammatinvapaakylakoulu.fi/ Steiner-päiväkoti Pääskynpesä, Lohilammentie 299, Sammat ti Harjulanmäki (kehitysvammaisten kotiyhteisö), Purhaantie 25, Vihti. Kisälli (kehitysvammaisten työpaja), Käpykylä, Vihdintie 7, Vihti, Vihdin steinerkoulu Martinkoulu, Meijerinrait ti 2, Vihti, Päiväkoti Pikkulyhty, Meijerinrait ti 2, Vihti, Vihdin vapaa antroposofinen työryhmä Yhteyshenkilöt Marja Mannaberg, p Uusi työryhmä. Syvennymme Karl Königin kirjaan Sielunvuosi sielunkalenteri sisäisenä kehitystienä. Sovimme yhdessä tapaamisrytmin esim. kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai 4 kertaa vuodessa. Tiedustelut Anna-Maija Penninckx, p KOUVOLA Työryhmä, tiedustelut Eija Rauhansalo, Kymenlaakson Steiner-koulu, Ahlmanintie, Kuusankoski. Tiedustelut Eero Peltonen, Pohjois-Kymen steinerlastentarha Aamurusko, Uudenmaankatu 49, Päivänkehrä, Valtakatu 72, Kuusankoski, Pohjois-Kymen kult tuuri- ja terapiatyön kannatusyhdistys Sädesilta, tiedustelut Eija Rauhansalo, KUOPIO Kuopion steinerkoulu Virkkula, Vuorelankatu 5-7, Kuopio, (kanslia) Steinerpäiväkoti Pikku-Saima, Kauppakatu 59 LAHTI Topelius-ryhmä. Tiedustelut: Martin Gull, Antroposofinen työryhmä Tiedustelut Maria Sannamo Vapaa hengentieteellinen korkeakoulu Tiedustelut: H. Outakivi, tai O. Ifill, Steiner-koulu, Eeronkatu 2a, Steiner-esiaste, Sammalsuonkatu 15, Steinerpedagoginen taideoppilaitos, Sylvia-koti (erityiskoulu ja kotiyhteisö kehitysvammaisille lapsille ja nuorille), Kyläkatu 140, (03) Steinerpedagoginen erityiskoulu Sylvia-kodissa, (03) Ekokahvila MeaManna, Hollolankatu 1, , Kaupunkikylä-aikuisyhteisö, Kyläkatu 140, Myllylähde-yhteisö (kehitysvammaisille aikuisille), Aholantie 133, Hämeenkoski, Tapolan kyläyhteisö (kehitysvammaisille aikuisille), Raikkolantie 40, Niinikoski, 11

12 LAPPEENRANTA Antroposofinen työryhmä Tiedustelut Raija Koponen, puh tai antropos. Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit su ja su sekä keskustelut su ja su klo 10 Lappeenrannan steinerkoulun Ainolassa, Marssitie 21, Lappeenranta. Tiedustelut: Leena Westergren p ja Seija Kemppainen p Lappeenrannan steinerkoulu, Marssitie 5, Lappeenranta, puh (05) , lpr. Steiner-päiväkoti Tontuntupa, Valtakatu 11 rak. 79, Lappeenranta, puh. (05) , MIKKELI Tiedustelut Ritva Pesonen, (015) ORIVESI Joonas-koulu, Oriveden steinerpedagoginen erityiskoulu, Mäkelänkuja 1. OULU Opintoryhmä kokoontuu joka toinen viikko maanantaisin alkaen klo 18, Oulun Steinerkoululla, Isokatu 94, Oulu. Tiedustelut Tommi Räsänen, puh Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun tunnit sunnuntaisin klo 18: 20.9., , , Tiedustelut Anja Määt tä, puh Kirjamyynti opintoryhmän kokouksien yhteydessä tai erikseen sopien, sekä koulun myyjäisten yhteydessä. Tiedustelut Tarja Taskinen, puh Oulun seudun steinerkoulu, Isokatu 94, Oulu. Puh. (8) Steiner-päiväkoti Punavarpunen, Kaarretie 14, puh. (8) Steinerpäiväkoti Taivonkaari Hiidentie 1 C. PORI Kaikki alla mainitut tilaisuudet ovat klo 18 Porin Antroposofit ry:n huoneistossa, Ruhtinaankatu 2. Jäsenilta kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Kristologian ryhmä jatkaa Rudolf Steinerin teoksen Johanneksen ilmestys - henkisen tarkastelun valossa opiskelua kuukauden kolmantena maanantaina. Sergei O. Prokofjevin kirjaa Anteeksiantamisen aistihavainnolta kätketyksi jäävä merkitys käsitellään kuukauden toisena ja neljäntenä maanantaina. Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit 13.9., , , Porin seudun steinerkoulu, Tasavallankatu 2, PORVOO Päiväkoti Päivänsäde, Runeberginkatu 17, Steiner-lekkskolan Regnbågen, Runebergsgatan 17, tel Fredrikakoulu-Fredrikaskolan, Brasaksentie 8, Tolkkinen, , 12

13 ROVANIEMI Antroposofinen työryhmä. Tiedustelut Esko Suorsa, Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit, tiedustelut Esko Suorsa. Kaikille avoin antroposofinen keskusteluryhmä Pohjantyttö, tied /Eeva Rovaniemen steinerkoulu, Lähteentie 16, toimisto (016) , Steinerpäiväkodit: Aurelia, ja Lyyra, , Lähteentie 16. TAMMISAARI Biodynaaminen Länsi-Uusimaan alueryhmä, tiedustelut Virve Weckström, Katso ruotsinkielinen ohjelma toisaalta lehdestä. TAMPERE Jäsenillat maanantaisin klo 19. Tampereen Rudolf Steiner-koululla. Tilaisuuksia järjestää Pirkanmaan antroposofit ry, tiedustelut Airi Pakkanen, (03) , ja Samuel-ryhmä Tiedustelut Jaakko Erkkonen, Hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit Tiedustelut Pirkko Helakangas, (03) Steinerpedagogiikkaan johdattava kaksivuotinen goetheanistinen viikonloppukoulutus, järjestää Tampereen Rudolf Steiner -koulu. Löydä lauluäänesi -kurssit Tiedustelut Merja Palmu , com, järj. Laulukoulu ry Tampereen Rudolf Steiner -koulu, Muotialantie 79-81, Tampere, (03) (opet tajat). Steiner-päiväkoti ja esiluokka, Teerentie 7, (03) Steiner-päiväkoti Sinilintu, Muotialantie 77 Steinerpedagoginen taideoppilaitos, ht tp://www.steinermus.net/ TURKU Sardes-työryhmä, tiedustelut Rolf Nylund Mikaeliitat-ryhmä, Yhteyshenkilö Marjukka Lulli-Seppälä, Eurytmiaa aikuisille, tiedustelut Pirkko Tolmunen, Turun seudun Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun yhteyshenkilöt: Pent ti Paakkola puh ja Leena Westergrén, puh Biodynaaminen Varsinais-Suomen alueryhmä, tiedustelut Aila Selkälä, Turun Steiner-koulu, Mestarinkatu 2 Turun Steiner-päiväkoti, Ylioppilaskylä 20 B, Turku, (02) , , TUUSULA Tuusulan antroposofinen työryhmä Tiedustelut Vilho Grenfors, Steinerpäiväkoti Pohjantähti, Kirkkotie 8. VAASA Vaasan Antroposofit ry, huoneisto, Raastuvankatu 3 D. Kirjalainaus Kirjat lainat tavissa jäsenryhmien kokoontuessa ja muina aikoina, tiedustelut 13

14 Raija Nummijärvi, (06) Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit. Tiedustelut Annika Martikainen Högskolans Klasstimmar på svenska, fråga Annika Martikainen Biodynaaminen Pohjanmaan alueryhmä, tiedustelut Rainer Höglund, (06) Ruotsinkielinen toiminta katso toisaalta tässä lehdessä. Steiner-koulu, Kauppapuistikko 22 Steiner-päiväkoti Tiitiäinen, Kauppapuistikko 1. VANTAA Biodynaaminen Itä-Uusimaan alueryhmä. Tiedustelut Liisa Hertell, com Steiner-päiväkoti Metsätähti, Rasinkatu 13 Vantaan seudun steinerkoulu, Satakielentie 5, Vantaa. Puhelin: , ht tp://www.vantaansteinerkoulu.fi Sähköposti: MUIDEN KUIN SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA: Palvelukoti Sofia Kuvernöörintie 14, Helsinki, puh. (09) Palvelukoti Sofiassa on runsaasti kaikille kiinnostuneille avoimia konsert teja, taidenäyt telyjä sekä esitelmiä. Vanhustyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan myös Sofian vapaaehtoistoimintaan! Sofian kult tuuritarjontaa ja tapahtumia voi seurata kotisivuiltamme ht tp:// sekä Facebookissa. SNELLMAN-KORKEAKOULUN AVOIMIA TAPAHTUMIA Lisätiedot: STEINER-TAIDESEMINAARIN TOIMINTAA Ilmoittautumiset ja tiedustelut kaikkiin tilaisuuksiin: Martin Gull, puh tai Maija Pietikäinen, puh TAITEIN RY Lämpimästi tervetuloa mukaan taiteiden harjoit tamisen pariin kursseillemme ja pajoihin! Ohjelma: ht tp://taitein.fi/ Tiedustelut: / Tuulikki (p ), Leena ja Janit ta WERBECK-LAULUYHDISTYS RY KANSAINVÄLISET LAULUVA IHMINEN V Laulupäivät Lahden Sylvia-kodissa Kansainvälisiä esitelmiä (mm. Michael Kurtz Goetheanumista), laulukursseja, konsert teja, musical sharing -esityksiä! Järjestäjä: Werbeck-lauluyhdistys ry. 14

15 Hyvä Suomen antroposofisen liiton tapahtumakalenterin yhteys-/tapahtumataho Pyydämme ystävällisesti toimit tamaan Liiton toimiston sähköpostiosoit teeseen: ajankohtaiset yhteys- ja tapahtumatiedot kevättä 2016 varten 7.12 mennessä, kiitos! Suomen antroposofisen liiton johtokunta Takoja antroposofinen kulttuurilehti Takojan toimitus uudistuu: Pentti Aaltonen (vast.), Laura Krook, Tiina Kuisma, Riia Saari, Kyösti Soikkeli TUE TAKOJAA Tilaa nyt loppuvuodeksi ja ensi vuodeksi Vuosikerta 2016 (4 numeroa) 35 Loppuvuosi 2015 ( ) 16,50 Takoja 3/2015 ilmestyy syyskuun lopulla Sisältöjä: Siivouksen salaisuudet Linda Thomasin haastattelu Markku Wileniuksen tulevaisuuskirja Mihail Hodorkovskin muistelmat kuolleesta talosta Jeremy Rifkinin tulevaisuuskuva Vaikutelmia Pohjola Goetheanumissa -kongressista Inner Humanity Camp Tammisaaressa oli askel uuteen Suomi ja minä -kirjoitussarjan huikea päätösosa Chartresin mysteerikoulun opettajista Hugo Simberg -kuva-artikkelin loppuosa Mitä Nicanor Perlas opetti tyhjyydestä J.S.Bach ja eläinrata 15

16 RUDOLF STEINER JA CHRISTIAN ROSENKREUTZ Peter Selg Rudolf Steiner on sanonut, et tä Christian Rosenkreutzin olemuksesta puhuminen edellyt tää suurta luot tamusta henkisen elämän mysteereihin, ei luot tamusta henkilöön vaan henkisen elämän suuriin salaisuuksiin. Rudolf Steiner kutsui Christian Rosenkreutzia yhdeksi ihmiskunnan suurista johtajista yksilöllisyydeksi tai olemukseksi, jonka oli ja on johdet tava henkinen liike nykyaikaan ja tulevaisuuteen. Hän myös painot ti Rosenkreutzin olevan Kristus Jeesuksen suuri palvelija ja kristillisyyden opet taja. Teokseen sisältyy myös rosenkreutsilainen kirjoitus Fama Fraternitatis. 180 s., sid., 29, suom. S. Honko-Linde, M. Kallavuo ja J. Degerman PETER SELG RUDOLF STEINER JA CHRISTIAN ROSENKREUTZ SISÄLTÄÄ ROSENKREUTSILAISEN KIRJOITUKSEN FAMA FRATERNITATIS Suomen antroposofinen liitto & Ernst-Michael-Kranich-Stiftung 304 s., sidottu, 39, suom. Sirpa Honko-Linde ARMIN J. HUSEMANN Ihmisen musikaalinen rakenne IHMISEN MUSIKAALINEN RAKENNE Tässä kirjassa yhdistyy taiteellinen ja tiedollinen lähestymistapa. Ihmistä havainnoivasti tarkastellen edetään muotojen anatomiasta Plastis-musikaalisen ihmisopin luonnos sisäisten elinprosessien musiikilliseen fysiologiaan. Taiteellisesta tarkastelusta tulee havainnoinnin koulutusta tavalla, joka vie havainnoivan ajattelun kautta elämänprosessien kuvalliseen kohtaamiseen. Armin Husemann Teos soveltuu kaikille ihmisen olemuksen dynamiikasta kiinnostuneille. Esimerkiksi opettajat, terveydenhoidon alalla toimivat sekä eurytmistit voivat saada kirjasta uusia ihmisopillisia näkökohtia. Ihmistä havainnoiden tarkastellen kirjassa kuljetaan muotojen anatomiasta sisäisten elinprosessien musiikilliseen fysiologiaan. Taiteellisesta tarkastelusta tulee aistis-yliaistisen havainnoinnin koulutusta tavalla, joka vie goetheanistisen ajat telun kaut ta elämänprosessien kuvalliseen kohtaamiseen. Kirja soveltuu kaikille ihmisen olemuksen dynamiikasta kiinnostuneille. Esimerkiksi opet tajat, eurytmistit ja terveydenhoidon alalla toimivat voivat saada siitä uusia ihmisopillisia näkökohtia. ARMIN J. HUSEMANN Ihmisen musikaalinen rakenne Plastis-musikaalisen ihmisopin luonnos Tulossa lokakuussa nyt kaikki 12 esitelmää suomeksi: MIKAELIN TEHTÄVÄ Ihmisolemuksen salaisuuksien ilmaiseminen Rudolf Steinerin tärkeät esitelmät luovat kuvaa Mikael-voimasta ja Mikael-ajanhengen viestistä nykyajalle: mitä on mikaelinen ajat telu, miten uusi Mikael-impulssi on suhteessa vanhaan mysteerikult tuuriin, mitä on uusi jooga-tahto suhteessa vanhaan jooga-kult tuuriin, mihin pyrkii tulevaisuuden Mikael-kult tuuri. Mikaeliseen kult tuuriin kuuluu myös ihmisen yliaistisen olemuksen ymmärtäminen ja Lusifer Kristus Ahriman-kolminaisuuden tiedostaminen. Lisäksi Steiner käsit telee mm. valon, tilan ja maan mysteereitä n. 250 sivua, sidottu, 28, suomentanut Arto Ingervo Julkaisija: Suomen antroposofinen liitto Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki puh. (09) , 16

Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Kevät 2016. Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2016

Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Kevät 2016. Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2016 Yleisen antroposofisen seuran keskuspaikka Goetheanum pohjoisen puolelta Kuva Pentti Aaltonen Antroposofinen Tapahtumakalenteri Kevät 2016 Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2016 Antroposofiska

Lisätiedot

KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016.

KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016. KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016. VIIKKO-OHJELMA klo ma ti ke to pe 9.00 TIEDOLLINEN JAKSO 10.30 Tauko

Lisätiedot

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT SYKSY 2015

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT SYKSY 2015 6.10.2015 HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT SYKSY 2015 AKAA Paikka: Seurantalo Sampola, Sampolantie 3, Toijala Aika: Syksyn 2015 kokoontumiset 28.9, 26.10, 30.11, 7.12 kello 14.15-15.15. Lisätietoa: Eine

Lisätiedot

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT SYKSY 2015

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT SYKSY 2015 27.10.2015 HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT SYKSY 2015 AKAA Paikka: Seurantalo Sampola, Sampolantie 3, Toijala Aika: Syksyn 2015 kokoontumiset 28.9, 26.10, 30.11, 7.12 kello 14.15-15.15. Lisätietoa:

Lisätiedot

SNELLMAN- KORKEAKOULU

SNELLMAN- KORKEAKOULU SNELLMAN KORKEAKOULU Syysopintokausi alkaa yhteisellä avajaistilaisuudella aidetalossa maanantaina 31.8.2015 klo 10.00. Avajaiset 31.8.2015, klo 10.00 aidetalossa Syysloma 12.16.10.2015 (viikko 42) Joulujuhla

Lisätiedot

HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO

HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO 3.- 7.11.2014 Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Lehtikuusentie 6, Helsinki Koulutusviikko on tarkoitettu erityisesti steinerkouluissa

Lisätiedot

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016 12.4.2016 HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016 AKAA Paikka: Seurantalo Sampola, Sampolantie 3, Toijala Aika: Kevään 2016 kokoontumiset maanantaisin 25.1., 29.2, 21.3, 25.4 ja 23.5. kello 14.15-15.15.

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry

Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry Kevään 2011 ohjelma Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät: Astrokerho Kerho on avoin kaikille astrologiasta kiinnostuneille. Kerhossa opimme katsomaan astrologiselta kartalta

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan!

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakuntien näkövammaistyö järjestää näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät tiedot näkövammaisten

Lisätiedot

Antroposofinen. Tapahtumakalenteri. Kevät Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2018

Antroposofinen. Tapahtumakalenteri. Kevät Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2018 Antroposofinen Tapahtumakalenteri Kevät 2018 Kuva Tuulikki Sarekoski Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2018 Antroposofiska Sällskapet i Finland Svenskt program: se sidan 8 ESITELMIÄ, SEMINAAREJA,

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997)

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) 1988 Puheenjohtaja Aune Nurhonen Varapuheenjohtaja Hugo Jäppinen Rahastonhoitaja Karin Korvenranta Eila Pöri Toivo Sivunen Onni Koivu Espoo Mikko Vako Aulikki

Lisätiedot

Steiner- forum 2012 6.-10.8.2012 HEALING STORYTELLING

Steiner- forum 2012 6.-10.8.2012 HEALING STORYTELLING Steiner- forum 2012 6.-10.8.2012 HEALING STORYTELLING Annika Martikainen on steinerpedagogi ja kotiteollisuusopettaja. Hän on työskennellyt steinerkouluissa Ruotsissa sekä Suomessa luokanopettajana, kädentyön-

Lisätiedot

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 SBL:n hallitus on hyväksynyt SM-kilpailut ajalle 1.1.-31.7.2014 sitovasti. Loput vuoden 2014 SM kilpailut hallitus vahvistaa sitovasti maaliskuun

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Piirihallitus - Distriktstyrelsen

Piirihallitus - Distriktstyrelsen Piirihallitus - Distriktstyrelsen 107-N FINLAND 2002/2003 Piirihallituksen kokoukset Ilmoitus yhteystietojesi muutoksista. Tämä sivusto päivitetään noin kerran kuukaudessa. Päivitetty viimeksi 19..3.-03

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 9.11.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 5.12.2012 Hallitus hyväksyy kalenterin kokouksessaan.

Lisätiedot

Kristosofiset esitelmät syksyllä 2010

Kristosofiset esitelmät syksyllä 2010 Kristosofiset esitelmät syksyllä 2010 HEINOLA Siltakatu 5 26.9. Pekka Okko Ihmisyyden temppeli 10.10. Heikki Kesävuori Ihmisen kehityksestä 31.10. Jouko Sorvali Pahan arvoitus 7.11. Hilkka Lampinen 21.11.

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry JÄSENKIRJE Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET PÄIVYSTYSAJAT TOIMISTOLLA Kuukauden ensimmäinen maanantai klo 12.00-14.00

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY Kirkkonummen kehitysvammaisten tuki ry UUTISKIRJE syksy 2016 KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Uutiskirje

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2017

UUTISKIRJE HELMIKUU 2017 UUTISKIRJE HELMIKUU 2017 Satutunti Tervetuloa helmikuun satutunnille tiistaina 7.2.2017 klo 9.30. Isommilta ryhmiltä toivomme ennakkoilmoittautumista. Anne Bürkland puh. 09 8393 0805 anne.burkland@vantaa.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri Syksy 2016

Tapahtumakalenteri Syksy 2016 Antroposofinen Tapahtumakalenteri Syksy 2016 Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2016 Antroposofiska Sällskapet i Finland Svenskt program: se sidan 8 ESITELMIÄ, SEMINAAREJA, TAIDE-ESITYKSIÄ, KURSSEJA,

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 1.12.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Kaikki OmaisOiva-toiminnat ovat osallistujille ilmaisia!

Kaikki OmaisOiva-toiminnat ovat osallistujille ilmaisia! OmaisOiva-toimintaa syksyllä 2017 Kaikki OmaisOiva-toiminnat ovat osallistujille ilmaisia! Espoo Keskusteluryhmät omaistaan hoitaville. Ryhmät on tarkoitettu sekä sopimusomaishoitajille että tuen ulkopuolella

Lisätiedot

SUPER-ILLAT KEVÄT 2014

SUPER-ILLAT KEVÄT 2014 Paikkakunta Päivä Liittohallituksen jäsen, jäsenet/ SuPerin toimihenkilö Jäseniltapaikka Kellonaika Sitovat ilmoittautumiset Helsinki ti 1.4. Tuula Kumpulainen / Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu marraskuulla 2017

PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu marraskuulla 2017 PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu marraskuulla 2017 30.10. maanantai klo 12.30 Yhteislaulua; Jorma Peltola & Hannu Hiironmäki klo 14 Asiakasohjaajan info- ja keskustelutilaisuus ryhmätilassa 31.10. tiistai

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Kevät Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2017

Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Kevät Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2017 Antroposofinen Tapahtumakalenteri Kevät 2017 Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2017 Antroposofiska Sällskapet i Finland Svenskt program: se sidan 8 Kuva Paula Id ESITELMIÄ, SEMINAAREJA, TAIDE-ESITYKSIÄ,

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi.

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi. Jäsentiedote 11.10.2010 Iloiset syksyn toivotukset jäsenistöllemme! Vaikka viimeiset lehdet putoilevatkin jo puista, ei yhdistyksemme siirry talviunille. Porhallamme iloisesti kohti joulua ja syksyn ja

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme

Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme 1 Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme entistä enemmän mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen,

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

SM-JAKKARANHEITTOKISAT SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 0,00 HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA PARAS

SM-JAKKARANHEITTOKISAT SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 0,00 HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA PARAS SM-JAKKARANHEITTOKISAT 1.7.2017 SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 6 PARASTA, 3 LISÄHEITTOA HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA 1 2 3 4 5 6 PARAS Timo Nissinen Jämsänkoski 30,35 30,35 1 Jukka Vesterinen Leppävirta

Lisätiedot

OULUN STEINERKOULU. kuukausitiedote. maaliskuu Rentouttavaa hiihtolomaa!

OULUN STEINERKOULU. kuukausitiedote. maaliskuu Rentouttavaa hiihtolomaa! OULUN STEINERKOULU kuukausitiedote maaliskuu 2017 Rentouttavaa hiihtolomaa! TAPAHTUMAKALENTERI vk 10 talviloma ti 14.3. laskettelu- ja ulkoilupäivä la 8.4. pääsiäismyyjäiset vk 15 V luokan näytelmän esitykset

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen.

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen. Teema Tema Minä Jag Antti Nylén Kaj Korkea-aho 11.-13.11 2011 Miika Nousiainen Märta Tikkanen Maija Vilkkumaa Karl Ove Knausgård Leena Lehtolainen Monika Fagerholm Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät

Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät 23.12.2010 43/51/2010 Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät Oikeusministeriö kiinnittää vaalipiirilautakuntien

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 2.12.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

Antroposofinen. Tapahtumakalenteri. Syksy Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2017

Antroposofinen. Tapahtumakalenteri. Syksy Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2017 Antroposofinen Tapahtumakalenteri Syksy 2017 Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2017 Antroposofiska Sällskapet i Finland Svenskt program: se sidan 8 Kuva Tuulikki Sarekoski ESITELMIÄ, SEMINAAREJA,

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Suomen Tanssiurheiluliitto

Suomen Tanssiurheiluliitto Seniori 2 vakiot 1 Henry Hatakka - Terhi Virkki-Hatakka Tanssiurheilijat Lappeenranta 30 15 15 2 Matti Pullinen - Vilja Hahto Bolero Turku 26 13 13 3 Juha Laiho - Heidi Laiho Bolero Turku 12 12 3 Ra Merisaari

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto. HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014 ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.fi EURA VM-Huoltokeskus Kärjenkuja 5 32700 HUITTINEN p. 010 666 7686 www.vm-huoltokeskus.fi

Lisätiedot

SNELLMAN-KORKEAKOULU

SNELLMAN-KORKEAKOULU SNELLMAN-KORKEAKOULU Syysopintokausi alkaa yhteisellä avajaistilaisuudella Taidetalossa maanantaina 5.9.2016 klo 10.00. Avajaiset 5.9.2016 klo 10.00 Taidetalossa Syysloma 17. - 21.10.2016 (viikko 42) Joulujuhla

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 18.10.2012 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

Atopialiiton avoin valokuvauskilpailu facebookissa

Atopialiiton avoin valokuvauskilpailu facebookissa puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö varapuheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri rahastonhoitaja varsinainen jäsen Varajäsen varajäsen varajäsen YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2013 Tony Kallioinen Pia

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Viikkotiedote viikko 4

Viikkotiedote viikko 4 Viikkotiedote 27.1.2017 viikko 4 Avoimien ovien päivä lauantaina 28.1. Kaikkien luokkien oppilailla on koulupäivä klo 10-12.45. 6 luokka myy avointen ovien päivänä esim. laskiaispullia ja munkkeja. Laskiaispullien

Lisätiedot

Kevään jumpat KEVÄTKOKOUS

Kevään jumpat KEVÄTKOKOUS Hämeen Naisvoimistelijat ry:n jäsentiedote 1/2017 www.hameennaisvoimistelijat.fi HIKOILE, NAUTI VIRKISTY! Kevään jumpat 9.1. 14.5.2017 Kevään jumppakausi alkaa maanantaina 9.1.2017. Ensimmäisellä jumppaviikolla

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan: Mauri Saastamoinen 050 57 47 557 / competition@bridgefinland.com SBL:n hallitus on

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Viikkotiedote 13.3.2015 vko 11

Viikkotiedote 13.3.2015 vko 11 Sivu 1 Viikkotiedote 13.3.2015 vko 11 Koulussa oppilaspaikkoja Tulevalle 1. luokalle mahtuu vielä oppilaita. Asiasta saa tiedottaa ja kiinnostuneita voi neuvoa olemaan kouluun yhteydessä. Vuosittain uusia

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 15.1.2010 TAMMIKUU 2.1. klo 11.00

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti:

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti: Magistrate (Meldeämter) in Finnland Register Office of Espoo Itätuulentie 1 P.O.B. 49 02101 ESPOO Tel.: (029) 553 9301 Fax: (029) 553 6326 info.lansi-uusimaa@maistraatti.fi ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

MAATALOUSTUKI-INFOT 2013

MAATALOUSTUKI-INFOT 2013 Kuvat MMM / Mavi, kuvaajat Yrjö Tuunanen sekä Studio Tomi Aho MAATALOUSTUKI-INFOT 2013 Uudellamaalla järjestetään vuonna 2013 kymmenen maataloustuki-infoa. Infojen aiheina ovat tukiehtojen ja tukien hakemisen

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

RAKENNUSTAITEEN SEURA

RAKENNUSTAITEEN SEURA RAKENNUSTAITEEN SEURA JÄSENTIEDOTE 3:2003 R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A Arvoisa vastaanottaja Professori Riitta Nikula täyttää 60 vuotta maaliskuun 15. päivänä vuonna 2004. Tunnemme Riitta Nikulan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot