Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Syksy Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Syksy 2015. Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2015"

Transkriptio

1 Kuva Pietro Succi Pohjola Goetheanumissa -tapahtuman osanottajia kansantanssien merkeissä Dornachissa Sveitsissä Antroposofinen Tapahtumakalenteri Syksy 2015 Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2015 Antroposofiska Sällskapet i Finland Svenskt program: se sidan 8 ESITELMIÄ, SEMINAAREJA, TAIDE-ESITYKSIÄ, KURSSEJA, KESKUSTELUA... 1

2 SUOMEN ANTROPOSOFINEN LIITTO Antroposofisen seuran tarkoituksena on edistää henkistä tutkimusta ja sen tulosten soveltamista elämän eri aloilla. ESITELMÄT JA TYÖRYHMÄT Liiton piirissä järjestetään esitelmiä, seminaareja, keskustelutilaisuuksia, taiteellisia esityksiä ja kursseja sekä työryhmiä useilla paikkakunnilla. Tässä esit teessä mainitut tilaisuudet ja ryhmät ovat avoimia kaikille kiin nostuneille, ellei toisin ole mainit tu. Uudet osanot tajat ovat tervetulleita työryhmiin. TOIMISTO, KIRJASTO JA KIRJAMYYNTI Liiton toimisto on avoinna arkisin klo ja Kirjastonhoitaja on paikalla maanantaisin klo 17-19, jolloin hoidetaan myös Antroposofiska Biblioteketin laina-asioita. Kirjastosta saavat kotilainoja kaikki kiinnostuneet. Suomen antroposofisen liiton kirjaston sähköpostiosoite on: Liiton omien julkaisu jen kirjamyyntiä hoidetaan myös liiton toimistosta käsin. TIEDOTTEET JA KOTISIVU Kolmasti vuodessa ilmestyvät tiedot teet antroposofisesta toiminnasta sekä julkais tusta kirjallisuudesta voi tilata liiton toimistosta vuodeksi kerrallaan maksamalla 6 tilille Danske Bank FI Jäsenille nämä tiedot teet sisältyvät jäsenmaksuun. Liiton internet-kotisivu on TAKOJA Takoja on Suomen antroposofisen liiton julkaisema, neljästi vuodessa ilmestyvä kult tuurilehti, jonka voi tilata liiton toimistosta tai sähköpostilla Vuositilaus 2016, 4 numeroa, 35 euroa, numerot 3-4/ ,50 euroa (tili Danske Bank FI ). Lisätietoja Takojasta liiton kotisivulla SEURAN JÄSENYYS Antroposofisen seuran jäseneksi voi tulla jokainen, joka tahtoo oppia tunte maan antroposofiaa. Jäsenyys ei edellytä sitoutumista mihin kään oppiin. Jäse nyydestä kiinnostuneet voivat ot taa yhteyt tä Helsin gissä liiton toimistoon, josta saa seuran sääntöjä, jossa on liit teenä jäseneksihakulomake. Jäseneksi voi liit tyä myös liiton kotisivujen kaut ta. Liiton jäsenille järjeste tään esitelmä-, taide- ja seminaari tilaisuuksia sekä työryhmiä ja julkaistaan neljä kertaa vuodessa ilmesty vää Kirjokansi-lehteä. LIITON TALOUS Tulot saadaan pääasiassa omasta toiminnasta ja jäsenmaksuista, joista osalla tue taan Yleisen antroposofisen seuran ja Goetheanum-korkeakoulun toimintaa. Liit to ot taa kiitollisena vastaan tukimaksuja, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. SUOMEN ANTROPOSOFINEN LIITTO Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki, puh. (09) , sähköposti: tai internet: tili: Danske Bank FI

3 SVENSKT PROGRAM SE SIDAN 8 VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON JÄSENTAPAAMINEN Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki. Keskusteleva jäsentapaaminen pe klo Tiedustelut Tuulikki Sarekoski, p / Outi Rousu, SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON TALVISEMINAARI järjestetään helmikuuta Luennoitsijana Yleisen antroposofisen seuran nuorisojaostosta (Nuorison henkisen pyrkimyksen osasto) vastaava Constanza Kaliks. Erillinen seminaariesite ilmestyy myöhemmin. SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON VUOSIKOKOUS pidetään lauantaina kello Antroposofisen seuran huoneistossa, Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki. Vuosikokouskutsu lähetetään jäsenille maaliskuun alussa. PAIKKAKUNTIEN TAPAHTUMIA HELSINKI TYÖRYHMIÄ Ryhmät kokoontuvat antroposofisen seuran huoneistossa, Uudenmaankatu 25 A 4, ellei mainit tu toisin. (Oviraha n. 2 /kerta) Agricola-ryhmä toimii biodynaamisena alueryhmänä Helsingissä. Syksyn kokoontumiset tiistaisin alkaen 18.8 klo ja sen jälkeen kuukauden joka kolmas tiistai. Luet tavana on Ursula Burkhardin kirja Luonnon henget, kuva ja todellisuus. Mahdolliset lisätiedot ja varmistukset Aune Rimpiläinen, p Antroposofisen liikkeen kohtalonyhteydet. Nykyajan hengenelämä ja sen yhteys antroposofiseen liikkeeseen, Rudolf Steinerin esitelmäsarjaa käsit televä ryhmä jatkaa 2.9. klo 17. Kokoonnumme kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Tiedustelut Anita Ellala, Antroposofista hengentiedettä tutkiva ryhmä. Tiedustelut Leena Westergrén, p Ben-Aharonin kirjaa The Event in Science, History, Philosophy and Art työstävä luku- ja keskustelupiiri kokoontuu parillisten viikkojen torstaisin klo paikassa Odilia, Lehtikuusentie 2. Kokoontumisten ensimmäinen tunti varataan R. Steinerin Vapauden filosofian käsit telylle. Lämpimästi tervetuloa uudet mukaan! Tiedustelut: Tuulikki Sarekoski, p Keskiviikkopiiri Tiedustelut Arto Ingervo, Yhteiskunnallinen työryhmä kokoontuu tänä talvena kerran kuukaudessa, aina kuukauden toisena keskiviikkona. Ensimmäisellä kerralla 9.9. klo 17:00 suunnitellaan talven toimintaa. Tiedustelut Mirja Loikala , ti.fi. 3

4 TAITEELLISIA RYHMIÄ Ryhmät kokoontuvat antroposofisen seuran huoneistossa, Uudenmaankatu 25 A 4, ellei mainit tu toisin. (Oviraha n. 2 /kerta) Eurytmiakurssi alkaa klo kuutena peräkkäisenä torstaina. Aiheena ovat planeetat ja niiden yhteys ihmisen tsakrajärjestelmään sekä eläinratavoimat ja niiden yhteys element teihin ja rakentaviin konsonant tilaatuihin. Aloitamme eurytmiahetket meditatiivisella hiljentymisellä. Kurssin hinta on 90 euroa ja kertamaksuna 20 euroa/kerta. Kurssin pyrkimys on olla kokonaisuus, joten olisi suotavaa osallistua mikäli mahdollisesta, joka kerta. Kurssi alkaa, jos osallistujia on vähintään 7 henkilöä. Ilmoit tautua ja kysellä voi kurssin alkuun mennessä puh tai sähköpostilla: Sydämellisesti tervetuloa iloisesti ja avoimella mielellä! Leahannele Haakanen Eurytmia-studio Kiinnostaako sinua mm: Ihmiskunnan ja maaplaneet tamme kehitys, Neljän peruselementin merkitys kehitykselle, Vuodenkierron elämä, taide- tai hoitoeurytmia? Tiedustelut Margareta Habekost, p Maalausta eri teemoin keskiviikkoisin klo Odiliassa, Lehtikuusentie 2. Hinta kerralta 5/10, tiedustelut Marina Reuter p / , tervetuloa. Musiikkipainotteinen eurytmiakurssi jatkuu kello alkaen Marjat ta-koululla, Poutuntie 12. Tiedustelut Eeva Matinvesi, Werbeck-lauluryhmä tule tekemään lempeitä lauluharjoituksia ja laulamaan yhdessä helppoja lauluja tiistaina klo , alkaen 8.9. Ilmoit tautumiset ja tiedustelut Maria Sarmanto, Laulukonsertti, Heikki Sarmannon sävellyksiä. Maria Sarmanto, laulu, Heikki Sarmanto, piano Pe klo. 19 Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A4. Oviraha 5 euroa. Sylvi-kodin erityisnuorten TAIDELAINAAMON TAIDENÄYTTELY syksyllä 2015 AVAJAISET LA klo 16. TERVETULOA! Näyt tely on Liiton tiloissa, Uudenmaankatu 25 A, koko syyskauden. HENGENTIETEELLIS-AKATEEMISET ESITELMÄT Suomen antroposofinen liit to, Uudenmaankatu 25 A 4, klo Oviraha 10/7 euroa. Keskiviikkona klo Taiteen maisteri, taidekasvat taja ja eurytmisti Kirsi Aarbakke: Taidekasvatuksen mahdollisuuksia etsimässä erillisyydestä yhteyksien luomiseen Keskiviikkona klo Tohtori Markku Wilenius: Tulevaisuuden tutkimus, sen menetelmät ja käyttötarkoitukset 4

5 HELSINGIN SEUDUN JÄSENILLAT Illat ovat avoimia kaikille Antroposofisen seuran jäsenille ja antroposofiasta kiinnostuneille. Tutkimusilloissa pyritään tulkitsemaan nykyajan tapahtumien henkistä taustaa. Pohjana käytetään Rudolf Steinerin esitelmäsarjaa Henkiset olennot ja niiden vaikutukset II: Ulkoisen tapahtumisen kulissien takana, Psykoanalyysi, kaksoiskulkija ja salaiset veljeskunnat vuodelta 1917, GA 178. ( Jatkossa osa III, GA 179) Käsit tely tapahtuu esitelmäsarjan pohjalta keskustellen. Vapaissa jäsenkeskusteluissa voi ot taa esille ajankohtaiseksi kokemiaan asioita tai myös tuoda esille valmiiksi työstämiään asioita. Syksyn ohjelmasta on sovit tu pidetyssä suunnit teluillassa. Yhteyshenkilönä toimii Petri Mikkola, puh vko päivä tapahtuma syyskauden aloitus, tutkimusilta tutkimusilta vapaa jäsenkeskustelu tutkimusilta Mikael-ilta: alustus Oliver Ifill ja keskustelu, tarjoilua tutkimusilta 43* te ta koivusta, havaintoja ja tunnelmia tutkimusilta muistetaan vainajia tutkimusilta tutkimusilta kevään ohjelman suunnit telu tutkimusilta vapaa jäsenkeskustelu syksyn päätös Ohjelman mahdollisista muutostarpeista kauden aikana voi ot taa yhteyt tä Petri Mikkolaan. Ohjelmasta voi olla yhteydessä myös liiton toimistoon. Jäsenilta pidetään liiton huoneistossa maanantaisin klo * Kesän ja alkusyksyn aikana syvennytään omalta kohdalta koivuun ja tuodaan esiintulleita asioita yhteiseen te taan. + Jo alkaen on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun koskien ajankohtaisia maailmantapahtumia. Juontajana kulmahuoneessa toimii Jukka Sinkkonen. Illan ohjelma alkaa normaalisti klo

6 TORSTAIN KESKUSTELUKLUBIT Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A 4, torstaisin klo Oviraha huoneiston hyväksi 2. Avoin kaikille kiinnostuneille, tervetuloa keskustelemaan! Syksyllä 2015 torstaiklubin järjestäjät toivot tavat tervetulleiksi seuraavat teemat ja keskustelujen alustajat: Eben Alexander -kirjapiiri, aiheena hänen uusin teoksensa Taivasyhteys. Alustus Pent ti Aaltonen Ihmiskohtaamisen ja sosiaalisuuden merkitys henkisellä tiellä. Inner Humanity -tiimin paneelialustus, jonka jälkeen keskustelua Mat ti Hovi: Graalin maljaa etsimässä (vapaaehtoinen oviraha junalipun kat tamiseksi) Tony Dunderfelt: Vapauden psykologia. Uusia näkemyksiä sisäisen luovuuden käytöstä. Vapauden filosofia on Rudolf Steinerin ihmiskuvan huikea perustelu, mut ta miten soveltaa sitä käytännössä? Harrie Salman: The Finnish mystery tradition and the Germanic-Nordic mystery tradition in historical perspective (ei suomennosta, selkeää englantia!). Oviraha 5/ Kutsu Antroposofisen liiton talviseminaarityöhön, teemana nuoret aikuiset Torstaiklubin järjestäjätaho: Topias Aalto ( ), Pent ti Aaltonen antropos.fi) ja Tuulikki Sarekoski ( ). Huom! Myös väliin jäävät torstait klo ovat vapaita tiloja keskustelulle. Ota yhteyt tä, jos haluat järjestää jotain! HELSINGIN ANTROPOSOFINEN TYÖPIIRI KYLMÄN SODAN PALUU? Kamppailu Venäjän ideasta ja miten voittaa kaksinapainen geopoliittinen ajattelu. Viikonloppuseminaari lokakuuta 2015 Marjat ta-koululla, Poutuntie 12, Helsinki. Esitelmät pitää tri Markus Osterrieder Saksasta. Ks. erillinen esite. Järjestäjä: Helsingin antroposofinen työpiiri Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki, puh , Tiedustelut ja ilmoit tautumiset : VAPAA HENGENTIETEELLINEN KORKEAKOULU Luokkatunnit Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A 4 Suomenkieliset luokkatunnit lauantaisin klo 17. Keskustelu edellisestä luokkatunnista klo Päivämäärät: (14. tunti), (15.tunti), (16. tunti) ja (17. tunti). Vastuuhenkilöt: Eeva-Liisa Pesonen p , Raimo Rask p ja Eila Väisänen p Ruotsinkieliset luokkatunnit sunnuntaisin klo Päivämäärät: 13.9., , ja Vastuuhenkilö Marina Reuter p / Saksankieliset luokkatunnit sunnuntaisin klo Päivämäärät 20.9., , , Vastuuhenkilö Anja Riska p

7 Yleinen osasto. Kokous Helsingissä Antroposofisen seuran salissa Ohjelma Kirjokansi lehdessä. Tiedustelut paikkakuntien vastuuhenkilöiltä. Lääketieteen osasto. Kokoontuminen Tammisaaren Mikaelskolanissa Tiedustelut Leena Westergren, Kuvataiteiden osasto. Tiedustelut Maarit Holt tinen, Lääketieteellinen osasto. Tiedustelut Eeva-Liisa Pesonen, Pedagoginen osasto. Tiedustelut Liisa Hertell, Yhteiskuntatieteiden osasto. Tiedustelut Pirjo Kerminen, p Luonnontieteellinen ja matemaattis-astronominen osasto. Tiedustelut Hannu Outakivi, Katso luokkatunnit paikkakunnit tain. TOIMINTOJA HELSINGIN SEUDULLA Koulutuspaikat Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, kotisivut sähköposti Arte Mhisia -koulu, (09) (kuvataideterapiakoulu) Marjatta-seminaari, Poutuntie 12, (lääkintäpedagoginen seminaari kehitysvammaisten lasten nuorten hoitoa ja opetusta varten) ht tp://marjat ta-koulu.fi/ Steinerpedagoginen taideoppilaitos, tiedustelut Annamaija Koskinen, , staide. Steinerkoulut Rudolf Steiner -koulu Rudolf Steiner -skolan, Lehtikuusentie 6, (A- ja B-luokat), Paraistentie 3, (C-luokat). Elias-koulu, Ehrensvärdintie Steinerpäiväkodit Aurinkoinen, Korppaanpolku 5, Karitsa, Tuhkimontie 10 I, Pellava, Pohjolankatu 3 5 Mansikkala, Vuorenpeikontie 5, , Sirius, Paraistentie 3 K, Pikku-Marjatta, Papinmäentie 31 Steinerlekskolan Näckrosen, Pargasvägen 3 C, , Kehitysvammatyö hoitopedagogia, sosiaaliterapia Marjatta-koulu, Poutuntie 12, ht tp://marjat ta-koulu.fi/ Ristola-yhteisö (ammat tikoulu), Tinasepäntie 46, 358(0) ht tp://www.ristolayhteiso.fi/ Vanhustyö: Palvelukoti Sofia, Kuvernöörintie 14 7

8 ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND PROGRAM FÖR HÖSTEN 2015 HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4 STUDIEARBETE Våra medlemskvällar fortsät ter under hösten med studiearbete två gånger i månader, varannan tisdag kl.18. Höstens arbete inleds Förskjutningar kan äga rum, kontrollera tid och plats. Vi fortsät ter till at t börja med temat om människans upplevelser under tillvaron mellan död och ny födelse. Kontaktperson Marina Reuter, tfn / FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFIE Klasstimmar för medlemmar På svenska, sönd. kl 11.15: 13.9., , ja På tyska, sönd. kl 11.15: 20.9., , , Kontaktperson för klsstimmarna: Marina Reuter tfn och Anja Riska p VÄSTNYLAND Fria Högskolan för andevetenskap Klastimmarna under hösten 2015 i Ekenäs hålls enligt följande: sö kl rep.timmen sö kl samtal sö kl rep.timmen sö kl samtal Vi träffas i det nya skolhuset i Mikaelskolan. Laura Aarnio-Friman tel Leena Westergrén tel Odiliagruppen fördjupar sig i texter som är förfat tade av Rudolf Steiner. Kontaktperson är Virve Weckström, tfn Alfa Omega Föreningen Alfa Omega Raseborgs samarbete med äldre boenden fortsät ter. Sociala aktiviteter: Läkande berät telser, vitala rörelser för hjärtat, hundbesök m.m. Kontaktperson är Lasse Karlsson, tfn Mikaelskolan, Rudolf Steinerskolan i Västnyland Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, Ekenäs. Tfn: eller E-post: Hemsida: Rosengården Körsbärs-, Blåbärs-, Lingon- och Hallongruppen, Nyponrosorna och Små rosorna (2 grupper) Adress: Fågelsången 1, Ekenäs. T.f. föreståndare för Rosengården är Christer Sjöberg, tfn Solgården Adress: Katarinagränd 3 a 2, Karis. Tfn: e-post: ÅLAND Antroposofisk studiecirkeln träffas alltid den 1.och 3. torsdagen. Kontaktperson är Kirsi Sundholm, Om Waldorfskolan och dagiset samt händelser kan man läsa från wwww.waldorf.ax Kontakterna finns också där. 8

9 Förening Vård i Livet jubilerar 10 åriga Hospis Lägenheten på den Internationella Hospisdagen Seminariedagen i Mariehamn är i november. Meditation och förberedelse inför döden är temat.kontaktperson vardilivet.ax Cairos&Cronos fortsät ter med terapiekurser. Kontaktpersonen är Marie-Sofie Wetterhoff ÖSTERBOTTEN Parcifalgruppen Kontaktperson: Marlene Nyström, tel Mikaelgruppen Kontaktperson: Marlene Nyström, tel Iduna Steinerinspirerat svenskspråkigt daghem. Adress: Valhallavägen 21, Vasa. Info: * * * * * * Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, Helsingfors. är öppet måndagar kl Muistathan tilata Takojan ensi vuodeksi! Se onnistuu maksamalla 35 euroa tilille FI (merkintä Takoja 2016 ) Kiitos että osaltasi mahdollistat Takojan ilmestymisen! ESPOO Espoon Steiner-koulu, Olarinniityntie 10, (toimisto), (kouluisäntä), Iltavahtimestarit , ht tp://www.espoonsteinerkoulu.fi/ Steinerpäiväkoti Peukaloinen, Meteorinkatu 8 C, Steiner-päiväkoti Mesimarja, Sammalkallionkuja 2 D, Olari, p Taitein ry, Tiedustelut: ht tp://taitein.fi/ ETELÄ-POHJANMAA Kirjamyynti, tiedustelut Riit ta Iso-Koivisto, Jäsenryhmä, tiedustelut Jorma Uusi-Laitila, Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit Tiedustelut Heikki Honkavirta, Laulukoulu, Luovantie 125, Pojanluoma, puh./faksi (06) , sähköposti: ht tp://www.laulukoulu.fi/ Jalasjärvi Koivukoti, kehitysvammaisten aikuisten yhteisö, Perälänmäentie 111, Luopajärvi Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulu, Simunankatu Seinäjoki Steinerpäiväkoti Pajulintu, Vuorenmaanrinne Seinäjoki HEINOLA Opintoryhmä Tiedustelut Liisa Kolli, Rihu ry:n kurssit ja lomanviet tomahdollisuudesta tiedustelut,

10 HÄMEENLINNAN SEUTU Tiedustelut Pirjo Selonen, Juhontie 1 as 2, Hämeenlinna, p IMATRA Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun 1. luokan työskentely. Tiedustelut Seija Kemppainen, p , kemppainen.seija(at)gmail.com ja Pirjo Lahti, p , pirjo. lahti(at)net ti.fi Steinerpäiväkoti Koskitonttu, Virtakuja 4, JOENSUU Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit Kaikki tiedustelut Helinä Wyss, (013) , Steinerpäiväkoti Päivänsini, Pekkalankatu 7 B, (013) , ht tp://www.paivakotipaivansini.fi/ Joensuun steinerkoulu, Lastenkatu 4 a, Joensuu, , JYVÄSKYLÄ Jyväskylän seudun antroposofinen yhdistys ry. Toimipaikkana Jyväskylän steinerkoulu Kaikille avoimet kurssit ja ryhmät: Eurytmiakurssi, tiedustelut Satu Sinkkonen puh Laulukurssi, tiedustelut Hanna Semann, puh Bothmer-voimistelua maanantaisin iltapäivällä, tiedustelut Helena Heikkilä puh Suomen antroposofisen liiton jäsenille: Jäsenryhmä maanantaisin klo alkaa 7.9. Käsitellään aluksi vuoden teemaa johtolauseista Mikael-aika. Jatkosta päätetään ryhmässä. Antroposofian syventämistä Prokofjevin joulupäiviä käsit televän kirjan Ihmiset kuulkoot sen toisen osan pohjalta, tiedustelut Lea Blåfield puh Hengentieteellisen korkeakoulun 1. luokan luokkatunnit sekä syventävät keskustelut keskiviikkoisin 9.9. (3. tunti), (keskustelu), (4. tunti), (keskustelu), tiedustelut Mari Niskanen ja Lea Blåfield Kirjamyynti: Paikallisyhdistyksen kaut ta voi tilata koti- ja ulkomaista antroposofista kirjallisuut ta, tiedustelut Pert ti Oksanen, puh Yhteystietoja: pj. Pirjo Nieminen puh Steiner-päiväkoti Tähtitarha, puh. (014) , Mat tilankatu 16, Jyväskylä Steiner-päiväkoti Pikku-Otava, puh. (014) , Korppumäentie 1 A, Palokka Jyväskylän steinerkoulu, puh. (014) , Keskikatu 17, Jyväskylä, ht tp://www. jklsteinerkoulu.fi/ JÄRVENPÄÄ Steiner-päiväkoti Pikkukarhu, Kukkakatu 6, Järvenpää,

11 KANGASALA Biodynaaminen Hämeen ja Pirkanmaan alueryhmä, tiedustelut Sirkka Silvennoinen- Rekola, (03) , ja Henri Murto, KARJALOHJA-LOHJA-SAMMATTI-VIHTI Werbeck-laulukurssi Lohjalla, Timo Luotonen, Vapaa kyläkoulu, Lohilammentie 299, Sammat ti, (019) , ht tp://www.sammatinvapaakylakoulu.fi/ Steiner-päiväkoti Pääskynpesä, Lohilammentie 299, Sammat ti Harjulanmäki (kehitysvammaisten kotiyhteisö), Purhaantie 25, Vihti. Kisälli (kehitysvammaisten työpaja), Käpykylä, Vihdintie 7, Vihti, Vihdin steinerkoulu Martinkoulu, Meijerinrait ti 2, Vihti, Päiväkoti Pikkulyhty, Meijerinrait ti 2, Vihti, Vihdin vapaa antroposofinen työryhmä Yhteyshenkilöt Marja Mannaberg, p Uusi työryhmä. Syvennymme Karl Königin kirjaan Sielunvuosi sielunkalenteri sisäisenä kehitystienä. Sovimme yhdessä tapaamisrytmin esim. kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai 4 kertaa vuodessa. Tiedustelut Anna-Maija Penninckx, p KOUVOLA Työryhmä, tiedustelut Eija Rauhansalo, Kymenlaakson Steiner-koulu, Ahlmanintie, Kuusankoski. Tiedustelut Eero Peltonen, Pohjois-Kymen steinerlastentarha Aamurusko, Uudenmaankatu 49, Päivänkehrä, Valtakatu 72, Kuusankoski, Pohjois-Kymen kult tuuri- ja terapiatyön kannatusyhdistys Sädesilta, tiedustelut Eija Rauhansalo, KUOPIO Kuopion steinerkoulu Virkkula, Vuorelankatu 5-7, Kuopio, (kanslia) Steinerpäiväkoti Pikku-Saima, Kauppakatu 59 LAHTI Topelius-ryhmä. Tiedustelut: Martin Gull, Antroposofinen työryhmä Tiedustelut Maria Sannamo Vapaa hengentieteellinen korkeakoulu Tiedustelut: H. Outakivi, tai O. Ifill, Steiner-koulu, Eeronkatu 2a, Steiner-esiaste, Sammalsuonkatu 15, Steinerpedagoginen taideoppilaitos, Sylvia-koti (erityiskoulu ja kotiyhteisö kehitysvammaisille lapsille ja nuorille), Kyläkatu 140, (03) Steinerpedagoginen erityiskoulu Sylvia-kodissa, (03) Ekokahvila MeaManna, Hollolankatu 1, , Kaupunkikylä-aikuisyhteisö, Kyläkatu 140, Myllylähde-yhteisö (kehitysvammaisille aikuisille), Aholantie 133, Hämeenkoski, Tapolan kyläyhteisö (kehitysvammaisille aikuisille), Raikkolantie 40, Niinikoski, 11

12 LAPPEENRANTA Antroposofinen työryhmä Tiedustelut Raija Koponen, puh tai antropos. Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit su ja su sekä keskustelut su ja su klo 10 Lappeenrannan steinerkoulun Ainolassa, Marssitie 21, Lappeenranta. Tiedustelut: Leena Westergren p ja Seija Kemppainen p Lappeenrannan steinerkoulu, Marssitie 5, Lappeenranta, puh (05) , lpr. Steiner-päiväkoti Tontuntupa, Valtakatu 11 rak. 79, Lappeenranta, puh. (05) , MIKKELI Tiedustelut Ritva Pesonen, (015) ORIVESI Joonas-koulu, Oriveden steinerpedagoginen erityiskoulu, Mäkelänkuja 1. OULU Opintoryhmä kokoontuu joka toinen viikko maanantaisin alkaen klo 18, Oulun Steinerkoululla, Isokatu 94, Oulu. Tiedustelut Tommi Räsänen, puh Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun tunnit sunnuntaisin klo 18: 20.9., , , Tiedustelut Anja Määt tä, puh Kirjamyynti opintoryhmän kokouksien yhteydessä tai erikseen sopien, sekä koulun myyjäisten yhteydessä. Tiedustelut Tarja Taskinen, puh Oulun seudun steinerkoulu, Isokatu 94, Oulu. Puh. (8) Steiner-päiväkoti Punavarpunen, Kaarretie 14, puh. (8) Steinerpäiväkoti Taivonkaari Hiidentie 1 C. PORI Kaikki alla mainitut tilaisuudet ovat klo 18 Porin Antroposofit ry:n huoneistossa, Ruhtinaankatu 2. Jäsenilta kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Kristologian ryhmä jatkaa Rudolf Steinerin teoksen Johanneksen ilmestys - henkisen tarkastelun valossa opiskelua kuukauden kolmantena maanantaina. Sergei O. Prokofjevin kirjaa Anteeksiantamisen aistihavainnolta kätketyksi jäävä merkitys käsitellään kuukauden toisena ja neljäntenä maanantaina. Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit 13.9., , , Porin seudun steinerkoulu, Tasavallankatu 2, PORVOO Päiväkoti Päivänsäde, Runeberginkatu 17, Steiner-lekkskolan Regnbågen, Runebergsgatan 17, tel Fredrikakoulu-Fredrikaskolan, Brasaksentie 8, Tolkkinen, , 12

13 ROVANIEMI Antroposofinen työryhmä. Tiedustelut Esko Suorsa, Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit, tiedustelut Esko Suorsa. Kaikille avoin antroposofinen keskusteluryhmä Pohjantyttö, tied /Eeva Rovaniemen steinerkoulu, Lähteentie 16, toimisto (016) , Steinerpäiväkodit: Aurelia, ja Lyyra, , Lähteentie 16. TAMMISAARI Biodynaaminen Länsi-Uusimaan alueryhmä, tiedustelut Virve Weckström, Katso ruotsinkielinen ohjelma toisaalta lehdestä. TAMPERE Jäsenillat maanantaisin klo 19. Tampereen Rudolf Steiner-koululla. Tilaisuuksia järjestää Pirkanmaan antroposofit ry, tiedustelut Airi Pakkanen, (03) , ja Samuel-ryhmä Tiedustelut Jaakko Erkkonen, Hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit Tiedustelut Pirkko Helakangas, (03) Steinerpedagogiikkaan johdattava kaksivuotinen goetheanistinen viikonloppukoulutus, järjestää Tampereen Rudolf Steiner -koulu. Löydä lauluäänesi -kurssit Tiedustelut Merja Palmu , com, järj. Laulukoulu ry Tampereen Rudolf Steiner -koulu, Muotialantie 79-81, Tampere, (03) (opet tajat). Steiner-päiväkoti ja esiluokka, Teerentie 7, (03) Steiner-päiväkoti Sinilintu, Muotialantie 77 Steinerpedagoginen taideoppilaitos, ht tp://www.steinermus.net/ TURKU Sardes-työryhmä, tiedustelut Rolf Nylund Mikaeliitat-ryhmä, Yhteyshenkilö Marjukka Lulli-Seppälä, Eurytmiaa aikuisille, tiedustelut Pirkko Tolmunen, Turun seudun Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun yhteyshenkilöt: Pent ti Paakkola puh ja Leena Westergrén, puh Biodynaaminen Varsinais-Suomen alueryhmä, tiedustelut Aila Selkälä, Turun Steiner-koulu, Mestarinkatu 2 Turun Steiner-päiväkoti, Ylioppilaskylä 20 B, Turku, (02) , , TUUSULA Tuusulan antroposofinen työryhmä Tiedustelut Vilho Grenfors, Steinerpäiväkoti Pohjantähti, Kirkkotie 8. VAASA Vaasan Antroposofit ry, huoneisto, Raastuvankatu 3 D. Kirjalainaus Kirjat lainat tavissa jäsenryhmien kokoontuessa ja muina aikoina, tiedustelut 13

14 Raija Nummijärvi, (06) Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit. Tiedustelut Annika Martikainen Högskolans Klasstimmar på svenska, fråga Annika Martikainen Biodynaaminen Pohjanmaan alueryhmä, tiedustelut Rainer Höglund, (06) Ruotsinkielinen toiminta katso toisaalta tässä lehdessä. Steiner-koulu, Kauppapuistikko 22 Steiner-päiväkoti Tiitiäinen, Kauppapuistikko 1. VANTAA Biodynaaminen Itä-Uusimaan alueryhmä. Tiedustelut Liisa Hertell, com Steiner-päiväkoti Metsätähti, Rasinkatu 13 Vantaan seudun steinerkoulu, Satakielentie 5, Vantaa. Puhelin: , ht tp://www.vantaansteinerkoulu.fi Sähköposti: MUIDEN KUIN SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA: Palvelukoti Sofia Kuvernöörintie 14, Helsinki, puh. (09) Palvelukoti Sofiassa on runsaasti kaikille kiinnostuneille avoimia konsert teja, taidenäyt telyjä sekä esitelmiä. Vanhustyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan myös Sofian vapaaehtoistoimintaan! Sofian kult tuuritarjontaa ja tapahtumia voi seurata kotisivuiltamme ht tp:// sekä Facebookissa. SNELLMAN-KORKEAKOULUN AVOIMIA TAPAHTUMIA Lisätiedot: STEINER-TAIDESEMINAARIN TOIMINTAA Ilmoittautumiset ja tiedustelut kaikkiin tilaisuuksiin: Martin Gull, puh tai Maija Pietikäinen, puh TAITEIN RY Lämpimästi tervetuloa mukaan taiteiden harjoit tamisen pariin kursseillemme ja pajoihin! Ohjelma: ht tp://taitein.fi/ Tiedustelut: / Tuulikki (p ), Leena ja Janit ta WERBECK-LAULUYHDISTYS RY KANSAINVÄLISET LAULUVA IHMINEN V Laulupäivät Lahden Sylvia-kodissa Kansainvälisiä esitelmiä (mm. Michael Kurtz Goetheanumista), laulukursseja, konsert teja, musical sharing -esityksiä! Järjestäjä: Werbeck-lauluyhdistys ry. 14

15 Hyvä Suomen antroposofisen liiton tapahtumakalenterin yhteys-/tapahtumataho Pyydämme ystävällisesti toimit tamaan Liiton toimiston sähköpostiosoit teeseen: ajankohtaiset yhteys- ja tapahtumatiedot kevättä 2016 varten 7.12 mennessä, kiitos! Suomen antroposofisen liiton johtokunta Takoja antroposofinen kulttuurilehti Takojan toimitus uudistuu: Pentti Aaltonen (vast.), Laura Krook, Tiina Kuisma, Riia Saari, Kyösti Soikkeli TUE TAKOJAA Tilaa nyt loppuvuodeksi ja ensi vuodeksi Vuosikerta 2016 (4 numeroa) 35 Loppuvuosi 2015 ( ) 16,50 Takoja 3/2015 ilmestyy syyskuun lopulla Sisältöjä: Siivouksen salaisuudet Linda Thomasin haastattelu Markku Wileniuksen tulevaisuuskirja Mihail Hodorkovskin muistelmat kuolleesta talosta Jeremy Rifkinin tulevaisuuskuva Vaikutelmia Pohjola Goetheanumissa -kongressista Inner Humanity Camp Tammisaaressa oli askel uuteen Suomi ja minä -kirjoitussarjan huikea päätösosa Chartresin mysteerikoulun opettajista Hugo Simberg -kuva-artikkelin loppuosa Mitä Nicanor Perlas opetti tyhjyydestä J.S.Bach ja eläinrata 15

16 RUDOLF STEINER JA CHRISTIAN ROSENKREUTZ Peter Selg Rudolf Steiner on sanonut, et tä Christian Rosenkreutzin olemuksesta puhuminen edellyt tää suurta luot tamusta henkisen elämän mysteereihin, ei luot tamusta henkilöön vaan henkisen elämän suuriin salaisuuksiin. Rudolf Steiner kutsui Christian Rosenkreutzia yhdeksi ihmiskunnan suurista johtajista yksilöllisyydeksi tai olemukseksi, jonka oli ja on johdet tava henkinen liike nykyaikaan ja tulevaisuuteen. Hän myös painot ti Rosenkreutzin olevan Kristus Jeesuksen suuri palvelija ja kristillisyyden opet taja. Teokseen sisältyy myös rosenkreutsilainen kirjoitus Fama Fraternitatis. 180 s., sid., 29, suom. S. Honko-Linde, M. Kallavuo ja J. Degerman PETER SELG RUDOLF STEINER JA CHRISTIAN ROSENKREUTZ SISÄLTÄÄ ROSENKREUTSILAISEN KIRJOITUKSEN FAMA FRATERNITATIS Suomen antroposofinen liitto & Ernst-Michael-Kranich-Stiftung 304 s., sidottu, 39, suom. Sirpa Honko-Linde ARMIN J. HUSEMANN Ihmisen musikaalinen rakenne IHMISEN MUSIKAALINEN RAKENNE Tässä kirjassa yhdistyy taiteellinen ja tiedollinen lähestymistapa. Ihmistä havainnoivasti tarkastellen edetään muotojen anatomiasta Plastis-musikaalisen ihmisopin luonnos sisäisten elinprosessien musiikilliseen fysiologiaan. Taiteellisesta tarkastelusta tulee havainnoinnin koulutusta tavalla, joka vie havainnoivan ajattelun kautta elämänprosessien kuvalliseen kohtaamiseen. Armin Husemann Teos soveltuu kaikille ihmisen olemuksen dynamiikasta kiinnostuneille. Esimerkiksi opettajat, terveydenhoidon alalla toimivat sekä eurytmistit voivat saada kirjasta uusia ihmisopillisia näkökohtia. Ihmistä havainnoiden tarkastellen kirjassa kuljetaan muotojen anatomiasta sisäisten elinprosessien musiikilliseen fysiologiaan. Taiteellisesta tarkastelusta tulee aistis-yliaistisen havainnoinnin koulutusta tavalla, joka vie goetheanistisen ajat telun kaut ta elämänprosessien kuvalliseen kohtaamiseen. Kirja soveltuu kaikille ihmisen olemuksen dynamiikasta kiinnostuneille. Esimerkiksi opet tajat, eurytmistit ja terveydenhoidon alalla toimivat voivat saada siitä uusia ihmisopillisia näkökohtia. ARMIN J. HUSEMANN Ihmisen musikaalinen rakenne Plastis-musikaalisen ihmisopin luonnos Tulossa lokakuussa nyt kaikki 12 esitelmää suomeksi: MIKAELIN TEHTÄVÄ Ihmisolemuksen salaisuuksien ilmaiseminen Rudolf Steinerin tärkeät esitelmät luovat kuvaa Mikael-voimasta ja Mikael-ajanhengen viestistä nykyajalle: mitä on mikaelinen ajat telu, miten uusi Mikael-impulssi on suhteessa vanhaan mysteerikult tuuriin, mitä on uusi jooga-tahto suhteessa vanhaan jooga-kult tuuriin, mihin pyrkii tulevaisuuden Mikael-kult tuuri. Mikaeliseen kult tuuriin kuuluu myös ihmisen yliaistisen olemuksen ymmärtäminen ja Lusifer Kristus Ahriman-kolminaisuuden tiedostaminen. Lisäksi Steiner käsit telee mm. valon, tilan ja maan mysteereitä n. 250 sivua, sidottu, 28, suomentanut Arto Ingervo Julkaisija: Suomen antroposofinen liitto Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki puh. (09) , 16

KIRJAVAISET. Julkaisuluettelo 2008

KIRJAVAISET. Julkaisuluettelo 2008 KIRJAVAISET Julkaisuluettelo 2008 1 Sisällys Sivut Värikoodi Lukijalle... 3 Tilattavat lehdet... 4 Kustantajat Suomen antroposofinen liitto... 5 9 Kirjokanta Oy... 10 12 Antroposofisen lääketieteen yhdistys...

Lisätiedot

Ymmärrys. Kiinnostus maailmaan. Ajankohtaisuus. Tampereen Rudolf Steiner -koulun Tiedotuslehti. Lokakuu 2012

Ymmärrys. Kiinnostus maailmaan. Ajankohtaisuus. Tampereen Rudolf Steiner -koulun Tiedotuslehti. Lokakuu 2012 Ymmärrys Tampereen Rudolf Steiner -koulun Tiedotuslehti Lokakuu 2012 Kiinnostus maailmaan Ajankohtaisuus TAMPEREEN RUDOLF STEINER -KOULU Muotialantie 79 81, 33800 Tampere www.tampereensteinerkoulu.fi info@tampereensteinerkoulu.fi

Lisätiedot

17. vuosikerta. Parkkis 2/2015

17. vuosikerta. Parkkis 2/2015 17. vuosikerta Parkkis 2/2015 PÄÄKIRJOITUS Tulipa mieleeni, että... Edetessään Parkinsonin tauti tekee liikkumisen julkisilla joukkoliikennevälineillä vaikeaksi/vaaralliseksi (tasapainovaikeudet, hitaus,

Lisätiedot

Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät!

Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät! 61. VUOSIKERTA JÄSENLEHTI NRO 1/2014 Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät! VUOSI 2014 TOI minulle uuden tehtävän, josta en katsonut voivani kieltäytyä. Järjestömme toiminta kehittyi viime vuonna eri

Lisätiedot

Jäsenhankintakampanja 2009 4/2008. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti

Jäsenhankintakampanja 2009 4/2008. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti 4/2008 Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti Jäsenhankintakampanja 2009 Osallistu Suomi-Venäjä-Seuran jäsenhankintakampanjaan, voit voittaa hienoja palkintoja! Joulukuun alussa käynnistyvän jäsenhankintakampanjan

Lisätiedot

Parhaat akateemiset naiset - Bästa akademiska kvinnor!

Parhaat akateemiset naiset - Bästa akademiska kvinnor! 59. vuosikerta 2/2012 Parhaat akateemiset naiset - Bästa akademiska kvinnor! Kevät 2012 on liittomme toiminnassa ollut erityisen aktiivinen monen yhteensattuman vuoksi. Monta projektia on joko toteutunut,

Lisätiedot

1/2015. KOONTI: Järjestöpäällikkö Tom Anthoni tom.anthoni@aivoliitto.fi p. 050 568 9145

1/2015. KOONTI: Järjestöpäällikkö Tom Anthoni tom.anthoni@aivoliitto.fi p. 050 568 9145 Yhdistysposti 2) Pääkirjoitus: Vaikuttamista puhevammaisten asioissa 3) Ajankohtaista järjestötoimintaa 3) Liittokokous 2015 3) Vuoden 2015 toimintatonnit 3) Vuoden 2014 toimintatonnit ja niiden tilitys

Lisätiedot

60. vuosikerta 1/2013

60. vuosikerta 1/2013 60. vuosikerta 1/2013 Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät! Vuoden alku on merkinnyt minulle uuden opettelua ja perehtymistä järjestömme toimintaan. Olen jo lyhyessä ajassa todennut, että keskushallituksen

Lisätiedot

Toimitukselta. Kotiapteekki VIII osa. Ärtyneet silmät. Allerginen silmätulehdus. Elina Kilpiö. lääkäri Reijo Kurppa

Toimitukselta. Kotiapteekki VIII osa. Ärtyneet silmät. Allerginen silmätulehdus. Elina Kilpiö. lääkäri Reijo Kurppa Toimitukselta Elina Kilpiö 1 Aika ajoin lehdissä kerrotaan uusista hoitomenetelmistä. Moniin sairauksiin kuten reumaan, diabetekseen tai sydän- ja verisuonitauteihin on kehitetty uusia hoitokeinoja. Uudet

Lisätiedot

4/2007. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti. Kansanmusiikkiyhtye Jepokryddona vei SUOMALAISTA KULTTUURIA NIZHNI NOVGORODIIN SIVU 4 KUVA: LINUS MICKELSSON

4/2007. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti. Kansanmusiikkiyhtye Jepokryddona vei SUOMALAISTA KULTTUURIA NIZHNI NOVGORODIIN SIVU 4 KUVA: LINUS MICKELSSON 4/2007 Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti Kansanmusiikkiyhtye Jepokryddona vei SUOMALAISTA KULTTUURIA NIZHNI NOVGORODIIN SIVU 4 KUVA: LINUS MICKELSSON PÄÄKIRJOITUS Seuran toiminnan suunta vuodelle 2008 Suomi-Venäjä-Seura

Lisätiedot

3/2012. Muista D-vitamiini. Yli 65-vuotiaille oma Liikuntapiirakka. Lasten vakavat murtumat lisääntyneet

3/2012. Muista D-vitamiini. Yli 65-vuotiaille oma Liikuntapiirakka. Lasten vakavat murtumat lisääntyneet Osteo 3/2012 Irtonumero 6 euroa Vuosikerta 20 euroa Suomen Osteoporoosiliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa Muista D-vitamiini Yli 65-vuotiaille oma Liikuntapiirakka

Lisätiedot

59. vuosikerta 3/2012. Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään Helsingissä

59. vuosikerta 3/2012. Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään Helsingissä 59. vuosikerta 3/2012 KOKOUSKUTSU Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään Helsingissä lauantaina 20.10.2012 klo 13.30 Hotelli Presidentissä, Eteläinen Rautatienkatu 4, Carl

Lisätiedot

4.4. Kevään 3. pöllöretki, lähtö toimitilasta. Halutessasi liittyä Kailintu-sähköpostilistalle ilmoita asiasta osoitteeseen teppo.helo@ymparisto.fi.

4.4. Kevään 3. pöllöretki, lähtö toimitilasta. Halutessasi liittyä Kailintu-sähköpostilistalle ilmoita asiasta osoitteeseen teppo.helo@ymparisto.fi. Valtakunnalliset 2008 15.-16.3. Edustajistoviikonloppu Kiljavalla 1.-4.5. Nuorten lintuasemakurssi Säpissä, ks sivu 12. 6.-7.6. Kuusamon XXV SM-lintumaraton 7.-8.6. Lasten lintupäivä 8.-13.6. Nuorten lintukurssi

Lisätiedot

2013-2014 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu

2013-2014 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU 2013-2014 JYVÄSIÄ STEINERKOULUSTA LUKUVUOSI- TIEDOTE steinerkoulu 2 KOULUN YHTEYSTIEDOT: Jyväskylän steinerkoulu Keskikatu 17, 40700 Jyväskylä steinerkoulu@jklsteinerkoulu.fi Sähköpostiosoitteet

Lisätiedot

Kontakt 1/2010. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti

Kontakt 1/2010. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti Kontakt 1/2010 Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti PÄÄKIRJOITUS Suomi-päivät Donin Rostovissa Uutta potkua Venäjä-yhteistyöhön Euroopan Unionin sisällä on ollut viime aikoina paljon keskustelua EU:n suhteista

Lisätiedot

m u u t t u v a 2/2011 Seija Lamminpää on kasvattanut lapsia 33 vuotta s. 8 Huoltoriidan väkivaltaväitteitä ei dokumentoida s. 3

m u u t t u v a 2/2011 Seija Lamminpää on kasvattanut lapsia 33 vuotta s. 8 Huoltoriidan väkivaltaväitteitä ei dokumentoida s. 3 perhe m u u t t u v a 2/2011 Seija Lamminpää on kasvattanut lapsia 33 vuotta s. 8 Huoltoriidan väkivaltaväitteitä ei dokumentoida s. 3 Y h d e n V a n h e m m a n P e r h e i d e n L i i t t o r y Yksinhuoltajat

Lisätiedot

Jäsentiedote 2014. Sisällys

Jäsentiedote 2014. Sisällys JÄSENTIEDOTE 2014 1 Jäsentiedote 2014 Sisällys TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET... 3 SUOMEN CP-LIITON JÄRJESTÖTERVEISET... 4 KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT LAHDESSA 29.-30.3.2014... 5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE... 6 LOMITTAJATOIMINTA...

Lisätiedot

YLEISTÄ SNELLMAN-KORKEAKOULUSTA

YLEISTÄ SNELLMAN-KORKEAKOULUSTA YLEISTÄ SNELLMAN-KORKEAKOULUSTA Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry ylläpitää Helsingissä toimivaa Snellman-korkeakoulua, joka toimii Ahtola-kulttuurisäätiöltä vuokratuissa tiloissa. Snellman-korkeakoulu

Lisätiedot

Tampereen Rudolf Steiner -koulun. Tiedotuslehti. syyskuu 2008

Tampereen Rudolf Steiner -koulun. Tiedotuslehti. syyskuu 2008 Tampereen Rudolf Steiner -koulun Tiedotuslehti syyskuu 2008 TAMPEREEN RUDOLF STEINER -KOULU Muotialantie 79 81 33800 Tampere www.tampereensteinerkoulu.fi Sähköposti etunimi.sukunimi@tampereensteinerkoulu.fi

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 8 / 2010 9.8.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 8 / 2010 9.8.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 8 / 2010 9.8.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) KIRJASTOPALVELUT - 3.-13.8. Sami Salmelan sarjakuvataidetta - 17.-27.8. Jani Kronholmin valokuvanäyttely

Lisätiedot

HAKUNILAN SENIORIMENOT

HAKUNILAN SENIORIMENOT SENIORIMENOT Myyrmäki ja Kivistö HAKUNILAN SENIORIMENOT Syksy 2014 1 Sinustako SenioriOsaaja? Laurea Ammattikorkeakoulu ja vanhuspalvelut toteuttavat vapaaehtoisten koulutuksen. SenioriOsaajat ovat erilaisessa

Lisätiedot

Kevättä kohti uusin eväin. Tiedotuslehti 1/2010

Kevättä kohti uusin eväin. Tiedotuslehti 1/2010 Kevättä kohti uusin eväin Tiedotuslehti 1/2010 Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n tiedotuslehti Julkaisija: Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki Puh: 09-586 0520,

Lisätiedot

Edunvalvonnalla lisää hyvinvointia / Intressebevakningen ger mera välmående. s.8

Edunvalvonnalla lisää hyvinvointia / Intressebevakningen ger mera välmående. s.8 2/2015 Tervetuloa päiväristeilylle Porvooseen lauantaina 22.8.2015. s. 2 Mitä Uumun lukijan kannattaa tietää hepatiitista? s. 5 Edunvalvonnalla lisää hyvinvointia / Intressebevakningen ger mera välmående.

Lisätiedot

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 18.10.2014 Päätoimittajalta Tapahtuu Kulmilla Kunta ei ole liikeyritys Selasin parin viime vuoden lehtiä. Vielä viime vuoden alkupuolella oli aihetta iloon. Oulunkylän

Lisätiedot

m eniere-posti Suomen Meniere-liitto, Meniere-Förbundet i Finland Vuosikerta XVI

m eniere-posti Suomen Meniere-liitto, Meniere-Förbundet i Finland Vuosikerta XVI m eniere-posti Suomen Meniere-liitto, Meniere-Förbundet i Finland 1 2011 Vuosikerta XVI Meniere-paikallistoiminta, yhteystietoja Etelä-Pohjanmaan Meniere-yhdistys ry Pirjo Viitamäki Vuorenmaanrinne 23

Lisätiedot

Parhaat akateemiset sisaret - Bästa akademiska systrar!

Parhaat akateemiset sisaret - Bästa akademiska systrar! 59. vuosikerta 1/2012 Parhaat akateemiset sisaret - Bästa akademiska systrar! Kuukaudet vuodenvaihteen 2011-2012 molemmin puolin ovat niin sääolosuhteiden, liittomme toiminnan kuin liikkeellä olleiden

Lisätiedot

Huom! Uusia kasvoja kaupungissa: Senioritupa täyttää 10 vuotta tervetuloa kakkukahveille 24.9.! Pjukalan ja Peikkorinteen päiväkodeissa avoimet ovet

Huom! Uusia kasvoja kaupungissa: Senioritupa täyttää 10 vuotta tervetuloa kakkukahveille 24.9.! Pjukalan ja Peikkorinteen päiväkodeissa avoimet ovet 2012 7 Huom! Pjukalan ja Peikkorinteen päiväkodeissa avoimet ovet ILMOITUSLIITE Katso sivu 8 Senioritupa täyttää 10 vuotta tervetuloa kakkukahveille 24.9.! Lue lisää sivulta 4 " Saaristokaupunki sai oman

Lisätiedot

16. vuosikerta. Parkkis 1/2014

16. vuosikerta. Parkkis 1/2014 16. vuosikerta Parkkis 1/2014 PääTOIMITTAJALTA Tarvitaanko paperista lehteä tulevaisuudessa? Kysymys joka esitetään niin päivälehtien julkaisijoiden kuin tällaisten järjestölehtien kustantajien toimesta.

Lisätiedot

Juhlavuosi jatkuu! Juhla-arpajaiset käynnissä SIVU 3

Juhlavuosi jatkuu! Juhla-arpajaiset käynnissä SIVU 3 SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN JÄSENLEHTI 3 2014 Juhlavuosi jatkuu! Juhla-arpajaiset käynnissä SIVU 3 Paula Lehtomäki Oulun pääjuhlassa Osastot juhlamielellä Etelä-Suomessa SIVUT 5-8 Terem Quartet kiertueella 01_KONTAKT_3-2014.indd

Lisätiedot

UOMAS MESSU. Strings of Hope Johanna Almark-Mannila virittää lohtua syksyyn TUOMASMESSU.FI 3/2012

UOMAS MESSU. Strings of Hope Johanna Almark-Mannila virittää lohtua syksyyn TUOMASMESSU.FI 3/2012 UOMAS MESSU TUOMASMESSU.FI 3/2012 Strings of Hope Johanna Almark-Mannila virittää lohtua syksyyn pääkirjoitus pirjo kantala TUOMAS Tuomasmessu 3/2012 Julkaisija Tuomasyhteisö ry. MESSU Rohkeutta mennä

Lisätiedot