Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Syksy Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Syksy 2015. Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2015"

Transkriptio

1 Kuva Pietro Succi Pohjola Goetheanumissa -tapahtuman osanottajia kansantanssien merkeissä Dornachissa Sveitsissä Antroposofinen Tapahtumakalenteri Syksy 2015 Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2015 Antroposofiska Sällskapet i Finland Svenskt program: se sidan 8 ESITELMIÄ, SEMINAAREJA, TAIDE-ESITYKSIÄ, KURSSEJA, KESKUSTELUA... 1

2 SUOMEN ANTROPOSOFINEN LIITTO Antroposofisen seuran tarkoituksena on edistää henkistä tutkimusta ja sen tulosten soveltamista elämän eri aloilla. ESITELMÄT JA TYÖRYHMÄT Liiton piirissä järjestetään esitelmiä, seminaareja, keskustelutilaisuuksia, taiteellisia esityksiä ja kursseja sekä työryhmiä useilla paikkakunnilla. Tässä esit teessä mainitut tilaisuudet ja ryhmät ovat avoimia kaikille kiin nostuneille, ellei toisin ole mainit tu. Uudet osanot tajat ovat tervetulleita työryhmiin. TOIMISTO, KIRJASTO JA KIRJAMYYNTI Liiton toimisto on avoinna arkisin klo ja Kirjastonhoitaja on paikalla maanantaisin klo 17-19, jolloin hoidetaan myös Antroposofiska Biblioteketin laina-asioita. Kirjastosta saavat kotilainoja kaikki kiinnostuneet. Suomen antroposofisen liiton kirjaston sähköpostiosoite on: Liiton omien julkaisu jen kirjamyyntiä hoidetaan myös liiton toimistosta käsin. TIEDOTTEET JA KOTISIVU Kolmasti vuodessa ilmestyvät tiedot teet antroposofisesta toiminnasta sekä julkais tusta kirjallisuudesta voi tilata liiton toimistosta vuodeksi kerrallaan maksamalla 6 tilille Danske Bank FI Jäsenille nämä tiedot teet sisältyvät jäsenmaksuun. Liiton internet-kotisivu on TAKOJA Takoja on Suomen antroposofisen liiton julkaisema, neljästi vuodessa ilmestyvä kult tuurilehti, jonka voi tilata liiton toimistosta tai sähköpostilla Vuositilaus 2016, 4 numeroa, 35 euroa, numerot 3-4/ ,50 euroa (tili Danske Bank FI ). Lisätietoja Takojasta liiton kotisivulla SEURAN JÄSENYYS Antroposofisen seuran jäseneksi voi tulla jokainen, joka tahtoo oppia tunte maan antroposofiaa. Jäsenyys ei edellytä sitoutumista mihin kään oppiin. Jäse nyydestä kiinnostuneet voivat ot taa yhteyt tä Helsin gissä liiton toimistoon, josta saa seuran sääntöjä, jossa on liit teenä jäseneksihakulomake. Jäseneksi voi liit tyä myös liiton kotisivujen kaut ta. Liiton jäsenille järjeste tään esitelmä-, taide- ja seminaari tilaisuuksia sekä työryhmiä ja julkaistaan neljä kertaa vuodessa ilmesty vää Kirjokansi-lehteä. LIITON TALOUS Tulot saadaan pääasiassa omasta toiminnasta ja jäsenmaksuista, joista osalla tue taan Yleisen antroposofisen seuran ja Goetheanum-korkeakoulun toimintaa. Liit to ot taa kiitollisena vastaan tukimaksuja, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. SUOMEN ANTROPOSOFINEN LIITTO Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki, puh. (09) , sähköposti: tai internet: tili: Danske Bank FI

3 SVENSKT PROGRAM SE SIDAN 8 VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON JÄSENTAPAAMINEN Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki. Keskusteleva jäsentapaaminen pe klo Tiedustelut Tuulikki Sarekoski, p / Outi Rousu, SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON TALVISEMINAARI järjestetään helmikuuta Luennoitsijana Yleisen antroposofisen seuran nuorisojaostosta (Nuorison henkisen pyrkimyksen osasto) vastaava Constanza Kaliks. Erillinen seminaariesite ilmestyy myöhemmin. SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON VUOSIKOKOUS pidetään lauantaina kello Antroposofisen seuran huoneistossa, Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki. Vuosikokouskutsu lähetetään jäsenille maaliskuun alussa. PAIKKAKUNTIEN TAPAHTUMIA HELSINKI TYÖRYHMIÄ Ryhmät kokoontuvat antroposofisen seuran huoneistossa, Uudenmaankatu 25 A 4, ellei mainit tu toisin. (Oviraha n. 2 /kerta) Agricola-ryhmä toimii biodynaamisena alueryhmänä Helsingissä. Syksyn kokoontumiset tiistaisin alkaen 18.8 klo ja sen jälkeen kuukauden joka kolmas tiistai. Luet tavana on Ursula Burkhardin kirja Luonnon henget, kuva ja todellisuus. Mahdolliset lisätiedot ja varmistukset Aune Rimpiläinen, p Antroposofisen liikkeen kohtalonyhteydet. Nykyajan hengenelämä ja sen yhteys antroposofiseen liikkeeseen, Rudolf Steinerin esitelmäsarjaa käsit televä ryhmä jatkaa 2.9. klo 17. Kokoonnumme kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Tiedustelut Anita Ellala, Antroposofista hengentiedettä tutkiva ryhmä. Tiedustelut Leena Westergrén, p Ben-Aharonin kirjaa The Event in Science, History, Philosophy and Art työstävä luku- ja keskustelupiiri kokoontuu parillisten viikkojen torstaisin klo paikassa Odilia, Lehtikuusentie 2. Kokoontumisten ensimmäinen tunti varataan R. Steinerin Vapauden filosofian käsit telylle. Lämpimästi tervetuloa uudet mukaan! Tiedustelut: Tuulikki Sarekoski, p Keskiviikkopiiri Tiedustelut Arto Ingervo, Yhteiskunnallinen työryhmä kokoontuu tänä talvena kerran kuukaudessa, aina kuukauden toisena keskiviikkona. Ensimmäisellä kerralla 9.9. klo 17:00 suunnitellaan talven toimintaa. Tiedustelut Mirja Loikala , ti.fi. 3

4 TAITEELLISIA RYHMIÄ Ryhmät kokoontuvat antroposofisen seuran huoneistossa, Uudenmaankatu 25 A 4, ellei mainit tu toisin. (Oviraha n. 2 /kerta) Eurytmiakurssi alkaa klo kuutena peräkkäisenä torstaina. Aiheena ovat planeetat ja niiden yhteys ihmisen tsakrajärjestelmään sekä eläinratavoimat ja niiden yhteys element teihin ja rakentaviin konsonant tilaatuihin. Aloitamme eurytmiahetket meditatiivisella hiljentymisellä. Kurssin hinta on 90 euroa ja kertamaksuna 20 euroa/kerta. Kurssin pyrkimys on olla kokonaisuus, joten olisi suotavaa osallistua mikäli mahdollisesta, joka kerta. Kurssi alkaa, jos osallistujia on vähintään 7 henkilöä. Ilmoit tautua ja kysellä voi kurssin alkuun mennessä puh tai sähköpostilla: Sydämellisesti tervetuloa iloisesti ja avoimella mielellä! Leahannele Haakanen Eurytmia-studio Kiinnostaako sinua mm: Ihmiskunnan ja maaplaneet tamme kehitys, Neljän peruselementin merkitys kehitykselle, Vuodenkierron elämä, taide- tai hoitoeurytmia? Tiedustelut Margareta Habekost, p Maalausta eri teemoin keskiviikkoisin klo Odiliassa, Lehtikuusentie 2. Hinta kerralta 5/10, tiedustelut Marina Reuter p / , tervetuloa. Musiikkipainotteinen eurytmiakurssi jatkuu kello alkaen Marjat ta-koululla, Poutuntie 12. Tiedustelut Eeva Matinvesi, Werbeck-lauluryhmä tule tekemään lempeitä lauluharjoituksia ja laulamaan yhdessä helppoja lauluja tiistaina klo , alkaen 8.9. Ilmoit tautumiset ja tiedustelut Maria Sarmanto, Laulukonsertti, Heikki Sarmannon sävellyksiä. Maria Sarmanto, laulu, Heikki Sarmanto, piano Pe klo. 19 Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A4. Oviraha 5 euroa. Sylvi-kodin erityisnuorten TAIDELAINAAMON TAIDENÄYTTELY syksyllä 2015 AVAJAISET LA klo 16. TERVETULOA! Näyt tely on Liiton tiloissa, Uudenmaankatu 25 A, koko syyskauden. HENGENTIETEELLIS-AKATEEMISET ESITELMÄT Suomen antroposofinen liit to, Uudenmaankatu 25 A 4, klo Oviraha 10/7 euroa. Keskiviikkona klo Taiteen maisteri, taidekasvat taja ja eurytmisti Kirsi Aarbakke: Taidekasvatuksen mahdollisuuksia etsimässä erillisyydestä yhteyksien luomiseen Keskiviikkona klo Tohtori Markku Wilenius: Tulevaisuuden tutkimus, sen menetelmät ja käyttötarkoitukset 4

5 HELSINGIN SEUDUN JÄSENILLAT Illat ovat avoimia kaikille Antroposofisen seuran jäsenille ja antroposofiasta kiinnostuneille. Tutkimusilloissa pyritään tulkitsemaan nykyajan tapahtumien henkistä taustaa. Pohjana käytetään Rudolf Steinerin esitelmäsarjaa Henkiset olennot ja niiden vaikutukset II: Ulkoisen tapahtumisen kulissien takana, Psykoanalyysi, kaksoiskulkija ja salaiset veljeskunnat vuodelta 1917, GA 178. ( Jatkossa osa III, GA 179) Käsit tely tapahtuu esitelmäsarjan pohjalta keskustellen. Vapaissa jäsenkeskusteluissa voi ot taa esille ajankohtaiseksi kokemiaan asioita tai myös tuoda esille valmiiksi työstämiään asioita. Syksyn ohjelmasta on sovit tu pidetyssä suunnit teluillassa. Yhteyshenkilönä toimii Petri Mikkola, puh vko päivä tapahtuma syyskauden aloitus, tutkimusilta tutkimusilta vapaa jäsenkeskustelu tutkimusilta Mikael-ilta: alustus Oliver Ifill ja keskustelu, tarjoilua tutkimusilta 43* te ta koivusta, havaintoja ja tunnelmia tutkimusilta muistetaan vainajia tutkimusilta tutkimusilta kevään ohjelman suunnit telu tutkimusilta vapaa jäsenkeskustelu syksyn päätös Ohjelman mahdollisista muutostarpeista kauden aikana voi ot taa yhteyt tä Petri Mikkolaan. Ohjelmasta voi olla yhteydessä myös liiton toimistoon. Jäsenilta pidetään liiton huoneistossa maanantaisin klo * Kesän ja alkusyksyn aikana syvennytään omalta kohdalta koivuun ja tuodaan esiintulleita asioita yhteiseen te taan. + Jo alkaen on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun koskien ajankohtaisia maailmantapahtumia. Juontajana kulmahuoneessa toimii Jukka Sinkkonen. Illan ohjelma alkaa normaalisti klo

6 TORSTAIN KESKUSTELUKLUBIT Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A 4, torstaisin klo Oviraha huoneiston hyväksi 2. Avoin kaikille kiinnostuneille, tervetuloa keskustelemaan! Syksyllä 2015 torstaiklubin järjestäjät toivot tavat tervetulleiksi seuraavat teemat ja keskustelujen alustajat: Eben Alexander -kirjapiiri, aiheena hänen uusin teoksensa Taivasyhteys. Alustus Pent ti Aaltonen Ihmiskohtaamisen ja sosiaalisuuden merkitys henkisellä tiellä. Inner Humanity -tiimin paneelialustus, jonka jälkeen keskustelua Mat ti Hovi: Graalin maljaa etsimässä (vapaaehtoinen oviraha junalipun kat tamiseksi) Tony Dunderfelt: Vapauden psykologia. Uusia näkemyksiä sisäisen luovuuden käytöstä. Vapauden filosofia on Rudolf Steinerin ihmiskuvan huikea perustelu, mut ta miten soveltaa sitä käytännössä? Harrie Salman: The Finnish mystery tradition and the Germanic-Nordic mystery tradition in historical perspective (ei suomennosta, selkeää englantia!). Oviraha 5/ Kutsu Antroposofisen liiton talviseminaarityöhön, teemana nuoret aikuiset Torstaiklubin järjestäjätaho: Topias Aalto ( ), Pent ti Aaltonen antropos.fi) ja Tuulikki Sarekoski ( ). Huom! Myös väliin jäävät torstait klo ovat vapaita tiloja keskustelulle. Ota yhteyt tä, jos haluat järjestää jotain! HELSINGIN ANTROPOSOFINEN TYÖPIIRI KYLMÄN SODAN PALUU? Kamppailu Venäjän ideasta ja miten voittaa kaksinapainen geopoliittinen ajattelu. Viikonloppuseminaari lokakuuta 2015 Marjat ta-koululla, Poutuntie 12, Helsinki. Esitelmät pitää tri Markus Osterrieder Saksasta. Ks. erillinen esite. Järjestäjä: Helsingin antroposofinen työpiiri Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki, puh , Tiedustelut ja ilmoit tautumiset : VAPAA HENGENTIETEELLINEN KORKEAKOULU Luokkatunnit Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A 4 Suomenkieliset luokkatunnit lauantaisin klo 17. Keskustelu edellisestä luokkatunnista klo Päivämäärät: (14. tunti), (15.tunti), (16. tunti) ja (17. tunti). Vastuuhenkilöt: Eeva-Liisa Pesonen p , Raimo Rask p ja Eila Väisänen p Ruotsinkieliset luokkatunnit sunnuntaisin klo Päivämäärät: 13.9., , ja Vastuuhenkilö Marina Reuter p / Saksankieliset luokkatunnit sunnuntaisin klo Päivämäärät 20.9., , , Vastuuhenkilö Anja Riska p

7 Yleinen osasto. Kokous Helsingissä Antroposofisen seuran salissa Ohjelma Kirjokansi lehdessä. Tiedustelut paikkakuntien vastuuhenkilöiltä. Lääketieteen osasto. Kokoontuminen Tammisaaren Mikaelskolanissa Tiedustelut Leena Westergren, Kuvataiteiden osasto. Tiedustelut Maarit Holt tinen, Lääketieteellinen osasto. Tiedustelut Eeva-Liisa Pesonen, Pedagoginen osasto. Tiedustelut Liisa Hertell, Yhteiskuntatieteiden osasto. Tiedustelut Pirjo Kerminen, p Luonnontieteellinen ja matemaattis-astronominen osasto. Tiedustelut Hannu Outakivi, Katso luokkatunnit paikkakunnit tain. TOIMINTOJA HELSINGIN SEUDULLA Koulutuspaikat Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, kotisivut sähköposti Arte Mhisia -koulu, (09) (kuvataideterapiakoulu) Marjatta-seminaari, Poutuntie 12, (lääkintäpedagoginen seminaari kehitysvammaisten lasten nuorten hoitoa ja opetusta varten) ht tp://marjat ta-koulu.fi/ Steinerpedagoginen taideoppilaitos, tiedustelut Annamaija Koskinen, , staide. Steinerkoulut Rudolf Steiner -koulu Rudolf Steiner -skolan, Lehtikuusentie 6, (A- ja B-luokat), Paraistentie 3, (C-luokat). Elias-koulu, Ehrensvärdintie Steinerpäiväkodit Aurinkoinen, Korppaanpolku 5, Karitsa, Tuhkimontie 10 I, Pellava, Pohjolankatu 3 5 Mansikkala, Vuorenpeikontie 5, , Sirius, Paraistentie 3 K, Pikku-Marjatta, Papinmäentie 31 Steinerlekskolan Näckrosen, Pargasvägen 3 C, , Kehitysvammatyö hoitopedagogia, sosiaaliterapia Marjatta-koulu, Poutuntie 12, ht tp://marjat ta-koulu.fi/ Ristola-yhteisö (ammat tikoulu), Tinasepäntie 46, 358(0) ht tp://www.ristolayhteiso.fi/ Vanhustyö: Palvelukoti Sofia, Kuvernöörintie 14 7

8 ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND PROGRAM FÖR HÖSTEN 2015 HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4 STUDIEARBETE Våra medlemskvällar fortsät ter under hösten med studiearbete två gånger i månader, varannan tisdag kl.18. Höstens arbete inleds Förskjutningar kan äga rum, kontrollera tid och plats. Vi fortsät ter till at t börja med temat om människans upplevelser under tillvaron mellan död och ny födelse. Kontaktperson Marina Reuter, tfn / FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFIE Klasstimmar för medlemmar På svenska, sönd. kl 11.15: 13.9., , ja På tyska, sönd. kl 11.15: 20.9., , , Kontaktperson för klsstimmarna: Marina Reuter tfn och Anja Riska p VÄSTNYLAND Fria Högskolan för andevetenskap Klastimmarna under hösten 2015 i Ekenäs hålls enligt följande: sö kl rep.timmen sö kl samtal sö kl rep.timmen sö kl samtal Vi träffas i det nya skolhuset i Mikaelskolan. Laura Aarnio-Friman tel Leena Westergrén tel Odiliagruppen fördjupar sig i texter som är förfat tade av Rudolf Steiner. Kontaktperson är Virve Weckström, tfn Alfa Omega Föreningen Alfa Omega Raseborgs samarbete med äldre boenden fortsät ter. Sociala aktiviteter: Läkande berät telser, vitala rörelser för hjärtat, hundbesök m.m. Kontaktperson är Lasse Karlsson, tfn Mikaelskolan, Rudolf Steinerskolan i Västnyland Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, Ekenäs. Tfn: eller E-post: Hemsida: Rosengården Körsbärs-, Blåbärs-, Lingon- och Hallongruppen, Nyponrosorna och Små rosorna (2 grupper) Adress: Fågelsången 1, Ekenäs. T.f. föreståndare för Rosengården är Christer Sjöberg, tfn Solgården Adress: Katarinagränd 3 a 2, Karis. Tfn: e-post: ÅLAND Antroposofisk studiecirkeln träffas alltid den 1.och 3. torsdagen. Kontaktperson är Kirsi Sundholm, Om Waldorfskolan och dagiset samt händelser kan man läsa från wwww.waldorf.ax Kontakterna finns också där. 8

9 Förening Vård i Livet jubilerar 10 åriga Hospis Lägenheten på den Internationella Hospisdagen Seminariedagen i Mariehamn är i november. Meditation och förberedelse inför döden är temat.kontaktperson vardilivet.ax Cairos&Cronos fortsät ter med terapiekurser. Kontaktpersonen är Marie-Sofie Wetterhoff ÖSTERBOTTEN Parcifalgruppen Kontaktperson: Marlene Nyström, tel Mikaelgruppen Kontaktperson: Marlene Nyström, tel Iduna Steinerinspirerat svenskspråkigt daghem. Adress: Valhallavägen 21, Vasa. Info: * * * * * * Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, Helsingfors. är öppet måndagar kl Muistathan tilata Takojan ensi vuodeksi! Se onnistuu maksamalla 35 euroa tilille FI (merkintä Takoja 2016 ) Kiitos että osaltasi mahdollistat Takojan ilmestymisen! ESPOO Espoon Steiner-koulu, Olarinniityntie 10, (toimisto), (kouluisäntä), Iltavahtimestarit , ht tp://www.espoonsteinerkoulu.fi/ Steinerpäiväkoti Peukaloinen, Meteorinkatu 8 C, Steiner-päiväkoti Mesimarja, Sammalkallionkuja 2 D, Olari, p Taitein ry, Tiedustelut: ht tp://taitein.fi/ ETELÄ-POHJANMAA Kirjamyynti, tiedustelut Riit ta Iso-Koivisto, Jäsenryhmä, tiedustelut Jorma Uusi-Laitila, Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit Tiedustelut Heikki Honkavirta, Laulukoulu, Luovantie 125, Pojanluoma, puh./faksi (06) , sähköposti: ht tp://www.laulukoulu.fi/ Jalasjärvi Koivukoti, kehitysvammaisten aikuisten yhteisö, Perälänmäentie 111, Luopajärvi Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulu, Simunankatu Seinäjoki Steinerpäiväkoti Pajulintu, Vuorenmaanrinne Seinäjoki HEINOLA Opintoryhmä Tiedustelut Liisa Kolli, Rihu ry:n kurssit ja lomanviet tomahdollisuudesta tiedustelut,

10 HÄMEENLINNAN SEUTU Tiedustelut Pirjo Selonen, Juhontie 1 as 2, Hämeenlinna, p IMATRA Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun 1. luokan työskentely. Tiedustelut Seija Kemppainen, p , kemppainen.seija(at)gmail.com ja Pirjo Lahti, p , pirjo. lahti(at)net ti.fi Steinerpäiväkoti Koskitonttu, Virtakuja 4, JOENSUU Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit Kaikki tiedustelut Helinä Wyss, (013) , Steinerpäiväkoti Päivänsini, Pekkalankatu 7 B, (013) , ht tp://www.paivakotipaivansini.fi/ Joensuun steinerkoulu, Lastenkatu 4 a, Joensuu, , JYVÄSKYLÄ Jyväskylän seudun antroposofinen yhdistys ry. Toimipaikkana Jyväskylän steinerkoulu Kaikille avoimet kurssit ja ryhmät: Eurytmiakurssi, tiedustelut Satu Sinkkonen puh Laulukurssi, tiedustelut Hanna Semann, puh Bothmer-voimistelua maanantaisin iltapäivällä, tiedustelut Helena Heikkilä puh Suomen antroposofisen liiton jäsenille: Jäsenryhmä maanantaisin klo alkaa 7.9. Käsitellään aluksi vuoden teemaa johtolauseista Mikael-aika. Jatkosta päätetään ryhmässä. Antroposofian syventämistä Prokofjevin joulupäiviä käsit televän kirjan Ihmiset kuulkoot sen toisen osan pohjalta, tiedustelut Lea Blåfield puh Hengentieteellisen korkeakoulun 1. luokan luokkatunnit sekä syventävät keskustelut keskiviikkoisin 9.9. (3. tunti), (keskustelu), (4. tunti), (keskustelu), tiedustelut Mari Niskanen ja Lea Blåfield Kirjamyynti: Paikallisyhdistyksen kaut ta voi tilata koti- ja ulkomaista antroposofista kirjallisuut ta, tiedustelut Pert ti Oksanen, puh Yhteystietoja: pj. Pirjo Nieminen puh Steiner-päiväkoti Tähtitarha, puh. (014) , Mat tilankatu 16, Jyväskylä Steiner-päiväkoti Pikku-Otava, puh. (014) , Korppumäentie 1 A, Palokka Jyväskylän steinerkoulu, puh. (014) , Keskikatu 17, Jyväskylä, ht tp://www. jklsteinerkoulu.fi/ JÄRVENPÄÄ Steiner-päiväkoti Pikkukarhu, Kukkakatu 6, Järvenpää,

11 KANGASALA Biodynaaminen Hämeen ja Pirkanmaan alueryhmä, tiedustelut Sirkka Silvennoinen- Rekola, (03) , ja Henri Murto, KARJALOHJA-LOHJA-SAMMATTI-VIHTI Werbeck-laulukurssi Lohjalla, Timo Luotonen, Vapaa kyläkoulu, Lohilammentie 299, Sammat ti, (019) , ht tp://www.sammatinvapaakylakoulu.fi/ Steiner-päiväkoti Pääskynpesä, Lohilammentie 299, Sammat ti Harjulanmäki (kehitysvammaisten kotiyhteisö), Purhaantie 25, Vihti. Kisälli (kehitysvammaisten työpaja), Käpykylä, Vihdintie 7, Vihti, Vihdin steinerkoulu Martinkoulu, Meijerinrait ti 2, Vihti, Päiväkoti Pikkulyhty, Meijerinrait ti 2, Vihti, Vihdin vapaa antroposofinen työryhmä Yhteyshenkilöt Marja Mannaberg, p Uusi työryhmä. Syvennymme Karl Königin kirjaan Sielunvuosi sielunkalenteri sisäisenä kehitystienä. Sovimme yhdessä tapaamisrytmin esim. kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai 4 kertaa vuodessa. Tiedustelut Anna-Maija Penninckx, p KOUVOLA Työryhmä, tiedustelut Eija Rauhansalo, Kymenlaakson Steiner-koulu, Ahlmanintie, Kuusankoski. Tiedustelut Eero Peltonen, Pohjois-Kymen steinerlastentarha Aamurusko, Uudenmaankatu 49, Päivänkehrä, Valtakatu 72, Kuusankoski, Pohjois-Kymen kult tuuri- ja terapiatyön kannatusyhdistys Sädesilta, tiedustelut Eija Rauhansalo, KUOPIO Kuopion steinerkoulu Virkkula, Vuorelankatu 5-7, Kuopio, (kanslia) Steinerpäiväkoti Pikku-Saima, Kauppakatu 59 LAHTI Topelius-ryhmä. Tiedustelut: Martin Gull, Antroposofinen työryhmä Tiedustelut Maria Sannamo Vapaa hengentieteellinen korkeakoulu Tiedustelut: H. Outakivi, tai O. Ifill, Steiner-koulu, Eeronkatu 2a, Steiner-esiaste, Sammalsuonkatu 15, Steinerpedagoginen taideoppilaitos, Sylvia-koti (erityiskoulu ja kotiyhteisö kehitysvammaisille lapsille ja nuorille), Kyläkatu 140, (03) Steinerpedagoginen erityiskoulu Sylvia-kodissa, (03) Ekokahvila MeaManna, Hollolankatu 1, , Kaupunkikylä-aikuisyhteisö, Kyläkatu 140, Myllylähde-yhteisö (kehitysvammaisille aikuisille), Aholantie 133, Hämeenkoski, Tapolan kyläyhteisö (kehitysvammaisille aikuisille), Raikkolantie 40, Niinikoski, 11

12 LAPPEENRANTA Antroposofinen työryhmä Tiedustelut Raija Koponen, puh tai antropos. Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit su ja su sekä keskustelut su ja su klo 10 Lappeenrannan steinerkoulun Ainolassa, Marssitie 21, Lappeenranta. Tiedustelut: Leena Westergren p ja Seija Kemppainen p Lappeenrannan steinerkoulu, Marssitie 5, Lappeenranta, puh (05) , lpr. Steiner-päiväkoti Tontuntupa, Valtakatu 11 rak. 79, Lappeenranta, puh. (05) , MIKKELI Tiedustelut Ritva Pesonen, (015) ORIVESI Joonas-koulu, Oriveden steinerpedagoginen erityiskoulu, Mäkelänkuja 1. OULU Opintoryhmä kokoontuu joka toinen viikko maanantaisin alkaen klo 18, Oulun Steinerkoululla, Isokatu 94, Oulu. Tiedustelut Tommi Räsänen, puh Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun tunnit sunnuntaisin klo 18: 20.9., , , Tiedustelut Anja Määt tä, puh Kirjamyynti opintoryhmän kokouksien yhteydessä tai erikseen sopien, sekä koulun myyjäisten yhteydessä. Tiedustelut Tarja Taskinen, puh Oulun seudun steinerkoulu, Isokatu 94, Oulu. Puh. (8) Steiner-päiväkoti Punavarpunen, Kaarretie 14, puh. (8) Steinerpäiväkoti Taivonkaari Hiidentie 1 C. PORI Kaikki alla mainitut tilaisuudet ovat klo 18 Porin Antroposofit ry:n huoneistossa, Ruhtinaankatu 2. Jäsenilta kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Kristologian ryhmä jatkaa Rudolf Steinerin teoksen Johanneksen ilmestys - henkisen tarkastelun valossa opiskelua kuukauden kolmantena maanantaina. Sergei O. Prokofjevin kirjaa Anteeksiantamisen aistihavainnolta kätketyksi jäävä merkitys käsitellään kuukauden toisena ja neljäntenä maanantaina. Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit 13.9., , , Porin seudun steinerkoulu, Tasavallankatu 2, PORVOO Päiväkoti Päivänsäde, Runeberginkatu 17, Steiner-lekkskolan Regnbågen, Runebergsgatan 17, tel Fredrikakoulu-Fredrikaskolan, Brasaksentie 8, Tolkkinen, , 12

13 ROVANIEMI Antroposofinen työryhmä. Tiedustelut Esko Suorsa, Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit, tiedustelut Esko Suorsa. Kaikille avoin antroposofinen keskusteluryhmä Pohjantyttö, tied /Eeva Rovaniemen steinerkoulu, Lähteentie 16, toimisto (016) , Steinerpäiväkodit: Aurelia, ja Lyyra, , Lähteentie 16. TAMMISAARI Biodynaaminen Länsi-Uusimaan alueryhmä, tiedustelut Virve Weckström, Katso ruotsinkielinen ohjelma toisaalta lehdestä. TAMPERE Jäsenillat maanantaisin klo 19. Tampereen Rudolf Steiner-koululla. Tilaisuuksia järjestää Pirkanmaan antroposofit ry, tiedustelut Airi Pakkanen, (03) , ja Samuel-ryhmä Tiedustelut Jaakko Erkkonen, Hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit Tiedustelut Pirkko Helakangas, (03) Steinerpedagogiikkaan johdattava kaksivuotinen goetheanistinen viikonloppukoulutus, järjestää Tampereen Rudolf Steiner -koulu. Löydä lauluäänesi -kurssit Tiedustelut Merja Palmu , com, järj. Laulukoulu ry Tampereen Rudolf Steiner -koulu, Muotialantie 79-81, Tampere, (03) (opet tajat). Steiner-päiväkoti ja esiluokka, Teerentie 7, (03) Steiner-päiväkoti Sinilintu, Muotialantie 77 Steinerpedagoginen taideoppilaitos, ht tp://www.steinermus.net/ TURKU Sardes-työryhmä, tiedustelut Rolf Nylund Mikaeliitat-ryhmä, Yhteyshenkilö Marjukka Lulli-Seppälä, Eurytmiaa aikuisille, tiedustelut Pirkko Tolmunen, Turun seudun Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun yhteyshenkilöt: Pent ti Paakkola puh ja Leena Westergrén, puh Biodynaaminen Varsinais-Suomen alueryhmä, tiedustelut Aila Selkälä, Turun Steiner-koulu, Mestarinkatu 2 Turun Steiner-päiväkoti, Ylioppilaskylä 20 B, Turku, (02) , , TUUSULA Tuusulan antroposofinen työryhmä Tiedustelut Vilho Grenfors, Steinerpäiväkoti Pohjantähti, Kirkkotie 8. VAASA Vaasan Antroposofit ry, huoneisto, Raastuvankatu 3 D. Kirjalainaus Kirjat lainat tavissa jäsenryhmien kokoontuessa ja muina aikoina, tiedustelut 13

14 Raija Nummijärvi, (06) Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit. Tiedustelut Annika Martikainen Högskolans Klasstimmar på svenska, fråga Annika Martikainen Biodynaaminen Pohjanmaan alueryhmä, tiedustelut Rainer Höglund, (06) Ruotsinkielinen toiminta katso toisaalta tässä lehdessä. Steiner-koulu, Kauppapuistikko 22 Steiner-päiväkoti Tiitiäinen, Kauppapuistikko 1. VANTAA Biodynaaminen Itä-Uusimaan alueryhmä. Tiedustelut Liisa Hertell, com Steiner-päiväkoti Metsätähti, Rasinkatu 13 Vantaan seudun steinerkoulu, Satakielentie 5, Vantaa. Puhelin: , ht tp://www.vantaansteinerkoulu.fi Sähköposti: MUIDEN KUIN SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA: Palvelukoti Sofia Kuvernöörintie 14, Helsinki, puh. (09) Palvelukoti Sofiassa on runsaasti kaikille kiinnostuneille avoimia konsert teja, taidenäyt telyjä sekä esitelmiä. Vanhustyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan myös Sofian vapaaehtoistoimintaan! Sofian kult tuuritarjontaa ja tapahtumia voi seurata kotisivuiltamme ht tp:// sekä Facebookissa. SNELLMAN-KORKEAKOULUN AVOIMIA TAPAHTUMIA Lisätiedot: STEINER-TAIDESEMINAARIN TOIMINTAA Ilmoittautumiset ja tiedustelut kaikkiin tilaisuuksiin: Martin Gull, puh tai Maija Pietikäinen, puh TAITEIN RY Lämpimästi tervetuloa mukaan taiteiden harjoit tamisen pariin kursseillemme ja pajoihin! Ohjelma: ht tp://taitein.fi/ Tiedustelut: / Tuulikki (p ), Leena ja Janit ta WERBECK-LAULUYHDISTYS RY KANSAINVÄLISET LAULUVA IHMINEN V Laulupäivät Lahden Sylvia-kodissa Kansainvälisiä esitelmiä (mm. Michael Kurtz Goetheanumista), laulukursseja, konsert teja, musical sharing -esityksiä! Järjestäjä: Werbeck-lauluyhdistys ry. 14

15 Hyvä Suomen antroposofisen liiton tapahtumakalenterin yhteys-/tapahtumataho Pyydämme ystävällisesti toimit tamaan Liiton toimiston sähköpostiosoit teeseen: ajankohtaiset yhteys- ja tapahtumatiedot kevättä 2016 varten 7.12 mennessä, kiitos! Suomen antroposofisen liiton johtokunta Takoja antroposofinen kulttuurilehti Takojan toimitus uudistuu: Pentti Aaltonen (vast.), Laura Krook, Tiina Kuisma, Riia Saari, Kyösti Soikkeli TUE TAKOJAA Tilaa nyt loppuvuodeksi ja ensi vuodeksi Vuosikerta 2016 (4 numeroa) 35 Loppuvuosi 2015 ( ) 16,50 Takoja 3/2015 ilmestyy syyskuun lopulla Sisältöjä: Siivouksen salaisuudet Linda Thomasin haastattelu Markku Wileniuksen tulevaisuuskirja Mihail Hodorkovskin muistelmat kuolleesta talosta Jeremy Rifkinin tulevaisuuskuva Vaikutelmia Pohjola Goetheanumissa -kongressista Inner Humanity Camp Tammisaaressa oli askel uuteen Suomi ja minä -kirjoitussarjan huikea päätösosa Chartresin mysteerikoulun opettajista Hugo Simberg -kuva-artikkelin loppuosa Mitä Nicanor Perlas opetti tyhjyydestä J.S.Bach ja eläinrata 15

16 RUDOLF STEINER JA CHRISTIAN ROSENKREUTZ Peter Selg Rudolf Steiner on sanonut, et tä Christian Rosenkreutzin olemuksesta puhuminen edellyt tää suurta luot tamusta henkisen elämän mysteereihin, ei luot tamusta henkilöön vaan henkisen elämän suuriin salaisuuksiin. Rudolf Steiner kutsui Christian Rosenkreutzia yhdeksi ihmiskunnan suurista johtajista yksilöllisyydeksi tai olemukseksi, jonka oli ja on johdet tava henkinen liike nykyaikaan ja tulevaisuuteen. Hän myös painot ti Rosenkreutzin olevan Kristus Jeesuksen suuri palvelija ja kristillisyyden opet taja. Teokseen sisältyy myös rosenkreutsilainen kirjoitus Fama Fraternitatis. 180 s., sid., 29, suom. S. Honko-Linde, M. Kallavuo ja J. Degerman PETER SELG RUDOLF STEINER JA CHRISTIAN ROSENKREUTZ SISÄLTÄÄ ROSENKREUTSILAISEN KIRJOITUKSEN FAMA FRATERNITATIS Suomen antroposofinen liitto & Ernst-Michael-Kranich-Stiftung 304 s., sidottu, 39, suom. Sirpa Honko-Linde ARMIN J. HUSEMANN Ihmisen musikaalinen rakenne IHMISEN MUSIKAALINEN RAKENNE Tässä kirjassa yhdistyy taiteellinen ja tiedollinen lähestymistapa. Ihmistä havainnoivasti tarkastellen edetään muotojen anatomiasta Plastis-musikaalisen ihmisopin luonnos sisäisten elinprosessien musiikilliseen fysiologiaan. Taiteellisesta tarkastelusta tulee havainnoinnin koulutusta tavalla, joka vie havainnoivan ajattelun kautta elämänprosessien kuvalliseen kohtaamiseen. Armin Husemann Teos soveltuu kaikille ihmisen olemuksen dynamiikasta kiinnostuneille. Esimerkiksi opettajat, terveydenhoidon alalla toimivat sekä eurytmistit voivat saada kirjasta uusia ihmisopillisia näkökohtia. Ihmistä havainnoiden tarkastellen kirjassa kuljetaan muotojen anatomiasta sisäisten elinprosessien musiikilliseen fysiologiaan. Taiteellisesta tarkastelusta tulee aistis-yliaistisen havainnoinnin koulutusta tavalla, joka vie goetheanistisen ajat telun kaut ta elämänprosessien kuvalliseen kohtaamiseen. Kirja soveltuu kaikille ihmisen olemuksen dynamiikasta kiinnostuneille. Esimerkiksi opet tajat, eurytmistit ja terveydenhoidon alalla toimivat voivat saada siitä uusia ihmisopillisia näkökohtia. ARMIN J. HUSEMANN Ihmisen musikaalinen rakenne Plastis-musikaalisen ihmisopin luonnos Tulossa lokakuussa nyt kaikki 12 esitelmää suomeksi: MIKAELIN TEHTÄVÄ Ihmisolemuksen salaisuuksien ilmaiseminen Rudolf Steinerin tärkeät esitelmät luovat kuvaa Mikael-voimasta ja Mikael-ajanhengen viestistä nykyajalle: mitä on mikaelinen ajat telu, miten uusi Mikael-impulssi on suhteessa vanhaan mysteerikult tuuriin, mitä on uusi jooga-tahto suhteessa vanhaan jooga-kult tuuriin, mihin pyrkii tulevaisuuden Mikael-kult tuuri. Mikaeliseen kult tuuriin kuuluu myös ihmisen yliaistisen olemuksen ymmärtäminen ja Lusifer Kristus Ahriman-kolminaisuuden tiedostaminen. Lisäksi Steiner käsit telee mm. valon, tilan ja maan mysteereitä n. 250 sivua, sidottu, 28, suomentanut Arto Ingervo Julkaisija: Suomen antroposofinen liitto Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki puh. (09) , 16

KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016.

KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016. KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016. VIIKKO-OHJELMA klo ma ti ke to pe 9.00 TIEDOLLINEN JAKSO 10.30 Tauko

Lisätiedot

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016 12.4.2016 HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016 AKAA Paikka: Seurantalo Sampola, Sampolantie 3, Toijala Aika: Kevään 2016 kokoontumiset maanantaisin 25.1., 29.2, 21.3, 25.4 ja 23.5. kello 14.15-15.15.

Lisätiedot

SNELLMAN- KORKEAKOULU

SNELLMAN- KORKEAKOULU SNELLMAN KORKEAKOULU Syysopintokausi alkaa yhteisellä avajaistilaisuudella aidetalossa maanantaina 31.8.2015 klo 10.00. Avajaiset 31.8.2015, klo 10.00 aidetalossa Syysloma 12.16.10.2015 (viikko 42) Joulujuhla

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO

HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO 3.- 7.11.2014 Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Lehtikuusentie 6, Helsinki Koulutusviikko on tarkoitettu erityisesti steinerkouluissa

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Kristosofiset esitelmät syksyllä 2010

Kristosofiset esitelmät syksyllä 2010 Kristosofiset esitelmät syksyllä 2010 HEINOLA Siltakatu 5 26.9. Pekka Okko Ihmisyyden temppeli 10.10. Heikki Kesävuori Ihmisen kehityksestä 31.10. Jouko Sorvali Pahan arvoitus 7.11. Hilkka Lampinen 21.11.

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen.

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen. Teema Tema Minä Jag Antti Nylén Kaj Korkea-aho 11.-13.11 2011 Miika Nousiainen Märta Tikkanen Maija Vilkkumaa Karl Ove Knausgård Leena Lehtolainen Monika Fagerholm Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare

Lisätiedot

Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme

Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme 1 Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme entistä enemmän mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen,

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Kevään jumpat KEVÄTKOKOUS

Kevään jumpat KEVÄTKOKOUS Hämeen Naisvoimistelijat ry:n jäsentiedote 1/2017 www.hameennaisvoimistelijat.fi HIKOILE, NAUTI VIRKISTY! Kevään jumpat 9.1. 14.5.2017 Kevään jumppakausi alkaa maanantaina 9.1.2017. Ensimmäisellä jumppaviikolla

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

RAKENNUSTAITEEN SEURA

RAKENNUSTAITEEN SEURA RAKENNUSTAITEEN SEURA JÄSENTIEDOTE 3:2003 R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A Arvoisa vastaanottaja Professori Riitta Nikula täyttää 60 vuotta maaliskuun 15. päivänä vuonna 2004. Tunnemme Riitta Nikulan

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan: Mauri Saastamoinen 050 57 47 557 / competition@bridgefinland.com SBL:n hallitus on

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 25.09.2012 klo 13:00-15:00 PAIKKA Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.10.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 03.10.2013 torstai klo 18:10-19:45 Paikka Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen,

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

päivitetty 5.12 klo Erä 1 Ma 3.2. klo Nimi Seura Paikkakunta

päivitetty 5.12 klo Erä 1 Ma 3.2. klo Nimi Seura Paikkakunta päivitetty. klo. Erä Ma.. klo.0 Erä Ke.. klo.00 Erä To.. klo.00 Erä To.. klo.0 Erä Pe.. klo.0 Erä La.. klo.00 Erä La.. klo.0 Erä La.. klo.00 Erä Su.. klo.0 Erä Su.. klo.00 Erä Su.. klo.0 (lisävuoro) Erä

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

KULTAKIVI XXVII (6.-7.06.2015) Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 finaali

KULTAKIVI XXVII (6.-7.06.2015) Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 finaali Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 1 Maija Keränen 01:13,0 10 01:13,0 2 Laura Iltanen 01:20,0 10 01:20,0 3 Anita Patala 01:32,0 10 01:32,0 4 Säilä Marjo 02:09,0 10 02:09,0 5 Marina Lindqvist 02:14,0 10 02:14,0

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

7 KIRKKONEUVOSTON TYÖRYHMIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2015-2016

7 KIRKKONEUVOSTON TYÖRYHMIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2015-2016 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 3.2.2015 kello 17.30-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

HUHTIKUU Kilpailupäivät

HUHTIKUU Kilpailupäivät HUHTIKUU Kilpailupäivät 1 Perjantai Jyväskylä Oulu 17 Sunnuntai Joensuu Tornio 2 Lauantai Toto76 FORSSA 18 Maanantai Oulu 3 Sunnuntai Seinäjoki Kouvola 19 Tiistai Tampere 4 Maanantai Kaustinen 20 Keskiviikko

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Vanhustenviikon 2.-9.10.2011 OHJELMA

Vanhustenviikon 2.-9.10.2011 OHJELMA Vanhustenviikon 2.-9.10.2011 OHJELMA Vanhustenviikon teema Vapaaehtoisuus voimana Maanantai 3.10 Tapahtuma Paikka klo Järjestäjä Maanantaipiiri-eläkeläisten avoin keskusteluryhmä Tervetuloa mukaan uudet

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2 KERAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA N:o 7/2016 KUUMA-johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 18.00 Paikka Sipoon Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Keski-Suomi ennakoi.

Keski-Suomi ennakoi. Keski-Suomi ennakoi. Ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista, koska tulevaisuus on aina avoin ja myös arvaamaton. Tulevaisuutta on mahdotonta suunnitella tarkkaan, mutta voimme luoda erilaisia vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

SNELLMAN-KORKEAKOULU

SNELLMAN-KORKEAKOULU SNELLMAN-KORKEAKOULU Syysopintokausi alkaa yhteisellä avajaistilaisuudella Taidetalossa maanantaina 5.9.2016 klo 10.00. Avajaiset 5.9.2016 klo 10.00 Taidetalossa Syysloma 17. - 21.10.2016 (viikko 42) Joulujuhla

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38,

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38, Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,49 15.5.2011 Leppävirta 2 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 3 Piia Aaltokoski LepU 38,22 26.6.2011 Leppävirta 4 Kirsi Heiskanen KiiU

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 7.6.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 19.6.2012 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

anne-maria.karjalainen@dila.fi,tuulikki.ukkonenmikkola@dila.fi Kouvolan ulla.tommiska@kouvola.fi, kirsi.nurminen@kouvola.fi

anne-maria.karjalainen@dila.fi,tuulikki.ukkonenmikkola@dila.fi Kouvolan ulla.tommiska@kouvola.fi, kirsi.nurminen@kouvola.fi RAHOITTAVA ALUEHALLINTOVIRANOMAINEN Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2013 RAHOITETUT Hankkeen nimi Vastuuhenkilö Vastuuhenkilön organisaatio Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Verkkosivu- tai blogi-osoite

Lisätiedot

Oletko kiinnostunut itsetuntemuksen kehittämisestä Edgar Caycen näkemysten valossa?

Oletko kiinnostunut itsetuntemuksen kehittämisestä Edgar Caycen näkemysten valossa? Pohjois Karjalan Henkinen yhdistys ry Syksyn 2010 ohjelma Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät: Astrokerho Kerho on avoin kaikille astrologiasta kiinnostuneille. Kerhossa opimme katsomaan astrologiselta kartalta

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt 1 Div & 2 Div Kausi 2009-2010 1 DIVISIOONA: HUT 1

Yhteyshenkilöt 1 Div & 2 Div Kausi 2009-2010 1 DIVISIOONA: HUT 1 Yhteyshenkilöt 1 Div & 2 Div Kausi 2009-2010 1 DIVISIOONA: HUT 1 Kari Saarinen Parkuntie 45 as. 2, 05620 Hyvinkää 0400-193189 kari.saarinen(at)zerust.fi Ei tiedossa PT Espoo 2 Tuomas Tiittala Töölöntorinkatu

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Tulokset Yleinen Pien-Lamposaari

Tulokset Yleinen Pien-Lamposaari Tulokset 11.5.2011 Yleinen Pien-Lamposaari 1 Ritva Turkki 8505 2 Pirjo Huopainen 5965 3 Seija Mäkirinta 5545 4 Arja Villanen 4931 5 Terttu Huhtiniemi 4319 6 Maritta Pulli 3920 7 Martta Huuskonen 3687 8

Lisätiedot

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille 26.11.2002 OM 15/51/2002 Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaa) EDUSKUNTAVAALIT 2003: Vaaliohjeet, koulutus ym. 1. Vaaliohjeet Oikeusministeriö kiinnittää keskusvaalilautakuntien huomiota seuraavaan:

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

Lahti Bowl. LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, Date: 01/11/2014 Time: 17:37. Best team details

Lahti Bowl. LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, Date: 01/11/2014 Time: 17:37. Best team details Lahti Bowl LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, +358440420300 Date: 01/11/2014 Time: 17:37 Tournament: Miesten Liittomylly 2014 Event: Alkukilpailu Best team details Squads: Sunnuntai 26/10 klo 10.30,

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot