Tapahtumakalenteri Syksy 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tapahtumakalenteri Syksy 2016"

Transkriptio

1 Antroposofinen Tapahtumakalenteri Syksy 2016 Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2016 Antroposofiska Sällskapet i Finland Svenskt program: se sidan 8 ESITELMIÄ, SEMINAAREJA, TAIDE-ESITYKSIÄ, KURSSEJA, KESKUSTELUA... 1 Kuva Tomi Tang

2 SUOMEN ANTROPOSOFINEN LIITTO Antroposofisen seuran tarkoituksena on edistää henkistä tutkimusta ja sen tulosten soveltamista elämän eri aloilla. ESITELMÄT JA TYÖRYHMÄT Liiton piirissä järjestetään esitelmiä, seminaareja, keskustelutilaisuuksia, taiteellisia esityksiä ja kursseja sekä työryhmiä useilla paikkakunnilla. Tässä esit teessä mainitut tilaisuudet ja ryhmät ovat avoimia kaikille kiin nostuneille, ellei toisin ole mainit tu. Uudet osanot tajat ovat tervetulleita työryhmiin. TOIMISTO, KIRJASTO JA KIRJAMYYNTI Liiton toimisto on avoinna arkisin klo Kirjastonhoitaja on paikalla maanantaisin klo 17 19, jolloin hoidetaan myös Antroposofiska Biblioteketin laina-asioita. Kirjastosta saavat kotilainoja kaikki kiinnostuneet. Suomen antroposofisen liiton kirjaston sähköpostiosoite on: Liiton omien julkaisu jen kirjamyyntiä hoidetaan myös liiton toimistosta käsin. Julkaisutoimit taja Pent ti Aaltonen, puh TIEDOTTEET JA KOTISIVU Kahdesti vuodessa ilmestyvät tiedot teet antroposofisesta toiminnasta sekä julkais tusta kirjallisuudesta voi tilata liiton toimistosta vuodeksi kerrallaan maksamalla 6 tilille Danske Bank FI Jäsenille nämä tiedot teet sisältyvät jäsenmaksuun. Liiton internet-kotisivu on TAKOJA Takoja on Suomen antroposofisen liiton julkaisema, neljästi vuodessa ilmestyvä kult tuurilehti, jonka voi tilata liiton toimistosta tai sähköpostilla Vuositilaus 2017, 4 numeroa, 37 euroa, numerot 3-4/ ,50 euroa (tili Danske Bank FI ). Lisätietoja Takojasta liiton kotisivulla ja sivulla 18 tässä kalenterissa. SEURAN JÄSENYYS Antroposofisen seuran jäseneksi voi tulla jokainen, joka tahtoo oppia tunte maan antroposofiaa. Jäsenyys ei edellytä sitoutumista mihin kään oppiin. Jäse nyydestä kiinnostuneet voivat ot taa yhteyt tä Helsin gissä liiton toimistoon, josta saa seuran sääntöjä, jossa on liit teenä jäseneksihakulomake. Jäseneksi voi liit tyä myös liiton kotisivujen kaut ta. Liiton jäsenille järjeste tään esitelmä-, taide- ja seminaari tilaisuuksia sekä työryhmiä ja julkaistaan neljä kertaa vuodessa ilmesty vää Kirjokansi-lehteä. LIITON TALOUS Tulot saadaan pääasiassa omasta toiminnasta ja jäsenmaksuista, joista osalla tue taan Yleisen antroposofisen seuran ja Goetheanum-korkeakoulun toimintaa. Liit to ot taa kiitollisena vastaan tukimaksuja, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. SUOMEN ANTROPOSOFINEN LIITTO Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki, puh , sähköposti: tai internet: tili: Danske Bank FI Huom. uusi puhelinnumero!

3 SVENSKT PROGRAM SE SIDAN 8 VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA MIKAEL-JUHLA sunnuntaina Paikka Marjat ta-koulu, Poutuntie 12, Helsinki. Ohjelma ilmestyy syksyn Kirjokansi-jäsenlehdessä. KESKUSTELEVA JÄSENTAPAAMINEN perjantaina klo Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki. Tiedustelut Tuulikki Sarekoski, p /Outi Rousu, PAIKKAKUNTIEN TAPAHTUMIA HELSINKI TYÖRYHMIÄ Ryhmät kokoontuvat antroposofisen seuran huoneistossa, Uudenmaankatu 25 A 4, ellei mainit tu toisin. Oviraha 2 /kerta. Agricola-ryhmä toimii biodynaamisena alueryhmänä Helsingissä. Syksyn kokoontumiset tiistaisin klo Päivämäärät 16.8., 20.9., , ja Luet tavana on kirja J.Bockemühl/K.Järvinen; Kärsämöstä kort teeseen Lääkekasvit biodynaamisessa viljelyssä. Mahdolliset lisätiedot ja varmistukset Aune Rimpiläinen,p Antroposofisen liikkeen kohtalonyhteydet. Rudolf Steinerin karmaesitelmäsarjaa (GA ) käsit televä kaksikielinen (suomi ja ruotsi) työryhmä aloit taa 6.9. klo Kokoontuminen joka toinen parillinen viikko. Työryhmä aloit taa esitelmäsarjalla Antroposofisen liikkeen kohtalonyhteydet, osa III, GA 237. Tiedustelut Tuulikki Sarekoski tai Marina Reuter Event-keskustelupiiri. Yeshayahu Ben-Aharonin uut ta kirjaa Cognitive Yoga Making Yourself a New Etheric Body and Individuality (ilm. 5.9.,Temple Lodge) työstävä lukuja keskustelupiiri kokoontuu parillisten viikkojen torstaisin klo , alkaen (vko 38), paikassa Odilia, Lehtikuusentie 2. Tiedustelut Tuulikki, p Keskiviikkopiiri aloit taa klo , jonka jälkeen kokoontuu joka toinen keskiviikko. Tiedustelut Arto Ingervo, Rudolf Steinerin karmaesitelmiä käsit televä ryhmä jatkaa 7.9. klo Syksyllä kokoonnumme aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Tiedustelut Osmo Kinnanen, Rudolf Steinerin perusharjoituksia tekevä ja niistä keskusteleva työryhmä alkaa kokoontua kerran kuukaudessa. Ensimmäinen kokoontuminen on klo Tiedustelut Mirja Loikala , ti.fi 3

4 Vapauden filosofia -opintopiiri. Torstaina klo aloit taa kaikille kiinnostuneille avoin keskusteleva opintopiiri, jonka aiheena on Rudolf Steinerin kirjoittama Vapauden filosofia -teos, (Die Philosophie der Freiheit, 1894, GA 4). Opintopiirin kokoontumiset, yhteensä 15 kertaa, ovat parillisten viikkojen torstaisin; päivämäärät, osa I: ja keväällä 2017, osa II, Paikka Odilia, Lehtikuusentie 2, Helsinki. Oviraha 5 euroa kerta. llmoit tautumiset mukaan ja tiedustelut: Tuulikki Sarekoski, / tai Topias Aalto ) Yhteiskunnallinen työryhmä aloit taa klo 17 ja kokoontuu aina kuukauden toisena keskiviikkona. Ryhmässä hahmotellaan, millaista voisi olla ihmisten tarpeista lähtevä talouselämä. Samalla suomennetaan Stefan Eisenhutin artikkelisarjaa, jossa hän pyrkii avaamaan Rudolf Steinerin Kansantalouskurssin pahimpia solmukohtia (yhteisnidet tä saatavissa muutama kappale). Tiedustelut Mirja Loikala , ti.fi TAITEELLISIA RYHMIÄ Ryhmät kokoontuvat antroposofisen seuran huoneistossa, Uudenmaankatu 25 A 4, ellei mainit tu toisin. Oviraha 2 /kerta. Maalausta eri teemoin keskiviikkoisin klo Odiliassa, Lehtikuusentie 2. Hinta kerralta 5/10, tiedustelut Marina Reuter p / , tervetuloa. Musiikkipainotteinen eurytmiakurssi keskiviikkoisin , alkaen Marjat ta-koululla, Poutuntie 12. Tiedustelut Eeva Matinvesi, Werbeck-lauluryhmä tule tekemään lempeitä lauluharjoituksia ja laulamaan yhdessä helppoja lauluja tiistaisin klo , alkaen 6.9. Ilmoit tautumiset ja tiedustelut Maria Sarmanto, Werbeck-lauluopetusta. Tiedustelut Timo Luotonen, , tai Maria Sarmanto, Antroposofis-eurytmistinen ilta, Mitä maaplaneet tamme toistumat merkitsevät nykyihmiselle? klo 19. Tiedustelut Margareta Habekost, p EURYTMIAESITYS Murtunut elämänpuu suomalais-venäläinen eurytmianäyttämöryhmä SEPTIM ENSEMBLE esit tää torstaina klo 19, Helsingin Rudolf Steiner koululla, Lehtikuusentie 6. Ohjaus Anja Riska. Liput 20/15/10 e. TAIDENÄYTTELY SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON TILOISSA Uudenmaankatu 25 A, Helsinki. Syyskauden taidenäyt telyssä on esillä Janne Silvastin maalauksia. Osa maalauksista on ollut esillä myös kesän 2015 pohjoismaisten taiteilijoit ten näyt telyssä Goetheanumissa. Avajaisten päivämäärä ilmoitetaan syksyn Kirjokannessa. 4

5 HELSINGIN SEUDUN JÄSENILLAT Illat ovat avoimia kaikille Antroposofisen seuran jäsenille ja antroposofiasta kiinnostuneille. Tutkimusilloissa pyritään tulkitsemaan nykyajan tapahtumien henkistä taustaa. Pohjana käytetään Rudolf Steinerin esitelmäsarjaa Henkiset olennot ja niiden vaikutukset III: Historiallinen vält tämät tömyys ja vapaus vuodelta 1917, GA 179. Käsit tely tapahtuu esitelmäsarjan pohjalta keskustellen (jatketaan lukua 5). Syksyn ohjelmasta on sovit tu pidetyssä suunnit teluillassa. Yhteyshenkilönä toimii Petri Mikkola, puh vko päivä tapahtuma syyskauden aloitus, tutkimusilta tutkimusilta Mitä on vapaus / Reijo Wilenius tutkimusilta Mikael-ilta, osallistujien yksilöllisiä kokemuksia Mikaelin merkityksestä tutkimusilta Antroposofis-eurytmistinen ilta, Mitä maaplaneet tamme toistumat merkitsevät nykyihmiselle? / Margareta Habekost tutkimusilta tutkimusilta vainajien muistaminen tutkimusilta 47* te ta graniitista, havaintoja ja tunnelmia kevään ohjelman suunnit telu C. G. E. Mannerheim tietoisuusluonnon tunnusmerkeistä / Riit ta Harjunen tutkimusilta syksyn päätös Ohjelman mahdollisista muutostarpeista kauden aikana voi ot taa yhteyt tä Petri Mikkolaan. Ohjelmasta voi olla yhteydessä myös liiton toimistoon. Jäsenilta pidetään liiton huoneistossa maanantaisin klo Jo alkaen on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun koskien ajankohtaisia maailmantapahtumia. Juontajana kulmahuoneessa toimii Jukka Sinkkonen. Illan ohjelma alkaa normaalisti klo * Kesän ja alkusyksyn aikana syvennytään graniit tiin, ja tuodaan esille tulleita asioita yhteiseen te taan. 5

6 TORSTAIN KESKUSTELUKLUBIT Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A 4, torstaisin klo Avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa keskustelemaan! Oviraha huoneiston hyväksi Jeremy Qvick: TIETOISUUDESTA ja ihmisen mahdollisuuksista Tilaisuus alkaa jo klo 18 (luento klo 19) ja on samalla puhujan uuden kirjan epävirallinen julkistamistilaisuus. Kahvi- ja pullatarjoilu. Kirja ostet tavissa Markku Maula: SOFIA menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa Topias Aalto: ATLANTIS oliko nykyisten Euroopan ja Amerikan välissä kerran manner? Henkisen ja ulkoisen tutkimuksen näköaloja Harrie Salman: SUOMALAISTEN VARHAISHISTORIA geneet tisen tutkimuksen ja kult tuuristen jälkien perusteella (englanniksi, suomennetaan) Aku Kopakkala: TUNNETAITOJEN KEHITTÄMINEN masennuksen ja medikalisaation vaihtoehtona Jukka Kuoppamäki: HENGEN ELEMENTTI ihmisen elämässä nykyaikana USKON MERKITYS ihmistä ohjaavana voimana vapaata keskustelua Torstaiklubin järjestäjätaho: Topias Aalto ( ), Pent ti Aaltonen ( ) ja Tuulikki Sarekoski ( ). Huom! Myös väliin jäävät torstait klo ovat vapaita tiloja keskustelulle. Seuraa ilmoit telua netistä tai ota yhteyt tä, jos toivot jotain! KATSOMINEN HENKISEN MAAILMAN KYNNYKSEN YLI aikamme tehtävä Viikonloppuseminaari Marjat ta-koululla, Poutuntie 12, Helsinki Esitelmät pitää Thomas Meyer Sveitsistä. Järjestää Helsingin antroposofinen työpiiri. Katso erillinen ohjelma. Tied. Jukka Sinkkonen VAPAA HENGENTIETEELLINEN KORKEAKOULU Luokkatunnit Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A 4; Suomenkieliset luokkatunnit lauantaisin klo 17. Keskustelu edellisestä luokkatunnista klo Päivämäärät: (2.tunti), (3.tunti), (2.kertaustunti), (4.tunti). Vastuuhenkilöt: Eeva-Liisa Pesonen p , Raimo Rask p ja Eila Väisänen p Ruotsinkieliset luokkatunnit sunnuntaisin klo Päivämäärät: 11.9., , ja Vastuuhenkilö Marina Reuter p / (09) Saksankieliset luokkatunnit sunnuntaisin klo Päivämäärät 25.9., , ja Vastuuhenkilö Anja Riska p Vastuuhenkilöiden tapaamiset ja tammikuussa

7 Korkeakoulun jäsenpäivät la su Helsingissä Marjat ta-koululla. Ohjelma Kirjokansi lehdessä. Tiedustelut paikkakuntien vastuuhenkilöiltä. Päivien jälkeen Mikael-juhla Helsingin vastuuhenkilöt Kuvataiteiden osasto. Tiedustelut Maarit Holt tinen, p Luonnontieteellinen ja matemaattis-astronominen osasto. Kokous Aiheena astronomia. Vantaan steinerkoululla. Ohjelma Kirjokansi lehdessä. Yhteyshenkilö Eeva-Liisa Pesonen p Lääketieteen osasto. Tapaaminen Lahdessa Sylvia-kodissa la Yhteyshenkilö Oliver Ifill p Seuraavan kevään tapaaminen Tampereella la Pedagoginen osasto. Tiedustelut Liisa Hertell, p Yhteiskuntatieteiden osasto. Yhteiskuntatieteiden osasto kokoontuu la klo 14 alkaen os. Uudenmaankatu 25 A 4 Helsinki. Tiedustelut Pirjo Kerminen Yleinen osasto. Tiedustelut paikkakuntien vastuuhenkilöiltä. Katso luokkatunnit myös paikkakunnit tain. TOIMINTOJA HELSINGIN SEUDULLA Koulutuspaikat Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, Arte Mhisia -koulu, (09) (kuvataideterapiakoulu) Marjatta-seminaari, Poutuntie 12, (lääkintäpedagoginen seminaari kehitysvammaisten lasten nuorten hoitoa ja opetusta varten) ht tp://marjat ta-koulu.fi/ Steinerpedagoginen taideoppilaitos, tied. Annamaija Koskinen, , Steinerkoulut Rudolf Steiner -koulu Rudolf Steiner -skolan, Lehtikuusentie 6 (A- ja B-luokat), Paraistentie 3 (Cluokat). ht tp://www.rudolfsteinerkoulu.fi Elias-koulu, Ehrensvärdintie ht tp://eliaskoulu.fi / Steinerpäiväkodit Aurinkoinen, Korppaanpolku 5, Karitsa, Tuhkimontie 10 I, Pellava, Pohjolankatu 3 5 Mansikkala, Vuorenpeikontie 5, , Sirius, Paraistentie 3 K, Pikku-Marjatta, Papinmäentie 31 Steinerlekskolan Näckrosen, Pargasvägen 3 C, , Lekskolan Gryningen, Nya Borgåvägen 149, Helsingfors, Kehitysvammatyö hoitopedagogia, sosiaaliterapia Marjatta-koulu, Poutuntie 12, ht tp://marjat ta-koulu.fi/ Ristola-yhteisö (ammat tikoulu), Tinasepäntie 46, ht tp://www.ristola-yhteiso.fi/ Vanhustyö: Palvelukoti Sofia, Kuvernöörintie 14 7

8 ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND PROGRAM FÖR HÖSTEN 2016 HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4 Tisdagens medlemskvällar fortsät ter med studiearbete två gånger i månaden kl.18. Vi läser och diskuterar Rudolf Steiners texter. Höstens arbete inleds Ta gärna kontakt om förfrågningar tfn (09) / Marina Reuter Två tisdagar i månaden sammankommer en tvåspråkig arbetsgrupp kring Rudolf Steiners karmaföredrag. Första träffen 6.9. kl Vi börjar med III Karmabandet. FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTRO- POSOFIE Klasstimmar för medlemmar På svenska, sönd. kl : 11.9., , och På tyska, sönd. kl : 25.9., , och Kontaktperson för klasstimmarna: Marina Reuter tfn och Anja Riska p Obs! Fredag ordnar Sällskapet en Mikaelifest på Nylandsgatan kl. 18. Laura Friman berät tar om intrycken från Mikaelimötet vid Goetheanum (Weltentagung). Musik, kaffe/te servering. VÄSTNYLAND Odiliagruppen fördjupar sig i texter som är förfat tade av Rudolf Steiner. Odiliegruppen möts måndagar kl i Mikaelskolan. Kontaktperson är Anneli Graeffe Alfa Omega Föreningen Alfa Omega Raseborgs samarbete med äldre boenden fortsät ter. Sociala aktiviteter: Vitala rörelser för hjärtat-eurytmi i Blomsterhemmet varje onsdag kl kontaktperson är eurytmiterapeuten Helena Ahtiainen, tfn , verksamhet med läkande berät telser - kontaktperson är Malou Ilmoni, tfn , hundbesök i åldringshemmen - Jut ta Aminoff, tfn m.m. Planerna på et t åldringscentrum och utbildning av personal för det framskrider. Kontaktperson är Virve Weckström tfn Mikaelskolan, Rudolf Steinerskolan i Västnyland Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, Ekenäs. Tfn: E-post: Hemsida: Rosengården En förskolegrupp, Lingon- och Hallongruppen samt Små rosorna (2 grupper). Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, Ekenäs, tfn Föreståndare för Rosengården är Åsa Got tberg. Hemsida: Solgården Adress: Katarinagränd 3 a 2, Karis. Föreståndare: Eva Dahlström, tfn: , e-post: Solgården Aurinkotarha, tvåspråkigt steinerpedagogiskt daghem. Fyra grupper, 8

9 Ruusut, Ringeblommorna, Nyponen och Små Nyponen. Kontakt, Solgardenaurinkotarha.gmail.com HÖGSKOLAN Högskoletimmarna leds i Ekenäs av Laura Aarnio-Friman och Leena Westergrén. De hålls i Mikaelskolan kl följande söndagar: 18.9., , och ÅLAND Studiegruppen fortsät ter med Lantbrukskursen varannan torsdag i månaden. Kontaktperson är Kirsi Sundholm, Cairos/Cronos, Skarpansvägen 21 B Marie-Sofie Wet terhoff och Kirsi Sundholm fortsät ter med hälsomålning för enskilda och grupper under hösten. I september ordnas i Hälsans Hus workshop för rytmisk massage med sjuksköterskan Ann- Ingeborg Haugholt, målningsterapeut Marie-Sofie Wet terhoff och eurytmiterapeut Raili Hake. Kontaktperson är Marie-Sofie Wet terhoff, Förening Vård i Livet r.f. ordnar studiebesök till Stockholms Sjukhem och Ersta Hospis i september. Föreläsning med Raili Hake om frivillig verksamhet i oktober för geriatriska avdelningens personal i Mariehamn. Seminarie i Mariehamn för läkare oh vårdpersonal i november. Föreläsare är Marie-Louise Ekeström, leg sjuksköterska Stockholms sjukhem. Diplomerad i palliativ omvårdnad. Kontaktperson är Raili Hake, vardilivet.ax Waldorfskola och dagis Regnbågen Utöver våra årstidsfester och föräldramöten kommer vi at t ha utbildning för föräldrar onsdagen den 14 september och den 26 oktober kl Kontaktpersonen är Mieke De Vries ÖSTERBOTTEN VASA Fria Högskolan för Antroposofi. Klasstimmar på svenska en gång i månaden i Tiitiäinen, Handelsesplanaden 1 Kontaktperson: Annika Martikainen Parcifalgruppen träffas en gång i månaden i Tiitiäinen, Handelsesplanaden 1. Kontaktperson: Marlene Nyström Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten rf och Iduna Steinerinspirerat svenskspråkigt daghem. Adress: Valhallavägen 21. Info: Annika Eriksson tel * * * * * * Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, Helsingfors, är öppet måndagar kl Stipendier att söka Stiftelsen för antroposofiskt arbete i Svenskfinland är en stiftelse som särskilt vill stöda waldorfpedagogik, biodynamisk odling, eurytmi och andra antroposofiskt inspirerade konstformer och aktiviteter. Stiftelsen beviljar också resebidrag och understöd för deltagande i olika kurser med antroposofisk anknytning. Enligt stiftelsens stadgar skall aktiviteter i Svenskfinland prioriteras, men annat modersmål än svenska utgör inget hinder. Stiftelsen delar ut medel en gång om året i oktober. Medel kan inte sökas retroaktivt. Ansökningstiden går ut den

10 Poststämpeldatumet räknas. Ansökningarna riktas till Stiftelsen för antroposofiskt arbete i Svenskfinland under adressen Ansökningarna skall innehålla den sökandes namn, adress (gärna också e- postadress), telefonnummer samt bankkontouppgifter. Dessutom skall en kostnadsplan och en kort, sammanfat tande beskrivning av projektet ingå. Eventuella frågor besvaras av sekreteraren, Den totala årliga utdelningssumman ligger omkring euro. Styrelsen * * * * * * Välkomna att fira Mikaelitiden Den klockan på Nylandsgatan 25 A 4, Hfors Program: - Festföredrag Laura Aarnio-Friman: Antroposofin och framtida utmaningar, hälsningar från Världsmötet i Dornach - Musik och Sång - Kaffeservering Tervetuloa viettämään Mikaelin ajan juhlaa perjantaina klo 18.00, Uudenmaankatu 25 A 4, Hki. Ohjelma: - Juhlapuhuja Laura Aarnio-Friman: Antroposofin och framtida utmaningar, hälsningar från Världsmötet i Dornach - Musiikkia ja laulua - Kahvitarjoilu Välkomna*Tervetuloa*Välkomna*Tervetuloa* Antroposofiska Sällskapet i Finland Suomen antroposofinen seura r.f ESPOO Espoon Steiner-koulu, Olarinniityntie 10, (toimisto), (kouluisäntä), Iltavahtimestarit , ht tp://www.espoonsteinerkoulu.fi/ Steinerpäiväkoti Peukaloinen, Meteorinkatu 8 C, p Steiner-päiväkoti Mesimarja, Sammalkallionkuja 2 D, Olari, p Taitein ry, ht tp://taitein.fi/ ETELÄ-POHJANMAA Kirjamyynti, tiedustelut Riit ta Iso-Koivisto, Jäsenryhmä, tiedustelut Jorma Uusi-Laitila, Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit Tiedustelut Heikki Honkavirta, Laulukoulu, Luovantie 125, Pojanluoma, puh./faksi (06) , sähköposti: ht tp://www.laulukoulu.fi/ Jalasjärvi Koivukoti, kehitysvammaisten aikuisten yhteisö, Perälänmäentie 111, Luopajärvi Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulu, Simunankatu Seinäjoki Steinerpäiväkoti Pajulintu, Vuorenmaanrinne Seinäjoki 10

11 HEINOLA Opintoryhmä Tiedustelut Liisa Kolli, Rihu ry:n kurssit ja lomanviet tomahdollisuudesta tiedustelut, HÄMEENLINNAN SEUTU Tiedustelut Pirjo Selonen, Juhontie 1 as 2, Hämeenlinna, p IMATRA Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun 1. luokan työskentely. Tiedustelut Seija Kemppainen, p , ja Pirjo Lahti, p , ti.fi Steinerpäiväkoti Koskitonttu, Virtakuja 4, JOENSUU Muotopiirustus- ja lukupiiri Steinerpäiväkodilla. Jäsenryhmä ja Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit, kaikki tiedustelut Helinä Wyss, (013) , Steinerpäiväkoti Päivänsini, Pekkalankatu 7 B, (013) , Joensuun steinerkoulu, Lastenkatu 4 a, Joensuu, , JYVÄSKYLÄ Jyväskylän seudun antroposofinen yhdistys ry. Toimipaikkana Jyväskylän steinerkoulu Kaikille avoimet kurssit ja ryhmät: Eurytmiakurssi, tiedustelut Satu Sinkkonen puh Laulukurssi, tiedustelut Hanna Semann, puh Bothmer-voimistelua maanantaisin iltapäivällä, tiedustelut Helena Heikkilä puh Suomen antroposofisen liiton jäsenille: Jäsenryhmä Antroposofian syventämistä, tiedustelut Lea Blåfield puh Hengentieteellisen korkeakoulu, tiedustelut Mari Niskanen ja Lea Blåfield Kirjamyynti: Paikallisyhdistyksen kaut ta voi tilata koti- ja ulkomaista antroposofista kirjallisuut ta, tiedustelut Pert ti Oksanen, puh Yhteystietoja: pj. Pirjo Nieminen puh

12 Steiner-päiväkoti Tähtitarha, puh. (014) , Mat tilankatu 16, Jyväskylä Steiner-päiväkoti Pikku-Otava, puh. (014) , Korppumäentie 1 A, Palokka Jyväskylän steinerkoulu, puh. (014) , Keskikatu 17, Jyväskylä, ht tp:// JÄRVENPÄÄ Steiner-päiväkoti Pikkukarhu, Kukkakatu 6, Järvenpää, KARJALOHJA-LOHJA-SAMMATTI-VIHTI Vapaa kyläkoulu, Lohilammentie 299, Sammat ti, (019) , ht tp://www.sammatinvapaakylakoulu.fi/ Steiner-päiväkoti Pääskynpesä, Lohilammentie 299, Sammat ti Harjulanmäki (kehitysvammaisten kotiyhteisö), Purhaantie 25, Vihti. Kisälli (kehitysvammaisten työpaja), Käpykylä, Vihdintie 7, Vihti, Vihdin steinerkoulu Martinkoulu, Meijerinrait ti 2, Vihti, Päiväkoti Pikkulyhty, Meijerinrait ti 2, Vihti, Vihdin vapaa antroposofinen työryhmä Yhteyshenkilöt Marja Mannaberg, p Työryhmä-työskentely. Syvennymme Karl Königin kirjaan Sielunvuosi, sielunkalenteri sisäisenä kehitystienä. Tiedustelut Anna-Maija Penninckx, p KOUVOLA Työryhmä, tiedustelut Eija Rauhansalo, Kymenlaakson Steiner-koulu, Ahlmanintie, Kuusankoski. Tiedustelut Eero Peltonen, Pohjois-Kymen steinerlastentarha Aamurusko, Uudenmaankatu 49, Päivänkehrä, Valtakatu 72, Kuusankoski, Pohjois-Kymen kult tuuri- ja terapiatyön kannatusyhdistys Sädesilta, tiedustelut Eija Rauhansalo, KUOPIO Kuopion steinerkoulu Virkkula, Asemakatu 3, Kuopio, Kuopio, (kanslia) Steinerpäiväkoti Pikku-Saima, Kauppakatu 59 LAHTI Antroposofinen työryhmä maanantaisin klo 17 Sylvia-talolla. Tiedustelut Maria Sannamo, Vapaa hengentieteellinen korkeakoulun luokkatunnit syksyllä 2016 Sylvia-talossa, sunnuntaisin klo 18. Su XVIII tunti saksaksi, 4.9. XVIII tunti suomeksi/keskus- 12

13 telu, XIX tunti saksaksi, XIX tunti suomeksi/keskustelu, (pe su Korkeakoulun päivät ja Mikael-juhla Helsingissä) I kertaustunti saksaksi, I kertaustunti suomeksi/keskustelu, II kertaustunti saksaksi, II kertaustunti suomeksi/keskustelu, III kertaustunti saksaksi, III kertaustunti suomeksi/keskustelu, ma Korkeakoulun keskustelu. Tiedustelut: H. Outakivi, tai O. Ifill, Hengentieteen Vapaata Korkeakoulua koskevaa yleistä tietoa: ja Steiner-koulu, Eeronkatu 2a, Steiner-esiaste, Sammalsuonkatu 15, Steinerpedagoginen taideoppilaitos, Sylvia-koti (erityiskoulu ja kotiyhteisö kehitysvammaisille lapsille ja nuorille), Kyläkatu 140, (03) Steinerpedagoginen erityiskoulu Sylvia-kodissa, (03) Ekokahvila MeaManna, Hollolankatu 1, , Kaupunkikylä-aikuisyhteisö, Kyläkatu 140, Myllylähde-yhteisö (kehitysvammaisille aikuisille), Aholantie 133, Hämeenkoski, Tapolan kyläyhteisö (kehitysvammaisille aikuisille), Raikkolantie 40, Niinikoski, LAPPEENRANTA Lappeenrannan antroposofinen työryhmä, teemana vuodenaikajuhlat kokoontuu ma ja klo Lappeenrannan steinerkoululla Ainolassa, os. Marssitie 21. Tiedustelut: Hannele Aaltonen, puh tai Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit sunnuntaisin (8. tunti) ja (9. tunti) klo 10 sekä keskustelut ja klo 10 Lappeenrannan steinerkoululla Ainolassa, os. Marssitie 21. Tiedustelut: Leena Westergren, p ja Seija Kemppainen, p Antroposofisen työryhmän kirjasto steinerkoululla os. Marssitie 21. Tiedustelut Leena Hyrkäs, puh Lappeenrannan steinerkoulu, Marssitie 21, Lappeenranta, p. (05) , Steiner-päiväkoti Tontuntupa, Valtakatu 11 rak. 79, Lappeenranta, p. (05) , MIKKELI Tiedustelut Ritva Pesonen, (015)

14 ORIVESI Joonas-koulu, Oriveden steinerpedagoginen erityiskoulu, Mäkelänkuja 1. OULU Opintoryhmä kokoontuu maanantaisin parit tomina viikkoina klo alkaen Oulun Steinerkoululla, Isokatu 94, Oulu. Jatkamme Mikael-aihet ta tutkimalla Steinerin teosta Mikaelin tehtävä. Tiedustelut Tommi Räsänen, puh Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun tunnit sunnuntaisin klo , , ja Tiedustelut Anja Määt tä, puh Kirjamyynti opintoryhmän kokouksien yhteydessä tai erikseen sopien, sekä koulun myyjäisten yhteydessä. Tiedustelut Tarja Taskinen, puh Oulun seudun steinerkoulu, Isokatu 94, Oulu. Puh. (8) Steiner-päiväkoti Punavarpunen, Kaarretie 14, puh.(8) Steinerpäiväkoti Taivonkaari Hiidentie 1 C. PORI Kaikki alla mainitut tilaisuudet ovat klo 18 Porin Antroposofit ry:n huoneistossa, Ruhtinaankatu 2. Jäsenilta kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Kristologian ryhmä tarkastelee Rudolf Steinerin esitelmäsarjaa Johanneksen evankeliumi suhteessa kolmeen muuhun evankeliumiin kuukauden kolmantena maanantaina.. Ryhmätyöskentelyä kuukauden toisena ja neljäntenä maanantaina Rudolf Steinerin esitelmien pohjalta. Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun syksyllä 2016 pidet tävät luokkatunnit 18.9., , , Porin seudun steinerkoulu, Tasavallankatu 2, PORVOO Päiväkoti Päivänsäde, Runeberginkatu 17, Steiner-lekkskolan Regnbågen, Runebergsgatan 17, tel Fredrikakoulu-Fredrikaskolan, Brasaksentie 8, Tolkkinen, , ROVANIEMI Antroposofista työskentelyä noin kahden viikon välein, yhteyshenkilö Esko Suorsa, Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit, tiedustelut Esko Suorsa. Kaikille avoin antroposofinen keskusteluryhmä, tiedustelut /Eeva 14

15 Rovaniemen steinerkoulu, Viirinkankaantie 1, Rovaniemi, toimiston puh , Steinerpäiväkodit: Aurelia, ja Lyyra, , Lähteentie 16. TAMPERE Jäsenillat maanantaisin klo 19. Tampereen Rudolf Steiner-koululla. Tilaisuuksia järjestää Pirkanmaan antroposofit ry, tiedustelut Airi Pakkanen,(03) , ja Samuel-ryhmä Tiedustelut Jaakko Erkkonen, Hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit Tiedustelut Pirkko Helakangas, (03) Steinerpedagogiikkaan johdattava kaksivuotinen goetheanistinen viikonloppukoulutus, järjestää Tampereen Rudolf Steiner -koulu. Löydä lauluäänesi -kurssit Tiedustelut Merja Palmu , com, järj. Laulukoulu ry Tampereen Rudolf Steiner -koulu, Muotialantie 79-81, Tampere, (03) (opet tajat). Steiner-päiväkoti ja esiluokka, Teerentie 7, (03) Steiner-päiväkoti Sinilintu, Muotialantie 77 Steinerpedagoginen taideoppilaitos, ht tp://www.steinermus. net/ TURKU Sardes-työryhmä, tiedustelut Rolf Nylund Mikaeliitat-ryhmä, Yhteyshenkilö Marjukka Lulli-Seppälä, Eurytmiaa aikuisille, tiedustelut Pirkko Tolmunen, Turun seudun Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun yhteyshenkilöt: Pent ti Paakkola puh ja Leena Westergrén, puh Turun Steiner-koulu, Mestarinkatu 2 Turun Steiner-päiväkoti, Ylioppilaskylä 20 B, Turku, , , TUUSULA Tuusulan antroposofinen työryhmä Tiedustelut Vilho Grenfors, Steinerpäiväkoti Pohjantähti, Kirkkotie 8. 15

16 VAASA Toiminta Vaasan Antroposofit ry:n tilassa Raastuvankatu 3 D K2 (käynti myös Kirjastonkujan puolelta) Seppo-ryhmä. Avoimet keskustelu- ja opiskeluillat jatkuvat joka tiistai klo Aloituksessa 6.9. klo 18 on aiheena Ihminen on ihme: Mitä on henki ja miten se ilmenee ihmisessä?, Annika Martikainen. Eurytmia-illoista sovitaan erikseen. Vuodenaikaimaginaatiot Mikael imaginaatio klo Gabriel imaginaatio klo 15 Esitelmät: Aleksis Kiven päivän iltana; Raija Nummijärvi: Kullervo ja nykyihmisen haaste; ei ovirahaa; sen sijaan Kiven päivän illan kahvi ja tee klo Harrie Salman Suomalaisten henkinen historia, oviraha klo Ulla Ahmavaara: Goethen maailmankatsomus avain moderniin henkiseen tietoisuuteen, oviraha Peruskiven sanat Markku Maula klo 14, oviraha Uusi työryhmä aloit taa: Goetheanumin vuosien 2016/17 teemana on Maailman muutos ja itsetuntemus kasvotusten pahan kanssa. Teemaan liit tyvä työryhmä aloit taa työskentelynsä syksyn alussa. Työryhmä kokoontuu yhdessä sovit tavalla tavalla. Työryhmän työstä kiinnostuneet yhteys Raijaan Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun luokkatunnit. Suomeksi sunnuntaisin kerran kuukaudessa. Tiedustelut Annika Martikainen Högskolans klasstimmar på svenska, Annika Martikainen Österbot tens biodynamiska förening rf, förfrågningar Rainer Höglund Vaasan Rudolf Steiner koulu, Kauppapuistikko 22 Steinerpäiväkoti Tiitiäinen, Kauppapuistikko 1 Vaasan Antroposofit ry:n kirjasto. Kirjat lainat tavissa tilaisuuksien aikana yhdistyksen tilassa. VANTAA Biodynaaminen Itä-Uusimaan alueryhmä. Tiedustelut Liisa Hertell, gmail.com Steiner-päiväkoti Metsätähti, Rasinkatu 13 Vantaan seudun steinerkoulu, Satakielentie 5, Vantaa. ht tp://www.vantaansteinerkoulu.fi Puhelin: Sähköposti: Uusi tekniikka -ryhmä kokoontuu Vantaan Hiekkaharjussa. Yhteyshenkilö: Jukka Lahti, p

17 MUIDEN KUIN SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA: PALVELUKOTI SOFIA Kuvernöörintie 14, Helsinki, puh. (09) Palvelukoti Sofiassa on runsaasti kaikille kiinnostuneille avoimia konsert teja, taidenäyttelyjä sekä esitelmiä. Vanhustyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan myös Sofian vapaaehtoistoimintaan! Sofian kult tuuritarjontaa ja tapahtumia voi seurata kotisivuiltamme ht tp://www.palvelukotisofia.fi/ sekä Facebookissa. SNELLMAN-KORKEAKOULUN AVOIMIA TAPAHTUMIA Tiedot: STEINER-TAIDESEMINAARIN TOIMINTAA Ilmoittautumiset ja tiedustelut kaikkiin tilaisuuksiin: Martin Gull, puh tai Maija Pietikäinen, puh SUOMEN KRISTIYHTEISÖN HELSINGIN SEURAKUNTA Nelly Jurveliuksen retrospektiivinen näyt tely muutamia pastelli- ja silkkimaalauksia vuosien varrelta. Några pasteller och silkesmålningar från olika skeden i livet. Taidenäyt tely Suomen Kristiyhteisön Helsingin seurakunnan Keltaisessa kartanossa Konstutställning i Kristet Samfund Helsingfors församling i den Gula herrgården Tiedustelut ja TAITEIN RY Järjestämme kaikille kiinnostuneille avoimia pajoja ja kursseja eri taiteiden parissa. Valitse omasi hunajakursseista tai tule mukaan Tutkivan ihmisyyden työpajoihin. Lämpimästi tervetuloa mukaan taiteiden ja taiteellisen harjoit tamisen pariin! Tiedustelut: / Tuulikki, p ja Leena, p Ajankohtaiset tapahtumatiedot löydät net tisivuiltamme: ht tp://taitein.fi/ Mysteeridraamaryhmä Rudolf Steinerin Mysteerinäytelmiä harjoit televa ja tutkiva puhe- ja draamaryhmä aloit taa sunnuntaina Kokoontumiset joka toinen sunnuntai kello Päivämäärät syksyllä: 9.10., , 6.11., ja Keväällä 2017: 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., ja

18 Paikka Taitein, Lehtikuusentie 2 M, Helsinki. Tiedustelut ja ilmoit tautumiset: Tuulikki Sarekoski, / tai Helena Pihlström Oviraha 5/10 euroa kerta. Kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! Järjestäjä Taitein ry, Hyvä Suomen antroposofisen liiton tapahtumakalenterin yhteys-/tapahtumataho Pyydämme ystävällisesti toimit tamaan sähköpostiosoit teeseen: ajankohtaiset yhteys- ja tapahtumatiedot kevättä 2017 varten 5. joulukuuta mennessä. Pyydämme ilmoit tamaan myös joulun jälkeen jatkuvat ryhmät. Lisäksi pidätämme oikeuden lyhentää meille välitet tyjä tietoja kalenteriin sopiviksi. Kiitos! Suomen antroposofisen liiton johtokunta Takoja ANTROPOSOFINEN KULTTUURILEHTI ,50 Tulossa 25. syyskuuta: Syksyn Takoja täynnä väriä ja sisältöä! Tilaa nyt loppuvuoden numerot 3 ja , 17,50 euroa, tai koko vuosi, , 35 euroa Maksu tilille FI Varmista osoitetietojen välit tyminen! Sydämen intelligenssi Euroopan sielu Inhimilliseen yhteiskuntaan Laulava ihminen Antroposofista kätilötyötä Herdecken yhteisöllisessä sairaalassa Vanhuuden hoiva, ihmiskäsitys ja osallisuus Goethen ja Newtonin värispektrit Yhdessäluojuus yhteisössä Tottilan kurssikeskuksen perintö jatkuu Kalevala-Koulun mikaeli-saarna Aktiiviseen ajatteluun Kaj Skagen kertoo Rudolf Steiner -elämäkertansa synnystä Takoja Uudenmaankatu 25 A 4, Hki Puh Takoja 3/ / 2016 SISÄLTÖÄ: Sydämen intelligenssi Euroopan sielu Inhimilliseen yhteiskuntaan Laulava ihminen Antroposofista kätilötyötä Herdecken yhteisöllisessä sairaalassa Vanhuuden hoiva, ihmiskäsitys ja osallisuus Goethen ja Newtonin värispektrit Yhdessäluojuus yhteisössä Tottilan kurssikeskuksen perintö jatkuu Kalevala-Koulun mikaeli-saarna Aktiiviseen ajatteluun Kaj Skagen kertoo Rudolf Steiner -elämäkertansa synnystä 18

19 SYKSYN UUTUUSKIRJOJA Rudolf Steiner TASAPAINOINEN KASVU JA KASVATUS Terve ruumiillinen kehitys sielullis-henkisten voimien vapaan kehkeytymisen perustana TASAPAINOINEN KASVU JA KASVATUS Rudolf Steiner Professori (emer.) Reijo Wileniuksen laatima yhteenveto Rudolf Steinerin esitelmäsarjasta tuo esiin lapsen kasvuvaiheiden olennaisia piirteitä ja niiden kasvat ta jalle aset tamia haasteita. Esitystä voidaan pitää jatkona ja täydennyksenä Steinerin esitelmään Lapsen kasvatus hengentieteen kannalta. Se on omiaan herät tämään lukijan omakohtaisesti tarkastelemaan käsiteltäviä asioita ja saamaan näin virikkeitä omiin havaintoihin. Kasvatuksessa kaikki riippuu siitä, et tä kasvat taja todella kykenee havainnoimaan lasta. 32 sivua, 9 Tulossa lokakuussa Rudolf Steiner: HENKISEN KEHITYKSEN MERKITYS ihmisen olemuspuolille ja hänen minuudelleen Sisältöä: Ravintoaineet ja niiden vaikutukset Alkoholi ja sen minän toimintaan kohdistuva vastavaikutus Lämpöeet teri, valoeet teri, kemiallinen eet teri ja elämäneet teri Muistin muut tuminen Eteerisyyden eriytynyt kokeminen Menneisyyden auki kehiminen Arvostelukyvyn, tunteen ja tahdon muutos Terveen arvostelukyvyn muut tuminen terveeksi havainnoinniksi Paratiisin ja Graalin legendat Astraalisuus ja egollisuus. Amfortas ja Parsifal Astraaliruumiin itsenäistyminen Kynnyksenvartija Kain ja Abel Kentauri ja sfinksi Lusifer ja Ahriman Eteerinen Kristus Tietoisuussielun muuntuminen imaginaatiosieluksi, älysielun inspiraatiosieluksi ja tuntosielun intuitiosieluksi. 11 esitelmää 1913, n. 200 sivua, 27, suom. Arto Ingerevo Tulossa myöhemmin Rudolf Steiner: JOHDATUS IHMISEN JA MAAILMAN HENKISEEN TIEDOSTAMISEEN ihmisen olemuspuolille ja hänen minuudelleen Yleisteos antroposofian perusteista. Ihminen ruumiillisena, sielullisena ja henkisenä olentona. Kohtalon ja jälleensyntymisen peruspiirteet. Henkisen maailman olemuksesta. Ihminen kuoleman jälkeen. Henkisen tiedostamisen tien ja meditaatioharjoitusten periaat teet. Julkaisija: Suomen antroposofinen liitto Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki , 19

20 Silta virran yli Viestejä elämästä kuoleman jälkeen 1. maailmansodassa kaatuneelta nuorelta taiteilijalta vuosina osa Rudolf Steiner HERMOSTUNEISUUS JA MINUUS Neuvoja ja harjoituksia elämän- ja sielunvoimien sekä minuuden vahvistamiseksi Rudolf Steiner LAPSEN KASVATUS HENGENTIETEEN KANNALTA SYKSYN UUTUUSKIRJOJA SILTA VIRRAN YLI Viestejä elämästä kuoleman jälkeen I maailmansodassa 1915 kaatunut nuori saksalainen säveltäjä Sigwart von Eulenburgin kertoi sisarensa välityksellä elämästään kuoleman jälkeen rajan toiselta puolelta vuosien välisenä aikana. Sigwartin perhe näyt ti viestejä Rudolf Steinerille, joka tutki niitä useamman viikon ajan. Hän katsoi niiden olevan täysin autent tista ja epätavallisen korkeatasoista tietoa. Hän oli itse niistä niin kiinnostunut, et tä hän pyysi jatkossakin saada seurata näitä ilmoituksia. 101 sivua, 20, osa 1 HERMOSTUNEISUUS JA MINUUS Neuvoja ja harjoituksia elämän- ja sielunvoimien sekä minuuden vahvistamiseksi Aikamme elämä aset taa ihmiselle suuria vaatimuksia. Tässä esitelmässään Rudolf Steiner esit tää osuvia huomioita, neuvoja ja pieniä harjoituksia, joilla ihminen voi kehit tää elämänhallintaansa, parantaa muistiaan ja vahvistaa terveyt tään ja mielenvoimiaan sekä oman yksilöllisyytensä keskusta, minuut taan. Tämän esitelmän sisällöt ovat kenen tahansa omaksut tavissa. Ne edistävät tietoisuustaitoja ja ovat nykyaikana ajankohtaisempia kuin milloinkaan. 20 sivua, 6 LAPSEN KASVATUS HENGENTIETEEN KANNALTA Rudolf Steiner Tässä kirjoituksessa Rudolf Steiner esit tää pähkinänkuoressa perusajatukset, jotka vuosikymmentä myöhemmin (1919) antoivat mahdollisuuden koulu-uudistukseen, jonka tuloksena ovat nykyiset steinerkoulut. Suomessa toimii tällä hetkellä 26 steinerkoulua, joista 11 antaa lukio-opetusta. Kouluista kolme on hoitopedagogisia erityiskouluja. Steinerpäiväkoteja tai esiopetusryhmiä on Suomessa sivua, 9 Huom. toimiston uusi puhelinnumero! Julkaisija: Suomen antroposofinen liitto Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki ,

Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Kevät Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2017

Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Kevät Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2017 Antroposofinen Tapahtumakalenteri Kevät 2017 Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2017 Antroposofiska Sällskapet i Finland Svenskt program: se sidan 8 Kuva Paula Id ESITELMIÄ, SEMINAAREJA, TAIDE-ESITYKSIÄ,

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Syksy 2015. Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2015

Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Syksy 2015. Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2015 Kuva Pietro Succi Pohjola Goetheanumissa -tapahtuman osanottajia kansantanssien merkeissä Dornachissa Sveitsissä 31.7.2015. Antroposofinen Tapahtumakalenteri Syksy 2015 Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti

Lisätiedot

Antroposofinen. Tapahtumakalenteri. Syksy Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2017

Antroposofinen. Tapahtumakalenteri. Syksy Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2017 Antroposofinen Tapahtumakalenteri Syksy 2017 Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 2/2017 Antroposofiska Sällskapet i Finland Svenskt program: se sidan 8 Kuva Tuulikki Sarekoski ESITELMIÄ, SEMINAAREJA,

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Kevät 2016. Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2016

Tapahtumakalenteri. Antroposofinen. Kevät 2016. Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2016 Yleisen antroposofisen seuran keskuspaikka Goetheanum pohjoisen puolelta Kuva Pentti Aaltonen Antroposofinen Tapahtumakalenteri Kevät 2016 Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2016 Antroposofiska

Lisätiedot

Antroposofinen. Tapahtumakalenteri. Kevät Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2018

Antroposofinen. Tapahtumakalenteri. Kevät Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2018 Antroposofinen Tapahtumakalenteri Kevät 2018 Kuva Tuulikki Sarekoski Suomen antroposofisen liiton tiedotelehti 1/2018 Antroposofiska Sällskapet i Finland Svenskt program: se sidan 8 ESITELMIÄ, SEMINAAREJA,

Lisätiedot

KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016.

KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016. KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016. VIIKKO-OHJELMA klo ma ti ke to pe 9.00 TIEDOLLINEN JAKSO 10.30 Tauko

Lisätiedot

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT SYKSY 2015

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT SYKSY 2015 6.10.2015 HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT SYKSY 2015 AKAA Paikka: Seurantalo Sampola, Sampolantie 3, Toijala Aika: Syksyn 2015 kokoontumiset 28.9, 26.10, 30.11, 7.12 kello 14.15-15.15. Lisätietoa: Eine

Lisätiedot

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT SYKSY 2015

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT SYKSY 2015 27.10.2015 HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT SYKSY 2015 AKAA Paikka: Seurantalo Sampola, Sampolantie 3, Toijala Aika: Syksyn 2015 kokoontumiset 28.9, 26.10, 30.11, 7.12 kello 14.15-15.15. Lisätietoa:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry

Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry Kevään 2011 ohjelma Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät: Astrokerho Kerho on avoin kaikille astrologiasta kiinnostuneille. Kerhossa opimme katsomaan astrologiselta kartalta

Lisätiedot

HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO

HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO 3.- 7.11.2014 Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Lehtikuusentie 6, Helsinki Koulutusviikko on tarkoitettu erityisesti steinerkouluissa

Lisätiedot

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016 12.4.2016 HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016 AKAA Paikka: Seurantalo Sampola, Sampolantie 3, Toijala Aika: Kevään 2016 kokoontumiset maanantaisin 25.1., 29.2, 21.3, 25.4 ja 23.5. kello 14.15-15.15.

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

Kaikki OmaisOiva-toiminnat ovat osallistujille ilmaisia!

Kaikki OmaisOiva-toiminnat ovat osallistujille ilmaisia! OmaisOiva-toimintaa syksyllä 2017 Kaikki OmaisOiva-toiminnat ovat osallistujille ilmaisia! Espoo Keskusteluryhmät omaistaan hoitaville. Ryhmät on tarkoitettu sekä sopimusomaishoitajille että tuen ulkopuolella

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan!

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakuntien näkövammaistyö järjestää näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät tiedot näkövammaisten

Lisätiedot

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12 Kuukausitiedote huhtikuu 2013 Turuntie 12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin

Lisätiedot

Atopialiiton avoin valokuvauskilpailu facebookissa

Atopialiiton avoin valokuvauskilpailu facebookissa puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö varapuheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri rahastonhoitaja varsinainen jäsen Varajäsen varajäsen varajäsen YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2013 Tony Kallioinen Pia

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Viikkotiedote 13.3.2015 vko 11

Viikkotiedote 13.3.2015 vko 11 Sivu 1 Viikkotiedote 13.3.2015 vko 11 Koulussa oppilaspaikkoja Tulevalle 1. luokalle mahtuu vielä oppilaita. Asiasta saa tiedottaa ja kiinnostuneita voi neuvoa olemaan kouluun yhteydessä. Vuosittain uusia

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen.

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen. Teema Tema Minä Jag Antti Nylén Kaj Korkea-aho 11.-13.11 2011 Miika Nousiainen Märta Tikkanen Maija Vilkkumaa Karl Ove Knausgård Leena Lehtolainen Monika Fagerholm Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 9.11.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

SNELLMAN- KORKEAKOULU

SNELLMAN- KORKEAKOULU SNELLMAN KORKEAKOULU Syysopintokausi alkaa yhteisellä avajaistilaisuudella aidetalossa maanantaina 31.8.2015 klo 10.00. Avajaiset 31.8.2015, klo 10.00 aidetalossa Syysloma 12.16.10.2015 (viikko 42) Joulujuhla

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 23.10.2017 OivaHetki kokeiluna jatkuu Toimintakalenteriin merkittyinä maanantai-päivinä työntekijä on paikalla Olohuoneessa klo 9.00-11.00 välisenä aikana. Lisäksi samoille

Lisätiedot

Piirihallitus - Distriktstyrelsen

Piirihallitus - Distriktstyrelsen Piirihallitus - Distriktstyrelsen 107-N FINLAND 2002/2003 Piirihallituksen kokoukset Ilmoitus yhteystietojesi muutoksista. Tämä sivusto päivitetään noin kerran kuukaudessa. Päivitetty viimeksi 19..3.-03

Lisätiedot

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 SBL:n hallitus on hyväksynyt SM-kilpailut ajalle 1.1.-31.7.2014 sitovasti. Loput vuoden 2014 SM kilpailut hallitus vahvistaa sitovasti maaliskuun

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle

Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2015 Saatteeksi: Kilpailukalenterista on varattu sitovasti viikonloput SM-kilpailuille. Niitä saatetaan pelata joko lyhyempinä tai pidempinä riippuen

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 1.12.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY Kirkkonummen kehitysvammaisten tuki ry UUTISKIRJE syksy 2016 KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Uutiskirje

Lisätiedot

Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, Helsinki, Maakuntasali. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaaminen 3

Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, Helsinki, Maakuntasali. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaaminen 3 ASIALISTA 12/2017 1 Esivalmistelun kuntajohtajakokous Aika 25.10.2017, klo 09:00 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, Helsinki, Maakuntasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 2.12.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 5.12.2012 Hallitus hyväksyy kalenterin kokouksessaan.

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry JÄSENKIRJE Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET PÄIVYSTYSAJAT TOIMISTOLLA Kuukauden ensimmäinen maanantai klo 12.00-14.00

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018 Maanantai 1.1. 12.00-12.30 Katsotaan yhdessä Tasavallan presidentin uudenvuodenpuhe, TV1 / Tarjolla pientä naposteltavaa Tiistai 2.1. 10.30-11.15

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan: Mauri Saastamoinen 050 57 47 557 / competition@bridgefinland.com SBL:n hallitus on

Lisätiedot

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala Tervetuloa konferenshiin Välkommen till konferensen 26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala. Meänkielen konferensi 2009, Folkets Hus, Pajala Maanantai 26/10 Måndag 26/10 13.00 Aukaseminen Laulu Kirkon Minioorit

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 15.1.2010 TAMMIKUU 2.1. klo 11.00

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

OPETUS KEHITTÄÄ JA TUKEE OPPILAAN PERSOONALLISUUTTA

OPETUS KEHITTÄÄ JA TUKEE OPPILAAN PERSOONALLISUUTTA Ristola-yhteisö on kehitysvammaisille nuorille tarkoitettu vaihtoehtoinen kasvuympäristö, jossa opetetaan ja harjaannutetaan elämän perustaitoja ja yhteiselämää. Ristola-yhteisön toiminta perustuu Rudolf

Lisätiedot

Oletko kiinnostunut itsetuntemuksen kehittämisestä Edgar Caycen näkemysten valossa?

Oletko kiinnostunut itsetuntemuksen kehittämisestä Edgar Caycen näkemysten valossa? Pohjois Karjalan Henkinen yhdistys ry Syksyn 2010 ohjelma Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät: Astrokerho Kerho on avoin kaikille astrologiasta kiinnostuneille. Kerhossa opimme katsomaan astrologiselta kartalta

Lisätiedot

PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu marraskuulla 2017

PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu marraskuulla 2017 PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu marraskuulla 2017 30.10. maanantai klo 12.30 Yhteislaulua; Jorma Peltola & Hannu Hiironmäki klo 14 Asiakasohjaajan info- ja keskustelutilaisuus ryhmätilassa 31.10. tiistai

Lisätiedot

Jätä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus omaishoitotilanteestasi niin saatamme ottaa piankin yhteyttä kummittelun merkeissä.

Jätä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus omaishoitotilanteestasi niin saatamme ottaa piankin yhteyttä kummittelun merkeissä. OMAISHOITAJAT OPISKELIJOITA! Yhdistyksemme aloittaa yhteistyön TAMK:n kanssa ensi vuoden alussa. Hyvän yhteistyön toteutumiseksi tarvitsemme lisää omaishoitopareja ja perheitä, jotka ovat valmiit ottamaan

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

SUPER-ILLAT KEVÄT 2014

SUPER-ILLAT KEVÄT 2014 Paikkakunta Päivä Liittohallituksen jäsen, jäsenet/ SuPerin toimihenkilö Jäseniltapaikka Kellonaika Sitovat ilmoittautumiset Helsinki ti 1.4. Tuula Kumpulainen / Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu

Lisätiedot

Vanhustenviikon 2.-9.10.2011 OHJELMA

Vanhustenviikon 2.-9.10.2011 OHJELMA Vanhustenviikon 2.-9.10.2011 OHJELMA Vanhustenviikon teema Vapaaehtoisuus voimana Maanantai 3.10 Tapahtuma Paikka klo Järjestäjä Maanantaipiiri-eläkeläisten avoin keskusteluryhmä Tervetuloa mukaan uudet

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Halli Toimintakalenteri Syyskuu 2013

Halli Toimintakalenteri Syyskuu 2013 Halli kotihoidon esimies Anna-Liisa Raiskio, puh. 040 752 1138 HUOM! Yli 75-vuotiaat jämsäläiset ja kuhmoislaiset saavat käyttää uimahalli Koskikaran ja Mäntän uimahallin palveluita kerran viikossa maksutta

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 18.10.2012 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme

Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme 1 Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme entistä enemmän mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen,

Lisätiedot

Viikkotiedote viikko 50

Viikkotiedote viikko 50 Viikkotiedote 16.12.2016 viikko 50 Vuoden viimeisen kouluviikon aikatauluista Keskiviikkona 21.12. koulu loppuu kaikilla oppilailla klo 12. Iltapäiväkerho toimii normaalisti. Illalla joulujuhla. Torstaina

Lisätiedot

Kristosofiset esitelmät syksyllä 2010

Kristosofiset esitelmät syksyllä 2010 Kristosofiset esitelmät syksyllä 2010 HEINOLA Siltakatu 5 26.9. Pekka Okko Ihmisyyden temppeli 10.10. Heikki Kesävuori Ihmisen kehityksestä 31.10. Jouko Sorvali Pahan arvoitus 7.11. Hilkka Lampinen 21.11.

Lisätiedot

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TERVETULOA MUKAAN! Taatalakeskus Sulkavuorenkatu 6 Tiedustelut p.050 438 4319 tai katharina.hau@tvpy.fi ESITTELYSSÄ LOKAKUUN RYHMIÄ: YMPÄRISTÖTAIDE-

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Koonti erityisistä koulutustehtävistä lukien

Koonti erityisistä koulutustehtävistä lukien 1 Koonti erityisistä koulutustehtävistä 1.8.2018 lukien Myönnetyt erityiset koulutustehtävät IB-opetus 16 Ilmaisutaitoon painottuva opetus 3 Kieliin painottuva opetus 5 Kuvataiteeseen painottuva opetus

Lisätiedot

7 KIRKKONEUVOSTON TYÖRYHMIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2015-2016

7 KIRKKONEUVOSTON TYÖRYHMIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2015-2016 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 3.2.2015 kello 17.30-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Aloitamme yhdistyksemme toimintoja kerhojen, liikuntaryhmien, laskiaisretken ja vuosikokouksen merkeissä.

Aloitamme yhdistyksemme toimintoja kerhojen, liikuntaryhmien, laskiaisretken ja vuosikokouksen merkeissä. Pohjois-Savon AVH-yhdistys JÄSENKIRJE Tulliportinkatu 52 (II kerros) 1/2016 70110 KUOPIO 15.1.2016 HYVÄT JÄSENET Aloitamme yhdistyksemme toimintoja kerhojen, liikuntaryhmien, laskiaisretken ja vuosikokouksen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto. HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014 ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.fi EURA VM-Huoltokeskus Kärjenkuja 5 32700 HUITTINEN p. 010 666 7686 www.vm-huoltokeskus.fi

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle

Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2015 Saatteeksi: Kilpailukalenterista on varattu sitovasti viikonloput SM-kilpailuille. Niitä saatetaan pelata joko lyhyempinä tai pidempinä riippuen

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 26.10.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009-

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- Päivämäärä Koulutuksen nimi Kohderyhmä Laajuus 12.3.2014 MOD2 Ohjauksen erilaisia mahdollisuuksia 4/4 n, Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston 11.3.2014 Moduuli 3 (Joensuu)

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

www.taito.fi Käsillä taitoa iloa muotoa -näyttelyt 2012

www.taito.fi Käsillä taitoa iloa muotoa -näyttelyt 2012 Käsillä taitoa iloa muotoa -näyttelyt 2012 Käsi ja taideteollisuusyhdistysten ylläpitämät Taito käsityökoulut järjestävät käsityön taiteen perusopetusta 5 16 vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille

Lisätiedot