SOPIMUSEHDOT. 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN: Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUSEHDOT. 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN: Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä."

Transkriptio

1 1 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN: Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä. SOPIMUSEHDOT 2. AUTON LUOVUTUS VUOKRALAISELLE: 2.1 Vuokranantajan on luovutettava auto vuokralaiselle sopimuksen mukaan. 2.2 Vuokraajan / kuljettajan on oltava 21 vuotta täyttänyt. Kuljettajalla on oltava voimassa oleva ko. ajoneuvoluokkaa ajamaan oikeuttava ajokortti. 2.3 Ennen auton luovutusta vuokralaiselle on vuokranantajan ja vuokralaisen tarkastettava auto ja merkittävä tarkastuksen yhteydessä havaitut viat ja muut puutteet sopimuksen kohtaan 16. Tällöin annetaan vuokralaiselle myös riittävä perehdytys auton tekniikkaan ja käyttöön, jotta vuokralainen voi käyttää autoa ohjeiden ja sopimuksen mukaan. 3. VARAUSMAKSU: Sopimuksen allekirjoituksen tai muulla tavalla tapahtuvan varauksen yhteydessä tulee vuokralaisen suorittaa sovitun suuruinen varausmaksu, joka vähennetään sovitusta kokonaisvuokrasta. Varausmaksun suuruus riippuu vuokra-ajan pituudesta. 1 vrk:n vuokra-ajalta varausmaksu on 20, 1 Vkl: n (viikonloppu pe-su) ajalta varausmaksu on 50, 7 Vrk: n (viikko) ajalta varausmaksu on 100 ja sitä pidemmiltä VAKUUSMAKSU: Ennen vuokra-ajan alkamista tulee vuokralaisen suorittaa 100 suuruinen vakuusmaksu joko käteisellä tai tilisiirtona vuokranantajan ilmoittamalle tilille, jota ei vähennetä sovitusta vuokrasta ja joka jää sopimuskauden ajaksi vuokranantajan haltuun. Jos vuokranantajalle on koitunut kuluja vuokralaisen tämän vuokrasopimuksen sopimusehtojen vastaisen toiminnan vuoksi, on vuokranantaja oikeutettu perimään kyseiset kulunsa vakuusmaksusta. 5. VUOKRAN SUORITTAMINEN: Vuokra suoritetaan kokonaisuudessaan viimeistään ennen vuokra-ajan alkamista joko käteisellä tai tilisiirtona vuokranantajan ilmoittamalle tilille. 6. VUOKRAAN SISÄLTYY: Normaalit vakuutukset (Liikenne - Täyskasko) Opastus auton käyttöön + suomenkielinen käyttöopaskirja Ajomäärä 300 km / vrk 7. VUOKRAAN EI SISÄLLY: Pesut + siivous Polttoainekulut Renkaiden korjaukset Vuokralaisen välittömästi tai välillisesti aiheuttamat vahingot yli 300 km / vrk ajomäärä, ylimenevästä ajomäärästä peritään 0,20 /km.

2 2 Mahdolliset ajoneuvolle vuokra-aikana määrätyt sakko - tai muut rangaistukset. Pysäköintimaksut pysäköintivirhemaksut vakuutuksen omavastuuta törmäystilanteessa (400 ) 8. VAKUUTUKSET: 8.1 Auto on vakuutettu TÄYSKASKO - vakuutuksella. Omavastuu on jokaisessa erillisessä vahinkotapahtumassa maksettava erikseen. Auton on vakuuttanut IF. 8.2 Jos autolle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta, hurjastelusta tai auton väärinkäyttämisestä, tai jos auton kuljettaja on vahingon sattuessa huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, joutuu vuokralainen korvaamaan kaikki aiheutetut vahingot omavastuun määrästä riippumatta, mukaan lukien korvaus seisontapäiviltä kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Korvaus seisontapäivältä on 30 /vrk. 9. AUTON KÄYTTÖ: 9.1 Vuokralainen on velvollinen hoitamaan autoa ja sen varusteita huolellisesti. 9.2 Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata autoa edelleen kolmannelle henkilölle. 9.3 Autoa ei saa kuljettaa Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Ulkomaille kohdistuva matka saattaa vaatia autoon lisävakuutuksia ja siitä on ehdottomasti mainittava jo varausta tehdessä. 9.4 Tupakointi autossa on EHDOTTOMASTI KIELLETTY! Jos autossa kuitenkin on tupakoitu, tupakoinnista aiheutuneiden haittojen ja vahinkojen korjaaminen veloitetaan kokonaisuudessaan vuokralaiselta. 9.5 Lemmikkieläinten pitäminen autossa on KIELLETTY! Jos autossa kuitenkin on pidetty eläimiä, lemmikkieläinten autossa pitämisestä aiheutuvat siivous- ja korjauskustannukset veloitetaan kokonaisuudessaan vuokralaiselta. 9.6 Perävaunun vetäminen ilman erillistä lupaa on kielletty. Kyseisestä tarpeesta pitää mainita varausta tehdessä. 10. VUOKRALAISEN VASTUU: 10.1 Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle sellaisen vahingon, mikä on aiheutunut vuokralaisen, hänen perheenjäsenensä tai vieraidensa tuottamuksesta ja jota ei vakuutus kata Kolarista, auton tai sen varusteiden vakavasta vaurioitumisesta tai katoamisesta on vuokralaisen viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle ja lähetettävä kirjallinen vahinkoilmoitus kahtena kappaleena.

3 10.3 Auton huolto- ja korjauspäivien osalta ei vuokralaiselle suoriteta hyvitystä vuokrasta Mahdollisien lisävakuuksien kustannuksista vastaa vuokralainen itse Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan autosta siten kuin auton käyttöohjekirjassa on ohjeistettu. Lisäksi vuokralainen on velvollinen tarkistamaan auton moottorin jäähdytysnesteen sekä moottoriöljyn määrän kerran päivässä ja tarvittaessa lisäämään niitä ennen auton käynnistämistä. (jäähdytinnestettä ja moottoriöljyä löytyy auton varusteista mahdollista lisäystä varten) 10.6 Vuokra-aikana sattuneista vahingoista ja niiden korvauksesta vastaa vuokralainen niiltä osin kuin vakuutus ei niitä kata Vuokralainen on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneista vahingoista kokonaisuudessaan: 3 Ylikuormaus Ajaminen tyhjillä renkailla lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot Ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tietäen Pakkasen aiheuttamista vahingoista, mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönneistä Autoon kiinnitetyistä teipeistä, maaleista tai esineistä tai niiden irrotuksesta aiheutuvista vahingoista, mikäli vuokralainen on itse tai muu henkilö vuokralaisen tietäen aiheuttanut vahingon Auton moottorille ja voimansiirrolle tapahtuneista vaurioista, jos ne johtuvat vuokralaisen huolimattomuudesta tai ohjeiden vastaisesta käytöstä Jos autolle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimus ehtoja 11. AUTON PALAUTUS VUOKRANANTAJALLE: 11.1 Auto on palautettava vuokra-ajan viimeisenä päivänä klo: 16 mennessä tai sopimuksen mukaan huolellisesti siistittynä, polttoainetankki täytettynä sekä muutoinkin sellaisessa kunnossa, kuin auto oli luovutettaessa. Vuokranantajalla on oikeus periä auton siivouksesta ja pesusta 50 suuruinen siivousmaksu, jos auto ei ole edellä mainitussa kunnossa.

4 11.2 Auton palauttamisen yhteydessä vuokranantaja ja vuokralainen tarkastavat sen 2.2 momentin mukaan. Tässä tarkastuksessa havaituissa vioista ja puutteista, joita ei ollut vuokra-ajan alussa, on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle Mikäli auto on palautettu vuokranantajalle myöhemmin kuin sopimuksessa on mainittu, mutta kuitenkin saman vuorokauden kuluessa, on vuokralainen velvollinen suorittamaan 50 : n suuruisen myöhästymismaksun Mikäli palauttaminen tapahtuu tätä myöhemmin, on vuokralaisen suoritettava 100 : n suuruinen myöhästymismaksu ja sen lisäksi myöhästymisajalta puolitoistakertainen vuokra. Lyhin vuokra-aika on tällöin yksi vuorokausi. Vuorokausivuokra saadaan jakamalla maksettu vuokra päivien lukumäärällä Mikäli vuokralainen ilmoittaa myöhästymisestä vähintään 1 päivää ennen palauttamisajankohtaa, mahdollista 100 : n myöhästymismaksua ei peritä. Tällöin kuitenkin jokaiselta myöhästyneeltä vuorokaudelta vuokralainen maksaa puolitoistakertaisen vuokran. Lyhin vuokra-aika on tällöin yksi vuorokausi. Vuorokausivuokra saadaan jakamalla maksettu vuokra päivien lukumäärällä Mikäli vuokralainen palauttaa auton sovittua palauttamisajankohtaa aikaisemmin vuokranantajasta riippumattomasta syystä, on vuokranantaja oikeutettu pitämään koko vuokrasumma SOPIMUKSEN PURKAMINEN 12.1 Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan varausmaksun kokonaisuudessaan Jos vuokralainen purkaa sopimuksen 14-7 vrk ennen vuokra-ajan alkua tai ei maksa vuokran koko loppuosaa, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokrasumman vähennettynä varausmaksulla korvauksena hänelle sopimuksen purkautumisesta aiheutuneista kuluista Jos vuokralainen purkaa sopimuksen 7-4 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen maksamaan takaisin puolet koko maksetusta vuokrasummasta Jos vuokralainen purkaa sopimuksen 3 0 vrk ennen vuokra-ajan alkua, tai ei pura sitä lainkaan, mutta jättää auton noutamatta sovittuna aikana, on vuokranantaja oikeutettu pitämään koko vuokrasumma Jos vuokranantaja purkaa sopimuksen, on hän velvollinen maksamaan takaisin koko maksetun vuokrasumman. 13. OIKEUDENKÄYNTIPAIKKA: Tästä sopimuksesta aiheutuneet ristiriitaisuudet ratkaistaan vuokranantajan kotipaikan oikeudessa

5 5 14. VUOKRATTAVA AUTO: Peugeot Boxer rek.nro: OCI-855, kok. paino 3510 kg. max kork mm. Jarruttoman perävaunun max. paino 750 kg. Jarrullisen perävaunun max. paino 2000 kg. 15. VUOKRA AIKA MUITA HUOMIOITA: Vuokraaja hyväksyy allekirjoituksellaan sopimuksen ehdot. Tämä sopimusasiakirja jää vuokranantajan haltuun. (maksamalla varausmaksun hyväksyt sopimuksen ehdot) allekirjoitus sotu: nimenselvennys AXATIIMI Mullintie AKAA puh Y-tunnus:

Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi

Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Terwaraitti T:mi Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi Vuokraaja: Vuokrakohde: Asuntovaunu Adria Classica 563 UL Vuokra-aika:

Lisätiedot

Vuokraa kylpytynnyri Parikilta!

Vuokraa kylpytynnyri Parikilta! Vuokraa kylpytynnyri Parikilta! Saunaillat, polttarit, syntymäpäivät, pikkujoulut, illanvietot... 80 150 200 50 vrk; ma, ti, ke tai to (sis. alv) viikonloppu pe-ma (sis. alv) juhlapyhät (sis. alv) (joulu,

Lisätiedot

HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT

HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT Vuokra-aika HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan HINATTAVAN LAITTEEN eli kylpytynnyrin sovitulla luovutushetkella ja kesta a siihen saakka,

Lisätiedot

Vuokrauksen sopimusehdot

Vuokrauksen sopimusehdot Vuokrauksen sopimusehdot 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutushetkellä. 2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJALLE Vuokranantajan on luovutettava auto vuokraajalle vuokrasopimuksessa mainittuna

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT Matkailuauto Ford Rimor Katamarano 12P 2,2 TDI vm. 2008 Rekisterinumero JHK-866 Rekisteröity 6 henkilölle, soveltuu hyvin 4:lle

VUOKRAUSEHDOT Matkailuauto Ford Rimor Katamarano 12P 2,2 TDI vm. 2008 Rekisterinumero JHK-866 Rekisteröity 6 henkilölle, soveltuu hyvin 4:lle VUOKRAUSEHDOT Matkailuauto Ford Rimor Katamarano 12P 2,2 TDI vm. 2008 Rekisterinumero JHK-866 Rekisteröity 6 henkilölle, soveltuu hyvin 4:lle aikuiselle. Lemmikkieläimet sallittuja. 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN

Lisätiedot

Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus

Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus 1 (6) Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus Polttoaine Polttoaine ja kaasu eivät kuulu hintaan. Auto luovutetaan ja vastaanotetaan tankki täynnä. Vuokran maksu Arvioitu vuokra peritään etukäteen.

Lisätiedot

Max Rent vuokrasopimus

Max Rent vuokrasopimus Max Rent vuokrasopimus Sisällysluettelo 1. Matka-auto vuokrasopimuslomake...2 2. Yleiset vuokraehdot...4 3. Max Rent:n ohjeet ja säännöt...7 MATKA-AUTON VUOKRASOPIMUSLOMAKE VUOKRALLEANTAJA / VUOKRAAMO

Lisätiedot

Vuokrausehdot. Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa.

Vuokrausehdot. Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. Vuokrausehdot Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. 1. AUTON KÄYTTÖ - Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö

Lisätiedot

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT 1 SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Voimassa 01.01.2012 alkaen 1. AUTONVUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina autovuokraamon ( Vuokraamo

Lisätiedot

MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856

MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856 2013 Juha Laitala Y-tunnus: 1995421-8 Ahmantie 6, 85100 Kalajoki puh. 0400-680807 MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856 VUOKRAAJA: Henkilön/ Yrityksen nimi:

Lisätiedot

AUTO VUOKRATTAVANA. Max. 200 km Max. 1000 km Ilman kilometrirajaa

AUTO VUOKRATTAVANA. Max. 200 km Max. 1000 km Ilman kilometrirajaa KUORMA-AUTO AUTO VUOKRATTAVANA MAN 14.224 LLC Täysilmajousinen Kantavuus 6400 kg Takalaitanostin 2 m / 2000 kg Kuormatilan lämmitin Kuormatila 7,5 x 2,5 x 2,5 m (46 m 3 ) Viikko Vuorokausi Vuorokausi Viikko

Lisätiedot

Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013

Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013 Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimusasiakirja sisältää ne sopimusehdot, joita noudatetaan ajoneuvon vertaisvuokrauspalvelua koskevissa jatkuvaluonteisissa sopimuksissa

Lisätiedot

www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011

www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011 www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011 1. Sopijapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Get Good Glass Oy:n (jäljempänä "Vuokralleantaja") ja asiakkaan

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto ame 662.5, voimassa 19.5.2012 alkaen MetroAuto Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. sisältö

Lisätiedot

Veho Vakuutuksen ja Vaihto+ Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

Veho Vakuutuksen ja Vaihto+ Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot Veho Vakuutuksen ja Vaihto+ Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto avh 680.11, voimassa 1.3.2013 alkaen Veho Vakuutuksen ja Vaihto+ Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista

Lisätiedot

IngoNord Kasko ei sisällä osamaksu-, leasing-, ja keskeytys- riskit.

IngoNord Kasko ei sisällä osamaksu-, leasing-, ja keskeytys- riskit. AUTOVAKUUTUSEHDOT IngoNord INE.03 (19.09.2001) 1. YLEISTÄ 1.1 Vakuutusmuodot IngoNordin Täyskasko sisältää B- vaunuvahinko-, K- hirvivahinko-, V- ilkivalta-, C- palo-, E- varkaus-, G- oikeusturva-, ja

Lisätiedot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot Järjestäjä kehottaa asiakasta erityisesti tutustumaan huolella peruutusehtoihin, kohta 7, ja kohdan 5 asiakkaan vastuu kohtiin,

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO... 1 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) Voimassa 1.2.2013 lukien

Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) Voimassa 1.2.2013 lukien Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) ENTER HOUSING OY:N (WWW.VUOKRAHUONE.COM) MAJOITUSPALVELUITA KOSKEVAT YLEISET VARAUS- JA SOPIMUSEHDOT 1. Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Enter Housing

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 Mo 1 MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 VAPAAEHTOISTA TURVAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2012 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEVAKUUTUS 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 6 3 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 6 4 VAKUUTUSSOPIMUS

Lisätiedot

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2014... 3 1 ERÄIDEN VAKUUTUSSOPIMUKSESSA KÄYTETTYJEN TERMIEN MERKITYS... 3 2 SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA VOIMASSA PITÄMINEN... 5 3 VAKUUTUSSOPIMUKSEN LAKKAAMINEN...

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto ame 662.1, voimassa 8.3.2010 alkaen MetroAuto Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. sisältö

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEVAKUUTUS 1 Vakuutusehtojen soveltamisala 6 2 Vakuutuksen voimassaoloalue 6 3 Vakuutuksen sisältö 6 4 Vakuutussopimus

Lisätiedot

Yrityksen / Asiakkaan nimi Asiakasnumero. Y- tai henkilötunnus Puhelinnumero. Postinumero ja paikka

Yrityksen / Asiakkaan nimi Asiakasnumero. Y- tai henkilötunnus Puhelinnumero. Postinumero ja paikka ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT (Jäljempänä Asiakas) Yrityksen / Asiakkaan nimi Asiakasnumero Y- tai henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Laskutusosoite Postinumero ja paikka Postinumero ja paikka SOPIMUSKOHDE Ajoneuvon

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot