KAIVONEUVOS. Talokaivo Oy:n asiakaslehti 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAIVONEUVOS. Talokaivo Oy:n asiakaslehti 2007"

Transkriptio

1 KAIVONEUVOS Talokaivo Oy:n asiakaslehti 2007

2 PÄÄKIRJOITUS Uudet tuulet Tulevaa kautta odotamme innostuneesti, sillä meneillään olevat investoinnit ovat loppusuoralla. Uusi rotaatiovalukone ja uusi tuotantolinja käynnistyvät tuota pikaa. Investoinnit sisältävät myös tuotantohallin, joka mahdollistaa tehokkaamman suorituskyvyn ja joustavamman logistiikan. Investoinneilla parannetaan kilpailukykyä isojen erottimien ja säiliöiden valmistajana sekä laadukkaiden ja toimivien ympäristöjärjestelmien osaajana. Olemme useiden vuosien ajan suunnitelleet, kehittäneet ja testanneet erilaisia haja-asutusalueen tuotteita hyvällä menestyksellä. Nyt on aika tuoda nämä täysin valmiit uutuudet markkinoille. Laadukkaat tuotteemme ovat helppohoitoisia, kestäviä ja kilpailukykyisiä. Haja-asutusalueen tuotteet sisältävät monipuolisia malleja saunakaivoista suuriin jätevesipuhdistamoihin, kuin myös saneerauksesta huoltopalveluihin. Vastataksemme toimintomme jatkuvaan kehitykseen me Talokaivolaiset uskomme vahvasti suomalaiseen työhön ja osaamiseen. Talokaivon tuotteille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu. Reilun pelin henki on osa suomalaisuutta. Kotimaisuus, laatu ja vastuullinen tuotanto ovat aina olleet tärkeitä arvoja Talokaivossa. Kulunut vuosi on ollut meille hyvin raskas isäni Antero Vainion äkillisen kuoleman johdosta. Isäni toimi yrittäjänä lähes 30 vuotta. Hän oli yksi LVI-alan vaikuttajista ja kehittäjistä. Yrittäjänä hän tunsi vastuunsa alan tuotteiden kehittämisestä, asiakkaista sekä yrityksen henkilökunnasta. Näillä samoilla periaatteilla Talokaivo Oy jatkaa eteenpäin. Alamme ammattilaisina huomioimme asiakkaidemme tarpeet ja pyrimme parantamaan palveluamme. Haluamme myös tulevaisuudessa olla paras yhteistyökumppaninne! Sisältö Logistiikan kehitys...1 Uusi tuoteryhmä: Jäteveden puhdistusjärjestelmät ja säiliöt...2 Lappeenrannan keskusta saa täysin uuden ilmeen...4 UUTUUS! Muoviset kaivojen kansistot...5 Talokaivo Oy jälleen mukana Jumbon laajentamisessa...6 Microflex-putkistot UVL-yhtiön työmailla...8 Talokaivon Erottuvat Erottimet...9 Talokaivon rotaatiovalutuotanto Veijo Tanskanen: Pitkänlinjan talokaivolainen Suomalaisen Työn Liitto ja Avainlippu Uudet Talokaivolaiset Yhteistyöterveisin: Mika Vainio Toimitusjohtaja KAIVONEUVOS Talokaivo Oy:n asiakaslehti 2007

3 Logistiikan kehitys Talokaivo Oy:n logistiikka on kehittynyt viimeisen vuoden aikana huomattavasti. Vuoden päivät yrityksemme toimituksista ja logistiikasta vastannut Teuvo Timonen on toiminut kuljetusyrittäjänä vuodesta 1992 lähtien. Siirtämällä yrittäjäkokemuksensa Talokaivon logistiikan pyörittämiseen hän on tuonut tehokkuutta yrityksen toimintaan. Noin 20 vuotta ympäri Suomen olevia työmaita kierrettyään Timonen ymmärtää toimitusaikojen tärkeyden. Varastossa on oltava oikeaa tavaraa oikeaan aikaan ja varastonkierto on pidettävä tiheänä, jotta valmis tavara ei seiso paikallaan, vaan se saadaan heti liikkeelle. Talokaivon kaivot, pumppaamot ja erottimet valmistetaan eri tuotanto-osastoilla. Samaan kohteeseen menevät monet eri tuotteet valmistuvat usein eri aikaan, mutta toimitukset kohteisiin pyritään kuitenkin hoitamaan samanaikaisesti tai asiakkaan toiveiden mukaisesti. Timonen toimii edelleen yrittäjänä perustamassaan Tevatrans Oy:ssä. Talokaivo käyttää Tevatrans Oy:n palveluita mm. mahdollisten pikakuljetusten yhteydessä. Aamuinen tehtävänjako lähettämössä. Kuvassa: Ilkka (kuljetus), Teva (logistiikka), Ismo (kuljetus) Yhteistyötä kuljetusliikkeiden kanssa Talokaivo tekee tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä eri kuljetusliikkeiden, mm. Nakkilassa sijaitsevan Kuljetusliike Mitikan, kanssa. Mitikka kuljettaa Talokaivolle putkia TT-Plast Oy:stä, Porista. Kun auto on tyhjennetty putkista, se lastataan Talokaivon tuotteilla jatkoyhteyksiä ja -kuljetuksia varten. Autojen käyttöaste pidetään korkealla. Tyhjiä ajoja vältetään sekä kustannusettä ympäristösyistä. Auringonkeltaiset kaivopaketit lähdössä Mitikan kyydissä tukkuliikkeisiin, Onninen Oy:lle ja Ahlsell Oy:lle

4 Uusi tuoteryhmä: Jäteveden puhdistusjärjestelmät ja säiliöt Jäteveden käsittely kuntoon Talokaivon kestävillä järjestelmillä Haja-asutuksen jätevesien käsittely on nykyään erittäin ajankohtainen asia monelle mökkiläiselle ja omakotiasujalle vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella. Kiinteistöstä tuleva jätevesi on käsiteltävä uuden asetuksen mukaisesti. Uusi asetus astui voimaan ja siinä on asetettu vaatimuksia typen, fosforin ja BHK7:n poiston tehostamiselle. Talousjätevesien käsittelyyn on monta vaihtoehtoa riippuen kiinteistön sijainnista ja käyttötarkoituksesta, veden määrästä sekä käymäläratkaisusta. Talokaivo Oy:llä on pitkä kokemus vesi- ja viemärijärjestelmistä. Viime vuosina olemme panostaneet haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiin. Valikoimamme pitää nyt sisällään myös jäteveden puhdistusjärjestelmiä ja säiliöitä, toisin sanoen panospuhdistamoja, imeytys- ja saostusjärjestelmiä sekä umpisäiliöitä. Tarjolla on siis nykyaikaisia, laadukkaita, helppohoitoisia ja kestäviä vaihtoehtoja jäteveden käsittelyyn! Biosetti-panospuhdistamot Suosittu ja helposti asennettava jäteveden käsittelyvaihtoehto on pienpuhdistamo. Talokaivo Oy:n pienpuhdistamoperhe Biosetti on kemiallis-biologinen panospuhdistamoratkaisu, joka on tarkoitettu yhden tai kahden omakotitalon jätevesien käsittelyyn. Kaikki asumisjätevedet ohjataan puhdistamoon ympärivuotisesti ilman esikäsittelyä tai saostusta. Panospuhdistamon kapasiteetti riittää mallista riippuen viidelle, kuudelle tai kymmenelle henkilölle ja se täyttää uuden jätevesiasetuksen vaatimukset.

5 Biosetin säiliö on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen toimii saostussäiliönä. Kun ensimmäinen osa saostussäiliö täyttyy, pumpataan vesipanos ensimmäisestä säiliöstä toiseen, minkä jälkeen puhdistusprosessi toisessa säiliössä prosessisäiliössä alkaa. Puhdistamo pitää sisällään uusinta tekniikkaa! Kaikki puhdistamon sisäiset osat on helppo nostaa ulos, mistä on suuri käytännön etu huollossa. Tekniset osat on minimoitu ja siten on vältetty tukkeutuvia ilmastuslautasia ja juuttuvia panospumppuja. Puhdistusprosessia ohjataan keskusyksiköllä, joka hälyttää ongelmien sattuessa. Panospuhdistamosta ei aiheudu kuormitusta pohjavesiin, sillä muovinen säiliö on tiivis ja puhdistettu jätevesi voidaan johtaa ojaan tai pieneen imeytyskaivoon. Panosperiaatteen ansiosta puhdistusprosessi ei häiriinny vaikka vesikuormitus puhdistamoon olisi epätasainen. Puhdistamo siirtyy automaattisesti säästötilaan jätevesikuormituksen ollessa pieni. Panospuhdistamoratkaisu on pitkäikäinen, toimintavarma ja helppo ylläpitää, eikä se aiheuta piha-alueella suuria toimenpiteitä. Raaka-aineena puhdistamon valmistuksessa käytetään HDPE-muovia. Materiaalin ja mallin ansioista puhdistamo kestää hyvin rasitusta. Panospuhdistamon ylläpito ja huolto Kuten kaikissa pienpuhdistamoissa huolto ja ylläpito ovat tärkeitä toimenpiteitä puhdistusprosessin toimivuuden kannalta. Jos puhdistamon kuntoa seurataan säännöllisesti, saadaan puhdistamo toimimaan moitteettomasti, vältetään ympäristön pilaantumista sekä turhia kustannuksia. Ylläpitoon kuuluu syöttökemikaalin vaihto, saostuskaivon tyhjentäminen ja puhdistamon kunnon tarkistaminen. Vuotuisesta huollosta on myös mahdollista sopia Talokaivo Oy:n kanssa. Saneerausjärjestelmät Jos kiinteistön olemassa olevat saostuskaivot ovat hyväkuntoisia, niitä voidaan käyttää hyväksi panospuhdistamosäiliöinä tai saostuskaivoina ennen varsinaista jäteveden puhdistusjärjestelmää. Näin vältytään suurilta toimenpiteiltä tontilla ja säästetään rahaa! Ennen tällaisen järjestelmän asentamista pitää olemassa olevien saostuskaivojen kunto kuitenkin tarkistaa huolella. Saneeraussetin ajatuksena on, että kokonaisen järjestelmän sijasta voidaan hankkia pelkkä puhdistamotekniikka. Puhdistamo asennetaan olemassa olevaan kaivoon, jolloin kaivosta saadaan täydellinen panospuhdistamo ilman kaivutöitä. Panospuhdistusosalla saneerattaessa käytetään samoja sisäisiä osia kun Biosetti-puhdistamotuoteperheessä. Puhdistusprosessi on siis testattu ja luotettava. Kaikki osat ovat korkealuokkaisia. Saneerattu järjestelmä on erittäin helppo asentaa sekä erittäin helppo huoltaa ja ylläpitää. Kaikki sisäiset osat ovat vaivattomasti ulosnostettavissa. Saneeraus panospuhdistusosalla voidaan tehdä joko suoraan olemassa olevaan saostuskaivoon (toiseen tai kolmanteen kaivoon) tai lisäämällä kolmas kaivo (lisäkaivo) panospuhdistusosalla olemassa olevien saostuskaivojen perään. Talokaivo Oy:llä on myös tarjolla lisäkaivo, joka voidaan asentaa kolmantena saostuskaivona entisten kaivojen perään. Maasuodattamot ja maahanimeyttämöt Toinen hyväksi koettu jäteveden käsittelyvaihtoehto on jäteveden maaperäkäsittely. Tällöin jätevesi johdetaan saostuskaivon kautta maaperään jossa vesi puhdistuu. Kun veden annetaan imeytyä maaperään, on kyse maahanimeyttämöstä. Kun vesi suodatetaan maaperässä ja sen jälkeen kerätään kokoojakaivoon, on kyse maasuodattamosta. Jätevesimäärästä ja -laadusta (harmaa tai musta jätevesi) riippuen tuotevalikoimastamme löytyy erimallisia saostuskaivoja sekä erimittaisia imeytys- tai suodatuskenttäputkistoja. Fosforinpoistoa voidaan tehostaa forsforinpoistomassakaivolla. Usein käytetty jätevesijärjestelmä on kaksoisviemäröinti. Yleensä tämä tarkoittaa umpisäiliötä mustalle jätevedelle (vessasta tulevat jätevedet) ja imeytys- tai suodatusjärjestelmää harmaalle jätevedelle (pesu- ja keittiöjätevedet). Talokaivon valikoimasta löytyy tähänkin tarkoitukseen erikokoisia umpisäiliömalleja. Maaperäkäsittely on luonnollinen jäteveden puhdistustapa, joka ei vaadi sähköä. Ylläpitoa ja huoltoa kuitenkin vaaditaan, sillä maaperän puhdistustehokkuus huononee ajan mittaan. Siksi järjestelmässä oleva maaperä on vaihdettava noin 15 vuoden välein. Kaivojen ja putkiston kunto on tarkistettava säännöllisin välein ja tietenkin myös umpisäiliöt vaativat tyhjennystä. Jos normaali suodatuskenttä ei ole mahdollinen tilan puutteen takia tai jos rakentamisolosuhteet ovat vaikeat (esim. kallioinen tontti), vaihtoehtona voi olla maaperäkäsittely tilaa säästävillä In-Drän-moduuleilla! Muut ratkaisut Jos asuu suhteellisen lähellä kaupungin viemäriverkostoa, suositeltu jätevedenkäsittelyvaihtoehto on jäteveden pumppaaminen suoraan viemäriverkostoon. Toinen vaihtoehto on oman vesiosuuskunnan perustaminen naapureiden kanssa. Luotettavan pumppaamon tällaisiinkin ratkaisuihin löydät Talokaivon valikoimasta. Kiinteistönomistajilla vesihuoltoverkoston ulkopuolisella alueella on siis tärkeä valinta edessään. Monet eri tekijät vaikuttavat päätökseen mutta oikealla valinnalla vältetään turhia ongelmia tulevaisuudessa. Talokaivon tuotevalikoimasta löytyy varmasti sopiva, luotettava ja kestävä ratkaisu myös teidän kiinteistönne jätevedenkäsittelyyn.

6 Lappeenrannan keskusta saa täysin uuden ilmeen TEKMANNI OY Tekmanni Oy on asennus-, urakointi-, huolto- ja kunnossapitopalveluiden moniosaaja. Yrityksen liiketoiminta-alueita ovat talotekniikka, kiinteistötekniikka, teollisuuspalvelut ja televerkot. Tekmanni kuuluu Lemminkäinen-konserniin. Tekmannin liikevaihto vuonna 2005 oli 191,1 milj. euroa. Tekmanni työllistää noin 1900 työntekijää lähes 30 toimipisteessä ympäri Suomen. LAPPEENRANNAN KESKUSTA GALLERIA Galleria on NCC Rakennus Oy:n ja OKA Oy:n työyhteenliittymä, joka rakentaa Lappeenrannan keskustan kortteleihin modernin liike- ja toimistokeskuksen sekä viisi asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 42 osakeasuntoa. Galleriaan nouseva rakennuspinta-ala on valtava; jopa kerrosneliömetriä. Toimitilojen ja asuntojen lisäksi keskustaan rakennetaan noin 400 autopaikan paikoitushalli. Liikekeskuskorttelin rakentaminen aloitettiin ja sen valmistuminen on ajoitettu vuoden 2007 loppuun. ALUEEN VIEMÄRÖINTI Liikekeskuskorttelin ja paikoitustilojen pohjaviemäröinnistä vastaa Tekmanni Oy. Viemärit sijoittuvat Galleriassa kolmeen kerrokseen. Noin 400 autopaikalle tarkoitettu paikoitushalli rakennetaan kahteen tasoon. Paikoitustilat ovat valmistuneet syksyn 2006 aikana ja työt keskustan alueella jatkuvat huimaa vauhtia. Talokaivo Oy on toimittanut rakennuskohteeseen useita eri kaivotyyppejä, esimerkiksi salaoja-, sadevesi- ja viemärikaivoja, yhteensä noin 170 kappaletta. Työmaa-alueelle on myös toimitettu erikokoisia hiekan-, öljyn- sekä rasvanerottimia sekä neljä suurta pumppaamoa Talokaivon monipuolisesta tuoteperheestä. Työmaan molemmille puolille on asennettu yksi sadevesipumppaamo sekä yksi jätevesipumppaamo.

7 UUTUUS! Muoviset kaivojen kansistot Talokaivo Oy on kehittänyt kotimaisen polypropeenista valmistetun kansistovaihtoehdon. Se valmistetaan ruiskupuristamalla nykyaikaisilla tuotantokoneilla, jotka takaavat tasaisen laadun ja tyylikkään ulkonäön. Muovinen kansisto vastaa ulkonäöltään pääpiirteittäin perinteistä valurautakansistoa, johon kuuluu kehys ja kansi. Muovikansisto on monessa suhteessa valurautaista kätevämpi: se ei ruostu, sen voi lukita, se on erittäin kevyt ja turvallinen käsitellä ja sen ulkonäkö on tasalaatuinen ja viimeistelty. Perinteisiin muovikansiin tai muihin rst-kansiin verrattuna uuden kansistomme kuormankesto on aivan omaa luokkaansa. Ne ovat VTT:n testaamia kansistoille annetun EN 124 standardin A15 mukaan, eli ne kestävät 1500 kg painoa kantta kohden. Lukittavuus on turvallisuustekijä esimerkiksi omakotitaloissa, taloyhtiöissä ja leikkikentillä, joissa on tärkeää, että lapset eivät saa kaivonkansia auki. Lukitus aukaistaan kuitenkin erittäin helposti avaamiseen tarkoitetulla erikoistyökalulla. Kaivojen huollettavuus paranee entisiin maan alle jätettäviin ratkaisuihin verrattuna, koska kaivojen kannet voidaan jättää maanpinnan tasoon. Kansistojen keveys on asentajalle ja kuljettajalle todella huomattava etu. Paino on vain noin 25 % perinteisen valurautaisen painosta. Kansistoja on saatavana myös eri värivaihtoehtoja: esimerkiksi nurmikon vihreä, jolloin pihakokonaisuudesta saadaan täydellinen, koska kansistot eivät erotu muusta luonnosta. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kiinteistöjen salaojakaivot, omakotitalojen tarkistuskaivot sekä kaikki nurmialueilla olevat tarkistuskaivot. Kansistoja on saatavana kahta eri kokoa: 315mm LVI-nro: mm LVI-nro: Myynti: Talokaivo Oy Jälleenmyyjät: Lvi-alan tukkuliikkeet, Lvi-liikkeet

8 Talokaivo Oy jälleen mukana Jumbon laajentamisessa Jumbo Park on Vantaan Kauppakeskus Jumbon yhteyteen rakennettava uusi vapaa-ajan ja hyvänolon palvelujen keskus. Jumbo Park tarjoaa hyvää oloa hoidoissa ja kylpylässä, korkealaatuista viihdettä, monenlaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia elokuvateatterista yökerhoon ja keilarataan sekä tasokkaat kokous- ja hotellipalvelut. Jumbo Parkin arvo on noin 150 miljoonaa euroa. Vapaaajan-, viihteen- ja hyvänolonkeskuksen rakentaminen on alkanut maansiirto- ja louhintatöillä. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuonna Pääurakoitsijana toimii SRV Viitoset. Talokaivo Oy on ollut vahvasti mukana jokaisessa Jumbon rakentamisen vaiheessa. Alueelle on toimitettu useita erottimia ja pumppaamoita sekä satoja kaivoja. Jumbo Park on alueen uusin vaihe, joka sisältää noin 200 kaivoa sekä useita pumppaamoja. Jumbo Parkin salaoja-, viemäri- ja sadevesikaivot sekä pumppaamot ovat kaikki Talokaivon tuotevalikoimasta. LVI-Helin Oy LVI-Helin Oy on euralainen vuonna 1959 perustettu ja Suomen suurimpiin lukeutuva lämpö-, vesi- ja ilmastointitöihin erikoistunut perheyhtiö. Yhtiö työllistää noin 50 henkeä. Yrityksen asiakkaita ovat julkinen sektori, rakennusliikkeet/projektinjohtourakoitsijat, teollisuus sekä yksityiset asiakkaat. LVI-Helin Oy on ollut mukana monissa pääkaupunkiseudun suurissa urakoissa, kuten Kamppi ja Iso Omena. Jumbo Parkin osalta LVI-Helin Oy:n toimenkuvaan kuuluvat alueen pohjaviemärit; sadevesi-, jätevesi- ja salaojaviemärit. Jumbo Parkin alueelle on asennettu yhteensä noin kaksi kilometriä viemäriä. Kaikki kaivot ovat Talokaivo Oy:n toimittamia. Jumbo Parkin projektipäällikkö Kari Tervaportti LVI-Helin Oy:stä on ollut erittäin tyytyväinen kaivojen numerointiin ja toimituksiin. Kaivojen toimitukset ovat hoidettu kahdeksassa erässä.

9 Urakoitsija on ilmoittanut, mitkä kaivot milläkin hetkellä tarvitaan ja Talokaivo Oy on toimittanut ne numeroituina ja ajallaan. Tervaportti totesi lyhyen välimatkan helpottaneen kovasti logistiikan kulkua. Jokioisten Maanrakennus Oy Yritys aloitti nimellä T:mi Raimo Kalliola vuonna 1974 ja sen toiminta yhtiöitettiin Jokioisten Maanrakennus Oy vuonna Yritys on avainhenkilöiden omistama ja toimii Forssasta käsin. Sen päämarkkina-alue on Etelä-Suomi, etenkin pääkaupunkiseutu. Jokioisten Maanrakennus Oy:n palveluita ovat maanrakennus, alueviemäröinti, perustustyöt, pilaantuneen maan käsittely, hankesuunnitteluvaiheen kustannusarviot ja hankkeiden kehitystyö tilaajan kanssa. Jumbo Parkissa riittää tekemistä monelle taholle. Jokioisten Maanrakennus Oy:lle kuuluvia osa-alueita ovat perustukset, anturapohjien teko, murskeen ja kallion varaiset viemäripohjat, salaojat, radonputkistot ja perustusten vierustäytöt. Salaojaputkien ja -kaivojen asennustyöt ovat aloitettu kesällä ja urakka etenee hyvin. Kivet on ajettu pois työmaalta ja kaikkiin pommisuojiin on laitettu salaojaputket ja -kaivot paikoilleen. Salaojaputkistot kaivoineen on asennettu syvimmillään noin 17 metriin, mikä asettaa kaivoille todella vaativat olosuhteet maapaineineen. Näinkin vaativa kohde voitiin toteuttaa Talokaivo Oy:n laadukkailla tuotteilla!

10 Microflex-putkistot UVL-yhtiön työmailla HISTORIA Uudenmaan Vesi ja Lämpö Oy perustettiin suorittamaan LVurakointia vuonna Sen rinnalle perustettiin IV-urakointia suorittava UVL-Ilmastointi Oy vuonna Yhtiöt fuusioitiin vuonna 1997 UVL-Yhtiö Oy:ksi, joka suorittaa LVI-urakointia. YHTIÖN TIEDOT Keski-Uusimaalainen, Järvenpäässä sijaitseva UVL-Yhtiö Oy suorittaa putki- ja ilmanvaihdon urakointia uudis- ja saneerauskohteissa sekä huolto- ja korjaustöitä, toiminta-alueenaan pääkaupunkiseutu. Yhtiön liikevaihto on noin 6,5 milj. euroa ja se työllistää 50 henkilöä. Tällä hetkellä toiminta on keskittynyt pääasiassa uudisasuntotuotantoon. Huoneistoja rakennetaan vuosittain noin 700. PITKÄ YHTEISTYÖ Talokaivo Oy:n ja UVL-Yhtiö Oy:n yhteistyö on jatkunut molempia osapuolia kannattavana Talokaivon alkuajoista asti. Aluksi kauppaa käytiin kaivopuolella. Talokaivon lisättyä Microflexputkistot tuotevalikoimaansa putkistokauppa on kasvattanut yhtiöiden yhteistyön määrää. UVL-Yhtiö hoitaa noin 10 putkistotyömaata vuosittain. MICROFLEX-PUTKISTOT Microflex on eurooppalainen taipuisa aluelämpöjärjestelmä. Microflexin käyttökohteita ovat mm. rivi- ja kerrostalojen sekä omakotitalojen edullinen lämmönsiirto käsittäen maahan asennettavat lämpöjohdot sekä käyttövesiputkistot. Mallistosta löytyy myös jäätymätön kylmävesijohto.

11 Talokaivon Erottuvat Erottimet Talokaivo Oy on kehittänyt täydellisen ja kestävän erotinperheen. Erotinperheemme kattaa kaikki mahdolliset erotintyypit kuten: hiekan, rasvan, öljyn ja bensiininerottimet pienimmästä omakotitalon erottimesta suurimpiin esimerkiksi teollisuudessa, huoltamoilla ja suurkeittiöillä käytettäviin erottimiin. Kaikki erottimemme valmistetaan ympäristöystävällisestä ja täysin kierrätettävästä HD-polyeteenistä. Valmistusmenetelminä käytetään uusinta rotaatiovalutekniikkaa sekä perinteistä mittatilaukseen perustuvaa yksilöllistä käsityötä. Polyeteenin ominaisuudet ovat muihin materiaaleihin verrattuna täysin ylivoimaisia. Tuotteidemme täyttymishälyttiminä käytämme laadukkaita ja täysin kotimaisia elektronisia hälyttimiä, jotka voidaan varustaa myös esimerkiksi gsm-modeemilla. Valmistusprosessimme takaa sen, että voimme valmistaa erottimet täysin asiakkaan mittojen mukaan todella lyhyellä toimitusajalla. Erottimissa on kiinnitetty huomiota erityisesti myös tuotteiden huoltamiseen ja tyhjentämiseen, joissa on kentältä saatujen tietojen mukaan onnistuttu erittäin hyvin. Tuotekehitysosastomme kehittää jatkuvasti erotinperhettämme asiakkaittemme tarpeita vastaaviksi. Talokaivo Oy:n erottimet Repo, Epo, Hepo ja Hero ovat laadukkaita ja kestäviä valintoja! Talokaivo Oy on tuonut maahan Microflexiä jo vuodesta Microflex-järjestelmä käsittää täydellisen tuoteperheen eri kokoisine kaivoineen ja liittimineen. Tuotetta on asennettu Suomessa eri kohteisiin jo lähes 400 kilometriä. Tuote on osoittautunut erittäin toimivaksi Suomen vaativissa olosuhteissa. GARDENIA Yksi UVL-Yhtiön työmaista on Gardenia, joka valmistuu Helsinkiin, osoitteeseen Rajatie 5. Työmaan myllääminen alkoi toukokuussa 2006 ja asuinalueen on tarkoitus valmistua vuoden 2007 loppuun mennessä. Gardeniaan kohoaa kaikkiaan 28 asuntoa. Työmaan pohjavaiheen valmistusaikataulu on lyhyt, joten on tärkeää, että putkistojen toimitukset tapahtuvat ajallaan. UVL- Yhtiön palveluksessa noin 20 vuotta toiminut materiaalipäällikkö Hannu Laaksonen on tyytyväinen, että putkistot toimitetaan Talokaivon Vantaan varastosta. Välimatka on lyhyt ja tuotteet saadaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti työmaalle. Gardeniaan lämmitys- ja käyttövesiputkistoja on toimitettu ja asennettu yhteensä 2048 metriä. Laaksonen kehuu myös Microflex-putkiston taipuisuutta, mikä helpottaa sekä putkiston siirtelyä että sen asennusta.

12 Talokaivon rotaatiovalutuotanto Talokaivo Oy on kymmenen vuoden ajan käyttänyt kaivotuotteiden valmistuksessa nykyaikaista, rotaatiovalumenetelmään perustuvaa kaivoaihioiden tekoa. Rotaatiovalulla pystytään tekemään valmiiksi muotoiltuja kaivon pohjia, jotka mahdollistavat erilaisten kaivo-, erotin- ja pumppaamosäiliöiden aihioiden valmistuksen. Tuotteet valmistetaan ruiskupuristamalla, rotaatiovalamalla ja hitsaamalla. Energialähteenä käytetään puhdasta maakaasua. Tuotteet valmistetaan 100 % kierrätettävästä HD-polyeteenistä. Perinteisiin kaivoihin verrattuna rotaatiovaletut tuotteemme ovat osoittaneet paremmuutensa sekä muotoilun että lujuuden kannalta rakentamisen vaativiin kohteisiin sovellettuina. Tähän asti rajoituksena on ollut tuotteiden koko. Nykyisellä rotaatiovalukoneella pystytään valmistamaan suurimmillaan 3000 litran säiliöitä. Uusi kone tuotantokapasiteetti kasvaa Kuluvan vuoden aikana tuotantokapasiteettimme kasvaa käynnistäessämme uuden rotaatiovalukoneen. Koneella voidaan valmistaa lujia, saumattomia ja maastoon sopivia säiliöitä aina litraan saakka! Kone hyödyntää ajan viimeisintä tekniikkaa. Talokaivo on keskittynyt erityisesti vaikeisiin kohteisiin, kuten kallioisille tonteille rakennettaviin jätevedenkäsittelytuotteisiin. Uudella rotaatiovalukoneellamme pystymme valmistamaan tilavuudeltaan riittävän suuria, mutta kuitenkin mahdollisimman matalia säiliöitä, jotka voidaan sijoittaa paikoilleen ilman vaativia ja kalliita räjäytystöitä. Talokaivo Oy:ltä on siis tulossa uusia, kiinnostavia tuotteita lähitulevaisuudessa! Seuraa tilanne nettisivuiltamme 10

13 Veijo Tanskanen: Pitkänlinjan talokaivolainen Veijo Tanskanen (38 v) on pitkäaikaisimpia työntekijöitämme yrityksemme palveluksessa. Veijo aloitti uransa jo vuonna 1988 Talokaivon Talman tuotantolaitoksella. Siellä Veijo oli kehittämässä useita tuotantomenetelmiä ja laitteita, joita kaivon valmistuksessa tarvitaan. Veijon käytännön kädenjälki näkyy vielä monissa tuotteissamme ja tuotantotavoissamme. Keravan tehtaille siirryttyämme Veijo oli niin sanottuna kymppinä tuotannossa ja hänen vastuualueenaan olivat 400 mm kaivot. Vantaan varastolla Veijo vastasi maahantuomamme Microflex-tuoteryhmän toiminnasta hoitaen tehtäviä tavaran tilauksesta pakkaukseen ja lähettämiseen sekä paljon muuta. Vantaan varastoa Veijo hoiti noin 2 vuotta, minkä jälkeen hän siirtyi takaisin Keravan tehtaalle vastuutehtäviin sekä hoitamaan pumppaamoiden valmistumista. Tähän mennessä Veijo on ottanut osaa lähestulkoon kaikkiin tuotannon eri osa-alueisiin, joita Talokaivo Oy:ssä tarvitaan ja hän hallitsee ne hyvin. Sekä työnantajan että työtekijöiden keskuudessa Veijo nauttii suurta arvostusta. Siitä esimerkkinä on lentävä lause: Muut tekevät mitä osaavat, Veijo tekee mitä haluaa. Veijon mielestä Talokaivo Oy on ollut erittäin hyvä työnantaja tarjoten mahdollisuuden kehittyä eri työtehtävissä sekä antaen kilpailukykyisen toimeentulon. Talokaivo Oy kiittää Veijoa mahtavasta työpanoksesta yrityksemme hyväksi. Kiitos! 11

14 Suomalaisen Työn Liitto ja Avainlippu Kaikille Talokaivon tuotteille myönnettiin Avainlippu-merkki Talokaivo Oy on kotimainen yritys, joka valmistaa laadukkaita ja kestäviä tuotteita suomalaisiin olosuhteisiin ja suomalaiset tarpeet huomioiden. Talokaivo Oy on toiminut jo lähes 20 vuotta Suomessa ja valmistanut tuotteita kotimaisin työvoimin kotimaisia raaka-aineita käyttäen. Tämän takia Avainlipun käyttöoikeus myönnettiin Talokaivon Oy:n kaikille tuotteille kesäkuussa Merkki auttaa sekä kuluttajia että jälleenmyyjiä heidän ostovalinnoissaan. Samanaikaisesti Talokaivo Oy liittyi Suomalaisen Työn Liiton jäseneksi. Uudet TalOkaivolaiset Teuvo Timonen aloitti Teuvo vastaa toimituksista ja logistiikasta. Hänellä on useiden vuosien kokemus kuljetusalan yrittäjänä. Klara Holmberg aloitti tuotepäällikkönä vastuualueenaan ympäristötuotteet. Koulutukseltaan Klara on vesihuoltotekniikan diplomi-insinööri. Mikä on Avainlippu? Avainlippu on Suomen tunnetuin alkuperämerkki. Se kertoo, että tuote on tehty Suomessa tai että palvelu on tuotettu Suomessa. Avainlipulla merkittyihin tuotteisiin ja palveluihin voi luottaa - ne on suunniteltu suomalaisia kuluttajia varten. Suomalaisessa palvelussa on reilun pelin meininki. Avainlippu auttaa kuluttajia tekemään hyviä ostopäätöksiä. Avainlippu kertoo kuluttajalle paitsi korkeasta kotimaisuudesta myös tuotteen valmistajan arvoista. Kuluttajille tärkeitä arvoja ovat suomalaisuuden lisäksi turvallisuus, laatu, luotettavuus, työllistävyys ja vastuullisuus Avainlippu puolestaan takaa, että valmistaja toimii niiden mukaan. Nämä arvot ovat aina liittyneet Talokaivon tuotteisiin ja tästä merkkinä ne nyt kantavat Avainlippua! Kotimaisuus, laatu ja vastuullinen tuotanto ovat alusta asti olleet tärkeitä arvoja Talokaivo Oy:lle. Avainlipun käyttöoikeuden myöntää Suomalaisen Työn Liiton alkuperämerkkitoimikunta. Suomalaisen Työn Liitto Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on vahvistaa suomalaisen työn asemaa edistämällä suomalaisten yritysten menestymistä ja yrittäjyyttä. Suomalaisen Työn Liitolla on yli 1000 yritys- tai yhteisöjäsentä, joista suurin osa käyttää Avainlippu-alkuperämerkkiä tuotteissaan ja palveluissaan. Talokaivo Oy on nyt myös Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Arto Vesimäki aloitti kaivomyynnissä. Koulutukseltaan Arto on konstruktio-tekniikan insinööri. Riitta Hassinen aloitti pumppaamomyynnissä. Koulutukseltaan Riitta on ympäristötekniikan insinööri. Rainer Jurvanen aloitti pumppaamomyynnissä ja -huollossa. Rainerilla on pitkäaikainen kokemus yksityisyrittäjänä. 12

15 Onpa kyseessä uudisrakennus, jälkiasennus tai saneeraus, YKSITYISELLÄ JÄTeveden- HUOLLOLLA ON VÄLIÄ Talokaivo Oy:ssä sinulla on rinnallasi osaava kumppani, joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja käyttäen kattavaa tietotaitoaan. SANEERAUSSETTI Jälkiasennussettiä käyttämällä aikaisempi saostussäiliö muokataan panospuhdistamoksi ongelmaton asentaa ja helppo yhdistää. MAAHANIMEYTTÄMÖITÄ JA MAASUODATTAMOITA SAKOSETIT: erilaisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä sekä omakotitalolle että mökille Säiliöt valmistetaan korkealaatuisesta ja kestävästä polyeteenistä Valikoimassamme myös fosforinpoistokaivo FOSFOSETTI BIOSETTI 5, BIOSETTI 6 ja BIOSETTI 10 Biologis-kemiallinen jätevesien panospuhdistamo uudisrakennukseen, jälkiasennukseen ja saneerauskohteisiin Talokaivon panospuhdistamoratkaisut yhdistävät nykyaikaisimman kehityksen ja erinomaisen ammattitaidon Kaikki käsittelysäiliöt valmistetaan saumattomalla rotaatioprosessilla korkealaatuisesta polyeteenistä. Polyeteeni on 100 %:sti kierrätettävää, erityisen vastustuskykyistä ja kestävää. Säiliö on täysin vesitiivis ja takaa pitkän käyttöiän. Keveys mahdollistaa lisäksi ongelmattoman asennuksen. Tehokas käsittelyprosessi ja viimeisintä teknologiaa: Yksinkertaisella käsittelyllä korkea vedenlaatu. Käsittelyarvot ovat selvästi määritettyjen raja-arvojen alapuolella. Ja heti aivan alusta lähtien se toimii hyvin tehokkaasti luotettava ja ensiluokkainen jätevedenkäsittely on aina taattua. Yksikön käyttöönotto on nopeaa ja ongelmatonta, sillä se valmistetaan helposti kytkettäväksi. Automaattinen lomasäästötoiminta takaa taloudellisen toiminnan MATALAT UMPISÄILIÖT UMPISETTI Laaja valikoima matalia umpisäiliöitä 3 m 3 10 m 3 Erittäin kestävä rakenne, nousuputki myös kiinnihitsattuna Kaikille asumajätevesille tai vain wc-vesille Täyttymishälytin myös langattomana! Tyhjennysputken koko 560 mm, toimii siten myös hyvin huoltoluukkuna Onpa kyseessä olemassa olevien laitteiden nykyaikaistaminen tai uuden asennus asiakkaamme hyötyvät helposti toteutettavista, hinnaltaan edullisista ratkaisuista.

16 Terästie 7, Kerava Puh (09) Fax (09)

Kodin. mukavuudeksi. Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4. Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7

Kodin. mukavuudeksi. Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4. Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7 1/2003 Tammikuu mukavuudeksi Kodin Paremman rakentamisen ratkaisut Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4 Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7 Markkinoiden monipuolisin valikoima

Lisätiedot

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon päätoimittajalta Iisisti kohti huomista EU:ssä on päätetty, että haja-asutusalueidenkin jätevedet on puhdistettava. Vesistöön ja muualle luontoon ei enää haluta päästää saasteita. Etenkin vesistöjä rehevöittävä

Lisätiedot

mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut 1/2004 Tammikuu Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11

mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut 1/2004 Tammikuu Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11 1/2004 Tammikuu mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11 Rakenna käyttövesiputkisto sivut 17-18 Hallittua jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

20 vuoden. Teräspalvelukeskuksen varastosta suoraan: takuu! Helsingin seudun Lokakuu 6/2010

20 vuoden. Teräspalvelukeskuksen varastosta suoraan: takuu! Helsingin seudun Lokakuu 6/2010 RAKENNUSMAAILMA 1 Helsingin seudun Lokakuu 6/2010 20 vuoden takuu! Teräspalvelukeskuksen varastosta suoraan: :n takuuteräksestä valmistetut katto- ja seinäpellit, tiilikuviopelti 0,6 mm materiaalivahvuudella

Lisätiedot

Kodin MUKAVUUDEKSI. vaikuttava taloprojekti 1. Energiatehokkuus kunniaan. Lattialämmitys vanhaan taloon. Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin

Kodin MUKAVUUDEKSI. vaikuttava taloprojekti 1. Energiatehokkuus kunniaan. Lattialämmitys vanhaan taloon. Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin Uponorin asiakaslehti 1/2010 www.uponor.fi Kodin MUKAVUUDEKSI Energiatehokkuus kunniaan Lattialämmitys vanhaan taloon Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin vaikuttava taloprojekti 1 Kodin MUKAVUUDEKSI

Lisätiedot

Kodin. mukavuudeksi. Paremman rakentamisen ratkaisut. 1/2005 Helmikuu. Kesän asuntomessut Oulussa ja Paraisilla sivu 17

Kodin. mukavuudeksi. Paremman rakentamisen ratkaisut. 1/2005 Helmikuu. Kesän asuntomessut Oulussa ja Paraisilla sivu 17 1/2005 Helmikuu mukavuudeksi Kodin Paremman rakentamisen ratkaisut Kesän asuntomessut Oulussa ja Paraisilla sivu 17 Rakenna oikein estä kosteusvauriot sivut 5-6 Uutta rakentajalle ilmanvaihdon suunnittelupalvelu

Lisätiedot

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 2 YRITYSMAAILMA Gustavelund kutsuu Tuusulanjärven rannalle Onnistuneita kokouksia - unohtumattomia elämyksiä Kokoushotelli Gustavelund sijaitsee upealla paikalla Tuusulanjärven

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 209/2011 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

Helsingin SÄÄSTÄ LÄMMITYSKULUISSA KEVOX KY 3/2014. Elysator vedenkäsittelylaitteet myös omakotitalojen lattialämmityksiin RAKENNUSMAAILMA 1

Helsingin SÄÄSTÄ LÄMMITYSKULUISSA KEVOX KY 3/2014. Elysator vedenkäsittelylaitteet myös omakotitalojen lattialämmityksiin RAKENNUSMAAILMA 1 Helsingin 1 Kotaan tai terassille! 1 3 Uusiin- ja saneerauskohteisiin! 3/2014 SÄÄSTÄ LÄMMITYSKULUISSA Elysator vedenkäsittelylaitteet myös omakotitalojen lattialämmityksiin - soveltuu kaikkiin suljettuihin

Lisätiedot

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex.

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex. Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 HENGITÄ PUHDASTA RAIKASTA SISÄILMAA Marraskuu 7/2013 Köysikuja 1 B 01640 Vantaa puh. 050 353 4465 fax (09) 852 3307 pk.ilmastointi@suomi24.fi www.pk-ilmastointi.fi Formex Oy

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

Yritys- SUOMESTA 100% MAALÄMPÖ. Onko terveys sinulle tärkeä? Savon. Toukokuu 2/2015

Yritys- SUOMESTA 100% MAALÄMPÖ. Onko terveys sinulle tärkeä? Savon. Toukokuu 2/2015 Savon Yritys- maailma Toukokuu 2/2015 Ved Systems Oy Engineering mittarit, laitteet, ilmankostuttimet 040 7676 486 myynti@vedsys.com www.vedsys.com Onko terveys sinulle tärkeä? RollerMouse tietokonehiiren

Lisätiedot

Oulun keskustan uusi ilme Ensi talvena Rotuaarilla kelpaa kävellä. Sivut 30 34. Petri Koivula: Lämpöpumppujen käyttökokemuksista tutkittua tietoa.

Oulun keskustan uusi ilme Ensi talvena Rotuaarilla kelpaa kävellä. Sivut 30 34. Petri Koivula: Lämpöpumppujen käyttökokemuksista tutkittua tietoa. Asiakaslehti 2/2011 Petri Koivula: Lämpöpumppujen käyttökokemuksista tutkittua tietoa. sivu 15 Oulun keskustan uusi ilme Ensi talvena Rotuaarilla kelpaa kävellä. Sivut 30 34 Tehokasta talotekniikkaa Hulevesien

Lisätiedot

Yritys- Oitin Valu Oy. Helsingin. www.lämpökamera.fi LÄMPÖKAMERAT KIINTEISTÖKUVAUKSIIN. Joulukuu 4/2012

Yritys- Oitin Valu Oy. Helsingin. www.lämpökamera.fi LÄMPÖKAMERAT KIINTEISTÖKUVAUKSIIN. Joulukuu 4/2012 Helsingin Yritys- maailma Joulukuu 4/2012 Terveenä töissä! Ergonomiatuotteisiin kannattaa aina panostaa, sillä jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen työympäristöön. Pyydä työnantajaasi hankkimaan

Lisätiedot

vuosikymmenten kokemuksella

vuosikymmenten kokemuksella Meltex Oy:n asiakaslehti 2015 Kotimaista putkea vuosikymmenten kokemuksella MELTEXIN TOIMITUSJOHTAJA REIJO AREVA: POHJOISMAAT TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA ESPOON MELTEX 10 VUOTTA MITTARISSA JYVÄSKYLÄ, SIPOO,

Lisätiedot

PAREMMAN PALVELUN PUOLESTA!

PAREMMAN PALVELUN PUOLESTA! FENESTRAN ASIAKASLEHTI 1/2008 Kokemus valttia YIT:n erikoiskohteissa Profiili on nyt s. 26 SRV avaa ovet Flamingon elämysmaailmaan Fenestra murtaa markkinoita: PAREMMAN PALVELUN PUOLESTA! 1 MISTÄ ON PAREMPI

Lisätiedot

Tieto DESIGN PH KALUSTEASENNUS. Oulun seudun. Huhtikuu 2/2013 Rakentajamessut Oulussa 19.4.-21.4.2013 SIIVOUSTA ASIAKKAAN EHDOILLA. Puh.

Tieto DESIGN PH KALUSTEASENNUS. Oulun seudun. Huhtikuu 2/2013 Rakentajamessut Oulussa 19.4.-21.4.2013 SIIVOUSTA ASIAKKAAN EHDOILLA. Puh. Oulun seudun Rakentajan Tieto Huhtikuu 2/2013 Rakentajamessut Oulussa 19.4.-21.4.2013 SIIVOUSTA ASIAKKAAN EHDOILLA Toimistosiivoukset Suursiivoukset ja lattioiden peruspesut Kotisiivoukset Rakennusten

Lisätiedot

ma-pe 10.30-15.00, la-su 12.00-18.00

ma-pe 10.30-15.00, la-su 12.00-18.00 Yritys- maailma Savo heinäkuu 2/2012 Savon Eristystekniikka Ky Isoharjantie 6 71800 Siilinjärvi puh. 0400 679 764 info@savoneristystekniikka.fi www.savoneristystekniikka.fi Painepesureiden huolto, korjaus

Lisätiedot

Vantaan-Espoon. Toimiva lämmitysjärjestelmä pienentää asumiskustannuksia 8/2014. Maanrakennus Perustukset Kellarit Työnjohto RAKENNUSMAAILMA 1

Vantaan-Espoon. Toimiva lämmitysjärjestelmä pienentää asumiskustannuksia 8/2014. Maanrakennus Perustukset Kellarit Työnjohto RAKENNUSMAAILMA 1 Vantaan-Espoon RAKENNUSMAAILMA 1 Maanrakennus Perustukset Kellarit Työnjohto WWW.PERUSTUSMAAILMA.FI 8/2014 Toimiva lämmitysjärjestelmä pienentää asumiskustannuksia SorbOx -vedenkäsi elylai eet on suunniteltu

Lisätiedot

Gipsolution. Eristäminen ja eristeet. Aquapanel. Kipsimassa. Ruka Village. teema: Energiatehokkuus

Gipsolution. Eristäminen ja eristeet. Aquapanel. Kipsimassa. Ruka Village. teema: Energiatehokkuus Knauf Oy:n sidosryhmälehti Gipsolution Nro 1/2010 teema: Energiatehokkuus Eristäminen ja eristeet Aquapanel joutuu tositestiin, kun lentokentän kylpylä valmistui. Ruka Village Huippuhotelli rakennettiin

Lisätiedot

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006 suomi Riskinotto kuuluu yrittämiseen TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka Turvallisuutta ja tehokkuutta kehittämässä Olemme lehtemme aiemmissa

Lisätiedot

Yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa. OmaKammari Oy. Savo Lokakuu 3/2010 HOLLEN AUTOSÄHKÖ OY. Päivystys 24 h

Yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa. OmaKammari Oy. Savo Lokakuu 3/2010 HOLLEN AUTOSÄHKÖ OY. Päivystys 24 h Yritys- maailma Savo Lokakuu 3/2010 Kuljetamme energiapuuta yritysten ja yksityisten tarpeisiin. Haketamme energiapuuta. Toimialueemme kattaa Pohjois- Savon lisäksi Keski- ja Etelä- Pohjanmaan. Toimialaamme

Lisätiedot

Kodin MUKAVUUDEKSI. Uponorin asiakaslehti 1/2007. www.uponor.fi

Kodin MUKAVUUDEKSI. Uponorin asiakaslehti 1/2007. www.uponor.fi Uponorin asiakaslehti 1/2007 www.uponor.fi Kodin MUKAVUUDEKSI Viihtyisä ja toimiva piha on osa rakennusprojektia. Uusi kokonaisratkaisu pientalorakentajalle Mukavuutta kerrostaloon 1 Kodin MUKAVUUDEKSI

Lisätiedot

Pikakiinnityksellä Tutustu uutuuksiin FinnBuild 2012 messuosastollamme 6h75. Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design portaat sekä lasikaiteet

Pikakiinnityksellä Tutustu uutuuksiin FinnBuild 2012 messuosastollamme 6h75. Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design portaat sekä lasikaiteet RAKENNUSMAAILMA TM 1 Löylyn Tähden! -kiuaskivet. Paras keksintö sitten saunan. Helsingin seudun Lokakuu 3/2012 Soveltuu kaikkiin kiuastyyppeihin Lyömätön kestävyys Puhtaat löylyt Vertailun Voittaja! Katso

Lisätiedot

Pohjanmaa-Oulu 3/2010. MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam.

Pohjanmaa-Oulu 3/2010. MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam. Teollisuuslisuus maailma Pohjanmaa-Oulu 3/2010 MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam.fi 2 TEOLLISUUSMAAILMA Kumppanuutta ilman säätämistä

Lisätiedot

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/2011

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/2011 Yritys- maailma Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/2011 TUUSULAN PROSTEEL OY -KONESAUMAKATTOJEN YKKÖNEN- Teemme vuosien kokemuksella erilaiset peltikatto ja kattomuutostyöt sekä erilaiset sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet

Lisätiedot

Uutiset. Schneider. Exxact mullistaa markkinat. Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi

Uutiset. Schneider. Exxact mullistaa markkinat. Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi Schneider Schneider Electric Finlandin asiakaslehti 1/2011 Uutiset Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi Exxact mullistaa markkinat Pääkirjoitus Sisällys

Lisätiedot

Yritys- Herkut. Rautavaara ETSITKÖ OMAKOTITALOTONTTIA? SAVOLAESTA OSSOOMISTA PARHAIMMILLAAN. Teemme rakennusurakointia kaikissa muodoissaan

Yritys- Herkut. Rautavaara ETSITKÖ OMAKOTITALOTONTTIA? SAVOLAESTA OSSOOMISTA PARHAIMMILLAAN. Teemme rakennusurakointia kaikissa muodoissaan Savon Yritys- maailma Huhtikuu 1/2013 Rautavaara Teemme rakennusurakointia kaikissa muodoissaan ETSITKÖ OMAKOTITALOTONTTIA? Ei huolta. Meiltä niitä löytyy! Katso www.rautavaara.fi ja www.kotimaallainfo.fi

Lisätiedot

Labkotec on palvelua.

Labkotec on palvelua. Vol. 2 Ajankohtaislehti Labkotec Oy:n asiakkaille Labkotec on palvelua. Muutimme uusiin tiloihin. Labkotec toimii nyt Pirkkalassa. Katso tarkemmin s. 3. Laajensimme automaation ylläpitopalvelua. Lue käyttäjien

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti nro 1 2010. Standardien mukaisiin tuotteisiin voi luottaa. DrakaHybrid vähentää asennustyön määrän neljännekseen

Johdin. Asiakaslehti nro 1 2010. Standardien mukaisiin tuotteisiin voi luottaa. DrakaHybrid vähentää asennustyön määrän neljännekseen Asiakaslehti nro 1 2010 Standardien mukaisiin tuotteisiin voi luottaa DrakaHybrid vähentää asennustyön määrän neljännekseen Sähköistyksen mahdollisuuksista on kerrottava kuluttajille Liikennevirasto vauhdittaa

Lisätiedot