KAIVONEUVOS. Talokaivo Oy:n asiakaslehti 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAIVONEUVOS. Talokaivo Oy:n asiakaslehti 2007"

Transkriptio

1 KAIVONEUVOS Talokaivo Oy:n asiakaslehti 2007

2 PÄÄKIRJOITUS Uudet tuulet Tulevaa kautta odotamme innostuneesti, sillä meneillään olevat investoinnit ovat loppusuoralla. Uusi rotaatiovalukone ja uusi tuotantolinja käynnistyvät tuota pikaa. Investoinnit sisältävät myös tuotantohallin, joka mahdollistaa tehokkaamman suorituskyvyn ja joustavamman logistiikan. Investoinneilla parannetaan kilpailukykyä isojen erottimien ja säiliöiden valmistajana sekä laadukkaiden ja toimivien ympäristöjärjestelmien osaajana. Olemme useiden vuosien ajan suunnitelleet, kehittäneet ja testanneet erilaisia haja-asutusalueen tuotteita hyvällä menestyksellä. Nyt on aika tuoda nämä täysin valmiit uutuudet markkinoille. Laadukkaat tuotteemme ovat helppohoitoisia, kestäviä ja kilpailukykyisiä. Haja-asutusalueen tuotteet sisältävät monipuolisia malleja saunakaivoista suuriin jätevesipuhdistamoihin, kuin myös saneerauksesta huoltopalveluihin. Vastataksemme toimintomme jatkuvaan kehitykseen me Talokaivolaiset uskomme vahvasti suomalaiseen työhön ja osaamiseen. Talokaivon tuotteille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu. Reilun pelin henki on osa suomalaisuutta. Kotimaisuus, laatu ja vastuullinen tuotanto ovat aina olleet tärkeitä arvoja Talokaivossa. Kulunut vuosi on ollut meille hyvin raskas isäni Antero Vainion äkillisen kuoleman johdosta. Isäni toimi yrittäjänä lähes 30 vuotta. Hän oli yksi LVI-alan vaikuttajista ja kehittäjistä. Yrittäjänä hän tunsi vastuunsa alan tuotteiden kehittämisestä, asiakkaista sekä yrityksen henkilökunnasta. Näillä samoilla periaatteilla Talokaivo Oy jatkaa eteenpäin. Alamme ammattilaisina huomioimme asiakkaidemme tarpeet ja pyrimme parantamaan palveluamme. Haluamme myös tulevaisuudessa olla paras yhteistyökumppaninne! Sisältö Logistiikan kehitys...1 Uusi tuoteryhmä: Jäteveden puhdistusjärjestelmät ja säiliöt...2 Lappeenrannan keskusta saa täysin uuden ilmeen...4 UUTUUS! Muoviset kaivojen kansistot...5 Talokaivo Oy jälleen mukana Jumbon laajentamisessa...6 Microflex-putkistot UVL-yhtiön työmailla...8 Talokaivon Erottuvat Erottimet...9 Talokaivon rotaatiovalutuotanto Veijo Tanskanen: Pitkänlinjan talokaivolainen Suomalaisen Työn Liitto ja Avainlippu Uudet Talokaivolaiset Yhteistyöterveisin: Mika Vainio Toimitusjohtaja KAIVONEUVOS Talokaivo Oy:n asiakaslehti 2007

3 Logistiikan kehitys Talokaivo Oy:n logistiikka on kehittynyt viimeisen vuoden aikana huomattavasti. Vuoden päivät yrityksemme toimituksista ja logistiikasta vastannut Teuvo Timonen on toiminut kuljetusyrittäjänä vuodesta 1992 lähtien. Siirtämällä yrittäjäkokemuksensa Talokaivon logistiikan pyörittämiseen hän on tuonut tehokkuutta yrityksen toimintaan. Noin 20 vuotta ympäri Suomen olevia työmaita kierrettyään Timonen ymmärtää toimitusaikojen tärkeyden. Varastossa on oltava oikeaa tavaraa oikeaan aikaan ja varastonkierto on pidettävä tiheänä, jotta valmis tavara ei seiso paikallaan, vaan se saadaan heti liikkeelle. Talokaivon kaivot, pumppaamot ja erottimet valmistetaan eri tuotanto-osastoilla. Samaan kohteeseen menevät monet eri tuotteet valmistuvat usein eri aikaan, mutta toimitukset kohteisiin pyritään kuitenkin hoitamaan samanaikaisesti tai asiakkaan toiveiden mukaisesti. Timonen toimii edelleen yrittäjänä perustamassaan Tevatrans Oy:ssä. Talokaivo käyttää Tevatrans Oy:n palveluita mm. mahdollisten pikakuljetusten yhteydessä. Aamuinen tehtävänjako lähettämössä. Kuvassa: Ilkka (kuljetus), Teva (logistiikka), Ismo (kuljetus) Yhteistyötä kuljetusliikkeiden kanssa Talokaivo tekee tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä eri kuljetusliikkeiden, mm. Nakkilassa sijaitsevan Kuljetusliike Mitikan, kanssa. Mitikka kuljettaa Talokaivolle putkia TT-Plast Oy:stä, Porista. Kun auto on tyhjennetty putkista, se lastataan Talokaivon tuotteilla jatkoyhteyksiä ja -kuljetuksia varten. Autojen käyttöaste pidetään korkealla. Tyhjiä ajoja vältetään sekä kustannusettä ympäristösyistä. Auringonkeltaiset kaivopaketit lähdössä Mitikan kyydissä tukkuliikkeisiin, Onninen Oy:lle ja Ahlsell Oy:lle

4 Uusi tuoteryhmä: Jäteveden puhdistusjärjestelmät ja säiliöt Jäteveden käsittely kuntoon Talokaivon kestävillä järjestelmillä Haja-asutuksen jätevesien käsittely on nykyään erittäin ajankohtainen asia monelle mökkiläiselle ja omakotiasujalle vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella. Kiinteistöstä tuleva jätevesi on käsiteltävä uuden asetuksen mukaisesti. Uusi asetus astui voimaan ja siinä on asetettu vaatimuksia typen, fosforin ja BHK7:n poiston tehostamiselle. Talousjätevesien käsittelyyn on monta vaihtoehtoa riippuen kiinteistön sijainnista ja käyttötarkoituksesta, veden määrästä sekä käymäläratkaisusta. Talokaivo Oy:llä on pitkä kokemus vesi- ja viemärijärjestelmistä. Viime vuosina olemme panostaneet haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiin. Valikoimamme pitää nyt sisällään myös jäteveden puhdistusjärjestelmiä ja säiliöitä, toisin sanoen panospuhdistamoja, imeytys- ja saostusjärjestelmiä sekä umpisäiliöitä. Tarjolla on siis nykyaikaisia, laadukkaita, helppohoitoisia ja kestäviä vaihtoehtoja jäteveden käsittelyyn! Biosetti-panospuhdistamot Suosittu ja helposti asennettava jäteveden käsittelyvaihtoehto on pienpuhdistamo. Talokaivo Oy:n pienpuhdistamoperhe Biosetti on kemiallis-biologinen panospuhdistamoratkaisu, joka on tarkoitettu yhden tai kahden omakotitalon jätevesien käsittelyyn. Kaikki asumisjätevedet ohjataan puhdistamoon ympärivuotisesti ilman esikäsittelyä tai saostusta. Panospuhdistamon kapasiteetti riittää mallista riippuen viidelle, kuudelle tai kymmenelle henkilölle ja se täyttää uuden jätevesiasetuksen vaatimukset.

5 Biosetin säiliö on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen toimii saostussäiliönä. Kun ensimmäinen osa saostussäiliö täyttyy, pumpataan vesipanos ensimmäisestä säiliöstä toiseen, minkä jälkeen puhdistusprosessi toisessa säiliössä prosessisäiliössä alkaa. Puhdistamo pitää sisällään uusinta tekniikkaa! Kaikki puhdistamon sisäiset osat on helppo nostaa ulos, mistä on suuri käytännön etu huollossa. Tekniset osat on minimoitu ja siten on vältetty tukkeutuvia ilmastuslautasia ja juuttuvia panospumppuja. Puhdistusprosessia ohjataan keskusyksiköllä, joka hälyttää ongelmien sattuessa. Panospuhdistamosta ei aiheudu kuormitusta pohjavesiin, sillä muovinen säiliö on tiivis ja puhdistettu jätevesi voidaan johtaa ojaan tai pieneen imeytyskaivoon. Panosperiaatteen ansiosta puhdistusprosessi ei häiriinny vaikka vesikuormitus puhdistamoon olisi epätasainen. Puhdistamo siirtyy automaattisesti säästötilaan jätevesikuormituksen ollessa pieni. Panospuhdistamoratkaisu on pitkäikäinen, toimintavarma ja helppo ylläpitää, eikä se aiheuta piha-alueella suuria toimenpiteitä. Raaka-aineena puhdistamon valmistuksessa käytetään HDPE-muovia. Materiaalin ja mallin ansioista puhdistamo kestää hyvin rasitusta. Panospuhdistamon ylläpito ja huolto Kuten kaikissa pienpuhdistamoissa huolto ja ylläpito ovat tärkeitä toimenpiteitä puhdistusprosessin toimivuuden kannalta. Jos puhdistamon kuntoa seurataan säännöllisesti, saadaan puhdistamo toimimaan moitteettomasti, vältetään ympäristön pilaantumista sekä turhia kustannuksia. Ylläpitoon kuuluu syöttökemikaalin vaihto, saostuskaivon tyhjentäminen ja puhdistamon kunnon tarkistaminen. Vuotuisesta huollosta on myös mahdollista sopia Talokaivo Oy:n kanssa. Saneerausjärjestelmät Jos kiinteistön olemassa olevat saostuskaivot ovat hyväkuntoisia, niitä voidaan käyttää hyväksi panospuhdistamosäiliöinä tai saostuskaivoina ennen varsinaista jäteveden puhdistusjärjestelmää. Näin vältytään suurilta toimenpiteiltä tontilla ja säästetään rahaa! Ennen tällaisen järjestelmän asentamista pitää olemassa olevien saostuskaivojen kunto kuitenkin tarkistaa huolella. Saneeraussetin ajatuksena on, että kokonaisen järjestelmän sijasta voidaan hankkia pelkkä puhdistamotekniikka. Puhdistamo asennetaan olemassa olevaan kaivoon, jolloin kaivosta saadaan täydellinen panospuhdistamo ilman kaivutöitä. Panospuhdistusosalla saneerattaessa käytetään samoja sisäisiä osia kun Biosetti-puhdistamotuoteperheessä. Puhdistusprosessi on siis testattu ja luotettava. Kaikki osat ovat korkealuokkaisia. Saneerattu järjestelmä on erittäin helppo asentaa sekä erittäin helppo huoltaa ja ylläpitää. Kaikki sisäiset osat ovat vaivattomasti ulosnostettavissa. Saneeraus panospuhdistusosalla voidaan tehdä joko suoraan olemassa olevaan saostuskaivoon (toiseen tai kolmanteen kaivoon) tai lisäämällä kolmas kaivo (lisäkaivo) panospuhdistusosalla olemassa olevien saostuskaivojen perään. Talokaivo Oy:llä on myös tarjolla lisäkaivo, joka voidaan asentaa kolmantena saostuskaivona entisten kaivojen perään. Maasuodattamot ja maahanimeyttämöt Toinen hyväksi koettu jäteveden käsittelyvaihtoehto on jäteveden maaperäkäsittely. Tällöin jätevesi johdetaan saostuskaivon kautta maaperään jossa vesi puhdistuu. Kun veden annetaan imeytyä maaperään, on kyse maahanimeyttämöstä. Kun vesi suodatetaan maaperässä ja sen jälkeen kerätään kokoojakaivoon, on kyse maasuodattamosta. Jätevesimäärästä ja -laadusta (harmaa tai musta jätevesi) riippuen tuotevalikoimastamme löytyy erimallisia saostuskaivoja sekä erimittaisia imeytys- tai suodatuskenttäputkistoja. Fosforinpoistoa voidaan tehostaa forsforinpoistomassakaivolla. Usein käytetty jätevesijärjestelmä on kaksoisviemäröinti. Yleensä tämä tarkoittaa umpisäiliötä mustalle jätevedelle (vessasta tulevat jätevedet) ja imeytys- tai suodatusjärjestelmää harmaalle jätevedelle (pesu- ja keittiöjätevedet). Talokaivon valikoimasta löytyy tähänkin tarkoitukseen erikokoisia umpisäiliömalleja. Maaperäkäsittely on luonnollinen jäteveden puhdistustapa, joka ei vaadi sähköä. Ylläpitoa ja huoltoa kuitenkin vaaditaan, sillä maaperän puhdistustehokkuus huononee ajan mittaan. Siksi järjestelmässä oleva maaperä on vaihdettava noin 15 vuoden välein. Kaivojen ja putkiston kunto on tarkistettava säännöllisin välein ja tietenkin myös umpisäiliöt vaativat tyhjennystä. Jos normaali suodatuskenttä ei ole mahdollinen tilan puutteen takia tai jos rakentamisolosuhteet ovat vaikeat (esim. kallioinen tontti), vaihtoehtona voi olla maaperäkäsittely tilaa säästävillä In-Drän-moduuleilla! Muut ratkaisut Jos asuu suhteellisen lähellä kaupungin viemäriverkostoa, suositeltu jätevedenkäsittelyvaihtoehto on jäteveden pumppaaminen suoraan viemäriverkostoon. Toinen vaihtoehto on oman vesiosuuskunnan perustaminen naapureiden kanssa. Luotettavan pumppaamon tällaisiinkin ratkaisuihin löydät Talokaivon valikoimasta. Kiinteistönomistajilla vesihuoltoverkoston ulkopuolisella alueella on siis tärkeä valinta edessään. Monet eri tekijät vaikuttavat päätökseen mutta oikealla valinnalla vältetään turhia ongelmia tulevaisuudessa. Talokaivon tuotevalikoimasta löytyy varmasti sopiva, luotettava ja kestävä ratkaisu myös teidän kiinteistönne jätevedenkäsittelyyn.

6 Lappeenrannan keskusta saa täysin uuden ilmeen TEKMANNI OY Tekmanni Oy on asennus-, urakointi-, huolto- ja kunnossapitopalveluiden moniosaaja. Yrityksen liiketoiminta-alueita ovat talotekniikka, kiinteistötekniikka, teollisuuspalvelut ja televerkot. Tekmanni kuuluu Lemminkäinen-konserniin. Tekmannin liikevaihto vuonna 2005 oli 191,1 milj. euroa. Tekmanni työllistää noin 1900 työntekijää lähes 30 toimipisteessä ympäri Suomen. LAPPEENRANNAN KESKUSTA GALLERIA Galleria on NCC Rakennus Oy:n ja OKA Oy:n työyhteenliittymä, joka rakentaa Lappeenrannan keskustan kortteleihin modernin liike- ja toimistokeskuksen sekä viisi asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 42 osakeasuntoa. Galleriaan nouseva rakennuspinta-ala on valtava; jopa kerrosneliömetriä. Toimitilojen ja asuntojen lisäksi keskustaan rakennetaan noin 400 autopaikan paikoitushalli. Liikekeskuskorttelin rakentaminen aloitettiin ja sen valmistuminen on ajoitettu vuoden 2007 loppuun. ALUEEN VIEMÄRÖINTI Liikekeskuskorttelin ja paikoitustilojen pohjaviemäröinnistä vastaa Tekmanni Oy. Viemärit sijoittuvat Galleriassa kolmeen kerrokseen. Noin 400 autopaikalle tarkoitettu paikoitushalli rakennetaan kahteen tasoon. Paikoitustilat ovat valmistuneet syksyn 2006 aikana ja työt keskustan alueella jatkuvat huimaa vauhtia. Talokaivo Oy on toimittanut rakennuskohteeseen useita eri kaivotyyppejä, esimerkiksi salaoja-, sadevesi- ja viemärikaivoja, yhteensä noin 170 kappaletta. Työmaa-alueelle on myös toimitettu erikokoisia hiekan-, öljyn- sekä rasvanerottimia sekä neljä suurta pumppaamoa Talokaivon monipuolisesta tuoteperheestä. Työmaan molemmille puolille on asennettu yksi sadevesipumppaamo sekä yksi jätevesipumppaamo.

7 UUTUUS! Muoviset kaivojen kansistot Talokaivo Oy on kehittänyt kotimaisen polypropeenista valmistetun kansistovaihtoehdon. Se valmistetaan ruiskupuristamalla nykyaikaisilla tuotantokoneilla, jotka takaavat tasaisen laadun ja tyylikkään ulkonäön. Muovinen kansisto vastaa ulkonäöltään pääpiirteittäin perinteistä valurautakansistoa, johon kuuluu kehys ja kansi. Muovikansisto on monessa suhteessa valurautaista kätevämpi: se ei ruostu, sen voi lukita, se on erittäin kevyt ja turvallinen käsitellä ja sen ulkonäkö on tasalaatuinen ja viimeistelty. Perinteisiin muovikansiin tai muihin rst-kansiin verrattuna uuden kansistomme kuormankesto on aivan omaa luokkaansa. Ne ovat VTT:n testaamia kansistoille annetun EN 124 standardin A15 mukaan, eli ne kestävät 1500 kg painoa kantta kohden. Lukittavuus on turvallisuustekijä esimerkiksi omakotitaloissa, taloyhtiöissä ja leikkikentillä, joissa on tärkeää, että lapset eivät saa kaivonkansia auki. Lukitus aukaistaan kuitenkin erittäin helposti avaamiseen tarkoitetulla erikoistyökalulla. Kaivojen huollettavuus paranee entisiin maan alle jätettäviin ratkaisuihin verrattuna, koska kaivojen kannet voidaan jättää maanpinnan tasoon. Kansistojen keveys on asentajalle ja kuljettajalle todella huomattava etu. Paino on vain noin 25 % perinteisen valurautaisen painosta. Kansistoja on saatavana myös eri värivaihtoehtoja: esimerkiksi nurmikon vihreä, jolloin pihakokonaisuudesta saadaan täydellinen, koska kansistot eivät erotu muusta luonnosta. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kiinteistöjen salaojakaivot, omakotitalojen tarkistuskaivot sekä kaikki nurmialueilla olevat tarkistuskaivot. Kansistoja on saatavana kahta eri kokoa: 315mm LVI-nro: mm LVI-nro: Myynti: Talokaivo Oy Jälleenmyyjät: Lvi-alan tukkuliikkeet, Lvi-liikkeet

8 Talokaivo Oy jälleen mukana Jumbon laajentamisessa Jumbo Park on Vantaan Kauppakeskus Jumbon yhteyteen rakennettava uusi vapaa-ajan ja hyvänolon palvelujen keskus. Jumbo Park tarjoaa hyvää oloa hoidoissa ja kylpylässä, korkealaatuista viihdettä, monenlaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia elokuvateatterista yökerhoon ja keilarataan sekä tasokkaat kokous- ja hotellipalvelut. Jumbo Parkin arvo on noin 150 miljoonaa euroa. Vapaaajan-, viihteen- ja hyvänolonkeskuksen rakentaminen on alkanut maansiirto- ja louhintatöillä. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuonna Pääurakoitsijana toimii SRV Viitoset. Talokaivo Oy on ollut vahvasti mukana jokaisessa Jumbon rakentamisen vaiheessa. Alueelle on toimitettu useita erottimia ja pumppaamoita sekä satoja kaivoja. Jumbo Park on alueen uusin vaihe, joka sisältää noin 200 kaivoa sekä useita pumppaamoja. Jumbo Parkin salaoja-, viemäri- ja sadevesikaivot sekä pumppaamot ovat kaikki Talokaivon tuotevalikoimasta. LVI-Helin Oy LVI-Helin Oy on euralainen vuonna 1959 perustettu ja Suomen suurimpiin lukeutuva lämpö-, vesi- ja ilmastointitöihin erikoistunut perheyhtiö. Yhtiö työllistää noin 50 henkeä. Yrityksen asiakkaita ovat julkinen sektori, rakennusliikkeet/projektinjohtourakoitsijat, teollisuus sekä yksityiset asiakkaat. LVI-Helin Oy on ollut mukana monissa pääkaupunkiseudun suurissa urakoissa, kuten Kamppi ja Iso Omena. Jumbo Parkin osalta LVI-Helin Oy:n toimenkuvaan kuuluvat alueen pohjaviemärit; sadevesi-, jätevesi- ja salaojaviemärit. Jumbo Parkin alueelle on asennettu yhteensä noin kaksi kilometriä viemäriä. Kaikki kaivot ovat Talokaivo Oy:n toimittamia. Jumbo Parkin projektipäällikkö Kari Tervaportti LVI-Helin Oy:stä on ollut erittäin tyytyväinen kaivojen numerointiin ja toimituksiin. Kaivojen toimitukset ovat hoidettu kahdeksassa erässä.

9 Urakoitsija on ilmoittanut, mitkä kaivot milläkin hetkellä tarvitaan ja Talokaivo Oy on toimittanut ne numeroituina ja ajallaan. Tervaportti totesi lyhyen välimatkan helpottaneen kovasti logistiikan kulkua. Jokioisten Maanrakennus Oy Yritys aloitti nimellä T:mi Raimo Kalliola vuonna 1974 ja sen toiminta yhtiöitettiin Jokioisten Maanrakennus Oy vuonna Yritys on avainhenkilöiden omistama ja toimii Forssasta käsin. Sen päämarkkina-alue on Etelä-Suomi, etenkin pääkaupunkiseutu. Jokioisten Maanrakennus Oy:n palveluita ovat maanrakennus, alueviemäröinti, perustustyöt, pilaantuneen maan käsittely, hankesuunnitteluvaiheen kustannusarviot ja hankkeiden kehitystyö tilaajan kanssa. Jumbo Parkissa riittää tekemistä monelle taholle. Jokioisten Maanrakennus Oy:lle kuuluvia osa-alueita ovat perustukset, anturapohjien teko, murskeen ja kallion varaiset viemäripohjat, salaojat, radonputkistot ja perustusten vierustäytöt. Salaojaputkien ja -kaivojen asennustyöt ovat aloitettu kesällä ja urakka etenee hyvin. Kivet on ajettu pois työmaalta ja kaikkiin pommisuojiin on laitettu salaojaputket ja -kaivot paikoilleen. Salaojaputkistot kaivoineen on asennettu syvimmillään noin 17 metriin, mikä asettaa kaivoille todella vaativat olosuhteet maapaineineen. Näinkin vaativa kohde voitiin toteuttaa Talokaivo Oy:n laadukkailla tuotteilla!

10 Microflex-putkistot UVL-yhtiön työmailla HISTORIA Uudenmaan Vesi ja Lämpö Oy perustettiin suorittamaan LVurakointia vuonna Sen rinnalle perustettiin IV-urakointia suorittava UVL-Ilmastointi Oy vuonna Yhtiöt fuusioitiin vuonna 1997 UVL-Yhtiö Oy:ksi, joka suorittaa LVI-urakointia. YHTIÖN TIEDOT Keski-Uusimaalainen, Järvenpäässä sijaitseva UVL-Yhtiö Oy suorittaa putki- ja ilmanvaihdon urakointia uudis- ja saneerauskohteissa sekä huolto- ja korjaustöitä, toiminta-alueenaan pääkaupunkiseutu. Yhtiön liikevaihto on noin 6,5 milj. euroa ja se työllistää 50 henkilöä. Tällä hetkellä toiminta on keskittynyt pääasiassa uudisasuntotuotantoon. Huoneistoja rakennetaan vuosittain noin 700. PITKÄ YHTEISTYÖ Talokaivo Oy:n ja UVL-Yhtiö Oy:n yhteistyö on jatkunut molempia osapuolia kannattavana Talokaivon alkuajoista asti. Aluksi kauppaa käytiin kaivopuolella. Talokaivon lisättyä Microflexputkistot tuotevalikoimaansa putkistokauppa on kasvattanut yhtiöiden yhteistyön määrää. UVL-Yhtiö hoitaa noin 10 putkistotyömaata vuosittain. MICROFLEX-PUTKISTOT Microflex on eurooppalainen taipuisa aluelämpöjärjestelmä. Microflexin käyttökohteita ovat mm. rivi- ja kerrostalojen sekä omakotitalojen edullinen lämmönsiirto käsittäen maahan asennettavat lämpöjohdot sekä käyttövesiputkistot. Mallistosta löytyy myös jäätymätön kylmävesijohto.

11 Talokaivon Erottuvat Erottimet Talokaivo Oy on kehittänyt täydellisen ja kestävän erotinperheen. Erotinperheemme kattaa kaikki mahdolliset erotintyypit kuten: hiekan, rasvan, öljyn ja bensiininerottimet pienimmästä omakotitalon erottimesta suurimpiin esimerkiksi teollisuudessa, huoltamoilla ja suurkeittiöillä käytettäviin erottimiin. Kaikki erottimemme valmistetaan ympäristöystävällisestä ja täysin kierrätettävästä HD-polyeteenistä. Valmistusmenetelminä käytetään uusinta rotaatiovalutekniikkaa sekä perinteistä mittatilaukseen perustuvaa yksilöllistä käsityötä. Polyeteenin ominaisuudet ovat muihin materiaaleihin verrattuna täysin ylivoimaisia. Tuotteidemme täyttymishälyttiminä käytämme laadukkaita ja täysin kotimaisia elektronisia hälyttimiä, jotka voidaan varustaa myös esimerkiksi gsm-modeemilla. Valmistusprosessimme takaa sen, että voimme valmistaa erottimet täysin asiakkaan mittojen mukaan todella lyhyellä toimitusajalla. Erottimissa on kiinnitetty huomiota erityisesti myös tuotteiden huoltamiseen ja tyhjentämiseen, joissa on kentältä saatujen tietojen mukaan onnistuttu erittäin hyvin. Tuotekehitysosastomme kehittää jatkuvasti erotinperhettämme asiakkaittemme tarpeita vastaaviksi. Talokaivo Oy:n erottimet Repo, Epo, Hepo ja Hero ovat laadukkaita ja kestäviä valintoja! Talokaivo Oy on tuonut maahan Microflexiä jo vuodesta Microflex-järjestelmä käsittää täydellisen tuoteperheen eri kokoisine kaivoineen ja liittimineen. Tuotetta on asennettu Suomessa eri kohteisiin jo lähes 400 kilometriä. Tuote on osoittautunut erittäin toimivaksi Suomen vaativissa olosuhteissa. GARDENIA Yksi UVL-Yhtiön työmaista on Gardenia, joka valmistuu Helsinkiin, osoitteeseen Rajatie 5. Työmaan myllääminen alkoi toukokuussa 2006 ja asuinalueen on tarkoitus valmistua vuoden 2007 loppuun mennessä. Gardeniaan kohoaa kaikkiaan 28 asuntoa. Työmaan pohjavaiheen valmistusaikataulu on lyhyt, joten on tärkeää, että putkistojen toimitukset tapahtuvat ajallaan. UVL- Yhtiön palveluksessa noin 20 vuotta toiminut materiaalipäällikkö Hannu Laaksonen on tyytyväinen, että putkistot toimitetaan Talokaivon Vantaan varastosta. Välimatka on lyhyt ja tuotteet saadaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti työmaalle. Gardeniaan lämmitys- ja käyttövesiputkistoja on toimitettu ja asennettu yhteensä 2048 metriä. Laaksonen kehuu myös Microflex-putkiston taipuisuutta, mikä helpottaa sekä putkiston siirtelyä että sen asennusta.

12 Talokaivon rotaatiovalutuotanto Talokaivo Oy on kymmenen vuoden ajan käyttänyt kaivotuotteiden valmistuksessa nykyaikaista, rotaatiovalumenetelmään perustuvaa kaivoaihioiden tekoa. Rotaatiovalulla pystytään tekemään valmiiksi muotoiltuja kaivon pohjia, jotka mahdollistavat erilaisten kaivo-, erotin- ja pumppaamosäiliöiden aihioiden valmistuksen. Tuotteet valmistetaan ruiskupuristamalla, rotaatiovalamalla ja hitsaamalla. Energialähteenä käytetään puhdasta maakaasua. Tuotteet valmistetaan 100 % kierrätettävästä HD-polyeteenistä. Perinteisiin kaivoihin verrattuna rotaatiovaletut tuotteemme ovat osoittaneet paremmuutensa sekä muotoilun että lujuuden kannalta rakentamisen vaativiin kohteisiin sovellettuina. Tähän asti rajoituksena on ollut tuotteiden koko. Nykyisellä rotaatiovalukoneella pystytään valmistamaan suurimmillaan 3000 litran säiliöitä. Uusi kone tuotantokapasiteetti kasvaa Kuluvan vuoden aikana tuotantokapasiteettimme kasvaa käynnistäessämme uuden rotaatiovalukoneen. Koneella voidaan valmistaa lujia, saumattomia ja maastoon sopivia säiliöitä aina litraan saakka! Kone hyödyntää ajan viimeisintä tekniikkaa. Talokaivo on keskittynyt erityisesti vaikeisiin kohteisiin, kuten kallioisille tonteille rakennettaviin jätevedenkäsittelytuotteisiin. Uudella rotaatiovalukoneellamme pystymme valmistamaan tilavuudeltaan riittävän suuria, mutta kuitenkin mahdollisimman matalia säiliöitä, jotka voidaan sijoittaa paikoilleen ilman vaativia ja kalliita räjäytystöitä. Talokaivo Oy:ltä on siis tulossa uusia, kiinnostavia tuotteita lähitulevaisuudessa! Seuraa tilanne nettisivuiltamme 10

13 Veijo Tanskanen: Pitkänlinjan talokaivolainen Veijo Tanskanen (38 v) on pitkäaikaisimpia työntekijöitämme yrityksemme palveluksessa. Veijo aloitti uransa jo vuonna 1988 Talokaivon Talman tuotantolaitoksella. Siellä Veijo oli kehittämässä useita tuotantomenetelmiä ja laitteita, joita kaivon valmistuksessa tarvitaan. Veijon käytännön kädenjälki näkyy vielä monissa tuotteissamme ja tuotantotavoissamme. Keravan tehtaille siirryttyämme Veijo oli niin sanottuna kymppinä tuotannossa ja hänen vastuualueenaan olivat 400 mm kaivot. Vantaan varastolla Veijo vastasi maahantuomamme Microflex-tuoteryhmän toiminnasta hoitaen tehtäviä tavaran tilauksesta pakkaukseen ja lähettämiseen sekä paljon muuta. Vantaan varastoa Veijo hoiti noin 2 vuotta, minkä jälkeen hän siirtyi takaisin Keravan tehtaalle vastuutehtäviin sekä hoitamaan pumppaamoiden valmistumista. Tähän mennessä Veijo on ottanut osaa lähestulkoon kaikkiin tuotannon eri osa-alueisiin, joita Talokaivo Oy:ssä tarvitaan ja hän hallitsee ne hyvin. Sekä työnantajan että työtekijöiden keskuudessa Veijo nauttii suurta arvostusta. Siitä esimerkkinä on lentävä lause: Muut tekevät mitä osaavat, Veijo tekee mitä haluaa. Veijon mielestä Talokaivo Oy on ollut erittäin hyvä työnantaja tarjoten mahdollisuuden kehittyä eri työtehtävissä sekä antaen kilpailukykyisen toimeentulon. Talokaivo Oy kiittää Veijoa mahtavasta työpanoksesta yrityksemme hyväksi. Kiitos! 11

14 Suomalaisen Työn Liitto ja Avainlippu Kaikille Talokaivon tuotteille myönnettiin Avainlippu-merkki Talokaivo Oy on kotimainen yritys, joka valmistaa laadukkaita ja kestäviä tuotteita suomalaisiin olosuhteisiin ja suomalaiset tarpeet huomioiden. Talokaivo Oy on toiminut jo lähes 20 vuotta Suomessa ja valmistanut tuotteita kotimaisin työvoimin kotimaisia raaka-aineita käyttäen. Tämän takia Avainlipun käyttöoikeus myönnettiin Talokaivon Oy:n kaikille tuotteille kesäkuussa Merkki auttaa sekä kuluttajia että jälleenmyyjiä heidän ostovalinnoissaan. Samanaikaisesti Talokaivo Oy liittyi Suomalaisen Työn Liiton jäseneksi. Uudet TalOkaivolaiset Teuvo Timonen aloitti Teuvo vastaa toimituksista ja logistiikasta. Hänellä on useiden vuosien kokemus kuljetusalan yrittäjänä. Klara Holmberg aloitti tuotepäällikkönä vastuualueenaan ympäristötuotteet. Koulutukseltaan Klara on vesihuoltotekniikan diplomi-insinööri. Mikä on Avainlippu? Avainlippu on Suomen tunnetuin alkuperämerkki. Se kertoo, että tuote on tehty Suomessa tai että palvelu on tuotettu Suomessa. Avainlipulla merkittyihin tuotteisiin ja palveluihin voi luottaa - ne on suunniteltu suomalaisia kuluttajia varten. Suomalaisessa palvelussa on reilun pelin meininki. Avainlippu auttaa kuluttajia tekemään hyviä ostopäätöksiä. Avainlippu kertoo kuluttajalle paitsi korkeasta kotimaisuudesta myös tuotteen valmistajan arvoista. Kuluttajille tärkeitä arvoja ovat suomalaisuuden lisäksi turvallisuus, laatu, luotettavuus, työllistävyys ja vastuullisuus Avainlippu puolestaan takaa, että valmistaja toimii niiden mukaan. Nämä arvot ovat aina liittyneet Talokaivon tuotteisiin ja tästä merkkinä ne nyt kantavat Avainlippua! Kotimaisuus, laatu ja vastuullinen tuotanto ovat alusta asti olleet tärkeitä arvoja Talokaivo Oy:lle. Avainlipun käyttöoikeuden myöntää Suomalaisen Työn Liiton alkuperämerkkitoimikunta. Suomalaisen Työn Liitto Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on vahvistaa suomalaisen työn asemaa edistämällä suomalaisten yritysten menestymistä ja yrittäjyyttä. Suomalaisen Työn Liitolla on yli 1000 yritys- tai yhteisöjäsentä, joista suurin osa käyttää Avainlippu-alkuperämerkkiä tuotteissaan ja palveluissaan. Talokaivo Oy on nyt myös Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Arto Vesimäki aloitti kaivomyynnissä. Koulutukseltaan Arto on konstruktio-tekniikan insinööri. Riitta Hassinen aloitti pumppaamomyynnissä. Koulutukseltaan Riitta on ympäristötekniikan insinööri. Rainer Jurvanen aloitti pumppaamomyynnissä ja -huollossa. Rainerilla on pitkäaikainen kokemus yksityisyrittäjänä. 12

15 Onpa kyseessä uudisrakennus, jälkiasennus tai saneeraus, YKSITYISELLÄ JÄTeveden- HUOLLOLLA ON VÄLIÄ Talokaivo Oy:ssä sinulla on rinnallasi osaava kumppani, joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja käyttäen kattavaa tietotaitoaan. SANEERAUSSETTI Jälkiasennussettiä käyttämällä aikaisempi saostussäiliö muokataan panospuhdistamoksi ongelmaton asentaa ja helppo yhdistää. MAAHANIMEYTTÄMÖITÄ JA MAASUODATTAMOITA SAKOSETIT: erilaisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä sekä omakotitalolle että mökille Säiliöt valmistetaan korkealaatuisesta ja kestävästä polyeteenistä Valikoimassamme myös fosforinpoistokaivo FOSFOSETTI BIOSETTI 5, BIOSETTI 6 ja BIOSETTI 10 Biologis-kemiallinen jätevesien panospuhdistamo uudisrakennukseen, jälkiasennukseen ja saneerauskohteisiin Talokaivon panospuhdistamoratkaisut yhdistävät nykyaikaisimman kehityksen ja erinomaisen ammattitaidon Kaikki käsittelysäiliöt valmistetaan saumattomalla rotaatioprosessilla korkealaatuisesta polyeteenistä. Polyeteeni on 100 %:sti kierrätettävää, erityisen vastustuskykyistä ja kestävää. Säiliö on täysin vesitiivis ja takaa pitkän käyttöiän. Keveys mahdollistaa lisäksi ongelmattoman asennuksen. Tehokas käsittelyprosessi ja viimeisintä teknologiaa: Yksinkertaisella käsittelyllä korkea vedenlaatu. Käsittelyarvot ovat selvästi määritettyjen raja-arvojen alapuolella. Ja heti aivan alusta lähtien se toimii hyvin tehokkaasti luotettava ja ensiluokkainen jätevedenkäsittely on aina taattua. Yksikön käyttöönotto on nopeaa ja ongelmatonta, sillä se valmistetaan helposti kytkettäväksi. Automaattinen lomasäästötoiminta takaa taloudellisen toiminnan MATALAT UMPISÄILIÖT UMPISETTI Laaja valikoima matalia umpisäiliöitä 3 m 3 10 m 3 Erittäin kestävä rakenne, nousuputki myös kiinnihitsattuna Kaikille asumajätevesille tai vain wc-vesille Täyttymishälytin myös langattomana! Tyhjennysputken koko 560 mm, toimii siten myös hyvin huoltoluukkuna Onpa kyseessä olemassa olevien laitteiden nykyaikaistaminen tai uuden asennus asiakkaamme hyötyvät helposti toteutettavista, hinnaltaan edullisista ratkaisuista.

16 Terästie 7, Kerava Puh (09) Fax (09)

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Prestige annostelijat

Prestige annostelijat Clou Prestige annostelija valikoima Uusista Prestige automaateista löytyy aina sopiva ratkaisu henkilöhygienian tarpeisiisi tiloissa, joissa käy suuria määriä ihmisiä. On osoittautunut, että nykyaikaiset

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä Herkules sadeveden keruujärjestelmä Sadevedet talteen Herkules sadeveden keruujärjestelmä on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi keräämään sadevedet hyötykäyttöön. Herkules järjestelmän avulla säästetään

Lisätiedot

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan 02 OVIA ON MONENLAISIA. MEIDÄN OVEMME OVAT JÄMÄKÖITÄ JA KESTÄVIÄ. Avaa sinäkin FM-ovi! Forssan Metallityöt Oy on Suomen

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Laatua joka askeleella

Laatua joka askeleella Laatua joka askeleella Modernia ja minimalistista vai perinteisempää suomalaista tunnelmaa? Sinä valitset portaiden ulkonäön me huolehdimme turvallisesta toteutuksesta. Yksilöllistä designia Tuotemallistomme

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Kaivotuotteet vesien keruuseen ja ohjaukseen. Meltex talo- ja kunnallistekniset kaivot. Mittatilauskaivot. Vakiokaivot.

Kaivotuotteet vesien keruuseen ja ohjaukseen. Meltex talo- ja kunnallistekniset kaivot. Mittatilauskaivot. Vakiokaivot. Meltex kaivot 1 Mittatilauskaivot s. 8 Teleskoopit ja kannet s. 12 Rännikaivot s. 7 Lattiakaivot ja erottimet s. 11 Lisävarusteet ja kaivotarvikkeet s. 13 Salaojan tarkastuskaivot s. 5 Perusvesikaivot

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

RAUTAISIA OTTEITA. Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT

RAUTAISIA OTTEITA. Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT RAUTAISIA OTTEITA Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT Viisikymmentä vuotta sitten, 50-luvulla, kansa rakensi kotimaata ja Pintos Oy teki ensimmäiset naulansa, aluksi vain kahdella

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 4. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, puh.

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Paikallista energiaa ja vesihuoltoa

Paikallista energiaa ja vesihuoltoa Kemijärven lämpö ja vesi Paikallista energiaa ja vesihuoltoa Kaukolämpö tuotetaan paikallisesti kotimaisilla polttoaineilla. Kattavat palvelut asiantuntemuksella Kemijärven lämpö ja vesi Oy aloitti toimintansa

Lisätiedot

WehoPuts JÄTEVEDEN PIENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖJEN YHTEISKÄYTTÖÖN

WehoPuts JÄTEVEDEN PIENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖJEN YHTEISKÄYTTÖÖN 20 1200 JÄTEVEDEN PIENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖJEN YHTEISKÄYTTÖÖN Mitä on talousjätevesi? Jätevesi on jokapäiväisessä toiminnassamme käyttämäämme vettä, joka palautetaan kiertoon käytön jälkeen. Ennen kuin

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A j o h d a n t o 04 I 2009 51001 7 1. Alkusanat Puhdas vesi on tärkein elintarvikkeemme. Maapallon vesivaroista vain muutama prosentti

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot -kaivot jaetaan tilaus- ja toitusmenettelyn perusteella kolmeen pääryhmään: kaivopaketit, moduulikaivot sekä tilauskaivot Valmiit kaivopaketit toimitetaan sellaisenaan varastosta, joten ne ovat helppo

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

VOITELUTARVIKKEET 2011

VOITELUTARVIKKEET 2011 VOITELUTARVIKKEET 2011 Lufex Oy on keskittynyt maahantuomaan, myymään, asentamaan ja huoltamaan luotettavia ja laadukkaita keskusvoitelujärjestelmiä, työkoneisiin ja teollisuuteen. Lufex Oy:ltä löydätte

Lisätiedot

Slootsmid veitsimultain

Slootsmid veitsimultain Slootsmid veitsimultain Slootsmid B.V. Hollantilainen yritys joka on perustettu v. 1960 Euroopan johtava multauslaitteiden valmistaja Erikoistunut ainoastaan lietteen multauslaitteiden valmistukseen Kultivaattorimultain

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut 08 Suojakumisarjat / korjaamotyökalut LÖBRO suojakumit LÖBRO suojakumit Alkuperäisen laitevalmistajan toimittajalta Vetoakselin suojakumit ovat erittäin tärkeitä vakionopeusnivelten tehokkaalle ja luotettavalle

Lisätiedot

Lämmitystilayksikkö säästää aikaa talon muuhun rakentamiseen ja vapaaaikaan

Lämmitystilayksikkö säästää aikaa talon muuhun rakentamiseen ja vapaaaikaan Bioenergia-lehti 1/2008 Kirjoittaja: - Tytti Laitinen, Jyväskylä Innovation Oy - Pekka Äänismaa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Bioenergiakeskus Valokuvat: ks. erilliset kuvaselosteet Lämmitystilayksikkö

Lisätiedot

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Turvavalaisimet Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Led Turvavaloja Eltek -mallisto Honeywell Life Safety on käyttänyt paljon aikaa ja resursseja uuden Eltek turvavalomalliston kehittämiseen. Uudessa mallistossamme

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä

LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä Työnäytösraportti 2. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100

Lisätiedot

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE 06-417 1100 www.mh-kate.fi Kun haluat valita hyvän kattourakoitsijan, takerru reilusti muutamaan yksityiskohtaan. Kuka tahansa

Lisätiedot

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT www.sanpek.fi Sanpek-LED korkealaatuiset 360 CORN LED- lamput edustavat LEDvalaistustekniikan viimeisintä kehitysaskelta. Nämä CORN LED-lamput on kehitetty

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm

Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm Tuote-esite Toimiva ja suorituskykyinen Hiab XS 022 helpottaa päivittäistä työtä Hiab XS 022 on pieni, kompakti ja joustava nosturi monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta. Kattavin valikoima. Kerralla valmiiksi

Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta. Kattavin valikoima. Kerralla valmiiksi + = Kontio 1 Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta Valmistulen henkilökunta huolehtii kaikista talotoimitukseen liittyvistä tulisij a-asioista. Laadukkaaseen palveluun kuuluu sinulle sopivan

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( )

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( ) 1(4) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE (07-03-2008) ARSEENINPOISTOSUODATIN...AsB 20 (patruuna) YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. HUOLTO Paikka suodattimenne erikoistiedoille

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 1 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesien- ja ympäristönsuojelu, ympäristöterveys Vesi- ja elintarvikelaboratorio Tutkimus, neuvonta, julkaisutoiminta Jäsenet vesien

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

5. YRITTÄJÄN HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET JA TAIDOT

5. YRITTÄJÄN HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET JA TAIDOT 5. YRITTÄJÄN HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET JA TAIDOT Huolellisuus Innovatiivisuus Ongelmanratkaisukyky Oma-aloitteisuus Ryhmätyökyky Yhteistyökyky Stressinsietokyky Asiakastarpeiden huomioiminen Koordinointikyky

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä

Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä FANN Ympäristötekniikka Oy 13.05.2004 Börje Forsberg Luentoteksti Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä Lyhyesti yhtiöstä FANN Ympäristötekniikka Oy on yritys, joka on erikoistunut haja-asutuksen

Lisätiedot

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin.

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. OEM-tuotteet Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. Optimaalinen liitos alusta loppuun. Hyvä käytettävyys: pistotulppa, liitosjärjestelmä pienjännitealueelle. Käytettävyys on keskeinen tekijä, kun arvioidaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua Kartoitus Suunnittelu Asennus Käyttöönotto, mittaukset ja hyväksynnät KAIKKI KERRALLA OIKEIN Apunasi projektin jokaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140 Pyrkimyksemme on koko ajan kehittää tuotteitamme sekä myöskin valmistusprosessiamme ja luoda uusia ratkaisuja jotka ovat monessa tapauksessa klassisia mutta tulevat täyttämään nykyaikaiset vaatimukset

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 HINNASTO 1.1.2017 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu /m 3 1,25 1,55 Jätevesimaksu /m 3 2,67 3,31 PERUSMAKSUT Veden perusmaksut Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 Rivi- ja kerrostalot

Lisätiedot

PE-HD viemäröintiputkistot Sade- ja jätevesien sekä laboratorioiden viemäröintiin

PE-HD viemäröintiputkistot Sade- ja jätevesien sekä laboratorioiden viemäröintiin PE-HD viemäröintiputkistot Sade- ja jätevesien sekä laboratorioiden viemäröintiin Yleiskuvaus tuotteesta PE-HD putkistojen käyttö on lisääntyy koko ajan erilaisissa kiinteistöissä sekä laboratorioiden

Lisätiedot

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Tallinnan suurimmassa kaupunginosassa Lasnamäessä on totuttu rakentamaan isossa mittakaavassa. Kun alueen kaukolämpöverkkoa nyt uusitaan, on putkillakin reilusti

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä Erkki Santala, Hajaputsari ry Neuvontaan liittyvällä kiinteistökäynnillä tehtävä jätevesijärjestelmän arviointi Jätevesijärjestelmän toimintakunnon

Lisätiedot

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä.

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. TYÖTASOJA POLVIJÄRVELTÄ Ecolamin valmistamat työtasot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja

Lisätiedot

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta Rakuunamäen talo Lappeenranta 1 2 Toimiva ja viihtyisä sijainti yrityksellesi Lappeenrannan Rakuunamäen talo rakennetaan idylliselle kasarmialueelle, lähelle keskustaa. Ympärillä on historiallista ilmettä,

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 Ongelma Käytäntö on osoittanut, että huollon puute vaurioittaa vakavasti yhtä kolmesta takalaitanostimesta niiden kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille HYLLYSTÖT TEHOKÄYTTÖÖN RFID-TEKNIIKALLA Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille Sähköiset hyllyjärjestelmät Kaikki SCHÄFERin varasto- ja hyllyjärjestelmät voidaan asentaa siirrettäville alustoille. Periaate

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

T30 11/14 Bar. Mäntäkompressorit

T30 11/14 Bar. Mäntäkompressorit T30 11/14 Bar Mäntäkompressorit Ingersoll Rand T30 on ollut luokkansa ykkönen ensiesittelystään vuonna 1929 lähtien. Se on omaa luokkaansa niin luotettavuudeltaan, tehokkuudeltaan, kestävyydeltään ja joustavuudeltaan

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9)

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo (49-7--9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo ievitalo Oy esittää, että Espoon kaupunki vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella perustettavalle asunto-osakeyhtiölle kiinteistön

Lisätiedot

Hiab Multilift XR kevyt koukkulaitesarja

Hiab Multilift XR kevyt koukkulaitesarja Hiab Multilift XR kevyt koukkulaitesarja Tuote-esite Hiab Multilift XR tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn Maksimoi autosi monipuolisuus Jokainen Hiab Multilift XR-koukkulaitteella varustettu 3,5-12 tonnin

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

Teline- ja eristystöiden ammattilainen

Teline- ja eristystöiden ammattilainen Teline- ja eristystöiden ammattilainen PEPT on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

VOLKSWAGEN CADDY TRANSPORTER CRAFTER

VOLKSWAGEN CADDY TRANSPORTER CRAFTER VOLKSWAGEN CADDY TRANSPORTER CRAFTER www.carsport.fi/volkswagen VOLKSWAGEN CADDY Carsport esteetön matalalattiataksi 1+6 tai vaihtoehtoisesti 1+4 ja yksi pyörätuolipaikka Volkswagen Caddy Carsport on ollut

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot