Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo"

Transkriptio

1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2011 Aika: Keskiviikko klo Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hell Pertti, pj. X xxxxx Ruska Antti, vpj X Knuutila Seppo Iho Irma X Haapanen Maarit Laurila Juha X Kunnia Marjo Luoma Ari-Pekka X Pölönen Hannu Mäkinen Karoliina X Pykäri Arja Nieminen Matti X Karro Mika Parviainen Pirjo X Koisti Ritva Peltonen Jorma X Muuri Kalle Siltanen Anna Kaisa X Viitaniemi Annikka Uusitalo Päivi X Määttänen Iiris Vesa Simo X Gustafsson Pekka Hyttinen Marjatta kv pj X xxxxx Määttänen Annika kv vpj X xxxxx Eriksson Marjut, toim.pääll X xxxxx 74 Kokouksen avaus Erikseen kutsuttuna oli paikalla johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma ajan. Vs. kirkkoherra Pertti Hell avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 75 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirjataan läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kirkkoherra toimitti nimenhuudon ja kokouksen osallistujat merkittiin pöytäkirjaan. Hyväksyttiin yksimielisesti johtavan kanttorin Kaisa Suutela-Kuisman osallistuminen kokoukseen käsittelyn ajan. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 76 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Siltanen Anna Kaisa ja Uusitalo Päivi. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa klo mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa klo Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä Anna Kaisa Siltanen ja Päivi Uusitalo. Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa klo mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa klo Johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma esittelee kirkkoneuvostolle Salon seurakunnan musiikkityötä Kaisa Suutela-Kuisma on kutsuttu kirkkoneuvostoon esittelemään Salon seurakunnan musiikkityötä. Esittelyyn ja keskusteluun käytetään noin 30 minuuttia. Merkitään tiedoksi Johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma esitteli kirkkoneuvostolle seurakunnan musiikkityötä ja kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Esittelyn jälkeen Kaisa Suutela-Kuisma poistui kokoustilasta. Merkittiin tiedoksi. 78 Kirkon henkilöstön kehittämissopimus Kirkon pääsopijaosapuolten hyväksymä kirkon henkilöstön kehittämissopimus on liitteenä 1. Kehittämissopimuksella kumotaan vuodesta 1998 voimassa ollut Kirkon henkilöstökoulutussopimus, jonka Salon seurakunnan järjestelytoimikunta on hyväksynyt Kehittämissopimus sisältää virka- ja työehtosopimusvaikutteisia määräyksiä sekä määräyksiä, jotka ovat suositusluontoisia. Kehittämissopimus on käsitelty seurakunnan yhteistyötoimikunnan kokouksessa

3 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä 1 olevan Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen noudatettavaksi Salon seurakunnassa. Kirkkoneuvosto esittää Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja käyttöön otettavaksi Salon seurakunnassa. 79 Vapaussodan ja Itsenäisyyden Salon Seudun Perinneyhdistys ry:n ja Salon Seudun Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n anomus muistolaatan kiinnittämiseen Salon seurakunnan Mahlakankareen seurakuntakodin seinään Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt asiaa seuraavasti.. Seurakunnan kirkkoneuvostolle on tullut anomus Mannerheim Ristin ritarin Eino Laisin muistolaatan kiinnittämisestä Mahlakankareen seurakuntakodin seinään. Asiasta on pyydetty lausunto arkkitehti Lauri Hollmenilta. Anomus ja Hollmenin lausunto sijoitusehdotuksineen on liitteenä 6. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto antaa luvan kiinnittää ritari Eino Laisin muistolaatan Mahlakankareen seurakuntakodin seinään ehdolla, että laatan teossa ja kiinnityksessä noudatetaan arkkitehti Lauri Hollmenin asiasta antamaa lausuntoa ja kiinnitysohjeita (liite 6) Juha Laurila jääväsi itsensä ja poistui kokoustilasta 147 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Juha Laurila palasi kokoustilaan 147 päätöksenteon jälkeen.. Yhdistykset ovat toimittaneet uuden anomuksen tutustuttuaan annettuun arkkitehdin lausuntoon ja ehdottavat laatan hyväksymistä liitteen 2 mukaisesti. Liitteenä 3 on kuva arkkitehti Hollmenin määrittelemästä laatan sijoituspaikasta Mahlakankareen seurakuntakodin sisäänkäynnin vieressä. Kirkkoneuvosto hyväksyy muistolaatan kiinnityksen Mahlakankareen seurakuntakodin ulkoseinälle oheisen liitteiden 2 ja 3 mukaisesti. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 80 Salon Seudun Sotaveteraanit ry:n avustusanomus Salon Seudun Sotaveteraanit ry anoo avustusta Viipuriin suuntautuvan matkan kuluihin, liite 4. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys on tarjonnut Salon Seudun Veteraanilaulajille mahdollisuutta esiintyä Viipurin Pietari Paavalin kirkossa järjestettävässä muistotilaisuudessa sekä osallistua Karjalan kannakselta löytyneiden, kaatuneina kentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden jäänteiden arkkujen siirtämiseen ruumisautoon kotimaahan kuljetusta varten.

4 Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ei osallistu kuoron matkakustannuksiin. Veteraanilaulajien vuosittainen talousarvioavustus seurakunnalta on 1000 euroa eikä seurakunta ole talousarviossaan varannut varoja muihin ennalta nimeämättömiin avustuksiin. Kuluvana vuonna on seurakunta saamassa Venhon testamenttiperintönä varoja, joiden käyttö tämänkaltaiseen avustamiseen on mahdollista, koska testamenttivarat on osoitettu seurakunnan yleiseen käyttöön. Kirkkoherran ja vs. talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää käyttää Venhon testamenttivaroista Veteraanilaulajien Viipurin matkan avustamiseen anotun 3000 euron määrän. Avustuksen ehtona on matkan toteutuminen siten että matkalle osallistuu vähintään 30 henkilöä. Mikäli osallistujia on vähemmän kuin 30, on avustus 100 euroa/osallistuja. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 81 Salon seurakunnan tilintarkastajien valintaesityksen tekeminen kirkkovaltuustolle Säännökset seurakunnan tilintarkastajien valinnasta sisältyvät Kirkkojärjestyksen 15 lukuun sekä Salon seurakunnan taloussäännön 29 :ään, joka kuuluu seuraavasti: Tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta riippumattomaksi. Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja tämän säännön mukaisesti. Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään KJ 15 luvun 10 säännösten mukaisesti vähintään yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Mikäli tilintarkastajia valitaan useita, valitsevat tilintarkastajat keskuudestaan puheenjohtajan. Auktorisoiduista tilintarkastajista on järjestetty tarjouskilpailu. Tarjoukset on pyydetty Oy Audiator Ab:ltä, Ernst & Young Oy:ltä, PricewaterhouseCoopers Oy:ltä, Tuokko Tilintarkastus Oy:ltä sekä Tilintarkastus ja konsultointi Harri Leinolta. Tarjouksensa ovat jättäneet Oy Audiator Ab, Ernst & Young Oy, PricewaterhouseCoopers Oy ja Tuokko Tilintarkastus Oy, liite 5. Alla on yhteenveto saaduista tarjoushinnoista. Kokonaisedullisin tarjouksista on Oy Audiator Ab:n antama tarjous. Mikäli tilintarkastus annetaan tilintarkastusyhteisön hoidettavaksi, ei seurakunnan tarvitse säännösten mukaan valita vastuullista tilintarkastajaa tai varatilintarkastajaa, koska asia jää tilintarkastusyhteisön hoidettavaksi. Oy Audiator Ab on esittänyt valitsevansa JHTT, HTM Sinikka Niitynperän päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ja JHTT, KHT Sari Isakssonin varatilintarkastajaksi, mikäli seurakunta valitsee Oy Audiator Ab:n tilintarkastusyhteisöksi.

5 Tarjouksen antaja Päivähinta ja kokonaishinta lakisääteisestä tarkastuksesta (ei sis.alv.) Oy Audiator Ab Päivähinta euroa/pv, kokonaishinta eur, (8pv+8pv+8pv+8pv) eur (10pv+10pv+10pv+10pv) Tuokko Tilintarkastus Oy Ernst & Young Oy Pricewaterhouse Coopers Oy Päivähinta ca 615,38 eur/pv, kokonaishinta eur (8pv+8pv+8pv+8pv) 24615,20 eur (10pv+10pv+10pv+10pv) Päivähinta euroa/pv, kokonaishinta eur (8pv+8pv+8pv+8pv) eur, (10pv+10pv+10pv+10pv Päivähinta 680 euroa/pv, kokonaishinta eur (8pv+8pv+8pv+8pv) eur (10pv+10pv+10pv+10pv) Lisätoimeksiannon hinta (ei sis. alv) euroa/pv tehtävästä riippuen eur/päivä tehtävästä riippuen 615 eur/päivä, vaativammat tehtävät 1275 eur/päivä Vastuullinen tilintarkastaja/esitys varatilintarkastajaksi JHTT, HTM Sinikka Niitynperä, varatilintarkastaja JHTT, KHT Sari Isaksson JHTT, HTM Mikko Helkiö, varatilintarkastaja JHTT, CIA Martin Slotte KHT Vesa Kiuas, varatilintarkastaja KHT Heidi Puputti 680 eur/pv JHTT, KHT Tomi Moisio, varatilintarkastaja JHTT Topi Kataja Vs. talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön kirkkojärjestyksen määräysten mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 82 Talonmiehen viran täyttäminen Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kokouksessaan päättänyt esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa: Torikatu 6:n talonmiehen virka on jäänyt tyhjäksi Reijo Laaksosen irtisanouduttua joulukuussa Tehtävään on isännöitsijän virkamiespäätöksellä valittu Tarmo Nurmi 6 kk:n määräaikaiseen työsopimussuhteiseen työsuhteeseen. Tehtävän hoitajan valinta oli kiireellinen eikä seurakunnalla ollut tuolloin valittuna uutta kirkko-neuvostoa, joka olisi voinut tehdä viran täyttämiseen liittyvät toimenpiteet. Isännöitsijän esitys:

6 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Virkasäännön 5 :n 4 mom mukaan Tarmo Nurmi siirretään lukien Torikatu 6:n talonmiehen virkaan. Hyväksyttiin yksimielisesti Virkasäännön 5 :n 4 momentin mukaan virka voidaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun kyseessä on mm. koeajaksi otetun viranhaltijan määrääminen vakinaiseksi tai muu erityinen syy. Isännöitsijä on viranhaltijapäätöksellä määrännyt Tarmo Nurmen talonmies-vahtimestarin virkaan määräajaksi Tällöin valinta on suoritettu 78 hakijan joukosta ja valinnassa on haastateltu isännöitsijän, kiinteistöpäällikön ja talousjohtajan toimesta kuutta henkilöä. Kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunnan esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Virkasäännön 5 :n 4 mom mukaan Tarmo Nurmi siirretään lukien Salon seurakunnan talonmies-vahtimestarin virkaan. Tehtävänhaltijan virkapaikka on tällä hetkellä Torikatu 6, Salo. Tehtävän vaativuusryhmä on 402. Työkokemusta Nurmelle on kertynyt mennessä 17 vuotta 3 kuukautta, joka on oikeuttanut 18 % vuosisidonnaiseen osaan. Koska Tarmo Nurmi on jo toiminut määräaikaisena viranhaltijana, ei virantäytössä noudateta koeaikaa. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä siirtää Salon seurakunnan talonmies-vahtimestarin virkaan Tarmo Nurmen. Virkapaikka tällä hetkellä Torikatu 6. Viran täytössä ei sovelleta koeaikaa. 83 Särkisalon vuokratonttien vuokrat ja vuokrasopimusten jatkaminen Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kokouksessaan käsitellyt Särkisalon rantatonttien jatkovuokrausta. Vuokrasopimukset on aikanaan tehty 50 vuodeksi ja ovat päättymässä vuosina Vuokralaiset ovat tiedustelleet vuokra-ajan jatkosta. Tonteille on vuokralaisten toimesta rakennettu loma-asuntoja Särkisalon seurakunta on vuokrannut rakentamattomia merenrantatontteja alkaen vuodesta Kahdenkymmenenkuuden tontin vuokra-aika päättyy Vuokrat eivät vastaa nykyistä vuokratasoa ja jo Särkisalon seurakunnan aikana on mietitty sitä, että tulevien vuokrien tulisi perustua sijoitetun pääoman tuottoon. Isännöitsijä on pyytänyt TT-Välitys LKV Oy:ltä arviota tonttien käyvästä arvosta. Arviossa jokainen tontti on arvioitu erikseen ja arviossa on huomioitu ainoastaan tontin arvo, ei tonteilla olevia vuokramiesten omistamia rakennuksia. Arvion tarkoituksena on

7 ollut määritellä kohteen käypä myyntihinta myytäessä kohde vapaaehtoisella kaupalla normaalein kauppaehdoin. Arviossa tontit on ryhmitelty neljään eri hintaluokkaan; alle , , ja yli Yhtään tonteista ei kuulu alle Yli :n hintaiset tontit on ryhmitelty vielä kolmeen eri hintaluokkaan: , ja Tontit sijaitsevat alueella, johon on vahvistettu Särkisalon kunnanvaltuuston ja hyväksymä Särkisalon rantayleiskaava ja kaavassa totit on merkitty loma-asuntoalueeksi (RA). Kiinteistöpäällikön esitys: Kunkin tontin vuokrakautta jatketaan kahdellakymmenelläviidellä (25) vuodella nykyisen vuokrakauden päättymisestä lukien. Yllä mainituissa hintahaarukoissa on laskettu verranto tonttien hinta-arvion ja koon suhteen, jolloin saadaan hintaluokan keskihinta/m2. Keskihinta kerrotaan pinta-alalla ja edelleen halutulla pääomantuottoprosentilla, josta saadaan uusi vuosivuokra. Liitteenä 3 olevassa taulukossa on laskettu tontin vuokralle kolme vaihtoehtoa sijoitetun pääoman ollessa 2 %, 3 % tai 4 %. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin ja vuokrantarkistukset tehdään vuosittain. Tarkistuksessa pidetään vertailutietona heinäkuun 2010 indeksilukemaa. Uutta vuokrakautta edeltävän heinäkuun indeksilukemaa verrataan heinäkuun 2010 indeksilukemaan. Uudesta vuotuisesta vuokrasta ilmoitetaan vuokramiehille lokakuun aikana. Johtokunta päättää tonttien vuokrista vuokrasopimuksen uudistumisvuodesta lähtien liitteenä olevan taulukon mukaisesti kolmen prosentin tuotto-odotuksen mukaan. Taustana 3 %:n korotukselle on, että Taivassalon seurakunta on samankaltaisten tonttien vuokraamisesta tehnyt vuonna 2008 päätöksen korottaa vuokria 5 %:n sijoitetun pääoman tuoton mukaan. Vuokralaiset ovat valittaneet korotuksesta ja Turun Hovioikeus (lokakuussa 2010) on kohtuullistanut vuokran neljän (4) prosentin mukaiseksi. Vuokra-ajan osalta päätös lähetetään kirkkoneuvoston päätettäväksi ja edelleen lähetettäväksi Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. Kiinteistöpäällikön esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Johtokunta hyväksyi kolmen (3) prosentin tuottotavoitteen ja vuokra-aikojen jatkamisen kahdellakymmenelläviidellä (25) vuodella eteenpäin. Vuotuiset vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin, vertailutietona käytetään heinäkuun 2010 indeksilukemaa. Päätös lähetetään kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Pöytäkirjaan merkitään, että isännöitsijä Kauko Kuparinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esitys: Johtokunta esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 6 rantatonteille kolmen (3) prosentin tuottotavoitteen ja vuokra-aikojen jatkamisen kahdellakymmenelläviidellä (25) vuodella eteenpäin. Vuotuiset vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin, vertailutietona käytetään heinäkuun 2010 indeksilukemaa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8 84 Uuden nuorisotyönohjaajan haastattelutyöryhmän valinta Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt esittää kirkkovaltuustolle uuden nuorisotyöntekijän viran perustamista lukien. Mikäli kirkkovaltuusto kokouksessaan perustaa viran, tarvitaan työryhmä, joka haastattelee hakijoita viran täyttämisvaiheessa. Tulevan kesäkauden takia on ryhmä aikataulusyistä syytä valita jo toukokuun kokouksessa. Ryhmä aloittaa toimintansa, kun kirkkovaltuuston päätös on saanut lainvoiman ja mahdollisen hakuprosessin käytännön aikataulu on tarkentunut. Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän uuden nuorisotyönohjaajan valintaa varten. Haastattelutyöryhmään valittiin yksimielisesti Kiikalan alueneuvoston puheenjohtaja Raila Pelto, Kiskon alueneuvoston puheenjohtaja Annikka Viitaniemi, Suomusjärven alueneuvoston puheenjohtaja Iiris Määttänen, nuorisotyön johtokunnan puheenjohtaja Hannu Pölönen, johtava nuorisotyönohjaaja Maritta Järveläinen sekä aluekappalainen Kaarlo Launonen. 85 Uuden jäsenen nimittäminen alueneuvostoon Kiikalan alueen alueneuvoston varajäsen Anna-Riitta Laitila on pyytänyt eroa, liite 7. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Anna-Riitta Laitilan eroanomuksen. Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Anna-Riitta Laitilan tilalle Kiikalan alueneuvostoon. 86 Ilmoitusasiat Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tuomiokapituli on määrännyt pastori Kimmo Malisen Salon seurakunnan seurakuntapastorin (VI) viransijaiseksi ajaksi Tuomiokapituli on kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti päättänyt olla julistamatta Salon seurakunnan kappalaisen (XI) virkaa haettavaksi toistaiseksi, kuitenkin enintään saakka. Tuomiokapituli on istunnossaan päättänyt myöntää Olli Ruskeepäälle jatkettua virkavapautta Salon seurakunnan (Kiskon alueen) kappalaisen virasta esitetyn selvityksen perusteella lukien toistaiseksi ja enintään siihen saakka, kunnes hän siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle.

9 Samassa istunnossa tuomikapituli on määrännyt Olli Ruskeepään viransijaiseksi Pertti Hellin alkaen. Kirkkoneuvosto totesi musiikkityön esittelyn yhteydessä, että mikäli ennakkotiedon mukainen kanttori Mikko Kallion irtisanoutuminen tapahtuu kesäkuussa, ei erillistä esitystä kanttorin viran täyttämisestä tarvitse tulla musiikkityön neuvottelukunnan kautta, vaan kirkkoneuvosto ottaa asian kokouksensa esityslistalle. Näin saadaan viran täyttö nopeammin eteenpäin. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 87 Salon seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta päättäminen Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan , että Salon seurakunnan nimen kirjoittavat lähtien toistaiseksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marjatta Hyttinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Antti Ruska, toimistopäällikkö Marjut Eriksson ja toimistosihteeri Marika Ahola kukin kaksi yhdessä sekä lisäksi oikeuttanut vs. kirkkoherran Pertti Hellin kirjoittamaan lähtien Salon seurakunnan nimen virkanimityksensä päättymiseen asti siten, että seurakunnan nimen kirjoittavat kaksi nimenkirjoitukseen oikeutettua yhdessä. Tuomiokapituli on istunnossaan määrännyt rovasti Heikki Kivekkään Salon seurakunnan vt. kirkkoherraksi lukien toistaiseksi ja enintään siihen asti, kunnes ko. kirkkoherran virka vakinaisesti täytetään. Vs. talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää yksimielisesti, että seurakunnan nimenkirjoittajana aiemmin päätettyjen lisäksi toimii lukien myös vt. kirkkoherra Heikki Kivekäs siihen asti kunnes kirkkoherran virka vakinaisesti täytetään siten, että seurakunnan nimen kirjoittavat kaksi nimenkirjoitukseen oikeutettua yhdessä. 88 Salon lukioiden uskonnonopettajien stipendianomus Salon kolmen lukion (Salon lukio, Halikon lukio ja Perniön lukio) uskonnonopettajat ovat lähettäneet päivätyn stipendianomuksen, liite 8, kirkkoneuvostolle. Stipendin tarkoituksena on palkita kunkin lukion paras evankelisluterilaisen uskonnon ainereaalin kirjoittanut ylioppilas. Vs. talousjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto keskustelee mahdollisuudesta palkita ko. ainereaalin kirjoittajia talousarviomäärärahojen puitteissa tänä keväänä ja jatkaa

10 asian valmistelua tulevien vuosien varalle. Kirkkoneuvosto päätti tämän kevään osalta palkita lukioiden uskonnonopettajien valitsemat, parhaat uskonnon ainereaalin kirjoittajat kirjalahjalla. Jatkossa asia valmistellaan talousarvion määrärahojen yhteydessä. 89 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen vakuudeksi Pertti Hell vs. kirkkoherra Marjut Eriksson pöytäkirjan pitäjä Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa. Salossa Anna Kaisa Siltanen Päivi Uusitalo Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Salossa Taina Manelius

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011 Aika: Tiistai 6.9.2011 klo 18.00 19.40. Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013 Aika: Keskiviikkona 12.6.2013 klo 18.00 19.00 Paikka: Seurakuntatalo, keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 14 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 14 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 27.8.2008 klo 17.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 13 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 2/2008

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 52 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 52 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 22.10.2008 klo 17.00 17.40 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: Pöytäkirja Esityslista 6/2008 Jäsen Läsnä Poissa

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015 klo 18.00 20.15 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 7/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 7/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 7/2015 Aika: Keskiviikko 19.8.2015 klo 18.00 18.50 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 195 Kokouksen avaus 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 197 Pöytäkirjan tarkastus 198 Ääntenlaskijat 199 Työjärjestys 200

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) AIKA Tiistai 8.3.2011 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 28.5.2012 klo 16.30 18.05. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2008 ======================== 26 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS 27 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 s. 5 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 31.3.2011 klo 18.00 19.20 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot