Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantoimisto Taalintehtaalla"

Transkriptio

1 7/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina 31. elokuuta 2010 klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Annalena Sjöblom Bo Vilander Wilhelm Liljeqvist Ralf Lindroos Liisa Mietola Anders Nordell Teijo Pitkäranta Sonja Salovius-Laurén, poissa Britt-Marie Sundblom puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Muut: Ingalill Slotte, 83-, klo Greger Lindholm, sihteeri Ville Wahteristo Tomas Kull, - 86, -klo kh edustaja valvontapäällikkö vt. johtava ympäristösihteeri vt. ympäristösihteeri Asia: Allekirjoitus: Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika: Annalena Sjöblom Kunnantoimisto Taalintehtaalla 7. syyskuuta 2010 Greger Lindholm Bo Vilander Pöytäkirja pidetty nähtävänä: Kemiönsaari 8. syyskuuta 2010 Wilhelm Liljeqvist : Greger Lindholm

2 7/2010 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika: Tiistaina 31. elokuuta 2010 klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto Taalintehtaalla Asia numero Asia 80 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Backas Britta & Göran VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Backas Ingela & Rabbe VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Björkstrand Siv VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Lindblom Jan & Lisbet KORJAUSKEHOTUS Ruukin Nurkka - Bruksknuten Oy Ab RAKENNUKSEN POISTAMINEN Bygeln 1:126 Bergön kylässä RAKENNUSLUPA Niittyvaara Tuula ja Matti RAKENNUSLUPA Helmi-Paavola Satu ja Paavola Toni RAKENNUSLUPA Sandell-Westerlund Emilia ja Westerlund Kim RAKENNUSLUPA Fastighets Ab Kimito Värnemo RAKENNUSLUPA Gojanovic Nenad VIRKAMIESPÄÄTÖKSET TIEDOKSI TIEDOKSIANTOASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaari 8. syyskuuta 2010 Annalena Sjöblom

3 3 80 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 81 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Bo Vilander ja Wilhelm Liljeqvist ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi ja varalla Ralf Lindroos. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Bo Vilander ja Wilhelm Liljeqvist.

5 5 82 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) hyväksyy esityslistan. Esityslista hyväksyttiin.

6 6 Dnr: MOT 191/ VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Backas Britta & Göran VALMISTELU (vt. ympäristösihteeri Tomas Kull) Britta ja Göran Backas, kiinteistön Backas RN:o 5:20 omistajat Östanåssa, jättivät vapautushakemuksen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon perustelulla että kiinteistöllä on oma rengaskaivo joka antaa laadultaan tyydyttävää ja määrältään riittävää vettä. Kaivo on varustettu suodattimella joka poistaa rautaa ja uudella kalkkisuodattimella joka vähentää veden värilukua ja sameutta sekä nostaa veden ph:ta. Kaivo on yhteinen kiinteistön Johanneslund RN:o 5:22 kanssa. Hakijat ovat vapautushakemuksessaan liittämisvelvollisuudesta viitanneet vesinäytteen analyysitulokseen ja (kalkkisuodattimen asentamisen jälkeen). Kalkkisuodattimen asentamisen jälkeen kiinteistön talousvesi täyttää STM:n asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja laatusuositukset, paitsi ph:n osalta (vesinäyte: 10,1, raja-arvo: 6,5-9,5). Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan päätöksen mukaan raja-arvo saa ylittyä kahden laatusuosituksen osalta, lukuun ottamatta ammoniumin, koliformisten bakteerien ja radonin, joiden raja-arvoja ei saa ylittää. Laatuvaatimuksia koskien (Escherichia coli, fluoridi, nitraatti, nitriitti ja arseeni) ei saa ylittää. Vesihuoltolain (119/2001) 10 mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta vapautuksen liittämisvelvollisuudesta lain 11 mainituin perustein. Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta on vahvistanut suuntaviivat yksittäisten kiinteistöjen vapautukseen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistönomistajalle, vesihuoltolaitokselle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on vesihuoltolain (119/2001) 11 mukaisesti annettu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa ennen päätöstä ja lausunto on pyydetty kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Vesihuoltolaitos vastustaa että kiinteistölle Backas RN:o 5:20 myönnetään vapautus liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon. Vesihuoltolaitos katsoo että vapautus vaarantaisi vesihuoltolaitoksen taloutta sekä vesihuoltolaitoksen mahdollisuutta toimittaa hyvälaatuista vettä muille asiakkaille. Lisäksi kiinteistön talousvesi ei täytä laatusuositusta ph:n osalta. ELY-keskus katsoo että ennen mahdollisen vapautuksen myöntämistä talousveden laatu tulee vielä varmistaa uudestaan niiden muuttujien osalta mitkä ensimmäisessä analyysissä ylittivät raja-arvot. EHDOTUS (vt. johtava ympäristösihteeri Ville Wahteristo) Ehdotetaan että kiinteistölle Backas RN:o 5:20 ei myönnetä vapautusta liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, koska vapautuksen peruste vesihuoltolain (119/2001) 11 kohdan 1 mukaan ei ole täyttynyt. Hakijat eivät ole näyttäneet toteen että liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon muodostuisi hakijoille kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palve-

7 7 lujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Suodattimen tai muun vastaavan laitteen asentaminen STM:n talousveden vaatimusten täyttämiseksi ei ole hyväksyttävä peruste vapautukselle liittämisvelvollisuudesta. Vapautuksen perusteet lain 11 kohdan 2 ja 3a mukaan voidaan sitä vastoin katsoa täyttyneen koska yksittäisten kiinteistöjen vapauttamisen liittämisvelvollisuudesta ei voida katsoa vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, ja kiinteistöllä on käytettävissä kalkkisuodattimen asentamisen jälkeen riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Turun hallinto-oikeus on annetuissa päätöksissä 09/0093/1, 09/0094/1, 09/0096/1 ja 09/0097/1 todennut että vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä kun kaikki laissa säädetyt edellytykset vapautukseen ovat täyttyneet. Kiinteistö Backas RN:o 5:20 on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon vesihuoltolaitoksen aikataulun mukaan. Hyväksyttiin.

8 8 Dnr: MOT 192/ VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Backas Ingela & Rabbe VALMISTELU (vt. ympäristösihteeri Tomas Kull) Ingela ja Rabbe Backas, kiinteistön Johanneslund RN:o 5:22 omistajat Östanåssa, jättivät vapautushakemuksen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon perustelulla että kiinteistöllä on oma rengaskaivo joka antaa laadultaan tyydyttävää ja määrältään riittävää vettä. Kaivo on varustettu suodattimella joka poistaa rautaa ja uudella kalkkisuodattimella joka vähentää veden värilukua ja sameutta sekä nostaa veden ph:ta. Kaivo on yhteinen kiinteistön Backas RN:o 5:20 kanssa. Hakijat ovat vapautushakemuksessaan liittämisvelvollisuudesta viitanneet vesinäytteen analyysitulokseen ja (kalkkisuodattimen asentamisen jälkeen). Kalkkisuodattimen asentamisen jälkeen kiinteistön talousvesi täyttää STM:n asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja laatusuositukset, paitsi ph:n osalta (vesinäyte: 10,1, raja-arvo: 6,5-9,5). Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan päätöksen mukaan raja-arvo saa ylittyä kahden laatusuosituksen osalta, lukuun ottamatta ammoniumin, koliformisten bakteerien ja radonin, joiden raja-arvoja ei saa ylittää. Laatuvaatimuksia koskien (Escherichia coli, fluoridi, nitraatti, nitriitti ja arseeni) ei saa ylittää. Vesihuoltolain (119/2001) 10 mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta vapautuksen liittämisvelvollisuudesta lain 11 mainituin perustein. Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta on vahvistanut suuntaviivat yksittäisten kiinteistöjen vapautukseen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistönomistajalle, vesihuoltolaitokselle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on vesihuoltolain (119/2001) 11 mukaisesti annettu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa ennen päätöstä ja lausunto on pyydetty kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Vesihuoltolaitos vastustaa että kiinteistölle Johanneslund RN:o 5:22 myönnetään vapautus liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon. Vesihuoltolaitos katsoo että vapautus vaarantaisi vesihuoltolaitoksen taloutta sekä vesihuoltolaitoksen mahdollisuutta toimittaa hyvälaatuista vettä muille asiakkaille. Lisäksi kiinteistön talousvesi ei täytä laatusuositusta ph:n osalta. ELY-keskus katsoo että ennen mahdollisen vapautuksen myöntämistä talousveden laatu tulee vielä varmistaa uudestaan niiden muuttujien osalta mitkä ensimmäisessä analyysissä ylittivät raja-arvot. EHDOTUS (vt. johtava ympäristösihteeri Ville Wahteristo) Ehdotetaan että kiinteistölle Johanneslund RN:o 5:22 ei myönnetä vapautusta liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, koska vapautuksen peruste vesihuoltolain (119/2001) 11 kohdan 1 mukaan ei ole täyttynyt. Hakijat eivät ole näyttäneet toteen että liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon muodostuisi hakijoille kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen

9 9 palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Suodattimen tai muun vastaavan laitteen asentaminen STM:n talousveden vaatimusten täyttämiseksi ei ole hyväksyttävä peruste vapautukselle liittämisvelvollisuudesta. Vapautuksen perusteet lain 11 kohdan 2 ja 3a mukaan voidaan sitä vastoin katsoa täyttyneen koska yksittäisten kiinteistöjen vapauttamisen liittämisvelvollisuudesta ei voida katsoa vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, ja kiinteistöllä on käytettävissä kalkkisuodattimen asentamisen jälkeen riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Turun hallinto-oikeus on annetuissa päätöksissä 09/0093/1, 09/0094/1, 09/0096/1 ja 09/0097/1 todennut että vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä kun kaikki laissa säädetyt edellytykset vapautukseen ovat täyttyneet. Kiinteistö Johanneslund RN:o 5:22 on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon vesihuoltolaitoksen aikataulun mukaan. Hyväksyttiin.

10 10 Dnr: MOT 229/ VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Björkstrand Siv VALMISTELU (vt. ympäristösihteeri Tomas Kull) Siv Björkstrand, kiinteistön Söderkulla RN:o 4:4 omistaja Östanåssa, jätti vapautushakemuksen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon perustelulla että: i) kiinteistöllä on käytössä laadultaan hyvää ja määrältään riittävää talousvettä ii) liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia koska oma kaivo korjattiin ja osittain uusittiin joitakin vuosia sitten, iii) liittymän kuukausimaksut aiheuttaisivat kohtuuttomia kustannuksia suhteessa arvioituun vedenkulutukseen m 3 /vuosi, iv) hakija on 75-vuotias ja hakija ei tiedä kuinka kauan hän voi vielä yksin asua kiinteistössä. Hakija on vapautushakemuksessaan liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon viitannut vesinäytteen analyysitulokseen ja (pelkästään ammonium). Kiinteistön talousvesi täyttää STM:n asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja laatusuositukset Vesihuoltolain (119/2001) 10 mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta vapautuksen liittämisvelvollisuudesta lain 11 mainituin perustein. Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta on vahvistanut suuntaviivat yksittäisten kiinteistöjen vapautukseen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistönomistajalle, vesihuoltolaitokselle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on vesihuoltolain (119/2001) 11 mukaisesti annettu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa ennen päätöstä ja lausunto on pyydetty kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Vesihuoltolaitos vastustaa että kiinteistölle Söderkulla RN:o 4:4 myönnetään vapautus liittämisvelvollisuudesta. Vesihuoltolaitos katsoo että vapautus vaarantaisi vesihuoltolaitoksen taloutta sekä vesihuoltolaitoksen mahdollisuutta toimittaa hyvälaatuista vettä muille asiakkaille. ELY-keskus puoltaa että kiinteistölle Söderkulla RN:o 4:4 myönnetään vapautus liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon, koska kiinteistön talousvesi täyttää STM:n asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja laatusuositukset. ELY-keskus katsoo myös että liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tulisi kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle ottaen huomioon veden vähäisen kulutuksen. EHDOTUS (vt. johtava ympäristösihteeri Ville Wahteristo) Ehdotetaan että kiinteistölle Söderkulla RN:o 4:4 myönnetään toistaiseksi voimassa oleva vapautus liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon vesihuoltolain (119/2001) 11 nojalla. Ottaen huomioon kiinteistön vähäinen vedenkulutus ja hakijan ikä, liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tulisi tässä tilanteessa kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle. Yksittäisten kiinteistöjen vapauttaminen liittämisvelvollisuudesta ei voi vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

11 11 Tarkkailunäyte talousvedestä on otettava joka kolmas vuosi Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan päätöksen mukaisesti. Hakemus on käsiteltävä uudelleen kun olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat, kuten omistajanvaihdos tai mikäli vedenlaatu ei täytä talousveden vaatimuksia rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan suuntaviivojen mukaan. Kiinteistön haltijan tai omistajan on välittömästi ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kun olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat. Jos sitä vastoin näyttää että kiinteistön vedenkulutus ei vastaa arviota m 3 vuodessa ja ylittää 27,5 m 3 vuodessa, joka vastaa 50 % yhden henkilön vuotuista keskikulutusta, ei liittämistarpeen voida katsoa olevan vähäinen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja silloin kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon vesihuoltolaitoksen aikataulun mukaan ilman uutta käsittelyä. Hyväksyttiin.

12 12 Dnr: MOT 95/ VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Lindblom Jan & Lisbet VALMISTELU (vt. ympäristösihteeri Tomas Kull) Jan ja Lisbet Lindblom, kiinteistön Solkulla RN:o 1:12 omistajat Östanåssa, jättivät vapautushakemuksen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin perustelulla että: i) kiinteistöllä on oma porakaivo joka on ollut käytössä n. 5,5 vuotta ja joka antaa laadultaan hyvää ja määrältään riittävää vettä, ii) kiinteistön omistajien täytyi asuinrakennusta rakentaessaan 2004 investoida jäteveden käsittelyjärjestelmään, kolmeosainen saostussäiliö ja imeytyskenttä. Hakijat ovat vapautushakemuksessaan liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon viitanneet vesinäytteen tutkimustuloksiin Kiinteistön talousvesi ei täytä STM:n laatusuositusta mangaanin osalta (vesinäyte: 310 µg/l, raja-arvo: <100 µg/l). Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan päätöksen mukaan raja-arvo saa ylittyä kahden laatusuosituksen osalta, lukuun ottamatta ammoniumin, koliformisten bakteerien ja radonin, joiden raja-arvoja ei saa ylittää. Laatuvaatimuksia koskien (Escherichia coli, fluoridi, nitraatti, nitriitti ja arseeni) ei saa ylittää. Vesihuoltolain (119/2001) 10 mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta vapautuksen liittämisvelvollisuudesta lain 11 mainituin perustein. Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta on vahvistanut suuntaviivat yksittäisten kiinteistöjen vapautukseen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistönomistajalle, vesihuoltolaitokselle ja alueelliselle ympäristökeskukselle on vesihuoltolain (119/2001) 11 mukaisesti annettu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa ennen päätöstä ja lausunto on pyydetty kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Vesihuoltolaitos vastustaa että kiinteistölle Solkulla RN:o 1:12 myönnetään vapautus liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolaitos katsoo että vapautus vaarantaisi vesihuoltolaitoksen taloutta sekä vesihuoltolaitoksen mahdollisuutta toimittaa hyvälaatuista vettä muille asiakkaille sekä riittävän suuren virtausnopeuden paineviemärissä. Lisäksi kiinteistön talousvesi ei täytä laatusuositusta mangaanin osalta. Alueellinen ympäristökeskus puoltaa että kiinteistölle Solkulla RN:o 1:12 myönnetään vapautus liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Koskien liittämisvelvollisuutta vesihuoltolaitoksen viemäriin, alueellinen ympäristökeskus katsoo että vapautus voidaan myöntää 15 vuodeksi laskettuna nykyisen jäteveden käsittelyjärjestelmän käyttöönotosta. Mikäli järjestelmä ei kuitenkaan täytä valtioneuvoston asetuksen (542/2003) vaatimuksia ja jäteveden käsittely aiheuttaa haittaa naapureille, terveydelle tai ympäristölle, kiinteistö tulee velvoittaa liittymään vesihuoltolaitoksen viemäriin. Koskien liittämisvelvollisuutta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, alueellinen ympäristökeskus katsoo että vapautus voidaan myöntää toistaiseksi, koska kiinteistön talousvesi täyttää STM:n asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja laatusuositukset, paitsi mangaanin osalta.

13 13 Kemiönsaaren kunnan vt. johtava ympäristösihteeri on tarkastuksessa todennut että jäteveden käsittelyjärjestelmä on toteutettu poikkeavasti rakennuslupaasiakirjoista, mutta rakennettu järjestelmä on kuitenkin hyväksytty. Tarkastuksessa ei löytynyt merkkejä siitä että imeytyskenttä ei olisi toimiva. EHDOTUS (vt. johtava ympäristösihteeri Ville Wahteristo) Ehdotetaan että kiinteistölle Solkulla RN:o 1:12 myönnetään asti vapautus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain (119/2001) 11 nojalla. Koska kiinteistön omistajien täytyi asuinrakennusta rakentaessaan 2004 investoida porakaivoon ja jäteveden käsittelyjärjestelmään kunnallistekniikan puuttuessa alueella, liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin tulisi tällä hetkellä kohtuuttomaksi kiinteistön omistajille. Yksittäisten kiinteistöjen vapauttaminen liittämisvelvollisuudesta ei voi vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja kiinteistön jäteveden käsittely ei aiheuta haittaa terveydelle ja naapureille, tai ympäristön pilaantumisvaaraa. Vapautus liittämisvelvollisuudesta myönnetään 15 vuodeksi kaivon ja jäteveden käsittelyjärjestelmän käyttöönotosta Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan päätöksen mukaisesti. 15 vuotta on kohtuullinen poistoaika äskettäin hankitulle kaivolle ja jäteveden käsittelyjärjestelmälle. 15 vuottaa vastaa myös imeytyskentän odotettu elinaika. Tarkkailunäyte talousvedestä on otettava joka kolmas vuosi Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan päätöksen mukaisesti. Hakemus on käsiteltävä uudelleen kun olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat, kuten omistajanvaihdos, muuttunut käyttö ja mikäli vedenlaatu ei täytä talousveden vaatimuksia rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan suuntaviivojen mukaan tai jos imeytyskenttä ei enää toimi asianmukaisesti. Kiinteistön haltijan tai omistajan on välittömästi ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kun olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat. Hyväksyttiin.

14 14 87 KORJAUSKEHOTUS Ruukin Nurkka - Bruksknuten Oy Ab BMs 60, Ruukin Nurkka-Bruksknuten Oy Ab,reparationsuppmaning gällande fastigheten Stalls Cafe i kvarter AL/2 på detaljplaneområde i Östra Dalsbruks detaljplan. Affärshuset på lägenheten Stalls Cafe borde beträffande takteglen samt skorstenes tegel granskas och repareras för att eliminera risken att lösa taktegel och skorstenstegel faller ned och förorsakar skada. Att observera är att byggnaden är sr-märkt i den fastställda detaljplanen för Östra Dalsbruk. Förslag : Föreslås att ägaren Ruukin Nurkka-Bruksknuten Ab uppmanas att granska sitt tak respektive skorsten samt utföra nödiga reparationåtgärder för att eliminera risken med nedfallande taktegel samt skorstenstegel. Beslut : Enligt förslag. Sektionen beslöt även att fasaden bör överses. BMs 8, Fastighetsinnehavaren har den uppmanats att utföra reparationsåtgärder. Efter inspektion den konstaterades att reparationsåtgärderna ej var utförda, närvarande områdesarkitekt Åke Lindeberg och tf byggnadsinspektör Dan Renfors. Förslag: Byggnads- och miljösektionen besluter att Ruukin Nurkka-Bruksknuten Oy Ab vid vite skall förpliktas snygga upp fastigheten enligt 182 i markanvändnings- och bygglagen. Förpliktelsen kommer att omfatta granska och åtgärda taket respektive skorsten, eliminera risken av nedfallande taktegel samt målning av fasaden. Innan ärendet förs vidare har Ruukin Nurkka-Bruksknuten Oy Ab möjlighet att ge en skriftlig förklaring angående utsättande av förpliktelse och vite. Om ingen förklaring ges kan ärendet behandlas utan förklaring. Förklarningen skall inlämnas senast till byggnads- och miljösektionen. Beslut: Enligt uppgjort förslag.

15 15 BMs 30, Till fortsatt handläggning föreligger Ruukin Nurkka-Bruksknuten Oy Ab, reparationsuppmaning gällande fastigheten Stalls Cafe i kvarter AL/2 på detaljplaneområde i Östra Dalsbruks detaljplan. Fastighetsinnehavaren har den inlämnat förklaring till byggnads- och miljösektionens beslut 8 av den , bilaga 1. Ur förklaringen framgår att fastighetsinnehavaren är medveten om reparationsbehovet och är beredd att åtgärda bristerna. Enligt fastighetsinnehavaren skall reparationsarbeten påbörjas genast efter påskhelgen ( ). Förslag: Byggnads- och miljösektioner godkänner förklaringen. Reparationsarbetena av fastigheten i fråga skall vara utförda före den Om bristerna ej är åtgärdade inom utsatt tid, tas ärendet upp till fortsatt handläggning. Beslut: Enligt uppgjort förslag. Ryl 70, VALMISTELU (rakennustarkastaja Dan Renfors) Dragsfjärdin kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on velvoittanut kiinteistönomistajaa uhkasakon uhalla korjaamaan ja siistimään kiinteistöllä olevan rakennuksen. Kiinteistönomistaja on jättänyt kirjallisen selityksen. Kiinteistönomistaja on ilmoittanut että korjaustyöt aloitetaan jälkeen. Dragsfjärdin kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on hyväksynyt selityksen, korjaustyöt tulee olla suoritettu ennen Dragsfjärdin kunnan toiminta päättyi kuntaliitoksen johdosta. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävät ovat alkaen, siirtyneet Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalle. Kiinteistötunnus on muuttunut lähtien Aikaisemmasta kehotuksesta tai kiinteistöomistajan selityksestä huolimatta korjaustöitä ei ole suoritettu kiinteistöllä tähän päivämäärään mennessä. EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) asettaa MRL 182 (132/1999) nojalla, uhkasakoksi Jos korjaustöitä ei ole suoritettu mennessä, tuomitaan asetettu uhkasakko.

16 16 Hyväksyttiin. Ryl 87 VALMISTELU (rakennustarkastaja Dan Renfors) Kiinteistöllä on suoritettu katselmus, läsnä Mona Stenman, Paul Henriksson, rakennustarkastaja Dan Renfors ja valvontapäällikkö Greger Lindholm. Katselmuksessa todettiin että kiinteistön vesikatto ja savupiippu oli korjattu niin että katto- tai piipputiilien putoamisvaaraa ei ollut. Rakennuksen julkisivut vaatisivat kuitenkin siistimistä, mutta perusteita uhkasakon tuomitsemiseen ei kuitenkaan ole. EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) Viitaten katselmuksessa tehtyihin havaintoihin, rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta peruu velvoitteen ja toteaa asian loppuun käsitellyksi. Hyväksyttiin.

17 17 Dnr: MOT 448/ RAKENNUKSEN POISTAMINEN Bygeln 1:126 Bergön kylässä Ryl 71, VALMISTELU (rakennustarkastaja Dan Renfors) Rakennustarkastaja Johnny Karlsson on käynyt paikalla. Todettiin että kiinteistönomistajat Monica Qvickman-Paltschik ja Stig Paltschik ovat pystyttäneet 6 m2 huvimajan kiinteistölle. Rakennukselle ei ole myönnetty rakennuslupaa MRL 125 mukaan. Alue kuuluu M Maa- metsätalousalueeseen voimassa olevan rantakaavan mukaan, alueelle ei voi rakentaa rakennuksia. Kiinteistönomistajia on kehotettu poistamaan rakennus ennen Kiinteistönomistajat ovat antaneet kirjallisen vastineen kehotukseen. EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) velvoittaa kiinteistöomistajia uhkasakon uhalla poistamaan rakennuksen. Ennen asian jatkokäsittelyä on kiinteistönomistajilla mahdollisuus antaa kirjallinen selitys velvoitteen ja uhkasakon asettamisesta. Jos mitään selitystä ei anneta, asia voidaan käsitellä ilman sitä. Selitys tulee toimittaa viimeistään Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalle, Malmintie 2, Taalintehdas. Hyväksyttiin. Ryl 88 VALMISTELU (rakennustarkastaja Dan Renfors) Kiinteistönomistajat Monica Qvickman-Paltschik ja Stig Paltschik ovat jättäneet kirjallisen selityksen asiassa sekä täydentäneet selitystä Kiinteistönomistajat anovat että lautakuntaa hyväksyy huvimajan sijoituksen sille paikalle minne se on rakennettu. Kiinteistönomistajat perustelevat anomusta muun muassa sillä että kaava ei kiellä kevytrakenteisen rakennelman rakentamista jollekin tietylle alueelle. Huvimajaa ei luokitella kevytrakenteiseksi rakennelmaksi MRL 113 mukaan, vaan rakennus vaatii rakennusluvan MRL 125 mukaan. Rakennuslupaa ei kuitenkaan voida myöntää koska alue on merkitty M Maa- ja metsätalousalueeksi voimassa olevan rantakaavan mukaan. Kaavaselostuksen kappaleessa Maatalousalueet mainitaan Kaava-alueen rantaviivasta n. 40 % ja pinta-alasta n. 44 % on osoitettu maatalousalueeksi, joka toimii maa- ja metsätalouskäytön ohella vapaa-alueena.

18 18 EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) asettaa MRL 182 (132/1999) nojalla, uhkasakoksi Jos rakennusta ei ole poistettu ennen , tuomitaan asetettu uhkasakko. Hyväksyttiin.

19 19 89 RAKENNUSLUPA Niittyvaara Tuula ja Matti Lupatunnus R ASIA HAKIJA Vapaa-ajan asunto ja sauna. Niittyvaara Matti Juhani Niittyvaara Tuula Anneli Haimiontie 1 as 1, VANHALINNA RAKENNUSPAIKKA Hulta, Turuntie 652 Kiinteistön nimi MATTILA Pinta-ala 5680 m² Kaavatilanne Ei kaavaa TOIMENPIDE Uusia rakennuksia. Kerrosala 25 m² Kokonaisala 25 m² Tilavuus 74 m³ LAUSUNNOT YMPÄRISTÖSIHTEERI Lausunnon tulos Ehdollinen EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen asetusten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi seuraavin ehdoin: Rakennustöiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: - Sijaintikatselmus - Loppukatselmus - Katselmusten tilaus, puh

20 20 Muut ehdot Ympäristösihteerin lausuntoa tulee noudattaa. Hyväksyttiin. Luvan voimassaolo Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty rakennuslupa, ellei sitä erityisestä syystä pidennetä.

21 21 90 RAKENNUSLUPA Helmi-Paavola Satu ja Paavola Toni Lupatunnus R ASIA HAKIJA Vapaa-ajan asunto. Helmi-Paavola Satu Ursula Paavola Toni Juhani Ravaksenkatu 40, TURKU RAKENNUSPAIKKA Degerdal, Degerdalintie 131d Kiinteistön nimi SVÄLTKÄRR Pinta-ala 7100 m² Kaavatilanne Ei kaavaa TOIMENPIDE Uusi rakennus. Kerrosala 102 m² Kokonaisala 102 m² Tilavuus 379 m³ LAUSUNNOT YMPÄRISTÖSIHTEERI Lausunnon tulos Ehdollinen PELASTUSLAITOS Lausunnon tulos Ehdollinen EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen asetusten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi seuraavin ehdoin: Rakennustöiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:

22 22 - Sijaintikatselmus - Rakennekatselmus - Käyttöönottokatselmus - Loppukatselmus - Katselmusten tilaus, puh Muut ehdot Ympäristösihteerin lausuntoa tulee noudattaa. Pelastuslaitoksen lausuntoa tulee noudattaa. Hyväksyttiin. Luvan voimassaolo Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty rakennuslupa, ellei sitä erityisestä syystä pidennetä.

23 23 91 RAKENNUSLUPA Sandell-Westerlund Emilia ja Westerlund Kim Lupatunnus R ASIA HAKIJA Asuinrakennus. Sandell-Westerlund Emilia Charlotta Westerlund Kim Bo-William Berghällinpolku 1, KEMIÖ RAKENNUSPAIKKA Degerdal, M-0601 Sammaltie 61 Kaavatilanne Ei kaavaa TOIMENPIDE Uusi rakennus. Kerrosala 163 m² Kokonaisala 163 m² Tilavuus 570 m³ LAUSUNNOT YMPÄRISTÖSIHTEERI Lausunnon tulos Ehdollinen PELASTUSLAITOS Lausunnon tulos Puoltava EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen asetusten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi seuraavin ehdoin: Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: - KVV- työnjohtaja Rakennustöiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: - Aloituskokous - Sijaintikatselmus

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä, 2.4.2013

Kunnantoimisto Kemiössä, 2.4.2013 2/2013 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 17.00 18.20 Kokouspaikka: Villa Lande, kokoushuone Janson Jäsenet: Anders Laurén, poissa Patrick Joki Cathina Wretdal-Lindström Lars Söderlund Marjaana Hoikkala Johanna

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 4 / 2009 28.4.2009 87 Kokousaika Tiistaina 28. huhtikuuta 2009 klo 17.30-20.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 5/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina 25. toukokuuta 2010 klo 17.30-19.45 Kokouspaikka: Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Annalena Sjöblom Bo Vilander Wilhelm Liljeqvist, poissa Ralf Lindroos

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä,

Kunnantoimisto Kemiössä, 4/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 17.00-18.00 Kokouspaikka: Kemiönsaaren keskuskoulu Päättäjät: Muut: Marjaana Hoikkala Keijo Arfman Outi Haanpää Jorma Leppänen Hans Söderholm, poissa Taina Tilvis Saila

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina 26. tammikuuta 2010 klo 17.30-18.15 Kokouspaikka: Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Annalena Sjöblom Bo Vilander Wilhelm Liljeqvist, 3-, klo 17.35- Ralf

Lisätiedot

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 96 Ympäristölautakunta Aika Torstai 11.12.2014 klo 18:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta. Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta. Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta Sivu 75 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina 2. maaliskuuta 2010 klo 17.30-19.05 Kokouspaikka: Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Annalena Sjöblom Bo Vilander Wilhelm Liljeqvist Ralf Lindroos Liisa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51 Ympäristölautakunta Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Suomenkielinen koulujaosto 1/2009 17.2.2009 1 Kokousaika 17.2.2009 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Pjonkis, Kirjurintie, 25700 Kemiö Jäsen X Marjaana Hoikkala Puheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 11.11.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 11.11.2010 8/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 18.00-19.20 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 3 / 2009 31.3.2009 33 Kokousaika Tiistaina 31. maaliskuuta 2009 klo 17.30-20.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 5 / 2009 26.5.2009 99 Kokousaika Tiistaina 26. toukokuuta 2009 klo 16.30-22.00 Kokouspaikka Rouskis Oy, Korvenmäki Salossa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot