Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantoimisto Taalintehtaalla"

Transkriptio

1 7/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina 31. elokuuta 2010 klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Annalena Sjöblom Bo Vilander Wilhelm Liljeqvist Ralf Lindroos Liisa Mietola Anders Nordell Teijo Pitkäranta Sonja Salovius-Laurén, poissa Britt-Marie Sundblom puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Muut: Ingalill Slotte, 83-, klo Greger Lindholm, sihteeri Ville Wahteristo Tomas Kull, - 86, -klo kh edustaja valvontapäällikkö vt. johtava ympäristösihteeri vt. ympäristösihteeri Asia: Allekirjoitus: Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika: Annalena Sjöblom Kunnantoimisto Taalintehtaalla 7. syyskuuta 2010 Greger Lindholm Bo Vilander Pöytäkirja pidetty nähtävänä: Kemiönsaari 8. syyskuuta 2010 Wilhelm Liljeqvist : Greger Lindholm

2 7/2010 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika: Tiistaina 31. elokuuta 2010 klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto Taalintehtaalla Asia numero Asia 80 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Backas Britta & Göran VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Backas Ingela & Rabbe VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Björkstrand Siv VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Lindblom Jan & Lisbet KORJAUSKEHOTUS Ruukin Nurkka - Bruksknuten Oy Ab RAKENNUKSEN POISTAMINEN Bygeln 1:126 Bergön kylässä RAKENNUSLUPA Niittyvaara Tuula ja Matti RAKENNUSLUPA Helmi-Paavola Satu ja Paavola Toni RAKENNUSLUPA Sandell-Westerlund Emilia ja Westerlund Kim RAKENNUSLUPA Fastighets Ab Kimito Värnemo RAKENNUSLUPA Gojanovic Nenad VIRKAMIESPÄÄTÖKSET TIEDOKSI TIEDOKSIANTOASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaari 8. syyskuuta 2010 Annalena Sjöblom

3 3 80 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 81 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Bo Vilander ja Wilhelm Liljeqvist ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi ja varalla Ralf Lindroos. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Bo Vilander ja Wilhelm Liljeqvist.

5 5 82 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) hyväksyy esityslistan. Esityslista hyväksyttiin.

6 6 Dnr: MOT 191/ VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Backas Britta & Göran VALMISTELU (vt. ympäristösihteeri Tomas Kull) Britta ja Göran Backas, kiinteistön Backas RN:o 5:20 omistajat Östanåssa, jättivät vapautushakemuksen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon perustelulla että kiinteistöllä on oma rengaskaivo joka antaa laadultaan tyydyttävää ja määrältään riittävää vettä. Kaivo on varustettu suodattimella joka poistaa rautaa ja uudella kalkkisuodattimella joka vähentää veden värilukua ja sameutta sekä nostaa veden ph:ta. Kaivo on yhteinen kiinteistön Johanneslund RN:o 5:22 kanssa. Hakijat ovat vapautushakemuksessaan liittämisvelvollisuudesta viitanneet vesinäytteen analyysitulokseen ja (kalkkisuodattimen asentamisen jälkeen). Kalkkisuodattimen asentamisen jälkeen kiinteistön talousvesi täyttää STM:n asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja laatusuositukset, paitsi ph:n osalta (vesinäyte: 10,1, raja-arvo: 6,5-9,5). Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan päätöksen mukaan raja-arvo saa ylittyä kahden laatusuosituksen osalta, lukuun ottamatta ammoniumin, koliformisten bakteerien ja radonin, joiden raja-arvoja ei saa ylittää. Laatuvaatimuksia koskien (Escherichia coli, fluoridi, nitraatti, nitriitti ja arseeni) ei saa ylittää. Vesihuoltolain (119/2001) 10 mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta vapautuksen liittämisvelvollisuudesta lain 11 mainituin perustein. Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta on vahvistanut suuntaviivat yksittäisten kiinteistöjen vapautukseen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistönomistajalle, vesihuoltolaitokselle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on vesihuoltolain (119/2001) 11 mukaisesti annettu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa ennen päätöstä ja lausunto on pyydetty kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Vesihuoltolaitos vastustaa että kiinteistölle Backas RN:o 5:20 myönnetään vapautus liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon. Vesihuoltolaitos katsoo että vapautus vaarantaisi vesihuoltolaitoksen taloutta sekä vesihuoltolaitoksen mahdollisuutta toimittaa hyvälaatuista vettä muille asiakkaille. Lisäksi kiinteistön talousvesi ei täytä laatusuositusta ph:n osalta. ELY-keskus katsoo että ennen mahdollisen vapautuksen myöntämistä talousveden laatu tulee vielä varmistaa uudestaan niiden muuttujien osalta mitkä ensimmäisessä analyysissä ylittivät raja-arvot. EHDOTUS (vt. johtava ympäristösihteeri Ville Wahteristo) Ehdotetaan että kiinteistölle Backas RN:o 5:20 ei myönnetä vapautusta liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, koska vapautuksen peruste vesihuoltolain (119/2001) 11 kohdan 1 mukaan ei ole täyttynyt. Hakijat eivät ole näyttäneet toteen että liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon muodostuisi hakijoille kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palve-

7 7 lujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Suodattimen tai muun vastaavan laitteen asentaminen STM:n talousveden vaatimusten täyttämiseksi ei ole hyväksyttävä peruste vapautukselle liittämisvelvollisuudesta. Vapautuksen perusteet lain 11 kohdan 2 ja 3a mukaan voidaan sitä vastoin katsoa täyttyneen koska yksittäisten kiinteistöjen vapauttamisen liittämisvelvollisuudesta ei voida katsoa vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, ja kiinteistöllä on käytettävissä kalkkisuodattimen asentamisen jälkeen riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Turun hallinto-oikeus on annetuissa päätöksissä 09/0093/1, 09/0094/1, 09/0096/1 ja 09/0097/1 todennut että vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä kun kaikki laissa säädetyt edellytykset vapautukseen ovat täyttyneet. Kiinteistö Backas RN:o 5:20 on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon vesihuoltolaitoksen aikataulun mukaan. Hyväksyttiin.

8 8 Dnr: MOT 192/ VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Backas Ingela & Rabbe VALMISTELU (vt. ympäristösihteeri Tomas Kull) Ingela ja Rabbe Backas, kiinteistön Johanneslund RN:o 5:22 omistajat Östanåssa, jättivät vapautushakemuksen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon perustelulla että kiinteistöllä on oma rengaskaivo joka antaa laadultaan tyydyttävää ja määrältään riittävää vettä. Kaivo on varustettu suodattimella joka poistaa rautaa ja uudella kalkkisuodattimella joka vähentää veden värilukua ja sameutta sekä nostaa veden ph:ta. Kaivo on yhteinen kiinteistön Backas RN:o 5:20 kanssa. Hakijat ovat vapautushakemuksessaan liittämisvelvollisuudesta viitanneet vesinäytteen analyysitulokseen ja (kalkkisuodattimen asentamisen jälkeen). Kalkkisuodattimen asentamisen jälkeen kiinteistön talousvesi täyttää STM:n asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja laatusuositukset, paitsi ph:n osalta (vesinäyte: 10,1, raja-arvo: 6,5-9,5). Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan päätöksen mukaan raja-arvo saa ylittyä kahden laatusuosituksen osalta, lukuun ottamatta ammoniumin, koliformisten bakteerien ja radonin, joiden raja-arvoja ei saa ylittää. Laatuvaatimuksia koskien (Escherichia coli, fluoridi, nitraatti, nitriitti ja arseeni) ei saa ylittää. Vesihuoltolain (119/2001) 10 mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta vapautuksen liittämisvelvollisuudesta lain 11 mainituin perustein. Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta on vahvistanut suuntaviivat yksittäisten kiinteistöjen vapautukseen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistönomistajalle, vesihuoltolaitokselle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on vesihuoltolain (119/2001) 11 mukaisesti annettu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa ennen päätöstä ja lausunto on pyydetty kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Vesihuoltolaitos vastustaa että kiinteistölle Johanneslund RN:o 5:22 myönnetään vapautus liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon. Vesihuoltolaitos katsoo että vapautus vaarantaisi vesihuoltolaitoksen taloutta sekä vesihuoltolaitoksen mahdollisuutta toimittaa hyvälaatuista vettä muille asiakkaille. Lisäksi kiinteistön talousvesi ei täytä laatusuositusta ph:n osalta. ELY-keskus katsoo että ennen mahdollisen vapautuksen myöntämistä talousveden laatu tulee vielä varmistaa uudestaan niiden muuttujien osalta mitkä ensimmäisessä analyysissä ylittivät raja-arvot. EHDOTUS (vt. johtava ympäristösihteeri Ville Wahteristo) Ehdotetaan että kiinteistölle Johanneslund RN:o 5:22 ei myönnetä vapautusta liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, koska vapautuksen peruste vesihuoltolain (119/2001) 11 kohdan 1 mukaan ei ole täyttynyt. Hakijat eivät ole näyttäneet toteen että liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon muodostuisi hakijoille kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen

9 9 palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Suodattimen tai muun vastaavan laitteen asentaminen STM:n talousveden vaatimusten täyttämiseksi ei ole hyväksyttävä peruste vapautukselle liittämisvelvollisuudesta. Vapautuksen perusteet lain 11 kohdan 2 ja 3a mukaan voidaan sitä vastoin katsoa täyttyneen koska yksittäisten kiinteistöjen vapauttamisen liittämisvelvollisuudesta ei voida katsoa vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, ja kiinteistöllä on käytettävissä kalkkisuodattimen asentamisen jälkeen riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Turun hallinto-oikeus on annetuissa päätöksissä 09/0093/1, 09/0094/1, 09/0096/1 ja 09/0097/1 todennut että vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä kun kaikki laissa säädetyt edellytykset vapautukseen ovat täyttyneet. Kiinteistö Johanneslund RN:o 5:22 on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon vesihuoltolaitoksen aikataulun mukaan. Hyväksyttiin.

10 10 Dnr: MOT 229/ VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Björkstrand Siv VALMISTELU (vt. ympäristösihteeri Tomas Kull) Siv Björkstrand, kiinteistön Söderkulla RN:o 4:4 omistaja Östanåssa, jätti vapautushakemuksen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon perustelulla että: i) kiinteistöllä on käytössä laadultaan hyvää ja määrältään riittävää talousvettä ii) liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia koska oma kaivo korjattiin ja osittain uusittiin joitakin vuosia sitten, iii) liittymän kuukausimaksut aiheuttaisivat kohtuuttomia kustannuksia suhteessa arvioituun vedenkulutukseen m 3 /vuosi, iv) hakija on 75-vuotias ja hakija ei tiedä kuinka kauan hän voi vielä yksin asua kiinteistössä. Hakija on vapautushakemuksessaan liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon viitannut vesinäytteen analyysitulokseen ja (pelkästään ammonium). Kiinteistön talousvesi täyttää STM:n asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja laatusuositukset Vesihuoltolain (119/2001) 10 mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta vapautuksen liittämisvelvollisuudesta lain 11 mainituin perustein. Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta on vahvistanut suuntaviivat yksittäisten kiinteistöjen vapautukseen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistönomistajalle, vesihuoltolaitokselle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on vesihuoltolain (119/2001) 11 mukaisesti annettu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa ennen päätöstä ja lausunto on pyydetty kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Vesihuoltolaitos vastustaa että kiinteistölle Söderkulla RN:o 4:4 myönnetään vapautus liittämisvelvollisuudesta. Vesihuoltolaitos katsoo että vapautus vaarantaisi vesihuoltolaitoksen taloutta sekä vesihuoltolaitoksen mahdollisuutta toimittaa hyvälaatuista vettä muille asiakkaille. ELY-keskus puoltaa että kiinteistölle Söderkulla RN:o 4:4 myönnetään vapautus liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon, koska kiinteistön talousvesi täyttää STM:n asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja laatusuositukset. ELY-keskus katsoo myös että liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tulisi kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle ottaen huomioon veden vähäisen kulutuksen. EHDOTUS (vt. johtava ympäristösihteeri Ville Wahteristo) Ehdotetaan että kiinteistölle Söderkulla RN:o 4:4 myönnetään toistaiseksi voimassa oleva vapautus liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon vesihuoltolain (119/2001) 11 nojalla. Ottaen huomioon kiinteistön vähäinen vedenkulutus ja hakijan ikä, liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tulisi tässä tilanteessa kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle. Yksittäisten kiinteistöjen vapauttaminen liittämisvelvollisuudesta ei voi vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

11 11 Tarkkailunäyte talousvedestä on otettava joka kolmas vuosi Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan päätöksen mukaisesti. Hakemus on käsiteltävä uudelleen kun olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat, kuten omistajanvaihdos tai mikäli vedenlaatu ei täytä talousveden vaatimuksia rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan suuntaviivojen mukaan. Kiinteistön haltijan tai omistajan on välittömästi ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kun olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat. Jos sitä vastoin näyttää että kiinteistön vedenkulutus ei vastaa arviota m 3 vuodessa ja ylittää 27,5 m 3 vuodessa, joka vastaa 50 % yhden henkilön vuotuista keskikulutusta, ei liittämistarpeen voida katsoa olevan vähäinen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja silloin kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon vesihuoltolaitoksen aikataulun mukaan ilman uutta käsittelyä. Hyväksyttiin.

12 12 Dnr: MOT 95/ VAPAUTUSHAKEMUS LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Lindblom Jan & Lisbet VALMISTELU (vt. ympäristösihteeri Tomas Kull) Jan ja Lisbet Lindblom, kiinteistön Solkulla RN:o 1:12 omistajat Östanåssa, jättivät vapautushakemuksen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin perustelulla että: i) kiinteistöllä on oma porakaivo joka on ollut käytössä n. 5,5 vuotta ja joka antaa laadultaan hyvää ja määrältään riittävää vettä, ii) kiinteistön omistajien täytyi asuinrakennusta rakentaessaan 2004 investoida jäteveden käsittelyjärjestelmään, kolmeosainen saostussäiliö ja imeytyskenttä. Hakijat ovat vapautushakemuksessaan liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon viitanneet vesinäytteen tutkimustuloksiin Kiinteistön talousvesi ei täytä STM:n laatusuositusta mangaanin osalta (vesinäyte: 310 µg/l, raja-arvo: <100 µg/l). Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan päätöksen mukaan raja-arvo saa ylittyä kahden laatusuosituksen osalta, lukuun ottamatta ammoniumin, koliformisten bakteerien ja radonin, joiden raja-arvoja ei saa ylittää. Laatuvaatimuksia koskien (Escherichia coli, fluoridi, nitraatti, nitriitti ja arseeni) ei saa ylittää. Vesihuoltolain (119/2001) 10 mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta vapautuksen liittämisvelvollisuudesta lain 11 mainituin perustein. Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta on vahvistanut suuntaviivat yksittäisten kiinteistöjen vapautukseen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistönomistajalle, vesihuoltolaitokselle ja alueelliselle ympäristökeskukselle on vesihuoltolain (119/2001) 11 mukaisesti annettu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa ennen päätöstä ja lausunto on pyydetty kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Vesihuoltolaitos vastustaa että kiinteistölle Solkulla RN:o 1:12 myönnetään vapautus liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolaitos katsoo että vapautus vaarantaisi vesihuoltolaitoksen taloutta sekä vesihuoltolaitoksen mahdollisuutta toimittaa hyvälaatuista vettä muille asiakkaille sekä riittävän suuren virtausnopeuden paineviemärissä. Lisäksi kiinteistön talousvesi ei täytä laatusuositusta mangaanin osalta. Alueellinen ympäristökeskus puoltaa että kiinteistölle Solkulla RN:o 1:12 myönnetään vapautus liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Koskien liittämisvelvollisuutta vesihuoltolaitoksen viemäriin, alueellinen ympäristökeskus katsoo että vapautus voidaan myöntää 15 vuodeksi laskettuna nykyisen jäteveden käsittelyjärjestelmän käyttöönotosta. Mikäli järjestelmä ei kuitenkaan täytä valtioneuvoston asetuksen (542/2003) vaatimuksia ja jäteveden käsittely aiheuttaa haittaa naapureille, terveydelle tai ympäristölle, kiinteistö tulee velvoittaa liittymään vesihuoltolaitoksen viemäriin. Koskien liittämisvelvollisuutta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, alueellinen ympäristökeskus katsoo että vapautus voidaan myöntää toistaiseksi, koska kiinteistön talousvesi täyttää STM:n asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja laatusuositukset, paitsi mangaanin osalta.

13 13 Kemiönsaaren kunnan vt. johtava ympäristösihteeri on tarkastuksessa todennut että jäteveden käsittelyjärjestelmä on toteutettu poikkeavasti rakennuslupaasiakirjoista, mutta rakennettu järjestelmä on kuitenkin hyväksytty. Tarkastuksessa ei löytynyt merkkejä siitä että imeytyskenttä ei olisi toimiva. EHDOTUS (vt. johtava ympäristösihteeri Ville Wahteristo) Ehdotetaan että kiinteistölle Solkulla RN:o 1:12 myönnetään asti vapautus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain (119/2001) 11 nojalla. Koska kiinteistön omistajien täytyi asuinrakennusta rakentaessaan 2004 investoida porakaivoon ja jäteveden käsittelyjärjestelmään kunnallistekniikan puuttuessa alueella, liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin tulisi tällä hetkellä kohtuuttomaksi kiinteistön omistajille. Yksittäisten kiinteistöjen vapauttaminen liittämisvelvollisuudesta ei voi vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja kiinteistön jäteveden käsittely ei aiheuta haittaa terveydelle ja naapureille, tai ympäristön pilaantumisvaaraa. Vapautus liittämisvelvollisuudesta myönnetään 15 vuodeksi kaivon ja jäteveden käsittelyjärjestelmän käyttöönotosta Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan päätöksen mukaisesti. 15 vuotta on kohtuullinen poistoaika äskettäin hankitulle kaivolle ja jäteveden käsittelyjärjestelmälle. 15 vuottaa vastaa myös imeytyskentän odotettu elinaika. Tarkkailunäyte talousvedestä on otettava joka kolmas vuosi Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan päätöksen mukaisesti. Hakemus on käsiteltävä uudelleen kun olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat, kuten omistajanvaihdos, muuttunut käyttö ja mikäli vedenlaatu ei täytä talousveden vaatimuksia rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan suuntaviivojen mukaan tai jos imeytyskenttä ei enää toimi asianmukaisesti. Kiinteistön haltijan tai omistajan on välittömästi ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kun olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat. Hyväksyttiin.

14 14 87 KORJAUSKEHOTUS Ruukin Nurkka - Bruksknuten Oy Ab BMs 60, Ruukin Nurkka-Bruksknuten Oy Ab,reparationsuppmaning gällande fastigheten Stalls Cafe i kvarter AL/2 på detaljplaneområde i Östra Dalsbruks detaljplan. Affärshuset på lägenheten Stalls Cafe borde beträffande takteglen samt skorstenes tegel granskas och repareras för att eliminera risken att lösa taktegel och skorstenstegel faller ned och förorsakar skada. Att observera är att byggnaden är sr-märkt i den fastställda detaljplanen för Östra Dalsbruk. Förslag : Föreslås att ägaren Ruukin Nurkka-Bruksknuten Ab uppmanas att granska sitt tak respektive skorsten samt utföra nödiga reparationåtgärder för att eliminera risken med nedfallande taktegel samt skorstenstegel. Beslut : Enligt förslag. Sektionen beslöt även att fasaden bör överses. BMs 8, Fastighetsinnehavaren har den uppmanats att utföra reparationsåtgärder. Efter inspektion den konstaterades att reparationsåtgärderna ej var utförda, närvarande områdesarkitekt Åke Lindeberg och tf byggnadsinspektör Dan Renfors. Förslag: Byggnads- och miljösektionen besluter att Ruukin Nurkka-Bruksknuten Oy Ab vid vite skall förpliktas snygga upp fastigheten enligt 182 i markanvändnings- och bygglagen. Förpliktelsen kommer att omfatta granska och åtgärda taket respektive skorsten, eliminera risken av nedfallande taktegel samt målning av fasaden. Innan ärendet förs vidare har Ruukin Nurkka-Bruksknuten Oy Ab möjlighet att ge en skriftlig förklaring angående utsättande av förpliktelse och vite. Om ingen förklaring ges kan ärendet behandlas utan förklaring. Förklarningen skall inlämnas senast till byggnads- och miljösektionen. Beslut: Enligt uppgjort förslag.

15 15 BMs 30, Till fortsatt handläggning föreligger Ruukin Nurkka-Bruksknuten Oy Ab, reparationsuppmaning gällande fastigheten Stalls Cafe i kvarter AL/2 på detaljplaneområde i Östra Dalsbruks detaljplan. Fastighetsinnehavaren har den inlämnat förklaring till byggnads- och miljösektionens beslut 8 av den , bilaga 1. Ur förklaringen framgår att fastighetsinnehavaren är medveten om reparationsbehovet och är beredd att åtgärda bristerna. Enligt fastighetsinnehavaren skall reparationsarbeten påbörjas genast efter påskhelgen ( ). Förslag: Byggnads- och miljösektioner godkänner förklaringen. Reparationsarbetena av fastigheten i fråga skall vara utförda före den Om bristerna ej är åtgärdade inom utsatt tid, tas ärendet upp till fortsatt handläggning. Beslut: Enligt uppgjort förslag. Ryl 70, VALMISTELU (rakennustarkastaja Dan Renfors) Dragsfjärdin kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on velvoittanut kiinteistönomistajaa uhkasakon uhalla korjaamaan ja siistimään kiinteistöllä olevan rakennuksen. Kiinteistönomistaja on jättänyt kirjallisen selityksen. Kiinteistönomistaja on ilmoittanut että korjaustyöt aloitetaan jälkeen. Dragsfjärdin kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on hyväksynyt selityksen, korjaustyöt tulee olla suoritettu ennen Dragsfjärdin kunnan toiminta päättyi kuntaliitoksen johdosta. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävät ovat alkaen, siirtyneet Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalle. Kiinteistötunnus on muuttunut lähtien Aikaisemmasta kehotuksesta tai kiinteistöomistajan selityksestä huolimatta korjaustöitä ei ole suoritettu kiinteistöllä tähän päivämäärään mennessä. EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) asettaa MRL 182 (132/1999) nojalla, uhkasakoksi Jos korjaustöitä ei ole suoritettu mennessä, tuomitaan asetettu uhkasakko.

16 16 Hyväksyttiin. Ryl 87 VALMISTELU (rakennustarkastaja Dan Renfors) Kiinteistöllä on suoritettu katselmus, läsnä Mona Stenman, Paul Henriksson, rakennustarkastaja Dan Renfors ja valvontapäällikkö Greger Lindholm. Katselmuksessa todettiin että kiinteistön vesikatto ja savupiippu oli korjattu niin että katto- tai piipputiilien putoamisvaaraa ei ollut. Rakennuksen julkisivut vaatisivat kuitenkin siistimistä, mutta perusteita uhkasakon tuomitsemiseen ei kuitenkaan ole. EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) Viitaten katselmuksessa tehtyihin havaintoihin, rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta peruu velvoitteen ja toteaa asian loppuun käsitellyksi. Hyväksyttiin.

17 17 Dnr: MOT 448/ RAKENNUKSEN POISTAMINEN Bygeln 1:126 Bergön kylässä Ryl 71, VALMISTELU (rakennustarkastaja Dan Renfors) Rakennustarkastaja Johnny Karlsson on käynyt paikalla. Todettiin että kiinteistönomistajat Monica Qvickman-Paltschik ja Stig Paltschik ovat pystyttäneet 6 m2 huvimajan kiinteistölle. Rakennukselle ei ole myönnetty rakennuslupaa MRL 125 mukaan. Alue kuuluu M Maa- metsätalousalueeseen voimassa olevan rantakaavan mukaan, alueelle ei voi rakentaa rakennuksia. Kiinteistönomistajia on kehotettu poistamaan rakennus ennen Kiinteistönomistajat ovat antaneet kirjallisen vastineen kehotukseen. EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) velvoittaa kiinteistöomistajia uhkasakon uhalla poistamaan rakennuksen. Ennen asian jatkokäsittelyä on kiinteistönomistajilla mahdollisuus antaa kirjallinen selitys velvoitteen ja uhkasakon asettamisesta. Jos mitään selitystä ei anneta, asia voidaan käsitellä ilman sitä. Selitys tulee toimittaa viimeistään Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalle, Malmintie 2, Taalintehdas. Hyväksyttiin. Ryl 88 VALMISTELU (rakennustarkastaja Dan Renfors) Kiinteistönomistajat Monica Qvickman-Paltschik ja Stig Paltschik ovat jättäneet kirjallisen selityksen asiassa sekä täydentäneet selitystä Kiinteistönomistajat anovat että lautakuntaa hyväksyy huvimajan sijoituksen sille paikalle minne se on rakennettu. Kiinteistönomistajat perustelevat anomusta muun muassa sillä että kaava ei kiellä kevytrakenteisen rakennelman rakentamista jollekin tietylle alueelle. Huvimajaa ei luokitella kevytrakenteiseksi rakennelmaksi MRL 113 mukaan, vaan rakennus vaatii rakennusluvan MRL 125 mukaan. Rakennuslupaa ei kuitenkaan voida myöntää koska alue on merkitty M Maa- ja metsätalousalueeksi voimassa olevan rantakaavan mukaan. Kaavaselostuksen kappaleessa Maatalousalueet mainitaan Kaava-alueen rantaviivasta n. 40 % ja pinta-alasta n. 44 % on osoitettu maatalousalueeksi, joka toimii maa- ja metsätalouskäytön ohella vapaa-alueena.

18 18 EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) asettaa MRL 182 (132/1999) nojalla, uhkasakoksi Jos rakennusta ei ole poistettu ennen , tuomitaan asetettu uhkasakko. Hyväksyttiin.

19 19 89 RAKENNUSLUPA Niittyvaara Tuula ja Matti Lupatunnus R ASIA HAKIJA Vapaa-ajan asunto ja sauna. Niittyvaara Matti Juhani Niittyvaara Tuula Anneli Haimiontie 1 as 1, VANHALINNA RAKENNUSPAIKKA Hulta, Turuntie 652 Kiinteistön nimi MATTILA Pinta-ala 5680 m² Kaavatilanne Ei kaavaa TOIMENPIDE Uusia rakennuksia. Kerrosala 25 m² Kokonaisala 25 m² Tilavuus 74 m³ LAUSUNNOT YMPÄRISTÖSIHTEERI Lausunnon tulos Ehdollinen EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen asetusten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi seuraavin ehdoin: Rakennustöiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: - Sijaintikatselmus - Loppukatselmus - Katselmusten tilaus, puh

20 20 Muut ehdot Ympäristösihteerin lausuntoa tulee noudattaa. Hyväksyttiin. Luvan voimassaolo Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty rakennuslupa, ellei sitä erityisestä syystä pidennetä.

21 21 90 RAKENNUSLUPA Helmi-Paavola Satu ja Paavola Toni Lupatunnus R ASIA HAKIJA Vapaa-ajan asunto. Helmi-Paavola Satu Ursula Paavola Toni Juhani Ravaksenkatu 40, TURKU RAKENNUSPAIKKA Degerdal, Degerdalintie 131d Kiinteistön nimi SVÄLTKÄRR Pinta-ala 7100 m² Kaavatilanne Ei kaavaa TOIMENPIDE Uusi rakennus. Kerrosala 102 m² Kokonaisala 102 m² Tilavuus 379 m³ LAUSUNNOT YMPÄRISTÖSIHTEERI Lausunnon tulos Ehdollinen PELASTUSLAITOS Lausunnon tulos Ehdollinen EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen asetusten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi seuraavin ehdoin: Rakennustöiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:

22 22 - Sijaintikatselmus - Rakennekatselmus - Käyttöönottokatselmus - Loppukatselmus - Katselmusten tilaus, puh Muut ehdot Ympäristösihteerin lausuntoa tulee noudattaa. Pelastuslaitoksen lausuntoa tulee noudattaa. Hyväksyttiin. Luvan voimassaolo Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty rakennuslupa, ellei sitä erityisestä syystä pidennetä.

23 23 91 RAKENNUSLUPA Sandell-Westerlund Emilia ja Westerlund Kim Lupatunnus R ASIA HAKIJA Asuinrakennus. Sandell-Westerlund Emilia Charlotta Westerlund Kim Bo-William Berghällinpolku 1, KEMIÖ RAKENNUSPAIKKA Degerdal, M-0601 Sammaltie 61 Kaavatilanne Ei kaavaa TOIMENPIDE Uusi rakennus. Kerrosala 163 m² Kokonaisala 163 m² Tilavuus 570 m³ LAUSUNNOT YMPÄRISTÖSIHTEERI Lausunnon tulos Ehdollinen PELASTUSLAITOS Lausunnon tulos Puoltava EHDOTUS (valvontapäällikkö Greger Lindholm) päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen asetusten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi seuraavin ehdoin: Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: - KVV- työnjohtaja Rakennustöiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: - Aloituskokous - Sijaintikatselmus

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 5 / 2009 26.5.2009 99 Kokousaika Tiistaina 26. toukokuuta 2009 klo 16.30-22.00 Kokouspaikka Rouskis Oy, Korvenmäki Salossa

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina 26. tammikuuta 2010 klo 17.30-18.15 Kokouspaikka: Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Annalena Sjöblom Bo Vilander Wilhelm Liljeqvist, 3-, klo 17.35- Ralf

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1 Kokousaika : 18.8.2009, klo 17.00 19.25 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 19.5.2009 1 Kokousaika Tiistai 19. toukokuuta 2009 klo 16.00 21.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto

Taalintehtaan kunnantoimisto 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Keskiviikko 17. helmikuuta 2010 klo 16.00-19.05 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Poissa oleva: Mårten Nurmio Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 Aika: Maanantai 29.4.2014 klo. 19.00 20.29 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju jäsen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 9.3.2010 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2010 Kokousaika 9.3.2009 klo 15.00-15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone ASIAT 1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURKAA

ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURKAA ITÄ-SUOMEN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 4368/14 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 7.7.2014 10758/14/4114 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1 PÖYTÄKIRJA 1/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 21.1.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 21. tammikuuta 2009 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Virastotalo Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja

Lisätiedot