Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 6/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 110 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Ojala Pirkko puheenjohtaja varajäsen poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Ersta Jorma Halme Olli-Petri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri tiedottaja kiinteistöpäällikkö Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Taisto Heimonen Marja-Leena Virtanen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 136. Kokouksen avaus 137. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 139. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 140. Seurakunnan yleisesite ja esittelyvideo tilanneraportti kirkkoneuvostolle 141. Hyvinkään kirkon valaistuksen ja sähkötöiden loppuyhteenveto 142. Hyvinkään seurakunnan työsuojelun toimintaohjelma Kaukasten palvelutalon vuokrasopimuksen uusiminen 144. Kerhotilan vuokraaminen kaupungilta iltapäivätoimintaa varten 145. Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 146. Uusi jäsen Vehkojan alueneuvostoon ja palvelujohtokuntaan 147. Uusi jäsen Martin alueneuvostoon 148. Uusi varajäsen Vehkojan alueneuvostoon sekä julistusjohtokuntaan ja palvelujohtokuntaan 149. Kirkon ympäristöpäiville 2010 osallistuminen 150. Kirkkoneuvoston lausunnot pastoreiden Juha Koivulahden ja Hanna Leppälän virkavapausanomuksiin sekä avoimiksi tulevien virkojen virkamääräyspyyntöihin 151. Kirkkoneuvoston ohjesäännön sekä julistus-, kasvatus- ja palvelujohtokuntien johtosääntöjen päivittäminen 152. Lasten kirkkotila ja pyhäkoulutila Hyvinkään kirkossa 153. Evankelisten kesäjuhlien lisämääräraha-anomus 154. Pitopalvelun taloudelliset tavoitteet ja tuoteryhmäkohtainen tulos vuodelta Talousarvion 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma valmistelu 156. Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittohallituksen ennakkotieto kirkkoneuvostolle vuoden 2011 maksuosuudesta 157. Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan pöytäkirja 158. Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunnan pöytäkirja 159. Seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 161. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 162. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 163. Lapsi- ja perhetyön kyselyn tulokset 164. Nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiaisen avustusanomus 165. Muita asioita 166. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 408 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 138 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marja-Leena Virtanen ja Aila Haapamäki. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa perjantaina klo Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Aila Haapamäen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Taisto Heimonen, muuten ehdotus hyväksyttiin. 139 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asialla: 1. Nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiaisen avustusanomus

4 Kirkkoneuvosto Seurakunnan yleisesite ja esittelyvideo tilanneraportti kirkkoneuvostolle Seurakunnan esittelyvideo valmistui lokakuussa 2009 uusien hyvinkääläisten tutustumistilaisuuteen. Videon on kuvannut ForceImagen mediatekniikan insinööri Mikko Kuri. Saadun palautteen perusteella videoon on kuvattu uutta materiaalia, joka ei kuitenkaan vielä ole nyt kirkkoneuvostossa nähtävässä videossa. Materiaalia työstetään lisää lähikuukausien aikana. Lopullisen version on määrä olla valmis syksyyn 2010 mennessä. Seurakunnan yleisesite on käytännössä painovalmis, liitteenä 1. Tiedottaja Jorma Ersta esittelee kokouksessa videon ja yleisesitteen. Lisäksi hän kertoo seurakunnan verkkopalvelun kehittämisestä. Kirkkoneuvosto katsoo videon ja käy keskustelua siitä sekä yleisesitteestä ja merkitsee niiden tilanteen tiedoksi. Kirkkoneuvosto katsoi seurakunnan esittelyvideon ja kommentoi videota mm. seuraavasti: Video on monipuolinen, kattava ja selkeä, mutta ääni, erityisesti musiikki kuuluu liian kovana. Esityksen alussa oleva Hyvinkään kaupunkikuvaus herätti hiukan miksi-kysymyksiä. Videon tekniseen tasoon toivottiin parannusta ja joissain kohdin myös puheen selkeyteen sekä oikeiden termien käyttöön. Tarinan muotoon rakennettu esitys olisi myös voinut olla toimiva. Sisällöllisesti esitykseen toivottiin tietoa seurakunnan koosta ja laajuudesta. Suntion ja kirkkoherran tulisi näkyä esityksessä ja papistoa vaihtelevammin. Tiedottaja Jorma Erstalla toikin esille kohtia, joita ollaan työstämässä, mm. ääntä vaimennetaan, hallinto- ja luottamushenkilöosio lisätään, samoin Herusten mökki ja rakennuksiin kuvataan ihmisiä mukaan jne. Liitteenä olevan seurakunnan yleisesitteen idea nähtiin hyväksi. Esitteen kansikuva kuitenkin haluttiin uudenlaiseksi, oman seurakunnan näköiseksi ja seurakunnan symbolein ja mahdollisesti kirkon kuvin varustetuksi. Seurakunta on kirkkoneuvoston näkemyksen mukaan mukana sekä arjessa että juhlassa, joka teksti on nykyistä parempi etukanteen. Esitteessä nyt olevaan ruskeaan pohjaväriin ei kaikilta osin oltu tyytyväisiä ja varsinaisesti toimintaa esittelevien tekstien fonttikokoa haluttiin suuremmaksi. Muutamat parannusehdotukset huomioiden kirkkoneuvosto piti sekä videota että yleisesitettä toimivina.

5 Kirkkoneuvosto Hyvinkään kirkon valaistuksen ja sähkötöiden loppuyhteenveto (Halme) Hyvinkään kirkon sähkö-, valaistus- ja äänentoistojärjestelmä uusittiin ja lopputyöt saatettiin valmiiksi kuluvan vuoden aikana. Taloudellinen loppuselvitystä on tehty tämän kevään aikana ja on saatu päätökseen. Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja on liitteenä 2. Remontissa uudistettiin valaistus kirkkosalissa korkealle tasolle, lähes vastaamaan teatterivalaistusta, äänentoistossa pyrittiin parantamaan kuuluvuutta ja erilaisien mikrofonien avulla käyttäjäystävällisyyttä parannettiin huomattavasti. Sähköjärjestelmä uusittiin kokonaan nykyaikaiselle tasolle niin toimivuuden kuin turvallisuuden osalta. Rakennusteknisinä töinä kirkko maalattiin noin 85 % sisäpuolelta, wc tilojen varustetaso nykyaikaistettiin, yläsaliin tehtiin lasikaide, jolla nostettiin turvallisuustasoa. Samalla kun paikkoja avattiin, luotiin tulevaisuuden sähköremonteille reititykset valmiiksi. Budjetin osalta seuraavaa: alkuperäinen budjetti oli , kokonaiskustannukseksi tuli n Lisäyksiä kustannuksiin on tehnyt seuraavat: uudet kalusteet (kirkkoneuvoston päätöksellä) n , lisä-äänentoistoa n , kasvaneet suunnittelukustannukset (Ervasti ja Alte) n ja lisätyöt (YIT) n ja kova talvi hidasti maanrakennustöitä, sekä asfalttipaikkauksia tehtiin suuremmalta alueelta kuin oli tarkoitus alun perin. Merkitään tiedoksi. Olli-Petri Halmeen suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. 142 Hyvinkään seurakunnan työsuojelun toimintaohjelma (Halme) Työturvallisuuslain 9 :n mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Työsuojelun toimintaohjelmaluonnos (liite 3) oli käsiteltävänä yhteistyötoimikunnan kokouksessa ja siellä ohjelma hyväksyttiin ja päätettiin lähettää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Hyväksytään liitteenä oleva työsuojelun toimintaohjelma Hyväksyttiin työsuojelun toimintaohjelma

6 Kirkkoneuvosto Kaukasten palvelutalon vuokrasopimuksen uusiminen (Lätti) Yhtiöjärjestyksen mukaan kaupunki omistaa Kaukasten Palvelutalo Oy:n osakkeista 59,5 %. Kaukasten Palvelutalon käytöstä vuonna 1978 tehdyn sopimuksen mukaan Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään seurakunta vastaavat Kaukasten Palvelutalon kaikkeen toimintaan liittyvästä hoitovastikkeesta kumpikin 47 prosentilla ja Vanutehdas 6 prosentilla. Kaupungin ostettua Vanutehtaan osakkeet sen osuus sopimuksen mukaisesta hoitovastikkeesta on 53 %. Hyvinkään kaupunki on maksanut alkaen Hyvinkään seurakunnalle Kaukasten Palvelutalon tilojen käytöstä vuokraa, joka on vastannut tilojen todellisen käyttöosuuden ja perussopimuksen erotusta. Nykyisin voimassa oleva sopimus on vuodelta 2001, jonka jälkeen Hyvinkään kaupungin osuus tilojen käytöstä on edelleen kasvanut. Hyvinkään kaupungin tilapalvelun edustajien kanssa on neuvoteltu uudesta tasausvuokrasopimuksesta marraskuusta 2009 lähtien, koska Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvoston vuoden 2005 lopussa tekemä esitys Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ei ole valmistunut kaupungin puolella. Luonnos uudeksi vuokrasopimukseksi on liitteessä 4. Hyvinkään kaupungin käyttöosuus Palvelutalon tilojen käytöstä on noussut uudessa sopimuksessa 69,6 %:iin (vanha 54,7 %). Tasausvuokra on vuonna 2010 siten ,62 euroa (1.603 euroa vuonna 2009). Hyväksytään Kaukasten Palvelutalon uusi vuokrasopimus (liite 4). Hyväksyttiin Kaukasten Palvelutalon uusi vuokrasopimus. 144 Kerhotilan vuokraaminen kaupungilta iltapäivätoimintaa varten (Lätti) Vs. johtava lapsityönohjaaja Ari-Pekka Laakso on esittänyt, että seurakunta vuokraisi Puolimatkan toista iltapäiväkerhoryhmää varten erillisen kerhotilan kaupungilta osoitteesta Muottikatu 19/Hyvinkäänkatu 31 (liite 5). Tähän asti seurakunta on voinut käyttää Puolimatkan koulun tiloja veloituksetta iltapäivätoimintaan, mutta ensi syksystä alkaen koululla on käytettävissä tilaa vain yhdelle kerhoryhmälle. Iltapäivätoiminnan avustussopimuksen mukaan seurakunta saa käyttää veloituksetta vain kaupungin sivistystoimen tiloja. Vuokrattavaksi esitetty tila on kaupungin tilapalvelun hallinnassa. Liitteessä 6 on vuokrasopimusluonnos,

7 Kirkkoneuvosto jonka perusteella tilan kuukausivuokra olisi 623 euroa. Vs. johtava lapsityönohjaaja ja kiinteistöpäällikkö ovat todenneet tarkastaneet tilan ja todenneet sen sopivaksi iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Vuokrataan Hyvinkään kaupungilta Muottikatu 19:ssä oleva osakehuoneisto iltapäivätoimintaa varten alkaen (liite 6). Esitetään tarvittaessa vuokrauksesta vuonna 2010 aiheutuvat lisäkulut talousarviomuutoksella kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. 145 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano KL 10:1 :n mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen (KL 10:6 ). Seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi. Päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää kirkkohallituksen tai kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, ei saa panna täytäntöön ennen kuin on selvitetty, ettei asiaa siirretä (KL 25:1 1-2). Edellinen kirkkovaltuuston kokous on ollut Hyväksytään kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Uusi jäsen Vehkojan alueneuvostoon ja palvelujohtokuntaan Kirkkovaltuusto on kokouksessaan valinnut Suvi Kurikan palvelujohtokunnan jäseneksi vuosiksi (varajäsen Marjatta Puisto) ja kirkkoneuvosto on kokouksessaan valinnut hänet Vehkojan alueneuvoston jäseneksi vuosiksi (varajäsen Sirkka Tasanen). Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Suvin Kurikan seurakunnan diakoniatyöntekijän virkaan alkaen, joten hän ei enää ole vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen. Valitaan Vehkojan alueneuvostoon Suvi Kurikan tilalle uusi jäsen toimikauden 2010 loppuun saakka. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee Suvi Kurikan tilalle uuden jäsenen palvelujohtokuntaan toimikauden 2010 loppuun saakka Vehkojan alueneuvoston uudeksi jäseneksi toimikauden 2010 loppuun asti valittiin Pentti Helttusen esityksestä Sirkka Tasanen ja hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Martina Harrikari. Kirkkovaltuustolle esitetään, että se valitsee Suvi Kurikan tilalle uuden jäsenen palvelujohtokuntaan toimikauden 2010 loppuun saakka. 147 Uusi jäsen Martin alueneuvostoon Martin alueneuvostoon kirkkoneuvoston kokouksessa valittu Pasi Vuokko on menettänyt vaalikelpoisuutensa Hyvinkään seurakunnan luottamustoimeen. Pasi Vuokon varajäsen Martin alueneuvostossa on Liisa Helttunen. Valitaan Martin alueneuvostoon uusi jäsen toimikauden 2010 loppuun saakka. Martin alueneuvoston uudeksi jäseneksi toimikauden 2010 loppuun valittiin Taisto Heimosen esityksestä nykyinen varajäsen Jaakko Haapamäki ja uudeksi varajäseneksi valittiin Ilkka Ylenius.

9 Kirkkoneuvosto Uusi varajäsen Vehkojan alueneuvostoon sekä julistusjohtokuntaan ja palvelujohtokuntaan Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan Antero Röngän julistusjohtokunnan varajäseneksi (varsinainen jäsen Juhani Tuina) sekä palvelujohtokunnan varajäseneksi (varsinainen jäsen Kari Kuosmanen). Kirkkoneuvosto valitsi Antero Röngän Vehkojan alueneuvoston varajäseneksi toimikaudeksi (varsinainen jäsen Tuomo Utriainen). Antero Rönkä on menehtynyt Valitaan uusi varajäsen Vehkojan alueneuvostoon toimikauden 2010 loppuun. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikauden 2010 loppuun saakka uuden varajäsenen julistusjohtokuntaan sekä palvelujohtokuntaan. Vehkojan alueneuvoston uudeksi varajäseneksi toimikauden 2010 loppuun asti valittiin Kari Kuosmanen. Kirkkovaltuustolle päätettiin esittää, että se valitsee toimikauden 2010 loppuun saakka uuden varajäsenen julistusjohtokuntaan sekä palvelujohtokuntaan. 149 Kirkon ympäristöpäiville 2010 osallistuminen Kirkkohallitus ja Kuopion hiippakunnan ympäristötyöryhmä järjestävät Kirkon ympäristöpäivät 2010 Pieksämäellä Päivillä ovat teemoina pyhä, metsä, globaali ja paikallinen. Päivien osallistumismaksu on 90 euroa/hlö sisältäen ohjelman ja ruokailut. Majoittuminen hotelli Savonsolmussa, jossa päivät järjestetään, on kahden hengen huoneessa 44 euroa/hlö/vrk ja yhden hengen huoneessa 69 euroa/hlö/ vrk. Hyvinkään seurakunnan ympäristödiplomityöryhmästä päiville osallistumishalukkuutensa ovat ilmaisseet Sinikka Ala-Paavola, Markku Husso, Jouni Lätti, Risto Nihtilä ja Leena Väyrynen. Kirkon ympäristöpäiville Pieksämäelle osallistuvat ympäristödiplomityöryhmästä Sinikka Ala-Paavola, Markku Husso, Jouni Lätti, Risto Nihtilä ja Leena Väyrynen. Kulut maksetaan Muun yleishallinnon kustannuspaikalta sen asianomaisilta tileiltä. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston lausunnot pastoreiden Juha Koivulahden ja Hanna Leppälän virkavapausanomuksiin sekä avoimiksi tulevien virkojen virkamääräyspyyntöihin Kasvatuksen vastuukappalainen Juha Koivulahti on anonut virkavapautta IV kappalaisen virasta sotilaspapin viransijaisuuden hoitamista varten panssariprikaatissa Parolassa (liite 7). On todennäköistä, että sijaisuus jatkuu viran vakinaisena hoitona lukien. Seurakuntapastori Hanna Leppälä on anonut virkavapautta V seurakuntapastorin virasta (liite 8). Hanna Leppälä on valittu Vantaan seurakuntayhtymän oppilaitospapin virkaan alkaen. Virassa on neljän kuukauden koeaika. Milloin seurakunnan papinviranhaltija pyytää virkavapautta kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai raskauden ja synnytyksen vuoksi, hänen tulee liittää hakemukseensa kirkkoneuvoston lausunto (KJ 6: 12). Juha Koivulahti on vihitty papiksi v Hyvinkään seurakunnan papinvirkaan, samoin Hanna Leppälä v Juha Koivulahti on ollut virassa Hyvinkäällä lähes kymmenen vuotta. Kuten hän anomuksessaan toteaa, hänellä on ollut teologian opintojen alusta asti kutsumus sotilaspapin tehtävään. Hanna Leppälä on tehnyt Hyvinkään seurakunnassa oppilaitospapin tehtäväaluetta ja hänellä on siihen kutsumus. Hyvinkään seurakunta on saanut osaltaan olla antamassa eväitä näille nuorille papeille ja on luonnollista puoltaa anomuksia ja mahdollistaa näin heille uusien haasteiden vastaanottamisen. Edellisessä kokouksessaan kirkkoneuvosto puolsi V kappalaisen Jyrki Rauhalan virkavapausanomusta vanhempainvapaata ja isäkuukautta varten. Virkavapaus on tuomiokapitulin notaarin viranhaltijapäätöksenä myönnetty Kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan VIII seurakuntapapin viran (ns. pöytälaatikkoviran), joka on määrä täyttää alkaen siihen saakka kunnes johtavan lapsityönohjaajan virka on vakinaisesti täytetty. Sijaisuuksien järjestäminen Pastori Tanja Koskelan kanssa on keskusteltu ja alustavasti sovittu ajallisesti Juha Koivulahden virkavapauden hoitamisesta. Tanja Koskela on 34-vuotias hyvinkääläinen pappi. Hänet on vihitty papiksi v Hän on myös filosofian maisteri vuodelta 2000, pääaineenaan musiikkitiede. Seurakuntapapin työstä hänellä on kokemusta n. kaksi vuotta Karkkilan ja Leppävaaran seurakunnista, Leppävaaran seurakunnassa Tanja Koskela toimi myös musiikkisihteerinä. Lisäksi hän on toiminut koulukuraattorina Vantaan kaupungilla neljä kuukautta. Teoston informaatikon ym. tehtäviä hän hoiti noin viisi vuotta v

11 Kirkkoneuvosto Pastori Pauliina Kuokan kanssa on keskusteltu ja alustavasti sovittu Hanna Leppälän sijaisuuden hoitamisesta. Pauliina Kuokka on 31-vuotias hyvinkääläinen pappi. Hänet on vihitty papiksi v Seurakuntapapin työstä Pauliina Kuokalla on kokemusta vajaat kolme vuotta Anjalankosken seurakunnasta, Espoon seurakuntayhtymästä ja Tikkurin seurakunnasta. Hän on Espoossa hoitanut mm. oppilaitostyötä. Pauliina Kuokka on toiminut Hyvinkään seurakunnassa kesäteologina vuosina 2002, 2003 ja Pastori Marko Huhtalan kanssa on keskusteltu ja alustavasti sovittu Jyrki Rauhalan sijaisuuden hoitamisesta. Marko Huhtala on 36-vuotias riihimäkeläinen pappi. Hänet on vihitty papiksi v Seurakuntapapin työstä hänellä on kokemusta puolisen vuotta, seurakuntatyötä hän on kuitenkin tehnyt Riihimäen seurakunnassa osa-aikaisena jo vuoden 2008 lopusta lukien. Teologiharjoittelun hän suoritti Hyvinkään seurakunnassa v Hän on suorittanut myös sairaalasielunhoidon harjoittelun v Marko Huhtala on Tampereen hiippakunnan pappi. Hän voisi aloittaa Hyvinkäällä Pastori Kalle Leppälän kanssa, jonka tämänhetkinen sijaisuus Hyvinkään seurakunnassa (vs. VI seurakuntapastorina) päättyy , on keskusteltu ja alustavasti sovittu seurakuntapapin ns. pöytälaatikkoviran, VIII seurakuntapapin viran, määräaikaisesta hoitamisesta alkaen. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 33 pykälän mukaan tuomiokapituli määrää seurakuntapastorin virkaan hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ellei asian kiireellisyys muuta vaadi, tuomiokapitulin on ennen määräyksen antamista varattava kirkkoneuvostolle tilaisuus antaa lausunto. Virkamääräyspyynnöt Virkamääräyksiä sijaisuuksiin pyydettäessä on tarkoituksenmukaista ja oikein pyytää virkamääräyksiä kappalaisten virkoihin jo seurakunnassa palveleville ns. vakinaisille, omille seurakuntapastoreille ja uusille tuleville papeille vastaavasti vs. seurakuntapastoreiden virkoihin. 1. Kirkkoneuvosto puoltaa Juha Koivulahden ja Hanna Leppälän virkavapausanomuksia. 2. Virkamääräyksiä pyydetään seuraavasti: I seurakuntapastorille Petra Pohjanraidolle vs. IV kappalaiseksi (Juha Koivulahden vuosiloma ja virkavapaus), III seurakuntapastorille Esa Kokolle vs. V kappalaiseksi , pastori Marko Huhtalalle vs. V seurakuntapastoriksi ja vs. III seurakuntapastoriksi

12 Kirkkoneuvosto pastori Tanja Koskelalle vs. I seurakuntapastoriksi , pastori Pauliina Kuokalle vs. V seurakuntapastoriksi , pastori Kalle Leppälälle vt. VIII seurakuntapastoriksi alkaen siihen saakka kunnes seurakunnan lapsi- ja perhetyön virkajärjestelyt on saatu hoidettua. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kirjattiin, että kasvatuksen vs. vastuukappalaisena Juha Koivulahden virkavapauden ajan toimii kappalainen Laura Maria Latikka. 151 Kirkkoneuvoston ohjesäännön sekä julistus-, kasvatus- ja palvelujohtokuntien johtosääntöjen päivittäminen Kirkkoneuvoston kokouksessa todettiin ohje- ja johtosääntöjen päivittämisestä mm. seuraavaa: Yleishallinnon vuoden 2010 yhtenä painopisteenä on päätöksenteko-, johtamisja työskentelykäytäntöjen edelleen kehittäminen. Tässä toimenpiteenä on mm. hallintoelinten ja viranhaltijoiden tehtäväkuvien tarkastelu ja muuttaminen tarpeen mukaan sekä siitä seuraava ohje- ja johtosääntöjen hienosäätö. Hallintotyöryhmä on kokouksissaan ja käsitellyt ohje- ja johtosääntöihin liittyvää asiakokonaisuutta ja todennut, että käsittelyaikataulu olisi tarkoituksenmukaista laatia niin, että nyt keväällä käsitellään säännöt hallintoelinten osalta. Viran- ja toimenhaltijoiden osalta säännöt käsitellään syksyllä. Tässä käsittelyaikataulussa hallintoelinten johtosääntöjä voidaan tarpeen mukaan päivittää ja säännöt ovat ajantasaisia ennen seurakuntavaaleja. Kokouksessaan hallintotyöryhmä keskusteli erityisesti kirkkoneuvoston ohjesäännöstä ja päätyi kirjaamaan näkemyksenään, että kirkkoneuvoston jäsenmäärää lasketaan nykyisestä 12 valittavasta jäsenestä kahdeksaan. Näin kirkkoneuvoston äänivaltaisia jäseniä olisi nykyisen 13 sijasta yhdeksän.

13 Kirkkoneuvosto Lisäksi hallintotyöryhmässä kirjattiin, että päivitettävään ohjesääntöön lisätään piispantarkastuksessa 2008 lainoppineen asessorin esittämän mukaisesti myös talousjohtajan päättämät asiat. Johtokuntien jäsenmäärästä hallintotyöryhmä kirjasi, että sen näkemyksen mukaan jäsenmäärät johtokunnissa säilytettäisiin ennallaan. Liitteenä 9 on kirkkoneuvoston ohjesääntö muutosehdotuksineen ja liitteenä 10 julistus-, kasvatus- ja palvelujohtokuntien johtosäännöt. Johtokuntien johtosääntöjen 2, Johtokunnan tehtävät, kaipaisi uudistamista. Nyt tehtäväpykälässä on lueteltu asioita, joista monet ovat enemmän viranhaltijoille kuuluvia tehtäviä. Käydään kirkkoneuvoston ohjesääntöluonnos läpi, tehdään tarpeelliset muutokset ja esitetään ohjesääntö kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulille vahvistettavaksi. Käydään johtokuntien johtosäännöt läpi, kirjataan kirkkoneuvoston näkemykset ja annetaan johtokuntien valmisteltavaksi johtosääntöjen 2 :n sisältö vastaamaan käytännön todellista tilannetta. Johtokuntien tulee tehdä valmistelutyö kirkkoneuvoston kokoukseen. Kirkkoneuvoston ohjesäännöstä käydyn keskustelun jälkeen päätettiin puheenjohtajan esityksestä jättää kirkkoneuvoston ohjesäännön käsittely pöydälle lisäselvityksiä varten käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa Elokuun kokoukseen mennessä selvitetään kirkkoneuvostojen jäsenmääriä Hyvinkään lähiseurakunnissa sekä muissa vastaavankokoisissa seurakunnissa. Johtokuntien johtosäännöt päätettiin lähettää julistus-, kasvatus- ja palvelujohtokunnille lausuntoa varten. Johtokuntien lausunnot tulee olla kirkkoneuvoston kokouksessa (valmiina 15.9.) Johtokuntia pyydetään kiinnittämään huomiota mm. :ään 2 johtokuntien tehtävät ja päivittämään nyt mallijohtosäännön mukaisia tehtäväkokonaisuuksia näkemänsä tarpeen ja käytännön kokemuksen osoittaman mukaisiksi. 152 Lasten kirkkotila ja pyhäkoulutila Hyvinkään kirkossa Kirkkoneuvoston kokouksessa käsiteltiin lasten kirkkotilakysymystä. Asian esittelyssä tuolloin todettiin mm: Seurakunnassa meneillään olevan jumalanpalveluksen kehittämishankkeen osana on keskusteltu myös pyhäkouluasioista ja erityisesti pyhäkoulutilasta Hyvinkään kirkossa.

14 Kirkkoneuvosto Lapsi- ja perhetyön työntekijät ovat toivoneet Hyvinkään kirkkoon omaa tilaa lasten pyhäkoulua varten. Kirkon keskusteluhuone, jota ajateltiin käytettävän remontin jälkeen myös pyhäkoulutilana, ei ole siihen tarkoitukseen erityisen toimiva tila. Pastori Tarja Tommisen maaliskuun kirkkoneuvoston kokoukseen laatimassa selvityksessä lapsi- ja perhetyön näkemyksenä todettiin, että tarkoitukseen käytettäisiin sakastin vieressä olevaa pientä hiljentymistilaa. Kirkkoneuvosto keskusteli aiheesta ja merkitsi lapsi- ja perhetyön suunnitelmat tiedoksi. Kirkkoneuvosto kuitenkin kehotti vielä tutkimaan muita tilavaihtoehtoja, koska se ei pitänyt sakastin viereistä kovin pientä ja välittömästi kirkkosalin vieressä olevaa tilaa tarkoitukseen hyvänä. Nyt kirkkoherra Ilkka Järvinen, kappalaiset Jyrki Rauhala ja Juha Koivulahti, lapsi- ja perhetyön pappi Tarja Tomminen sekä vs. johtava lapsityönohjaaja Ari-Pekka Laakso ovat Hyvinkään kirkossa tarkastelleet tiloja ja pohtineet, mihin lapsille voisi tehdä oman tilan. Liitteenä 11 on Tarja Tommisen laatima selvitys ryhmän neuvottelun tuloksesta. Ryhmä esittää, että lasten nurkkaus tehtäisiin Hämeenkadun puoleisesta ovesta kirkon eteiseen tultaessa heti vasemmalle. Siihen erotettaisiin tila lapsille esim. matalahkolla kaarevalla sermillä. Lisäksi ryhmä toteaa, että kirkon keskusteluhuone on paras tila varsinaiselle pyhäkoululle. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 11 mukaisen ehdotuksen. Hankkeen toteuttaminen annetaan kiinteistötoimen ja lapsityön tehtäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Hankkeen tulisi valmistua viimeistään syksyyn mennessä. 153 Evankelisten kesäjuhlien lisämääräraha-anomus (Lätti) Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry:n pääsihteeri Antero Rasilainen on jättänyt euron lisämääräraha-anomuksen Evankelisten kesäjuhlien järjestelyihin (liite 12). Kesäjuhlista tehdyn sopimuksen mukaan Evankelinen lähetysyhdistys vastaa juhlien kokonaisbudjetista ja Hyvinkään seurakunta osallistuu erikseen kirjattujen kulujen lisäksi euron summalla muiden juhlista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen (liite 13).

15 Kirkkoneuvosto Ylityksestä suurin osa aiheutuu Martintalon kuluista, joita ei oltu sovittu riittävän kattavasti alkuperäisissä neuvotteluissa. Myönnetään euron lisämääräraha Evankelisten kesäjuhlien järjestämiseen. Sisällytetään talkoolaisten ruokailu seurakunnan varaamaan määrärahaan. Juhlien koristelussa käytetyt kukat voidaan myydä ELYn työn hyväksi. Ylitys katetaan ensi sijassa yleisen seurakuntatyön kustannuspaikalta (209) muissa kuluissa säästäen. Ehdotus hyväksyttiin. 154 Pitopalvelun taloudelliset tavoitteet ja tuoteryhmäkohtainen tulos vuodelta 2009 (Lätti) Edellisessä kokouksessa sovittiin, että pitopalvelun taloudesta valmistellaan kirkkoneuvostolle erillinen pykälä. Tilintarkastajat kiinnittivät huomiota pitopalvelun tavoitetasoa alempaan kannattavuuteen kirkkoneuvostolle vuoden 2009 tilintarkastuksen yhteydessä jättämässään tarkastuspöytäkirjassa. Pitopalvelun taloudesta on valmisteltu yksityiskohtainen selvitys, joka sisältää myös tuoteryhmäkohtaiset laskelmat tuloksen muodostumisesta (liite 14, salainen). Muistiossa on esitetty seuraavia toimenpiteitä taloudellisen tuloksen parantamiseksi: - elintarvikehankintojen kilpailuttaminen - henkilöstömenojen vähentäminen eläkkeellesiirtymisen yhteydessä, työvuorosuunnittelua kehittämällä ja työaikakorvauksien määrää vähentämällä - tuoteryhmittäin tarpeelliset tuotevalikoiman muutokset, palvelujen tuotteistamiset ja hintatarkistukset - eräiden laskentakertoimien tarkistukset - lisäksi vuoden 2010 talousarviossa esitettyjen tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet. Merkitään selvitys pitopalvelun taloudesta tiedoksi. Toteutetaan selvityksessä suunnitellut ja esittelyssä mainitut toimenpiteet taloudellisen tuloksen parantamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi.

16 Kirkkoneuvosto Keskustelun jälkeen selvitys pitopalvelun taloudesta merkittiin tiedoksi. Päätettiin toteuttaa selvityksessä suunnitellut ja esittelyssä mainitut toimenpiteet taloudellisen tuloksen parantamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. 155 Talousarvion 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu (Lätti) Talousarvion 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeluonnos on liitteessä 15. Valmisteluohje perustuu suurelta osin aikaisempaan käytäntöön. Ohjeessa on selostettu tämän suunnittelukierroksen muutoksia ja painotuksia. Kehyksien perusteella laskettu tulos- ja rahoituslaskelma on liitteessä 16. Kirkkohallitus antaa omia ohjeitaan ja ennusteita verotulojen kehittymisestä vasta syksyllä. Vuoden 2010 talousarvion laadintaohjeissa sisälsi mm. seuraavia, edelleen ajankohtaisia näkökohtia ja ohjeita: - jokaisen seurakuntatalouden tulee arvioida oma taloudellinen asemansa, mm. verotulojen kehitys, tilikauden tuloksen ja rahavarojen määrä ja niiden kehitys - jos seurakunnalle on kertynyt ylijäämää edellisiltä vuosilta, niin tilapäisen taantuman vuoksi toimintaa ei tulisi supistaa - ohjeita menojen saattamiseksi tulojen mukaiseksi sekä tunnuslukujen hyödyntämisestä toiminnan suunnittelussa ja analysoinnissa. Hyväksytään talousarvion 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeet ml. määrärahakehykset (liite 15) Esitys vuoden 2011 kirkollisveroprosentiksi valmistellaan kirkkovaltuuston lokakuun kokoukseen siten, että kirkollisveroprosentti 1,15 % säilyy ennallaan. Hyväksyttiin talousarvion 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeet ml. määrärahakehykset (liite 15) Esitys vuoden 2011 kirkollisveroprosentiksi päätettiin valmistella kirkkovaltuuston lokakuun kokoukseen siten, että kirkollisveroprosentti 1,15 % säilyy ennallaan.

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.5.2010 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 14/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 290 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013 ESITYSLISTA Nro 4/2013 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(14) 57 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 11.12.2013 klo 18.30 19.55 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2012 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(9) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari Markku

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot