Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 6/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 110 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Ojala Pirkko puheenjohtaja varajäsen poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Ersta Jorma Halme Olli-Petri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri tiedottaja kiinteistöpäällikkö Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Taisto Heimonen Marja-Leena Virtanen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 136. Kokouksen avaus 137. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 139. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 140. Seurakunnan yleisesite ja esittelyvideo tilanneraportti kirkkoneuvostolle 141. Hyvinkään kirkon valaistuksen ja sähkötöiden loppuyhteenveto 142. Hyvinkään seurakunnan työsuojelun toimintaohjelma Kaukasten palvelutalon vuokrasopimuksen uusiminen 144. Kerhotilan vuokraaminen kaupungilta iltapäivätoimintaa varten 145. Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 146. Uusi jäsen Vehkojan alueneuvostoon ja palvelujohtokuntaan 147. Uusi jäsen Martin alueneuvostoon 148. Uusi varajäsen Vehkojan alueneuvostoon sekä julistusjohtokuntaan ja palvelujohtokuntaan 149. Kirkon ympäristöpäiville 2010 osallistuminen 150. Kirkkoneuvoston lausunnot pastoreiden Juha Koivulahden ja Hanna Leppälän virkavapausanomuksiin sekä avoimiksi tulevien virkojen virkamääräyspyyntöihin 151. Kirkkoneuvoston ohjesäännön sekä julistus-, kasvatus- ja palvelujohtokuntien johtosääntöjen päivittäminen 152. Lasten kirkkotila ja pyhäkoulutila Hyvinkään kirkossa 153. Evankelisten kesäjuhlien lisämääräraha-anomus 154. Pitopalvelun taloudelliset tavoitteet ja tuoteryhmäkohtainen tulos vuodelta Talousarvion 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma valmistelu 156. Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittohallituksen ennakkotieto kirkkoneuvostolle vuoden 2011 maksuosuudesta 157. Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan pöytäkirja 158. Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunnan pöytäkirja 159. Seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 161. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 162. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 163. Lapsi- ja perhetyön kyselyn tulokset 164. Nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiaisen avustusanomus 165. Muita asioita 166. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 408 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 138 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marja-Leena Virtanen ja Aila Haapamäki. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa perjantaina klo Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Aila Haapamäen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Taisto Heimonen, muuten ehdotus hyväksyttiin. 139 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asialla: 1. Nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiaisen avustusanomus

4 Kirkkoneuvosto Seurakunnan yleisesite ja esittelyvideo tilanneraportti kirkkoneuvostolle Seurakunnan esittelyvideo valmistui lokakuussa 2009 uusien hyvinkääläisten tutustumistilaisuuteen. Videon on kuvannut ForceImagen mediatekniikan insinööri Mikko Kuri. Saadun palautteen perusteella videoon on kuvattu uutta materiaalia, joka ei kuitenkaan vielä ole nyt kirkkoneuvostossa nähtävässä videossa. Materiaalia työstetään lisää lähikuukausien aikana. Lopullisen version on määrä olla valmis syksyyn 2010 mennessä. Seurakunnan yleisesite on käytännössä painovalmis, liitteenä 1. Tiedottaja Jorma Ersta esittelee kokouksessa videon ja yleisesitteen. Lisäksi hän kertoo seurakunnan verkkopalvelun kehittämisestä. Kirkkoneuvosto katsoo videon ja käy keskustelua siitä sekä yleisesitteestä ja merkitsee niiden tilanteen tiedoksi. Kirkkoneuvosto katsoi seurakunnan esittelyvideon ja kommentoi videota mm. seuraavasti: Video on monipuolinen, kattava ja selkeä, mutta ääni, erityisesti musiikki kuuluu liian kovana. Esityksen alussa oleva Hyvinkään kaupunkikuvaus herätti hiukan miksi-kysymyksiä. Videon tekniseen tasoon toivottiin parannusta ja joissain kohdin myös puheen selkeyteen sekä oikeiden termien käyttöön. Tarinan muotoon rakennettu esitys olisi myös voinut olla toimiva. Sisällöllisesti esitykseen toivottiin tietoa seurakunnan koosta ja laajuudesta. Suntion ja kirkkoherran tulisi näkyä esityksessä ja papistoa vaihtelevammin. Tiedottaja Jorma Erstalla toikin esille kohtia, joita ollaan työstämässä, mm. ääntä vaimennetaan, hallinto- ja luottamushenkilöosio lisätään, samoin Herusten mökki ja rakennuksiin kuvataan ihmisiä mukaan jne. Liitteenä olevan seurakunnan yleisesitteen idea nähtiin hyväksi. Esitteen kansikuva kuitenkin haluttiin uudenlaiseksi, oman seurakunnan näköiseksi ja seurakunnan symbolein ja mahdollisesti kirkon kuvin varustetuksi. Seurakunta on kirkkoneuvoston näkemyksen mukaan mukana sekä arjessa että juhlassa, joka teksti on nykyistä parempi etukanteen. Esitteessä nyt olevaan ruskeaan pohjaväriin ei kaikilta osin oltu tyytyväisiä ja varsinaisesti toimintaa esittelevien tekstien fonttikokoa haluttiin suuremmaksi. Muutamat parannusehdotukset huomioiden kirkkoneuvosto piti sekä videota että yleisesitettä toimivina.

5 Kirkkoneuvosto Hyvinkään kirkon valaistuksen ja sähkötöiden loppuyhteenveto (Halme) Hyvinkään kirkon sähkö-, valaistus- ja äänentoistojärjestelmä uusittiin ja lopputyöt saatettiin valmiiksi kuluvan vuoden aikana. Taloudellinen loppuselvitystä on tehty tämän kevään aikana ja on saatu päätökseen. Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja on liitteenä 2. Remontissa uudistettiin valaistus kirkkosalissa korkealle tasolle, lähes vastaamaan teatterivalaistusta, äänentoistossa pyrittiin parantamaan kuuluvuutta ja erilaisien mikrofonien avulla käyttäjäystävällisyyttä parannettiin huomattavasti. Sähköjärjestelmä uusittiin kokonaan nykyaikaiselle tasolle niin toimivuuden kuin turvallisuuden osalta. Rakennusteknisinä töinä kirkko maalattiin noin 85 % sisäpuolelta, wc tilojen varustetaso nykyaikaistettiin, yläsaliin tehtiin lasikaide, jolla nostettiin turvallisuustasoa. Samalla kun paikkoja avattiin, luotiin tulevaisuuden sähköremonteille reititykset valmiiksi. Budjetin osalta seuraavaa: alkuperäinen budjetti oli , kokonaiskustannukseksi tuli n Lisäyksiä kustannuksiin on tehnyt seuraavat: uudet kalusteet (kirkkoneuvoston päätöksellä) n , lisä-äänentoistoa n , kasvaneet suunnittelukustannukset (Ervasti ja Alte) n ja lisätyöt (YIT) n ja kova talvi hidasti maanrakennustöitä, sekä asfalttipaikkauksia tehtiin suuremmalta alueelta kuin oli tarkoitus alun perin. Merkitään tiedoksi. Olli-Petri Halmeen suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. 142 Hyvinkään seurakunnan työsuojelun toimintaohjelma (Halme) Työturvallisuuslain 9 :n mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Työsuojelun toimintaohjelmaluonnos (liite 3) oli käsiteltävänä yhteistyötoimikunnan kokouksessa ja siellä ohjelma hyväksyttiin ja päätettiin lähettää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Hyväksytään liitteenä oleva työsuojelun toimintaohjelma Hyväksyttiin työsuojelun toimintaohjelma

6 Kirkkoneuvosto Kaukasten palvelutalon vuokrasopimuksen uusiminen (Lätti) Yhtiöjärjestyksen mukaan kaupunki omistaa Kaukasten Palvelutalo Oy:n osakkeista 59,5 %. Kaukasten Palvelutalon käytöstä vuonna 1978 tehdyn sopimuksen mukaan Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään seurakunta vastaavat Kaukasten Palvelutalon kaikkeen toimintaan liittyvästä hoitovastikkeesta kumpikin 47 prosentilla ja Vanutehdas 6 prosentilla. Kaupungin ostettua Vanutehtaan osakkeet sen osuus sopimuksen mukaisesta hoitovastikkeesta on 53 %. Hyvinkään kaupunki on maksanut alkaen Hyvinkään seurakunnalle Kaukasten Palvelutalon tilojen käytöstä vuokraa, joka on vastannut tilojen todellisen käyttöosuuden ja perussopimuksen erotusta. Nykyisin voimassa oleva sopimus on vuodelta 2001, jonka jälkeen Hyvinkään kaupungin osuus tilojen käytöstä on edelleen kasvanut. Hyvinkään kaupungin tilapalvelun edustajien kanssa on neuvoteltu uudesta tasausvuokrasopimuksesta marraskuusta 2009 lähtien, koska Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvoston vuoden 2005 lopussa tekemä esitys Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ei ole valmistunut kaupungin puolella. Luonnos uudeksi vuokrasopimukseksi on liitteessä 4. Hyvinkään kaupungin käyttöosuus Palvelutalon tilojen käytöstä on noussut uudessa sopimuksessa 69,6 %:iin (vanha 54,7 %). Tasausvuokra on vuonna 2010 siten ,62 euroa (1.603 euroa vuonna 2009). Hyväksytään Kaukasten Palvelutalon uusi vuokrasopimus (liite 4). Hyväksyttiin Kaukasten Palvelutalon uusi vuokrasopimus. 144 Kerhotilan vuokraaminen kaupungilta iltapäivätoimintaa varten (Lätti) Vs. johtava lapsityönohjaaja Ari-Pekka Laakso on esittänyt, että seurakunta vuokraisi Puolimatkan toista iltapäiväkerhoryhmää varten erillisen kerhotilan kaupungilta osoitteesta Muottikatu 19/Hyvinkäänkatu 31 (liite 5). Tähän asti seurakunta on voinut käyttää Puolimatkan koulun tiloja veloituksetta iltapäivätoimintaan, mutta ensi syksystä alkaen koululla on käytettävissä tilaa vain yhdelle kerhoryhmälle. Iltapäivätoiminnan avustussopimuksen mukaan seurakunta saa käyttää veloituksetta vain kaupungin sivistystoimen tiloja. Vuokrattavaksi esitetty tila on kaupungin tilapalvelun hallinnassa. Liitteessä 6 on vuokrasopimusluonnos,

7 Kirkkoneuvosto jonka perusteella tilan kuukausivuokra olisi 623 euroa. Vs. johtava lapsityönohjaaja ja kiinteistöpäällikkö ovat todenneet tarkastaneet tilan ja todenneet sen sopivaksi iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Vuokrataan Hyvinkään kaupungilta Muottikatu 19:ssä oleva osakehuoneisto iltapäivätoimintaa varten alkaen (liite 6). Esitetään tarvittaessa vuokrauksesta vuonna 2010 aiheutuvat lisäkulut talousarviomuutoksella kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. 145 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano KL 10:1 :n mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen (KL 10:6 ). Seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi. Päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää kirkkohallituksen tai kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, ei saa panna täytäntöön ennen kuin on selvitetty, ettei asiaa siirretä (KL 25:1 1-2). Edellinen kirkkovaltuuston kokous on ollut Hyväksytään kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Uusi jäsen Vehkojan alueneuvostoon ja palvelujohtokuntaan Kirkkovaltuusto on kokouksessaan valinnut Suvi Kurikan palvelujohtokunnan jäseneksi vuosiksi (varajäsen Marjatta Puisto) ja kirkkoneuvosto on kokouksessaan valinnut hänet Vehkojan alueneuvoston jäseneksi vuosiksi (varajäsen Sirkka Tasanen). Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Suvin Kurikan seurakunnan diakoniatyöntekijän virkaan alkaen, joten hän ei enää ole vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen. Valitaan Vehkojan alueneuvostoon Suvi Kurikan tilalle uusi jäsen toimikauden 2010 loppuun saakka. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee Suvi Kurikan tilalle uuden jäsenen palvelujohtokuntaan toimikauden 2010 loppuun saakka Vehkojan alueneuvoston uudeksi jäseneksi toimikauden 2010 loppuun asti valittiin Pentti Helttusen esityksestä Sirkka Tasanen ja hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Martina Harrikari. Kirkkovaltuustolle esitetään, että se valitsee Suvi Kurikan tilalle uuden jäsenen palvelujohtokuntaan toimikauden 2010 loppuun saakka. 147 Uusi jäsen Martin alueneuvostoon Martin alueneuvostoon kirkkoneuvoston kokouksessa valittu Pasi Vuokko on menettänyt vaalikelpoisuutensa Hyvinkään seurakunnan luottamustoimeen. Pasi Vuokon varajäsen Martin alueneuvostossa on Liisa Helttunen. Valitaan Martin alueneuvostoon uusi jäsen toimikauden 2010 loppuun saakka. Martin alueneuvoston uudeksi jäseneksi toimikauden 2010 loppuun valittiin Taisto Heimosen esityksestä nykyinen varajäsen Jaakko Haapamäki ja uudeksi varajäseneksi valittiin Ilkka Ylenius.

9 Kirkkoneuvosto Uusi varajäsen Vehkojan alueneuvostoon sekä julistusjohtokuntaan ja palvelujohtokuntaan Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan Antero Röngän julistusjohtokunnan varajäseneksi (varsinainen jäsen Juhani Tuina) sekä palvelujohtokunnan varajäseneksi (varsinainen jäsen Kari Kuosmanen). Kirkkoneuvosto valitsi Antero Röngän Vehkojan alueneuvoston varajäseneksi toimikaudeksi (varsinainen jäsen Tuomo Utriainen). Antero Rönkä on menehtynyt Valitaan uusi varajäsen Vehkojan alueneuvostoon toimikauden 2010 loppuun. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikauden 2010 loppuun saakka uuden varajäsenen julistusjohtokuntaan sekä palvelujohtokuntaan. Vehkojan alueneuvoston uudeksi varajäseneksi toimikauden 2010 loppuun asti valittiin Kari Kuosmanen. Kirkkovaltuustolle päätettiin esittää, että se valitsee toimikauden 2010 loppuun saakka uuden varajäsenen julistusjohtokuntaan sekä palvelujohtokuntaan. 149 Kirkon ympäristöpäiville 2010 osallistuminen Kirkkohallitus ja Kuopion hiippakunnan ympäristötyöryhmä järjestävät Kirkon ympäristöpäivät 2010 Pieksämäellä Päivillä ovat teemoina pyhä, metsä, globaali ja paikallinen. Päivien osallistumismaksu on 90 euroa/hlö sisältäen ohjelman ja ruokailut. Majoittuminen hotelli Savonsolmussa, jossa päivät järjestetään, on kahden hengen huoneessa 44 euroa/hlö/vrk ja yhden hengen huoneessa 69 euroa/hlö/ vrk. Hyvinkään seurakunnan ympäristödiplomityöryhmästä päiville osallistumishalukkuutensa ovat ilmaisseet Sinikka Ala-Paavola, Markku Husso, Jouni Lätti, Risto Nihtilä ja Leena Väyrynen. Kirkon ympäristöpäiville Pieksämäelle osallistuvat ympäristödiplomityöryhmästä Sinikka Ala-Paavola, Markku Husso, Jouni Lätti, Risto Nihtilä ja Leena Väyrynen. Kulut maksetaan Muun yleishallinnon kustannuspaikalta sen asianomaisilta tileiltä. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston lausunnot pastoreiden Juha Koivulahden ja Hanna Leppälän virkavapausanomuksiin sekä avoimiksi tulevien virkojen virkamääräyspyyntöihin Kasvatuksen vastuukappalainen Juha Koivulahti on anonut virkavapautta IV kappalaisen virasta sotilaspapin viransijaisuuden hoitamista varten panssariprikaatissa Parolassa (liite 7). On todennäköistä, että sijaisuus jatkuu viran vakinaisena hoitona lukien. Seurakuntapastori Hanna Leppälä on anonut virkavapautta V seurakuntapastorin virasta (liite 8). Hanna Leppälä on valittu Vantaan seurakuntayhtymän oppilaitospapin virkaan alkaen. Virassa on neljän kuukauden koeaika. Milloin seurakunnan papinviranhaltija pyytää virkavapautta kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai raskauden ja synnytyksen vuoksi, hänen tulee liittää hakemukseensa kirkkoneuvoston lausunto (KJ 6: 12). Juha Koivulahti on vihitty papiksi v Hyvinkään seurakunnan papinvirkaan, samoin Hanna Leppälä v Juha Koivulahti on ollut virassa Hyvinkäällä lähes kymmenen vuotta. Kuten hän anomuksessaan toteaa, hänellä on ollut teologian opintojen alusta asti kutsumus sotilaspapin tehtävään. Hanna Leppälä on tehnyt Hyvinkään seurakunnassa oppilaitospapin tehtäväaluetta ja hänellä on siihen kutsumus. Hyvinkään seurakunta on saanut osaltaan olla antamassa eväitä näille nuorille papeille ja on luonnollista puoltaa anomuksia ja mahdollistaa näin heille uusien haasteiden vastaanottamisen. Edellisessä kokouksessaan kirkkoneuvosto puolsi V kappalaisen Jyrki Rauhalan virkavapausanomusta vanhempainvapaata ja isäkuukautta varten. Virkavapaus on tuomiokapitulin notaarin viranhaltijapäätöksenä myönnetty Kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan VIII seurakuntapapin viran (ns. pöytälaatikkoviran), joka on määrä täyttää alkaen siihen saakka kunnes johtavan lapsityönohjaajan virka on vakinaisesti täytetty. Sijaisuuksien järjestäminen Pastori Tanja Koskelan kanssa on keskusteltu ja alustavasti sovittu ajallisesti Juha Koivulahden virkavapauden hoitamisesta. Tanja Koskela on 34-vuotias hyvinkääläinen pappi. Hänet on vihitty papiksi v Hän on myös filosofian maisteri vuodelta 2000, pääaineenaan musiikkitiede. Seurakuntapapin työstä hänellä on kokemusta n. kaksi vuotta Karkkilan ja Leppävaaran seurakunnista, Leppävaaran seurakunnassa Tanja Koskela toimi myös musiikkisihteerinä. Lisäksi hän on toiminut koulukuraattorina Vantaan kaupungilla neljä kuukautta. Teoston informaatikon ym. tehtäviä hän hoiti noin viisi vuotta v

11 Kirkkoneuvosto Pastori Pauliina Kuokan kanssa on keskusteltu ja alustavasti sovittu Hanna Leppälän sijaisuuden hoitamisesta. Pauliina Kuokka on 31-vuotias hyvinkääläinen pappi. Hänet on vihitty papiksi v Seurakuntapapin työstä Pauliina Kuokalla on kokemusta vajaat kolme vuotta Anjalankosken seurakunnasta, Espoon seurakuntayhtymästä ja Tikkurin seurakunnasta. Hän on Espoossa hoitanut mm. oppilaitostyötä. Pauliina Kuokka on toiminut Hyvinkään seurakunnassa kesäteologina vuosina 2002, 2003 ja Pastori Marko Huhtalan kanssa on keskusteltu ja alustavasti sovittu Jyrki Rauhalan sijaisuuden hoitamisesta. Marko Huhtala on 36-vuotias riihimäkeläinen pappi. Hänet on vihitty papiksi v Seurakuntapapin työstä hänellä on kokemusta puolisen vuotta, seurakuntatyötä hän on kuitenkin tehnyt Riihimäen seurakunnassa osa-aikaisena jo vuoden 2008 lopusta lukien. Teologiharjoittelun hän suoritti Hyvinkään seurakunnassa v Hän on suorittanut myös sairaalasielunhoidon harjoittelun v Marko Huhtala on Tampereen hiippakunnan pappi. Hän voisi aloittaa Hyvinkäällä Pastori Kalle Leppälän kanssa, jonka tämänhetkinen sijaisuus Hyvinkään seurakunnassa (vs. VI seurakuntapastorina) päättyy , on keskusteltu ja alustavasti sovittu seurakuntapapin ns. pöytälaatikkoviran, VIII seurakuntapapin viran, määräaikaisesta hoitamisesta alkaen. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 33 pykälän mukaan tuomiokapituli määrää seurakuntapastorin virkaan hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ellei asian kiireellisyys muuta vaadi, tuomiokapitulin on ennen määräyksen antamista varattava kirkkoneuvostolle tilaisuus antaa lausunto. Virkamääräyspyynnöt Virkamääräyksiä sijaisuuksiin pyydettäessä on tarkoituksenmukaista ja oikein pyytää virkamääräyksiä kappalaisten virkoihin jo seurakunnassa palveleville ns. vakinaisille, omille seurakuntapastoreille ja uusille tuleville papeille vastaavasti vs. seurakuntapastoreiden virkoihin. 1. Kirkkoneuvosto puoltaa Juha Koivulahden ja Hanna Leppälän virkavapausanomuksia. 2. Virkamääräyksiä pyydetään seuraavasti: I seurakuntapastorille Petra Pohjanraidolle vs. IV kappalaiseksi (Juha Koivulahden vuosiloma ja virkavapaus), III seurakuntapastorille Esa Kokolle vs. V kappalaiseksi , pastori Marko Huhtalalle vs. V seurakuntapastoriksi ja vs. III seurakuntapastoriksi

12 Kirkkoneuvosto pastori Tanja Koskelalle vs. I seurakuntapastoriksi , pastori Pauliina Kuokalle vs. V seurakuntapastoriksi , pastori Kalle Leppälälle vt. VIII seurakuntapastoriksi alkaen siihen saakka kunnes seurakunnan lapsi- ja perhetyön virkajärjestelyt on saatu hoidettua. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kirjattiin, että kasvatuksen vs. vastuukappalaisena Juha Koivulahden virkavapauden ajan toimii kappalainen Laura Maria Latikka. 151 Kirkkoneuvoston ohjesäännön sekä julistus-, kasvatus- ja palvelujohtokuntien johtosääntöjen päivittäminen Kirkkoneuvoston kokouksessa todettiin ohje- ja johtosääntöjen päivittämisestä mm. seuraavaa: Yleishallinnon vuoden 2010 yhtenä painopisteenä on päätöksenteko-, johtamisja työskentelykäytäntöjen edelleen kehittäminen. Tässä toimenpiteenä on mm. hallintoelinten ja viranhaltijoiden tehtäväkuvien tarkastelu ja muuttaminen tarpeen mukaan sekä siitä seuraava ohje- ja johtosääntöjen hienosäätö. Hallintotyöryhmä on kokouksissaan ja käsitellyt ohje- ja johtosääntöihin liittyvää asiakokonaisuutta ja todennut, että käsittelyaikataulu olisi tarkoituksenmukaista laatia niin, että nyt keväällä käsitellään säännöt hallintoelinten osalta. Viran- ja toimenhaltijoiden osalta säännöt käsitellään syksyllä. Tässä käsittelyaikataulussa hallintoelinten johtosääntöjä voidaan tarpeen mukaan päivittää ja säännöt ovat ajantasaisia ennen seurakuntavaaleja. Kokouksessaan hallintotyöryhmä keskusteli erityisesti kirkkoneuvoston ohjesäännöstä ja päätyi kirjaamaan näkemyksenään, että kirkkoneuvoston jäsenmäärää lasketaan nykyisestä 12 valittavasta jäsenestä kahdeksaan. Näin kirkkoneuvoston äänivaltaisia jäseniä olisi nykyisen 13 sijasta yhdeksän.

13 Kirkkoneuvosto Lisäksi hallintotyöryhmässä kirjattiin, että päivitettävään ohjesääntöön lisätään piispantarkastuksessa 2008 lainoppineen asessorin esittämän mukaisesti myös talousjohtajan päättämät asiat. Johtokuntien jäsenmäärästä hallintotyöryhmä kirjasi, että sen näkemyksen mukaan jäsenmäärät johtokunnissa säilytettäisiin ennallaan. Liitteenä 9 on kirkkoneuvoston ohjesääntö muutosehdotuksineen ja liitteenä 10 julistus-, kasvatus- ja palvelujohtokuntien johtosäännöt. Johtokuntien johtosääntöjen 2, Johtokunnan tehtävät, kaipaisi uudistamista. Nyt tehtäväpykälässä on lueteltu asioita, joista monet ovat enemmän viranhaltijoille kuuluvia tehtäviä. Käydään kirkkoneuvoston ohjesääntöluonnos läpi, tehdään tarpeelliset muutokset ja esitetään ohjesääntö kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulille vahvistettavaksi. Käydään johtokuntien johtosäännöt läpi, kirjataan kirkkoneuvoston näkemykset ja annetaan johtokuntien valmisteltavaksi johtosääntöjen 2 :n sisältö vastaamaan käytännön todellista tilannetta. Johtokuntien tulee tehdä valmistelutyö kirkkoneuvoston kokoukseen. Kirkkoneuvoston ohjesäännöstä käydyn keskustelun jälkeen päätettiin puheenjohtajan esityksestä jättää kirkkoneuvoston ohjesäännön käsittely pöydälle lisäselvityksiä varten käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa Elokuun kokoukseen mennessä selvitetään kirkkoneuvostojen jäsenmääriä Hyvinkään lähiseurakunnissa sekä muissa vastaavankokoisissa seurakunnissa. Johtokuntien johtosäännöt päätettiin lähettää julistus-, kasvatus- ja palvelujohtokunnille lausuntoa varten. Johtokuntien lausunnot tulee olla kirkkoneuvoston kokouksessa (valmiina 15.9.) Johtokuntia pyydetään kiinnittämään huomiota mm. :ään 2 johtokuntien tehtävät ja päivittämään nyt mallijohtosäännön mukaisia tehtäväkokonaisuuksia näkemänsä tarpeen ja käytännön kokemuksen osoittaman mukaisiksi. 152 Lasten kirkkotila ja pyhäkoulutila Hyvinkään kirkossa Kirkkoneuvoston kokouksessa käsiteltiin lasten kirkkotilakysymystä. Asian esittelyssä tuolloin todettiin mm: Seurakunnassa meneillään olevan jumalanpalveluksen kehittämishankkeen osana on keskusteltu myös pyhäkouluasioista ja erityisesti pyhäkoulutilasta Hyvinkään kirkossa.

14 Kirkkoneuvosto Lapsi- ja perhetyön työntekijät ovat toivoneet Hyvinkään kirkkoon omaa tilaa lasten pyhäkoulua varten. Kirkon keskusteluhuone, jota ajateltiin käytettävän remontin jälkeen myös pyhäkoulutilana, ei ole siihen tarkoitukseen erityisen toimiva tila. Pastori Tarja Tommisen maaliskuun kirkkoneuvoston kokoukseen laatimassa selvityksessä lapsi- ja perhetyön näkemyksenä todettiin, että tarkoitukseen käytettäisiin sakastin vieressä olevaa pientä hiljentymistilaa. Kirkkoneuvosto keskusteli aiheesta ja merkitsi lapsi- ja perhetyön suunnitelmat tiedoksi. Kirkkoneuvosto kuitenkin kehotti vielä tutkimaan muita tilavaihtoehtoja, koska se ei pitänyt sakastin viereistä kovin pientä ja välittömästi kirkkosalin vieressä olevaa tilaa tarkoitukseen hyvänä. Nyt kirkkoherra Ilkka Järvinen, kappalaiset Jyrki Rauhala ja Juha Koivulahti, lapsi- ja perhetyön pappi Tarja Tomminen sekä vs. johtava lapsityönohjaaja Ari-Pekka Laakso ovat Hyvinkään kirkossa tarkastelleet tiloja ja pohtineet, mihin lapsille voisi tehdä oman tilan. Liitteenä 11 on Tarja Tommisen laatima selvitys ryhmän neuvottelun tuloksesta. Ryhmä esittää, että lasten nurkkaus tehtäisiin Hämeenkadun puoleisesta ovesta kirkon eteiseen tultaessa heti vasemmalle. Siihen erotettaisiin tila lapsille esim. matalahkolla kaarevalla sermillä. Lisäksi ryhmä toteaa, että kirkon keskusteluhuone on paras tila varsinaiselle pyhäkoululle. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 11 mukaisen ehdotuksen. Hankkeen toteuttaminen annetaan kiinteistötoimen ja lapsityön tehtäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Hankkeen tulisi valmistua viimeistään syksyyn mennessä. 153 Evankelisten kesäjuhlien lisämääräraha-anomus (Lätti) Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry:n pääsihteeri Antero Rasilainen on jättänyt euron lisämääräraha-anomuksen Evankelisten kesäjuhlien järjestelyihin (liite 12). Kesäjuhlista tehdyn sopimuksen mukaan Evankelinen lähetysyhdistys vastaa juhlien kokonaisbudjetista ja Hyvinkään seurakunta osallistuu erikseen kirjattujen kulujen lisäksi euron summalla muiden juhlista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen (liite 13).

15 Kirkkoneuvosto Ylityksestä suurin osa aiheutuu Martintalon kuluista, joita ei oltu sovittu riittävän kattavasti alkuperäisissä neuvotteluissa. Myönnetään euron lisämääräraha Evankelisten kesäjuhlien järjestämiseen. Sisällytetään talkoolaisten ruokailu seurakunnan varaamaan määrärahaan. Juhlien koristelussa käytetyt kukat voidaan myydä ELYn työn hyväksi. Ylitys katetaan ensi sijassa yleisen seurakuntatyön kustannuspaikalta (209) muissa kuluissa säästäen. Ehdotus hyväksyttiin. 154 Pitopalvelun taloudelliset tavoitteet ja tuoteryhmäkohtainen tulos vuodelta 2009 (Lätti) Edellisessä kokouksessa sovittiin, että pitopalvelun taloudesta valmistellaan kirkkoneuvostolle erillinen pykälä. Tilintarkastajat kiinnittivät huomiota pitopalvelun tavoitetasoa alempaan kannattavuuteen kirkkoneuvostolle vuoden 2009 tilintarkastuksen yhteydessä jättämässään tarkastuspöytäkirjassa. Pitopalvelun taloudesta on valmisteltu yksityiskohtainen selvitys, joka sisältää myös tuoteryhmäkohtaiset laskelmat tuloksen muodostumisesta (liite 14, salainen). Muistiossa on esitetty seuraavia toimenpiteitä taloudellisen tuloksen parantamiseksi: - elintarvikehankintojen kilpailuttaminen - henkilöstömenojen vähentäminen eläkkeellesiirtymisen yhteydessä, työvuorosuunnittelua kehittämällä ja työaikakorvauksien määrää vähentämällä - tuoteryhmittäin tarpeelliset tuotevalikoiman muutokset, palvelujen tuotteistamiset ja hintatarkistukset - eräiden laskentakertoimien tarkistukset - lisäksi vuoden 2010 talousarviossa esitettyjen tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet. Merkitään selvitys pitopalvelun taloudesta tiedoksi. Toteutetaan selvityksessä suunnitellut ja esittelyssä mainitut toimenpiteet taloudellisen tuloksen parantamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi.

16 Kirkkoneuvosto Keskustelun jälkeen selvitys pitopalvelun taloudesta merkittiin tiedoksi. Päätettiin toteuttaa selvityksessä suunnitellut ja esittelyssä mainitut toimenpiteet taloudellisen tuloksen parantamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. 155 Talousarvion 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu (Lätti) Talousarvion 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeluonnos on liitteessä 15. Valmisteluohje perustuu suurelta osin aikaisempaan käytäntöön. Ohjeessa on selostettu tämän suunnittelukierroksen muutoksia ja painotuksia. Kehyksien perusteella laskettu tulos- ja rahoituslaskelma on liitteessä 16. Kirkkohallitus antaa omia ohjeitaan ja ennusteita verotulojen kehittymisestä vasta syksyllä. Vuoden 2010 talousarvion laadintaohjeissa sisälsi mm. seuraavia, edelleen ajankohtaisia näkökohtia ja ohjeita: - jokaisen seurakuntatalouden tulee arvioida oma taloudellinen asemansa, mm. verotulojen kehitys, tilikauden tuloksen ja rahavarojen määrä ja niiden kehitys - jos seurakunnalle on kertynyt ylijäämää edellisiltä vuosilta, niin tilapäisen taantuman vuoksi toimintaa ei tulisi supistaa - ohjeita menojen saattamiseksi tulojen mukaiseksi sekä tunnuslukujen hyödyntämisestä toiminnan suunnittelussa ja analysoinnissa. Hyväksytään talousarvion 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeet ml. määrärahakehykset (liite 15) Esitys vuoden 2011 kirkollisveroprosentiksi valmistellaan kirkkovaltuuston lokakuun kokoukseen siten, että kirkollisveroprosentti 1,15 % säilyy ennallaan. Hyväksyttiin talousarvion 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeet ml. määrärahakehykset (liite 15) Esitys vuoden 2011 kirkollisveroprosentiksi päätettiin valmistella kirkkovaltuuston lokakuun kokoukseen siten, että kirkollisveroprosentti 1,15 % säilyy ennallaan.

17 Kirkkoneuvosto Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittohallituksen ennakkotieto kirkkoneuvostolle vuoden 2011 maksuosuudesta Seurakuntainliiton liittohallitus on tehnyt ehdotuksen liittovaltuustolle talousarvioksi v Ehdotuksen mukainen maksuosuusluettelo on lähetetty kirkkoneuvostolle talousarviovalmisteluja varten (liite 17). Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 157 Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan pöytäkirja Kehitysvammatyön johtokunnan kokouksen 2/2010 pöytäkirja seurakuntien kehitysvammatyön yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kirkkoneuvostolle tiedoksi, liite 18. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 158 Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunnan pöytäkirja Pöytäkirja on liitteenä 19. Pöytäkirjasta kirkkoneuvoston huomioitavaksi 4, Pyhän Mikaelin kirkon korjauksen tilanne sekä 7 Viljandin rovastikunnan ja Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien yhteistyö 20 vuotta. Toimikunta päätti, että 20-vuotista yhteistyötä juhlistetaan Tuusulan kirkossa pidettävässä kirkkotilaisuudessa. Tilaisuus on kaikille avoin ja siihen kutsutaan seurakuntien kirkkoherrat ja luottamushenkilöitä sekä yhteistyösopimuksen syntyyn vaikuttaneita henkilöitä.

18 Kirkkoneuvosto Seurakuntien kirkkoneuvosto valitsevat toimikuntaan kaksi uutta jäsentä/srk. toimikaudeksi Valinnan tekee uusi kirkkoneuvosto v alussa. Tuusulan ja Nurmijärven lääninrovastit sopivat keskenään toimikunnan puheenjohtajuudesta. Ystäväseurakuntatyön tilit ja sihteerin tehtävät siirtyvät v vaihteessa puheenjohtajan seurakuntaan. Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi. 159 Seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille Julistusjohtokunta on kokouksessaan valinnut omat edustajansa lähetysjärjestöjen kesäjuhlille seuraavasti: Radiolähetystyön (Sanansaattajat) valtakunnallisille kesäpäiville Jyväskylään johtokunta valitsi Pekka Kiutun. Valtakunnallisille Evankeliumijuhlille (SLEY) Kälviälle johtokunta valitsi Pirkko Ojalan. Kansanlähetyspäiville Lahteen johtokunta valitsi Johanna Rantalankilan. Kirkkoneuvoston oli jo aiemmin valinnut edustajakseen Suomen Pipliaseuran vuosijuhliin Hannu Pelkosen ja Suomen Lähetysseuran vuosijuhlille julistusjohtokunnan esityksen mukaisesti Kirsti Maurasen ja Johanna Rantalankilan Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 160 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 21/ Sakasti kirkon työntekijöiden verkkopalvelu avattu Kirkkohallituksen yleiskirje 22/ Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus toteutuu

19 Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen yleiskirje 23/ Hankintalain muutokset voimaan Kirkkohallituksen yleiskirje 24/ Kirjuri-jäsentietojärjestelmä käyttöön seurakunnissa Kirkkohallituksen yleiskirje 25/ Kaatuneiden Omaisten Liitto ry:n sotaorpojen rekisteröintihanke Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A/ Harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) täytäntöönpanosta. Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 161 Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Julistusjohtokunta Julistusjohtokunnan alaiset osavuosiraportit Talousarviototeutuma Talousarviomäärärahojen jakaminen lähetysjärjestöille 4. Lähetysjärjestöjen kesäjuhlat Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat, Varkaus kahden edustajan valitseminen 6. Jumalanpalveluskalenteri kesä syyskuu Tulevat tapahtumat Kasvatusjohtokunta Kasvatuksen osavuosiraportti 1/ Opintorahaston stipendien jako 3. Lapsityön tyytyväisyyskyselyn raportointi kirkkoneuvostolle 4. Vs. johtavan lapsityönohjaajan päätösluettelo 5. Vs. nuorisosihteerin päätösluettelo Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

20 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista Teologian ylioppilas Heikki Revon seurakuntatyöharjoittelu Talousjohtajan päätösluettelon asialista Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Marjut Sipakko 57. Sääksin keittiöapulaisen muutos kesäksi Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaisiin talletuksiin 59. Vuosilomamuutoksen hyväksyminen; Anne Pitkänen ja Raija Pakarinen 60 Ruokapalvelujen hinnastomuutosten vahvistaminen alkaen ja tilavuokrahinnaston tekninen tarkistus Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 163 Lapsi- ja perhetyön kyselyn tulokset Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan lapsityön toiminnan ja talouden selvitykseen liittyneen tyytyväisyyskyselyn tuloksia. Kirkkoneuvosto jäi tuolloin kaipaamaan arvioivaa yhteenvetoa johtokunnalta. Kirkkoneuvosto päätti pyytää kasvatusjohtokuntaa työstämään tuloksista arvioidvan yhteenvedon, josta ilmenee toimenpiteitä, joihin kyselyn tulos mahdollisesti antaa aihetta. Yhteenvetoa kirkkoneuvosto pyysi kokoukseensa Kasvatusjohtokunta valtuutti johtokunnan puheenjohtajan Marjaana Salmen, vastuukappalainen Juha Koivulahden ja vt. johtavan lapsityönohjaajan Ari- Pekka Laakson koostamaan raportin. Raportti on liitteenä 20. Raportista on luettavissa, että päiväkerhojen nykyiset kokoontumisajat palvelevat perheiden tarpeita parhaiten, samoin iltapäiväkerhoaikoihin ollaan keskimäärin tyytyväisiä. Myös avointen perhekerhojen kokoontumisajat vastaavat tarvetta. Merkitään raportti tiedoksi. Raportti merkittiin tiedoksi.

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) Aika: Tiistai 16.6.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Harri Hernesmaa Poistui 72 käsittelyn aikana klo 19.10 Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 65 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 2.12.2009 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 26.10.2016 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

N:o 9/2012. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 9/2012. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 9/2012 KOKOUSAIKA Torstai 18.10.2012 klo 18, kahvi kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Vammalan seurakuntatalo (Asemakatu 6) KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 158 159 160 161

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Haapalainen Miia jäsen. Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Haapalainen Miia jäsen. Köngäs Martti 1(6) Aika Keskiviikko 12.8.2015 klo 17:00 Paikka Seurakuntasali, Puolanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri Moilanen Erkki varapuheenjohtaja Haapalainen Miia

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 17 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2011 19 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/ Aika: Tiistai 22.3. klo 18.00 19.05 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Petas Ann-Mari jäsen

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Petas Ann-Mari jäsen MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / PÖYTÄKIRJA 1 2010 Aika: KE 20.1.2010 klo 19.00 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sjölund Henrik kirkkovaltuuston puheenjohtaja Almark Åke Eklund Jenny Helske Marjut Heinonen Rita Kauppinen

Lisätiedot

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18-19.35 Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) Aika: Tiistai 9.12.2008 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola Harri Hernesmaa Kyllikki Honkanen Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen Jari Lippo

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) Aika: Ti 15.5.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) 163 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.10.2012 klo 16.15 17.00. Piispan tapaaminen klo 17.00 19.00 Seurakuntakeskus,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.10.2012 klo 18 18.08 KOKOUSPAIKKA Vammalan seurakuntatalo, Asemakatu 6, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2011 1 ( 7 ) 18.3.2011 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 17.3.2011 klo 17 18.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srkneuvoston puheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN, PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN, PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KYMIN SEURAKUNTA 1 (10) 7/2010 Aika Keskiviikki 27.10.2010 klo 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus, kokousali Läsnä Juha Tanska kirkkoherra Onnela Sari sihteeri Taavitsainen Marjukka jäsen Oksanen Heikki

Lisätiedot