Nils Forsström Risk Management Association of Finland. Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nils Forsström. 11.10.2007 Risk Management Association of Finland. Finland"

Transkriptio

1 Nils Forsström December 15th 2006 Finland Finland

2 Talouselämä-lehti: 4/1976 Riskienhallinta tekee tuloaan Suomeen Pohjola-Yhtiöt: Riskienhallintaympyrä ym 1976 Pentti J. Laurila: Riskit ja niiden vakuuttaminen Rastor-Instituutti: Yrityksen vahinkoriskien hallinta Pentti J. Laurila: Riskienhallinta ICC- Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osasto: Riskien hallinta - Risk management Talouselämä-lehti:2/1985 Palkattu pessimisti on miljoonien arvoinen Teollisuusvakuutus: Riskienhallinta johtamisstrategiassa Teollisuusvakuutus: RM-Klubi Finland Finland

3 Finland Finland

4 Finland Finland

5 Finland Finland

6 Finland Finland

7 Alustava kokous: Repossaaressa pai kal l a33 risk manager i a KKK:n RM-neuvottelukunta: perustava kokous pai kal l a22 risk manager i a SRHY:n perustava kokous sysäys itsenäiselle yhdistykselle tuli KKK:n uuden tj:n Matti Auran toimesta (KKK halusi päästä rönsyistä eroon) Finland Finland

8 Järjestäytymisessä avustaneita (RM-neuvottelukunta) Riskienhallinta Oy: Pentti Laurila, Merja Toikka Pertti Laamanen Keskuskauppakamari: Carl Jûrgen von Essen Helena Suonsilta Finland Finland

9 Tarkoitus olla neuvottelukunnan jäsenyritysten yhdyssiteenä riskien hallintaa koskevissa asioissa sekä kehittää jäsenyritystensä henkilökunnan valmiuksia parantaa riskien ehkäisymahdollisuuksia Jäseneksi voivat liittyä kaikki ne Suomessa toimivat yritykset, jotka toimivat vakuutus- ja riskienhallintapalvelujen ostajina jäsenyrityksiä oli 26 vuonna 1986 vuonna 1986 kolme kokousta Finland Finland

10 RM-neuvottelukunnan jäsenyritykset 1986 Digital Equipment Corp.Oy Finnair Oy Finn-Stroi Oy Oy Fiskars Ab Imatran Voima Oy KOP Oy Kaukas Ab Kemira Oy Kol Hankkija Kone Oy Oy Lohja Ab Metsäliitto-yhtymä Neste Oy Oy Nokia Ab Ovako Oy Oy Partek Ab Raision tehtaat Oy Rautaruukki Oy Sanoma Osakeyhtiö Siemens Oy Suomen Kaupunkiliitto Suomen Sokeri Oy Sähköliikkeiden Oy Oy Tampella Ab Teollisuuden Voima Oy Wärtsilän Keskinäinen Finland Finland

11 Työvaliokunnan kokoonpano 1986: Pj Nils Forsström Hankkija Leena Laakso Kemira Martti Alopaeus Wärtsilän Keskinäinen Erkki Sillanpää Nokia Stig Wikman Finnair Carl Jürgen v. Essen Keskuskauppakamari Helena Suonsilta Keskuskauppakamari Työvaliokunta kokoontui 7 kertaa 1986 Finland Finland

12 Finland Finland

13 Finland Finland

14 Toteuttaa tarkoitusperiään: tarjoamalla jäsenille tilaisuuksia vaihtaa ja vertailla kokemuksia riskien hallintaan liittyvissä asioissa tiedottamalla jäsenkunnalle alaan liittyvistä muutoksista ja kehityssuunnista kutsumalla alan asiantuntijoita alustajiksi kokouksiin vaikuttamalla tarvittaessa vakuutus- ja muiden riskienhallintapalvelujen myyntiä edustaviin yrityksiin ja yhteisöihin ylläpitämällä yhteyttä muissa maissa toimiviin vastaaviin elimiin ja näiden kasainväliseen toimistoon Finland Finland

15 1984 esitelmiä yritysten riskienhallinnan toteuttamisesta ja organisoinnista (Hankkija, Kaukas, Finnair, Esselte; Teleinvest) RH-kirjallisuusanalyysi 1985 esitelmiä atk-riskeistä, kuljetusriskeistä, vierailu Tevassa prosessijärjestelmien turvallisuus ja käyttövarmuusriskit (VTT) tutkimus jäsenyritysten riskienhallinnasta käynnistettiin 1986 esitelmiä yritysten poliittisista ja kaupallisista riskeistä vakuutuspalvelut ja -ratkaisut kansainvälistyville yrityksille yritysten kulunvalvonnan järjestäminen tutkimus jäsenyritysten riskienhallinnasta julkaistiin Finland Finland

16 SRHY:n perustava kokous osanottajat Stig Wikman Kimmo Laukas Timo. S. Kylliäinen Nils Forsström Juhani Vanhala Oiva Siltanen Juha Ettala Pekka Lehmusvirta Pertti Laamanen Pekka Hyppönen Kari Liukkonen Jorma Koponen Jorma Pajunen Esko Talvela Ilkka Roman Jorma Tikkanen Juhani Leinonen Jouko Keltanen Pentti Harmanen Tapani Perttuli Tero Leino Mauno Alatalo Kalevi Linja Jarmo Sipinen John Nieminen Martti Alopaeus Jorma Koponen Risto Kantolinna, Mauno Willgren Finland Finland

17 Perustavassa kokouksessa edustetut yritykset Finnair Oy Kone Oy Kymmene Oy Orion-Yhtymä Oy Hankkija Tapiola-Yhtiöt Perusyhtymä Oy Teollisuusvakuutus Yhtyneet Paperitehtaat Oy Riskienhallinta Oy Otso-vakuutus Pohjola-yhtiöt Oy Lohja Ab Imatran Voima Oy YIT Oy Proteva Security Oy Sanoma osakeyhtiö KOP Secon Oy Oy Ovako Steel Ab Outokumpu Oy SOK Metsä-Serla Oy Neste Oy Sedgwick Johnson Oy Wärtsilän Keskinäinen Finland Finland

18 valittu hallitus: Pj Martti Alopaeus, Wärtsilän Keskinäinen siht Nils Forsström, Keskusosuusliike Hankkija Pekka Hyppönen, Keskeytysvakuutusyhtiö Otso Leena Laakso, Kemira Oy Kari Liukkonen, Pohjola-Yhtiöt vpj Stig Wikman, Finnair Oy Finland Finland

19 Martti Alopaeus Leena Laakso Harri Koskenranta Seppo Hero Henrik Diesen Antti Koivupalo Jorma Mäyränpää Jukka Kähkönen Lassi Väisänen Finland Finland

20 Nils Forsström Tuomas Konttinen Perttu Heino Lars von Hertzen Finland Finland

21 Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää riskienhallinta-ajattelua ja -tietoutta sekä toimia näiden asioiden piirissä työskentelevien ja niistä kiinnostuneiden henkilöiden, yhteisöjen, yritysten ja laitosten aatteellisena yhdyssiteenä Finland Finland

22 Yhdistyksen jäsenistöstä Koska päätoimisten rh-ammattilaisten (risk managerit, vakuutuspäälliköt) määrä ja resurssit olivat aluksi vähäisiä, katsottiin parhaaksi hyväksyä jäseniksi sääntöjen mukaisesti kaikki riskienhallinnasta kiinnostuneet (myös vakuutusyhtiöt yhteisöjäseninä ja heidän edustajansa, aluksi tosin vain vakuutusyhtiöiden riskienhallinnasta vastaavat, ei pelkkiä paloinsinöörejä) Ei vastakkain asettelua vakuutusten ostajien ja myyjien välillä (suomalainen konsensus-ajattelu) Finland Finland

23 Suomen Riskianalyysiryhmä (perustettu 1982) Suomen Paloinsinööriyhdistys Finnsecurity ry Suomen Vakuutusmeklariliitto ry Keskuskauppakamari Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto VTT Riskienhallinta Suomen Liikematkayhdistys Yritysturvallisuuden neuvottelukunta Finland Finland

24 Yhdistyksen hallituksesta Perustavoitteita ja periaatteita puheenjohtaja: yritysten risk manager (aina) enemmistö: yritysten risk managereita (aina) yksi vakuutusyhtiön edustaja (korkeintaan kaksi) yksi meklariyrityksen edustaja (korkeintaan kaksi) yksi rm-konsulttifirman edustaja yksi nainen (vähintään) yksi Riskianalyysiryhmän edustaja (jäsen) Finland Finland

25 Yhdistyksen jäsenmäärän kehitys Henkilöjäsenten määrä: jäsentä jäsentä jäsentä jäsentä jäsentä Yritys- ja yhteisöjäsenten määrä: jäsentä jäsentä jäsentä jäsentä jäsentä Finland Finland

26 Riskienhallinnan idea Vakuuttamisesta riskienhallintaan Riskienhallinnan vaiheet Riskienhallinnan metodit Riskienhallintakeinot Riskienhallinnan organisointi Riskianalyysit Yrityesimerkit Työvaliokunnat Riskienhallinnan koulutus Finland Finland

27 Finland Finland

28 Finland Finland

29 Riskienhallintaprosessi Riskienhallinnan johtaminen Kokonaisvaltainen riskienhallinta (ERM) Riskienhallinta osana normaalia johtamisjärjestelmää Riskienhallinnan organisointi Riskilajikohtaiset tarkastelut Yritysesimerkit Finland Finland

30 1984 esitelmiä yritysten riskienhallinnan toteuttamisesta ja organisoinnista (Hankkija, Kaukas, Finnair, Esselte; Teleinvest) RH-kirjallisuusanalyysi 1985 esitelmiä atk-riskeistä, kuljetusriskeistä, vierailu Tevassa prosessijärjestelmien turvallisuus ja käyttövarmuusriskit (VTT) tutkimus jäsenyritysten riskienhallinnasta käynnistettiin 1986 esitelmiä yritysten poliittisista ja kaupallisista riskeistä vakuutuspalvelut ja -ratkaisut kansainvälistyville yrityksille yritysten kulunvalvonnan järjestäminen tutkimus jäsenyritysten riskienhallinnasta julkaistiin Finland Finland

31 1991 apur ahat : Ri ski enhal l i nt al i i kkeenj ohdont oi mi nt as t r at egi ana ; Ar t osuomi nenj a Yr i t ys t enympär i st ör i ski enar vi oi nt i menet el mi en kehi t t ämi nen ;Päi vipi r honen,excursio ALKO:oon: riskienhallinta ALKO:ssa 1992 RH-laivaseminaari yhdessä Suomen Paloinsinööriyhdistyksen kanssa 1993 laivaseminaari Suomen Riskianalyysiryhmän kanssa, Excursio Koffille, tutustuminen Koffin tuotteisiin ja riskeihin 1994 vakuutustoiminnan kannattavuus; vahinkosuhde, si j oi t ust oi mi nt a,l i i kekul ut, Ri ski enhal l i nt a-j at ur val l i suussemi naar i yhdessä Finsecurity ry:n kanssa, laatujärjestelmät ja turvallisuus 1995 turvallisuuslainsäädäntö ja EU, projektiriskit, ympäristöriskien hallinta Finland Finland

32 1996 yritysturvallisuus ja riskienhallinta, kansainväliset vakuutusohjelmat, riskienhallinnan työnjako: yritys, vakuutusyhtiö, broker, rh-konsultti 1997 IEC-riskienhallintastandardi, riskienarviointi, taloudelliset rikokset, pakollinen ympäristövakuutus, ylimmän johdon odotukset/näkemykset riskienhallinnalle, integroitu johtamis- ja hallintajärjestelmä 1998 luottoriskit ja -vakuutus, sopimusriskit ja vuosi 2000, lakisääteinen tapaturmavakuutus ja vuosi1999/eu, huumeiden vaikutus yritysturvallisuuteen 1999, Vakuutusmarkkinoiden kehitys Suomessa ja maailmalla, Kokonaisvaltainen riskienhallinta, yhdistyksen www-sivut, koulutuskartoitusraportti, ART ja rahastoivat vakuutusratkaisut, Captiveyhtiöiden hyödyntäminen ART-ratkaisuissa, excursio: Raflatac Oy, VTT:n riskienhallinta, Contingency Planning, Emergency Response Plan Finland Finland

33 2000 turvallisuusjohtaminen, palovahingot metalliteollisuudessa, Enterprise Risk Management, koulutus ja kriisivalmius SA Int 2000, lentoturvallisuus (Ilmailulaitos), turvallisuusalan messut 2001 Yrityksen riskienhallinta (Sanoma-WSOY), Tietoturvallisuus (UPM-Kymmene), excursio aluepelastuslaitokseen, turvallisuusjohtaminen yrityksessä (StoraEnso; Kotka), kriisiviestintä 2002 Riskienhallinta kuntasektorilla (Espoon kaupunki), yhdistyksen 15-vuotisjuhlakokous, vakuutusyhtiön tilinpäätöksen tunnusluvut, YLE:n riskienhallinta, Enterprise Risk Management (Sonera), excursio (Metso Minerals) 2003 Riskienhallinnan tutkimus (VTT), matkustusturvallisuus, riskienhallinnan johtajan uudet haasteet (TeliaSonera), excursio Raision Tehtaille, elintarviketeollisuuden riskit ja Turun kauppakorkeakouluun, Enterprise Risk Management Finland Finland

34 2004 Valtiokonttorin riskienhallinta, sopimusriskien hallinta, ympäristöriskien hallinta, Suomenlahden öljykuljetusriskit, excursio Viroon, Baltian ja Venäjän turvallisuusriskit, outsourcing-riskit 2005 Riskienhallinta Nokialla, riskit osavuosikatsauksissa, johdon vastuuriskit USA:ssa, Global CEO Survey, Corporate Governance, Venäjän seminaari: vakuuttaminen Venäjällä, yrityscase: Nokian renkaat, Lemcon 2006 kriiseihin varautuminen, matkustusturvallisuus, Companies on risk, yritysten rikosturvallisuustutkimus, riskeistä raportointi pörssiyhtiöissä, riskien mittaaminen; Metso Oyj, Riskiraportointi Kesko Oyj, biodiesel ja riskienhallinta, REACH-kemikaalisäännöstö 2007 liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu, valmiussuunnittelu, Major Loss Handling in an International Environment, 20-vuotisjuhla Finland

35 Mr. Lassi Väisänen Chairman, CRO, TeliaSonera Group Mr. Lars von Hertzen Deputy Chairman Management Director, FinnCaptive Mr. Mikko Routti Risk Director, Nokia Corporation Mr. Heljo Laukkala Risk Director, Metso Oyj Mr. Ilkka Ilmonen CRO, Neste Oyj Mr. Petri Manner Senior Manager, Aon Finland Oy Mrs. Johanna Kattelus Practise Leader, Marsh Oy Mr. Matti Paakkolanvaara Private Entrepreneur Finland Finland

36 Finland was founded in 1987 based on working group of the Central Chamber of Commerce of Finland In the beginning the group was consisting of insurance managers from Finnish paper and steel mill etc. industries and trade Nowadays Association is represented by various players from Finnish society Finland Finland

37 Tästä on hyvä jatkaa seuraavat 20 vuotta! Finland Finland

Suomen Riskienhallintayhdistys 25 vuotta 1987 2012. Johdanto

Suomen Riskienhallintayhdistys 25 vuotta 1987 2012. Johdanto Johdanto Aluksi haluan kiittää siitä, että olen saanut Suomen Riskienhallintayhdistys ry:n hallitukselta tehtävän kirjoittaa yhdistyksen 25-vuotishistoriikin. Olen aikaisemmin referoinut yhdistyksen syntyä

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

2013 Kansainvälinen kauppakamari

2013 Kansainvälinen kauppakamari 2013 Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce The world business organization MAKE TRADE SIMPLE ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2013... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2013... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2013 VUOSIKIRJA 2013 3 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2013... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies

Lisätiedot

SISÄLTÖ TEOLLISUUSVAKUUTUS OY:N VUOSIKERTOMUS 1996

SISÄLTÖ TEOLLISUUSVAKUUTUS OY:N VUOSIKERTOMUS 1996 TEOLLISUUSVAKUUTUS OY VUOSIKERTOMUS 1996 SISÄLTÖ TEOLLISUUSVAKUUTUS OY:N VUOSIKERTOMUS 1996 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Sampo-ryhmän Suurasiakaspalvelut... 4 Avaintietoja Suurasiakaspalveluista... 6

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 10. Toukokuu...

Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 10. Toukokuu... 2011 1 2 3 4 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 6 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7 Helmikuu... 8 Maaliskuu... 9 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies 2011...12 Lokakuu...14

Lisätiedot

Riskienhallinta sisäisen tarkastuksen kumppanina

Riskienhallinta sisäisen tarkastuksen kumppanina Riskienhallinta sisäisen tarkastuksen kumppanina 28. 29.10.2014, Tornihotelli, Tampere KEYNOTE SPEAKER Phil Tarling on tuttu IIA-konferenssien puhujavieras. Hänen aiheenaan on Risk Management as IA s Partner.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 2010 1 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 6 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7 Helmikuu... 8 Maaliskuu... 9 Huhtikuu... 9 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies 2010...12 Lokakuu...14 Marraskuu...15

Lisätiedot

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15 VUOSIKIRJA 2014 VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2014... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Syyskuu...12 Vuoden

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2010

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2010 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 200 2 SUOMEN BETONIYHSTYS - FKA BETONGFÖRENINGEN r.y. 925-200 VUOSIKERTOMUS 200 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Viestintä ja kehitys 8 BY 85 vuotta 9 Apurahat Normitus ja

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön että Tikkurila-konserniin)

Lisätiedot

Selvitys OP Ryhmän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys OP Ryhmän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Selvitys OP Ryhmän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2014 1 (43) Selvitys OP Ryhmän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys kuvaa OP Ryhmän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Luottolaitoksen

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA 2013OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA 2013OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA 2013OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN BETONIYHSTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN BETONIYHSTYS ry 1925-2013 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Kehitys 8 BY-päivä 9 Betonipäivät 2013 9 Apurahat 10 Normitus ja julkaisut 10 Koulutus

Lisätiedot

Henkilöstörahastot Suomessa

Henkilöstörahastot Suomessa 1 243 TYÖPOLIITTINEN TUTKIMUS Matti Vartiainen, Christina Sweins Henkilöstörahastot Suomessa - toimivuus ja kannustevaikutukset 2 Työpoliittinen tutkimus Nro 243 Matti Vartiainen, Christina Sweins Henkilöstörahastot

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. 1925-2011 VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Viestintä ja kehitys 8 Nordic Concrete Research Symposium 9 Yhteisöjäsenpäivä 10

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä SISÄLTÖ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2013 1 Riskienhallinta 8 Johtoryhmän jäsenet 9 Hallituksen jäsenet 11 Hallinto- ja ohjausjärjestelmä vuonna

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2004 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2004

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Hallinto 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Hallitus... 3 Johtoryhmät... 7 Hallinto... 14 Yhtiökokous... 15 Nimitystoimikunta... 16 Hallitus... 17 Hallituksen valiokunnat... 19 Toimitusjohtaja...

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari Make Trade Simple

Kansainvälinen kauppakamari Make Trade Simple LIITE 2 Make Trade Simple Luottamushenkilöt ja asiantuntijat ICC Suomen valtuuskunta, hallitus ja tilintarkastajat ICC Suomen vaalivaliokunta ICC Suomen edustajat kansainvälisissä toimielimissä ICC Suomen

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2012

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 Member of: Sisältö Sivu 1. FBTA:n tausta 1 2. Toimintaympäristö 1 3. Jäsenkunta 2 4. Taloudellinen tilanne 2 5. Hallitus 2012 2 6. Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

Matti Haro: TURVALLISEN TYÖNTEON PUOLESTA Työsuojelupäälliköt ry vuosina 1970-2010

Matti Haro: TURVALLISEN TYÖNTEON PUOLESTA Työsuojelupäälliköt ry vuosina 1970-2010 Matti Haro: TURVALLISEN TYÖNTEON PUOLESTA Työsuojelupäälliköt ry vuosina 1970-2010 1 Kustantaja Työsuojelupäälliköt ry Toimitus ja taitto YEH Haro-Mat Kuvatoimittaja Johanna Salomäki Kannen layout Heikki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 LUNDEN LUNDEN ARCHITECTURE ARCHITECTURE OY, COBE OY, COBE VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT Digitalisaatio tuo asiakkaiden käyttöön uusia palveluja.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Hallitusammattilaiset ry Toimintakertomus 2011 YLEISTÄ Hallitusammattilaiset ry on riippumaton aatteellinen yhdistys, joka palvelee Suomen yrityselämää edistämällä hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä.

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot